SOCIAAL JAARVERSLAG Univé-VGZ-IZA-Trias

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias"

Transcriptie

1 Univé-VGZ-IZA-Trias 2008

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt 8 5. Aanwezigheidsmanagement wat zijn je mogelijkheden Opleiding en training voor je eigen ontwikkeling Het nieuwe werken andere wegen Loopbaanadviescentrum eigen baas Huisvesting en veiligheid voor een goede werkplek Medewerkerstevredenheid voel je vrij Vertrouwenspersoon voor een eerlijke werkomgeving Maatschappelijk betrokken ondernemen kijk om je heen De kleurrijke beweging wees geïnformeerd Medezeggenschap voor medewerker én organisatie Personeelsvereniging van vijf tot negen Toekomstblik van integratie naar opbouw 39 Noodzaak en nut van het Loopbaanadviescentrum Zowel voor jou als voor Univé-VGZ-IZA-Trias is het belangrijk dat je plezier hebt in je werk en dat je jezelf kunt ontwikkelen. Je bent daar als medewerker voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor. Maar het Loopbaanadviescentrum (LAC) kan je hierbij helpen. Het LAC is er voor alle medewerkers binnen Univé-VGZ-IZA-Trias die zich willen of moeten oriënteren op hun eigen loopbaan, binnen of buiten de organisatie. In dit verslag vind je verschillende ervaringen van diverse collega s. Welke kansen of bedreigingen zien ze? En hoe heeft het LAC ze daarbij geholpen? Wie weet kan het LAC ook iets voor jouw toekomstbeeld betekenen! 2

3 Inleiding toekomst in eigen hand Sandy den Daas - sinds 1991 werkzaam bij Univé-VGZ-IZA-Trias - telefoniste/receptioniste In 2008 ging Univé-VGZ-IZA-Trias haar tweede levensjaar in. Per 1 januari 2007 is de gefuseerde organisatie immers officieel van start gegaan. De fusie heeft als doel om de klant op termijn het beste product op het gebied van verzekeringen en gemak te bieden. Om dat te bereiken, moeten we eerst de interne organisatie verder op orde hebben. En in 2008 zijn we daar weer een flinke stap verder in gekomen. Waarom heb jij voor het LAC gekozen? Toen IZA aangaf te gaan verhuizen naar Tilburg, Eindhoven, Nijmegen, Gorinchem en uiteindelijk Arnhem, ben ik om mij heen gaan kijken voor een functie dichterbij. Dat viel helaas niet mee. 37 jaar, twee kinderen, twee dagen werken en wat wil ik nu echt? Daar ben ik over gaan nadenken. Op intranet zag ik het LAC staan en dat leek me nuttig. Wat heb je aan het LAC gehad? Ik ben op een heel leuke manier geholpen, door bijvoorbeeld allerlei vragen te stellen en opdrachten te maken. Zo heb ik meer zicht gekregen in mijn sterke en minder sterke kanten. En zelf vond ik belangrijk: wat wil ik? Door de opdrachten kwam naar boven dat ik facilitair ben aangelegd en het mij ontbreekt aan opleiding. Toen ik de LAC adviseur bezig zag met kaartjes dacht ik: dat ga ik dus niet doen. Maar ze kreeg mij weer enthousiast en uiteindelijk zat ik met de kaartjes in mijn hand. Inmiddels ben ik al even bezig met een opleiding Facilitair Middel Management. Ik hoop dat ik daarmee, als ik slaag, een goed diploma heb en een leuke baan vind. Zijn in 2007 de fundamenten voor samenwerking ontstaan, in 2008 zijn medewerkers echt begonnen met bouwen. Voor de meeste collega s is dat een uitdaging, maar het gaat soms ook gepaard met enige onzekerheid over de toekomst. Behoud ik mijn werk, collega s en leidinggevende en waar is straks mijn werkplek? Moet ik langer en verder reizen? Gedeelde verantwoordelijkheid Univé-VGZ-IZA-Trias onderkent die onzekerheden en de kansen die daarbij horen. Een speerpunt bij de herinrichting van de organisatie is dan ook een Human Resource (HR)-beleid dat haar medewerkers zo goed mogelijk begeleidt naar die nieuwe organisatie. Kernwoord daarbij is employability: inzetbaar zijn en blijven. Dat willen we bewerkstelligen door het in beweging zetten én houden van mensen, zodat ze zoveel mogelijk in het arbeidsproces blijven, zodat ze zoveel perspectief in het arbeidsproces houden. Een verantwoordelijkheid van de organisatie, maar ook zeker van de medewerkers zelf. De toekomst in eigen hand dus.

4 2008 van emotie tot fundament Bea van den Brink - sinds 2001 werkzaam bij Univé-VGZ-IZA-Trias - voorheen functioneel beheerder, inmiddels medewerker Maatschappelijk Ondernemen Waarom heb jij voor het LAC gekozen? Ik heb allerhande functies gehad, zonder een gerichte beroepsopleiding te hebben gevolgd. Toch was ik wel benieuwd wat nu eigenlijk de baan zou zijn die echt bij me zou passen. Een achterlig-gende drukke privé-periode én de veranderende organisatie waren het moment om de training Kleur Bekennen te volgen. Daar hoorde ik dat het LAC voor alle medewerkers in de organisatie open stond. Dat vond ik een bijzondere kans. Wat heb je aan het LAC gehad? De opdrachten waren wel eens confronterend. Maar het beeld in de spiegel die ik mezelf voor moest houden, werd steeds helderder. Ik ben graag bezig met mensen en het onderhouden en opbouwen van duurzame relaties. De overleggen met het LAC gaven me meer zelfvertrouwen. Het traject is voor mij het zetje geweest om toch iets anders te gaan doen. Ik vind het vooral mooi dat de organisatie mij de mogelijkheid gaf om deze functie bij Maatschappelijk Ondernemen te mogen uitproberen. Het Sociaal Jaarverslag over het jaar 2007 is geschreven vanuit de optiek van de verschillende fusieorganisaties. Dit Sociaal Jaarverslag over 2008 sluit aan bij de nieuwe business Univé-VGZ-IZA-Trias. We kijken nader naar de aspecten van het HR-beleid die in 2008 doorgevoerd zijn. Emotioneel jaar Voor veel medewerkers is 2008 een emotioneel jaar geweest. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten in januari informeerde de Raad van Bestuur iedereen over het nieuwe huisvestingsbeleid. Een bericht met een grote impact. In de loop van het jaar is een deel van de medewerkers al direct geconfronteerd met de consequenties van dit huisvestingsbeleid. Hoewel er in 2008 nog geen kantoren gesloten zijn, hebben veel medewerkers al een statusbepalend gesprek gehad. Over de standplaats-wijziging of over eventuele wijzigingen in hun functie. De eerste verhuizingen hebben plaatsgehad en medewerkers proberen hun draai te vinden op hun nieuwe werkplek en met hun nieuwe collega s. Andere collega s hebben gekozen voor een loopbaan buiten de organisatie. Het was dus ook een jaar van afscheid nemen. Soms verkeren collega s nog in onzekerheid over hun toekomst. Hierover is intensief contact geweest met de vakbonden en de ondernemingsraad. Tevens zijn er aanvullende afspraken gemaakt over de ondersteuning van medewerkers die op zoek willen gaan naar een nieuwe arbeidsperspectief. Belangrijke fundamenten 2008 is voor HR vooral een jaar geweest waarin een aantal belangrijke fundamenten is gelegd. Hoewel niet altijd direct zichtbaar voor de medewerker is er het afgelopen jaar veel gebeurd. Zo is gekozen voor één functiewaarderings-systeem voor de totale organisatie. Het beschrijven en waarderen van functies gaat voort-

5 aan op een uniforme wijze. Ook ontvangen alle medewerkers vanaf 1 januari 2009 dezelfde salarisstrook, waarvan de voorbereiding in 2008 is gedaan. Per die datum staan alle medewerkers met hun arbeidsvoorwaarden geregistreerd in hetzelfde personeelsinformatiesysteem. Een derde belangrijk mijlpaal die bereikt is, is de keuze die de werkgever samen met de medezeggenschap heeft gemaakt voor een nieuwe medezeggenschapsstructuur. Een vierde mijlpaal is de kanteling van de organisatie van vier afzonderlijke bedrijven naar één geïntegreerd bedrijf met 22 bedrijfsonderdelen. Elke medewerkers wist op 1 januari 2008 binnen welk bedrijfsonderdeel hij werkzaam was en wie eindverantwoordelijk was binnen dat bedrijfsonderdeel. Al deze mijlpalen zorgen ervoor dat de organisatie in 2009 verder kan bouwen aan één bedrijf. Man/vrouw Om de leesbaarheid van het Sociaal Jaarverslag te vergroten, is voor de mannelijke vorm gekozen (hij/hem/zijn) om de medewerkers aan te duiden. Overal waar de mannelijke vorm staat, worden uiteraard ook de vrouwelijke collega s bedoeld.

6 Nieuwe organisatie van architectuur tot huisvesting Bert Meijs - sinds 1995 werkzaam bij Univé-VGZ-IZA-Trias - Supervisor Customer Contact Center Regio Zuid Waarom heb jij voor het LAC gekozen? De reden was tweeledig. Ten eerste wilde ik als supervisor een goed beeld krijgen wat het Loopbaanadviescentrum mijn medewerkers kon bieden en ten tweede wat verwacht wordt van iemand die vrijwillig het loopbaantraject ingaat. Op deze wijze kon ik mijn medewerkers als leidinggevende hierin ondersteunen en begeleiden in hun loopbaanvraagstukken. Maar ik heb het ook voor mezelf gedaan. Mijn functie zal straks niet meer in Heerlen zijn en anders ingevuld worden. Wat heb je aan het LAC gehad? Het LAC heeft me meer bewust gemaakt van mijn kansen en mogelijkheden. De loopbaanadviseur heeft me daar zeer goed bij geholpen. Ik heb nu een beter zelfbeeld, weet nu niet alleen wat ik kan, maar vooral ook wat ik wil en waar mijn mogelijkheden en kansen liggen. De tijd zal natuurlijk leren wanneer ik hier een concrete invulling aan kan geven. De interne organisatieontwikkeling die in 2007 in gang is gezet, heeft in 2008 een vervolg gekregen. Alle directeuren hebben voor hun eigen bedrijfsonderdeel een kwartiermakerplan opgeleverd. Daarin staat omschreven hoe het nieuwe bedrijfsonderdeel zich de komende jaren wil organiseren om zo een optimale bijdrage te kunnen leveren aan de strategie van de organisatie. Al deze 22 kwartiermakerplannen zijn in 2008 goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De medezeggenschap heeft positief over de plannen geadviseerd. De meeste bedrijfsonderdelen zijn in 2008 al gestart met de concrete invulling van hun afdelingen en hun plannen. Sommige onderdelen hebben de ontwikkelingen dit jaar afgerond, anderen gaan door in Inrichting van de businessarchitectuur De nieuwe organisatie heeft in 2008 concreter vorm gekregen. Iedere medewerker weet bij welk bedrijfsonderdeel hij werkzaam is. Een deel van de medewerkers heeft een statusbepalend gesprek gehad en werkt inmiddels in een nieuwe functie, met nieuwe collega s of al op een nieuwe standplaats. Voor een groot deel van de collega s zullen de toekomstige functie en standplaats pas in 2009 concreet worden. Onzekerheid en onduidelijkheid zijn belangrijke thema s voor individuele medewerkers. Dit heeft ook verloop tot gevolg gehad. Sommige collega s hebben het statusbepalend gesprek aangegrepen om na te denken over hun eigen toekomst, al dan niet met behulp van het Loopbaanadviescentrum. In 2008 zijn ruim 90 herplaatsers begeleid door het Loopbaanadviescentrum (verplichte mobiliteit). Daarnaast hebben ruim 400 medewerkers een vrijwillig loopbaanadviestraject gevolgd.

7 Huisvestingskeuze De keuze voor het nieuwe hoofdkantoor is medio 2008 gemaakt. De Raad van Bestuur heeft op verzoek van een grote groep medewerkers gekozen voor een locatie in het centrum van Arnhem vlakbij het treinstation. Hierdoor kunnen meer medewerkers meereizen naar het nieuwe hoofdkantoor. Deze keuze sluit ook prima aan bij het duurzame groene-vervoersbeleid van de organisatie. Besloten is het kantorenaantal van de centrale organisatie flink in te krimpen. Aan de ene kant een logisch gevolg van de schaalgrootte van de organisatie waardoor taken ineen schuiven. Aan de andere kant een uitvloeisel van efficiency verbetering. Univé-VGZ-IZA-Trias betrekt naast het nieuwe hoofdkantoor in Arnhem de al bestaande kantoren in Alkmaar, Assen, Eindhoven en Gorinchem. Dat betekent dat we afscheid nemen van de vestigingen Delft, Den Bosch, Groningen, Heerhugowaard, Heerlen, Nieuwegein, Nijmegen, Oldenzaal, Sittard, Tilburg, Velp en Zwolle. Alkmaar Assen Gorinchem Arnhem Eindhoven 7

8 Human Resources veel bereikt Conny Kersten-Sinon - sinds 1980 werkzaam bij Univé-VGZ-IZA-Trias - adviseur binnendienst Waarom heb jij voor het LAC gekozen? Ik heb voor het LAC gekozen omdat het onduidelijk was en is of ik mijn huidige functie kan behouden. En om alvast een voorsprong te hebben, heb ik vrijwillig gekozen voor het LAC. Wat heb je aan het LAC gehad? Omdat je zelf aan het denken en aan het (huis)werk wordt gezet over vragen als Wat wil ik en wat kan ik?, ben ik mij bewuster geworden van mijn kwaliteiten en mijn mogelijkheden is voor Human Resources (HR) vooral een jaar geweest waarin een aantal belangrijke fundamenten zijn gelegd. Hoewel niet altijd direct zichtbaar voor de medewerker, is er het afgelopen jaar veel gebeurd. Zo is gekozen voor één functiewaarderingssysteem voor de totale organisatie. Het beschrijven en waarderen van functies gaat voortaan op een uniforme wijze. Per 1 januari 2009 staan alle medewerkers met hun arbeidsvoorwaarden geregistreerd in hetzelfde personeelsinformatiesysteem. In de loop van het jaar zijn HR-collega s opgeleid om met het - voor Univé nieuwe - personeelsinformatiesysteem te kunnen werken. Een derde belangrijke mijlpaal die bereikt is, is de keuze die de werkgever samen met de medezeggenschap heeft gemaakt voor een nieuwe medezeggenschapsstructuur. De medezeggenschap heeft goedkeuring verleend aan de 24 adviesaanvragen inzake de nieuwe organisatiestructuur. Al deze mijlpalen zorgen ervoor dat de organisatie in 2009 verder kan bouwen aan één bedrijf. Arbeidsvoorwaarden en CAO In 2008 heeft Univé-VGZ-IZA-Trias besloten alle arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. Was er in 2007 nog sprake van de instandhouding van twee cao s, in 2008 is besloten tot één eigen bedrijfs-cao. Het in stand houden van meerdere cao s met afwijkende arbeidsvoorwaarden leidt immers tot ongelijkheid tussen medewerkers en staat de integratie en mobiliteit van medewerkers en culturen in de weg. De keuze voor één bedrijfs-cao heeft tot gevolg gehad dat de datum 1 januari 2009 niet haalbaar bleek voor de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. De planning is om in het tweede kwartaal van 2009 tot een onderhandelaarakkoord te komen, dat de vakbonden vervolgens aan hun achterban voorleggen. De nieuwe cao moet op 1 januari 2010 ingaan. 8

9 Sociaal Plan In 2008 zijn de eerste statusbepalende gesprekken met medewerkers gevoerd. Tijdens deze gesprekken werden medewerkers geïnformeerd over de eventuele wijziging van hun functie en/of hun standplaats. De gevolgen van de organisatiewijzigingen zijn voor iedere medewerker anders. De één behoudt zijn functie maar moet gaan reizen, terwijl een ander een gewijzigde functie krijgt of zelfs een vervallen functie heeft. Ook de beleving bij medewerkers is heel divers. Ziet de een het als een grote uitdaging om met nieuwe collega s vorm te geven aan een nieuwe afdeling, een ander is teleurgesteld omdat het kantoor gaat sluiten of de reistijd lang wordt. Het Sociaal Plan biedt kaders om al deze veranderingen beheerst en voor eenieder op een gelijke wijze te laten verlopen. Hoofddoelstelling is om mensen van werk naar werk te begeleiden. Het Loopbaanadviescentrum vervult hierbij een belangrijke spilfunctie. In december 2008 hebben zowel de werkgever als de vakorganisaties besloten het lopende Sociaal Plan tot 1 april 2010 te verlengen. Aanvullende afspraken Naast het Sociaal Plan heeft de werkgever in 2008 aanvullende afspraken gemaakt met de interne medezeggenschap van Univé-VGZ-IZA-Trias over de implementatie van de beleidsplannen voor de diverse bedrijfsonderdelen. Deze afspraken zijn neergelegd in het Convenant, dat op 25 juni 2008 gesloten is. Met ingang van 1 december 2008 zijn daarnaast aanvullende faciliteiten door de werkgever getroffen voor medewerkers waar de standplaats van wijzigt maar die binnen één uur reistijd blijven. Al deze afspraken hebben tot doel de medewerker zo optimaal mogelijk te faciliteren in het maken van keuzes over zijn eigen toekomst.

10 Communicatie HR heeft afgelopen jaar intensief gecommuniceerd over issues die het Sociaal Plan, het Convenant en de organisatieontwikkelingen raken. Naast verschillende uitgaven voor medewerkers zoals de Vertrekwijzer en het Spoorboekje is er vooral via het intranet De kleurrijke beweging gecommuniceerd over de ontwikkelingen en veelgestelde vragen van medewerkers. Voor vragen over het Sociaal Plan is een digitale helpdesk ingezet. Ook is HR op alle kantoren langs geweest om meer informatie te geven. In deze HR-Ontmoetingen is informatie gegegeven over bijvoorbeeld het Loopbaanadviescentrum en het Sociaal Plan. Tevens zijn er voor het personeel inloopsessies georganiseerd waar medewerkers welkom waren voor individuele consulten. Bedrijfsonderdeel HR Als gevolg van de organisatieverandering is de HR structuur aangepast op de business architectuur. Vervolgens heeft HR een beleidsplan voor de periode opgesteld. Medezeggenschap Vanaf 1 juli 2008 is met de medezeggenschap een nieuwe medezeggenschapsstructuur afgesproken. Zo sluit het medezeggenschapmodel goed aan bij de nieuwe businessarchitectuur. Naast drie Ondernemingsraden en een onderdeelcommissie voor Compander is een Centrale Ondernemingsraad ingesteld voor overkoepelende vraagstukken in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden. Op 4 december 2008 hebben de Raad van Bestuur en de medezeggenschap een investeringsafspraak getekend. Deze afspraak geeft de leden van de medezeggenschap meer duidelijkheid over hun positie. De afspraken betreffen bijvoorbeeld de tijdsbesteding en extra aandacht in het functionerings- en loopbaangesprekken voor mede- 10

11 zeggenschapsleden. Dit is zowel voor het medezeggenschapslid als het management een belangrijke houvast om de balans tussen beide rollen te bewaken. De investeringsafspraak beoogt de professionaliteit en employability van de medezeggenschap binnen de organisatie te vergroten. Ondanks alle sociale gevolgen heeft de werkgever het afgelopen jaar op een constructieve manier met de Ondernemingsraad en de vakbonden overleg gevoerd. 11

12 Aanwezigheidsmanagement wat zijn je mogelijkheden Eric Peters - sinds 1982 werkzaam bij Univé-VGZ-IZA-Trias - teamleider KST 32 bij Polisadministratie Waarom heb jij voor het LAC gekozen? Ik heb me mezelf vrijwillig aangemeld. Ik had daar twee redenen voor. Ik was nieuwsgierig of het LAC iets voor mij kon betekenen, omdat ik me wil gaan oriënteren op de arbeids-markt. Bovendien kan ik mijn medewerkers beter uitleggen wat het LAC voor ze kan betekenen als ze daar zelf gebruik van willen maken. Wat heb je aan het LAC gehad? Het LAC heeft mij geholpen in het stellen van grenzen en waar ik me het beste op kan gaan richten. Ik had zelf al ideeën over wat voor mij acceptabel is. Het is mij duidelijk geworden dat er meer mogelijkheden zijn buiten een brief sturen of je CV zetten op Monsterboard. Je gaat bewust nadenken wat je in de toekomst voor werkzaamheden wilt verrichten. Of dat nu bij Univé-VGZ-IZA-Trias is of elders is niet belangrijk. Je moet zien te voorkomen dat je gaat functioneren op de automatische piloot. Goede gezondheid en arbeidsomstandigheden vormen de basis voor vitale medewerkers. Vitaliteit is ook kenmerkend voor de mate waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij het werk. Nog meer dan voorheen moeten we rekening houden met vergrijzing en het langer actief deelnemen van onze medewerkers aan het arbeidsproces. BGD voor hele organisatie In 2008 stond de harmonisatie van het arbeids-omstandigheden- en verzuimbeleid van Univé-VGZ-IZA-Trias centraal. De Raad van Bestuur heeft gekozen om dit in eigen beheer vorm te geven. In dat kader neemt de interne Bedrijfsgezondheidsdienst (BGD) de dienst-verlening voor heel Univé-VGZ-IZA-Trias voor haar rekening. De BGD was al werkzaam voor VGZ-IZA. Per 1 oktober 2008 is de dienstverlening ook voor Trias in Gorinchem opgepakt en per 1 januari 2009 voor de Univé-locaties Alkmaar, Assen, Zwolle, Eindhoven en Heerlen. Verzuimbegeleiding en reïntegratie In 2008 is ook het nieuwe Gezondheids- en Arbeidsomstandighedenbeleid van Univé-VGZ-IZA-Trias tot stand gekomen. Daarin ligt meer dan voorheen de nadruk op preventie. Preventie en een snelle, gerichte aanpak van het arbeidsverzuim zijn nodig om te voorkomen dat mensen onnodig arbeidsongeschikt worden en in de Wet Inkomen en Arbeid (WIA) terechtkomen. Werkgever en werknemer zijn daarvoor beide verantwoordelijk. VGZ- IZA-TRIAS en Univé hebben ook in 2008 veel in het werk gesteld om medewerkers aan het werk te krijgen en te houden. Zo snel mogelijk weer actief Beperking van het arbeidsverzuim is al jaren ons speerpunt. Ons accent ligt daarbij op de mogelijkheden van de medewerker, en niet op de klachten of onmogelijkheden. 12

13 Dit zorgt ervoor dat de medewerker zo snel mogelijk weer aanwezig is en eventuele aangepaste werkzaamheden verricht of onder aangepaste omstandigheden weer aan het werk gaat. Het streven binnen dit beleid is bewustwording van (klacht)beleving en (klacht)gedrag. Al jaren besteden we veel aandacht aan preventie om gezondheidschade te voorkomen dan wel zo spoedig mogelijk te herstellen. Denk daarbij aan het inzetten van ergocoaches en werkplekinstructeurs, sociaal medisch overleg (317 sessies in 2008) en preventieve spreekuren. Preventie werkt Alle preventieve acties hebben geleid tot het dalen van de werkgerelateerde klachten van 17% in 2006 naar 13% in 2007 en tot 11,6% in In het vierde kwartaal van 2008 is echter een stijging te zien. Het betreft dan vaak medewerkers van wie het werk door de organisatieverandering verplaatst wordt. Binnen de diagnosegroep psychische klachten (47,5% van alle nieuwe meldingen in 2008) wordt in 13% van de gevallen het arbeidsperspectief als reden voor het ontstaan van klachten aangegeven en in 9% de arbeidsverhoudingen. Ziekteverzuim licht gestegen Na een jarenlange daling is het verzuimcijfer in 2008 weer gestegen naar 4,59% (2007: 4,34%). De oorzaak voor deze stijging met 0,25%, is gelegen in de organisatie-ontwikkelingen die veel van mens en organisatie vragen. Maar ook landelijk lijken na jarenlange dalingen verzuimcijfers te stijgen. De meldingsfrequentie vertoonde in 2008 ook een lichte stijging ten opzichte van 2007, namelijk van 1,40 naar 1,45. WIA goede begeleiding helpt Bij de WIA-regeling draait het om werken naar vermogen. Dit sluit naadloos aan bij de visie die VGZ-IZA-Trias 13

14 voor haar medewerkers had ontwikkeld. De aandacht voor het begeleiden van langdurig arbeidsongeschikten naar eigen of ander passend werk binnen onze organisatie is onverminderd hoog geweest. VGZ-IZA-Trias streeft naar een WAO/WIA-percentage van minder dan één procent van het aantal medewerkers. Door het proactieve beleid is het ook in 2008 gelukt om het overgrote deel van de arbeidsongeschikte medewerkers uiteindelijk weer aan het werk te krijgen en daarmee te voldoen aan de gestelde target. Klanttevredenheid groeit De Bedrijfsgezondheidsdienst heeft een klant-tevredenheidsonderzoek gehouden onder medewerkers. De uitkomsten waren begin 2008 bekend. De algemene tevredenheid over de BGD liet met een 7,7 ten opzichte van november 2003 (7,2) een positieve ontwikkeling zien. Ook de algemene kwaliteit steeg tot een 7,7. Met de algemene kwaliteit wordt het gemiddelde van alle tevredenheidsscores bedoeld. Dit is de perceptie van de geleverde kwaliteit van dienstverlening. 14

15 Opleiding en training voor je eigen ontwikkeling Esther Kool-Apon - sinds 2000 werkzaam bij Univé-VGZ-IZA-Trias - productspecialist bij het team productmanagement, afdeling Commercie Waarom heb jij voor het LAC gekozen? Op het moment dat de geruchten gingen dat mijn team zou verplaatsen naar Arnhem, besloot ik dat dit hét moment zou zijn voor mijn carrièreswitch. Eén ding was zeker, het roer moest om! Maar hoe? Het LAC bood uitkomst bij mijn zoektocht hoe deze, in mijn optiek bijna onmogelijke taak, aan te pakken. Wat heb je aan het LAC gehad? Het LAC heeft voor mij alle mogelijke tools uit de kast gehaald om het pad voor mij zo helder mogelijk te krijgen. Dit is merendeels gelukt omdat ik zelf proactief aan de slag ben gegaan. Ik wilde zoveel mogelijk uit mijn LAC-periode halen en nam daarom geen afwachtende houding in. De afspraken met mijn loopbaan-adviseur waren erg belangrijk voor mij en zijn zeer goed benut. We maakten telkens duidelijke doelstellingen en ook buiten de vaste afspraken om heb ik meerdere malen om raad gevraagd. Kortom, ik grijp alles aan om aan mijn toekomst te kunnen werken, heb mijn toekomst duidelijk in eigen hand! Medewerkers in beweging brengen en medewerkers in beweging houden is kenmerkend voor Univé-VGZ- IZA-Trias. Daar hoort vanzelfsprekend training en opleiding bij. Voor een kennisintensieve organisatie die ook innovatief wil zijn, is ontwikkeling en delen van kennis en vaardigheden van levensbelang. Dat ondervinden onze klanten, doordat Univé-VGZ- IZA-Trias vernieuwende concepten in de markt zet die het de klant gemakkelijker maken. Wij willen transparant zijn en leren van onze klanten. Dat brengt en houdt ons ook weer in beweging, waardoor onze organisatie een lerende organisatie is voor en door onze klanten. Het is voor elke medewerker belangrijk een ontwikkelperspectief te hebben en in gesprek te zijn met zijn leidinggevende over persoonlijke ontwikkeling. Faciliteren in ontwikkeling De wet stelt kwaliteitseisen aan kennis en kunde van medewerkers. Vanzelfsprekend rusten we onze medewerkers zo uit dat zij de gevraagde kwaliteit kunnen leveren. Onze medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Wij faciliteren hen, zodat zij optimaal kunnen functioneren in hun werk, maar ook hun loopbaanmogelijkheden kunnen vergroten, zowel intern als extern. In-companyleergang Post-HBO Bedrijfskundig Management In dit kader bieden wij onze medewerkers een gevarieerd palet aan trainingen. Daar is ook in 2008 weer volop gebruik van gemaakt. Dat begint al met de introductiedag voor nieuwe medewerkers, die dit jaar voor het eerst organisatiebreed georganiseerd is. Ook is er een Univé-VGZ-IZA-Trias trainingsaanbod ontwikkeld op basis van de wensen van de interne 15

16 klanten. Naast het uitgebreide vaste aanbod is er in 2008 een groep studenten afgestudeerd die onze incompanyleergang Post HBO Bedrijfskundig management heeft gevolgd. Zij kwamen met plannen, die direct geïmplementeerd werden in de nieuwe organisatie. In november is een nieuwe leergang Post-HBO Bedrijfskundig Management gestart. De studenten zijn afkomstig uit de hele organisatie; allemaal medewerkers die investeren in hun toekomst door deel te nemen aan deze bijna anderhalf jaar durende leergang. Meer cursisten Wet Financieel Toezicht Het aantal medewerkers dat trainingen Wet Financieel Toezicht (Wft) volgt, is drastisch uitgebreid. De wet schrijft voor dat de medewerkers vakbekwaam hun klanten tegemoet dienen te treden. Univé-VGZ-IZA-Trias heeft deze trainingen ingekocht en zorgt er ook voor dat er vervolg aan wordt gegeven door middel van permanente educatie. Daarmee draagt Univé-VGZ-IZA-Trias bij aan de kwaliteit van haar medewerkers. 16

17 Het nieuwe werken andere wegen Erik Nijsten - sinds 2005 werkzaam bij Univé-VGZ-IZA-Trias - medewerker Verkoopondersteuning Waarom heb jij voor het LAC gekozen? De belangrijkste reden is om meer richting te geven aan mijn huidige en toekomstige werkzaamheden. Hierbij lag voor mij de nadruk niet uitsluitend op mijn werk bij Univé-VGZ-IZA-Trias. Wat heb je aan het LAC gehad? Uiteindelijk heb ik veel aan het LAC gehad. Er is een stappenplan uitgerold waar ik mee aan de slag ben gegaan. Sommige stappen kunnen op korte termijn worden gezet, andere zijn meer voor de langere termijn. Eén van de concrete acties voor de korte termijn is een cursus aan de Hogeschool van Utrecht. Deze ben ik inmiddels met veel plezier aan het volgen. Hoewel ik sinds het beëindigen van het traject niet alle stappen heb genomen die in het plan stonden, blijven ze wel in mijn achterhoofd. Het geeft immers een soort houvast aan de richting die ik op wil gaan. Een aantal zaken is inmiddels ook weer veranderd, waardoor ik het stappenplan heb aangepast. Al met al vond ik het traject soms erg zwaar, vooral omdat je veel over jezelf gaat nadenken. Dit is uiteraard niet altijd het geval en is afhankelijk van de manier waarom en waarop je het traject begint. De organisatie gaat de komende jaren intensief met Het nieuwe werken aan de slag. Plaats- en tijdonafhankelijk werken vraagt meer verantwoordelijkheid van de medewerker. Meer verantwoordelijkheid dus voor het bereiken van resultaten, maar ook voor het inplannen van werk en vrije tijd. Dit nieuwe werken betekent bewuste keuzes maken, in plaats van automatische aanwezigheid op de werkvloer. Maar medewerkers die in grotere mate verantwoordelijk worden voor hun werk en de resultaten daarvan, willen ook verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun arbeidsvoorwaardenpakket en invloed hebben op de samenstelling daarvan. De nieuwe CAO moet de werkgever helpen om aantrekkelijk te blijven voor huidige en toekomstige medewerkers. Dit is belangrijk, want onze medewerkers maken het verschil om het nieuwe Univé succesvol te laten zijn. Bijdragen aan duurzame balans In 2008 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een visie op Het nieuwe werken. Eind 2008 is een visiedocument opgeleverd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. In oktober 2008 stond Het nieuwe werken centraal op de agenda van de management meeting. De organisatie heeft veel redenen om met Het nieuwe werken aan de slag te gaan. Die redenen variëren van een positief arbeidsmarktbeleid, vermindering van het reizen voor medewerkers, maatschappelijke betrokkenheid en het zoeken naar duurzame oplossingen tot het bijdragen aan een gezonde balans tussen zorg en arbeid voor medewerkers. De mate waarin Het nieuwe werken voor individuele medewerkers straks mogelijk is, wordt bepaald door de mate van samenwerking die de functie vereist, gecombineerd met de complexiteit van het werk. Uiteraard zal 17

18 het ook andere competenties van leidinggevenden gaan vragen. Verwacht wordt dat invoering van Het nieuwe werken een periode van vijf jaar zal beslaan. De introductie zal plaatsvinden vanuit het nieuwe hoofdkantoor in Arnhem. 18

19 Loopbaanadviescentrum eigen baas Ineke Seegers - sinds 2004 werkzaam bij Univé-VGZ-IZA-Trias - functie klachtenbehandelaar Waarom heb jij voor het LAC gekozen? Ik heb ervoor gekozen om te kijken waar ik nu sta en welke functie intern of extern voor mij geschikt zou zijn op basis van mijn werkervaring. Wat heb je aan het LAC gehad? Ik kan nu een vacature lezen met daarin het onderscheid of het wel of niet geschikt is voor mij. Daarnaast weet ik nu beter voor mij persoonlijk in welke omgeving/bedrijf ik het best tot mijn recht kom. Vanaf januari 2008 zijn veel medewerkers binnen Univé-VGZ-IZA-Trias in beweging. De aangekondigde inkrimping van het aantal kantoren heeft daar een grote rol bij gespeeld. Voor de loopbaan van veel collega s betekent dit verandering. De organisatie heeft alle medewerkers aangeboden om zelf - hun loopbaan tegen het licht te houden, vrijwillig en soms verplicht. Doel was om medewerkers in beweging te krijgen. En dat is gelukt. Het team van het loopbaanadviescentrum kan terugkijken op een zeer succesvol jaar. In 2008 hebben een kleine 400 medewerkers zich bij het Loopbaanadviescentrum aangemeld voor een vrijwillig Loopbaanadviestraject. Naast medewerkers hebben ook leidinggevenden zich gemeld. Het betreft dan ook een doorsnee van medewerkers uit onze organisatie. De organisatieverandering binnen Univé-VGZ-IZA- Trias raakt tenslotte alle medewerkers. De mogelijkheid bestaat dat functies komen te vervallen of dat het aantal medewerkers gedwongen afneemt. Naast traject ook opleiding Van 400 medewerkers die vrijwillig een loopbaantraject hebben doorlopen hebben 90 medewerkers een andere functie gevonden. Het overgrote deel, zo n 68%, heeft een functie buiten onze organisatie gevonden. 32% heeft binnen onze organisatie een andere uitdaging gevonden. Naast de keuze om te veranderen van werkomgeving zijn veel medewerkers na het traject een doelgerichte opleiding gaan volgen die mogelijk op termijn kan leiden tot een verandering van werk. Verplicht loopbaanadviestraject Vanaf half augustus hebben statusbepalende gesprekken bij een aantal bedrijfsonderdelen plaatsgehad. Als er sprake is van het verplaatsen van werk met als gevolg een reistijd meer dan een uur, een vervallen functie of 19

20 boventalligheid, kunnen de medewerkers kiezen om gebruik te maken van de diensten van het LAC. Het betreft hier de begeleiding van werk naar werk. Vanaf oktober zijn de eerste medewerkers in een herplaatsprogramma geplaatst. De begeleiding wordt gedaan door externe outplacementbureaus, maar wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het Loopbaanadviescentrum. Gedurende het traject is er regelmatig contact met de externe adviseurs. Het voordeel van een extern bureau is dat zij de arbeidsmarkt in de regio kennen en een breed extern netwerk hebben opgebouwd. Voorrang bij interne vacature Veel medewerkers hebben de eerste weken van hun traject nodig voor verwerking van de boventalligheidboodschap. Als je als medewerker deze situatie geaccepteerd hebt, kun je je richten op een nieuwe toekomst. Samen met de adviseur doorloop je de verschillende fasen van begeleiding die moeten leiden tot het vinden van een nieuwe baan. Medewerkers die een verplicht loopbaantraject volgen, hebben voorrang bij interne vacatures. Uiteraard moet je wel geschikt zijn voor de functie of binnen negen maanden geschikt te maken zijn. Pas als blijkt dat dit niet het geval is, wordt de functie opengesteld voor de overige medewerkers binnen Univé-VGZ- IZA-Trias. Vanaf oktober 2007 zijn er 91 medewerkers in begeleiding om nieuw werk te vinden. Eind 2008 hadden reeds 31 medewerkers een nieuwe baan. Ervaringscertificaat/ EVC In 2008 is er een start gemaakt om medewerkers een ervaringscertificaat te laten verkrijgen. Met een ervarings-certificaat vergroot je de kans op de arbeidsmarkt. Dit certificaat toont aan over welke competenties je beschikt op basis van je werkervaring. Ook ervaringen uit de privésfeer, zoals vrijwilligerswerk, kunnen hierin meegenomen worden. Om een ervaringscertificaat te 20

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel INHOUD 2 Inleiding 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek 5 Formatie & Personeel 7 Werving & Selectie 9 Samenwerking Sociale Diensten gemeenten Haaren en Boxtel Interview met Lia van Baest 11 Opleiding,

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie