Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille"

Transcriptie

1 Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/ Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch advies, advies voor internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching. De bedoeling van dit document is om te verduidelijken welke ICT-gerelateerde diensten gesubsidieerd kunnen worden via de kmo-portefeuille. ICT-gerelateerde diensten komen hoofdzakelijk voor in de pijlers advies en opleiding van de kmoportefeuille. Daarnaast en aanvullend bij de kmo-portefeuille is er ook ondersteuning mogelijk voor strategisch ICT-advies via een pilootproject inzake strategisch ICT-advies. Subsidiabele ICT-gerelateerde diensten situeren zich uitsluitend vóór de implementatie van een ICTgerelateerd project (advies en strategisch ICT-advies) en na de implementatie ervan (opleiding). Dit is schematisch weergegeven in Figuur 1. Figuur 1 Via de kmo-portefeuille kunnen geen subsidies verkregen worden voor ICT-gerelateerde diensten die een louter uitvoerend karakter hebben en voor ICT-gerelateerde diensten die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven. Software ontwikkeling, met inbegrip van analyse, ontwerp, implementatie, integratie, testen, installatie en onderhoud, is niet subsidiabel. Dit document verduidelijkt welke ICT-gerelateerde diensten subsidiabel zijn in het kader van ICTgerelateerde opleiding, ICT-gerelateerd advies en strategisch ICT-advies, en welke de nietsubsidiabele ICT-gerelateerde diensten zijn. De lijsten van subsidiabele en niet-subsidiabele diensten moeten hierbij als voorbeelden geïnterpreteerd worden en niet als exhaustieve opsommingen. 2 ICT-gerelateerde opleiding Via de pijler opleiding van de kmo-portefeuille kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, en dus ook voor ICT-gerelateerde opleiding, gericht op de kerntaken en het verbeteren van het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

2 Een opleiding is het onderricht, gevolgd door werkenden in de onderneming, bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming, en dat gericht is op de kernprocessen van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen. Een ICT-gerelateerde opleiding is een opleiding in verband met ICT. 2.1 Niet-subsidiabele ICT-gerelateerde opleidingen Via de kmo-portefeuille kunnen geen subsidies verkregen worden voor de onderstaande ICTgerelateerde opleidingen. ICT-gerelateerde opleiding die integraal deel uitmaakt van de aankoop van software is niet subsidiabel. Indien zowel software als opleiding aangekocht worden, dan moeten die apart gefactureerd worden en kan enkel de opleiding worden gesubsidieerd. 3 ICT-gerelateerd advies Via de pijler advies van de kmo-portefeuille kunnen kmo s subsidies krijgen voor adviezen, en dus ook voor ICT-gerelateerde adviezen, gericht op het verbeteren van het bedrijfsfunctioneren van de onderneming. Een advies is een verzameling van schriftelijke, specifieke, waardevolle raadgevingen en aanbevelingen, verleend door een dienstverlener, die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie, en die uitsluitend of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming. Het advies draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen. Een ICT-gerelateerd advies is een advies in verband met ICT. Een ICT-gerelateerd advies moet aan de volgende voorwaarden voldoen: het ICT-advies is professioneel; het ICT-advies is neutraal en onafhankelijk; het ICT-advies is niet ingegeven door een vooraf vastgelegde keuze voor een specifiek product, of een specifieke dienst of leverancier; het ICT-advies wordt op een ethisch verantwoorde wijze verstrekt; ICT- dienstverleners worden aangemoedigd om het etic Deontologisch Handvest, een gedragscode die de vertrouwensrelatie tussen de ICT-leverancier en de kmo-klant wil versterken, te onderschrijven; het advies is op maat van de onderneming, fundamenteel onderbouwd en laat toe om een beslissing te nemen over de haalbaarheid van het project; het advies(traject) is op organisatieniveau en vertrekt vanuit bedrijfsbrede ICT-noden. 3.1 Niet-subsidiabele ICT-gerelateerde adviezen Via de kmo-portefeuille kunnen geen subsidies verkregen worden voor bepaalde ICT-gerelateerde adviezen. Wettelijk verplichte adviezen zijn niet subsidiabel.

3 Adviezen van permanente of periodieke aard zijn niet subsidiabel. o Regelmatige security checks of security scans zijn niet subsidiabel (zelfs als deze resulteren in advies op maat). Adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming en nietgespecialiseerde adviezen zijn niet subsidiabel. o Advies gerelateerd aan de loutere verkoop van software, zoals een vergelijkende prijzenstudie, met inbegrip van optimalisatie van licenties (license optimization), is niet subsidiabel. o De aanpassing of optimalisatie van huidige bedrijfsprocessen om te aligneren met nieuwe, bedrijfsbrede ICT-oplossingen is niet subsidiabel. Deze implementatie-acties behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven. o Zie Louter uitvoerende ICT-gerelateerde diensten voor meer voorbeelden. Diensten met betrekking tot subsidies zijn niet subsidiabel. o Advies voor het aanvragen van ICT-gerelateerde subsidies is niet subsidiabel. Technische analyses die geen deel uitmaken van een advies zijn niet subsidiabel. o Advies over server migratie (server migration) is niet subsidiabel. 3.2 Subsidiabele ICT-gerelateerde adviezen Voorbeelden van ICT-gerelateerde adviezen die subsidiabel kunnen zijn: Advies over de hardware-infrastructuur met betrekking tot de huidige en/of toekomstige noden van het bedrijf, of met betrekking tot het verbeteren van de kostenefficiëntie, de bedrijfscontinuïteit, de energie-efficiëntie en/of de flexibiliteit kan subsidiabel zijn. Advies over de keuze tussen eigen servers (dedicated servers) of servers in de cloud (cloud servers) kan subsidiabel zijn. Analyse van de hoofdvereisten waaraan bedrijfsbrede software (Enterprise Software) zoals klantrelatiebeheer (customer relationship management of CRM) of bedrijfsresourceplanning (Enterprise resource planning of ERP) moet voldoen kan subsidiabel zijn. Het opstellen van een gedetailleerd lastenboek is echter niet subsidiabel. Advies over de keuze tussen standaard software en software op maat (custom software), commerciële software en open-source software, en/of het aankopen van software en het leasen van software (software as a service of SAAS) kan subsidiabel zijn. Het opstellen van een online communicatiestrategie kan subsidiabel zijn.

4 Het opstellen van een e-marketingstrategie (internet marketing strategy) in het kader van een marketingstudie kan subsidiabel zijn. 4 Strategisch ICT-advies Via het pilootproject strategisch ICT-advies in het kader van de kmo-portefeuille kunnen kmo s subsidies krijgen voor strategisch ICT-advies. Het pilootproject strategisch ICT-advies maakt nog geen deel uit van de kmo-portefeuille, subsidies moeten aangevraagd worden via Een strategisch advies is een advies dat betrekking heeft op een kantelmoment binnen de onderneming en dat leidt tot beslissingen waarvan de gevolgen moeilijk omkeerbaar zijn. Dit betekent dat het advies een langetermijnoplossing biedt die invloed heeft op de hele organisatie. Een strategisch ICT-advies is een strategisch advies waarbij naast de economische ook de technische de haalbaarheid van een ICT-gerelateerd project wordt beoordeeld. Het project streeft naar een oplossing voor een bedrijfsbreed vraagstuk waarin ICT een belangrijke rol speelt, gesitueerd binnen de huidige of toekomstige bedrijfsactiviteiten. Een strategisch ICT-advies is ook een ICT-gerelateerd advies, en beantwoord dus aan de voorwaarden van een ICT-gerelateerd advies (zie ICT-gerelateerd advies ), met die uitzondering dat dienstverleners voor het pilootproject strategisch ICT-advies niet erkend moeten zijn. Een strategisch ICT-advies gaat echter significant verder dan een ICT-gerelateerd advies, het heeft betrekking op een kantelmoment en is daarom ook langetermijn en bedrijfsbreed. Een strategisch ICT-advies moet de volgende elementen bevatten: de probleemstelling: een omschrijving van het bedrijfsbreed vraagstuk waarin ICT een belangrijke rol speelt; een systematisch opgezette en afgeronde analyse van de probleemstelling; het eigenlijk advies, op basis van de analyse: een oplossing voor de probleemstelling samen met een beoordeling van de economische en technische de haalbaarheid van de oplossing; een implementatieplan, eventueel met begeleiding bij de implementatie. 4.1 Niet-subsidiabele strategische ICT-adviezen Via de kmo-portefeuille kunnen geen subsidies verkregen worden voor bepaalde strategische ICTadviezen. ICT-gerelateerde adviezen die geen strategisch karakter hebben 4.2 Subsidiabele strategische ICT-adviezen Voorbeelden van strategische ICT-adviezen die subsidiabel kunnen zijn: Het in kaart brengen van opportuniteiten zoals nieuwe producten of diensten, of nieuwe buisinessmodellen of verkoopskanalen door het innovatief inzetten van ICT kan subsidiabel zijn.

5 Advies over het (beter) op elkaar afstemmen van ICT en de huidige en/of toekomstige bedrijfsdoelstellingen kan subsidiabel zijn. Advies over het automatiseren van huidige en/of toekomstige bedrijfsprocessen kan subsidiabel zijn. Het onderzoek naar de haalbaarheid van e-commerce: business analyse, keuze technologie, koppeling aan off-line bedrijfsprocessen, de opmaak van een strategie met betrekking tot het opzetten van e-commerce,. kan subsidiabel zijn. 5 Niet-subsidiabele ICT-gerelateerde diensten Sommige ICT-gerelateerde diensten horen niet thuis in ICT-gerelateerde opleiding, ICT-gerelateerd advies en strategisch ICT-advies en zijn bijgevolg niet subsidiabel. De meest voorkomende van deze diensten zijn ICT-gerelateerde diensten die een louter uitvoerend karakter hebben en ICTgerelateerde diensten die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven. 5.1 Louter uitvoerende ICT-gerelateerde diensten Via de kmo-portefeuille kunnen geen subsidies verkregen worden voor ICT-gerelateerde diensten die een louter uitvoerend karakter hebben. Een beperkte begeleiding van de dienstverlener bij de implementatie van ICT-gerelateerd advies of strategisch ICT-advies daarentegen kan wel subsidiabel zijn. Het ontwikkelen van software (o.a. applicaties, websites en apps), met inbegrip van analyse, ontwerp, implementatie, integratie, testen, installatie en onderhoud is niet subsidiabel. Hieronder valt ook het onderhoud van software (o.a. installatie van patches, software updates en security updates), de klantenservice voor software (helpdesk of technical support) en het optimaliseren van software. Het zoekmachinemarketen, met inbegrip van zoekmachineoptimalisatie (search engine optimization of SEO) en zoekmachineadverteren (search engine advertising of SEA), en opstellen web analyserapporten (web analytics) is niet subsidiabel. Het bepalen van een strategie voor e-marketen daarentegen kan wel subsidiabel zijn. Het opzetten van sociale media (social media), met inbegrip van Facebook, Twitter en LinkedIn is niet subsidiabel. Het bepalen van een strategie voor e-communicatie daarentegen kan wel subsidiabel zijn. 5.2 ICT-gerelateerde diensten die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven Via de kmo-portefeuille kunnen geen subsidies verkregen worden voor ICT-gerelateerde diensten die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven. Het onderhoud van hardware is niet subsidiabel.

6 Het onderhoud van software is niet subsidiabel. ICT dienstverlening (IT consulting) in de zin van uitbesteding (outsourcing) van gewone ICT activiteiten is niet subsidiabel. ICT dienstverlening in de zin van adviseren van ondernemingen over het gebruik van ICT om bedrijfsdoelstellingen te bereiken kan wel subsidiabel zijn, indien het voldoet aan de voorwaarden van ICT-gerelateerd advies of strategisch ICT-advies. Klantenservice voor hardware en software (helpdesk of technical support) is niet subsidiabel. Meer informatie over het al dan niet subsidiabel zijn van ICT-gerelateerde diensten kan verkregen worden bij de kmo-portefeuille

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Inhoud 1. Waarom een nieuwe erkenningsmethodiek? 3 2. Wat houdt de nieuwe erkenningsmethode in? 3 3. Hoe een erkenning aanvragen? 4 4. Hoeveel

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ]

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] DIT IS WIE WE ZIJN. DIT IS WAT WE DOEN. Het zit in onze naam en in ons DNA: bij de RealDolmen Business Solutions

Nadere informatie

A L W AY S O N Always On

A L W AY S O N Always On ALWAYS ON Always On Dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland Scholten Awater is dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland. Met onze uitgebreide IT-diensten nemen wij u veel werk uit handen. Hierdoor

Nadere informatie

Regie: succesfactor bij outsourcing

Regie: succesfactor bij outsourcing dossier demand & supply Het belang van demand & supply bij uitbesteding Regie: succesfactor bij outsourcing De meeste outsourcingcontracten lopen nu een aantal jaren en zijn in meer of mindere mate ingeregeld.

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE Artikel 1 Definities LEPELTJE LEPELTJE: Evenement: Bezoeker: Social Media: Website(s): de vennootschap onder firma LEPELTJE LEPELTJE VOF, gevestigd en zaakdoende in (3811

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant Maart 2015 Binnen dertig jaar is de helft van de nu bestaande banen, als gevolg van de toepassing van ICT overbodig. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

De weg naar een succesvolle CRM- implementatie!

De weg naar een succesvolle CRM- implementatie! De weg naar een succesvolle CRM- implementatie! TNO CRM Clusterplan Hans Kardol Joleen van Loon Karin Oerlemans Juli 2006 Projectgegevens Auteurs Reviewers Projecttitel Joleen van Loon, Karin Oerlemans,

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen Lessons Learned in de tuinbouw Robbert Robbemond, Cor Verdouw Februari 2012 Rapport LEI 12-021 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag In opdracht

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde

Nadere informatie