REX Change Management Training

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REX Change Management Training"

Transcriptie

1 20 maart e jaargang no. 06 REX Change Management Training In het kader van de implementatie van Reliability Excellence (REX) op Suralco, is van februari de tweede Change Management sessie afgewerkt. De eerste sessie vond in januari plaats. De Superintendents, Supervisors, Engineers en ook de REX Focus Teamleden, zijn degene die deze sessies hebben gevolgd. Om de doelstellingen van REX-Wave 3 te realiseren zullen er veranderingen en aanpassingen van de verschillende Business processen bij Suralco moeten plaatsvinden. Daarom zijn er ook 4 Focus Teams gevormd. Te weten: Leadership Team Reliability and Engineering Management Team Materials Management Team Work Management Team Deze REX focus teams moeten de huidige Business processen in kaart brengen en de aanwezige gaps identificeren. Om deze hiaten of gaps weg te werken, worden er nieuwe processen uitgewerkt ter vervanging van de huidige processen. Hiertoe is de ondersteuning van het gehele managementteam nodig. Vandaar dat zij geïdentificeerd zijn als doelgroep voor de Change Management sessies. Het REX-Wave 3 project heeft als doel: Optimaliseren van het gebruik van onze equipment/assets Minimaliseren van unplanned down time/verliezen Produceren tegen de laagst mogelijke kosten Een BENCHMARK performer zijn REX-Wave 3 werd voorafgegaan door: REX-Wave 1- awareness en education REX-Wave 2- assessment Hieruit is er uiteindelijk een Business case en een Masterplan ontwikkeld voor Suralco. De implementatie hiervan is REX- Wave 3. Om REX-Wave 3 met succes uit te voeren, is er een ware cultuurverandering Culture Change nodig. Verandering oftewel Change is niet eenvoudig; het is een proces dat volgens een stappen plan uitgevoerd dient te worden. Tijdens de Change Management sessies zijn de verschillende aspecten die verband houden met het veranderen van processen behandeld. Ook de barrières die de veranderingen in de weg zouden kunnen staan en hoe hiermee om te gaan zijn uitvoerig besproken. De participanten van de training zijn het er allemaal over eens dat Communicatie van het REX Wave 3 project naar de werknemers toe van essentieel belang is voor het welslagen ervan. Hierbij is het van belang om ten aanzien van de onderstaande vragen in een communicatie campagne duidelijkheid te verschaffen: Waarom REX-Wave 3? Wat zullen de gevolgen zijn voor Suralco en vooral voor de werknemers? Wie zijn er allemaal bij betrokken? Hoe zal dit project in uitvoering gebracht worden? REX Wave 3 to improve the overall Plant Performance and Reliability 1

2 Monthly Communication Op dinsdag 11 maart jongstleden vond de maandelijkse Communication Meeting, voorheen genaamd Hyperion, plaats. De sessie begon met het onderwerp EHS, waarbij Frank Johannes is ingegaan op het ongeval met ernstige vingerletsel dat op 4 februari jongstleden plaats vond in de Central Civil Maintenance Department (building 134. Het betrof een incident met een refractory mixer pump welke minstens twee keer per jaar gebruikt wordt voor het mengen en installeren van refractory in de Calciner stacks. Hiervoor is er een Incident Cause Analysis Method (ICAM) gemaakt. De belangrijkste bevindingen waarom het incident heeft plaatsgevonden en de factoren die hiertoe hebben bijgedragen zijn in het onderzoeksrapport opgenomen. Tevens zijn er voorstellen geformuleerd en een action list gemaakt om dit ongeval in de toekomst te voorkomen. Vervolgens behandelde Refinery Manager, Peter de Wit, de highlights van de maand februari. Wat de productie en de costs betreft, was de maand februari een goede maand. Er is 170 tpd meer geproduceerd en de kwaliteit was ook beter dan gepland. Op het gebied van EHS had hij wat zorgpunten om met name de hearing shift en het ongeval dat heeft plaatsgevonden in de Maintenance Department. Inzake people gaf hij aan dat het hiring project reeds van start is gegaan, waarbij operators voor de Refining en Powerhouse, en engineers in dienst zullen worden genomen. Wat ABS betreft heeft de OPEX-audit een hogere score toegewezen voor de Daily Meetings (DM) en de Help Chain. Inzake community gaf Peter aan dat 82 employees in totaal 396 uren in hun vrije tijd hebben besteed aan community projecten. Hierna gaf Janice Veira, Controller, een presentatie over de Cost of Alumina Produced (CAP) en de Cost Reduction Initiatives (CRI) over de maand februari. Zij gaf aan dat alle kosten van grondstoffen lager dan het plan waren. Om dit te continueren is het erg belangrijk om ons te focussen op de Cost Reduction Initiatives (CRI) en met name op het verbruik van energie en verliezen van caustic soda. Vervolgens gaven de leiders van de Mayor Improvement Milestones (MIM s) elk een presentatie over de voortgang van hun activiteiten. Humhrey Westerborg, mocht namens het MIM-team Succession Planning & Development, presenteren wat het team tot nu toe heeft uitgevoerd. Het identificeren van de open posities en het helpen ontwikkelen van een successionplan op elke afdeling in samenwerking met iedere afdelingshoofd en de betreffende manager, zijn zaken waarop dit team zich concentreert. Wilhelm Gummels, leider van het MIM-team Material Supply, gaf een presentatie van de stand van zaken. Het belangrijkste daarbij is dat er wordt gewerkt aan het in lijn brengen van het material supply-beleid met REX (Reliability Excellence). De MIM Reduce Energy Consumption werd gepresenteerd door Bhagwandin Dewperkash. De target voor dit team is om de consumptie van energie van 9.34 in 2007 te reduceren naar 8.81 aan het eind van het jaar Kurt Ramdin van het MIM-team Eliminate visual alumina dust Port & Refinery gaf een presentatie inzake de laatste ontwikkelingen van de veldbezoeken die het team heeft gedaan aan de plekken die geïdentificeerd zijn als potentiële dust verlaatplaatsen. De presentatie van de 5 e MIM Improve Contractor Management werd gedaan door Faizal Ilahibaks. Daarbij gaf hij aan dat het huidig safety contractorsbeleid en het programma bekeken is geworden door het team. Daarnaast is ook het EHS-inductieprogramma door het team geanalyseerd. Na de presentaties van de MIM-teams gaven Peter de Wit en Meredith Mac Arthur een korte uiteenzetting van de Global Alcoa Compensation concepts. Ter afsluiting van deze communication meeting gaf John Kalpoe, REX-facilitator, een presentatie over het REX-Wave 3 programma. Daarbij werd de nadruk gelegd op het doel van REX-Wave 3 namelijk het verlagen van de kosten door het verhogen van efficiëntie. De afgelopen maanden zijn de volgende trainingen en workshops georganiseerd om de werknemers en het managementteam van Suralco voor te bereiden op de implementatie van REX-Wave 3: Training and Coaching REX focus team Change Management Training Sessions Supervisor Training Sessions Planning and Scheduling Workshops PM/ PdM training Sessions REX introductory sessions 2

3 Joint Venture partners Suralco L.L.C. en BMS ondersteunen de Letitia Vriesde Fun Challenge Op 15 maart jongstleden is in het Flamboyant Park aan de Lalarookhweg, de Letitia Vriesde Fun Challenge gehouden. Ongeveer 650 kinderen, die via verschillende scholen zijn ingeschreven, hebben deelgenomen aan dit evenement. De joint venture partners Suralco L.L.C. en BMS (N.V. BHP Billiton Maatschappij Suriname) hebben dit initiatief ondersteund, met als uitgangspunt de gedachte dat investeren in onze jeugd, investeren in de toekomst van Suriname is. Sport is daarbij een uitstekend middel. Vandaar het besluit om mee te helpen met de ontwikkeling van onze jongeren op sportgebied. In verband hiermee heeft Warren Pedersen, Suralco s Managing Director, op woensdag 12 maart namens de Joint Venture een symbolische cheque ter waarde van US$ overhandigd aan initiator Letitia Vriesde. De overhandiging vond plaats op de Latourschool 1. De Letitia Vriesde Fun Challenge is een eendaags sportevenement dat georganiseerd wordt in diverse districten in Suriname. Hiermee biedt Letitia Vriesde aan de jeugd een platform om atletiek op een leuke manier te beoefenen. Dit evenement is een opvolger van de Letitia Vriesde-dag welke in Suriname in 2003 voor het eerst gehouden werd. Met een totaal aantal deelnemers van 700, werd deze sportdag een groot succes. Vanwege dit succes werd de Fun Challenge Games dit jaar wederom georganiseerd. v.l.n.r. Het schoolhoofd van de Latourschool 1, dhr. Margaret, Warren Pedersen, mevr. Starke (gymleraar van de school), Letitia Vriesde en Madeley Ameerali (BHP Billiton) Het idee achter deze dag is de Surinaamse jeugd tussen acht- en twaalf jaar te laten ervaren wat de atletieksport te bieden heeft. Met een gevarieerd programma hebben de kinderen op een aangename en zeer nuttige wijze kennisgemaakt met de vele variëteiten die de atletieksport te bieden heeft. De jeugd is daarbij het sleutelwoord voor alle activiteiten. Dit kwam onder andere tot uiting in de uitdagingen die zijn gecreëerd, programma s en optredens die werden verzorgd, maar ook in de bemensing van het Fun Challenge serviceteam. Vrouwen in de opmars Over de hele wereld gedenken miljoenen mensen jaarlijks op 8 maart de Internationale Dag van de Vrouw. Op deze dag worden bijeenkomsten, tentoonstellingen, betogingen, panel - discussies, films en recepties gehouden om te vieren wat vrouwen bereikt hebben, om terug te zien op de voortgang die gemaakt is bij het bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en om de uitdagingen waarmee vrouwen in de huidige samenleving worden geconfronteerd te beoordelen. Het gaat langzaam, maar steeds meer vrouwen zijn intensief bezig op de arbeidsmarkt. Dat is te merken aan het aantal vrouwelijke medewerkers dat jaarlijks toeneemt in de verschillende bedrijven. Bij Suralco is dat ook het geval. Van de 899 employees, zijn 50 vrouwen waarvan 44 tot de salaried en 6 tot hourly groep behoren. Dat komt in totaal dus op ongeveer op 6 %. De 50 vrouwelijke employees werken niet alleen binnen de administratief georiënteerde divisies, maar bevinden zich ook in andere afdelingen waarbij zij als Engineers werkzaam zijn. Bovendien zijn er zelfs vier vrouwelijke managers op een totaal van dertien, hetgeen neerkomt op ongeveer 30% van het managementteam van Suralco. Dit is een teken van de opmars van de vrouwen in het bedrijf. De vrouw op Suralco boekt steeds betere prestaties en verdienen wat dat betreft een pluimpje met het werk dat verzet wordt. De leiding van het bedrijf heeft daarom ervoor gezorgd dat deze dag niet ongemerkt voorbij is gegaan. Alle vrouwelijke Suralconiërs zijn op vrijdag 7 maart verrast geworden met een presentje. 3

4 ECE-projecten Onze Suralconiërs waren in het weekend van 08 en 09 maart, wederom actief bezig met ECEprojecten (Employee Community Engagement). De vrijwilligersactiviteiten vonden plaats op de Shrimaansinghschool en de Sport Vereniging Houttuin. Teamleader Ewald Daniels, heeft met zijn collega s werkzaamheden verricht op de Shrimaansinghschool. De werkzaamheden omvatten o.a. het vernieuwen van het gaaswerk, het plaatsen van twee nieuwe deuren compleet met sloten en het schilderen van de binnenkant van twee kleuterlokalen, waardoor die een kindvriendelijk aanzicht kregen. Het ander team onder leiding van Eric Veldkamp was ook intensief bezig in de recreatieruimte van de Sport Vereniging Houttuin. Deze recreatieruimte, welke nog in aanbouw was, is verder van een plafond voorzien en geschilderd. Verder is er extra beveiliging geplaatst voor de toegangsdeur en is er ook nog een tweede toiletpot en cistern geplaatst. Deze recreatieruimte is heel belangrijk voor de omgeving, omdat de drie scholen in de omgeving en de buurtbewoners er dagelijks gebruik van maken. Tevens worden er daar heel vaak culturele activiteiten ontplooid. 4

5 Corporate Ethics, Compliance & Advisory Services Doe wat juist is op de juiste manier en om de juiste redenen, is een vraag-en-antwoordspel dat medewerkers helpt om te bepalen wat de juiste manier is wat betreft ethiek en integriteit op de werkplek. Breng een bezoek aan de Ethics and Conduct -pagina binnen de Global Compliance-community op MyAlcoa. Ook zal in elke Bauxco Nieuws dit vraag- en antwoordspel worden gepubliceerd. Hoeveel telefoontjes kwamen er in 2006 in totaal binnen bij de Gedragscode- en Nalevingslijn van Alcoa? A. 567 B. 101 C D Het antwoord is D. In 2006, namen in totaal bellers wereldwijd contact op met de Gedragscode- en Nalevingslijn of helplijn voor Ethiek en Naleving. Dit aantal is normaal voor bedrijven van onze omvang. Ongeacht hoe u uw problemen voorlegt, rechtstreeks aan het management, via de afdeling Ethics and Compliance of Legal, of via de helplijn voor Ethiek en Naleving, uw actie wordt absoluut serieus genomen. Bovendien verbiedt Alcoa elke vorm van vergelding of strafmaatregelen tegen iemand die op wettige wijze melding maakt aan Alcoa, politie en justitie of andere overheidsinstanties van een situatie die potentieel frauduleus of illegaal is. Alcoa benoemd tot het meest gerespecteerd bedrijf Voor de vijfentwintigste keer achter elkaar is Alcoa benoemd tot FORTUNE Magazine s Most Admired, (meest gerespecteerd) bedrijf. Deze jaarlijkse rangschikking is gebaseerd op de reputatie van bedrijven. De enquête is uitgevoerd in 622 bedrijven in 65 verschillende industrieën door FORTUNE, waarbij aan industriemanagers, directeuren en security-analisten gevraagd werd om bedrijven te beoordelen op basis van acht criteria, variërend van investeringen tot sociale verantwoordelijkheden. December vorig jaar is Alcoa door FORTUNE Magazine toegevoegd aan haar 2007-Blue Ribbon Companylijst, een ere-erkenning voor bedrijven die op tenminste vier Fortune-lijsten zijn verschenen in een kalenderjaar. Ook op het Wereld Economisch Forum in Davos, Zwitserland, was Alcoa als enig Amerikaans bedrijf erkend als een top rolmodel in duurzame bedrijfsvoering, omdat zij voor vier opeenvolgende jaren benoemd is geworden tot één van de meest duurzame bedrijven in de wereld. 5

6 Hengelen en jagen doet hij ook vaak samen met zijn vrienden. En als dat niet het geval is, is hij met zijn gezin bezig met tuinbouwactiviteiten. Ze planten voor eigen gebruik en doen ook aan bloementeelt. Deze Suralconiër is naast zijn hobby, één van de mensen die de gemeenschap dient als vrijwilliger. In zijn vrije tijd doet hij vrijwilligerswerk voor een Rooms Katholieke lagere school in de buurt waar hij woont. Hij doet daarom een beroep op andere Suralconiërs om ook wat uurtjes vrij te maken voor vrijwilligerswerk. In Portret van een Suralconiër is deze week aan het woord: Marcel Mertowidjojo. Hij is getrouwd en vader van twee jongens en een meisje. Marcel werd op 17 oktober 1994 via een sollicitatieoproep voor Process Operator Apprentice tewerkgesteld op Suralco en wel op de afdeling Precipitation, waar hij nu al ruim 14 jaren werkzaam is. Zijn huidige functie is Controle Operator Refining tevens crewleader van shift crew #1. Van huis uit heeft hij een christelijke (Rooms-Katholiek) opvoeding gehad. Als vader is hij heel trots en geeft hij meer voor zijn gezin. Ik ben meer een vaderfiguur, zegt hij zelfverzekerd. Hiermee bedoelt hij dat hij naast zijn werk, tijd vrijmaakt om van gedachten te wisselen met zijn gezin. Alle beslissingen worden na gezamenlijk overleg gemaakt. Marcel wist ons te vertellen dat hij niet vaak helpt in de huishouding, omdat alles al op zijn plaats is als hij van het werk komt. Ik heb een lieve vrouw die steeds al het huishoudelijk werk met liefde doet, zegt hij tevreden. En de kinderen dragen vaak ook een steentje bij. Wat heus niet mag ontbreken in dit gezin, is een uitje naar ontdekkingen in de natuur. Hij is een man die van de natuur houdt. Mocht hij een weekend vrij zijn van de shiftdienst, dan hoef je hem nergens anders te zoeken dan in het binnenland. Als ik niet op Afobaka ben, dan ben ik samen met mijn gezin bij één van de vakantieoorden. Het maakt niet uit waar het is, maar ik voel me gelukkig als ik in de natuur bezig ben. Hij is een heel gedisciplineerd en tevreden mens en is de Heer nog steeds dankbaar dat hij de kans heeft gekregen om op zijn dertigste toch aangenomen te worden bij Suralco. Ik was eigenlijk al oud, en had niet gedacht dat ik in dienst zou worden genomen, weet hij te vertellen. De dag waarop ik werd geselecteerd, is daarom één van de leukste momenten in mijn leven. Ook het feit dat zijn wens in vervulling is gegaan, namelijk eerste kind moet een zoon zijn, ziet hij als een heel belangrijk moment in zijn leven. Mijn wens is aangehoord door de Heer, zegt hij trots. Als we hem vragen over zijn werkzaamheden op de plant, zegt hij dat hij meer een controlerende taak heeft op zijn afdeling. Als er problemen zijn op het veld, worden die samen met de desbetreffende area man opgelost, om zodoende het proces heel snel op gang te krijgen In Precipitation moeten we ervoor zorgen dat de gestelde target gehaald wordt. En niet dat alleen, maar het product dat we afleveren moet ook goed zijn, drukt hij ons op het hart. Jobs on request, TOLOV, het bijwonen van meetings, administratief werk, zoals het invoeren van gewerkte uren en verlofdagen, behoren ook tot zijn taak. De groep waarmee hij werkt is een groep die respect heeft voor elkaar en elkaar bijstaat. Vanaf dag één tot en met heden heb ik geen saai moment op het werk gekend. Ik word geaccepteerd door mijn collega s, en dat doet me heel goed. Als manager zou hij allereerst werken aan een transparant en goed uitgestippeld beleid. De communicatie naar de employees toe moet goed zijn zodat een ieder weet waarvoor hij of zij hier is. 6

7 Personele mededelingen Op 13 maart jongstleden was het 30 jaar geleden dat Leendert Darnoud in dienst trad bij Suralco. Hij bekleedt de functie van Senior Instructor bij de Training Department. Lydia Budike, herdacht op 09 maart haar indiensttreding. Het was precies 30 jaar geleden dat zij zich heeft aangesloten bij de grote Suralco-familie. Ze is werkzaam op de afdeling Information Technology (IT). Sanjeepkoemar Gangapersadsing herdacht op 18 maart 2008 het feit dat zijn loopbaan 12½ jaar geleden bij Suralco is begonnen. Hij is Analist bij het Laboratorium. Sean Zehoer Monique Dinai Paulus Alimoestar Govind Panchoe Per 1 maart 2008 zijn de volgende organisatorische wijzigingen ingevoerd in de Environment, Health & Safety (EHS) Department: Monique Dinai en Sean Zehoer zijn toegetreden tot het bedrijf in de positie van de EHS Engineer. Paulus Alimoestar, Senior Environmental Technician, is overgeplaatst van Coermotibo naar Paranam. Paulus zal de positie van Senior EHS Technician bekleden. Govind Panchoe, die Senior Technician was op de Training afdeling, zal de positie van Senior EHS Technician bekleden. Allen rapporteren aan Jan Vandenbergh. Wij verwelkomen Monique, Sean, Paulus en Govind in de EHS Department en wensen hun veel succes met hun carrière bij Suralco. 22 maart 2008: Wereldwaterdag Samen in actie voor water en sanitatie De Verenigde Naties heeft Wereldwaterdag in het leven geroepen. Jaarlijks wordt er op 22 maart extra aandacht besteedt aan de waterproblematiek in de wereld. Wereldwijd hebben 2,6 miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Jaarlijks sterven miljoenen kinderen als gevolg van slechte hygiëne, vervuild drinkwater en gebrek aan sanitaire voorzieningen. Om aandacht voor dit gebrek te vragen is door de Verenigde Naties het jaar 2008 uitgeroepen tot het Internationaal jaar van de Sanitatie. Het lijkt vanzelfsprekend dat een ieder water uit de kraan drinkt, maar dat is in veel ontwikkelingslanden niet het geval. Daar lopen vrouwen en kinderen uren per dag om water te halen, dat lang niet altijd schoon is. Wereldwijd zouden dagelijks 6000 mensen sterven door een gebrek aan water dat nodig is voor verschillende doeleinden. Deze dag is daarom een goed moment om eens stil te blijven staan bij de gigantische waterverspilling en -vervuiling die iedere dag weer, over de hele wereld, en ook in Suriname, plaatsvindt. Ga eens bij jezelf na hoeveel water je verbruikt en hoe je dat op een verantwoorde manier zou kunnen verminderen. 7

8 Hypochondrie Letterlijk vertaald betekent hypochondrie ziektevrees. Het is een psychische aandoening en is ingedeeld bij de somatoforme stoornissen: een psychische aandoening waarbij een persoon lichamelijke klachten heeft waarvoor geen fysiologische oorzaak te vinden is. Deze aandoening heeft aanzienlijke invloeden op het dagelijks functioneren (werk, privé, relaties, vrije tijd). De betrokkene kan in weinig of niets meer plezier beleven. Dikwijls is depressie een reactief gevolg. blemen in de sociale omgang, op het werk of op andere belangrijke terreinen; de stoornis duurt tenminste 6 maanden; de bezorgdheid is niet toe te schrijven aan een angststoornis, obsessief-compulsieve stoornis, depressieve episode of een andere somatoforme stoornis. 8 Mensen die aan deze psychische aandoening leiden, hebben een preoccupatie (een zich herhalend, stereotiep patroon van gedrag, interesse en activiteit) of een overmatige angst om een ernstige lichamelijke ziekte te hebben, terwijl hiervan uit onderzoek niets blijkt. Andere benamingen voor deze ziekte zijn: ziekteangst, ziektefobie of ziektevrees. Hypochondrie kan ook als symptoom optreden bij andere ziektebeelden zoals angststoornissen. Het verschil hierbij is, dat de hypochonder (de patiënt) blijft aandringen voor verder onderzoek en denkt voortdurend een ernstige ziekte te hebben, terwijl er medisch niets te vinden is. Hoofdpijn en droge mond worden door deze mensen als een ernstige ziekte beschouwd. Angstsymptomen versterken dit gevoel, zoals tintelingen, doof gevoel in de ledematen, hyperventilatie, benauwdheid, pijn op de borst, hartkloppingen, transpireren, duizeligheid, misselijkheid. Deze symptomen leiden weer tot angst en daardoor hartkloppingen en zweten. Als de patiënt daadwerkelijk een (lichte) ziekte heeft, interpreteert hij het ziektebeeld als veel ernstiger dan het in werkelijkheid is. Als een arts de patiënt heeft onderzocht en de patiënt vervolgens heeft gerustgesteld, vreest de patiënt toch dat de arts de ware oorzaak niet heeft kunnen vinden. Omdat de patiënt er sterk van overtuigd is dat er iets mis is, zijn behandeling en herstel vaak gecompliceerd. Criteria voor Hypochondrie: hij/ zij die overmatig bezorgd is een ernstige ziekte te hebben op basis van lichamelijke symptomen die verkeerd geïnterpreteerd worden; deze ongerustheid blijft hardnekkig bestaan, ondanks er medisch niets is gevonden wat daarop wijst en de patiënt is gerustgesteld; dit is geen waan (zoals bij een waanstoornis) en blijft niet beperkt tot het uiterlijk (zoals bij de stoornis in de lichaamsbeleving); het veroorzaakt klinisch een duidelijk lijden of pro- Hypochondrie komt voor bij 1-5 % van de algemene bevolking, evenveel bij mannen als vrouwen. Het is niet erfelijk, maar de opvoeding en ervaringen spelen een belangrijke rol. Bijvoorbeeld: de angstige reactie van ouders bij verkoudheid en hoofdpijn bij hun kind of als iemand dichtbij sterft van een ogenschijnlijk onschuldige klacht. De symptomen worden het meest verergerd door stress. Meestal ontstaat dit ziektebeeld op jonge volwassen leeftijd, en verloopt chronisch maar wisselend. De diagnose wordt door een psycholoog of arts vastgesteld, nadat een lichamelijk oorzaak medisch is uitgesloten. Therapie Patiënten hebben meestal al veel medische zorg achter de rug, waarbij uitgebreid lichamelijk onderzoek is uitgevoerd. Bij de start van de behandeling wordt voorgesteld om het vanuit een andere invalshoek te proberen. Niet de lichamelijke klachten zelf, maar de bezorgdheid en de angst daarover staan daarbij centraal. Het doel hiervan is om de over bezorgdheid en angst te verminderen en niet vermindering van lichamelijke sensaties en klachten. Veel patiënten willen het succes van de behandeling afmeten aan de hoeveelheid lichamelijke sensaties die zij nog ervaren, terwijl vermindering van emotionele gevolgen een meer aangewezen doel is. Bron:

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES 28 augustus 2009-59 e jaargang no. 10 MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES Aan de eerste ronde van de MULO Natuurkunde Olympiade hebben dit jaar 1400 scholieren afkomstig van 46 MULO scholen

Nadere informatie

Waar jongeren met NF1 tegenaan lopen Voorlopige bevindingen SPOT-NF1: een impressie

Waar jongeren met NF1 tegenaan lopen Voorlopige bevindingen SPOT-NF1: een impressie Waar jongeren met NF1 tegenaan lopen Voorlopige bevindingen SPOT-NF1: een impressie De collegezaal zat 31 januari vol met zo n 55 geïnteresseerden die benieuwd zijn naar de voorlopige resultaten van SPOT-NF1.

Nadere informatie

Health and Vitality. Een optimale samenwerking van HSE & HR. Colloquium 25 oktober 2016

Health and Vitality. Een optimale samenwerking van HSE & HR. Colloquium 25 oktober 2016 Health and Vitality Een optimale samenwerking van HSE & HR Colloquium 25 oktober 2016 Kirsten Rutten SHE Manager Katia Van Humbeeck HR Manager DESSO Geschiedenis De lange & rijke geschiedenis van Desso

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

ENGAGING OUR PEOPLE ANNIEK MAUSER SUSTAINABILITY DIRECTOR UNILEVER BENELUX

ENGAGING OUR PEOPLE ANNIEK MAUSER SUSTAINABILITY DIRECTOR UNILEVER BENELUX ENGAGING OUR PEOPLE ANNIEK MAUSER SUSTAINABILITY DIRECTOR UNILEVER BENELUX Unilever is a global company UNILEVER IS EEN WERELDWIJD BEDRIJF 171.000 werknemers Vestigingen in 100 landen Onze producten worden

Nadere informatie

Datum: VRAGENLIJSTEN (1) Naam: Geboortedatum: www.upckuleuven.be info@upckuleuven.be

Datum: VRAGENLIJSTEN (1) Naam: Geboortedatum: www.upckuleuven.be info@upckuleuven.be Datum: VRAGENLIJSTEN (1) Naam: Geboortedatum: www.upckuleuven.be info@upckuleuven.be campus Kortenberg Leuvensesteenweg 517 3070 Kortenberg T +32 2 758 05 11 campus Gasthuisberg Herestraat 49 3000 Leuven

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Minister President Balkenende op bezoek

Minister President Balkenende op bezoek 30 mei 2008-59 e jaargang no. 11 Minister President Balkenende op bezoek v.l.n.r: Managing Director BHP Billiton John Sew A Tjon, Premier Jan Peter Balkenende, Ambassadeur van Nederland in Suriname Tanya

Nadere informatie

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING ERNST JAN REITSMA 27 NOVEMBER 2014 REALTIME LEADERSHIP DEVELOPMENT 1. Iets over theorieën 2. Belang van Live Event 3. Ervaringen 4. Feedback organiseren 5. Voorbeelden

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Kwaliteit van Leven vragenlijst

Kwaliteit van Leven vragenlijst Patient registration label Kwaliteit van Leven Vragenlijst 3 4 weken na randomisatie In te vullen door geincludeerde patiënt Patient Identification Number Datum van invullen 1 SF-36 GEZONDHEIDSTOESTAND

Nadere informatie

Periodieke DNV-audit met succes afgesloten

Periodieke DNV-audit met succes afgesloten 18 april 2008-59 e jaargang no. 08 Periodieke DNV-audit met succes afgesloten Van 31 maart tot en met 4 april jongstleden had Suralco wederom bezoek van Det Norske Veritas (DNV) auditors. De DNV-auditors

Nadere informatie

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn October 2011 Programma 5 min. Welkom en mededelingen 5 min. Doel van de bijeenkomst en introductie 10 min. De voorgenomen Lelydorp 1 bauxietmijnproject

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Mindfulness op het werk

Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Werken vanuit rust en aandacht Veel mensen ervaren hun werk als een plek waar nooit rust is, met een doorlopende activiteit aan lijstjes die af moeten, mensen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 3 Competenties, vaardigheden, bijscholing, ambities en nieuwe baan. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 3 Competenties, vaardigheden, bijscholing, ambities en nieuwe baan. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 3 Competenties, vaardigheden, bijscholing, ambities en nieuwe baan Randstad Nederland September 2017 INHOUDSOPGAVE Competenties en vaardigheden 3 Bijscholen

Nadere informatie

Zorgprogramma Angststoornissen

Zorgprogramma Angststoornissen Zorgprogramma Angststoornissen Doelgroep Het Zorgprogramma Angststoornissen is bedoeld voor volwassenen die een angststoornis hebben. Mensen met een angststoornis hebben last van angsten zonder dat daar

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden Dit document beschrijft het beleid dat DSM geformuleerd heeft om medewerkers te ondersteunen die aandacht vragen voor

Nadere informatie

Stressmanagement-training: Vaardig door ontspanning

Stressmanagement-training: Vaardig door ontspanning Stressmanagement-training: Vaardig door ontspanning Veel mensen met een hart- of vaatziekte (HVZ) en hun partners ervaren ook nog stress als ze thuis hun leven weer proberen op te bouwen. Dit is dus ná

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Samenvatting SAMENVATTING 189 Depressie is een veelvoorkomende psychische stoornis die een hoge ziektelast veroorzaakt voor zowel de samenleving als het individu. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Angst & Paniek

Online Psychologische Hulp Angst & Paniek Online Psychologische Hulp Angst & Paniek 2 Therapieland Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Angst & Paniek van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

1 Wat is er met me aan

1 Wat is er met me aan 1 Wat is er met me aan de hand? Ty p e r e n d b e e l d v a n h y p o c h o n d r i e Ton Vreeswijk komt al een flink aantal maanden geregeld bij zijn huisarts met allerlei klachten. Hij maakt zich ongerust

Nadere informatie

Angstige leerlingen in de klas en het Vriendenprogramma. Drs. N.E. de Vries

Angstige leerlingen in de klas en het Vriendenprogramma. Drs. N.E. de Vries Angstige leerlingen in de klas en het Vriendenprogramma. Drs. N.E. de Vries Aandachtspunten in de klas Het Vriendenprogramma Onderdelen Vriendenprogramma in de klas Online programma s voor jongeren Aandachtspunten

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Verkoopvaardigheden test.

Verkoopvaardigheden test. Verkoopvaardigheden test. Waarom zijn sommige verkopers meer succesvol dan andere? Waarom verkopen en verdienen sommige verkopers twee, drie, vijf of soms zelfs tien keer meer dan anderen? Het gaat uiteindelijk

Nadere informatie

Vier Dimensionale Klachtenlijst (4DKL)

Vier Dimensionale Klachtenlijst (4DKL) Instructie De vragenlijst betreft verschillende klachten en verschijnselen die u mogelijk heeft Het gaat steeds om klachten en verschijnselen die u de afgelopen week (de afgelopen 7 dagen met vandaag erbij)

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING Om in aanmerking te komen voor Oncologische Nazorg dient u het aanmeldingsformulier invullen en binnen drie weken retourneren

Nadere informatie

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 1 Randstad internationaal Op één na grootste leverancier van HR-diensten 43 landen 14,1 miljard

Nadere informatie

Zorg. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Zorg. Omdat een andere blik je leven verrijkt Zorg vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Je kind heeft autisme Je kind blijkt autisme te hebben. Waarschijnlijk had je al langere tijd een vermoeden. Ouders weten vaak al vroeg dat hun

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Duizeligheid

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Duizeligheid Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Duizeligheid z Deze brochure geeft u informatie over duizeligheid en de daarbij behorende klachten. 1 Wat is duizeligheid? Iedereen

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze Inspireren, Leren & Werken Werken aan een nieuwe werkwijze WIE, WAT, WAAR? BOOTCAMP JEUGDWERK 2014 BLZ 4 DAG 4 DONDERDAG 4 SEPTEMBER BLZ 8 DAG 1 MAANDAG 1 SEPTEMBER BLZ 5 DAG 5 VRIJDAG 5 SEPTEMBER BLZ

Nadere informatie

CHECKLIST BEHANDELDOELEN

CHECKLIST BEHANDELDOELEN Uw naam: Naam therapeut: Datum: CHECKLIST BEHANDELDOELEN Het stellen van doelen is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle therapie. Daarom vragen wij u uw doelen voor de aankomende therapie aan

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

The best protection is early detection.

The best protection is early detection. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding Blz. 2 Historie van de organisatie Blz. 3 Informatie over de organisatie Blz. 4 Helden in de organisatie Blz. 5 Verdere informatie over de organisatie Blz.

Nadere informatie

ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt)

ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt) ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt) Naam:.. Datum: - - Kruis bij elke vraag het antwoord aan dat de afgelopen zeven dagen

Nadere informatie

Centrum voor Psychotherapie

Centrum voor Psychotherapie Centrum voor Psychotherapie Je zit al een langere tijd niet goed in je vel. Op steeds dezelfde punten in je leven loop je vast. Je hebt al geprobeerd te veranderen. Waarschijnlijk heb je ook al behandelingen

Nadere informatie

Chronische longziekten en werk

Chronische longziekten en werk Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft

Nadere informatie

Burn-out Traject begeleiding

Burn-out Traject begeleiding F o l d e r Burn-out Traject begeleiding Burn-out Aanpak en Preventie ter voorkoming van langdurige uitval Het leven stelt voortdurend bepaalde eisen aan de mens. Werk is in veel gevallen het levensgebied

Nadere informatie

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:... adres:...

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:...  adres:... Aanmeldingsformulier Oncologische Revalidatie Jeroen Bosch Ziekenhuis Herstel & Balans of Fysieke training Om in aanmerking te komen voor Oncologische Revalidatie moet u het aanmeldingsformulier invullen

Nadere informatie

Inleiding. Familiale kwetsbaarheid en geslacht. Samenvatting

Inleiding. Familiale kwetsbaarheid en geslacht. Samenvatting Inleiding Depressie en angst zijn veel voorkomende psychische stoornissen. Het ontstaan van deze stoornissen is gerelateerd aan een breed scala van risicofactoren, zoals genetische kwetsbaarheid, neurofysiologisch

Nadere informatie

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012-

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- Martin Jager Partner BDO Westfriesland - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- De Controller van de 21 e Eeuw Dr. André de Waal MBA 12 juni 2012 Controllers Circle West-Friesland

Nadere informatie

Hoe ontstaat hyperventilatie?

Hoe ontstaat hyperventilatie? Hyperventilatie Wat is hyperventilatie? Ademhalen is een handeling die ieder mens verricht zonder er bij na te denken. Het gaat vanzelf en volkomen onbewust. Ademhaling is de basis van onze gezondheid.

Nadere informatie

4DKL KLACHTENLIJST. Intake klacht :... :... Diagnose :... Medicatie :... Opmerkingen :... Versie: 3.07. Uitgave 2004: Stichting Flow, Alkmaar

4DKL KLACHTENLIJST. Intake klacht :... :... Diagnose :... Medicatie :... Opmerkingen :... Versie: 3.07. Uitgave 2004: Stichting Flow, Alkmaar 4DKL KLACHTENLIJST Naam :........................................... datum:... /... /.... eslacht : man / vrouw num mer:........... eb. datum :.... /.... /..... Leeftijd:....... jaar praktijk:............

Nadere informatie

Maak van je bedrijf een toporganisabe!

Maak van je bedrijf een toporganisabe! Maak van je bedrijf een toporganisabe! De afbeelding kan niet worden weergegeven. Mogelijk is er onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding te openen of is de afbeelding beschadigd. Start de computer

Nadere informatie

Danger of the knowledge Guru OVER HET BELANG VAN KENNISBEHEER

Danger of the knowledge Guru OVER HET BELANG VAN KENNISBEHEER OVER HET BELANG VAN KENNISBEHEER Agenda Global Services Onze mosterd Observaties Kennisbeheer: strategie en visie Formeel en informeel leren Demo Voorstelling Philippe Lorrez Nu: Sales Manager Global Services

Nadere informatie

Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Orbis Revalidatie

Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Orbis Revalidatie Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Orbis Revalidatie Inleiding U bent doorverwezen naar het Multidisciplinair aspecifiek rugpijnteam (MARS) bij Orbis Revalidatie. Binnen dit team wordt

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornis Cluster C

Persoonlijkheidsstoornis Cluster C Persoonlijkheidsstoornis Cluster C Deze folder geeft informatie over de diagnostiek en behandeling van cluster C persoonlijkheidsstoornissen. Wat is een cluster C Persoonlijkheidsstoornis? Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd.

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd. Best Peter Manager Brainwave Ltd. TH-LPI Lean Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Semester 5. Richard de Vriend Delft 04 Maart 2013 Heerema Marine Contractors B.v.

Voortgangsverslag. Semester 5. Richard de Vriend Delft 04 Maart 2013 Heerema Marine Contractors B.v. Voortgangsverslag Semester 5 Richard de Vriend 10082174 Delft 04 Maart 2013 Heerema Marine Contractors B.v. Voorwoord ik ben begin dit school jaar begonnen met een project genaamd Thialf removable satbiliy

Nadere informatie

Depressie bij ouderen

Depressie bij ouderen Depressie bij ouderen 2 Depressie bij ouderen komt vaak voor, maar is soms moeilijk te herkennen. Deze folder geeft informatie over de kenmerken en de behandeling van een depressie bij ouderen. Wat is

Nadere informatie

MVO actieplan HKV 2015-2016

MVO actieplan HKV 2015-2016 MVO actieplan HKV 2015-2016 November 2015 November 2015 MVO actieplan HKV Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Onze MVO doelen en actiepunten... 5 3 Implementatie, review en communicatie... 8 4 Verantwoording...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Zuyderland Revalidatie

Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Zuyderland Revalidatie Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Inleiding U bent doorverwezen naar het Multidisciplinair aspecifiek lage rugpijn screeningsteam (MARS) bij. Binnen dit team wordt samen met u bekeken

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Lectoraat Rehabilitatie Groningen

De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Lectoraat Rehabilitatie Groningen De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen Peter van der Ende Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen p.c.van.der.ende@pl.hanze.nl Website: www.ouderschap-psychiatrie.nl

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

HUMAN RELATIONS. McDonald s België. McDonald s België HUMAN RELATIONS

HUMAN RELATIONS. McDonald s België. McDonald s België HUMAN RELATIONS McDonald s België McDonald s België HUMAN RELATIONS HUMAN RELATIONS We believe in everyone s potential, so we create a work environment where everyone can keep on going McDonald s wereldwijd Aanwezig in

Nadere informatie

Our brains are not logical computers, but feeling machines that think.

Our brains are not logical computers, but feeling machines that think. Drs. Fernando Cunha (Child Support Europe) Ontwikkelingspsycholoog Gezondheidspsycholoog (BIG) Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) Onderwijsspecialist http://www.child-support-europe.com In dienst van kinderen,

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Nico Verbaan

Curriculum Vitae. Nico Verbaan Curriculum Vitae Nico Verbaan oog voor resultaat/hart voor mensen hr = mindset het nwe ontwikkelen talent management people & performance can do/will do Geboortedatum 18 januari 1964 Adres Groen-blauwlaan

Nadere informatie

24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009

24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009 24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009 1 Een terugblik van de Managing Director Beste Suralcoans, Dit is de tijd van het jaar dat we terugkijken naar het bijna afgelopen

Nadere informatie

Angststoornissen. P unt P. kan u helpen. volwassenen

Angststoornissen. P unt P. kan u helpen. volwassenen Angststoornissen P unt P kan u helpen volwassenen Iedereen is wel eens bang en dat is maar goed ook. Angst is een ingebouwd verdedigingsmechanisme dat ons waarschuwt voor gevaar. Hormonen, zoals adrenaline,

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

KAARTEN 1-3: GROOTSHEID: KAARTEN 4-6: KEUZES Het doen van Groots Werk vraagt jou een aantal keuzes te maken. Waar focus je op?

KAARTEN 1-3: GROOTSHEID: KAARTEN 4-6: KEUZES Het doen van Groots Werk vraagt jou een aantal keuzes te maken. Waar focus je op? KAARTEN 1-3: GROOTSHEID: KAARTEN 4-6: KEUZES Het doen van vraagt jou een aantal keuzes te maken. Waar focus je op? KAARTEN 7-9: MOGELIJKHEDEN Breid jouw gevoel voor wat jouw zou kunnen zijn uit KAARTEN

Nadere informatie

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2 NIEUWSBRIEF 14 februari 2015 1 Lieve mensen, Iedere dag is een dag van de liefde, om degenen om je heen te vertellen hoeveel je van ze houdt, het leven in je hart te koesteren en te genieten van de grote

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Samen op weg: communicatie met kinderen en jongeren met SOLK. Voorbij de scheiding tussen lichaam en geest. Yvette Krol, klinisch psycholoog,

Samen op weg: communicatie met kinderen en jongeren met SOLK. Voorbij de scheiding tussen lichaam en geest. Yvette Krol, klinisch psycholoog, Samen op weg: communicatie met kinderen en jongeren met SOLK. Voorbij de scheiding tussen lichaam en geest. Yvette Krol, klinisch psycholoog, Deventer Ziekenhuis Ingeborg Visser, GZ-psycholoog i.o. tot

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

VERLIEFD WORDEN KAN IEDEREEN, MAAR HOE BLIJF JE VERLIEFD OP ELKAAR

VERLIEFD WORDEN KAN IEDEREEN, MAAR HOE BLIJF JE VERLIEFD OP ELKAAR VERLIEFD WORDEN KAN IEDEREEN, MAAR HOE BLIJF JE VERLIEFD OP ELKAAR Deel 2 Hoe het verliefde gevoel in de relatie vast te houden Iedere behoefte kan voor- en nadelen hebben. Ik ga hier niet focussen op

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Angststoornissen. Verzekeringsgeneeskundig protocol

Angststoornissen. Verzekeringsgeneeskundig protocol Angststoornissen Verzekeringsgeneeskundig protocol Epidemiologie I De jaarprevalentie voor psychische stoornissen onder de beroepsbevolking in Nederland wordt geschat op: 1. 5-10% 2. 10-15% 15% 3. 15-20%

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

De drijfveren zijn ontwikkeld en aangeleverd door Coert-Jan Tomassen van CJT for Sales: Coert-Jan Tomassen info@cjtforsales.com www.cjtforsales.

De drijfveren zijn ontwikkeld en aangeleverd door Coert-Jan Tomassen van CJT for Sales: Coert-Jan Tomassen info@cjtforsales.com www.cjtforsales. Drijfveren Tool 1.0 Carolien van Herrikhuyzen www.cforcycling.nl www.cforcycling.com carolien@cforcycling.nl Om wat handvaten te hebben voor een gesprek met ons begeleidingsteam bij het formuleren van

Nadere informatie

Soorten klachten. Onderlinge samenwerking onder de loep. Burnout. Verschijnselen van het vermoeide helden syndroom

Soorten klachten. Onderlinge samenwerking onder de loep. Burnout. Verschijnselen van het vermoeide helden syndroom Soorten klachten Onderlinge samenwerking onder de loep Burnout Verschijnselen van het vermoeide helden syndroom Overspannenheidsverschijnselen (Surmenage) Depressie Het managen van stress-gerelateerde

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talent en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

Ontdek de verborgen schat in onderhoud

Ontdek de verborgen schat in onderhoud Ontdek de verborgen schat in onderhoud Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht

Nadere informatie

11 juni 2004-55 e jaargang no. 23

11 juni 2004-55 e jaargang no. 23 11 juni 2004-55 e jaargang no. 23 Port Operations noteerde eind mei zijn tweede record in een maand. Er werd vanuit Coermotibo 207.577.00 metrieke ton bauxiet aangevoerd voor de verwerking tot aluinaarde

Nadere informatie

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig DraagZorgvoorUwZorg Zorg voor Uw Talent Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Engagement, meer dan tevredenheid

Nadere informatie

Leven met angst voor ernstige ziektes

Leven met angst voor ernstige ziektes Leven met angst voor ernstige ziektes Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op

Nadere informatie

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl ONDERWIJS & PLANETREE Interesse in het mee doorvertalen van Planetree naar onderwijs en onderwijs organisaties? Neem neem contact op met jim@planetree.nl

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan?

Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Denk je te weten wat je wilt, blijkt het een idee van anderen te zijn. Wat doe je dan? Jolanda gaat op pad met onze Wandelcoach Tineke Franssen Jolanda (33) werkt als hypotheekadviseur in het bankwezen.

Nadere informatie

Tessenderlandt. Puberbrein als innovatiekans. Project puberbrein Kompas

Tessenderlandt. Puberbrein als innovatiekans. Project puberbrein Kompas Tessenderlandt Puberbrein als innovatiekans Project puberbrein Kompas Product presentatie Kompas Van PSL naar activerend onderwijs. Kompas heeft in de loop der jaren het bestaande stage programma omgebouwd

Nadere informatie