De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids een school van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van"

Transcriptie

1 De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids een school van

2 Inhoud Een woord vooraf... 5 Hoofdlocatie... 6 Afdelingen... 6 Lestijden locaties... 7 Leeswijzer... 9 Inleiding: Profiel van de school Ons onderwijs Arrangementen van de Kapstok: Ambitie Stichting Attendiz Contactgegevens school Contactgegevens Attendiz Samenwerkingsverbanden Contactgegevens Samenwerkingsverband VO Contactgegevens Samenwerkingsverband VO Visie en beleidsvorming Visie van onze school Het doel van de school Hoe wil de school dat doel bereiken? Beleidsvorming Over het team Functies bij ons op school Het team schooljaar Leiderschap en management Leiderschap Management Managementoverleg Kapstok Leerlingbespreking Commissie van begeleiding Locatieoverleg Afdelingsgericht overleg Staf Stagebegeleiders trajectbureau Studiedagen (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (MR en GMR) Schoolcultuur en klimaat Protocol de Veilige school Leerlingen Professionele cultuur Klachten Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Middelen en voorzieningen Huisvesting en uitrusting Financiën Sponsoring Ouderbijdrage

3 6 Onderwijs Management van processen Primair en Secundair Opbrengstgericht werken Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief en het leerlingplan Toelating en verwijzing Verwijzing naar een andere school Mogelijke uitstroom Leerlingenzorg Uitgangspunten interne ondersteuningsstructuur Commissie voor de Begeleiding Leerlingvolgsysteem Schoolverzekering Informatiestromen Gegevens ouders en leerlingen Brief toestemming gegevens opvragen en versturen Telefonische bereikbaarheid school Oudercontacten Leerlingenvervoer Zelfstandig reizen Schoolvakanties en vrije dagen Vakantierooster 2014/ Studiedagen Compensatiedagen ofwel marge uren Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Leerplichtwet Vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten Waardering Leerlingen en ouders Personeel en management Maatschappij Interne Audits Resultaten en opbrengsten Evaluatie vorig schooljaar Ontwikkelingsplan Opbrengsten van het onderwijs Bijlagen

4 Een woord vooraf Beste lezer, Het document dat voor u ligt, is de schoolgids van De Kapstok Leerwerktrajecten. De schoolgids geeft inhoudelijke en praktische informatie geldend voor één schooljaar. Het is een verbijzondering van het schoolplan. Dat betekent dat er naast overeenkomsten ook aanvullingen staan in de schoolgids. Die aanvullingen zijn doorgaans voor ouders en leerlingen van belang en vaak ook praktisch van aard. De Kapstok heeft ervoor gekozen de schoolgids op haar website te zetten. Ouders/verzorgers die behoefte hebben aan een gedrukt exemplaar kunnen dat opvragen via Om de leesbaarheid te vergroten hebben we er dit jaar voor gekozen om een aantal formele zaken die voor alle scholen gelden op de website van Attendiz te plaatsen, De klachtenregeling is daarvan een voorbeeld. Daarnaast zijn uitgebreide bijlagen over specifieke zaken van de school uit de gids gehaald en op de schoolwebsite geplaatst, De schoolgids is op dezelfde wijze opgebouwd als het schoolplan. Het schoolplan staat ook op de website. Op die manier bestaat er een heldere relatie tussen de verschillende documenten en kunt u vanuit die documenten de school steeds beter herkennen. Een fijn schooljaar toegewenst in goede samenwerking. Namens het team van De Kapstok Leerwerktrajecten, Leo Lammerink Algemeen directeur Datum van vaststellen door bevoegd gezag:

5 Hoofdlocatie De Kapstok Leerwerktrajecten Deldenerstraat AC Hengelo (074) fax: (074) Afdelingen Dienstverlening Hotel café rest. t Tuindorp Tuindorpstraat CS Hengelo Zorg Tuindorpstraat CS Hengelo De Stijgbeugel Welmersweg NZ Markelo Erve Olde Meule Olde Meulenweg RL Hengelo Catering De Kapstok Marssteden TE Enschede De Bakkerij Industriestraat CK Hengelo Techniek De Koppeling Hassinkweg 3a 7556 BV Hengelo Autoclean Onyxstraat TP Hengelo De Bako Hassinkweg 3a 7556 BV Hengelo De Bako (locatie ROC) De Gieterij VZ Hengelo De Basis Textielstraat CB Oldenzaal De Helling Binnenhaven 4 a 7547 BH Enschede Overige afdelingen De Opstap Hassinkweg BV Hengelo De Werkplaats Marssteden TE Enschede MOTA Plesmanweg PD Almelo De Passage Cesar Franckstraat 1b 7604 JE Almelo KIT Cesar Franckstraat JE Almelo

6 Lestijden locaties Dienstverlening Tuindorp Maandag uur uur of uur uur Dinsdag uur uur of uur uur Woensdag uur uur of uur uur Donderdag uur uur of uur uur Vrijdag uur uur of uur uur Zorg Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Stijgbeugel Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Erve Olde Meule Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur uur Donderdag uur uur Vrijdag uur uur De Bakkerij Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag uur uur uur uur uur uur uur uur Techniek De Basis, De Helling, De Bako en De Koppeling Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur uur Donderdag uur uur Vrijdag uur uur Autoclean Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur 7

7 Overige afdelingen De Opstap Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur uur Donderdag uur uur Vrijdag uur uur De Werkplaats Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Mota Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag De Passage Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Pauzes Alle leerwerktrajecten hebben dagelijks 30 minuten pauze, Mota heeft dagelijks 35 minuten. Op de schooldagen tot uur, uur, uur of uur is er 15 minuten pauze. Het tijdstip van de pauze wordt per locatie ingevuld. 8

8 Leeswijzer We volgen in deze schoolgids de systematiek van het INK model, een leidraad voor het in gang zetten van schoolontwikkeling. Dit model is in onderstaande figuur grafisch weergegeven. De volgende acht hoofdstukken die aan bod komen, corresponderen met de organisatie en resultaatgebieden die door het INK model worden onderscheiden. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het schoolplan. Aan bod komen achtereenvolgens de thema s: 1. Visie en Beleid 2. Over Het Team 3. Leiderschap 4. Cultuur en Klimaat 5. Middelen en Voorzieningen 6. Onderwijs management van processen primair en secundair 7. Waardering 8. Resultaten en Opbrengsten Elk hoofdstuk kent verschillende paragrafen die passen bij dat hoofdstuk, zie ook de inhoudsopgave. In de schoolgids worden geen beleidsvoornemens en streefdoelen gesteld. Die kunt u lezen in het schoolplan. 9

9 Inleiding: Profiel van de school Ons onderwijs De Kapstok Leerwerktrajecten is een school voor voortgezet speciaal onderwijs met meerdere vestigingen in de regio Twente met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. Met ingang van augustus 2014 gaat passend onderwijs in. De leerlingen kunnen vanaf dat moment vanuit de verschillende samenwerkingsverbanden aangemeld worden. De Kapstok heeft namelijk een regionale functie. De Kapstok verzorgt voor ongeveer 360 leerlingen onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise. Die onderwijsarrangementen vallen onder de noemer: de Arbeidsmarktgerichte leerweg. De AGL kent bij De Kapstok drie leerroutes/arrangementen: 1. basis = uitstroombestemming arbeid of gesubsidieerde arbeid 2. intensief = uitstroombestemming arbeidsmatige dagbesteding 3. verdiept = uitstroombestemming vervolgonderwijs MBO In dit hoofdstuk wordt omschreven welke extra (specifieke) mogelijkheden onze school heeft. Extra ondersteuning wordt omschreven in termen van arrangementen die al dan niet structureel onderdeel uitmaken van het onderwijsaanbod van de school. Een arrangement bestaat uit meerdere onderdelen. Het gaat om expertise, aandacht en tijd, voorzieningen, mogelijkheden van het gebouw en samenwerking. Een arrangement bestaat niet uit een enkel onderdeel zoals bijvoorbeeld alleen expertise. Dat is een te smalle basis voor een complete aanpak. We bieden een individueel passend aanbod en een uitdagende pedagogische leerwerkomgeving voor onze jongeren. Bijvoorbeeld: zo begeleiden we autistische jongeren met een gemiddeld of hoog gemiddeld niveau naar de (al dan niet gesubsidieerde) arbeidsmarkt, maar ook laagbegaafde jongeren naar een gesubsidieerde werkplek. De samenwerking met andere VSO scholen is de laatste jaren verbeterd, waardoor we de grenzen van de zorgbreedte hebben kunnen verleggen en het aanbod hierop aangepast hebben. De Kapstok heeft een gevarieerd aanbod. Voor iedere jongere wordt door de CVB beoordeeld welk leerwerktraject het best passend aanbod heeft. Een voorwaarde is dat de jongere in enige mate gemotiveerd is voor de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg en dat individuele problematiek (bijvoorbeeld agressie of verslaving) niet een gevaar is voor de jongere zelf, begeleiders of anderen uit de groep. Op sommige leerwerktrajecten is IQ ook een voorwaarde om geplaatst te worden op dit betreffende leerwerktraject. Indien het IQ te laag is verwijst de CVB de jongere naar een leerwerktraject waar IQ geen belemmering is voor plaatsing. De Kapstok Leerwerktrajecten wil altijd vrijblijvend meedenken en adviseren om jongeren te begeleiden naar een geschikte uitstroombestemming. Daarnaast proberen we om intensief samen te werken met ouders, begeleiders en ketenpartners. Hieronder worden onze arrangementen gepresenteerd. Deze arrangementen zijn een onderdeel van de waaier van het passend speciaal onderwijs binnen het samenwerkingsverband. 10

10 Arrangementen van de Kapstok: Arrangement van de school : De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan: Het opdoen van arbeidservaring Het verwerven van beroeps gerelateerde kennis en vaardigheden Het vergroten van de motivatie Het opdoen van positieve schoolervaringen Het vergroten van sociale vaardigheden Het vergroten van het zelfvertrouwen Het leren omgaan met een beperking Het behalen van certificaten en/of diploma s Invulling van het arrangement op onderstaande gebieden: Deskundigheid: De Kapstok biedt de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) aan voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De AGL richt zich met name op arbeidstraining en praktisch gerichte beroepsopleidingen waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van elementaire werknemersvaardigheden. Psychiatrische, gedrags en motivatieproblematiek Multidisciplinair team: directeur, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, psychodiagnostisch medewerker, (vak)leerkrachten en technisch onderwijsassistenten Leeftijdscategorie jaar (locatie De Passage) Leeftijdscategorie jaar (overige locaties) VMBO opleiding IVIO Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie en geschiedenis Opleiding schoonmaken in de groothuishouding (KPC) Lasopleiding niveau 1 en 2 (NIL) Horeca assistent niveau 1 en 2 (ROC) Bouwplaatsassistent (ROC) VCA (Tutorial) Assistent stratenmaker (ROC) Assistent groenbeheer (AOC) Opleiding vorkheftruck (Tutorial) Assistent tweewielermonteur niveau 1 (ROC) Assistent Constuctiebankwerker niveau 1(ROC) Assistent Machinaal Verspaner niveau 1 (ROC) Assistent Bankwerker Montage niveau 1 (ROC) Lasopleiding MIG en MAG niveau 1 en 2 (NIL) Assistent Mobiliteitsbranche niveau 1 (ROC) Opleiding allround autopoetser (autopoetsbranche) Opleiding allround schilder Assistent Bakker niveau 1 (ROC) Werken in de keuken (KPC) Contractcatering assistent niveau 1 (OCC) Contractcatering medewerker niveau 2 (OCC) Zorghulp niveau 1 (ROC) Helpende welzijn of verzorging niveau 2 (ROC) 11

11 Opleiding Groom niveau basis, licht gevorderd en gevorderd Opleidingen Dierverzorging niveau basis en gevorderd Opleidingen Terreinonderhoud niveau basis en gevorderd Opleiding Electrotechniek Opleiding Hout Opleiding Logistiek Opleiding ICT Opleiding Webdesign Opleiding Copyshop Opleiding Administratie Assessment: testen, observaties en interviews Persoonlijke coaching, advisering en Ondersteuning Sollicitatie en sociale vaardigheidstraining Aandacht en tijd: Voorzieningen: Gebouw: Samenwerking: Het onderwijsaanbod binnen de leerwerktrajecten is passend en op maat. Voor alle leerlingen van De Kapstok Leerwerktrajecten geldt dat zij een individueel traject volgen, dit wordt vastgelegd in het individuele ontwikkelingsperspectief (IOP). Gezin, hulpverlening, reclassering, etc. worden intensief betrokken bij het onderwijs. Wij overleggen en werken samen met de leerlingen. De draagkracht en de mogelijkheden van de leerlingen staan centraal. De Kapstok biedt een volledige lesweek, een combinatie/ samenwerking met andere onderwijstrajecten is tevens mogelijk. Tijdens de theorielessen varieert de groepsgrootte tussen de 4 en 12 leerlingen. In praktijksituaties begeleidt een vakdocent of een technisch onderwijsassistent gemiddeld 5 leerlingen. Theorielokalen, praktijkruimtes, spreekkamers, professionele opgezette leerwerktrajecten en kantoorruimtes 16 locaties ZAT, MDO, Wijkzorgteam, BJZO, Jeugdreclassering, MEE, William Schrikker Groep, Jarabee, Aveleijn, JP van der Bentstichting, Ambiq, Politie, Justitie, Leerplicht/ RMC, Werkplein/ UWV, Jongerenwerk, Tactus, GGD/ Jeugd GGZ, Mediant, Karakter, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO, 1000 jongerenplan, gemeenten, Algemeen maatschappelijk werk, Humanitas/ Leger des Heils, dagbesteding, Scholen V(S)O, MBO, werkgevers, stage bedrijven, sociale werkvoorzieningen, etc. Ambitie De Kapstok Leerwerktrajecten is een expertisecentrum voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De Kapstok is een school voor de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg, met doorstroommogelijkheden naar (gesubsidieerde) arbeidsmarkt, arbeidsmatige dagbesteding en het MBO. Het doel is om deze regionale functie in de toekomst te behouden. 12

12 Stichting Attendiz De Kapstok Leerwerktrajecten valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Attendiz. Deze stichting heeft ruim 25 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Iedere school wordt geleid door een schooldirecteur. De verschillende scholen zijn ondergebracht in drie divisies. Iedere divisie wordt aangestuurd door een divisiedirecteur. De Kapstok valt binnen de VSO divisie. De naam van de divisiedirecteur is Chiel Daanen. De drie divisiedirecteuren vallen direct onder de bestuurder van de stichting Attendiz. De naam van de bestuurder is Ruud Zeeuwen. Contactgegevens school Schoolnaam De Kapstok Leerwerktrajecten Brinnummer 00KM Adres Deldenerstraat 59 Postcode en Plaats 7551 AC Hengelo Telefoon E mail dekapstok.nl Website Contactgegevens Attendiz Adres Postcode en Plaats Welbergweg PE Hengelo Telefoon Website 13

13 Samenwerkingsverbanden De Kapstok maakt deel uit van twee samenwerkingsverbanden: Contactgegevens Samenwerkingsverband VO Adres Postcode en plaats Bornebroeksestraat PJ, Almelo Telefoon E mail Website twentenoord.nl Contactgegevens Samenwerkingsverband VO Adres Postcode en plaats Buurserstraat RG, Enschede Telefoon E mail Website 14

14 1. Visie en beleidsvorming Het onderwijs dat wij aanbieden en de kwaliteit die we hierin neerzetten komt tot stand op basis van onze missie en visie: dat wat wij met onze leerlingen willen bereiken. Deze missie en visie wordt vierjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Onze schoolontwikkeling verloopt cyclisch en systematisch. Zo concretiseren wij de missie en visie in beleid en beleidsvoornemens aan de hand van het INK managementmodel en de PDSA cyclus waarmee we in beeld brengen of we bereiken wat we willen bereiken. 1.1 Visie van onze school Onze visie is dat door te werken aan het verminderen/wegnemen van sociaal emotionele belemmeringen of het leren omgaan met deze belemmeringen/ beperkingen, de basis wordt gelegd om de gedragsproblematiek naar de achtergrond te verschuiven. Leerlingen worden hierdoor in staat gesteld om te participeren in de maatschappij. 1.2 Het doel van de school Binnen De Kapstok Leerwerktrajecten werken we aan de volgende doelen: Arbeidservaring opdoen Beroeps gerelateerde kennis en vaardigheden opdoen Motivatie vergroten Positieve schoolervaringen opdoen Sociale vaardigheden verwerven Zelfvertrouwen vergroten Leren omgaan met een beperking Deelnemers afleveren met certificaten en/of diploma s 1.3 Hoe wil de school dat doel bereiken? Binnen De Kapstok Leerwerktrajecten bieden we leerwerkplekken in een bedrijfsmatige setting. We hanteren een individuele aanpak. Middels branchegerichte cursussen en opleidingen verwerven de deelnemers competenties waarmee ze zich kunnen presenteren op de arbeidsmarkt. We bieden onderwijs op maat waarbij we, indien mogelijk, certificeren en diplomeren. De Kapstok moet voldoen aan de eisen van OC&W en wil daarnaast tegemoet komen aan de behoeften van UWV, gemeenten en hulpverlening. Daarom biedt De Kapstok waar mogelijk een doorlopend aanbod om zowel aansluiting te vinden bij vervolgonderwijs als bij de arbeidsmarkt. Onze bedrijfsmatige activiteiten maken het noodzakelijk dat we in de begeleiding en bedrijfsvoering richting arbeidsmarkt niet altijd uitgaan van de onderwijstijden. We sluiten zo nauw mogelijk aan bij de branches gerelateerde werktijden. Daarmee voldoen we ook aan voorwaarden of vraag van UWV, gemeenten en hulpverlening. Na de arbeidstraining/scholing verzorgt het leerwerktraject De Opstap de uitstroom naar de arbeidsmarkt of een vervolgtraject. De Kapstok Leerwerktrajecten wil in Twente de arbeidsmarkt gerichte leerweg verder ontwikkelen en uitvoeren. 15

15 1.4 Beleidsvorming Iedere school moet er voor zorgen dat de kwaliteit van de school op peil blijft en verbetert. Hierbij neemt binnen het beleid van onze school de PDSA kwaliteitscirkel een centrale plaats in. PDSA is een afkorting van vier Engelse woorden die staan voor: 1. Plan. Alle scholen hebben een schoolplan. Het schoolplan wordt voor vier jaar vastgesteld. In het schoolplan staan het schoolbeleid, de beleidsvoornemens en de streefdoelen van de school vermeld. 2. Do. De directeur vertaalt de streefdoelen uit de managementovereenkomst in actieplannen. In deze actieplannen geeft de directeur het tijdspad aan wanneer de plannen gerealiseerd moeten zijn en tevens wie er verantwoordelijk voor de plannen is. 3. Study. Twee keer per jaar levert de directeur een managementrapportage aan. Via deze rapportages houdt de directeur het bestuur op de hoogte van de vorderingen van de actieplannen en tevens levert de directeur gegevens aan over de opbrengsten van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en diverse algemene schoolgegevens. 4. Act. Borging van alle documenten gebeurt op iedere school in borgingsmappen. De directeur informeert de verschillende belanghebbenden (medewerkers, ouders, leerlingen, bevoegd gezag, inspectie) over de kwaliteit van haar onderwijs. 16

16 2. Over het team Goed onderwijs wordt verzorgd door kwalitatief goede mensen. Kwalitatief goed geschoolde medewerkers vormen een succesfactor om excellent onderwijs te verzorgen in onze school. 2.1 Functies bij ons op school De functies die binnen onze school voorkomen zijn onderstaande: Algemeen directeur Directeuren Traject coördinator Secretaresses Orthopedagogen Schoolmaatschappelijk werker Leerkrachten Vakleerkrachten Technisch assistenten Trajectbegeleiders Psychodiagnostisch medewerkers Voor een uitgebreid overzicht met namen en functies verwijzen we u graag naar onze website. 2.2 Het team schooljaar Het is ten tijde van het maken van deze schoolgids nog niet helder hoe de invulling van het team zal zijn. De indeling per leerwerktraject wordt uiterlijk in de eerste week van het nieuwe schooljaar op onze website gepubliceerd. De samenstelling van het team zal via de website steeds worden geactualiseerd. 17

17 3 Leiderschap en management De schoolleiding gaat voor in schoolontwikkeling. De schoolleiding zet de koers uit en bepaalt de kaders. Voorbeeldgedrag is een woord dat veelal samen wordt gevat met leiderschap. En, goed voorbeeld doet goed volgen. 3.1 Leiderschap De visie van Stichting Attendiz op leiderschap gaat uit van opbrengstgericht en onderwijskundig leiderschap. Opbrengstgericht leiderschap stelt de interactie tussen leraar en leerling centraal en wil het onderwijskundig proces versterken met als doel de leerresultaten van leerlingen te optimaliseren. Dit onderwijskundig leiderschap moet dan ook leiden tot effectievere instructie door leraren, waardoor leerlingen beter leren met als resultaat betere leerprestaties van leerlingen 3.2 Management Binnen de school zijn er verschillende overlegstructuren waar verschillende collegae aan deelnemen. Ook leerlingen en ouders kunnen een rol hebben tijdens verschillende overleggen. Hieronder worden de meest voorkomende genoemd en toegelicht Managementoverleg Kapstok Frequentie: iedere 6 weken. Voorzitterschap bij de penvoerder c.q. de inbrenger van het agendapunt. Deelnemers: algemeen directeur, de directeuren en een afgevaardigde van de staf. Onderwerpen: in dit overleg worden lopende zaken behandeld, de kwaliteit bewaakt en beleidsvoornemens besproken en vastgesteld. Sectordirecteur en directeuren zijn verantwoordelijk voor uitvoering en implementatie van veranderings/verbeteringsprocessen Leerlingbespreking Frequentie: elke leerling wordt drie keer per jaar besproken. Voorzitter: locatieleider/directeur of een door hem/haar aan te wijzen vervanger. Deelnemers: alle collega s van de locatie. Onderwerpen: leerlingplannen, ontwikkelingsperspectieven, voortgangsrapportages en leerlingen die ad hoc besproken moeten worden. De directeur is verantwoordelijk voor uitvoering, kan daar door de orthopedagoog in geadviseerd worden Commissie van begeleiding. Frequentie: afhankelijk van het aantal leerlingen per afdeling, het aantal aanmeldingen per locatie gedurende het jaar, van eens per twee weken tot drie maal per jaar. Voorzitter: locatieleider/directeur of een door hem/haar aan te wijzen vervanger. Deelnemers: locatieleider/directeur, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker en schoolarts op afroep. Onderwerpen: De commissie voor de begeleiding heeft tot taak: a. te adviseren over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief; b. het ten minste één keer per jaar evalueren van het ontwikkelingsperspectief en hiervan verslag te doen aan het bevoegd gezag; c. te adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het voortgezet onderwijs, arbeidsmarkt of dagbesteding. 18

18 3.2.4 Locatieoverleg. Frequentie: afhankelijk van grootte leerwerktraject; een keer per 2 6 weken. Voorzitter: locatieleider. Deelnemers: alle medewerkers van de locatie. Onderwerpen: lopende zaken op de locaties. Uitvoering en implementatie van in het managementoverleg vastgestelde afspraken Afdelingsgericht overleg. Frequentie: een keer per 6 weken per locatie. Deelnemers: directeur en sectordirecteur. Vanuit dit overleg kunnen andere overlegsituaties worden afgesproken Staf. Frequentie: een keer per 4 6 weken. Voorzitter: wisselt Deelnemers: Gedragswetenschappers, psycho didactisch medewerkers en maatschappelijk deskundige. Onderwerpen: kwaliteitsbewaking, CVB overkoepelende taken en ondersteunende diensten Stagebegeleiders trajectbureau. Frequentie te bepalen door de coördinator. In principe één keer per twee weken. Deelnemers: stagebegeleiders. Onderwerp: het bespreken van de deelnemers en stage aangelegenheden Studiedagen. Drie algemene studiedagen en twee per locatie of afdeling (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (MR en GMR) De (G)MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en het personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de leerlingen aangaan. De (G)MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Dat houdt in dat de (G)MR graag vroegtijdig kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarvoor is een optimale samenwerking met het bestuur, directie, personeel en ouders nodig. De GMR van Attendiz bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. De MR van onze school bestaat uit 4 personeelsleden en helaas geen ouders. Naast alle bovengenoemde overlegstructuren kent de school nog verschillende werkgroepen binnen de school of vanuit Attendizscholen onderling, die met regelmaat overleg vragen. Werkgroepen die gericht zijn op de onderwijsontwikkelingen en werkgroepen die gericht zijn op activiteiten. 19

19 4 Schoolcultuur en klimaat Attendiz wil een slagvaardige en lerende organisatie zijn met verantwoordelijkheden laag in de organisatie en met een professionele cultuur. Cultuur en klimaat en een goed communicatieplan horen bij elkaar. Communicatie moet een volwaardige plek krijgen binnen Attendiz en in het onderwijsveld. Communicatie als middel om interne processen te verbeteren, maar ook om te komen tot transparantie en een goede samenwerking in de regio (Strategisch beleidsplan Attendiz, ). Een succesvolle schoolcultuur begint in een goed georganiseerde school. Een school die pro actief de uitdagingen van de toekomst verkent en zich eigen maakt. De Kapstok wil een lerende organisatie zijn. De bedoeling is om via een zo plat mogelijke organisatie taken en verantwoordelijkheden te spreiden. De betrokkenheid kan hierdoor toenemen en door het krijgen en nemen van verantwoordelijkheden zullen opbrengsten eerder behaald kunnen worden. Hierbij hoort natuurlijk het gezamenlijk onderschrijven van kernwaarden als respect en begrip voor elkaar en het hooghouden van algemeen maatschappelijk aanvaarde normen, waarden en omgangsvormen. Via het leren met elkaar, van elkaar en aan elkaar wordt er een professionele cultuur mogelijk gemaakt. Hierbij hoort het nemen van verantwoordelijkheid, het kritisch kijken naar en reflecteren op eigen gedrag, praten met elkaar en niet over elkaar en het daaruit voortvloeiende openstaan om van elkaars kwaliteiten te leren en van die kwaliteiten optimaal gebruik te maken. Een goede communicatie is niet vanzelfsprekend. Open en transparant zijn en handelen is moeilijk. Om dit mogelijk te maken is een veilige school een vereiste. De Kapstok is zich hiervan bewust en heeft hiervoor het protocol De Veilige school. 4.1 Protocol de Veilige school Om het leefklimaat en daarmee ook de onderwijskansen binnen De Kapstok te beschermen en te bevorderen, heeft De Kapstok schoolregels en handelingsadviezen opgesteld voor de leerlingen en de medewerkers. Deze zijn samengevat in het Protocol de Veilige school. In dit protocol worden handelingsadviezen gegeven die de medewerkers van De Kapstok meer structuur bieden. Er worden richtlijnen geboden met betrekking tot de inschakeling van de politie, de afdeling leerplicht of andere externen. Daar waar sprake is van ongewenste of verboden gedragingen door leerlingen wordt consequent en adequaat gereageerd. 4.2 Leerlingen De leerlingen komen natuurlijk naar school om te leren. Voor de leerlingen van De Kapstok is leren niet altijd een vanzelfsprekendheid. Onze leerlingen hebben te maken met zeer complexe leerbehoeften. Medewerkers gaan in de eerste plaats voor een veilig pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door duidelijkheid in regels en aanpak. De omgang tussen medewerkers en leerlingen is op basis van wederzijds respect. 4.3 Professionele cultuur Een professionele schoolcultuur vinden we belangrijk bij De Kapstok. Multidisciplinair samenwerken en het met elkaar delen van de visie draagt bij aan deze professionalisering. Open communiceren en de mogelijkheid om elkaar aan te spreken op het functioneren zijn een belangrijke voorwaarde hiervoor. Deze vaardigheden worden ook geoefend in de modules Professioneel Handelen en Werken als mentor van De Kapstokacademie. 20

20 4.4 Klachten Het is in eerste instantie altijd de bedoeling uw probleem of klacht bespreekbaar te maken met de mentor van uw kind. Mocht u dit niet meer als mogelijkheid zien dan kunt u ook een gesprek aangaan met de directeur van de school. Als ook dit niet meer mogelijk is en u de klacht zo ernstig vindt dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van school of de vertrouwenspersoon van de stichting. Op onze school is als vertrouwenspersoon Jo Ann Bos aangesteld. Zij signaleert en registreert klachten en verwijst wanneer nodig door. Jo Ann is sinds 2008 werkzaam bij De Opstap als trajectbegeleider en jobcoach. Vanuit die functie komt ze regelmatig op de diverse locaties van De Kapstok. Zij begeleidt de zogenaamde inkopers, oftewel de deelnemers die via een traject van het UWV bij De Opstap worden aangemeld. Mocht iemand behoefte hebben aan een gesprek met haar, dan is zij bereikbaar op: De Opstap, Hassinkweg 3, Hengelo, of Haar werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag In overleg wordt dan besproken op welke locatie (of juist op neutraal terrein) een gesprek het beste plaats kan vinden. Jo Ann Bos Onafhankelijke vertrouwenspersoon De onafhankelijke vertrouwenspersoon van Attendiz is: Mevr. Mona Stuivenberg Telefoon: Mailadres: Mocht u schriftelijk een klacht willen indienen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Attendiz. U kunt uw klacht richten aan: Attendiz T.a.v. Klachtencommissie, mevr. A. Grundel Welbergweg PE Hengelo 21

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2013-2014. een school van

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2013-2014. een school van De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2013-2014 een school van Inhoud Inleiding 3 1 Adressen 4 2 Het team van de Kapstok 5 3 Waar staat de Kapstok voor 7 3.1 Missie 7 3.2 Visie 7 3.3 Strategie 7 3.4

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.fonkel-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND SCHOOL GIDS VSO DE GLIND 2014 2015 Inhoud Voorwoord 3 1 De J.H. Donnerschool 4 2 Waar de school voor staat 6 Missie 6 Uitgangspunten 6 Prioriteiten 6 3 De organisatie van onze school 7 Afdeling SO 8 Afdeling

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie