JAARVERSLAG Inleiding 11. Leiderschap 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011. Inleiding 11. Leiderschap 13"

Transcriptie

1 1

2 2

3 Inhoudstafel Inleiding 11 Leiderschap 13 Begripsomschrijving 13 Richten 13 Interne Communicatie 13 Externe Communicatie 14 Inrichten 15 Verrichten 15 Organigram 16 Strategie en Beleid 17 Begripsomschrijving 17 De Beleidsorganen 17 Het zonaal veiligheidsplan 18 Actieplan voor verkeersveiligheid 21 Andere veiligheidsproblemen 21 Bovenlokale overlegfora 25 Management van medewerkers 27 Begripsomschrijving 27 Personeelsbeheer 27 Personeelsbezetting 27 Personeelsverloop 27 Stagiairs 28 Detacheringen 28 Opleidingsbeleid 28 Tuchtdossiers 30 Evaluatie 30 Arbeidsongevallen 30 Respecteren 30 Welzijn op het werk 31 Vertrouwenspersoon / COP 31 Syndicaal overleg 32 3

4 Management van middelen 33 Begripsomschrijving 33 Financiële middelen 33 Kennis en technologie 33 Materiaal en diensten 34 Gebouwen en meubilair 34 Wagenpark 35 Radiocommunicatie 36 Andere werkingskosten 36 Informatica en bureautica 37 Management van processen 39 Begripsomschrijving 39 Algemene context 39 Implementatie in het korps 40 Bovenstructuur 40 Binnen het korps 42 Waardering door klanten, leveranciers en partners 49 Begripsomschrijving 49 Buurtinformatienetwerk 49 Project MEGA 49 Fuifbeleid 50 Klachtenbeheer 50 Felicitaties - bedankingen 51 Hercosi en TPA 51 Afwezigheidstoezicht 52 Protocols 54 Waardering door medewerkers 55 Begripsomschrijving 55 Afwezigheid en ziekteverzuim 55 Sportchallenge 56 Korpsdag 57 Sociale activiteiten 57 4

5 Waardering door maatschappij 59 Begripsomschrijving 59 Toelichting 59 Scholingsfaciliteiten 59 Bijdragen aan het verenigingsleven - voordrachten 59 Persbabbel - persberichten 60 Rondleiding en schoolbezoeken 60 Website Politiezone 61 Interne milieuzorg 61 Bestuur en financiers 63 Begripsomschrijving 63 Toelichting 63 Financiële resultaat 63 Operationele resultaat 63 De basisfunctionaliteiten 64 Algemeen 64 Interventie 65 Onthaal 67 Wijkwerking 69 Lokale opsporingen en onderzoek 70 Slachtofferbejegening 75 Het Politioneel Slachtofferzorgteam 75 De Sociale Dienst 77 Openbare Orde 78 Verkeer 83 Andere lokale functionaliteiten 85 Toezicht op de wapenwetgeving 85 Inzet patrouillehonden 86 Federale opdrachten 86 Bovenlokale opdrachten van ordehandhaving 86 Uitzettingen 86 Uitleveringen 86 Inzage dossier 87 Overbrengingen en voorleidingen 87 5

6 6

7 Afkortingen Afkorting Betekenis AAT Adem Analyse Toestel AIK Arrondissementeel Informatie Kruispunt ANG Algemene Nationale Gegevensbank ANIP Algemeen Nood en Interventieplan ANPR Automatic Number Plate Recognition AOIF Administratie van de Ondernemings en Inkomenfiscaliteit AGP Agent van Politie APA Autonome Politionele Afhandeling APO Autonoom Politioneel Onderzoek APV Algemene Politieverordening of Aanvankelijk Proces-verbaal ARO Arrondissementeel Rechercheoverleg ASAP As soon as possible AT Ademtest ATT Ademtesttoestel AVV Audio Visueel Verhoor BA Burgerlijke aansprakelijkheid BIN Buurtinformatienetwerk BK Basiskader BNIP Bijzonder Nood en Interventieplan BOC Basisoverlegcomité BOM Bijzondere Opsporingsmethodes BOT Beleidsondersteuningsteam CALOG Administratief en Logistiek kader CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk CGL Directie van de relaties met de Lokale Politie CIC Coördinatie en Informatiecentrum CIK Interventiekorps CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding COP Collegiale Opvang CP Commissaris CPBW Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk CPR Cardiopulmonary resuscitation (reanimatie) CPS Creative Problem Solving CSD Coördinatie en Steundienst DAR Directie van de Algemene Reserve Dirco Bestuurlijk Directeur-Coördinator 7

8 Afkorting Dirjud DIT DOVO DSI DSP DVI DVZ EDL EHBO EPZ FAVV FGOV F GP FIT FTE GALOP GAS GCC GGPZ GIS GPI GWB HCP Hercosi HINP HYCAP ICT IDPBW IGPZ INP ISLP IVECO KB KS KUL-norm LAP LIK LTWP MB Betekenis Gerechtelijk directeur Dienst Intern Toezicht Dienst voor de opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen Dienst Speciale Interventies Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer Disaster Victim Identification Team Dienst Vreemdelingenzaken Eurotronics Digital Loket Eerste Hulp bij ongevallen Excellente Politiezorg Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federale Overheidsdienst Federale Gerechtelijke Politie Fingerprint Image Transmission Full Time Equivalent Geïntegreerde Administratie van de Logistiek en van het Personeel Gemeentelijke Administratieve Sancties Gemeentelijke Coördinatie Comité Gemeenschapsgerichte Politiezorg Geographic Information System Omzendbrief Geïntegreerde Politie Geweldbeheersing Hoofdcommissaris Hercontactname Slachtoffer Inbraak Hoofdinspecteur Gehypothekeerde Capaciteit Informatie en communicatie technologie Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk Informatiegestuurde Politiezorg Inspecteur Integrated System for the Local Police Interventiecoördinator Koninklijk Besluit Kantschrift Norm Katholieke Universiteit Leuven Lokaal Actieplan Lokaal Informatie Kruispunt Laboratoria voor technische en wetenschappelijke politie Ministerieel Besluit 8

9 Afkorting MEGA MFO MK NMBS NPV OBP OCMW OGP OI OMP OO OPOV OVAM PACK PC PDCA PDOS PIT PLP PNO PSH PST PV PWA PZ RCK RCCU RIR RVA RVT SSGPI TAM TD TPA VI VKO VOV Vtg Betekenis Mijn Eigen Goed Antwoord Federale Opdracht Middenkader Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen Navolgend Proces-verbaal Officier Bestuurlijke Politie Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Officier Gerechtelijke Politie Onmiddellijke Inning Ordeningsmethodiek Politie België Openbare Orde Operationeel Overleg Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij Politiële Arrondissementele Controleactie Kortrijk Personal Computer Plan-do-check-act Persoonlijk dossier Politioneel Informatie Tool Omzendbrief Lokale Politie Provinciaal Netwerk voor organisatieontwikkeling Psychosociale hulpverlening Politioneel Slachtofferzorgteam Proces Verbaal Proces-verbaal van waarschuwing Politiezone Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk Regionale Computer Crime Unit Gerechtelijk Informatierapport Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Rust en Verzorgingstehuis Secretariaat van de Geïntegreerde Politie gestructureerd op 2 niveaus Techniek Audiovisueel Verhoor Minderjarigen Technische Dienst Techno Preventief Advies Verkeersinbreuk Verkeersongeval Vrijheid onder voorwaarden Voertuig 9

10 Afkorting VVF WECO WIDCA WINP WPR ZVP ZVR Betekenis Verkeersveiligheidsfonds Weekcoördinator Woninginbraken door controles aanpakken Wijkinspecteur Wegpolitie Zonaal Veiligheidsplan Zonale Veiligheidsraad 10

11 Inleiding JAARVERSLAG 2011 Geachte lezer, Naar jaarlijkse gewoonte zijn we verheugd om u opnieuw een jaarverslag te kunnen aanbieden. Van het voorbije jaar 2011 kan evenwel niet echt een positieve balans opgemaakt worden. Enerzijds werd het korps geconfronteerd met een aantal overlijdens van medewerkers welke nog in actieve dienst waren. Anderzijds inzake externe werking ontsnapten we op het vlak van veiligheid niet aan de nationale trend van stijgende woninginbraken, alle inspanningen ten spijt, zowel inzake preventie als inzake politionele acties ter ontrading. Als korps van lokale politie spannen we ons voortdurend in om tegemoet te komen aan onze missie, zijnde bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid en dit door de basisfunctionaliteiten zo goed mogelijk te realiseren zijnde: interventie, waar we te maken hadden met een stijging van zowel gepresteerde uren als aantal interventies (+ 7,3%); onthaal, met het hoogste aantal meldingen sedert 2002; wijkwerking, met versterking van de wijkdienst Menen met één wijkinspecteur; lokale Opsporingen, waar naast de gewone taken heel wat energie en capaciteit ging in het moorddossier te Moorsele; slachtofferbejegening, met inzet van het Politioneel Slachtofferzorg Team; handhaving van de openbare orde n.a.v. lokale en bovenlokale gebeurtenissen; verkeer, met aandacht voor adviseren en handhaving. Deze functionaliteiten situeren zich in het referentiekader, dat gebaseerd is op de Ministeriële Omzendbrief CP dd , bij de resultaatgebieden. Deze worden voorafgegaan door de inspanningen in de diverse organisatiegebieden van het EFQM-referentiemodel. Alvast veel leesplezier Hoofdcommissaris Dominique Demey Korpschef 11

12 12

13 Leiderschap Begripsomschrijving De manier waarop de leiding van de organisatie de koers bepaalt, deze vertaalt naar de dagelijkse werkelijkheid en in steeds wisselende omstandigheden vernieuwt om de overeengekomen strategie en doelstellingen te realiseren Het organisatiegebied leiderschap wordt benaderd vanuit de deelgebieden: Richten Inrichten Verrichten Richten Voor de invulling van dit aspect is communicatie, zowel interne als externe, zeer belangrijk. Interne communicatie Wat interne communicatie betreft zijn er verschillende interne overlegorganen, waarvan de frequentie van vergaderen varieert volgens type overlegorgaan: Een overzicht: Kaderoverleg Overhead Het kaderoverleg Overhead vindt dagelijks plaats teneinde punctuele problemen die een korte termijn aanpak vereisen adequaat te kunnen aanpakken. Korpsmanagementsteam Bestaat uit: de Korpschef, de afdelingshoofden, de officieren van de back-office en de juridisch adviseur. Dit overlegorgaan heeft als taak de Korpschef bij te staan bij het beheer van het Korps, bij de opvolging van de beleidsuitvoering en het zoeken van oplossingen voor problemen van de werking. Het team kwam 36 maal samen in Beleidsondersteuningsteam (BOT) Het beleidsondersteuningsteam kwam in 2011 vier keer samen. Volgende zaken werden uitgewerkt: Trefwoorden per basisfunctionaliteit ten behoeve van de externe politiebabbels Externe politiecafé: medewerking als tafelbegeleider Tevens werd er toelichting gegeven over volgende items: Nieuwe werking vakantietoezicht Selecta DNA Bedrijfsvoering in een politiezone Stand van zaken actieplannen Het is immers van groot belang dat op regelmatige tijdstippen de doelstellingen uit de diverse actieplannen worden opgevolgd, willen we op het einde van het jaar niet voor de onaangename verrassing staan dat de doelstellingen niet werden behaald. Door de nauwkeurige opvolging kan tijdig bijgestuurd worden waar nodig. Gezien de inwerkingtreding van het nieuwe organogram in september 2010 heel wat interne verschuivingen met zich heeft meegebracht, drong een evaluatie van de samenstelling van het BOT zich op. Eind 2010 werd de samenstelling aangepast aan het nieuwe organogram met het oog op vernieuwde werking voor Strategisch Team Er waren voor het strategisch team geen uitzonderlijke projecten in Operationeel Overleg (OPOV) Het operationeel overleg kende in 2011 zijn vijfde jaargang en behelst het overleg tussen de verschillende verantwoordelijken binnen onze organisatie teneinde deze tactisch en operationeel aan te sturen en dit door het maken van duidelijke afsprakenwaarbij ieder zijn rol duidelijk wordt afgebakend. Het OPOV is één van de belangrijkste werkinstrumenten in het ondersteunende proces - gericht delen van informatie en kennis. De vergadering kent een tweewekelijkse frequentie (met uitzondering van de verlofperiodes) 13

14 De samenstelling kent een aantal vaste leden, soms aangevuld met gelegenheidsgasten. de Informatieofficier, tevens de coördinator en proceseigenaar van gericht delen van informatie en kennis Afdelingshoofden : Operationele groep Recherche Politiezorg Openbare orde / verkeer Cel Beleidsondersteuning Officier diensthoofd Lokaal Informatie Kruispunt (LIK) Diensthoofd zonale dispatching Officier van het Arrondissementeel Informatie Kruispunt (AIK) Vaste verslaggeefster Gelegenheidsdeelnemers kunnen zijn : de korpschef de zonemagistraat deskundigen, aspirant politieambtenaren stagiairs, enz... De agenda van de vergadering kent een aantal vaste items, met name : 1. Operationele meldingen (feedback eerdere meldingen, bespreking nieuwe zaken) 2. Personen : op te sporen / op te volgen 3. Overzicht criminaliteit (zowel binnen de zone als in het gerechtelijk arrondissement, fenomenen, nieuwe modi operandi, dadergroeperingen, aandachtspunten ) 4. Informatiegestuurde toezichten aangebracht in de politionele informatietool (PIT). Er werden in PIT dia s aangemaakt. 5. In 2011 werd het OPOV uitgebreid met alle politioneel gekende personen die in onze zone komen wonen ingedeeld per wijk. 6. Varia (nieuwe operationele richtlijnen, parketnota s, omzendbrieven van het college van procureurs-generaal, nieuwe politietechnieken, nieuwe en/of gewijzigde wetgeving.) In 2011 kwam het OPOV zestien (16) keer tesamen Middenkaderoverleg Binnen de operationele groep werd maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, een OGP overleg georganiseerd. Dit overleg waaraan het afdelingshoofd en de middenkaders van de operationele groep deelnemen heeft vooral tot doel praktische problemen m.b.t. het interventiegebeuren te bespreken en bij te sturen. Er komen eveneens nieuwe procedures aan bod teneinde een eenvormige wijze van werken af te spreken. De organisatie van het groepsoverleg (evaluatoren met hun medewerkers ) wordt hier eveneens bepaald. In 2011 werd eenmaal een zonaal middenkaderoverleg georganiseerd. De bedoeling van dit overleg is alle middenkaders van de politiezone samen te krijgen om eenvormigheid te verkrijgen bij de uitvoering van bepaalde diensten (o.a. IVECO ) welke door alle middenkaders worden uitgevoerd. Het tweede zonaal middenkaderoverleg wordt georganiseerd in januari 2012 om reden dat de toepassing van Salduz pas vanaf 1 januari 2012 van start gaat. Externe communicatie Inzake externe oriëntering wordt er deelgenomen aan diverse externe fora. Zo wordt er deelgenomen aan vergaderingen van: De gemeentelijke veiligheidscellen Werkgroepen inzake de noodplanning Grensoverschrijdend overleg met Franse politiediensten Het arrondissementeel overleg van Korpschefs van de lokale politie Arrondissementele Raad van Slachtofferbejegening Op het vlak van externe communicatie zijn er contactmomenten met de pers (in 2011 was er één) waarbij toelichting werd gegeven over: het criminaliteitsbeeld van onze politiezone a.h.v. de strategische analyse van onze strategische analiste. de geplande en uitgevoerde acties in kader van de actieplannen de preventieve tips. Inzake punctuele acties werd telkens een persbericht verspreid. 14

15 Inrichten Organisatiestructuur In de politieraadszitting van 15 december 2011 werd de organisatiestructuur aangepast, met als belangrijkste wijziging: De oprichting van een Cel Interne Preventie & Noodplanning: waar de problematiek van de interne preventie in het verleden reeds geregeld was, werd het luik noodplanning nu voorzien als organisatorisch component. Sedert het KB betreffende de nood en interventieplannen (16 februari 2006) is er heel wat geëvolueerd. In elke gemeente van de PZ zijn de gemeentelijke veiligheidscellen actief, worden jaarlijks oefeningen georganiseerd, zodat een permanente opvolging binnen het korps een noodzaak is. Het voorzien van de Cel Interne Preventie & Noodplanning dient het korps in staat te stellen hier beter op in te spelen. Organisatiecultuur Eén van de pijlers van de gemeenschapsgerichte politiezorg betreft de bekwame betrokkenheid, waarbij medewerkers gestimuleerd worden hun talenten te benutten. In 2011 hebben vanuit deze filosofie opnieuw diverse medewerkers een rol gespeeld bij diverse aspecten van de werking van het korps. Enkele voorbeelden: Interne samenwerking Was ook in 2011 een permanent aandachtspunt. In het actieplan verkeersveiligheid was de samenwerking dienst verkeer - wijkdienst één van de doelstellingen. Verrichten Stimuleren van medewerkers: bij het aanpassen van het deelproces Afwezigheidstoezicht werden diverse medewerkers bevraagd en werd actief geluisterd met het oog op verbeteren van het proces rekening houdende met hun ervaringen en aanbevelingen. Verbeteren: In 2011 werd een verbeterproject opgestart inzake het verbeteren van de kwaliteit van de processenverbaal. Prioriteiten: gelet op de werkdruk en de beschikbare capaciteit werd naast het verzekeren van de dagelijkse servituten, de resterende beleidsvrije ruimte bestaand aan de prioriteiten van het ZVP. Ten behoeve van de externe belanghebbenden (politiecollege en raad, ZVR, ) werd in 2011 geregeld een stand van zaken gegeven m.b.t. Het veiligheidsbeeld De uitvoering van het ZVP De organisatie van politionele controle acties in het raam van het ZVP berust bij de hoofdinspecteurs van de operationele groep, die volgens beurtrol instaan voor de praktische organisatie. Bij het opstellen van actieplannen berust het initiatief grotendeels bij leden van het operationeel kader. Bij het herzien van het deelproces afwezigheidtoezicht wordt uitgegaan van de betrokkenheid van medewerkers op gelijk welk niveau. 15

16 16

17 Strategie en beleid Begripsomschrijving De manier waarop de organisatie haar missie en visie implementeert door een heldere, op alle stakeholders gerichte strategie, die wordt vertaald in concreet beleid, plannen, budgetten en processen. De Beleidsorganen Algemeen Conform de wet op de geïntegreerde politie telt de politiezone Grensleie drie externe beleidsorganen: het Politiecollege, de Politieraad en de Zonale Veiligheidsraad. Daarnaast zijn er drie interne beleidsorganen, het Korpsmanagementsteam, het Beleidsondersteuningsteam en het Strategisch Team. De externe beleidsorganen Het Politiecollege Het Politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de drie gemeenten van de politiezone, de Korpschef, de bijzonder rekenplichtige en de secretaris, lid van het stadspersoneel. Vanaf 01 dec 2011 werd de secretaris vervangen door een nieuwe secretaris, een CALog-personeelslid Niveau A van de politie, in casu het afdelingshoofd beleid.. Het Politiecollege is bevoegd voor de organisatie en het beheer van het lokale politiekorps en oefent toezicht uit over de dagelijkse werking. In 2011 kwam het Politiecollege 17 maal bijeen. De Politieraad De Politieraad is samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten (Menen: 8 leden - Wevelgem: 8 leden - Ledegem: 3 leden). De burgemeesters van de verschillende gemeenten zijn automatisch lid van de politieraad. De voorzitter van het Politiecollege zit de Politieraad voor. In 2011 kwam de Politieraad 7 maal bijeen. De Zonale Veiligheidsraad De Zonale Veiligheidsraad is samengesteld uit de drie burgemeesters, de procureur des Konings, de zonemagistraat, de dirco, de dirjud, de korpschef, het afdelingshoofd beleid en de secretaris. De ZVR kwam in 2011 drie maal samen, namelijk in maart, juni en december. 17

18 De items die op de ZVR worden behandeld hangen nauw samen met de werking van het ZVP. Zo wordt steeds een stand van zaken gegeven over de criminaliteitscijfers. De lopende actieplannen worden er niet alleen goedgekeurd, maar tevens nauwgezet opgevolgd aan de hand van rapportage op basis van stuurborden. De eerste vergaderingen in het jaar behandelen logischerwijze diverse jaaroverzichten. Niet alleen criminaliteit, verkeer en openbare orde komen er aan bod, ook de besteedde capaciteit in het algemeen en meer specifiek van de recherchecapaciteit worden overlopen en besproken. Nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie die hun weerslag hebben op de werking met externe partners en overheden worden er eveneens besproken. Andere items die aan bod kwamen in 2011 waren: De problematiek van de uitleveringen en de capaciteitsbesteding die ermee gepaard gaat, De bijdrage van de zone aan het nationaal veiligheidsplan, De voorbereiding en bespreking van het cameradossier, De problematiek van de inbraken in garageboxen, Kantschriften van de bijzondere opsporingsdiensten, De problematiek van de nachtwinkels, De gemeentelijke administratieve sancties (GAS), Project Villa (woninginbraken). De interne beleidsorganen Deze werden uitgebreid besproken in de rubriek Leiderschap Zonaal Veiligheidsplan 2009 was de opstart van een nieuw Zonaal Veiligheidsplan. De beleidscyclus binnen de politie heeft immers een duurtijd van 4 jaar, waarbinnen een aantal strategische doelen worden vooropgesteld. Deze strategische doelen dienen op jaarbasis vertaald te worden naar projecten, die actieplannen worden genoemd. In 2011 is de looptijd van het ZVP halverwege. Een tussentijdse evaluatie en nieuwe tactische doelstellingen zijn dus aan de orde. Bijgevolg dienen ook de operationele doelstellingen aangepast te worden. Afgezien van het feit dat de actieplannen getrokken worden door een beperkt aantal mensen, is het mede dankzij iedere medewerker binnen de organisatie van de PZ Grensleie dat de doelstellingen worden gehaald betekende eveneens de start van de voorbereiding van een nieuw zonaal veiligheidsplan. Immers in 2013 start een nieuwe beleidscyclus, wat betekent dat in principe in september 2012 het nieuwe plan klaar dient te zijn. In 2011 werden voor het bepalen van de organisatiedoelstellingen twee interne praatcafés georganiseerd. Die gingen door in april en oktober, zodat iedereen 18

19 in de organisatie de mogelijkheid kreeg om zijn of haar mening over een aantal items kwijt te kunnen. De organisatie van deze praatcafés was opgevat als een soort mini-visitatie. De tafelbegeleiders waren ofwel beleidsmedewerkers ofwel korpschefs van andere politiezones, die nadien hun bevindingen over de organisatie eveneens op papier zetten. De voormiddag van deze interne politiebabbels bestond uit rondetafelgesprekken over specifieke items zoals tevredenheid van de medewerkers, management van middelen,. De namiddag bestond uit een quiz met voornamelijk beleidsmatige vragen. Op die manier werd de kennis van de medewerkers over het beleid van het korps getest. De resultaten van beide dagen worden meegenomen in 2012 ter voorbereiding van het bepalen van de interne prioriteiten in het nieuwe zonaal veiligheidsplan Hierna volgt een samenvatting van de realisaties binnen de diverse actieplannen. Het beleid m.b.t. het domein veiligheid De externe prioriteiten m.b.t. het domein veiligheid zijn: Inbraken Verkeersveiligheid Wijkgerichte aanpak Inbraken Naast de gebruikelijke PACK en WIDCA acties werden in 2011 maandelijks diverse extra kleinschalige gerechtelijke acties georganiseerd, al dan niet met versterking van leden van het CIK. De evaluatie van de databank ALINE inzake de alarmen kon niet uitgevoerd worden. De werking van het systeem krijgt voor onze zone op operationeel vlak een onvoldoende wegens de instabiliteit van het systeem en de onvolledigheid van de gegevens. De oorzaken liggen bij de beheerder van het programma (FGOV Bi- Za). De voorziene acties werden dan ook niet uitgevoerd. Voor eind 2012 staat een grote data-invoer gepland en hierna kan dit element herbekeken worden. De herstructurering van het buurtonderzoek werd niet doorgevoerd gezien na een consultatieronde bij de betrokkenen er van een echt probleem geen sprake bleek te zijn. Er werd een betere samenwerking gerealiseerd met de labo s van de federale politie (LTWP). De feedback naar de aanvragers van de expertise van het labo werd geoptimaliseerd en de operationele medewerkers kregen duiding omtrent de werking van het labo. Verkeersveiligheid De inspanningen in het domein van de verkeersveiligheid werden verdergezet en geënt op de federale prioriteiten als snelheid, rijden onder invloed van drugs en alcohol, gordeldracht en zwaar vervoer. In 2011 werd het optimaliseren van de samenwerking van de afdeling OO en Verkeer met de andere diensten verdergezet. De wijkinspecteurs als voelhorens van de lokale leefgemeenschap leveren verdere nuttige info aan om de verkeersadviezen af te stemmen op de noden van de klant. Deze adviezen worden richting bestuurlijke overheid gestuurd teneinde hen in hun beslissingsbevoegdheid maximaal zowel juridisch als naar wensbaarheid in te lichten. De vooropgestelde overleguren met de wijkinspecteurs werden echter niet behaald. Een aantal inspecteurs motorrijders hebben immers het korps verlaten in de loop van 2011, wat de werking voor een stuk hypothiceerde. Alle vooropgestelde doelstellingen in het kader van de preventieve en repressieve controles inzake overdreven snelheid, dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer en zwaar vervoer werden ruim behaald. Uitzondering hierop zijn het aantal controles drugs in het verkeer en het aantal uren snelheidscontroles met onderschepping. In het totaal werd ondanks de onbeschikbaarheid van het toestel tot eind april, het preventief snelheidsbord uren ingezet (3.000 uur vooropgesteld), werden 382 uur aan bemande snelheidscontroles besteed ( 360 uur vooropgesteld) en werden 862 uur onbemande snelheidscontroles uitgevoerd (800 vooropgesteld). verder werden 26 acties alcoholcontroles uitgevoerd (20 vooropgesteld), werden bijna 1700 AT s afgenomen buiten verkeersongevallen en acties (1.200 vooropgesteld) en werd 170 uur gecontroleerd op gordeldracht en gsm-gebruik 19

20 achter het stuur (160 uur vooropgesteld). Tenslotte werden ook 10 bromfietscontroles uitgevoerd (12 vooropgesteld), werden 22 acties zwaar vervoer ondernomen (20 vooropgesteld) en werd 145 uur controle uitgevoerd op doorgaand vrachtvervoer en het parkeren van zware vrachtwagens binnen de bebouwde kom (120 uur vooropgesteld). Er werd in het kader van een meer adequate signalisatie van verkeersongevallen zowel intern als extern (met o.a. de brandweer) vorming gegeven teneinde ongevallen bij hulpverleners van de diverse disciplines te vermijden. Er werd verder gewerkt aan de kwaliteitsnormen om de aannemers van openbare werken te wijzen op het belang van een goede (werf)signalisatie en een logische omleidingaanduiding. Wijkgerichte aanpak De bevraging van de diverse wijken in de drie gemeenten (Ter Beke/Groenhof in Menen, de omgeving van de porseleinenhallen in Wevelgem en de omgeving van de Kempkens in Ledegem) werd weliswaar afgehandeld in 2010 maar een infovergadering diende nog gepland te worden. Enkel in Wevelgem was er beperkte interesse en volgde aldus een informatiemoment met aanwezigheid van de burgemeester. Als vervolgprojecten werden de stationsomgevingen van Menen en Wevelgem gekozen omwille van de overlastproblematiek en omwille van de vraag van de NMBS tot samenwerking rond suïcide. In het kader van het actieplan onthaal werd de telefonische berichtgeving geoptimaliseerd en werd duidelijkheid gebracht omtrent het takenpakket van de Calogonthaalbedienden via een permanente nota. Door deze nota weet elke onthaalbediende wat van hem verwacht wordt en welke taken door hun politionele aard niet tot zijn bevoegdheid behoren. De documentatie terzake werd geïnventariseerd en geactualiseerd. Eveneens werden twee overlegmomenten georganiseerd met alle Calogonthaalbedienden en hun respectievelijke diensthoofden. De items welke aan bod kwamen waren vooral van praktische aard. Een nulmeting inzake wachttijd werd uitgevoerd in de Vlamingenstraat. Gezien de verhuis niet heeft plaats gevonden in 2011 konden ook de nieuwe bevragingen van het onthaal op de nieuwe locatie niet worden uitgevoerd. Deze worden verschoven naar In het najaar van 2011 werd een concrete invulling gegeven aan de wijze waarop de bezoekers in het nieuwe gebouw Leopoldplein dienen ontvangen te worden. Dit resulteerde in de aankoop van software om de bezoekers te kunnen registreren. Respect voor materiaal Het labelen van het gemeenschappelijk materiaal en van de lokalen op de nieuwe locatie werden niet uitgevoerd. Wegenshet nog niet klaar zijn van de nieuwe locatie op het Leopoldplein. Het meubilair van de politiezone van de diverse locaties werd wel gelabeld. In 2011 werd een dikke truiendag georganiseerd als één maatregel in het kader van een milieuvriendelijk beleid. Het beleid inzake de werking en organisatieontwikkeling De interne prioriteiten zijn: Het onthaal verbeteren Respect voor materiaal Communicatie Onthaal De aanpassing van de sjablonen in ISLP om papier te besparen werd niet gerealiseerd. De werkgroep sjablonen was nog niet klaar en ICT had andere prioriteiten waaraan ze voorrang dienden te geven. Als bijkomende maatregel werden een groot deel van de computers als dusdanig ingesteld dat ze automatisch worden uitgeschakeld op een bepaald tijdstip, zodat energie bespaard wordt. De steekproeven die werden gevraagd binnen de operationele diensten, werden 20

21 niet steeds nauwgezet of slechts in beperkte mate uitgevoerd. Het administratief onderzoek naar aanleiding van schadegevallen wordt telkenmale nauwkeurig uitgevoerd Communicatie Het actieplan communicatie kende in 2011 minder realisaties. De teambuilding in het kader van externe communicatie werd doorheen heel het korps gerealiseerd. De communicatiekanalen waaraan gewerkt diende te worden, werden bepaald, maar niet verder uitgewerkt. De interne communicatie omtrent het verhuisdossier van de operationele diensten naar de Leopoldkazerne werd regelmatig aan de hand van een nieuwsbrief gerealiseerd. Actieplan voor verkeersveiligheid (Boetefonds) Algemeen Het verkeersveiligheidsfonds (het vroegere Boetefonds ) is sinds 2004 een voor elke politiezone welgekomen financiële ondersteuning voor de integrale werking op het vlak van de verkeersveiligheid. Deze ondersteuning dient wel gemotiveerd te zijn en wordt zowel in de domeinen van sensibilisatie, educatie, preventie als handhaving (repressie) passend aangewend, en dit zowel in middelen (investeringen), mensen (loonkosten) als werkingsmiddelen. Het bedrag wordt ieder werkingsjaar herberekend en wordt bepaald aan de hand van een aantal parameters die federaal worden bepaald. Het actieplan 2011 Voor 2011 werd aan de politiezone Grensleie een bedrag van toegekend. Dit bedrag werd aangewend voor de financiering van loon en werkingskosten enerzijds, alsmede investeringen anderzijds: 90 % werd besteed aan loon en werkingskosten en 10 % aan investeringen. In het bijzonder werden er in 2011, naast de recurrente kosten (personeel, ijking, opleidingen) volgende bijzondere middelen aangekocht: 2 motorpakken + motorlaarzen Informatiebord op kar 130 persoonlijke lampen interventie 2 scooters 125 cc voor de agenten van politie Draagbaar ANPR-cameratoestel Deze Automatic Number Plate Recognition is actueel heel in trek bij het politiewerk. Het ANPR-systeem werkt zowel overdag als s nachts en herkent automatisch de verdachte nummerplaten geïntegreerd in één of meerdere gegevensdatabanken. Deze gegevensbanken zijn eigen aan de gebruiker en kadert zowel in een gerechtelijke (bv. grenscriminaliteit) of verkeersfinaliteit. (technische controle, verzekering, niet betalen boetes, ) Het toestel is draagbaar en kan zowel op een gestriped interventievoertuig als gebanaliseerd voertuig gebruikt worden. De zogenoemde hits, het aantreffen van zo n in een databank gevatte nummerplaat, betekent een grotere controlemogelijkheid van voertuigen (en inzittenden) waarbij efficiënter en effectiever terreinwerk kan gedaan worden. Het vermindert de interventietijd. Ook kan achteraf een exploitatie gedaan worden van de opnames (statistieken kunnen uitgevoerd worden op datum, locatie, nummerplaat.) Andere veiligheidsproblemen Speelpleinen Tijdens de verlofperiodes (vooral paas en groot verlof) wordt extra toezicht gehouden op de speelpleinen. Naar aanleiding van vergadermomenten met de jeugddiensten werd een lijst opgesteld van de te bezoeken speelpleinen door onze diensten. De controles gebeuren zowel per fiets, door de motorrijders als door patrouilles te voet. De diverse wijkinspecteurs proberen de problemen te detecteren, te melden en indien mogelijk aan te pakken. Tijdens het Paasverlof waren er 30 uren toezicht (62 toezichten) en tijdens het groot verlof 165 uren toezicht (185 toezichten). Volgende feiten werden vastgesteld: Zwerfvuil Hangjongeren Bromfietsen op speelpleinen Stoken van vuurtjes Opzettelijke brandstichting Drugs 21

22 Toezicht Menen Toezicht Ledegem Toezicht Wevelgem 22

23 23

24 24

25 Bovenlokale overlegfora Het Arrondissementeel Rechercheoverleg (ARO) Dit overleg, georganiseerd per gerechtelijk arrondissement, is wettelijk voorzien ingevolge artikel 9 van de Wet op het Politieambt en dit onder de leiding van de Procureur des Konings. De vergadering omvat volgende deelnemers : De Procureur des Konings of zijn gevolmachtigde, tevens coördinator Een vertegenwoordiger van de onderzoeksrechters Leden van de Federale politie : De Bestuurlijke Directeur- Coördinator De Gerechtelijke Directeur Leden van de Federale Gerechtelijke Politie Vertegenwoordiger van het Arrondissementeel Informatiekruispunt (AIK) Leden van de lokale politiezones. Voor wat betreft onze zone zijn dit de Korpschef of de informatieofficer en de officier diensthoofd recherche Gelegenheidsdeelnemers zoals deskundigen Dit overleg heeft hoofdzakelijk tot doel de coördinatie te verzekeren van de opdrachten van gerechtelijke politie en uitwisseling van informatie tussen de gerechtelijke en politionele overheden. Dit overleg is tevens één van de instellingen die moeten bijdragen tot de daadwerkelijke integratie van de twee politieniveaus federaal en lokaal in de Belgische geïntegreerde politie. Een in het oog springend item dit jaar was de Salduz-wetgeving waarbij het arrondissement Kortrijk een pilootfunctie kreeg. Het ARO kwam in 2011 in het totaal negen (9) maal bij elkaar. Begeleidingscomité Naast het rechercheoverleg bestaat er in ons arrondissement ook nog een begeleidingscomité. Dit komt tesamen onder het voorzitterschap van een eerste substituut van de Procureur des Konings en bestaat verder uit volgende leden : referentiemagistraten van de fenomenen leden van de Federale Gerechtelijke Politie vertegenwoordigers van het Arrondissementeel InformatieKruispunt 25

26 vertegenwoordigers van de diverse politiezones. Voor onze zone neemt de officier diensthoofd recherche deel. In dit forum worden voornamelijk de gerechtelijke dossiers die voorafgaandelijk door de diverse politiediensten werden aangemeld, besproken en opgevolgd. Het is tevens een unieke gelegenheid tot het uitwisselen van opgedane kennis en ervaringen. Beleidsbeslissingen worden verder vertaald en uitgewerkt. In 2011 waren er in het totaal zeven (07) bijeenkomsten. Coördinatievergadering Korpschefs - Federale Politie - Parket arrondissementeel Dit forum is een initiatief van de Bestuurlijke Directeur-Coördinator (Dirco) van de Federale Politie waaraan naast leidinggevenden van de Federale Politie, de korpsen van de Lokale Politie en het Parket deelnemen. In het raam van dit overleg wordt vooral de geïntegreerde werking lokaal - federaal en de interzonale samenwerking besproken. Dit forum kwam in 2011 zeven maal bijeen. Vergadering Korpschefs Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk Naast het arrondissementeel overleg met de Federale Politie en Parket is er een overleg beperkt tot de korpschefs, waar specifieke lokale problemen en best practices besproken worden. Dit forum kwam in 2011 drie maal bijeen. Vergadering Korpschefs Provinciaal Trimesterieel komen de korpschefs van de lokale politie van West-Vlaanderen bijeen om ervaringen uit te wisselen, problemen te analyseren en voorstellen te richten aan de Vaste Commissie van de lokale politie. De provinciale korpschefs kwamen in 2011 vier maal bijeen. 26

27 Management van medewerkers Begripsomschrijving De manier waarop de organisatie haar medewerkers inzet, stimuleert en waardeert om haar strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren. Mensen zijn er voor de organisatie maar de organisatie is er ook voor haar mensen. Personeelsbeheer Personeelsbezetting De Personeelsformatie De Personeelsbezetting in 2011 Op bedroeg de bezetting 138,6 FTE personeelsleden van het operationeel kader (waarvan 07 personeelsleden met 4/5 werkregeling) en 26,8 FTE leden van het CALOG-kader (waarvan 06 personeelsleden met 4/5 werkregeling en 5 contractuelen in het raam van het verkeersveiligheidsfonds). In de loop van 2011 onderging dit aantal herhaaldelijk wijzigingen ingevolge pensioneringen en mobiliteit, om op te eindigen met een bezetting van 140,1 FTE operationelen (waarvan 02 personeelsleden met 4/5 werkregeling en 01 personeelslid dat parttime werkt) en 26,8 FTE CALOGmedewerkers (waarvan 6 medewerkers met 4/5 werkregeling en 5 contractuelen in het raam van het verkeersveiligheidsfonds). Bij KB werd de minimale norm vastgelegd op 137 eenheden voor het operationeel kader en 11 eenheden voor het CALOG-kader. De KUL-norm bedraagt 132 eenheden, en wordt gehanteerd bij het bepalen van de federale toelage aan de zone. Rekening houdende met een personeelsbehoeftenplan werd de personeelsformatie bij de start als korps van lokale politie in 2002 vastgelegd op 142 leden van het operationeel kader en 23 leden van het CALOGkader, uitgezonderd het onderhoudspersoneel. Tussentijdse aanpassingen: Operationeel Kader CALog-kader Personeelsverloop Overlijdens Op 05 augustus 2011 overleed een inspecteur van politie, die werkzaam was op het lokaal informatiekruispunt. Op 27 september 2011 overleed een commissaris, proceseigenaar informatiebeheer. Pensioneringen Op 01 januari 2011 gingen een wijkinspecteur, een politieassistent en een commissaris op pensioen. Op 01 juli 2011 gingen een wijkinspecteur en een inspecteur operationele groep op pensioen. Mutaties uit het korps via mobiliteit In 2011 hebben vijf personeelsleden onze zone via mobiliteit verlaten: 02 inspecteurs uit de operationele groep hebben mobiliteit gemaakt. Eén inspecteur vertrok naar de lokale recherche PZ Arro Ieper en de andere inspecteur maakte mobiliteit naar de federale politie, CSD, interventiekorps. 27

28 03 inspecteurs uit de afdeling Openbare orde en verkeer hebben mobiliteit gemaakt naar de federale politie, wegpolitie (WPR) Eén inspecteur verliet de zone om de opleiding Hoofdinspecteur bijzondere specialisatie te volgen. Betrokkene besliste echter dat hij de opleiding niet wilde voltooien en is als basiskader teruggekeerd naar onze zone. Nieuwe personeelsleden Via mobiliteit In 2011 werden 08 personeelsleden via mobiliteit aangeworven: 01 Hoofdinspecteur politieassistent afdeling politiezorg 06 Inspecteurs operationele groep 1 inspecteur (wijkinspecteur) voor de afdeling politiezorg Via externe werving In 2011 werd één personeelslid contractueel aangeworven met een vervangingscontract. Stagiairs In 2011 liep 1 aspirant-hoofdinspecteur stage in de PZ Grensleie. In 2011 liepen 13 aspirant-inspecteurs stage in de PZ Grensleie. Detacheringen In 2011 werd 1 personeelslid gedetacheerd naar onze zone afkomstig van DSP. Hij presteerde 391 mensuren. Dit personeelslid werd vooral ingezet voor het uitvoeren van opdrachten die behoren tot de basispolitiezorg. In 2011 werden een inspecteur gedetacheerd naar het CIC West-Vlaanderen, die stopgezet werd op Eén inspecteur werd gedetacheerd naar een syndicale organisatie als vaste afgevaardigde. Opleidingsbeleid Investeren in medewerkers betekent dat de organisatie oog heeft voor vastleggen, verwerven en borgen van de noodzakelijke kennis en vaardigheden. Opleiding is hierbij niet alleen een statutair recht, maar betekent een meerwaarde, niet alleen voor de medewerkers zelf die hun competentieniveau kunnen verbeteren, maar tevens voor de organisatie zelf die meer kwaliteit kan bieden met goed opgeleide medewerkers. Naast de baremische opleidingen die noodzakelijk zijn voor de leden van het operationeel kader om te kunnen verhogen van loonschaal, moeten de calogpersoneelsleden een gecertificeerde opleiding volgen om te voldoen aan de voorwaarden tot het bekomen van een competentietoelage. In 2011 werden mensuren besteed aan opleidingen (5 % van de nettojaarcapaciteit). Soort Opleidingen mensuren Functioneel Baremische 9 Gecertificeerd 51 Intern 153 Nuttige 511 Nuttig op vraag 70 Voortgezette Studiedag 545 PSH Oefening (1) 23 Terugkomdag PSH/PST (2) Training GPI 48 (3) Training HYCAP (4) 500 Training hond 161 Noodplanoefening 3 Sport (uren gegeven door de overheid) Volgende opleidingen werden gevolgd: Actualisering vakjargon en procedures Actualisering van verkeersjargon AGIV trefdag 6 22 EPZ dag 1217 (1) PSH = Psychosociale Hulpverlening (2) PST = Politioneel Slachtofferzorgteam (3) GPI 48 = Geweldbeheersing de training omvat zowel de trainingen van de monitoren als van de medewerkers (4) HYCAP = gehypothekeerde capaciteit 28

29 Alles wat u wilde weten over gehoorschade Arbeidsongevallen, veiligheidsincidenten, medische terugbetalingen ATOS I.v.m. werking betaalterminals Basisopleiding PSH Beheer van een persoonlijk dossier: mobiliteit Beheer van een tuchtdossier Bijstand van advocaten bij verhoren: nu de concrete invulling Competentiegericht selecteren Contactambtenaren De politieambtenaar als archivaris De vrederechter Deontologie als instrument voor cultuurrevolutie Doelgericht milieutoezicht Drugs in het verkeer - speekseltesten Eindgebruiker ISLP Fouille/huiszoeking: de wettelijke en praktische aanpak GALOP statistiek Gespecialiseerde opleiding voor vertrouwenspersoon GLOCK (omschakeling) Het Salduz arrest: tussen uniform en toga Hoe omgaan met sociale media op de werkvloer Initiatiecursus energiebesparingtechnieken Interculturele communicatie Jaarlijkse bijscholing Pepperspray Calog Jaarlijkse bijscholing specialist GWB AMOK Klantgericht omgaan met agressie aan de balie Kwaliteit van het gerechtelijk PV Kwaliteitshandhaving van het proces verbaal inzake verkeer Leadership bij de politie Loonbrief in detail Motoragent + rijden in verstedelijkte omgeving Nijverheidshelper Omgaan met mensen met problematisch gedrag Ontslag wegens dringende redenen: do s en don ts Opleidingstraject AGP in het kader van GPI 48 Ordehandhaving - radio - operateur - Comdo Vtg PDOS (Persoonlijk dossier) Peoplemanagement voor leidinggevenden - vergadertechnieken Peoplemanagement voor leidinggevenden - projectbegeleiding Politioneel Frans Politionele slachtofferbejegening Productinfo drugs Psychosociaal: persoonlijke ontwikkeling en stressbeheer Psychosociale crisishulpverlening binnen de noodplanning Psychosociale vaardigheden gebonden aan het beheer van een crisissituatie Rijbewijs C Rijvaardigheidscursus Risicoanalyse met prioritaire voertuigen Ruimtelijke ordening en stedenbouw basiscursus Salduz End user Salduz rechtspraak Specialist Geweldsbeheersing: dwang met/zonder vuurwapen SSGPI en bezoldigingsrecht Strafrecht en bijzondere wetgeving Stuurbord snelheid TAM (techniek audiovisueel verhoor minderjarigen) Technopreventie (opleidingstraject wijkpolitie) Terugkomdag mensensmokkel / mensenhandel Themis begrotingsmodule Training GPI 48 Uniform niet verplicht burgerpersoneel bij de politie. Valsmunterij + fraude met betaalmiddelen Vaststellen van verkeersongevallen Voertuigdiefstal, actuele trends en speerpunten voor een lokale aanpak Werken aan veiligheid Woonstvaststelling en onregelmatig verblijf Woordvoerders en persattachés Volgende studiedagen werden gevolgd: Wettelijk samenwonen of huwen: een financiële keuze Recht op privacy - slachtoffer in de media, slachtoffer van de media Evaluatie van veiligheidsbeleid en plannen: integraal en geïntegreerd? Geurhinder voor lokale vergunningsverleners en handhavers Manifestaties en evenementen Motivering van bestuurshandelingen personeel Symposium DSI: klaar voor de ramp van 29

30 morgen Basiscursus verkeersveiligheid: technologie en infrastructuur Rampenmanagement: zelfredzaamheid bij noodsituaties De toekomst voor de politie? Een wendbare organisatie Privacywetgeving in de dagelijkse politiepraktijk Conflictbemiddeling Rampen Dag van het intranet De tuchtregeling van het politiepersoneell Infosessie DOVO Een open blik op alternatieven in toepassing BOM Praktijkseminaries politie - justitie Infosessie EDL migratie De tuchtprocedure toegelicht in vraag en antwoord Illegale cannabisplantage: Wat brengt het op? Politiecongres 2011 Tuchtdossiers In 2011 werd 1 tuchtdossier behandeld. Onderwerp Inbreuken die rechtstreeks de rechten en vrijheden van burgers aantasten door machtsmisbruik of valsheid in de uitvoering van het ambt (schending van het beroepsgeheim) Aantal Oorsprong dossier: interne klacht Gevolg 1 1 lichte tuchtstraf blaam Er werden 5 voorafgaande onderzoeken gevoerd. Evaluatie Het evaluatieproces maakt een wezenlijk deel uit van het personeelsbeheer en heeft volgende doeleinden: Bijdragen tot de verbetering van de prestaties van de personeelsleden, met name door de ontwikkeling van hun bekwaamheden te bevorderen. Bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie. De evaluatie draagt dus rechtstreeks bij tot de motivatie van de personeelsleden door ze als actoren, verantwoordelijk voor hun persoonlijke ontwikkeling en als belanghebbende partij te betrekken bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie. Het evaluatiesysteem bestaat uit 3 belangrijke fases: een planningsgesprek, eventuele functioneringsgesprek(ken) en een evaluatiegesprek. Met dit evaluatiesysteem werd gestart in In 2011 gebeurden 33 planningsgesprekken, 07 functioneringsgesprekken en 34 evaluatiegesprekken. 02 evaluatiegesprekken kregen de eindvermelding goed en 32 gesprekken de eindvermelding bevredigend. Er gebeurden 04 tussentijdse evaluaties. Arbeidsongevallen Er gebeurden 24 arbeidsongevallen, waarvan 23 ongevallen op de plaats van het werk (plaats van het werk heeft hierbij een ruime betekenis: zowel op het bureel als op de baan ) en 1 ongeval op weg van of naar het werk. 13 personeelsleden waren tijdelijke arbeidsongeschikt voor een totaal van 299 kalenderdagen. Er gebeurden 11 arbeidsongevallen zonder tijdelijke ongeschiktheid tot gevolg. Respecteren Er bestaat een systeem van erkenning en waardering, in die zin dat felicitaties op naam telkens teruggekoppeld worden aan betrokken medewerkers, en in principe gepaard gaan met korpsfelicitaties. Beiden worden na kennisname in het persoonlijk dossier geklasseerd. In 2011 werden 28 persoonsleden gefeliciteerd. 30

31 Oorsprong felicitaties: Via particulier of Organisatie/vereniging Aantal felicitaties per afdeling (1) Een felicitatie kan voor meerdere diensten bestemd zijn. Welzijn op het werk 16 Via korps intern 07 Via stads of provinciediensten 03 Via externe politiediensten 02 Operationele groep 09 Recherche 02 Milieu 01 Openbare orde en verkeer 08 Korps algemeen 10 Totaal 30 (1) De politiezone Grensleie beschikt over een interne preventieadviseur. Deze persoon volgde hiertoe de basisopleiding preventieadviseur niveau II en volgde aansluitend ook de gespecialiseerde opleiding preventieadviseur psychosociale aspecten. De interne preventieadviseur maakt samen met de drie vertrouwenspersonen deel uit van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW), die onder de korpschef ressorteert. Daarnaast is er ook intern iemand aangesteld die de basisopleiding preventieadviseur niveau III heeft gevolgd en het administratief beheer en de verslaggeving doet van de CPBWvergaderingen. De dienst heeft als opdracht om de werkgever en de werknemers bij te staan in het adviseren, uitwerken en evalueren van het beleid inzake welzijn op het werk op basis van een dynamisch risicobeheersingsysteem. In de politiezone Grensleie wordt er inzake welzijn op het werk maandelijks een overleg georganiseerd tussen de korpsleiding, de vakbondsafgevaardigden en de Interne Dienst voor Preventie op het Werk. Er wordt dan ook heel wat tijd gespendeerd aan de voorbereiding en de uitvoering van deze overlegmomenten. De jaarlijkse prioriteiten inzake welzijn op het werk worden, zoals wettelijk bepaald, opgenomen in een jaaractieplan. In 2011 werden de inspanningen op het vlak van EHBO en brandbestrijding verder gezet. Zo werden er opnieuw opleidingen en refreshers EHBO georganiseerd in samenwerking met de dienst spoedgevallen van het Heilig Hartziekenhuis Menen alsook een opleiding kleine blusmiddelen in samenwerking met de brandweer. Eind 2011 werd er heel nauw samengewerkt met de dienst logistiek met het oog op de verhuis naar het Leopoldplein. De interne preventieadviseur slaagde in 2011 voor de gespecialiseerde opleiding tot preventieadviseur psychosociale aspecten bij LUCINA. Het volgen van deze intensieve opleiding en het voorbereiden en schrijven van een eindwerk om deze opleiding af te ronden nam ook heel wat tijd en energie in beslag. Vertrouwenspersoon COP In 2008 werd het gegeven vertrouwenspersoon aangevuld met een zorgteam nl. COP. De vertrouwenspersonen treden op bij specifieke problemen zoals pesterijen op het werk, ongewenste intimiteiten en geweld t.a.v. collega s. Het COP-team (COP staat voor collegiale opvang) is een zorgteam bestaande uit 14 leden van de PZ Grensleie, waarvan twee leden fungeren als teamcoördinator. Het zorgteam staat in eerste instantie in voor de eerstelijnsopvang bij werkgerelateerde traumatische incidenten zoals Een collega gebruikt zijn dienstwapen en doodt of verwondt iemand Een collega wordt beschoten Een collega wordt bedreigd Een collega wordt het slachtoffer van agressie Een collega wordt gegijzeld Een collega maakt een levensbedreigende situatie mee (bvb. frontale botsing met dienstvoertuig) Een collega wordt slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval Een collega dient tussen te komen bij een incident en wordt hierbij geconfronteerd met traumatische beelden. 31

32 Inzet 2011: Opvang en interventie Opvolging interventie Aantal Geprest MensHr Herbezoek Bezoek Vergadering Totaal Het zorgteam kan eveneens ingezet worden indien een collega problemen heeft in de privé sfeer die een grote invloed kunnen hebben op zijn professioneel functioneren. De zorgcollega biedt een luisterend oor aan, kan doorverwijzen en helpt een oplossing zoeken. Het zorgteam bezoekt eveneens langdurige zieke collega s zodat er een contact met het werk behouden blijft. De belangrijkste agendapunten tijdens de BOC s waren: Aanpassing van de personeelsformatie Bijkomende voltijdse betrekking middenkader Lokaal Informatie Kruispunt 02 Basiskaders patrouillehondgeleider. Aanpassing arbeidstijdregeling ingevolge de Salduz-wetgeving Syndicaal overleg Gelet op de Wet van tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten en het KB van tot uitvoering van de wet, werd in 2001 het Basisoverlegcomité (BOC) opgericht waar beleidsmatige materies besproken worden die betrekking hebben op o.a. de personeelsformatie, de dienstorganisatie en het welzijn op het werk. Aan het Basisoverlegcomité worden alle bevoegdheden verleend die in particuliere bedrijven opgedragen zijn aan de comités voor preventie en bescherming op het werk. Gelet op het beperkt aantal bijeenkomsten van het Basisoverlegcomité, werd beslist om de bevoegdheden inzake welzijn over te dragen en zodoende een apart comité ter preventie en bescherming op het werk (CPBW) op te richten dat op geregelde tijdstippen bijeenkomt, in principe maandelijks. In dit comité wordt de overheid vertegenwoordigd door de Korpschef. In 2011 waren er : 02 BOC s 06 CPBW s 32

33 Management van middelen Begripsomschrijving Kennis en technologie De manier waarop vanuit de strategie en beleid middelen worden aangewend om de activiteiten van de organisatie effectief en efficiënt uit te voeren en zeker te stellen dat de middelen daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kernactiviteiten van de organisatie Financiële middelen Federale Toelage Kennis Cfr. Management van medewerkers Technologie Galop In 2011 bedroeg de federale basistoelage ,15 of een stijging met 1,45 % t.o.v In 2011 bedroeg de bijkomende federale basistoelage ,39 of een stijging met 1,5 % t.o.v Gemeentelijke dotaties In totaal ontving de politiezone aan dotaties van de gemeentelijke overheden, of een stijging met 3 % t.o.v Opgesplitst naar de gemeenten Gemeente Boetefonds Initiële begroting Menen Wevelgem Ledegem Totaal Zie rubriek Strategie en Beleid - Actieplan voor verkeersveiligheid (Boetefonds). De prestatieregistratietool Galop (Geïntegreerde Administratie Logistiek en Personeel) evolueert verder. De diensten in Brussel voorzien nieuwigheden in de tool en optimaliseren bestaande mogelijkheden. Wij breiden, geleidelijk aan, het gebruik van deze tool uit. De verlofprocedure wordt echter nog niet algemeen gebruikt in de zone. Een aantal mogelijkheden ontbraken. Dit is nu rechtgetrokken door het ontwikkelteam. In principe wordt de verlofprocedure in 2012 algemeen geïmplementeerd. Galop laat ook personeelsbeheer toe. In 2011 zijn we gestart met de opvolging van de evaluatieprocedure en de evaluatieprocedure GPI 48. Deze tool beschikt eveneens over een logistieke module, die in de loop van 2012 in gebruik wordt genomen. EDL / ORBIT De naamgeving van de software EDL werd in de loop van 2011 aangepast naar Orbit. In 2012 wordt de module ongevallenschetsen geïmplementeerd voor de interventiediensten. Dit was tot nu toe niet mogelijk aangezien de netwerkverbinding met het Vandermerschplein te traag werd. 33

34 Archivering Sedert 2006 wordt de archivering gebruikt om de pv s te digitaliseren. De nieuwe versie van de archivering heeft een aantal extra mogelijkheden naar onder andere digitale verdeling en opvolging van de post en de werkfiches. In 2011 zijn we gestart met de analyse van deze nieuwe mogelijkheden naar implementatie in onze zone toe. In 2012 wordt de nieuwe versie geïnstalleerd en geïmplementeerd Materiaal en diensten Gebouwen en meubilair Infrastructuur Uitgevoerde werken In de loop van 2011 zijn weinig werken aan gebouwen uitgevoerd. De enkele uitgevoerde werken situeren zich in het hoofdcommissariaat in de Vlamingenstraat. In dit commissariaat zijn werken uitgevoerd aan de voor- en achterdeur en werd een platform, achteraan het gebouw vernieuwd. Vooruitzichten 2012 Veiligheidsdiensten onder één dak stand van zaken eind De eerste fase van het project Leopoldsplein bevindt zich ongeveer in de afwerkingsfase. De verhuis van de front office diensten is gepland einde maart De 2 de fase ( waarbij de back office verhuist) bevindt zich in ontwerpfase. Aanpassingen hoofddcommissariaat. De verhuis van de front office naar het commissariaat Leopoldplein, betekent dat de permanentie in het hoofdcommissariaat verhuist naar het Leopoldplein. Een aantal maatregelen voor de veiligheid van dit commissariaat dringen zich op. Dit betekent dat toegangen en andere openingen aangepast worden. Het gebouw wordt uitgerust met camerabewaking en alarminstallatie. De beelden en de eventuele alarmberichten komen terecht op de dispatching, die zich dan in het commissariaat Leopoldplein bevindt. Er wordt eveneens een toegangscontrole geïnstalleerd die volledig geïntegreerd wordt met de toegangscontrole van het commissariaat Leopoldplein. Na de verhuis van de eerste fase, wordt de bezetting van de lokalen herbekeken. 34

35 Elektriciteit Aardgas Water Totaal Overhead Post Menen (1) Post Wevelgem Post Ledegem TOTAAL Energiekosten: (1) G e b o u w e n V a n d e r M e r s c h p l e i n + Kazernestraat Wagenpark Back Office Operationele Groep Politiezorg Openbare Orde & Verkeer Recherche Totaal Personenwagen ano (*) 5 15 Personenwagen Bureelwagen Openbare Orde Motorfietsen Motorfietsen 125 cc Bromfietsen Fietsen (*) flitsauto Overzicht Werkingskosten Km Brandstof Onderhoud / herstelling Huur Back Office Operationele Groep Politiezorg OO& Verkeer Recherche Totaal Realisaties in 2011 Er werd in 2011 overgegaan tot de huur van twee interventievoertuigen (VW T5) ter vervanging van twee voertuigen waarvan het leasingcontract verlopen was. Levering hiervan voorzien in juni Er werden twee politiefietsen aangekocht, voor de wijkdienst Menen. In het kader van het verkeersveiligheidsfonds werden twee motorfietsen 125 cc Yamaha YP125R aangekocht voor de agenten van politie ter vervanging van de oude motorfietsen. Planning 2012 In 2012 wordt één nieuw interventievoertuig gehuurd n.a.v. einde contract. Er worden twee anonieme voertuigen gehuurd n.a.v. einde huurcontract. 35

36 Het voertuig van de postronde wordt vervangen door een nieuw aangekocht voertuig. Tevens wordt ook een anoniem voertuig van de recherche vervangen door een nieuw aangekocht voertuig. Er worden in 2012 vijf patrouillefietsen aangekocht, één ter vervanging voor de wijkdienst Gullegem, twee ter vervanging voor de wijkdienst Lauwe en twee ter vervanging voor de wijkdienst Wevelgem. Radiocommunicatie Werkingskosten Realisaties in 2011 Abonnement voice + SDS + standard Huur Dispatch S Onderhoudscontract Disp N Aankoop toebehoren 754 Herstelling Verplaatsen carkits en CM Totaal Aangezien in 2010 ieder personeelslid van de operationele groep uitgerust werd met een individuele radio Motorola MTH800, werden in 2011, zeventig individuele laders gekocht, zodat elk personeelslid zijn eigen radio kan opladen. Er werden 7 radio s Motorola MTH800 aangekocht als operationele reserve, dit ter vervanging van defecte radio s die binnen moeten voor herstelling. Tevens werden ook 7 radio s Sepura aangekocht, respectievelijk voor de dienst wapens, de bijkomende wijkinspecteur in Menen, één voor de coördinator politiepost Ledegem en Wevelgem, de rest dient als operationele reserve bij defect. Planning 2012 Voor 2012 is de aankoop voorzien van 11 draagbare radioposten Motorola MTH800, één voor het diensthoofd dispatching, 3 voor de recherche (zodat iedereen daar dan ook over zijn eigen individuele radio beschikt) en 7 als operationele reserve. Tevens werd een vaste radiopost CM9000 aangekocht voor de dispatching. Er werden 20 individuele speakers gekocht voor de radio s Sepura, voor de wijkinspecteurs. Er werden ook nog 3 radio s Sepura aangekocht, twee voor de hoofdinspecteurs politiezorg en één als reserve. Andere werkingskosten 2011 Boetefonds Volgende uitgaven en aankopen werden gefinancierd door het boetefonds Loon en werkingskosten Personeelskosten IJking en onderhoud ademanalysetoestellen Omniumcontract plooimachine Omniumcontract frankeermachine 609 Onderhoudscontract flitspalen Onderhoudscontract Police Mate 399 Sensibiliseringsmateriaal BIVV Frankeringskosten Citrix Onderhoud EDL + infocenter Onderhoudscontract Digitach Verkeersvademecum 2011 (50 stuks) 863 Mondstukken alcotest Aankoop + ontwikkelen foto s Onderhoudscontract variabele verkeersborden Cursussen (drugs in het verkeer, roodlichtcamera, verkeersveiligheid) Herstelling snelheidsmeter 159 Ijking flitscamera voertuig en snelheidscamera flitspaal Ombouw Astrid radio op Kawasaki Onderhoudscontract Alco-sensor FST 726 Opleiding motoragent (3 personeelsleden) Opleiding verkeersspecialist (1 personeelslid) Onderhoudscontract Tradelec Verzekering aanhangwagen 63 Verzekering scooter 569 Verzekering Yamaha FJR Kawasaki Verzekering Opel Astra

37 Uitgaven specifiek politie Volgende uitgaven eigen aan de politiezone werden gedaan door de politiezone Aankoop Pepperspray (inclusief oefenpepperspray) + drugtesten Ontwikkelen foto s (een deel hiervan werd gerecupereerd via het VVF) Ijking meetinstrumenten (uitgezonderd AAT) Investeringskosten 2 motorpakken + motorlaarzen Informatiebord op kar Persoonlijke lampen interventie (130) Draagbaar ANPR systeem scooters voor de AGP 125 cc Totaal Administratieve werkingskosten Aankoop bureelbenodigdheden Frankeringskosten (1) Telefonie Receptie en representatiekosten Opleiding personeel Aankoop boeken, documentatie, Abonnementen Huur schietstanden Aankoop oefen en dienstmunitie Uitgaven eigen aan de politiefunctie (2) Huur en onderhoudscontract Canon Fotokopies Vervanging verouderd meubilair 880 Treintickets overbrenging illegalen (1) Een deel van deze uitgaven werden gerecupereerd via het verkeersveiligheidsfonds 2011 (2) Inktkussens vingerafdrukken, benodigdheden schietstand, zakken inbeslagname, batterijen, maaltijden cellen,... Onder administratieve werkingskosten worden verstaan de uitgaven gedaan om de dagelijkse werking van de diensten mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn aankoop bureelbenodigdheden, papier, frankeringskosten, telefoonkosten, vervanging verouderd materieel, In 2011 werd hiervoor uitgegeven Verzekeringen Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Kledij operationeel kader In 2011 werd door de personeelsleden een bedrag van besteed aan de aanschaf van kledij hiervan werd besteed aan de vervanging van uniformstukken en aan de aankopen van functieuitrusting. Een deel van de functieuitrusting werd gerecupereerd via het verkeersveiligheidsfonds. Informatica en bureautica Werkingskosten Verzekering voertuigen (1) Verzekering dienstverplaatsingen met privévoertuig Verzekering lichamelijk letsel honden 599 Verzekering dienstverplaatsingen met fietsen 166 Verzekering BA Verkeersklas 75 Brandverzekering Totaal (1) Een deel van deze uitgaven werden gerecupereerd via het verkeersveiligheidsfonds 2011 Licenties en huur software Aankoop informaticamateriaal Toners Onderhoudscontract straalverbinding Andere onderhoudscontracten software Totaal Een deel van deze uitgaven werd gerecupereerd via het verkeersveiligheidsfonds

38 Realisaties in 2011 Hardware Voorbereiding en opvolging technische dossiers met betrekking tot de verbouwing van het commissariaat Leopoldplein. Het is de bedoeling dat in deze dossiers het commissariaat Leopoldplein en het hoofdcommissariaat volledig geïntegreerd worden Dossier telefonie Camerabewaking Toegangscontrole Video wall Datanetwerk Vervanging kapot back-upsysteem (garantie) Test nieuw opslagsysteem voor de servers (ISCI) Aankoop en installatie van 30 PC s en 4 laptops in het kader van de jaarlijkse afschrijving van PC s Aankoop van een server voor verdere stappen in de virtualisatie van het serverpark Aankoop van PC s en laptops in het kader van de jaarlijkse afschrijving. De leden van de recherche worden in 2012 uitgerust met een laptop. Vervanging van servers (afschrijving en einde onderhoudscontract) Implementatie van de archivering aan de Citrix-kant Voorbereidend dossier voor de upgrade van het serverpark Citrix in Software Implementatie nieuwe versie archivering aan de ISLP-kant Opvolging project inboedelbeheer Installatie softwarepakket Zeus van Cipal voor de dienst Openbare Orde & Verkeer Aanpassingen softwarepakket opleidingen Project afwezigheidtoezicht - opvolging en beheer Planning 2012 Nieuwe versie programma wijktaken Uitstippelen toekomstvisie programmatie, welke technologie te gebruiken? Implementatie van de technische dossiers met betrekking tot de verbouwing van het commissariaat Leopoldplein en de integratie met het hoofdcommissariaat Digitale telefonie Camerabewaking van beide commissariaten Toegangscontrole Video wall op de dispatching Datanetwerk Central printing systeem optimaliseren 38

39 Management van processen Begripsomschrijving De manier waarop de organisatie vanuit strategie en beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt, gericht op waardetoevoeging voor alle stakeholders. De manier waarop gezocht wordt naar een gezonde balans tussen procedurele sturing en professionaliteit. Algemene context Een aandachtig lezer van de vorige edities van onze jaarverslagen zal ongetwijfeld opgemerkt hebben dat de politiezone Grensleie continu de inspanning heeft behouden om de know-how te verwerven om een procesgeoriënteerd beleid te kunnen voeren. In dit jaarverslag blikken we in het kort even terug op deze voorbije jaren en beogen te eindigen met een duidelijke stand van zaken op dit moment en om de implicaties van deze toch wel ingrijpende evolutie begrijpbaar voor te stellen Inderdaad werd in onze politiezone vanaf 2003 geïnvesteerd in mensen en middelen om dit gegeven mogelijk te houden. Waar initieel de inspanningen op lokaal vlak werden geleverd werd al vlug duidelijk dat dit niet de goede manier van werken was. Immers, gelet op de vele verschillende politiezones van ons land ontstonden teveel pistes om hieraan te werken. Bovendien was het lang niet zeker dat alle politiezones rond dit thema werkten of hierin überhaupt zouden investeren. Dit was onbekend terrein en gezien verandering leidt tot weerstand haakten heel wat politiezones af. Er was trouwens geen wettelijk kader dat hiertoe verplichtte en enkel de signalen die de Directies van de relaties met de lokale politie (CGL-X) aan de politiezones gaven waren eigenlijk enkel aanbevelingen. Deze Directie nam gelukkig het initiatief om middels het oprichten van een nationale werkgroep (simultaan gebeurde dit ook voor de franstalige collega s) dit in goede banen te leiden. Zo ontstond er een permanente wisselwerking tussen de nederlandstalige en de franstalige werkgroep zodat consensus over het eindresultaat kon bereikt worden. Wij herhalen even dat sedert de oprichting van deze nationale werkgroep, in mei 2006, er twee medewerkers van onze zone permanent betrokken bleven bij deze werkgroep rond dit procesgebeuren. Onze politiezone liet deze kans niet onbenut. Initieel heeft deze werkgroep gezorgd voor de uitbouw van een kapstok die het mogelijk moest maken om de ontelbare processen die zich voordoen in een politieorganisatie te identificeren, te ordenen en hun een plaats te geven. Dit heeft gezorgd voor de ontwikkeling van de zogenaamde procesarchitectuur De procesarchitectuur is dus een nationaal goedgekeurd model om alle politionele bedrijfsprocessen op een uniforme manier in onder te brengen zodat alle politiediensten in België een uniforme kwalificatie hanteren en eigenlijk al dezelfde taal kunnen spreken. De procesarchitectuur werd compleet door de bedrijfsprocessen op te splitsen in drie weloverwogen deelprocessen die in de loop van de volgende jaren ontwikkeld werden: De primaire processen (afgewerkt in 2008) Nominatief betreffen dit de onderliggende processen Onthalen en behandelen van (initiële klachten en) aangiften Navolgend onderzoeken Noodhulp verlenen Gebeurtenissen beheren Toezien en handhaven Informeren en adviseren 39

40 De ondersteunende processen (afgewerkt in 2010) Nominatief betreffen dit de onderliggende processen en onderverdeeld in 3 grote thema s Inzake medewerkers Beheren van de personeelsformatie Begeleiden en ontwikkelen van medewerkers Inzetten van medewerkers Inzake middelen Verwerven van middelen en diensten Beheren en inzetten van middelen en diensten Inzake informatie Gericht delen van informatie en kennis De besturingsprocessen (afgewerkt in 2011) Hierbij dienen wij wel te vermelden dat de eindresultaten i.v.m. deze processen nog op een plenaire vergadering met de diverse nationale vertegenwoordigers dienen voorgelegd te worden ter goedkeuring. Dit is voorzien op 18 april In 2011 werd er dus door de nationale werkgroep uitsluitend gewerkt rond de Besturende processen ook wel eens de Sturende processen genoemd. Implementatie in het korps Bovenstructuur Procesbegeleiding Ons korps is al jaren vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen alwaar de zone expertise kan opdoen. De stuurgroep procesbegeleiding Het betreft een beperkte groep van leidinggevenden en beleidsmedewerkers uit de korpsen bijgestaan door leden van CGL (Directie relaties met de lokale politie), die tot taak heeft het procesgebeuren te stimuleren en te ondersteunen. Sedert maakt de korpschef deel uit van deze stuurgroep die in 2011 éénmaal bijeenkwam en waar vooral het primair proces Beheren van gebeurtenissen aan bod kwam. Het provinciaal netwerk voor organisatieontwikkeling Het provinciale netwerk organisatieontwikkeling oorspronkelijk provinciaal netwerk van procesbegeleiders genoemd is samengesteld uit procesbegeleiders en beleidsmedewerkers uit de hele provincie en werkt rond items die in diverse werkprocessen en beleidsprocessen kunnen worden toegepast en geïmplementeerd. PZ Grensleie nam in 2011 maximaal deel aan deze vergaderingen. In 2011 waren er 7 dagvergaderingen gepland. De items die in het PNO werden behandeld zijn: Uitschrijven van de aanbevelingen bij het operationeel organiseren van het beheer van geplande gebeurtenissen Aanvang procesbeschrijving van het primair proces Gebeurtenissen beheren Finaliseren van bovenvermeld proces Voorstelling van de resultaten van het proces Beheren van gebeurtenissen aan de stuurgroep van dit provinciaal netwerk ter goedkeuring en ter verspreiding aan alle politiezones in West- Vlaanderen Bespreking van de veiligheidsmonitor Ontwikkeling van voorstellen om de lokale bevolking te betrekken met het oog op de opmaak van een nieuw zonaal veiligheidsplan in 2013 Analyse van de Omzendbrief CP 3 dd m.b.t. de organisatiebeheersing van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. Ontwikkelen van een tool om een risicoanalyse te faciliteren Bespreking van de nieuwe beleidscyclus m.b.t. het Zonaal Veiligheidsplan, in het bijzonder de scanningsfase Werkgroep procesarchitectuur De in mei 2006 opgerichte werkgroep procesarchitectuur blijft gehandhaafd. De werkgroep was aanvankelijk samengesteld met leden uit 12 diverse politiekorpsen aangevuld door een vertegenwoordiging van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie. Onder consulting van CGL, zijnde de ministeriële verbindingsdienst tussen federale en lokale politie werd er op regelmatige basis verder gewerkt in Politiezone Grensleie behoort tot de 40

41 believers en heeft als doelstelling om via deze werkgroep alle processen te helpen finaliseren. In 2011 werd door de nationale stuurgroep integraal gewerkt rond besturingsprocessen De besturingsprocessen hebben hun naam niet bij toeval gekregen. Zij besturen namelijk de organisatie in de richting van een gewenste toekomst. De besturing van de organisatie kan aan de hand van volgend schema worden weergegeven: besturen (verbeteren / vernieuwen) en Beheersen (herwerking tekst) Bij het implementeren van bedrijfsprocessen wordt altijd uitgegaan van de missie van de organisatie. Bij de besturende processen is dit niet minder belangrijk. Bij deze processen splitsen wij de dagelijkse werking visionair uit. De voornaamste peilers bij de organisatiebesturing zijn: Het bepalen van de koers Het vertalen van de koers Het coördineren van de activiteiten Het aansturen van die activiteiten Het bepalen van de koers Daarbij gaat het om het formuleren van de missie, visie en waarden en waarbij de organisatie aangeeft hoe ze de omgeving en de ontwikkelingen daarbinnen ziet en in welke richting ze daarin wil bewegen. De missie geeft een antwoord op een aantal vragen: waartoe en waarom bestaat onze organisatie? Wat zijn onze voornaamste belanghebbenden? De visie drukt uit wie de organisatie wil zijn. Wat is het toekomstbeeld, wat zijn de ambities op lange termijn? Wat is het gemeenschappelijk beeld van een gewenste en haalbaar geachte toekomstige situatie en van het veranderingstraject dat nodig is om daar te komen? Samen met de visie formuleert men kritieke succesfactoren/succesbepalende factoren. Het gaat hier dus om alle eigenschappen die essentieel zijn voor de continuïteit (=statisch) en de ambities (= dynamisch) van de organisatie. 41

42 Vertalen van de koers - strategie De strategie concretiseert het toekomstbeeld (visie en bijhorende kritieke succesfactoren) in termen van doelstellingen die in de gewenste situatie bereikt moeten zijn. Een doelstelling gaat dus over de vraag: wat zijn de (meetbare) resultaten die we willen bereiken. De langetermijndoelen zijn niet specifiek meetbaar maar de weg (doelstellingen) ernaar toe is meetbaar. Het coördineren van de activiteiten Niet de organisatie maar haar medewerkers leveren prestaties. Dit kunnen ze enkel als ze duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt (welke dienstverlening met welke criteria) en voor welk deel van de koers zij aanspreekbaar zijn (structuur die verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden duidelijk afbakent). Medewerkers dienen bovendien nog eens gemotiveerd en geïnspireerd te zijn (organisatiecultuur) en de nodige kennis, vaardigheden te hebben en verder te ontwikkelen (competenties). Middelen moeten eveneens aangepast zijn aan de missie en de visie. De samenwerking met partnerorganisaties dient gestroomlijnd te worden. Elk element draagt bij tot de realisatie van de koers maar kan tegelijkertijd niet los gezien worden van het geheel. In een optimale bedrijfsvoering worden al deze elementen in samenhang aangestuurd Het aansturen via processen en projecten De visie en doelen op lange termijn dienen vertaald te worden naar de activiteiten op de werkvloer. De procesgerichte organisatie vertaalt de visie en de doelen op lange termijn naar gewenste resultaten voor haar processen en naar bijbehorende prestatie-indicatoren. Procesgerichte organisaties zorgen ervoor dat de procesgang beheerst is, dat de afgesproken werkwijzen en de te behalen prestatie-indicatoren op een duurzame manier bewaakt en opgevolgd worden. Werkgroep voor het uitwerken van een nationale procesarchitectuur In 2011 vonden er 12 vergaderingen plaats op de Directie van de relaties met de lokale politie (CGL-X) te Brussel Volgende onderwerpen kwamen aan bod: Brainstorming als opstart tot het uitwerken van een visietekst m.b.t. Besturingsprocessen Uitwerken van de Besturingsprocessen op lange termijn Uitwerken van de Besturingsprocessen op middellange termijn Uitwerken van de Besturingsprocessen op korte termijn Finaliseren van de Besturingsprocessen Bestudering van de Omzendbrief CP3 en de inpassing in de Besturingsprocessen Samenwerkingsverband met enkele andere Westvlaamse politiezones In het kader van benchmarking vonden er 4 vergaderingen plaats met de politiezones Arro Ieper en Het Houtsche teneinde van elkaar te leren op het vlak van procesgeoriënteerde bedrijfsvoering. Volgende onderwerpen kwamen aan bod: Hoe procesmatig de doorlooptijd van een proces-verbaal verkorten? Hoe de informatiegestuurde politie oriënteren? Hoe kan capaciteitsberekening positief determineren binnen een proces? Binnen het korps Binnen onze politiezone wordt er sedert jaren met proceseigenaars gewerkt. Uiteraard dient een voortdurende inspanning geleverd te worden om in het bijzonder deze mensen bij te scholen in de materie. In onze zone werd een eigen werkwijze vastgelegd om te slagen in deze opzet. Het procesmatig werken dient in de eerste plaats om een overzicht te krijgen van alle activiteiten binnen onze zone. Pas daarna dient er inzicht in het verloop van deze activiteiten verworven te worden. In feite vertrekt men van een toestand zoals er die al is (AS IS) en evolueert men naar een toestand zoals gewenst (TO BE). Vervolgens kan men de activiteiten onderbrengen binnen de procesarchitectuur! Enkel hierna kan men beginnen met de procesbeschrijving. Dit is een zeer intensief gebeuren maar de investering rendeert!. 42

43 De voornaamste componenten hierbij zijn: Aanduiden van een proceseigenaar Vermits het ganse verloop binnen een proces nooit mag stilvallen, steeds waar het kan zelfs verbeterd wordt, zal zijn voornaamste taak bestaan om de controle over dit ganse verloop van begin tot einde (end to end) te monitoren. Modellering van het proces Een procesarchitect beschrijft het ganse proces aan de hand van: Ontwerp van het procesmodel Beschrijving van de processtappen Beschrijving van de procesdetailleringen Beschrijving van de producten en de dienstverlening Bepalen van meetindicatoren Bijhouden van een verbeterplan. Implementeren van het procesverloop Rollen en functies zijn uiterst belangrijk. De lijnverantwoordelijken zorgen voor een vertaalslag naar hun medewerkers. Deze medewerkers moeten dermate betrokken worden dat zij hun meerwaarde inzien om via doelstellingen het resultaat te behalen dewelke vooropgesteld werden tijdens het uitwerken van de besturingsprocessen. De implementatie is er nog niet echt. Dit is een totaal nieuwe manier van werken en vraagt de nodige tijd om medewerkers bekwaam betrokken te maken. Wij kunnen stellen dat wij al heel wat expertise verworven hebben in het beschrijven van processen. Wij herhalen dat dit een heel vernieuwende aanpak is en heel arbeidsintensief. Op dit moment hebben wij volgende processen al beschreven Primaire processen Onthalen en behandelen van (initiële klachten en) aangiften (t.e.m de productbeschrijving) Gebeurtenissen beheren Toezien en handhaven Daarnaast geven wij voorrang aan deelprocessen. Aldus hebben wij beschreven: Afwezigheidstoezicht Klachtenbeheer Hercontactname met slachtoffers van inbraken Organiseren van opleidingen (aanvang) De uitdaging die zich aanbiedt vanaf 2012 zal er in bestaan om de uitgeschreven processen ook te gaan implementeren binnen onze organisatie en daarnaast nieuwe processen te gaan beschrijven teneinde onze producten en ons dienstbetoon te optimaliseren. Ontplooide activiteiten in het raam van de diverse processen Primaire processen Proces 1: Onthalen en behandelen van initiële klachten en aangiften Voorbeeld van procesmodellering: 43

44 Voorbeeld van een processtap: Nationaal dient in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in 2012 het proces onthalen en behandelen van initiële klachten en aangiften uitgewerkt te zijn. In onze zone is dit proces reeds gefinaliseerd t.e.m. de productbeschrijving. De verdere opdracht bestaat erin het bepalen van de procesindicatoren, rollen en verantwoordelijkheden binnen onze organisatie in dit proces. Navolgend dient het meetplan terzake nog toegevoegd te worden en aangevuld te worden met een verbeterplan. Deze oefening zal trouwens ook op provinciaal vlak hernomen worden teneinde andere politiezones toe te laten de nodige knowhow te verwerven. Proces 2: Navolgend onderzoeken Navolgend onderzoeken is één van de kerntaken van alle afdelingen binnen onze zone, voor de ene afdeling (recherche) al wat meer dan voor de andere. Het proces op zich omvat een diversiteit aan aspecten. In 2011 werden volgende aspecten verder uitgewerkt: Overdrachten onderzoeken tussen de afdelingen onderling enerzijds en de lokale recherche en federale gerechtelijke politie anderzijds (cfr protocol FGP / Lokale Recherche) Het behandelen van onrustwekkende 44

45 verdwijningen (o.a. in ziekenhuizen en psychiatrische centra, minderjarigen Navolgend onderzoek op plaatsen delict (i.s.m. labo FGP)) Voor 2012 is het de bedoeling om door te gaan met de beschrijving van verschillende andere deelprocessen Proces 3: Noodhulp verlenen Een belangrijk aspect van dit primaire proces betreft de nood en interventieplanning i.g.v. rampen en ernstige incidenten. Binnen de politiezone werden de wettelijk voorziene structuren opgericht, wordt er geregeld bijeengekomen en geoefend. MENEN In Menen kwam de gemeentelijke veiligheidscel twee keer samen in het voorbije jaar. In 2011 werd verder gewerkt aan de opmaak van verschillende BNIP s voor Menen. Voor de start van de rit Menen-Poperinge (Franco Belge) werd een BNIP opgemaakt. Daartoe werden ook verschillende coördinatievergaderingen gehouden. Ook voor Grensrock werd een BNIP gemaakt en ook voor de firma Cappelle werd een BNIP ontworpen. Dit laatste BNIP werd nog niet helemaal afgewerkt. Het BNIP voor de firma DENY (gelegen op de LAR) ligt tot op heden nog steeds ter goedkeuring bij de federale overheid. Ook in Menen werd geoefend in 2011, op 13 oktober vond een oefening plaats in de firma Cappelle. Verschillende scenario s werden ingeoefend, zowel op het terrein (CP-ops) als op beleidsniveau (GCC). WEVELGEM In 2011 vonden 5 bijeenkomsten van de gemeentelijke veiligheidscel plaats. Af en toe (3 keer) wordt tevens gewerkt met een kleinere groep medewerkers van de verschillende disciplines, en dit om specifieke materies verder uit te diepen. Belangrijkste realisaties zijn onder meer een start van de opmaak van BNIP s voor de rust- en verzorgingstehuizen in Gullegem, Moorsele en Wevelgem, en dit met de verantwoordelijken van elk RVT (op basis van de interne noodplannen). Daarnaast is ook overlegd met alle partners inzake de luchthaven te Wevelgem met als doel de creatie van een BNIP. Voor het Kerstbal en de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem werd een apart BNIP (aanvullend op het ANIP) opgemaakt. LEDEGEM In 2011 vonden drie bijeenkomsten van de gemeentelijke veiligheidscel plaats. Op vrijdag 30 september 2011 vond een grote oefening plaats te Ledegem: er was een ongeval met brandend voertuig waardoor giftige rook vrijkwam. Voor de traditionele Paardenkoers te Sint- Eloois-Winkel werd in 2011 opnieuw een BNIP opgemaakt. Het is de bedoeling in 2012 voor verschillende sites een eerste veiligheidsplanning op te maken voor de site sporthal en De L!NK te Sint-Eloois-Winkel, de site sporthal en De Samenkomst te Ledegem, de scholen en Rustenhove. Proces 4: Gebeurtenissen beheren Algemeen Het proces het beheren van gebeurtenissen werd in 2009 gefinaliseerd. In 2011 hebben we ons vooral verder geconcentreerd op de verdere implementatie van de diverse stappen weerhouden in het proces, en dit zowel intern als extern. Het aanvragen van evenementen via het aanvraagformulier gebeurtenissen wordt algemeen gebruikt. Het bevat alle info noodzakelijk om multidisciplinair het evenement te beheren. Waar nodig wordt het opgenomen in het maandelijks evenementencollege in elk van onze gemeenten in de PZ. In het halfuurtje kan de organisatie haar evenement toelichten en punctuele bijsturingen kunnen gebeuren om van het evenement een voor iedere partij haalbare en aangename gebeurtenis te maken. Het binnen de politie voorzien van mensen en middelen blijft een oefening van optimalisatie. Zonder in te boeten op dienstverlening wordt bekeken welk middel en wie er best de invulling doet. Ook het partneridee (samenwerken met vrijwilligers, professionele security maatschappijen, ) wint meer en meer veld. Efficiëntie en effectiviteit blijven hierbij de krijtlijnen in het beheren van de vele gebeurtenissen, die in onze PZ plaatsvinden. 45

46 Fuifbeleid Aansluitend op het beheren van gebeurtenissen, zijn de fuiven natuurlijk hoofdaandeelhouder van het totaal aantal evenementen. In 2011 werd verder aandacht besteed aan het aspect lawaaihinder/ geluidsoverlast. In deze complexe wetgeving werd vooral onderzoek gedaan door onze cel milieu en geluid. Bij de diverse vergaderingen en adviezen die worden geformuleerd, wordt aan de organisator duidelijk gemaakt dat geluidsoverlast voor niemand goed is, noch voor de organisator (imago) noch voor de buren die hun nachtrust verstoord wordt. In 2011 werden deze (geluids-) afspraken veelal vastgelegd in beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De overlastpatrouille die in het weekend vooral de fuiven controleert, werd bemand met iemand die de technische opleiding heeft genoten om geluid te meten. In het kader van de werkzaamheden voor een vernieuwd algemene politieverordening (APV) werd samen met de jeugddiensten van de 3 gemeenten vergaderd om het fuifbeleid hierop af te stemmen. De wetgevingen die moeten gerespecteerd worden zijn legio. Vooral de vertaalslag van die wetgevingen naar een leesbare en vooral toepasbare fuif- Bijbel is de doelstelling. Terug werd in de gemeente Wevelgem, samen met brandweer en Rode Kruis, driemaal een fuifbuddy-cursus gegeven. Vrijwilligers die lid zijn van een (jeugd)vereniging krijgen er een overzicht van wat zij kunnen en mogen doen in kader van de veiligheid van een fuif of evenement. Sporadisch werd de dag van de fuif een afstapping ter plaatse gedaan om kort voor de fuif nog even te controleren als de gemaakte afspraken wel degelijk nagekomen zijn. Iedere partner Brandweer politie- Rode Kruis bekijkt vanuit zijn competentiebril het evenement en in dialoog met de organisator wordt in extremis nog bijgestuurd. Beter voorkomen dan genezen is het motto in een veilig fuifbeleid. Proces 5: Toezien en handhaven Het proces Toezien en Handhaven werd in 2010 uitgeschreven. Het is een proces waarbij onze personeelscapaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk moet aangewend worden en dit om een antwoord te bieden op de vele vragen tot toezicht, concrete probleempunten of opkomende gedetecteerde problemen. Een goede oriëntatie in tijd en ruimte, rekening houdende dat iedere inwoner van onze politiezone recht heeft op een gelijkwaardige politiezorg is onze dagdagelijkse bezorgdheid. De PIT tool (politionele informatietool) werd verder geëxploiteerd. Dit betreft software om het politioneel toezicht op basis van informatie nog beter aan te sturen, op te volgen en te evalueren). Het registreren van wat er juist werd gedaan tijdens het regulier of het bijzonder toezicht in het kader van de uitvoering van de actieplannen van het zonaal veiligheidsplan, werd verder verfijnd via de jobfiches zodat verantwoording kan afgelegd worden waar nodig. De aandacht voor goede up-to-date briefings blijft permanent binnen een goede informatiegestuurde politie. De steun van de federale (paarden) patrouilles bleef als bijkomende vorm van toezicht tijdens de weekends, het vakantietoezicht, het toezicht op de speelpleinen, werden verder in het totale plaatje van politioneel toezicht voorzien. Het deelproces vakantietoezicht werd volledig uitgeschreven. Vanaf het moment van de melding aan het loket, bij de een collega of via het internet, wordt de aanvraag verwerkt, opgevolgd en krijgt de aanvrager een feedback-brief met vermelding van het aantal controles door politie, aangevuld met (preventieve) opmerkingen. Proces 6: Informeren en adviseren Nazorg van slachtoffers In het raam van de nazorg van slachtoffers van inbraak werden in 2011 de activiteiten, die sedert geruime tijd uitgevoerd werden, verder gezet. Het betreft: Hercosi, hercontactname met slachtoffers van inbraken door de wijkinspecteur, binnen de 8 werkdagen na de feiten door middel van een huisbezoek, met concrete tips tegen inbraak en overhandigen van een nieuw infomapje met nuttige folder en BIN-formulier. TPA (technopreventief advies) wordt aangeboden, voor Menen in samenwerking met de preventiedienst. Preventieve adviezen Op vraag van particulieren/bedrijven wordt een technopreventief advies verstrekt m.b.t. inbraakpreventie. De contactgegevens staan onder meer in het nieuwe infomapje zoals hierboven vermeld. 46

47 Verkeer en Openbare Orde Op 1 september 2010 werd het organigram van de politiezone gewijzigd. Er werd een totale nieuwe afdeling Openbare Orde en verkeer opgericht. Hierbij werd aan de zevende pijler van de politiezorg, met name verkeer, concreet gestalte gegeven. Tevens werd tegemoetgekomen om minimaal 8 procent van de capaciteit - door alle afdelingen heen- aan het verkeersaspect te besteden. De afdeling clustert echter meer dan de dienst verkeershandhaving (met alle motorrijders en agenten van politie hierin) alléén; Tevens is een dienst evenementen opgericht. Deze dienst behandelt in het kader van het proces beheren van gebeurtenissen en toezien en handhaven alle evenementen conform het uitgetekend proces en dit voor het gehele grondgebied van de politiezone. De dienst mobiliteit behandelt dan alle aanvragen en adviezen die moeten geformuleerd worden in kader van verkeerstechnische aspecten, wegeniswerken, terrasvergunningen. Overleg met de technische diensten van de gemeente, de aannemers, de particulieren die een vergunning aanvragen voor hun werken is een belangrijk partnergericht gegeven. Het juiste, wettelijk verkeerstechnisch advies verlenen is de dagelijkse uitdaging. Er worden inspanningen gedaan om verkeersveiligheid crossdirectioneel te bewaken. Een probleempunt in het verkeer wordt gedetecteerd door de wijkinspecteur of een reguliere interventieploeg. Hierop wordt toezicht gedaan en indien nodig een advies geformuleerd of een overleg gepleegd met de bevoegde overheden. De integrale benadering is zeker in het streven naar meer verkeersveiligheid meer dan ooit aan de orde. In dat kader is het maandelijks overleg met de technische diensten van de gemeente of stad, onder regie van de bevoegde schepen, een meerwaarde. In constante dialoog streven naar een kwalitatieve invulling en realisatie van verkeersonveilige situaties blijft ons motto. Ondersteunende processen Zoals reeds eerder vermeld zijn er zes ondersteunende processen gespreid over drie domeinen nl. personeel, logistiek en gericht delen van informatie. In die verschillende domeinen worden initiatieven genomen om het procesgericht werken te benaderen. Begeleiden en ontwikkelen van medewerkers Er werd een onthaaltraject opgesteld voor nieuwkomers in de zone. Dit traject duurt vier dagen. Het is de bedoeling in de toekomst eveneens een traject uit te werken voor de personeelsleden die de zone verlaten. Het luik training GPI 48 werd volledig uitgewerkt. In 2012 is het de bedoeling om de evaluatieprocedure en het opleidingsbeleid volledig te herwerken. Gericht delen van informatie en kennis In het verleden werd binnen onze zone reeds de nodige aandacht besteed aan IGPZ,ondermeer door de organisatie van de OPOV-vergaderingen (operationeel overleg) en de invoering van de politionele informatietool (PIT). Aan beide zaken werden trouwens in de loop van het voorbije jaar verfijningen aangebracht. Bij de aanpassingen van ons organigram in september 2010 werd een officier aangewezen met als specifieke taak het beheer van de informatie. De voornaamste doelstelling voor 2011 zijnde de identificatie van de verschillende informatiestromen en producten met het oog op maximale aanwending werd niet gehaald. Door het overlijden van de officier verantwoordelijk voor de IGPZ binnen onze zone dient het jaar 2011 als een overgangsjaar beschouwd. In november 2011 werd een nieuwe officier aangezocht binnen onze zone. Deze werd pas begin 2012 operationeel. De volgende stap die de organisatie moet zetten, is het identificeren en beschrijven van de verschillende deelprocessen binnen deze domeinen. Hiertoe is een aanzet gegeven via een wekelijks overlegmoment tussen het afdelingshoofd van de steundiensten en de verschillende diensthoofden van deze afdeling en het diensthoofd van het korpssecretariaat. Doelstelling voor 2012 is het verder verfijnen van het OPOV met de bedoeling meer gerichte informatie detecteren die kan leiden tot het opstellen van een gerechtelijk informatierapport (RIR). Verder grijpen we ook terug naar de doelstelling van 2011 die wegens onvoorziene omstandigheden niet werd bereikt 47

48 Sturende processen Beleidsprocessen of sturende processen handelen over het bepalen van de koers van de organisatie en het aanhouden van deze koers. Welk doel heeft de organisatie voor ogen en welk prestaties wil de organisatie als dusdanig neerzetten in de toekomst. De PZ Grensleie maakt deel uit van de nationale werkgroep procesarchitectuur. Deze werkgroep, samengesteld uit een aantal lokale zones en leden van de federale politie, kreeg de opdracht om de architectuur van de besturingsprocessen te bepalen. Er is een ontwerp van architectuur voorgesteld dat in 2012 zal gefinaliseerd worden. Gezien deze architectuur nog niet kon worden gefinaliseerd zal in een volgend jaarverslag hierover meer kenbaar gemaakt worden. 48

49 Waardering door klanten, leveranciers en partners Begripsomschrijving Hoe waarderen klanten en leveranciers de inspanningen van de organisatie om aan hun eisen en wensen te voldoen? Buurtinformatienetwerk (BIN) Menen Wevelgem Ledegem Totaal In totaal waren er in contactmomenten tussen de lokale politie en de leden van het BIN. De meeste van deze contacten bestonden uit een bericht + een sms. De dispatching van de Politiezone kan ook rechtstreekse sms-berichten sturen naar de ledenlijsten van de BIN s. Van deze service werd in keer gebruik gemaakt. Voor 2012 zijn enkele nieuwigheden gepland. Zo zal BIN Wevelgem nog meer gebruik maken van de in 2011 gerealiseerde optie om op Facebook te gaan. Ook BIN Menen zal in 2012 wellicht (met hulp van de Preventiedienst) via de sociale media (Twitter, Facebook) nog meer bekendheid pogen te verwerven. Project MEGA Sedert begin 2010 verloopt de communicatie met de 3 BIN s via een nieuw systeem. Het systeem wordt gratis aangeboden aan de bevolking. Het is eenvoudig: elke coördinator (en dat zijn er dus drie) krijgt een gsm toestel van de PZ, met een goedkoop sms abonnement. Via de politie worden berichten doorgestuurd (via mail) die door de coördinator via een eenvoudig programma op de PC worden omgezet in een sms en een e- mail aan alle leden van het netwerk. Mede doordat het systeem gratis werd, is het aantal leden sterk gestegen: Dit project loopt in het 6 de leerjaar van vrijwel alle lagere scholen van de regio Menen- Wevelgem-Ledegem. Mega wil de kinderen via een reeks lessen een aantal sociale vaardigheden bijbrengen zodat ze weerbaarder worden in bepaalde risicovolle situaties zoals bijvoorbeeld pesterijen, stress en middelengebruik. Assertief NEEN leren zeggen tegen groepsdruk, reclame en allerlei genotsmiddelen zonder daarbij hun gezicht te verliezen in groep staat hierbij voorop. Het lessenpakket, bestaande uit 10 sessies, wordt deels gegeven door politiemensen, door de leerkrachten en door het CLB. In de lessen wordt er geen informatie gegeven over illegale middelen of drugs. Het Megaproject wordt afgesloten met een Mega-fuif. Tijdens het schooljaar is er ook een interactieve ouderavond in samenwerking met de verschillende partners. 49

50 Omdat het belangrijk is dat de ouders op de hoogte zijn van hoe zij dit thema met hun jongere kunnen bespreken, ontvangen zij een VAD-Brochure Tieners, alcohol en drugs. Op de binnenflap van de brochure kunnen de ouders een aantal nuttige adressen terugvinden waar zij verdere informatie of hulpverlening kunnen vinden. De handleiding van het lessenpakket werd dit schooljaar grondig herwerkt. Het bevat heel wat didactische hulpmiddelen om de verschillende thema s in de klas aan te brengen. Samen met de handleiding voor de leerkrachten werden ook de werkboekjes voor de leerlingen aangepast. Alles werd in een moderner kleedje gestopt. Het MEGA-project kadert in de geest van de gemeenschapsgerichte politiezorg en hecht veel belang aan partnership. Het project wordt immers niet alleen gedragen door politiemensen. Het is een samenwerking tussen de scholen, de gemeente, de leerkrachten, de ouders, sociale hulpverlening, CLB, de brandweer en de politie. In onze politiezone zijn 13 politiemensen opgeleid die instaan om het preventiepakket aan te bieden. Namen deel in het schooljaar : Scholen leerlingen Menen Wevelgem Ledegem 2 48 Klachtenbeheer In het werkjaar 2011 werden 38 klachtendossiers behandeld. Dit is een stijging met 52 % t.o.v Voorwerp van de klachten: Bedreigingen Gewelddaden tegen personen of goederen Valsheid in geschrifte Schending van het beroepsgeheim Aanslag op de persoonlijke levenssfeer Machtsoverschrijding Agressief gedrag of houding Intimiderende houding Klantonvriendelijkheid Gebrek aan respect en beleefdheid Lakse of negatieve houding bij taakuitvoering Algemene houding en voorkomen Openbare dronkenschap Niet of slecht naleven van procedures Gebreken in behandeling van onder toezicht geplaatste personen Onpartijdigheid / neutraliteit Ongelijke behandeling / niet eenvormig optreden Onjuiste vaststellingen / onbevoegdheid Niet houden aan de regels Misbruik functie gezag Inbreuk discretie / geheimhouding Ondoelmatig beheer van de materiële middelen (beheer van wapens) Overschrijding of verkeerd aanwenden van gezag Gegeven gevolg: Totaal Gevolg Aantal personeelsleden Op 02 Maart 2011 ging een ouderavond door in CC Guldenberg te Wevelgem waar 40 ouders aanwezig waren. De ouders ontvingen eveneens een brochure met oudervaardigheden die dient als leidraad naar opvoeding toe. Op 13 Mei 2011 ging een Megafuif door in CC De Stekke te Moorsele waar 214 leerlingen aanwezig waren. Fuifbeleid Nog in onderzoek 06 Persoonlijke bijsturing 03 Overmaking bevoegde instantie 05 Functioneringsnota 08 Zonder gevolg 29 Intrekking klacht 02 Terechtwijzing 01 Maatregelen om herhaling te vermijden 03 Situatie geregulariseerd 01 Werd beschreven in de rubriek management van processen 50

51 Oorsprong klacht: Particulier 15 Interne klacht 07 Via diplomatieke of politieke kanalen 05 Via Comité P / Algemene Inspectie 08 Via Parket 03 Aantal klachten per dienst: Interventie 18 Politiezorg 04 Onthaal 02 Dispatching 03 Recherche 02 Milieu 01 Openbare Orde en Verkeer 04 Algemeen (Korps) 04 Felicitaties en bedankingen In 2011 heeft het korps 28 schriftelijke felicitaties ontvangen (5 meer dan in 2010). Oorsprong felicitaties Particulier 16 Intern korps 07 Stads of provinciediensten 03 Via externe politiediensten 02 Aantal felicitaties per dienst: Interventie 09 Recherche 02 Afdeling Openbare Orde en Verkeer 08 Milieu 01 Algemeen Korps 04 Totaal (*) 30 (*)Een felicitatie kan voor meerdere diensten bestemd zijn. HERCOSI en TPA Hercosi Net als in de vorige jaren kregen alle slachtoffers van een inbraak in een bewoonde woning het bezoek van de wijkinspecteur in het kader van hercosi. Hercosi staat voor : Hercontactname Slachtoffer Inbraak. Een afspraak voor dit bezoek dient te gebeuren binnen de 8 werkdagen na de vaststelling van de inbraak. Dit wordt strikt opgevolgd door de beheerder van de preventiedienst binnen de politiezone Grensleie. Tijdens dit bezoek wordt de gelegenheid geboden om een technopreventief advies (TPA) te krijgen. Deze mogelijkheid werd ook al een eerste maal aan het slachtoffer aangeboden op het ogenblik van de vaststellingen ter plaatse van de inbraak. Die keuze wordt dan aangevinkt op het VIEW document welk door de opstellers opgemaakt wordt ter plaatse en digitaal overgemaakt wordt aan de preventiedienst van de PZ Grensleie. De rode draad in het verhaal is dat een slachtoffer op verschillende tijdstippen van zijn slachtofferschap, zijn wens tot uitvoering van een TPA kan doen. Een eerste maal bij de vaststellingen ter plaatse. Een tweede maal tijdens het bezoek van de wijkinspecteur, bij de uitvoering van zijn Hercosi. Tijdens de uitvoering van zijn hercosi kan de wijkinspecteur zijn bezoek ondersteunen met een mapje dat afgegeven wordt aan het slachtoffer. Daarin zit er info over premies die kunnen verkregen worden in het kader van inbraakpreventie, hoe zich als slachtoffer aan te melden op de rechtbank, en info over het BIN Zoals reeds gezegd worden de termijnen die moeten gevolgd worden (eerste contact door wijkinspecteur) binnen de acht werkdagen na vaststelling inbraak en de uitvoering van de mogelijke TPA (binnen de 30 dagen na de vraag) heel secuur en dagelijks opgevolgd. Slechts bij uitzondering wordt van deze termijnen afgeweken, en dit door externe factoren (buiten de wil om van de wijkinspecteurs). Hiertoe beschikken de wijkinspecteurs over een tool : De wijktaken, een programma waarin ze nauwgezet hun opdrachten kunnen bijhouden. Wijkinspecteurs die samen op een bureel zitten, zien de wijktaken van elkaar, waardoor bij langdurige afwezigheid (ziekte, verlof, opleiding, ) de collega de wijktaak overneemt zodat toch voldaan wordt aan de termijnen. 51

52 In 2011 werden 250 Hercosi s uitgevoerd; Menen Lauwe Rekkem Wevelgem Gullegem Moorsele Ledegem Totaal brief Prev 31 mocht helpen bij de uitvoering van deze adviezen. In 2010 werden nog 42 TPA s in Menen uitgevoerd, voor 2011 zijn dit er reeds 93. In Menen bestaat de gemeentelijke premie nog. Vermoedelijk is dit ook een oorzaak van het hoge aantal aanvragen tot TPA. Wevelgem is spectaculair gedaald. Van 69 in 2010 naar 47 in In dit jaar werd de gemeentelijke premie ook afgeschaft. Mogelijks ligt dit mee aan de oorzaak, samen met de daling van het aantal hercosi s. Ledegem laat een status quo noteren. wat een aanzienlijke stijging is t.o.v (+ 25%). In Menen werden 3/5 van de hercosi s uitgevoerd (151 in totaal) Wevelgem heeft nog niet de helft van het aantal hercosi s van Menen (74 t.o.v. 151 in Menen). Slechts 10% van de hercosi s gebeuren in Ledegem. Wat vooral opvalt is de stijging in Menen (van 47 naar 72) maar bovendien de stijging in Rekkem : van 21 naar 59. Dit betekent een stijging van 280 % Iets wat zeker niet mag verwaarloosd worden. Over gans Wevelgem is er een kleine daling van de aantal uitgevoerde hercosi s. (74 tegenover 93 in 2010) Technopreventief advies (TPA): In 2011 werden 153 TPA s uitgevoerd : Menen Lauwe Rekkem Wevelgem Gullegem Moorsele Ledegem Totaal Gelijklopend met de stijging van het aantal hercosi s kunnen we ook een stijging van het aantal TPA s waarnemen. Opnieuw vooral te Menen waar bijna 2/3 van de TPA s uitgevoerd werden (93 van de 153). Gelukkig kregen wij hier de steun van de Preventiedienst Menen, die ons in het kader van de omzend- Afwezigheidstoezicht Afwezigheidtoezicht is een deelproces van het primair organisatieproces nr 5 zijnde TOEZIEN EN HANDHAVEN. (Cfr Management van processen in dit jaarverslag) Om een optimale werking van het afwezigheidtoezicht te bewerkstelligen werd de toestand zoals ze bestond bestudeerd en bijgestuurd om te komen tot een gewenste toestand. Diverse interne diensten, waaronder niet in het minst onze ICT dienst, leverden hierbij een belangrijke bijdrage. Het principe bestaat er altijd in, om vanuit de wens van de klant te vertrekken en onze diensten zodanig te organiseren dat ieders bijdrage even belangrijk en innovatief dient te zijn om een optimale dienstverlening te kunnen leveren. 52

53 Alle betrokken medewerkers, partners en zeker ook de klant dient hierbij betrokken te worden. Daarom was kennis hebben over de verwachtingen van deze klant primordiaal. Dit betekende dat de klant ook kennis moet hebben van zijn rechten maar ook over zijn verplichtingen om dit systeem goed te laten functioneren. Indien dit gerespecteerd wordt dan slagen wij er in om in real time dit toezicht te organiseren! En blijkbaar met succes. Het aantal aanvragen in 2011 bedroeg 425 of een stijging met 60 % ten opzichte van Menen Wevelgem Ledegem Totaal De verdeling naar grondgebied laat een duidelijke stijging van het aandeel van Ledegem zien Verdeling naar grondgebied ,9 42,1 16, ,1 38,3 13, ,3 45,6 40,1 47,2 8,6 7,1 Menen Wevelgem Ledegem ,5 43,5 8, ,6 43,3 7,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 53

54 Protocols JAARVERSLAG 2011 In 2011 werden met externe partners volgende Protocols afgesloten: Protocol inzake de samenwerking tussen de lokale politiediensten van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk en de WPR op vlak van vaststellingen van feiten met betrokkenheid van eigen personeel. (aangepaste versie) Overeenkomst voor de coördinatie en het aansturen van ploegen en middelen tijdens het narijden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen tussen het CIC West-Vlaanderen en de lokale en federale politiediensten West- Vlaanderen Protocol pers - politie - gerecht dd geactualiseerd op

55 Waardering door medewerkers Begripsomschrijving Hoe ervaren, beleven en waarderen de medewerkers de inspanningen van de organisatie om een aantrekkelijke werkgever te zijn? Afwezigheid en ziekteverzuim Het aantal ziektedagen (dagen ziekteverlet wegens arbeidsongeval inbegrepen) bedroeg in dagen, dit is een gemiddelde van 16,87 dagen per personeelslid. Dit is een stijging van 25 % t.o.v Deze stijging is te wijten aan de langdurige afwezigheid van 8 personeelsleden (meer dan 100 dagen ziekteverlof op jaarbasis, waarvan 2 zelfs meer dan 300 dagen). Naast de afwezigheden omwille van medische redenen kunnen personeelsleden ook omwille van andere redenen onbeschikbaar zijn. 55

56 Sportchallenge vaag kunnen wij ons inbeelden wat wij in de loop van de dag voorgeschoteld zullen krijgen. Dit jaar geen specialistenwerk, iedereen doet alles. De eerste proeven gingen door in en rond de Riho-torens. Puzzelen, lopen, lasershoot, trappenloop en een quiz waren de ingrediënten. De Sportchallenge, het geesteskind van Stefaan Van Rijkel, kende zijn sluitstuk. Na de organisaties van Grensleie, Vlas, Moeskroen werd de cirkel in 2011 door Riho rondgemaakt. Accent Business Park Roeselare, vier teams, acht sportievelingen en de weergoden die ons eens slechtgezind waren. De vier tafels zijn gevuld, de briefing wordt gegeven bij het ontbijt. De sluier wordt gelicht, Nadien het openlucht zwembad van Izegem. Alsof het water nog niet nat genoeg was kregen wij een wolkbreuk te verteren. Het kon de pret niet deren, al dachten de toeschouwers daar waarschijnlijk wel anders over. Zwemmen met twee tennisballen of twee stokken ja, maar wie kwam er in godsnaam op het idee om, in het water een overall aan te trekken of een volledige lengte met te grote laarzen te zwemmen. Schiervelde, de namiddagproeven. Een fiets - en loopestafette met tussenin een ludiek intermezzo. Vier motorrijders, volledig uitgerust inclusief helm en laarzen die het tegen elkaar opnemen in een rolstoel. Hilarisch, om nog maar te zwijgen van de verwonderlijke blikken van voorbijgangers. Het bleek een opwarming, bij de behendigheidsproef werden de echte rijkunsten getest. 56

57 De eindproef, duidelijk niet voor mensen met hoogtevrees. Een deathride vanaf de tribune van het Schierveldstadion en een hoogtesprong, de afsluiter van een geslaagde organisatie. Alweer een podiumplaats voor het team van Grensleie na Riho en Moeskroen. Sportchallenge 2012, wordt door de PZ Grensleie georganiseerd op 21 september in en rond het Vijverhof Wevelgem. Stef, we zullen ons best doen om er opnieuw een onvergetelijke dag van te maken. Hopelijk geniet jij ervan. Korpsdag Op vrijdag 16 september 2011 werd naar jaarlijkse gewoonte opnieuw een korpsdag georganiseerd. Dit jaar ging deze dag door in Domaine de Jaurieu te Anseroeul (Kluisberg). Volgende activiteiten werden daar georganiseerd: Highlandgames (Schotse individuele uitdagingsspelen / denk samenwerkings behendigheids en krachtoefeningen) Paintball s Middags werd een middagmaal aangeboden. Sociale activiteiten In 2011 telde de vriendenkring 133 leden (101 actieve personeelsleden, 32 gepensioneerden en leden van de politieraad). Het bestuur bestond eind 2011 uit 11 leden van de politiezone, waarvan 1 voorzitter, 1 ondervoorzitter, 1 secretaris en 1 penningmeester. Op 01 Juli 2011 ging de voorzitter inspecteur Marc Ponnet op pensioen en werd hij opgevolgd door inspecteur Clint Berat. In 2011 organiseerde de Vriendenkring volgende sociale activiteiten: Een BBQ Een mosselsouper Een Sinterklaasfeest Kerst in t Flikkenkot Tijdens het jaar wordt op vrijdagavond de bar van de vriendenkring regelmatig opengehouden door de bestuursleden van de vriendenkring. De vriendenkring komt tevens financieel tussen in bvb. inschrijvingsgeld, verzekeringen, van sportactiviteiten waarbij leden van de zone aan deelnemen (bvb. voetbalploeg, sportchallenge). 56 personeelsleden namen deel aan deze activiteit 57

58 Naast de sociale activiteiten worden er ook geschenken gegeven aan leden van de vriendenkring bij geboortes, huwelijken, hospitalisaties en langdurige ziektes. Bij het overlijden van familieleden van leden van de PZ worden rouwkransen aangekocht. Met Sinterklaas krijgt ieder lid van de Politiezone wat snoepgoed. Op het einde van het jaar krijgt ieder personeelslid eveneens een geschenk. In 2011 kreeg iedereen een nieuwe zakagenda

59 Waardering door maatschappij Begripsomschrijving Hoe waardeert de maatschappij de inspanningen van de organisatie om in de bedrijfsvoering rekening te houden met de maatschappelijke behoeften en verwachtingen van de lokale, nationale en internationale omgeving. Toelichting Volgende maatstaven, die een aanwijzing geven over de perceptie van het korps door de maatschappij worden gehanteerd: 2 studenten bachelor maatschappelijke veiligheid Tijdens de verlofperiode werden op de afdeling ICT 2 jobstudenten ingezet. Bijdragen aan het verenigingsleven - voordrachten Voordrachten inzake techno preventie en algemene veiligheid Scholingsfaciliteiten Bijdragen aan het verenigingsleven Berichtgeving over politieacties en resultaten Rondleidingen, schoolbezoeken Interne milieuzorg Website Politiezone Scholingsfaciliteiten Het korps ontvangt geregeld stageaanvragen vanuit onderwijsinstellingen (universiteiten, hogescholen, ) die in principe gunstig onthaald worden. Het betreft doorgaans aanvragen van studenten: Criminologie Informatica Kantoor Maatschappelijke assistent Maatschappelijke veiligheid In 2011 liepen volgende studenten stage in de zone 1 student Bachelor Accountancy Fiscaliteit 3 studenten sociaal technische wetenschappen. 2 studenten maatschappelijk werk In 2011 werden slechts twee voordrachten gegeven in het kader van TPA en BIN. 11 maart 2011 voor een plaatselijke vereniging te Ledegem 30 april 2011 voor de jeugddienst van Wevelgem Er werden tevens twee grote TPA s (Technopreventieve adviezen) uitgevoerd, namelijk in het bedrijvencentrum en in de leegstaande gebouwen van Stow te Wevelgem. Voordrachten en vergaderingen inzake verkeersveiligheid Preventie in het domein van verkeersveiligheid spitst zich vooral toe op sensibilisatie, educatie en communicatie. In 2011 werd door de dienst mobiliteit deelgenomen aan diverse voordrachten en vergaderingen inzake verkeersveiligheid. Tevens werden de verschillende verkeerscommissies als adviserende partner bijgewoond. In april 2011 werd door de politie deelgenomen aan de invulling van het veiligheidsdorp n.a.v. de eerste B-Run te Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), een initiatief inzake verkeersveiligheid ter nagedachtenis van 2 overleden jongeren. Op vraag van de scholen werden terug

60 uren verkeerseducatie gegeven over opgedreven bromfietsen, weekendongevallen, werking van de verkeerspolitie. De fietsbehendigheid, het fietsexamen, na een korte theoretische uitleg, is ondertussen in iedere gemeente gekend en geïmplementeerd. Het is een laatste belangrijke stap in het lager onderwijs om hen fietsbewust en klaar te maken voor de stap naar de grote school. Deelname Opendeurdagen en beurzen - Job Info In het jaar 2011 bedroeg de capaciteit voor deelname 126 mensuren, dit is een 35% meer dan in Er werd deelgenomen aan volgende activiteiten: Sidin Beurs te Roeselare ( deze beurs is een jobbeurs voor 18-jarige afgestudeerden) Wieltjesfeesten te Menen Jobbeurs VTI te Menen Opendeurdag Brandweer Lauwe Beroependag Sint Aloysiuscollege Er werd bovendien regelmatig ten burele uitleg gegeven aan personen die interesse hadden om hun ingangsproeven bij de politie af te leggen. Tevens organiseerde de politiezone zelf een jobdag op 15 okt Geïnteresseerde kandidaat-inspecteurs werden uitgenodigd om een infosessie bij te wonen. Uiteindelijk schreven een 70-tal personen zich in. De sessie bestond uit de film go for police gevolgd door een korte inleiding, een voorstelling van de PZ Grensleie en een toelichting van de selectieprocedure voor inspecteur. Hierna werd iedereen uitgenodigd voor een drankje en konden er persoonlijke vragen gesteld worden aan de aanwezige beroepenvoorlichters. Persbabbel/ persberichten Naast de regelmatige persvoeding in de zin van overmaken faits divers aan de journalisten van de audiovisuele pers van onze politiezone, werd 1 persbabbel georganiseerd waarbij een toelichting werd verstrekt over: Het criminaliteitsbeeld van onze politiezone a.h.v. de strategische analyse van de strategisch analiste De geplande en uitgevoerde acties in het kader van de actieplannen De preventieve tips Inzake punctuele acties werd telkens een persbericht verspreid. Rondleidingen en schoolbezoeken In 2011 kreeg de politiezone van een aantal scholen een aanvraag om ofwel een bezoek te brengen aan de politie ofwel om een politieagent op bezoek te krijgen in hun school. De scholen die op bezoek kwamen in het politiegebouw kregen een rondleiding en een uitleg betreffende de dagdagelijkse taken van een politieambtenaar en de gebruikte middelen (voertuigen, cellen, radio s, ademanalysetoestel, flitsvoertuig, ) De operationele groep kreeg het bezoek van 2 kleuterklasjes (telkens een 20 tal kleuters). Onze politiezone is eveneens medewerker aan de Roefeldag, georganiseerd door de gemeente Wevelgem. Roefel vond plaats op zaterdag 25 juni De kinderen van het lager onderwijs (6 jaar tot 12 jaar) kunnen die dag deelnemen aan het leven van de volwassenen. Dit is niet alleen kijken en luisteren, maar ook zelf actief meedoen. Het bezoek aan het politiebureel ging door in de Post Menen op het Vander Merschplein. Maximum mochten er 40 kinderen komen. Ieder jaar opnieuw zijn alle plaatsen ingenomen. De leeftijd van de kinderen varieert tussen de 6 en 12 jaar, met een grotere groep van 8-9 jarigen. De kinderen zijn vergezeld van 4 begeleiders. De kinderen worden in 2 groepjes verdeeld. Op het programma stond: Rondleiding in het gebouw (vooral de cellen bleken heel interessant voor de kinderen) De verschillende uniformstukken (kepie, matrak, handboeien, helmen, revolver) werden voorgesteld en de kinderen kregen de mogelijkheid om deze te passen. Het zelf nemen van vingerafdrukken Bekijken en instappen van de verschillende voertuigen en moto s met het aanwezige materiaal. 60

61 Rond Hr werd het bezoek afgerond en kregen de kinderen als aandenken aan de politie een stylo, snoepje en een sleutelhanger. Website Politiezone De Website van de Politiezone wordt regelmatig aangepast met nieuwe artikels en aankondigingen zowel wat betreft verkeersacties, alcoholcontroles of preventieve maatregelen. In 2012 is het de bedoeling de website productgericht bij te sturen Interne milieuzorg Papier wordt zoveel mogelijk apart opgehaald voor recyclage. Vertrouwelijke documenten worden versnipperd. Alle papier wordt gedeponeerd in containers en opgehaald door een gespecialiseerde firma. Lege laser en fotocopieusetoners worden opgehaald door een firma die zorgt voor milieuvriendelijke recyclage. Op regelmatige basis wordt afgedankt materiaal en afval gevoerd naar het containerpark. Volgende energiebezuinigende maatregelen werden in 2011 verder gezet: De uitgelogde PC s die niet uitgeschakeld zijn worden op drie vaste tijdstippen automatisch uitgeschakeld. Enkele servers werden gevirtualiseerd (meerdere servers op 1 fysieke server) Processen-verbaal worden digitaal gearchiveerd zodat er minder papierverbruik is. In 2012 zal eveneens digitale archivering voorzien worden voor alle andere administratie. 61

62 62

63 Bestuur en financiers Begripsomschrijving De mate waarin de organisatie in staat is haar financiële en operationele doelstellingen te realiseren. Toelichting In dit resultaatgebied wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten maatstaven: Financiële maatstaven (begrotingsresultaat) Operationele maatstaven (operationele resultaten) Financiële resultaat Het eigenlijke financiële resultaat valt af te leiden uit de jaarrekening. In 2011 werd de jaarrekening 2010 opgemaakt en goedgekeurd door de politieraad op Zo bedroeg het algemeen begrotingsresultaat voor 2010 in de gewone dienst ,90. De buitengewone dienst werd afgesloten met een negatief begrotingsresultaat van ,76. Wat betreft de begroting 2011 werd in de politieraad van de begrotingswijziging 1 goedgekeurd. Hierin werden volgende bedragen vastgesteld : Gewone ontvangsten: Gewone uitgaven: Buitengewone ontvangsten Buitengewone uitgaven Het geraamd begrotingsresultaat voor 2011 bedroeg in de gewone dienst en in buitengewone dienst Operationele resultaat Algemene capaciteitsbesteding Sedert wordt er gebruik gemaakt van het op federaal niveau aangeleverde programma GALOP. De registratie gebeurt op basis van vooraf bepaalde activiteits-types. Voor 2011 bedroeg de theoretisch beschikbare capaciteit: VOOR HET OPERATIONEEL KADER manuren. Commentaar: 140,7 voltijdse equivalenten (=143 personeelsleden) (situatie ) x manuren/jaar/lid (zijnde een federale norm exclusief weekend en feestdagen, verlofdagen, gemiddelde rustdagen, medische vrijstellingen). VOOR HET HET CALOG-KADER manuren. Commentaar: 27,8 voltijds equivalenten (= 29 personeelsleden) (situatie ) x manuren/jaar/lid (incluis opleiding). TOTALE THEORETISCHE BESCHIKBARE CA- PACITEIT manuren. Nettocapaciteit In 2011 bedroeg de netto gepresteerde capaciteit manuren. Commentaar: De netto gepresteerde capaciteit bekomt men door de verloven en de medische onbeschikbaarheden in mindering te brengen van de brutocapaciteit. Dit geeft volgend resultaat : Bruto gepresteerde capaciteit : Verloven: Medische onbeschikbaarheden: resultaat

64 Dit betekent dat per personeelslid in 2011 gemiddeld manuren gepresteerd werden (exclusief verloven en medische onbeschikbaarheden). Dit betekent eveneens dat de personeelsleden op jaarbasis gemiddeld 27 uren meer gepresteerd hebben dan de gemiddelde theoretische beschikbare capaciteit. Deze uren werden als volgt gecomptabiliseerd: Onthaal Interventiedienst Lokale opsporingen Wijkwerking Slachtofferbejegening Openbare Orde Verkeer Strategie en Beleid Personeelsbeheer Logistiek Onbeschikbaar Niet gepreciseerde dienst 234 TOTAAL De basisfunctionaliteiten Algemeen Krachtens het KB van 17 september 2001 KB tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren, het KB van 16 oktober 2009 wijziging aan het KB van 17 september 2001 en de ter zake geldende ministeriële omzendbrief PLP 10 MB inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking, worden voor de korpsen van lokale politie 7 basisfunctionaliteiten weerhouden: Interventie Onthaal (inclusief wijkonthaal) Wijkwerking Lokale opsporingen en onderzoek Slachtofferbejegening Openbare orde Verkeer Onthaal Interventiedienst Lokale Opsporingen Wijkwerking Slachtofferbejegening Openbare orde / BP Verkeer Strategie en Beleid Medewerkers Middelen Onbeschikbaar Niet geprecisieerde dienst 64

65 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag procent JAARVERSLAG 2011 Interventie Capaciteitsbesteding In de politiezone is er een continue bezetting van drie interventieploegen. De dispatching wordt bijgestaan door een interventiecoördinator Tijdens de week is er een dagploeg voorzien van tot en van tot die vooral ingezet wordt voor volgende taken: Uitvoeren van uitstelbare interventies, d.w.z. waar geen dringende politietussenkomst nodig is, doch waarbij het toch aangewezen is dat er vaststellingen ter plaatse uitgevoerd worden, die niet aan de wijkagent kunnen toevertrouwd worden Uitzettingen en uitleveringen; Inzage dossiers in de gevangenis; Bijstand aan de interventieploegen; Bijstand gerechtsdeurwaarders; Overbrengingen(illegalen, minderjarigen, ); Voorleidingen; Afwezigheidstoezicht Uitvoeren laattijdige aangiften delde over de geregistreerde jaren dat bedraagt. Spreiding in de tijd Evolutie op maandbasis Net zoals in 2010 zien we een sterke terugval in de maand augustus. Terwijl we vaststellen dat in 2008 en 2009 piekmaanden waren. Vergelijking op maandbasis 900 Capaciteit op jaarbasis Gepland Gepresteerd Interventie (*) (**) Dispatching/ meldkamer jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Iveco Totaal (*) de vroege en late shift bestaat uit 06 basiskaders die 8 uren presteren en 01 middenkader die 8,5 uren presteert. De nachtshift bestaat uit 05 basiskaders die 8 uren presteren en 01 middenkader die 8,5 uren presteren. (**) Deze uren zijn inclusief de dossierafhandeling voorvloeiende uit interventies Volgens de dag van de week Na jaren van stijging zien we dat de tussenkomsten op vrijdag sterk terugvallen. De tussenkomsten op zaterdag stijgen tot een hoogtepunt terwijl ook het aandeel op woensdag licht toeneemt. Verdeling naar dag ,0 Analyse van de interventies 16,0 Aantal interventies 14,0 12,0 In 2011 werden interventies uitgevoerd door de interventieploegen. Een duidelijke stijging ten opzichte van 2010 maar nog steeds lager dan het langetermijngemid- 10,0 65

66 Volgens shift De late shift op vrijdag (14:00-22:00) blijft gemiddeld de drukste op jaarbasis. We zien een grote toename van de interventies op zaterdag namiddagen. Verder valt het op dat het aantal tussenkomsten op zaterdagnacht drie jaar na elkaar in aandeel verliezen. Globaal gezien kunnen we vaststellen dat de namiddagshift veruit de drukste zijn. Terwijl de weekends globaal gezien een ruim aandeel van de tussenkomsten opeisen. Dieren 1% Goederen 29% Milieu 7% Globaal overzicht Bijstand 5% Openbare Orde 1% Alarmen 3% Verkeer 24% Specifieke domeinen 1% Personen 29% Wat de tussenkomsten met betrekking tot verkeer betreft zien we een aanzienlijke toename van het aandeel ongevallen met stoffelijke schade (+ 7% t.o.v. 2010). Het aandeel van de rubrieken inbreuken en vlotheid dalen beide 3 % ten opzichte van Verkeer Veiligheid 10% Vlotheid 7% Inbreuken 26% Volgens grondgebied Na drie opeenvolgende jaren het aandeel voor de tussenkomsten te Wevelgem te zien toenemen stellen we in 2011 vast dat grondgebied Menen terug zijn positie inneemt van Ongevallen Stoffelijke Schade 43% Ongevallen gew onden/do den 14% Procentuele verdeling naar grondgebied Menen Wevelgem Ledegem 59,1 56,5 57,5 58,0 59,5 58,6 59,51 61,25 59,74 34,0 36,0 36,0 34,7 33,0 34,1 32,98 31,71 33,10 Volgens aard van de interventies 7,51 7,03 7,16 0% 20% 40% 60% 80% 100% Naar de globale verdeling van de interventies zijn voor 2011 geen noemenswaardige verschuivingen ten opzichte van ,9 7,4 6,6 7,3 7,4 7,3 Wat de tussenkomsten met betrekking tot goederen betreft valt vooral de stijging van het aantal diefstallen (daders niet ter plaatse) op. In 2010 bedroeg dit segment nog 13 % van de tussenkomsten. In 2011 is het gestegen tot 34 %. Dit voornamelijk ten koste van het aantal pogingen diefstal dat daalde van 24 naar 5 % Poging diefstallen 5% Noodsituatie goederen 6% Probleemsitua tie 22% Diefstal dader(s) ter plaatse 10% Goederen Andere 3% Beschadiging envernielingen 20% Diefstal dader(s) niet ter plaatse 34% 66

67 De persoonsgerelateerde interventies zijn redelijk gelijklopend met deze van Er zijn slechts enkele lichte verschuivingen. De meest in het oog springende verandering is een daling van 6 % voor het aandeel wapens geweld. Zeden 1% Probleemsitua tie Geschillen 51% Andere 2% Personen Noodsituatie Minderjarigen 3% Probleemsitua tie fysieke toestand 11% Noodsituatie Personenw apens/gew eld 3% Noodsituatie persoon 29% moment dat de ploeg ter plaatse komt) werd voor 2011 bij steekproef bepaald op 12,2 minuten. Via statistische analyse kunnen we met 99 % zekerheid stellen dat het werkelijk gemiddelde tussen de 12 en de 12,4 minuten ligt. Dit is een significante stijging ten opzichte van 2010, en komt de aanrijtijd weer in de omgeving van het gemiddelde van de jaren 2006 en Interventietijden De gemiddelde interventietijd (tijd tussen verwittiging en einde interventie) bedraagt bij steekproef 47,7 minuten. Statistisch kan men met 99 % zekerheid stellen dat het werkelijk gemiddelde tussen de 46.9 minuten en de 48.5 minuten ligt. Wat milieu betreft blijft het aandeel tussenkomsten met betrekking tot geluidsoverlast, zoals we kunnen verwachten, het leeuwenaandeel opeisen. Aanrij en interventietijden Aanrijtijden Ruimtelijke ordening 1% Lucht 8% Milieu Water 1% Geluid 80% Aanrijtijden Andere 1% Bodem 9% minimum maximum gemiddeld De gemiddelde aanrijtijd (de tijd die verloopt tussen het verwittigen van de ploeg en het Met enige voorzichtigheid kan men stellen dat de toename van de totale interventietijd voornamelijk toe te schrijven is aan de stijging van de aanrijtijd. Onthaal Gemiddelde interventietijd maximum minimum Gemiddeld Capaciteitsbesteding In de politiezone wordt de onthaalfunctie als volgt georganiseerd: Zonaal onthaal: 24/24 uur te Menen, Vlamingenstraat Lokaal onthaal:op weekdagen overdag te Wevelgem (+ 1 e zaterdag van de maand s morgens) en Ledegem. Een bijstand onthaal overdag op het zonale 24 Hr contactpunt. Een wijkonthaal in alle wijkdiensten Gepresteerde capaciteit op jaarbasis: mensuren (inclusief wijkonthaal) 67

68 Zonaal onthaal Lokaal onthaal Bijstand onthaal Wijkonthaal Totaal Analyse van de werklast Aantal meldingen Aantal meldingen onthaal Het overzicht van het aantal meldingen op maandbasis geeft zowel betrekking op feiten binnen of buiten de zone. Juni en juli zijn hier weer de meest uitspringende maanden Onthaal maandbasis jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Verdeling naar grondgebied Ten opzichte van 2010 stijgt het aandeel voor Wevelgem met 2 % terwijl Menen en Ledegem beiden 1 % prijs geven. Verdeling naar grondgebied De grafiek geeft het aantal meldingen onthaal weer voor feiten dewelke plaats vonden op het grondgebied van de zone. Onder onthaal verstaan we zowel het zonaal onthaal te Menen, het lokaal onthaal te Wevelgem en Ledegem als het wijkonthaal. Wevelgem 39% Ledegm 8% Menen 53% We zien een zeer sterke stijging van het aantal meldingen ten opzicht van is trouwens het hoogste aantal meldingen sedert Ook het aantal meldingen van feiten die zich afspeelden buiten het grondgebied van onze zone kent een stijging t.o.v Feiten buiten grondgebied Verdeling aard van de meldingen Het leeuwenaandeel wordt ingenomen door het segment goederen. Binnen dit segment is het aantal meldingen met betrekking tot verlies documenten de hoofdmoot en maakt circa 50 procent van dit segment uit Globaaloverzicht Onthaal Specifieke domeinen 0,4% Verkeer 9,9% Personen 24,8% 600 Dieren 1,4% Goederen 63,4% 68

69 Wijkwerking Capaciteitsbesteding In de politiezone zijn er 20 betrekkingen voor wijkinspecteur voorzien en ook ingevuld, waarmee voldaan wordt aan de minimale norm (1 wijkagent per 4000 inwoners). Voor de wijken van Menen kwam in de loop van 2011 versterking van 1 wijkinspecteur. Gepresteerde capaciteit: mensuren. Hierbij zijn wijkonthaal en bepaalde andere taken (cfr. schooltoezicht) niet meegerekend vermits deze thuishoren in een andere functionaliteit. Analyse van de werklast De meest voorkomende taken van de wijkinspecteurs zijn, hoewel zeer divers, op volgende manier op te lijsten: Wijkonthaal in de 3 hoofdgemeenten tijdens de weekdagen, in de deelgemeenten op bepaalde dagen. Administratieve verslaggeving aan overheden (college van burgemeester en schepenen, Procureur, technische dienst,...) Adviezen (Bewijs goed gedrag en zeden, ) Basispolitiezorg (dieren, Hercosi, onkruid, technopreventief advies, lokale interventies, ) Bevolkingsregister (adresveranderingen, ambtshalve inschrijvingen en schrappingen, inlichtingsbulletin vreemdelingen, inschrijving vreemdelingen, inschrijving Belgen, samenwoonstverslag, vervallen identiteitskaarten, ) Controletaken (bouwwerken, horecafiches, nazicht voertuigen, ) Controletaken verkeer (onder meer via gecontroleerde opmerkingen) Gerechtelijke stukken (deurwaardersexploten, ontzettingen, teruggave rijbewijzen, ) Gerechtelijke verslaggeving (PV s, kantschriften, ) Inlichtingen Opdrachten andere besturen en diensten (deurwaarders, gemeentebestuur, ) Ordediensten Toezicht (markten, schoolgaande jeugd, ) Bijwonen vergaderingen In 2011 vonden twee vergaderingen plaats met alle wijkinspecteurs. Doorheen het jaar vonden ook overlegmomenten plaats op kleinere schaal. De meest voorkomende onderwerpen waren operationeel (overlopen van moeilijke situaties, radiofonie, bepaalde problemen die wijkgebonden zijn, uitleg van het PIT, voorstel van de nieuwe versie van het programma wijktaken, ) Taken Wevelgem Ledegem Menen Totaal Administratieve verslaggeving Adviezen Basispolitiezorg Bevolkingsregister Controletaken Gerechtelijke stukken Gerechtelijke verslaggeving Inlichtingen Opdrachten andere besturen en diensten Naturalisatieverzoeken Nationaliteitskeuze Totaal

70 Lokale opsporingen en onder- zoek Capaciteitsbesteding Deze functie wordt in hoofdzaak ingevuld door de lokale recherche (02 OK - 03 MK - 06 BK vaste kern en 01 MK - 02 BK afgedeeld vanuit de operationele groep). Daarnaast worden er evenwel ook gerechtelijke taken uitgevoerd door andere leden van het korps (geregistreerd als onderzoek en kantschriften). Gepresteerde capaciteit in 2011 aan onderzoeken en kantschriften: mensuren. ( mensuren gepresteerd door personeelsleden van de recherche en mensuren door andere personeelsleden). Hierbij worden de uren besteed aan schrijfwerk (redactie PV) afzonderlijk gecomptabiliseerd: mensuren voor het volledige korps. Analyse van de werklast Algemeen In 2011 werden door de politiezone PV s opgesteld in de gerechtelijke sfeer, d.w.z. niet-verkeer, waarvan aanvankelijke en navolgende. Er werden kantschriften (opdrachten van parket of onderzoeksrechter, interne kantschriften en KS van andere Politiezones) behandeld, ongeveer 15 % minden dan in Ambtshalve Politioneel Onderzoek (APO) In 2011 waren er in totaal APOdossiers. Deze APO-dossiers kan men in 3 groepen onderverdelen: APO-gerechtelijk: dossiers APO verkeersongeval: 381 dossiers APO VI (Verkeersinbreuk) en PWA ) : 867 dossiers Activiteiten van de lokale recherche Processen-verbaal Men kan deze onderverdelen in verschillende categorieën Categorie Aantal Brandstichting, opzettelijke ontploffingen 18 Diefstal 351 Drugs 513 Financiële onderzoeken 68 Feiten tegen personen (o.a. slagen en verwondingen, 666 moord, bedreigingen, ) Verdwijning / ontvoering 27 Zedenfeiten 209 -audiovisueel verhoor jarigen 21 -polygraaftesten 1 Heling / namaakgoederen 16 Vreemdelingen -inbreuken op de vreemdelingenwetgeving -schijnhuwelijken: 25 onderzoeken 9 77 Oplichting 49 Hormonen 9 Schriftvervalsing 18 Computer / internetfraude 1 Verdachte handelingen 13 Georganiseerde criminaliteit 6 Valsmunterij 7 Overige processen-verbaal kunnen ondergebracht worden onder PV s van inlichtingen, nemen van speeksel en/ of DNA stalen, VOV s, kansspelen, kieswet, vandalisme,

71 Voor het jaar 2011 werden er in totaal gerechtelijke processen-verbaal opgesteld door de recherche, waarvan 172 aanvankelijke en navolgende. Dit betekent een stijging met 7 % t.o.v Er werden 270 PV s (een daling met 12 % t.o.v. 2010), waarvan 14 aanvankelijke en 256 navolgende opgesteld waarin minderjarigen betrokken waren gelinkt aan drugsdelicten, verdwijningen, diefstallen, zedenfeiten of feiten tegen personen. Er werden eveneens 321 PV s (daling van 20 % t.o.v. 2010), waarvan 28 aanvankelijke en 293 navolgende opgesteld waarin vreemdelingen betrokken waren, maar deze werden ook gelinkt aan drugsdelicten, diefstallen, feiten tegen personen, In 2011 werden er 63 arrestaties en aanhoudingen verricht. (een daling met 33% t.o.v. 2010). Er werden 91 huiszoekingen uitgevoerd (9% meer dan in 2010). Rogatoire opdrachten Er werd in 2011 één rogatoire opdracht uitgevoerd. Het ging om een ophaling in Frankrijk van een geseind persoon in opdracht van de Procureur des Konings. Confrontaties en fotovoorleggingen In 2011 werden in het kader van gerechtelijke onderzoek 15 confrontaties en 17 fotovoorleggingen uitgevoerd. Tapmaatregelen In opdracht van de onderzoeksrechter van Kortrijk werden 2 opdrachten met telefoontap uitgevoerd. Inbeslagnames Drugs Hasj: 2,4 gr Heroïne: 50 gr + doosje restanten Speed: 2,4 gr Weed/marihuana: 107 gr + restanten Joints: 2 Cocaïne: 2 zakjes met restanten Drugs toebehoren: 97 (o.a. weegschalen, crushers, dosiszakjes, gebruikte spuiten, ) Inbeslagnames n.a.v. «teelt of vervaardigen van drugs» Aantreffen cannabisplantage te Menen (520 volwassen canabisplanten, 18,7 kg cannabis, volledige installatie, plantenvoeding, ) Aantreffen drugsteelt op zolderverdieping te Menen (178 potjes met jonge cannabisplantjes). De zaak werd overgedragen aan de FGP Kortrijk. Aantreffen materiaal afkomstig van cannabisplantage bij een controle naar namaakgoederen (tentzeilen, flexibels, turbines voor koolstoffilters, ventilatoren, weeddrogers). Aantreffen cannabisplantage te Wevelgem (5 volwassen cannabisplanten, 77 vloeitjes met kleine stekjes van de cannabisplant, volledige installatie voor het kweken van cannabis) Wapens: Blanco wapens: 8 (o.a. kruisboog, samuraizwaard, baseball knuppel, ) Vuurwapens: 5 Munitie: 11 Inbrekersmateriaal (koevoet, schroevendraaiers, bivakmutsen, ): 4 Voertuigen: Personenwagen: 10 (waarvan werden teruggegeven Bromfiets: 1 Nummerplaat: 1 GSM + toebehoren GSM: 49 I-Phone: 3 Toebehoren: 29 (simkaarten, GSMlader, herlaadkaarten, simkaarthouders) Multimedia Hardware: 13 (o.a. PC, laptop, fototoestel, IPod, notebook, TV) Software: 55 (o.a. DVD, Cd-rom, SD 71

72 card, ) Documenten Nationale en internationale identiteitsdocumenten: 12 (o.a. Identiteitskaarten, buitenlandse rijbewijzen en verblijfkaarten, ) Andere documenten : 37 (o.a. facturen, kastickets, handgeschreven brief, rekeninguittreksels, ) Geld: Vals geld: 190 Visakaart: 2 Humane dopingproducten: het gaat hier om pillen, capsules en flacons van verschillende merken Kledij, schoenen: 22 stuks Allerlei : 68 (o.a. sleutels, sporttas, rolstoel, haarborstel, kabels, dagboek, licht ontvlambare vloeistof, ) Overmaking gegevens i.v.m. audiovisueel verhoor / polygraaf / Tap / RCCU AVV (Audio Visueel Verhoor) DVD: 71 Polygraaf DVD: 10 Grafieken polygraaftest: 8 Tapmateriaal CD roms met relevante gesprekken: 13 DVD: 1 Gegevens RCCU CD Rom: 1 Overmaking DNA/SAS/Bloedstaal: 18 Toezicht Lagoa / Emotion In 2011 werd de dancing opnieuw uitgebaat onder de naam Lagoa en werd er teruggegrepen naar het aanvankelijk concept. Net zoals in de beginjaren wordt er af en toe op zondagnamiddag geopend. De openingsdagen worden evenwel beperkt tot een 10-tal per jaar. Net zoals in 2010 werd er door onze dienst geen specifiek toezicht meer uitgevoerd maar werd het toezicht opgenomen in de regulieren toezichten uitgaansmilieu. In totaal werden er in 2011, 7 toezichten uitgaansmilieu uitgevoerd goed voor een capaciteit van 97 mensuren. Toezicht fuiven en andere manifestaties Er werd 05 maal toezicht gehouden op fuiven en activiteiten( zoals Zomer, Schippersweekend, Bouwfuif, Yellow Panther Party, Kerstbal, Galabal,...) met gemiddeld 2 man per avond, goed voor 67 manuren. De recherche leverde eveneens steun met een ploeg in burger tijdens verschillende gerechtelijke acties zoals 3x Widca (Lokale actie gericht op woninginbraken), 1x Pack (Arrondissementele gerechtelijke actie gericht op rondtrekkende dadergroepen), 1x aan Project Villa (eveneens gericht op woninginbraken maar op arrondissementeel vlak) en 2x aan een lokale actie (patrouille inbraken in andere gebouwen), goed voor 99 mensuren. Bijstand controle namaak De recherche leverde eveneens bijstand aan de economische inspectie (cel namaak) tijdens 6 controles in 2011, goed voor 57 manuren. Er werd op federaal niveau een cel opgericht die zich uitsluitend bezighoudt met namaakgoederen. Als gevolg daarvan gaat de recherche nog mee in bijstand maar de feitelijke inbeslagnames gebeuren door de economische inspectie. De verdere onderzoeken (uitvoeren van kantschriften op vraag van het parket) worden wel nog behandeld door de lokale recherche. Audiovisuele verhoren van minderjarigen In totaal werden 105 processen-verbaal opgemaakt m.b.t. audiovisuele verhoren waarvan 73 gaande over de voorbereiding en het effectief verhoor, 31 kostenstaten en 1 uitstel. Het aantal effectieve gedane verhoren uitgevoerd door onze twee gespecialiseerde rechercheurs bedraagt 33 (27 minderjarigen als slachtoffer en 6 minderjarigen als verdachte). Fenomeen mensenhandel / illegale immigratie Controles van de bars/clubs: In 2011 werden 71 controles uitgevoerd waarvan 29 in samenwerking met de diensten van de Sociale Inspectie Cel MEHRI, de RVA, de Dienst Vreemdelingenzaken en de AOIF (Administratie van de Ondernemings en Inkomensfiscaliteit). Er werd door onze diensten 1 aanvankelijk proces-verbaal opgesteld inzake illegaal verblijf en de aanmatiging van een naam ten 72

73 laste van een dienster en 1 aanvankelijk proces-verbaal inzake illegaal verblijf ten laste van een dienster. Er werden door onze diensten geen andere gerechtelijke inbreuken vastgesteld bij de controle zelf. De Sociale inspectie; de RVA en de AOIF hebben verschillende inbreuken op de sociale en fiscale wetgeving vastgesteld. Onze diensten hebben 2 navolgende onderzoeken uitgevoerd inzake inbreuken op de sociale wetgeving naar aanleiding van de controles op vraag van het Parket (via kantschrift). Controles Chinese restaurants: Er werden door onze diensten 13 controles uitgevoerd op de 11 Chinese restaurants, waarvan 8 controles i.s.m. de Sociale inspectie, het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) en de AOIF (Administratie van de Ondernemings en Inkomensfiscaliteit). Er werden door onze diensten geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. De externe controlediensten hebben verschillende inbreuken vastgesteld op de materie waarvoor ze bevoegd zijn. Controles pitarestaurants / pizzeria s Er werden 8 controles uitgevoerd op de 13 pitta s/pizzeria s waarvan 3 i.s.m. de Sociale inspectie, het FAVV en de AOIF. Er werden door onze diensten geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. De externe diensten hebben verschillende inbreuken vastgesteld op de materie waarvoor ze bevoegd zijn. Controles andere horecazaken Er werden 7 controles uitgevoerd i.s.m. de Sociale Inspectie, het FAVV en de AOIF van andere horecazaken waaronder 1 Japans, 1 Thaïs, 1 Mexicaans restaurant en 1 Oosters theesalon. Er werd door onze diensten geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. De externe controlediensten hebben verschillende inbreuken vastgesteld op de materie waarvoor ze bevoegd zijn. Controle nachtwinkels Er werden 9 controles uitgevoerd op de 9 nachtwinkels. Er werd door onze diensten geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. Controle telefoonwinkels/internetcafés Er werden door onze diensten 2 controles uitgevoerd op de 2 telefoonwinkels/ internetcafés. Er werden geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. Controle dagwinkels Er werden 7 controles uitgevoerd van dagwinkels. Er werd door onze diensten geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. Onderzoeken schijnhuwelijken Er werden in totaal 25 onderzoeken gevoerd inzake schijnhuwelijken op vraag van het Parket (12 huwelijksaanvragen in België, 10 buitenlandse huwelijken en 3 beëindigde huwelijken). Er werden in totaal 77 PV s opgesteld in het kader van onderzoeken schijnhuwelijk. Vaststellingen onwettig verblijf Er werden door onze diensten 3 aanvankelijke PV s opgesteld inzake illegaal verblijf n.a.v. een kantschrift. Onderzoeken buitenlandse rijbewijzen in het kader van een omwisseling Op vraag van de gemeentebesturen van Menen, Wevelgem en Ledegem werden er 45 buitenlandse rijbewijzen aan een echtheidsonderzoek onderworpen via het CBDV in Brussel. Er werden geen aanvankelijke PV s opgesteld inzake een vals rijbewijs. Er is in 6 gevallen geen omwisseling gebeurd omdat het rijbewijs en/of de aanvrager niet beantwoordde aan de vigerende richtlijnen. Andere uitgevoerde onderzoeken Er dient op vraag van de parketmagistraat mensenhandel inzake de COL 01/2007 jaarlijks een lijst opgesteld te worden van de bedrijfsactiviteiten van vreemdelingen (uitgezonderd bars). Hiertoe wordt er een bezoek gebracht aan de ondernemingen die gerund worden door een vreemdeling - een verslag met de gegevens van de bedrijven wordt overgemaakt aan het Parket. Er werden 3 navolgende processen-verbaal naar aanleiding van vragen van het Parket Kortrijk inzake de verwerving van de Belgische nationaliteit verzoeken tot homologatie opgesteld. 73

74 Er werden in het kader van mensenhandel (uitbuiting van vreemde werknemers bijdragen tot de binnenkomst, doorreis of verblijf van vreemdelingen - nazicht uitbating bars, ) enkele losstaande onderzoeken uitgevoerd met het oog op het inwinnen van info. De moord op Caroline Vyncke te Moorsele in februari 2011 was ongetwijfeld het gerechtelijk onderzoek van 2011 zowel op het vlak van capaciteitsbesteding, samenwerking met externe diensten, inzet van middelen en dit onder de permanente aandacht van de media. Qua capaciteit werden maar liefst 3580 manuren gepresteerd in 182 werkdagen door eigen personeel uit verschillende diensten. Onder leiding van de onderzoeksrechter van Kortrijk en in nauwe samenwerking met het labo en de dienst misdrijfanalyse van de Federale politie van Kortrijk werd het onderzoek lokaal gevoerd. Er werd permanent overleg gepleegd en op het terrein samengewerkt met het Disaster Victim Identification Team (DVI), een steundienst binnen de Directie Speciale Eenheden van de Federale Politie, en gespecialiseerd in het organiseren van zoekacties en identificeren van slachtoffers. Tijdens de grootscheepse zoekacties werd de inzet van technische middelen niet geschuwd. Zo werd er naast de inzet van de lokale brandweer meermaals beroep gedaan op personeel en zwaar technisch materiaal van de Civiele Bescherming. Door de verbetenheid bij alle politiemensen om de zaak op te lossen, de knowhow van DVI en de inzet van brandweer en civiele bescherming zouden we op heden nooit tot het huidig resultaat zijn gekomen. Nopens de stand van het onderzoek (dat heden medio 2012 nog steeds loopt), kan uiteraard niets meer meegedeeld worden dan hetgeen tot op heden in de media is verschenen. 74

75 Slachtofferbejegening Deze functie wordt verzekerd binnen de Afdeling Politiezorg van het Korps, door volgende diensten: Het Politioneel Slachtofferzorg Team De Sociale Dienst De Wijkdienst De Cel Preventiewerking Het Politioneel Slachtofferzorg Team (PST) Algemeen De dagelijkse coördinatie van het Politioneel Slachtofferzorg Team is in handen van de maatschappelijk assistent slachtofferzorg Christophe Van Cleven. De maatschappelijk assistent slachtofferzorg heeft als voornaamste taken: coördinatie en planning van het PST individuele slachtofferopvang; psychosociale crisisinterventies en permanentie tijdens de kantooruren; herbezoeken van slachtoffers; actualisatie van de sociale kaart; slechtnieuwsmeldingen; begeleiding in het kader van het menswaardig afscheid nemen; brugfunctie tussen de politiezone en de welzijnssector; interne vorming en sensibilisering inzake politionele slachtofferzorg en nood en interventieplanning; deelname aan overlegstructuren; psychosociale hulpverlening in het kader van rampenhulpverlening en coördinatie van het Psycho Sociaal Hulpverleningsnetwerk Grensleie (PSH); Het PST treedt zowel op tijdens als na de kantooruren ter ondersteuning van de interventieploegen bij ernstig slachtofferschap. Het team telde bij het afsluiten van het werkjaar 2011 vijftien leden. De maatschappelijk assistent of het teamlid met permanentie kan door de dispatching ter plaatse geroepen worden om bijstand te verlenen aan de interventieploeg(en). De structuur, de samenstelling en de werking van het PST staat beschreven in een permanente nota. Om de gestructureerde aanpak, de kwaliteit van de dienstverlening en de interventiesnelheid van het team te optimaliseren, werden er drie interventieniveaus uitgewerkt: Niveau 1 Het teamlid PST van permanentie wordt door de zonale dispatching ONMIDDELLIJK ter plaatse geroepen om de interventieploegen te ondersteunen bij : VKO of critical incident met dodelijke afloop of onmiddellijk levensgevaar Zware (woning-)brand of ontploffing met eventuele nood aan crisisopvang moord, zelfdoding slechtnieuwsmelding aan familieleden en/of nabestaanden wonende binnen de grenzen van de PZ Grensleie na VKO of critical incident zware diefstal, inbraak of geweldpleging met rechtstreekse confrontatie dader(s) 75

JAARVERSLAG 2010. Inleiding 9. Leiderschap 11

JAARVERSLAG 2010. Inleiding 9. Leiderschap 11 Inhoudstafel Inleiding 9 Leiderschap 11 Begripsomschrijving 11 Richten 11 Interne Communicatie 11 Externe Communicatie 12 Inrichten 13 Verrichten 13 Organigram 14 Strategie en Beleid 15 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Inleiding 7. Leiderschap 9. Begripsomschrijving 9 Richten 9 Inrichten 11 Verrichten 11. Strategie en Beleid 13

Inleiding 7. Leiderschap 9. Begripsomschrijving 9 Richten 9 Inrichten 11 Verrichten 11. Strategie en Beleid 13 1 2 Inhoudstafel Inleiding 7 Leiderschap 9 Begripsomschrijving 9 Richten 9 Inrichten 11 Verrichten 11 Strategie en Beleid 13 Begripsomschrijving 13 De Beleidsorganen 13 Het zonaal veiligheidsplan 14 Actieplan

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PZ GRENSLEIE JAARVERSLAG

JAARVERSLAG 2013 PZ GRENSLEIE JAARVERSLAG PZ GRENSLEIE JAARVERSLAG 2013 1 2 Inhoudstafel Inleiding 11 Geografische situering 13 Leiderschap 15 Begripsomschrijving 15 Omtrent de koers 15 Interne Communicatie 15 Externe Communicatie 18 Omtrent de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG

JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 1 2 Inhoudstafel Woord vooraf 11 Geografische situering 13 Leiderschap 15 Begripsomschrijving 15 Omtrent de koers 15 Interne Communicatie 15 Externe Oriëntering 17 Omtrent de voortdurende

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

INTERNE KANDIDATUUR : COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERKADER) Sessie TE KENNEN LEERSTOF

INTERNE KANDIDATUUR : COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERKADER) Sessie TE KENNEN LEERSTOF Algemene context Het promotie-examen voor bevordering naar het officierskader is een vergelijkend examen waarbij zowel de beroepskennis en beroepservaring, alsook de persoonlijkheid en het groeipotentieel

Nadere informatie

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Procedure na de verkeersinbreuk Beleid inzake verkeersveiligheid Acties De procedure De procedure De onmiddellijke inning De retributie

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers Deel : Resultaten bij de medewerkers Resultaten bij de medewerkers Gegevens personeel Personeelsdossiers De persoonlijke personeelsdossiers worden in onze zone behandeld. De lokale politie houdt rechtstreeks

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat 88 B-2800 Mechelen Zonaal Veiligheidsplan PZ 5358 2009-2012 PZ Mechelen (5358) 1 Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inleiding 11. Leiderschap 13

JAARVERSLAG Inleiding 11. Leiderschap 13 1 2 Inhoudstafel Inleiding 11 Leiderschap 13 Begripsomschrijving 13 Richten 13 Interne Communicatie 13 Externe Communicatie 14 Inrichten 16 Verrichten 16 Strategie en Beleid 17 Begripsomschrijving 17 De

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

(In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. 3 5 WPA)

(In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. 3 5 WPA) Het zou nuttig zijn om op de site www.poldoc.be het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet! te raadplegen.

Nadere informatie

Dienst audit en intern toezicht. Intro

Dienst audit en intern toezicht. Intro Dienst audit en intern toezicht Intro Pol AMOW Instroom Taak- en procesbeschrijving deel 1 Beheer klachtendossiers: Voorafgaande of administratieve onderzoeken (verhoor klagers, verhoor betrokken PL, verhoor

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 21 Brussel, 22 september 2016 Agenten van politie Bewapening en sociale promotie 1 Op het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 17 februari

Nadere informatie

Klachten en felicitaties over de werking van het korps

Klachten en felicitaties over de werking van het korps Resultaten bij klanten en partners Klachten en felicitaties over de werking van het korps Klachten worden behandeld door de Korpschef hierin bijgestaan door de officier Intern Toezicht, vorig jaar zijn

Nadere informatie

Beschikbare data en het belang van een goede registratie. Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen

Beschikbare data en het belang van een goede registratie. Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen Beschikbare data en het belang van een goede registratie Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen Inhoud Kennismaking met mogelijke bronnen Toepassing op kerntaak Datacleaning Gegevensverwerking

Nadere informatie

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Politieraad 11-10- 2011 Joost Duhamel VOORWOORD Deze opdrachtbrief geldt voor mijn mandaat als korpschef van de politiezone

Nadere informatie

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 27 JANUARI 2010

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 27 JANUARI 2010 Lokale en Regionale Besturen Vlaamse Regio - Politie Fontainasplein, 9-11, 1000 Brussel Tel: 02/ 508 59 16 GSM 0477/98.10.71 Fax: 02/508 59 13 E-mail: eric.picqueur@acod.be Web-site : www.acod-lrb.be VERSLAG

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2013 hebben negen personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. Het zou nuttig zijn om op de site www.poldoc.be het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet! te raadplegen.

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid (Legende : NV = vorig jaar niet vermeld) Overdreven en onaangepast snelheid 2015 Onbemande camera s Overtredingen rood licht 204 153 Overtredingen snelheid 3213 121 Bemande camera s

Nadere informatie

Actieplan De prioriteiten (P) en aandachtspunten (A) Op het vlak van Criminaliteit. Deel 6 Resultaten

Actieplan De prioriteiten (P) en aandachtspunten (A) Op het vlak van Criminaliteit. Deel 6 Resultaten Actieplan 2016 De prioriteiten (P) en aandachtspunten (A) Op het vlak van Criminaliteit 64 Jaarverslag 2016 65 Jaarverslag 2016 66 Jaarverslag 2016 67 Jaarverslag 2016 68 Jaarverslag 2016 69 Jaarverslag

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09.

Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09. Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09. Kwalitatieve multidisciplinaire samenwerking in crisisomstandigheden. Toelichting gebeurtenissen Multidisciplinaire samenwerking Hoe aangepakt

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

2017 SV vragen naar. fax

2017 SV vragen naar. fax KB Anke Van dermeersch Grote Markt 1 2000 Antwerpen Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt I, 2000 Antwerpen I. L _j uw bericht van 9 februari 2017 uw

Nadere informatie

Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader 92, ,5.

Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader 92, ,5. Medewerkers Personeelsbestand en verloop Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader Verhouding organiek/feitelijk kader 94 92,3 70

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling X Functietoelage Premie leidinggevende Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Het beheer van deze dossiers gebeurt door Adviseur Nijs Toby hierin bijgestaan door Mevrouw Devries Debby.

Het beheer van deze dossiers gebeurt door Adviseur Nijs Toby hierin bijgestaan door Mevrouw Devries Debby. Jaarverslag 4 Resultaten bij de medewerkers: Gegevens personeel: De personeelsdossiers worden, intern de politiezone, behandeld en beheerd door de dienst personeelszaken die zeer nauw samenwerken met het

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!!

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!! Het Intern Noodplan Een praktische toelichting BrandPreventie-Dossier.be Weet wat te doen bij brand!! KB28/03/2014 Inleiding tot het intern noodplan - Een praktische gids Er bestaat vaak nogal verwarring

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is.

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is. Deel 9: Leiderschap Leiderschap Visie en missie Dit wordt samengevat in de Heist samen. leuze kwaliteitsvollee politiezorg doen we in De korpsleiding heeft gekozen voor politiewerk op mensenmaat, met speciale

Nadere informatie

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN?

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATIES VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATORS WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?? Sociale media vormen

Nadere informatie

5586 Basisopleiding inspecteur 1/10/2016 G 0806 Opleiding middenkader 1/10/2016 G

5586 Basisopleiding inspecteur 1/10/2016 G 0806 Opleiding middenkader 1/10/2016 G OPLEIDINGSPLAN 2016 Basisopleiding Fed.plan EDA Benaming Gepland GIP/one 5586 Basisopleiding inspecteur 1/10/2016 G 0806 Opleiding middenkader 1/10/2016 G Functionele opleidingen 1506 Evaluator 02/02-03/03-12/04

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013 Dagorde 1. Stakingsaanzegging PZ Brugge (NSPV en VSOA) 2. Stakingsaanzegging CIK Turnhout (VSOA) 3. Extractfiche : scheepvaartpolitie 4.

Nadere informatie

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21 INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................ 11 HOOFDSTUK 1 WERKWIJZEN EN OPTREDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN IN HET RAAM VAN DE BEHEERSING VAN DE PROSTITUTIE EN DE STRIJD

Nadere informatie

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 05.10.2010

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 3 gekwetsten licht gewond 7 gekwetsten

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 OKTOBER 2011 BETREFFENDE DE 112-CENTRA EN

Nadere informatie

Verhouding politie- en IV-plannen

Verhouding politie- en IV-plannen Evaluatie van veiligheidsplannen Vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief Prof. dr. Paul Ponsaers Universiteit Gent Vakgroep Strafrecht & Criminologie 1 Verhouding politie- en IV-plannen Integrale

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein BIJLAGE 6 Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. Het zou nuttig zijn om op de site www.poldoc.be het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet! te raadplegen.

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

INHOUD 1 Situering van de politiezone

INHOUD 1 Situering van de politiezone INHOUD 1 Situering van de politiezone 15 1.1. Historiek politiehervorming 17 1.2. Een geïntegreerde politie op 2 niveaus 18 1.2.1. Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie? 19 1.2.1.1. Lokale

Nadere informatie

PZ Grensleie Jaarverslag 201 5

PZ Grensleie Jaarverslag 201 5 PZ Grensleie Jaarverslag 201 5 PZ Grensleie, een moderne - wendbare - efficiënte organisatie, streeft als professionele partner naar een leefbare en veilige samenleving! Leopoldplein 1 2 8930 Menen Telefoon:

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders De schaalvergroting van de Limburgse politiezones: maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 2.1. Doel

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

Gedwongen fusie. Gedwongen samenwerking, associatie of fusie. L. Baetens arrondissementscommissaris. Gedwongen fusie (samenwerking, associatie)

Gedwongen fusie. Gedwongen samenwerking, associatie of fusie. L. Baetens arrondissementscommissaris. Gedwongen fusie (samenwerking, associatie) Gedwongen fusie Gedwongen samenwerking, associatie of fusie 1 Gedwongen fusie (samenwerking, associatie) De ideale schaalgrootte van politiezones is niet van sociale orde, niet van democratische of politieke

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO!

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO! FUNCTIONEREN EVALUEREN CLB van het GO! Procedure goedgekeurd dd. 12.11.2007 INLEIDING De Raad van de Directeurs van de CLB van het GO! (RADI) heeft gezamenlijk functiebeschrijvingen ontwikkeld (werkgroep

Nadere informatie

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom?

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? Wie is de baas van de lokale politie? Tools om te Meten en met de 5 x 5 stelling Cultureel en organisatorisch kader : Gemeenschapsgerichte en performante politiezorg Invullen van het begrip in dit conceptueel

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle 1. Doelstellingen 1.1. Dit samenwerkingsakkoord dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden

Nadere informatie

smebeleid PZ Gent: Medisch absenteïsmebeleid Welzijnsbeleid : integrale aanpak smebeleid Welzijnsbeleid Communicatiebeleid aanwervingsbeleid

smebeleid PZ Gent: Medisch absenteïsmebeleid Welzijnsbeleid : integrale aanpak smebeleid Welzijnsbeleid Communicatiebeleid aanwervingsbeleid Absenteïsmebeleid smebeleid PZ Gent: Medisch Welzijnsbeleid : integrale aanpak Communicatiebeleid aanwervingsbeleid motivatiebeleid Welzijnsbeleid onthaalbeleid tuchtbeleid absenteïsmebeleid smebeleid

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse 7. Onze PZ Politiezone Druivenstreek is een meergemeentezone die wordt gevormd door de gemeenten Overijse en Hoeilaart. Beide gemeenten zijn gelegen in het Vlaams gewest, in de provincie Vlaams-Brabant,

Nadere informatie

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05 Vacature voor: Burgerpersoneel Voltijds (38u/week) Vlaams-Brabant Secundair onderwijs Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert. PRESENTATIE VAN DE DIENST LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE HERKO (Ecode

Nadere informatie