REX Change Management Training

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REX Change Management Training"

Transcriptie

1 20 maart e jaargang no. 06 REX Change Management Training In het kader van de implementatie van Reliability Excellence (REX) op Suralco, is van februari de tweede Change Management sessie afgewerkt. De eerste sessie vond in januari plaats. De Superintendents, Supervisors, Engineers en ook de REX Focus Teamleden, zijn degene die deze sessies hebben gevolgd. Om de doelstellingen van REX-Wave 3 te realiseren zullen er veranderingen en aanpassingen van de verschillende Business processen bij Suralco moeten plaatsvinden. Daarom zijn er ook 4 Focus Teams gevormd. Te weten: Leadership Team Reliability and Engineering Management Team Materials Management Team Work Management Team Deze REX focus teams moeten de huidige Business processen in kaart brengen en de aanwezige gaps identificeren. Om deze hiaten of gaps weg te werken, worden er nieuwe processen uitgewerkt ter vervanging van de huidige processen. Hiertoe is de ondersteuning van het gehele managementteam nodig. Vandaar dat zij geïdentificeerd zijn als doelgroep voor de Change Management sessies. Het REX-Wave 3 project heeft als doel: Optimaliseren van het gebruik van onze equipment/assets Minimaliseren van unplanned down time/verliezen Produceren tegen de laagst mogelijke kosten Een BENCHMARK performer zijn REX-Wave 3 werd voorafgegaan door: REX-Wave 1- awareness en education REX-Wave 2- assessment Hieruit is er uiteindelijk een Business case en een Masterplan ontwikkeld voor Suralco. De implementatie hiervan is REX- Wave 3. Om REX-Wave 3 met succes uit te voeren, is er een ware cultuurverandering Culture Change nodig. Verandering oftewel Change is niet eenvoudig; het is een proces dat volgens een stappen plan uitgevoerd dient te worden. Tijdens de Change Management sessies zijn de verschillende aspecten die verband houden met het veranderen van processen behandeld. Ook de barrières die de veranderingen in de weg zouden kunnen staan en hoe hiermee om te gaan zijn uitvoerig besproken. De participanten van de training zijn het er allemaal over eens dat Communicatie van het REX Wave 3 project naar de werknemers toe van essentieel belang is voor het welslagen ervan. Hierbij is het van belang om ten aanzien van de onderstaande vragen in een communicatie campagne duidelijkheid te verschaffen: Waarom REX-Wave 3? Wat zullen de gevolgen zijn voor Suralco en vooral voor de werknemers? Wie zijn er allemaal bij betrokken? Hoe zal dit project in uitvoering gebracht worden? REX Wave 3 to improve the overall Plant Performance and Reliability 1

2 Monthly Communication Op dinsdag 11 maart jongstleden vond de maandelijkse Communication Meeting, voorheen genaamd Hyperion, plaats. De sessie begon met het onderwerp EHS, waarbij Frank Johannes is ingegaan op het ongeval met ernstige vingerletsel dat op 4 februari jongstleden plaats vond in de Central Civil Maintenance Department (building 134. Het betrof een incident met een refractory mixer pump welke minstens twee keer per jaar gebruikt wordt voor het mengen en installeren van refractory in de Calciner stacks. Hiervoor is er een Incident Cause Analysis Method (ICAM) gemaakt. De belangrijkste bevindingen waarom het incident heeft plaatsgevonden en de factoren die hiertoe hebben bijgedragen zijn in het onderzoeksrapport opgenomen. Tevens zijn er voorstellen geformuleerd en een action list gemaakt om dit ongeval in de toekomst te voorkomen. Vervolgens behandelde Refinery Manager, Peter de Wit, de highlights van de maand februari. Wat de productie en de costs betreft, was de maand februari een goede maand. Er is 170 tpd meer geproduceerd en de kwaliteit was ook beter dan gepland. Op het gebied van EHS had hij wat zorgpunten om met name de hearing shift en het ongeval dat heeft plaatsgevonden in de Maintenance Department. Inzake people gaf hij aan dat het hiring project reeds van start is gegaan, waarbij operators voor de Refining en Powerhouse, en engineers in dienst zullen worden genomen. Wat ABS betreft heeft de OPEX-audit een hogere score toegewezen voor de Daily Meetings (DM) en de Help Chain. Inzake community gaf Peter aan dat 82 employees in totaal 396 uren in hun vrije tijd hebben besteed aan community projecten. Hierna gaf Janice Veira, Controller, een presentatie over de Cost of Alumina Produced (CAP) en de Cost Reduction Initiatives (CRI) over de maand februari. Zij gaf aan dat alle kosten van grondstoffen lager dan het plan waren. Om dit te continueren is het erg belangrijk om ons te focussen op de Cost Reduction Initiatives (CRI) en met name op het verbruik van energie en verliezen van caustic soda. Vervolgens gaven de leiders van de Mayor Improvement Milestones (MIM s) elk een presentatie over de voortgang van hun activiteiten. Humhrey Westerborg, mocht namens het MIM-team Succession Planning & Development, presenteren wat het team tot nu toe heeft uitgevoerd. Het identificeren van de open posities en het helpen ontwikkelen van een successionplan op elke afdeling in samenwerking met iedere afdelingshoofd en de betreffende manager, zijn zaken waarop dit team zich concentreert. Wilhelm Gummels, leider van het MIM-team Material Supply, gaf een presentatie van de stand van zaken. Het belangrijkste daarbij is dat er wordt gewerkt aan het in lijn brengen van het material supply-beleid met REX (Reliability Excellence). De MIM Reduce Energy Consumption werd gepresenteerd door Bhagwandin Dewperkash. De target voor dit team is om de consumptie van energie van 9.34 in 2007 te reduceren naar 8.81 aan het eind van het jaar Kurt Ramdin van het MIM-team Eliminate visual alumina dust Port & Refinery gaf een presentatie inzake de laatste ontwikkelingen van de veldbezoeken die het team heeft gedaan aan de plekken die geïdentificeerd zijn als potentiële dust verlaatplaatsen. De presentatie van de 5 e MIM Improve Contractor Management werd gedaan door Faizal Ilahibaks. Daarbij gaf hij aan dat het huidig safety contractorsbeleid en het programma bekeken is geworden door het team. Daarnaast is ook het EHS-inductieprogramma door het team geanalyseerd. Na de presentaties van de MIM-teams gaven Peter de Wit en Meredith Mac Arthur een korte uiteenzetting van de Global Alcoa Compensation concepts. Ter afsluiting van deze communication meeting gaf John Kalpoe, REX-facilitator, een presentatie over het REX-Wave 3 programma. Daarbij werd de nadruk gelegd op het doel van REX-Wave 3 namelijk het verlagen van de kosten door het verhogen van efficiëntie. De afgelopen maanden zijn de volgende trainingen en workshops georganiseerd om de werknemers en het managementteam van Suralco voor te bereiden op de implementatie van REX-Wave 3: Training and Coaching REX focus team Change Management Training Sessions Supervisor Training Sessions Planning and Scheduling Workshops PM/ PdM training Sessions REX introductory sessions 2

3 Joint Venture partners Suralco L.L.C. en BMS ondersteunen de Letitia Vriesde Fun Challenge Op 15 maart jongstleden is in het Flamboyant Park aan de Lalarookhweg, de Letitia Vriesde Fun Challenge gehouden. Ongeveer 650 kinderen, die via verschillende scholen zijn ingeschreven, hebben deelgenomen aan dit evenement. De joint venture partners Suralco L.L.C. en BMS (N.V. BHP Billiton Maatschappij Suriname) hebben dit initiatief ondersteund, met als uitgangspunt de gedachte dat investeren in onze jeugd, investeren in de toekomst van Suriname is. Sport is daarbij een uitstekend middel. Vandaar het besluit om mee te helpen met de ontwikkeling van onze jongeren op sportgebied. In verband hiermee heeft Warren Pedersen, Suralco s Managing Director, op woensdag 12 maart namens de Joint Venture een symbolische cheque ter waarde van US$ overhandigd aan initiator Letitia Vriesde. De overhandiging vond plaats op de Latourschool 1. De Letitia Vriesde Fun Challenge is een eendaags sportevenement dat georganiseerd wordt in diverse districten in Suriname. Hiermee biedt Letitia Vriesde aan de jeugd een platform om atletiek op een leuke manier te beoefenen. Dit evenement is een opvolger van de Letitia Vriesde-dag welke in Suriname in 2003 voor het eerst gehouden werd. Met een totaal aantal deelnemers van 700, werd deze sportdag een groot succes. Vanwege dit succes werd de Fun Challenge Games dit jaar wederom georganiseerd. v.l.n.r. Het schoolhoofd van de Latourschool 1, dhr. Margaret, Warren Pedersen, mevr. Starke (gymleraar van de school), Letitia Vriesde en Madeley Ameerali (BHP Billiton) Het idee achter deze dag is de Surinaamse jeugd tussen acht- en twaalf jaar te laten ervaren wat de atletieksport te bieden heeft. Met een gevarieerd programma hebben de kinderen op een aangename en zeer nuttige wijze kennisgemaakt met de vele variëteiten die de atletieksport te bieden heeft. De jeugd is daarbij het sleutelwoord voor alle activiteiten. Dit kwam onder andere tot uiting in de uitdagingen die zijn gecreëerd, programma s en optredens die werden verzorgd, maar ook in de bemensing van het Fun Challenge serviceteam. Vrouwen in de opmars Over de hele wereld gedenken miljoenen mensen jaarlijks op 8 maart de Internationale Dag van de Vrouw. Op deze dag worden bijeenkomsten, tentoonstellingen, betogingen, panel - discussies, films en recepties gehouden om te vieren wat vrouwen bereikt hebben, om terug te zien op de voortgang die gemaakt is bij het bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en om de uitdagingen waarmee vrouwen in de huidige samenleving worden geconfronteerd te beoordelen. Het gaat langzaam, maar steeds meer vrouwen zijn intensief bezig op de arbeidsmarkt. Dat is te merken aan het aantal vrouwelijke medewerkers dat jaarlijks toeneemt in de verschillende bedrijven. Bij Suralco is dat ook het geval. Van de 899 employees, zijn 50 vrouwen waarvan 44 tot de salaried en 6 tot hourly groep behoren. Dat komt in totaal dus op ongeveer op 6 %. De 50 vrouwelijke employees werken niet alleen binnen de administratief georiënteerde divisies, maar bevinden zich ook in andere afdelingen waarbij zij als Engineers werkzaam zijn. Bovendien zijn er zelfs vier vrouwelijke managers op een totaal van dertien, hetgeen neerkomt op ongeveer 30% van het managementteam van Suralco. Dit is een teken van de opmars van de vrouwen in het bedrijf. De vrouw op Suralco boekt steeds betere prestaties en verdienen wat dat betreft een pluimpje met het werk dat verzet wordt. De leiding van het bedrijf heeft daarom ervoor gezorgd dat deze dag niet ongemerkt voorbij is gegaan. Alle vrouwelijke Suralconiërs zijn op vrijdag 7 maart verrast geworden met een presentje. 3

4 ECE-projecten Onze Suralconiërs waren in het weekend van 08 en 09 maart, wederom actief bezig met ECEprojecten (Employee Community Engagement). De vrijwilligersactiviteiten vonden plaats op de Shrimaansinghschool en de Sport Vereniging Houttuin. Teamleader Ewald Daniels, heeft met zijn collega s werkzaamheden verricht op de Shrimaansinghschool. De werkzaamheden omvatten o.a. het vernieuwen van het gaaswerk, het plaatsen van twee nieuwe deuren compleet met sloten en het schilderen van de binnenkant van twee kleuterlokalen, waardoor die een kindvriendelijk aanzicht kregen. Het ander team onder leiding van Eric Veldkamp was ook intensief bezig in de recreatieruimte van de Sport Vereniging Houttuin. Deze recreatieruimte, welke nog in aanbouw was, is verder van een plafond voorzien en geschilderd. Verder is er extra beveiliging geplaatst voor de toegangsdeur en is er ook nog een tweede toiletpot en cistern geplaatst. Deze recreatieruimte is heel belangrijk voor de omgeving, omdat de drie scholen in de omgeving en de buurtbewoners er dagelijks gebruik van maken. Tevens worden er daar heel vaak culturele activiteiten ontplooid. 4

5 Corporate Ethics, Compliance & Advisory Services Doe wat juist is op de juiste manier en om de juiste redenen, is een vraag-en-antwoordspel dat medewerkers helpt om te bepalen wat de juiste manier is wat betreft ethiek en integriteit op de werkplek. Breng een bezoek aan de Ethics and Conduct -pagina binnen de Global Compliance-community op MyAlcoa. Ook zal in elke Bauxco Nieuws dit vraag- en antwoordspel worden gepubliceerd. Hoeveel telefoontjes kwamen er in 2006 in totaal binnen bij de Gedragscode- en Nalevingslijn van Alcoa? A. 567 B. 101 C D Het antwoord is D. In 2006, namen in totaal bellers wereldwijd contact op met de Gedragscode- en Nalevingslijn of helplijn voor Ethiek en Naleving. Dit aantal is normaal voor bedrijven van onze omvang. Ongeacht hoe u uw problemen voorlegt, rechtstreeks aan het management, via de afdeling Ethics and Compliance of Legal, of via de helplijn voor Ethiek en Naleving, uw actie wordt absoluut serieus genomen. Bovendien verbiedt Alcoa elke vorm van vergelding of strafmaatregelen tegen iemand die op wettige wijze melding maakt aan Alcoa, politie en justitie of andere overheidsinstanties van een situatie die potentieel frauduleus of illegaal is. Alcoa benoemd tot het meest gerespecteerd bedrijf Voor de vijfentwintigste keer achter elkaar is Alcoa benoemd tot FORTUNE Magazine s Most Admired, (meest gerespecteerd) bedrijf. Deze jaarlijkse rangschikking is gebaseerd op de reputatie van bedrijven. De enquête is uitgevoerd in 622 bedrijven in 65 verschillende industrieën door FORTUNE, waarbij aan industriemanagers, directeuren en security-analisten gevraagd werd om bedrijven te beoordelen op basis van acht criteria, variërend van investeringen tot sociale verantwoordelijkheden. December vorig jaar is Alcoa door FORTUNE Magazine toegevoegd aan haar 2007-Blue Ribbon Companylijst, een ere-erkenning voor bedrijven die op tenminste vier Fortune-lijsten zijn verschenen in een kalenderjaar. Ook op het Wereld Economisch Forum in Davos, Zwitserland, was Alcoa als enig Amerikaans bedrijf erkend als een top rolmodel in duurzame bedrijfsvoering, omdat zij voor vier opeenvolgende jaren benoemd is geworden tot één van de meest duurzame bedrijven in de wereld. 5

6 Hengelen en jagen doet hij ook vaak samen met zijn vrienden. En als dat niet het geval is, is hij met zijn gezin bezig met tuinbouwactiviteiten. Ze planten voor eigen gebruik en doen ook aan bloementeelt. Deze Suralconiër is naast zijn hobby, één van de mensen die de gemeenschap dient als vrijwilliger. In zijn vrije tijd doet hij vrijwilligerswerk voor een Rooms Katholieke lagere school in de buurt waar hij woont. Hij doet daarom een beroep op andere Suralconiërs om ook wat uurtjes vrij te maken voor vrijwilligerswerk. In Portret van een Suralconiër is deze week aan het woord: Marcel Mertowidjojo. Hij is getrouwd en vader van twee jongens en een meisje. Marcel werd op 17 oktober 1994 via een sollicitatieoproep voor Process Operator Apprentice tewerkgesteld op Suralco en wel op de afdeling Precipitation, waar hij nu al ruim 14 jaren werkzaam is. Zijn huidige functie is Controle Operator Refining tevens crewleader van shift crew #1. Van huis uit heeft hij een christelijke (Rooms-Katholiek) opvoeding gehad. Als vader is hij heel trots en geeft hij meer voor zijn gezin. Ik ben meer een vaderfiguur, zegt hij zelfverzekerd. Hiermee bedoelt hij dat hij naast zijn werk, tijd vrijmaakt om van gedachten te wisselen met zijn gezin. Alle beslissingen worden na gezamenlijk overleg gemaakt. Marcel wist ons te vertellen dat hij niet vaak helpt in de huishouding, omdat alles al op zijn plaats is als hij van het werk komt. Ik heb een lieve vrouw die steeds al het huishoudelijk werk met liefde doet, zegt hij tevreden. En de kinderen dragen vaak ook een steentje bij. Wat heus niet mag ontbreken in dit gezin, is een uitje naar ontdekkingen in de natuur. Hij is een man die van de natuur houdt. Mocht hij een weekend vrij zijn van de shiftdienst, dan hoef je hem nergens anders te zoeken dan in het binnenland. Als ik niet op Afobaka ben, dan ben ik samen met mijn gezin bij één van de vakantieoorden. Het maakt niet uit waar het is, maar ik voel me gelukkig als ik in de natuur bezig ben. Hij is een heel gedisciplineerd en tevreden mens en is de Heer nog steeds dankbaar dat hij de kans heeft gekregen om op zijn dertigste toch aangenomen te worden bij Suralco. Ik was eigenlijk al oud, en had niet gedacht dat ik in dienst zou worden genomen, weet hij te vertellen. De dag waarop ik werd geselecteerd, is daarom één van de leukste momenten in mijn leven. Ook het feit dat zijn wens in vervulling is gegaan, namelijk eerste kind moet een zoon zijn, ziet hij als een heel belangrijk moment in zijn leven. Mijn wens is aangehoord door de Heer, zegt hij trots. Als we hem vragen over zijn werkzaamheden op de plant, zegt hij dat hij meer een controlerende taak heeft op zijn afdeling. Als er problemen zijn op het veld, worden die samen met de desbetreffende area man opgelost, om zodoende het proces heel snel op gang te krijgen In Precipitation moeten we ervoor zorgen dat de gestelde target gehaald wordt. En niet dat alleen, maar het product dat we afleveren moet ook goed zijn, drukt hij ons op het hart. Jobs on request, TOLOV, het bijwonen van meetings, administratief werk, zoals het invoeren van gewerkte uren en verlofdagen, behoren ook tot zijn taak. De groep waarmee hij werkt is een groep die respect heeft voor elkaar en elkaar bijstaat. Vanaf dag één tot en met heden heb ik geen saai moment op het werk gekend. Ik word geaccepteerd door mijn collega s, en dat doet me heel goed. Als manager zou hij allereerst werken aan een transparant en goed uitgestippeld beleid. De communicatie naar de employees toe moet goed zijn zodat een ieder weet waarvoor hij of zij hier is. 6

7 Personele mededelingen Op 13 maart jongstleden was het 30 jaar geleden dat Leendert Darnoud in dienst trad bij Suralco. Hij bekleedt de functie van Senior Instructor bij de Training Department. Lydia Budike, herdacht op 09 maart haar indiensttreding. Het was precies 30 jaar geleden dat zij zich heeft aangesloten bij de grote Suralco-familie. Ze is werkzaam op de afdeling Information Technology (IT). Sanjeepkoemar Gangapersadsing herdacht op 18 maart 2008 het feit dat zijn loopbaan 12½ jaar geleden bij Suralco is begonnen. Hij is Analist bij het Laboratorium. Sean Zehoer Monique Dinai Paulus Alimoestar Govind Panchoe Per 1 maart 2008 zijn de volgende organisatorische wijzigingen ingevoerd in de Environment, Health & Safety (EHS) Department: Monique Dinai en Sean Zehoer zijn toegetreden tot het bedrijf in de positie van de EHS Engineer. Paulus Alimoestar, Senior Environmental Technician, is overgeplaatst van Coermotibo naar Paranam. Paulus zal de positie van Senior EHS Technician bekleden. Govind Panchoe, die Senior Technician was op de Training afdeling, zal de positie van Senior EHS Technician bekleden. Allen rapporteren aan Jan Vandenbergh. Wij verwelkomen Monique, Sean, Paulus en Govind in de EHS Department en wensen hun veel succes met hun carrière bij Suralco. 22 maart 2008: Wereldwaterdag Samen in actie voor water en sanitatie De Verenigde Naties heeft Wereldwaterdag in het leven geroepen. Jaarlijks wordt er op 22 maart extra aandacht besteedt aan de waterproblematiek in de wereld. Wereldwijd hebben 2,6 miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Jaarlijks sterven miljoenen kinderen als gevolg van slechte hygiëne, vervuild drinkwater en gebrek aan sanitaire voorzieningen. Om aandacht voor dit gebrek te vragen is door de Verenigde Naties het jaar 2008 uitgeroepen tot het Internationaal jaar van de Sanitatie. Het lijkt vanzelfsprekend dat een ieder water uit de kraan drinkt, maar dat is in veel ontwikkelingslanden niet het geval. Daar lopen vrouwen en kinderen uren per dag om water te halen, dat lang niet altijd schoon is. Wereldwijd zouden dagelijks 6000 mensen sterven door een gebrek aan water dat nodig is voor verschillende doeleinden. Deze dag is daarom een goed moment om eens stil te blijven staan bij de gigantische waterverspilling en -vervuiling die iedere dag weer, over de hele wereld, en ook in Suriname, plaatsvindt. Ga eens bij jezelf na hoeveel water je verbruikt en hoe je dat op een verantwoorde manier zou kunnen verminderen. 7

8 Hypochondrie Letterlijk vertaald betekent hypochondrie ziektevrees. Het is een psychische aandoening en is ingedeeld bij de somatoforme stoornissen: een psychische aandoening waarbij een persoon lichamelijke klachten heeft waarvoor geen fysiologische oorzaak te vinden is. Deze aandoening heeft aanzienlijke invloeden op het dagelijks functioneren (werk, privé, relaties, vrije tijd). De betrokkene kan in weinig of niets meer plezier beleven. Dikwijls is depressie een reactief gevolg. blemen in de sociale omgang, op het werk of op andere belangrijke terreinen; de stoornis duurt tenminste 6 maanden; de bezorgdheid is niet toe te schrijven aan een angststoornis, obsessief-compulsieve stoornis, depressieve episode of een andere somatoforme stoornis. 8 Mensen die aan deze psychische aandoening leiden, hebben een preoccupatie (een zich herhalend, stereotiep patroon van gedrag, interesse en activiteit) of een overmatige angst om een ernstige lichamelijke ziekte te hebben, terwijl hiervan uit onderzoek niets blijkt. Andere benamingen voor deze ziekte zijn: ziekteangst, ziektefobie of ziektevrees. Hypochondrie kan ook als symptoom optreden bij andere ziektebeelden zoals angststoornissen. Het verschil hierbij is, dat de hypochonder (de patiënt) blijft aandringen voor verder onderzoek en denkt voortdurend een ernstige ziekte te hebben, terwijl er medisch niets te vinden is. Hoofdpijn en droge mond worden door deze mensen als een ernstige ziekte beschouwd. Angstsymptomen versterken dit gevoel, zoals tintelingen, doof gevoel in de ledematen, hyperventilatie, benauwdheid, pijn op de borst, hartkloppingen, transpireren, duizeligheid, misselijkheid. Deze symptomen leiden weer tot angst en daardoor hartkloppingen en zweten. Als de patiënt daadwerkelijk een (lichte) ziekte heeft, interpreteert hij het ziektebeeld als veel ernstiger dan het in werkelijkheid is. Als een arts de patiënt heeft onderzocht en de patiënt vervolgens heeft gerustgesteld, vreest de patiënt toch dat de arts de ware oorzaak niet heeft kunnen vinden. Omdat de patiënt er sterk van overtuigd is dat er iets mis is, zijn behandeling en herstel vaak gecompliceerd. Criteria voor Hypochondrie: hij/ zij die overmatig bezorgd is een ernstige ziekte te hebben op basis van lichamelijke symptomen die verkeerd geïnterpreteerd worden; deze ongerustheid blijft hardnekkig bestaan, ondanks er medisch niets is gevonden wat daarop wijst en de patiënt is gerustgesteld; dit is geen waan (zoals bij een waanstoornis) en blijft niet beperkt tot het uiterlijk (zoals bij de stoornis in de lichaamsbeleving); het veroorzaakt klinisch een duidelijk lijden of pro- Hypochondrie komt voor bij 1-5 % van de algemene bevolking, evenveel bij mannen als vrouwen. Het is niet erfelijk, maar de opvoeding en ervaringen spelen een belangrijke rol. Bijvoorbeeld: de angstige reactie van ouders bij verkoudheid en hoofdpijn bij hun kind of als iemand dichtbij sterft van een ogenschijnlijk onschuldige klacht. De symptomen worden het meest verergerd door stress. Meestal ontstaat dit ziektebeeld op jonge volwassen leeftijd, en verloopt chronisch maar wisselend. De diagnose wordt door een psycholoog of arts vastgesteld, nadat een lichamelijk oorzaak medisch is uitgesloten. Therapie Patiënten hebben meestal al veel medische zorg achter de rug, waarbij uitgebreid lichamelijk onderzoek is uitgevoerd. Bij de start van de behandeling wordt voorgesteld om het vanuit een andere invalshoek te proberen. Niet de lichamelijke klachten zelf, maar de bezorgdheid en de angst daarover staan daarbij centraal. Het doel hiervan is om de over bezorgdheid en angst te verminderen en niet vermindering van lichamelijke sensaties en klachten. Veel patiënten willen het succes van de behandeling afmeten aan de hoeveelheid lichamelijke sensaties die zij nog ervaren, terwijl vermindering van emotionele gevolgen een meer aangewezen doel is. Bron:

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Buiten is gezond Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Uit een grootschalige publieksenquête onder meer dan 1000 Nederlanders blijkt dat de meeste Nederlanders denken dat er een positieve relatie

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

the future of Innovatie in de zorg

the future of Innovatie in de zorg Zorg & Innovatie zaterdag 24 maart 01 the future of health Innovatie in de zorg De Nederlandse zorg staat voor de grootste verandering ooit. Artsen, verpleegkundigen maar ook patiënten en staf iedereen

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Connect. Winst door duurzaamheid. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 April 2009 #02

Connect. Winst door duurzaamheid. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 April 2009 #02 Connect Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann Jaargang 7 April 2009 #02 Winst door duurzaamheid Connect #02 April 2009 pagina 2 In deze Connect Eén op de drie producten van Akzo Nobel moeten tegen

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz

Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz Inhoud Inleiding Inleiding 3 Geachte lezer, Yvonne 5 Wim 6 Henk 8 Willy 9 Eric 11 Carmen 12 Hector 14 Mehmet 15 Kelly 17 Paul 18

Nadere informatie

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Overname voor eigen gebruik is alleen toegestaan na toestemming van Oudstanding Groep B.V. 2014 Oudstanding

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter vanuit bekeken Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter juni 2015 Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter Vanuit autisme bekeken Juni 2015 Colofon Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek

Nadere informatie

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 ...en ik ga niet! schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN Groningen, RENN4, 2008 auteurs Bieneke Nienhuis en Ina

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie