REX Change Management Training

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REX Change Management Training"

Transcriptie

1 20 maart e jaargang no. 06 REX Change Management Training In het kader van de implementatie van Reliability Excellence (REX) op Suralco, is van februari de tweede Change Management sessie afgewerkt. De eerste sessie vond in januari plaats. De Superintendents, Supervisors, Engineers en ook de REX Focus Teamleden, zijn degene die deze sessies hebben gevolgd. Om de doelstellingen van REX-Wave 3 te realiseren zullen er veranderingen en aanpassingen van de verschillende Business processen bij Suralco moeten plaatsvinden. Daarom zijn er ook 4 Focus Teams gevormd. Te weten: Leadership Team Reliability and Engineering Management Team Materials Management Team Work Management Team Deze REX focus teams moeten de huidige Business processen in kaart brengen en de aanwezige gaps identificeren. Om deze hiaten of gaps weg te werken, worden er nieuwe processen uitgewerkt ter vervanging van de huidige processen. Hiertoe is de ondersteuning van het gehele managementteam nodig. Vandaar dat zij geïdentificeerd zijn als doelgroep voor de Change Management sessies. Het REX-Wave 3 project heeft als doel: Optimaliseren van het gebruik van onze equipment/assets Minimaliseren van unplanned down time/verliezen Produceren tegen de laagst mogelijke kosten Een BENCHMARK performer zijn REX-Wave 3 werd voorafgegaan door: REX-Wave 1- awareness en education REX-Wave 2- assessment Hieruit is er uiteindelijk een Business case en een Masterplan ontwikkeld voor Suralco. De implementatie hiervan is REX- Wave 3. Om REX-Wave 3 met succes uit te voeren, is er een ware cultuurverandering Culture Change nodig. Verandering oftewel Change is niet eenvoudig; het is een proces dat volgens een stappen plan uitgevoerd dient te worden. Tijdens de Change Management sessies zijn de verschillende aspecten die verband houden met het veranderen van processen behandeld. Ook de barrières die de veranderingen in de weg zouden kunnen staan en hoe hiermee om te gaan zijn uitvoerig besproken. De participanten van de training zijn het er allemaal over eens dat Communicatie van het REX Wave 3 project naar de werknemers toe van essentieel belang is voor het welslagen ervan. Hierbij is het van belang om ten aanzien van de onderstaande vragen in een communicatie campagne duidelijkheid te verschaffen: Waarom REX-Wave 3? Wat zullen de gevolgen zijn voor Suralco en vooral voor de werknemers? Wie zijn er allemaal bij betrokken? Hoe zal dit project in uitvoering gebracht worden? REX Wave 3 to improve the overall Plant Performance and Reliability 1

2 Monthly Communication Op dinsdag 11 maart jongstleden vond de maandelijkse Communication Meeting, voorheen genaamd Hyperion, plaats. De sessie begon met het onderwerp EHS, waarbij Frank Johannes is ingegaan op het ongeval met ernstige vingerletsel dat op 4 februari jongstleden plaats vond in de Central Civil Maintenance Department (building 134. Het betrof een incident met een refractory mixer pump welke minstens twee keer per jaar gebruikt wordt voor het mengen en installeren van refractory in de Calciner stacks. Hiervoor is er een Incident Cause Analysis Method (ICAM) gemaakt. De belangrijkste bevindingen waarom het incident heeft plaatsgevonden en de factoren die hiertoe hebben bijgedragen zijn in het onderzoeksrapport opgenomen. Tevens zijn er voorstellen geformuleerd en een action list gemaakt om dit ongeval in de toekomst te voorkomen. Vervolgens behandelde Refinery Manager, Peter de Wit, de highlights van de maand februari. Wat de productie en de costs betreft, was de maand februari een goede maand. Er is 170 tpd meer geproduceerd en de kwaliteit was ook beter dan gepland. Op het gebied van EHS had hij wat zorgpunten om met name de hearing shift en het ongeval dat heeft plaatsgevonden in de Maintenance Department. Inzake people gaf hij aan dat het hiring project reeds van start is gegaan, waarbij operators voor de Refining en Powerhouse, en engineers in dienst zullen worden genomen. Wat ABS betreft heeft de OPEX-audit een hogere score toegewezen voor de Daily Meetings (DM) en de Help Chain. Inzake community gaf Peter aan dat 82 employees in totaal 396 uren in hun vrije tijd hebben besteed aan community projecten. Hierna gaf Janice Veira, Controller, een presentatie over de Cost of Alumina Produced (CAP) en de Cost Reduction Initiatives (CRI) over de maand februari. Zij gaf aan dat alle kosten van grondstoffen lager dan het plan waren. Om dit te continueren is het erg belangrijk om ons te focussen op de Cost Reduction Initiatives (CRI) en met name op het verbruik van energie en verliezen van caustic soda. Vervolgens gaven de leiders van de Mayor Improvement Milestones (MIM s) elk een presentatie over de voortgang van hun activiteiten. Humhrey Westerborg, mocht namens het MIM-team Succession Planning & Development, presenteren wat het team tot nu toe heeft uitgevoerd. Het identificeren van de open posities en het helpen ontwikkelen van een successionplan op elke afdeling in samenwerking met iedere afdelingshoofd en de betreffende manager, zijn zaken waarop dit team zich concentreert. Wilhelm Gummels, leider van het MIM-team Material Supply, gaf een presentatie van de stand van zaken. Het belangrijkste daarbij is dat er wordt gewerkt aan het in lijn brengen van het material supply-beleid met REX (Reliability Excellence). De MIM Reduce Energy Consumption werd gepresenteerd door Bhagwandin Dewperkash. De target voor dit team is om de consumptie van energie van 9.34 in 2007 te reduceren naar 8.81 aan het eind van het jaar Kurt Ramdin van het MIM-team Eliminate visual alumina dust Port & Refinery gaf een presentatie inzake de laatste ontwikkelingen van de veldbezoeken die het team heeft gedaan aan de plekken die geïdentificeerd zijn als potentiële dust verlaatplaatsen. De presentatie van de 5 e MIM Improve Contractor Management werd gedaan door Faizal Ilahibaks. Daarbij gaf hij aan dat het huidig safety contractorsbeleid en het programma bekeken is geworden door het team. Daarnaast is ook het EHS-inductieprogramma door het team geanalyseerd. Na de presentaties van de MIM-teams gaven Peter de Wit en Meredith Mac Arthur een korte uiteenzetting van de Global Alcoa Compensation concepts. Ter afsluiting van deze communication meeting gaf John Kalpoe, REX-facilitator, een presentatie over het REX-Wave 3 programma. Daarbij werd de nadruk gelegd op het doel van REX-Wave 3 namelijk het verlagen van de kosten door het verhogen van efficiëntie. De afgelopen maanden zijn de volgende trainingen en workshops georganiseerd om de werknemers en het managementteam van Suralco voor te bereiden op de implementatie van REX-Wave 3: Training and Coaching REX focus team Change Management Training Sessions Supervisor Training Sessions Planning and Scheduling Workshops PM/ PdM training Sessions REX introductory sessions 2

3 Joint Venture partners Suralco L.L.C. en BMS ondersteunen de Letitia Vriesde Fun Challenge Op 15 maart jongstleden is in het Flamboyant Park aan de Lalarookhweg, de Letitia Vriesde Fun Challenge gehouden. Ongeveer 650 kinderen, die via verschillende scholen zijn ingeschreven, hebben deelgenomen aan dit evenement. De joint venture partners Suralco L.L.C. en BMS (N.V. BHP Billiton Maatschappij Suriname) hebben dit initiatief ondersteund, met als uitgangspunt de gedachte dat investeren in onze jeugd, investeren in de toekomst van Suriname is. Sport is daarbij een uitstekend middel. Vandaar het besluit om mee te helpen met de ontwikkeling van onze jongeren op sportgebied. In verband hiermee heeft Warren Pedersen, Suralco s Managing Director, op woensdag 12 maart namens de Joint Venture een symbolische cheque ter waarde van US$ overhandigd aan initiator Letitia Vriesde. De overhandiging vond plaats op de Latourschool 1. De Letitia Vriesde Fun Challenge is een eendaags sportevenement dat georganiseerd wordt in diverse districten in Suriname. Hiermee biedt Letitia Vriesde aan de jeugd een platform om atletiek op een leuke manier te beoefenen. Dit evenement is een opvolger van de Letitia Vriesde-dag welke in Suriname in 2003 voor het eerst gehouden werd. Met een totaal aantal deelnemers van 700, werd deze sportdag een groot succes. Vanwege dit succes werd de Fun Challenge Games dit jaar wederom georganiseerd. v.l.n.r. Het schoolhoofd van de Latourschool 1, dhr. Margaret, Warren Pedersen, mevr. Starke (gymleraar van de school), Letitia Vriesde en Madeley Ameerali (BHP Billiton) Het idee achter deze dag is de Surinaamse jeugd tussen acht- en twaalf jaar te laten ervaren wat de atletieksport te bieden heeft. Met een gevarieerd programma hebben de kinderen op een aangename en zeer nuttige wijze kennisgemaakt met de vele variëteiten die de atletieksport te bieden heeft. De jeugd is daarbij het sleutelwoord voor alle activiteiten. Dit kwam onder andere tot uiting in de uitdagingen die zijn gecreëerd, programma s en optredens die werden verzorgd, maar ook in de bemensing van het Fun Challenge serviceteam. Vrouwen in de opmars Over de hele wereld gedenken miljoenen mensen jaarlijks op 8 maart de Internationale Dag van de Vrouw. Op deze dag worden bijeenkomsten, tentoonstellingen, betogingen, panel - discussies, films en recepties gehouden om te vieren wat vrouwen bereikt hebben, om terug te zien op de voortgang die gemaakt is bij het bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en om de uitdagingen waarmee vrouwen in de huidige samenleving worden geconfronteerd te beoordelen. Het gaat langzaam, maar steeds meer vrouwen zijn intensief bezig op de arbeidsmarkt. Dat is te merken aan het aantal vrouwelijke medewerkers dat jaarlijks toeneemt in de verschillende bedrijven. Bij Suralco is dat ook het geval. Van de 899 employees, zijn 50 vrouwen waarvan 44 tot de salaried en 6 tot hourly groep behoren. Dat komt in totaal dus op ongeveer op 6 %. De 50 vrouwelijke employees werken niet alleen binnen de administratief georiënteerde divisies, maar bevinden zich ook in andere afdelingen waarbij zij als Engineers werkzaam zijn. Bovendien zijn er zelfs vier vrouwelijke managers op een totaal van dertien, hetgeen neerkomt op ongeveer 30% van het managementteam van Suralco. Dit is een teken van de opmars van de vrouwen in het bedrijf. De vrouw op Suralco boekt steeds betere prestaties en verdienen wat dat betreft een pluimpje met het werk dat verzet wordt. De leiding van het bedrijf heeft daarom ervoor gezorgd dat deze dag niet ongemerkt voorbij is gegaan. Alle vrouwelijke Suralconiërs zijn op vrijdag 7 maart verrast geworden met een presentje. 3

4 ECE-projecten Onze Suralconiërs waren in het weekend van 08 en 09 maart, wederom actief bezig met ECEprojecten (Employee Community Engagement). De vrijwilligersactiviteiten vonden plaats op de Shrimaansinghschool en de Sport Vereniging Houttuin. Teamleader Ewald Daniels, heeft met zijn collega s werkzaamheden verricht op de Shrimaansinghschool. De werkzaamheden omvatten o.a. het vernieuwen van het gaaswerk, het plaatsen van twee nieuwe deuren compleet met sloten en het schilderen van de binnenkant van twee kleuterlokalen, waardoor die een kindvriendelijk aanzicht kregen. Het ander team onder leiding van Eric Veldkamp was ook intensief bezig in de recreatieruimte van de Sport Vereniging Houttuin. Deze recreatieruimte, welke nog in aanbouw was, is verder van een plafond voorzien en geschilderd. Verder is er extra beveiliging geplaatst voor de toegangsdeur en is er ook nog een tweede toiletpot en cistern geplaatst. Deze recreatieruimte is heel belangrijk voor de omgeving, omdat de drie scholen in de omgeving en de buurtbewoners er dagelijks gebruik van maken. Tevens worden er daar heel vaak culturele activiteiten ontplooid. 4

5 Corporate Ethics, Compliance & Advisory Services Doe wat juist is op de juiste manier en om de juiste redenen, is een vraag-en-antwoordspel dat medewerkers helpt om te bepalen wat de juiste manier is wat betreft ethiek en integriteit op de werkplek. Breng een bezoek aan de Ethics and Conduct -pagina binnen de Global Compliance-community op MyAlcoa. Ook zal in elke Bauxco Nieuws dit vraag- en antwoordspel worden gepubliceerd. Hoeveel telefoontjes kwamen er in 2006 in totaal binnen bij de Gedragscode- en Nalevingslijn van Alcoa? A. 567 B. 101 C D Het antwoord is D. In 2006, namen in totaal bellers wereldwijd contact op met de Gedragscode- en Nalevingslijn of helplijn voor Ethiek en Naleving. Dit aantal is normaal voor bedrijven van onze omvang. Ongeacht hoe u uw problemen voorlegt, rechtstreeks aan het management, via de afdeling Ethics and Compliance of Legal, of via de helplijn voor Ethiek en Naleving, uw actie wordt absoluut serieus genomen. Bovendien verbiedt Alcoa elke vorm van vergelding of strafmaatregelen tegen iemand die op wettige wijze melding maakt aan Alcoa, politie en justitie of andere overheidsinstanties van een situatie die potentieel frauduleus of illegaal is. Alcoa benoemd tot het meest gerespecteerd bedrijf Voor de vijfentwintigste keer achter elkaar is Alcoa benoemd tot FORTUNE Magazine s Most Admired, (meest gerespecteerd) bedrijf. Deze jaarlijkse rangschikking is gebaseerd op de reputatie van bedrijven. De enquête is uitgevoerd in 622 bedrijven in 65 verschillende industrieën door FORTUNE, waarbij aan industriemanagers, directeuren en security-analisten gevraagd werd om bedrijven te beoordelen op basis van acht criteria, variërend van investeringen tot sociale verantwoordelijkheden. December vorig jaar is Alcoa door FORTUNE Magazine toegevoegd aan haar 2007-Blue Ribbon Companylijst, een ere-erkenning voor bedrijven die op tenminste vier Fortune-lijsten zijn verschenen in een kalenderjaar. Ook op het Wereld Economisch Forum in Davos, Zwitserland, was Alcoa als enig Amerikaans bedrijf erkend als een top rolmodel in duurzame bedrijfsvoering, omdat zij voor vier opeenvolgende jaren benoemd is geworden tot één van de meest duurzame bedrijven in de wereld. 5

6 Hengelen en jagen doet hij ook vaak samen met zijn vrienden. En als dat niet het geval is, is hij met zijn gezin bezig met tuinbouwactiviteiten. Ze planten voor eigen gebruik en doen ook aan bloementeelt. Deze Suralconiër is naast zijn hobby, één van de mensen die de gemeenschap dient als vrijwilliger. In zijn vrije tijd doet hij vrijwilligerswerk voor een Rooms Katholieke lagere school in de buurt waar hij woont. Hij doet daarom een beroep op andere Suralconiërs om ook wat uurtjes vrij te maken voor vrijwilligerswerk. In Portret van een Suralconiër is deze week aan het woord: Marcel Mertowidjojo. Hij is getrouwd en vader van twee jongens en een meisje. Marcel werd op 17 oktober 1994 via een sollicitatieoproep voor Process Operator Apprentice tewerkgesteld op Suralco en wel op de afdeling Precipitation, waar hij nu al ruim 14 jaren werkzaam is. Zijn huidige functie is Controle Operator Refining tevens crewleader van shift crew #1. Van huis uit heeft hij een christelijke (Rooms-Katholiek) opvoeding gehad. Als vader is hij heel trots en geeft hij meer voor zijn gezin. Ik ben meer een vaderfiguur, zegt hij zelfverzekerd. Hiermee bedoelt hij dat hij naast zijn werk, tijd vrijmaakt om van gedachten te wisselen met zijn gezin. Alle beslissingen worden na gezamenlijk overleg gemaakt. Marcel wist ons te vertellen dat hij niet vaak helpt in de huishouding, omdat alles al op zijn plaats is als hij van het werk komt. Ik heb een lieve vrouw die steeds al het huishoudelijk werk met liefde doet, zegt hij tevreden. En de kinderen dragen vaak ook een steentje bij. Wat heus niet mag ontbreken in dit gezin, is een uitje naar ontdekkingen in de natuur. Hij is een man die van de natuur houdt. Mocht hij een weekend vrij zijn van de shiftdienst, dan hoef je hem nergens anders te zoeken dan in het binnenland. Als ik niet op Afobaka ben, dan ben ik samen met mijn gezin bij één van de vakantieoorden. Het maakt niet uit waar het is, maar ik voel me gelukkig als ik in de natuur bezig ben. Hij is een heel gedisciplineerd en tevreden mens en is de Heer nog steeds dankbaar dat hij de kans heeft gekregen om op zijn dertigste toch aangenomen te worden bij Suralco. Ik was eigenlijk al oud, en had niet gedacht dat ik in dienst zou worden genomen, weet hij te vertellen. De dag waarop ik werd geselecteerd, is daarom één van de leukste momenten in mijn leven. Ook het feit dat zijn wens in vervulling is gegaan, namelijk eerste kind moet een zoon zijn, ziet hij als een heel belangrijk moment in zijn leven. Mijn wens is aangehoord door de Heer, zegt hij trots. Als we hem vragen over zijn werkzaamheden op de plant, zegt hij dat hij meer een controlerende taak heeft op zijn afdeling. Als er problemen zijn op het veld, worden die samen met de desbetreffende area man opgelost, om zodoende het proces heel snel op gang te krijgen In Precipitation moeten we ervoor zorgen dat de gestelde target gehaald wordt. En niet dat alleen, maar het product dat we afleveren moet ook goed zijn, drukt hij ons op het hart. Jobs on request, TOLOV, het bijwonen van meetings, administratief werk, zoals het invoeren van gewerkte uren en verlofdagen, behoren ook tot zijn taak. De groep waarmee hij werkt is een groep die respect heeft voor elkaar en elkaar bijstaat. Vanaf dag één tot en met heden heb ik geen saai moment op het werk gekend. Ik word geaccepteerd door mijn collega s, en dat doet me heel goed. Als manager zou hij allereerst werken aan een transparant en goed uitgestippeld beleid. De communicatie naar de employees toe moet goed zijn zodat een ieder weet waarvoor hij of zij hier is. 6

7 Personele mededelingen Op 13 maart jongstleden was het 30 jaar geleden dat Leendert Darnoud in dienst trad bij Suralco. Hij bekleedt de functie van Senior Instructor bij de Training Department. Lydia Budike, herdacht op 09 maart haar indiensttreding. Het was precies 30 jaar geleden dat zij zich heeft aangesloten bij de grote Suralco-familie. Ze is werkzaam op de afdeling Information Technology (IT). Sanjeepkoemar Gangapersadsing herdacht op 18 maart 2008 het feit dat zijn loopbaan 12½ jaar geleden bij Suralco is begonnen. Hij is Analist bij het Laboratorium. Sean Zehoer Monique Dinai Paulus Alimoestar Govind Panchoe Per 1 maart 2008 zijn de volgende organisatorische wijzigingen ingevoerd in de Environment, Health & Safety (EHS) Department: Monique Dinai en Sean Zehoer zijn toegetreden tot het bedrijf in de positie van de EHS Engineer. Paulus Alimoestar, Senior Environmental Technician, is overgeplaatst van Coermotibo naar Paranam. Paulus zal de positie van Senior EHS Technician bekleden. Govind Panchoe, die Senior Technician was op de Training afdeling, zal de positie van Senior EHS Technician bekleden. Allen rapporteren aan Jan Vandenbergh. Wij verwelkomen Monique, Sean, Paulus en Govind in de EHS Department en wensen hun veel succes met hun carrière bij Suralco. 22 maart 2008: Wereldwaterdag Samen in actie voor water en sanitatie De Verenigde Naties heeft Wereldwaterdag in het leven geroepen. Jaarlijks wordt er op 22 maart extra aandacht besteedt aan de waterproblematiek in de wereld. Wereldwijd hebben 2,6 miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Jaarlijks sterven miljoenen kinderen als gevolg van slechte hygiëne, vervuild drinkwater en gebrek aan sanitaire voorzieningen. Om aandacht voor dit gebrek te vragen is door de Verenigde Naties het jaar 2008 uitgeroepen tot het Internationaal jaar van de Sanitatie. Het lijkt vanzelfsprekend dat een ieder water uit de kraan drinkt, maar dat is in veel ontwikkelingslanden niet het geval. Daar lopen vrouwen en kinderen uren per dag om water te halen, dat lang niet altijd schoon is. Wereldwijd zouden dagelijks 6000 mensen sterven door een gebrek aan water dat nodig is voor verschillende doeleinden. Deze dag is daarom een goed moment om eens stil te blijven staan bij de gigantische waterverspilling en -vervuiling die iedere dag weer, over de hele wereld, en ook in Suriname, plaatsvindt. Ga eens bij jezelf na hoeveel water je verbruikt en hoe je dat op een verantwoorde manier zou kunnen verminderen. 7

8 Hypochondrie Letterlijk vertaald betekent hypochondrie ziektevrees. Het is een psychische aandoening en is ingedeeld bij de somatoforme stoornissen: een psychische aandoening waarbij een persoon lichamelijke klachten heeft waarvoor geen fysiologische oorzaak te vinden is. Deze aandoening heeft aanzienlijke invloeden op het dagelijks functioneren (werk, privé, relaties, vrije tijd). De betrokkene kan in weinig of niets meer plezier beleven. Dikwijls is depressie een reactief gevolg. blemen in de sociale omgang, op het werk of op andere belangrijke terreinen; de stoornis duurt tenminste 6 maanden; de bezorgdheid is niet toe te schrijven aan een angststoornis, obsessief-compulsieve stoornis, depressieve episode of een andere somatoforme stoornis. 8 Mensen die aan deze psychische aandoening leiden, hebben een preoccupatie (een zich herhalend, stereotiep patroon van gedrag, interesse en activiteit) of een overmatige angst om een ernstige lichamelijke ziekte te hebben, terwijl hiervan uit onderzoek niets blijkt. Andere benamingen voor deze ziekte zijn: ziekteangst, ziektefobie of ziektevrees. Hypochondrie kan ook als symptoom optreden bij andere ziektebeelden zoals angststoornissen. Het verschil hierbij is, dat de hypochonder (de patiënt) blijft aandringen voor verder onderzoek en denkt voortdurend een ernstige ziekte te hebben, terwijl er medisch niets te vinden is. Hoofdpijn en droge mond worden door deze mensen als een ernstige ziekte beschouwd. Angstsymptomen versterken dit gevoel, zoals tintelingen, doof gevoel in de ledematen, hyperventilatie, benauwdheid, pijn op de borst, hartkloppingen, transpireren, duizeligheid, misselijkheid. Deze symptomen leiden weer tot angst en daardoor hartkloppingen en zweten. Als de patiënt daadwerkelijk een (lichte) ziekte heeft, interpreteert hij het ziektebeeld als veel ernstiger dan het in werkelijkheid is. Als een arts de patiënt heeft onderzocht en de patiënt vervolgens heeft gerustgesteld, vreest de patiënt toch dat de arts de ware oorzaak niet heeft kunnen vinden. Omdat de patiënt er sterk van overtuigd is dat er iets mis is, zijn behandeling en herstel vaak gecompliceerd. Criteria voor Hypochondrie: hij/ zij die overmatig bezorgd is een ernstige ziekte te hebben op basis van lichamelijke symptomen die verkeerd geïnterpreteerd worden; deze ongerustheid blijft hardnekkig bestaan, ondanks er medisch niets is gevonden wat daarop wijst en de patiënt is gerustgesteld; dit is geen waan (zoals bij een waanstoornis) en blijft niet beperkt tot het uiterlijk (zoals bij de stoornis in de lichaamsbeleving); het veroorzaakt klinisch een duidelijk lijden of pro- Hypochondrie komt voor bij 1-5 % van de algemene bevolking, evenveel bij mannen als vrouwen. Het is niet erfelijk, maar de opvoeding en ervaringen spelen een belangrijke rol. Bijvoorbeeld: de angstige reactie van ouders bij verkoudheid en hoofdpijn bij hun kind of als iemand dichtbij sterft van een ogenschijnlijk onschuldige klacht. De symptomen worden het meest verergerd door stress. Meestal ontstaat dit ziektebeeld op jonge volwassen leeftijd, en verloopt chronisch maar wisselend. De diagnose wordt door een psycholoog of arts vastgesteld, nadat een lichamelijk oorzaak medisch is uitgesloten. Therapie Patiënten hebben meestal al veel medische zorg achter de rug, waarbij uitgebreid lichamelijk onderzoek is uitgevoerd. Bij de start van de behandeling wordt voorgesteld om het vanuit een andere invalshoek te proberen. Niet de lichamelijke klachten zelf, maar de bezorgdheid en de angst daarover staan daarbij centraal. Het doel hiervan is om de over bezorgdheid en angst te verminderen en niet vermindering van lichamelijke sensaties en klachten. Veel patiënten willen het succes van de behandeling afmeten aan de hoeveelheid lichamelijke sensaties die zij nog ervaren, terwijl vermindering van emotionele gevolgen een meer aangewezen doel is. Bron:

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES 28 augustus 2009-59 e jaargang no. 10 MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES Aan de eerste ronde van de MULO Natuurkunde Olympiade hebben dit jaar 1400 scholieren afkomstig van 46 MULO scholen

Nadere informatie

Periodieke DNV-audit met succes afgesloten

Periodieke DNV-audit met succes afgesloten 18 april 2008-59 e jaargang no. 08 Periodieke DNV-audit met succes afgesloten Van 31 maart tot en met 4 april jongstleden had Suralco wederom bezoek van Det Norske Veritas (DNV) auditors. De DNV-auditors

Nadere informatie

Minister President Balkenende op bezoek

Minister President Balkenende op bezoek 30 mei 2008-59 e jaargang no. 11 Minister President Balkenende op bezoek v.l.n.r: Managing Director BHP Billiton John Sew A Tjon, Premier Jan Peter Balkenende, Ambassadeur van Nederland in Suriname Tanya

Nadere informatie

Datum: VRAGENLIJSTEN (1) Naam: Geboortedatum: www.upckuleuven.be info@upckuleuven.be

Datum: VRAGENLIJSTEN (1) Naam: Geboortedatum: www.upckuleuven.be info@upckuleuven.be Datum: VRAGENLIJSTEN (1) Naam: Geboortedatum: www.upckuleuven.be info@upckuleuven.be campus Kortenberg Leuvensesteenweg 517 3070 Kortenberg T +32 2 758 05 11 campus Gasthuisberg Herestraat 49 3000 Leuven

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn October 2011 Programma 5 min. Welkom en mededelingen 5 min. Doel van de bijeenkomst en introductie 10 min. De voorgenomen Lelydorp 1 bauxietmijnproject

Nadere informatie

24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009

24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009 24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009 1 Een terugblik van de Managing Director Beste Suralcoans, Dit is de tijd van het jaar dat we terugkijken naar het bijna afgelopen

Nadere informatie

1 Wat is er met me aan

1 Wat is er met me aan 1 Wat is er met me aan de hand? Ty p e r e n d b e e l d v a n h y p o c h o n d r i e Ton Vreeswijk komt al een flink aantal maanden geregeld bij zijn huisarts met allerlei klachten. Hij maakt zich ongerust

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

Waar jongeren met NF1 tegenaan lopen Voorlopige bevindingen SPOT-NF1: een impressie

Waar jongeren met NF1 tegenaan lopen Voorlopige bevindingen SPOT-NF1: een impressie Waar jongeren met NF1 tegenaan lopen Voorlopige bevindingen SPOT-NF1: een impressie De collegezaal zat 31 januari vol met zo n 55 geïnteresseerden die benieuwd zijn naar de voorlopige resultaten van SPOT-NF1.

Nadere informatie

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 1 Randstad internationaal Op één na grootste leverancier van HR-diensten 43 landen 14,1 miljard

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Angstige leerlingen in de klas en het Vriendenprogramma. Drs. N.E. de Vries

Angstige leerlingen in de klas en het Vriendenprogramma. Drs. N.E. de Vries Angstige leerlingen in de klas en het Vriendenprogramma. Drs. N.E. de Vries Aandachtspunten in de klas Het Vriendenprogramma Onderdelen Vriendenprogramma in de klas Online programma s voor jongeren Aandachtspunten

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Stressmanagement-training: Vaardig door ontspanning

Stressmanagement-training: Vaardig door ontspanning Stressmanagement-training: Vaardig door ontspanning Veel mensen met een hart- of vaatziekte (HVZ) en hun partners ervaren ook nog stress als ze thuis hun leven weer proberen op te bouwen. Dit is dus ná

Nadere informatie

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING ERNST JAN REITSMA 27 NOVEMBER 2014 REALTIME LEADERSHIP DEVELOPMENT 1. Iets over theorieën 2. Belang van Live Event 3. Ervaringen 4. Feedback organiseren 5. Voorbeelden

Nadere informatie

Vier Dimensionale Klachtenlijst (4DKL)

Vier Dimensionale Klachtenlijst (4DKL) Instructie De vragenlijst betreft verschillende klachten en verschijnselen die u mogelijk heeft Het gaat steeds om klachten en verschijnselen die u de afgelopen week (de afgelopen 7 dagen met vandaag erbij)

Nadere informatie

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd.

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd. Best Peter Manager Brainwave Ltd. TH-LPI Lean Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE

Nadere informatie

IT Service CMM. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

IT Service CMM. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. IT Service CMM Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Van Harte Gefeliciteerd!!! Heilig Hartschool - 60 jaar

Van Harte Gefeliciteerd!!! Heilig Hartschool - 60 jaar 22 augustus 2008-59 e jaargang no. 17 Heilig Hartschool - 60 jaar Op dinsdag 12 augustus jongstleden bestond de Heilig Hartschool te La Vigilantia 60 jaar. Deze school accommodeert ongeveer 300 kinderen

Nadere informatie

vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50

vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50 vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50 Eén van de hoogtepunten in de viering van 90 jaar Suralco is een expositie, die in het Congresgebouw bij het Onafhankelijkheidsplein wordt gehouden. Minister

Nadere informatie

Deelsessie A. Energiemanagement in bedrijf

Deelsessie A. Energiemanagement in bedrijf Deelsessie A. Energiemanagement in bedrijf Bruno Mulder (META bv) Grolsch, Enschede, 28 januari 2016 Even voorstellen Bruno Mulder META bv, Energietechnoloog & facilitator EKO Energie Koplopers Overijssel

Nadere informatie

11 juni 2004-55 e jaargang no. 23

11 juni 2004-55 e jaargang no. 23 11 juni 2004-55 e jaargang no. 23 Port Operations noteerde eind mei zijn tweede record in een maand. Er werd vanuit Coermotibo 207.577.00 metrieke ton bauxiet aangevoerd voor de verwerking tot aluinaarde

Nadere informatie

Verkoopvaardigheden test.

Verkoopvaardigheden test. Verkoopvaardigheden test. Waarom zijn sommige verkopers meer succesvol dan andere? Waarom verkopen en verdienen sommige verkopers twee, drie, vijf of soms zelfs tien keer meer dan anderen? Het gaat uiteindelijk

Nadere informatie

Major Hazards Control

Major Hazards Control Ongevalsonderzoek Relatie met Brzo 1999 Major Hazards Control Jos van Liempt Arbeidsinspectie MHC Kennismaken met Rijksbreed 15 mei 2009 Ongevalsonderzoek Hoofdonderwerpen Doel Relatie met inspecties Wat

Nadere informatie

Ontdek de verborgen schat in onderhoud

Ontdek de verborgen schat in onderhoud Ontdek de verborgen schat in onderhoud Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht

Nadere informatie

In deze editie: Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director. Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara. Year-end celebration Suralco Cook-out

In deze editie: Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director. Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara. Year-end celebration Suralco Cook-out 07 januari 2011-60e jaargang no. 12 In deze editie: Pag. 2 Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director Pag. 3 Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara Pag. 4 Year-end celebration Suralco Cook-out Pag.

Nadere informatie

Mindfulness op het werk

Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Werken vanuit rust en aandacht Veel mensen ervaren hun werk als een plek waar nooit rust is, met een doorlopende activiteit aan lijstjes die af moeten, mensen

Nadere informatie

4DKL KLACHTENLIJST. Intake klacht :... :... Diagnose :... Medicatie :... Opmerkingen :... Versie: 3.07. Uitgave 2004: Stichting Flow, Alkmaar

4DKL KLACHTENLIJST. Intake klacht :... :... Diagnose :... Medicatie :... Opmerkingen :... Versie: 3.07. Uitgave 2004: Stichting Flow, Alkmaar 4DKL KLACHTENLIJST Naam :........................................... datum:... /... /.... eslacht : man / vrouw num mer:........... eb. datum :.... /.... /..... Leeftijd:....... jaar praktijk:............

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Duizeligheid

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Duizeligheid Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Duizeligheid z Deze brochure geeft u informatie over duizeligheid en de daarbij behorende klachten. 1 Wat is duizeligheid? Iedereen

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Danger of the knowledge Guru OVER HET BELANG VAN KENNISBEHEER

Danger of the knowledge Guru OVER HET BELANG VAN KENNISBEHEER OVER HET BELANG VAN KENNISBEHEER Agenda Global Services Onze mosterd Observaties Kennisbeheer: strategie en visie Formeel en informeel leren Demo Voorstelling Philippe Lorrez Nu: Sales Manager Global Services

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornis Cluster C

Persoonlijkheidsstoornis Cluster C Persoonlijkheidsstoornis Cluster C Deze folder geeft informatie over de diagnostiek en behandeling van cluster C persoonlijkheidsstoornissen. Wat is een cluster C Persoonlijkheidsstoornis? Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig DraagZorgvoorUwZorg Zorg voor Uw Talent Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Engagement, meer dan tevredenheid

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

HUMAN RELATIONS. McDonald s België. McDonald s België HUMAN RELATIONS

HUMAN RELATIONS. McDonald s België. McDonald s België HUMAN RELATIONS McDonald s België McDonald s België HUMAN RELATIONS HUMAN RELATIONS We believe in everyone s potential, so we create a work environment where everyone can keep on going McDonald s wereldwijd Aanwezig in

Nadere informatie

Angststoornissen. P unt P. kan u helpen. volwassenen

Angststoornissen. P unt P. kan u helpen. volwassenen Angststoornissen P unt P kan u helpen volwassenen Iedereen is wel eens bang en dat is maar goed ook. Angst is een ingebouwd verdedigingsmechanisme dat ons waarschuwt voor gevaar. Hormonen, zoals adrenaline,

Nadere informatie

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl NEVI INKOOPDAG 2012 Inkoop verandert! Verandert u mee? Welkom Bijna 300 deelnemers!! Sinds 2008 niet meer zo druk geweest! INKOOP VERANDERT! VERANDERT U MEE? Corporate Social Responsibility Sustainable

Nadere informatie

Performance management framework. Introduction

Performance management framework. Introduction Performance management framework Introduction Systeem definitie Een systeem wordt gebruikt om het resultaat en de efficiëntie van een proces te meten en te verbeteren. Informatie beschikbaar te stellen

Nadere informatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie Kwaliteit in Wessanen ISO 9001 en 14001 certificatie Inhoud 1. Introductie Wessanen 2. Waarom kwaliteit een speerpunt is 3. De routekaart 4. Het certificatieproces 5. De verbeteringen vasthouden 6. Naar

Nadere informatie

Centrum voor Lichamelijk Onverklaarde Klachten (CLOK)

Centrum voor Lichamelijk Onverklaarde Klachten (CLOK) Centrum voor Lichamelijk Onverklaarde Klachten (CLOK) Wijzingen van DSM-IV naar DSM-5 Lisette t Hart & Ingeborg Visser Vragen Wie heeft in de afgelopen twee weken last gehad van buikpijn, maagpijn, misselijkheid,

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Inleiding. Familiale kwetsbaarheid en geslacht. Samenvatting

Inleiding. Familiale kwetsbaarheid en geslacht. Samenvatting Inleiding Depressie en angst zijn veel voorkomende psychische stoornissen. Het ontstaan van deze stoornissen is gerelateerd aan een breed scala van risicofactoren, zoals genetische kwetsbaarheid, neurofysiologisch

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Hij heeft 7(angst, depressie, sociale fobie, agorafobie, somatische klachten, vijandigheid, cognitieve klachten)+2 (vitaliteit en werk) subschalen

Hij heeft 7(angst, depressie, sociale fobie, agorafobie, somatische klachten, vijandigheid, cognitieve klachten)+2 (vitaliteit en werk) subschalen SQ-48: 48 Symptom Questionnaire Meetpretentie De SQ-48 bestaat uit 48 items en is in 2011 ontworpen door de afdeling psychiatrie van het LUMC om algemene psychopathologie (angst, depressie, somatische

Nadere informatie

MVO actieplan HKV 2015-2016

MVO actieplan HKV 2015-2016 MVO actieplan HKV 2015-2016 November 2015 November 2015 MVO actieplan HKV Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Onze MVO doelen en actiepunten... 5 3 Implementatie, review en communicatie... 8 4 Verantwoording...

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

!OASIS CONSULTANTS N.V. OKTOBER 2012 NOVEMBER 2013 Business Analist/Pre-sales Consultant

!OASIS CONSULTANTS N.V. OKTOBER 2012 NOVEMBER 2013 Business Analist/Pre-sales Consultant Stefan Van Gijsel FABRIEKSTRAAT 11 BUS 101 9120 KALLO BELGIE TEL +32497973993 stefanvangijsel@me.com Profiel Stefan Van Gijsel kan worden omschreven als een ambitieuze teamspeler met een sterk doorzettingsvermogen

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond

Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond Programma Veiligheidscultuur Inleiding Pilot Veiligheidscultuur Veiligheidscultuur inspecties Veiligheidcultuur beoordelingen

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Maak van je bedrijf een toporganisabe!

Maak van je bedrijf een toporganisabe! Maak van je bedrijf een toporganisabe! De afbeelding kan niet worden weergegeven. Mogelijk is er onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding te openen of is de afbeelding beschadigd. Start de computer

Nadere informatie

De kwaliteitsmanager en de toenemende complexiteit van de kwaliteitsfunctie

De kwaliteitsmanager en de toenemende complexiteit van de kwaliteitsfunctie De kwaliteitsmanager en de toenemende complexiteit van de kwaliteitsfunctie Verbeter de wereld, begin bij jezelf NNK, 11 februari 2016 Out of the box? als je echt wilt discussiëren over het vak kwaliteitskunde,

Nadere informatie

Hoe creëert u vooruitgang?

Hoe creëert u vooruitgang? Hoe creëert u vooruitgang? advies & interim training & coaching opleiding & loopbaan assessments Erkende kwaliteit Advance Groep maakt zich sinds haar oprichting sterk voor de kwaliteit van haar consultants,

Nadere informatie

De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz

De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz Group Director, QHSE 11 September 2014. ABOUT US FTS Hofftrans Oil transportation

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Samenvatting (summary in Dutch)

Samenvatting (summary in Dutch) Samenvatting (summary in Dutch) 149 Samenvatting (summary in Dutch) Één van de meest voorkomende en slopende ziektes is depressie. De impact op het dagelijks functioneren en op de samenleving is enorm,

Nadere informatie

Depressie. Meer dan een somber gevoel. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie

Depressie. Meer dan een somber gevoel. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie ggz voor doven & slechthorenden Depressie Meer dan een somber gevoel Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie Herkent u dit? Iedereen is wel eens somber of treurig.

Nadere informatie

OPENINGSTOESPAAK VAN DE MINISTER VAN HANDEL EN INDUSTRIE Z.E. DHR. DRS C. P

OPENINGSTOESPAAK VAN DE MINISTER VAN HANDEL EN INDUSTRIE Z.E. DHR. DRS C. P OPENINGSTOESPAAK VAN DE MINISTER VAN HANDEL EN INDUSTRIE Z.E. DHR. DRS C. P. MARICA BIJ DE OPENING VAN HET CONGRES DUURZAME ONTWIKKELING OP DONDERDAG 29 MEI 2008 Collega ministers, overige hoogwaardigheidsbekleders,

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

High Performance Organisaties: de inside-out gedachte als basis voor tevreden klanten en een goede reputatie. High Performance Organisaties

High Performance Organisaties: de inside-out gedachte als basis voor tevreden klanten en een goede reputatie. High Performance Organisaties : de inside-out gedachte als basis voor tevreden klanten en een goede reputatie Huidige trends in maatschappij & organisatie Vergrijzing en langer doorwerken Medewerker en klant meer macht Persoonlijk

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt)

ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt) ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt) Naam:.. Datum: - - Kruis bij elke vraag het antwoord aan dat de afgelopen zeven dagen

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Verstevigen van je positie als MD adviseur

Verstevigen van je positie als MD adviseur Verstevigen van je positie als MD adviseur Workshop voor de NFMD 21 november 2013 Monique van der Meer en Jessica Godijn Agenda 9.00 9.15 Opening NFMD door Myrte Ferwerda 9.15 9.45 Veranderingen en gevolgen

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze Inspireren, Leren & Werken Werken aan een nieuwe werkwijze WIE, WAT, WAAR? BOOTCAMP JEUGDWERK 2014 BLZ 4 DAG 4 DONDERDAG 4 SEPTEMBER BLZ 8 DAG 1 MAANDAG 1 SEPTEMBER BLZ 5 DAG 5 VRIJDAG 5 SEPTEMBER BLZ

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent 1 Positioning statement in één zin Over Vendetium Wij inspireren en motiveren ambitieuze

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Soorten klachten. Onderlinge samenwerking onder de loep. Burnout. Verschijnselen van het vermoeide helden syndroom

Soorten klachten. Onderlinge samenwerking onder de loep. Burnout. Verschijnselen van het vermoeide helden syndroom Soorten klachten Onderlinge samenwerking onder de loep Burnout Verschijnselen van het vermoeide helden syndroom Overspannenheidsverschijnselen (Surmenage) Depressie Het managen van stress-gerelateerde

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord.

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord. Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord Paranam, Suriname 1 Doel van deze presentatie ERM introduceren: de consultant die

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

Ethiek en management-systematiek

Ethiek en management-systematiek Responsible Care Deze presentatie wat is Responsible Care (Global Charter) Relatie met operationele veiligheid In de chemie VCA en VCO Enkel k l aanbevelingen Bert Zandvoort Coordinator Masterclass Veiligheid

Nadere informatie

Het aanpassingsproces na confrontatie met een hart- of vaataandoening

Het aanpassingsproces na confrontatie met een hart- of vaataandoening Auteur: Jos van Erp j.v.erp@hartstichting.nl Het aanpassingsproces na confrontatie met een hart- of vaataandoening Maakbaarheid en kwetsbaarheid Dood gaan we allemaal. Deze realiteit komt soms sterk naar

Nadere informatie

25-9-2014. Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505

25-9-2014. Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Lichamelijk: pijn, fysieke beperkingen, afweging behandeling vs bijwerkingen Angst en onzekerheid: verloop ziekte,

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel. Wat is hyperventilatie, wat zijn symptomen en hoe bestrijd je een aanval?

Patiënteninformatie. Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel. Wat is hyperventilatie, wat zijn symptomen en hoe bestrijd je een aanval? Patiënteninformatie Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel Wat is hyperventilatie, wat zijn symptomen en hoe bestrijd je een aanval? Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel Wat is hyperventilatie,

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

NRG: Building Energy for Performance. Introducing the science of well-being to corporate life www.energystrategy.eu

NRG: Building Energy for Performance. Introducing the science of well-being to corporate life www.energystrategy.eu NRG: Building Energy for Performance Introducing the science of well-being to corporate life www.energystrategy.eu Doelstellingen voor deelnemers aan het NRG programma* 1 Energiepeil van alle deelnemers

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING Om in aanmerking te komen voor Oncologische Nazorg dient u het aanmeldingsformulier invullen en binnen drie weken retourneren

Nadere informatie

patiënteninformatie Hyperventilatie Spoedgevallendienst G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l

patiënteninformatie Hyperventilatie Spoedgevallendienst G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l i patiënteninformatie Spoedgevallendienst Hyperventilatie G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l Inhoud Voorwoord...5 1. Wat is hyperventilatie...6 2. Welke verschijnselen kunnen optreden?...6

Nadere informatie

Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505

Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Lichamelijk: pijn, fysieke beperkingen, afweging behandeling vs bijwerkingen Angst en onzekerheid: verloop ziekte,

Nadere informatie

WELKOM BIJ TELEPERFORMANCE SHOPPING TOMORROW

WELKOM BIJ TELEPERFORMANCE SHOPPING TOMORROW WELKOM BIJ TELEPERFORMANCE SHOPPING TOMORROW 175.000 30% 1.6 miljard Shopping 2020 6 Shopping 2020 Hoofdstuk 28 Social Services Shopping 2020 7 Retail in het social media tijdperk 2. Social Services in

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 1 2 EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 3 INFORMATIE OVER PSYMENS PsyMens is een kleinschalige GGZ instelling met vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Woerden en Amersfoort. Wij bieden een

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Depressie bij ouderen

Depressie bij ouderen Depressie bij ouderen 2 Depressie bij ouderen komt vaak voor, maar is soms moeilijk te herkennen. Deze folder geeft informatie over de kenmerken en de behandeling van een depressie bij ouderen. Wat is

Nadere informatie

geïntegreerde bankverzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, privatebanking-, kmo- en midcapcliënten

geïntegreerde bankverzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, privatebanking-, kmo- en midcapcliënten Successie Management & Talent management in KBC Groep Studiedag Loopbaanplanning bij de Politie 20 november 2013 Luc Goovaerts, Corporate Competence Manager, KBC KBC even voorstellen... geïntegreerde bankverzekeraar

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker. Anneke van Wijk, GZ psycholoog Helen Dowling Instituut Utrecht

Vermoeidheid na kanker. Anneke van Wijk, GZ psycholoog Helen Dowling Instituut Utrecht Anneke van Wijk, GZ psycholoog Helen Dowling Instituut Utrecht Helen Dowling Instituut: Begeleiding bij kanker voor (ex-) kankerpatienten en hun naasten: Onder andere: Individuele begeleiding Lotgenotengroepen

Nadere informatie