1. Marktaandeel VNA-leasevloot Marktaandeel nieuw registraties lease Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Hoofdstukken: 1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland 5 5. Top 10 leasemaatschappijen 6 6. Jaarkilometrage 6 7. Privélease 7 8. Gemiddelde leeftijd leasepark 8 9. Bijtellingsklasse CO 2 -uitstoot Contractvormen Top 10 nieuwe lease-auto s (excl. RTL) Onderdelen leasepakket Dit rapport is een uitwerking van de infographics op onze website: Alle uitkomsten in deze rapportage hebben betrekking op het leasepark per 31 december

3 1. Marktaandeel VNA-leasevloot 91 Procent van alle lease-auto s in Nederland is in eigendom van of in beheer bij leden van de VNA. Bron: RDC, VNA Toelichting De VNA vloot bestaat uit auto s. Het RDC-totaal is door de VNA aangevuld met een schatting voor auto s die in eigendom of beheer bij een leasemaatschappij zijn en op naam van de lessee staan, maar niet met een voertuigverplichting in RTL zijn geregistreerd. Dit betreft circa auto s. De VNA schat de Nederlandse leasemarkt per eind 2014 daarom op personen- en bestelauto s. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 42 Procent van de in 2014 nieuw gekochte personenauto s in Nederland is een lease-auto. 39 Procent van de in 2014 nieuw gekochte personenauto s in Nederland is een lease-auto in eigendom van of in beheer bij een VNA-lid. Bron: RDC, VNA Toelichting RDC rapporteert nieuw geregistreerde auto s bij leasemaatschappijen of in RTL. Het RDC-totaal is door de VNA aangevuld met een schatting voor auto s die in eigendom of beheer bij een leasemaatschappij zijn, op naam van de lessee staan, maar niet met een voertuigverplichting in RTL zijn geregistreerd. Dit betreft circa auto s. De VNA schat het aantal nieuw ingezette lease-auto s in 2014 op personen- en bestelauto s. 3

4 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark Van de 7,8 miljoen personenauto s (actieve wagenpark, exclusief de auto s die in bedrijfsvoorraad autobedrijven staan) zijn er (11,1 procent) auto van de zaak, de rest is privéauto. Van de privéauto s wordt ruim 4 procent voor meer dan de helft voor zakelijk gebruik ingezet. Lease-auto s maken naar schatting 7,4 procent uit van het rijdend personenautopark. Ruim 4 procent van de personenauto s staat op naam van een bedrijf (klein zakelijk of fleetowner). Auto s op naam van bedrijven, lease-auto s en privéauto s die voor meer dan de helft zakelijk ingezet worden vormen samen het zakenautopark ruim 15 procent van het totale personenautopark. Auto s op naam van bedrijven en lease-auto s vormen samen het auto-van-de-zaak-park, ruim elf procent van het totale, actieve personenautopark. Ongeveer drie procent van de leasevloot bestaat uit privé geleaste auto s Figuur 1: In 2014 is bijna de helft van de zakenpersonenauto s een lease-auto 4

5 4. Totaal aantal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland Lease-auto s maken ruim acht procent uit van het totaal aantal personen- en bestelauto s in Nederland. Ongeveer één van elke veertien personenauto s is een lease-auto. Eén van elke zes bestelauto s is een lease-auto. Door definitieveranderingen in de registratie is de aansluiting van 2013 op 2014 niet 100 procent. Tabel 1: Nederlandse lease-autopark personenauto s Bestelauto s Totaal totaal NL VNA totaal NL VNA totaal NL VNA groei/krimp groei/krimp -1,1% +2,3% +7,0% +6,6% +0,4% +3,1% aandeel in wagenpark Nederland Bron: RDC, VNA 7,4% 6,7% 16,9% 15,5% 8,3% 7,6% Figuur 2: Marktomvang, uitgedrukt in aantal auto s x 1.000: leasepersonenauto's 528,5 50,5 leasebestelauto's 128,7 12,4 Bron: VNA, RDC VNA niet-vna 5

6 5. Top 10 leasemaatschappijen De top 10 grootste leden van de VNA op alfabetische volgorde: ALD Automotive Alphabet Nederland Arval Athlon Car Lease Nederland BMW Group Financial Services International Car Lease Holding LeasePlan Nederland Mercedes-Benz Financial Services Terberg Leasing Volkswagen Pon Financial Services Bron: VNA Toelichting Omvang in termen van het totaal aantal auto s in lease en wagenparkbeheer. 6. Jaarkilometrage De vooraf ingeschatte kilometrage wijzigt niet ten opzichte van vorig jaar voor personenauto s en laat een lichte stijging zien bij bestelauto s (+2,4 procent). Bij beëindigde contracten van personenauto s zien we een licht hogere kilometerstand (+3,5 procent) en een iets lagere kilometerstand bij bestelauto s (-1,4 procent) dan vooraf was ingeschat. Tabel 2: Jaarkilometrage realisatie personenauto s bestelauto s theoretisch, nieuwe contracten gerealiseerd, beëindigde contracten toename 2014 t.o.v personenauto s bestelauto s absoluut in procenten absoluut in procenten theoretisch, nieuwe contracten % % gerealiseerd, beëindigde contracten % % Bron: VNA 6

7 7. Privélease 84 procent van de VNA-leden hebben privéleaseklanten. Privélease maakt met bijna auto s nagenoeg 3 procent van het leasepersonenautopark uit van de gezamenlijke VNA-leden. Het aantal privéleasecontracten is bijna verdubbeld ten opzichte van 2013: +96 procent. Meer dan 60 procent van de lopende privéleasecontracten (9.070 van de ) is in 2014 afgesloten. Bijna 30 procent van alle lopende privéleasecontracten (ca ) is in 2013 afgesloten. Het verschil tussen het aantal nieuwe contracten (9.070) en de groei (+7.670) is terug te voeren op verlengingen van aflopende contracten, die als nieuw contract gelden. De aanwas van nieuwe privéleasecontracten betreft uitsluitend operationele lease. Privélease heeft alleen betrekking op personenauto s. 4. Privélease verdubbelt in bron: VNA aantal privéleasecontracten naar jaar van afsluiting vóór 2013 nieuw in 2013 nieuw in

8 8. Gemiddelde leeftijd leasepark De gemiddelde leeftijd van de personenauto s in het wagenpark van de VNA-leasemaatschappijen bedraagt bijna twee jaar: 23,4 maanden. Dat is dezelfde gemiddelde leeftijd als in 2013, wat duidt op een stabiel vervangingsproces. In de periode lag de gemiddelde leeftijd enkele maanden lager dan nu, gedurende de recessieperiode liep de gemiddelde leeftijd op tot een hoogste waarde van 26,1 maanden in De gemiddelde leeftijd van de bestelwagens in het wagenpark van de VNA-leasemaatschappijen bedraagt tweeëneenhalf jaar (30,7 maanden). Dat is 1,7 maand jonger dan in De terugloop van de gemiddelde leeftijd van het bestelwagenpark wordt veroorzaakt door de relatief sterke groei van het bestelwagenpark, daardoor is er sprake van relatief veel nieuwe auto s. Zowel bij personenauto s als bestelwagens neemt de gemiddelde leeftijd van het wagenpark af bij de grote leasemaatschappijen en loopt de gemiddelde leeftijd op bij de kleine en middelgrote leasemaatschappijen. De gemiddelde leeftijd heeft betrekking op alle contractvormen: operationele lease, financiële lease en wagenparkbeheer. Tabel 3: Gemiddelde leeftijd leasepark daalt licht 1 totaal VNA personenauto s gemiddelde leeftijd park (maanden) 23,4 verschil met 2013 (maanden) -0,1 procentueel verschil met ,5% Bestelauto s gemiddelde leeftijd park (maanden) 30,7 verschil met 2013 (maanden) -1,7 procentueel verschil met ,7% Bron: VNA 1 de groeicijfers in de tabel zijn gebaseerd op de leasemaatschappijen die de gemiddelde leeftijd van hun wagenpark zowel voor 2013 als voor 2014 specificeerden, daardoor wijken de cijfers in de figuur en in de tabel licht van elkaar af. 8

9 Figuur 4: Bestelwagens gemiddeld een half jaar ouder dan personenauto's maanden bestelwagens personenauto's Bron: VNA gemiddelde leeftijd wagenpark 9. Bijtellingsklasse personenauto s (excl. RTL) De 14-procent-bijtellingsklasse is met 42,9 procent de grootste klasse voor nieuwe lease-auto s in Dit betreft met name auto s die op diesel rijden. Van de nieuw ingezette lease-auto s in 2014 valt 5,4 procent (één op de 18,5 auto) in een van de laagste twee bijtellingsklassen (4 en 7 procent). Het gezamenlijk aandeel van de twee hoogste bijtellingsklassen (20 en 25 procent) is iets meer dan de helft (51,7 procent). Dit betreft met name auto s die op benzine rijden. Tabel 4: Bijtellingsklasse bijtellingsklasse aantal aandeel 4% 715 0,7% 7% ,7% 14% ,9% 20% ,0% 25% ,7% Bron: RDC 9

10 Figuur 5: Meeste auto's in 14-procent-bijtellingsklasse 7% bijtelling; 4,7% 4% bijtelling; 0,7% 25% bijtelling; 13,7% 14% bijtelling; 42,9% 20% bijtelling; 38,0% Bron: RDC nieuwe leasepersonenauto s 2014 naar bijtellingsklasse 10. CO 2 -uitstoot 2 De gemiddelde CO 2 -uitstoot van in 2014 nieuw ingezette leasepersonenauto s bedraagt 99 gram per kilometer. Dat is 4 gram en ook 4 procent minder dan het gemiddelde van de nieuwe leasepersonenauto s van Daarmee lijkt de gemiddelde uitstoot zich te stabiliseren: in de periode bedroeg de gemiddelde jaarlijkse daling 8,6 procent. Figuur 6: CO2-uitstoot nieuwe auto's stabiliseert Bron: RDC gemiddelde CO2-uitstoot (gr/km) per nieuw ingezette leasepersonenauto 2 Het RDC heeft voor 2010, 2011 en 2013 de cijfers met terugwerkende kracht herzien 10

11 11. Contractvormen De omvang van het personenautoleasepark van de VNA volgt het verloop van de recente crisis, maar met een vertraging van ongeveer een jaar. De afgelopen drie jaar is het personenautoleasepark gestaag gegroeid. Binnen dat patroon is de onderlinge verhouding van operationele lease, financiële lease en wagenparkbeheer stabiel. Per ultimo 2014 rijdt 87 procent van het personenautoleasepark in operationele lease, zes procent in financiële lease en zes procent in wagenparkbeheer. Het bestelwagenleasepark volgt een ander patroon, na jaren van krimp is er in groei. In het bestelwagenleasepark is er een gestage omslag van operationele lease richting financiële lease. Per ultimo 2014 rijdt 65 procent van het bestelwagenleasepark in operationele lease, 25 procent in financiële lease en tien procent in wagenparkbeheer. Tabel 5: Contractvormen personen- en bestelauto s Personenauto s operationele lease financiële lease wagenparkbeheer totaal aandeel operationele lease aandeel financiële lease % 6% 5% % 7% 5% % 6% 5% % 6% 4% % 6% 5% % 6% 5% % 6% 5% % 7% 5% % 7% 6% % 6% 6% Bestelauto s operationele lease financiële lease aandeel wagenparkbeheer wagenparkbeheer totaal aandeel operationele lease aandeel financiële lease aandeel wagenparkbeheer % 13% 9% % 13% 10% % 14% 9% % 15% 9% % 16% 10% % 15% 9% % 17% 9% % 18% 9% % 20% 9% % 25% 10% 11

12 Bron: VNA Figuur 7: Personenleasepark VNA groeit, stabiele verhoudingen contractvormen ,9 30,224,2 429,3 32,2 26,6 457,6 32,7 23,7 478,5 33,4 23,6 449,6 28,826,0 440,6 28,625,1 442,5 30,7 25,5 449,4 450,8 33,2 25,2 35,6 30,4 461,8 33,4 33,3 operationele lease financiële lease wagenparkbeheer Bron: VNA leasepersonenauto's (x 1.000) naar contractvorm Figuur 8: Herstel VNA bestelleasewagenpark, aandeel financiële lease neemt toe ,4 15,0 9,8 92,7 16,1 11,8 97,2 101,1 95,2 94,5 92,2 18,4 20,2 20,0 19,4 21,3 12,0 11,9 12,6 11,6 11,7 89,3 85,1 83,4 21,8 24,4 32,2 11,1 11,2 13,1 operationele lease financiële lease wagenparkbeheer Bron: VNA leasebestelauto's (x 1.000) naar contractvorm Toelichting Veranderingen in de omvang van het gezamenlijke park van alle VNA-leden worden zowel veroorzaakt door veranderingen in het ledental van de VNA als door veranderingen in de parkomvang van de leden. 12

13 De definities voor lease en wagenparkbeheer in de telling zijn in 2014 aangescherpt. Deze definitieverandering is niet met terugwerkende kracht doorgevoerd. De gegevens over 2014 sluiten daardoor goed, maar niet 100% aan bij eerdere jaren. Figuur 9: Merendeel leasepersonenauto's in operationele lease wagenparkbeheer 6,3% financiële lease 6,3% operationele lease 87,4% Bron: RDC leasepersonenauto s naar contractvorm Figuur 10: Kwart leasebestelauto's in financiële lease wagenparkbeheer 10,2% financiële lease 25,0% operationele lease 64,8% Bron: RDC leasebestelauto s naar contractvorm 13

14 12. Top 10 nieuwe lease-auto s Personenauto s De populairste leasepersonenauto van 2014 is de Škoda Octavia, met een verkooptotaal van dat is ruim drie maal zoveel als in 2013; in 2013 stond de Octavia op plaats 10. De Peugeot 308 (8.477) komt de top-10 binnen op plaats 2. De VW Golf Sportsvan volgt de VW Golf Plus op, die in 2013 op plaats 4 stond. De nummers 1 en 2 van 2013 zijn verdwenen uit de top-10: de Renault Mégane (ook in 2012 op de eerste plaats) en de Ford Focus. Het verkooptotaal van de nummer 1 in 2014 (9.769) ligt aanzienlijk hoger (+ 19,2 procent) dan het verkooptotaal van de nummer 1 in 2013, de Renault Mégane (8.198). Het gezamenlijk aandeel van de top-10 in de totale lease-nieuwverkopen ( ) bedraagt 49 procent, drie procentpunt meer dan in Bestelauto s De verschuivingen op de ranglijst zijn gering. De VW Caddy en de VW Transporter voeren net als vorig jaar afgetekend de lijst aan. De Ford Transit Connect is nieuw op de lijst, de Peugeot Partner heeft het veld geruimd. Het gezamenlijk aandeel van de top-10 in de totale lease-nieuwverkopen (16.470) bedraagt 69 procent, één procentpunt minder dan in Tabel 6: Top-10 nieuw verkochte leasepersonenauto s naar model personenauto s Bestelauto s Škoda Octavia [10] Volkswagen Caddy [1] Peugeot 308 [-] Volkswagen Transporter [2] Volkswagen Golf 3 (Sportsvan)[4] Opel Vivaro [4] Volvo V40 [3] Volkswagen Crafter [3] Renault Clio [6] Ford Transit Custom [10] Seat Leon [-] Mercedes-Benz Sprinter [9] Audi A3 [8] Renault Trafic [6] Mitsubishi Outlander [-] Renault Kangoo [6] Toyota Auris [-] Opel Combo [7] Volkswagen Polo [9] Ford Transit Connect [-] tussen vierkante haken de top-10 klassering in 2013 Bron: RDC 14

15 Figuur 11: Škoda Octavia rukt onverbiddelijk op Škoda Octavia [10] 2 Peugeot 308 [-] 3 Volkswagen Golf (Sportsvan)[4] 4 Volvo V40 [3] 5 Renault Clio [6] 6 Seat Leon [-] 7 Audi A3 [8] 8 Mitsubishi Outlander [-] 9 Toyota Auris [-] 10 Volkswagen Polo [9] [top-10 positie in 2013] Bron: RDC top-10 nieuwe leasepersonenauto's verkoop 2014 verkoop 2013 Figuur 12: Caddy handhaaft koppositie Volkswagen Caddy [1] 2 Volkswagen Transporter [2] 3 Opel Vivaro [4] 4 Volkswagen Crafter [3] 5 Ford Transit Custom [10] 6 Mercedes-Benz Sprinter [9] 7 Renault Trafic [6] 8 Renault Kangoo [6] 9 Opel Combo [7] 10 Ford Transit Connect [-] verkoop 2014 verkoop 2013 Bron: RDC [top-10 positie in 2013] top-10 nieuwe leasebestelauto's 15

16 13. Onderdelen leasepakket ROB (reparatie, onderhoud en banden) is een dienstenpakket dat vrijwel altijd deel uitmaakt van operationele lease en wagenparkbeheer, en vrijwel nooit van financiële lease. In 2014 verzorgt de leasemaatschappij voor driekwart van de auto s in het wagenpark de cascoverzekering. Bij 63 procent van de auto s in het wagenpark hoort een regeling voor brandstofmanagement, in de vorm van voorschot of verrekening. Bij 62 procent van de auto s in het wagenpark hoort een regeling voor vervangend vervoer. De dekkingsgraad van deze diensten is vergelijkbaar met de situatie in De grote leasemaatschappijen hebben een hogere dekkingsgraad voor deze diensten dan de middelgrote en kleine leasemaatschappijen. Vijftien procent van de auto s in het wagenpark is voor minimaal zeventig procent door de lessee mede-gefinancierd. Tabel 7: Onderdelen leasepakket totaal deel van het park totale vloot % met ROB % met cascoverzekering % met brandstofmanagement % met vervangend vervoer % met financiering door lessee (>70%) % Bron: VNA Figuur 13: Leasepakket is in veel gevallen een totaalpakket ROB cascoverzekering brandstofmanagement vervangend vervoer financiering door lessee (>70%) Bron: VNA 90% 71% 63% 62% 15% aandeel diensten bij lease- en wagenparkbeheercontracten 16

17 Samenstelling: VNA / Periscoop Onderzoek & Advies Deze publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC CDMI) en de leden van de VNA. Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, mei 2015 Gegevens mogen onder bronvermelding worden overgenomen. 17

Deze publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC CDMI) en de leden van de VNA.

Deze publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC CDMI) en de leden van de VNA. Inhoud 1. Omvang leasepark en marktaandeel VNA 3 2. Nieuwe registraties lease 3 3. Ontwikkelingen zakelijke personenauto s 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland 5 5. Top 10 leasemaatschappijen

Nadere informatie

Inhoud. Samenstelling: VNA

Inhoud. Samenstelling: VNA Augustus 2016 Inhoud 1. Omvang leasepark en marktaandeel VNA 3 2. Nieuwe registraties lease 3 3. Ontwikkelingen zakelijke personenauto s 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland 5 5.

Nadere informatie

Inhoud. Samenstelling: VNA

Inhoud. Samenstelling: VNA Inhoud 1. Omvang leasepark en marktaandeel VNA 3 2. Nieuwe registraties lease 3 3. Ontwikkelingen zakelijke personenauto s 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland 5 5. Top 10 leasemaatschappijen

Nadere informatie

Autoleasemarkt. Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen. 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt

Autoleasemarkt. Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen. 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt Autoleasemarkt Jaarcijfers 2009 Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen VNA Jaarcijfers 2009 Autoleasemarkt krimpt als gevolg van economische crisis Door de economische crisis

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2013. www.vna-lease.nl

Autoleasemarkt in cijfers 2013. www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2013 www.vna-lease.nl Inhoud Autoleasing haakt in op tijdgeest 4 1. Lease-auto s in Nederland 6 2. De VNA en haar leden 9 3. Personenauto s 12 4. Bestelauto s 29 5. Leven na de

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2013. www.vna-lease.nl

Autoleasemarkt in cijfers 2013. www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2013 www.vna-lease.nl Inhoud Autoleasing haakt in op tijdgeest 4 1. Lease-auto s in Nederland 6 2. De VNA en haar leden 9 3. Personenauto s 12 4. Bestelauto s 29 5. Leven na de

Nadere informatie

www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012

www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 212 Inhoud Mobiliteit verandert; autoleasing ook 5 1. Lease-auto s in Nederland 6 2. VNA en haar leden 9 3. Personenauto s 12 4. Bestelauto s 27 5. Leven na de

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2013

Autoleasemarkt in cijfers 2013 Autoleasemarkt in cijfers 2013 samenvatting www.vna-lease.nl Autoleasing haakt in op tijdgeest In alle aspecten van onze maatschappij is een trend naar verduurzaming. De autoleasebranche levert als vergroener

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

1. Lease-auto s in Nederland. Figuur 1: 1,1 miljoen zaken(personen)auto s. Privé-auto s < 50% zakelijk gebruikt (86%)

1. Lease-auto s in Nederland. Figuur 1: 1,1 miljoen zaken(personen)auto s. Privé-auto s < 50% zakelijk gebruikt (86%) Autoleasemarkt Jaarcijfers 211 Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen Juni 212 VNA Jaarcijfers 211 Leasen ook in crisistijd aantrekkelijk Voor u liggen de VNA Jaarcijfers

Nadere informatie

Autoleasemarkt. Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen. 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt

Autoleasemarkt. Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen. 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt Autoleasemarkt Jaarcijfers 2009 Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen VNA Jaarcijfers 2009 Autoleasemarkt krimpt als gevolg van economische crisis Door de economische crisis

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015 FISCALE WIJZIGINGEN Prinsjesdag 2015 Data 2015 Year to date 15 september 2015 Inhoudsopgave Wijzigingen per 1 januari 2016 90% leaserijders kiest voor lage bijtelling Top 10 merken en modellen (ranking)

Nadere informatie

Conjunctuur 2012 2013

Conjunctuur 2012 2013 ANALYSE AUTOVERKOPEN 2012 Conjunctuur 2012 2013 In haar meest recente persbericht van 19 december 2012 gaf het Centraal Planbureau (CPB) aan dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2012 opnieuw

Nadere informatie

Jaarcijfers LeasePlan Nederland 2012

Jaarcijfers LeasePlan Nederland 2012 Jaarcijfers LeasePlan Nederland 2012 Top 10 - Bestellingen op merkniveau (geel kenteken) Positie 2012 Automerk Pos. 2011 1 Renault 4 2 Volkswagen 1 3 Peugeot 2 4 Ford 6 5 BMW 8 6 Audi 5 7 Opel 7 8 Volvo

Nadere informatie

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013 nationaal zakenauto onderzoek 2013 WAT WIL de zakelijke rijder? en WAT WIL de Werkgever? BIJLAGENRAPPORT nationaal zakenauto onderzoek 2013 NZO 2013 Basisanalyses Berijders Onderwerpen: 1. De Zakenauto

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Bijlagenrapport BERIJDERS NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK

Nadere informatie

JA, Volkswagen Abonnement.

JA, Volkswagen Abonnement. ! JA, ik wil een abonnement op een up!, Polo, Polo BlueMotion, Golf, Golf Cabrio, Golf Plus, Beetle, Touran, Jetta of Passat en betaal één vast maandbedrag. Volkswagen Abonnement. Voorbeeld: U rijdt al

Nadere informatie

Audi Private Lease. Compleet Audi. ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 1

Audi Private Lease. Compleet Audi. ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 1 Audi Private Lease Compleet Audi ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 1 20-01-12 11:19 ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 2 20-01-12 11:19 Audi Private Lease Vanaf nu kunt u ook eenvoudig

Nadere informatie

AUTOMOTIVE ONDERZOEK

AUTOMOTIVE ONDERZOEK AUTOMOTIVE ONDERZOEK Inhoudsopgave Inleiding... 3 Highlights... 3 In welk merk auto rijdt de directeur?... 4 Verdeling per sector... 5 Verdeling op basis van aantal medewerkers... 6 Verdeling op basis

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Presenta#e belangrijkste onderzoeksresultaten Eric Vousten VMS Research Intelligence Strategy Driving Business, 24 september 2014 Thema 2014 HOE ZAKELIJK IS DE ZAKELIJKE

Nadere informatie

Nationaal Zakenauto Onderzoek. Effecten van milieubeleid op zakelijke mobiliteit

Nationaal Zakenauto Onderzoek. Effecten van milieubeleid op zakelijke mobiliteit Nationaal Zakenauto Onderzoek 2009 Effecten van milieubeleid op zakelijke mobiliteit Samenvatting In september heeft RDC in samenwerking met Automobiel Management onderzoek gedaan naar de effecten van

Nadere informatie

Financieren. Leasen. Verzekeren.

Financieren. Leasen. Verzekeren. ZONDER ZORGEN GENIETEN VAN EEN NIEUWE SEAT SEAT Abonnement Financieren. Leasen. Verzekeren. GEEN AFSCHRIJVING, RENTE OF RESTSCHULD. EN VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD KAN IK GEWOON NAAR MIJN EIGEN MERKDEALER.

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Bijlagenrapport BEDRIJVEN NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 juni 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)?

ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 Nationaal Zakenauto Onderzoek 2014 Wat wil de werkgever?

Nadere informatie

Get Sticky - www.getsticky.nl - 06 835 368 13 info@getsticky.nl

Get Sticky - www.getsticky.nl - 06 835 368 13 info@getsticky.nl Personenauto Personenauto Uw auto is uw visitekaartje. Voor een snelle toename van uw naamsbekendheid kunt u uw auto bij ons laten beletteren. Een betere manier van marketing is er niet, een auto met de

Nadere informatie

Nationaal Occasion Onderzoek

Nationaal Occasion Onderzoek Nationaal Occasion Onderzoek Resultaten 2014 Peter Odding 3 juli 2014 VWE in cijfers Nationaal Occasion Onderzoek 2014 Hoofdconclusie 1: Occasionverkopen dalen Occasionverkopen verder gedaald, echter tekenen

Nadere informatie

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 ALD WHITEPAPER AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 VOORWOORD MATTHIEU VAN TELLINGEN Beste wagenparkverantwoordelijke, HR-, Finance- of andere professional, Mogelijk heeft u er al over gelezen of misschien bent

Nadere informatie

Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA.

Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA. Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA. ŠKODA Bank ŠKODA Leasing FINANCIEREN. LEASEN. VERZEKEREN. VWBAN214-01 SKODA Abonnement Brochure v7.indd 1 24-05-12 09:22 VWBAN214-01 SKODA Abonnement

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 oktober 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Nederlandse mediators vereniging. Nederlandse mediators vereniging

Nederlandse mediators vereniging. Nederlandse mediators vereniging Nederlandse mediators vereniging Nederlandse mediators vereniging Wie is Alphabet? Alphabet is onderdeel van de BMW Group en is actief in 18 verschillende landen. Hoewel Alphabet een dochteronderneming

Nadere informatie

Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij

Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij Breukelen, 28 oktober 2009 June 17, 2008May 22, 2008 Page 1 Facts & Figures LeasePlan Wereldwijd Opgericht in 1963 1.4 miljoen voertuigen wereldwijd

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 december 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning tabellenboek \inisterie van Verkeer en Waterstaat 'irectoraatgeneraal Rijkswaterstaat Colofon Uitgave:

Nadere informatie

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant IP/04/285 Brussel, 2 maart 2004 Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant Het jongste verslag over autoprijzen toont aan dat op alle markten de prijsconvergentie

Nadere informatie

CAR PROGRAM FM GROUP BENELUX

CAR PROGRAM FM GROUP BENELUX Deze incentive is voor jou: Als je distributeur bent met een minimum level van en met een minimale commissie van 515 netto uit het eerste marketing plan ( Magnolia ) FM GROUP BENELUX CAR PROGRAM FM GROUP

Nadere informatie

PROMOTIE SEPTEMBER 2012

PROMOTIE SEPTEMBER 2012 60 % korting op alle Eurorepar oliefilters multimerk E149095 Bruto 7,74 Nu netto per stuk 3,10* Audi A2, Seat Arosa, Cordoba, Ibiza II & III, Leon I, Toledo II, Skoda Fabia I, Octavia I & II, Volkswagen

Nadere informatie

Ga vooruit naar een duurzame toekomst.

Ga vooruit naar een duurzame toekomst. Ga vooruit naar een duurzame toekomst. Rijden op OGO CNG is schoner, goedkoper en makkelijk. Verder vooruit Inhoudsopgave Duurzame en betaalbare mobiliteit binnen handbereik 4 Groeiende behoefte naar duurzaamheid

Nadere informatie

Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk

Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk Persbericht Hilversum, 8 januari 2008 Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk Het wordt financieel steeds interessanter om een milieuvriendelijke auto te kiezen. Uit de door Vroemm.nl ontwikkelde

Nadere informatie

ZAKENAUTO IN NEDERLAND

ZAKENAUTO IN NEDERLAND NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2015 ZAKENAUTO IN NEDERLAND DATA - ANALYSES - TRENDS NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2015 DATA - ANALYSES - TRENDS Dit rapport is een beknopte weergave van de resultaten van

Nadere informatie

1 van :17

1 van :17 1 van 6 29-7-2009 17:17 Sluit venster TOP10 Zuinige auto's - diesel juli 2009 De TOP10 is tot stand gekomen door ANWB en Stichting Natuur en Milieu. Toelichting samenstelling KLEIN DIESEL PRINTEN 1 (1)

Nadere informatie

Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013. Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders?

Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013. Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders? Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013 Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders? 2 Leadopvolging 2013 Vereniging Auto Van De Zaak KWALITEITSMETING LEADOPVOLGING 2013 3 Leadopvolging

Nadere informatie

APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004

APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004 APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004 APK Onderzoek, december 2003 - januari 2004 Onderzoek onder automobilisten. blz. 3 Uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

WE HELPEN U GRAAG OP WEG. mobiliteit op maat

WE HELPEN U GRAAG OP WEG. mobiliteit op maat WE HELPEN U GRAAG OP WEG mobiliteit op maat Autoverhuur voor de zakelijke en particuliere markt EASYRENT WEET WAAR U NAARTOE WILT EasyRent Autoverhuur is de specialist in autoverhuur voor de zakelijke

Nadere informatie

TARIEVEN EN VOORWAARDEN

TARIEVEN EN VOORWAARDEN ARVAL SHORT-TERM RENTAL TARIEVEN EN VOORWAARDEN We care about cars. We care about you. A Renault Twingo v.a. EUR 16,50 B Opel Corsa v.a. EUR 19,00 C Ford Focus v.a. EUR 25,00 D Renault Scénic v.a. EUR

Nadere informatie

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Automania.be Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Gepubliceerd: 08.05.2014 Een studie rond het omslagpunt tussen rijden op benzine, diesel of elektriciteit, onlangs uitgevoerd

Nadere informatie

Aanbiedingen geldig t/m zondag 26 april 2015. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. 30% tot. korting. Daar wordt jouw auto beter van!

Aanbiedingen geldig t/m zondag 26 april 2015. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. 30% tot. korting. Daar wordt jouw auto beter van! Aanbiedingen geldig t/m zondag 26 april 2015. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. 10-daagse tot 30% Daar wordt jouw auto beter van! Wisselen! wisselen Wissel nu jouw banden! Je bent waarschijnlijk

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 juni 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 juni 2016) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Cijfers, feiten, trends [INSIDE] PRIVATE LEASE. nr 1-2016 IN PRIVATE LEASE INSIDE NR1: Ruime verdubbeling private leasemarkt in 2015.

Cijfers, feiten, trends [INSIDE] PRIVATE LEASE. nr 1-2016 IN PRIVATE LEASE INSIDE NR1: Ruime verdubbeling private leasemarkt in 2015. PRIVATE LEASE IN PRIVATE LEASE INSIDE NR1: nr 1-2016 Ruime verdubbeling private leasemarkt in 2015 JustIndex Profiel van de private leaserijder Kabinetsplannen autobelastingen pakken positief uit voor

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015. Ingrid Allemekinders Partner Tax EY Belastingadviseurs LLP

Prinsjesdag 2015. Ingrid Allemekinders Partner Tax EY Belastingadviseurs LLP Prinsjesdag Ingrid Allemekinders Partner Tax EY Belastingadviseurs LLP Agenda - Vermogen - Auto - Meer werken loont - Overige topics Vermogen The better the question. The better the answer. The better

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement is een vak

Mobiliteitsmanagement is een vak Mobiliteitsmanagement is een vak Wat doet de Mobiliteitsmanager van het Jaar anders dan zijn vakgenoten? En wat merken zijn forenzende collega s daarvan? Die vragen stelden we aan André de Boer, senior

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

WAT WIL de. en WAT WIL de werkgever? nationaal zakenauto onderzoek 2013

WAT WIL de. en WAT WIL de werkgever? nationaal zakenauto onderzoek 2013 NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2013 WAT WIL de zakelijke rijder? en WAT WIL de werkgever? nationaal zakenauto onderzoek 2013 Nationaal Zakenauto Onderzoek 2013 Wat wil de zakelijke rijder en wat wil de

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen.

Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen. Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen. Leasen, onmisbaar in de zakenwereld. Meer en meer bedrijven geven het beheer van hun wagenpark, groot of klein, uit handen. Leasen is eerder regel dan

Nadere informatie

BANDEN, VELGEN EN AUTOSERVICE. Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter

BANDEN, VELGEN EN AUTOSERVICE. Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter De belangrijkste oorzaak van auto-ongelukken in de winter, is een slechte voorbereiding op de weersomstandigheden. Hierbij

Nadere informatie

47% " Dealerbeurt voor een KwikFit prijs" tot. voordeliger MERKBEURT. Behoud van fabrieksgarantie

47%  Dealerbeurt voor een KwikFit prijs tot. voordeliger MERKBEURT. Behoud van fabrieksgarantie Aanbiedingen geldig van zondag 14 februari t/m zondag 13 maart 2016. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. " Dealerbeurt voor een KwikFit prijs" MERKBEURT tot 47% voordeliger Behoud van fabrieksgarantie

Nadere informatie

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan.

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Aanpassen en anticiperen Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Autodistributie KERNCIJFERS (in miljoen EUR) 2004 2003

Nadere informatie

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 1 Brochure ALD electric INLEIDING Ons ALD electric aanbod is bijzonder volledig, met zowel oplaadbare hybrides (plug-in), elektrische auto s met verlengde

Nadere informatie

Bijtellingsfeest autobranche voorbij

Bijtellingsfeest autobranche voorbij Vooruitzicht Automotive Bijtellingsfeest autobranche voorbij Kater voor Automotive na uitzonderlijk 2015 Bijtellingsfeest leidt tot hoge omzet 2015 Aanscherping bijtelling per 2016 resulteerde in run op

Nadere informatie

Lisv Besluit normbedragen voorzieningen 1998

Lisv Besluit normbedragen voorzieningen 1998 Lisv Besluit normbedragen voorzieningen 1998 Het Landelijk instituut sociale verzekeringen, Gelet op artikel 43, vierde lid, onder d, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997; Besluit: Artikel

Nadere informatie

Wie? www.localcarlease.nl. www.localcarlease.nl. 0337 A4 sets Local Car Lease.indd 1 03-04-13 09:56

Wie? www.localcarlease.nl. www.localcarlease.nl. 0337 A4 sets Local Car Lease.indd 1 03-04-13 09:56 Wie? 0337 A4 sets Local Car Lease.indd 1 03-04-13 09:56 Wie? Local Car Lease is een merkonafhankelijke en niet bankgebonden autoleasemaatschappij. Er is gekozen voor een samenwerking met Business Lease

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2464 Vragen van de leden

Nadere informatie

Top10 Zuinige auto's: Klein Diesel April 2008

Top10 Zuinige auto's: Klein Diesel April 2008 Top10 Zuinige auto's: Klein Diesel 1-3 4 5 Merk Seat Volkswagen MINI Fiat Fiat Model Ibiza Polo Cooper D 500 Panda 1.4 TDI DRF 1.4 TDi DRF Trendline 1.3 Multijet 16v 1.3 Multijet 16v 81 KW Ecomotive 3

Nadere informatie

De laagste prijs in de Benelux

De laagste prijs in de Benelux AUDI De laagste prijs in de Benelux Verzendkosten: 4,95 Levertijd 5-10 werkdagen 232023 39,95 232023 39,95 05/2003-2012 232013 44,95 232030 44,95 232029 44,95 232030 44,95 232029 44,95 232031 44,95 A4

Nadere informatie

Merk en type Sterke punten Zwakke punten Opmerkingen Inh. kofferbak Vanafprijs Eindoordeel Testjaar Alfa Romeo Giulietta

Merk en type Sterke punten Zwakke punten Opmerkingen Inh. kofferbak Vanafprijs Eindoordeel Testjaar Alfa Romeo Giulietta Kinderzitjes in de auto Merk en type Sterke punten Zwakke punten Opmerkingen Inh. kofferbak Vanafprijs Eindoordeel Testjaar Alfa Romeo Giulietta * Gordels achterin zijn te kort * De passagiersairbag kan

Nadere informatie

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland Oer de nieuwsbrief voor medewerkers van ingels openbare scholengemeenschap Unieke -mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland In het onderwijs heb je zelden vanuit je functie het recht op een auto.

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen Arno Schroten CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 De afgelopen weken stond de autobranche in het teken van de autobelastingen in 2016.

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

Auto s: de top 5. Test.

Auto s: de top 5. Test. Auto s: de top 5 U vindt hier voor elke categorie van wagens op de Belgische markt telkens de 5 modellen die het best scoorden in onze tests. Op onze website kunt u meer gedetailleerde informatie terugvinden

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Onderzoek Rolling Wheel

Onderzoek Rolling Wheel Onderzoek Rolling Wheel Mei 2013 Parameters van het onderzoek Validatie van de steekproef Resultaten van het onderzoek Waargenomen marktaandelen Parameters van het onderzoek Parameters van het onderzoek

Nadere informatie

Wet & Fiscus Wijzer. Informatie over fiscale wijzigingen van 2016 en de Autobrief II: autobelastingen 2017-2020

Wet & Fiscus Wijzer. Informatie over fiscale wijzigingen van 2016 en de Autobrief II: autobelastingen 2017-2020 Wet & Fiscus Wijzer Informatie over fiscale wijzigingen van 2016 en de Autobrief II: autobelastingen 2017-2020 2 Belastingplannen 2016 De maatregelen zijn bekend. Wat staat u te wachten in 2016 op het

Nadere informatie

PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN!

PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN! PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN! PEUGEOT LEASE HELPT U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE UIT HET GAMMA VAN PEUGEOT PRIVATE LEASE KUNT U EEN AUTO KIEZEN DIE BIJ U PAST. WE BIEDEN PRIVATE

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 april 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Zicht op zakelijke (auto)mobiliteit

Zicht op zakelijke (auto)mobiliteit Zicht op zakelijke (auto)mobiliteit Definitief rapport Opdrachtgever: Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) Rotterdam, 13-05-2011 Zicht op zakelijke (auto)mobiliteit Definitief rapport

Nadere informatie

Green Car Solution. Group Facility Services en mvo september 2008 pagina 1 van 5 1 van 8. Green Car Solution Centraal Beheer Achmea & WagenPlan

Green Car Solution. Group Facility Services en mvo september 2008 pagina 1 van 5 1 van 8. Green Car Solution Centraal Beheer Achmea & WagenPlan Green Car Solution S c h o o n e n v o o r d e l i g l e a s e n Group Facility Services en mvo september 2008 pagina 1 van 5 1 van 8 Green Car Solution S c h o o n e n v o o r d e l i g l e a s e n Green

Nadere informatie

40 % Prijzen slag! korting. tot. 10 dagen lang voordeel. Daar wordt je auto beter van!

40 % Prijzen slag! korting. tot. 10 dagen lang voordeel. Daar wordt je auto beter van! Aanbiedingen geldig t/m zondag 28 juni 2015. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. 10 dagen lang voordeel 40 tot Daar wordt je auto beter van! 40 tot Op alle kleine en grote onderhoudsbeurten

Nadere informatie

Autoleasing en wagenparkbeheer, vormen van externe dienstverlening Mr. A.W.A. Joosen Geheel herziene derde druk, 2004

Autoleasing en wagenparkbeheer, vormen van externe dienstverlening Mr. A.W.A. Joosen Geheel herziene derde druk, 2004 Autoleasing en wagenparkbeheer, vormen van externe dienstverlening Mr. A.W.A. Joosen Geheel herziene derde druk, 2004 Inhoud Voorwoord I Algemeen 2. Verandering als constante a. Omgevingsfactoren b. Vraagzijde

Nadere informatie

PREMIUM RUBBEREN KOFFERBAKMATTEN

PREMIUM RUBBEREN KOFFERBAKMATTEN De laagste prijs in de Benelux Verzendkosten: 4,95 Levertijd 5-10 werkdagen AUDI A1 Hatchback 3-deurs Vanaf 2010 232023 39,95 A1 Sportback 5-deurs vanaf 2012 232023 39,95 A3 Hatchback 3-deurs / Sportback

Nadere informatie

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003 Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Geschiedenis Athlon Holding oprichting als Riva (Amsterdam); eerste aandeelhouder Albert Heijn 1916 eerste

Nadere informatie

Slim leasen! Nieuwe mobiliteit voor bedrijven en overheden

Slim leasen! Nieuwe mobiliteit voor bedrijven en overheden EnergieTransitie - Creatieve Energie Bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten zich gezamenlijk in om ervoor te zorgen dat de energievoorziening in 2050 duurzaam

Nadere informatie

Brandstof Inschrijvingen Aandeel Diesel % Benzine % Gas (LPG) % Hybride 114 0% Elektrisch 3 0%

Brandstof Inschrijvingen Aandeel Diesel % Benzine % Gas (LPG) % Hybride 114 0% Elektrisch 3 0% Barometer van de occasiewagenmarkt 2010 Inleiding AutoScout24 heeft een grondige studie gemaakt van de Belgische markt van occasiewagens. De studie baseert op de inschrijvingscijfers van DIV en Febiac,

Nadere informatie

Personenauto's met een energielabel A of B; per voertuigklasse. Voertuigklasse A - Mini's of stadsauto's. Benzinemotor en energielabel A

Personenauto's met een energielabel A of B; per voertuigklasse. Voertuigklasse A - Mini's of stadsauto's. Benzinemotor en energielabel A Personenauto's met een energielabel A of B; per voertuigklasse. Voertuigklasse A - Mini's of stadsauto's Citroën C1 1.0 50 kw 3-drs H5 A 109 g/km Citroën C1 1.0 50 kw 3-drs sensodrive A5 A 109 g/km Citroën

Nadere informatie

Tevredenheid over leasemaatschappijen inzichtelijk gemaakt. Ranking Leasemaatschappijen 2011

Tevredenheid over leasemaatschappijen inzichtelijk gemaakt. Ranking Leasemaatschappijen 2011 Tevredenheid over leasemaatschappijen inzichtelijk gemaakt. Ranking Leasemaatschappijen 2011 www.verenigingautovandezaak.nl Voorwoord Voor u ligt de eerste editie van de rapportage ranking leasemaatschappijen.

Nadere informatie

Maak direct online een afspraak op www.kwikfit.nl/airco-onderhoud

Maak direct online een afspraak op www.kwikfit.nl/airco-onderhoud Aanbiedingen geldig van zondag 17 mei t/m zondag 14 juni 2015. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Koelt de airco slecht of last van nare luchtjes? Kom nu naar KwikFit voor de gratis aircocheck.

Nadere informatie

VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015

VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015 1 VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015 Voorwoord 3 VOORWOORD Tot ons genoegen zien wij elk

Nadere informatie

Parallelimport van occasions

Parallelimport van occasions Parallelimport van occasions De gevolgen en ontwikkelingen van parallelimport voor de binnenlandse handel in occasions Een afstudeeronderzoek van: Mark Rosijn In opdracht van: Heumen, September 2010 -

Nadere informatie

CO 2 -FOOTPRINT ANALYSE TIMMERHUIS GROEP ANALYSE 2014 JANUARI-DECEMBER (27-01-2015)

CO 2 -FOOTPRINT ANALYSE TIMMERHUIS GROEP ANALYSE 2014 JANUARI-DECEMBER (27-01-2015) CO 2 -FOOTPRINT ANALYSE TIMMERHUIS GROEP ANALYSE 2014 JANUARI-DECEMBER (27-01-2015) 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom wordt de CO 2 -footprint van Timmerhuis

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemers 2017

Onderzoek Ondernemers 2017 Onderzoek Ondernemers 2017 Onderzoeksrapport autogebruik van ondernemers 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevens respondenten 4 Resultaten 5 1. De ondernemer 5 2. De auto en het autogebruik

Nadere informatie

RODI Personenauto s 2014. Relatie Onderzoek Dealer Importeur

RODI Personenauto s 2014. Relatie Onderzoek Dealer Importeur RODI Personenauto s 14 Relatie Onderzoek Dealer Importeur Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 4-5 Rangorde waarderingscijfers 6 Verschil 14 t.o.v. 13 6 Alfa Romeo 7 Audi 8 BMW/MINI 9 Citroën Fiat 11 Ford 12

Nadere informatie

SEAT PRIVATE LEASE. Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT PRIVATE LEASE. Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT PRIVATE LEASE Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT PRIVATE LEASE Rijd voor één vast maandbedrag een

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 FACTSHEET AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 Leasen met voorrang VOORWOORD Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe belastingregels voor bijtelling van leaseauto s. Dat kan betekenen dat leaseauto s waarvan het contract

Nadere informatie

Signalen van herstel voor automotive sector

Signalen van herstel voor automotive sector Automotive Kwartaalbericht ING Economisch Bureau Signalen van herstel voor automotive sector Licht aan het einde van de tunnel De markt voor nieuwe personenauto s kent een forse daling in de eerste helft

Nadere informatie