ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING"

Transcriptie

1 ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING Gepubliceerd Juni 2014 Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de auteur. Adobe Systems Benelux B.V.

2 Inhoud 1. Management samenvatting Methodiek Voorwoord Onderzoeksuitkomst Het belang van online marketing Toegepaste kanalen Online doelstellingen Budgetten Online marketing aspecten Aantal verstuurde s Belangrijke online marketing aspecten Toegepaste content formats Uitdagingen Verantwoordelijkheden Focusgebieden Verwachting online marketing bestedingen Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 2

3 1. Management samenvatting Het doel van dit onderzoek was om een beeld te vormen van hoe Nederlandse bedrijven omgaan met cross-channel marketing. Hiervoor hebben er 277 respondenten meegedaan aan een online enquete, welke is afgenomen in de periode tussen 20 maart en 18 april Onder de respondenten bevinden zich voornamelijk managers, professioneel medewerkers en senior managers. Deze zijn grotendeels werkzaam binnen de online marketing, de algemene marketing, management en e-commerce. Het merendeel van de respondenten is werkzaam binnen een bedrijf met werknemers en werknemers (zie ook pag.5). Gebleken is dat 80% van de bedrijven een cross-channel aanpak heeft en gemiddeld 4,7 kanalen inzetten. Dit zijn vooral digitale kanalen zoals , web, Facebook en Twitter. Toch werken bijna de helft van de bedrijven (47%) nog met direct-mail. Blijkbaar is het vertrouwen in traditionele print advertenties nog niet verloren gegaan. De belangrijkste doelstellingen zijn het aantrekken van nieuwe klanten en meer bezoekers op de website. Belangrijke uitdagingen zijn de (onvoldoende) volwassenheid van de organisatie en het niet goed benutten van systemen. Daarbij is 76% van de bedrijven niet sterk overtuigd van hun eigen marketing strategie. Dit kan verklaard worden door het gebrek aan volwassenheid. Er kan geconcludeerd worden dat Nederlandse bedrijven al wel bezig zijn met cross-channel marketing, maar dit proces vaak nog niet hebben geperfectioneerd. Systemen worden nog niet volledig benut en de volwassenheid is vaak nog ontoereikend. De volgende punten zijn naar voren gekomen in het onderzoek: Online marketing belangrijk, maar de strategie ontbreekt nog Online marketing vormt voor veel bedrijven een essentiële bedrijfsactiviteit. Voor 52% van de bedrijven is online marketing zeer belangrijk voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Echter is slechts een kwart van de bedrijven sterk overtuigd van hun eigen marketing strategie. blijft het belangrijkste marketingkanaal vormt het populairste marketingkanaal. Van alle respondenten past 68% toe binnen haar campagnes. Hoe belangrijk is online marketing voor het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen? 52% 3% 5 13% 27% Onbelangrijk Enigzins belangrijk Redelijk belangrijk Belangrijk Zeer belangrijk Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 3

4 Multichannel campagnes door veel bedrijven toegepast De sectoren waarbinnen multichannel marketing het vaakst wordt toegepast zijn de reisbranche (62%), de detail & groothandel (45%), de communicatie & uitgeverij sector (41%) en de ICT sector (42%). De twee grootste uitdagingen: de volwassenheid en implementatietrajecten Uitdagingen waar bedrijven tegenaan lopen bij het behalen van de online doelstellingen zijn de volwassenheid binnen de organisatie (46%), het implementatietraject van nieuwe systemen (35%), de volledige benutting van systemen (36%) en de competentie van personeel (25%). Marketing bestedingen zullen aankomend jaar overwegend toenemen 70% van de respondenten verwacht een toename, 27% verwacht dat ze gelijk zullen blijven en 3% verwacht een afname in de marketing bestedingen. De twee belangrijkste focus gebieden: Toename in klanten en meer merkbekendheid Antwoorden welke het vaakst terugkwamen zijn toename in klanten (72%), een verhoogde merkbekendheid (50%), toename van website bezoeken (44%), Cross-Channel klant ervaringen (39%) en verbeterde zoekmachine resultaten (38%). De belangrijkste online doelstelling: Meer klanten bereiken De doelstelling om meer klanten te bereiken wordt het belangrijkste gevonden. In 62% van de gevallen beantwoorden respondenten deze stelling met een 5, welke staat voor zeer belangrijk. Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 4

5 2. Methodiek Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van een afstudeerstage binnen Adobe Systems Benelux B.V. In de periode van 20/03/2014 tot 18/04/2014 hebben er 277 respondenten meegedaan aan het onderzoek. Deze vond plaats in de vorm van een online enquête. Een aantal respondenten zijn later telefonisch benaderd voor aanvullende informatie. Binnen de groep respondenten is een goede verdeling voor wat betreft de bedrijfsgrootte en de rol waarin men werkt. Het merendeel van de respondenten werkt in een marketing- of management gerelateerde functie. De verdeling van industrieën is gefocust rondom de dienstverlening, detail & groothandel, financiële dienstverlening, ICT en communicatie & uitgeverijen. De industrieën welke minder sterk zijn vertegenwoordigd, zijn niet meegenomen in bepaalde vergelijkingen. Tabel: bedrijfsgrootte per respondent Bedrijven met werknemers zijn het sterkst vertegenwoordig in het onderzoek. 28% van de respondenten werkt in een bedrijf van deze grootte. In 25% van de gevallen werken respondenten in een bedrijf met personen. 30% 25% Hoeveel werknemers telt het bedrijf? Percentage 20% 15% 10% 5% 0% Respondenten: 277 Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 5

6 Tabel: sector per respondent De sectoren die het sterkst vertegenwoordigd zijn in het onderzoek zijn de dienstverlening (29%), de detail en groothandel (18%) en de ICT (11%). Verder hebben ook de financiële dienstverlening en communicatie & uitgeverijen een redelijke omvang. 35% 30% 25% In welke sector bevindt het bedrijf zich? Percentage 20% 15% 10% 5% 0% Respondenten: 277 Tabel: functie per respondent De meeste respondenten werken als manager (25%), professioneel medewerker (19%) of senior manager (10%). Wat is uw functie? 30,0 25,0 20,0 Percentage 15,0 10,0 5,0 0,0 Respondenten: 277 Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 6

7 3. Voorwoord 360 graden klant ervaring, Cross-Channel marketing, Social Media Optimization; het zijn allen voorbeelden 1 van marketing buzzwords anno We komen ze vaak tegen in magazines en blogs, maar wat betekenen deze woorden nu voor de Nederlandse markt? Een korte oriëntatie 2 via Google trends leert dat termen als Cross channel, customer experience en SMO (Social Media Optimization) sterk toenemen in populariteit. Dat betekent dat we er als marketeers graag over lezen en/of schrijven maar passen we dit ook al toe binnen onze eigen marketing strategieën? Hoewel er al veel onderzoek gedaan is op dit gebied, hebben deze onderzoeken vooral betrekking op buitenlandse markten. Er is dan ook nog maar weinig bekend op gebied van Cross-Channel Marketing binnen de Nederlandse markt. Met het doel om de Nederlandse markt beter in kaart te brengen, ben ik begonnen aan mijn scriptie bij Adobe Systems Benelux B.V. Deze is uitgevoerd als onderdeel van de studie Commerciële Economie aan de Avans hogeschool te s-hertogenbosch. Mijn dank gaat uit naar alle respondenten die de tijd hebben genomen om deel te nemen aan deze studie. Tevens bedank ik mijn stagebegeleiders Marco Disseldorp en Michel Da Silva voor hun sturing en feedback. Tot slot bedank ik graag alle deelnemende collega s binnen Adobe voor het ter beschikking stellen van diens contacten. Ik hoop dat de uitkomsten van deze studie bruikbaar kunnen zijn voor uw bedrijf en u wellicht weer nieuwe inzichten geven. Tot slot wens ik u veel leesplezier toe. Emiel Roelofsen Amsterdam, 07/05/ Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 7

8 4. Onderzoeksuitkomst 4.1. Het belang van online marketing Online marketing zeer belangrijk voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen Online marketing speelt voor veel bedrijven een belangrijke rol. Over alle representatieve industrieën geeft slechts 2.4% aan geen belang te hebben bij online marketing. Voor 54.6% van de bedrijven is online marketing zelfs zeer belangrijk voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. De industrieën welke hier het meeste waarde aan hechten (aangeduid in de survey met zeer belangrijk ) zijn achtereenvolgens; de reisbranche (92%), de detail- en groothandel (76%), communicatie en uitgeverijen (62%), financiële dienstverlening (55%), energie en nutsvoorziening (50%) en tot slot de dienstverlening (52%). Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 8

9 Bedrijven staan niet overtuigend achter hun online marketing strategie Alhoewel het grootste gedeelte van de respondenten aangeeft een online marketing strategie te voeren, is er geen enkele industrie het sterk eens met de deze stelling. Dit kan duiden op het feit dat respondenten niet overwegend overtuigd zijn van hun eigen online marketing strategie. Gemiddeld genomen is 23,5% het sterk eens met de vraag of ze een duidelijke online marketing strategie voeren. Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 9

10 Online marketing helpt bedrijven groeien Ondanks dat veel bedrijven niet overtuigd zijn van hun eigen online marketing strategie, wordt het belang van online marketing als groeimiddel door het merendeel sterk bevonden. Over de gehele groep respondenten is 50% het sterk eens met de vraag of online marketing het bedrijf helpt groeien. Sectoren waarbinnen dit gedeelte het sterkst vertegenwoordigd is zijn de reisbranche, de detail & groothandel en communicatie & uitgeverijen. Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 10

11 4.2. Toegepaste kanalen In onderstaande tabel is te zien welke kanalen het meest worden gebruikt. Respondenten konden uit meerdere antwoorden kiezen. Het grootste gedeelte (70%) maakt gebruik van E- mail. Daaropvolgend maakt 65% gebruik van web, 61% gebruikt Facebook en 55% gebruikt Twitter. Hoewel men zou vermoeden dat het toenemend gebruik van mobiele apparatuur de traditionele kanalen zou doen verdwijnen, maakt nog steeds 47% gebruik van direct mailing (brochures, catalogussen, flyers, etc.) is binnen alle sectoren populair en wordt door gemiddeld 70% toegepast. Web is evenredig populair en scoort overal gelijk aan- of hoger dan 65%. Facebook wordt binnen alle sectoren ingezet. Binnen de reisbranche door 100%, de communicatie sector 92% de detail en groothandel 90% en de dienstverlening door 75%. Twitter is vooral populair binnen communicatie en uitgeverijen (95%), de reisbranche (84%) en de dienstverlening (75%). Direct mail wordt het meest toegepast binnen de ICT sector (76%), de financiële dienstverlening (70%) en de communicatie- en uitgeverij sector (67%). Mobiele Apps worden het meest gebruikt binnen de reisbranche (58%), de detail en groothandel (30%) en binnen communicatie en uitgeverijen (29%). Call centers worden ingezet binnen de financiële dienstverlening (50%), de detail en groothandels (35%), de reisbranche (33%) en binnen communicatie en uitgeverijen (29%). Point of sale is enkel populair binnen de detail en groothandel (52%) Mobiele Apps worden het meest gebruikt binnen de reisbranche (58%), de detail en groothandel (30%) en binnen communicatie en uitgeverijen (29%). SMS wordt niet of nauwelijks ingezet door bedrijven. Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 11

12 Digitale kanalen worden veel in combinatie gebruikt. Uit de vraag welke kanalen voornamelijk worden ingezet, blijkt dat veel in combinatie wordt gebruikt met Facebook, Twitter en Web. In onderstaande tabel valt te zien dat klanten welke Facebook als marketingkanaal inzetten, grotendeels ook gebruik maken van Twitter (85%). Van het beperkt aantal respondenten wat Call Center als kanaal inzet, maakt 80% tevens gebruik van Direct Mail. Mobile Apps worden door 26% van de bedrijven ingezet, veelal in combinatie met Facebook (29%), Twitter (31%) en Web (28%). Kanalen Total Welke kanalen zet u in? mail SMS App Center Sale Facebook Twitter Web Total Direct mail Count % within $Kanalen 100,0% 71,4% 60,1% 61,4% 80,0% 66,1% 54,7% 57,6% 58,0% SMS Count % within $Kanalen 7,8% 100,0% 6,7% 12,3% 8,6% 12,5% 7,1% 7,9% 6,1% Count % within $Kanalen 89,9% 92,9% 100,0% 93,0% 91,4% 92,9% 88,8% 88,1% 90,1% Mobile App Count % within $Kanalen 27,1% 50,0% 27,5% 100,0% 30,0% 30,4% 29,4% 31,1% 27,6% Call Center Count % within $Kanalen 43,4% 42,9% 33,2% 36,8% 100,0% 44,6% 30,6% 31,1% 33,1% Point of Sale Count % within $Kanalen 28,7% 50,0% 26,9% 29,8% 35,7% 100,0% 24,7% 21,9% 28,2% Facebook Count % within $Kanalen 72,1% 85,7% 78,2% 87,7% 74,3% 75,0% 100,0% 85,4% 79,6% Twitter Count % within $Kanalen 67,4% 85,7% 68,9% 82,5% 67,1% 58,9% 75,9% 100,0% 70,7% Web Count % within $Kanalen 81,4% 78,6% 84,5% 87,7% 85,7% 91,1% 84,7% 84,8% 100,0% Count Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 12

13 4.3. Online doelstellingen Meer klanten bereiken belangrijk over alle industrieën. De doelstelling om meer klanten te bereiken is gemeten op een 7 punt schaal. Hierin was 1 het minst belangrijk en 7 het meest belangrijk. Zoals te zien valt in onderstaande tabel is deze doelstelling binnen alle sectoren van groot belang. Met name ICT en de detail en groothandel hechten een grote waarde aan het bereiken van meer klanten. Klant ervaringen verbeteren zeer belangrijk voor de energie en nutsvoorziening Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 13

14 Verhogen directe omzet Het verhogen van de directe omzet wordt het meest belangrijk gevonden door de reisbranche en de detail en groothandel. In het algemeen is dit de tweede belangrijkste doelstelling (binnen de mogelijke keuzes), 26% heeft deze doelstelling met een 7 beoordeeld. Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 14

15 4.4. Budgetten De online marketing budgeten van bedrijven verschillen sterk per type industrie. Bedrijven welke werkzaam zijn in de dienstverlening en ICT werken met relatief de kleinste online marketing budgeten. De reisbranche daarentegen werkt met de grootste budgetten. Deze connectie zou verklaard kunnen worden door de toename van het aantal online reisbureaus (en daarmee de concurrentie) over de laatste jaren. Er is een significant verband tussen de grootte van het bedrijf en de online marketing budgetten. Van de bedrijven met 1-9 werknemers spendeert 79% minder dan aan online marketing. Samenhang Het budget van een bedrijf hangt significant samen met een aantal factoren. Zo blijkt dat bedrijven met meer dan aan budget, meer belang zien in E-commerce dan bedrijven met minder dan Ter vergelijking, in de groep [minder dan ] geeft 38,3% een 1 voor belangrijkheid van E-commerce. Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 15

16 4.5. Online marketing aspecten Persoonlijke webpagina s op basis van surfgedrag lijken bewust te worden afgehouden Nog maar weinig industrieën bieden hun klanten persoonlijke webpagina s op basis van surfgedrag. Van alle respondenten is 32% het oneens met deze stelling. Opvallend is dat het aantal respondenten welke het hier sterk mee oneens zijn, aanzienlijk groter is dan bij eerdere stellingen. Dit kan betekenen dat respondenten goed op de hoogte zijn van wat persoonlijke webpagina s inhouden, maar bewust de keuze maken om hier voorlopig nog niets mee te doen. De industrieën welke relatief het meest actief zijn op het gebied van web-personalisatie zijn de reisbranche, communicatie & uitgeverijen en de energie & nutsvoorziening. Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 16

17 Klantervaringen verschillen per platform (mobiel, tablet, desktop) Klantervaringen verschillen sterk per platform, zo blijkt uit onderstaande tabel. Het grootste gedeelte (39%) van de respondenten is het oneens met de vraag of de klantervaringen gelijk zijn over alle platformen. De industrieën welke deze mening het sterkst delen zijn achtereenvolgens; communicatie en uitgeverijen (45%), financiële dienstverlening (42%), de reisbranche (39%) en de detail en groothandel (39%). Enkel bij een kleine groep respondenten zijn de klantervaringen wel gelijk over alle platformen. In totaal betreffen dit 8 bedrijven. Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 17

18 campagnes belangrijk in de strategie Respondenten werden gevraagd in hoeverre campagnes een belangrijk onderdeel zijn van de strategie. Een overtuigende 33% is het eens met onderstaande stelling en 28% is het hier sterk mee eens. De industrieën waarbinnen campagnes een zeer belangrijke rol hebben zijn de detail & groothandel (43%), communicatie & uitgeverijen (38%), energie & nutsvoorziening (38%) en de reisbranche (25%). Opvallend is dat er een grote verdeeldheid is binnen de financiële dienstverlening en binnen de energie & nutsvoorziening. Dit terwijl alle overige industrieën overwegend positief zijn over de inzet van als onderdeel van de strategie. De belangrijkheid van campagnes hangt significant samen met de grootte van het bedrijf. Binnen de groep respondenten met werknemers is 38% het eens met de vraag of campagnes belangrijk zijn voor de online strategie en 32% het er sterk mee eens. Binnen de groep respondenten met werknemers is 38% het eens met deze vraag. Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 18

19 Bedrijven zijn overtuigd van hun multichannel marketing Bij de vraag of bedrijven hun campagnes multichannel inrichten, antwoordde het overgrote deel (41%) met eens en een bijna evenredig deel (39%) met sterk mee eens. Bedrijven zijn daarmee opvallend overtuigd van hun multichannel marketing activiteiten. Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 19

20 4.6. Aantal verstuurde s Ondanks dat veel bedrijven hebben aangegeven iets met te doen in hun cross-channel marketing activiteiten, is de schaal waarop dit gebeurd nog vrij beperkt. Over alle sectoren verspreid, verstuurt 67% niet meer dan s per maand. De sectoren waarbinnen dit percentage het grootst is zijn de ICT (94%), de dienstverlening (88%) en de financiële dienstverlening (72%). Deze laatste is vrij opmerkelijk, daar waar verwacht kan worden dat financiële dienstverleners meer s versturen dan andere industrieën. De reisbranche en energie en nutsvoorziening spannen de kroon als het gaat over grote campagnes. Binnen de sector van energie en nutsvoorziening stuurt 38% tussen 1 miljoen en 5 miljoen s per maand. Binnen de reisbranche verstuurd 31% dit aantal s per maand. Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 20

21 4.7. Belangrijke online marketing aspecten Respondenten werden gevraagd om aan te geven hoe belangrijk bepaalde marketing aspecten zijn binnen de organisatie. De resultaten zijn getoond in onderstaande tabel. Te zien valt dat SEO, web personalisatie, marketing en data collection door veel bedrijven als zeer belangrijk worden beschouwd. User generated content en dynamic media zijn voor het merendeel van de bedrijven minder van belang. Opmerkelijk is dat respondenten eerder zijn gevraagd in hoeverre ze persoonlijke webpagina s aanbieden aan hun klanten. Hierbij was 57% het oneens of sterk oneens met de vraag. Nu blijkt dat, ondanks dat bedrijven het nog niet zozeer toepassen, personalisatie wel van belang is binnen de organisatie. Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 21

22 4.8. Toegepaste content formats Op de vraag wat voor elementen bedrijven toepassen op hun websites, antwoorde het overgrote deel video. In de onderstaande tabel is de verdeling geïllustreerd van de elementen. Binnen de groep respondenten welke één of meerdere antwoorden hebben gegeven, past 74% video toe op zijn of haar website. Interactieve publicaties worden toegepast door 38%, Expandable banners door 34% en layered ads door 32% Uitdagingen Respondenten werden gevraagd met welke uitdagingen zij kampen om hun online doelstellingen te behalen. Het grootste gedeelte (50%) geeft aan dat online marketing nog niet volwassen genoeg is binnen de organisatie. De sectoren bij wie dit het sterkst speelt zijn de ICT branche (54%), de financiële dienstverlening (52%) en de detail en groothandel (51%). Het tweede belangrijkste hekelpunt zijn systemen die nog niet volledig benut worden. Voor 40% van de respondenten vormt dit een uitdaging. Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 22

23 Verschillende industrieën blijken te kampen met verschillende uitdagingen. Opvallend is dat vooral de financiële dienstverlening, de reisbranche en communicatie & uitgeverijen teveel verschillende systemen als uitdaging opgeven. De detailhandel kampen met het grootst aantal uitdagingen. De belangrijkste zijn het implementatietraject van systemen (57%), het optimaal benutten van systemen (51%), de mate van volwassenheid (51%) en de competentie van personeel (40%) Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 23

24 4.10. Verantwoordelijkheden Web analytics wordt grootendeels inhouse georganiseerd. Van alle respondenten verzorgt 81% dit inhouse. 12% zet hiervoor een bureau in en 3% maakt gebruik van een consultant. Voor 5% van de respondenten speelt web analytics geen rol in het bedrijf. Campagne management wordt door driekwart van de bedrijven in-house georganiseerd. In 13% van de gevallen wordt hiervoor een bureau ingeschakeld. Respondenten geven aan niet vaak met consultants samen te werken op dit gebied. In slechts 1% van de gevallen werden er consultants ingeschakeld voor campagnes. Search engine advertising is een vrij specifieke discipline waar veel bij kan komen kijken. Zo blijkt ook uit de antwoorden van respondenten. Een groep van 27% maakt gebruik van een bureau om haar SEA activiteiten te onderhouden. 54% heeft deze activiteit in-house ondergebracht en bij 3% word hiervoor een consultant ingeschakeld. Een groep van 16% maakt helemaal geen gebruik van SEA. Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 24

25 Net als search engine advertising, is ook search engine optimization een nauwkeurige discipline. 63% van de respondenten voert deze activiteit inhouse uit. In 20% van de gevallen werd hiervoor een bureau ingeschakeld en in 4% een consultant. 13% van de respondenten doet niets met search engine optimization. E-commerce speelt niet bij alle bedrijven, zo blijkt uit de resultaten. 26% van de respondenten geeft aan dat E-commerce niet van toepassing is. Desondanks stelt 64% dat ze deze activiteiten in-house organiseren. Dit is veel, aangezien dit onderzoek niet specifiek gericht is op bedrijven met E- commerce activiteiten. Bij 8% regelt een bureau de E-commerce activiteiten. campagnes regelen bedrijven het liefst in-house. In 79% van de gevallen wordt deze taak met eigen bronnen uitgevoerd. 26% zet hier een bureau voor in en 1% schakeld een consultant in om de campagnes op te zetten. Een klein gedeelte van de respondenten (11%) maakt geen gebruik van dit marketingkanaal. Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 25

26 4.11. Focusgebieden Toename in klanten staat voor alle industrieën voorop in de focus. Voornamelijk de energie & nutsvoorziening, de ICT sector en de dienstverlening richten hun pijlen op het aantrekken van nieuwe klanten. Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 26

27 4.12. Verwachting online marketing bestedingen Respondenten zijn positief voor wat betreft de verwachtingen voor de online marketing bestedingen. Met uitzondering van de energie & nutsvoorziening, is er binnen alle overige industrieën een positief verwachtingspatroon. In het bijzonder de detail- & groothandel en de dienstverlenende sector zien hun marketing bestedingen groeien over de aankomende jaren. Het verwachtingspatroon voor de marketing bestedingen hangt significant samen met het belang van online marketing. Bij 81,4% van de respondenten voor wie online marketing een zeer belangrijke rol heeft, wordt een toename verwacht in diens marketing bestedingen. Gekeken over de gehele groep respondenten, verwacht 70% een toename in de marketing bestedingen, 27,1% verwacht dat de bestedingen gelijk zullen blijven en 2,9% verwacht een afname. Cross-Channel Marketing rapport 2014 Pag 27

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET evaluatie rapport 7E EDITIE ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET webwinkel vakdagen 2013 23-24 JANUARI JAARBEURS UTRECHT www.webwinkelvakdagen.nl MARKETING // LOGISTIEK & FULFILMENT // WEBWINKEL ONTWIKKELING

Nadere informatie

Inleiding. Klassieke (pre)targeting. Retargeting. Instagram advertising

Inleiding. Klassieke (pre)targeting. Retargeting. Instagram advertising Inleiding Na twee maanden lang te hebben meegewerkt met het Display Team is het zover om een eigen campagne op te zetten, te analyseren en te optimaliseren voor Happy Idiots. Er zal worden gekeken naar

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief!

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief! Bedrijf Ontwerp Merk Logo Activiteit Samenhang Opvallen Verkoop Succes Uw klanten en leden zijn interactief! Reclamebureau Schetskamer staat u graag bij in het ontwikkelen van een interactieve app. Hoe

Nadere informatie

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf SEARCH Gevonden worden met uw bedrijf Agenda 1. Zoeken op internet 2. Zoekmachine optimalisatie 3. Zoekmachine adverteren 4. Vervolgstappen 2 Zoeken op internet 3 Eén van de meest populaire online activiteiten

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

strategie concept creatie

strategie concept creatie strategie concept creatie Wij houden van competities, daag ons uit voor uw pitch?tip: Waarom wij? Innovatie in Design Een merk is de spiegel van uw creatie. Het vertegenwoordigt uw product en uw bedrijf.

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

strategie concept creatie

strategie concept creatie strategie concept creatie Wij houden van competities, daag ons uit voor uw pitch!?tip: Waarom wij? INNOVATIE IN DESIGN Een merk is de spiegel van uw creatie. Het vertegenwoordigt uw product en uw bedrijf.

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

De online strategie van een grote offline speler. Rianne Jacobs-Schouten & Hugo van Mol

De online strategie van een grote offline speler. Rianne Jacobs-Schouten & Hugo van Mol De online strategie van een grote offline speler Rianne Jacobs-Schouten & Hugo van Mol Even voorstellen Online marketeer bij Kwik-Fit Nederland. Blogt wel eens wat. Moeder van #ukkies. Vragen? @riannejacobs

Nadere informatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie Quick guide R5.1 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Gebruikersdocumentatie Clixmaster Studio Quick guide 1/16 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

Publieksacademie 1 Rotjeugd! 2 ADHD: een modeziekte? 3 Korte lontjes 4 Als angst of somberheid regeert! 5 Onbegrepen buurtgenoten 6 Rouwen was onmogel

Publieksacademie 1 Rotjeugd! 2 ADHD: een modeziekte? 3 Korte lontjes 4 Als angst of somberheid regeert! 5 Onbegrepen buurtgenoten 6 Rouwen was onmogel Publieksacademie Publieksacademie 1 Rotjeugd! 2 ADHD: een modeziekte? 3 Korte lontjes 4 Als angst of somberheid regeert! 5 Onbegrepen buurtgenoten 6 Rouwen was onmogelijk 7 Help! Mijn moeder wil niet meer!

Nadere informatie

Informatiehuishouding rondom omnichannel klantcommunicatie. Roberto Nagel m-edp EIM Zomerevent 2015 25 juni 2015

Informatiehuishouding rondom omnichannel klantcommunicatie. Roberto Nagel m-edp EIM Zomerevent 2015 25 juni 2015 Informatiehuishouding rondom omnichannel klantcommunicatie Roberto Nagel m-edp EIM Zomerevent 2015 25 juni 2015 Roberto Nagel M-EDP Solutions Manager, Document Dialog Docent, Disceru opleidingen informatielogistiek

Nadere informatie

E-learning ontwikkelingen onderzocht

E-learning ontwikkelingen onderzocht E-learning ontwikkelingen onderzocht Uitslagen van online enquete op e-learning.nl Wilfred Rubens E-learning land is volop in beweging. De redactie van e-learning.nl vroeg zich af hoe haar bezoekers die

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016 Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers Toplines rapport voor SIDN P-3981, D1 september 2016 > Inleiding Amsterdam, september 2016 Geachte lezer, Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Marketing Strategie. Gustavsson Marketing. In de online wereld. Helpt jouw organisatie te groeien op het web

Marketing Strategie. Gustavsson Marketing. In de online wereld. Helpt jouw organisatie te groeien op het web Marketing Strategie In de online wereld over hoe je met een goede online Marketing Strategie kunt groeien. Gustavsson Marketing Helpt jouw organisatie te groeien op het web Marketing Strategie In de online

Nadere informatie

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group Dirk Jan Koekkoek (1979) is mede oprichter en aandeelhouder van efuture Group. Binnen de directie is hij met name verantwoordelijk voor business en online marketing intelligence, search engine marketing

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

De perfecte online customer journey

De perfecte online customer journey De perfecte online customer journey 1 Missie Netprofiler Wij geloven dat het goed verzamelen, analyseren en gebruiken van digitale data leidt tot betere marketing beslissingen en tot een betere invulling

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Optimalisatie De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar

Nadere informatie

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Egan van Doorn Senior Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Stand van zaken, Web Analytics

Nadere informatie

Welkom bij de breakout. Online marketing. trainer: Martin Suithoff. www.fondsenwervingenzo.nl. #bootcamp

Welkom bij de breakout. Online marketing. trainer: Martin Suithoff. www.fondsenwervingenzo.nl. #bootcamp Welkom bij de breakout trainer: Martin Suithoff Wat is Inbound Marketing Strategie? Wat is Inbound Marketing Strategie? Is gebaseerd op het principe: Wordt gevonden door potentiële klanten (donateurs)

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

DTG - Transformatie De haai in de tank

DTG - Transformatie De haai in de tank DTG - Transformatie De haai in de tank Karin den Ouden Platform voor Klantgericht Ondernemen 17 februari 2016 Agenda DTG in een notendop Onze geschiedenis Marktontwikkelingen Onze klanten Onze journey

Nadere informatie

Channel Management in de praktijk

Channel Management in de praktijk Channel Management in de praktijk Vragen, valkuilen en antwoorden Nuray Türksever Consultant Channelmix Management Commerciële Strategie 3 oktober 2006 1 De wereld verandert een kijkje achter de gordijnen

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

LEM-IMPROMAR-FS-2017-V3.1

LEM-IMPROMAR-FS-2017-V3.1 1. Inleiding 1.1 Wat is er met marketing gebeurd? Distributiestructuur en rolverdeling: Traditionele ketenstructuur Fabrikant Nieuwe samenwerkingsstructuur Gebruiker Marketing 1.0 massa media Verkoper

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Onderzoek Online dienstverlening. Kracht van Delft 2013

Onderzoek Online dienstverlening. Kracht van Delft 2013 Onderzoek Online dienstverlening Kracht van Delft 2013 Hoofdvraag Hoe actief zijn ondernemers in Delft met online dienstverlening? Welke kansen worden gezien en welke kansen worden benut? Welke barrières

Nadere informatie

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends.

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Door: Patricia Redsicker Bron/voor u gelezen: www.marketingonline.nl Volgens het Infinite Dial

Nadere informatie

Internet marketing FBAA - 14 september 2011. Luc Devriese Certified Digital Marketing Consultant

Internet marketing FBAA - 14 september 2011. Luc Devriese Certified Digital Marketing Consultant Internet marketing FBAA - 14 september 2011 Luc Devriese Certified Digital Marketing Consultant WSI 15 years experience 1.600 consultants 87 Countries Google certified experts Conversion architecture and

Nadere informatie

CONVERSION RATE OPTIMIZATION MATURITY BENCHMARK 2011 ONDERZOEKSRAPPORT

CONVERSION RATE OPTIMIZATION MATURITY BENCHMARK 2011 ONDERZOEKSRAPPORT CONVERSION RATE OPTIMIZATION MATURITY BENCHMARK 2011 ONDERZOEKSRAPPORT Janco Klijnstra Product Manager Conversion Rate Optimization Mark van Kasteren Conversion Rate Optimization Consultant Rogier Kat

Nadere informatie

Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer?

Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer? Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer? Online marketing is een breed vakgebied waarbij zoekmachine optimalisatie en het gebruik van social media nauw met elkaar verbonden

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce'

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' 1 Digitale adoptie van Belgische KMO s Digitale economie G20 + 8% 963 K KMO s in België 2 Legal 3 Online markt

Nadere informatie

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail Inleiding syllabus Pagina s syllabus: Dit is de syllabus bij de UNIZO retail sessie Hoe trekt u online klanten aan?. In deze syllabus hernemen we enkele

Nadere informatie

ZOEKMACHINE-OPTIMALISATIE,

ZOEKMACHINE-OPTIMALISATIE, ZOEKMACHINE-OPTIMALISATIE, OFWEL SEO: WAT VERANDERT ER IN 2010? AUTEURS: EDUARD BLACQUIÈRE, JOOST DE VALK DATUM: JANUARI 2010 Pagina 1 van 5 SEO: WAT VERANDERT ER IN 2010? Het begin van het nieuwe jaar

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Optimaal online presteren begint voor jou als ondernemer bij een goede website. Je wilt een mooi design, passende functionaliteiten, overtuigende teksten en je publiek

Nadere informatie

Mobile Marketing Monitor 2013

Mobile Marketing Monitor 2013 Mobile Marketing Monitor 2013 Even voorstellen... Working in Mobile Marketing & - Advertising industry since 2005 Co-autor Handboek Online ` Marketing Uitgeverij NoordHoff) Manager of Linkedin Group: Mobile

Nadere informatie

SEO. Verhoog uw zichtbaarheid in zoekmachines

SEO. Verhoog uw zichtbaarheid in zoekmachines SEO Verhoog uw zichtbaarheid in zoekmachines Wist je dat? 98% 75% Van de Belgen start zijn zoektocht via een zoekmachine Van de gebruikers kijkt niet verder dan de eerste zoekpagina 200 75% Meer dan 200

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

E-commerce Oktober 2016

E-commerce Oktober 2016 E-commerce Oktober 2016 Sterke stijging van aantal zelfstandige handelaars dat online verkoopt: vandaag doet 5 aan e-commerce t.o.v. 3 in 2014. Verkoop gebeurt vooral via eigen webshop of website. Meer

Nadere informatie

November E-commerce

November E-commerce November 2017 E-commerce 9 op 10 zelfstandige handelaars is online aanwezig, via eigen website of sociale media. 5 op 10 verkoopt ook online, via verschillende kanalen, niet noodzakelijk webshop. Gebrek

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

Beroepsopdracht: voorbereiden

Beroepsopdracht: voorbereiden 2014 Beroepsopdracht: voorbereiden Priscilla Schaap Netidentity 12-9-2014 Inhoudsopgave Voorbereiden Beschrijf je stagebedrijf... 2 Bedrijfscultuur... 3 SWOT-analyse... 4 Confrontatiematrix... 4 Social

Nadere informatie

Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche.

Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche. Graydon Brancheonderzoek 2014 Brancheonderzoek 2014. Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche. VERHUUR Voorwoord Bij deze bied ik u graag ons jaarlijks brancheonderzoek naar de Nederlandse en Belgische

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid?

Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid? Kennissessie zoekmachinemarketing (SEM) Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid? Sander Lems Online Marketing Consultant Oxfam Novib netwerkbijeenkomst bedrijvenambassadeurs Olympisch stadion, Amsterdam

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN Webinar Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met TeamForce en

Nadere informatie

WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE

WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE Wie zijn wij? Peter Dekker Alfons van Duijvenbode Agenda Belang van online in toerisme Gebruiksvriendelijke websites Online marketing dimensies Vragen & Meer

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Traffic4u Search Index Travel Q2 2009

Traffic4u Search Index Travel Q2 2009 Traffic4u Search Index Travel Q2 2009 Ten opzichte van het vorige kwartaal zien we in Q2 van 2009 een zeer lichte stijging van de gemiddelde CPC. Adverteerders blijven nog altijd inzetten op Search en

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie