JAARVERSLAG 2013 PZ GRENSLEIE JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 PZ GRENSLEIE JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 PZ GRENSLEIE JAARVERSLAG

2 2

3 Inhoudstafel Inleiding 11 Geografische situering 13 Leiderschap 15 Begripsomschrijving 15 Omtrent de koers 15 Interne Communicatie 15 Externe Communicatie 18 Omtrent de voortdurende verbetering 18 Strategie en Beleid 19 Begripsomschrijving 19 De Beleidsorganen 19 Het zonaal veiligheidsplan 19 Actieplan voor verkeersveiligheid 21 Andere veiligheidsproblemen 21 Bovenlokale overlegfora 22 Management van medewerkers 25 Begripsomschrijving 25 Personeelsbeheer 25 Personeelsformatie 25 Personeelsbezetting 25 Stagiairs 26 Opleidingsbeleid 26 Erkenning, respect en waardering 27 Welzijn op het werk 27 Syndicaal overleg 29 Tucht 30 3

4 Management van middelen 31 Begripsomschrijving 31 Financiële middelen 31 Kennis en technologie 31 Materiaal en diensten 32 Gebouwen en meubilair 32 Wagenpark 32 Radiocommunicatie 33 Andere werkingskosten 34 Informatica en bureautica 35 Samenwerking met leveranciers en partners 36 Management van processen 37 Begripsomschrijving 37 Algemene context 37 Implementatie in het korps 37 Bovenstructuur 37 Binnen het korps 38 Waardering door klanten, leveranciers en partners 43 Begripsomschrijving 43 Buurtinformatienetwerk 43 Project MEGA 43 Klachtenbeheer 44 Felicitaties - bedankingen 44 Diefstalpreventie 45 Drugspreventie 46 Afwezigheidstoezicht 47 Waardering door medewerkers 49 Begripsomschrijving 49 Afwezigheid en ziekteverzuim 49 Sportchallenge 49 Korpsdag 51 Sociale activiteiten 51 Deelname aan sportactiviteiten 51 4

5 Waardering door maatschappij 53 Begripsomschrijving 53 Toelichting 53 Scholingsfaciliteiten 53 Bijdragen aan het verenigingsleven - voordrachten 53 Persbabbel - persberichten 54 Website Politiezone 54 Roefeldag 55 Interne milieuzorg 56 Aanspreekpunt Scholen 56 Bestuur en financiers 57 Begripsomschrijving 57 Toelichting 57 Financiële resultaat 57 Operationele resultaat 57 De basisfunctionaliteiten 59 Algemeen 59 Interventie 59 Onthaal 62 Wijkwerking 63 Lokale opsporingen en onderzoek 65 Slachtofferbejegening 71 Het Politioneel Slachtofferzorgteam 71 De Sociale Dienst 72 Openbare Orde 72 Verkeer 81 Andere lokale functionaliteiten 83 Toezicht op de wapenwetgeving 83 Federale opdrachten 84 Bovenlokale opdrachten van ordehandhaving 84 Uitzettingen 84 Uitleveringen 85 Inzage dossier 85 Overbrengingen en voorleidingen 85 5

6 6

7 Afkortingen Afkorting Betekenis AAT Adem Analyse Toestel AED Automatische externe defibrillator AIK Arrondissementeel Informatie Kruispunt ANG Algemene Nationale Gegevensbank ANIP Algemeen Nood en Interventieplan ANPR Automatic Number Plate Recognition AOIF Administratie van de Ondernemings en Inkomenfiscaliteit AGP Agent van Politie APA Autonome Politionele Afhandeling APO Autonoom Politioneel Onderzoek APV Algemene Politieverordening of Aanvankelijk Proces-verbaal ARO Arrondissementeel Rechercheoverleg ASAP As soon as possible AT Ademtest ATT Ademtesttoestel AVL Automatic vehicule location AVV Audio Visueel Verhoor BA Burgerlijke aansprakelijkheid BIN Buurtinformatienetwerk BIVV Belgisch instituut voor de verkeersveiligheid BK Basiskader BNIP Bijzonder Nood en Interventieplan BOC Basisoverlegcomité BOM Bijzondere Opsporingsmethodes BOT Beleidsondersteuningsteam BTW Belasting over de toegevoegde waarde CALOG Administratief en Logistiek kader CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk CGL Directie van de relaties met de Lokale Politie CIC Coördinatie en Informatiecentrum CIK Interventiekorps CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding COP Collegiale Opvang CP Commissaris CPBW Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk CPS Creative Problem Solving 7

8 Afkorting CSD DAR Dirco Dirjud DIT DOVO DPA DSI DSP DVI DVZ EDL EFQM EHBO EPZ EVPV FAVV FGOV FGP FIT FOD FTE GALOP GAS GCC GGPZ GIS GPI GPS GWB HCP Hercosi HINP HYCAP ICT IDPBW IGPZ INP ISLP Betekenis Coördinatie en Steundienst Directie van de Algemene Reserve Bestuurlijk Directeur-Coördinator Gerechtelijk directeur Dienst Intern Toezicht Dienst voor de opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen Diefstal Preventie Advies Dienst Speciale Interventies Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer Disaster Victim Identification Team Dienst Vreemdelingenzaken Eurotronics Digital Loket European Foundation for Quality Management Eerste Hulp bij ongevallen Excellente Politiezorg Vereenvoudigd proces-verbaal Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federale Overheidsdienst Federale Gerechtelijke Politie Fingerprint Image Transmission Federale overheidsdienst Full Time Equivalent Geïntegreerde Administratie van de Logistiek en van het Personeel Gemeentelijke Administratieve Sancties Gemeentelijke Coördinatie Comité Gemeenschapsgerichte Politiezorg Geographic Information System Omzendbrief Geïntegreerde Politie Global positioning system Geweldbeheersing Hoofdcommissaris Hercontactname Slachtoffer Inbraak Hoofdinspecteur Gehypothekeerde Capaciteit Informatie en communicatie technologie Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk Informatiegestuurde Politiezorg Inspecteur Integrated System for the Local Police 8

9 Afkorting IVECO KB KMT KS KUL-norm LAP LIK LTWP MB MEGA MFO MK NKF NMBS NPV OBP OCMW OGP OI OK OMP OO OPOV OSR OVAM PACK PC PDCA PDOS PIT PLP PNO PPP PSH PST PV PWA PZ Betekenis Interventiecoördinator Koninklijk Besluit Korpsmanagementsteam Kantschrift Norm Katholieke Universiteit Leuven Lokaal Actieplan Lokaal Informatie Kruispunt Laboratoria voor technische en wetenschappelijke politie Ministerieel Besluit Mijn Eigen Goed Antwoord Federale Opdracht Middenkader Niet konkrete feiten Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen Navolgend Proces-verbaal Officier Bestuurlijke Politie Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Officier Gerechtelijke Politie Onmiddellijke Inning Officierenkader Ordeningsmethodiek Politie België Openbare Orde Operationeel Overleg Operatie Snelle Redding Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij Politiële Arrondissementele Controleactie Kortrijk Personal Computer Plan-do-check-act Persoonlijk dossier Politioneel Informatie Tool Omzendbrief Lokale Politie Provinciaal Netwerk voor organisatieontwikkeling Pers - Parket - Politie Psychosociale hulpverlening Politioneel Slachtofferzorgteam Proces Verbaal Proces-verbaal van waarschuwing Politiezone 9

10 Afkorting RCK RCCU RIR RVA RVT SSGPI TAM TD VI VIEW VKO VOV Vtg VVF WECO WIDCA WINP WPR ZVP ZVR Betekenis Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk Regionale Computer Crime Unit Gerechtelijk Informatierapport Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Rust en Verzorgingstehuis Secretariaat van de Geïntegreerde Politie gestructureerd op 2 niveaus Techniek Audiovisueel Verhoor Minderjarigen Technische Dienst Verkeersinbreuk Vaststellingsleidraad Interventiefiche Exploitatie Werkdocument Verkeersongeval Vrijheid onder voorwaarden Voertuig Verkeersveiligheidsfonds Weekcoördinator Woninginbraken door controles aanpakken Wijkinspecteur Wegpolitie Zonaal Veiligheidsplan Zonale Veiligheidsraad 10

11 Inleiding JAARVERSLAG 2013 Geachte lezer, Naar jaarlijkse gewoonte maken we de balans op van het voorbije jaar onder de vorm van een jaarverslag. Dit jaarverslag past in het jaarlijks afleggen van verantwoording over de werking en resultaten van het korps. Als leidraad gebruiken we telkens de aandachtsgebieden van het EFQM-managementmodel politie België (Ministeriële omzendbrief CP2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg): Enerzijds zijn er de organisatiegebieden Leiderschap Strategie en beleid Management van medewerkers Management van middelen Management van processen Deze deelgebieden geven vooral een beeld over de verschillende aspecten van het functioneren van het korps. Anderzijds zijn er de resultaatgebieden Medewerkers Klanten en leveranciers Maatschappij Bestuur en financiers Deze deelgebieden geven vooral een idee over de perceptie van de organisatie door medewerkers en de externe omgeving, alsmede de maatschappelijke resultaten. Deze structuur is eveneens de gids voor het evalueren van de organisatie. Vermits de politie een belangrijke schakel is in het veiligheidsgebeuren gaat de aandacht zeker uit naar de operationele resultaten. Met de significante opflakkering van de grenscriminaliteit in 2012 nog vers in het geheugen, zal een aandachtige lezer zich wellicht afvragen hoe de situatie geëvolueerd is. Welnu we kunnen alvast melden dat de grenscriminaliteit in 2013 significant gedaald is. De in 2012 gestarte inspanningen op het vlak van politionele acties en controles werden verder gezet in 2013 en dit met resultaat. De in 2012 gestarte besprekingen met Frankrijk op initiatief van Mevrouw Milquet, Minister van Binnenlandse Zaken, hebben op 18 maart 2013 geresulteerd in de ondertekening van de aangepaste akkoorden van Doornik. Deze nieuwe akkoorden dienen de samenwerking tussen de politiediensten aan beide zijden van de grens te verbeteren. Spijtig genoeg zijn deze akkoorden enkel in België geratificeerd en nog niet in Frankrijk, zodat een effectieve toepassing eraan even op zich laat wachten. In dezelfde context werd de idee van een cameraschild waarmee in 2012 gestart was, op initiatief van de gouverneur van West-Vlaanderen uitgebreid naar andere politiezones in de provincie. 11

12 Op financieel vlak was 2013 een belangrijk scharnierjaar in die zin dat ook onze zone niet ontsnapte aan besparingen, zonder evenwel te raken aan de essentie van de werking. Via een strikt overurenbeleid konden we de doelstelling m.b.t. het personeelsbudget realiseren. Tenslotte wens ik tot besluit mee te delen dat dit als korpschef mijn laatste bijdrage aan het jaarverslag is, gelet op het feit dat ik mijn pensioen aangevraagd heb met ingang op 01 april Ik wens de politiezone, het korps en mijn opvolger veel succes toe bij het vervullen van hun opdracht. Hoofdcommissaris Dominique Demey Korpschef 12

13 Geografische situering De politiezone Grensleie is één van de 19 politiezones in West-Vlaanderen. De PZ Grensleie is een meergemeentezone bestaande uit de drie fusiegemeenten Menen, Wevelgem en Ledegem en bevindt zich in de Leievallei in het zuiden van West- Vlaanderen. De politiezone grenst via Menen aan Frankrijk. Het is die invloed van de grens die de politiezone voor een deel typeert. De politiezone behelst een oppervlakte van 96,6 km² en telt inwoners, wat een bevolkingsdichtheid van 723 inwoners per km² betreft. Van de drie gemeenten die de politiezone kent de stad Menen de hoogste bevolkingsdichtheid met 989 inwoners per km². Haar inwoners zijn verspreid over drie deelgemeenten. Wevelgem is de grootste van de drie gemeenten en telt op haar 38,8 km² grootte oppervlakte inwoners, wat neerkomt op een bevolkingsdichtheid van 801 inwoners per km². Ledegem is een landelijke gemeente die inwoners huisvest en een bevolkingsdichtheid kent van 384 inwoners per km², wat minder dan de helft bedraagt dan Menen en Wevelgem. 4,7% van de inwoners in de politiezone heeft een vreemde nationaliteit (n=3440), waarvan er 51,89% de Franse nationaliteit draagt. Dit is een toename van 1000 inwoners met niet- Belgische nationaliteit op 4 jaar. Hoewel de Fransen in iedere gemeente het hoogst percentage vreemde nationaliteiten uitmaken, spant Menen de kroon: 60% van de vreemde nationaliteiten is afkomstig uit Frankrijk. In de Barakken, een centrumwijk in Menen, bedraagt het percentage vreemde nationaliteiten 15%, waarvan 67% de Franse nationaliteit dragen. De politiezone kent een zeer uitgebreid mobiliteitsnetwerk waardoor iedere gemeente op allerlei manieren zeer vlot en snel bereikt en verlaten kan worden. Een goede zaak voor de economische bedrijvigheid, maar dit heeft ook een negatieve impact op de criminaliteit en de verkeersveiligheid. Het autowegennetwerk in de politiezone is zeer dicht. In het totaal is er 485,5km aan wegen aanwezig. Er zijn niet alleen een aantal autosnelwegen (20,8 km), er zijn ook heel wat Gewest- en provinciale wegen (46 km) en gemeentewegen (418,6 km) aanwezig. Zo kan men vanuit Wevelgem de A19, de A17 / E403 en de R8 nemen. Ook Menen staat in een vlotte verbinding met andere steden en met Frankrijk door de aanwezigheid van de E17 Antwerpen-Parijs en de A19. Ledegem is via de N32 verbonden met Roeselare en Menen. De politiezone is eveneens wat de scheepvaart betreft, strategisch gelegen. Het is op amper één uur gelegen van de maritieme havens van Zeebrugge, Oostende, Duinkerke en Calais. Bovendien is er ook nogal wat scheepvaartverkeer op de Leie, zowel in het kader van de industrie als het toerisme. In Wevelgem is er een internationale Schengenluchthaven die zich situeert te midden van de industriezones Wevelgem-Noord en Zuid. Een aantal bedrijven uit de industriezone Wevelgem-Noord hebben rechtstreeks toegang tot de startbaan. Er is een vernieuwde startbaan van 2 km. Daardoor is de luchthaven niet alleen geschikt voor zakenvluchten, medische vluchten en charterverkeer, maar ook voor pilootopleidingen en recreatief vliegen. Tevens is er in de deelgemeente Moorsele (Wevelgem) een militair vliegveld dat wordt uitgebaat door de Federale Overheidsdienst Defensie. Slechts sporadisch wordt het vliegveld nog gebruikt als opleidingscentrum voor de para s. Het wordt vooral gebruikt door de West-Vlaamse afdeling van het paracentrum Vlaanderen en heeft een eigen vliegclub. Menen en Wevelgem bevinden zich op de spoorlijn 69 Kortrijk-Poperinge met halteplaatsen in beide gemeenten. Het station te Wevelgem is intussen gesloten, maar de treinen hebben er nog steeds een stopplaats. 13

14 Op het grondgebied van de politiezone gonst het van de industriële bedrijvigheid. Er zijn een aantal grote industriezones aanwezig, waarvan er drie in een uitbreidingsfase zitten. Alles samen zijn er voor bijna 300 ha bedrijventerreinen op het grondgebied van de politiezone. De politiezone telt ook drie SEVESO bedrijven, twee lagedrempelinrichtingen namelijk Recticel in Wevelgem en Capelle pigments in Menen en één hogedrempelinrichting Deny op het transportcentrum de LAR in Rekkem. 14

15 Leiderschap Begripsomschrijving Onder leiderschap verstaan we de manier waarop de leiding de organisatie op koers houdt en inspireert tot voortdurende verbetering. Sleutelwoorden in deze begripsomschrijving zijn: koers en voortdurende verbetering. Omtrent de koers We doen dit : vanuit de behoeften en verwachtingen van de bevolking; in samenwerking en samenspraak met de overheden, de burger en de betrokken maatschappelijke instanties; oordeelkundig en kwalitatief hoogstaand (=professioneel); met respect voor de individuele rechten en vrijheden; door loyaal mee te werken aan de doelstellingen verwoord in het veiligheidsplan; door bij te dragen tot de uitvoering van federale opdrachten. Van belang hierbij zijn interne communicatie en externe oriëntering Interne communicatie Via diverse kanalen en interne overlegfora wordt de koers voortdurend bewaakt. Een overzicht: Operationele briefing De koers houdt verband met de missie van de organisatie Als lokaal politiekorps willen wij fundamenteel bijdragen tot de leefbaarheid in de gemeenten van de politiezone door het bevorderen van de openbare rust,-veiligheid en gezondheid, in het bijzonder door : te zorgen voor een harmonisch verloop van het leven in gemeenschap; de problemen inzake veiligheid te voorkomen, op te lossen of te beheersen; de burger te beschermen, te helpen en gerust te stellen. Op weekdagen is er een dagelijkse operationele briefing om 08u15 waaraan alle operationele diensten (operationele groep - verkeer - recherche - politiezorg) deelnemen. Hierbij worden de belangrijkste gebeurtenissen / feiten van de voorbij 24 uur (of weekend) overlopen en worden de nodige afspraken voor de verdere opvolging gemaakt. Korpsmanagementsteam Bestaat uit: de Korpschef, de afdelingshoofden, de officieren van de back-office en de juridisch adviseur. In de schoot van dit intern overlegorgaan worden alle items besproken die te maken hebben met de werking van het korps vanuit een beleidsmatig oogpunt. Het team kwam 31 maal samen in

16 Beleidsondersteuningsteam (BOT) Het beleidsondersteuningsteam waarin alle afdelingen vertegenwoordigd zijn, alsmede de verantwoordelijken van de verschillende actieplannen kwam in maal samen. De agendapunten waren steeds gelinkt aan de uitvoering van het zonale veiligheidsplan. De opmaak en opvolging van de lopende actieplannen werden besproken. In 2013 kwam de opmaak van het nieuwe zonale veiligheidsplan ook op de agenda te staan van het BOT. Gezien het heel moeilijk blijkt om de personeelsleden van de diverse diensten op eenzelfde ogenblijk samen te krijgen voor vergaderingen en gezien de verantwoordelijkheid van de afdelingshoofden in de monitoring van de actieplannen en gezien het managementteam toch wekelijks bijeen zit, werd besloten om vanaf 2014 de opvolging van de actieplannen en de jaarplannen van de afdelingen per maand iedere derde vergadering op het managementteam te laten doorgaan. Het beleidsondersteuningsteam zou wel punctueel nog samen komen indien daartoe een specifieke opdracht toe gegeven wordt vanuit de afdeling beleid of in opdracht van de korpschef. Vergadering beleidscel Alle projecten worden nu in de schoot van deze afdeling voorbereid. Deze afdeling, bestaande uit 2 commissarissen en een calog niveau A. De afdeling beleid vergadert op regelmatige basis en in functie van de voorliggende dossiers. De materies die worden uitgewerkt, zijn problematieken die uitwerking hebben op de organisatie in haar geheel en die een veruitwendiging zijn van de neergeschreven visie en missie van het korps. Onder andere volgende zaken werden in 2013 gerealiseerd: Opmaken van een jaarplan voor alle afdelingen inzake het proces onthalen en behandelen van initiële klachten en aangiften, op basis van diverse sessies in het managementteam inzake de risicoanalyse op het desbetreffende proces Risico-analyse op het proces beheer van evenementen Uitwerken scenario s heroriënteren diverse rollen en functies OGP binnen operationele groep Het uitwerken van een actieplan voor de volkswijk De Barakken (zie ook ZVP) Operationeel Overleg (OPOV) Het operationeel overleg kende in 2013 zijn zevende jaargang. Dit overleg tussen de verschillende verantwoordelijken beoogt onze organisatie zowel tactisch als operationeel aan te sturen en dit door het maken van duidelijke afspraken waarbij ieder zijn rol duidelijk wordt afgebakend. De taken die werden toebedeeld in de operationele briefing worden verder door de vergadering opgevolgd. Het OPOV is één van de belangrijkste werkinstrumenten in het ondersteunende proces - gericht delen van informatie en kennis. De vergadering kent een tweewekelijkse frequentie (met uitzondering van de verlofperiodes) De samenstelling kent een aantal vaste leden, soms aangevuld met gelegenheidsgasten. Vaste leden: Informatieofficier, tevens de coördinator en proceseigenaar van gericht delen van informatie en kennis Afdelingshoofd operationele groep Afdelingshoofd recherche Afdelingshoofd politiezorg Afdelingshoofd openbare orde / verkeer Afdelingshoofd van de cel Beleidsondersteuning Diensthoofd Lokaal Informatie Kruispunt (LIK) Diensthoofd zonale dispatching Officier van het Arrondissementeel Informatie Kruispunt (AIK) Vaste verslaggeefster Parket Gelegenheidsdeelnemers kunnen zijn: de korpschef, deskundigen, aspirantpolitieambtenaren, stagiairs enz De agenda van de vergadering kent een aantal vaste items, met name: 1. Operationele meldingen (feedback eerdere meldingen, bespreking nieuwe zaken). 2. Personen: op te sporen / op te volgen 3. Overzicht criminaliteit (zowel binnen de zone als in het gerechtelijk arrondissement, fenomenen, nieuwe modi operandi, dadergroeperingen, aandachtspunten ). 16

17 4. Informatiegestuurde toezichten aangebracht in de politionele informatietool (PIT). 5. Alle politioneel gekende personen die in onze zone komen wonen ingedeeld per wijk. 6. De aangehouden personen. 7. Alle Rir s opgesteld door onze zone en andere zone s komen aan bod. Afspraken m.b.t. de dienstuitvoering interventie. In 2013 werd een project opgestart om de wijze van interveniëren en de rapportering achteraf uniform, volledig en voor het einde van de dienst te laten gebeuren. Dit project zal worden geïmplementeerd begin Afwerkingstermijnen van de processenverbaal. Omwille van diverse redenen, bijkomende patrouilles, wijzigingen in de dienst, worden de dagen schrijfwerk dikwijls gehypothekeerd en worden de afwerkingstermijnen van de processenverbaal overschreden. Om dit bij te sturen worden afspraken uitgewerkt om de nodige tijd te voorzien aan de opstellers om deze termijnen te kunnen respecteren. De organisatie van het groepsoverleg. Organisatie van de groepsoverlegdagen, keuze van de onderwerpen, bepalen van de dagindeling. Kleine bijsturing vooral dan inzake de uitvoering van de dienst. 8. Varia (nieuwe operationele richtlijnen, parketnota s, omzendbrieven van het college van procureurs-generaal, nieuwe politietechnieken, nieuwe en/of gewijzigde wetgeving.) 9. In de loop van 2013 werd het actieplan Barakken toegevoegd als vast item in het OPOV. Hier wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in de Barakken en de te volgen stappen voor de toekomst. Door de regelmatige aanwezigheid van het parket tijdens het OPOV hebben we nu een directe communicatie met de parketmagistraat wat leidt tot een betere onderlinge verstandhouding en betere afstemming van de werking. In 2013 kwam het OPOV achttien (18) keer samen. Middenkaderoverleg Leiderschap is immers niet alleen een zaak van de top, maar betreft alle leidinggevende niveaus. In 2013 werd binnen de operationele groep 5 maal een middenkaderoverleg georganiseerd. In december 2013 was er een overleg tussen de korpsleiding en de middenkaders welke deelnemen aan de beurtrol IVECO. Deze dienst kende het vorige jaar een evolutie die gekenmerkt werd door een toenemende complexiteit (cfr. Salduz, ) waardoor een heroriëntering noodzakelijk was. Groepsoverleg: Alle afdelingen organiseren jaarlijks een aantal groepsoverleggen om de onderlinge band binnen de afdeling of dienst te versterken. De diverse teams van de operationele groep organiseren tweemaandelijks een groepsoverleg. Binnen de afdeling Politiezorg vindt jaarlijks een overleg plaats voor de ganse afdeling en gaan er tevens nog 3 overlegmomenten door voor de wijkagenten. De afdeling Openbare Orde en Verkeer organiseerde in maal een groepsoverleg binnen de diverse diensten van de afdeling. De afdeling steundiensten en de afdeling Recherche organiseerde een groepsoverleg onder de vorm van een teambuilding. Onderwerpen: 17

18 Externe oriëntering De externe oriëntering wordt gerealiseerd door een continue dialoog met de stakeholders, in casu onze overheden en diverse partners. Deze oriëntering wordt gewaarborgd door deelname aan diverse externe fora: Een overzicht Het Politiecollege Het Politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de drie gemeenten van de politiezone, de Korpschef, de bijzonder rekenplichtige en de secretaris. Het Politiecollege is bevoegd voor de organisatie en het beheer van het lokale politiekorps en oefent toezicht uit over de dagelijkse werking. In 2013 kwam het Politiecollege negentien maal bijeen. De Politieraad De Politieraad is samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten (Menen: 9 leden - Wevelgem: 8 leden - Ledegem: 2 leden). De burgemeesters van de verschillende gemeenten zijn automatisch lid van de Politieraad. De voorzitter van het Politiecollege zit de Politieraad voor. In 2013 kwam de Politieraad negen maal bijeen. De vergaderingen met de gemeentelijke veiligheidscellen en werkgroepen inzake de noodplanning Zie hoofdstuk betreffende Bestuur en Financiers - Openbare Orde noodplanning De gemeentelijke verkeerscommissies Zie hoofdstuk betreffende Bestuur en Financiers - Verkeer Coördinatievergaderingen evenementen m.b.t. In elke gemeente komt in principe maandelijks het evenementencollege bijeen met het oog op het bespreken van de belangrijkste evenementen teneinde deze optimaal te laten verlopen. Diverse punctuele overlegmomenten In de loop van het jaar waren er diverse punctuele overlegmomenten met de lokale overheden en partners omtrent lokale problemen. Omtrent de voortdurende verbetering Het streven naar voortdurende verbetering dient een permanente bekommernis te zijn, waarbij de werkingsprocessen en procedures continu kritisch worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Ook hier zijn interne communicatie en externe oriëntering van belang. Een goede interne communicatie is een aanzet tot het voortdurend verbeteren van de werkingsprocessen en procedures. Ook externe oriëntering speelt hierbij een rol en kan een inspiratiebron zijn voor verbetering. Een overzicht: Korpsmanagementsteam (cfr. supra) Beleidsondersteuningsteam (cfr. supra) Vergadering Beleidscel (cfr. supra) Operationeel overleg (OPOV) (cfr. supra) Middenkaderoverleg (cfr. supra) Groepsoverleg (cfr. supra) Provinciaal Overlegforum Verkeer: Is een overlegforum op provinciaal niveau, waar het wettelijk en reglementair kader inzake de functionaliteit Verkeer aan bod komt evenals best practices in dit domein. Provinciaal Netwerk Organisatie Ontwikkeling (PNOO) (Zie Management van Processen) 18

19 Strategie en beleid Begripsomschrijving De manier waarop de organisatie haar missie en visie vertaalt naar de te behalen resultaten voor alle belanghebbenden. De Beleidsorganen Algemeen Conform de wet op de geïntegreerde politie telt de politiezone Grensleie drie externe beleidsorganen: het Politiecollege, de Politieraad en de Zonale Veiligheidsraad. Daarnaast zijn er drie interne beleidsorganen, het Korpsmanagementsteam, het Beleidsondersteuningsteam en de Beleidscel. Deze organen vervullen niet alleen een rol in de verschillende fasen van de beleidscyclus (bepaling - uitvoering - opvolging - evaluatie) doch zijn van belang voor de externe oriëntering van de koers van de organisatie (cfr. de rubriek Leiderschap). Zonale Veiligheidsraad De Zonale Veiligheidsraad is samengesteld uit de drie burgemeesters, de procureur des Konings, de zonemagistraat, de dirco, de dirjud, de korpschef, het afdelingshoofd beleid en de zonesecretaris. De ZVR kwam in 2013 drie maal samen, namelijk in maart, juni en in oktober. De items die op de ZVR worden behandeld hangen nauw samen met de werking van het ZVP. Zo wordt steeds een stand van zaken gegeven over de criminaliteitscijfers. De lopende actieplannen worden er niet alleen goedgekeurd, maar tevens nauwgezet opgevolgd aan de hand van rapportage van de stuurborden. De eerste vergaderingen in het jaar behandelen logischerwijze diverse jaaroverzichten. Niet alleen criminaliteit, verkeer en openbare orde komen er aan bod, ook de besteedde capaciteit in het algemeen en meer specifiek van de recherchecapaciteit worden overlopen en besproken. Nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie die hun weerslag hebben op de werking met externe partners en overheden worden er eveneens besproken. Sinds de invoering van de diverse GASreglementen in de gemeenten, wordt ook die problematiek op de ZVR behandeld. Zeker voor de gemengde inbreuken is overleg met het parket in die materie onmisbaar. In 2013 stond specifiek de voorbereiding en de goedkeuring van het nieuwe zonale veiligheidsplan op de agenda. Het nieuwe veiligheidsplan werd immers na een beslissing van Minister van Binnenlandse Zaken Milquet met een jaar uitgesteld om samen met de nieuwe besturen de voorbereiding te kunnen uitvoeren. Zonaal Veiligheidsplan Volgens de wettelijke bepalingen was 2012 in principe het afsluitend jaar van het ZVP Zoals hierboven vermeld besloot de Minister van Binnenlandse Zaken echter de looptermijn van het ZVP met een jaar te verlengen tot eind De meeste voorbereidingen voor de opmaak van het ZVP werden echter reeds doorgevoerd en de resultaten daarvan werden dus meegenomen ter voorbereiding van het bepalen van de interne prioriteiten in het nieuwe zonaal veiligheidsplan De actieplannen uit het ZVP kenden aldus in 2013 een vervolg. Inbraken Naast de gebruikelijke WIDCA acties werden in 2013 maandelijks diverse extra kleinschalige gerechtelijke acties georganiseerd, al dan niet met versterking van leden van het CIK. Samen met de wijkinspecteurs werd een patrouillegids samengesteld met kwetsbare punten per wijk Invoering van een scenario PV voor woninginbraken teneinde de kwaliteit te verbeteren Opwaarderen van de buurtbevraging 19

20 Verkeer In 2013 werd het optimaliseren van de samenwerking van de afdeling OO en Verkeer met de andere diensten verder gezet. De nadruk lag daarbij op een veiliger fietsverkeer in de schoolomgevingen. Daartoe werden in maatregelen genomen: Tweemaandelijkse acties in één van de deelgemeenten van de PZ inzake beschermingsmiddelen in het verkeer Preventieve en repressieve fietscampagnes Organiseren van uiteenzettingen en fietsexamens in de derde graad van het lager onderwijs in nauwe samenwerking met de afdeling politiezorg. Bijna alle vooropgestelde doelstellingen in het kader van de preventieve en repressieve controles inzake overdreven snelheid, dragen van de veiligheidsgordel en gsm gebruik achter het stuur, het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer en zwaar vervoer werden ruim behaald. Uitzondering hierop zijn het aantal het aantal uren snelheidscontroles met onderschepping tijdens het weekend. Er werden ruim AT s afgenomen, ruim boven het vooropgezette doel van Het preventief snelheidsbord werd uren ingezet (3.500 uur vooropgesteld), er werd 406 uur aan bemande snelheidscontroles gedaan ( 360 uur vooropgesteld) en werden uur onbemande snelheidscontroles uitgevoerd (1.000 vooropgesteld). Tenslotte werden ook 11 bromfietscontroles uitgevoerd (10 vooropgesteld), werden 21 acties zwaar vervoer ondernomen (20 vooropgesteld) en werd net geen 190 uur controle uitgevoerd op doorgaand vrachtvervoer en het parkeren van zware vrachtwagens binnen de bebouwde kom (120 uur vooropgesteld). Wijkgerichte aanpak Gezien de volkswijk de barakken in Menen reeds geruime tijd een bundeling van problematieken vertoonde werd in 2013 een actieplan opgesteld. Het actieplan werd uitgesplitst in twee grote delen: Beeldvorming Opzetten en uitvoeren van gerichte acties met interne en externe partners Verder werden 3 cross directionele acties ondernomen, verspreid over de wijken van de politiezone: Één gezamenlijk initiatief per trimester op het industrieterrein de Lar te Rekkem Bijdrage aan de fietscontroles in de scholen Uitvoeren van minimaal 6 acties in het kader van beschermingsmiddelen in het verkeer Het uitvoeren van de wijkscan werd niet gerealiseerd In de deelgemeente Rekkem werd er een specifieke actie rozet in het kader van diefstalpreventie opgezet. Rekkem blijft immers een risicogebied wat woninginbraken per 1000 inwoners betreft. Respect voor materiaal In 2013 werd het actieplan respect voor materiaal afgesloten en vervangen door een actieplan interne milieuzorg. Daarin worden doelstellingen opgenomen om te besparen op het energie- en waterverbruik binnen de organisatie. Ook het verminderen van de afvalproductie is een doelstelling. Om deze zaken te realiseren werd in de loop van 2013 onder andere een energiescan uitgevoerd op het Leopoldplein. Om de afvalproductie van plastic bekers te verminderen werd in 2013 tevens voor iedere medewerker een koffietas aangekocht. 20

21 Het nieuwe zonale veiligheidsplan werd in september 2013 opgestuurd naar de bevoegde diensten van Binnenlandse Zaken. De goedkeuring ervan werd verkregen begin Er werd geopteerd om te focussen op inbraken en verkeersveiligheid voor wat betreft de prioriteiten rond veiligheid en leefbaarheid en op het verantwoord ondernemen voor wat betreft de interne werking. Doelstellingen binnen de interne werking zullen hun vertaalslag krijgen in jaarplannen. Jaarplannen die een rechtstreekse link hebben met de missie en de visie van de organisatie an sich, en tevens met de doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan en de doelstellingen van de afdelingshoofden van de organisatie. Voor 2013 werd aan de politiezone Grensleie een bedrag van toegekend. Dit bedrag werd aangewend voor de financiering van loon en werkingskosten enerzijds, alsmede investeringen anderzijds: 82 % werd besteed aan loon en werkingskosten en 18 % aan investeringen. In het bijzonder werden er in 2013, naast de recurrente kosten (personeel, ijking, opleidingen) volgende bijzondere middelen aangekocht: 01 moto BMW Fleetlogger moto s en scooters Digitale flitscamera + ombouw twee palen Migratie Windows Server Bijzondere aandachtspunten waarop wordt gefocust zijn: Proceswerking Waardering van de medewerkers Opleidingsbeleid Recherchemanagement Kennismanagement Interne milieuzorg Informatiegestuurd werken Actieplan voor verkeersveiligheid (Boetefonds) Algemeen Het verkeersveiligheidsfonds (het vroegere Boetefonds ) is sinds 2004 een voor elke politiezone welgekomen financiële ondersteuning voor de integrale werking op het vlak van de verkeersveiligheid. Deze ondersteuning dient wel gemotiveerd te zijn en wordt zowel in de domeinen van sensibilisatie, educatie, preventie als handhaving (repressie) passend aangewend, en dit zowel in middelen (investeringen), mensen (loonkosten) als in werkingsmiddelen. Het bedrag wordt ieder werkingsjaar herberekend en bepaald aan de hand van een aantal parameters die federaal worden bepaald. Andere veiligheidsproblemen Speelpleinen In 2013 vond zowel in de paasvakantie als in het zomerverlof op de 66 geregistreerde speelpleinen en trekpleisters van jeugd in de politiezone controles plaats. Het actieplan

22 Dit gebeurde door de interventiegroep, de wijkinspecteurs, de agenten en motards. Het is de bedoeling storende jongeren (die overlast genereren en bijvoorbeeld de jeugdwerking verstoren) aan te spreken op het ongepast gedrag. Ook kunnen dergelijke patrouilles een effect hebben op sluikstorten, druggebruik, op dergelijke pleisterplaatsen. Tijdens de paasvakantie ging het in totaal om 175 toezichten, ofwel ongeveer 11 per dag (70 voor gans Wevelgem, 87 voor gans Menen en 18 voor gans Ledegem). In de zomervakantie (de periode tussen half juni en half september) gaat het zelfs om nog meer controles: er werden in totaal controles of toezichten uitgevoerd, wat overeenkomt met ongeveer 16 toezichten per dag (753 voor Menen, 581 voor Wevelgem en 112 voor Ledegem). De aantallen controles liggen voor 2012 in dezelfde lijn als deze voor Vakantietoezicht Menen Wevelgem Ledegem Totaal Paasverlof Zomerverlof Bovenlokale overlegfora Het Arrondissementeel Rechercheoverleg (ARO) Dit overleg, georganiseerd per gerechtelijk arrondissement, is wettelijk voorzien ingevolge artikel 9 van de Wet op het Politieambt en dit onder de leiding van de Procureur des Konings. De vergadering omvat volgende deelnemers : De Procureur des Konings of zijn gevolmachtigde, tevens coördinator Een vertegenwoordiger van de onderzoeksrechters Leden van de Federale politie : De Bestuurlijke Directeur- Coördinator De Gerechtelijke Directeur Leden van de Federale Gerechtelijke Politie Vertegenwoordiger van het Arrondissementeel Informatiekruispunt (AIK) Leden van de lokale politiezones. Voor wat betreft onze zone zijn dit de Korpschef of de informatieofficer en de officier diensthoofd recherche Gelegenheidsdeelnemers zoals deskundigen Deze maandelijkse beleidsvergadering heeft hoofdzakelijk tot doel de coördinatie te verzekeren van de opdrachten van gerechtelijke politie en uitwisseling van informatie tussen de gerechtelijke en politionele overheden. Dit overleg is tevens één van de instellingen die moeten bijdragen tot de daadwerkelijke integratie van de twee politieniveaus - federaal en lokaal - in de Belgische geïntegreerde politie. Het ARO kwam in 2013 in totaal 7 (zeven) keer bij elkaar. Belangrijkste items: Het belangrijkste, en maandelijks terugkerend item, betrof de opvolging van de toepassing van de Salduzwetgeving met als grootste knelpunt het gebruik van de salduzapplicatie via dewelke om de bijstand van een advocaat wordt gesolliciteerd en de niet beschikbaarheid van advocaten om het verhoor bij te wonen. Daarnaast werden ook volgende items besproken met een impact op de werking van parket en politie: Inbeslagnames en gerechtskosten Triptiek (nemen van foto s - vingerafdrukken - individuele beschrijving) Inbeslagnames in drugszaken Registratie als benadeelde persoon Gerechtelijke onderzoeken met aangehouden personen (opmaak afsprakennota met de onderzoeksrechters) Organisatie van het toezicht op de personen vrijgelaten onder voorwaarden - i.c. huisarrest 22

23 Begeleidingscomité Naast het rechercheoverleg bestaat er in ons arrondissement ook nog een begeleidingscomité. Dit komt te samen onder het voorzitterschap van een eerste substituut van de Procureur des Konings en bestaat verder uit volgende leden : referentiemagistraten van de fenomenen leden van de Federale Gerechtelijke Politie vertegenwoordigers van het Arrondissementeel Informatie Kruispunt vertegenwoordigers van de diverse politiezones. Voor onze zone neemt de officier diensthoofd recherche deel. In dit forum worden voornamelijk de gerechtelijke dossiers die voorafgaandelijk door de diverse politiediensten werden aangemeld, besproken en opgevolgd. Het is tevens een unieke gelegenheid tot het uitwisselen van opgedane kennis en ervaringen. Beleidsbeslissingen worden verder vertaald en uitgewerkt. In 2013 waren er in totaal elf (11) bijeenkomsten. Volgende dossiers werden door PZ Grensleie aangemeld: 7 dossiers drugs (in- en uitvoer / handel) 1 dossier drugs, gerelateerd aan het prostitutiemilieu 2 dossiers afpersing 1 dossier autozwendel 1 dossier verkrachting 1 dossier rondtrekkende daders - inbraken in woningen 1 dossier opzettelijke brandstichting 1 dossier moordpoging Coördinatievergadering Korpschefs - Federale Politie - Parket arrondissementeel Dit forum is een initiatief van de Bestuurlijke Directeur-Coördinator (Dirco) van de Federale Politie waaraan naast leidinggevenden van de Federale Politie, de korpsen van de Lokale Politie en het Parket deelnemen. In het raam van dit overleg wordt vooral de geïntegreerde werking lokaal - federaal en de interzonale samenwerking besproken. Dit forum kwam in 2013 vijf maal bijeen. Vergadering Korpschefs Provinciaal Trimestrieel komen de korpschefs van de lokale politie van West-Vlaanderen bijeen om ervaringen uit te wisselen, problemen te analyseren en voorstellen te richten aan de Vaste Commissie van de lokale politie. De provinciale korpschefs kwamen in 2013 vier maal bijeen. Het Provinciaal Overlegforum Verkeer Is een overlegforum op provinciaal niveau, waar het wettelijk en reglementair kader inzake de functionaliteit verkeer aan bod komt evenals best practices in dit domein. Volgende dossiers werden aangemeld door de FGP - feiten PZ Grensleie: 1 dossier roofmoord 1 dossier rondtrekkende daders - winkeldiefstallen 1 dossier diefstal vuurwapengebruik 4 dossiers in het kader van BAOBAB (home- en carjackings) 23

24 24

25 Management van medewerkers Begripsomschrijving De manier waarop de organisatie in het licht van de visie en de missie de kennis, kwaliteiten en energie van de medewerkers maximaal benut. Hen inspireert en in de gelegenheid stelt tot het maximaal ontwikkelen en benutten van hun competenties. De manier waarop medewerkers erkenning, respect en waardering krijgen voor hun inzet, de behaalde resultaten en hun bijdragen aan verbetering en vernieuwing. Personeelsbeheer De Personeelsformatie Bij KB werd de minimale norm vastgelegd op 137 eenheden voor het operationeel kader en 11 eenheden voor het CALOG-kader. De KUL-norm bedraagt 132 eenheden, en wordt gehanteerd bij het bepalen van de federale toelage aan de zone. Rekening houdende met een personeelsbehoeftenplan werd de personeelsformatie bij de start als korps van lokale politie in 2002 vastgelegd op 142 leden van het operationeel kader en 23 leden van het CALOGkader, uitgezonderd het onderhoudspersoneel. Tussentijdse aanpassingen: Operationeel Kader CALog-kader De Personeelsbezetting in 2013 Bezetting Op bedroeg de bezetting 146,1 FTE personeelsleden van het operationeel kader (waarvan 02 personeelsleden met 4/5 werkregeling en 01 personeelslid dat parttime werkt) en 30,5 FTE leden van het CALOG-kader (waarvan 07 personeelsleden met 4/5 werkregeling en 5 contractuelen in het raam van het verkeersveiligheidsfonds en 4 contractuele personeelsleden die instaan voor het onderhoud). In de loop van 2013 onderging dit aantal herhaaldelijk wijzigingen ingevolge pensioneringen en mobiliteit, om op te eindigen met een bezetting van 145,1 FTE operationelen (waarvan 02 personeelsleden met 4/5 werkregeling en 01 personeelslid dat parttime werkt) en 30,6 FTE CALOGmedewerkers (waarvan 7 medewerkers met 4/5 werkregeling en 5 contractuelen in het raam van het verkeersveiligheidsfonds en 4 contractuele personeelsleden die instaan voor het onderhoud). Personeelsverloop Pensioneringen 01 april 2013: een wijkinspecteur Mutaties uit het korps via mobiliteit In 2013 heeft één personeelslid onze zone via mobiliteit verlaten: 01 inspecteur uit de operationele groep heeft mobiliteit gemaakt naar de PZ Gent. Nieuwe personeelsleden Via mobiliteit In 2013 werden via mobiliteit aangeworven: 01 jan 2013 : één inspecteur dienst wapens en één wijkinspecteur. 01 juli 2013: één hoofdinspecteur operationele groep. 25

26 Via externe werving In 2013 werd één onderhoudspersoneelslid contractueel aangeworven. Detacheringen Sedert 2012 werd 1 personeelslid vanuit de politiezone Antwerpen gedetacheerd naar onze zone voor onbepaalde duur. Het personeelslid werd vooral ingezet voor het uitvoeren van opdrachten die behoren tot de basispolitiezorg. De politiezone Grensleie kent twee structurele gedetacheerden: een inspecteur gedetacheerd naar het CIC West-Vlaanderen een inspecteur gedetacheerd naar een syndicale organisatie als vaste afgevaardigde. Eén personeelslid werd sinds oktober 2013 gedetacheerd naar de West-Vlaamse politieschool om de opleiding hoofdinspecteur te volgen. In 2013 gebeurden volgende interne afdelingen: 04 inspecteurs naar de recherche 01 inspecteur naar de afdeling Openbare Orde en Verkeer - motorrijders 01 inspecteur naar de afdeling Politiezorg - Wijkdienst Wevelgem Onbeschikbaarheden: Twee personeelsleden hebben het stelstel van afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden voor 2 jaar genomen. 01 inspecteur operationele groep (gestart ) 01 agent van politie (gestart ) Eén lid van het onderhoudspersoneel heeft ontslag genomen op Stagiairs In 2013 hebben 23 aspirant-inspecteurs en 2 aspirant-hoofdinspecteur stage gelopen binnen de Politiezone Grensleie. Deze stagiairs waren afkomstig van de West-Vlaamse politieschool en de Oost-Vlaamse politieschool. Twee studenten van de opleiding bachelor in de maatschappelijke veiligheid van de Katholieke Hogeschool VIVES liepen stage binnen de afdeling beleidsondersteuning. Eén student van de opleiding Sociaal Werk aan de Artevelde Hogeschool liep stage binnen de afdeling Politiezorg bij de dienst Jeugd en Gezin. Opleidingsbeleid Investeren in medewerkers betekent dat de organisatie oog heeft voor vastleggen, verwerven en borgen van de noodzakelijke kennis en vaardigheden. Opleiding is hierbij niet alleen een statutair recht, maar betekent een meerwaarde, niet alleen voor de medewerkers zelf die hun competentieniveau kunnen verbeteren, maar tevens voor de organisatie zelf die meer kwaliteit kan bieden met goed opgeleide medewerkers. Naast de baremische opleidingen die noodzakelijk zijn voor de leden van het operationeel kader om te kunnen verhogen van loonschaal, moeten de calogpersoneelsleden een gecertificeerde opleiding volgen om te voldoen aan de voorwaarden tot het bekomen van een competentietoelage. In 2013 werden mensuren besteed aan opleidingen (4,5 % van de nettojaarcapaciteit). Soort Opleidingen mensuren Baremisch 8 Functioneel Gecertificeerd 229 Intern 149 Nuttige 588 Nuttig op vraag 7 Voortgezette Studiedag 427 Terugkomdag PST (1) 10 Teambuilding 68 Training GPI 48 (2) Training HYCAP (3) 886 Training hond 40 Noodplanoefening 122 Vergadering monitoren geweldsbeheersing 308 (1) PSH = Psychosociale Hulpverlening (2) GPI 48 = Geweldbeheersing - de training omvat zowel de trainingen van de monitoren als van de medewerkers (3) HYCAP = gehypothekeerde capaciteit 26

27 Erkenning, respect en waardering Evaluatie Het evaluatieproces maakt een wezenlijk deel uit van het personeelsbeheer en heeft volgende doeleinden: Bijdragen tot de verbetering van de prestaties van de personeelsleden, met name door de ontwikkeling van hun bekwaamheden te bevorderen. Bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie. De evaluatie draagt dus rechtstreeks bij tot de motivatie van de personeelsleden door ze als actoren, verantwoordelijk voor hun persoonlijke ontwikkeling en als belanghebbende partij te betrekken bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie. Het evaluatiesysteem bestaat uit 3 belangrijke fases: een planningsgesprek, eventuele functioneringsgesprek(ken) en een evaluatiegesprek. Met dit evaluatiesysteem werd gestart in In 2013 vonden er 39 planningsgesprekken, 10 functioneringsgesprekken en 30 evaluatiegesprekken plaats. 18 evaluatiegesprekken kregen de eindvermelding bevredigend, 12 gesprekken de eindvermelding goed. Felicitaties Er bestaat een systeem van erkenning en waardering, in die zin dat felicitaties op naam telkens teruggekoppeld worden aan betrokken medewerkers, en in principe gepaard gaan met korpsfelicitaties. Beiden worden na kennisname in het persoonlijk dossier geklasseerd. In 2013 werden 26 persoonsleden gefeliciteerd. Oorsprong felicitaties: Via particulier of Organisatie/vereniging Via korps intern 03 Via stads of Aantal felicitaties per afdeling Operationele groep 09 Recherche 03 Openbare orde en verkeer 07 Korps algemeen 9 (1) Een felicitatie kan voor meerdere diensten bestemd zijn. Welzijn op het werk Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPB) De politiezone Grensleie beschikt over een interne preventieadviseur. Deze persoon volgde de opleiding preventieadviseur niveau II en de gespecialiseerde opleiding preventieadviseur psychosociale aspecten. De interne preventieadviseur maakt samen met de drie vertrouwenspersonen deel uit van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW). Daarnaast is er ook intern iemand aangesteld die de basisopleiding preventieadviseur niveau III heeft gevolgd en het administratief beheer en de verslaggeving doet van de vergaderingen CPBW. De dienst heeft als opdracht om de werkgever en de werknemers bij te staan in het adviseren, uitwerken en evalueren van het beleid inzake welzijn op het werk op basis van een dynamisch risicobeheersingsysteem. In de politiezone Grensleie wordt er inzake welzijn op het werk maandelijks een overleg georganiseerd tussen de korpsleiding, de vakbondsafgevaardigden en de interne preventieadviseur. Er wordt dan ook heel wat tijd gespendeerd aan de voorbereiding en de uitvoering van deze overleg-momenten. In 2013 kwamen de leden van het CPBW 8 keer samen. De jaarlijkse prioriteiten inzake welzijn op het werk worden, zoals wettelijk bepaald, opgenomen in een jaaractieplan. In 2012 verhuisde een groot deel van het personeel naar een vernieuwde site op het Leopoldplein. Het spreekt voor zich dat er door deze verhuis ook in 2013 vooral gewerkt werd rond de veiligheid en het welzijn van het personeel op deze site. Zo werd er onder 27

28 meer een intern evacuatieplan opgemaakt in afwachting van een volwaardig intern noodplan. Er werden van alle dienstvoertuigen indienststellingsverslagen opgemaakt en gepubliceerd op het intranet. Ten behoeve van het personeel en de bezoekers werd er een automatische externe defibrillator aangekocht (AED) die hangt in de dispatching. In de hoop om dit toestel nooit te moeten gebruiken wordt er niettemin gestreefd dat alle personeelsleden van de lokale politiezone Grensleie tegen het einde van het tweede trimester 2014 op een correcte manier kunnen reanimeren met gebruik van een AED. Hiervoor worden er intern diverse opleidingssessies georganiseerd waar naast het aanleren van reanimatietechnieken met en zonder hulpmiddelen ook aandacht wordt besteed een het correct gebruik en onderhoud van de beschikbare veiligheidsmiddelen in de dienstvoertuigen (reddingtouw met positioneringsgordel, telescopische ladder, veiligheidshelmen, ). Arbeidsongevallen Er gebeurden 20 arbeidsongevallen, waarvan 18 ongevallen op de plaats van het werk (plaats van het werk heeft hierbij een ruime betekenis: zowel op het bureel als op de baan ) en 2 ongevallen op weg van of naar het werk. 15 personeelsleden waren tijdelijke arbeidsongeschikt voor een totaal van 211 kalenderdagen. Drie arbeidsongevallen met in totaal 49 dagen arbeidsongeschiktheid waren het gevolg van agressie t.o.v. politieambtenaren. Er gebeurden 5 arbeidsongevallen zonder tijdelijke ongeschiktheid tot gevolg. Vertrouwenspersoon COP De PZ Grensleie telde ook in 2013 drie vertrouwenspersonen. Zij treden op bij specifieke problemen, in casu pesterijen op het werk, ongewenste intimiteiten en geweld t.a.v. eigen collega s. Daarnaast beschikt het korps sedert 2008 over een intern COPteam (Collegiaal Opvangteam). Dit bestond ook in 2013 uit 13 leden, samengesteld uit medewerkers van de verschillende afdelingen binnen de politiezone. Deze collega s engageren zich om een zorgnetwerk te vormen binnen de PZ Grensleie en proberen, mits de nodige alertheid, hulpsignalen van collega s met problemen op te vangen. De opvang gebeurt zowel op eigen initiatief alsook op vraag (deze vraag kan komen van getroffen collega( s), mede collega( s) en/of diensthoofd(en). De twee teamcoördinatoren stonden ook in 2013 in voor het organiseren van 5 intervisies (tweemaandelijks, groot verlof niet meegerekend), alsook van enkele debriefings (o.a. nr aanleiding van een sweeping van een woning en de daarbij gepaard gaande arrestatie van zwaarbewapende criminelen alsook n.a.v. de kettingbotsing op de E17 na een grote mistbank). Daarnaast zorgden zij nog voor het samenstellen van een duidelijke PowerPoint die de organisatie en werking van het COP-team verduidelijkt. Deze PowerPoint werd voorgelegd aan alle COP-leden maar ook aan alle medewerkers van de politiezone. Deze PowerPoint werd tevens aangepast op beleidsniveau en meegegeven aan alle diensthoofden. Daarin werd vooral nog eens de nadruk gelegd op het belang van waardering naar medewerkers toe. Net zoals in het verleden werd ook in 2013 een opleiding gevolgd door de 13 leden (teamcoördinatoren incluis). Deze opleiding werd georganiseerd via THE HUMAN LINK en betrof een opleiding i.k.v. opvang en nazorg na een schokkende gebeurtenis. Deze ging door op 04 & 05 maart 2013 te Berchem. In eerste instantie werd de voornaamste theoretische bagage en kennis meegegeven gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke bevindingen. Dit is de extra bagage die de opvanger nodig heeft om op een efficiënte en vooral juiste manier de collegiale nazorg te verzorgen. Daarna werd er heel concreet geschetst wat in de nazorggesprekken aan bod dient te komen en werd een leidraad meegegeven van hoe gespreken gevoerd moeten worden. Daarbij werd vooral aandacht gegeven aan de voornaamste vaardigheid voor de nazorggesprekken, nl. psycho-educatie over de gevolgen die slachtoffers ondervinden van de impact van de schokkende gebeurtenis. Nog kort even schetsen welke de taken zijn van de COP-leden: 1 ste lijnsopvang van collega s betrokken bij crisisincident (werkgerelateerde traumatische incidenten). Ook na het incident is een alerte houding van de zorgcollega s t.a.v. signalen betrokken collega s noodzakelijk! Tevens problemen die zich situeren op 28

29 de werkvloer en problemen binnen de persoonlijke leefomgeving behoren tot dit werkdomein. Verder worden er ook thuisbezoeken uitgevoerd bij elke collega die meer dan 3 weken ziek is. Bij langdurige afwezigheid volgt er nog één of meerdere herbezoeken. Wij benadrukken hierbij tevens nog de deontologie die gehanteerd wordt binnen het COP-team: Centrale idee van de interne zorg is en blijft het opvangen van medewerkers met moeilijkheden vanuit een menselijke en collegiale bezorgdheid. Discretie dragen we hoog in het vaandel, de problemen die ons ter ore komen blijven binnen de groep! Men gaat binnen het COP-team uit van het principe van gedeelde informatie (informatie kan gedeeld worden voor zover deze belangrijk is in het kader van collegiale opvang overleg en bijsturing is dus mogelijk tussen de zorgcollega s onderling) Niets op papier, enkel registratie van eigen uren ter verantwoording aan de korpsleiding (teneinde onze noodzakelijkheid te kunnen verantwoorden alsook jaarlijks budget te genieten voor opleidingen e.d. ) Inzet 2013: Opvang, interventie Herbezoek Bezoek Vergadering Debriefing Opleiding Totaal Gepresteerde uren 42Hr 10 Hr 55 Hr 70 Hr 8 Hr 208 Hr 393 Hr Syndicaal overleg Gelet op de Wet van tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten en het KB van tot uitvoering van de wet, werd in 2001 het Basisoverlegcomité (BOC) opgericht waar beleidsmatige materies besproken worden die betrekking hebben op o.a. de personeelsformatie, de dienstorganisatie en het welzijn op het werk. Aan het Basisoverlegcomité worden alle bevoegdheden verleend die in particuliere bedrijven opgedragen zijn aan de comités voor preventie en bescherming op het werk. Gelet op het beperkt aantal bijeenkomsten van het Basisoverlegcomité, werd beslist om de bevoegdheden inzake welzijn over te dragen en zodoende een apart comité ter preventie en bescherming op het werk (CPBW) op te richten dat op geregelde tijdstippen bijeenkomt, in principe maandelijks. In dit comité wordt de overheid vertegenwoordigd door de Korpschef. In 2013 waren er : 02 BOC s 09 CPBW s De belangrijkste agendapunten tijdens de BOC s waren: Aanpassingen van de personeelsformatie Uniform Calog-onthaal De terugvorderingsprocedure Interventies op A-wegen Vraag tot erkenning van de Engelse taal als nuttige taal Detachering naar de recherche Aanpassing van de evaluatieprocedure 29

30 Tucht In 2013 werden 5 tuchtdossier behandeld. Onderwerp Aantal Gevolg Inbreuken die rechtstreeks de rechten en vrijheden van burgers aantasten door machtsmisbruik of valsheid in de uitvoering van het ambt (schending beroepsgeheim) Tekortkomingen door de houding, het gedrag of de handelingen die de waardigheid van het politieambt aantasten (alcoholgebruik in dienst) Tekortkoming aan de beroepsplichten of misbruik van ambt en bevoegdheden (Misbruik maken van zijn dienst of van de middelen) Tekortkomingen inzake de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de coördinatie van de politiediensten (onwettige afwezigheid, medische controle, ) 1 Voorlopige ordemaatregel: Detachering Gerechtelijk onderzoek nog lopende 2 1 zware tuchtstraf (inhouding van wedde) 1 tuchtprocedure nog lopende 1 1 lichte tuchtstraf (blaam) 1 1 zware tuchtstraf (inhouding van wedde) Oorsprong dossier: interne klacht (4) en via Parket (01) Er werden 08 voorafgaande onderzoeken gevoerd. (5 minder dan in 2012) 30

31 Management van middelen Begripsomschrijving Boetefonds De manier waarop de organisatie ervoor zorgt dat de middelen die de realisatie van de strategie vergt, veilig, duurzaam en beschikbaar zijn. De manier waarop middelen worden aangewend om de activiteiten efficiënt en effectief uit te voeren. Daarbij gaat het om geld, kennis en technologie, materialen en diensten. Van belang is ook de wijze van samenwerking met leveranciers en partners om de toegevoegde waarde in de keten te vergroten. Financiële middelen Federale Toelage In 2013 bedroeg de federale basistoelage ,98 of een stijging met 3,11 % t.o.v In 2013 bedroeg de bijkomende federale basistoelage ,8 of een stijging met 1,89 % t.o.v Gemeentelijke dotaties In totaal ontving de politiezone aan dotaties van de gemeentelijke overheden, of een stijging met 3 % t.o.v Opgesplitst naar de gemeenten Gemeente Initiële begroting Menen Wevelgem Ledegem Totaal Zie rubriek Strategie en Beleid - Actieplan voor verkeersveiligheid (Boetefonds). Kennis Cfr. Management van medewerkers. Technologie Galop De prestatieregistratietool Galop (Geïntegreerde Administratie Logistiek en Personeel) evolueert verder. De diensten in Brussel voorzien nieuwigheden in de tool en optimaliseren bestaande mogelijkheden. Wij breiden, geleidelijk aan, het gebruik van deze tool uit. De verlofprocedure wordt nu algemeen gebruikt in de zone. De electronische formulieren met betrekking tot vergoedingen zijn eveneens in gebruik genomen. Een overzicht van de vormingen en een opvolging van de trainingen geweldsbeheersing is nu eveneens mogelijk. De vormingen staan in een eerste fase. Het is de bedoeling dat in 2014 deze procedure verder ontwikkeld wordt. Dit zou een papierloos traject betekenen vanaf de aanvraag tot aan de uitnodiging om een opleiding te volgen. Naast het personeelsbeheer, bevat Galop eveneens een logistieke module. In 2012 is die in gebruik genomen. In 2013 is een groot gedeelte van de functieuitrusting toegevoegd. ORBIT In 2013 zijn de nodige stappen ondernomen om de AVL-module te implementeren. Deze module is een rapporteringstool die gebaseerd is op de interventiegegevens die gere- 31

32 gistreerd zijn op een centrale server. Om deze rapportage mogelijk te maken is een dagelijkse download van de gegevens nodig. De definitieve inplaatsstelling is gepland voor begin ANPR DE SLIMME CAMERA In onze zone werden in vaste ANPRdispositieven geïnstalleerd t.h.v. de grens en beschikt de zone over één mobiel toestel. Met de vaste toestellen werden iets meer dan 3 miljoen voertuigen gespot voertuigen kwamen voor in onze bestanden waarvan 736 gestolen voertuigen. Rekening houdend met het feit dat in onze zone, gezien de opstelling aan de grens, ongeveer 60% van de zogenaamde HITS Frankrijk binnenrijden, kunnen we toch spreken van een groot succes van de ANPR camera s. Wegens een defect aan onze mobiele camera hebben we in 2013 het toestel niet zo vaak kunnen gebruiken. In 2014 wordt het cameraschild nog uitgebreid in onze zone. Een kritieke succesfactor is het onderscheppen van de geseinde voertuigen, wat niet altijd evident is gezien de plaats van de camera s aan de grens. Energiekosten: Elektriciteit Aardgas Water Totaal Overhead Post Menen (1) Leopoldplein Post Wevelgem Post Ledegem TOTAAL (1) G e b o u w e n V a n d e r M e r s c h p l e i n + Kazernestraat Materiaal en diensten Gebouwen en meubilair Infrastructuur De planning van de 2de fase is in 2013 on hold geplaatst. Eind 2013 is beslist dat de architect kan verder werken en dat de 2 de fase aan het commissariaat Leopoldplein zeker kan plaatsvinden. Back Office Operationele Groep Wagenpark Overzicht Politiezorg Openbare Orde & Verkeer Recherche Totaal Personenwagen ano (*) 5 17 Personenwagen Bureelwagen Openbare Orde Motorfietsen Motorfietsen 125 cc Bromfietsen Fietsen (*) flitsauto 32

33 Werkingskosten Realisaties in 2013 In 2013 werden zes fietsen aangekocht : één politiefiets voor wijkdienst Menen, twee patrouillefietsen type mountainbike en drie anonieme fietsen voor de overhead (twee damesfietsen en één herenfiets). Er werden drie voertuigen vervangen door de aankoop van een nieuw nl. een patrouillevoertuig politiezorg, een patrouillevoertuig voor de operationele groep en één anoniem voertuig voor de officier van dienst op het Leopoldplein. Met de middelen van het verkeersveiligheidsfonds werden volgende dossier behandeld : Km Brandstof Onderhoud / herstelling Huur Back Office Operationele Groep Politiezorg e - OO& Verkeer Recherche Totaal Vervanging van één moto; Vervanging van het snel interventievoertuig op basis van leasingcontract. In 2014 zal worden overgegaan tot de vervanging van twee voertuigen van de Afdeling Politiezorg. Dit betreft een patrouillevoertuig en een anoniem voertuig. Radiocommunicatie Werkingskosten Abonnement voice + SDS + AVL Huur Dispatch S Onderhoudscontract Disp N Herstelling draagbare radio s Herstelling radio s voertuigen Totaal Realisaties in 2013 In 2013 werden geen investeringen uitgevoerd op vlak van radiocommunicatie. Dit, omdat het federaal raamcontract begin 2014 wordt vernieuwd. Planning 2014 In 2014 is krediet voorzien voor de vervanging van de astridradio s in de interventievoertuigen. Met de middelen van het verkeersveiligheidsfonds 2014 zouden draagbare astridradio s aangekocht worden voor OO & Verkeer. Tevens zou het audiosysteem in de helmen en op de moto s/125 cc s vervangen worden. Een anoniem voertuig van de recherche werd vervangen door een geleased voertuig in plaats van vervanging door aankoop. Planning

34 Andere werkingskosten 2013 Boetefonds Volgende uitgaven en aankopen werden gefinancierd door het boetefonds Loon en werkingskosten Personeelskosten IJking en onderhoud ademanalysetoestellen Omniumcontract plooimachine Omniumcontract frankeermachine 649 Onderhoudscontract flitspalen Onderhoudscontract Police Mate 399 Frankeringskosten Citrix Onderhoud EDL + infocenter Onderhoudscontract Digitach Mondstukken alcotest Aankoop + ontwikkelen foto s Sensibiliseringsmateriaal BIVV Herstelling flitscamera voertuig Onderhoudscontract Tradelec + upgrade Verzekering aanhangwagen 94 Verzekering Opel Astra 421 Verzekering flitsvoertuig Verzekering bureelwagen Peugeot Boxer Verzekering moto s en scooters Abonnement + onderhoudscontract betaalterminals GPS moto s Herstellen helmen moto s 284 TachoControlPlus Investeringskosten 1 moto Fleetlogger moto s en scooters Digitale flitscamera + ombouw 2 palen e Migratie Windows Server Totaal Uitgaven specifiek politie Volgende uitgaven eigen aan de politiezone werden gedaan door de politiezone Aankoop Pepperspray (inclusief oefenpepperspray) + drugtesten Ontwikkelen foto s (een deel hiervan werd gerecupereerd via het VVF) Ijking meetinstrumenten (uitgezonderd AAT) Administratieve werkingskosten Onder administratieve werkingskosten worden verstaan de uitgaven gedaan om de dagelijkse werking van de diensten mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn aankoop bureelbenodigdheden, papier, frankeringskosten, telefoonkosten, vervanging verouderd materieel, In 2013 werd hiervoor uitgegeven. Aankoop bureelbenodigdheden Frankeringskosten (1) Telefonie (Belgacom-Mobistar-Telenet) Receptie en representatiekosten Opleiding personeel Aankoop boeken, documentatie, Abonnementen (1) Aankoop oefen en dienstmunitie Uitgaven eigen aan de politiefunctie (2) Huur en onderhoudscontract Canon Fotokopies Vervanging verouderd meubilair Treintickets overbrenging illegalen 856 (1) Een deel van deze uitgaven werden gerecupereerd via het verkeersveiligheidsfonds 2013 (2) Inktkussens vingerafdrukken, benodigdheden schietstand, zakken inbeslagname, batterijen, maaltijden cellen,... 34

35 Verzekeringen Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Kledij operationeel kader In 2013 werd door de personeelsleden een bedrag van besteed aan de aanschaf van kledij hiervan werd besteed aan de vervanging van uniformstukken en aan de aankopen van functieuitrusting. Informatica en bureautica Werkingskosten Verzekering voertuigen (1) Verzekering dienstverplaatsingen met privévoertuig Verzekering dienstverplaatsingen met fietsen Verzekering BA Verkeersklas 75 Brandverzekering Totaal (1) Een deel van deze uitgaven werden gerecupereerd via het verkeersveiligheidsfonds 2012 Licenties en huur software Aankoop informaticamateriaal Toners 611 Onderhoudscontract straalverbinding Andere onderhoudscontracten software Totaal Een deel van deze uitgaven werd gerecupereerd via het verkeersveiligheidsfonds 2013 Realisaties in 2013 Hardware In 2013 zijn geen nieuwe PC s aangekocht, daar de levensduur van een standaard PC opgetrokken is van 5 jaar naar 6 jaren. Er is echter wel geïnvesteerd in 60 moderne breedbeeldschermen. Dit betekent dat elke bureelwerkpost nu uitgerust is met een dergelijk scherm. Software Upgrade/vernieuwing citrix-omgeving (windows 2003 server naar windows 2012 server omgeving). Er is, in eigen beheer, een opvolgingstool ontwikkeld om het actieplan Barakken op te volgen. Deze tool is ontwikkeld om deze eveneens te kunnen gebruiken bij de opvolging van andere wijken. Installatie en configuratie van Archipol + (archivering/documentopvolging) aan de citrix-kant. Installatie vaste ANPR-camera s (nummerplaatherkenning). Installatie en implementatie mobiel ISLP. Mobiel ISLP laat toe de klassieke bureelomgeving te krijgen op een PC die vanop afstand contact maakt met onze politie-omgeving. Op touw zetten van een moderne ontwikkelomgeving in de php-programmeertaal Installatie en implementatie AVL module orbit. Deze module laat toe automatisch rapporten te genereren op basis van de interventiegegevens Aanpassing van de module wijktaken, teneinde de stadsdiensten de mogelijkheid te bieden om hun gegevens en documentatie op te laden. Planning 2014 Verdere implementatie van Archipol + (archivering/documentopvolging) aan de citrix-kant Verdere uitbouw vaste ANPR-camera s Upgrade besturingssysteem PC van windows XP naar Windows 7. Roll-out caché 2010 database op alle politionele pc s ter vervanging van de vroegere versie 35

36 Samenwerking met leveranciers en partners Binnen de politiezone zijn twee organen van belang bij de aanwending van financiële middelen. Het politiecollege beslist tot de aanschaf van de noodzakelijke materialen en middelen met het oog op de dienstuitvoering en dit binnen de machtiging die de politieraad verleende aan het college. Bedragen groter dan exclusief BTW, investeringen over meerdere jaren en de aankopen die niet tot de gewone dienst behoren, worden voorgelegd aan de politieraad. De wet op de overheidsopdrachten wordt daarbij stipt gevolgd. De regelgeving inzake de overheidsopdrachten heeft eigenlijk twee doelen. Als eerste is het de bedoeling om de concurrentie te laten spelen tussen de verschillende leveranciers. Op deze manier wil men een zo goed mogelijke kwaliteit verkrijgen tegen de beste prijs. Het tweede doel is het nastreven van gelijkheid voor alle aannemers, leveranciers of dienstverleners. Dit wil zeggen dat er een algemene toegang moet zijn tot de overheidsmarkt, een gelijke behandeling van alle kandidaten, alsook een zo objectief mogelijke keuze van het best passende bod. Binnen de politiezone wordt het meest gebruik gemaakt van volgende procedures : Raamcontracten : Raamcontracten afgesloten door de federale politie worden soms opengesteld voor de lokale politiezones waardoor een lokale aanbestedingsprocedure niet vereist is. De overheidsopdrachten opengesteld voor de lokale politiezones situeren zich binnen de volgende categorieën: bewapening en beschermingsmaterieel, bureelbenodigdheden, individuele uitrusting en informatica. Indien het materieel opgenomen in de opdracht aan de noden van onze zone beantwoordt, maken we gebruik van de mogelijkheid in te tekenen op een raamcontract. Het grote voordeel van deze raamcontracten is de grote tijdswinst daar er geen bestek en geen vergelijking van de offertes dient te gebeuren. Indien de raming groter is dan exclusief BTW en het krediet voorzien is in de buitengewone dienst dan komt de wijze van gunnen, de gunningsvoorwaarden en het bestek eerst in een college om door te verwijzen naar de politieraad. In een volgend college kan dan effectief gegund worden aan één bepaalde leverancier. In 2013 werden de vervanging van de voertuigen en de moto s via deze procedure aangekocht. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking : Deze procedure is van toepassing wanneer de raming van de opdracht niet hoger is dan euro exclusief BTW en niet lager dan euro exclusief BTW. Ook hier geldt dat, indien de kredieten voorzien zijn in de buitengewone dienst, de wijze van gunnen, de gunningsvoorwaarden en het bestek eerst voorkomen in een college om door te verwijzen naar de politieraad. Na deze politieraad wordt het bestek overgemaakt aan ten minste drie leveranciers. Na een vergelijkende studie van de offertes kan in een volgend college effectief gegund worden aan één bepaalde leverancier. De aankoop van een digitale flitscamera en de ombouw van twee bestaande palen, alsook de migratie naar Windows Server en het project mobiele ISLP werden met deze procedure aangekocht. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via aanvaarde factuur : Als men kiest voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor opdrachten waarvan het bedrag niet hoger is dan euro exclusief BTW kan men zich tot één deelnemer wenden. Deze onderhandelingsprocedure moet wel gesloten zijn via een aanvaarde factuur. Men mag zich zeker en vast niet telkens richten tot dezelfde deelnemer. Één van de doelen van de wetgeving rond overheidsopdrachten is de concurrentie laten spelen en bevorderen. Er moet dus sprake zijn van een goede mededinging. Deze procedure is in het leven geroepen om het rendement bij kleine opdrachten te garanderen. Bij deze procedure wordt een aankoopdossier volledig afgewerkt namelijk marktverkenning en vergelijking van de ingediende offertes waardoor in éénzelfde politiecollege zowel de wijze van gunnen, de gunningsvoorwaarden en de gunning worden behandeld. In 2013 werden o.a. de fietsen en de oefen en dienstmunitie via deze procedure aangekocht. 36

37 Management van processen Begripsomschrijving De manier waarop de organisatie vanuit strategie en beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt. Algemene context Bij het inspireren van een organisatie tot voortdurende verbetering vervult de proceswerking een sleutelrol. Een doorgedreven inzicht in de werkprocessen inspireert immers tot een continue evaluatie en bijsturing waar nodig. Sedert 2002 is de proceswerking een belangrijke richtbaken geweest bij de werking van het korps. In het verleden heeft het korps dan ook geïnvesteerd in het beschrijven van processen, en in het opvolgen van alle ontwikkelingen in het Belgisch politielandschap. Een overzicht: 2006 Oprichting van een nationale werkgroep belast met het uitwerken van de procesarchitectuur voor de politie. Het betrof een nationaal goedgekeurd model om alle politionele bedrijfsprocessen op een uniforme wijze te omschrijven. Twee medewerkers van de politiezone werden permanent betrokken bij de werkzaamheden van deze nationale werkgroep Bepalen van de primaire processen voltooid: Onthalen en behandelen van initiële klachten en aangiften Navolgend onderzoeken Noodhulp verlenen Gebeurtenissen beheren Toezien en handhaven Informeren en adviseren 2010 Bepalen van de ondersteunende processen voltooid Inzake medewerkers Beheren van de personeelsformatie Begeleiden en ontwikkelen van medewerkers Inzetten van medewerkers Inzake middelen Verwerven van middelen en diensten Beheren en inzetten van middelen en diensten Inzake informatie Gericht delen van informatie en kennis 2011 Bepalen van de besturingsprocessen voltooid Implementatie in het korps Bovenstructuur Procesbegeleiding De stuurgroep procesbegeleiding Deze beperkte groep van leidinggevenden en beleidsmedewerkers van lokale en federale politie heeft tot taak het procesgebeuren te stimuleren en te ondersteunen. Sedert maakt de korpschef deel uit van deze stuurgroep. In 2013 werd binnen de stuurgroep overeengekomen om het primair proces noodhulp verlenen uit te werken. 37

38 Het provinciaal netwerk voor organisatieontwikkeling (PNOO) In 2013 werd deelgenomen aan 2 vergaderingen van het provinciaal netwerk organisatie-ontwikkeling en werden alle vergaderingen van de subwerkgroep proces noodhulp verlenen bijgewoond. Het provinciaal netwerk besteed tijdens elke vergadering steeds veel aandacht aan de rondvraag waarbij de deelnemende zones uitleg geven bij de items waar ze op dat ogenblik mee bezig zijn. Andere items die tijdens die vergaderingen aan bod zijn gekomen zijn: Terugkoppeling van de werkgroep proces noodhulp verlenen Proceswerking in het algemeen Managementondersteuning Sociale media Binnen het korps Op dit moment hebben wij volgende processen al beschreven Primaire processen Onthalen en behandelen van (initiële klachten en) aangiften (t.e.m. de productbeschrijving) Gebeurtenissen beheren Toezien en handhaven Daarnaast geven wij voorrang aan deelprocessen. Aldus hebben wij beschreven: Afwezigheidstoezicht Klachtenbeheer Hercontactname met slachtoffers van inbraken Organiseren van opleidingen (aanvang). De uitdaging die zich aanbiedt vanaf 2012 zal er in bestaan om de uitgeschreven processen ook te gaan implementeren binnen onze organisatie en daarnaast nieuwe processen te gaan beschrijven teneinde onze producten en ons dienstbetoon te optimaliseren. Ontplooide activiteiten in het raam van de diverse processen. In 2013 werd de CP3 toegepast op zowel het proces Onthalen en behandelen van klachten en aangiften en het proces Gebeurtenissen beheren. Dit betekent dat een risico-analyse werd uitgevoerd op de verschillende processtappen en waar nodig maatregelen werden voorgesteld ter verbetering. Primaire processen Onthalen en behandelen van initiële klachten en aangiften De risico-analyse en de doelstellingen die in 2012 werden opgesteld in de schoot van het managementteam en de afdeling beleid werden in 2013 verder uitgewerkt. Volgende zaken werden daarbij gerealiseerd: Opleiding onthaalmedewerkers (Calog) voor het aanmaken van meldingen en ANG-controle opdat zij, ter voorbereiding voor de klachtinspecteur, de basisgegevens van de melder reeds in de systemen zouden kunnen invoeren op basis van een speciaal daartoe ontworpen formulier en de melder kunnen controleren op het feit of hij of zij al dan niet geseind staat. Opstellen van een gedragscode voor alle medewerkers die betrokken zijn in het proces Afficheren aan de klanten van de wederzijdse verwachtingen Reserveren van een PV-nummer voor het beëindigen van iedere shift, Opvoeren van de kwaliteitscontrole zowel in de front- als backoffice Publicatie van de taalkennis van de medewerkers met het oog op ondersteunen van de onthaalmedewerkers Ontwerpen van scenario PV s In 2014 zouden een aantal van de gerealiseerde zaken terug in de aandacht moeten worden gebracht, zoals het belang van de rol van de onthaalmedewerker en de procedure van het aanmaken van meldingen en het uitvoeren van de ANG-controle. Ook dient nog steeds te worden nagezien wat de financiële impact is van het afspelen van muziek in de wachtruimte (Sabam). Noodhulp verlenen In 2013 nam de preventieadviseur deel aan de veiligheidscellen van Menen, Wevelgem en Ledegem als adviseur noodplanning D3 en in functie van teamcoördinator van het PSH Grensleie als vertegenwoordiger van de medische / psychosociale discipline (D2). Daarnaast nam hij, vooral in Menen, deel aan de werkgroepen die hieruit ontstonden als adviseur noodplanning van de lokale po- 38

39 litiezone Grensleie. In 2012 werd er immers beslist dat hij deelneemt aan de veiligheidscellen als adviseur noodplanning van de korpschef en aan alle werkgroepen die hieruit voortvloeien, dit in een ondersteunende rol voor de gemeentelijke ambtenaren noodplanning bvb. bij de organisatie van de jaarlijkse multidisciplinaire nood- en interventieplanoefeningen en de verwerking van het ANIP en de BNIP s in OSR. In 2013 nam de preventieadviseur ook deel aan de provinciale werkgroep Optimale Snelle Redding (OSR). OSR is een informaticatool die toelaat om alle algemene nood- en interventieplannen (ANIP) en de bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP) dynamisch te beheren. Menen In 2013 waren er 3 bijeenkomsten van de veiligheidscel. Kwamen aan bod: Het overzicht van de veiligheidscoördinatievergaderingen m.b.t. geplande evenementen De problematiek inzake het afsluiten van de grensovergang op de E17 door Frankrijk Informatieverspreiding via de website van de stad De problematiek van de mogelijke electriciteitsschaarste en behoefte aan noodgeneratoren De actualisatie van het gemeentelijk Nood en Interventieplan Het bijzonder Nood en Interventieplan firma Cappelle (Seveso) De oefenkalender 2013 Naast de gemeentelijke veiligheidscel is er een werkgroep Noodplanning. In de werkgroep noodplanning werden het ANIP en de BNIP s besproken en verder uitgewerkt ter voorbereiding van de veiligheidscel. In 2013 was de lokale politiezone Grensleie verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse multidisciplinaire oefening. Er werd een multidisciplinaire oefening uitgewerkt rond de AMOK-procedure. Deze oefening was normaal voorzien in 2012 maar door het verschijnen van nieuwe omzendbrieven en het feit dat alle personeelsleden eerst een specifieke AMOK-training moesten volgen, werd er beslist om deze oefening uit te stellen tot Een AMOK-incident is een situatie waarbij een persoon op een bepaalde locatie de daar aanwezige personen aanvalt en zo veel mogelijk slachtoffers tracht te maken, zonder zich daarbij te verschansen of gijzelaars te nemen. Deze oefening waarbij dat een man dreigde om zijn woning te laten ontploffen en uiteindelijk in het wild rondschietend een gebouw betrad, creëerde volgende doelstellingen voor de deelnemende disciplines: Uittesten operationele toestand en capaciteit van het Lokaal Informatiepunt PSH Grensleie (D2) na beslissing om een circulatieperimeter in te stellen. Uittesten communicatiestroming / samenwerking / uitwisseling informatie tussen PSH (D2) en communicatieverantwoordelijke stad Menen (D5). Multidisciplinaire kennismaking met de aanpak van een AMOK-situatie in de lo- 39

40 kale politiezone Grensleie. Organisatie van motorkapoverleg evolueren naar een volwaardige CP- Ops. Wevelgem Bepalen en uitvoeren perimeters bij dreiging gasexplosie risicoanalyse terrein. Uittesten communicatie tussen CC- Gem en CP-Ops. In 2013 waren er 5 bijeenkomsten van de veiligheidscel. Kwamen aan bod: evenementencollege in elk van onze gemeenten in de PZ. Hier kan een organisatiezijn evenement toelichten en punctuele bijsturingen kunnen gebeuren om van het evenement een voor iedere partij haalbare en aangename gebeurtenis te maken. Het binnen de politie voorzien van mensen en middelen blijft een oefening van optimalisatie. Zonder in te boeten op dienstverlening wordt bekeken welk middel en wie er best de invulling doet. Ook het partneridee (samenwerken met vrijwilligers, professionele security maatschappijen, ) is meer en meer een evidentie aan het worden. Fuifbeleid - Overlast De bespreking van risico-evenementen De oefenkalender 2013 De informatieverspreiding aan de bevolking De problematiek van de mogelijke electriciteitsschaarste een behoefte aan noodgeneratoren Ledegem In 2013 waren er 3 bijeenkomsten van de veiligheidscel. Kwamen aan bod: De risico-evenementen De communicatie aan de bevolking De evaluatie van de oefening Er werd een multidisciplinaire oefening georganiseerd door de brandweer van Ledegem met als thema de evacuatie van een schoolomgeving. Gebeurtenissen beheren Algemeen Het proces het beheren van gebeurtenissen loopt al een tijdje in onze eenheid. Ook in 2013 hebben we ons verder geconcentreerd op de verdere implementatie van de diverse stappen weerhouden in het proces, en dit zowel intern als extern. Het aanvragen van evenementen via het aanvraagformulier gebeurtenissen wordt algemeen gebruikt en de stap naar digitalisering via de websites van de stad en gemeenten is in ontwikkeling. Het formulier bevat alle info noodzakelijk om multidisciplinair het evenement te beheren. Waar nodig wordt het opgenomen in het maandelijks In het raam van het beheren van gebeurtenissen, maken fuiven een belangrijk deel van het totaal aantal evenementen uit. In 2013 werd verder aandacht besteed aan het aspect lawaaihinder/geluidsoverlast. Vooral de nieuwe wetgeving rond geluid werd geanalyseerd en verder naar de diverse doelgroepen toegelicht. Bij de diverse vergaderingen en adviezen die worden geformuleerd, wordt aan de organisator duidelijk gemaakt dat geluidsoverlast voor niemand goed is, noch voor de organisator (imago) noch voor de buren die hun nachtrust verstoord wordt. De Algemene Politieverordeningen (APV) in de diverse gemeenten werd al aan een eerste revisie onderworpen en geactualiseerd om als handhavingsmiddel op de juiste manier en de juiste plaats en het juiste moment op te treden (nachtlawaai, geluidsoverlast, sluitingsuur, sluikstorten, wildplassen) De overlastpatrouille die in het weekend vooral de fuiven controleert, werd verder bemand met iemand die de technische opleiding heeft genoten om geluid te meten. Terug werd in de gemeente Wevelgem, sa- 40

41 men met brandweer en Rode Kruis, tweemaal een fuifbuddy-cursus gegeven. Deze werd in een nieuw kleedje gestopt met vooral een praktische oefening op het einde van de opleiding. Vrijwilligers die lid zijn van een (jeugd)vereniging krijgen er een overzicht van wat zij kunnen en mogen doen in kader van de veiligheid van een fuif of evenement. Sporadisch werd de dag van de fuif een afstapping ter plaatse gedaan om kort voor de fuif nog even te controleren als de gemaakte afspraken wel degelijk nagekomen zijn. Iedere partner Brandweer politie- Rode Kruis bekijkt vanuit zijn competentiebril het evenement en in dialoog met de organisator wordt in extremis nog bijgestuurd. Beter voorkomen dan genezen is het motto in een veilig fuifbeleid. Speciaal werd ook het aspect vrijwilliger in het bewakingsaspect geoptimaliseerd om in orde te zijn met de wet op de private bewaking Toezien en handhaven Het proces Toezien en Handhaven is een proces dat beoogt onze personeelscapaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten en dit om een antwoord te bieden op de vele vragen tot toezicht, concrete probleempunten of opkomende gedetecteerde problemen. De PIT tool (politionele informatietool) werd verder geëxploiteerd. Dit betreft software om het politioneel toezicht op basis van informatie nog beter aan te sturen, op te volgen en te evalueren). Het registreren van wat er juist werd gedaan tijdens het regulier of het bijzonder toezicht in het kader van de uitvoering van de actieplannen van het zonaal veiligheidsplan, werd verder verfijnd via de jobfiches zodat verantwoording kan afgelegd worden waar nodig. De aandacht voor goede up-to-date briefings blijft permanent binnen een goede informatiegestuurde politie. De steun van de federale (paarden) patrouilles bleef als bijkomende vorm van toezicht tijdens de weekends. Het vakantietoezicht, het toezicht op de speelpleinen, werden verder in het totale plaatje van politioneel toezicht voorzien. Rond de grenscontroles kregen we punctuele federale steun om extra ploegen te vormen en controles uit te voeren. De Villadaily-acties zagen het daglicht om op strategische verbindingsassen voornamelijk een ontradend effect te creëren en maximaal voertuigen en personen te controleren. Het gebruik van onze ANPR is hierbij ook een bijkomend politie -oog dat al tastbare resultaten (lees oppakken van verdachten) opleverde. Informeren en adviseren Nazorg van slachtoffers In het raam van de nazorg van slachtoffers van inbraak werden in 2013 de activiteiten, die sedert geruime tijd uitgevoerd werden, verder gezet. Het betreft: Hercosi, hercontactname met slachtoffers van inbraken door de wijkinspecteur, binnen de 8 werkdagen na de feiten door middel van een huisbezoek, met concrete tips tegen inbraak en overhandigen van een nieuw infomapje met nuttige folder en BIN-formulier. DPA (diefstalpreventief advies) wordt aangeboden, voor Menen in samenwerking met de preventiedienst. Zie Hoofdstuk Waardering door klanten, leveranciers en partners. Preventieve adviezen Op vraag van particulieren/bedrijven wordt een DPA verstrekt m.b.t. inbraakpreventie. De contactgegevens staan onder meer in het nieuwe infomapje zoals hierboven vermeld. Adviezen in het domein van mobiliteit en evenementen Zie Hoofdstuk Bestuur en Financiers Ondersteunende processen Zoals reeds eerder vermeld zijn er zes ondersteunende processen gespreid over drie domeinen nl. personeel, logistiek en gericht delen van informatie. In die verschillende domeinen worden initiatieven genomen om het procesgericht werken te benaderen. Begeleiden en ontwikkelen van medewerkers M.b.t. de opleidingen (cfr. Management van medewerkers) is een interne procedure voorzien vanaf de aanvang tot de goedkeuring. Deze procedure werd geëvalueerd met het oog op bijsturing in de loop van

42 Gericht delen van informatie en kennis Iedere werkdag in de week wordt gestart met een dagelijks overlegmoment tussen de verschillende operationele diensten. Deze ochtendbriefing gaat iedere weekdag door en wordt bijgewoond door de Korpschef, de officier IGPZ, de OBP, de diensthoofden van politiezorg en openbare orde verkeer en de recherche. De interventiecoördinator geeft lezing van de feiten van de laatste 24 uur. Op die manier kan men inspelen op de dagelijkse problemen en doelgericht tot de nodige acties overgaan in samenspraak met alle diensten. Om de twee weken worden de heikele punten aangekaart in het OPOV. In het KMT werd dit jaar een evaluatie gemaakt van de IGPZ in al zijn facetten met het oog op een procesbeschrijving en dit had als doel: beter en efficiënter omgaan met informatie binnen de zone. In 2013 werd de beslissing genomen dat iedere medewerker toegang zou krijgen tot de toepassing NKF (niet concrete feiten) zodat iedereen zelf zou kunnen instaan voor het opstellen van de RIR. Door de invoering van de scenario processen-verbaal kunnen we nu werken met een identiek proces-verbaal met als doel eenvormigheid. Door deze ingreep is de kwaliteit van het proces-verbaal gevoelig verbeterd. De sjablonen werden aan een update onderworpen en worden verder verfijnd in In 2013 werden tevens de voorbereidingen getroffen om te werken met jaarplannen voor de diverse afdelingen die in feite een samenvoeging zullen zijn van de organisatiedoelstellingen en de individuele doelstellingen van de afdelingshoofden. De sturende processen worden in hoofdzaak door de afdeling beleid behartigd in opdracht van de korpschef en in nauwe samenwerking met de Zonale Veiligheidsraad. Sturende processen Sturende processen (be)sturen de organisatie in de richting van een gewenste toekomst. Bij de organisatiebesturing gaat het erom de gewenste resultaten van de organisatie voor ieder deel van de organisatie en binnen een specifieke timetable vast te leggen en de vorderingen in de gewenste richting te monitoren en bij te sturen als gemerkt wordt dat tussentijdse resultaten niet in de lijn van de vooropgestelde doelstellingen liggen. De besturing van de organisatie vergt van het management een aantal kenmerken: de koers bepalen, vertalen en coördineren. Veel van deze voornoemde zaken zitten vervat in het Zonaal Veiligheidsplan, gelet op het feit dat de langetermijndoelstelling voor wat betreft veiligheid, leefbaarheid en interne werking daarin zijn opgenomen. Die doelstellingen zijn een directe afgeleide van de organisatiedoelstellingen (missie en visie). 42

43 Waardering door klanten, leveranciers en partners Begripsomschrijving De waardering door partners, klanten en leveranciers waarmee wordt samengewerkt is van groot belang voor succesvol presteren van de organisatie. Het is nodig te weten hoe zij producten, dienstverlening en de samenwerking waarderen. In de context van dit jaarverslag werden volgende maatstaven gehanteerd: Werking van het Buurtinformatienetwerk (BIN) Preventieproject MEGA in het basisonderwijs Klachtenbeheer Felicitaties en bedankingen Diefstalpreventie Drugspreventie Uitvoering afwezigheidstoezicht Buurtinformatienetwerk (BIN) Het aantal leden van het BIN is met 18% gestegen in vergelijking met het vorig jaar, wat zeer gunstig is. De vele inbraken in onze zone zullen daar ongetwijfeld toe bijgedragen hebben. Project MEGA Het Megaproject is een lessenpakket voor het 6de leerjaar waarbij de eerste 2 lessen door de mega-agent wordt gegeven en de andere lessen door de leerkracht zelf. Het vorig schooljaar werd afgesloten met een mega-fuif. Deze ging door in zaal De Stekke te Moorsele op 7/06/ leerlingen kwamen dansen op onze fruitsapfuif. Door het invoeren van de verschillende websites voor het BIN kreeg de werking in 2013 een boost. De vier BIN s in onze zone zijn Menen, Wevelgem, Ledegem en de industriezone Grensland. Niet minder dan 50 niet dringende berichten werden dit jaar verspreid, naast een viertal dringende. De dringende berichten worden tot een minimum beperkt om geen nodeloze onrust te veroorzaken. Door de publicatie in het gemeentekrantje van Wevelgem is het aantal leden gevoelig gestegen in die gemeente. In de loop van 2014 wordt hetzelfde gedaan voor Ledegem en Menen. Wat Menen betreft, is een stagiair maatschappelijke veiligheid een campagne opgestart BIN nen in jou buurt wat ongetwijfeld zal leiden tot een meer wijkgerichte aanpak van het BIN doch onder de koepel van het BIN Menen. Het project loopt dit schooljaar in 21 lagere scholen binnen de politiezone Grensleie waarbij er samen 603 leerlingen worden bereikt. 18 mega-agenten staan in voor de lessen. Dit schooljaar werd een nieuw leerlingenboekje samengesteld. Dit is nu analoog met de handleiding voor de leerkrachten die vorig jaar werd aangepast. Het lessenpakket werd gereduceerd tot 6 lessen in plaats van 10 lessen zodat er geen overlapping meer is met andere lessen. Het betreft nu een losbladig boekje samengehouden in een mapje. De leerkracht kan naargelang zijn eigen inbreng het boekje aanvullen. 43

44 Klachtenbeheer In het werkjaar 2013 werden 39 klachtendossiers behandeld. Dit is een stijging met 23 % t.o.v Voorwerp van de klachten: Valsheid in geschriften Gewelddaden tegen personen of goederen Onmenselijke behandeling Aanslag op de persoonlijke levenssfeer Schending van het beroepsgeheim Belagen, stalken Verkeersinbreuken en ongevallen in dienst Agressief gedrag of houding Klantonvriendelijkheid Gebrek aan respect Gebrek aan beleefdheid Lakse of negatieve houding bij taakuitvoering Niet akteren Niet vaststellen of aangeven Niet optreden Algemene houding en voorkomen Handelingen en houdingen buiten de dienst die de waardigheid van het ambt of het imago aantasten Alcoholgebruik in dienst Tijdslimiet interventie en taakuitvoering Gebrek aan verantwoordelijkheid / beschikbaarheid Gebreken met betrekking tot het onthaal Gebreken in de behandeling in de onder toezicht geplaatste personen Niet of slecht naleven van verplicht gestelde procedures Takelen, slepen, wielklem Opstellen pv Niet volgen van administratieve procedures Onjuiste vaststelling Overijver Onkreukbaarheid Misbruik maken van zijn gezag Misbruik maken van zijn dienst of van de middelen Onwettige afwezigheid Administratieve formaliteiten i.g.v. ziekte, rechtvaardiging van absenteïsme Fouten bij de uitvoering van de taken, slechte uitvoering van de opdracht Gegeven gevolg: Gevolg Oorsprong klacht: Aantal klachten per dienst: Felicitaties en bedankingen In 2013 heeft het korps 26 schriftelijke felicitaties ontvangen (evenveel als in 2012). Oorsprong felicitaties: Aantal personeelsleden Nog in onderzoek 14 Persoonlijke bijsturing 14 Geen disfunctie 02 Functioneringsnota 03 Zonder gevolg 20 Onvoldoende bezwaren 03 Vermaning 01 Weigering medewerking 01 Structurele Aanpassingen 04 Bemiddeling positief 01 Niet meer gegrond 01 Lopende tuchtprocedure 01 Particulier 20 Interne klacht 04 Via diplomatieke of politieke kanalen 07 Via Comité P / Algemene Inspectie 06 Via Parket 02 Interventie 18 Politiezorg 03 Onthaal 04 Dispatching 04 Openbare Orde en Verkeer 01 Algemeen (Korps) 08 Recherche 01 LIK 01 Particulier 19 Intern korps 02 Stads of provinciediensten 04 Via externe politiediensten 01 44

45 Aantal felicitaties per dienst: Interventie 09 Recherche 03 Afdeling Openbare Orde en Verkeer 07 Algemeen Korps 09 Totaal (*) 28 (*)Een felicitatie kan voor meerdere diensten bestemd zijn. Diefstalpreventie Hercosi Evenals in de voorbijgaande jaren krijgen alle slachtoffers van een inbraak in een bewoonde woning een herbezoek van de wijkinspecteur, hercosi genaamd, wat staat voor HER COntactname Slachtoffers Inbraak. Het lokaal actieplan inbraken in woningen voorziet dat een eerste contactname dient te gebeuren binnen de eerste 8 werkdagen na de inbraak. Na de contactname wordt een herbezoek afgelegd door de wijkinspecteur. Als steun voor uitvoering van dit bezoek, beschikt de wijkinspecteur over de VIEW. Dit is een document dat door de vaststellers, ter plaatse op de inbraak, dient ingevuld te worden. View is een acroniem dat staat voor : Vaststellingsleidraad Interventiefiche Exploitatie Werkdocument. Het is een hulpmiddel voor de vaststellers. Via de copieuzes die opgesteld staan in de verschillende burelen, worden deze views digitaal overgemaakt aan verschillende belanghebbenden: o.a. het LIK, de strategisch analyste, de dragers van het lokaal actieplan inbraken in gebouwen, het AIK, de lokale recherche, de beheerder van de module DPA/Hercosi. Deze view wordt dan gelinkt aan de wijktaak die opgemaakt wordt in het kader van de uitvoering van een hercosi en/of een DPA. De wijkinspecteur beschikt dan bijna in real time over alle nuttige info : telefoonnummer slachtoffer, adres, buit, relaties met andere feiten, Op de view kan reeds de wens tot het hebben van het bezoek van een diefstal preventie adviseur geuit worden, evenals een gesprek met iemand van de sociale politie in het kader van Slachtofferbejegening. Tijdens de uitvoering van de hercosi heeft de wijkinspecteur extra aandacht voor: bijkomende nuttige info, waarna hij in samenspraak met de vaststellers, eventueel overgaat tot het opstellen van een navolgend proces verbaal. Een tweede aandachtspunt is de psychische toestand van de slachtoffers. Zijn zij erg ontdaan, kunnen ze met de feiten omgaan, is doorverwijzing naar onze dienst slachtofferbejegening een opportuniteit? Het bezoek wordt ondersteund met een mapje waar volgende info in zit: Voor inwoners van groot Menen: info over hoe de premie aan te vragen via de preventiedienst, voor alle andere inwoners van de zone: info over bijzondere belastingsaftrek, info over het buurtinformatie netwerk (BIN), hoe zich als slachtoffer aan te melden bij de rechtbank, In 2013 werden 275 hercosi s uitgevoerd : Menen Lauwe Rekkem Wevelgem Gullegem Moorsele Ledegem Totaal

46 Diefstalpreventie advies (DPA): In 2013 werden 138 DPA s uitgevoerd: Menen Lauwe Rekkem Wevelgem Gullegem Moorsele Ledegem Totaal Op het einde van 2013 werd de lokale politiezone Grensleie geconfronteerd met een stijging wat inbraken in woningen betreft voornamelijk in de deelgemeenten van Wevelgem en Ledegem. In Menen kan men voor het luik diefstalpreventie beroep doen op de diefstalpreventieadviseur van de preventiedienst van stad Menen. Om het aanbod en de aanpak inzake diefstalpreventie gelijk te schakelen binnen de politiezone, werd er eind november 2013 beslist om het luik diefstalpreventie op te nemen in het takenpakket van de Cel Preventie en Noodplanning. Voor de bewoners van Menen en deelgemeenten worden de adviezen verzorgd door de preventiedienst van stad Menen, voor de bewoners van Wevelgem, Ledegem en deelgemeenten door de diefstalpreventieadviseur van de cel Preventie en Noodplanning van de lokale politiezone Grensleie. Een diefstalpreventieadviseur is een expert in inbraakpreventie die specifiek voor dit thema werd opgeleid in het kader van een opleiding erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken. De diefstalpreventieadviseur bekijkt de woning en stelt een veiligheidsdiagnostiek op. Vervolgens geeft hij vrijblijvend aanbevelingen waarbij de bewoner zelf beslist welke maatregelen haalbaar zijn om de woning te beveiligen. Vanaf december 2013 werden er 19 huisbezoeken inzake diefstalpreventie uitgevoerd in Wevelgem en Ledegem door de diefstalpreventieadviseur van de cel Preventie en Noodplanning van de lokale politiezone Grensleie. Naast het geven van individuele adviezen kunnen verenigingen ook beroep doen op de diefstalpreventieadviseur voor het organiseren van sensibiliseringsmomenten. Aan de hand van een presentatie en didactisch materiaal geeft de diefstalpreventieadviseur een uiteenzetting inzake diefstalpreventie. De diefstalpreventieadviseur van de lokale politiezone Grensleie verzorgde eind 2013 twee infosessies inzake diefstalpreventie waarvan één op vraag van het gemeentebestuur van Ledegem. Drugspreventie Binnen het preventieproject M.E.G.A. geeft de politie weerbaarheidstraining aan jongeren van het zesde studiejaar in samenwerking met de lagere scholen en het centrum voor leerlingenbegeleiding (zie supra). De lokale politiezone Grensleie kreeg echter meer en meer vragen omtrent drugspreventie en drugsinfo van ouders van jongeren uit secundaire scholen. Daarom werd er in 2012 beslist om een project uit te werken en aan te bieden aan de secundaire scholen. Aan de hand van een didactische drugskoffer, een infostand en een presentatie wordt er op een infosessie stil gestaan rond de verschillende drugs, hun werking en de gevaren. De infosessie duurt 2 uren is zo opgebouwd dat deze kan aangepast worden naargelang het doelpubliek. In 2013 heeft de lokale politiezone Grensleie 3 sessies productinfo drugs verzorgd met didactische drugkoffer voor ouderverenigingen en leerkrachten uit het secundaire onderwijs. 46

47 Afwezigheidstoezicht Afwezigheidstoezicht is een dienstenaanbod vanwege de politie op vraag van een burger die zijn woning voor een langere periode onbeheerd achterlaat. In de loop van 2013 werd het proces bijgestuurd. Om dit aanbod laagdrempelig te houden kan de aanvraag zowel op verschillende manieren (aan het onthaal, telefonisch, per fax, via police-on-web) als op verschillende lokaties (in elke deelgemeente) gebeuren. Naast het engagement van de politie zijn er in hoofde van de aanvraag enkele conformiteitsvereisten die te maken hebben met bewoning, minimale afwezigheidsduur, termijnen van aanvraag. Elke aanvraag geeft aanleiding tot een ontvangstbewijs vanwege de politie. De uitvoering gebeurt door verschillende diensten binnen het korps, zowel wijkpolitie, verkeerspatrouilles, interventieploegen op basis van een informatietool die voor iedereen toegankelijk is. Op het einde wordt een resultaatbrief opgestuurd. De aanpassing van het proces was blijkbaar een succes, want het aantal aanvragen is in 2013 met 11,5 % toegenomen t.o.v Menen Wevelgem Ledegem Totaal

48 48

49 Waardering door medewerkers Begripsomschrijving Hoe ervaren, beleven en waarderen de medewerkers de inspanningen van de organisatie om een aantrekkelijke werkgever te zijn? In de context van dit jaarverslag worden volgende maatstaven in aanmerking genomen: Het ziekteverzuim Deelname aan de Sportchallenge De Korpsdagparticipatie Sociale activiteiten Deelname aan sportactiviteiten Afwezigheid en ziekteverzuim Het aantal ziektedagen (dagen ziekteverlet wegens arbeidsongeval inbegrepen) bedroeg in dagen, dit is een gemiddelde van 14,19 dagen per personeelslid. Dit is een stijging van 5 % t.o.v Deze kleine stijging is te wijten aan het feit, dat in vergelijking met 2012, er in 2013 een drietal personeelsleden langdurig ziek waren. Naast de afwezigheden omwille van medische redenen kunnen personeelsleden ook omwille van andere redenen onbeschikbaar zijn. Sportchallenge De Sportchallenge vond plaats op 11 oktober in de Hoeve Vande Walle te Kuurne en volgende politiezones namen deel: PZ VLAS, PZ GRENSLEIE, PZ RIHO, PZ MOESKROEN Alle zones waren vertegenwoordigd en iedereen was stipt aanwezig voor het gebruikelijke groepsontbijt en de briefing nopens het verloop van de dag. De organisator, PZ Vlas, had er dit jaar voor gekozen om (behoudens de laatste) de verschillende proeven te laten uitvoeren door elke politiezone afzonderlijk. 49

50 Volgende proeven dienden uitgevoerd te worden: Een indoor-politiehindernissenparcours tegen de tijd waarbij het traject telkens in duo diende uitgevoerd te worden en de deelnemers verplicht drager waren van de kogelwerende vest. Dit parcours was tevens voorzien van enkele bijkomende obstakels zoals het weghelpen ( lees wegsleuren ) van een gewonde collega en het dragen van een gasmasker bij de uitvoering van bepaalde oefeningen. Hierna mocht het team zich verfrissen met waterbasket, het ineensteken van een waterstoelpakket en uitvoeren van een butlerzwemparcours. In de eerste namiddagproef moesten de volle magen zich eerst voortbewegen in een You-Buildzak om daarna te brandweerslangspuiten vervolgens het EHBOdraagberryparcours (amai da slachtoffer) af te leggen gevolgd door het touwmuurspringen om te eindigen met een goed-over-na-te-denken-menselijke torenbouw. In duo zijn geblinddoekte collega laten voortbewegen op het kinderspeelpleinparcours. Proficiat aan onze ploeg want Een boszuivering waarbij bommen, gijzelnemers en andere gewapende criminelen dienden onschadelijk gemaakt te worden. in deze uitdaging heeft onze zone de beste tijd gehaald. Een cross-quatro waarbij de vier aflossingsploegen een Sven NYS-parcours dienden af te leggen op de terreinen van Hoeve Vande Walle. Tot in de laatse ronde zou ons team de eerste plaats behalen doch een valpartij en technische pech heeft daar uiteindelijk anders over beslist. 50

51 Het team mag dan ook tevreden zijn met de geleverde prestaties doch met iet wat betere benen zat er meer in dan een derde eindplaats en zou de huidige kampioen PZ VLAS het niet gemakkelijk gehad hebben. Voor dit jaar viel de challenge samen met de voetbalinterland van onze Rode Duivels tegen Kroatië en was het avondfeest dan ook een volledig meeleven naar de Brazilplaatsing. Nu is het aan onze collega's van Moeskroen om er in 2014 opnieuw een fantastisch evenement van te maken. Korpsdag Op vrijdag 06 september 2013 werd naar jaarlijkse gewoonte opnieuw een korpsdag georganiseerd. Dit jaar ging deze dag door te Ieper. Daar werd een stadsspel georganiseerd Art crime kraak de code. Dit spannende crimispel speelt zich af in de wereld van de kunst. Tijdens een 3 uur durende tocht ontdekken de deelnemers 10 bekende maar ook minder bekende hoekjes van Ieper. Tijdens de tocht werden de deelnemers getrakteerd op een combinatie van high-tech, actie, intellectuele uitdagingen, een licht sportieve proef, een opmerkelijke culinaire proef, humor, creativiteit en werd hun strategisch inzicht op de proef gesteld. s Middags werd een middagmaal aangeboden in restaurant Pacific Island. 56 personeelsleden namen deel aan deze activiteit Sociale activiteiten In 2013 telde de vriendenkring 158 leden (125 actieve personeelsleden, 33 gepensioneerden en leden van de politieraad). Het bestuur bestond eind 2013 nog uit 9 leden van de politiezone, waarvan 1 voorzitter, 1 ondervoorzitter, 1 secretaris en 1 penningmeester. In 2013 organiseerde de Vriendenkring volgende sociale activiteiten: Een mosselsouper Een Sinterklaasfeest Kerst in t flikkenkot De vriendenkring komt tevens financieel tussen in bvb. inschrijvingsgeld, verzekeringen, van sportactiviteiten waarbij leden van de zone aan deelnemen (bvb. voetbalploeg, sportchallenge). Naast de sociale activiteiten worden er ook geschenken gegeven aan leden van de vriendenkring bij geboortes, huwelijken en bij langdurige ziektes. Bij het overlijden van medewerkers van de politiezone of een overlijden van één van hun familieleden worden rouwkransen aangekocht. De politiezone verwende met Sinterklaas alle personeelsleden met een zak chocolade. Alle personeelsleden kregen als eindejaarsgeschenk een koffiemok met het logo van de politiezone. Deelname aan sportactiviteiten In 2013 hebben verschillende collega s zich geëngageerd om, onder de naam van de PzZGrensleie, deel te nemen aan verschillende voetbaltornooien. De benadering van spelers/vrijwilligers gebeurde cross directioneel en in samenwerking met andere externe partners binnen de zone. Er werd onder andere deelgenomen aan het tornooi Pz Vlas en dit van de Pz Moeskroen. Naast het voetbal hebben er ook nog collega s deelgenomen aan tornooien georganiseerd door een politie eenheid in het lopen en tennis. 51

52 52

53 Waardering door maatschappij Begripsomschrijving Hoe waardeert de maatschappij de inspanningen van de organisatie om in de bedrijfsvoering rekening te houden met de maatschappelijke behoeften en verwachtingen van de lokale, nationale en internationale omgeving. Toelichting Volgende maatstaven, die een aanwijzing geven over de perceptie van het korps door de maatschappij worden gehanteerd: Scholingsfaciliteiten Bijdragen aan het verenigingsleven Berichtgeving over politieacties en resultaten Website Politiezone Organiseren Roefeldag Interne milieuzorg Aanspreekpunt scholen Scholingsfaciliteiten Eén student van de opleiding Sociaal Werk aan de Artevelde Hogeschool liep stage binnen de afdeling Politiezorg bij de dienst Jeugd en Gezin. Tijdens de verlofperiode werd op de afdeling ICT 1 jobstudent ingezet. Bijdragen aan het verenigingsleven - voordrachten Voordrachten inzake techno preventie en algemene Veiligheid De diefstalpreventieadviseur van de lokale politiezone Grensleie verzorgde eind 2013 twee infosessies inzake diefstalpreventie waarvan één op vraag van het gemeentebestuur van Ledegem. Voordrachten en vergaderingen inzake verkeersveiligheid Het korps ontvangt geregeld stageaanvragen vanuit onderwijsinstellingen (universiteiten, hogescholen, ) die in principe gunstig onthaald worden. Het betreft doorgaans aanvragen van studenten: Criminologie Informatica Kantoor Maatschappelijke assistent Maatschappelijke veiligheid In 2013 liepen volgende studenten stage in de zone Twee studenten van de opleiding bachelor in de maatschappelijke veiligheid van de Katholieke Hogeschool VIVES liepen stage binnen de afdeling beleidsondersteuning. Preventie in het domein van verkeersveiligheid spitst zich vooral toe op sensibilisatie, educatie en communicatie. In 2013 werd door de dienst mobiliteit deelgenomen aan diverse voordrachten en vergaderingen inzake verkeersveiligheid. Tevens werden de verschillende verkeerscommissies als adviserende partner bijgewoond. Deelname Opendeurdagen en beurzen - Job Info Er werd door de afdeling openbare orde en verkeer deelgenomen aan de opendeurdag van de brandweer te Lauwe en dit voor 16 diensturen. Een politievoertuig en politiemoto werden daar tentoongesteld. Aanwezigen konden ook het alcoholgehalte laten meten d.m.v. een ademanalysetoestel. 53

54 Er werd in 2013 eveneens deelgenomen aan volgende activiteiten goed voor een capaciteit van 30 mensuren: Sollcitatiebeurs VTI Menen + Sint-Joris Menen Jobmarkt voor de aspiranten in opleiding in de OPAC Beroependag in het Sint-Aloysiuscollege te Menen Project De Politie in de klas van het VTI Sint-Lucas Gezien het gebrek aan vacatures werd er in 2013 geen jobdag georganiseerd. Er werd bovendien regelmatig ten burele uitleg gegeven aan personen die interesse hadden om hun ingangsproeven bij de politie af te leggen. De regelmatige persvoeding in de zin van overmaken faits divers aan de journalisten van de audiovisuele pers van onze politiezone blijft de hoofdcommunicatielijn. Er is 2x per jaar overleg met verantwoordelijken pers parket - politie (PPP) om deze perscommunicatie nog te verfijnen en te evalueren. Inzake punctuele acties werd telkens een persbericht verspreid. In 2013 gebeurde dit 13 maal. Website Politiezone De Website van de Politiezone wordt regelmatig aangepast met nieuwe artikels en aankondigingen zowel wat betreft verkeersacties, resultaten van acties, wegeniswerken met verkeershinder, grootschalige evenementen met verkeershinder, alcoholcontroles, preventieve tips, organisatorische wijzigingen en vacatures. Zo werden er 23 berichten gepubliceerd. De politiezone heeft een twitteraccount en een facebookpagina. Voorlopig worden beiden vooral gebruikt door de afdeling openbare orde en verkeer voor het verspreiden van informatie naar de bevolking toe inzake evenementen en verkeersgerelateerde materies. De twitterpagina heeft intussen 807 volgers en facebook 225 vind-ik-leuks. Jaarlijks worden op twitter zo n 200 tweets verspreid. Persbabbel/ persberichten 54

55 Op facebook zijn het vooral Belgen die de berichten bekijken, ook al zijn er ook uit vooral Frankrijk, Nederland, Groot- Brittannië, Polen en de Verenigde Staten. De grootste categorie gebruikers van de facebookpagina zijn jarigen, de kleinste categorie gebruikers zijn de jarigen en de 55+. Er zijn gemiddeld 26 bezoekers actief op de facebookpagina. De bedoeling is om beide accounts ook meer te gaan gebruiken voor andere informatie. Roefeldag Onze politiezone is eveneens medewerker aan de Roefeldag, georganiseerd voor de gemeente Wevelgem. Roefel vond plaats op zaterdag 29 juni De kinderen van het lager onderwijs (6 jaar tot 12 jaar) kunnen die voormiddag deelnemen aan het leven van de volwassenen. Dit is niet alleen kijken en luisteren, maar ook actief meedoen. Roefel gaat door in het politiebureel Leopoldplein te Menen. Op het programma staat : een bezoek aan de cellen en de burelen, de verschillende voertuigen kunnen bezichtigd worden, vingerafdrukken worden genomen, de politie-uitrusting kan aangepast worden, verschillende soorten wapens zoals wapenstok, schild en helm, handboeien kunnen gehanteerd worden. Maximum mogen er 40 kinderen op bezoek komen samen met 2 begeleiders. Dit aantal wordt steeds behaald. In principe wordt in 2014 de structuur van de website aangepast aan de recente noden, in die zin dat een menustructuur voorzien wordt die compatibel is met tablet, smartphone en PC. 55

56 Interne milieuzorg Realisaties: JAARVERSLAG 2013 Externe energie-audit m.b.t. toelating tot de registratiesoftware komeet Externe energie-audit m.b.t. aanbevelingen verbruik energie en water Maandelijkse registratie in een excelbestand van de meterstanden Reductie van de afvalproductie (plastieken bekers) door aankoop van koffietassen Planning 2014 Sorteren van plastic verpakkingsafval Ingebruikname software komeet voor het bijhouden en evalueren van de meterstanden Interpretatie rapport audit m.b.t. aanbevelingen verbruik energie en water. Aanspreekpunt Scholen Voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk is een samenwerkingsakkoord tot stand gekomen tussen de schoolgemeenschappen, de burgemeesters, de politiezones en het Parket in uitvoering van de omzendbrief PLP 41. Dit akkoord voorziet o.a. dat er een aanspreekpunt dient aangeduid te worden binnen de politiezone. Voor de lokale politiezone Grensleie zijn sedert schooljaar de politieassistenten het aanspreekpunt van de scholen. Om de PLP 41 opnieuw onder de aandacht te brengen en als aanspreekpunt kennis te maken met de middelbare scholen werd met elke middelbare school een individueel overleg gepland. Dit vond plaats in oktobernovember

57 Bestuur en financiers Begripsomschrijving De mate waarin de organisatie in staat is haar financiële en operationele doelstellingen te realiseren Wat betreft de begroting 2013 werd in de politieraad van de begrotingswijziging 1 goedgekeurd. Hierin werden volgende bedragen vastgesteld : Toelichting In dit resultaatgebied wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten maatstaven: Financiële maatstaven (begrotingsresultaat) Operationele maatstaven (operationele resultaten) Financiële resultaat Beleidsafspraak Gelet op de niet onbelangrijke impact van de politiekost op de gemeentelijke financiën werd de voorbije jaren een maximale groeicurve van 3 % voor de dotaties afgesproken. Gelet op de indexering van de lonen en de stijging van pensioenkosten is budgettaire discipline een must en een permanente bekommernis. Realisatie 2012 Ter gelegenheid van de opmaak van de jaarrekening 2012 kon vastgesteld worden dat sedert 2002 de gezamenlijke dotaties van de gemeenten een jaarlijks gemiddelde stijging van 2,5 % kenden, wat lager was dan de vooropgestelde 3 % prognose. Het eigenlijke financiële resultaat valt af te leiden uit de jaarrekening. In 2013 werd de jaarrekening 2012 opgemaakt en goedgekeurd door de politieraad op Zo bedroeg het algemeen begrotingsresultaat voor 2012 in de gewone dienst ,74. De buitengewone dienst werd afgesloten met een negatief begrotingsresultaat van ,74. Gewone ontvangsten Gewone uitgaven Buitengewone ontvangsten Buitengewone uitgaven Het geraamd begrotingsresultaat voor 2013 bedraagt in de gewone dienst en in buitengewone dienst Voor 2013 zijn we erin geslaagd binnen het vooropgestelde budget te blijven. Wel werd t.o.v een stijging van de personeelsuitgaven vastgesteld te wijten aan een grotere gemiddelde bezetting in het Operationeel Kader ingevolge mobiliteit. De uitdaging voor de toekomst bestaat er dan ook in om de politiekost, en in het bijzonder de personeelskost beheersbaar te houden zonder aan kwaliteit van de dienstverlening in te boeten. Operationele resultaat Algemene capaciteitsbesteding Sedert wordt er voor de comptabilisatie van de dienstprestaties gebruik gemaakt van het op federaal niveau aangeleverde programma GALOP. De registratie gebeurt op basis van vooraf bepaalde activiteitstypes. THEORETISCHE CAPACITEIT Voor 2013 bedroeg de theoretisch beschikbare capaciteit: Voor het operationeel kader manuren. 57

58 Commentaar: 145,1 voltijdse equivalenten (=146 personeelsleden) (situatie ) x manuren/jaar/lid (zijnde een federale norm exclusief weekend en feestdagen, verlofdagen, gemiddelde rustdagen, medische vrijstellingen). voor het CALOG-kader manuren. Commentaar: 27,6 voltijds equivalenten (= 29 personeelsleden) (situatie ) x manuren/jaar/lid (incluis opleiding). totale theoretische beschikbare capaciteit manuren. NETTO CAPACITEIT In 2013 bedroeg de netto gepresteerde capaciteit manuren. Commentaar: De netto gepresteerde capaciteit bekomt men door de verloven en de medische onbeschikbaarheden in mindering te brengen van de totale geregistreerde capaciteit, zijnde de brutocapaciteit. Dit geeft volgend resultaat : Bruto gepresteerde capaciteit : Verloven Medische onbeschikbaarheden: Syndicaal verlof Resultaat Dit betekent dat per personeelslid in 2013 gemiddeld manuren gepresteerd werden (exclusief verloven en medische onbeschikbaarheden). Dit resultaat is het gevolg van de beleidskeuze voor nul overuren. Het vooropgestelde aantal te presteren uren (1.520) werd hierdoor niet steeds gehaald. Overzicht bestede capaciteit: De prestaties 2013 werden als volgt gecomptabiliseerd: Benaming mensuren % Onthaal ,32 Interventiedienst ,33 Lokale opsporingen ,09 Wijkwerking ,37 Slachtofferbejegening 886 0,26 Openbare Orde ,74 Verkeer ,81 Strategie en Beleid ,02 Medewerkers ,18 Middelen ,98 Onbeschikbaar ,75 Niet gepreciseerde dienst 503 0,15 TOTAAL

59 De basisfunctionaliteiten Algemeen Krachtens het KB van 17 september 2001 KB tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren, het KB van 16 oktober 2009 wijziging aan het KB van 17 september 2001 en de ter zake geldende ministeriële omzendbrief PLP 10 MB inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking, worden voor de korpsen van lokale politie 7 basisfunctionaliteiten weerhouden: Interventie Onthaal (inclusief wijkonthaal) Wijkwerking Lokale opsporingen en onderzoek Slachtofferbejegening Openbare orde Verkeer De functionaliteiten Interventie Capaciteitsbesteding In de politiezone is er een continue bezetting van drie interventieploegen en een dispatcher. De dispatching wordt overdag bijgestaan door een interventiecoördinator Tijdens de week is er een dagploeg voorzien van tot en van tot die vooral ingezet wordt voor volgende taken: Uitvoeren van uitstelbare interventies, d.w.z. waar geen dringende politietussenkomst nodig is, doch waarbij het toch aangewezen is dat er vaststellingen ter plaatse uitgevoerd worden, die niet aan de wijkagent kunnen toevertrouwd worden Uitzettingen en uitleveringen; Inzage dossiers in de gevangenis; Bijstand aan de interventieploegen; Bijstand gerechtsdeurwaarders; Overbrengingen (illegalen, minderjarigen, ); Voorleidingen; Afwezigheidstoezicht Uitvoeren laattijdige aangiften Capaciteit op jaarbasis Analyse van de interventies Aantal interventies In 2013 werden interventies uitgevoerd door de interventieploegen. Dit zijn er 82 of 1,2 % minder dan in Dit is minder dan het tienjarengemiddelde dat interventies bedraagt. Spreiding in de tijd Gepland Evolutie op maandbasis Gepresteerd Interventie (*) (**) Dispatching/ meldkamer Iveco Totaal (*) de vroege en late shift bestaat uit 06 basiskaders die 8 uren presteren en 01 middenkader die 8,5 uren presteert. De nachtshift bestaat uit 05 basiskaders die 8 uren presteren en 01 middenkader die 8,5 uren presteert. (**) Deze uren zijn inclusief de dossierafhandeling voorvloeiende uit interventies Waar in 2013 de maanden januari en februari vrij rustig waren zien we een piek voor de maand Augustus. 59

60 Volgens de dag van de week Volgens aard van de interventies In vergelijking met vorige jaren zien we in 2013 een opmerkelijke terugval voor de tussenkomsten op woensdag en een sterke stijging op dinsdag. De andere dagen zijn in vergelijking met 2012 vrij gelijklopend. Volgens shift We zien een in vergelijking met alle vorige jaren een opmerkelijke verschuiving van het procentueel aandeel van de late shift op vrijdag naar voornamelijk de maandag en dinsdag. De late shift op woensdag en de vroege shift op zondag kent een opvallende terugval. Wat de tussenkomsten met betrekking tot verkeer betreft zien we geen verandering in het aandeel ongevallen, zowel wat deze met stoffelijke schade of deze met lichamelijk letsel betreft. Het aandeel veiligheid neemt licht toe (3%), het aandeel inbreuken en vlotheid daalt lichtjes.. Spreiding volgens grondgebied Er zijn geen noemenswaardige verschuivingen in vergelijking met Wat de tussenkomsten met betrekking tot goederen betreft stellen we in vergelijking met 2012 een toename vast voor diefstallen (10%), dader niet ter plaatse en een daling met 3% voor diefstallen dader ter plaatse. Verder stellen we een daling vast voor de rubriek probleemsituaties goederen. 60

61 Wat de persoonsgerelateerde interventies betreft zien we na een daling in 2012 van 7% thans een toename met 13% ten opzichte van 2012 voor het aandeel geschillen. Waar in 2012 het aandeel problemen fysieke toestand een stijging vertoonden met 6% zien we in 2013 terug een daling met 12% Het aandeel zeden is gezakt tot minder dan 1% terwijl het aandeel noodsituatie wapens geweld een stijging van 4% laat optekenen. Dit blijft een significante daling t.o.v. twee vorige jaren. Wat milieu betreft blijft het aandeel tussenkomsten met betrekking tot geluidsoverlast, het leeuwenaandeel opeisen. Interventietijden Onder interventietijd verstaan we de tijdspanne tussen het verwittigen en het einde van de tussenkomst. De gemiddelde interventietijd bedraagt bij steekproef 46,7 minuten. Statistisch kan men met 99 % zekerheid stellen dat het werkelijk gemiddelde tussen de 45,65 minuten en de 47,75 minuten ligt. Er is geen significante verandering met Aanrij en interventietijden Aanrijtijden De gemiddelde aanrijtijd (de tijd die verloopt tussen het verwittigen van de ploeg en het moment dat de ploeg ter plaatse komt) werd voor 2013 bij steekproef bepaald op 10,9 minuten. Dit is 1,5 minuten minder dan in Via statistische analyse kunnen we met 99% zekerheid stellen dat het werkelijk gemiddelde tussen de 10,6 en 11 minuten ligt. 61

62 Onthaal Capaciteitsbesteding In de politiezone wordt de onthaalfunctie als volgt georganiseerd: Zonaal onthaal: 24/24 uur te Menen Lokaal onthaal:op weekdagen overdag en op 1e zaterdag van de maand te Wevelgem en overdag te Ledegem. Een bijstand onthaal overdag op het zonale 24 Hr contactpunt. Een wijkonthaal in alle wijkposten. Sedert 01 Sept 2013 zijn er 2 onthaalinspecteurs aanwezig te Wevelgem teneinde een vlottere behandeling van klachten en aangiften te realiseren We zien een stijging van 3% van het aantal meldingen aan het onthaal ten opzichte van 2012 en het op één na hoogste aantal meldingen in de afgelopen acht jaar. We zitten tevens een drietal procent hoger dan het lange termijngemiddelde over de afgelopen acht jaar. Bij het aantal meldingen van feiten gebeurd buiten het grondgebied van de zone zien we tevens een stijging ten opzichte van 9,5% ten opzichte van Met een aantal van 845 feiten zitten we circa 9% hoger dan het lange termijngemiddelde. Gepresteerde capaciteit op jaarbasis: mensuren (inclusief wijkonthaal) Zonaal onthaal Balie Zonaal Onthaal (CALog) Lokaal onthaal Balie Lokaal Onthaal (CALog) Bijstand onthaal Wijkonthaal Totaal Het overzicht van het aantal meldingen op maandbasis heeft zowel betrekking op feiten binnen of buiten de zone. Analyse van de werklast Aantal meldingen De grafiek geeft het aantal meldingen aan het onthaal weer voor feiten dewelke plaats vonden op het grondgebied van de zone. Onder onthaal verstaan we zowel het zonaal onthaal te Menen, het lokaal onthaal te Wevelgem en Ledegem als het wijkonthaal. In het maandoverzicht zien we dat de drukste maand terug juli betreft, gevolgd door de maand augustus 62

63 Verdeling naar grondgebied Ten opzichte van 2012 is er geen verandering in de verdeling van het aantal feiten naar grondgebied. Meer dan de helft van het aantal meldingen heeft betrekking op feiten te Menen. onthaal wordt voornamelijk ingevuld door aangiftes van verlies documenten. Van alle feiten met betrekking op goederen zijn 56 % aangiftes van verlies. We zien trouwens dat 36 % van alle meldingen onthaal betrekking hebben op dit specifiek onderwerp. Wijkwerking Capaciteitsbesteding In de politiezone zijn er 20 betrekkingen voor wijkinspecteur voorzien en ook ingevuld, waarmee voldaan wordt aan de minimale norm (1 wijkagent per 4000 inwoners). Gepresteerde capaciteit: mensuren. Hierbij zijn wijkonthaal en bepaalde andere taken (cfr. schooltoezicht) niet meegerekend vermits deze thuishoren in een andere functionaliteit. Verdeling naar aard van de meldingen Er zijn geen noemenswaardige verschuivingen ten opzichte van Het domein goederen goed voor 65% van alle meldingen Analyse van de werklast In 2013 wijzigde de omschrijving van een aantal wijken in de deelgemeente Menen. Teneinde de collega s en de bevolking (alsook de bevolkingsdiensten bijvoorbeeld) exact en ten allen tijde te laten weten wie wijkinspecteur is van welke woning of gebied, werd in samenwerking met ICT een zoekmodule op onze website geplaatst (ook raadpleegbaar op Intranet). Zo kan iedereen te allen tijde weten wie zijn wijkinspecteur is. De contactgegevens staan er tevens bij vermeld was ook het jaar van de verderzetting van de nieuwe wijktaken. Zo werd met de bevolkingsdienst Menen geëxperimenteerd betreffende de ingave van de wijktaken door gemeentelijke diensten. Dat staat echter 63

64 nog niet helemaal op punt. In 2013 vonden drie vergaderingen plaats met alle wijkinp s. Doorheen het jaar vinden ook overlegmomenten plaats op kleinere schaal. De meest voorkomende onderwerpen zijn operationeel; overlopen van moeilijke situaties, Salduz-wetgeving, tips bij processen-verbaal, bepaalde problemen die wijkgebonden zijn, uitleg van het PIT, overleg met het LIK, uitleg van de nieuwe versie van het programma wijktaken, De wijkinspecteur werkt in regel voor vier partijen Burgers (bemiddelen, toestand nagaan, vragen beantwoorden, ) Externe diensten: RVA, motorwaarborgfonds, gerechtsdeurwaarders, Gerechtelijke overheid: vragen die via kantschrift komen en die via processenverbaal worden behandeld Bestuurlijke overheid Openbare orde: evenementen, stoet, wielerwedstrijd, Bestuurlijke dossiers voor bevolkingsdiensten gemeente, OCMW, De meest voorkomende taken van de wijkinspecteurs zijn, hoewel zeer divers, op volgende manier op te lijsten; Wijkonthaal in de 3 hoofdgemeenten tijdens de weekdagen, in de deelgemeenten op bepaalde dagen: de burger kan rekenen op een gegarandeerde aanwezigheid van de wijkinspecteur op die uren (ook tijdens bijvoorbeeld het groot verlof). Men kan er terecht voor allerhande vragen, klachten en aangiften, Administratieve verslaggeving aan overheden (college van burgemeester en schepenen, Procureur, technische dienst,...): de wijkinspecteur is belast met rechtstreeks opdrachten van de bestuurlijke overheid. De zogenaamde woonstvaststelling (in feite een advies op de controle van de reële verblijfplaats ter attentie van de gemeente) is daarvan de meest bekende. De meeste van deze opdrachten kaderen in het Bevolkingsregister (adresveranderingen, ambtshalve inschrijvingen en schrappingen, ). Maar er is meer; zo zijn er op heden voor de drie gemeenten bijna 30 verschillende taken van bestuurlijke aard opgelijst (soms van gemeente tot gemeente erg verschillend). Voorbeelden zijn: inlichtingsbulletin vreemdelingen, samenwoonstverslag, vervallen identiteitskaarten, Basispolitiezorg: de wijkinspecteur dient aanwezig en aanspreekbaar te zijn, vandaar de keuze voor de (brom)fiets als verplaatsing. Op de wijk trekken kleine problemen, die wel veel irritatie kunnen teweeg brengen, onze aandacht. Dat gaat zelfs niet altijd om misdrijven. Zo kan een eventuele burentwist of ruzie worden vermeden. De wijkinspecteur is het eerste aanspreekpunt voor de bevolking als het politie betreft. De wijkinspecteur is dan ook zo n beetje het manusjevan alles : achtergelaten fietsen laten ophalen en de eigenaar opsporen, hercontact nemen (en langsgaan) met de slachtoffers van inbraken, lokale interventies, Met de vernieuwde implementatie van de GAS-wetgeving heeft de wijkinpsecteur nu ook meer verbaliserende power, om zaken die vroeger onbestraft bleven, nu toch aan te pakken. Controletaken (bouwwerken, affiches, nazicht voertuigen, ) Gerechtelijke stukken: naast de bestuurlijke overheid is uiteraard ook het Parket als gerechtelijke overheid een opdrachtgever. In tegenstelling tot vele andere politiezones, voert de wijkinspecteur in de PZ Grensleie wel gerechtelijk werk uit. Dit is een bewuste keuze. Veelal gaat het om navolgende onderzoeken voor mensen die woonachtig zijn op ons grondgebied, navolgend op vaststellingen door andere politiediensten. Deze opdrachten kunnen heel uiteenlopend zijn. Zo heeft de wijkinspecteur wel kennis van het publiek op zijn wijk en blijft er contact met de bevolking. Ordediensten: het bewaken van de openbare orde is een essentiële politietaak. Binnen PZ Grensleie zijn er veel zogenaamde socio-culturele activiteiten. Voorbeelden zijn wielerwedstrijden, stoeten, braderieën, optochten, kerstboomverbranding, markten, kermissen, carnaval, De wijkinspecteurs verzorgen de openbare orde. Op die manier zijn de aanspreekbare wijkinspecteurs opnieuw in het straatbeeld aanwezig. Bijwonen vergaderingen: op vraag van overheden, scholen, verenigingen, kan de wijkinspecteur ook verschillende vergaderingen bijwonen of zelf organiseren. Dat gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van de organisatie van grotere evene- 64

65 menten, buurtfeesten, buurtproblematiek (overlast, lawaai, ). Samenwerking met andere afdelingen: in het kader van het actieplan wijkgerichte aanpak, werkten we ook in 2013 samen met andere afdelingen. Zichtbaar gebeurt dit meest met de verkeersdienst (controles aan scholen, fietscontroles op de scholen, ), maar ook met de interventiedienst wordt samengewerkt (bv. toezichten op speelpleinen, pleisterplaatsen van jeugd, ). Achter de schermen is het zo dat de wijkwerking veel info in het bezit heeft. Via de recherche komen zo bepaalde zaken in onderzoek terecht. De wijkinspecteur kan zo steeds een meerwaarde betekenen. Achter de schermen wordt ook met de verkeersdienst samengewerkt. Via de zogenaamde gecontroleerde opmerkingen zal de wijkinspecteur preventief optreden. Evenwel, na een tijd wordt, zowel door de motards als door de wijkinspecteur, repressief opgetreden. Lokale opsporingen en onderzoek Capaciteitsbesteding van parket of onderzoeksrechter, interne kantschriften en KS van andere Politiezones) behandeld, ongeveer 1,4 % minder dan in Ambtshalve Politioneel Onderzoek (APO) In 2013 waren er in totaal APOdossiers. Deze APO-dossiers kan men in 3 groepen onderverdelen: APO-gerechtelijk: dossiers APO verkeersongeval: 523 dossiers APO VI (Verkeersinbreuk) en PWA : 487 dossiers Salduz Wat is Salduz? Burgers die worden verhoord door de politie krijgen meer rechten en hebben in bepaalde gevallen recht op bijstand van een advocaat bij het eerste verhoor. We onderscheiden verschillende categorieën van verhoor: Deze functie wordt in hoofdzaak ingevuld door de lokale recherche (01 OK - 04 MK - 06 BK - 01 Calog niveau C en 03 BK afgedeeld vanuit de operationele groep). Daarnaast worden er evenwel ook gerechtelijke taken uitgevoerd door andere leden van het korps (geregistreerd als onderzoek en kantschriften). Gepresteerde capaciteit in 2013 aan onderzoeken en kantschriften: mensuren, waarvan mensuren gepresteerd door personeelsleden van de recherche en mensuren door andere personeelsleden. Hierbij worden de uren besteed aan schrijfwerk (redactie PV) afzonderlijk gecomptabiliseerd: mensuren voor het volledige korps. Analyse van de werklast Algemeen In 2013 werden door de politiezone PV s opgesteld in de gerechtelijke sfeer, d.w.z. niet-verkeer, waarvan aanvankelijke en navolgende. Er werden kantschriften (opdrachten Categorie 1: Het verhoor van slachtoffers en getuigen Categorie 1bis: Navolgend verhoor van verdachte uit categorie Categorie 2: Is het verhoor van verdachten, niet van hun vrijheid beroofd, voor feiten met minder dan 1 jaar gevangenisstraf en verhoor verdachten in verkeerszaken. Zij dienen een verklaring van hun rechten te ondertekenen vóór de aanvang van hun eerste verhoor Categorie 3: Is het verhoor van verdachten, niet van hun vrijheid beroofd, voor feiten met meer dan 1 jaar gevangenisstraf. Zij hebben recht, voorafgaandelijk aan het eerste verhoor, op contact met een advocaat. Dit contact kan telefonisch gebeuren of door betrokkene zelf nadat hij werd uitgenodigd door de politiediensten en dat in deze uitnodiging expliciet staat vermeld dat hij het recht heeft om voorafgaandelijk aan zijn verhoor een advocaat te raadplegen. Zij kunnen ook afstand doen van dit recht. Voor de aanvang van hun verhoor dienen zij ook een verklaring van hun rechten te ondertekenen. 65

66 Categorie 4: Is het verhoor van verdachten wel van hun vrijheid beroofd. Zij hebben het recht op bijstand van een advocaat bij het eerste verhoor. Ook zij kunnen van dat recht afstand doen als ze dat zelf willen. Zij dienen ook een verklaring van hun rechten voorafgaandelijk aan het verhoor te ondertekenen. Alle verhoren die gebeuren na het eerste verhoor worden niet meer bijgewoond door een advocaat met uitzondering van een verhoor binnen de 24 uur na de arrestatie. Het staat uiteraard elke verdachte vrij om bij een tweede verhoor een advocaat te raadplegen. Totaal aantal Salduzverhoren in 2013 Belangrijkste wijzigingen in 2013: In 2013 werden de richtlijnen inzake Salduz gewijzigd n.a.v. de uitspraak van van het Grondwettelijk Hof. Deze richtlijnen werden van toepassing op 01 Sept Wanneer een verdachte wordt verhoord door de politiediensten en niet van zijn vrijheid is beroofd moet de verdachte worden meegedeeld bij de aanvang van zijn verhoor dat hij niet verplicht is om bij het verhoor aanwezig te zijn. Voor de categorieën 3 en 4 is er informeringsplicht, verplichte kennisgeving beknopte feiten aan de advocaat. Alle verkeersmisdrijven die strafbaar zijn met minstens 1 jaar gevangenisstraf vallen nu ook onder Categorie. Activiteiten van de lokale recherche Processen-verbaal Men kan deze onderverdelen in verschillende categorieën Categorie Aantal Brandstichting, opzettelijke ontploffingen 25 Diefstal 236 Drugs 888 Financiële onderzoeken 43 Feiten tegen personen (o.a. slagen en verwondingen, 294 moord, bedreigingen, ) Verdwijning / ontvoering 3 Zedenfeiten 269 -audiovisueel verhoor jarigen 38 -polygraaftesten 8 Heling / namaakgoederen 8 Vreemdelingen -inbreuken op de vreemdelingenwetgeving 17 -schijnhuwelijken: 55 onderzoeken 133 Mensenhandel / uitbuiting illegalen 1 Oplichting 55 Hormonen 3 Schriftvervalsing 36 Computer / internetfraude 14 Verdachte handelingen 21 Georganiseerde criminaliteit 2 Valsmunterij 18 Overige processen-verbaal kunnen ondergebracht worden onder PV s van inlichtingen, nemen van speeksel en/ of DNA stalen, VOV s, kansspelen, kieswet, vandalisme,.. Opvallend is het aandeel van de PV s inzake drugs. Voor het jaar 2013 werden er in totaal gerechtelijke processen-verbaal opgesteld door de recherche, waarvan 243 aanvankelijke en navolgende. 66

67 Er werden 309 PV s opgesteld, waarvan 19 aanvankelijke en 290 navolgende, waarin minderjarigen betrokken waren gelinkt aan drugs-delicten, verdwijningen, diefstallen, zedenfeiten of feiten tegen personen. Dit een stijging met 34 % t.o.v Er werden eveneens 796 PV s opgesteld, waarvan 55 aanvankelijke en 741 navolgende, waarin vreemdelingen betrokken waren, maar deze werden ook gelinkt aan drugsdelicten, diefstallen, feiten tegen personen, Dit is een stijging van 36 % t.o.v In 2013 werden er 80 arrestaties en aanhoudingen verricht. (een stijging met 26 % t.o.v. 2012). Er werden 80 huiszoekingen uitgevoerd (4,5 % minder dan in 2012). Rogatoire opdrachten Er werden in 2013 twee rogatoire opdrachten uitgevoerd. In het kader van een verder onderzoek m.b.t. diefstallen dienden 2 huiszoekingen en 2 verhoren te worden uitgevoerd te Roubaix. Uitlevering van een geseind persoon door de Spaanse gerechtelijke autoriteiten aan de Belgische autoriteiten. Confrontaties en fotovoorleggingen In 2013 werden in het kader van gerechtelijke onderzoek 16 confrontaties en 20 fotovoorleggingen uitgevoerd. Tapmaatregelen / Camerabewaking In opdracht van de onderzoeksrechter van Kortrijk werd in 2013 drie maal gebruik gemaakt van telefoontap telkenmale in dossiers m.b.t. het handelen in drugs. Er werd twee maal gewerkt met camerabewaking, één maal in een drugsdossier, gerelateerd aan het prostitutiemilieu en één maal In een dossier met betrekking tot autocriminaliteit. Inbeslagnames Drugs Cannabisprodukten (weed, marihuana, hasj, ): 5.930,6 gr - 6 joints - 50 tal cannabiszaadjes - 3 cannabisplanten Heroïne: 1 gr Speed: 3,1 gr Cocaïne: 23 gr Kematine: 1 gr XTC pillen: 485 Hallucinerende truffel: 1 Drugs - toebehoren: 757 (o.a. weegschalen, crushers, dosiszakjes, ) 67

68 Inbeslagnames n.a.v. «teelt of vervaardigen van drugs» Teelt van drugs te Menen (28 canabisplanten, 200 gr weed, volledige kweekinstallatie, ) Teelt van drugs te Menen (9 cannabisplanten, kweekserre, volledige kweekinstallatie, ) Teelt van drugs te Wevelgem (11 cannabisplanten, kweekmateriaal) Teelt van drugs te Wevelgem (4 cannabisplanten, kweektent, 15,6 marihuana Teelt van drugs te Wevelgem (16 cannabisplanten, 6 kweekplanten, kweekmateriaal) Teelt van drugs te Ledegem (36 cannabisplanten, 10,1 gr weed, kweekmateriaal) Wapens: Revolver: 2 Luchtdrukpistool: 5 CO2wapen: 2 CO2granaat: 5 COampule: 2 Patronen: 538 Blanco patronen: 67 Lege hulzen: 27 Visier: 1 Laadonderdelen: 26 Boksbeugel: 1 Stroomstootwapen: 2 Multi functioneel zakmes: 1 Uitschuifbare matrak: 2 Pepperspray: 1 Training pepperspray inert: 1 Inbrekersmateriaal (koevoet, schroevendraaiers, bivakmutsen, ): 3 Voertuigen: Personenwagen: 20 (waarvan 5 werden teruggegeven) Volledig gedemonteerde BMW: 1 GSM + toebehoren GSM: 47 I-Phone: 4 Blackberry: 5 Toebehoren: 24 (simkaarten, GSMlader, herlaadkaarten, simkaarthouders) Multimedia Hardware: 10 (o.a. GPS, laptops, externe harde schijf, ) Software: 66 (o.a. DVD, Cd-rom, SD card, ) Toebehoren (adapter, lader, ): 5 Documenten Nationale en internationale identiteitsdocumenten: 03 (Afghaans rijbewijs, Nationaal rijbewijs, Libanees rijbewijs) Andere documenten : 22 (o.a. factu- 68

69 ren, stortingsbewijzen, handgeschreven brief, ) Geld: ,41 Vals geld: 570 Kledij, schoenen: 22 stuks Namaakgoederen: N.a.v. een observatie in het kader van een drugsonderzoek werd overgegaan tot controle van een verdacht persoon en zijn voertuig. Na een huiszoeking werden in zijn wagen en garage dozen namaakkledij en namaakparfum van allerhande merken gevonden. Alle in beslag genomen goederen werden ter beschikking gesteld van FOD Economie, voor inventarisering, burgerlijke partijstelling en vernietiging. Toezicht fuiven en andere manifestaties Er werden in 2013 tien toezichten gehouden. Deze toezichten werden telkens met 2 personeelsleden uitgevoerd, goed voor een totaal van 123 manuren. Volgende toezichten werden uitgevoerd: Toezicht Lagoa (4x) Grensrock te Menen (2 avonden) Bouwfuif te Wevelgem Kerstbal te Wevelgem StuBrufuif 1x in het uitgaansmilieu in het algemeen Bijstand aan geplande acties De recherche leverde 2 keer steun met een ploeg in burger tijdens acties, goed voor een totaal van 21 mensuren. Er werd deelgenomen aan Packactie - een arrondissementele actie gericht op rondtrekkende dadergroepen Gecoördineerde actie i.s.m. Cel Milieu FAVV en FOD dierenwelzijn Bijstand controle namaak De recherche leverde eveneens bijstand aan de economische inspectie (cel namaak) tijdens 4 controles in 2013, goed voor 42 manuren. Audiovisuele verhoren van minderjarigen De Politiezone Grensleie maakt deel uit van het arrondissementeel netwerk audiovisueel verhoor. Dit netwerk bestaat uit twee leden van elke arrondissementele zone en twee leden van de FGP. Allerlei : 120 (o.a. keukengerei, spuitverf, machines, stapelrekken, sieraden, sleutels, ) Overmaking gegevens i.v.m. audiovisueel verhoor / polygraaf / Tap / RCCU AVV (Audio Visueel Verhoor) DVD: 159 Polygraaf DVD: 18 Grafieken polygraaftest: 20 Overmaking DNA/SAS/Bloedstaal: 17 In totaal werden 98 processen-verbaal opgemaakt m.b.t. audiovisuele verhoren waarvan 63 gaande over de voorbereiding en het effectief verhoor, 34 kostenstaten en 1 annulatie. Het aantal effectieve gedane verhoren uitgevoerd door onze twee gespecialiseerde rechercheurs bedraagt 48 (waarvan 8 van minderjarige verdachten). In 2013 vonden tevens één audiovisuele verhoor meerderjarige plaats. Set sexuele agressie: 4 Urinestaal: 1 69

70 Fenomeen mensenhandel / illegale immigratie Controles van de bars/clubs: In 2013 werden 55 controles uitgevoerd waarvan 24 in samenwerking met de diensten van de Sociale Inspectie, cel ECOSOC de RVA, de Dienst Vreemdelingenzaken en de AOIF (Administratie van de Ondernemings en Inkomensfiscaliteit). 31 periodieke controles gebeurden door enkel leden van de recherche. Er werd door onze diensten volgende processen-verbaal opgesteld n.a.v. de controles 2 aanvankelijke processen-verbaal inzake illegaal verblijf - uitoefening van een beroepsbedrijvigheid in ondergeschikt verband zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereiste arbeidskaart. Deze 2 diensters van Roemeense nationaliteit werden administratief aangehouden en door onze diensten overgebracht naar de gesloten instelling van DVZ te Brugge ter repatriëring; 2 aanvankelijke processen-verbaal inzake illegaal verblijf - uitoefening van een beroepsbedrijvigheid in ondergeschikt verband zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereiste arbeidskaart. Deze 2 diensters (nationaliteit: Senegal en Dominikaanse Republiek) werden administratief aangehouden en door onze diensten overgebracht naar de gesloten instelling van DVZ te Brugge ter repatriëring; 1 aanvankelijk proces-verbaal inzake illegaal verblijf - uitoefening van een beroepsbedrijvigheid in ondergeschikt verband zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereiste arbeidskaart. Deze dienster van Malagassische nationaliteit kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod; Onze diensten hebben 2 navolgende onderzoeken uitgevoerd inzake inbreuken op de sociale wetgeving naar aanleiding van de controles op vraag van het Parket (kantschrift). Controles exotische restaurants: Er werden door onze diensten 11 controles uitgevoerd in de 12 exotische restaurants op het grondgebied van de politiezone, waarvan 7 controles i.s.m. de Sociale Inspectie, het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), DVZ en de AOIF (Administratie van de Ondernemings en Inkomensfiscaliteit). Er werden door onze diensten geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. De externe controlediensten hebben verschillende inbreuken vastgesteld op de materie waarvoor ze bevoegd zijn. Controles pitarestaurants / pizzeria s Er werden 10 controles uitgevoerd op de 17 pitta s/pizzeria s op het grondgebied van de politiezone, waarvan 6 controles i.s.m. de Sociale Inspectie, het FAVV, DVZ en de AOIF. Er werden door onze diensten geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. De externe diensten hebben verschillende inbreuken vastgesteld op de materie waarvoor ze bevoegd zijn. Controle nachtwinkels Er werden 8 controles uitgevoerd op de 10 nachtwinkels op het grondgebied van de politiezone, waarvan 3 controles i.s.m. de Sociale Inspectie, het FAVV en de AOIF. Er werden.door onze diensten geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. De externe diensten hebben verschillende inbreuken vastgesteld op de materie waarvoor ze bevoegd zijn. Controle telefoonwinkels/internetcafés Er werden door onze diensten 2 controles uitgevoerd in de 2 telefoonwinkels/ internetcafés. Er werden geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. Controle tabakswinkels Er werden door onze diensten 35 controles uitgevoerd door onze diensten waarvan 23 controles i.s.m. de Sociale Inspectie. Er werden door onze diensten geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld, maar de Sociale In spectie heeft verschillende inbreuken vastgesteld op de materie waarvoor ze bevoegd zijn. Controle dagwinkels Er werden 3 controles uitgevoerd van dagwinkels. Er werd door onze diensten geen gerechtelijke inbreuken vastgesteld. Controle andere horecazaken: Er werden 6 controles uitgevoerd i.s.m. de Sociale Inspectie, het FAVV en de AOIF. Deze controles gebeurden in een Aziatische supermarkt, in twee herbergen, een cock- 70

71 tailbar en in 3 resto-snackbars. Er werd door onze diensten 1 procesverbaal opgesteld inzake illegaal verblijf ten laste van een werknemer. De externe controlediensten hebben verschillende inbreuken vastgesteld op de materie waarvoor ze bevoegd zijn. Onderzoeken schijnhuwelijken Er werden in totaal 34 onderzoeken gevoerd inzake mogelijke schijnhuwelijken op vraag van het Parket (15 huwelijksaanvragen in België, 16 afgesloten buitenlandse huwelijken en 3 beëindigde huwelijken). Er werden in totaal 21 PV s opgesteld inzake bestaande huwelijken (relatie en samenwoonstverslag). Er werden naast deze onderzoeken nog 68 PV s opgesteld n.a.v. kantschriften van het parket Brugge inzake onderzoeken mogelijke schijnhuwelijken. Vaststellingen onwettig verblijf Er werden door onze diensten 3 aanvankelijke PV s opgesteld (exclusief rubriek controles) inzake illegaal verblijf. Onderzoeken buitenlandse rijbewijzen in het kader van een omwisseling Op vraag van de gemeentebesturen van Menen, Wevelgem en Ledegem werden er 26 buitenlandse rijbewijzen aan een echtheidsonderzoek onderworpen via het CBDV in Brussel. Er werden 2 aanvankelijke PV opgesteld inzake een vals rijbewijs (een Libanees en een Afghaans rijbewijs). Er is in 2 gevallen geen omwisseling gebeurd omdat het rijbewijs en/of de aanvrager niet beantwoordde aan de vigerende richtlijnen. Andere uitgevoerde onderzoeken Er dient op vraag van de parketmagistraat mensenhandel inzake de COL 01/2007 jaarlijks een lijst opgesteld te worden van de bedrijfsactiviteiten van vreemdelingen (uitgezonderd bars). Hiertoe wordt er een bezoek gebracht aan de ondernemingen die gerund worden door een vreemdeling - een verslag met de gegevens van de bedrijven wordt overgemaakt aan het Parket. Er werden in het kader van mensenhandel (uitbuiting van vreemde werknemers bijdragen tot de binnenkomst, doorreis of verblijf van vreemdelingen - nazicht uitbating bars, ) verschillende losstaande onderzoeken uitgevoerd met het oog op het inwinnen van info. Slachtofferbejegening Het Politioneel Slachtofferzorg Team (PST) Algemeen De dagelijkse coördinatie van het Politioneel Slachtofferzorg Team is sedert november 2013 in handen van één van de politieassistenten van de PZ Grensleie. Deze coördinator heeft als voornaamste taken: Coördinatie en planning van het PST Actualisatie van de sociale kaart; Begeleiding in het kader van het menswaardig afscheid nemen; Brugfunctie tussen de politiezone en de welzijnssector; Deelname aan overlegstructuren; Deelname aan de permanentiediensten tijdens en buiten de kantooruren Instaan voor organiseren van interne overlegmomenten op regelmatige basis (5x per jaar) Het PST treedt zowel op tijdens als na de kantooruren ter ondersteuning van de interventieploegen bij ernstig slachtofferschap. De voornaamste taken van het PST-team zijn: individuele slachtofferopvang; Doorverwijzen naar sociale diensten psychosociale crisisinterventies en permanentie buiten de kantooruren; herbezoeken van slachtoffers; slechtnieuwsmeldingen; begeleiding in het kader van het menswaardig afscheid nemen buiten de diensturen; Het team telde bij het afsluiten van het werkjaar 2013 vijftien leden. Het teamlid met permanentie wordt door de dispatching ter plaatse geroepen om bijstand te verlenen aan de interventieploeg (en). Het Politioneel slachtofferzorg team in 2013 Tijdens de kantooruren kan men beroep doen op de maatschappelijk assistent slachtofferzorg en op de hoofdinspecteurs politie-assistent van de sociale dienst. Op basis van een beurtrol is er steeds een team- 71

72 lid onmiddellijk inzetbaar tijdens de kantooruren De politie-assistenten van de politiezone staan in voor de doorverwijzingen in het kader van slachtofferhulp en intrafamiliaal geweld naar CAW Stimulans Kortrijk. Na de kantooruren, tijdens weekends en op feestdagen wordt er beroep gedaan op het teamlid bereikbaar en terugroepbaar van het PST voor het uitvoeren van slechtnieuwsmeldingen na zelfdoding, ongeval of natuurlijk overlijden en voor opvang van slachtoffers tijdens crisissituaties zoals woningbrand, familiale of relationele moeilijkheden met nood aan crisisopvang, crisisgesprek bij poging of neiging zelfdoding, Gedurende 2013 vonden 86 tussenkomsten plaats uitgevoerd door het PST-team goed voor een totaal van 287 mensuren. De Sociale Dienst Opvang Totaal Zelfdoding Natuurlijk Overlijden Verdacht overlijden Geweld VKO Brand Zeden 4 4 Intrafamiliaal geweld 2 2 Arbeidsongeval 1 1 Slechtenieuwsmelding Ziekenhuisopname 1 1 Crisisopvang 1 1 Totaal Deze dienst wordt waargenomen door de 2 politie-assistenten van het korps, respectievelijk gehuisvest in Menen en Wevelgem. In 2013 werden 34 aanvankelijke processenverbaal en 68 navolgende processenverbaal opgesteld door de Sociale Politie. De meest voorkomende tussenkomsten zijn: Niet betalen onderhoudsgeld Weigering recht op persoonlijk contact Inbreuken betreffende de bewaring van het kind Wet op de jeugdbescherming Aanranding der eerbaarheid Opzettelijke slagen en verwondingen Wet op de leerplicht Familiale onenigheid Verdacht overlijden Natuurlijk overlijden zelfmoord Openbare Orde Algemeen Deze functie heeft betrekking op: De openbare rust Het beheer van lokale gebeurtenissen (adviezen, opstellen politieverordeningen, ) Lokale ordediensten Bovenlokale opdrachten van ordehandhaving Gemeentelijke administratieve sancties De openbare veiligheid Ondermeer d.m.v. controleacties en het sensibiliseren en informeren van de bevolking De openbare gezondheid Via een handhavingsbeleid inzake het leefmilieu Noodplanning Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk (PSH Grensleie) De openbare rust De dienst Evenementen binnen de afdeling Openbare Orde en Verkeer staat in voor het beheer van de lokale gebeurtenissen. Dit beheer omvat o.a.: Het verstrekken van adviezen aan de lokale overheden Het opstellen van politieverordeningen Het treffen van begeleidende maatregelen (toezicht, ordedienst, ) 72

73 In 2013 werden 531 adviezen m.b.t. lokale gebeurtenissen verstrekt, wat een daling van 14,3 % betekent t.o.v Deze adviezen waren als volgt verdeeld: Menen 209 Wevelgem 219 Ledegem 92 Volledig grondgebied 9 Afgelaste of ongunstige adviezen 2 Totaal 531 N.a.v. lokale gebeurtenissen en manifestaties werden mensuren gepresteerd. Dit betekent een daling van 11 % t.o.v Deze uren werden als volgt gepresteerd: Menen 662 Lauwe 278 Rekkem 276 Wevelgem 752 Bovenlokale opdrachten van ordehandhaving In 2013 bedroeg de kredietlijn uren conform de Ministeriële richtlijn MFO 2 betreffende het personeel capaciteitsbeheer en het verlenen van versterking door de lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie (MFO2). Dit betekent dat in 2013 er door ons korps theoretisch uren moesten voorzien worden voor dergelijke opdrachten. De werkelijke gepresteerde capaciteit in 2013 bedroeg ongeveer 912 uren wat overeenkomst met een daling van 28,6 % t.o.v Aard van de ordediensten: Sportmanifestaties (nationale en internationale voetbalcompetitie, wielerwedstrijd, rally, paardenkoers Culturele manifestaties (muziekfestivals) Andere 5 Totaal Moorsele 172 Gullegem 630 Ledegem 261 Rollegem Kapelle 38 Sint-Eloois-Winkel 184 Totaal Er werden 85 adviezen voor afwijking op het sluitingsuur afgeleverd in Gezien voor het grondgebied Wevelgem gewerkt wordt met een vast sluitingsuur vragen ze geen advies meer aan onze diensten. Overlastpatrouille Tijdens het weekend en t.g.v. feestdagen wordt een overlastpatrouille voorzien die specifiek georiënteerd wordt naar het uitgaansleven en naar plaatsen waar fuiven plaatsvinden. Er wordt vooral controle gedaan op (geluids)overlast en vandalisme. In 2013 werden er 56 overlastpatrouilles uitgevoerd voor een totaal van 943 uren. Hierbij kreeg de zone 46 maal versterking vanwege de cavalerie van de Federale Politie, goed voor ca 230 uren effectieve patrouille verdeeld over het ganse grondgebied van de zone. 73

74 Gemeentelijke Administratieve Sancties Inbreuken GAS Menen Wevelgem Ledegem Inbreuk m.b.t. reinheid in de stad Sluikstorten Afval naast glascontainer 7 Gemengd afval in PMD-zak 1 Inbreuk op reglement recyclagepark 3 Afval aanbieden op verkeerd tijdstip 1 Afval in straatkorf 2 Graffiti 1 Aanplakkingen 5 3 Perceel rein houden 1 Wildplassen 1 6 Beplanting onderhouden 2 Totaal Inbreuk m.b.t. rust in de stad Nachtlawaai 5 Nachtlawaai door café 4 Geluidsoverlast 5 Geluidsoverlast door honden 1 2 Sluitingsuur café 7 7 Boom-car 1 Totaal Inbreuk m.b.t. veiligheid in de stad Beschadiging onroerende goederen 2 16 Beschadiging roerende goederen 1 2 Niet-naleving burgemeestersbevel 2 Privatieve ingebruikname openbare weg 2 3 Loslopende honden 2 2 Totaal Totaal aantal dossiers Algemeen De gemeentelijke administratieve sancties werden in Menen, Wevelgem en Ledegem ingevoerd bij gemeenteraadsbeslissing respectievelijk d.d. 11/06/2012, dd. 18/11/2011 en dd. 12/01/2012. Dit vergde een aanpassing aan de respectievelijke politiereglementen van de gemeenten. Deze vernieuwde politiereglementen (APV genoemd) zijn in werking getreden op 01/09/2012 te Menen en op 01/01/2012 te Wevelgem en Ledegem. Door de invoering van de nieuwe GAS-wet dd. 24/06/2013 werd ook het APV (algemeen politieverordening) in de drie gemeenten opnieuw aangepast/gewijzigd, met dezelfde datum voor inwerkingtreding als deze van de wet zelf, nl. op 01/01/2014. Gegeven gevolg: Inbreuken GAS gevolg Menen Wevelgem Ledegem Boete opgelegd Bemiddelingsprocedure 2 1 Geseponeerd Procedure nog lopende 23 74

75 De openbare veiligheid Politionele acties Ter voorkoming van criminaliteit en met het oog op het afschrikken van potentiële daders van strafbare feiten, worden regelmatig politionele controleacties georganiseerd. In 2013 vonden er 6 van dergelijke acties plaats: 1 Packactie (arrondissementeel) 5 WIDCA acties (Woninginbraken Door Controle Aanpakken) Er werden gedurende deze gerechtelijke acties 524 mensuren gepresteerd: Pack-actie: 80 mensuren WIDCA-acties: 444 mensuren Villadaily Tijdens de acties Villadaily gebeurt er op dagelijkse basis controle tegen de grenscriminaliteit. Op diverse locaties worden er in onze Politiezone dispositieven opgesteld om de strijd tegen rondtrekkende daderbendes aan te gaan. Tijdens deze acties werden voertuigen en personen gecontroleerd. Villaram De acties Villaram werden in het leven geroepen om een verhoogd aantal patrouilles uit te voeren in de strijd tegen de ramkraken en homejackings waardoor de regio Menen Roeselare-Wervik sinds het eerste trimester van 2012 wordt geteisterd. Een team Villaram bestaat naast interventiesteun uit een aanhoudingsteam en eventuele luchtsteun. We ontvingen in 2013 voor 156:30 uren steun in het kader van deze acties. Binationale patrouilles In 2013 werden 32 binationale patrouilles georganiseerd voor een totaal van 758 mensuren. 21 patrouilles waren in samenwerking met de Politie Halluin, 11 met de Politie van Tourcoing. Toezicht In het kader van de openbare veiligheid werden eveneens volgende toezichten gehouden: Afwezigheidstoezicht (39 mensuren) Fietspatrouilles (212 mensuren) Toezicht markten (123 mensuren) Toezicht speelpleinen (308 mensuren) Toezicht veemarkt (174 mensuren) De openbare gezondheid Het betreft activiteiten die in verband staan met de bescherming van het leefmilieu. Voor het jaar 2013 werden de volgende onderwerpen weerhouden wat de tussenkomsten en navolgende onderzoeken betreft, zowel ambtshalve als op klacht: Geluidshinder Bescherming van de oppervlaktewateren Milieuvergunningdecreet en vlaremwetgeving Materialendecreet (afval) Ruimtelijke ordening Dierenwelzijn Openbare gezondheid en hygiëne Binnen het Korps worden deze materies vooral behandeld door de milieudienst. De milieudienst binnen de politiezone Grensleie omvat de materies milieu, ruimtelijke ordening, huisvesting, arbeidswetgeving, kansspelen, veiligheid van de voedselketen en dierenwelzijn. Deze dienst voert vooral navolgend onderzoek aan de vaststellingen van gespecialiseerde inspectiediensten, onderzoek in de meldingen van vermoedelijke bouwinbreuken en het toezicht op milieu- en hygiënewetgevingen uit. Tevens biedt deze dienst bijstand aan andere interne diensten inzake deze gespecialiseerde materie. De milieudienst van de politiezone kon in het jaar 2013 beschikken over twee medewerkers die deze bevoegdheden dragen, één vaste en één deeltijdse medewerker. Het grootste deel van de tijdsbesteding gaat naar de materie ruimtelijke ordening, waar de vraag naar tussenkomst van onze dienst het grootst is. Het tweede grootste item betreft geluid en evenementen. Daarnaast merken wij een blijvende stijging op het vlak van milieugerelateerde tussenkomsten en tevens op het vlak van burgerlijke geschillen 75

76 gerelateerd aan milieu of ruimtelijke ordening. Geluidshinder Geluid is een verschijnsel dat in het dagelijks leven diverse functies heeft. De ene keer ervaren we het als iets aangenaams of iets nuttigs, de andere keer hebben we er last van, terwijl in andere gevallen we er geen acht op slaan. Geluidshinder heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen door de toename van geluid in onze samenleving. Aan deze problematiek zijn er twee aspecten verbonden: het hinderaspect en het gezondheidsaspect. Hinderlijk wordt een geluid pas als we dit geluid niet wensen te horen. Het optreden van de politie naar aanleiding van inbreuken op de wetgeving op de geluidshinder gebeurt overeenkomstig hun algemene opsporings- en vaststellingsbevoegdheden. De toezichtsbevoegdheden voorzien in de Wet van 18/07/1973 op de geluidshinder, het decreet van 28/06/1985 op de milieuvergunning en Vlarem I zijn derhalve niet van toepassing op de politie. Deze zijn enkel geldig voor de toezichthouders voorzien in het decreet 21/12/2007 betreffende het algemeen milieubeleid. Vanaf 01/01/2013 wordt het aspect geluid volledig geïntegreerd in de milieuwetgeving, zijnde de Vlaamse besluiten op de milieuhygiëne, wat ingrijpende wijzigingen omtrent de geluidsnormen zal inhouden. Hierin wordt als enige parameter weerhouden, het niveau van het geproduceerde geluid. Door deze wijziging zullen tal van horecagelegenheden en polyvalente zalen als hinderlijk inrichtingen worden ingedeeld waardoor deze vergunningsplichtig worden en daarbij zullen moeten voldoen aan de algemene, sectorale en bijzonder voorwaarden gesteld in het Vlaams Reglement op de milieuhygiëne (VLAREM). Tijdens het jaar 2013 zijn er in de zone 525 meldingen van lawaai-geluidshinder gemeld. In vergelijking met vorig jaar zijn er 109 meldingen minder. In het jaar 2012 werden 634 meldingen geregistreerd. Van de 525 meldingen handelen 286 meldingen over elektronisch versterkte muziek. Er werden ongeveer 240 geluidsniveaumetingen verricht door de milieucel nopens de toepassing van de sectorale voorwaarden opgenomen in de Vlarem-wetgeving. Ook werden de besluiten genomen door de bestuurlijke overheden gecontroleerd. Er werden op voorstel of op bevel van de dienst milieu in 17 horeca-gelegenheden een geluidsbegrenzer geplaatst en afgesteld door deze dienst. 13 Horecazaken of zaaleigenaars deden beroep op de milieudienst om een advies te bekomen nopens preventieve maatregelen om het hinderaspect te voorkomen. Er werd 1 aanvankelijk proces-verbaal opgesteld wegens inbreuken op het Vlarem (elektronisch versterkte muziek). Deze vaststellingen resulteerden in navolgende onderzoeken die vervat zijn in 7 navolgende processen-verbaal. Aanvankelijke PV Navolgende PV Menen 4 Wevelgem 1 3 Ledegem Totaal 1 7 Bij deze processen-verbaal zijn de processen-verbaal inzake lawaaioverlast en nachtlawaai (andere dan elektronisch versterkte muziek) niet opgenomen. Deze vallen onder 76

77 de noemer kleine vormen van overlast en zijn strafbaar gesteld met politiestraffen. Alle kleine vormen van overlast kunnen tevens gesanctioneerd worden via het gemeentelijk administratief sanctierecht (GAS). Deze vorm van sanctionering is zeer recent. Qua nachtlawaai en andere geluidshinder werden volgende processen-verbaal opgesteld. Aanvankelijke PV Menen 13 Wevelgem 7 Ledegem 2 Totaal 22 Er werden 6 bestuurlijke maatregelen genomen betreffende elektronisch versterkte muziek. Deze maatregelen houden o.a. in, het dempen van de muziek, het plaatsen van een geluidsbegrenzer of bijkomende isolatie, of een sluiting van de inrichting (3 sluitingen). Bescherming van de oppervlaktewateren Een belangrijke toezichtstaak voor de lokale handhaver is het opsporen van oorzaken van waterverontreiniging. Deze oorzaken zijn niet noodzakelijk beperkt tot overschrijdingen van de (vergunde) lozingsnormen. Sluiklozing, het dumpen van vast of vloeibaar afval en mest, of zelf aansluitingen op het verkeerde riool (bij gescheiden rioolstelsels) kunnen een belangrijke oorzaak zijn van oppervlaktewaterverontreiniging. Bij vaststellingen in deze materie wijzen wij op de multidisciplinaire aanpak in samenwerking met brandweer, OVAM en de mestbank. De lokale politie heeft hier vooral een eerstelijns opdracht in. Een veel voorkomende overtreding zijn professionele aannemers van werken die hun werktuigen op de werf kuisen en het afvalwater in de openbare riolering lozen. Er werd één ernstige vervuiling van het oppervlaktewater vastgesteld Er werden in totaal 8 processen-verbaal opgesteld. Aanvankelijke PV Menen Ledegem 63 2 Wevelgem Totaal Ledegem 29 In totaal waren er in de zone 13 meldingen Andere 6 ter zake (Menen 5, Wevelgem 2, Ledegem 1) Inbreuken op het milieuvergunningsdecreet en vlaremwetgeving Het milieuvergunningsdecreet en de uitvoeringsbesluiten (Vlarem 1 en 2, Vlarebo, Vlarea, Vlarema en Vlarel) zijn vooral van toepassing op de ingedeelde inrichtingen (milieuvergunningen). De lokale toezichthouders zijn ambtshalve bevoegd voor de handhaving bij klasse 2 en 3 bedrijven. De bevoegdheid voor de handhaving van de klasse 1 bedrijven ligt bij de milieu-inspectie. Op basis van klachtmeldingen, vergunningsaanvragen of hernieuwingen van vergunningen worden door onze dienst regelmatig bedrijven onderworpen aan een volledige bedrijfsdoorlichting. Tijdens het werkjaar 2013 werden 41 bedrijven aan een controle onderworpen. Een dergelijke controle vraagt een grondige voorbereiding. Deze controles resulteren niet altijd in het opstellen van een proces-verbaal maar houden meestal het opleggen van maatregelen binnen een bepaalde termijn uit te voeren, in Er is tijdens het werkjaar 2013 in de gemeente Wevelgem nog één grootschalige bodemsanering uitgevoerd. Op de verschillende gemeentelijke grondgebieden zijn verscheidene kleinschalige saneringen aangevat. In deze materie werden in totaal 17 processen-verbaal opgesteld, onderverdeeld als volgt: Aanvankelijke PV Navolgende PV Menen 1 4 Wevelgem 1 Navolgende PV Menen 4 Wevelgem 2 8 Ledegem 3 Totaal

78 Alle aanvankelijke processen-verbaal hebben daarbij nog een administratieve behandeling en afhandeling dit bij de bevoegdheden toegekend aan lokale toezichthouders. Daarbij werden er nog 23 administratieve onderzoeken opgestart of verder behandeld naar aanleiding van nieuwe en vroegere vaststellingen of controles. Inbreuken op het materialendecreet Tevens zijn in de Vlarem wetgeving regels opgenomen die ook gelden voor nietingedeelde inrichtingen (particulieren). Deze vinden hier onder andere hun toepassing bij de bescherming van de lucht. Deze vormen van kleine luchtverontreiniging zijn ook een bron van ergernis voor de omwonenden. Omtrent het verbranden van afval, geur- en rookhinder werden bij onze diensten 70 meldingen geregistreerd. Een veel voorkomende vorm hiervan is de slechte werking van verbrandingskachels en schoorstenen. Een slechte werking kan voorkomen worden door een goede plaatsing en een goed onderhoud van deze verbrandingsinstallaties. Ook het illegaal verbranden van afval komt meer voor. In onze huidige maatschappij is afval een groot probleem. Dit probleem kan niet lokaal aangepakt worden maar behoeft een internationale aanpak. Afval kan een bron van energiewinning zijn indien dit op de juiste wijze wordt ingezameld en verbrand (biomassa). Afval verbranden zonder de vereiste technieken leidt tot uitstoot van schadelijke stoffen zoals dioxine en fijn stof. Het beheren, verwijderen en recycleren van gevaarlijke afvalstoffen is opmerkelijk een probleem aan het worden. Jaarlijks neemt de milieudienst deel aan de provinciale actie Demolition. Bij deze actie worden afvaltransporten gecontroleerd en worden bedrijven gecontroleerd die in de metaalafvalsector werkzaam zijn. In deze materie werden er in totaal 18 processen-verbaal opgesteld, zonder rekening te houden met de administratieve afhandeling van meldingen van sluikstorten die via gemeentelijk administratief sanctierecht bestraft kunnen worden : Omtrent sluikstorten werden 134 meldingen bij onze diensten geregistreerd. Deze worden via bestuurlijke weg afgehandeld (GAS). Inbreuken op het decreet van ruimtelijke ordening en stedenbouw Naast een goede ruimtelijke planning is echter en bovenal ook een efficiënte en effectieve handhaving van de ruimtelijke ordeningswetgeving vereist. Het is mede de handhaving die in het verleden maar al te vaak te wensen overliet. Het belang van de inzet van de gerechtelijke en bestuurlijke instanties bij de handhaving inzake ruimtelijke ordening, die steeds minder als een specialisatie wordt beschouwd en hoe langer hoe meer tot de algemene politietaak gaat behoren, staat buiten kijf. Onze diensten registreerden 122 meldingen omtrent mogelijke bouwinbreuken. Er werden in totaal 67 processen-verbaal opgesteld. In 2012 ook 67, in 2011 respectievelijk 96, in 2010, 90 en in 2009, 110 processenverbaal opgesteld. Vermits de nieuwe Vlaamse codex op de ruimtelijke ordening de meldingsplicht invoerde en deze niet strafrechtelijk vervolgbaar is, is een daling in de vaststellingen van bouwmisdrijven een logisch gevolg. Tevens worden navolgende onderzoeken uitgevoerd aan vaststellingen 78

79 uitgevoerd door andere politiezones of inspectiediensten. De gewestelijk stedenbouwkundige inspectie neemt alle overtredingen in agrarische gebieden voor hun rekening, de lokale politie alle overtredingen binnen woongebied. Dit heeft geresulteerd in 11 bevelen tot stillegging van werken of stakingen strijdig gebruik. Deze bevelen werden iedere maal bekrachtigd door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur te Brugge. Dit impliceert dat na de staking van de werken er toezicht op deze staking dient uitgevoerd te worden. Naar aanleiding van de processen -verbaal opgesteld door de wooninspectie werden de navolgende onderzoeken aan onze diensten toevertrouwd. In totaal werden 2 onderzoeken uitgevoerd. Navolgend aan bouwinbreuken volgt de dienst milieu ook de regularisatie van de toestand op. Bij verkoop van woningen komen notarissen bij onze dienst om de juiste omschrijving van de bouwinbreuk te bekomen. Hier zien wij een sterke stijging van vraagstelling. Er werden ook 5 adviezen verleend aan de bestuurlijke overheden omtrent dossiers in deze materie. Deze kaderen binnen het actieplan van de bestuurlijke overheden omtrent de nachtwinkels. Dierenwelzijn Aanvankelijke PV Navolgende PV Menen Wevelgem 6 13 Ledegem 3 Totaal Dieren verdienen bescherming in alle omstandigheden, of ze nu als gezelschapsdier, als landbouwhuisdier of als proefdier gehouden worden. Daarom zijn er regels voor al deze situaties. De technische kennis omtrent deze regelgeving ligt bij de diereninspectie. Meldingen omtrent de dierenverwaarlozing worden in samenwerking met deze dienst behandeld. De politiezone Grensleie registreerde 39 meldingen nopens mogelijke inbreuken op deze regelgeving. Daarbij kwamen nog 5 dossiers waarbij de FOD diereninspectie bijstand vroeg aan onze dienst. Dit resulteerde in 6 processen-verbaal opgesteld door onze diensten en een tiental opgesteld door de diereninspectie. De diereninspectie heeft ook de bevoegdheid om deze overtredingen op administratieve wijze (geen proces-verbaal) af te handelen. Het navolgend onderzoek en de verdere afhandeling worden meestal door onze diensten gevoerd. Openbare gezondheid en reinheid Er werden in horecagelegenheden 5 processen-verbaal opgesteld in casu het rookverbod voor publiek toegankelijke plaatsen. Er werden 9 onderzoeken gestart die betrekking hebben op de openbare gezondheid, hygiëne en reinheid, zoals reinheid van private goederen, bouwvalligheid en bewoonbaarheid van onroerende goederen en veiligheid van de voedselketen. Deze onderzoeken resulteerden in 2 processen-verbaal, 1 verslag en 6 adviezen aan de bestuurlijke overheid. Werking van de milieucel De milieudienst van de politiezone Grensleie neemt deel aan het provinciaal netwerk leefmilieu dat geleid wordt door het Parket van de Procureur des Konings te Kortrijk sectie bijzondere wetgevingen, milieu, stedenbouw en woonkwaliteitsnormen. In dit netwerk worden richtlijnen en werkwijzen besproken. Tevens wordt feedback over behandelde dossiers gegeven. Er werden tal van dossiers doorgestuurd, ter oplegging van alternatieve bestuurlijke boetes, naar het Vlaamse gewest (Vlaamse Hoge Raad voor milieuhandhaving), die betrekking hebben op onderzoeken gevoerd in de zone Grensleie. Er werden 18 bestuurlijke geldboetes uitgesproken. De hoogste alternatieve bestuurlijke geldboete bedroeg euro (Wevelgem). De hoogste minnelijke schikking betreffende een inbreuk op de ruimtelijke ordening was euro. Er werden in toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening drie herstelvorderingen uitgesproken (afbraak). Er werden 15 adviezen opgesteld naar aanleiding van aanvragen voor vergunningen. (kansspelen, milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen) 79

80 In onderstaand grafiek wordt de capaciteitsverdeling van de milieudienst weergeven op basis van aantal processen-verbaal. Deze verdeling wordt beïnvloed door de vraag naar tussenkomst door onze dienst. Het grootste gedeelte gaat naar de materie ruimtelijke ordening, gevolgd door de materie geluid. Noodplanning In 2013 nam de preventieadviseur deel aan de veiligheidscellen van Menen, Wevelgem en Ledegem als adviseur noodplanning D3 en in functie van teamcoördinator van het PSH Grensleie als vertegenwoordiger van de medische / psychosociale discipline (D2). Daarnaast nam hij, vooral in Menen, deel aan de werkgroepen die hieruit ontstonden als adviseur noodplanning van de lokale politiezone Grensleie. In 2012 werd er immers beslist dat de preventieadviseur deelneemt aan de veiligheidscellen als adviseur noodplanning van de korpschef en aan alle werkgroepen die hieruit voortvloeien, dit in een ondersteunende rol voor de gemeentelijke ambtenaren noodplanning bvb. bij de organisatie van de jaarlijkse multidisciplinaire nood- en interventieplanoefeningen en de verwerking van het ANIP en de BNIP s in OSR. In 2013 nam de preventieadviseur ook deel aan de provinciale werkgroep Operatie Snelle Redding (OSR). OSR is een informaticatool die toelaat om alle algemene nood- en interventieplannen (ANIP) en de bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP) dynamisch te beheren. Menen In 2013 waren er 3 bijeenkomsten van de veiligheidscel. In de werkgroep noodplanning werden het ANIP en de BNIP s besproken en verder uitgewerkt ter voorbereiding van de veiligheidscel. In 2013 was de lokale politiezone Grensleie verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse multidisciplinaire oefening. Er werd een multidisciplinaire oefening uitgewerkt rond de AMOK-procedure. Deze oefening was normaal voorzien in 2012 maar door het verschijnen van nieuwe omzendbrieven en het feit dat alle personeelsleden eerst een specifieke AMOK-training moesten volgen, werd er beslist om deze oefening uit te stellen tot Een AMOKincident is een situatie waarbij een persoon op een bepaalde locatie de daar aanwezige personen aanvalt en zo veel mogelijk slachtoffers tracht te maken, zonder zich daarbij te verschansen of gijzelaars te nemen. Deze oefening waarbij dat een man dreigde om zijn woning te laten ontploffen en uiteindelijk in het wild rondschietend een gebouw betrad, creëerde volgende doelstellingen voor de deelnemende disciplines: Uittesten operationele toestand en capaciteit van het Lokaal Informatiepunt PSH Grensleie (D2) na beslissing om een circulatieperimeter in te stellen. Uittesten communicatiestroming / samenwerking / uitwisseling informatie tussen PSH (D2) en communicatieverantwoordelijke stad Menen (D5). Multidisciplinaire kennismaking met de aanpak van een AMOK-situatie in de lokale politiezone Grensleie. Organisatie van motorkapoverleg evolueren naar een volwaardige CP- Ops. Wevelgem Bepalen en uitvoeren perimeters bij dreiging gasexplosie risicoanalyse terrein. Uittesten communicatie tussen CC- Gem en CP-Ops. In 2013 waren er 5 bijeenkomsten van de veiligheidscel. Ledegem In 2013 waren er 3 bijeenkomsten van de veiligheidscel. Er werd een multidisciplinaire oefening georganiseerd door de brandweer van Ledegem met als thema de evacuatie van een schoolomgeving. 80

81 Psycho Sociaal Hulpverleningsnetwerk regio Grensleie Het PSH Grensleie is een samenwerkingsverband tussen de lokale politiezone en regionale overheids- of welzijnsdiensten. In totaal zijn er een vijftiental diensten of organisaties betrokken bij dit project zoals de OCMW s van Menen, Wevelgem en Ledegem, het Centrum Algemeen Welzijnswerk Menen, het Heilig Hartziekenhuis site Menen, de vzw Eigen Woonst, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Mandel & Leie, Er kan beroep gedaan worden op het PSH Grensleie bij grootschalige incidenten of noodsituaties voor de psychosociale opvang en de registratie van slachtoffers tijdens de crisisfase. Het PSH Grensleie is operationeel sedert 1 januari In 2013 diende het PSH Grensleie niet geactiveerd te worden. Het PSH Grensleie is nog steeds een belangrijke partner inzake de verdere ontwikkeling van de registratie en de psychosociale opvang van betrokkenen binnen de nood- en interventieplanning en dit zowel op lokaal, provinciaal en federaal niveau. Hiervoor neemt de teamcoördinator regelmatig deel aan provinciale of federale werkgroepen. In 2013 nam Christophe Van Cleven als vertegenwoordiger van de PSH-netwerken in Vlaanderen deel aan de federale werkgroep registratie binnen de noodplanning. Andere regio s doen regelmatig beroep op het PSH Grensleie om in hun regio een netwerk op te richten of om een bijscholingsmoment te organiseren. De tweedaagse opleiding van het PSH Grensleie is nog steeds erkend als basisopleiding voor PSH medewerkers door de FOD Volksgezondheid in afwachting van een officiële basisopleiding. Verkeer Algemeen De diensten Mobiliteit en Verkeershandhaving staan in voor de bevordering van de verkeersveiligheid. De dienst Mobiliteit doet dit in een ondersteunde rol, door in te staan voor het adviseren van de diverse instanties en deelname aan vergaderingen in het kader van de mobiliteitsmaterie. De dienst Verkeershandhaving neemt het voortouw in diverse verkeersacties (alcohol en drugs, goederenvervoer, dragen van beschermingsmiddelen en hinderlijke parkeren). In de reguliere werking staat deze dienst in voor het algemene verkeers- en schooltoezicht en het vaststellen van verkeersongevallen. In het takenpakket van de diensten Mobiliteit en Verkeershandhaving staat de bevordering van de verkeersveiligheid centraal. In het raam van de functionaliteit verkeer werden aan het aspect verkeer mensuren besteed. Adviezen De cel mobiliteit staat in voor de opmaak van adviezen inzake verkeerssituaties. Door de Cel mobiliteit werden 218 adviezen inzake verkeerssituaties verstrekt, wat een stijging van 5 % betekent t.o.v. 2012: Menen: 91 Wevelgem: 77 Ledegem: 50 Tevens werden 259 adviezen afgeleverd inzake machtiging tot het uitvoeren van werken of 13 % minder dan in Menen: 123 Wevelgem: 100 Ledegem: 36 Er waren aanvragen tot het plaatsen van stellingen, hoogtewerkers, parkeerverbodsborden gedurende 2013 wat een daling betekent van 4 % t.o.v. 2012: 81

82 Menen: 743 Wevelgem: 391 Ledegem: 100 Er waren eveneens 660 aanvragen tot het plaatsen van containers in onze politiezone wat een daling van 7,6 % t.o.v betekent. Vergaderingen In het kader van inname van het openbaar domein en verkeersveiligheid worden er op regelmatige basis vergaderingen georganiseerd. Deze vergaderingen worden bijgewoond door de cel Mobiliteit (bestaande uit 1 commissaris, 1 hoofdinspecteur en 1 inspecteur). In 2013 werd er aan 113 vergaderingen deelgenomen wat een totaal omvat van 316 mensuren. Fietscontroles schooljaar In het kader van fietscontroles gebeurden preventieve en repressieve fietscontroles. De preventieve controle gebeurde in het basisonderwijs waar de fietsen werden gecontroleerd van de leerlingen van het 4 e, 5 e en 6 e leerjaar. Voor het secundair onderwijs werden alle jaren aan een controle onderworpen. In 2013 werden fietsen preventief gecontroleerd waarvan 596 fietsen niet in orde waren of 33,06 %. De meest voorkomende fout bleek opnieuw een niet werkende fietsverlichting: 303 van de gecontroleerde fietsen. Aan deze controle namen 6 scholen uit het basisonderwijs deel, en 7 scholen uit het secundair onderwijs. Langs de openbare weg worden op regelmatige tijdstippen repressieve fietscontroles uitgevoerd. In 2013 werden hiervoor 298 manuren gepresteerd. Van de gecontroleerde fietsen waren er 94 niet in orde tegenover 79 in Een niet-werkende fietsverlichting is opnieuw de meest voorkomende overtreding. Verkeerstoezicht Scholen Er gebeurde voor mensuren verkeerstoezicht aan de scholen voornamelijk door de wijkinspecteurs. Verkeersklassen In 2013 werden 94 jongerenprocessenverbaal opgesteld. De meest voorkomende overtreding was het niet werken van de fietsverlichting. In 2013 werden 6 sessies verkeersklassen georganiseerd. Er werden voor de verkeersklassen 64 mensuren gepresteerd. Verkeerseducatie In het kader van verkeerseducatie werd door de dienst verkeershandhaving (motards en agenten van politie) les gegeven in de scholen betreffende de verkeersmaterie (bromfietsen, fietsen, verkeersreglement,..). In 2013 werden hieraan 591 mensuren gepresteerd. Verkeersacties Algemeen In 2013 werden mensuren besteed aan algemeen verkeerstoezicht inclusief het parkeertoezicht in de Barakken. Snelheid Bemande snelheidscontroles In 2013 werden 243 bemande snelheidscontroles uitgevoerd, zowel met en zonder onderschepping voor een totaal van 406. Onbemande snelheidscontroles In totaal werden uren onbemande snelheidsontroles uitgevoerd. In totaal zijn er vier controlepunten. Twee te Ledegem, één te Menen en één te Wevelgem. Aantal uren effectieve controle: Menen: 306 uren Ledegem: 579 uren Wevelgem: 167 uren 82

83 Bromfietscontroles In het kader van bromfietscontroles werden 11 controles uitgevoerd goed voor 330 mensuren. Alcohol In 2013 gebeurden 37 acties alcoholcontrole goed voor mensuren. Hierbij werden 170 controlepunten aangedaan waarvan 47% in Menen, 39 % in Wevelgem en 14% in Ledegem. Tijdens deze acties werden ademtesten afgenomen waarvan 94,6 % negatief waren. Buiten de acties werden ademtesten afgenomen, Dus dit betekent concreet dat in controles uitgevoerd werden waarvan 92 % negatief waren. ademtesten Menen Wevelgem Ledegem Totaal Tijdens acties Buiten VKO VKO Totaal Beschermingsmiddelen en gebruik GSM achter het stuur Het dragen van beschermingsmiddelen (gordel, helm, ) en het niet-gebruik van GSM is belangrijk voor de veiligheid van de bestuurder. In 2013 hebben we 387 mensuren gepresteerd om toe te zien op de dracht van beschermingsmiddelen en niet-gsm gebruik. Er werden 313 inbreuken vastgesteld voor het niet dragen van een gordel en helm. Toezicht Barakken Wekelijks tijdens het weekend en op feestdagen werd toezicht gehouden in de Barakken vooral op het verkeerd parkeren door Franse voertuigen. In dit kader werden in mensuren gepresteerd. Onmiddellijke inningen In 2013 werden onmiddellijke inningen uitgeschreven voor verkeersovertredingen. Dit is een stijging met 11 % t.o.v Processen verbaal verkeer Menen Wevelgem Ledegem Totaal Safe Alarm In 2013 werden processen-verbaal en 487 waarschuwingen inzake verkeer opgesteld. Positief Weigering Zwaar vervoer Op het gebied van zwaar vervoer (controle rij en rusttijden, ladingverzekering, overlading) werden in acties gehouden goed voor 642 mensuren. In het kader van toezicht parkeren +7,5 ton werden 109 mensuren gepresteerd. Drugs in het verkeer In 2013 werden 3 controleacties gehouden in het kader van drugs in het verkeer goed voor 178 mensuren. Bij deze selectieve verkeerscontroles worden bestuurders in de omgeving van uitgangscentra in Menen uit het verkeer geplukt door motorrijders en in de eenheid gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol en specifiek drugs. Verkeersongeval Aanvank PV s Navolgende PV s Andere lokale functionaliteiten Toezicht op de wapenwetgeving Totaal APO PV EVPV Verkeersovertreding Waarschuwing Er werden in vuurwapens gecontroleerd. Inzake wapens werden 97 processen-verbaal opgesteld waarin 105 wapens werden beschreven die in beslag werden genomen en ter griffie van de correctionele rechtbank werden neergelegd. 83

84 Alle verkopers van feestvuurwerk, vijf opslagplaatsen in onze zone, werden zoals ieder jaar grondig gecontroleerd. Van die controle werd zoals gewoonlijk proces-verbaal opgesteld. Er werden geen inbreuken vastgesteld inzake opslag en bewaring van springstoffen. Volgende dossiers werden behandeld: Voorstel intrekking wapenvergunning: 5 Afstand van wapens: 251 (er werden 51 wapens vrijwillig afgestaan door particulieren ter vernietiging in de proefbank voor vuurwapens te Luik. Door de stopzetting van de wapenhandel Vandenberghe Antoon uit Gullegem kregen we nog 200 wapens extra om te laten vernietigen). Federale Opdrachten Bovenlokale opdrachten van ordehandhaving Zie Openbare Orde - Openbare Rust. Uitzettingen Het betreft opdrachten uitgaande van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die betrekking hebben op het verwijderen van vreemdelingen of de overname ervan aan de grens met Frankrijk. De dienst wapens kreeg 221 te behandelen dossiers: De totaal gepresteerde capaciteit aan uitzettingen in 2013 bedroeg 378 mensuren. 84

JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG

JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 1 2 Inhoudstafel Woord vooraf 11 Geografische situering 13 Leiderschap 15 Begripsomschrijving 15 Omtrent de koers 15 Interne Communicatie 15 Externe Oriëntering 17 Omtrent de voortdurende

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Inleiding 11. Leiderschap 13

JAARVERSLAG 2011. Inleiding 11. Leiderschap 13 1 2 Inhoudstafel Inleiding 11 Leiderschap 13 Begripsomschrijving 13 Richten 13 Interne Communicatie 13 Externe Communicatie 14 Inrichten 15 Verrichten 15 Organigram 16 Strategie en Beleid 17 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Inleiding 9. Leiderschap 11

JAARVERSLAG 2010. Inleiding 9. Leiderschap 11 Inhoudstafel Inleiding 9 Leiderschap 11 Begripsomschrijving 11 Richten 11 Interne Communicatie 11 Externe Communicatie 12 Inrichten 13 Verrichten 13 Organigram 14 Strategie en Beleid 15 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

Inleiding 7. Leiderschap 9. Begripsomschrijving 9 Richten 9 Inrichten 11 Verrichten 11. Strategie en Beleid 13

Inleiding 7. Leiderschap 9. Begripsomschrijving 9 Richten 9 Inrichten 11 Verrichten 11. Strategie en Beleid 13 1 2 Inhoudstafel Inleiding 7 Leiderschap 9 Begripsomschrijving 9 Richten 9 Inrichten 11 Verrichten 11 Strategie en Beleid 13 Begripsomschrijving 13 De Beleidsorganen 13 Het zonaal veiligheidsplan 14 Actieplan

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Procedure na de verkeersinbreuk Beleid inzake verkeersveiligheid Acties De procedure De procedure De onmiddellijke inning De retributie

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

INTERNE KANDIDATUUR : COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERKADER) Sessie TE KENNEN LEERSTOF

INTERNE KANDIDATUUR : COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERKADER) Sessie TE KENNEN LEERSTOF Algemene context Het promotie-examen voor bevordering naar het officierskader is een vergelijkend examen waarbij zowel de beroepskennis en beroepservaring, alsook de persoonlijkheid en het groeipotentieel

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inleiding 11. Leiderschap 13

JAARVERSLAG Inleiding 11. Leiderschap 13 1 2 Inhoudstafel Inleiding 11 Leiderschap 13 Begripsomschrijving 13 Richten 13 Interne Communicatie 13 Externe Communicatie 14 Inrichten 16 Verrichten 16 Strategie en Beleid 17 Begripsomschrijving 17 De

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21 INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................ 11 HOOFDSTUK 1 WERKWIJZEN EN OPTREDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN IN HET RAAM VAN DE BEHEERSING VAN DE PROSTITUTIE EN DE STRIJD

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 15 juni 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 15 juni 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek van

Nadere informatie

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is.

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is. Deel 9: Leiderschap Leiderschap Visie en missie Dit wordt samengevat in de Heist samen. leuze kwaliteitsvollee politiezorg doen we in De korpsleiding heeft gekozen voor politiewerk op mensenmaat, met speciale

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat 88 B-2800 Mechelen Zonaal Veiligheidsplan PZ 5358 2009-2012 PZ Mechelen (5358) 1 Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

INHOUD 1 Situering van de politiezone

INHOUD 1 Situering van de politiezone INHOUD 1 Situering van de politiezone 15 1.1. Historiek politiehervorming 17 1.2. Een geïntegreerde politie op 2 niveaus 18 1.2.1. Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie? 19 1.2.1.1. Lokale

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 22 september 2004

Politieraad Zitting van 22 september 2004 Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 september 2004 Verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004 2. Bekrachtiging

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Infodagen preventie en bescherming in het GO! Tom Peerboom Sociaal inspecteur

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel II Hoofdstuk V De forfaitaire toelage voor bepaalde personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van bepaalde

Versie DEEL V Titel II Hoofdstuk V De forfaitaire toelage voor bepaalde personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van bepaalde Versie 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk V De forfaitaire toelage voor bepaalde personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van bepaalde opdrachten in het raam van de uitvoering van het federale

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling X Functietoelage Premie leidinggevende Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

Gedwongen fusie. Gedwongen samenwerking, associatie of fusie. L. Baetens arrondissementscommissaris. Gedwongen fusie (samenwerking, associatie)

Gedwongen fusie. Gedwongen samenwerking, associatie of fusie. L. Baetens arrondissementscommissaris. Gedwongen fusie (samenwerking, associatie) Gedwongen fusie Gedwongen samenwerking, associatie of fusie 1 Gedwongen fusie (samenwerking, associatie) De ideale schaalgrootte van politiezones is niet van sociale orde, niet van democratische of politieke

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2013 hebben negen personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen

Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Opdrachtbrief voor het mandaat van korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen Politieraad 11-10- 2011 Joost Duhamel VOORWOORD Deze opdrachtbrief geldt voor mijn mandaat als korpschef van de politiezone

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Sinds: september 2013 Commissaris Vanlerberghe Rudi 050/25.26.29-0498/93.92.87 rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be PZ Het

Nadere informatie

PZ Grensleie Jaarverslag 201 5

PZ Grensleie Jaarverslag 201 5 PZ Grensleie Jaarverslag 201 5 PZ Grensleie, een moderne - wendbare - efficiënte organisatie, streeft als professionele partner naar een leefbare en veilige samenleving! Leopoldplein 1 2 8930 Menen Telefoon:

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09.

Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09. Kinderdagverblijf Fabeltjesland: gebeurtenissen op 23/01/09. Kwalitatieve multidisciplinaire samenwerking in crisisomstandigheden. Toelichting gebeurtenissen Multidisciplinaire samenwerking Hoe aangepakt

Nadere informatie

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse 7. Onze PZ Politiezone Druivenstreek is een meergemeentezone die wordt gevormd door de gemeenten Overijse en Hoeilaart. Beide gemeenten zijn gelegen in het Vlaams gewest, in de provincie Vlaams-Brabant,

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

(In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. 3 5 WPA)

(In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. 3 5 WPA) Het zou nuttig zijn om op de site www.poldoc.be het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet! te raadplegen.

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 05.10.2010

Nadere informatie

voor de basisopleiding een probatiestage van 6 maanden in te voeren. In punt 2 van deze omzendbrief vindt u dienaangaande reeds enkele toelichtingen.

voor de basisopleiding een probatiestage van 6 maanden in te voeren. In punt 2 van deze omzendbrief vindt u dienaangaande reeds enkele toelichtingen. 14 MEI 2013. - Ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs,

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005.

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. 1 1. INLEIDING 3 2. BEVOEGDHEDEN 3 3. LEDEN 4 4. VERGADERINGEN 4 5. ACTIVITEITEN 4 6. BESLUIT EN OVERWEGINGEN 5 2 1.

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD. SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD. SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011 1. WETTELIJKE GRONDSLAG 1 De artikelen 6, 7, 107 en 149 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013 Dagorde 1. Stakingsaanzegging PZ Brugge (NSPV en VSOA) 2. Stakingsaanzegging CIK Turnhout (VSOA) 3. Extractfiche : scheepvaartpolitie 4.

Nadere informatie

Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie. Korte inhoud

Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie. Korte inhoud Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van politie Bart Somers Burgemeester Mechelen Korte inhoud Juridisch kader Bestuurlijke & Gerechtelijke overheid Bestuurlijke overheid en politiebeleid

Nadere informatie

Klachten en felicitaties over de werking van het korps

Klachten en felicitaties over de werking van het korps Resultaten bij klanten en partners Klachten en felicitaties over de werking van het korps Klachten worden behandeld door de Korpschef hierin bijgestaan door de officier Intern Toezicht, vorig jaar zijn

Nadere informatie

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers Deel : Resultaten bij de medewerkers Resultaten bij de medewerkers Gegevens personeel Personeelsdossiers De persoonlijke personeelsdossiers worden in onze zone behandeld. De lokale politie houdt rechtstreeks

Nadere informatie

Beheren van klachten in de PZ Halle. Workshop 3 CPS-studiedag 8 mei 2012 CP Liesbeth Van Isterbeek

Beheren van klachten in de PZ Halle. Workshop 3 CPS-studiedag 8 mei 2012 CP Liesbeth Van Isterbeek Beheren van klachten in de PZ Halle Workshop 3 CPS-studiedag 8 mei 2012 CP Liesbeth Van Isterbeek Aanleiding invoering klachtenmanagement juiste perceptie krijgen over het aantal (on)terechte klachten

Nadere informatie

SAMENWERKINGSPROJECT NOODPLANNING PZ RIHO

SAMENWERKINGSPROJECT NOODPLANNING PZ RIHO Woensdag 17 februari 2016 Barbara Bourdeau SAMENWERKINGSPROJECT NOODPLANNING PZ RIHO VOORSTELLING DIENST NOODPLANNING PZ RIHO Provincie West-Vlaanderen Hulpverleningszone MIDWEST Politiezones: RIHO, Regio

Nadere informatie

2017 SV vragen naar. fax

2017 SV vragen naar. fax KB Anke Van dermeersch Grote Markt 1 2000 Antwerpen Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt I, 2000 Antwerpen I. L _j uw bericht van 9 februari 2017 uw

Nadere informatie

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05 Vacature voor: Burgerpersoneel Voltijds (38u/week) Vlaams-Brabant Secundair onderwijs Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert. PRESENTATIE VAN DE DIENST LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE HERKO (Ecode

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 OPENBARE ZITTING Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I.,

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 21 Brussel, 22 september 2016 Agenten van politie Bewapening en sociale promotie 1 Op het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 17 februari

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00373 Onderwerp: Aanvraag tot wijziging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2016-2017 van de Stad

Nadere informatie

Middenkader : mobiliteit 2015-01

Middenkader : mobiliteit 2015-01 Middenkader Middenkader : mobiliteit 2015-01 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters,

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters, Aan de heren provinciegouverneurs Aan mevrouw de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Aan de Commissaris-generaal van de federale politie Aan de Inspecteur-generaal van de

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Verhouding politie- en IV-plannen

Verhouding politie- en IV-plannen Evaluatie van veiligheidsplannen Vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief Prof. dr. Paul Ponsaers Universiteit Gent Vakgroep Strafrecht & Criminologie 1 Verhouding politie- en IV-plannen Integrale

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' ". /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 "3* &+3,-' " ! " ! "

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' . /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 3* &+3,-'  !  ! ! #! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' " /,+012,3%4,+012--3! 5 6 & 7 8 "3* &+3,-' " 9 %!" # $% % & ' $% % & $% (% ) ( * ( (*+ ' $ $*, + ' - -*+ ) / / ' 0 0* * 1 2 3 ' & &*, 1 3 ) $% % & $% % 4 ' ) 5 1 3$% % 0 $%

Nadere informatie

Overzicht aanwijzend schatters en administratieve ondersteuning Augustus 2011 Pagina 1

Overzicht aanwijzend schatters en administratieve ondersteuning Augustus 2011 Pagina 1 Aalst Antwerpen Brugge 4 aanwijzend schatters (2 halftime medewerkers) De administratieve bediende werd opgenomen in de algemene werking van de FOD. De PV s van schatting van het KI worden door de aanwijzend

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie