J A A R V E R S L A G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R V E R S L A G 2 0 1 4"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 24

2 DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND inhoud p 3 Executive Summary p 4 Kerncijfers 24 p 5 De tellerfraude blijft op een zeer laag niveau in België p 6 Facts & Figures p Tellerfraude staat definitief op de Europese agenda p 4 IT: Car-Pass 2. software p 5 Wie is wie? 2 Car-Pass v.z.w. is de vereniging die, in uitvoering van de wet van juni 24 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, als opdracht heeft de kilometerstand van de voertuigen te registreren. De v.z.w. is daartoe erkend door het koninklijk besluit van 4 mei 26. Dit verslag geeft uitvoering aan artikel 2 2 van het koninklijk besluit van 2 februari 25 betreffende de erkenning van en de controle op de vereniging die is belast met registratie van de kilometerstand van voertuigen.

3 executive summary 24 was voor Car-Pass een goed en belangrijk jaar. Op één jaar tijd leverde de v.z.w. meer dan 78. kilometertellercertificaten af. Dit is het hoogste aantal sinds de start in 26. Gelukkig bleef het aantal gevallen van tellerfraude beperkt tot,7%, wat er duidelijk op wijst dat het systeem werkt. Anderzijds worden we regelmatig geïnterpelleerd over fraude met geïmporteerde voertuigen, die logischerwijze niet aan het licht komen op het certificaat. Het is daarom dat Car-Pass voortdurend blijft hameren op de noodzaak van een Europese aanpak van het probleem. De Europese Richtlijn 24/45/EU betreffende de autokeuring, legt de lidstaten een aantal maatregelen op om tellerfraude te bestraffen en makkelijker te kunnen opsporen. Maar dit is op zich onvoldoende. Ik verheug me er dan ook op dat een studie, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, het Belgische Car-Pass systeem heeft aangeduid als best in class om de kopers van tweedehands voertuigen te informeren over de juiste kilometerstand. Ook de EReg, de Europese koepel van 26 registratieautoriteiten, heeft vorig jaar een rapport uitgebracht over de problematiek van de tellerfraude, waaraan ook Car-Pass actief heeft bijgedragen. De aanbevelingen en conclusies van het rapport zijn volledig in overeenstemming met ons Belgisch model. Pass in november 24 een volledig nieuwe software in gebruik genomen. Dit betekende voor de v.z.w. niet alleen een belangrijke financiële inspanning, maar vereiste ook een grote inzet van de medewerkers en de leverancier. Ik stel met voldoening vast dat dit project met succes werd opgeleverd en dat Car-Pass klaar is om ook de komende jaren haar wettelijke opdracht te blijven vervullen ten dienste van de consumenten, de automobielsector en de overheden van dit land. Ik laat u alle details van het afgelopen werkjaar op de volgende pagina s zelf ontdekken en wens u een interessante lectuur. Philippe Mertens Voorzitter De Car-Pass staat of valt met de actieve bijdrage van de ondernemingen van de autosector. Zij leveren immers de kilometerstanden aan die de voertuighistoriek op de Car-Pass certificaten stofferen. Ik wil de meer dan.283 grote en kleine ondernemingen die vorig jaar 4,74 miljoen kilometerstanden meedeelden, van harte danken voor hun dagelijkse inzet. De verwerking van al deze data en de snelle aflevering van de Car-Pass certificaten in de keuringstations vereisen een performant informaticasysteem. Om in te spelen op de verwachte groei van de databank en de snelle ontwikkeling van de IT technologie, heeft Car- 3

4 kerncijfers 24 CAR-PASS CERTIFICATEN a aantal certificaten afgeleverd in b aantal certificaten afgeleverd bij import 5.4 c aantal (zeer) waarschijnlijke fraudegevallen.239 d gemiddelde omvang van de fraude (km) 67.3 e aandeel certificaten afgeleverd binnen de 5' 99,98% 2 KILOMETERSTANDEN 2a aantal kilometerstanden in de databank op b aantal kilometerstanden die gelinkt zijn aan het actief wagenpark (*) c aantal kilometerstanden ontvangen in d aantal gebruikers die minstens kilometerstand hebben aangeleverd VOERTUIGEN 3a aantal voertuigen in de databank op b het actief wagenpark c aantal voertuigen waarvoor minstens kmstand ontvangen in d gemiddelde kilometerstand bij aflevering van de Car-Pass e gemiddelde leeftijd van het voertuig bij aflevering van de Car-Pass (in jaar) 8,26 3f aantal voertuigen waarvoor een Car-Pass OK label werd afgeleverd (*) Voertuigen ingeschreven op of waarvoor sinds.7.23 een kilometerstand ontvangen werd.

5 de tellerfraude blijft op een zeer laag niveau in belgië Door de kilometerstand bij afgifte van de Car-Pass met de voorgaande kilometerstand(en) te vergelijken, bekomt men een duidelijk beeld van het aantal fraudegevallen, aangezien de teller over het algemeen vlak voor de verkoop wordt teruggedraaid. OP DIE MANIER STELDEN WE IN 24 SLECHTS BIJ.239 VOERTUIGEN TELLERFRAUDE VAST Dit is,7% van alle Car-Pass certificaten, zonder rekening te houden met deze die voor importvoertuigen werden afgeleverd. We zijn mijlenver verwijderd van de 6. tot. teruggedraaide tellers uit de periode voor de invoering van de Car-Pass, hetgeen een duidelijk bewijs is van de fundamentele verandering die de het systeem op gang heeft gebracht. In voornoemde gevallen werd de teller gemiddeld met 67.3 km teruggezet. Het is opvallend dat 2% van de voertuigen waarop fraude gepleegd werd, niet meer voorkomen in het ingeschreven wagenpark. Dit lijkt erop te wijzen dat de verkoop dus niet is doorgegaan. De Car-Pass heeft in deze gevallen zijn doel dus niet gemist. Maar helaas zullen deze voertuigen ongetwijfeld hun weg naar het buitenland gevonden hebben. De meest flagrante fraudegevallen willen we u niet onthouden en staan in de onderstaand tabel. De zwaarste fraude betrof een Mercedes C 22 CDI uit 25, waarvan men de tellerstand met km terugdraaide. Gelukkig zijn dit grote uitzonderingen. MERK MODEL LAATSTE KMSTAND VOORLAATSTE KMSTAND VERSCHIL JAAR VAN STE INSCHRIJVING. Mercedes C 22 CDI Mercedes C 22 CDI Mercedes ML 28 CDI Renault Kangoo Opel Vivaro Renault Kangoo Audi A Mercedes Vito Mercedes S 32 CDI Renault Kangoo

6 facts & figures EEN NIEUW RECORD: CAR-PASS CERTIFICATEN AFGELEVERD OP JAAR TIJD 8. gratis betalend In 24 heeft Car-Pass in totaal kilometertellercertificaten afgeleverd. Dit is het hoogste aantal sinds de start van het systeem. De markt in tweedehands wagens is duidelijk minder seizoensgebonden dan de verkoop van nieuwe auto s. Traditioneel zijn alleen de maand augustus en het jaareinde wat rustiger certificaten werden aangevraagd zonder keuring voor verkoop. Dit is een stijging met 56,5%. Dit wijst erop dat verkopers zich er meer en meer van bewust zijn dat ze wettelijk verplicht zijn om ook een Car-Pass aan buitenlandse particuliere kopers te bezorgen. Het aandeel van de betalende certificaten (die minstens 4 kilometerstanden vermeldden) bedroeg 8,33%. 5.4 werden aangevraagd bij de import van een tweedehands voertuig, dit is een aandeel van 6,53%. 99,98% van de aanvragen werden binnen de, met de keuringstations afgesproken, tijdslimiet van 5 minuten afgeleverd jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec DE GEMIDDELDE TWEEDEHANDSWAGEN IS EEN 8 JAAR EN 3 MAAND OUDE VOLKSWAGEN MET KM OP DE TELLER Nemen we het merk waarvoor een Car-Pass werd afgedrukt onder de loep, dan constateren we dat Volkswagen, met,7% van alle afgeleverde Car-Pass certificaten, de absolute koploper is, voor Opel en Peugeot. De onderstaande grafiek toont de opsplitsing van het aantal certificaten volgens het merk VOLKSWAGEN OPEL PEUGEOT RENAULT CITROEN MERCEDES FORD BMW AUDI FIAT TOYOTA NISSAN VOLVO SEAT HYUNDAI SKODA SUZUKI MINI ALFA ROMEO KIA CHEVROLET/ DAEWOO MAZDA MITSUBISHI HONDA PORSCHE LANDROVER DACIA SMART SAAB JAGUAR

7 De Belgische tweedehands auto of bestelwagen is gemiddeld 8 jaar en 3 maanden oud. Zoals af te lezen valt van bijhorende grafiek is 3% niet ouder dan 4 jaar. 3,9% is ouder dan 5 jaar maar jonger dan en 34,4% is ouder dan jaar voertuigen waren oldtimers (25 jaar en ouder). Dat is een opmerkelijke stijging met 55% in vergelijking met ,4% 2,7%,5% 2,5% <2 jaar 2 tot en met 4 jaar 5 tot en met 9 jaar Hieronder tonen we bij welke kilometerstand de Car-Pass werd afgeleverd. Het blijkt dat een occasiewagen bij verkoop gemiddeld km op de teller heeft staan. Dat betekent dat de gemiddelde occasie 4.99 km per jaar heeft afgelegd. 69% van de occasies heeft minder dan 5. km op de teller. Vorig jaar werden er niettemin meer dan 2. voertuigen verkocht die meer dan 3. km hadden gereden. 3,9% tot en met 24 jaar 25 jaar km MERK MODEL KM JAAR VAN STE INSCHRIJVING. TOYOTA SUPRA PEUGEOT MERCEDES SPRINTER MERCEDES MERCEDES SPRINTER RENAULT TRAFFIC CITROEN C MERCEDES E 2 CDI CITROEN C MERCEDES SPRINTER HOOGSTE TELLERSTAND OP EEN CAR-PASS: KM Het voertuig met de hoogste kilometerstand waarvoor in 24 een Car-Pass werd afgeleverd, was een Toyota Supra uit 987, met maar liefst km op de teller. Hiernaast de voertuigen met de hoogste kilometerstand die voorgereden werden voor een keuring voor verkoop. 7

8 CAR-PASS ONTVING IN KILOMETERSTANDEN Dit cijfer ligt in lijn met de voorgaande jaren. De belangrijkste bron zijn de professionelen die hun gegevens in gestructureerde databestanden doorsturen. De autokeuring neemt meer dan /3de van de totale gegevensstroom voor haar rekening. Het aantal kilometerstanden dat via de website of per fax worden meegedeeld daalt ieder jaar. Op jaar tijd is het aantal kilometertanden die per fax (of met de post) worden meegedeeld met meer dan /3de gedaald. We noteerden historiekconsultaties. Dit blijft een te laag aantal en we kunnen alleen besluiten dat het consulteren van de voertuighistoriek bij een overname of het overlopen van de voertuighistoriek tijdens het verkoopsgesprek, nog geen courante praktijk is vs 23 Technische keuring (GOCA) ,3% ,6% 2,5% Professionelen via databestanden ,5% ,6%,3% Professionelen via website ,2% ,3% -2,2% Professionelen via fax/post 2.476,8% 9.735,3% -37,2% Historiekconsultaties ,2% 24.83,2% 3,% Totaal ,% ,%,5%.283 ONDERNEMINGEN DEELDEN KILOMETERSTANDEN MEE We noteren dus een mooie stijging van 264 ondernemingen in vergelijking met vorig jaar. Dit ondanks het feit dat een aantal ondernemingen bij de omschakeling naar de nieuwe software, enige moeite ondervonden om hun kilometerstanden aan te leveren. Ook hier merken we de forse daling met 2,2% van de faxgebruikers. Het lijkt erop dat vele ondernemingen dit toestel niet langer gebruiken en overschakelen naar de PC en het internet, wat voor Car-Pass uiteraard een positieve evolutie is. Het aantal webgebruikers en het aantal ondernemingen die alles via hun garagesoftware doorsturen, zijn vorig jaar gestegen. De webgebruikers zijn uiteraard kleinere bedrijven, want ze sturen gemiddeld slechts 46 kilometerstanden per jaar door tegenover.993 kilometerstanden per onderneming die een softwarepakket gebruiken vs 23 Gebruikers fax/post 746 6,6% 947 8,6% -2,2% Gebruikers databestand ,4% ,9% 3,7% Gebruikers website ,% ,5% 5,3% Totaal.283 %.9 % 2,4% 8

9 DE 5 GROOTSTE ONDERNEMINGEN ZIJN GOED VOOR 47,8% VAN ALLE DATA Slechts 45 (4,%) gebruikers leveren meer dan 5. kilometerstanden per jaar aan. Minder dan een kwart overstijgt de limiet van. gegevens. 42,8% van de ondernemingen zijn kleine leveranciers met minder dan kilometerstanden over het ganse jaar. 34 ervan deelden gedurende heel het jaar slechts kilometerstand mee. Gemiddeld stuurden 8.68 ondernemingen maandelijks gegevens door. Het is voor de betrouwbaarheid van het systeem erg belangrijk dat een zo groot mogelijk aantal ondernemingen (groot én klein) naar eigen vermogen meewerken en kilometers aanleveren. Dit blijft een voortdurend aandachtspunt voor de v.z.w. 8,4% 34,8% 4,% 42,8% minder dan gegevens en <.. en <5. 5. DE DATABANK BEVAT IN TOTAAL KILOMETERSTANDEN DE 5 BELANGRIJKSTE DATALEVERANCIERS De rangschikking van de dataleveranciers wordt aangevoerd door de ondernemingen die de technische keuring uitvoeren. Daarnaast bevat de top 5 de grote ketens van fast fitters en bandencentrales, automobielclubs en grote dealergroepen.. AUTOSECURITE 2. AUTOVEILIGHEID 3. STUDIEBUREEL VOOR AUTOMOBIELTRANSPORT 4. AIBV 5. KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN 6. BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE 7. CARGLASS 8. AUTOMOBIEL CONTROLE EN TECHNIEK 9. AUTO 5. KONINKLIJKE BELGISCHE TOURING CLUB. SCHOUWINGSCENTRUM VOOR AUTO S 2. C.T.A. 3. VAB 4. D IETEREN 5. GONTHIER MECHELEN 6. LAMBRECHT NUMMER EEN IN BANDEN 7. CITROËN BELUX 8. BANDENBEDRIJF VANDEKERCKHOVE 9. PEUGEOT DISTRIBUTIE SERVICE 2. GARAGE PIRET 2. VULCO BELGIUM 22. GARAGE VALCKENIER 23. HERMAN BANDENBEDRIJF 24. CENTRAUTO 25. BANDEN DE CONDE 26. AUTONATIE 27. GMAN 28. NNCC WOLUWE 29. W.A.P. 3. MIDAS 3. INCHCAPE RETAIL BELGIUM 32. INTERPNEU P. BOONEN 33. MIDAS 34. BANDEN ANDRE NINOVE 35. RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM 36. GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN 37. CENTRAL PNEU GILLY 38. GARAGE P. SCHYNS LIEGE 39. V.P. PNEUS 4. VAB FLEET SERVICES 4. JORSSEN 42. LAMBRECHT NUMERO UN DU PNEU 43. AUTOBEDRIJF JACOBS 44. ITAL GARAGE 45. U.T.I. 46. AUTO SATELLITES 47. SCANCAR 48. BULLMAN 49. GARAGE VANDECASTEELE 5. NIEUWE AUTOMOBIELMAATSCHAPPIJ De databank van Car-Pass bevat alle chassisnummers van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen die de laatste decennia in België werden ingeschreven. Dit zijn er bijna 2 miljoen. Daarvan behoren er 6,83 miljoen tot het actieve park d.w.z. de ingeschreven voertuigen op plus deze waarvoor Car-Pass sinds.7.23 nog een kilometerregistratie ontving. 85,6 miljoen kilometerstanden (58%) kunnen gelinkt worden aan dit actieve wagen park. Dat zijn dus gemiddeld 2,5 kilometerstanden per actief voertuig. Hiernaast vindt u de lijst van de merken gerangschikt volgens het gemiddeld aantal kilometerstanden per ingeschreven voertuig. (minstens. inschrijvingen op ). Op enkele uitschieters na (meestal te verklaren door de gemiddelde leeftijd van het park) worden de verschillen tussen de merken over de jaren heen kleiner. SAAB... 22,6 CHRYSLER... 7,53 VOLVO... 4,92 VOLKSWAGEN... 4,28 BMW... 3,92 IVECO... 3,88 JAGUAR... 3,75 MITSUBISHI... 3,74 MERCEDES... 3,64 MAZDA... 3,6 RENAULT... 3,48 OPEL... 3,47 DAIHATSU... 3,28 ALFA ROMEO... 3,25 AUDI... 3,23 LANDROVER... 3,5 TOYOTA... 2,75 PEUGEOT... 2,53 SEAT... 2,5 HONDA... 2,4 FORD... 2,9 LANCIA... 2,7 CITROEN...,79 JEEP...,57 NISSAN...,3 FIAT...,83 SUZUKI...,2 MINI... 9,96 SMART... 9,78 CHEVROLET/ DAEWOO... 9,67 PORSCHE... 9,55 SKODA... 9,29 HYUNDAI... 9,22 KIA... 7,8 DACIA... 4,69 9

10 We kunnen ook het aantal geregistreerde kilometerstanden bekijken in functie van de leeftijd van het voertuig. De grafiek toont de aangroei van de databank voor het ingeschreven wagenpark sinds 27. Het maximum bevindt zich bij de voertuigen in hun 7de levensjaar, waarvoor Car-Pass over gemiddeld 23,5 kilometerstanden beschikt. Voor voertuigen tot jaar beschikken we over gemiddeld meer dan 2 kilometerstanden per levensjaar, daarna vermindert dit aantal, omdat het Car-Pass systeem pas in 26 werd ingevoerd gemiddeld aantal kilometerstanden leeftijd van het voertuig 2 BELGEN OP 3 KENNEN CAR-PASS 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Car-Pass was ook het afgelopen jaar aanwezig in diverse media om het grote publiek te sensibiliseren en te informeren. De koper van een tweedehands auto moet immers weten dat de verkoper verplicht is om hem een Car-Pass te overhandigen. Het besteedde budget was wel een kwart minder dan in 23, omwille van de hoge investeringen in de nieuwe Car-Pass software. Onze TV-spot werd in 2 golven uitgezonden op de belangrijkste nationale TV zenders. Deze campagne werd ondersteund met een on line video campagne (o.a. op YouTube) in het voorjaar. Daarnaast was onze boodschap heel het jaar door te zien op de belangrijkste internetsites waar tweedehands wagens te koop worden aangeboden. % ondersteund met beschrijving ondersteunend spontaan De verminderde uitgaven voor communicatie lijken een weerslag te hebben op de naambekendheid van Car-Pass, zo blijkt uit de jaarlijkse enquête, gehouden door Dedicated Research in juni 24. Voor het eerst is er een neerwaarts knik in de evolutie en onze bekendheid is teruggevallen tot op het niveau van % van de ondervraagden kennen de naam Car-Pass, en 36% noemt spontaan de Car-Pass als één van de documenten die de koper aan de verkoper moet geven. Het zijn nog steeds uitstekende scores, maar ze tonen wel aan dat Car-Pass blijvend zal moeten investeren in communicatie.

11 tellerfraude staat definitief op de europese agenda De fraude met de kilometerteller stond in 24 volop in de Europese belangstelling. De inspanningen die Car-Pass al jaren voert om het thema onder de aandacht te brengen, waren hier zeker niet vreemd aan. De publicatie van de Europese Richtlijn 24/45/EU over de autokeuring, is een belangrijke mijlpaal. De richtlijn legt alle lidstaten op om geknoei met de kilometerteller op effectieve en aangepaste wijze te bestraffen. Elk keuringsbewijs zal de kilometerstand moeten vermelden. Deze kilometerstanden zullen samen met de andere resultaten van de autokeuring, per land in een centrale databank moeten worden bewaard. Ten slotte zal de Europese Commissie de haalbaarheid moeten onderzoeken om al deze data tussen lidstaten uit te wisselen. Heel wat landen zullen de komende jaren nog hun huiswerk moeten maken. Hoewel de richtlijn een aantal niet te onderschatten maatregelen bevat, zijn ze echter nog onvoldoende om de fraude efficiënt te bestrijden, aangezien auto s pas na 3 of 4 jaar voor het eerst gekeurd moeten worden. Daarom vraagt Car-Pass dat de Europese Commissie bijkomende initiatieven zou nemen. Hierna volgt een overzicht van alle dossiers waaraan Car-Pass zijn medewerking verleende. GEZAMENLIJKE OPROEP TOT HET EUROPEES PARLEMENT Car-Pass lanceerde in oktober 24 samen met FIA (internationale federatie van automobielclubs), CECRA (Europese federatie van autodealers), CITA (Europese federatie van bedrijven die de autokeuring uitvoeren), EReg (Europese koepel van registratieautoriteiten), CarPol (Europese politienetwerk tegen autocriminaliteit) en RDW (Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer) een oproep tot het Europees Parlement om de Europese consument die een occasie auto wil kopen, beter te beschermen tegen geknoei met kilometerteller. In deze oproep wordt verwezen naar de voornoemde Europese Richtlijn over de autokeuring. De ondertekenaars stellen echter dat deze onvoldoende bescherming biedt en wijzen erop dat het terugdraaien van de kilometerteller technisch gesproken een eenvoudige handeling is, die geen ingewikkelde apparatuur, noch doorgedreven kennis vereist. Ze wijzen er verder op dat tellerfraude een internationaal probleem is en dat een afdoende oplossing enkel op schaal van de Europese Unie kan gevonden worden. Vandaar dat de zeven organisaties een dringende oproep tot het Europees Parlement lanceerden om de consumenten beter te beschermen en druk te zetten op de Commissie om gepaste maatregelen te treffen. STUDIE VOOR DE EUROPESE COMMISSIE OVER DE PROBLEMEN IN DE HANDEL MET TWEEDEHANDS VOERTUIGEN De Europese Commissie ontving geregeld klachten van kopers van tweedehands auto s en bestelde een studie om de problemen in de 28 EU landen in kaart te brengen. Het is niet verwonderlijk dat de problematiek van de tellerfraude uitgebreid aan bod komt in het eindrapport van consultant GfK. In totaal werden 25. consumenten en 63 stakeholders (automobielclubs, beroepsfederaties uit de automobielsector, leasingmaatschappijen, enz.) bevraagd. Car-Pass was één van de stakeholders die input gaven voor het rapport. Het rapport bevestigt eerdere bevindingen uit de jaarlijkse enquête die Car-Pass laat uitvoeren, namelijk dat de kilometerstand, na de prijs, voor de potentiële koper het belangrijkste criterium bij de beoordeling van een occasie is. 34% van de kopers ontving hierover echter geen precieze informatie. Bovendien hebben ze in de meeste lidstaten weinig mogelijkheden om de juistheid ervan te controleren. Het rapport verwijst expliciet naar de verplichte Car-Pass in België als best in class. Slechts 4% van de Europese consumenten hebben echt vertrouwen in de juistheid van de aangegeven kilometerstand (in België 5,%). 5,3% zegt dat ze al een auto met een teruggedraaide teller hebben gekocht en in de nieuwe lidstaten van het voormalig Oostblok is dat aandeel zelfs 3,5% (in België 3,%). Het rapport benadrukt bovendien dat deze cijfers wellicht ruim onderschat zijn. Ook de stakeholders identificeren tellerfraude als één van de grote problemen in de sector.

12 Het rapport besluit dat autohandelaars in de EU de correcte kilometerstand van het voertuig moeten vermelden en dat de consumenten in staat moeten zijn om deze informatie te controleren. Dit zijn precies de basisprincipes van het Car-Pass systeem. Niet toevallig dus, dat België voor dit punt genoemd wordt als beste leerling uit de klas. EREG TOPIC GROUP XIII VEHICLE MILEAGE REGISTRATION EReg groepeert de registratieautoriteiten van 26 landen. België wordt er vertegenwoordigd door de DIV. Binnen deze vereniging groeit de aandacht voor de problematiek van de tellerfraude en daarom werd in 22 een ad-hoc werkgroep onder Belgisch voorzitterschap opgericht. De gedelegeerd bestuurder van Car-Pass nam actief deel aan de werkzaamheden en schreef mee aan het eindrapport dat in juni 24 door de plenaire vergadering unaniem werd aangenomen. Het rapport formuleert de volgende aanbevelingen aan de leden van EReg en aan de Europese Commissie: In alle landen moet er een centrale databank voor de registratie van kilometerstanden naar Belgisch/ Nederlands model komen. Omwille van de betrouwbaarheid, moeten de data aangeleverd worden door een zo groot mogelijk aantal onafhankelijke bronnen uit de automobielsector. Alle landen moeten een wettelijk kader ter bestrijding van tellerfraude uitwerken. Bij elke verkoop van een tweedehands voertuig moet de juiste tellerstand aan de koper worden meegedeeld, die deze op objectieve wijze moet kunnen controleren. De kilometerhistoriek moet opgenomen worden in de uit te wisselen dataset over het voertuig, wanneer dit in een andere Europees land wordt heringeschreven. De uitwisseling van voertuiggegevens tussen landen moet bij voorkeur via het EUCARIS platform gebeuren De landen moeten via een brede communicatiecampagne, kopers en verkopers attent maken op het probleem van vervalste tellers. Bij de uitwerking van de voornoemde aanbevelingen, zullen de landen erover waken dat ze geen onnodig kostelijke of bureaucratische maatregelen opleggen aan de consumenten en de autosector. 5 2

13 Nederland CONTACTEN MET VERTEGENWOORDIGERS UIT VERSCHILLENDE LANDEN Car-Pass onderhoudt regelmatige contacten met vertegenwoordigers van RDW, die in Nederland sinds januari 24 verantwoordelijk is voor het beheer van de databank met kilometerstanden. Aangezien steekproeven in het verleden hebben vastgesteld dat tellerfraude bij export en import van voertuigen naar en uit Nederland (te) regelmatig voorkomt, is het de bedoeling om in de loop van 25 de uitwisseling van kilometerstanden tussen beide landen eindelijk te concretiseren. Dit zou ook een belangrijk signaal voor de andere Europese lidstaten zijn. Groot Hertogdom Luxemburg Op 25 november 24 bracht een delegatie van het Luxemburgse Ministerie van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur en van l Automobile Club du Luxembourg een bezoek aan Car-Pass. Zij toonden zich erg geïnteresseerd in het Belgisch systeem en waren duidelijk overtuigd van de voordelen ervan. De Luxemburgse occasiemarkt is evenwel erg verschillend van de Belgische omdat importwagens uit Duitsland er een groot marktaandeel hebben (ongeveer 25%). Niettemin lijkt er bij onze buren toch één en ander te bewegen. Duitsland Op november 24 organiseerde de CDU (partij van kanselier Merkel) in de Bundestag een rondetafelgesprek over de problematiek van de tellerfraude. Vertegenwoordigers van alle betrokken actoren - autoconstructeurs, merkdealers, onafhankelijke handelaars, automobilisten, verzekeraars, consumenten namen deel. Ook de gedelegeerd bestuurder van Car-Pass, was uitgenodigd als expert om zijn ervaring uit België toe te lichten. Een eerder verschenen artikel in het toonaangevend tijdschrift Wirtschafstwoche, dat uitgebreid aandacht besteedde aan de fraude en de Belgische Car-Pass, waren hier zeker niet vreemd aan. Alle aanwezigen waren het erover eens dat tellerfraude een reëel probleem is in de Bondsrepubliek. Over de aanpak verschillen de meningen echter. De Duitse automobilistenvereniging (ADAC) pleit voor een technische oplossing. Zij leggen de bal in het kamp van de autoconstructeurs (VDA), die hun voertuigen zouden moeten uitrusten met niet te manipuleren tellers. De autoconstructeurs menen dat dit utopisch is en verwijzen naar de wedloop tussen anti-diefstal systemen en autodieven. De meerderheid van de deelnemers was wel gewonnen voor de oprichting van een centrale databank. Volgens experten vormde de strenge Duitse wetgeving ter bescherming van de privacy geen belet. Voorlopig denkt men eerder aan een vrijwillige melding van kilometerstanden en niet aan een wettelijke verplichting. Wordt ongetwijfeld vervolgd in 25. Mails uit 2 landen Car-Pass ontving in 24 dagelijks mails uit het buitenland. Deze waren afkomstig uit 2 verschillende landen. De kaart toont het aantal mails verzonden per land. Onze buurlanden Frankrijk en Nederland voeren de rangschikking aan, maar we ontvangen ook heel wat mails uit Polen en de andere landen van Oost-Europa. De mails zijn voor het merendeel afkomstig van particulieren, maar ook buitenlandse autohandelaars weten ons te vinden. De vraag is bijna altijd hetzelfde: Klopt de kilometerstand van mijn auto?. We moeten jammer genoeg regelmatig melden dat de teller van hun uit België ingevoerde auto, werd teruggedraaid. 3

14 it: car-pass 2. software In november 24 heeft Car-Pass een volledige nieuwe software in gebruik genomen. De beslissing om de oorspronkelijke software die dateerde van 26, te vervangen door een volledig nieuwe ontwikkeling, was reeds in de zomer van 23 door de raad van bestuur genomen. Verschillende redenen lagen aan de grondslag van deze beslissing. De databank van Car-Pass groeit ieder jaar gestaag met 4 tot 5 miljoen kilometerstanden en de daarmee verbonden transacties en documenten. De vraag die zich opdrong was of het oorspronkelijke systeem de te verwachten groei voor de komende jaren zonder performantieverlies aankon. Sinds 26 is de IT Technologie uiteraard sterk geëvolueerd. Er bestaat nieuwe software die bepaalde taken die deel uitmaken van het productieproces snel en efficiënt kunnen uitvoeren. We hebben de opkomst gekend van de Smartphone, de tablets, enz. De DIV heeft te kennen gegeven dat de communicatie tussen Car-Pass en de kruispuntbank voor de voertuigen in de toekomst dient te gebeuren via webservices. Daarom werd een lastenboek opgesteld, en na een uitvoerige selectieprocedure werd de firma Roots Software weerhouden om de Car-Pass 2. software te ontwikkelen; een project van meer dan 2. mandagen. Hun oplossing berust op open industriestandaarden (Java Linux) enerzijds, en een op maat gemaakte software anderzijds. De schaalbaarheid van het nieuwe geïntegreerde platform biedt Car-Pass de mogelijkheid om te kunnen inspelen op toekomstige behoeften. Het gebruik van een Monitoring en Alerting platform stelt Car-Pass in staat om op elk ogenblik een perfect zicht te hebben op alle interne en externe processen, en in te grijpen wanneer nodig. Belangrijk is ook dat Car-Pass alle eigendomsrechten over de nieuwe software heeft verworven. Na een lange en intensieve ontwikkelingsfase werd de nieuwe software in november 24 met succes in productie genomen. Sinds de opstart van Car-Pass zijn er belangrijke nieuwe behoeften geïdentificeerd die niet in de oorspronkelijke analyse opgenomen waren. De belangrijkste zijn het monitoren van de stabiliteit van de productieomgeving, het afleveren van het Car- Pass OK label, de opvolging van de gebruikers, diverse rapportering en statistieken, verwerking van faxen, facturatie, enz. Deels werden deze nieuwe functionaliteiten geïntegreerd in de productiesoftware, maar de meeste van deze functies werden ondergebracht in een aparte CRM software, die intensief door de medewerkers van Car-Pass gebruikt wordt. Dit betekende concreet dat de medewerkers regelmatig van de ene toepassing naar de andere moesten overschakelen. Tenslotte kon de oude software niet zonder aanpassingen draaien op de servers van de nieuwste generatie. 4

15 wie is wie? ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR Stichtende leden Aangesloten leden Voorzitter Waarnemers vzw FEBIAC, Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie Woluwedal 46, bus 6, 2 Brussel vzw FEDERAUTO, Belgische Confederatie van de Autohandel en reparatie en van de aanverwante Sectoren Jules Bordetlaan 64, 4 Brussel nv AIBV Sylvain Dupuislaan 235, 7 Brussel nv Automobiel-Controle & Techniek Kolonel Bourgstraat 8, 4 Brussel nv Autosécurité Zoning Industriel de Petit Rechain, Avenue du Parc, 48 Verviers nv Autoveiligheid Brusselsesteenweg 46, 28 Mechelen nv Bureau voor Technische Controle Santvoortbeeklaan 34-36, 2 Deurne nv CTA Ambachtenlaan, 3 Leuven nv Keuringsbureau Motorvoertuigen Zandvoordestraat 442A, 84 Oostende nv Schouwingscentrum voor Auto s Luitenant Lotinstraat 2, 9 Brussel nv Studiebureel voor Automobieltransport Poortakkerstraat 29, 95 Sint-Denijs-Westrem vzw Koninklijke Belgische Touring Club Wetstraat 44, 4 Brussel nv VAB Pastoor Coplaan, 27 Zwijndrecht Waarnemers FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Koning Albert II laan 6, Brussel FOD Mobiliteit en Vervoer City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 2 Brussel Philippe Mertens Schatbewaarder FEBIAC vzw Bestuurder Beherman European nv Ondervoorzitters Katia De Geyter Ondervoorzitter Vlaanderen GOCA vzw Gedelegeerd bestuurder SBAT nv Carl Veys Voorzitter FEDERAUTO vzw Gedelegeerd bestuurder garage Veys nv Gedelegeerd bestuurder ir. Michel Peelman Bestuurders Philippe Decrock Directeur Studiediensten FEDERAUTO vzw François-Xavier Dubois Secretaris-generaal FEBIAC vzw Olivier Goies Ondervoorzitter Wallonië GOCA vzw Voorzitter van het Directiecomité Autosécurité nv Francis Deryckere Adviseur-generaal FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Delphine Hogenboom Attaché Jurist FOD Mobiliteit en Vervoer Bestuurders aangesloten leden Geert Popelier Manager Legal & Public Affairs VAB nv Thierry Willemarck Gedelegeerd bestuurder Koninklijke Belgische Touring Club vzw 5

16 V.U.: Michel Peelman, Woluwedal 46/2, 2 Brussel +32 () car-pass.be Car-Pass v.z.w. is een initiatief van FEBIAC, FEDERAUTO en GOCA, in samenwerking met de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de FOD Mobiliteit en Vervoer en met de steun van Touring en VAB.

Nationaal Occasion Onderzoek 2013. occasions

Nationaal Occasion Onderzoek 2013. occasions Nationaal Occasion Onderzoek 2013 occasions Verkoop, import en export van occasions en de gevolgen ervan voor het Nederlandse wagenpark en aftermarket Nationaal Occasion Onderzoek 2013 occasions Verkoop,

Nadere informatie

Strijd in automotive Concurrentie neemt toe in krimpende markt

Strijd in automotive Concurrentie neemt toe in krimpende markt Automotive Kwartaalbericht ING Economisch Bureau Strijd in automotive Concurrentie neemt toe in krimpende markt Na hoge volumes in 2011 moet de personenautomarkt nu ook haar meerdere erkennen in de zwakke

Nadere informatie

Het opstellen van een marketingplan in 4 talen

Het opstellen van een marketingplan in 4 talen Het opstellen van een marketingplan in 4 talen Groep 2 Academiejaar : 2010-2011 Groepsleden: Gert-Jan Fraiponts Dries Hoeken Jasmien Maex Goele Timmermans Maarten Verhagen Klas: 2 MAR ABC Provinciale Hogeschool

Nadere informatie

Hoe versier ik de grootste autokorting?

Hoe versier ik de grootste autokorting? Dossier Autosalon 1 Inhoudsopgave Hoe versier ik de grootste autokorting?... 3 Kwaliteit, betrouwbaarheid, prijs: de ene auto is de andere niet... 5 Lenen voor een nieuwe auto?... 7 Nieuwe of tweedehandsauto:

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

FAM-barometer. Renta: Michel Van den Broeck Technisch dossier: Batterijen Bedrijfsportret: Dex nv. Dossier. Nr.

FAM-barometer. Renta: Michel Van den Broeck Technisch dossier: Batterijen Bedrijfsportret: Dex nv. Dossier. Nr. België-Belgique P.P./P.B. B-726 Bureau de dépôt Liège X Het magazine van de professional uit de autohandel en -reparatie en de aanverwante sectoren 148 Tweemaandelijks informatietijdschrift Maart/April

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015

VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015 1 VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015 Voorwoord 3 VOORWOORD Tot ons genoegen zien wij elk

Nadere informatie

Kentekencard, een jaar later

Kentekencard, een jaar later > Tussen regels en rijden nummer 2/2014 > Ab van Ravestein, nieuwe directeur RDW > VIN: Altijd controleren > Nieuw model rijbewijs > Kentekencard, een jaar later 8> Nieuwe directeur Ab van Ravestein 20

Nadere informatie

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11 Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Inhoudsopgave 3 Profiel Currence 6 Organisatie en kerncijfers 2011 12 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen Driemaandelijks tijdschrift van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 62 februari 2004 Gedragsregels op rotondes Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop De automotive sector kent in 2014 een slechte start. Vooral de particuliere markt blijft een zorgenkind.

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... 5

Inhoudstafel. Voorwoord... 5 JAARVERSLAG 2010 Inhoudstafel blz. Voorwoord... 5 Overzicht van de werkzaamheden van de BLV-Commissies in 2010... 11 Juridische Commissie... 13 Commissie Onroerende Leasing... 17 Commissie Boekhouding...

Nadere informatie

Cloudcomputing. Een kans voor de Belgische economie

Cloudcomputing. Een kans voor de Belgische economie Cloudcomputing Een kans voor de Belgische economie Cloudcomputing Een kans voor de Belgische economie ii Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel

Nadere informatie

mp3-spelers welke gevaren?

mp3-spelers welke gevaren? Belgique/België P.P/P.B B-010 80 Driemaandelijks tijdschrift van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 1 ste trimester 2010 Afzender : BIVV, Haachtstesteenweg 1405, 1130 Brussel - Afgiftebureau:

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET Inhoud INLEIDING 2 BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET 2008 11 1. Voor een optimaal gebruik van

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012

Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Georganiseerde autodiefstal Een onderzoek naar het in georganiseerd verband stelen en verhandelen van personenauto s of onderdelen

Nadere informatie

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen november - december 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Werk Welk eenheidsstatuut

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie