Verder in deze editie: Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verder in deze editie: Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project."

Transcriptie

1 28 mei e jaargang no. 5 Workshop Work Stoppage te Moengo Te Moengo mines vond op 22 april jl. de workshop Work Stoppage plaats waaraan 105 employees hebben deelgenomen. Het doel van deze workshop was om de meest recente incidenten met alle operators te bespreken en de mogelijkheden te bekijken deze te voorkomen in de naaste toekomst. De facilitators van deze workshop waren Andre Foster EHS (Area Coordinator), Marlon Veira (Area Superintendent Moengo), Herman Alendy (Mine Manager) en Faizal Ilahibaks (Health & Safety Manager). Zowel Marlon, Herman als Faizal zijn in hun speech ingegaan op het belang van deelname aan deze workshop. Hierna is er een film over de laatste incidenten binnen AMS aan de participanten vertoond. De participanten werden vervolgens in groepen verdeeld en kregen de opdracht om een ICAM onderzoek uit te voeren van de meest recente incidenten met vrachtwagens. Na deze opdracht werden ruim 44 actiepunten gepresenteerd waarvan enkele zijn: Het tijdig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zowel op de haulroads als op de werklocaties. Geen overtime tijdens off-days van employees. Ontspanningsmogelijkheden na het werk. De contractors moeten hun werkzaamheden met adequate equipement uitvoeren. De operators moeten geen gebruik maken van equipements die niet voldoen aan de gestelde eisen. Na het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan de equipements moeten de operators eerst een proefrit doen alvorens over te gaan tot voortzetting van de werkzaamheden. Pag 2 Pag 3 Pag 4 Pag 5 Pag 6 Pag 7 Pag 8 Verder in deze editie: Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project. - Rescue trainingen door Rescue 3 Benelux. - Tweede Bloeddonatie Bendt Training & Consultancy verzorgt Leadership Effectiveness training aan crew leaders. -Suralco doneert goederen aan Bejaardentehuis Ashiana. - Employee Suggestions in Powerhouse. - Dertien jaar ARGOS - Benefit survey afgerond Personele Mededelingen Sexual Harassment Policy, De klachtenprocedure Colofon Om erop toe te zien dat de actiepunten worden uitgevoerd zijn er sleutelpersonen aangewezen. Er wordt gestreefd om deze actiepunten binnen 6 maanden uitgevoerd te hebben. Redactie: Public Relations & Communications Paranam Operations Tel: # 380/630 P.O. Box 1810 Suriname-Paramaribo Volgens Marlon Veira, Area Superintendent Moengo, heeft de workshop bijgedragen tot het verhogen van de safety awareness van de employees. Wij merken dat de keuzes die Faizal Ilahibaks sprak de participanten toe Bauxco Nieuws no februari 2010 Uitgave: Suralco L.L.C. Drukwerk: Westfort 1

2 worden gemaakt tijdens het verrichten van werkzaamheden, één van de grootste oorzaken is van incidenten, zegt Marlon. Behalve de observaties en de inspecties is de Work Stoppage een goede tool om employees bekend te maken met gevaren en de gevolgen van het maken van verkeerde keuzes. Aan het eind van de workshop werden de participanten door Marlon, Herman en Faizal bedankt voor hun deelname. Zero accidents is possible! Foto rechts: De meest recente incidenten werden onder andere besproken tijdens de werkgroepen. Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project Suralco verricht momenteel een haalbaarheidsstudie voor het ontwikkelen van een bauxietmijn op het Nassau plateau in Oost Suriname waar het bedrijf over een exploitatie concessie beschikt. Het project, meer bekend als het Nassau Plateau Bauxite Mine Project, omvat twee onderdelen: het ontwikkelen van een bauxietmijn en de aanleg van een transportweg die de mijn met de raffinaderij te Paranam zal verbinden. Ook voor het bepalen van de meest geschikte transportroute worden er studies uitgevoerd en calculaties gedaan, waarbij gelet wordt op mogelijke milieu en sociale effecten en de mitigerende maatregelen gekoppeld aan de maximale lange termijn voordelen voor alle stakeholders. Envrionmental Resources Management (ERM), een internationaal consultancybureau, is door Suralco aangetrokken om een Milieu en Sociale Effecten Analyse (ESIA) te doen volgens Alcoa standaarden en de richtlijnen van het NIMOS. Met vijf opties die geïdentificeerd waren als mogelijke transportroute van Nassau naar Paranam, moest er een keuze gemaakt worden. De keuze moest gemaakt worden, omdat het onmogelijk is om voor alle vijf routes een volledige technishe, millieu en sociale studie te maken. Om de keuze op een transparante, gedocumenteerde manier te maken werd gekozen voor een Sustainable Assessment benadering. Deze manier 2 relevante, economische, sociale, milieu en veiligheidsfactoren die uiteindelijk worden meegenomen in de besluitvorming voor een meest geschikte transportroute. Met de Sustainibility Assessment wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de duurzaamheid van het Nassau Plateau Bauxite Mine Project. De vijf opties voor de transportroute Nassau - Paranam van keuzebepaling werd voor het eerst in Alcoa-Australië toegepast toen de beste optie bepaald moest worden voor een weg naar een nieuwe ertsbreker voor de Huntlymijn in West Australië. Sustainable Assessment houdt in, dat de verschillende wegopties een cijfer krijgen op basis van verschillende criteria. Deze criteria zijn: economische, milieu, sociale, veiligheid en lange termijn economische waarden. Vervolgens worden verschillende stakeholders uitgenodigd om een waardering te geven tussen 0 en 100% voor de verschillende criteria. Op 29 en 30 april jl. vond deze Sustainable Assessment plaats te Paranam met als doel om input te krijgen van stakeholders over Bauxco Nieuws no februari 2010 Voor deze workshop waren de volgende stakeholders uitgenodigd: het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), de DC van Brokopondo en Para, de dorpsbesturen van Cassipora, Redidoti, Pierrekondre en Powakka en de overheidsinstanties Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), Geologische en Mijnbbouwkundige Dienst (GMD), Bauxiet Instituut Suriname (BIS), en de NGO s Bureau VIDS, WWF Guianas, Conservation International, Stg. Tropenbos Suriname en Green Heritage fund. Het resultaat van de workshop heeft de vijf opties teruggebracht naar twee opties. Deze opties zullen nu nader bekeken worden op het gebied van economische haalbaarheid, milieu en sociale impact.

3 Rescue trainingendoor Rescue 3 Benelux Van 26 april tot en met 10 mei 2010 zijn er rescue trainingen verzorgd waaraan 7 employees van de Rescue department en 1 employee van het Korps Brandweer Suriname hebben deelgenomen. De trainingen werden verzorgd door Rescue 3 Benelux, een Nederlandse organisatie, die internationaal erkend en gespecialiseerd is in het verzorgen van opleidingen op het gebied van veilig werken in water, hoogte en in gesloten ruimtes. Het doel van deze trainingen is om de participanten op te leiden tot internationaal gecertificeerde rescue instructeurs. Rescue 3 Benelux trainers. De trainingen die verzorgd worden zijn: Training hoogteredding, redding in gesloten ruimtes en redding op hoogspanningsmasten. Tijdens deze training wordt de hoogteredder opgeleid om in teamverband en op een veilige wijze hoogtereddingsacties uit te kunnen voeren. Training instructeur hoogteredding, redding in gesloten ruimtes en redding op hoogspanningsmasten. De hoogteredder wordt opgeleid om zelf les te geven op de genoemde gebieden. Aulvin Sweet, Sr. Security Technician, vond de training op hoog niveau, heel intensief en bovenal leerrijk. De instructeurs waren heel duidelijk en professioneel. Om de vaardigheden die zijn opgedaan te behouden, moeten de getrainde leden van het Rescueteam deze zoveel als mogelijk in de praktijk uitvoeren. Ook wordt het voor hun een uitdaging om de overige Rescueteamleden op Paranam, Coermotibo en Successor Mines te trainen. Rescue 3 Benelux zorgt ervoor dat, indien een participant de trainingen succesvol afrondt, hij/zij een internationaal geldend certificaat, ID kaart, badge en een skillssheet ontvangt. Een kopie van het certificaat wordt door Rescue 3 Benelux naar Rescue 3 Internationaal in de Verenigde Staten van Amerika opgestuurd, zodat informatie over de participant in een internationale database wordt opgenomen. 7 employees van de Rescue dept. en 1 employee van het Korps Brandweer Suriname hebben deelgenomen aan de trainingen. De tweede bloeddonatie voor dit jaar heeft op 29 april 2010 plaatsgevonden. Op deze dag hebben 59 employees bloed gedoneerd en 3 employees hebben zich als aspirant bloeddonor aangemeld. Hieronder reacties van enkele bloeddonoren. Ernest Harper, Electrician op de afdeling Electrical, is in 2002 bloeddonor geworden en vandaag is het zijn 23e keer. Behalve dat bloed geven een goede daad is naar je medemens toe, is het ook goed voor de donor zelf. Je bloedt wordt regelmatig gecontroleerd, waardoor je de zekerheid hebt dat je gezond bent. Mahinderkoemar Narain, contractor van de Nationaal Surveillance Dienst Trouw en werkzaam bij de Successor Mines heeft voor de 22e keer bloed gedoneerd. De eerste keer was ik vreselijk bang voor die naald. Tweede bloeddonatie 2010 Bauxco Nieuws no februari 2010 Dankzij de hulp en begeleiding van mw. M.Dompig van het Rode Kruis, is het mij gelukt mijn angst te overwinnen. Mijn boodschap naar mijn collega s is: help je medemens als je gezond bent, want er zijn zieke mensen die bloed nodig hebben. Loyd Wittenberg, Plant Shift Coördinator, is vanaf 1996 bloeddonor en heeft voor de 19e keer bloed gedoneerd. In 1996 was een familielid ziek waarbij bloedtransfusie nodig was. De bloedbank heeft mij hiervoor benaderd en heb dus invulling hieraan gegeven. Help je medemens, het dwingt jezelf om ook gezond en veilig te leven. 3

4 Bendt Training& Consultancy (BTC) verzorgt Leadership Effectiveness trainingaan crew leaders In de periode april tot en met juni 2010 wordt de training Leadership Effectiveness verzorgd aan crew leaders en employees die de potentie hebben een dergelijke functie te bekleden. De training van crew leaders is één van de actiepunten van de People Engagement Major Improvement Milestones (Leadership Effectiveness A3). Het trainingsprogramma bestaat uit 4 modules te weten Persoonlijk Leiderschap, Inleiding Management en Leiderschap, People Management en Werk Organisatie. Bij de module Persoonlijk leiderschap staan zaken zoals pro-activiteit, zelfontplooiing, persoonlijk meesterschap, zelfinzicht en persoonlijk ontwikkelingsplan centraal. Bij Inleiding Management wordt onder andere ingegaan op de betekenis van management, zelfvertrouwen en leidinggeven, karakter en competentie en leiderschapsvormen. Tijdens People Management worden persoonlijke ontwikkeling, omgaan met anderen, human resource management, tips voor actief en aandacht luisteren behandeld. Resultaatgericht Management, het doel van werkoverleg, planningstechnieken en valkuilen bij het geven van instructies zijn enkele onderdelen die behandeld worden bij de module Werk Organisatie. Het doel van deze training is het verwerven van kennis in management en leiderschapsvaardigheden en wordt verzorgd door Bendt Training & Consultancy (BTC) alwaar het ook plaatsvindt. De participanten zijn opgedeeld in 7 groepen. Elke groep is ingedeeld voor 6 trainingsdagen verspreid over eerdergenoemde periode. 4 Michel Pengel tijdens zijn openingsspeech bij de start van de training voor de tweede groep in Residence Inn. De kick-off van deze training heeft op 27 april jl. plaatsgevonden in de multimedia zaal van BTC. Tijdens deze kick-off waren Michel Pengel, Production Manager, Armand Tjong A Hung, Reliability Engineering, Maintenance Services en Plant Protection Manager en Harold Kromopawiro, Supervisor van de Training departement aanwezig. Bauxco Nieuws no februari 2010 De participanten van de tweede groep bereiden zich voor op de start van de training. Haakmat Purcy, Services Specialist, ervaart zijn deelname aan deze trainingen positief. Hoewel ik een dergelijke training reeds heb gevolgd is het goed om weer eens een refreshment te krijgen. De behandelde stof kan je in je dagelijkse activiteiten toepassen. Raoul Wijnaldum, Control Operator Refining, ervaart de trainingen eveneens als positief. De open discussies zijn zeer levendig en dhr. Bendt gebruikt voorbeelden uit de praktijk van situaties waarbij de personen anders hebben kunnen handelen gelet op management en leadership. Je komt ook tot het besef wat je aan je zelf zal moeten veranderen om een ideale leider en of manager te zijn. Volgens Manusama Sarmo, Control Operator Refining, is de leerstof boeiend en up-to-date. Met de trainingen kan ik mijn leiderschapsvaardigheden aanscherpen, mijn kennis vergroten en leren samenwerken met crewleaders van andere afdelingen. De participanten krijgen na elke sessie portfolio-opdrachten mee, die gerelateerd zijn aan een praktijk situatie en moeten aan het begin van iedere volgende sessie ingeleverd worden. Zij krijgen een certificaat als ze alle portfolio-opdrachten hebben gemaakt en ingediend.

5 Suralco doneert goederen aan bejaardentehuis Ashiana In het jaar 2008 heeft Suralco in verband met de feestdagen en de jaarwisseling financiële middelen gereserveerd in plaats van het aanschaffen van relatiegeschenken en hiermee Stichting voor het Kind geholpen met renovatiewerkzaamheden. Dit heeft ook in het jaar 2009 plaatsgevonden, waarbij een bedrag van US$ 7,000 (SRD ) beschikbaar werd gesteld. Met als doelgroep seniorenburgers, is de keuze gemaakt voor Huize Ashiana. In nauw overleg met de leiding van dit Bejaardentehuis heeft Suralco een selectie gedaan uit hun wensenlijst. Het gaat om de volgende goederen: 2 diepvriezers, 2 gasfornuizen, 1 watertank, 10 complete toileten, 5 stuks linoleum carpets, 40 stuks stoelen, 10 tafels en keukenartikelen. De overdacht van deze goederen heeft op donderdag 29 april 2010 plaatsgevonden door Meredith Mac Arthur (Human Resources and Community Relations Manager) aan dhr. D. Rust, directeur van Ashiana. Bij de overdracht bedankte hij Suralco namens de bewoners van Huize Ashina voor deze goederen. Huize Ashiana is in februari 1981 als grootste zorginstelling in de ouderensector in Suriname opgericht en is gevestigd aan de Lalla Rookhweg no 91. Het tehuis heeft een opnamecapaciteit van 350 bewoners. De instelling bestaat uit de afdeling verzorging waar ouderen verblijven die nog zelfstandig kunnen functioneren en weinig/ minder hulp nodig hebben. In de verpleegafdeling, verblijven ouderen die volledige verpleging en verzorging behoeven. De naam Ashiana is een Arabisch woord hetgeen betekent Goddelijke Geborgenheid. Meredith Mac Arthur (l) tijdens de overdracht van de goederen aan dhr. Rust (r) Hendrik van Bauxite Preparation ontvangt een ESS cheque Hendrik Redjodikromo, Field Coordinator van de afdeling Bauxite Preparation, heeft via het Employee Suggestion System (ESS) een project ingediend met als doel het besparen van kosten. Volgens het ingediend project wordt er aan materiaal op jaarbasis ongeveer US$100,000 kosten bespaard door in plaats van de gangbare belt skirting rubber, de conventionele conveyor belt te gebruiken als skirt liners. Deze skirt liners worden geïnstalleerd op de verschillende bauxite loading en transfer points van het bauxite belt conveyors systeem van de afdeling Bauxite Preparation. Skirt liners zorgen ervoor dat er geen bauxite spill ontstaat, wanneer het erts op de conveyor belt wordt gedumpt. Normaliter wordt 8 wide belt skirting rubber gebruikt voor de skirt liner die een kostprijs heeft van US$245 per foot. De business case die is opgemaakt gaf aan, dat het mogelijk is om de standaard conveyor belt als skirt materiaal te gebruiken dat hetzelfde effect heeft als het gebruik van skirting rubber. Op 19 mei heeft Hendrik hiervoor een symbolische cheque van SRD ,- uit handen gekregen van Harold Soetodimedjo, Process Area Supervisor Bauxite Prep., in aanwezigheid van Ron Dhauri, Area Superintendent Bauxite Prep. & Digestion, en Michel Pengel, Production Manager. Bauxco Nieuws no februari 2010 P R O F I C I A T HENDRIK! Harold Soetodimedjo (r) heeft de ESS cheque overhandigt aan Hendrik Redjodikromo (l) 5

6 Suralco herdacht op 5 mei 2010 het heuglijk feit dat Arbeiders Gedrag Observatie Suralco (ARGOS) dertien jaar geleden van start is gegaan. ARGOS beoogt door middel van observaties door en voor employees, het veilig werkgedrag te bevorderen met als uiteindelijk doel het behalen van zero accidents. Volgens het ARGOS lead team, dat bestaat uit Moessolino Kasijo (voorzitter) en Regillio Wirht (secretaris), is het afgelopen jaar de deelname aan de ARGOS activiteiten toegenomen alsook het behalen van de gestelde doelen. Het feit dat de ARGOS observaties sinds kort ook invloed heeft op de prestatie van de afdelingen, heeft erin geresulteerd dat de uitgevoerde observaties in het eerste kwartaal van 2010 een positief beeld heeft opgeleverd. Echter kan nog niet van een succes worden gesproken omdat het proces veel meer inhoudt dan alleen het uitvoeren van observaties. Het verwerken van de verkregen dertien jaar ARGOS data, data analyse, het opstellen en het uitvoeren van actieplannen zijn eveneens belangrijk. ARGOS is een pro-actief proces waarbij de gegevens verkregen uit de observaties een indicatie geven van het werkklimaat en zowel positieve als negatieve trends in het veld identificeren. Hierdoor kan tijdig worden ingespeeld om een gezonde en veilige werkklimaat te bevorderen. ARGOS wordt op dit moment nog niet op zijn uiterste capaciteit benut. Het is een proces waarbij onze inzet bepalend is voor het halen van het gestelde doel. Gedragsobservatieprocessen ondergaan ook veel nieuwe ontwikkelingen, zoals gebleken is tijdens de Safety Conferentie van Behavioral Science Technology in Grapevine, Texas in maart 2010, waaraan wij hebben deelgenomen. Tijdens trainingen en andere sessies zullen langzaam maar zeker enkele van deze ontwikkelingen doorgespeeld worden, na overleg met het Plant Coördinatie Team en de sponsor, Michel Pengel, Production Manager. We willen continu verbetering zegt Regillio Wirht. H e t d o e l v a n A R G O S w o r d t t i jdens trainingen op verschillende manieren belicht. Zo wordt er van de Ongevallen IJsberg gebruikt gemaakt om de relatie aan te geven tussen enerzijds riskant gedrag en incidenten en anderzijds de factoren die het kunnen beïnvloeden. Uitgaande van de theorie van de Ongevallen IJsberg, is volgens Regillio de ARGOS-visie voor de toekomst als volgt: We moeten met zijn allen een klimaatsverandering teweeg brengen. Binnen de plant moet een broeikas effect gecreëerd worden, om de ijsberg te doen smelten. Het riskant gedrag moet consequent verminderd worden. Wat is de ongevallen ijsberg? De ongevallen ijsberg impliceert het volgende: de ijsberg is voor 90% onder het wateroppervlak. hetgeen dat uitsteekt is wat opgemerkt/gerapporteerd/geobserveerd wordt. hetgeen dat onder het wateroppervlak is, is onveilig gedrag dat ongemerkt aan ons voorbijgaat. door invloed uit te oefenen middels organisatorische cultuur en antecedenten, kan het riskant gedrag verminderd worden en in het uiterste geval zelfs geëlimineerd worden. 6 Benefit survey afgerond In de periode 10 tot en met 21 mei heeft er een Benefit survey onder alle Suralco en AMS employees plaatsgevonden. Als onderdeel van het Suralco-AMS integratieproces waarvan ook de integratie van de compensatie en benefitpakketten deel uitmaken, moest het huidige benefitprogramma geëvalueerd worden. Het doel van deze survey was om de mening van de employees te horen over het benefitprogramma van Suralco en AMS, aan de hand waarvan het toekomstig benefitprogramma in lijn kan worden gebracht met de verwachtingen. Bovendien hoopt Suralco hiermede de employees steeds een concurrerend benefitprogramma aan te bieden welke tegelijkertijd de doelstellingen van de organisatie helpt realiseren. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen is een extern bedrijf genaamd Hewit Associates, een gespecialiseerd Human Resources bedrijf, aangetrokken om deze survey uit te voeren alsook de totale resultaten te leveren. De survey was anoniem en vrijwillig. In totaal heeft 64% van Suralco en AMS employees deelgenomen aan deze survey. Bauxco Nieuws no februari 2010

7 Personele mededelingen Welcome to the Suralco Family!! Per 10 mei 2010 is Rachel Sweet indienst getreden bij Suralco in de functie van Human Resources Officer. Zij rapporteert aan de Human Resources & Community Relations Manager, Meredith Mac Arthus. Jubilarissen Proficiat!! Naam Department Functie Indiensttr. Dienstjaar Jeetendra Barhoe Calcination (Reg. SGA) Process Operator Refining I Rajheskoemar Ganesh Clarification/ washer&thickners Process Operator Refining Promoties Naam Department Functie Stanley Stoc Mobile Plant General Mechanic III Suradjkoemar Kalpoe Mobile Plant General Mechanic II Delano Kettie Mine Central Support Coermotibo General Mechanic III Ronald Kertodimedjo Bauxite Preparation General Mechanic III Erwin Walden Digestion General mechanic III Transfers Naam New Department Functie Maikel Possé Digestion Process Operator Refining II Raymond Sadikan Successor Mines Master Process Operator Mining Wagidie Kartopawiro Successor Mines Mine Development Preparation Supervisor Rama Singh Nassau Project Staff Projects Engineer Bauxco Nieuws no februari

8 Artikel 4: Formele Klachtenprocedure 4.1 De employee die last heeft van seksueel molest en nadelige gevolgen daarvan heeft ondervonden kan al dan niet in overleg met de vertrouwenspersoon een schriftelijke klacht indienen bij de CSM. Een afschrift van de klacht wordt ook afgegeven aan degene die is aangeklaagd. 4.2 Door het indienen van een klacht, als zodanig, zal de huidige positie of carrière mogelijkheden van de klager niet nadelig worden beïnvloed. Sexual Harassment Policy De klachtenprocedure In de vorige editie van Bauxco Nieuws is ingegaan op het doel van de Sexual Harrassment Policy en de taken van de Commissie Seksueel Molest (CSM) en de Confidential Officer (vertrouwenspersoon). In deze editie komt de klachtenprocedure aan de orde. van de klager noodzakelijk worden geacht, of indien er sprake is van een voor één of meer direct betrokkenen onhoudbare situatie De CSM brengt zo spoedig mogelijk doch binnen twee (2) maanden nadat de klacht is ingediend een schriftelijke verslag uit aan de hoogste leiding gevende van de onderneming, onder gelijktijdige verzending van een afschrift aan de voorzitter van de Diversity Steering Committee, de HR Manager, alsmede aan de vertrouwenspersoon. 4.3 Anonieme klachten worden door de CSM niet in behandeling genomen. 4.4 De CSM is verplicht om elke bij haar ingediende klacht omtrent seksueel molest te onderzoeken. 4.5 Binnen een maand na ontvangst van de klacht belegt de CSM een vergadering waarin zij de klager en andere betrokken personen afzonderlijk hoort. 4.6 Op verzoek van de klager kan deze zich laten bijstaan door de vertrouwenspersoon of door iemand anders in de onderneming. 4.7 De vergaderingen van de CSM hebben een besloten karakter. 4.8 Van iedere vergadering wordt er een schriftelijk rapport opgemaakt, dat door alle leden van de CSM worden ondertekend. Indien een lid van de CSM dit weigert, wordt de reden daarvan in het rapport vermeld. 4.9 Na afronding van het onderzoek dient de CSM het onderzoek en de resultaten daarvan in een vergadering te bespreken met de hoogste leidinggevende van het bedrijf De secretaris van de Commissie doet een afschrift van het eindverslag toekomen aan de leden van de Diversity Steering Committee, de HR Manager en de hoogste leidinggevende van het bedrijf Het verslag bevat in ieder geval een uitspraak over de volgende punten: of en zo ja in welke mate de klacht aannemelijk is. wie door het seksueel molest is/zijn getroffen. een advies aan de hoogste leiding gevende van de onderneming inzake de te nemen maatregelen Afhankelijk van de ernst van de klacht kunnen, met tussenkomst van de HR Manager, de volgende sancties worden opgelegd aan degene tegen wie de klacht gericht is: Een mondelinge waarschuwing (met confirmatie) Een schriftelijke waarschuwing Schorsing Overplaatsing Ontslag 4.15 Binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het verslag van de CSM neemt de hoogste leidinggevende een schriftelijk besluit over eventueel te nemen maat-regelen. Een afschrift van de beslissing wordt zo spoedig mogelijk toegezonden aan de HR Manager, het slachtoffer en de aangeklaagde. In geval de aangeklaagde een contractant is, wordt een kopie van het besluit tevens verzonden aan het bedrijf waarmee de aangeklaagde een werkverband heeft. In geval de aangeklaagde een Stagiair is, wordt een kopie van het besluit tevens verzonden aan de instelling via welke de stage wordt verzorgd Zowel bij de aanvang van de procedure als gedurende het onderzoek, kan de leiding van het bedrijf, vertegenwoordigd door de HR Manager, al dan niet op verzoek van de CSM, na overleg met de CSM, tijdelijke voorzieningen doen treffen, indien deze voor het welzijn Bauxco Nieuws no februari De CSM, de vertrouwenspersoon en alle bij de klachtenprocedure betrokken personen handelen in deze procedure zodanig dat de privacy van de klager en andere betrokkenen voldoende wordt gewaarborgd.

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject Juni 2011 Programma 1. Welkom en mededelingen 2. Doel van de vergadering en introductie 3. Het Nassau Plateau bauxietmijnproject & de weg van Nassau

Nadere informatie

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn October 2011 Programma 5 min. Welkom en mededelingen 5 min. Doel van de bijeenkomst en introductie 10 min. De voorgenomen Lelydorp 1 bauxietmijnproject

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Financiering voor FEL2 Nassau. studie goedgekeurd. Verder in deze editie: Pag. 2 (vervolg) Finan ciering FEL2 Nassau

Financiering voor FEL2 Nassau. studie goedgekeurd. Verder in deze editie: Pag. 2 (vervolg) Finan ciering FEL2 Nassau 29 januari 2010-60e jaargang no. 1 Financiering voor FEL2 Nassau studie goedgekeurd Suralco begon in november 2008 met de evaluatie van de haalbaarheid van de ontwikkeling van een bauxietmijn op de Nassau

Nadere informatie

In deze editie: Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director. Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara. Year-end celebration Suralco Cook-out

In deze editie: Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director. Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara. Year-end celebration Suralco Cook-out 07 januari 2011-60e jaargang no. 12 In deze editie: Pag. 2 Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director Pag. 3 Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara Pag. 4 Year-end celebration Suralco Cook-out Pag.

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES 28 augustus 2009-59 e jaargang no. 10 MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES Aan de eerste ronde van de MULO Natuurkunde Olympiade hebben dit jaar 1400 scholieren afkomstig van 46 MULO scholen

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord.

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord. Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord Paranam, Suriname 1 Doel van deze presentatie ERM introduceren: de consultant die

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING Algemeen Tempo Atletiek Vereniging streeft er in zijn verenigingsbeleid naar een goed en veilig klimaat te scheppen binnen onze vereniging. Daarbij

Nadere informatie

24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009

24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009 24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009 1 Een terugblik van de Managing Director Beste Suralcoans, Dit is de tijd van het jaar dat we terugkijken naar het bijna afgelopen

Nadere informatie

STOP voor Leidinggevenden

STOP voor Leidinggevenden STOP voor Leidinggevenden Al 30 jaar ervaring in het voorkomen van ongevallen, door het werken aan vaardigheden op het gebied van observatie en communicatie Al meer dan 30 jaar helpt DuPont andere organisaties

Nadere informatie

Klachtenreglement SWV

Klachtenreglement SWV Klachtenreglement SWV Oktober 2015 1. Visie en doel reglement Voor de Stichting Welzijn Vianen (SWV) geldt als uitgangspunt dat iedereen binnen de organisatie zijn werk zo goed mogelijk, zo verantwoord

Nadere informatie

Verder in deze editie: Pag 2 Goud voor het inte- gratieproces van AMS in het Alcoa systeem

Verder in deze editie: Pag 2 Goud voor het inte- gratieproces van AMS in het Alcoa systeem 25 juni 2010-60e jaargang no. 6 Publieke bijeenkomsten Nassau Plateau Bauxietmijn Project afgerond Suralco en Environmental Resource Management (ERM) hebben in de periode van 7-10 juni een serie publieke

Nadere informatie

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen Ongewenste omgangsvormen De Raad van Bestuur van BNG verklaart dat ongewenste omgangsvormen en kwetsend gedrag van seksuele en andere aard tussen medewerkers niet getolereerd worden. Een ieder die van

Nadere informatie

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: 07 februari 2011-61e jaargang no. 01 Mijnrehabilitatie activiteiten opnieuw gestart Met de overname van de BHPBilliton (BMS) activiteiten in Suriname door Alcoa in augustus 2009 is het management van de

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Voetbalvereniging Leveroy

Voetbalvereniging Leveroy Huishoudelijk Reglement Bijlage 7 ongewenste intimiteiten Reglement Ongewenste Intimiteiten Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1. Ongewenste intimiteiten Handelingen, gedragingen en/of uitlatingen die binnen

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Klachtenregeling Onderwijs

Klachtenregeling Onderwijs Klachtenregeling Onderwijs Verantwoording Voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever is het gewenst dat deze zich met een eventuele klacht over de aankoop of uitvoering van een scholing kan wenden

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

MONTH OF SERVICE 2009 IN AANTOCHT

MONTH OF SERVICE 2009 IN AANTOCHT 25 september 2009-59 e jaargang no. 11 MONTH OF SERVICE 2009 IN AANTOCHT Verder in deze editie: Jaarlijks organiseert Alcoa wereldwijd het Month of Service programma. Gedurende de maand oktober worden

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Merian Gold Project. Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011

Merian Gold Project. Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011 Merian Gold Project Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011 Welkom & introductie Doel van deze publieke bijeenkomst: Geïnteresseerden informeren over het Project Het Merian

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie:

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie: Algemene voorwaarden: Droomstudio Algemeen: Betaling -betaling geschiedt bij start van de workshop/trainingreeks: -door betaling via www.droomshop.nl waar je de voor jouw betreffende droomkaart kan kopen.

Nadere informatie

Klachten. Privacyreglement M A R K T I N T E R V E N T I E R E S U L T A A T

Klachten. Privacyreglement M A R K T I N T E R V E N T I E R E S U L T A A T Klachten & Privacyreglement Klachtenreglement MIR Advies Versie februari 2010 Klachtenregeling MIR Advies Klachtenregeling van toepassing op klachten over de behandeling door MIR Advies van haar cliënten.

Nadere informatie

Klachtenreglement. Doel. Toepassingsgebied. Definities. Reglement

Klachtenreglement. Doel. Toepassingsgebied. Definities. Reglement Doel De doelstelling van het klachtenreglement is het bieden van uitsluitsel aan de medewerker/ cliënt in betrekking tot zijn/ haar relatie tot Werkbedrijf Lelystad BV wanneer hij/ zij van oordeel is dat

Nadere informatie

vast te stellen de Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

vast te stellen de Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid; Gelet op: hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; de Wet Nationale Ombudsman

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Inhoud. Deelnemers. De masterclass richt zich op voorzitters van RvC s.

Inhoud. Deelnemers. De masterclass richt zich op voorzitters van RvC s. Basis 13 PE-punten Masterclass Goed voorzitterschap Goed leiderschap BIEDT U REFERENTIEKADERS OM OP UW PRAKTIJK ALS VOORZITTER VAN DE RvC SAMEN MET COLLEGA S TE REFLECTEREN. RIJKT PRAKTISCHE HANDVATTEN

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland

Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland 1. Ethische Code Opleidingen en workshops worden gegeven conform de Ethische Code van het Tarab Instituut International. Deelnemers kunnen altijd vooraf,

Nadere informatie

Heavy Equipment Operator programma. Wat onderscheidt HCA Suriname van de rest?

Heavy Equipment Operator programma. Wat onderscheidt HCA Suriname van de rest? Heavy Equipment Operator programma Het Heavy Equipment Operator programma geeft iedere operator, beginnend of zeer ervaren, de mogelijkheden zijn/ haar skills te verbeteren en zich verder te ontwikkelen

Nadere informatie

L3G B.01 Behavior Based Performance (BBP)

L3G B.01 Behavior Based Performance (BBP) L3G 06.05.B.01 Behavior Based Performance (BBP) (ex procedure 01.47) Doel Toepassing Dit beleid beschrijft de hoofddoelen van het veiligheidsgedrag programma: het identificeren van structureel ongewenst

Nadere informatie

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 Voorwoord Als u niet tevreden bent over onze zorgverlening op de psychiatrische afdeling van OLVG op locatie West, heeft u het recht

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Nassau Plateau Bauxietmijn Project mag doorgaan naar de volgende studiefase

Nassau Plateau Bauxietmijn Project mag doorgaan naar de volgende studiefase 31 maart 2011-61e jaargang no. 03 Nassau Plateau Bauxietmijn Project mag doorgaan naar de volgende studiefase Verder in deze editie: Pag 2 Community Relations Workshop voor Management Pag 3 - Certificaat

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY)

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) Versie 1.1 Bekende Afzender & AEO: 1 project, 1 partner Dit e-book bevat toelichting over de Bekende Afzender status en AEOcertificering. Wat houden beide erkenningen

Nadere informatie

De1350W. Verder in deze editie: Pag 2 Crew leaders krijgen certificaat

De1350W. Verder in deze editie: Pag 2 Crew leaders krijgen certificaat 30 juli 2010-60e jaargang no. 7 Ontmanteling 1350W Verder in deze editie: dragline De 1350W dragline in de oude Lelydorpmijn werd op 2 en 3 juli volledig ontmanteld. Vanaf het jaar 2007 na sluiting van

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 02 DNV GL Training met impact Training met impact Organisaties verduurzamen en veranderen continu. Positieve bedrijfsresultaten

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland

Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland Overwegende dat van instellingszijde gestreefd wordt naar zo goed mogelijke hulpverlening aan cliënten dat zich niettemin situaties kunnen voordoen

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd.

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd. Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452, zevende lid, BW

Nadere informatie

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4.

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4. Lean trainingen De trainingen zitten vol met actiegericht leren. Geen powerpoint - trainingen, maar met veel gebruik van flip- overs en tekeningen. Deze trainingen verzorgen wij samen met onze samenwerkingspartner

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g l e m e n t D e e l n e m e r s

K l a c h t e n r e g l e m e n t D e e l n e m e r s Onderwerp Kenmerk 11-0775 Dossiernummer 12 Klachtenreglement Deelnemers Aan College van Bestuur CC Van Lenny van Kempen Datum 4 oktober 2011 K l a c h t e n r e g l e m e n t D e e l n e m e r s Klachtenreglement

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde.

PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde. 21 december 2007-58 e jaargang no. 38 PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde. De bewoners van het tehuis

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

Bauxco Nieuws. Colofon. Jan 2012-62 e Jaargang. Pagina 2 Nieuwjaarsboodschap Managing Director Peter de Wit

Bauxco Nieuws. Colofon. Jan 2012-62 e Jaargang. Pagina 2 Nieuwjaarsboodschap Managing Director Peter de Wit Jan 2012-62 e Jaargang 01 Bauxco Nieuws Inhoudsopgave: Happy New Year Pagina 2 Nieuwjaarsboodschap Managing Director Peter de Wit Pagina 3 Viering Suralco 95 jaar (tekst) te Moengo Pagina 4 Indrukken viering

Nadere informatie

Klachtenregeling klanten

Klachtenregeling klanten Klachtenregeling klanten 1. Inleiding Voordat de opvang en begeleiding van een kind van start gaat, vinden er twee gesprekken plaats met de ouders: een kennismakingsgesprek en een intakegesprek. Tijdens

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Overstegen (BSO) Houtsmastraat 11D 7002 KA DOETINCHEM Registratienummer 131055926

Inspectierapport BSO Overstegen (BSO) Houtsmastraat 11D 7002 KA DOETINCHEM Registratienummer 131055926 Inspectierapport BSO Overstegen (BSO) Houtsmastraat 11D 7002 KA DOETINCHEM Registratienummer 131055926 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: DOETINCHEM Datum inspectie:

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE RBO

KLACHTENPROCEDURE RBO KLACHTENPROCEDURE RBO RBO Damsport 1 9728 PP Groningen telefoon: (050) 526 29 00 fax: (050) 525 97 77 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Wat is een klacht? 3 3. Wie behandelt klachten? 4 3.1 Klacht is gericht

Nadere informatie

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Opgesteld door : Onderwijs en Beleid Vastgesteld door het College van Bestuur op : 3 juni 2013 Instemming Studentenraad op : 1 juli 2013 Kenmerk : U13.00486

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

Infinitus zorg klachtenreglement

Infinitus zorg klachtenreglement Infinitus zorg klachtenreglement Inleiding Iedere klant van Infinitus zorg heeft recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dit is bij wet geregeld: de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Hoe creëert u vooruitgang?

Hoe creëert u vooruitgang? Hoe creëert u vooruitgang? advies & interim training & coaching opleiding & loopbaan assessments Erkende kwaliteit Advance Groep maakt zich sinds haar oprichting sterk voor de kwaliteit van haar consultants,

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia

Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia KLACHTENREGELING Indien u niet tevreden bent, kunt u gebruik maken van ons klachtenreglement. Elke klacht wordt uiterst serieus behandeld en verbeterpunten

Nadere informatie

REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016

REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016 REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016 De

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting OVO

KLACHTENREGELING Stichting OVO KLACHTENREGELING Stichting OVO Het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio, gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het

Nadere informatie

Handleiding bij het invullen

Handleiding bij het invullen O L A 4243 North Sherry Drive Marion, IN 46952 jlaub@indwes.edu (765) 677-2520 Organizational Leadership Assessment Beoordeling van Leiderschap in Organisaties Handleiding bij het invullen Het doel van

Nadere informatie