Outsourcing Performance 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Outsourcing Performance 2009"

Transcriptie

1 Prospectus Outsourcing Performance 2009 Klanten over de prestaties van en kansen voor service providers in de Nederlandse markt voor IT-uitbesteding Zevende jaargang

2 Introductie door de onderzoekers Groeien bij organisaties onder druk Het komende jaar staan organisaties en daarmee ook de IT-organisaties onder druk. Iedereen moet inleveren. Op IT ontstaat een dubbele druk: realiseren van lagere vaste kosten binnen zowel het eigen domein als het business domein, bijvoorbeeld door toepassing van nieuwe technologie. De vraag is hoe organisaties de spagaat tussen kostenbesparing en vernieuwing met elkaar gaan combineren. Zelf geven ze aan dat een deel van het antwoord moet komen van de service providers. Outsourcing blijft prominent op de agenda staan. Als het niet is om de kosten voor infrastructuur drastisch te laten dalen, dan is het wel om niet te hoeven investeren in nieuwe applicaties door direct gebruik te maken van BPO. Er bestaan dus genoeg nieuwe kansen in de markt om als service provider te groeien. Organisaties zitten echter niet te wachten op het zoveelste verkoopverhaal met een collectie indrukwekkende PowerPoint-slides. Bestaande leveranciers moeten zich bewijzen op hun huidige opdracht voordat ze in aanmerking komen voor aanvullende business. De resultaten van ons onderzoek leren al jaren: als een klant echt hoofdpijn krijgt van een service provider dan is de kans op groei nihil. Bovendien staat je lopende relatie direct op het spel; een contract houden is net zo belangrijk als het binnenslepen van een deal. In de vorige editie van ons onderzoek hebben we veel tijd en moeite geïnvesteerd in het verhelderen van het verhaal achter de percentages. Het is duidelijk dat er geen simpel recept bestaat dat gevolgd kan worden om als service provider succes te hebben binnen de eigen klantgroep. Waarde van de studie De studie Outsourcing Performance 2009 geeft diepgaande en gedetailleerde informatie over alle ontwikkelingen in de Nederlandse markt voor IT-uitbesteding. Uniek aan deze studie is de omvang en diepte die zorgt voor relevante resultaten voor elk van de deelnemers. Voor veel service providers vormt de studie een spiegel; zowel voor de eigen organisatie als de markt in zijn geheel. Soms hoor je dingen die je liever niet zou willen horen, maar waar je als dienstverlener wel mee aan de slag moet. In een jonge markt als deze is het noodzakelijk om elke dag bij te leren, zodat je als service provider inspeelt op de veranderende omstandigheden. Alleen dan blijf je een interessante partij voor je huidige klanten en een serieuze kandidaat op de selectielijst van je volgende klant. De meest ambitieuze service providers gebruiken Outsourcing Performance om interne plannen te toetsen. Door de combinatie van kwantitatieve data en de vele interviews ontstaat een rijk beeld dat eerlijk laat zien hoe de markt kijkt naar de prestaties van alle partijen. Nieuw in de studie van 2009 is de executive briefing, deze analyse bevat de belangrijkste conclusies uit het onderzoek en schetst op compacte wijze de consequenties voor individuele service providers; elke executive briefing wordt op maat gemaakt. In 2009 zal ook de nieuwe editie van DigitalBoardroom.com worden gelanceerd, de community van topmanagers waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd. Op deze nieuwe website krijgt outsourcing een prominente plek om de markt voor uitbesteding beter onder de aandacht te brengen. Succesvolle service providers onderscheiden zich van hun concurrenten op enkele belangrijke punten: ze luisteren écht, staan open voor kritiek en nemen actie op basis van eerder gemaakte fouten. Ze communiceren over dit alles eerlijk en op tijd. Het klinkt simpel, maar dat blijkt het niet te zijn. Ook de omgeving van de klant is een belangrijke succesfactor in een uitbestedingsrelatie. Organisaties weten soms zelf ook niet wat ze de komende tijd precies kunnen verwachten. Hoever ga je als service provider mee in deze bewegende wereld? De scheidslijn tussen starheid en flexibiliteit is soms moeilijk te trekken. Een deel van het antwoord ligt in het zorgvuldig observeren van de markt: hoe denken mijn klanten over mij, wat gebeurt er in de markt, welke partijen spelen hierin een rol en hoe verandert dat de beleving over de dienstverlening die wij leveren? 1

3 Overzicht studie Outsourcing Performance in 2009 In 2009 vindt de studie voor de zevende keer plaats onder Nederlandse organisaties die (delen van) hun IT-processen uitbesteden. Deelnemers aan het onderzoek zijn besluitvormers die invloed hebben op contractverlenging en/of uitbreiding van de share of wallet. Zij hebben zicht op de inhoudelijke ontwikkelingen wat betreft IT-outsourcing én de prestaties van de service providers. Vorig jaar zijn meer dan 650 unieke relaties met elkaar vergeleken binnen de benchmark. Het onderzoek zal bestaan uit de volgende bouwblokken: 1. Marktontwikkelingen Strategische trends op het gebied van IT-uitbesteding, plannen wat betreft het gebruik van uitbesteding en overzicht van de markt 2. Aanbeveling en tevredenheid Outsourcing Recommendation Index en tevredenheid per domein (Application Management, Infrastructure Management en End User Management) 3. Performance Prestaties van service providers per KPI 4. Commerciële kansen in de markt Kans op heraanbesteding (reletting), groei bij huidige klanten (share of wallet) Waar nodig en relevant zal het onderzoek worden aangepast aan de laatste inzichten. Jaarlijks verandert Giarte de methodologie op basis van gesprekken met klantorganisaties en service providers om de resultaten zo relevant mogelijk te krijgen. Varianten van het onderzoek De studie kent drie varianten: Basic, Extended en Excellence. Elke variant verschilt in rapportage en presentatie van de resultaten. Basic Geschikt voor middelgrote service providers die inzicht willen krijgen in hun eigen prestaties en in de algemene ontwikkelingen. Bij afname van de Basic variant krijgen deelnemers inzicht in marktontwikkelingen, prestaties van individuele service providers en commerciële mogelijkheden per service provider. Extended De variant Extended geeft een uitbreiding op de resultaten van de studie. Geschikt voor vendors die detailinformatie wensen over de commerciële mogelijkheden in de markt en meer inzicht willen hebben in de spreiding van de resultaten onder hun eigen klanten en die van concurrenten. Afnemers van deze variant ontvangen aanvullende analyses en een managementpresentatie op maat. Excellence Voor de meest ambitieuze service providers heeft Giarte de Excellence variant ontwikkeld. Door aanvullende interviews onderzoekt Giarte hoe de service provider op de executive radar binnen de klantengroep staat. Deze dieptegesprekken met CIO s en directieleden geven de service provider een unieke en ongefilterde feedback op groeikansen. De resultaten van deze kwalitatieve analyse, als aanvulling op de cijfers van het onderzoek, zijn een objectieve spiegel voor de interne businessplannen. In een hands on workshop licht Giarte de commerciële kansen voor het komende jaar toe. De resultaten van het kwantitatieve onderzoek en de interviews worden verwerkt tot een unieke executive briefing die ingaat op de aspecten die voor de individuele service provider het meest van belang zijn. Deze versie brengt focus aan in de strategie en toetst of de strategische ambities matchen met het verwachtingspatroon binnen de eigen klantengroep. 2

4 Details per pakket en marktcommunicatie Prijs, facturatie en planning De studie is verkrijgbaar in de varianten Basic, Extended en Excellence. Onderstaande tabel biedt inzicht in de belangrijkste verschillen per variant. De exacte deliverables per variant staan verderop in de prospectus vermeld. Rapport in print Basic Extended Excellence Zonder scorecards Met scorecards Met scorecards Presentatie voor brede groep Detailresultaten in Excelformaat Managementpresentatie Workshop commerciële kansen Diepte-interviews met klanten NIEUW - Executive briefing Respondentenbooklet 50 exemplaren 100 exemplaren 200 exemplaren Prijs Prijzen gelden bij voorintekening tot uiterlijk 27 maart 2009 en zijn exclusief BTW. Bij bestelling na de intekenperiode wordt de prijs verhoogd tot Basic: , Extended: en Excellence: Facturatie en planning Bij voorintekening zal het volledige bedrag bij aangaan van de overeenkomst worden gefactureerd. Deze factuur heeft een betalingstermijn van maximaal 30 dagen. Het verzamelen van de gegevens voor het onderzoek start in maart en duurt circa anderhalve maand. De verwerking van de resultaten en analyse van de gegevens duurt vervolgens even lang. Het definitieve vendorrapport wordt uiterlijk 3 juli 2009 opgeleverd en verstuurd. De presentaties bij de service providers worden in augustus/september gepland. Het respondentenbooklet Outsourcing Performance 2010 verschijnt begin oktober en wordt bij oplevering direct verstuurd naar alle deelnemende service providers. Marktcommunicatie Een traditie in wording is het respondenbooklet dat we publiceren naar aanleiding van de studie. In het boekje staan de resultaten van het onderzoek op hoofdlijnen, aangevuld met cases, interviews en analyses. Speciaal ontwikkeld om de vraagkant van de markt te voorzien van relevante en actuele informatie over de markt van IT-uitbesteding. Maar ook voor service providers is het booklet bruikbaar: ideaal voor gesprekken met klanten en om het accountmanagement eenvoudig op de hoogte te brengen van wat er speelt in de markt. Giarte gaat zorgvuldig om met de terugkoppeling van de resultaten aan deelnemers en pers. Deelnemers ontvangen in beperkte mate feedback over hun eigen service provider(s), afhankelijk van de mate waarin de deelnemer data inbrengt. Naast algemene resultaten zullen vier aspecten van individuele service providers worden gecommuniceerd in openbare artikelen, research notes en mogelijk artikelen van de pers: De Outsourcing Recommendation Index, inclusief kwalitatieve toelichting en grootte van de drie aanbevelingsgroepen voor de service providers met meer dan 15 contracten in de studie. De namen van de service providers die nummer één, twee en drie zijn in de domeinen Application Management, Infrastructure Management en End User Management als blijkt dat we voor elk van deze partijen meer dan 10 domeinevaluaties in de benchmark hebben. De marktpenetratie van verschillende service providers. De perceptie van de positionering van service providers. Kansen op verlenging van huidige en het verkrijgen van nieuwe opdrachten voor service providers. Aan service providers die met minder dan 15 contracten deelnemen in de studie zal worden gevraagd of zij een vermelding wensen in het boekje. Dit staat los van afname van de studie. Full disclosure van alle resultaten aan klanten wordt alleen gegeven op een besloten bijeenkomst, exclusief bestemd voor participanten in het onderzoek. Daarnaast bestaat er voor eindgebruikers de mogelijkheid om middels een exclusieve betaalde workshop inzicht te krijgen in de uitgebreide resultaten. 3

5 Deliverables per pakket Optie Basic Ontwikkelingen in de markt voor outsourcing Groei uitbestedingsbudget, plannen voor komend jaar (totaal, per marktsegment, per organisatiegrootte), strategietrends op het gebied van outsourcing. Prestaties van individuele service providers Inzicht in prestaties op prestatie-indicatoren voor de eigen organisatie en die van alle concurrenten die zijn opgenomen in de eindresultaten. Positionering service providers Hoe positioneren de eigen klanten hun service provider(s)? Commerciële indicatoren op providerniveau Kansen om bestaande contracten te verlengen, kansen op meer business bij bestaande klanten en ontwikkeling van de relatie; dit alles op het niveau van de markt. Deliverables - Basic rapport (alleen voor interne verspreiding) 10 geprinte exemplaren Digitaal als PDF - Respondentenbooklet Outsourcing Performance gedrukte exemplaren - Presentatie Interne presentatie voor een groep naar keuze De sheets worden digitaal verstrekt Optie Extended Basisinformatie over de markt voor uitbesteding Alle informatie die deel uitmaakt van Basic. Commerciële indicatoren op detailniveau Data uitgesplitst naar dealgrootte, klantgrootte en marktsegment. Kans om contract te verlengen (relet) op kavelniveau voor Application Management, Infrastructure Management en End User Management. Spreiding tevredenheid Inzicht in de klanttevredenheid per marktsegment. Rapport inclusief scorecards Het rapport bevat scorecards met detailinformatie voor alle grote service providers wat betreft reletting en share of wallet. Detailinformatie in digitale vorm Informatie over de eigen performance, in Excelformaat. Inclusief peer-analyse die laat zien hoe concurrenten acteren binnen de eigen klantenkring. Deliverables - Extended rapport (alleen voor interne verspreiding) 15 geprinte exemplaren Digitaal als PDF - Detailinformatie in digitale vorm - Respondentenbooklet Outsourcing Performance gedrukte exemplaren - Presentaties Twee interne presentaties voor verschillende groepen naar keuze De sheets worden digitaal verstrekt 4

6 Deliverables per pakket en waarde van de studie Optie Excellence Basisinformatie over de markt voor uitbesteding Alle informatie die deel uitmaakt van Basic en Extended. Commercial review De commercial review gaat dieper in op de onderzoeksresultaten, zodat een breed beeld ontstaat van de eigen klantengroep. Wat beweegt hen en hoe positioneren ze de verschillende service providers die bij hen actief zijn? De commercial review geeft een ongefilterde blik op de relatie tussen klant en leverancier waardoor interne verbeteracties een grotere kans van slagen hebben. NIEUW: Executive briefing De resultaten van de commercial review worden verwerkt in de executive briefing, speciaal bedoeld voor het eigen managementteam als aanvulling op het onderzoeksrapport. De compacte briefing bevat de conclusies op hoofdlijnen, aangevuld met een specifieke analyse voor de service provider. Deliverables - Excellence rapport (alleen voor interne verspreiding) 15 geprinte exemplaren Digitaal als PDF - Detailinformatie in digitale vorm inclusief executive briefing - Respondentenbooklet Outsourcing Performance gedrukte exemplaren Recht om aanvullende exemplaren te bestellen tegen kostprijs - Presentaties Twee interne presentaties voor verschillende groepen naar keuze De sheets worden digitaal verstrekt - Commerciële workshop door Giarte Hands-on bijeenkomst voor geselecteerde groep waarbij wordt ingegaan op do s en don ts, interne professionalisering en omgaan met markttrends Sheets met aanvullende informatie uit commercial review (digitaal) Vergroot de waarde van Outsourcing Performance Zorg voor een toplijst met klanten Giarte doet haar onderzoek vanuit de community DigitalBoardroom waarin de grootste organisaties in Nederland zijn vertegenwoordigd. De ontwikkelingen in de markt houden wij zo goed mogelijk bij. Toch kan een belangrijke klant aan onze aandacht ontsnappen. Vooral voor de grotere service providers blijkt dat het zeer helpt als er intern een lijst wordt opgesteld van de top 10 outsourcingklanten voor de drie domeinen AM, IM en EUM en eventueel per marktsegment zodat detailanalyses gebaseerd zijn op voldoende deelnames. Er zijn bovendien minimaal 15 klanten nodig voor opname in de Outsourcing Recommendation Index. De lijst zorgt er tevens voor dat Giarte de meest relevante klantorganisaties betrekt bij het onderzoek. Gebruik het booklet Outsourcing Performance Het boekje dat verschijnt naar aanleiding van de studie is een uitstekende manier om inhoudelijk met klanten over de ontwikkelingen op het gebied van outsourcing te praten. Met behulp van het boekje is goed te achterhalen waar de eigen klanten belang aan hechten. Vraag eens of een klant zich herkent in de beschrijving van de service provider; met een kwetsbare opstelling toon je aan echt te willen luisteren. Door het onderzoek te bespreken krijgen de resultaten betekenis. Actuele informatie via DigitalBoardroom In 2009 lanceert Giarte een vernieuwde website voor DigitalBoardroom, de managementcommunity voor IT in Nederland. Outsourcing krijgt daarbij een prominente plek. Een nieuwe service zal deelnemers op de hoogte houden van het laatste nieuws en actuele ontwikkelingen. Deelnemende service providers zullen uiteraard ook gebruik kunnen maken van deze dienst om bij te blijven. 5

7 Onderzoeksgroep en contractreview Aanbieders in het onderzoek De volgende 30 service providers worden met naam opgenomen in het onderzoek: - Accenture - Atos Origin - BT - Capgemini - Centric - Cognizant - Colt - CSC - EDS / HP - Fujitsu Services - Getronics / KPN - HCL Technologies - IBM - Imtech ICT - Infosys - Inter Access - Logica - Orange Business Services - Ordina - Patni - Satyam - Schuberg Philis - Siemens - Simac - Sogeti - Tata Consultancy Services - T-Systems - Unisys - Valid - Wipro Elke deelnemer heeft de mogelijkheid om één service provider toe te voegen die niet bij naam is genoemd en deze te beoordelen in het onderzoek. Vorig jaar bevatte de benchmark 3,5 miljard euro aan jaarlijkse contractwaarde en is daarmee een representatieve weerspiegeling van de markt voor de grootste Nederlandse organisaties. Contractreview Giarte verricht begin 2009 een contractreview met service providers om een zo accuraat mogelijk beeld te krijgen van de klantengroep. Giarte verstrekt een overzicht van contracten die haar bekend zijn ter aanvulling en correctie door de service provider. Medewerking is geheel vrijblijvend en staat los van deelname aan de studie. Giarte is zich bewust van de impact die de studie op de markt kan hebben en op het gedrag van organisaties die de cijfers gebruiken voor heraanbesteding, vergroting van de portfolio of selectie van service providers wanneer voor de eerste keer wordt uitbesteed. Het is in het belang van service providers om een zo evenwichtig mogelijke en dus maximale respons te krijgen. Giarte hanteert voor de Outsourcing Recommendation Index een minimum van 15 contracten om een goed beeld van een vendor te krijgen. Veel service providers kennen meerdere divisies of businessunits die bezig zijn met outsourcing (managed infrastructure, BPO, applicatiemanagement enzovoort). Voor klanten heeft een service provider in de beleving echter vaak één gezicht naar hen toe. Voor een goede afspiegeling in de studie is het voor vendors dan ook belangrijk om er zorg voor te dragen dat de contracten van de verschillende organisatieonderdelen meegenomen worden in de studie. Bij afname van de studie zal Giarte de contractreview zo goed mogelijk checken binnen de diverse bedrijfsonderdelen om eventuele aanvullende relaties mee te kunnen nemen in de studie. Uit ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken dat een grondige contractreview voor de service provider in het algemeen een voordeel oplevert: met een complete lijst kan Giarte er effectiever zorg voor dragen dat vooral ook de tevreden klantengroep in de studie wordt meegenomen. 6

8 Methodiek en Giarte Methodiek prestatiemeting Om de prestaties te meten is een standaardmethodiek ontwikkeld. Het grootste deel van de methodiek van dit jaar is gelijk aan de studie van vorig jaar. De tevredenheid wordt per service provider gemeten voor de drie kavels Application Management, Infrastructure Management en End User Management voor zover een organisatie deze diensten daadwerkelijk afneemt. Het onderzoek meet eveneens per kavel wat de kans is dat het bestaande contract wordt verlengd. Voor het meten van de prestatie van aanbieders worden vijf vaste prestatieindicatoren* gehanteerd. Voor elke service provider van een bedrijf worden de volgende prestatie-indicatoren gemeten: 1) Kwaliteit dienstverlening (volgens afgesproken SLA s en andere contractuele documenten). 2) Prijs van dienstverlening (marktconformiteit van prijzen). 3) Operational management (samenwerking en resultaatgerichtheid account- en deliverymanagement). 4) Partnership (risicobereidheid van de vendor). 5) Service Development (komt de vendor met relevante vernieuwingen in de dienstverlening). Naast prestaties van de service providers wordt ook naar het commerciële aspect gekeken. Vragen die in het onderzoek per vendor worden beantwoord zijn: - Hoe groot is de kans dat bestaande contracten worden verlengd? - Hoe groot is de kans dat er meer diensten bij bestaande klanten worden weggezet? - Hoe heeft de relatie met klanten zich het afgelopen jaar ontwikkeld? Over Giarte Giarte is een onderzoeksbureau voor de strategische vraagstukken op het snijvlak van IT en business. Via de besloten onderzoekscommunity van Giarte, DigitalBoardroom, worden CIO s, CEO s, CFO s en VP s betrokken bij de kadering van strategische vraagstukken als governance, global sourcing en shared service centers. De focus ligt op de grotere ondernemingen en overheden in Nederland. Bijna elke grote onderneming is vertegenwoordigd binnen DigitalBoardroom. Periodiek geven honderden besluitvormers via DigitalBoardroom hun feedback op strategische vraagstukken. Voor de studie Outsourcing Performance 2009 dient deze besloten community als basis. Speciaal voor deze studie zal volgend jaar de nieuwe editie van de website worden gelanceerd waarin outsourcing een prominente plek krijgt. Op deze manier worden de lessen uit de studie direct aan de community ter beschikking gesteld om de aantrekkingskracht van de studie te vergroten. Voor meer informatie over de dienstverlening van Giarte: Voor meer informatie over de community DigitalBoardroom: * Giarte behoudt zich het recht voor om na het verschijnen van deze prospectus nog wijzigingen in de methodiek aan te brengen. 7

Outsourcing Performance 2008

Outsourcing Performance 2008 Prospectus Outsourcing Performance 2008 Klanten over de prestaties van en kansen voor service providers in de Nederlandse markt voor IT-uitbesteding Zesde jaargang Introductie door de onderzoekers Zicht

Nadere informatie

Prospectus. DNA van outsourcingsucces Tiende jaargang

Prospectus. DNA van outsourcingsucces Tiende jaargang Prospectus DNA van outsourcingsucces Tiende jaargang DNA van outsourcingsucces Tiende jaargang Wat is Outsourcing Performance? Outsourcing Performance is de studie die Giarte Research jaarlijks uitvoert

Nadere informatie

OUTSOURCING PERFORMANCE DAY

OUTSOURCING PERFORMANCE DAY OUTSOURCING PERFORMANCE DAY Ontwikkelingen in de Nederlandse markt voor IT-uitbesteding Data Deep Dive, 6 oktober OVERVIEW EVALUATIES IN DRIE DOMEINEN 583 deelnemers 512 organisaties AM IM 957 unieke uitbestedingsrelaties

Nadere informatie

outsourcing Performance 2014

outsourcing Performance 2014 Prospectus Twaalfde jaargang outsourcing Performance 2014 De jaarlijkse benchmark over klanttevredenheid in de Nederlandse markt prospectus outsourcing Performance 2014 voorwoord Wie heeft het passende

Nadere informatie

OUTSOURCING PERFORMANCE 2015

OUTSOURCING PERFORMANCE 2015 Prospectus dertiende jaargang OUTSOURCING PERFORMANCE 2015 De jaarlijkse benchmark over klanttevredenheid in de Nederlandse markt voorwoord Simplify Tot voor kort werd het succes van outsourcing vooral

Nadere informatie

Symbiosis. Kick-off meeting 14 december 2006

Symbiosis. Kick-off meeting 14 december 2006 Symbiosis Kick-off meeting 14 december 2006 Onderzoekscontext: Symbiosis Onderzoeksprogramma: Jacquard (NWO,STW,EZ) Symbiosis: SYnergy of Managing Business-ITalignment, IT-sourcing and Offshoring Success

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

DE IMAGO BLAUWDRUK ICT & CONSULTANCY 2012

DE IMAGO BLAUWDRUK ICT & CONSULTANCY 2012 DE IMAGO BLAUWDRUK ICT & CONSULTANCY 2012 IMAGO BLAUWDRUK ICT & CONSULTANCY 2012 Blauw Research doet al ruim 15 jaar onderzoek naar de bekendheid en het imago van ICT dienstverleners. De Imago Blauwdruk

Nadere informatie

De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK. 5 mei 2014. In samenwerking met:

De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK. 5 mei 2014. In samenwerking met: De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK 5 mei 2014 : WAAROM ICT-KLANTTEVREDENHEID METEN? Om de ICT-dienstverlening optimaal aan te laten sluiten bij de wensen van de organisatie.

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

Sourcing een keuze met vele mogelijkheden. Han Wijns Groningen 09-06-2010

Sourcing een keuze met vele mogelijkheden. Han Wijns Groningen 09-06-2010 0 Sourcing een keuze met vele mogelijkheden Han Wijns Groningen 09-06-2010 1 IT NL Global Sourcing Model Strategie, besturing en activiteiten Uitgangspunten IT NL in 2007 Transformatie IT op het vlak van

Nadere informatie

Zaandam, November 2006. Albert Heijn

Zaandam, November 2006. Albert Heijn Zaandam, November 2006 Albert Heijn Albert Heijn let op de kleintjes In een wereld waarin IT meer en meer als commodity wordt gezien is Outsourcing en Global Sourcing een richting die door veel bedrijven

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance 2011 Perceptie Als Leidraad Voor Verbeteringen Perceptie is realiteit. Perceptie is persoonlijk. Perceptie is leidend

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Vergroot de effectiviteit van het Financial Shared Service Center. Oktober 2008

Vergroot de effectiviteit van het Financial Shared Service Center. Oktober 2008 Vergroot de effectiviteit van het Financial Shared Service Center Oktober 2008 Agenda Over Accounting Plaza Het transformatie proces Hoe vergroot Accounting Plaza de effectiviteit van haar SSC? De regie

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing

NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing Een betere focus op groei en verandering door marktinformatie van NIDAP NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen 2014-2015

Nadere informatie

Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com. Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties

Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com. Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties CRM Inspiration,13 januari 2010 Agenda Introductie TOTE-M De klant in de driver seat Resultaten

Nadere informatie

Smart Datacenter Services

Smart Datacenter Services Smart Datacenter Services Naast het borgen van de continuïteit wijst onafhankelijk onderzoek uit dat de drie belangrijkste zaken zijn om het onderhoud en beheer van een datacenter uit te besteden zijn:

Nadere informatie

Wat zijn de succescriteria voor een partnership?

Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Chemical Power Oil & Gas Wie zijn wij Arno Gerrets Agrifirm Manager Techniek Maries van Aert Stork Technical services Consultancy Manager Onderhoud en Investeringen

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant HR beleid zichtbaar maken door indicatoren Edgard Meuleman Managing Consultant SD Worx Organisatiestructuur KMO GO AS Overheid Internationaal Competence & Consultancy Divisie Aanvullend Aanbod Research

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12 MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name donderdag 25 oktober 12 Een nieuw 1jdperk: the Human Age Demografie & talent mismatch Toename van klant deskundigheid Keuze van het individu Technologische

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Dat is wat ons beweegt.

Dat is wat ons beweegt. Blijvende verbetering realiseren op het snijvlak van ICT en Operational Excellence. Management Motion Dat is wat ons beweegt. INTERIM- EN PROGRAMMA MANAGEMENT Management Motion INTERIM- EN PROGRAMMA MANAGEMENT

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven 2e2 Group BV Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven Voorstellen Ronald Verweij S&P Simac IT dienstverlening, Manager Operations Services Dynomic IT

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

BI Roadmap: Highway to success

BI Roadmap: Highway to success BI Roadmap: Highway to success Microsoft Applicatie Platform Congres 2 maart 2011, Zeist Sjoerd Hobo Business Unit manager / Senior BI consultant sjoerd.hobo@qnh.nl Introductie QNH QNH helpt haar klanten

Nadere informatie

Instrumenten. Spanningsveld in uitbesteding ICT wegnemen. Frank de Vries

Instrumenten. Spanningsveld in uitbesteding ICT wegnemen. Frank de Vries Instrumenten Spanningsveld in uitbesteding ICT wegnemen Frank de Vries MANAGEMENT & STRATEGIE Trefwoorden ICT-outsourcing Performance management Benchmarking Voor verdieping: KluwerMANAGEMENT.NL Artikelcode:

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Een People Analytics onderzoek door Introductie: Waarom onderzoek naar leidinggevenden in een callcenter? Een organisatie ontwikkelt wanneer

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

IT Performance Barometer 2010-2011. Jaarlijks IT performance onderzoek.

IT Performance Barometer 2010-2011. Jaarlijks IT performance onderzoek. IT Performance Barometer 2010-2011 Jaarlijks IT performance onderzoek. Yorizon BV Wijnhaven 65 3011 WJ Rotterdam P. +31-(0)10-2409088 yorizongroup.com Blinklane Consultancy SPACES Zuidas Barbara Strozzilaan

Nadere informatie

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie?

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Asset 1 van 6 Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Gepubliceerd op 1 juni 2015 We moeten naar of iets met de cloud. Wie heeft ondertussen niet zelf dit gevoel dan wel het verzoek gekregen van

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Shared Service Center ICT Haaglanden en de digitale snelweg van de Rijksoverheid Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Jaarcongres Strategic Sourcing 16 juni 2015 Even voorstellen:

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Hogere omzet met loyale klanten

Hogere omzet met loyale klanten m e t e n, w e t e n é n v e r b e t e r e n Hogere omzet met loyale klanten Luistert u naar uw klant? Staat uw klant écht centraal? Gaat u de dialoog aan met uw klant om verbeteringen te bespreken? In

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1. EngagementManager UWV Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.1 Doelstelling Het Directie Team van UWV heeft 5 benchmark eisen (A-E) opgesteld

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 3903/21 Betreft

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Managementsimulatie UTOPIA

Managementsimulatie UTOPIA Managementsimulatie UTOPIA Algemeen Managers en leidinggevend personeel worden steeds vaker tijdens hun werk geconfronteerd met problematische situaties van een complexe en dynamische aard. Beslissingen

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet Workshop Dun & Bradstreet NEVI INKOOPDAG 2015 BJÖRN VAN RAAK MIKE VAN KESSEL ROSANNA VAN DER WOUDE Agenda Introductie Dun & Bradstreet Welke trends & uitdagingen zien wij in de markt? Interactieve break-out

Nadere informatie

ICT Opleidingen, beroepen, bedrijven en verhalen. YoungWorks

ICT Opleidingen, beroepen, bedrijven en verhalen. YoungWorks ICT Opleidingen, beroepen, bedrijven en verhalen YoungWorks 1 2 1. Opleidingen Informatica Studie Websites en software ontwerpen en bouwen Omgaan met innovaties Beroep Interviewen gebruikers Software ontwikkelen

Nadere informatie

Big Data Big Decisions Market Dynamics

Big Data Big Decisions Market Dynamics Big Data Big Decisions Market Dynamics Scope De module Big Data Market Dynamics bevat een analyse van de Big Data markt zoals die zich de komende jaren in Nederland gaat ontwikkelen. Het is de synthese

Nadere informatie

Added value van een groot, internationaal Total FM-contract Peter Jansen en Henk Driessen

Added value van een groot, internationaal Total FM-contract Peter Jansen en Henk Driessen Added value van een groot, internationaal Total FM-contract Peter Jansen en Henk Driessen Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Mei 2011 Peter Jansen (Philips) / Henk Driessen (JCI) Presentatie

Nadere informatie

ORDINA VOOR MORGEN. Algemene Aandeelhouders Vergadering Ordina N.V. 14 MEI 2008

ORDINA VOOR MORGEN. Algemene Aandeelhouders Vergadering Ordina N.V. 14 MEI 2008 1 ORDINA VOOR MORGEN Algemene Aandeelhouders Vergadering Ordina N.V. 14 MEI 2008 REALISATIE STRATEGISCHE DOELEN 2007 2 Groei in marktaandeel op ons portfolio Focus op belangrijkste groeimarkten Finance

Nadere informatie

VASTSTELLING EN INTERPRETATIE VAN TAAKSTELLINGEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK

VASTSTELLING EN INTERPRETATIE VAN TAAKSTELLINGEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK Management accounting & control: VASTSTELLING EN INTERPRETATIE VAN TAAKSTELLINGEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK Taakstellingen ( targets ) vormen een belangrijk onderdeel van management control systemen.

Nadere informatie

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Bijgewerkt tot en met 18 januari 18 1 interim Projectmanager Datawarehouse Vastgoed gezocht! enkele maanden, gemiddeld 3, 4 of 5 dagen per

Nadere informatie

Outsourcing aanpak. Aanpak en leermomenten bij outsourcing Willem Klinkert

Outsourcing aanpak. Aanpak en leermomenten bij outsourcing Willem Klinkert Outsourcing aanpak Aanpak en leermomenten bij outsourcing Willem Klinkert Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself are registered trademarks

Nadere informatie

ViewsCast. De mening en ervaring van de klant. Van productgericht naar klantgericht. Synovate 0

ViewsCast. De mening en ervaring van de klant. Van productgericht naar klantgericht. Synovate 0 ViewsCast De mening en ervaring van de klant. Van productgericht naar klantgericht. Synovate 0 Wat houdt u s nachts wakker? Hoe loyaal zijn mij klanten? Hoe goed performen mijn kanalen? Wat levert een

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Facilitair inkopen Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Inhoud Voorwoord Eeuwige spagaat bij duurzaam inkopen Outsourcing: integraal uitbesteden van facilitaire diensten

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates HET BLOEMMODEL Peter van Leeuwen Directeur Instellingen Mid Corporates MID CORPORATES Doelgroep Bedrijven met omzet > 5 en < 250 miljoen of > 50 werknemers Instellingen uit gezondheidszorg of Public Sector

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel

Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel Eerste druk, augustus 2010 2010 drs. ing. Peter Bargon Redactie: drs. Maria Anna te Riele, Customized Language Services, De Bilt Vormgeving:

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

Zorg Verbeteren in Eigen Huis. Achtergrond van de methode

Zorg Verbeteren in Eigen Huis. Achtergrond van de methode Zorg Verbeteren in Eigen Huis Achtergrond van de methode Dr. W.H.E. Buntinx Buntinx Training & Consultancy www.buntinx.org Symposium De Driestroom 15 oktober 2009 Elst 1 Achtergrond van de methode voor

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl

SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT 1focus.nl 1 FOCUS INHOUD Het geheim van veranderen is om al je energie te focussen, niet op het verzet tegen het oude, maar op het bouwen van het nieuwe. Socrates

Nadere informatie

De AlliantiePerformanceScan

De AlliantiePerformanceScan De AlliantiePerformanceScan De AlliantiePerformanceScan onderzoekt rendement,risico en toegevoegde waarde van uw alliantieportefeuille en de sterke en zwakke punten in het alliantiemanagement. De AlliantiePerformanceScan

Nadere informatie

Proces. n Compacte inspanning en gevalideerde cijfers: Financieel. Organisatie. Dienstverlening. Klanttevredenheid. Verklarende factoren

Proces. n Compacte inspanning en gevalideerde cijfers: Financieel. Organisatie. Dienstverlening. Klanttevredenheid. Verklarende factoren Proces Financieel Organisatie Dienstverlening Klanttevredenheid n Compacte inspanning en gevalideerde cijfers: p minder tijd besteden aan het invullen van vragenlijsten p geen vragenlijsten op afstand

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie