J A A R V E R S L A G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R V E R S L A G 2 0 1 4"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 24

2 DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND inhoud p 3 Executive Summary p 4 Kerncijfers 24 p 5 De tellerfraude blijft op een zeer laag niveau in België p 6 Facts & Figures p Tellerfraude staat definitief op de Europese agenda p 4 IT: Car-Pass 2. software p 5 Wie is wie? 2 Car-Pass v.z.w. is de vereniging die, in uitvoering van de wet van juni 24 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, als opdracht heeft de kilometerstand van de voertuigen te registreren. De v.z.w. is daartoe erkend door het koninklijk besluit van 4 mei 26. Dit verslag geeft uitvoering aan artikel 2 2 van het koninklijk besluit van 2 februari 25 betreffende de erkenning van en de controle op de vereniging die is belast met registratie van de kilometerstand van voertuigen.

3 executive summary 24 was voor Car-Pass een goed en belangrijk jaar. Op één jaar tijd leverde de v.z.w. meer dan 78. kilometertellercertificaten af. Dit is het hoogste aantal sinds de start in 26. Gelukkig bleef het aantal gevallen van tellerfraude beperkt tot,7%, wat er duidelijk op wijst dat het systeem werkt. Anderzijds worden we regelmatig geïnterpelleerd over fraude met geïmporteerde voertuigen, die logischerwijze niet aan het licht komen op het certificaat. Het is daarom dat Car-Pass voortdurend blijft hameren op de noodzaak van een Europese aanpak van het probleem. De Europese Richtlijn 24/45/EU betreffende de autokeuring, legt de lidstaten een aantal maatregelen op om tellerfraude te bestraffen en makkelijker te kunnen opsporen. Maar dit is op zich onvoldoende. Ik verheug me er dan ook op dat een studie, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, het Belgische Car-Pass systeem heeft aangeduid als best in class om de kopers van tweedehands voertuigen te informeren over de juiste kilometerstand. Ook de EReg, de Europese koepel van 26 registratieautoriteiten, heeft vorig jaar een rapport uitgebracht over de problematiek van de tellerfraude, waaraan ook Car-Pass actief heeft bijgedragen. De aanbevelingen en conclusies van het rapport zijn volledig in overeenstemming met ons Belgisch model. Pass in november 24 een volledig nieuwe software in gebruik genomen. Dit betekende voor de v.z.w. niet alleen een belangrijke financiële inspanning, maar vereiste ook een grote inzet van de medewerkers en de leverancier. Ik stel met voldoening vast dat dit project met succes werd opgeleverd en dat Car-Pass klaar is om ook de komende jaren haar wettelijke opdracht te blijven vervullen ten dienste van de consumenten, de automobielsector en de overheden van dit land. Ik laat u alle details van het afgelopen werkjaar op de volgende pagina s zelf ontdekken en wens u een interessante lectuur. Philippe Mertens Voorzitter De Car-Pass staat of valt met de actieve bijdrage van de ondernemingen van de autosector. Zij leveren immers de kilometerstanden aan die de voertuighistoriek op de Car-Pass certificaten stofferen. Ik wil de meer dan.283 grote en kleine ondernemingen die vorig jaar 4,74 miljoen kilometerstanden meedeelden, van harte danken voor hun dagelijkse inzet. De verwerking van al deze data en de snelle aflevering van de Car-Pass certificaten in de keuringstations vereisen een performant informaticasysteem. Om in te spelen op de verwachte groei van de databank en de snelle ontwikkeling van de IT technologie, heeft Car- 3

4 kerncijfers 24 CAR-PASS CERTIFICATEN a aantal certificaten afgeleverd in b aantal certificaten afgeleverd bij import 5.4 c aantal (zeer) waarschijnlijke fraudegevallen.239 d gemiddelde omvang van de fraude (km) 67.3 e aandeel certificaten afgeleverd binnen de 5' 99,98% 2 KILOMETERSTANDEN 2a aantal kilometerstanden in de databank op b aantal kilometerstanden die gelinkt zijn aan het actief wagenpark (*) c aantal kilometerstanden ontvangen in d aantal gebruikers die minstens kilometerstand hebben aangeleverd VOERTUIGEN 3a aantal voertuigen in de databank op b het actief wagenpark c aantal voertuigen waarvoor minstens kmstand ontvangen in d gemiddelde kilometerstand bij aflevering van de Car-Pass e gemiddelde leeftijd van het voertuig bij aflevering van de Car-Pass (in jaar) 8,26 3f aantal voertuigen waarvoor een Car-Pass OK label werd afgeleverd (*) Voertuigen ingeschreven op of waarvoor sinds.7.23 een kilometerstand ontvangen werd.

5 de tellerfraude blijft op een zeer laag niveau in belgië Door de kilometerstand bij afgifte van de Car-Pass met de voorgaande kilometerstand(en) te vergelijken, bekomt men een duidelijk beeld van het aantal fraudegevallen, aangezien de teller over het algemeen vlak voor de verkoop wordt teruggedraaid. OP DIE MANIER STELDEN WE IN 24 SLECHTS BIJ.239 VOERTUIGEN TELLERFRAUDE VAST Dit is,7% van alle Car-Pass certificaten, zonder rekening te houden met deze die voor importvoertuigen werden afgeleverd. We zijn mijlenver verwijderd van de 6. tot. teruggedraaide tellers uit de periode voor de invoering van de Car-Pass, hetgeen een duidelijk bewijs is van de fundamentele verandering die de het systeem op gang heeft gebracht. In voornoemde gevallen werd de teller gemiddeld met 67.3 km teruggezet. Het is opvallend dat 2% van de voertuigen waarop fraude gepleegd werd, niet meer voorkomen in het ingeschreven wagenpark. Dit lijkt erop te wijzen dat de verkoop dus niet is doorgegaan. De Car-Pass heeft in deze gevallen zijn doel dus niet gemist. Maar helaas zullen deze voertuigen ongetwijfeld hun weg naar het buitenland gevonden hebben. De meest flagrante fraudegevallen willen we u niet onthouden en staan in de onderstaand tabel. De zwaarste fraude betrof een Mercedes C 22 CDI uit 25, waarvan men de tellerstand met km terugdraaide. Gelukkig zijn dit grote uitzonderingen. MERK MODEL LAATSTE KMSTAND VOORLAATSTE KMSTAND VERSCHIL JAAR VAN STE INSCHRIJVING. Mercedes C 22 CDI Mercedes C 22 CDI Mercedes ML 28 CDI Renault Kangoo Opel Vivaro Renault Kangoo Audi A Mercedes Vito Mercedes S 32 CDI Renault Kangoo

6 facts & figures EEN NIEUW RECORD: CAR-PASS CERTIFICATEN AFGELEVERD OP JAAR TIJD 8. gratis betalend In 24 heeft Car-Pass in totaal kilometertellercertificaten afgeleverd. Dit is het hoogste aantal sinds de start van het systeem. De markt in tweedehands wagens is duidelijk minder seizoensgebonden dan de verkoop van nieuwe auto s. Traditioneel zijn alleen de maand augustus en het jaareinde wat rustiger certificaten werden aangevraagd zonder keuring voor verkoop. Dit is een stijging met 56,5%. Dit wijst erop dat verkopers zich er meer en meer van bewust zijn dat ze wettelijk verplicht zijn om ook een Car-Pass aan buitenlandse particuliere kopers te bezorgen. Het aandeel van de betalende certificaten (die minstens 4 kilometerstanden vermeldden) bedroeg 8,33%. 5.4 werden aangevraagd bij de import van een tweedehands voertuig, dit is een aandeel van 6,53%. 99,98% van de aanvragen werden binnen de, met de keuringstations afgesproken, tijdslimiet van 5 minuten afgeleverd jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec DE GEMIDDELDE TWEEDEHANDSWAGEN IS EEN 8 JAAR EN 3 MAAND OUDE VOLKSWAGEN MET KM OP DE TELLER Nemen we het merk waarvoor een Car-Pass werd afgedrukt onder de loep, dan constateren we dat Volkswagen, met,7% van alle afgeleverde Car-Pass certificaten, de absolute koploper is, voor Opel en Peugeot. De onderstaande grafiek toont de opsplitsing van het aantal certificaten volgens het merk VOLKSWAGEN OPEL PEUGEOT RENAULT CITROEN MERCEDES FORD BMW AUDI FIAT TOYOTA NISSAN VOLVO SEAT HYUNDAI SKODA SUZUKI MINI ALFA ROMEO KIA CHEVROLET/ DAEWOO MAZDA MITSUBISHI HONDA PORSCHE LANDROVER DACIA SMART SAAB JAGUAR

7 De Belgische tweedehands auto of bestelwagen is gemiddeld 8 jaar en 3 maanden oud. Zoals af te lezen valt van bijhorende grafiek is 3% niet ouder dan 4 jaar. 3,9% is ouder dan 5 jaar maar jonger dan en 34,4% is ouder dan jaar voertuigen waren oldtimers (25 jaar en ouder). Dat is een opmerkelijke stijging met 55% in vergelijking met ,4% 2,7%,5% 2,5% <2 jaar 2 tot en met 4 jaar 5 tot en met 9 jaar Hieronder tonen we bij welke kilometerstand de Car-Pass werd afgeleverd. Het blijkt dat een occasiewagen bij verkoop gemiddeld km op de teller heeft staan. Dat betekent dat de gemiddelde occasie 4.99 km per jaar heeft afgelegd. 69% van de occasies heeft minder dan 5. km op de teller. Vorig jaar werden er niettemin meer dan 2. voertuigen verkocht die meer dan 3. km hadden gereden. 3,9% tot en met 24 jaar 25 jaar km MERK MODEL KM JAAR VAN STE INSCHRIJVING. TOYOTA SUPRA PEUGEOT MERCEDES SPRINTER MERCEDES MERCEDES SPRINTER RENAULT TRAFFIC CITROEN C MERCEDES E 2 CDI CITROEN C MERCEDES SPRINTER HOOGSTE TELLERSTAND OP EEN CAR-PASS: KM Het voertuig met de hoogste kilometerstand waarvoor in 24 een Car-Pass werd afgeleverd, was een Toyota Supra uit 987, met maar liefst km op de teller. Hiernaast de voertuigen met de hoogste kilometerstand die voorgereden werden voor een keuring voor verkoop. 7

8 CAR-PASS ONTVING IN KILOMETERSTANDEN Dit cijfer ligt in lijn met de voorgaande jaren. De belangrijkste bron zijn de professionelen die hun gegevens in gestructureerde databestanden doorsturen. De autokeuring neemt meer dan /3de van de totale gegevensstroom voor haar rekening. Het aantal kilometerstanden dat via de website of per fax worden meegedeeld daalt ieder jaar. Op jaar tijd is het aantal kilometertanden die per fax (of met de post) worden meegedeeld met meer dan /3de gedaald. We noteerden historiekconsultaties. Dit blijft een te laag aantal en we kunnen alleen besluiten dat het consulteren van de voertuighistoriek bij een overname of het overlopen van de voertuighistoriek tijdens het verkoopsgesprek, nog geen courante praktijk is vs 23 Technische keuring (GOCA) ,3% ,6% 2,5% Professionelen via databestanden ,5% ,6%,3% Professionelen via website ,2% ,3% -2,2% Professionelen via fax/post 2.476,8% 9.735,3% -37,2% Historiekconsultaties ,2% 24.83,2% 3,% Totaal ,% ,%,5%.283 ONDERNEMINGEN DEELDEN KILOMETERSTANDEN MEE We noteren dus een mooie stijging van 264 ondernemingen in vergelijking met vorig jaar. Dit ondanks het feit dat een aantal ondernemingen bij de omschakeling naar de nieuwe software, enige moeite ondervonden om hun kilometerstanden aan te leveren. Ook hier merken we de forse daling met 2,2% van de faxgebruikers. Het lijkt erop dat vele ondernemingen dit toestel niet langer gebruiken en overschakelen naar de PC en het internet, wat voor Car-Pass uiteraard een positieve evolutie is. Het aantal webgebruikers en het aantal ondernemingen die alles via hun garagesoftware doorsturen, zijn vorig jaar gestegen. De webgebruikers zijn uiteraard kleinere bedrijven, want ze sturen gemiddeld slechts 46 kilometerstanden per jaar door tegenover.993 kilometerstanden per onderneming die een softwarepakket gebruiken vs 23 Gebruikers fax/post 746 6,6% 947 8,6% -2,2% Gebruikers databestand ,4% ,9% 3,7% Gebruikers website ,% ,5% 5,3% Totaal.283 %.9 % 2,4% 8

9 DE 5 GROOTSTE ONDERNEMINGEN ZIJN GOED VOOR 47,8% VAN ALLE DATA Slechts 45 (4,%) gebruikers leveren meer dan 5. kilometerstanden per jaar aan. Minder dan een kwart overstijgt de limiet van. gegevens. 42,8% van de ondernemingen zijn kleine leveranciers met minder dan kilometerstanden over het ganse jaar. 34 ervan deelden gedurende heel het jaar slechts kilometerstand mee. Gemiddeld stuurden 8.68 ondernemingen maandelijks gegevens door. Het is voor de betrouwbaarheid van het systeem erg belangrijk dat een zo groot mogelijk aantal ondernemingen (groot én klein) naar eigen vermogen meewerken en kilometers aanleveren. Dit blijft een voortdurend aandachtspunt voor de v.z.w. 8,4% 34,8% 4,% 42,8% minder dan gegevens en <.. en <5. 5. DE DATABANK BEVAT IN TOTAAL KILOMETERSTANDEN DE 5 BELANGRIJKSTE DATALEVERANCIERS De rangschikking van de dataleveranciers wordt aangevoerd door de ondernemingen die de technische keuring uitvoeren. Daarnaast bevat de top 5 de grote ketens van fast fitters en bandencentrales, automobielclubs en grote dealergroepen.. AUTOSECURITE 2. AUTOVEILIGHEID 3. STUDIEBUREEL VOOR AUTOMOBIELTRANSPORT 4. AIBV 5. KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN 6. BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE 7. CARGLASS 8. AUTOMOBIEL CONTROLE EN TECHNIEK 9. AUTO 5. KONINKLIJKE BELGISCHE TOURING CLUB. SCHOUWINGSCENTRUM VOOR AUTO S 2. C.T.A. 3. VAB 4. D IETEREN 5. GONTHIER MECHELEN 6. LAMBRECHT NUMMER EEN IN BANDEN 7. CITROËN BELUX 8. BANDENBEDRIJF VANDEKERCKHOVE 9. PEUGEOT DISTRIBUTIE SERVICE 2. GARAGE PIRET 2. VULCO BELGIUM 22. GARAGE VALCKENIER 23. HERMAN BANDENBEDRIJF 24. CENTRAUTO 25. BANDEN DE CONDE 26. AUTONATIE 27. GMAN 28. NNCC WOLUWE 29. W.A.P. 3. MIDAS 3. INCHCAPE RETAIL BELGIUM 32. INTERPNEU P. BOONEN 33. MIDAS 34. BANDEN ANDRE NINOVE 35. RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM 36. GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN 37. CENTRAL PNEU GILLY 38. GARAGE P. SCHYNS LIEGE 39. V.P. PNEUS 4. VAB FLEET SERVICES 4. JORSSEN 42. LAMBRECHT NUMERO UN DU PNEU 43. AUTOBEDRIJF JACOBS 44. ITAL GARAGE 45. U.T.I. 46. AUTO SATELLITES 47. SCANCAR 48. BULLMAN 49. GARAGE VANDECASTEELE 5. NIEUWE AUTOMOBIELMAATSCHAPPIJ De databank van Car-Pass bevat alle chassisnummers van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen die de laatste decennia in België werden ingeschreven. Dit zijn er bijna 2 miljoen. Daarvan behoren er 6,83 miljoen tot het actieve park d.w.z. de ingeschreven voertuigen op plus deze waarvoor Car-Pass sinds.7.23 nog een kilometerregistratie ontving. 85,6 miljoen kilometerstanden (58%) kunnen gelinkt worden aan dit actieve wagen park. Dat zijn dus gemiddeld 2,5 kilometerstanden per actief voertuig. Hiernaast vindt u de lijst van de merken gerangschikt volgens het gemiddeld aantal kilometerstanden per ingeschreven voertuig. (minstens. inschrijvingen op ). Op enkele uitschieters na (meestal te verklaren door de gemiddelde leeftijd van het park) worden de verschillen tussen de merken over de jaren heen kleiner. SAAB... 22,6 CHRYSLER... 7,53 VOLVO... 4,92 VOLKSWAGEN... 4,28 BMW... 3,92 IVECO... 3,88 JAGUAR... 3,75 MITSUBISHI... 3,74 MERCEDES... 3,64 MAZDA... 3,6 RENAULT... 3,48 OPEL... 3,47 DAIHATSU... 3,28 ALFA ROMEO... 3,25 AUDI... 3,23 LANDROVER... 3,5 TOYOTA... 2,75 PEUGEOT... 2,53 SEAT... 2,5 HONDA... 2,4 FORD... 2,9 LANCIA... 2,7 CITROEN...,79 JEEP...,57 NISSAN...,3 FIAT...,83 SUZUKI...,2 MINI... 9,96 SMART... 9,78 CHEVROLET/ DAEWOO... 9,67 PORSCHE... 9,55 SKODA... 9,29 HYUNDAI... 9,22 KIA... 7,8 DACIA... 4,69 9

10 We kunnen ook het aantal geregistreerde kilometerstanden bekijken in functie van de leeftijd van het voertuig. De grafiek toont de aangroei van de databank voor het ingeschreven wagenpark sinds 27. Het maximum bevindt zich bij de voertuigen in hun 7de levensjaar, waarvoor Car-Pass over gemiddeld 23,5 kilometerstanden beschikt. Voor voertuigen tot jaar beschikken we over gemiddeld meer dan 2 kilometerstanden per levensjaar, daarna vermindert dit aantal, omdat het Car-Pass systeem pas in 26 werd ingevoerd gemiddeld aantal kilometerstanden leeftijd van het voertuig 2 BELGEN OP 3 KENNEN CAR-PASS 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Car-Pass was ook het afgelopen jaar aanwezig in diverse media om het grote publiek te sensibiliseren en te informeren. De koper van een tweedehands auto moet immers weten dat de verkoper verplicht is om hem een Car-Pass te overhandigen. Het besteedde budget was wel een kwart minder dan in 23, omwille van de hoge investeringen in de nieuwe Car-Pass software. Onze TV-spot werd in 2 golven uitgezonden op de belangrijkste nationale TV zenders. Deze campagne werd ondersteund met een on line video campagne (o.a. op YouTube) in het voorjaar. Daarnaast was onze boodschap heel het jaar door te zien op de belangrijkste internetsites waar tweedehands wagens te koop worden aangeboden. % ondersteund met beschrijving ondersteunend spontaan De verminderde uitgaven voor communicatie lijken een weerslag te hebben op de naambekendheid van Car-Pass, zo blijkt uit de jaarlijkse enquête, gehouden door Dedicated Research in juni 24. Voor het eerst is er een neerwaarts knik in de evolutie en onze bekendheid is teruggevallen tot op het niveau van % van de ondervraagden kennen de naam Car-Pass, en 36% noemt spontaan de Car-Pass als één van de documenten die de koper aan de verkoper moet geven. Het zijn nog steeds uitstekende scores, maar ze tonen wel aan dat Car-Pass blijvend zal moeten investeren in communicatie.

11 tellerfraude staat definitief op de europese agenda De fraude met de kilometerteller stond in 24 volop in de Europese belangstelling. De inspanningen die Car-Pass al jaren voert om het thema onder de aandacht te brengen, waren hier zeker niet vreemd aan. De publicatie van de Europese Richtlijn 24/45/EU over de autokeuring, is een belangrijke mijlpaal. De richtlijn legt alle lidstaten op om geknoei met de kilometerteller op effectieve en aangepaste wijze te bestraffen. Elk keuringsbewijs zal de kilometerstand moeten vermelden. Deze kilometerstanden zullen samen met de andere resultaten van de autokeuring, per land in een centrale databank moeten worden bewaard. Ten slotte zal de Europese Commissie de haalbaarheid moeten onderzoeken om al deze data tussen lidstaten uit te wisselen. Heel wat landen zullen de komende jaren nog hun huiswerk moeten maken. Hoewel de richtlijn een aantal niet te onderschatten maatregelen bevat, zijn ze echter nog onvoldoende om de fraude efficiënt te bestrijden, aangezien auto s pas na 3 of 4 jaar voor het eerst gekeurd moeten worden. Daarom vraagt Car-Pass dat de Europese Commissie bijkomende initiatieven zou nemen. Hierna volgt een overzicht van alle dossiers waaraan Car-Pass zijn medewerking verleende. GEZAMENLIJKE OPROEP TOT HET EUROPEES PARLEMENT Car-Pass lanceerde in oktober 24 samen met FIA (internationale federatie van automobielclubs), CECRA (Europese federatie van autodealers), CITA (Europese federatie van bedrijven die de autokeuring uitvoeren), EReg (Europese koepel van registratieautoriteiten), CarPol (Europese politienetwerk tegen autocriminaliteit) en RDW (Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer) een oproep tot het Europees Parlement om de Europese consument die een occasie auto wil kopen, beter te beschermen tegen geknoei met kilometerteller. In deze oproep wordt verwezen naar de voornoemde Europese Richtlijn over de autokeuring. De ondertekenaars stellen echter dat deze onvoldoende bescherming biedt en wijzen erop dat het terugdraaien van de kilometerteller technisch gesproken een eenvoudige handeling is, die geen ingewikkelde apparatuur, noch doorgedreven kennis vereist. Ze wijzen er verder op dat tellerfraude een internationaal probleem is en dat een afdoende oplossing enkel op schaal van de Europese Unie kan gevonden worden. Vandaar dat de zeven organisaties een dringende oproep tot het Europees Parlement lanceerden om de consumenten beter te beschermen en druk te zetten op de Commissie om gepaste maatregelen te treffen. STUDIE VOOR DE EUROPESE COMMISSIE OVER DE PROBLEMEN IN DE HANDEL MET TWEEDEHANDS VOERTUIGEN De Europese Commissie ontving geregeld klachten van kopers van tweedehands auto s en bestelde een studie om de problemen in de 28 EU landen in kaart te brengen. Het is niet verwonderlijk dat de problematiek van de tellerfraude uitgebreid aan bod komt in het eindrapport van consultant GfK. In totaal werden 25. consumenten en 63 stakeholders (automobielclubs, beroepsfederaties uit de automobielsector, leasingmaatschappijen, enz.) bevraagd. Car-Pass was één van de stakeholders die input gaven voor het rapport. Het rapport bevestigt eerdere bevindingen uit de jaarlijkse enquête die Car-Pass laat uitvoeren, namelijk dat de kilometerstand, na de prijs, voor de potentiële koper het belangrijkste criterium bij de beoordeling van een occasie is. 34% van de kopers ontving hierover echter geen precieze informatie. Bovendien hebben ze in de meeste lidstaten weinig mogelijkheden om de juistheid ervan te controleren. Het rapport verwijst expliciet naar de verplichte Car-Pass in België als best in class. Slechts 4% van de Europese consumenten hebben echt vertrouwen in de juistheid van de aangegeven kilometerstand (in België 5,%). 5,3% zegt dat ze al een auto met een teruggedraaide teller hebben gekocht en in de nieuwe lidstaten van het voormalig Oostblok is dat aandeel zelfs 3,5% (in België 3,%). Het rapport benadrukt bovendien dat deze cijfers wellicht ruim onderschat zijn. Ook de stakeholders identificeren tellerfraude als één van de grote problemen in de sector.

12 Het rapport besluit dat autohandelaars in de EU de correcte kilometerstand van het voertuig moeten vermelden en dat de consumenten in staat moeten zijn om deze informatie te controleren. Dit zijn precies de basisprincipes van het Car-Pass systeem. Niet toevallig dus, dat België voor dit punt genoemd wordt als beste leerling uit de klas. EREG TOPIC GROUP XIII VEHICLE MILEAGE REGISTRATION EReg groepeert de registratieautoriteiten van 26 landen. België wordt er vertegenwoordigd door de DIV. Binnen deze vereniging groeit de aandacht voor de problematiek van de tellerfraude en daarom werd in 22 een ad-hoc werkgroep onder Belgisch voorzitterschap opgericht. De gedelegeerd bestuurder van Car-Pass nam actief deel aan de werkzaamheden en schreef mee aan het eindrapport dat in juni 24 door de plenaire vergadering unaniem werd aangenomen. Het rapport formuleert de volgende aanbevelingen aan de leden van EReg en aan de Europese Commissie: In alle landen moet er een centrale databank voor de registratie van kilometerstanden naar Belgisch/ Nederlands model komen. Omwille van de betrouwbaarheid, moeten de data aangeleverd worden door een zo groot mogelijk aantal onafhankelijke bronnen uit de automobielsector. Alle landen moeten een wettelijk kader ter bestrijding van tellerfraude uitwerken. Bij elke verkoop van een tweedehands voertuig moet de juiste tellerstand aan de koper worden meegedeeld, die deze op objectieve wijze moet kunnen controleren. De kilometerhistoriek moet opgenomen worden in de uit te wisselen dataset over het voertuig, wanneer dit in een andere Europees land wordt heringeschreven. De uitwisseling van voertuiggegevens tussen landen moet bij voorkeur via het EUCARIS platform gebeuren De landen moeten via een brede communicatiecampagne, kopers en verkopers attent maken op het probleem van vervalste tellers. Bij de uitwerking van de voornoemde aanbevelingen, zullen de landen erover waken dat ze geen onnodig kostelijke of bureaucratische maatregelen opleggen aan de consumenten en de autosector. 5 2

13 Nederland CONTACTEN MET VERTEGENWOORDIGERS UIT VERSCHILLENDE LANDEN Car-Pass onderhoudt regelmatige contacten met vertegenwoordigers van RDW, die in Nederland sinds januari 24 verantwoordelijk is voor het beheer van de databank met kilometerstanden. Aangezien steekproeven in het verleden hebben vastgesteld dat tellerfraude bij export en import van voertuigen naar en uit Nederland (te) regelmatig voorkomt, is het de bedoeling om in de loop van 25 de uitwisseling van kilometerstanden tussen beide landen eindelijk te concretiseren. Dit zou ook een belangrijk signaal voor de andere Europese lidstaten zijn. Groot Hertogdom Luxemburg Op 25 november 24 bracht een delegatie van het Luxemburgse Ministerie van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur en van l Automobile Club du Luxembourg een bezoek aan Car-Pass. Zij toonden zich erg geïnteresseerd in het Belgisch systeem en waren duidelijk overtuigd van de voordelen ervan. De Luxemburgse occasiemarkt is evenwel erg verschillend van de Belgische omdat importwagens uit Duitsland er een groot marktaandeel hebben (ongeveer 25%). Niettemin lijkt er bij onze buren toch één en ander te bewegen. Duitsland Op november 24 organiseerde de CDU (partij van kanselier Merkel) in de Bundestag een rondetafelgesprek over de problematiek van de tellerfraude. Vertegenwoordigers van alle betrokken actoren - autoconstructeurs, merkdealers, onafhankelijke handelaars, automobilisten, verzekeraars, consumenten namen deel. Ook de gedelegeerd bestuurder van Car-Pass, was uitgenodigd als expert om zijn ervaring uit België toe te lichten. Een eerder verschenen artikel in het toonaangevend tijdschrift Wirtschafstwoche, dat uitgebreid aandacht besteedde aan de fraude en de Belgische Car-Pass, waren hier zeker niet vreemd aan. Alle aanwezigen waren het erover eens dat tellerfraude een reëel probleem is in de Bondsrepubliek. Over de aanpak verschillen de meningen echter. De Duitse automobilistenvereniging (ADAC) pleit voor een technische oplossing. Zij leggen de bal in het kamp van de autoconstructeurs (VDA), die hun voertuigen zouden moeten uitrusten met niet te manipuleren tellers. De autoconstructeurs menen dat dit utopisch is en verwijzen naar de wedloop tussen anti-diefstal systemen en autodieven. De meerderheid van de deelnemers was wel gewonnen voor de oprichting van een centrale databank. Volgens experten vormde de strenge Duitse wetgeving ter bescherming van de privacy geen belet. Voorlopig denkt men eerder aan een vrijwillige melding van kilometerstanden en niet aan een wettelijke verplichting. Wordt ongetwijfeld vervolgd in 25. Mails uit 2 landen Car-Pass ontving in 24 dagelijks mails uit het buitenland. Deze waren afkomstig uit 2 verschillende landen. De kaart toont het aantal mails verzonden per land. Onze buurlanden Frankrijk en Nederland voeren de rangschikking aan, maar we ontvangen ook heel wat mails uit Polen en de andere landen van Oost-Europa. De mails zijn voor het merendeel afkomstig van particulieren, maar ook buitenlandse autohandelaars weten ons te vinden. De vraag is bijna altijd hetzelfde: Klopt de kilometerstand van mijn auto?. We moeten jammer genoeg regelmatig melden dat de teller van hun uit België ingevoerde auto, werd teruggedraaid. 3

14 it: car-pass 2. software In november 24 heeft Car-Pass een volledige nieuwe software in gebruik genomen. De beslissing om de oorspronkelijke software die dateerde van 26, te vervangen door een volledig nieuwe ontwikkeling, was reeds in de zomer van 23 door de raad van bestuur genomen. Verschillende redenen lagen aan de grondslag van deze beslissing. De databank van Car-Pass groeit ieder jaar gestaag met 4 tot 5 miljoen kilometerstanden en de daarmee verbonden transacties en documenten. De vraag die zich opdrong was of het oorspronkelijke systeem de te verwachten groei voor de komende jaren zonder performantieverlies aankon. Sinds 26 is de IT Technologie uiteraard sterk geëvolueerd. Er bestaat nieuwe software die bepaalde taken die deel uitmaken van het productieproces snel en efficiënt kunnen uitvoeren. We hebben de opkomst gekend van de Smartphone, de tablets, enz. De DIV heeft te kennen gegeven dat de communicatie tussen Car-Pass en de kruispuntbank voor de voertuigen in de toekomst dient te gebeuren via webservices. Daarom werd een lastenboek opgesteld, en na een uitvoerige selectieprocedure werd de firma Roots Software weerhouden om de Car-Pass 2. software te ontwikkelen; een project van meer dan 2. mandagen. Hun oplossing berust op open industriestandaarden (Java Linux) enerzijds, en een op maat gemaakte software anderzijds. De schaalbaarheid van het nieuwe geïntegreerde platform biedt Car-Pass de mogelijkheid om te kunnen inspelen op toekomstige behoeften. Het gebruik van een Monitoring en Alerting platform stelt Car-Pass in staat om op elk ogenblik een perfect zicht te hebben op alle interne en externe processen, en in te grijpen wanneer nodig. Belangrijk is ook dat Car-Pass alle eigendomsrechten over de nieuwe software heeft verworven. Na een lange en intensieve ontwikkelingsfase werd de nieuwe software in november 24 met succes in productie genomen. Sinds de opstart van Car-Pass zijn er belangrijke nieuwe behoeften geïdentificeerd die niet in de oorspronkelijke analyse opgenomen waren. De belangrijkste zijn het monitoren van de stabiliteit van de productieomgeving, het afleveren van het Car- Pass OK label, de opvolging van de gebruikers, diverse rapportering en statistieken, verwerking van faxen, facturatie, enz. Deels werden deze nieuwe functionaliteiten geïntegreerd in de productiesoftware, maar de meeste van deze functies werden ondergebracht in een aparte CRM software, die intensief door de medewerkers van Car-Pass gebruikt wordt. Dit betekende concreet dat de medewerkers regelmatig van de ene toepassing naar de andere moesten overschakelen. Tenslotte kon de oude software niet zonder aanpassingen draaien op de servers van de nieuwste generatie. 4

15 wie is wie? ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR Stichtende leden Aangesloten leden Voorzitter Waarnemers vzw FEBIAC, Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie Woluwedal 46, bus 6, 2 Brussel vzw FEDERAUTO, Belgische Confederatie van de Autohandel en reparatie en van de aanverwante Sectoren Jules Bordetlaan 64, 4 Brussel nv AIBV Sylvain Dupuislaan 235, 7 Brussel nv Automobiel-Controle & Techniek Kolonel Bourgstraat 8, 4 Brussel nv Autosécurité Zoning Industriel de Petit Rechain, Avenue du Parc, 48 Verviers nv Autoveiligheid Brusselsesteenweg 46, 28 Mechelen nv Bureau voor Technische Controle Santvoortbeeklaan 34-36, 2 Deurne nv CTA Ambachtenlaan, 3 Leuven nv Keuringsbureau Motorvoertuigen Zandvoordestraat 442A, 84 Oostende nv Schouwingscentrum voor Auto s Luitenant Lotinstraat 2, 9 Brussel nv Studiebureel voor Automobieltransport Poortakkerstraat 29, 95 Sint-Denijs-Westrem vzw Koninklijke Belgische Touring Club Wetstraat 44, 4 Brussel nv VAB Pastoor Coplaan, 27 Zwijndrecht Waarnemers FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Koning Albert II laan 6, Brussel FOD Mobiliteit en Vervoer City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 2 Brussel Philippe Mertens Schatbewaarder FEBIAC vzw Bestuurder Beherman European nv Ondervoorzitters Katia De Geyter Ondervoorzitter Vlaanderen GOCA vzw Gedelegeerd bestuurder SBAT nv Carl Veys Voorzitter FEDERAUTO vzw Gedelegeerd bestuurder garage Veys nv Gedelegeerd bestuurder ir. Michel Peelman Bestuurders Philippe Decrock Directeur Studiediensten FEDERAUTO vzw François-Xavier Dubois Secretaris-generaal FEBIAC vzw Olivier Goies Ondervoorzitter Wallonië GOCA vzw Voorzitter van het Directiecomité Autosécurité nv Francis Deryckere Adviseur-generaal FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Delphine Hogenboom Attaché Jurist FOD Mobiliteit en Vervoer Bestuurders aangesloten leden Geert Popelier Manager Legal & Public Affairs VAB nv Thierry Willemarck Gedelegeerd bestuurder Koninklijke Belgische Touring Club vzw 5

16 V.U.: Michel Peelman, Woluwedal 46/2, 2 Brussel +32 () car-pass.be Car-Pass v.z.w. is een initiatief van FEBIAC, FEDERAUTO en GOCA, in samenwerking met de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de FOD Mobiliteit en Vervoer en met de steun van Touring en VAB.

jaarverslag 2013 De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand.

jaarverslag 2013 De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. jaarverslag 2013 De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. Jaarverslag 2013 * Executive summary p 3 p 4 p 5 p 6 p 8 p 13 p 14 p 15 Executive Summary Kerncijfers Fraude in België blijft verder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND

JAARVERSLAG 2015 DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND JAARVERSLAG 2015 DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND 1 INHOUD p3 p4 p5 p6 p 11 p 12 p 14 p 15 Voorwoord Kerncijfers Tellerfraude is bijna verdwenen in België Facts & Figures Evoluties

Nadere informatie

Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. Jaarverslag 2009. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand.

Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. Jaarverslag 2009. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. Jaarverslag 2009 De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. Inhoud Executive summary _ 4 Kerncijfers 6 Facts & Figures 7 Juridisch _ 15 Communicatie

Nadere informatie

Onderzoek Rolling Wheel

Onderzoek Rolling Wheel Onderzoek Rolling Wheel Mei 2013 Parameters van het onderzoek Validatie van de steekproef Resultaten van het onderzoek Waargenomen marktaandelen Parameters van het onderzoek Parameters van het onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand.

Jaarverslag 2010. Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. Verantwoordelijke uitgever: Michel Peelman, Woluwedal 46/2, 1200 Brussel Jaarverslag 2010 Tel.: +32

Nadere informatie

CAR-PASS behoedt je voor. illusies met de kilometerteller...

CAR-PASS behoedt je voor. illusies met de kilometerteller... CAR-PASS behoedt je voor illusies met de kilometerteller... Jaarverslag 2008 Inhoud Woord van de voorzitter 5 Inleiding 6 Facts & Figures 8 Juridisch 14 Jaarverslag 2008 Communicatie 16 CAR-PASS als instrument

Nadere informatie

DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND.

DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND. DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND. Car-Pass v.z.w. is de vereniging die, in uitvoering van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen,

Nadere informatie

5 raadgevingen van. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. www.car-pass.be

5 raadgevingen van. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. www.car-pass.be 5 raadgevingen van De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. www.car-pass.be 1. Check de kilometerstand op de factuur of het keuringsbewijs. Ga je met de auto of een lichte bestelwagen naar

Nadere informatie

Rolling Wheel Februari Hanseeuw Marketing

Rolling Wheel Februari Hanseeuw Marketing Car Brand Belgium Survey Volkswagen 11,2% 12,1% Opel 9,3% 9,3% Peugeot 8,3% 7,6% Citroën 8,3% 8,9% Renault 7,8% 8,9% Ford 7,7% 9,2% Mercedes 5,7% 4,9% BMW 5,5% 5,5% Toyota 5,2% 4,8% Audi 4,6% 3,3% Volvo

Nadere informatie

Rolling Wheel Onderzoek

Rolling Wheel Onderzoek Rolling Wheel Onderzoek Maart 2011 Parameters van het onderzoek Validatie van de steekproef Analyse van de resultaten Parameters van het onderzoek Parameters van het onderzoek 1.075 voertuigen willekeurig

Nadere informatie

Onderzoek Rolling Wheel Nederland

Onderzoek Rolling Wheel Nederland Onderzoek Rolling Wheel Nederland Oktober 2012 Parameters van het onderzoek Validatie van de steekproef Resultaten van het onderzoek Parameters van het onderzoek Parameters van het onderzoek 1.500 willekeurig

Nadere informatie

Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009

Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009 Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009 Inleiding Validatie van de steekproef Analyse van de resultaten Waargenomen marktaandelen Inleiding Omschrijving Doel van het onderzoek Waarneming en analyse

Nadere informatie

Een klare kijk op de afgelegde weg. Jaarverslag 2006

Een klare kijk op de afgelegde weg. Jaarverslag 2006 2006 Een klare kijk op de afgelegde weg Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 Inhoud Woord van de voorzitter............................................... 5 CAR-PASS de start van een nieuw project...............................................

Nadere informatie

Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk

Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk Persbericht Hilversum, 8 januari 2008 Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk Het wordt financieel steeds interessanter om een milieuvriendelijke auto te kiezen. Uit de door Vroemm.nl ontwikkelde

Nadere informatie

Brandstof Inschrijvingen Aandeel Diesel % Benzine % Gas (LPG) % Hybride 114 0% Elektrisch 3 0%

Brandstof Inschrijvingen Aandeel Diesel % Benzine % Gas (LPG) % Hybride 114 0% Elektrisch 3 0% Barometer van de occasiewagenmarkt 2010 Inleiding AutoScout24 heeft een grondige studie gemaakt van de Belgische markt van occasiewagens. De studie baseert op de inschrijvingscijfers van DIV en Febiac,

Nadere informatie

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass?

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass? FAQ car-pass 1. Wat is een car-pass? 2. Wanneer wordt de car-pass gebruikt? 3. Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehandswagen? 4. Wat zijn de gevolgen als er geen

Nadere informatie

Elring-Service. Pakkingen, pakkingsets en serviceonderdelen met eerste montage kwaliteit

Elring-Service. Pakkingen, pakkingsets en serviceonderdelen met eerste montage kwaliteit Elring-Service Pakkingen, pakkingsets en serviceonderdelen met eerste montage kwaliteit ELRING KWALITEIT IS WERELDWIJD TOONAANGEVEND Onderdelen van Elring worden geleverd door ElringKlinger AG, ontwikkelingspartner

Nadere informatie

Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen. Betrouwbaar 2 de hands

Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen. Betrouwbaar 2 de hands Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen Betrouwbaar 2 de hands Een tweedehandswagen kopen is niet eenvoudig. Want een auto kan op het eerste zicht perfect in orde lijken, maar een

Nadere informatie

Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013. Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders?

Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013. Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders? Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013 Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders? 2 Leadopvolging 2013 Vereniging Auto Van De Zaak KWALITEITSMETING LEADOPVOLGING 2013 3 Leadopvolging

Nadere informatie

Barometer van de Belgische Automobielsector

Barometer van de Belgische Automobielsector Persbericht 31 maart 2010 Barometer van de Belgische Automobielsector Kernpunten van de eerste barometer Maart 2009 Februari 2010 Inschrijvingen op de West-Europese automarkt gestegen met 6,1% 2010: een

Nadere informatie

APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004

APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004 APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004 APK Onderzoek, december 2003 - januari 2004 Onderzoek onder automobilisten. blz. 3 Uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013 nationaal zakenauto onderzoek 2013 WAT WIL de zakelijke rijder? en WAT WIL de Werkgever? BIJLAGENRAPPORT nationaal zakenauto onderzoek 2013 NZO 2013 Basisanalyses Berijders Onderwerpen: 1. De Zakenauto

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Bijlagenrapport BEDRIJVEN NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 1 Autohandel A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Nationaal Occasion Onderzoek

Nationaal Occasion Onderzoek Nationaal Occasion Onderzoek Resultaten 2014 Peter Odding 3 juli 2014 VWE in cijfers Nationaal Occasion Onderzoek 2014 Hoofdconclusie 1: Occasionverkopen dalen Occasionverkopen verder gedaald, echter tekenen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 NOTA van: de Belgische delegatie aan: de Groep politiële samenwerking nr. vorig doc.: 12629/02 ENFOPOL

Nadere informatie

Onderzoek Autoverzekeringen 2017

Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoeksrapport consumentenonderzoek autoverzekeringen 2017 Goedkoopsteautoverzekeringen.net Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevens respondenten 4 Resultaten 5 1. Autogebruik

Nadere informatie

sectorfoto 2012 AUTOHANDEL

sectorfoto 2012 AUTOHANDEL sectorfoto 2012 Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 45 Beschrijving Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen 45.1 Handel in auto's

Nadere informatie

CAR-PASS info-avond. November 2007 Yolande De Ceuster

CAR-PASS info-avond. November 2007 Yolande De Ceuster CAR-PASS info-avond November 2007 Yolande De Ceuster Dagorde Wetgeving i.v.m. CAR-PASS CAR-PASS vandaag Nieuw: CAR-PASS online bestellen Correcties Veel voorkomende vragen CAR-PASS op het Autosalon Vragen-Antwoorden

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 AUTOSECTOR

SECTORFOTO 2014 AUTOSECTOR SECTORFOTO 2014 Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 45 Beschrijving Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen 45.1 Handel in auto's

Nadere informatie

NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2014 (gegevens 2013)

NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2014 (gegevens 2013) Page1 NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2014 (gegevens 2013) INLEIDING Doelstelling In het kader van de omzendbrief 307 quinquies dienen de FOD s en POD s jaarlijks een overzichtslijst van de binnen hun

Nadere informatie

ENKELE TIPS BIJ DE AANKOOP VAN EEN BETROUWBARE 2DE HANDSWAGEN

ENKELE TIPS BIJ DE AANKOOP VAN EEN BETROUWBARE 2DE HANDSWAGEN ENKELE TIPS BIJ DE AANKOOP VAN EEN BETROUWBARE 2DE HANDSWAGEN Verantwoordelijke uitgever: Jérôme Glorie Waterloolaan 76 1000 Brussel STOP AUTOZWENDEL! WIE IS DE VERKOPER? Koop bij voorkeur bij een professionele

Nadere informatie

Statistiek Voertuigdiefstal 2006

Statistiek Voertuigdiefstal 2006 Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit PROGRAMMABUREAU Statistiek Voertuigdiefstal 2006 A.J.Kuperus Strategisch analist Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit januari 2006 1 Inhoud Blad 3 Voorwoord

Nadere informatie

Consumer Insights Center

Consumer Insights Center Consumer Insights Center This survey is brought to you by Newspaperswork, the marketing platform for newspapers Website: www.newspaperswork.be @BeNewspapers BELGEN, MOBILITEIT EN MEDIA Resultaten van de

Nadere informatie

CAR PROGRAM FM GROUP BENELUX

CAR PROGRAM FM GROUP BENELUX Deze incentive is voor jou: Als je distributeur bent met een minimum level van en met een minimale commissie van 515 netto uit het eerste marketing plan ( Magnolia ) FM GROUP BENELUX CAR PROGRAM FM GROUP

Nadere informatie

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning tabellenboek \inisterie van Verkeer en Waterstaat 'irectoraatgeneraal Rijkswaterstaat Colofon Uitgave:

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Bijlagenrapport BERIJDERS NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

Studie over uitvoerpotentieel agrovoedingssector

Studie over uitvoerpotentieel agrovoedingssector Studie over uitvoerpotentieel agrovoedingssector Brussel, 20 januari 2016 Uit een studie van de FOD Economie over de Belgische agrovoedingsindustrie blijkt dat de handel tussen 2000 en 2014 binnen de Europese

Nadere informatie

De lijn, de motor, de prestaties,

De lijn, de motor, de prestaties, BETROUWBAARHEID VAN AUTO'S Beperk bezoekjes aan de garage P. Louyet en Ch. Rossini Hoge betrouwbaarheid blijft het voorrecht van Japanse merken: Mazda, Toyota en Honda bezetten de eerste plaatsen. De lijn,

Nadere informatie

Wagens. Het Roemeense merk Dacia verovert een plaats tussen de traditionele Japanse toppers op het vlak van betrouwbaarheid.

Wagens. Het Roemeense merk Dacia verovert een plaats tussen de traditionele Japanse toppers op het vlak van betrouwbaarheid. Enquête Wagens de betrouwbaarste voor u Het Roemeense merk Dacia verovert een plaats tussen de traditionele Japanse toppers op het vlak van betrouwbaarheid. U denkt eraan om een (tweedehandse) auto te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 424 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 november

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemers 2017

Onderzoek Ondernemers 2017 Onderzoek Ondernemers 2017 Onderzoeksrapport autogebruik van ondernemers 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevens respondenten 4 Resultaten 5 1. De ondernemer 5 2. De auto en het autogebruik

Nadere informatie

creëer en profiteer van nieuwe kansen!

creëer en profiteer van nieuwe kansen! De optimale weg naar auto optimalisatie creëer en profiteer van nieuwe kansen! Neem contact op Maandag vrijdag 10:00 tot 17:30 Klantenservice: +31(0)85-3031352 Algemene vragen: Info@multichip.nl Dealer

Nadere informatie

De snelste weg naar nieuwe klanten in uw regio

De snelste weg naar nieuwe klanten in uw regio BETA De snelste weg naar nieuwe klanten in uw regio 1 3 Offerteaanvragen ontvangen van consumenten uit de buurt 3 Snel en eenvoudig offertes uitbrengen 3 Nieuwe klanten aantrekken en uw omzet vergroten

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Februari 2017 Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques 6.870.408 tijdens de maand Aan de ondernemingen 6.717.399 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Ontdek het geheim achter startvermogen op maat. NIEUW VANAF ZOMER. VARTA. The power behind. And beyond.

Ontdek het geheim achter startvermogen op maat. NIEUW VANAF ZOMER. VARTA. The power behind. And beyond. Ontdek het geheim achter startvermogen op maat. VARTA. The power behind. And beyond. NIEUW VANAF ZOMER 2007 VARTA OE leverancier voor: Aston Martin Audi Bentley BMW Citroën Ford Honda Jaguar Land Rover

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind januari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind januari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Januari 2017 Dienstencheques Situatie eind januari 2017 Aangekochte cheques 7.786.053 tijdens de maand Aan de ondernemingen 6.259.376 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 december 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Presenta#e belangrijkste onderzoeksresultaten Eric Vousten VMS Research Intelligence Strategy Driving Business, 24 september 2014 Thema 2014 HOE ZAKELIJK IS DE ZAKELIJKE

Nadere informatie

Catalogue véhicules/catalogus voertuigen FOD Economie

Catalogue véhicules/catalogus voertuigen FOD Economie Date de vente publique/datum van de openbare verkoping : 24/09/2013 Catalogue véhicules/catalogus voertuigen FOD Economie Haachtsesteenweg 1795 1130 Bruxelles (Haren) /Brussel (Haren) Eric Sonnet 0473/856450

Nadere informatie

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant IP/04/285 Brussel, 2 maart 2004 Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant Het jongste verslag over autoprijzen toont aan dat op alle markten de prijsconvergentie

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld PZ Grensleie

Veiligheidsbeeld PZ Grensleie Veiligheidsbeeld 214 PZ Grensleie INHOUD 1. Inleiding 2 2. Brongegevens 2 3. Definities 2 4. Woninginbraken 3 5. Inbraken in gebouwen 8 6. Autodiefstal 13 7. Diefstal uit voertuig 16 8. Fietsdiefstal 2

Nadere informatie

1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4

1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 Inhoudsopgave Hoofdstukken: 1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto

Nadere informatie

K erncijfers. Auto en Mobiliteit

K erncijfers. Auto en Mobiliteit K erncijfers Auto en Mobiliteit 2005 Personenautoregistraties (verkopen) naar merken REGISTRATIONS OF NEW CARS BY MAKE 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Totaal 483.885 488.977 510.744 530.287 597.623 611.487

Nadere informatie

SPECIAL INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN. Uitgelicht: Europese verkopen elektrische voertuigen. Agentschap NL, 31 januari 2013

SPECIAL INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN. Uitgelicht: Europese verkopen elektrische voertuigen. Agentschap NL, 31 januari 2013 SPECIAL INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN Uitgelicht: Europese verkopen elektrische voertuigen AVERE heeft eind vorig jaar verkoopcijfers van elektrische voertuigen gepubliceerd van een aantal Europese landen.

Nadere informatie

STUDIE (F)050908-CDC-455

STUDIE (F)050908-CDC-455 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 december 2016) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Persbericht. Limburgse export van diensten en handel boomt. Limburgse groei overtreft Vlaanderen. Voka -KvK Limburg blij met inhaalbeweging

Persbericht. Limburgse export van diensten en handel boomt. Limburgse groei overtreft Vlaanderen. Voka -KvK Limburg blij met inhaalbeweging Voka Kamer van Koophandel Limburg vzw Huis van de Limburgse Ondernemer,Gouv. Roppesingel 51, BE-3500 Hasselt tel. +32 11 56 02 00, fax +32 11 56 02 09 info.kvklimburg@voka.be, www.voka.be/limburg Persbericht

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

35% BANDEN ACCU'S RUITENWISSERS KORTING KORTING KORTING TOT

35% BANDEN ACCU'S RUITENWISSERS KORTING KORTING KORTING TOT Aanbiedingen geldig van zondag 19 november t/m zondag 17 december 2017. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. BANDEN 35% ACCU'S RUITENWISSERS 20% 25% Service waar je blij van wordt! 33% van

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind juni 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind juni 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Juni 2017 Dienstencheques Situatie eind juni 2017 Aangekochte cheques 7.317.424 tijdens de maand Aan de ondernemingen 7.371.359 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan.

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Aanpassen en anticiperen Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Autodistributie KERNCIJFERS (in miljoen EUR) 2004 2003

Nadere informatie

47% " Dealerbeurt voor een KwikFit prijs" tot. voordeliger MERKBEURT. Behoud van fabrieksgarantie

47%  Dealerbeurt voor een KwikFit prijs tot. voordeliger MERKBEURT. Behoud van fabrieksgarantie Aanbiedingen geldig van zondag 14 februari t/m zondag 13 maart 2016. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. " Dealerbeurt voor een KwikFit prijs" MERKBEURT tot 47% voordeliger Behoud van fabrieksgarantie

Nadere informatie

Nummer 76/2015. zondag 10 mei 2015. Duitse wagens meest verkocht op Belgische tweedehandsmarkt

Nummer 76/2015. zondag 10 mei 2015. Duitse wagens meest verkocht op Belgische tweedehandsmarkt Nummer 76/2015 zondag 10 mei 2015 Duitse wagens meest verkocht op Belgische tweedehandsmarkt VW, OPEL EN BMW, Duitse wagens blijven het populairst op de Belgische tweedehandsautomarkt, met ruim vier op

Nadere informatie

BMW CITROËN + PEUGEOT

BMW CITROËN + PEUGEOT In de week van onze uitzending hebben we twintig importeurs gebeld en vervolgens per mail een vijftal vragen toegestuurd m.b.t. ons item over dagrijverlichting. Het merendeel heeft ons reactie gestuurd.

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 15 maart Reclame-investeringen Januari 2016

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 15 maart Reclame-investeringen Januari 2016 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA De totale reclame-investeringen in de maand januari bedroegen bijna 283 miljoen Euro. Dit is 27% minder dan vorige maand, maar 8% meer dan in januari 2015. Evolutie van

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Mei 2017 Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques 7.500.646 tijdens de maand Aan de ondernemingen 7.385.717 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind maart 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind maart 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Maart 2017 Dienstencheques Situatie eind maart 2017 Aangekochte cheques 7.590.035 tijdens de maand Aan de ondernemingen 7.978.306 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

korting! DAAGSE 35% BANDEN Nieuwe banden nodig? Profiteer nu van onze banden 10-daagse en scoor tot Kijk op kwikfit.nl Service waar je blij van wordt!

korting! DAAGSE 35% BANDEN Nieuwe banden nodig? Profiteer nu van onze banden 10-daagse en scoor tot Kijk op kwikfit.nl Service waar je blij van wordt! Aanbiedingen geldig t/m zondag 3 juli 2016. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Nieuwe banden nodig? Profiteer nu van onze banden -daagse en scoor tot 35%! Kijk op kwikfit.nl Michel Termaat,

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 december 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Nummer 85/2016 vrijdag 29 april 2016 Benzinwagen steeds voordeliger dan diesel Door de nieuwe autofiscaliteit is het moment waarop je beter voor een dieselwagen kiest grondig veranderd. Vier op de tien

Nadere informatie

ONMEDIA. E-newsletter 7 maart 2013

ONMEDIA. E-newsletter 7 maart 2013 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA MediaXim publiceerde zojuist de definitieve cijfers voor 2012 en het is dus tijd om een bilan te maken van 2012. De totale reclame-investeringen voor 2012, bedroegen 3.6

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N inschrijvingsbewijs autovoertuigen A03 Brussel, 22.10.2009 MH/MG/JP ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over HET INSCHRIJVINGSBEWIJS VAN VOERTUIGEN BESTAANDE UIT TWEE

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Augustus 2017 Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques 6.072.549 tijdens de maand Aan de ondernemingen 5.575.733 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

Cambio - autodelen 5000 cambio-gebruikers in België

Cambio - autodelen 5000 cambio-gebruikers in België - 1 - Cambio - autodelen 5000 cambio-gebruikers in België Cambio is een organisatie die haar auto s ter beschikking stelt voor autodelen. De organisatie werd opgericht op initiatief van Taxistop en is

Nadere informatie

Nog geen structurele tekenen van herstel

Nog geen structurele tekenen van herstel Nog geen structurele tekenen van herstel Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2014 Q1 12 Q2 Q3 Q4 Q1 13 Q2 Q3 Q4 Q1 14 Q2 Q3 Nog geen structurele tekenen van herstel Conjunctuurenquête Expeditiesector

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Automania.be Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Gepubliceerd: 08.05.2014 Een studie rond het omslagpunt tussen rijden op benzine, diesel of elektriciteit, onlangs uitgevoerd

Nadere informatie

Catalogus. Semi originele aandrijfashoezen

Catalogus. Semi originele aandrijfashoezen Catalogus Semi originele aandrijfashoezen INHOUDSOPGAVE Merk Pagina Merk Pagina ALFA ROMEO 1 ROVER GROUP BEDRIJFSWAGENS 63 AUDI 2 SAAB 64 BMW 7 SEAT 64 CHRYSLER USA 8 SEAT BEDRIJFSWAGENS 66 CITROËN 8 SKODA

Nadere informatie

white paper De autokoper in kaart gebracht vwe Wie koopt welke auto?

white paper De autokoper in kaart gebracht vwe Wie koopt welke auto? vwe white paper De autokoper in kaart gebracht Wie koopt welke auto? Steeds minder particulieren kopen een nieuwe auto. In 2010 kochten particulieren bijna 260.000 nieuwe personenauto s, in 2015 werd de

Nadere informatie

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid verder gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid verder gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-065 16 maart 2000 9.30 uur Geregistreerde werkloosheid verder gedaald De werkloosheid is verder gedaald. Het aantal geregistreerde werklozen kwam in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 424 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

NORBIKE 3 651843. 1er Prix 1ste Prijs

NORBIKE 3 651843. 1er Prix 1ste Prijs ALFA ROMEO, 5 portes / deurs 84 > 89 ALFA ROMEO 145, portes / deurs 94 > ALFA ROMEO 146, 5 portes / deurs 95 > 01 ALFA ROMEO 147, portes / deurs 00 > ALFA ROMEO 147, 5 portes / deurs 01 > ALFA ROMEO 156

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015 FISCALE WIJZIGINGEN Prinsjesdag 2015 Data 2015 Year to date 15 september 2015 Inhoudsopgave Wijzigingen per 1 januari 2016 90% leaserijders kiest voor lage bijtelling Top 10 merken en modellen (ranking)

Nadere informatie

Jaargang 19 - EXTRA EDITIE AUTOSALON 2017 V.U. Publi Schepkens bvba - Tel./Fax (011)

Jaargang 19 - EXTRA EDITIE AUTOSALON 2017 V.U. Publi Schepkens bvba - Tel./Fax (011) EXTRA EXTRA Jaargang 19 - EXTRA EDITIE AUTOSALON 2017 V.U. Publi Schepkens bvba - Tel./Fax (011) 5..4..3..2..1..0.. info@lommelscontact.be www.lommelscontact.be U heeft het autosalon ook dicht bij u thuis!

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

De verkeersveiligheid in 2008

De verkeersveiligheid in 2008 Kabinet van de Staatssecretaris PERSCONFERENTIE VAN 25 FEBRUARI 2009 De verkeersveiligheid in 2008 Resultaten van de Verkeersveiligheidsbarometer Etienne SCHOUPPE Staatssecretaris voor Mobiliteit Voorzitter

Nadere informatie

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs 1. Inleiding Dit document bevat gegevens betreffende de verhandelde groenestroomcertificaten van 1/2006 tot. 2. Tabellen en grafiek Tabel

Nadere informatie

RODI Personenauto s 2014. Relatie Onderzoek Dealer Importeur

RODI Personenauto s 2014. Relatie Onderzoek Dealer Importeur RODI Personenauto s 14 Relatie Onderzoek Dealer Importeur Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 4-5 Rangorde waarderingscijfers 6 Verschil 14 t.o.v. 13 6 Alfa Romeo 7 Audi 8 BMW/MINI 9 Citroën Fiat 11 Ford 12

Nadere informatie

FEBIAC Stelt voor: Persdossier Woensdag 29 mei 2013

FEBIAC Stelt voor: Persdossier Woensdag 29 mei 2013 FEBIAC Stelt voor: Persdossier Woensdag 29 mei 2013 Voorwoord& EenjaargeledenkondigdenwijtijdensonzealgemenevergaderingaandatFEBIACmeerjongerenmoestaantrekkenvoor deberoepenvandeautomobielsectorinhetalgemeenenvoorbanenbijonzeconcessiehoudersinhetbijzonder,voorde

Nadere informatie

Prijscategorie A (auto met open dakrails) Prijscategorie B (auto met glad dak) Prijscategorie c (auto met gesloten dakrails)

Prijscategorie A (auto met open dakrails) Prijscategorie B (auto met glad dak) Prijscategorie c (auto met gesloten dakrails) Prijscategorie A (auto met open dakrails) Prijscategorie B (auto met glad dak) Prijscategorie c (auto met gesloten dakrails) Alfa Romeo 156 sportswagon vanaf 2000 Alfa Romeo 1473 deurs vanaf 2000 AUDI

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2013) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door Agentschap NL, in opdracht van

Nadere informatie

SILCA ID48 IS ER SILCA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY HET INTEGRALE SYSTEEM OM TE KLONEN

SILCA ID48 IS ER SILCA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY HET INTEGRALE SYSTEEM OM TE KLONEN SILCA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SILCA ID48 HET INTEGRALE SYSTEEM OM TE KLONEN IS ER Silca kwaliteit: één enkel apparaatje, één enkele M-Snoop, één enkele transponder in glas, één enkele eenvoudige procedure.

Nadere informatie

MARKTANALYSE: BELGIË

MARKTANALYSE: BELGIË 2016 MARKTANALYSE: BELGIË I. KANTOORMARKT IN BELGIË A. BRUSSEL Met de sterkste vraag in 4 jaar tijd bleek 2016 een voortreffelijk jaar voor de Brusselse kantoormarkt. Daarbij waren er twee verhalen die

Nadere informatie

Automobielsector op weg naar de toekomst Sectorcommentaar

Automobielsector op weg naar de toekomst Sectorcommentaar ING Investment Office Publicatiedatum: 30 juni 2016 Automobielsector op weg naar de toekomst Sectorcommentaar In vrijwel elk analistenrapport over de automobielsector dat dit jaar voorbij kwam stond één

Nadere informatie

Het gebruik van e-books van de bibliotheek. Grafieken en cijfers tot en met februari 2016

Het gebruik van e-books van de bibliotheek. Grafieken en cijfers tot en met februari 2016 Het gebruik van e-books van de bibliotheek Grafieken en cijfers tot en met februari 2016 Campagne 2016 Van 14 januari tot en met 22 februari hebben de Nederlandse bibliotheken campagne gevoerd voor e-books.

Nadere informatie