24 december e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009"

Transcriptie

1 24 december e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG

2 Een terugblik van de Managing Director Beste Suralcoans, Dit is de tijd van het jaar dat we terugkijken naar het bijna afgelopen jaar en tegelijkertijd vooruitkijken naar wat de toekomst ons brengen zal Dit was een jaar waarin in korte tijd vele onverwachte veranderingen zich aandienden: het aangekondigd vertrek van joint venture partner BHP Billiton uit Suriname, de onzekerheid over de bauxietbevoorrading na 2010 en de economische crisis met als gevolg snel dalende aluminium- en aluinaardeprijzen op de wereldmarkt. Safety Laten we eerst terugkijken naar onze safety records: al met al geen geweldig jaar met ongeveer hetzelfde aantal recordable accidents waarvan 1 lost work day case. Met de aanstelling van EHS coördinators in de afdelingen en aanpassing van het Argosteam hebben we een nieuwe impuls gegeven aan ons uiteindelijk doel: zero accidents!. Ik verzoek iedereen, speciaal in deze moeilijke tijden, de focus op safety niet te verliezen en juist extra alert te zijn. Het is en blijft het allerbelangrijkste dat iedereen gezond naar huis gaat na het werk, crisis of geen crisis. Productie & efficiëntie Onze productietarget hebben we iets overschreden, maar onze hoog gestelde efficiëntietargets, met name energieconsumptie, zijn helaas niet allemaal gehaald. Over de afgelopen jaren is Suralco s imago zowel binnen als buiten de Alcoa gestegen tot één van de best run refineries. De awards voor best energy reduction en best customer orientation zijn daar voorbeelden van. We hebben de reputatie van een zeer betrouwbare producent van aluinaarde opgebouwd. De community Suralco s operaties maken deel uit van de Surinaamse gemeenschap welke niet los gezien kan worden van ons succes. Afgelopen jaar is het aantal Suralco vrijwilligers enorm gestegen en de vele positieve reacties vanuit de gemeenschap waren geweldig. Het gaat niet alleen om geld bij projecten, het is de hulp, de aandacht en onze positieve houding om tot een goed resultaat te komen:, we made a difference in onze gemeenschap! Onze grote uitdaging voor 2009 We zullen ons snel moeten instellen op de huidige crisissituatie waarbij de vraag naar aluinaarde drastisch is gedaald met als gevolg lage prijzen en overcapaciteit. Onze focus op maximum productie zal derhalve plaats moeten maken voor maximale efficiëntie. We staan aan het begin van een enorme uitdaging om onze productiekosten op een niveau te brengen dat ons bestaansrecht blijft geven. We moeten dan ook niets nalaten om dit te bereiken! Bauxiet Suralco s ontwikkelingsproces van een bauxietmijn in Nassau is in volle gang. Er is reeds een aanvang gemaakt met de Environmental en Social Impact study (ESIA) en het technisch projectteam is gestart met haar werkzaamheden. De project vooruitzichten zien er dus goed uit. We can do it! De geweldige resultaten van de afgelopen jaren hebben we niet zomaar behaald. Het is het resultaat van inzet en teamwerk geweest. Op basis van dit succes ben ik ervan overtuigd dat wij, Suralcoans, ook deze crisis te boven zullen komen en er zelfs sterker uit zullen komen. Ik geloof in het concept we are in charge of our own destiny. Ik reken op jullie ondersteuning, ook wanneer er moeilijke beslissingen moeten worden genomen! Ik wil iedereen bedanken voor de inzet en ondersteuning het afgelopen jaar, relax gedurende de feestdagen en ik wens jullie prettige feestdagen en een safe en gezond GRAN TANGI PETER DE WIT 2

3 Op dinsdag 9 december 2008 vond de reguliere Monthly Communication meeting plaats in de lunchroom van building 701. Tijdens deze meeting zijn de resultaten van de maand november gepresenteerd. In verband met een Restricted Work Day Case gaf Mariska van den Berg, Superintendent van de afdeling Precipitation aan, dat er een finger injury heeft plaatsgevonden waarbij een employee een snee en kneuzingen heeft opgelopen aan zijn linkermiddelvinger. Het ongeluk heeft zich voorgedaan tijdens serviceactiviteiten bij Precipitator #53. Deze activiteiten zijn opnieuw bekeken en er zijn modificaties aangebracht op het systeem waardoor een soortgelijk ongeluk zich niet kan herhalen. Adit Moensi, Accounting Superintendent, presenteerde de CAP (Cost of Alumina Produced), waarbij hij aangaf dat de ongunstige prijzen van Bauxiet en Caustic onze kosten omhoog hebben gestuwd. Volgens Amresh Lachman, projectleider van het Air MIM team, heeft een survey naar air lekkages bij de afdelingen Precipitation, Digestion en Calcination plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek zijn naar de betreffende afdelingen gestuurd, waarbij intern zal moeten worden bepaald welke zaken met prioriteit aangepakt moeten worden. De volgende stap is om de compressor operation strategy in Powerhouse grondig te bekijken. Daarnaast zal het team vanaf volgende maand starten met een awareness programma voor de employees om ze bewust te maken van het gebruik van air. Rudi Liems ging in op de stand van zaken voor wat de MIM Eliminate Alumina Dust Emissions Refinery & Port betreft. Hij gaf onder andere aan dat er aan de 51 ABX truck loading station is gewerkt. De aangepaste truck loading spouts zijn nu ook geïnstalleerd op de 51 A tank, terwijl de 51 B tank reeds is afgerond. De materialen voor de Monthly Communication truck discharge spouts zijn al binnen en moeten nog geïnstalleerd worden. Voor de dust collection system zijn er 3 anemometers aangeschaft om de snelheid in de afzuigbuizen op te meten teneinde deze goed af te kunnen stellen. Ook is er gewerkt aan de alumina Shiploader, waarbij gebleken is dat het vrijkomen van stofemissies tijdens het laden van schepen drastisch zijn verminderd. Michel Pengel, Production Manager, gaf de algemene resultaten van de maand november weer. Behalve de recordable finger-injury bij de afdeling Precipitation hebben er zich ook 4 First Aid ongelukken voorgedaan namelijk een bijensteek, een hearing impairment, een lip-injury, en een schouderverrekking. Er heeft zich in de maand november geen spill outside the curb plaatsgevonden. Bij het onderdeel People vermeldde hij dat de resultaten van de Salary Survey 2008 reeds binnen zijn. Het managementteam zal de resultaten eerst doornemen alvorens deze te communiceren naar de plant. De employee data audit is nog gaande waarbij tot nu toe slechts 61% van de employees de ingevulde formulieren hebben teruggezonden. Hij deed daarom een beroep op de afdelingshoofden om hun personeel alsnog aan te sporen hun input te geven. Verder zijn er in de maand november 4 vacatures bij de afdelingen Bauxite Preparation, Clarification, Engineering en Human Resources ingevuld. Inzake trainingen gaf hij te kennen dat het Apprentices leerlingenprogramma reeds van start is gegaan. Voor wat Community en PR betreft heeft de officiële sluiting van Month of Service bij het kruispunt plaatsgevonden. Verder is de voormalige Managing Director van Suralco, Warren Pedersen door President Ronald Venetiaan gedecoreerd. Inzake de productiekwaliteit gaf hij aan dat er zich geen off spec shipments naar de klanten hebben voorgedaan. Echter waren er 8 dagen waarbij niet is voldaan aan de hoger "Quality Day" specificaties. De productie is niet geweest zoals gepland wat voornamelijk te wijten was aan het defect raken van de contact heater in bld. 25A (de-silicatie tanks). De ontstane verlaagde temperatuur had een negatieve impact op mud settling and filtratie. De realisatie van de ReX organisatiestructuur alsook de coaching cards en audits die door de focusteams worden uitgevoerd zijn, op dit moment gaande. Dit is evenzo het geval bij de uitvoering van asset walk down in Digestion. Binnen de ABS afdeling ligt de focus op energiereductie die gericht is op de heaters in Digestion (heater connection, heater management, maintenance strategy), alsmede de soda connection. Armand Tjong A Hung, Manager Reliability Maintenance & Services, vervolgde de meeting door het belang van Work Management en Material Management aan te geven waarbij de nadruk werd gelegd op Planning en Scheduling. De aandacht werd gevraagd voor de rol en verantwoordelijkheid van een Planner en Maintenance Foreman. Hij presenteerde ook de cijfers van Maintenance Labor Productivity over de jaren van AWA Atlantic waaruit bleek dat er bij Suralco geen structurele verbetering heeft plaatsgevonden. De uitdaging nu is om de best practices van Planning & Sheduling en de uitvoering volgens de ReX principes succesvol te implementeren om zodoende structurele verbeteringen te kunnen bereiken. Volgens Rudi Liems, Power Manager, heeft in ons Power systeem een power dip en een boilertrip plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat de kosten voor onze Afobaka Hydro Plant hoger waren dan gepland. Tenslotte ging Peter de Wit, Managing Director in, op de invloeden van de wereldcrisis die vooralsnog invloed heeft op voornamelijk de marktprijzen voor metaal en LME (London Metal Exchange). Alle Alcoa raffinaderijen hebben een survival plan opgemaakt waarbij het zoveel als mogelijk reduceren van kosten centraal staat. Hij deed een beroep op alle werknemers van Suralco om zich voor het uitvoeren van de survival plan volledig in te zetten. 3

4 Enkele markante momenten in 2008 De Brokopondo-overeenkomst bestond op 27 januari 50 jaar. Met de ondertekening van deze overeenkomst in 1958 kon de bouw van de Waterkrachtcentrale te Afobaka worden gestart. Werknemers van de afdeling Digestion hebben in januari de spits afgebeten voor wat de Employee Suggestion System betreft. De condensatievalven op de Heat Interchange #5 in building 40, zijn volledig aangepast aan de safety en ergonomische standaarden. Enkele EHS employees hebben in februari deelgenomen aan de 3 daagse workshop Herbestemming uitgemijnde bauxietgebieden Moengo en Coermotibo welke was georganiseerd door Bauxiet Instituut Suriname. In de eerste week van april heeft Det Norske Veritas (DNV) een integrale audit (ISO 14001/ ISO 9001 en OHASAS) uitgevoerd. Naast enkele verbeterpunten die zijn geconstateerd is deze audit voor Suralco succesvol geweest. 4

5 Enkele markante momenten in 2008 Met de plannen om de bauxietresidu opslagfaciliteiten in de komende jaren aan te passen heeft Suralco een milieu en Sociale Effecten Analyse laten uitvoeren door Consultancy Environmental Resources Management. De bewoners en belanghebbenden van de omgeving zijn in juni te Le Jardin (Accaribo) over dit project geïnformeerd. In juli is het officiële startsein gegeven voor de implementatie van het Reliability Excellence project in de pilot Area Clarification. People Engagement Survey 2008 In september heeft de People Engagement Survey 2008 plaatsgevonden. Het participatiecijfer voor dit jaar (66.23%) is in vergelijking met het vorig jaar (57.65%) toegenomen. Echter is de engagement bij het bedrijf afgenomen (51%). Suralco s Jeugdkamp 2008 heeft in de periode 15 tot en met 18 september plaatsgevonden. Aan dit kamp hebben ruim 63 kinderen van Suralcomedewerkers deelgenomen. 5

6 Enkele markante momenten in 2008 Teneinde arbeidszekerheid en bedrijfscontinuïteit te bevorderen hebben Suralco en de Algemene Werknemers Organisatie (AWO) in de maand september een Memorandum of Understanding getekend. Na negen jaar Suralco als Managing Director succesvol te hebben geleid heeft Warren Pedersen in september zijn assignment in Suriname afgerond door elders binnen Alcoa een nieuwe functie te aanvaarden. Zijn opvolger is Peter de Wit. Na ongeveer 13 jaar is het leerlingenprogramma in november weer van start gegaan waaraan 36 Apprentices Process Operators deelnemen. Het programma wordt verzorgd door Instituut voor Technologisch Toegepast Onderzoek (INTEC) in het gebouw van de Insitute for Graduate Studies op het Universiteitscomplex. Uit erkentelijkheid voor haar participatie aan de activiteiten van de Suriname Business Coalition Against HIV/AIDS in het jaar 2008 heeft Suralco in december een Award ontvangen. 6

7 Suralco in de community in 2008 enkele markante momenten Het Diakonessehuis, één van de grootste ziekenhuizen in ons land werd in november 2007 geteisterd door hevige rukwinden waarbij een deel van het dak was weggerukt. Alcoa Foundation heeft in verband met de renovatiewerkzaamheden in februari een donatie van US$ gedaan. In maart is het 100 bomen milieuproject van de St. Paulusschool van start gegaan welke door Suralco was gefinancierd. Het doel van dit project was om de bewustwording van de studenten te vergroten en het behoud van ons milieu zoveel als mogelijk te stimuleren. In verband met Aardedag op 22 april heeft Suralco een boom geplant op het terrein van de Djamiatul Islamiahschool te La Vigilantia. De boom is een symbolisch teken voor behoud van ons milieu. Suralco heeft in mei deelgenomen aan de informatiebeurs welke was georganiseerd door de oudervereniging van de International Academy of Suriname. Het doel hiervan was om de studenten te informeren over studie- en carrièremogelijkheden. Met een schenking van Alcoa Foundation (US$ ) in juli kon het Academisch Ziekenhuis haar 15 jaar oude camera voor het maken van foto s voor het oog vervangen. In augustus werden de winnaars van de Natuurkunde Olympiade in Corner House bekendgemaakt. Deze activiteit is dit jaar geheel door Suralco gesponsord. Suralco heeft op 3 oktober het startsein gegeven voor Month of Service (MOS) bij het Kruispunt Highway/La Vigilantia waarbij de community en de overheid als partner hebben geparticipeerd. De lagere school te Bakaliba in het district Brokopondo is op 27 oktober overgedragen aan het Ministerie van Onderwijs en Volktsontwikkeling welke is gefinancierd door Suralco en Alcoa Foundation. In de tweede week van november werd Month Of Service officieel met de oplevering van het kruispunt Highway/La Vigilantia afgesloten. 7

8 Nieuwjaarswensen van het Management Team Mede namens de gehele EHS afdeling wens ik u allen een goed uiteinde en een voorspoedig en vooral veilig 2009 toe. Ondanks de moeilijke tijden die we met z n allen doormaken moeten we het belang van het streven naar een veiligere werkplek niet uit het oog verliezen. Firoz Habieb EHS Manager Zoals jullie ondertusssen van mij gewend zijn zullen we 2009 inluiden met instrukties voor het standaardiseren van onze EHS werkzaamheden. Hierbij zal worden getracht de EHS vergaderingen en veldbezoeken gestandaardiseerd uit te voeren met een vaste agenda -en aandachtspunten waaraan gewerkt zal moeten worden. De coaching door de leidinggevenden op alle niveaus van onze organisatie zal een belangrijke plaats moeten gaan innemen bij het oplossen van knelpunten. Hiermee willen we de status quo welke onze EHS performance de laatste paar jaren heeft doorgemaakt doorbreken en daadwerkelijk gaan voor een Zero Incidents workplace. Tot slot hoop ik dat het nieuwe jaar voor u en uw gezin er één wordt waarbij al uw wensen in vervulling mogen gaan. In 2008 zijn op veel gebieden goede prestaties geleverd, het was een bewogen jaar met veel veranderingen en hoogtepunten, niet alleen binnen Suriname en Suralco maar ook mondiaal zal ook een bewogen jaar worden en wij zullen hoogte- maar ook dieptepunten ervaren. Het zal een jaar worden waarbij de mensen -People- binnen onze organisatie een essentiële rol zullen en moeten spelen, want per slot van rekening zullen en kunnen alleen mensen het onderscheid maken als het gaat om het omzetten van difficulties in opportunities. Voor 2009 wil ik het volgende meegeven: With a lot of positive energy you have to energize people to perform on the edge and in a passionate way which will enable them to accelerate in execution, resulting in good and even excellent performance. Namens mijn divisie wens ik aan u en uw familie een goede en veilige afsluiting van het jaar 2008 en een gelukkig en bovenal gezond 2009 toe! Meredith Mac Arthur Human Resources Manager Ik wens, namens mijn Divisie, aan alle Suralconiërs en Contractors veilige, gezonde en zeer aangename feestdagen toe. Suralco zal 2009 met enorme financiële uitdagingen starten. Wij zullen in het komende jaar met zijn allen moeten laten zien, dat wij ook dit tot een succesvol einde zullen brengen. Rudi Liems Power Manager In 2009 hebben wij dan ook de grootste uitdaging om zowel onze routinematige operationele-, dienst- en onderhoudstaken als de out of the box ideeën nog efficiënter en sneller uit te voeren, zodat alle hierbij behorende kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden. 8

9 Nieuwjaarswensen van het Management Team Een ieder wens ik een gelukkig, voorspoedig, gezond en veilig nieuw jaar toe. Dat al uw dromen mogen uitkomen in Caroline Tjin Tham Sjin Manager Special Projects Beste Suralcomedewerkers en contractors, Allereerst heel hartelijk dank voor alle inzet en het werk in 2008; de resultaten liegen er niet om. Ik denk dat we als werknemers van dit bedrijf trots mogen zijn op onze prestatie en daarvoor mijn felicitaties en dank. Het jaar 2009 heeft vele uitdagingen, vooral in het licht van de economische en onze bauxiet situatie. Ik twijfel er echter niet aan dat deze groep er nog sterker van zal worden en uiteindelijk nog mooiere resultaten zal neerzetten. Alvin Venetiaan Technical Manager Ik wens U allen en Uw familieleden een veilig, gezond en gelukkig 2009 toe. Ik wens iedere employee en hun gezin een hele goede gezondheid en een veilig 2009 toe. Het komend jaar wordt door de wereldcrisis een moeilijk jaar voor iedereen. Desondanks zal veilig werken en respect voor het milieu steeds vooraan moeten staan. Juist in deze tijd zullen we ons extra moeten inzetten als Surinamers en er alles aan moeten doen dat de de bauxietindustrie een belangrijke plaats blijft in nemen; do more with less is dan ook de challenge die ons te wachten staat. Nogmaals de beste wensen voor het komend jaar. Armand Tjong A Hung Manager Reliability Maintenance & Services 9

10 Nieuwjaarswensen van het Management Team Janice Veira Controller Het jaar 2008 zag er tot en met het derde kwaartaal veelbelovend uit. De wereldwijde financiële crisis die zijn intrede deed in het vierde kwartaal heeft dit vooruitzicht drastisch veranderd, ook voor ons op Paranam. Vanuit een financieel perspectief wordt het jaar met grote uitdagingen afgesloten. De uitdaging voor 2009 zijn enorm, maar ik heb er alle geloof in dat wij als Suralconiërs wederom in staat zullen zijn ons in moeilijke tijden sterk te maken om deze negatieve effecten op te vangen. Ik wens jullie allen en familieleden een veilige jaarafsluiting en een gezond en voorspoedig 2009 toe. Remember CASH is KING, thuis en op het werk. Onze gezondheid is het hoogste goed en vandaar dat zero accidents hoog in ons vaandel moet blijven. Zero accidents is mogelijk. Geloof erin en werk eraan en het zal realiteit worden! Ik wens een ieder een gezond en veilig 2009 toe. Michel Pengel Production Manager Beste mensen, Faizal Illahibaks ABS Manager Allereerst wil ik een ieder heel hartelijk dank zeggen voor zijn of haar inzet in het jaar 2008, dat als succesvol mag worden gezien. En voor 2009 het allerbeste voor U en UW FAMILIE. Het jaar 2009 zal een speciaal jaar worden met een heleboel moeilijke uitdagingen en vraagt om extra inzet. Yes we can, ik ben ervan overtuigd dat we het samen aankunnen. Er staan een heleboel powerful ABS tools tot onze beschikking en als wij deze tools, employees, klanten en middelen onderling beter connecten komen wij glansrijk door de wereldcrisis periode heen. Aan alle employees wens ik een goede afsluiting van het jaar 2008 toe. Vooral een voorspoedig 2009 in goede gezondheid. Clement Bailey Medical Director 10

11 Werknemers van Suralco en Billiton staan voor het jaar liters bloed af Een team van het Surinaamse Rode Kruis is op vrijdag 12 december voor de vierde en tevens laatste keer voor het jaar 2008 bij de Medische Dienst van Suralco te Paranam geweest voor bloeddonatie. Een bloeddonatie is een vrijwillige afgifte van bloed door een bloeddonor. Ruim 84 werknemers van zowel Suralco als BHP Billiton hebben op die dag bloed afgestaan. Voordat er bloed wordt afgestaan ondergaan de donoren eerst een medische keuring waarbij onder andere de bloeddruk en hemoglobine gehalte wordt opgemeten. Ook wordt nagegaan welke medicamenten zij de afgelopen periode hebben gebruikt. Indien deze worden goed gekeurd mogen ze dan bloed afstaan. Als blijkt dat bijvoorbeeld hun bloeddruk hoog ligt, wordt er voor herstel een uitstelperiode in acht genomen. Na deze periode worden ze weer medisch gekeurd zegt Beverly Ting A Kee, Keurings Arts van het Rode Kruis. Van elke donor wordt er een halve liter bloed afgenomen. Ook Hendrik Pawiroredjo heeft deze keer bloed afgestaan. Hij is in de functie van General Mechanic werkzaam op de afdeling Clarification. Ik doneer al 16 jaar bloed en voel me bijzonder gelukkig. Ik voel me geroepen om ook op deze manier mijn mede mensen te helpen gaf hij tijdens een interview met de redactie van Bauxco Nieuws aan. Voor dit jaar is er ruim 152 liters bloed afgestaan. Het Surinaamse Rode Kruis, dat jaarlijks de bloeddonatie doet plaatsvinden, is een door vrijwilligers gedragen humanitaire hulporganisatie, die actief bijdraagt aan een meer menswaardige samenleving. Eén van haar voornaamste kerntaken is het zorgen voor bloedvoorziening ten behoeve van de Nationale Bloedbank. De coördinatie voor bloeddonatie alhier ligt in handen van LIFE!. DOOR BLOED TE GEVEN RED JE LEVENS VAN ANDEREN!!!!!! 11

12 Personele Mededelingen Franklin O Brien Power System Control Operator Powerhouse Ricardo Alladin Per 15 december 2008 is Ricardo in dienst getreden bij Suralco. Hij rapporteert aan ABS Manager Faizal Illahibaks. Aan hem wordt veel succes toegewenst in zijn nieuwe loopbaan. Vuurwerktips Lees de handleiding vooraf en niet tijdens het afsteken. Net als bij autorijden is ook vuurwerk afsteken onder invloed erg gevaarlijk, want door alcohol wordt je reactie vermogen traag. Bedenk van tevoren welke kleding je draagt bij het afsteken van vuurwerk. Kunststof kleding zoals Nylon is bijzonder gevoelig voor open vuur en vat derhalve snel vlam. Kinderen zijn onvoorspelbaar. Ze kunnen je verrassen door op onverwachte momenten ineens ergens bij te staan of weg te springen. Je kunt ze vooraf vertellen wat er gaat gebeuren. Laat ook andere omstanders duidelijk weten wat je gaat doen en verzoek ze om op een afstand te blijven. Verder is het geen goed idee om kinderen zelf vuurwerk af te laten steken. Sterretjes zien er heel lief uit in kinderhanden, maar een ongeluk is snel gebeurd. Dieren reageren over het algemeen angstig op harde geluiden en lichtflitsen. Hun natuurlijk instinct geeft bij dergelijke prikkels het signaal dat er gevaar dreigt. Als zij schrikken, kunnen ze bijvoorbeeld de straat oprennen. Dat is tijdens de oudejaarsnacht natuurlijk geen prettige situatie. Houdt daarom rekening met dieren tijdens het afsteken van vuurwerk. Ruim na het afsteken van vuurwerk altijd op en wacht er niet te lang mee. Je hebt altijd van die kinderen die op zoek gaan naar vuurwerk dat niet is afgegaan. De gevolgen kunnen vaak rampzalig zijn! Bij brandwonden geldt: Eerst water, de rest komt later! Het is namelijk ontzettend belangrijk dat dergelijke wonden worden gekoeld met behulp van lauw (kraan-) water. Afhankelijk van de ernst van de verbranding kan het noodzakelijk zijn de huisarts of EHBO te bezoeken voor behandeling. Voor kleine (eerstegraads) brandwonden is koelen met water meestal voldoende. 12 Bron:

vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50

vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50 vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50 Eén van de hoogtepunten in de viering van 90 jaar Suralco is een expositie, die in het Congresgebouw bij het Onafhankelijkheidsplein wordt gehouden. Minister

Nadere informatie

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject Juni 2011 Programma 1. Welkom en mededelingen 2. Doel van de vergadering en introductie 3. Het Nassau Plateau bauxietmijnproject & de weg van Nassau

Nadere informatie

Minister President Balkenende op bezoek

Minister President Balkenende op bezoek 30 mei 2008-59 e jaargang no. 11 Minister President Balkenende op bezoek v.l.n.r: Managing Director BHP Billiton John Sew A Tjon, Premier Jan Peter Balkenende, Ambassadeur van Nederland in Suriname Tanya

Nadere informatie

27 februari 2009-59 e jaargang no. 4. Ron Dhauri (r) draagt de ReX voetbal over aan Rudi Liems (l)

27 februari 2009-59 e jaargang no. 4. Ron Dhauri (r) draagt de ReX voetbal over aan Rudi Liems (l) 27 februari 2009-59 e jaargang no. 4 ReX implementatie in Powerhouse De ReX implementatie heeft in de Powerhouse Divisie op 16 februari jongstleden plaatsgevonden. De ReX voetbal werd symbolisch door de

Nadere informatie

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord.

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord. Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord Paranam, Suriname 1 Doel van deze presentatie ERM introduceren: de consultant die

Nadere informatie

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES 28 augustus 2009-59 e jaargang no. 10 MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES Aan de eerste ronde van de MULO Natuurkunde Olympiade hebben dit jaar 1400 scholieren afkomstig van 46 MULO scholen

Nadere informatie

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn October 2011 Programma 5 min. Welkom en mededelingen 5 min. Doel van de bijeenkomst en introductie 10 min. De voorgenomen Lelydorp 1 bauxietmijnproject

Nadere informatie

11 juni 2004-55 e jaargang no. 23

11 juni 2004-55 e jaargang no. 23 11 juni 2004-55 e jaargang no. 23 Port Operations noteerde eind mei zijn tweede record in een maand. Er werd vanuit Coermotibo 207.577.00 metrieke ton bauxiet aangevoerd voor de verwerking tot aluinaarde

Nadere informatie

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP Agenda Stork Lean in Maintenance De stoommachine Evaluatie Doelstelling in een praktijksimulatie: kennismaken met lean principes, methoden en tools. toepassen

Nadere informatie

Verder in deze editie: Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project.

Verder in deze editie: Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project. 28 mei 2010-60 e jaargang no. 5 Workshop Work Stoppage te Moengo Te Moengo mines vond op 22 april jl. de workshop Work Stoppage plaats waaraan 105 employees hebben deelgenomen. Het doel van deze workshop

Nadere informatie

7 januari 2005-56e jaargang no. 1

7 januari 2005-56e jaargang no. 1 7 januari 2005-56e jaargang no. 1 Een truck, beladen met een container van Aggreko rijdt voor het Powerhouse langs naar de omgeving van de Main Switch Yard om daar zijn vracht af te leveren. Vanaf de vorige

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Merian Gold Project. Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011

Merian Gold Project. Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011 Merian Gold Project Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011 Welkom & introductie Doel van deze publieke bijeenkomst: Geïnteresseerden informeren over het Project Het Merian

Nadere informatie

Smart Datacenter Services

Smart Datacenter Services Smart Datacenter Services Naast het borgen van de continuïteit wijst onafhankelijk onderzoek uit dat de drie belangrijkste zaken zijn om het onderhoud en beheer van een datacenter uit te besteden zijn:

Nadere informatie

Begeleiden van veranderingen bij bpost

Begeleiden van veranderingen bij bpost Begeleiden van veranderingen bij bpost Overzicht 6 kritische succesfactoren 2 cases Weten waar naartoe Het grote verhaal Partnering met de sociale partners Monitoren & managen van engagement en welzijn

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

ENGAGING OUR PEOPLE ANNIEK MAUSER SUSTAINABILITY DIRECTOR UNILEVER BENELUX

ENGAGING OUR PEOPLE ANNIEK MAUSER SUSTAINABILITY DIRECTOR UNILEVER BENELUX ENGAGING OUR PEOPLE ANNIEK MAUSER SUSTAINABILITY DIRECTOR UNILEVER BENELUX Unilever is a global company UNILEVER IS EEN WERELDWIJD BEDRIJF 171.000 werknemers Vestigingen in 100 landen Onze producten worden

Nadere informatie

2 juli 2004, 55e jaargang no. 26

2 juli 2004, 55e jaargang no. 26 2 juli 2004, 55e jaargang no. 26 Ongelukken als gevolg van het niet op de juiste wijze omspringen met elektriciteit moeten - en dit hoeft eigenlijk geen betoog - voorkomen worden, op de werkplek èn daarbuiten.

Nadere informatie

REX Change Management Training

REX Change Management Training 20 maart 2008-59 e jaargang no. 06 REX Change Management Training In het kader van de implementatie van Reliability Excellence (REX) op Suralco, is van 19-21 februari de tweede Change Management sessie

Nadere informatie

24 december 2009-60 e jaargang no. 14

24 december 2009-60 e jaargang no. 14 24 december 2009-60 e jaargang no. 14 1 2 Year End boodschap van de Managing Director Beste medewerkers, Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht is het goed om het jaar 2009 te evalueren en vooruit te

Nadere informatie

2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige

2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige 1 2 Interactief op afstand 3 Afstand wordt minder belangrijk 4 Herkenbaar? Druk op tarieven Klanten stellen hogere eisen Vraag om nieuwe producten Nieuwe samenwerkingen nodig om deze te maken Regelgevers

Nadere informatie

In deze editie: Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director. Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara. Year-end celebration Suralco Cook-out

In deze editie: Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director. Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara. Year-end celebration Suralco Cook-out 07 januari 2011-60e jaargang no. 12 In deze editie: Pag. 2 Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director Pag. 3 Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara Pag. 4 Year-end celebration Suralco Cook-out Pag.

Nadere informatie

PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde.

PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde. 21 december 2007-58 e jaargang no. 38 PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde. De bewoners van het tehuis

Nadere informatie

3 augustus 2007-58 e jaargang no. 28

3 augustus 2007-58 e jaargang no. 28 3 augustus 2007-58 e jaargang no. 28 Op woensdag 18 juli jl. heette de heer Allan Li Fo Sjoe, waarnemend voorzitter van het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit, ruim 160 studenten en een vertegenwoordiging

Nadere informatie

HUMAN RELATIONS. McDonald s België. McDonald s België HUMAN RELATIONS

HUMAN RELATIONS. McDonald s België. McDonald s België HUMAN RELATIONS McDonald s België McDonald s België HUMAN RELATIONS HUMAN RELATIONS We believe in everyone s potential, so we create a work environment where everyone can keep on going McDonald s wereldwijd Aanwezig in

Nadere informatie

ASSET WALK DOWN IN DIGESTION

ASSET WALK DOWN IN DIGESTION 19 september 2008-59 e jaargang no. 19 Als onderdeel van het ReX-wave 3 programma is er op 25 augustus jongstleden een aanvang gemaakt met een Asset Walk Down op de afdeling Digestion. Bij Digestion zijn

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Marktprijzen Macro-economie Markten in mineur Afgelopen week De angst voor een wereldwijde economische vertraging is weer toegenomen na een slechte

Nadere informatie

T-Mobile Nederland Finance Operations

T-Mobile Nederland Finance Operations T-Mobile Nederland Finance Operations Presentatie BI Award 2005 23 Februari 2006 Peter Meefout Directeur Finance Operations Author/Date T-Mobile Nederland: de organisatie Wie we zijn Een van de drie strategische

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

Roel de Vries AGENDA. Pridea, heel kort. Achtergronden innovatie LGI/UPC. Gestelde vragen 22-02-2013

Roel de Vries AGENDA. Pridea, heel kort. Achtergronden innovatie LGI/UPC. Gestelde vragen 22-02-2013 Roel de Vries 22-02-2013 AGENDA Pridea, heel kort Achtergronden innovatie LGI/UPC Gestelde vragen DOEL VAN VANDAAG 1. Discussie obv gestelde vragen 2. Kan Pridea waarde toevoegen aan LGI/UPC Our greatest

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Persoonlijke aandacht voor de reis van de medewerker. Bart Beek Employer Branding Experience 2014

Persoonlijke aandacht voor de reis van de medewerker. Bart Beek Employer Branding Experience 2014 Persoonlijke aandacht voor de reis van de medewerker Bart Beek Employer Branding Experience 2014 Hoe de reis begon Manager Binding en Behoud Centraal Wervingsburo : waarom is/was zo n functie nodig? verschil

Nadere informatie

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011 Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid Moerdijk, 30 Juni 2011 Annemarie van der Rest Manager Health, Safety and Environmental Affairs Shell Nederland

Nadere informatie

WELKOM SKYSCRAPERS! PROJECTMATIG WERKEN 11 SEPTEMBER 2015 THE SECRET OF CHANGE IS TO FOCUS ALL OF YOUR ENERGY.

WELKOM SKYSCRAPERS! PROJECTMATIG WERKEN 11 SEPTEMBER 2015 THE SECRET OF CHANGE IS TO FOCUS ALL OF YOUR ENERGY. WELKOM SKYSCRAPERS! PROJECTMATIG WERKEN 11 SEPTEMBER 2015 DENNIS ROQUE RENATE HAVERKAMP THE SECRET OF CHANGE IS TO FOCUS ALL OF YOUR ENERGY. NOT ON FIGHTING THE OLD, BUT ON BUILDING THE NEW. Socrates PROGRAMMA

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Value Driven Maintenance: Een tevreden klant of alleen een speeltje van de Technische Dienst. Sponsoren

Value Driven Maintenance: Een tevreden klant of alleen een speeltje van de Technische Dienst. Sponsoren Value Driven Maintenance: Een tevreden klant of alleen een speeltje van de Technische Dienst R.J.H.C. van velzen Astellas Meppel Content Partners: Sponsoren Wie ben ik wat ben ik Robert van Velzen: 49

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Nico Verbaan

Curriculum Vitae. Nico Verbaan Curriculum Vitae Nico Verbaan oog voor resultaat/hart voor mensen hr = mindset het nwe ontwikkelen talent management people & performance can do/will do Geboortedatum 18 januari 1964 Adres Groen-blauwlaan

Nadere informatie

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 Environmental and Social Assessment Stakeholder Engagement EIA Fishing Biodiversity

Nadere informatie

Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study. LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen

Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study. LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen aankondiging 10:15 Case study: Stakeholders Kick-off meeting, minder gedoe

Nadere informatie

Operational Excellence

Operational Excellence Operational Excellence Totaal oplossing voor Operational Excellence biedt inzage in verbeteringspotentieel For more information visit us at www.novotek.com 12/02/2015 Page 2 Agenda Wat is Operational Excellence?

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

De gevolgen van de Union Customs Code voor bedrijven

De gevolgen van de Union Customs Code voor bedrijven De gevolgen van de Union Customs Code voor bedrijven Survey-resultaten, 2016 Over de survey De UCC-survey van KGH is uitgevoerd als hulpmiddel voor u om de implementatie van de Union Customs Code, zoals

Nadere informatie

De juiste requirements juist

De juiste requirements juist De juiste requirements juist Een voorwaarde voor succesvolle applicatie ontwikkeling Arno van Herk Managing partner Synergio B.V. a.van.herk@synergio.nl 2011 Een brug naar onze presentatie Uniface is Compuware's

Nadere informatie

Veiligheid & cultuur vanuit luchtvaartperspectief

Veiligheid & cultuur vanuit luchtvaartperspectief Veiligheid & cultuur vanuit luchtvaartperspectief Marijn Giesberts en Gerben van Baren Luchtvaartveiligheidspecialisten Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) marijn.giesberts@nlr-atsi.nl gerben.van.baren@nlr-atsi.nl

Nadere informatie

Workshop Land Management Programma

Workshop Land Management Programma 01 december 2010-60e jaargang no. 11 Workshop Land Management Programma Verder in deze editie: Pag 2 Caustic Cleaning van Flash tanks Precipitation Pag 3 -Bezoek Bauxiet Instituut Suriname aan Suralco

Nadere informatie

GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS GENERAL FACTSHEET GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS T-Gradin ondersteund haar klanten met Project Management services en is opgericht in 2000 in Nederland. Door een toenemende behoefte aan onafhankelijke

Nadere informatie

Financiering voor FEL2 Nassau. studie goedgekeurd. Verder in deze editie: Pag. 2 (vervolg) Finan ciering FEL2 Nassau

Financiering voor FEL2 Nassau. studie goedgekeurd. Verder in deze editie: Pag. 2 (vervolg) Finan ciering FEL2 Nassau 29 januari 2010-60e jaargang no. 1 Financiering voor FEL2 Nassau studie goedgekeurd Suralco begon in november 2008 met de evaluatie van de haalbaarheid van de ontwikkeling van een bauxietmijn op de Nassau

Nadere informatie

Enable all people to travel by plane

Enable all people to travel by plane Enable all people to travel by plane 3 Transavia from the air Enable all people to travel (by plane) Accessible, friendly, unforgetable Passenger experience index 74 Fuel 381 mln liters 104 destinations

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com APMG-International Webinar (In samenwerking met Ultracomp Academy) ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com ITIL

Nadere informatie

Van Harte Gefeliciteerd!!! Heilig Hartschool - 60 jaar

Van Harte Gefeliciteerd!!! Heilig Hartschool - 60 jaar 22 augustus 2008-59 e jaargang no. 17 Heilig Hartschool - 60 jaar Op dinsdag 12 augustus jongstleden bestond de Heilig Hartschool te La Vigilantia 60 jaar. Deze school accommodeert ongeveer 300 kinderen

Nadere informatie

Hoe combineer je Mindfullness, Passie en Power (onderscheidend) om een

Hoe combineer je Mindfullness, Passie en Power (onderscheidend) om een Hi Paul, Robin, Bram, Jan, Wat ik wil voorstellen om bij de launch, waarom we samenwerken en wat we gaan doen, ook een (link naar) Ebook mee te geven met - ons onderscheidend vermogen en een tip van de

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Hoe ontwikkel ik een HRO teamcultuur?

Hoe ontwikkel ik een HRO teamcultuur? Hoe ontwikkel ik een HRO teamcultuur? Xaf Utberg DHV Robert Taen Apollo13 consult De doorbraak van het grote zwijgen HRO conferentie 15 november 2011 Xaf Utberg DHV www.dhv.com APOLLO 13 consult Robert

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

De Facto Image Building & Securex. Social Media & Engagement Journey 2011-2013

De Facto Image Building & Securex. Social Media & Engagement Journey 2011-2013 De Facto Image Building & Securex @stefdfib Social Media & Engagement Journey 2011-2013 @AnianaT De Facto Image Building in België 23 jaar onafhankelijk Belgisch full service communicatiebureau 32 medewerkers

Nadere informatie

Wat zijn de succescriteria voor een partnership?

Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Chemical Power Oil & Gas Wie zijn wij Arno Gerrets Agrifirm Manager Techniek Maries van Aert Stork Technical services Consultancy Manager Onderhoud en Investeringen

Nadere informatie

Suralco krijgt Award voor participatie aan Suriname Business Coaliton activiteiten

Suralco krijgt Award voor participatie aan Suriname Business Coaliton activiteiten 12 december 2008-59 e jaargang no. 25 Suralco krijgt Award voor participatie aan Suriname Business Coaliton activiteiten In het kader van Wereldaidsdag op 1 december vond in het Best Western hotel een

Nadere informatie

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014 Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE Tessenderlo, 25 april 2014 DEEL 1: Interne Communicatie: MEMBERSHIP Communication Interne -1. Evaluation Tools voor de club -2. Membership Trends

Nadere informatie

REDUCING COST BY INCREASING EFFICIENCY!! ReX implementatie in Digestion

REDUCING COST BY INCREASING EFFICIENCY!! ReX implementatie in Digestion 30 januari 2009-59 e jaargang no. 2 ReX implementatie in Digestion Op maandag 19 januari jongstleden vond de Kick off van het ReX project in de afdeling Digestion plaats. Tijdens deze gelegenheid overhandigde

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 12 november 2015 Sectorcommentaar Metaal en mijnbouw Door Marina Hagoort, beleggingsanalist van het ING Investment Office In dit rapport vindt u onze vooruitzichten

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Cloud computing Waar begin je aan? Piloot Martin van den Berg, Sogeti NL 3 Agenda 4 Kijkje achter de wolken Yes, het werken in de cloud heeft

Nadere informatie

Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession. Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012

Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession. Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012 Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012 Leo van Rijn Vice President Base Maintenance KLM Engineering & Maintenance 40 years

Nadere informatie

Digitalisering van de voedselketen

Digitalisering van de voedselketen Digitalisering van de voedselketen Patrick Roelandt Director Strategy, Technology & Business Innovation @PatrickRoelandt 26/11/2014 http://nl.linkedin.com/in/patrickroelandt Version: [###] Classification:

Nadere informatie

7 december 2007-58 e jaargang no. 37. Deelnemers van Jamalco, Point Comfort, San Ciprián en Suralco

7 december 2007-58 e jaargang no. 37. Deelnemers van Jamalco, Point Comfort, San Ciprián en Suralco 7 december 2007-58 e jaargang no. 37 Deelnemers van Jamalco, Point Comfort, San Ciprián en Suralco In het kader van de ABS Acceleration Network activiteiten is van 5 tot 9 november j.l. een workshop gehouden

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT

WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT Sinds 1981 verzorgt Sodexo de cateringservices bij de Provincie Utrecht. Vanaf 2010 is deze dienstverlening geleidelijk uitgebreid. Sodexo werd toen aangenomen

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2015

Nieuwsbrief Oktober 2015 Nieuwsbrief Oktober 2015 Vooraf Nu het nieuwe studiejaar goed en wel is begonnen en iedereen weer een beetje in het ritme zit, zijn de leden van de Hanze Racing Division druk in de weer om alle werkzaamheden

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Hidden Profit.! Optimal Hotel Performance!

Hidden Profit.! Optimal Hotel Performance! Creatieve Omzet! Verantwoorde Kostenbesparingen! Een Uitdagende Economische Realiteit.! Loopt u voorop en groeit uw marktaandeel! of staat u achter en verliest u terrein?! Royal Bank of Scotland klaar!

Nadere informatie

Lieke Drukker Ninja van der Honing september 2012

Lieke Drukker Ninja van der Honing september 2012 Lieke Drukker Ninja van der Honing september 2012 Wij Jullie Afstemmen verhaal op jullie vragen Iedereen stopt tijd en vooral energie in het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

5 november 2004, 55 e jaargang no. 44. secondary tank

5 november 2004, 55 e jaargang no. 44. secondary tank 5 november 2004, 55 e jaargang no. 44 secondary tank De constructieactiviteiten van de Suralco - expansie bevinden zich in de eindfase. Alle agglomerator tanks in Precipitation zijn al afgebouwd. De nieuwe

Nadere informatie

ExxonMobil SHE beleid

ExxonMobil SHE beleid ExxonMobil SHE beleid Samen werken aan Veiligheid Contractors én eigen personeel VOMI Themamiddag Veiligheid Focus op Veiligheid! Delta hotel, Vlaardingen, 12 oktober 2010 Ton Jeen, Environmental Advisor

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

13 april 2007-58 e jaargang. no. 13

13 april 2007-58 e jaargang. no. 13 13 april 2007-58 e jaargang. no. 13 Op 4 april j.l. waren twee hooggeplaatste functionarissen van Alcoa op bezoek in Paranam Operations: Alan Cransberg - President, Global Manufacturing en Jimmy Herring

Nadere informatie

Fashion and quality at the best price

Fashion and quality at the best price Fashion and quality at the best price H&M GROUP 2013 IN FIGURES 53 markets 3,100 stores More than 116,000 employees 150 Sales including VAT SEK billion THE H&M GROUP BRANDS OPENING NEW STORES STORE EXPANSION

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier.

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier. Schoolresultaten 2013-2014 21 september 2014 De schoolresultaten mogen er zijn. 10 studenten zijn afgelopen jaar geslaagd. En dat is mede dankzij uw hulp mogelijk gemaakt. De pagina's van de schoolkinderen

Nadere informatie

Periodieke DNV-audit met succes afgesloten

Periodieke DNV-audit met succes afgesloten 18 april 2008-59 e jaargang no. 08 Periodieke DNV-audit met succes afgesloten Van 31 maart tot en met 4 april jongstleden had Suralco wederom bezoek van Det Norske Veritas (DNV) auditors. De DNV-auditors

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie