3. Kenmerken van personenwagens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Kenmerken van personenwagens"

Transcriptie

1 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder tot tot tot tot tot tot Tot de leeftijd van 8 jaar is het aandeel voertuigen vrij evenredig verdeeld over het wagenpark. Opvallend is het vrij grote aandeel auto s dat ouder is dan 8 jaar. Wellicht heeft de verkoop van auto s in het topjaar 2000 hier een aandeel in. Anderzijds is ook de evolutie naar een vervangingsmarkt duidelijk zichtbaar en wordt de eerder gemaakte claim in verband met de beperkte marktgroei ten gevolge van nieuwe autobezitters op deze manier bevestigd. Gerelateerd aan deze verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie wordt de evolutie van het wagenpark volgens ouderdom van de voertuigen ook gedetailleerd bijgehouden door de FOD Mobiliteit en Vervoer. Hier wordt het jaar van ingebruikstelling gerelateerd met het totale motorvoertuigenpark per 1 augustus van dat jaar. Volgens deze cijfers waren er bijvoorbeeld voertuigen voor de eerste maal in gebruik in 2008 (toestand per 01/08/08), ofwel 7% van het totale voertuigenpark op dat moment. Voor het wagenpark van 2007 komt men aan 9,2% van de voertuigen. Over het jaar 2007 en 2008 samen, komt men aan 16.1% van het totale voertuigenpark van 2008 dat ofwel in 2007 of in 2008 in gebruik werd genomen. Het betreft hier echter Federale en geen Vlaamse data. 1 Naast het bouwjaar is het tevens interessant om bij de kenmerken van personenwagens te wijzen op de proportie dieselvoertuigen gedurende de periode Uiteraard blijft Vlaanderen (en België) ook in 2008, één van de koplopers in Europese vergelijkingen omtrent het aandeel diesel in het personenautopark. Enkel Oostenrijk komt in de buurt van België. Wanneer we kijken naar het brandstofverbruik in België, lijkt het belang van diesel nog aan belang te winnen, met een stijging van 21% meer dieselgebruik gedurende de periode , en maar liefst 55% minder verbruik van Super Loodvrij 98, en 12% minder verbruik van Super Loodvrij 95 gedurende de periode (cijfers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie). Ook een analyse van het aantal motorvoertuigen volgens brandstofsoort bevestigt deze trend, met een gemiddelde stijging van 5 % dieselvoertuigen (personenwagens) per jaar voor de periode 2002 t.e.m

2 Tabel 34: Verdeling van personenwagens volgens jaarkilometrage (=afgelopen 12 en afgelegd) laatste categorie jrkmcat De hier gerapporteerde jaarkilometrages van personenwagens, waarvan de grootste categorie zich in de range km bevindt, kunnen we voor een extra duiding vergelijken met 2 andere databronnen, zijnde cijfers van de dienst voor de inschrijving van voertuigen (DIV) en de verkeerstellingen. Uiteraard dient men van de cijfers van de DIV het aantal kilometers van de Belgische voertuigen in het buitenland in mindering te brengen en van de verkeerstellingen moeten de kilometers van buitenlandse voertuigen in België worden afgetrokken om beide databronnen met elkaar te kunnen vergelijken. Uit analyses van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijkt dat na vergelijking, men een vrij goede overeenstemming bekomt voor wat betreft het aantal afgelegde kilometer personenwagens, waardoor we kunnen concluderen dat de gerapporteerde cijfers goed tot zeer goed betrouwbaar zijn. Zo werden er in 2007 volgens de verkeerstellingen km/jaar afgelegd. De FOD Mobiliteit en Vervoer ontwikkelde een schattingsmethode en publiceerde aan de hand van deze methode het cijfer van km/jaar. Dit cijfer is 86 km hoger dan dat van 2006 ( km/jaar). De gerapporteerde cijfers benaderen nog steeds de km/jaar, een cijfer dat reeds in 1998 werd afgeleid op basis van de Belgische Mobiliteitsenquête (Hubert en Toint, 2002). Het gerapporteerde cijfer van km in OVG (zie tabellenrapport, tabel 38 p. 54) dat dus op basis van inschattingen van respondenten werd afgeleid, ligt in dezelfde orde van grootte. Ook de regionale spreiding lijkt een rol te spelen volgens cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer, met een hogere kilometerstand voor wagens in Wallonië dan in Vlaanderen. Volgens cijfers van is echter wel een grotere jaarlijkse verhoging (in dit geval van 2005 t.e.m. 2006) van verkeersintensiteit vast stellen op autosnelwegen in Vlaanderen versus Wallonië (3,79% versus 2,43% per jaar). Op andere genummerde wegen is deze evolutie minder sterk en trouwens omgekeerd met 1,5% stijging per jaar in Wallonië en 0,35% per jaar in Vlaanderen. Opvallend is nog dat wanneer we deze cijfers vergelijken met Frankrijk en Nederland, men respectievelijk uitkomt op km/jaar en km/jaar voor Ondanks de grotere afstanden die in deze landen te overbruggen zijn, worden er dus, gemiddeld gesproken, niet meer kilometers afgelegd per voertuig. Andere factoren zoals o.a. aspecten van ruimtelijke ordening (bv. aanwezigheid van grote steden) zijn hier wellicht bepalend

3 Uiteraard is de toename van verkeer minder zichtbaar op deze relatief korte tijdsperiodes en is ze vooral problematisch en meer zichtbaar over lange tot zeer lange tijdsperiodes. Tussen 1970 en 2000 steeg het aantal personenkilometer dat in België werd afgelegd met de drie voornaamste vervoerswijzen (auto, bus-tram-metro en binnenlands treinvervoer) met maar liefst 115%, méér dan een verdubbeling dus. Het aantal tonkilometer afgelegd in België met de drie belangrijkste transportmodi (weg, binnenvaart en spoor) groeide in dezelfde periode met ongeveer 90%. Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn er gedetailleerde studies (Omgevingsanalyse Vlaanderen 2004; 2008; diverse studies van het Kennisinstituut Mobiliteit in Nederland) beschikbaar die deze evolutie verklaren in een macro-economisch kader. In elk van deze studies wordt als belangrijkste factor voor de mobiliteitsexplosie de economische groei en de daaraan gekoppelde welvaartsstijging aangehaald. Zo is tussen 1970 en 2000 het bruto binnenlands product (BBP) in België eveneens met meer dan 108% gegroeid. Gerelateerd hiermee is uiteraard het globaliseringsproces dat door de Europese integratie en het vrije verkeer van personen en goederen nog wordt versneld. Vooral in Vlaanderen dat uiteraard fungeert als doorvoer- en distributieregio, laat deze evolutie zich nog eens extra voelen (Analyse uit Omgevingsanalyse Vlaanderen, 2004).

4 Tabel 35: Verdeling van personenwagens volgens jaarkilometrage en netto-gezinsinkomen jrkmcat (laatste per Total totink (Categorie van totaal netto-gezinsinkomen) per per per jrkmcat(laatste totink(categorie van totaal nettogezinsinkomen) per meer dan per Total

5 jrkmcat(laatste totink(categorie van totaal nettogezinsinkomen) per Total meer dan per Total Opnieuw kunnen we uit bovenstaande tabel de duidelijke tendens afleiden dat personen met een hoger gezinsinkomen gemiddeld gezien meer kilometer per jaar afleggen met hun wagen dan personen met een lager gezinsinkomen. Dit komt wellicht hoofdzakelijk omdat deze personen zich vooral voor zakelijke verplaatsingen en werkverplaatsingen verder verplaatsen dan de rest van de bevolking. Personen met de hoogste inkomens bekleden immers meestal hogere functies binnen bedrijven, met hieraan gekoppeld wellicht meer externe verplichtingen en meer afstand die dient te worden afgelegd in het kader van hun zakelijke verplaatsingen. Bovendien voeren ze vaak gespecialiseerde functies uit en die zijn ruimtelijk meer verspreid en bijgevolg moeten de personen die deze jobs invullen zich wellicht, gemiddeld gezien, ook verder verplaatsen voor hun woon-werkverplaatsingen.

2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd)

2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) 2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) De meeste hiernavolgende tabellen werden opgebouwd rond het begrip hoofdvervoerswijze omdat dit handig is voor de analyse van een verplaatsing.

Nadere informatie

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd)

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3.1 Algemeen Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag bedraagt anno 2008 41,6 km 1. Ook voor deze indicator beschikken

Nadere informatie

1. Verplaatsingen. 1.1 Aantal verplaatsingen

1. Verplaatsingen. 1.1 Aantal verplaatsingen 1. Verplaatsingen De achterliggende basisgedachte achter mobiliteitswetenschappen, die zich overigens ook internationaal alsmaar sterker aan het ontwikkelen is, is al jarenlang bekend: we verplaatsen ons

Nadere informatie

Hebben autobelastingen en accijnzen effect?

Hebben autobelastingen en accijnzen effect? milieu, economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl e-mail: ce@ce.nl website:

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste gegevens W. Miermans, D. Janssens, M. Cools, G. Wets Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

Nadere informatie

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar?

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Boek uitgegeven bij Garant Redactie: Sien Winters Auteurs: Sien Winters, Kristof Heylen, Marietta Haffner, Pascal De Decker, Frank Vastmans, Erik Buyst Boekvoorstelling

Nadere informatie

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Sascha Hoogendoorn-Lanser Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid sascha.hoogendoorn@minienm.nl Nina Schaap Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid nina.schaap@minienm.nl

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

Prijsverschillen tussen de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt

Prijsverschillen tussen de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt Prijsverschillen tussen de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt Samenvatting 1. Probleemstelling en onderzoeksvraag Deze studie wil de verschillen in koopwoningprijzen tussen België en Nederland verklaren.

Nadere informatie

-HAGUE-CONSULTING-GROUP

-HAGUE-CONSULTING-GROUP MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT IVVS PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDIES bepaling consumentenuitgaven auto vervoer bureau goudappel coffeng b/ -HAGUE-CONSULTING-GROUP bepaling consumentenuitgaven

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief:

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Rapport Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie en archivering Verkorte versie - Meetresultaten

Nadere informatie

Doorrekening met behulp van het TREMOVE model van de maatregel 80 km/u voor vrachtwagens

Doorrekening met behulp van het TREMOVE model van de maatregel 80 km/u voor vrachtwagens Doorrekening met behulp van het TREMOVE model van de maatregel 80 km/u voor vrachtwagens EINDRAPPORT Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mobiliteitscel Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert-II laan 20

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Statistische analyse van verkeersongevallen 2009 D/2011/0799/105 Auteurs : Yvan Casteels, Nathalie Focant, Nina Nuyttens Verantwoordelijke uitgever : K. Genoe BIVV, Observatorium

Nadere informatie

Evolutie van de sociale situatie en van de sociale bescherming in België

Evolutie van de sociale situatie en van de sociale bescherming in België Evolutie van de sociale situatie en van de sociale bescherming in België Monitoring van de sociale situatie in België en de vooruitgang op het vlak van de sociale doelstellingen en prioriteiten van het

Nadere informatie

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Mobiliteitsbalans 2009 Mobiliteitsbalans 2009 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid juni 2009 Meer weten over mobiliteit. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Wie betaalt de open ruimte?

Wie betaalt de open ruimte? Wie betaalt de open ruimte? Karel Van den Bosch* Februari 2010 * De auteur bedankt Pascal De Decker en Sien Winters voor hun uitgebreide commentaar, dat trouwens voor een groot deel in de tekst is verwerkt,

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE FASES 2 VAN DE BEDRIJFSVERVOEPLANNEN

ANALYSE VAN DE FASES 2 VAN DE BEDRIJFSVERVOEPLANNEN Mobiliteit > Professionelen en Mobiliteitsraadgevers ANALYSE VAN DE FASES 2 VAN DE BEDRIJFSVERVOEPLANNEN Stand van zaken van het mobiliteitsmanagement in de grote Brusselse bedrijven Versie april 2010

Nadere informatie

Demografie van het Nederlandse personenautopark

Demografie van het Nederlandse personenautopark Demografie van het Nederlandse personenautopark Kortetermijnmodel voor bezit en gebruik personenauto s in Nederland Michel Traa Planbureau voor de Leefomgeving michel.traa@pbl.nl Gerben Geilenkirchen Planbureau

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Risico s voor jonge bestuurders in het verkeer Analyse van risicofactoren voor 18 tot 24-jarige bestuurders op basis van een enquête over hun betrokkenheid bij ongevallen

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

KENNISCENTRUM VERKEERSVEILIGHEID

KENNISCENTRUM VERKEERSVEILIGHEID KENNISCENTRUM VERKEERSVEILIGHEID STATISTISCHE ANALYSE VAN VERKEERSONGEVALLEN 2010 Gelieve naar dit document te refereren als : Nuyttens, N., Focant F., Casteels Y. (2012) Statistische analyse van verkeersongevallen

Nadere informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey Eindrapport Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2 0 1 3 Inhoudstafel 1 Doel en onderwerp van de studie... 3 2

Nadere informatie

2. Verklaringen voor verschillen in mobiliteit

2. Verklaringen voor verschillen in mobiliteit 2. Verklaringen voor verschillen in mobiliteit Er zijn minstens vijf verklaringen voor de grote verschillen die er tussen de stedelijke gebieden bestaan in het gebruik van de auto, het openbaar vervoer

Nadere informatie

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag 5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag Bij alle tot op heden uitgevoerde OVG s in Vlaanderen (Vlaanderen april 1994-april 1995, Vlaanderen januari 2000-januari 2001, de stadsgewesten

Nadere informatie

Werknemersstromen op de sectorale arbeidsmarkt

Werknemersstromen op de sectorale arbeidsmarkt Sectoren in beweging Werknemersstromen op de sectorale arbeidsmarkt De Vlaamse overheid en de bedrijfssectoren leveren de laatste jaren belangrijke inspanningen om het beleid van sectoren op het vlak van

Nadere informatie

Tweede verblijven aan de Kust: onderzoek naar het profiel, de effecten en een toolkit voor het beleid

Tweede verblijven aan de Kust: onderzoek naar het profiel, de effecten en een toolkit voor het beleid Tweede verblijven aan de Kust: onderzoek naar het profiel, de effecten en een toolkit voor het beleid DEEL 3: EFFECTENMETING Uitgevoerd in opdracht van Kustactieplan IDEA Consult: Lucien Kahane Marie-Laure

Nadere informatie

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Vitaal Maastricht Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Voorwoord We staan voor nieuwe uitdagingen. Nagenoeg elke ondernemer in het centrum heeft te maken met teruglopende of stabiliserende

Nadere informatie

Geen tekort aan technisch opgeleiden

Geen tekort aan technisch opgeleiden Geen tekort aan technisch opgeleiden Auteur(s): Groot, W. (auteur) Maassen van den Brink, H. (auteur) Plug, E. (auteur) De auteurs zijn allen verbonden aan 'Scholar', Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Energieprijzen en energiearmoede S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Jean-Marc Delporte stond in voor de coördinatie. Met dank aan Chantal Binotto, Marie Castaigne, Lien Tam Co, Vincent Coutton,

Nadere informatie

Levensduur en sloop van personenauto's

Levensduur en sloop van personenauto's Levensduur en sloop van personenauto's SEC) Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam LEVENSDUUR EN SLOOP VAN PERSONENAUTO'S M.J. Ghering C.N. Teulings Onderzoek in opdracht van

Nadere informatie