Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen"

Transcriptie

1 Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht besteed aan het preventieve door het geven van technopreventieve adviezen, het ontradende door het uitvoeren van proactief toezicht en vakantietoezicht en het regulerende door uitvoeren van onderzoek. Hierbij wilt de politiezone Midow bijdragen tot het verminderen van het aantal inbraken, alhoewel dit geen doel op zich is, of dat het desgevallend tot een poging blijft. Er werd dan ook als norm gesteld dat in 33% van de inbraken het bij een poging blijft.

2 Partieel besluit - In 212 zijn er 86 inbraken gepleegd die als woninginbraak kunnen omschreven worden. Dit zijn er 6 meer dan vorig jaar en 8 meer dan het gemiddelde van de vorige 7 jaren. Volgens de criminaliteitsstatistiek zouden er maar 79 woninginbraken gepleegd zijn. Dit kan te maken hebben met de weerhouden kwalificatie van het feit ( geen diefstal in woning) en de plaats bestemming van het feit (geen woning) inbraken in andere gebouwen. Dit zijn er 13 minder dan vorig jaar, maar 1 meer dan het gemiddelde van de laatste 7 jaren. Volgens de GICS zijn er 57 inbraken in andere gebouwen gepleegd inbraken in 212. Dit zijn er 7 minder dan vorig jaar, maar 9 meer dan het gemiddelde van de vorige 7 jaren. - Het percentage pogingen: 25,6% bij de woninginbraken en 19,2% bij de inbraken in andere gebouwen. Bij het totaal aantal inbraken bleef het in 32 van de 138 inbraken ofte 23,2% bij een poging (norm 33%) - 3,7% (5 van de 134) van de inbraken zijn opgehelderd. - De gemiddelde afwerkingstermijn van de PV s inbraken is 12,8

3 dagen (norm 8). Slechts 41 ofte 29,7% van de 138 PV s werd binnen de 8 dagen afgewerkt. - Inzake het vakantietoezicht ontving de politiezone 345 aanvragen vakantietoezicht. Dit is het meest aantal aanvragen van de laatste vier jaren. Samen waren deze mensen voor 4.71 dagen op vakantie. Er werd op dagen toezicht uitgevoerd. Dit komt overeen met 45,97%, daar waar de norm gesteld is op 42% (3 dagen toezicht per 7 dagen vakantie) - Er werden uren toezicht uitgevoerd. Daarvan waren er 416 uren uitgevoerd tijdens gerichte patrouilles (zoals de gemengde themapatrouilles) en werden 448 uren uitgevoerd door de interventieploegen tijdens hun mobiele permanentie. Daarnaast werden nog eens 124 uren anti-criminaliteitsactie uitgevoerd, al dan niet geïntegreerd in het project Villa. - Er werden 56 inbraakpreventieve adviezen verleend. 32 van de aanvragers waren het slachtoffer geworden van een inbraak. - Door de bijkomende aanwerving van twee rechercheurs werd extra aandacht gevraagd voor het onderzoek naar (woning)inbraken en een correcte registratie ervan. In 212 werden 1297 uren onderzoek (incl. n.a.v. een kantschrift) geregistreerd. Verkeersveiligheid De tweede prioriteit is het verhogen van de verkeersveiligheid. Door het houden van verkeerscontroles op onze zes prioritaire verkeersinbreuken (alcohol / drugs, snelheid, negeren voorrangsregel, GSM-gebruik, niet dragen gordel en niet dragen valhelm) wilt de PZ Midow enerzijds het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel doen verminderen of anderzijds de ernst van de verwondingen verminderen. Het aantal opstelde PV s is geen doel op zich, doch heeft de PZ Midow vooropgesteld dat minstens 85% van de opstelde PV s verkeersinbreuken deze zes prioritaire verkeersinbreuken moet omvatten. Met de alcohol- en snelheidscontroles wilt de PZ Midow voldoen aan de norm van de Staten- Generaal inzake verkeersveiligheid waarbij de PZ Midow minstens 3.75 ademtesten dient af te nemen en minsten 73.5 voertuigen controleren op hun snelheid. Daar het aantal verkeersongevallen en gewonden bijgehouden wordt sinds de opstart van de zone is het mogelijk om per maand of per jaar een gemiddelde te bereken. Maandelijks wordt nagegaan in hoeverre het resultaat van de betreffende maand afwijkt ten opzichte van het gemiddelde. In het scorebord wordt achtereenvolgens een overzicht gegeven van de uitgevoerde controles (alcohol, snelheid en andere overtredingen), het aantal vastgestelde overtredingen, het aantal verkeersongevallen en gewonden.

4

5 Partieel besluit - 2,42% van de voertuigen die op hun snelheid werden gecontroleerd, reden meer dan 1 km/u te snel. Als norm wordt 2% weerhouden. - In het weekend werden voertuigen gecontroleerd bij snelheidscontroles. 1.72% beging een lichte overtreding (norm 1%) en 3,61% een zware overtreding (norm 2%) van de 2 gewonden (14,%) waren zwaargewond. De laatste drie maanden lag het percentage zwaargewonden boven de 12,5% (resp. 17,9%, 23,1% en 26,7%). - In ons eigen ISLP-systeem werden 156 VKO LL geregistreerd, Samen met de VKO LL die elders werden aangegeven, zijn er 169 VKO LL gebeurd in 212. Dit zijn er 19 meer dan vorig jaar (laagterecord met 15) en 5 meer dan het gemiddelde van de laatste acht jaren. - Er vielen 215 gewonden. Daarvan zijn er 187 licht gewond en 28 zwaar gewond. De zwaargewonden vertegenwoordigen 14% van het totaal aantal gewonden. (norm 12,5%) - - Inzake alcohol werden manuren controle verricht. 669 werden uitgevoerd in een gecoördineerde alcoholcontrole en nog eens 1513 door de leden van de interventie tijdens hun mobiele permanentie. Er werden 4.74 ademtesten afgenomen (norm 3.75) - 7,3% van de bestuurders die aan een ademtest werden onderworpen, waren onder invloed van alcohol (norm 1%). Van 2,4% van de bestuurders die aan een ademtest werden

6 onderworpen, werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken (norm 2%). Dit was wel 33,41% van de bestuurders die P bliezen. - Er vielen geen dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren in 212. Hangjongeren Het project hangjongeren werd in 29 en 21 als prioriteit weerhouden. Vanaf 211 wordt het nog als aandachtspunt weerhouden. Er worden twee indicatoren weerhouden: het aantal uren toezicht hangjongeren en het aantal opgestelde GAS-PV s. Sinds maart 21 is het Algemeen Politiereglement goedgekeurd in de vijf gemeenten. Eind 212 werd het Algemeen Politiereglement uitgebreid met een pakket gemengde inbreuken. Dit werd in vier gemeenten reeds goedgekeurd. De gemeente Meulebeke dient het nog goed te keuren. Partieel besluit. 98 GAS-PV s opgesteld.

7 Uitwerking van de visies In 26 werd samen met de leden van de zonale Veiligheidsraad de missie, visie en waarden van de PZ Midow bepaald. In 29 werd het operationaliseren van onze visie(s) als prioriteit weerhouden binnen het domein interne werking en organisatieontwikkeling. Hierna volgt een weergave van de visie ten aanzien van de verschillende functies en het resultaat van de weerhouden indicatoren. Functie wijkwerking Wij, medewerkers van onze politiezone Midow, engageren ons om in de uitvoering van de functie wijkwerking: o een door iedereen gekend eerste aanspreekpunt te zijn en dit zowel voor de burger, de overheden, onze partners en collega s van het korps; o op een professionele en kwalitatieve wijze problemen te detecteren, aan te pakken en bij voorkeur op te lossen; Daartoe zijn we bereid om ons voortdurend te volmaken en ons flexibel en loyaal op te stellen. Als indicatoren zijn weerhouden: - kennis van de wijkinspecteur door de bevolking (bevraging via de bevolkingsenquêtes) - uren opleiding (norm 4%) 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% kennis van de wijkinspecteur 62,4% 6,5% 62,3% 32,4% Bij de bevolkingsenquête die afgenomen werd beging 212 werd terug gepeild naar de kennis van de wijkinspecteurs. 62,3% van de respondenten deelden mee dat ze hun wijkinspecteur kenden. Volgens de Veiligheidsmonitor 26 kent 48% van de Belgische populatie zijn wijkagent. In politiezones categorie 4 is dit 5%. gevolgde uren vorming ,82% uren % Vorming 4,65% 4,62% 4,2% 3,7% ,3% 4,% jaartal 5,% 3,% 2,% 1,%,% % netto korpscapaciteit In 212 werden 4766 uren vorming genoten. Dit is 4,3% van de totale korpscapaciteit.

8 De functie interventie Wij, medewerkers van onze politiezone Midow, engageren ons om in de uitvoering de functie interventie, te ijveren voor een snelle, kwaliteitsvolle, onpartijdige behandeling van de oproepen tot interventie, met naleving van de nodige discretie en tact. Daarenboven zorgen voor een nadrukkelijke aanwezigheid in het straatbeeld. Indicatoren: - aanrijtijd van de interventieploegen (minuten) ( norm 15 ) - afwerkingstermijn van de PV s en kantschriften (21 dagen) - uren mobiele permanentie - uren toezicht aanrijtijd 12: 12:3 13:38 12:3 13:23 12:41 gemiddelde afwerkingstermijn gem. gem. tijd % <21dg tijd % <21dg gem. tijd % <21dg APO GF 22,14 61,4% 18,76 68,32% 17,33 66,19% PV GF 17,13 76,17% 15,62 75,41% 19,1 71,62% EVPV GF 11,4 84,76% 1,77 86,89% 1,8 85,91% APO VO 26,49 44,73% 2,84 61,96% 21,15 59,49% PV VO 23,35 51,87% 2,18 62,69% 2,74 62,5% EVPV VO 16,94 76,27% 16,71 76,3% 15,25 76,7% alle aanvankelijke PV's GF 15,49 76,89% 13,81 79,7% 13,84 83,34% alle aanvankelijke PV's VO 22,78 55,82% 19,24 67,24% 18,68 69,3% alle aanvankelijke PV's 16,81 73,26% 14,9 77,2% 14,82 8,5% In 212 werden er 362 PV s opgesteld. Dat zijn er 112 minder dan vorig jaar. Daarvan waren er gerechtelijke feiten en 733 verkeersongevallen. Van de 646 opgestelde klassieke PV s GF (74 PV s vorig jaar) is de gemiddelde afwerkingstermijn 19 dagen. Dit is 3,4 dagen meer dan het gemiddelde van vorig jaar en het percentage dat afgewerkt is binnen de 21 dagen is ook verminderd van 75,41% naar 71,62%. Ook bij de verkeersongevallen (APO s en klassieke PV s) wordt minder goed gescoord dan vorig jaar. De gemiddelde afwerkingstermijn voor de APO s VKO is terug boven de 21 dagen. Aantal APO GF PV GF EVPV GF APO VO PV VO EVPV VO

9 Uren mobiele interventie 27: uren 28: uren 29: uren 21: uren 211: uren 211: uren Uren toezicht: 27: uren of 7,% 28: uren of 23,49% 29: uren of 2,36 21: uren of 34,71% 211: 8.84 uren of 31,19% 212: uren of 4,29% uren toezicht woninginbraken uren vakantietoezicht uren toezicht hangjongeren uren verkeerstoezicht manuren werd besteed aan de uitvoering van de mobiele permanentie. Dit vertegenwoordigt 24,1% van de netto korpscapaciteit. Tijdens de mobiele permanentie werd 4,29% van de tijd besteed aan het uitvoeren van toezicht of verkeerscontroles. De functie politionele slachtofferbejegening Wij, medewerkers van onze politiezone Midow, engageren ons om in de uitvoering van de functie politionele slachtofferbejegening, gesteund door de sociale dienst dewelke een brug creëert met de administratieve en gerechtelijke overheden en tevens een permanente ondersteuning biedt, te streven naar een humane en discrete tussenkomst, met voldoende inlevingsvermogen; Indicator: - permanente ondersteuning van de sociale dienst: aantal tussenkomsten (i.s.m. PZ Riho) binnen de PZ om een 24/24-uren permanentie te verzekeren werd een samenwerkingsakkoord gesloten met de PZ Riho. Binnen de kantooruren worden de tussenkomsten verzekerd door de sociale dienst van onze poliltiezone. Buiten de kantooruren is volgens de verdeelsleutel 3 PZ Riho / 1 PZ Midow voorzien in een continue ondersteuning van de sociale dienst. Tussenkomsten Tussenkomsten sociale dienst in de PZ Midow binnen de PZ 6 Midow 27: : buiten kantooruren PZ Riho 29: buiten kantooruren PZ Midow 21: tijdens kantooruren 211: :

10 De functie lokale opsporing Wij, medewerkers van onze politiezone Midow, engageren ons om in de uitvoering van de functie lokale opsporing, te streven naar een kwaliteitsvol resultaat, dit met zin voor organisatie en door een discrete en professionele aanpak. Onze pro-actieve aanpak is een pijler in deze functionaliteit, gesteund door een optimale informatie-uitwisseling tussen de verschillende componenten en dit met inachtneming van de beperkingen voortvloeiend uit het beroepsgeheim. Indicatoren: - recherchecapaciteit (norm 1%) - aantal opgestelde RIR s (informatie-uitwisseling) 15,% 13,% 11,% 9,% 1,18% procentuele recherchecapaciteit 11,56% 1,51% 1,12% 12,31% De recherchecapaciteit ten aanzien van de netto korpscapaciteit bedroeg in ,31%. De PdK verwacht dat minstens 1% van de korpscapaciteit besteed wordt aan lokaal onderzoek. 7,% Aantal opgestelde RIR s aantal RIR's opmaken informatierapporten aantal RIR's aantal verzonden RIR's procent verstuurd 97,6 8,21% 66,33 69,57 64,34 62, 39,52 61,11% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Procent verzonden RIR's In 212 werden 27 RIR s opgesteld. 165 ofte 61,11% bevatten identificeerbare gegevens van personen en/of een vervoermiddel dat ze werden overgemaakt aan het AIK. Dit is het hoogste aantal sinds 25 en zelfs meer dan een verdubbeling tov de jaren 25, 26 en 27.

11 Aantal kantschriften trim 2 trim 3 trim 4 trim In 212 werden er kantschriften ingeschreven. Dit zijn er 343 minder dan vorig jaar De functie verkeer Wij, medewerkers van onze politiezone Midow, engageren ons om in de uitvoering van de functie verkeer wezenlijk bij te dragen tot een veiliger en vlotter verkeer, in het bijzonder georiënteerd naar de zwakke weggebruiker en in functie van het federaal en zonaal veiligheidsbeleid. Indicatoren: - inzet korpscapaciteit inzake verkeer (min. 8%) - % prioritaire verkeersinbreuken (norm 85%) - Aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel en doden 18,% 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% procent korpscapaciteit besteed aan verkeer 16,37% 15,56% 15,59% 12,83% 1,91% Deze 16,37% omvat zowel alle prestaties inzake verkeer (uren van de verkeersdienst, uren verkeersactie - toezicht, uitvoeren kantschriften verkeer, redactie verkeer - VKO), het vaststellen van de verkeersongevallen en uitvoeren van verkeerstoezicht (tellers) door de interventiediensten.

12 vastgestelde verkeersinbreuken Prioritaire verkeersinbreuken 84,4% 79,2% 78,7% ,6% ,9% ,3% verkeersinbreuken prioritaire verkeersinbreuken 95% 9% 85% 8% 75% 7% % prioritaire verkeersinbreuken Er wordt verwacht dat 85% van de verkeersinbreuken de zes prioritaire verkeers-inbreuken omvat: - alcohol en drugs - snelheid - niet dragen gordel - gebruik GSM - niet respecteren voorrangsregel - niet dragen valhelm aantal VKO SS - VKO LL Verkeersongevallen PZ Midow aantal VKO doden In 212 gebeurden 169 VKO LL. Hierbij vielen 187lichtgewonden en 28 zwaargewonden. In 212 gebeurden geen ongevallen met dodelijke afloop VKO SS VKO LL VKO dod Het aandeel zwaar gewonden en doden bij de verkeersongevallen met lichamelijk letsel procent 25,% 2,% 15,% 1,% 5,% 9,2% 17,5% 1,6% 9,7% 6,5% 12,4% 21,% 16,6% 12,7% 12,4% 14,%,% jaartal De zwaargewonden en doden vertegenwoordigden 14 % van de verkeersslachtoffers. Vanaf september was het aandeel zwaargewonden telkens boven de norm en was het de laatste drie maanden zelfs boven de 2%.

13 De functie handhaving van de openbare orde Wij, medewerkers van onze politiezone Midow, engageren ons om in de uitvoering van de functie handhaving van de openbare orde met respect voor de grondwettelijke rechten en vrijheden en in nauw overleg met de bestuurlijke overheden, organisatoren en andere hulpdiensten: te waken over een vlot verloop van de evenementen de overlast te beperken dewelke aanleiding kan geven tot een ongenoegen in de maatschappij Handhaving Openbare Orde 6 uren openbare orde HHOO lokaal HHOO Federaal Van de 562 uren HO federaal waren er 248 uren Hycap-opleiding

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid (Legende : NV = vorig jaar niet vermeld) Overdreven en onaangepast snelheid 2015 Onbemande camera s Overtredingen rood licht 204 153 Overtredingen snelheid 3213 121 Bemande camera s

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 3 gekwetsten licht gewond 7 gekwetsten

Nadere informatie

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 PERSBERICHT AANTAL ONGEVALLEN MET LICHAMELIJK LETSEL DAALT OP N33 NA JAAR VAN INTENSE CONTROLES Sint-Andries, 20 oktober 2004 Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 Contactpersoon: Kurt Maene Telefoon 050 40.74.07

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 PERSBERICHT AANTAL LETSELONGEVALLEN DAALT OP N50 NA JAAR VAN INTENSE CONTROLES Sint-Andries, 20 oktober 2004 Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 Contactpersoon: Kurt Maene Telefoon 050 40.74.07 Fax 050 40.74.00

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 8 gekwetsten

Nadere informatie

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Procedure na de verkeersinbreuk Beleid inzake verkeersveiligheid Acties De procedure De procedure De onmiddellijke inning De retributie

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2016

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2016 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2016 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 11 gekwetsten

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - SEPTEMBER 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - SEPTEMBER 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - SEPTEMBER 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 1 gekwetsten zwaar gewond 1 gekwetsten licht gewond 1 gekwetsten

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - APRIL 2017

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - APRIL 2017 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - APRIL 2017 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 3 gekwetsten

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

2016: de eerste cijfers

2016: de eerste cijfers 2016: de eerste cijfers Het beleid van de politiezone Schelde-Leie wordt omschreven in het zonaal veiligheidsplan 2014-2017. Dit plan werd goedgekeurd door de ministers van binnenlandse zaken en justitie.

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - JANUARI 2016

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - JANUARI 2016 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - JANUARI 2016 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 8 gekwetsten

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - AUGUSTUS 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - AUGUSTUS 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - AUGUSTUS 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 2 gekwetsten licht gewond 0 gekwetsten

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2015

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2015 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 215 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 215 (foto teambuilding 215) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 215 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - DECEMBER 2016

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - DECEMBER 2016 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - DECEMBER 2016 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 4 gekwetsten

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BLANKENBERGE/ ZUIENKERKE

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BLANKENBERGE/ ZUIENKERKE Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BLANKENBERGE/ ZUIENKERKE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ BLANKENBERGE/ZUIENKERKE Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nadere informatie

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2013

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2013 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 213 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 213 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 213 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag is een weergave van de

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - MAART 2016

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - MAART 2016 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - MAART 2016 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 6 gekwetsten

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

JAARVERSLAG VERKEER 2014

JAARVERSLAG VERKEER 2014 JAARVERSLAG VERKEER 2014 Politiezone Assenede-Evergem VERKEERSONGEVALLEN ALGEMEEN VERKEERSONGEVALLEN PER JAAR In 2014 acteerde onze politiezone (PZ) 662 vaststellingen en aangiften van verkeersongevallen

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Sinds: september 2013 Commissaris Vanlerberghe Rudi 050/25.26.29-0498/93.92.87 rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be PZ Het

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AARSCHOT

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AARSCHOT Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AARSCHOT VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 8.488 7.308 9.671

Nadere informatie

11% minder verkeersongevallen in 2013

11% minder verkeersongevallen in 2013 Persnota 11% minder verkeersongevallen in 2013 Doorgedreven verkeerscontroles leveren resultaat op I. Verkeersveiligheid als topprioriteit De burgemeesters hebben van in het begin gesteld dat verkeersveiligheid

Nadere informatie

De 3 killers in het verkeer Miran Scheers Directeur Kenniscentrum Verkeersveiligheid Studiedag CPS 8 november 2012

De 3 killers in het verkeer Miran Scheers Directeur Kenniscentrum Verkeersveiligheid Studiedag CPS 8 november 2012 De 3 killers in het verkeer Miran Scheers Directeur Kenniscentrum Verkeersveiligheid Studiedag CPS 8 november 2012 Beschikbare bronnen om het verkeersveiligheidsbeleid te oriënteren - verkeersongevallenstatistieken

Nadere informatie

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2009

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2009 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 9 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 9 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 9 Voorwoord van de korpschef Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Dit jaarverslag is

Nadere informatie

Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016)

Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016) Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016) De lokale verkeersbarometer is een periodiek opgestelde statistiek op basis van de door de lokale politie geregistreerde verkeersfeiten:

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Provincie West-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 489.020

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Antwerpen

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Antwerpen Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Antwerpen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DAMME/KNOKKE-HEIST

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DAMME/KNOKKE-HEIST Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DAMME/KNOKKE-HEIST VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 39.171

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013

PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013 PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013 Minder slachtoffers door verkeersongevallen in België in 2012 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert vandaag de recentste cijfers over

Nadere informatie

CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde

CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde LOKALE POLITIE Geraardsbergen/Lierde Denderstraat 27 9500 Geraardsbergen Tel. : 054/43.43.40 Fax : 054/43.43.44 CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde 1. Inleiding 1.1. De cijfers van diefstal

Nadere informatie

JAARRAPPORT maand JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2006

JAARRAPPORT maand JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2006 JAARRAPPORT 2006 1. MELDINGEN : Aantal melding in 2006 = 8748 aantal 655 610 709 656 729 843 857 736 794 818 661 680 8748 2 KANTSCHRIFTEN : Totaal aantal kantschriften in 2006 = 6023 die als volgt verdeeld

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement ANTWERPEN

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement ANTWERPEN Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement ANTWERPEN VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 705.173

Nadere informatie

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom?

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? Wie is de baas van de lokale politie? Tools om te Meten en met de 5 x 5 stelling Cultureel en organisatorisch kader : Gemeenschapsgerichte en performante politiezorg Invullen van het begrip in dit conceptueel

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Luxembourg

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Luxembourg Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Luxembourg VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement LUXEMBOURG

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement LUXEMBOURG Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement LUXEMBOURG VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 56.880

Nadere informatie

Actieplan De prioriteiten (P) en aandachtspunten (A) Op het vlak van Criminaliteit. Deel 6 Resultaten

Actieplan De prioriteiten (P) en aandachtspunten (A) Op het vlak van Criminaliteit. Deel 6 Resultaten Actieplan 2016 De prioriteiten (P) en aandachtspunten (A) Op het vlak van Criminaliteit 64 Jaarverslag 2016 65 Jaarverslag 2016 66 Jaarverslag 2016 67 Jaarverslag 2016 68 Jaarverslag 2016 69 Jaarverslag

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement West- Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement West- Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement West- Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2016 Provincie West-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 533.900

Nadere informatie

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2012

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2012 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 212 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 212 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 212 2 Voorwoord van de korpschef Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Dit jaarverslag

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AWANS/GRACE- HOLLOGNE

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AWANS/GRACE- HOLLOGNE Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AWANS/GRACE- HOLLOGNE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 13.131

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Provincie Oost-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Provincie Oost-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Provincie Oost-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ HAMME/WAASMUNSTER

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ HAMME/WAASMUNSTER Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2009-2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nadere informatie

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen ! Persnota 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen Flitscontroles in de zone 30 I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid!is!één!van!de!topprioriteiten!van!de!stadsco/! alitie.!elk!verkeersslachtoffer!is!er!één!teveel.!de!stadscoalitie!is!er!

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ ZAVENTEM

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ ZAVENTEM Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ ZAVENTEM VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 31.850 27.917 32.462

Nadere informatie

Vaststellingen Verkeersongeval

Vaststellingen Verkeersongeval Bijgevoegd:. situatieschets(en) Fotodossier PV van verhoor.. (Functie, naam, voornaam, graad) (Functie, naam, voornaam, graad) de politiebeambte, de politiebeambte, Vaststellingen Verkeersongeval Ongeval

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ VOEREN

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ VOEREN Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ VOEREN VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 1.555 1.043 1.180 1.435

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 Statistieken van de verkeersongevallen 2014 De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag de recentste cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ HEIST (HEIST-OP-DEN- BERG)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ HEIST (HEIST-OP-DEN- BERG) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ HEIST (HEIST-OP-DEN- BERG) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ HEIST (HEIST-OP-DEN-BERG) Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd.

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Verkeersongevallen 2003 Programma / Programmanummer Mobiliteit / 6110 IBW-nummer Portefeuillehouder T. Hirdes Samenvatting Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DENDERLEEUW/ HAALTERT

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DENDERLEEUW/ HAALTERT Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DENDERLEEUW/ HAALTERT VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 7.824

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie Oost-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie Oost-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Provincie Oost-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 468.238

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DRUIVENSTREEK (OVERIJSE)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DRUIVENSTREEK (OVERIJSE) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DRUIVENSTREEK (OVERIJSE) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ DRUIVENSTREEK (OVERIJSE) Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement BRUSSEL-19 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 328.637

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Brussel-19 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ KRUIBEKE/TEMSE

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ KRUIBEKE/TEMSE Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ KRUIBEKE/TEMSE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 19.525 10.785

Nadere informatie

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Inhoud Achtergrond Strategische doelstelling verkeersveiligheid Operationele doelstellingen

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ DAMME/KNOKKE-HEIST

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester PZ DAMME/KNOKKE-HEIST Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2017: 1e semester VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2009-2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Overzicht Verkeersinbreuken 2016 Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad Vergelijking per jaar: 2008-2016

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ LAN (LANDEN)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ LAN (LANDEN) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ LAN (LANDEN) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 5.683 6.296 8.811

Nadere informatie

Deel 8: Resultaten bij de opdrachtgevers

Deel 8: Resultaten bij de opdrachtgevers Deel 8: Resultaten bij de opdrachtgevers Resultaten bij de opdrachtgevers In ons politiekorps worden alle aangegeven klachten en aangiften genoteerd. Wij hebben in het korps niet de gewoonte om de mensen

Nadere informatie

Flitscontroles in de zone 30

Flitscontroles in de zone 30 Persnota Flitscontroles in de zone 30 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten van de stadsco- alitie. Elk verkeersslachtoffer is er

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 9,7% gedaald Goed rapport voor Politie Gent! 17/02/2014 De

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Resultaten 18 e Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen

Resultaten 18 e Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen Resultaten 18 e Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen Gent, 27 februari 2014 Voor de 18 e keer organiseerden de gouverneur en de procureur-generaal een Verkeersveilige Dag in Oost-Vlaanderen. Hiermee wordt

Nadere informatie

Medewerking van Georges Vandezande (fotografie)

Medewerking van Georges Vandezande (fotografie) Verantwoordelijke uitgever: Patrick De Bruyn, korpschef - Stationsstraat 292-1700 Dilbeek Coördinatie en eindredactie: Ann Moerenhoudt, strategisch analist Sophie Schuddinck, beleidsmedewerker Medewerking

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Aantal ongevallen en aantal verkeersslachtoffers dalen

Aantal ongevallen en aantal verkeersslachtoffers dalen 1 Limburg veiligst voor fietsers Als je op de website van het NIS kijkt naar de verkeersongevallen volgens type weggebruiker, dan is het verschil tussen Limburg en de andere Vlaamse provincies opvallend.

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement HALLE- VILVOORDE

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement HALLE- VILVOORDE Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement HALLE- VILVOORDE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Arrondissement HALLE-VILVOORDE Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nadere informatie

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten PZ Het Houtsche Actieplan Eigendomsdelicten FENOMEEN EIGENDOMSDIEFSTAL 2009-2012: één van de prioriteiten in ZVP (03/06/08) met nadruk op : + woninginbraken inbraak in gebouwen + voertuiginbraken + fietsdiefstallen

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ GRENS (KALMTHOUT)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ GRENS (KALMTHOUT) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ GRENS (KALMTHOUT) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 6.065 5.026

Nadere informatie

nr. 146 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 26 oktober 2015 aan BEN WEYTS Wegenwerken - Verkeersveiligheid

nr. 146 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 26 oktober 2015 aan BEN WEYTS Wegenwerken - Verkeersveiligheid SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 146 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 26 oktober 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Wegenwerken - Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Week 39: van 25 september tot 1 oktober Vlucht = met vluchtmisdrijf. S/Z = Scherpenheuvel-Zichem

ACTIVITEITENRAPPORT. Week 39: van 25 september tot 1 oktober Vlucht = met vluchtmisdrijf. S/Z = Scherpenheuvel-Zichem LOKALE POLITIE DEMERDAL DSZ Leuvensestraat 92 3290 DIEST 013-35.05.00 013-32.23.07 Verklaring afkortingen: VO = verkeersongeval SS = stoffelijke schade LL = lichamelijk letsel GERECHTELIJK Diefstallen

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MONTGOMERY (ETTERBEEK)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MONTGOMERY (ETTERBEEK) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MONTGOMERY (ETTERBEEK) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ MONTGOMERY (ETTERBEEK) Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nadere informatie

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Problemen van de politie bij de aanpak van potentiele agressie op het terrein Studiedag 18/11/2016 1 DE GEÏNTEGREERDE POLITIE 1 Gemeentepolitie Rijkswacht Gerechtelijke politie Geïntegreerde politie op

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MEETJESLAND CENTRUM (EEKLO)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MEETJESLAND CENTRUM (EEKLO) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MEETJESLAND CENTRUM (EEKLO) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ MEETJESLAND CENTRUM (EEKLO) Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nadere informatie

In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen met doden en gewonden, dat is een daling met 26 ongevallen (-7,1%) ten opzichte van 2014.

In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen met doden en gewonden, dat is een daling met 26 ongevallen (-7,1%) ten opzichte van 2014. De cijfers over de verkeersongevallen omvatten de ongevallen met doden of gewonden op de openbare weg zoals ze door de politie en het parket zijn opgetekend. In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen

Nadere informatie

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten PZ Het Houtsche Actieplan Eigendomsdelicten ACTIEPLAN EIGENDOMSDELICTEN 2009-2012: 2012: woninginbraken inbraak inbraak in gebouwen + voertuiginbraken + fietsdiefstallen Probleemschets? Objectieve gegevens

Nadere informatie

Deel 8: Resultaten bij de opdrachtgevers

Deel 8: Resultaten bij de opdrachtgevers Deel 8: Resultaten bij de opdrachtgevers Resultaten bij de opdrachtgevers In ons politiekorps worden alle aangegeven klachten en aangiften genoteerd. Wij hebben in het korps niet de gewoonte om de mensen

Nadere informatie

Zomer Bob Campagne 2017 PZ GRENS (KALMTHOUT)

Zomer Bob Campagne 2017 PZ GRENS (KALMTHOUT) 1. Huidige campagne Campagne 2017 Uw zone heeft 8.470 testen uitgevoerd, waarvan 1,26 % een positief resultaat hadden Dag Nacht sub-totaal Dag Nacht sub-totaal # totaal uitgevoerde testen 5.590 341 5.931

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Criminaliteitsanalyse 2013 lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul

Criminaliteitsanalyse 2013 lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul Mortier Korpschef 2 EVOLUTIE VAN DE DIEFSTALLEN (ALGEMEEN) BINNEN DE PZ KOUTER Diefstal

Nadere informatie

PERSBERICHT PROVINCIAAL ACTIEPLAN VERKEERSVEILIGHEID 2003 EN EVALUATIE VAN 2002

PERSBERICHT PROVINCIAAL ACTIEPLAN VERKEERSVEILIGHEID 2003 EN EVALUATIE VAN 2002 PERSBERICHT PROVINCIAAL ACTIEPLAN VERKEERSVEILIGHEID 2003 EN EVALUATIE VAN 2002 Sint-Andries, 4 februari 2003 Onze ref.: 2003/DPC/PB/016 Contactpersoon: Kurt Maene Telefoon 050 40.74.07 Fax 050 40.74.00

Nadere informatie

< 27 februari 2017 >

< 27 februari 2017 > P E R S B E R I C H T Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde 21 ste Verkeersveilige Dag < 27 februari 2017 > Gent, 27 februari 2017 Voor de 21 ste keer organiseerden de Gouverneur en de Procureur-Generaal

Nadere informatie