SOCIAAL JAARVERSLAG Univé-VGZ-IZA-Trias

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL JAARVERSLAG 2009. Univé-VGZ-IZA-Trias"

Transcriptie

1 SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 Univé-VGZ-IZA-Trias

2 Inhoud We doen het voor onze klant! Inleiding werken met goed uitgeruste medewerkers! versterken van de organisatie 6 Human Resources vergroten van employability 9 Aanwezigheidsmanagement mogelijkheden verkennen 12 Het Nieuwe Werken anders een doel bereiken 15 Opleiding en training - in beweging blijven 17 Loopbaanadviescentrum begeleiden van werk naar werk 21 Huisvesting en veiligheid voor een goede werkplek 23 Vertrouwenspersonen streven naar een veilige werkplek 26 Medewerkeronderzoek je mening kunnen geven 28 Maatschappelijk betrokken ondernemen verder om je heen kijken 31 Communicatie informeren, betrekken en motiveren 33 Medezeggenschap klankborden met de organisatie 36 Personeelsverenigingen informeel samenwerken 38 Grafieken en tabellen 39 2

3 Peter Pos Projectmanager IT 27 jaar werkzaam bij Univé-VGZ-IZA-Trias Vanwaar de foto? Ik ben penningmeester/secretaris bij de Bemmelse turnvereniging ZWIEPS. Daar ben ik ooit bestuurslid geworden doordat mijn dochters er turnden en les gaven. Het vraagt best veel tijd, maar is leuk om te doen. Wat beteken jij voor de klant? Ik coördineer aanpassingen op IT infrastructuren. Aan mij is het om te zorgen dat aanpassingen en vernieuwingen via projecten op de IT infrastructuur zo worden geïmplementeerd dat dit geen verstoring voor de klanten oplevert. 3

4 Inlei ding werken met goed uitgeruste medewerkers! Elke dag zetten 4000 medewerkers van Univé-VGZ-IZA-Trias zich in voor onze 5,2 miljoen klanten. Een groot aantal daarvan heeft dagelijks contact met de consument, maar minstens zo veel medewerkers werken achter de schermen om ervoor te zorgen dat de klant zorgeloos verzekerd kan zijn. De klant staat dus centraal binnen onze organisatie, maar daarvoor hebben we wel goed uitgeruste medewerkers nodig. Samen verantwoordelijk voor de toekomst Hoewel abstracte begrippen als informatietechniek en communicatieprocessen niet meer weg te denken zijn bij een grote financiële dienstverlener, blijft de mens telkens de beslissende factor en aanspreekpunt voor de klant. En daarom vindt Univé-VGZ-IZA-Trias het belangrijk te investeren in haar medewerkers. Niet alleen in huisvesting en beloning; ook wat opleiding, loopbaanbegeleiding en maatschappelijke betrokkenheid betreft, voelt de organisatie zich als werkgever verantwoordelijk. Medeverantwoordelijk, want medewerkers zijn zelf ook verantwoordelijk voor hun toekomst en loopbaan. Vooral zo ontwikkel je medewerkers die zelf ook initiatief tonen en actief meedenken over behoeftes van de klant en de invulling daarvan door de organisatie. Veranderingen binnen de organisatie Univé-VGZ-IZA-Trias is een gevolg van het inspelen op behoeftes van de klant. Door samen verder te gaan als één organisatie staan we sterker, waarbij de klant uiteindelijk voordeel behaalt. Hoewel de fusie al per 1 januari 2007 een feit was, hebben veel medewerkers pas in de loop van 2009 daar eventueel praktische gevolgen van ondervonden. Toen is op grond van efficiencyvoordeel het aantal kantoren van zeventien naar zes teruggebracht. Dat betekende voor veel personen een andere vestigingsplaats en meer reistijd. Veranderingen kun je zien als een kans, maar verandering kan ook gewenning vragen of zelfs als een bedreiging overkomen. Man/Vrouw Gemakshalve en om de leesbaarheid te vergroten is gekozen om de medewerkers (via de aanduidingen hij/hem/zijn in de mannelijke vorm aan te duiden. Uiteraard worden daarmee ook alle vrouwelijke collega s bedoeld. Human-resourcesbeleid - employability Univé-VGZ-IZA-Trias onderkent die verschillende belevingsvormen. Een speerpunt bij de inrichting van de organisatie is een Human Resources (HR)-beleid dat haar medewerkers zo goed mogelijk begeleidt naar en in die nieuwe organisatie. Kernwoord daarbij is employability: inzetbaar zijn en blijven. Dat willen we bewerkstelligen door het samen met de medewerker in beweging krijgen én houden van mensen. Maar ook hierbij stellen we ons telkens weer de vraag: in hoeverre draagt hetgeen we doen bij aan de wensen van de klant? 4

5 Goed uitrusten en goed uitgerust In dit verslag illustreren we hoe we vanuit die klantenwens invulling geven aan het HRbeleid. Door onze medewerkers met de juiste bagage goed uit te rusten en er aan de andere kant voor te zorgen dat ze een goede balans weten te vinden tussen hun werk en hun privésituatie. 5

6 2009 versterken van de organisatie Nadat in het jaar 2008 de fundamenten voor Univé-VGZ-IZA-Trias zijn gelegd, stond de fusieorganisatie in 2009 in het teken van opbouw en versterking. Tegelijkertijd hebben echter ook veel medewerkers afgelopen jaar als gevolg van concentratie van vestigingen en integratie van processen afscheid genomen van onze organisatie. In 2009 is ruim 90% van de organisatieontwikkeling afgerond. Van 834 medewerkers is de functie of standplaats gewijzigd. 617 collega s hebben weer een passende baan binnen de organisatie gevonden. Uitstroom goede begeleiding Van een aantal medewerkers hebben we afscheid moeten nemen. Sommige collega s zijn helaas gedwongen door boventalligheid vertrokken, sommige vrijwillig. De organisatie heeft in de vorm van loopbaanadvies haar best gedaan boventallige medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden bij het vinden van een nieuwe arbeidsplek. Ook het met de Centrale Ondernemingsraad en vakbonden afgestemde Sociaal Plan en aanvullende sociale maatregelen boden een goed sociaal vangnet voor velen. Als organisatie zijn we ons ervan bewust dat dergelijke veranderingen toch veel impact op een medewerker en zijn omgeving kunnen hebben. We zijn er blij mee dat de begeleiding goed is verlopen en niet heeft geleid tot een verminderde betrokkenheid bij de organisatie. Instroom markt vraagt om dynamiek Tegenover deze uitstroom staat echter een instroom van ongeveer 500 nieuwe medewerkers. Een organisatie in verandering heeft - naast een kern van bestaande werknemers - immers behoefte aan nieuwe, andersoortige kennis en vraagt dus ook een ander type medewerker. Boven al zoeken we medewerkers die klantgericht, professioneel en resultaatgericht zijn, met als rode draad samenwerking. Deze doorbloeding creëert We zijn volop in beweging. Tal van zichtbare en tastbare veranderingen zijn onder een hoog tempo tot stand gekomen. Telkens vanuit het idee de organisatie te versterken om zo een nog hogere klanttevredenheid te bereiken. Wij stimuleren medewerkers actief aan deze veranderingen deel te nemen. De nieuwe organisatie is een prikkel, maar ook het samen werken met collega s aan een veranderingsproces. De grootste stimulans is echter de klant die bij ons voorop staat. Roland Kip, directeur Human Resources, Arnhem 6

7 diversiteit en geeft weer een nieuwe dynamiek aan ons als vooruitstrevende organisatie. Indirect biedt het een betere garantie voor levensvatbaarheid. In een innovatieve, concurrerende markt als die van de financiële dienstverlening is die dynamiek essentieel. Mensenwerk binnen ambitieuze organisatie Naar de klant toe is Univé-VGZ-IZA-Trias een verzekeraar bij wie het klantbelang voorop staat en die een breed pakket aan financiële producten en diensten aanbiedt. Aan de andere kant willen we meer zijn: een partner die mensen lekker en zorgeloos wil laten leven. Dat vraagt mensenwerk. Het is aan jou om samen met je collega s deze ambitieuze organisatie mede vorm te geven, mee te beslissen, muren te slechten en kansen te grijpen. 7

8 Marjolijn van der Wielen Transitiemanager HR 7 jaar werkzaam bij Univé-VGZ-IZA-Trias Vanwaar de foto? Mijn passie is shoppen. En dat weet ik perfect te combineren met mijn werk. Wat beteken jij voor de klant? De klanten van HR zijn voornamelijk interne klanten. Voor hen proberen we de dienstverlening zo goed mogelijk in te vullen, het zo makkelijk mogelijk te maken. Ik hou me bezig met het uniformeren van werkwijzen en automatiseringsprojecten op HR-gebied. Mijn talent binnen dat werk is, denk ik, mensen samen te brengen. 8

9 Human Resources - vergroten van employability Het HR-beleid was in 2009 vooral gericht op het begeleiden en faciliteren van medewerkers en leidinggevenden die te maken kregen met verhuizing, herplaatsingsbegeleiding of beëindiging van hun dienstverband en het vergroten van hun employability. Arbeidsvoorwaarden nog geen volledige harmonisatie In het eerste halfjaar is hard gewerkt aan de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en de totstandkoming van één bedrijfs-cao. In de loop van 2009 is de organisatie tot een heroverweging gekomen met betrekking tot de langetermijnstrategie. Besloten is de resultaten van deze heroverweging af te wachten alvorens de harmonisatie af te ronden. De onderhandelingen op dit vlak zijn dan ook opgeschort. Een aantal personele regelingen en het beoordelingssysteem is wel geharmoniseerd. Employability LAC, ervaringscertificaten en leiderschapsprogramma Op diverse gebieden stimuleert Univé-VGZ-IZA-Trias haar medewerkers in het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt, zowel in- als extern. Naast opleidingen in het algemeen, zoomt de organisatie in op specifieke groepen medewerkers. Het Loopbaanadviescentrum biedt boventalligen, maar ook zich op hun ontwikkeling oriënterende medewerkers, ondersteuning bij het verkennen van hun mogelijkheden. Daarnaast kunnen medewerkers zonder specifieke diploma hun reeds verworven vaardig heden en kennis vastleggen in ervaringscertificaten. Een laatste voorbeeld is het leider schapsprogramma Topvrouwen waarbij talentvolle medewerksters gestimuleerd worden om hun kwaliteiten optimaal te benutten voor de organisatie. In de hiernavolgende hoofdstukken vind je nadere informatie over deze employability-thema s. Sociaal Plan vangnet voor sociale gevolgen Het Sociaal Plan Beweging Verzekerd bood ook in 2009 een vangnet voor de sociale gevolgen van de organisatieontwikkeling. Als onderdeel van het Sociaal Plan is in 2007 een toetsingscommissie ingesteld. Met name in 2009 zijn de meeste verzoeken bij de commissie ingediend, in totaal 44 verzoeken was ook het jaar waarin de meeste medewerkers met de gevolgen van de organisatieontwikkeling geconfronteerd zijn. Het Nieuwe Werken tijd- en plaatsonafhankelijk In september 2009 is de organisatie in Arnhem gestart met Het Nieuwe Werken, oftewel plaats- en tijdonafhankelijk werken. In de aanloop naar de verhuizing is aan alle medewerkers van het hoofdkantoor een aantal tools uitgereikt, waaronder een laptop en mobiele telefoon. Hiermee kunnen medewerkers zowel op kantoor als op andere plaatsen werken. Thuiswerken behoort dus ook tot de mogelijkheden. Voor de hele organisatie is een aantal personeelsregelingen aangepast in 2009 om een betere aansluiting te krijgen met Het Nieuwe Werken. Het betreft onder andere de regeling arbeidstijden, de regeling communicatie- en ict-hulpmiddelen, maar ook het mobiliteitsbeleid. 9

10 Mobiliteitsbeleid streven is groen In 2009 is voor de medewerkers van wie het werk naar Arnhem verhuisde een nieuw mobiliteitsbeleid ingevoerd. Het mobiliteitsbeleid van de organisatie is groen. Binnen het groene mobiliteitsbeleid ligt de nadruk, nog meer dan voorheen, op het stimuleren van het openbaar vervoer. Medewerkers kunnen hun reis deels of geheel met het openbaar vervoer afleggen. Voor medewerkers die een groot deel met de auto willen of moeten reizen is gezocht naar parkeeroplossingen buiten het centrum van Arnhem. Na een aantal maanden blijkt dat vooral het gecombineerd reizen (deels eigen vervoer, deels openbaar vervoer) voor veel medewerkers een passende oplossing biedt. 67% van de collega s die naar Arnhem reizen maakt gebruik van de trein, terwijl nog eens 27% een deel van de reis met een bus aflegt. Sociale Jaarcyclus één beoordelingssysteem Met ingang van de beoordelingen over het jaar 2009 wordt één beoordelingsinstrument organisatiebreed toegepast. Deze Sociale Jaarcyclus is gericht op het sturen op individuele resultaatafspraken, het sturen op competenties en de ontwikkeling en de employability van medewerkers. De eerste beoordelingen volgens het nieuwe systeem vinden vóór 1 april 2010 plaats. Op basis van de bevindingen tijdens deze eerste beoordelingsronde wordt de cyclus verder uitgebouwd en verfijnd. Digitalisering personeelsdossiers Met de blik op een papierloze werkomgeving in Arnhem, maar ook om leidinggevenden beter toegang tot dossiers van de eigen medewerkers te geven, is in 2009 gestart met de digitalisering van alle personeelsdossiers. Via een applicatie kunnen de dossiers eind 2009 door HR digitaal geraadpleegd worden. In 2010 moet de toegang voor leidinggevenden hierop volgen. De digitale personeelsdossiers maken het werk voor ons plaats- en tijd onafhankelijk. Alle informatie voor het personeelsdossier, waaronder een arbeidscontract, wordt nu voortaan gescand. Als wij of HR-collega s elders gegevens over een medewerker nodig hebben, is dat nu veel sneller vindbaar. En het scheelt alleen bij ons in Assen al vier archiefkasten met mappen. Aly Stevens, medewerker HR Support, Assen 10

11 Outscourcing rekencentrum Het afgelopen jaar zijn de IT-rekencentra en de daarbij behorende medewerkers geoutsourcet naar Atos Origin. Als gevolg hiervan zijn op 1 oktober twaalf medewerkers in dienst getreden bij Atos Origin. De laatste maanden van het jaar zijn zij nauw betrokken geweest bij de overgang van de rekencentra. Daarbij was het op niveau blijven van de dienstverlening richting (de klanten van) Univé-VGZ-IZA-Trias een belangrijke randvoorwaarde. Met vakbonden zijn afspraken gemaakt om de overgang van de medewerkers correct te laten verlopen. 11

12 Aanwezigheidsmanagement mogelijkheden verkennen Een goede gezondheid en goede arbeidsomstandigheden vormen de basis voor vitale medewerkers. Vitaliteit is ook bepalend voor de mate waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij het werk. Nog meer dan voorheen moeten we rekening houden met vergrijzing en het langer actief deelnemen van onze medewerkers aan het arbeidsproces. Duurzame inzetbaarheid is dus een relatief nieuw speerpunt. Het beleid dat hiervoor in 2008 is opgesteld, is in 2009 in operationele zin opgepakt. BGD voor de hele organisatie Per 1 januari 2009 heeft de interne Bedrijfsgezondheidsdienst (BGD) de dienstverlening voor heel Univé-VGZ-IZA-Trias voor zijn rekening genomen. De dienstverlening is gebaseerd op het Gezondheids- en Arbeidsomstandighedenbeleid dat in juni 2008 is vastgesteld door de Raad van Bestuur. Verzuimbegeleiding en re-integratie Eind 2008 zijn voor de hele organisatie informatiebijeenkomsten gehouden om een toelichting te geven op het nieuwe beleid en de implementatie daarvan. Nog meer ligt het accent op preventie. Preventie en een snelle, gerichte aanpak van het arbeidsverzuim zijn nodig om te voorkomen dat mensen onnodig arbeidsongeschikt worden en een beroep moeten doen op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Werkgever en werknemer zijn daarvoor beide verantwoordelijk. Univé-VGZ-IZA-Trias heeft ook in 2009 veel in het werk gesteld om medewerkers te laten re-integreren. Zo snel mogelijk weer actief Beperking van het arbeidsverzuim is al jaren een speerpunt. Het accent ligt daarbij op de mogelijkheden van de medewerker en niet op de klachten of onmogelijkheden. Dit zorgt ervoor dat de medewerker zo snel mogelijk weer aanwezig is en eventuele aangepaste Vorig jaar werd er bij mij fibromyalgie vastgesteld. Dit uitte zich in chronische vermoeidheid en pijn. Dankzij de ergonoom en de Bedrijfsgezondheidsdienst heb ik nu een aangepaste stoel en muis voor mijn computer gekregen. Hiermee is het probleem natuurlijk niet opgelost, maar ik kan wel weer een stuk prettiger werken! Eerke Pasveer, Business Controller Schade, Assen 12

13 werkzaamheden verricht of onder aangepaste omstandigheden weer aan het werk gaat. Het streven is bewustwording van (klacht)beleving en (klacht)gedrag. Al jaren besteden we veel aandacht aan preventie om gezondheidsschade te voorkomen dan wel zo spoedig mogelijk te herstellen. Denk daarbij aan het inzetten van ergocoaches en werkplekinstructeurs, WorkPace, sociaalmedisch overleg (281 sessies in 2009) en preventieve spreekuren (27,1% van alle spreekurenactiviteiten). Meer ziekteverzuim, minder meldingen De trend van een stijgend verzuimcijfer zet in 2009 door; van 4,59% in 2008 naar 5,1%. De oorzaak voor deze stijging met 0,61% ligt met name aan de organisatieontwikkelingen. Dit is terug te zien in de werkgerelateerde verzuimfactoren. In 55,5% van alle spreekuurcontacten ging het om psychische klachten (2008: 53,4%). Hiervan is 20,4% werkgerelateerd (2008: 20,3%). In 33,8% van alle spreekuurcontacten ging het om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat (2008: 30,5%). Hiervan is 11,3% werkgerelateerd (2008: 7,8%). De meldingsfrequentie vertoonde in 2009 een lichte daling ten opzichte van 2008: van 1,45 naar 1,30. De operationalisering van het verzuim- en re-integratieprotocol krijgt binnenkort hernieuwde aandacht. WIA goede begeleiding helpt Bij de regeling WIA draait het om werken naar vermogen. Dit sluit naadloos aan bij de visie die Univé-VGZ-IZA-Trias voor haar medewerkers had ontwikkeld. Eind 2009 waren er twee medewerkers die onder de nieuwe WIA-regeling vallen. De aandacht voor het begeleiden van langdurig arbeidsongeschikten naar eigen of ander passend werk binnen onze organisatie is onverminderd hoog geweest. Univé-VGZ-IZA-Trias streeft naar een WAO-/WIA-percentage van minder dan 1% van het aantal medewerkers. Door ons proactieve beleid is het ook in 2009 gelukt om het overgrote deel van de arbeidsongeschikte medewerkers weer aan het werk te krijgen en daarmee te voldoen aan de gestelde target. Uitgedrukt in fulltime-equivalenten is slechts 12,74 fte langdurig arbeidsongeschikt in Op het totale personeelsbestand van 3577,5 fte is dat 0,35%. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van preventie Behalve aan verzuimbegeleiding en re-integratie is gewerkt aan het ontwikkelen van preventieve medische onderzoeken. Deze onderzoeken zijn gebaseerd op het bevorderen en behouden van de vitaliteit van de medewerkers. Een pilot is in voorbereiding. Daarnaast is een methode ontwikkeld voor het intern coachen van leidinggevenden en medewerkers om te komen tot bewustwording van beleving en gedrag. Deze dienst wordt in 2010 in samenwerking met de afdeling HR doorontwikkeld. Tot slot werkt HR samen met de werkgroep Arbo en Verzuim van de Centrale Ondernemings raad aan een nieuwe arbo-organisatie en een arbobeleid voor Univé-VGZ-IZA- Trias. Vooruitlopend daarop is het hulpmiddelenbeleid geharmoniseerd. 13

14 Jeannette Scholten Directiesecretaresse MKB 17 jaar werkzaam bij Univé-VGZ-IZA-Trias Wat zegt de foto over jou? Parttime secretaresse, fulltime moeder, dus moet en kan de boel goed organiseren. Wat beteken jij voor de klant? Open en heldere communicatie, afspraken nakomen en een proactieve instelling. 14

15 Het Nieuwe Werken anders een doel bereiken Het afgelopen jaar zijn de medewerkers van de hoofdkantoren in Zwolle, Nijmegen en Nieuwegein verhuisd naar het nieuwe hoofdkantoor te Arnhem. Dit kantoor is ingericht volgens de principes van Het Nieuwe Werken. Dat betekent geen vaste werkplek of kamer meer, maar diverse soorten bureaus, open ruimtes en nog veel meer. Minder papier en gemakkelijker digitaal werken en samenwerken, met laptop en mobiele telefoon. Meer zelfstandigheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid In gesprekken, bijeenkomsten en workshops hebben ongeveer 850 medewerkers zich medio 2009 voorbereid op Het Nieuwe Werken en de gevolgen ervan voor hen persoonlijk, het werk en het samenwerken met collega s. Het Nieuwe Werken betekent voor medewerkers vooral meer zelfstandigheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid. Iedereen maakt afspraken met collega s en leidinggevende over het onafhankelijker van tijd en plaats werken. Het werken staat in het teken van meer kennis delen en ontmoeten, want dat is de toekomst! Aanwezigheid is niet meer leidend. Er wordt gestuurd en beoordeeld op resultaten. Open werksfeer gemakkelijker ontmoeten In het nieuwe Arnhemse hoofdkantoor heeft Het Nieuwe Werken vorm gekregen door bij het ontwerp te kiezen voor een beperkt aantal bouwlagen. Op die manier ontstaat er een heel open werksfeer en wordt ontmoeten makkelijker gemaakt. Zo zijn veel open ruimtes gecreëerd waar groepen mensen makkelijk bij elkaar kunnen gaan zitten om te overleggen. Medewerkers hebben ook de mogelijkheid om ervoor te kiezen om thuis te werken. Het Nieuwe Werken is een prachtige manier van werken. Ook al woon ik dichtbij Arnhem, toch vind ik thuiswerken een groot voordeel. Thuis kun je beter doorwerken. En de dagen op kantoor gebruik je voor overleggen. Hoewel de eerste vergaderingen per Skype en webcam ook al plaatsvinden binnen onze afdeling. Sjoerd Bisselink, redacteur Internetkanaal, Arnhem 15

16 Werk en privé meer in balans Univé-VGZ-IZA-Trias wil met Het Nieuwe Werken medewerkers aantrekken en binden aan de organisatie, waar zij zich verder kunnen ontwikkelen en met plezier en uitdaging kunnen werken, waarbij het werk en de privésituatie met elkaar in balans zijn. De ervaringen in Arnhem zijn de basis voor het verder invullen van de visie op Het Nieuwe Werken binnen de totale organisatie. Wil je meer weten over Het Nieuwe Werken? Klik dan op onderstaande link. Filmpje Arnhem 16

17 Opleiding en training in beweging blijven Functies ontstaan, veranderen of verdwijnen. Dat biedt nieuwe kansen, voor de organisatie én voor alle medewerkers. In elk van die situaties behoort de organisatie medewerkers te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling, loopbaanplanning en het realiseren van ambities. Univé-VGZ-IZA-Trias besteedt daarom ruim 4% van de loonsom aan opleiding en training. Kwaliteit in organisatie waarborgen Met het aanbieden of faciliteren van uiteenlopende trainingen en opleidingen wil Univé- VGZ-IZA-Trias de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers stimuleren. Daarmee blijft de kwaliteit in de organisatie geborgd. De focus ligt op de introductie en implementatie van collectieve programma s (zoals een managementdevelopmentprogramma) die overstijgend zijn aan de bedrijfsonderdelen. Het afgelopen jaar zijn er diverse speerpunten geweest, waaronder employability, een centraal introductieprogramma voor nieuwe medewerkers, een post-hbo-studie, het talentprogramma, het leiderschapsprogramma Topvrouwen en Het Nieuwe Werken. Employability baas in eigen loopbaan Employability is het vermogen van mensen om werk te krijgen en te houden. Belangrijk daarbij is om als medewerker zelf de regie te houden over je loopbaan en te zorgen dat je blijvend en duurzaam inzetbaar bent. Door te werken aan persoonlijke ontwikkeling en loopbaanplanning krijgt een medewerker nieuwe kansen. Kansen op persoonlijke groei, op afwisseling en horizonverbreding. In 2009 hebben circa 1800 medewerkers in zichzelf geïnvesteerd om vitaal te blijven voor de organisatie, maar ook om baas in eigen loopbaan te blijven. Univé-VGZ-IZA-Trias heeft dit gefaciliteerd met een actief opleidingsen scholingsbeleid. Centraal Introductieprogramma kennismaken Om nieuwe medewerkers kennis te laten maken met de organisatie is er in 2009 een Centraal Introductieprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. De introductiedag is bedoeld voor alle nieuwe medewerkers. Zo krijgt elke nieuwe medewerker in korte tijd een totaalindruk van Univé-VGZ-IZA-Trias en kan de medewerker makkelijker een eigen weg vinden binnen de organisatie. In 2009 is de introductiedag maar liefst twaalf keer georganiseerd. Incompanystudie post-hbo Bedrijfskundig Management Met de start in 2008 vervolgden een negental medewerkers in 2009 de post-hboopleiding Bedrijfskundig Management. De studie is gericht op het vermeerderen van kennis over en inzicht in bedrijfskundige onderwerpen en daarnaast op het ontwikkelen van toepassingsvaardigheden. Voor de deelnemers biedt de post-hbo-opleiding nieuwe kansen in hun huidige functioneren of om door te groeien in een andere functie. Daarnaast levert dit voor Univé-VGZ-IZA-Trias het nodige rendement op in het effectief en efficiënt inregelen van processen. 17

18 De deelnemende dames aan Topvrouwen. Boven: Carolien Nauta, Olga van Rijn, Lidy Hartemink (programmaleider en moderator) en Elvira Gros. Onder: Miriam Zwetsloot, Nicole Pijnenburg en Marjolein Jansen. Roelina Vis ontbreekt op de foto Investeren in talent naar een hoger niveau Samen met Univé Regio+, Univé Stellingland en Univé Hollands Noorden heeft Univé- VGZ-IZA-Trias Alkmaar in 2009 een talentprogramma opgezet en uitgevoerd. Tien talentvolle medewerkers binnen de regio zijn in de periode november 2008 tot en met oktober 2009 door het talentprogramma ondersteund in de ontwikkeling naar een hoger niveau in hun persoonlijk functioneren. Het talentprogramma bestaat onder meer uit een assessment, een persoonlijk ontwikkelingsplan, masterclasses, coaching en intervisie. Door alle betrokken partijen is geëvalueerd dat het programma een succes is geweest. Er is veel geleerd van de opzet en de ervaringen worden meegenomen in het programma voor

19 Leiderschapsprogramma Topvrouwen Eind 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten de verhouding man-vrouw binnen het bestuur- en directieteam beter in balans te brengen. Op dit moment bestaat dit team voor 89% uit mannen en 11% uit vrouwen. Het leiderschapsprogramma Topvrouwen vormt een bijdrage om dit resultaat te behalen. Dit programma is begin 2009 van start gegaan en heeft tot doel vrouwelijke managers werkzaam binnen de organisatie een steun in de rug te geven richting een directie- of bestuursfunctie. Zeven vrouwen nemen deel aan dit programma, dat in maart 2010 afgerond wordt voor de eerste groep deelnemers. Een jaar lang vergroten zeven deelnemende vrouwen hun strategisch vermogen, leren zichzelf krachtig te profileren en te werken vanuit persoonlijke kracht. Ik vind het zowel voor mannen als vrouwen belangrijk om met je ontwikkeling bezig te zijn. Het talentprogramma Topvrouwen biedt mij in dit geval die kans, waarbij we als een groep vrouwen met lef, ambitie en ondernemerschap een verschil durven maken. Meerwaarde voor mij is dat ik zo kan werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling en uitbreiding van mijn management- en leiderschapsvaardigheden. Marjolein Jansen, manager Univé Rechtshulp, Assen 19

20 Ingo Jahn Senior business controller 6 jaar werkzaam bij Univé-VGZ-IZA-Trias Vanwaar de foto? Focus, proactief zijn en vooruitdenken zijn alle drie zaken die je zowel ter ondersteuning van de business als binnen je eigen gezin nodig hebt. Wat beteken jij voor de klant? Ik wil de klant professioneel helpen met waardevolle adviezen en echte toegevoegde waarde. Ik beoog daarmee een doelgerichte ontwikkeling, beheersing en bewaking van de planning- en controlcyclus. Dat betekent ook kritisch blijven kijken naar ons zelf (mijzelf, mijn afdeling en hele organisatie) en ons functioneren (continu leren en verbeteren). Werk ik efficiënt, ben ik open en eerlijk, ondersteun ik eigen initiatief van anderen én initieer ik samenwerking met andere afdelingen en bedrijfsonderdelen voldoende? 20

21 Loopbaanadviescentrum begeleiden van werk naar werk Organisatieveranderingen hebben vaak gevolgen voor de invulling van werkzaamheden. Zo ook was Univé-VGZ-IZA-Trias afgelopen jaar volop in beweging. Sommige medewerkers zijn door de organisatieveranderingen boventallig geworden, anderen wilden zich nader vrijwillig oriënteren op mogelijkheden in hun loopbaan. Het Loopbaanadviescentrum (LAC) van Univé-VGZ-IZA-Trias biedt deze collega s mogelijkheden om goede toekomstkansen te houden of verkrijgen. Verplicht loopbaanadviestraject goed resultaat 2009 lag de focus van het LAC op de verplichte herplaatsingtrajecten. Het betreft hier medewerkers die boventallig zijn verklaard. Ondanks de economische recessie is de afgesproken 80%-norm plaatsingresultaat van werk naar werk gehaald. Dit resultaat is mede te danken aan de intensieve samenwerking tussen de adviseurs van het externe outplacementbureau, de loopbaanadviseurs van het LAC en de medewerkers van Werk en Bemiddeling. Door deze brede ondersteuning konden medewerkers die in het traject zaten, zich beter richten op het vinden van nieuw werk. 90% van medewerkers herplaatst Circa 50% van de medewerkers heeft buiten de organisatie een baan kunnen vinden en 10% heeft gekozen voor een vertrekregeling. Ongeveer 30% van de medewerkers is behouden voor de organisatie en heeft z n kwaliteiten binnen een ander bedrijfsonderdeel kunnen inzetten. Voor slechts 10% van de medewerkers hebben wij een ontslagverzoek moeten aanvragen bij het UWV. Vanaf oktober 2009 begeleiden naast een aantal externe adviseurs ook de loopbaanadviseurs van het LAC zelf de medewerkers die in de verplichte herplaatsing zitten. Inmiddels heeft deze begeleiding al tot succes geleid. Begeleiding en voorrang bij interne vacatures Veel medewerkers hebben de eerste weken van hun traject nodig voor verwerking van de boventalligheidboodschap. Als je als medewerker deze situatie geaccepteerd hebt, kun je je richten op een nieuwe toekomst. Samen met de adviseur doorloop je de verschillende fasen van begeleiding die moeten leiden tot het vinden van een nieuwe baan. Medewerkers die een verplicht loopbaantraject volgen, hebben voorrang bij interne vacatures. Uiteraard moet je wel geschikt zijn voor de functie of binnen negen maanden geschikt te maken zijn. Pas als blijkt dat dit niet het geval is, wordt de functie opengesteld voor de overige medewerkers binnen Univé-VGZ-IZA-Trias. Vrijwillig loopbaanadviestraject hoge waardering In 2009 hebben ongeveer 200 medewerkers én leidinggevenden een vrijwillig loopbaanadviestraject gehad. Gemiddeld hebben de medewerkers een vijftal gesprekken gehad gedurende een termijn van vijf maanden om hun loopbaanvraag beantwoord te krijgen. Uit de kwaliteitsenquête van het LAC bleek dat medewerkers het loopbaantraject gemiddeld met een 8,1 waarderen. Circa 90% gaf aan dat zij hun bestaande werkzaam- 21

22 heden volledig hebben kunnen uitvoeren. Naast oriëntatie op de eigen loopbaan zijn sommige medewerkers nog met een opleiding gestart. Mogelijk leidt dit bij enkele collega s op termijn nog tot een verandering van werk. Ervaringscertificaat wat zijn je competenties? In 2009 zijn 36 medewerkers gestart met een EVC-procedure (Eerder Verworven Competenties) met als doel een ervaringscertificaat te krijgen. Met een ervaringscertificaat vergroot een deelnemer zijn kans op de arbeidsmarkt. Dit certificaat toont aan over welke competenties iemand beschikt op basis van werkervaring. Ook ervaringen uit de privésfeer, zoals vrijwilligerswerk, kunnen hierin meegenomen worden. Om een ervaringscertificaat te verkrijgen, dient de deelnemer een EVC-procedure te doorlopen. Deze procedure vraagt veel eigen inbreng en neemt minimaal twee maanden in beslag. Vervolgens heeft de deelnemer een extra waardepapier in handen om zijn kwaliteiten aan te tonen. Met het certificaat kun je ook vrijstellingen aanvragen bij opleidingsinstituten. Iedere medewerker (dus niet alleen boventalligen ) kan via het LAC een aanvraag doen om een ervaringscertificaat op MBO/HBO/WO niveau aan te vragen. Van de 36 deelnemers in 2009 hebben elf medewerkers het traject inmiddels succesvol afgerond. Sciopostest verdieping In 2009 zijn meerdere LAC-medewerkers opgeleid om de Sciopostest af te nemen en te analyseren. Deze test wordt ingezet bij werving en selectietrajecten of als ontwikkelassessment bij loopbaanadviestrajecten. Als uitkomst van een ontwikkel-assessment kan er gekeken worden waar de medewerker zich zou moeten ontwikkelen indien hij/zij een ander functie ambieert. Omdat ik dubde over de te nemen vervolgstappen in mijn carrière, heb ik me vrijwillig - voor het Loopbaanadviestraject aangemeld. Een schitterend proces, waardoor ik steeds meer innerlijke rust en voldoening vind. Zowel ik als de adviseur hebben er al veel tijd en energie in gestoken. Vooral door de grondige aanpak, van verleden tot toekomst, heb ik het volste vertrouwen straks concreet te weten weet wat ik wil. Alice Pas, testengineer Proces- en Informatiemanagement, Eindhoven 22

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

Rabobank Nederland Human Resources Rabobank Policies & Solutions. De Unie FNV Finance CNV Vakmensen. C maart 2016

Rabobank Nederland Human Resources Rabobank Policies & Solutions. De Unie FNV Finance CNV Vakmensen. C maart 2016 Rabobank Nederland Human Resources Rabobank Policies & Solutions Postadres UCT 0428, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht De Unie FNV Finance CNV Vakmensen Bezoekadres Telefoon Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1 Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 2 Matchcare MEER RENDEMENT UIT HR DOOR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN WERVING EN SELECTIE, EMPLOYABILITY

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Cao Movares door jongeren

Cao Movares door jongeren Cao Movares door jongeren Werktijden en verlof Waardering en beloning Ontwikkeling, inzetbaarheid en mobiliteit Sociale zekerheid en werkgelegenheid Contract xxx 1 Inhoud Visie 3 1 2 3 4 5 Waardering en

Nadere informatie

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Inhoud 1 STATUS... 3 2 INLEIDING... 4 3 BEGRIPPEN... 5 4 RUILEN... 6 4.1 PROCEDURE RUILINGEN... 6 5 OVERPLAATSEN... 8 5.1 PROCEDURE OVERPLAATSEN...

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE?

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? IN SAMENWERKING MET Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verzuimbegeleiding... 4 2.1 Hoe is de verzuimbegeleiding georganiseerd?... 4 2.2 Wat willen organisaties verbeteren

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen PersoneelsMonitor Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen Arbeidsinhoud Uitdaging - Zelfstandigheid - Duidelijkheid Rapportage Informatica Pagina 2/54 Arbeidsinhoud

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

PERSONEELSBELEID FMVG 2009. Investeren in mensen, kwaliteit en uniformiteit

PERSONEELSBELEID FMVG 2009. Investeren in mensen, kwaliteit en uniformiteit PERSONEELSBELEID FMVG 2009 Investeren in mensen, kwaliteit en uniformiteit Taskforce groei Delft, december 2009 HOOFDDOELSTELLINGEN PERSONEELSBELEID FMVG Nr Beleidsthema s Doelstellingen 1 Kwaliteit medewerkers

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Managementondersteuning in de 21ste eeuw Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Agenda Kennismaking Het Nieuwe Werken volgens Moneypenny De impact van Het Nieuwe Werken op de managementondersteuner

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV 12 Implementatie van Principal Toolbox bij UWV Even voorstellen Wat doet UWV UWV in vogelvlucht Projectmatig werken bij UWV Keuze voor Principal Toolbox Aanpak implementatie Hoe gebruiken we de Principal

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips Hoe kun je op een snelle manier je financiële resultaten aanzienlijk verbeteren? Welke ingangen kun je daarvoor zoal gebruiken? financiële eindcijfers op zich

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Welkom. Investeren in talent loont

Welkom. Investeren in talent loont Welkom Investeren in talent loont Symposium Investeren in talent loont Uw gastheer: Chris van Bokkum TechniekTalent.nu Investeren in talent Hans van der Spek Manager Kenniscentrum HRM / Berenschot Actuele

Nadere informatie

waag door Hans Wensing

waag door Hans Wensing waag door Hans Wensing Met passie en plezier werken aan de opgaven van de stad Ongelukkige medewerkers Hoog ziekteverzuim Niet belangrijk Wel belangrijk GELUKKIG ZIJN Een van de belangrijkste thema s in

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie