Verder in deze editie: Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verder in deze editie: Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project."

Transcriptie

1 28 mei e jaargang no. 5 Workshop Work Stoppage te Moengo Te Moengo mines vond op 22 april jl. de workshop Work Stoppage plaats waaraan 105 employees hebben deelgenomen. Het doel van deze workshop was om de meest recente incidenten met alle operators te bespreken en de mogelijkheden te bekijken deze te voorkomen in de naaste toekomst. De facilitators van deze workshop waren Andre Foster EHS (Area Coordinator), Marlon Veira (Area Superintendent Moengo), Herman Alendy (Mine Manager) en Faizal Ilahibaks (Health & Safety Manager). Zowel Marlon, Herman als Faizal zijn in hun speech ingegaan op het belang van deelname aan deze workshop. Hierna is er een film over de laatste incidenten binnen AMS aan de participanten vertoond. De participanten werden vervolgens in groepen verdeeld en kregen de opdracht om een ICAM onderzoek uit te voeren van de meest recente incidenten met vrachtwagens. Na deze opdracht werden ruim 44 actiepunten gepresenteerd waarvan enkele zijn: Het tijdig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zowel op de haulroads als op de werklocaties. Geen overtime tijdens off-days van employees. Ontspanningsmogelijkheden na het werk. De contractors moeten hun werkzaamheden met adequate equipement uitvoeren. De operators moeten geen gebruik maken van equipements die niet voldoen aan de gestelde eisen. Na het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan de equipements moeten de operators eerst een proefrit doen alvorens over te gaan tot voortzetting van de werkzaamheden. Pag 2 Pag 3 Pag 4 Pag 5 Pag 6 Pag 7 Pag 8 Verder in deze editie: Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project. - Rescue trainingen door Rescue 3 Benelux. - Tweede Bloeddonatie Bendt Training & Consultancy verzorgt Leadership Effectiveness training aan crew leaders. -Suralco doneert goederen aan Bejaardentehuis Ashiana. - Employee Suggestions in Powerhouse. - Dertien jaar ARGOS - Benefit survey afgerond Personele Mededelingen Sexual Harassment Policy, De klachtenprocedure Colofon Om erop toe te zien dat de actiepunten worden uitgevoerd zijn er sleutelpersonen aangewezen. Er wordt gestreefd om deze actiepunten binnen 6 maanden uitgevoerd te hebben. Redactie: Public Relations & Communications Paranam Operations Tel: # 380/630 P.O. Box 1810 Suriname-Paramaribo Volgens Marlon Veira, Area Superintendent Moengo, heeft de workshop bijgedragen tot het verhogen van de safety awareness van de employees. Wij merken dat de keuzes die Faizal Ilahibaks sprak de participanten toe Bauxco Nieuws no februari 2010 Uitgave: Suralco L.L.C. Drukwerk: Westfort 1

2 worden gemaakt tijdens het verrichten van werkzaamheden, één van de grootste oorzaken is van incidenten, zegt Marlon. Behalve de observaties en de inspecties is de Work Stoppage een goede tool om employees bekend te maken met gevaren en de gevolgen van het maken van verkeerde keuzes. Aan het eind van de workshop werden de participanten door Marlon, Herman en Faizal bedankt voor hun deelname. Zero accidents is possible! Foto rechts: De meest recente incidenten werden onder andere besproken tijdens de werkgroepen. Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project Suralco verricht momenteel een haalbaarheidsstudie voor het ontwikkelen van een bauxietmijn op het Nassau plateau in Oost Suriname waar het bedrijf over een exploitatie concessie beschikt. Het project, meer bekend als het Nassau Plateau Bauxite Mine Project, omvat twee onderdelen: het ontwikkelen van een bauxietmijn en de aanleg van een transportweg die de mijn met de raffinaderij te Paranam zal verbinden. Ook voor het bepalen van de meest geschikte transportroute worden er studies uitgevoerd en calculaties gedaan, waarbij gelet wordt op mogelijke milieu en sociale effecten en de mitigerende maatregelen gekoppeld aan de maximale lange termijn voordelen voor alle stakeholders. Envrionmental Resources Management (ERM), een internationaal consultancybureau, is door Suralco aangetrokken om een Milieu en Sociale Effecten Analyse (ESIA) te doen volgens Alcoa standaarden en de richtlijnen van het NIMOS. Met vijf opties die geïdentificeerd waren als mogelijke transportroute van Nassau naar Paranam, moest er een keuze gemaakt worden. De keuze moest gemaakt worden, omdat het onmogelijk is om voor alle vijf routes een volledige technishe, millieu en sociale studie te maken. Om de keuze op een transparante, gedocumenteerde manier te maken werd gekozen voor een Sustainable Assessment benadering. Deze manier 2 relevante, economische, sociale, milieu en veiligheidsfactoren die uiteindelijk worden meegenomen in de besluitvorming voor een meest geschikte transportroute. Met de Sustainibility Assessment wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de duurzaamheid van het Nassau Plateau Bauxite Mine Project. De vijf opties voor de transportroute Nassau - Paranam van keuzebepaling werd voor het eerst in Alcoa-Australië toegepast toen de beste optie bepaald moest worden voor een weg naar een nieuwe ertsbreker voor de Huntlymijn in West Australië. Sustainable Assessment houdt in, dat de verschillende wegopties een cijfer krijgen op basis van verschillende criteria. Deze criteria zijn: economische, milieu, sociale, veiligheid en lange termijn economische waarden. Vervolgens worden verschillende stakeholders uitgenodigd om een waardering te geven tussen 0 en 100% voor de verschillende criteria. Op 29 en 30 april jl. vond deze Sustainable Assessment plaats te Paranam met als doel om input te krijgen van stakeholders over Bauxco Nieuws no februari 2010 Voor deze workshop waren de volgende stakeholders uitgenodigd: het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), de DC van Brokopondo en Para, de dorpsbesturen van Cassipora, Redidoti, Pierrekondre en Powakka en de overheidsinstanties Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), Geologische en Mijnbbouwkundige Dienst (GMD), Bauxiet Instituut Suriname (BIS), en de NGO s Bureau VIDS, WWF Guianas, Conservation International, Stg. Tropenbos Suriname en Green Heritage fund. Het resultaat van de workshop heeft de vijf opties teruggebracht naar twee opties. Deze opties zullen nu nader bekeken worden op het gebied van economische haalbaarheid, milieu en sociale impact.

3 Rescue trainingendoor Rescue 3 Benelux Van 26 april tot en met 10 mei 2010 zijn er rescue trainingen verzorgd waaraan 7 employees van de Rescue department en 1 employee van het Korps Brandweer Suriname hebben deelgenomen. De trainingen werden verzorgd door Rescue 3 Benelux, een Nederlandse organisatie, die internationaal erkend en gespecialiseerd is in het verzorgen van opleidingen op het gebied van veilig werken in water, hoogte en in gesloten ruimtes. Het doel van deze trainingen is om de participanten op te leiden tot internationaal gecertificeerde rescue instructeurs. Rescue 3 Benelux trainers. De trainingen die verzorgd worden zijn: Training hoogteredding, redding in gesloten ruimtes en redding op hoogspanningsmasten. Tijdens deze training wordt de hoogteredder opgeleid om in teamverband en op een veilige wijze hoogtereddingsacties uit te kunnen voeren. Training instructeur hoogteredding, redding in gesloten ruimtes en redding op hoogspanningsmasten. De hoogteredder wordt opgeleid om zelf les te geven op de genoemde gebieden. Aulvin Sweet, Sr. Security Technician, vond de training op hoog niveau, heel intensief en bovenal leerrijk. De instructeurs waren heel duidelijk en professioneel. Om de vaardigheden die zijn opgedaan te behouden, moeten de getrainde leden van het Rescueteam deze zoveel als mogelijk in de praktijk uitvoeren. Ook wordt het voor hun een uitdaging om de overige Rescueteamleden op Paranam, Coermotibo en Successor Mines te trainen. Rescue 3 Benelux zorgt ervoor dat, indien een participant de trainingen succesvol afrondt, hij/zij een internationaal geldend certificaat, ID kaart, badge en een skillssheet ontvangt. Een kopie van het certificaat wordt door Rescue 3 Benelux naar Rescue 3 Internationaal in de Verenigde Staten van Amerika opgestuurd, zodat informatie over de participant in een internationale database wordt opgenomen. 7 employees van de Rescue dept. en 1 employee van het Korps Brandweer Suriname hebben deelgenomen aan de trainingen. De tweede bloeddonatie voor dit jaar heeft op 29 april 2010 plaatsgevonden. Op deze dag hebben 59 employees bloed gedoneerd en 3 employees hebben zich als aspirant bloeddonor aangemeld. Hieronder reacties van enkele bloeddonoren. Ernest Harper, Electrician op de afdeling Electrical, is in 2002 bloeddonor geworden en vandaag is het zijn 23e keer. Behalve dat bloed geven een goede daad is naar je medemens toe, is het ook goed voor de donor zelf. Je bloedt wordt regelmatig gecontroleerd, waardoor je de zekerheid hebt dat je gezond bent. Mahinderkoemar Narain, contractor van de Nationaal Surveillance Dienst Trouw en werkzaam bij de Successor Mines heeft voor de 22e keer bloed gedoneerd. De eerste keer was ik vreselijk bang voor die naald. Tweede bloeddonatie 2010 Bauxco Nieuws no februari 2010 Dankzij de hulp en begeleiding van mw. M.Dompig van het Rode Kruis, is het mij gelukt mijn angst te overwinnen. Mijn boodschap naar mijn collega s is: help je medemens als je gezond bent, want er zijn zieke mensen die bloed nodig hebben. Loyd Wittenberg, Plant Shift Coördinator, is vanaf 1996 bloeddonor en heeft voor de 19e keer bloed gedoneerd. In 1996 was een familielid ziek waarbij bloedtransfusie nodig was. De bloedbank heeft mij hiervoor benaderd en heb dus invulling hieraan gegeven. Help je medemens, het dwingt jezelf om ook gezond en veilig te leven. 3

4 Bendt Training& Consultancy (BTC) verzorgt Leadership Effectiveness trainingaan crew leaders In de periode april tot en met juni 2010 wordt de training Leadership Effectiveness verzorgd aan crew leaders en employees die de potentie hebben een dergelijke functie te bekleden. De training van crew leaders is één van de actiepunten van de People Engagement Major Improvement Milestones (Leadership Effectiveness A3). Het trainingsprogramma bestaat uit 4 modules te weten Persoonlijk Leiderschap, Inleiding Management en Leiderschap, People Management en Werk Organisatie. Bij de module Persoonlijk leiderschap staan zaken zoals pro-activiteit, zelfontplooiing, persoonlijk meesterschap, zelfinzicht en persoonlijk ontwikkelingsplan centraal. Bij Inleiding Management wordt onder andere ingegaan op de betekenis van management, zelfvertrouwen en leidinggeven, karakter en competentie en leiderschapsvormen. Tijdens People Management worden persoonlijke ontwikkeling, omgaan met anderen, human resource management, tips voor actief en aandacht luisteren behandeld. Resultaatgericht Management, het doel van werkoverleg, planningstechnieken en valkuilen bij het geven van instructies zijn enkele onderdelen die behandeld worden bij de module Werk Organisatie. Het doel van deze training is het verwerven van kennis in management en leiderschapsvaardigheden en wordt verzorgd door Bendt Training & Consultancy (BTC) alwaar het ook plaatsvindt. De participanten zijn opgedeeld in 7 groepen. Elke groep is ingedeeld voor 6 trainingsdagen verspreid over eerdergenoemde periode. 4 Michel Pengel tijdens zijn openingsspeech bij de start van de training voor de tweede groep in Residence Inn. De kick-off van deze training heeft op 27 april jl. plaatsgevonden in de multimedia zaal van BTC. Tijdens deze kick-off waren Michel Pengel, Production Manager, Armand Tjong A Hung, Reliability Engineering, Maintenance Services en Plant Protection Manager en Harold Kromopawiro, Supervisor van de Training departement aanwezig. Bauxco Nieuws no februari 2010 De participanten van de tweede groep bereiden zich voor op de start van de training. Haakmat Purcy, Services Specialist, ervaart zijn deelname aan deze trainingen positief. Hoewel ik een dergelijke training reeds heb gevolgd is het goed om weer eens een refreshment te krijgen. De behandelde stof kan je in je dagelijkse activiteiten toepassen. Raoul Wijnaldum, Control Operator Refining, ervaart de trainingen eveneens als positief. De open discussies zijn zeer levendig en dhr. Bendt gebruikt voorbeelden uit de praktijk van situaties waarbij de personen anders hebben kunnen handelen gelet op management en leadership. Je komt ook tot het besef wat je aan je zelf zal moeten veranderen om een ideale leider en of manager te zijn. Volgens Manusama Sarmo, Control Operator Refining, is de leerstof boeiend en up-to-date. Met de trainingen kan ik mijn leiderschapsvaardigheden aanscherpen, mijn kennis vergroten en leren samenwerken met crewleaders van andere afdelingen. De participanten krijgen na elke sessie portfolio-opdrachten mee, die gerelateerd zijn aan een praktijk situatie en moeten aan het begin van iedere volgende sessie ingeleverd worden. Zij krijgen een certificaat als ze alle portfolio-opdrachten hebben gemaakt en ingediend.

5 Suralco doneert goederen aan bejaardentehuis Ashiana In het jaar 2008 heeft Suralco in verband met de feestdagen en de jaarwisseling financiële middelen gereserveerd in plaats van het aanschaffen van relatiegeschenken en hiermee Stichting voor het Kind geholpen met renovatiewerkzaamheden. Dit heeft ook in het jaar 2009 plaatsgevonden, waarbij een bedrag van US$ 7,000 (SRD ) beschikbaar werd gesteld. Met als doelgroep seniorenburgers, is de keuze gemaakt voor Huize Ashiana. In nauw overleg met de leiding van dit Bejaardentehuis heeft Suralco een selectie gedaan uit hun wensenlijst. Het gaat om de volgende goederen: 2 diepvriezers, 2 gasfornuizen, 1 watertank, 10 complete toileten, 5 stuks linoleum carpets, 40 stuks stoelen, 10 tafels en keukenartikelen. De overdacht van deze goederen heeft op donderdag 29 april 2010 plaatsgevonden door Meredith Mac Arthur (Human Resources and Community Relations Manager) aan dhr. D. Rust, directeur van Ashiana. Bij de overdracht bedankte hij Suralco namens de bewoners van Huize Ashina voor deze goederen. Huize Ashiana is in februari 1981 als grootste zorginstelling in de ouderensector in Suriname opgericht en is gevestigd aan de Lalla Rookhweg no 91. Het tehuis heeft een opnamecapaciteit van 350 bewoners. De instelling bestaat uit de afdeling verzorging waar ouderen verblijven die nog zelfstandig kunnen functioneren en weinig/ minder hulp nodig hebben. In de verpleegafdeling, verblijven ouderen die volledige verpleging en verzorging behoeven. De naam Ashiana is een Arabisch woord hetgeen betekent Goddelijke Geborgenheid. Meredith Mac Arthur (l) tijdens de overdracht van de goederen aan dhr. Rust (r) Hendrik van Bauxite Preparation ontvangt een ESS cheque Hendrik Redjodikromo, Field Coordinator van de afdeling Bauxite Preparation, heeft via het Employee Suggestion System (ESS) een project ingediend met als doel het besparen van kosten. Volgens het ingediend project wordt er aan materiaal op jaarbasis ongeveer US$100,000 kosten bespaard door in plaats van de gangbare belt skirting rubber, de conventionele conveyor belt te gebruiken als skirt liners. Deze skirt liners worden geïnstalleerd op de verschillende bauxite loading en transfer points van het bauxite belt conveyors systeem van de afdeling Bauxite Preparation. Skirt liners zorgen ervoor dat er geen bauxite spill ontstaat, wanneer het erts op de conveyor belt wordt gedumpt. Normaliter wordt 8 wide belt skirting rubber gebruikt voor de skirt liner die een kostprijs heeft van US$245 per foot. De business case die is opgemaakt gaf aan, dat het mogelijk is om de standaard conveyor belt als skirt materiaal te gebruiken dat hetzelfde effect heeft als het gebruik van skirting rubber. Op 19 mei heeft Hendrik hiervoor een symbolische cheque van SRD ,- uit handen gekregen van Harold Soetodimedjo, Process Area Supervisor Bauxite Prep., in aanwezigheid van Ron Dhauri, Area Superintendent Bauxite Prep. & Digestion, en Michel Pengel, Production Manager. Bauxco Nieuws no februari 2010 P R O F I C I A T HENDRIK! Harold Soetodimedjo (r) heeft de ESS cheque overhandigt aan Hendrik Redjodikromo (l) 5

6 Suralco herdacht op 5 mei 2010 het heuglijk feit dat Arbeiders Gedrag Observatie Suralco (ARGOS) dertien jaar geleden van start is gegaan. ARGOS beoogt door middel van observaties door en voor employees, het veilig werkgedrag te bevorderen met als uiteindelijk doel het behalen van zero accidents. Volgens het ARGOS lead team, dat bestaat uit Moessolino Kasijo (voorzitter) en Regillio Wirht (secretaris), is het afgelopen jaar de deelname aan de ARGOS activiteiten toegenomen alsook het behalen van de gestelde doelen. Het feit dat de ARGOS observaties sinds kort ook invloed heeft op de prestatie van de afdelingen, heeft erin geresulteerd dat de uitgevoerde observaties in het eerste kwartaal van 2010 een positief beeld heeft opgeleverd. Echter kan nog niet van een succes worden gesproken omdat het proces veel meer inhoudt dan alleen het uitvoeren van observaties. Het verwerken van de verkregen dertien jaar ARGOS data, data analyse, het opstellen en het uitvoeren van actieplannen zijn eveneens belangrijk. ARGOS is een pro-actief proces waarbij de gegevens verkregen uit de observaties een indicatie geven van het werkklimaat en zowel positieve als negatieve trends in het veld identificeren. Hierdoor kan tijdig worden ingespeeld om een gezonde en veilige werkklimaat te bevorderen. ARGOS wordt op dit moment nog niet op zijn uiterste capaciteit benut. Het is een proces waarbij onze inzet bepalend is voor het halen van het gestelde doel. Gedragsobservatieprocessen ondergaan ook veel nieuwe ontwikkelingen, zoals gebleken is tijdens de Safety Conferentie van Behavioral Science Technology in Grapevine, Texas in maart 2010, waaraan wij hebben deelgenomen. Tijdens trainingen en andere sessies zullen langzaam maar zeker enkele van deze ontwikkelingen doorgespeeld worden, na overleg met het Plant Coördinatie Team en de sponsor, Michel Pengel, Production Manager. We willen continu verbetering zegt Regillio Wirht. H e t d o e l v a n A R G O S w o r d t t i jdens trainingen op verschillende manieren belicht. Zo wordt er van de Ongevallen IJsberg gebruikt gemaakt om de relatie aan te geven tussen enerzijds riskant gedrag en incidenten en anderzijds de factoren die het kunnen beïnvloeden. Uitgaande van de theorie van de Ongevallen IJsberg, is volgens Regillio de ARGOS-visie voor de toekomst als volgt: We moeten met zijn allen een klimaatsverandering teweeg brengen. Binnen de plant moet een broeikas effect gecreëerd worden, om de ijsberg te doen smelten. Het riskant gedrag moet consequent verminderd worden. Wat is de ongevallen ijsberg? De ongevallen ijsberg impliceert het volgende: de ijsberg is voor 90% onder het wateroppervlak. hetgeen dat uitsteekt is wat opgemerkt/gerapporteerd/geobserveerd wordt. hetgeen dat onder het wateroppervlak is, is onveilig gedrag dat ongemerkt aan ons voorbijgaat. door invloed uit te oefenen middels organisatorische cultuur en antecedenten, kan het riskant gedrag verminderd worden en in het uiterste geval zelfs geëlimineerd worden. 6 Benefit survey afgerond In de periode 10 tot en met 21 mei heeft er een Benefit survey onder alle Suralco en AMS employees plaatsgevonden. Als onderdeel van het Suralco-AMS integratieproces waarvan ook de integratie van de compensatie en benefitpakketten deel uitmaken, moest het huidige benefitprogramma geëvalueerd worden. Het doel van deze survey was om de mening van de employees te horen over het benefitprogramma van Suralco en AMS, aan de hand waarvan het toekomstig benefitprogramma in lijn kan worden gebracht met de verwachtingen. Bovendien hoopt Suralco hiermede de employees steeds een concurrerend benefitprogramma aan te bieden welke tegelijkertijd de doelstellingen van de organisatie helpt realiseren. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen is een extern bedrijf genaamd Hewit Associates, een gespecialiseerd Human Resources bedrijf, aangetrokken om deze survey uit te voeren alsook de totale resultaten te leveren. De survey was anoniem en vrijwillig. In totaal heeft 64% van Suralco en AMS employees deelgenomen aan deze survey. Bauxco Nieuws no februari 2010

7 Personele mededelingen Welcome to the Suralco Family!! Per 10 mei 2010 is Rachel Sweet indienst getreden bij Suralco in de functie van Human Resources Officer. Zij rapporteert aan de Human Resources & Community Relations Manager, Meredith Mac Arthus. Jubilarissen Proficiat!! Naam Department Functie Indiensttr. Dienstjaar Jeetendra Barhoe Calcination (Reg. SGA) Process Operator Refining I Rajheskoemar Ganesh Clarification/ washer&thickners Process Operator Refining Promoties Naam Department Functie Stanley Stoc Mobile Plant General Mechanic III Suradjkoemar Kalpoe Mobile Plant General Mechanic II Delano Kettie Mine Central Support Coermotibo General Mechanic III Ronald Kertodimedjo Bauxite Preparation General Mechanic III Erwin Walden Digestion General mechanic III Transfers Naam New Department Functie Maikel Possé Digestion Process Operator Refining II Raymond Sadikan Successor Mines Master Process Operator Mining Wagidie Kartopawiro Successor Mines Mine Development Preparation Supervisor Rama Singh Nassau Project Staff Projects Engineer Bauxco Nieuws no februari

8 Artikel 4: Formele Klachtenprocedure 4.1 De employee die last heeft van seksueel molest en nadelige gevolgen daarvan heeft ondervonden kan al dan niet in overleg met de vertrouwenspersoon een schriftelijke klacht indienen bij de CSM. Een afschrift van de klacht wordt ook afgegeven aan degene die is aangeklaagd. 4.2 Door het indienen van een klacht, als zodanig, zal de huidige positie of carrière mogelijkheden van de klager niet nadelig worden beïnvloed. Sexual Harassment Policy De klachtenprocedure In de vorige editie van Bauxco Nieuws is ingegaan op het doel van de Sexual Harrassment Policy en de taken van de Commissie Seksueel Molest (CSM) en de Confidential Officer (vertrouwenspersoon). In deze editie komt de klachtenprocedure aan de orde. van de klager noodzakelijk worden geacht, of indien er sprake is van een voor één of meer direct betrokkenen onhoudbare situatie De CSM brengt zo spoedig mogelijk doch binnen twee (2) maanden nadat de klacht is ingediend een schriftelijke verslag uit aan de hoogste leiding gevende van de onderneming, onder gelijktijdige verzending van een afschrift aan de voorzitter van de Diversity Steering Committee, de HR Manager, alsmede aan de vertrouwenspersoon. 4.3 Anonieme klachten worden door de CSM niet in behandeling genomen. 4.4 De CSM is verplicht om elke bij haar ingediende klacht omtrent seksueel molest te onderzoeken. 4.5 Binnen een maand na ontvangst van de klacht belegt de CSM een vergadering waarin zij de klager en andere betrokken personen afzonderlijk hoort. 4.6 Op verzoek van de klager kan deze zich laten bijstaan door de vertrouwenspersoon of door iemand anders in de onderneming. 4.7 De vergaderingen van de CSM hebben een besloten karakter. 4.8 Van iedere vergadering wordt er een schriftelijk rapport opgemaakt, dat door alle leden van de CSM worden ondertekend. Indien een lid van de CSM dit weigert, wordt de reden daarvan in het rapport vermeld. 4.9 Na afronding van het onderzoek dient de CSM het onderzoek en de resultaten daarvan in een vergadering te bespreken met de hoogste leidinggevende van het bedrijf De secretaris van de Commissie doet een afschrift van het eindverslag toekomen aan de leden van de Diversity Steering Committee, de HR Manager en de hoogste leidinggevende van het bedrijf Het verslag bevat in ieder geval een uitspraak over de volgende punten: of en zo ja in welke mate de klacht aannemelijk is. wie door het seksueel molest is/zijn getroffen. een advies aan de hoogste leiding gevende van de onderneming inzake de te nemen maatregelen Afhankelijk van de ernst van de klacht kunnen, met tussenkomst van de HR Manager, de volgende sancties worden opgelegd aan degene tegen wie de klacht gericht is: Een mondelinge waarschuwing (met confirmatie) Een schriftelijke waarschuwing Schorsing Overplaatsing Ontslag 4.15 Binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het verslag van de CSM neemt de hoogste leidinggevende een schriftelijk besluit over eventueel te nemen maat-regelen. Een afschrift van de beslissing wordt zo spoedig mogelijk toegezonden aan de HR Manager, het slachtoffer en de aangeklaagde. In geval de aangeklaagde een contractant is, wordt een kopie van het besluit tevens verzonden aan het bedrijf waarmee de aangeklaagde een werkverband heeft. In geval de aangeklaagde een Stagiair is, wordt een kopie van het besluit tevens verzonden aan de instelling via welke de stage wordt verzorgd Zowel bij de aanvang van de procedure als gedurende het onderzoek, kan de leiding van het bedrijf, vertegenwoordigd door de HR Manager, al dan niet op verzoek van de CSM, na overleg met de CSM, tijdelijke voorzieningen doen treffen, indien deze voor het welzijn Bauxco Nieuws no februari De CSM, de vertrouwenspersoon en alle bij de klachtenprocedure betrokken personen handelen in deze procedure zodanig dat de privacy van de klager en andere betrokkenen voldoende wordt gewaarborgd.

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: 27 augustus 2010-60e jaargang no. 8 Life! kinderfilmmiddag een succes! Verder in deze editie: Pag 2 Nieuweboer, de beste bij MULO Natuurkunde Olym- piade Pag 3 Suralco HIV Peer Educa- tors Pag 4 Suralco

Nadere informatie

REX Change Management Training

REX Change Management Training 20 maart 2008-59 e jaargang no. 06 REX Change Management Training In het kader van de implementatie van Reliability Excellence (REX) op Suralco, is van 19-21 februari de tweede Change Management sessie

Nadere informatie

Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM

Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM UNIVERSITEIT TWENTE Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM Een onderzoek naar de transfer bevorderende

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Compliance & Integriteit

Compliance & Integriteit VU magazine Compliance & Integriteit nr 3 december 2010 Compliance in de Zorg Compliance: meer dan een second opinion Veilig Incident Melden Ziekenhuis: een maatschappelijke onderneming Dokters als manager

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V.

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Inhoud 1. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF SCHADEVERZEKERINGEN N.V... 3 2. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF LEVENSVERZEKERINGEN N.V.... 4 3. VERSLAG VAN DE RADEN VAN COMMISSARISSEN.....

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

De rol van een stuurgroep binnen een project

De rol van een stuurgroep binnen een project 3 De rol van een stuurgroep binnen een project Ir. K.M. Lof RE en mw. ir. M.W. van Vliet Een project wordt veelal groots opgetuigd. Projectteam, werkgroepen, klankbordgroep, stuurgroep, het hoort er allemaal

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie