CAR-PASS behoedt je voor. illusies met de kilometerteller...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAR-PASS behoedt je voor. illusies met de kilometerteller..."

Transcriptie

1 CAR-PASS behoedt je voor illusies met de kilometerteller... Jaarverslag 2008

2 Inhoud Woord van de voorzitter 5 Inleiding 6 Facts & Figures 8 Juridisch 14 Jaarverslag 2008 Communicatie 16 CAR-PASS als instrument tegen de fraude 20 Kerncijfers 23 Wie is wie? 24 Dit verslag geeft uitvoering aan artikel 2 2 van het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 betreffende de erkenning van en de controle op de vereniging die is belast met registratie van de kilometerstand van voertuigen. 3

3 Woord van de voorzitter Woord van de voorzitter Het CAR-PASS systeem heeft het afgelopen jaar blijk gegeven van maturiteit en van een opmerkelijke operationele stabiliteit, zoveel is duidelijk bij het overlopen van dit jaarverslag. Dit is in de eerste plaats te danken aan de medewerking van meer dan professionelen uit de automobielsector, die vorig jaar miljoenen kilometerstanden aan CAR-PASS hebben meegedeeld. We willen hen hiervoor bedanken en ook feliciteren voor hun waardevolle bijdrage aan de constante verbetering van het imago van de automobielsector in het algemeen en dat van de handel in occasievoertuigen, in het bijzonder. Woord van de voorzitter Voor een hoge betrouwbaarheid van het CAR-PASS systeem is het immers noodzakelijk dat voldoende gegevens, uit diverse onafhankelijke bronnen, worden meegedeeld. Daarom blijven de medewerking van de sector, het volume aan meegedeelde kilometerstanden en de kwaliteit van de data, permanente aandachtspunten voor CAR-PASS. In 2008 hebben de rechtbanken de CAR-PASS wetgeving in praktijk gebracht. Dit heeft geleid tot: de veroordeling van een onderneming die weigerde om gegevens mee te delen; de verbreking van een verkoop omdat de verkoper geen CAR-PASS had bezorgd aan de koper; het uitspreken van zware straffen voor het terugdraaien van kilometertellers. We roepen alle betrokkenen hierbij op om de wetgeving dan ook stipt na te leven. CAR-PASS heeft talrijke communicatiecampagnes gevoerd, o.a. het uitzenden van radiospots, om de naambekendheid te verbeteren en de kopers van tweedehands voertuigen te sensibiliseren. Maar we zijn er ons ten volle van bewust, dat hier nog veel werk moet worden verzet. In de toekomst zal CAR-PASS daarom zijn inspanningen op dat vlak verder zetten. CAR-PASS pleit, samen met de FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Economie, voor een internationale samenwerking om de fraude met de kilometerteller in de internationale voertuighandel te bestrijden. We streven in de eerste plaats naar een uitwisseling van gegevens met de buurlanden. Philippe Pirson i Olivier Goies ii i Voorzitter tot 8 maart 2009 ii Voorzitter vanaf 8 maart

4 Inleiding Inleiding CAR-PASS vzw is de vereniging die, in uitvoering van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, als opdracht heeft de kilometerstand van de voertuigen te registreren. De vzw is daartoe erkend door het Koninklijk Besluit van 4 mei CAR-PASS staat in verbinding met de professionelen van de automobielsector, die maandelijks ongeveer 1 miljoen kilometerstanden aanleveren. Dat kan op elektronische wijze gebeuren via het doorsturen van gestructureerde bestanden (FTP) of door het inbrengen van de kilometerstanden op het beveiligde gedeelte van de CAR-PASS website. De professionelen die niet geïnformatiseerd zijn, kunnen gebruiken maken van de fax of het standaardformulier via de post verzenden. CAR-PASS ontvangt ook dagelijks van de 76 keuringscentra een bestand met de kilometerstanden van alle voertuigen die gedurende de dag een technische controle hebben ondergaan. CAR-PASS staat ook in verbinding met de KBO (Kruispuntbank van ondernemingen). Op die manier ontvangt de vzw informatie over de nieuwe ondernemingen die in de automobielsector actief worden, of wijzigingen aan de situatie of de gegevens van bestaande ondernemingen in de sector. Het onderstaande schema stelt de uitwisseling van al deze data voor. 76 stations techn. keuring DIV eerste inschrijving professionelen Het zijn ook de keuringscentra die de CAR-PASS certificaten afleveren ter gelegenheid van de tweedehands keuring. Zij sturen hiervoor een elektronische aanvraag naar CAR-PASS, waarop binnen de 5 minuten een antwoord moet komen. CAR-PASS stuurt de opgeslagen kilometerstanden van het betrokken voertuig terug naar het keuringscentrum, dat ze afdrukt op beveiligd papier. Een nieuwe CAR-PASS is geboren. Tijdens drukke perioden worden er meer dan CAR-PASS en per dag afgedrukt. De maximale responstijd van 5 minuten werd het afgelopen jaar in 99,9 % van de gevallen gerespecteerd. CAR-PASS certificaten CAR-PASS requests chassis + km + datum FTP web fax/post CAR-PASS ontvangt dagelijks een bestand van de DIV (Dienst inschrijving voertuigen), met daarin de chassisnummers die daags voordien voor het eerst in België werden ingeschreven. Het betreft hier zowel nieuwe voertuigen, als ingevoerde tweedehands voertuigen. Het gaat hier dagelijks om tot nieuwe chassisnummers. KBO nieuwe ondernemingen DIV: Dienst voor Inschrijving van Voertuigen KBO: Kruispunt Bank van Ondernemingen FTP: File Transfer Protocol 6 7

5 Facts & Figures Facts & Figures Aanlevering van kilometerstanden Op 31 december 2008 bevatte de databank in totaal 68,95 miljoen kilometerstanden. In 2008 heeft CAR-PASS bijna 13 miljoen kilometerstanden in haar databank geladen, hetzij gemiddeld meer dan 1 miljoen per maand, of zo n data per werkdag. Deze gegevens betroffen verschillende voertuigen (93,3 % van het ingeschreven park). Verworpen gegevens of bestanden worden hier niet meegerekend. We stellen een daling met 4,1 % vast in vergelijking met Deze daling in het aantal doorgestuurde gegevens is het sterkst bij de ondermeningen die werken via de website of per fax. Dit kan deels te wijten zijn aan de economische situatie, maar het vermoeden rijst dat een aantal ondernemingen de gegevens minder stipt meedelen. Het gaat hier om een belangrijk aandachtspunt voor de vzw, aangezien heel het CAR-PASS systeem steunt op de aanlevering van voldoende gegevens uit zo veel mogelijk onafhankelijke bronnen. Slechts 60,0 % van de ondernemingen zijn regelmatige leveranciers en leverden 100 kilometerstanden of meer aan. 392 gebruikers overstijgen de kilometerstanden per jaar. indeling ondernemingen naar volume van de aangeleverde data minder dan 100 gegevens ,0 % 100 en < ,4 % 1000 en < ,8 % ,8 % totaal ,0 % kilometerstanden ontvangen in vs 2007 technische controle (GOCA) ,93 % ,11 % -4,6 % professionelen via FTP ,95 % ,65 % 0,3 % professionelen via website ,68 % ,44 % -20,3 % professionelen via fax/post ,44 % ,80 % -16,2 % professionelen hebben in 2008 geen gegevens aan CAR-PASS meegedeeld. Daarvan hebben er zich weliswaar ooit geactiveerd, maar verder hebben ze vorig jaar geen teken van leven gegeven. Hieronder vindt u een overzicht van de 30 belangrijkste dataleveranciers. Zij leverden in kilometerstanden. Dit is 44,2 % van het totaal. De rangschikking wordt aangevoerd door de ondernemingen die de technische keuring uitvoeren. AUTOVEILIGHEID KONINKLIJKE BELGISCHE TOURING CLUB totaal ,00 % ,00 % -4,1 % STUDIEBUREEL VOOR AUTOMOBIELTRANSPORT GASPAR MOTORS ANTWERPEN We merken dat 97,56 % van alle kilometerstanden elektronisch wordt aangeleverd, hoofdzakelijk via FTP. Slechts 2,44 % van alle data komt toe per fax of per post. In totaal hebben professionelen in 2008 minstens 1 kilometerstand aangeleverd. Bijna de helft van alle professionelen gebruikt hiervoor de website. In datavolume vertegenwoordigt dit echter minder dan 10 % van de aangeleverde data. Bij de faxgebruikers is de verhouding: 15,9 % van de gebruikers levert 2,44 % van de data. De grote dataleveranciers zijn de FTP gebruikers (inclusief de technische controle). 35,6 % van de ondernemingen leveren immers 88,88 % van de gegevens aan. aantal gebruikers ingedeeld volgens communicatiemedium gebruikers fax/post ,9 % gebruikers FTP ,6 % gebruikers website ,5 % totaal ,0 % KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN A.I.B.V. AUTOSECURITE CENTRUM VOOR TECHNISCHE AUTOMOBIELINSPECTIE BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE BUREAU D INSPECTION AUTOMOBILE CARGLASS AUTOMOBIEL - CONTROLE EN TECHNIEK SCHOUWINGSCENTRUM VOOR AUTO S D IETEREN VAB PEUGEOT DISTRIBUTIE SERVICE CITROEN BELUX BULLMAN GARAGE PIRET (WAVRE) VULCO BELGIUM MIDAS RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM GARAGE VALCKENIER BEERENS MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG AUTO SATELLITES GARAGE P. SCHYNS LIEGE HOUTTEQUIET DONCKERS-SCHOTEN GARAGE RIETJE 8 9

6 Facts & Figures Voertuigen in de databank De databank van CAR-PASS bevat alle chassisnumers van voertuigen die de laatste decennia in België werden ingeschreven. Dit zijn er bijna 16,4 miljoen. Daarvan behoren er 5,7 miljoen tot het ingeschreven park. Per ingeschreven voertuig bevat de databank gemiddeld 8,05 kilometerstanden. Per merk zijn er grote verschillen in het gemiddeld aantal kilometerstanden per ingeschreven voertuig, die vooral te verklaren zijn door de beschikbaarheid van historische data bij de opstart van de databank. Hieronder vindt u de top 30. AUDI 11,65 SEAT 7,81 We kunnen ook het aantal geregistreerde kilometerstanden bekijken in functie van de leeftijd van het voertuig en vergelijken met de situatie het jaar voordien. De grafiek toont zeer duidelijk de jaarlijkse aangroei van de databank voor het ingeschreven wagenpark. Die bedraagt meer dan 2 kilometerstanden per voertuig voor de voertuigen jonger dan 15 jaar. Het maximum bevindt zich bij de voertuigen in hun 13de levensjaar, waarvoor CAR-PASS over gemiddeld 13,0 kilometerstanden beschikt. Vanaf de leeftijd van 15 jaar vermindert de instroom aan kilometerstanden. AANTAL GEREGISTREERDE KILOMETERSTANDEN VOLKSWAGEN 11,54 OPEL 7,76 SAAB 10,44 ALFA ROMEO 7,60 14,0 BMW 9,95 VOLVO 8,94 SUBARU 8,76 NISSAN 8,49 ROVER 8,45 MITSUBISHI 8,43 MAZDA 8,41 MERCEDES 8,37 RENAULT 8,36 DAIHATSU 7,55 LANCIA 7,48 IVECO 7,47 FORD 7,38 JEEP 7,13 HONDA 7,11 PEUGEOT 6,98 PORSCHE 6,92 FIAT 6,90 aantal geregistreerde kilometerstanden 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2, DAEWOO 7,93 CHRYSLER 7,86 LANDROVER 7,84 TOYOTA 6,85 JAGUAR 6,80 SUZUKI 6, leeftijd van het voertuig jaar

7 Facts & Figures Productie van de CAR-PASS In 2008 heeft CAR-PASS in totaal kilometertellercertificaten afgeleverd; een daling met 0,90 % in vergelijking met Dit is een weerspiegeling van de evolutie van de inschrijvingen van tweedehands auto s en bestelwagens. AANTAL AFGELEVERDE CAR-PASS EN gratis betalend occasiewagen bij verkoop gemiddeld km op de teller heeft staan en bijna 8 jaar oud is. 11,4 % van de occasies wordt verkocht met een tellerstand boven de km. 1,7 % zit zelfs boven de km. KILOMETERSTAND BIJ VERKOOP OCCASIE 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% januari 2008 februari 2008 maart 2008 april 2008 AANDEEL CAR-PASS EN MET MINSTENS 4 KILOMETERSTANDEN mei 2008 juni 2008 juli 2008 Het aandeel van de certificaten dat minstens 4 kilometerstanden bevatte, is gestegen van gemiddeld 72,24 % in 2007 tot gemiddeld 77,25 % in Hetgeen de gestage opvulling van de databank bewijst. augustus 2008 september 2008 oktober 2008 november 2008 december % Kijken we naar de leeftijd van de voertuigen voor dewelke in 2008 een CAR-PASS werd afgeleverd, dan stellen we vast dat 26,1 % jonger is dan 4 jaar, en 66,4 % de 10 jaar niet overschrijdt. In 2008 werden CAR-PASS en afgeleverd voor oldtimers (minstens 25 jaar) CAR-PASS certificaten werden aangevraagd bij de import van een tweedehands voertuig, dit is 7,08 %. Dit percentage is stabiel gebleven in vergelijking met vorig jaar km 4 79,00% LEEFTIJD BIJ VERKOOP OCCASIE 78,00% 77,00% 76,00% 75,00% ,00% ,00% 72,00% januari 2008 februari 2008 maart 2008 april 2008 mei 2008 juni 2008 juli 2008 augustus 2008 september 2008 oktober 2008 november 2008 december Het is ook interessant om na te gaan bij welke kilometerstand en leeftijd de CAR-PASS werd afgeleverd. De onderstaande grafiek geeft hier een beeld van. Het blijkt dat een jaar leeftijd van het voertuig

8 Juridisch Juridisch CAR-PASS vzw is verheugd vast te stellen dat de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen en haar uitvoeringsbesluiten geen dode letter blijven, in tegendeel, ze werden in 2008 wel degelijk in de praktijk toegepast. Veroordeling wegens terugdraaien van de kilometerteller De wet van 11 juni 2004 bepaalt: Het is verboden de op de kilometerteller van een voertuig aangegeven kilometerstand te wijzigen of de correcte registratie van de kilometers te vervalsen of verhinderen. In verschillende gerechtelijke arrondissementen werden juridische procedures gevoerd tegen personen en ondernemingen die knoeiden met de kilometerteller. Zo werd een garagehouder door de correctionele rechtbank van Ieper veroordeeld wegens het terugdraaien van tientallen kilometertellers. De rechter tilde zwaar aan de feiten en legde een werkstraf van 200 uren en een boete van euro op. De veroordeelde moet meer dan euro vermogensvoordeel terugbetalen. Hij kreeg ook 5 jaar beroepsverbod met uitstel. Verbreking van verkoop wegens ontbreken van een CAR-PASS De wet van 11 juni 2004 zegt het volgende: Bij de verkoop van een reeds in België ingeschreven voertuig bezorgt de verkoper aan de koper een document dat uitgaat van de in artikel 6 bedoelde vereniging (CAR-PASS vzw) en dat alle bij deze vereniging beschikbare gegevens tot op een recente datum weergeeft betreffende de kilometerstand van het betrokken voertuig. ( ) Elke inbreuk op deze bepaling geeft aanleiding tot de ontbinding van de verkoop, indien de koper hierom verzoekt. Een vrederechter in Roeselare beriep zich in 2008 voor het eerste op deze bepaling om een verkoop te ontbinden. Een professionele handelaar had een verkoopovereenkomst afgesloten met een particuliere koper. Bij het sluiten van de verkoop, m.a.w. het ondertekenen van de bestelbon, bezorgde hij geen CAR-PASS certificaat aan de koper. Deze laatste beriep zich hierop om naderhand af te zien van de koop. De verkoper eiste een contractueel voorziene verbrekingsvergoeding, maar werd door de vrederechter in het ongelijk gesteld. Niet naleven van de verplichte mededeling van kilometerstanden aan CAR-PASS vzw Het Koninklijk Besluit van 26 augustus 2006 bepaalt: Wanneer een vakman werken uitvoert aan een voertuig, deelt hij de volgende gegevens van het voertuig mee aan de vereniging die is belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen: 1. het chassisnummer; 2. de kilometerstand die de kilometerteller aangeeft op het ogenblik van de uitvoering van de werken; 3. de datum van de uitvoering van de werken. Voor CAR-PASS is het van cruciaal belang dat de ondernemingen uit de automobielsector deze bepaling naleven. Zonder de instroom van kilometerstanden van diverse, onafhankelijke bronnen is het immers onmogelijk om op efficiënte wijze de fraude met de kilometerteller te bestrijden. Op termijn dreigt CAR-PASS vzw haar maatschappelijk doel niet te kunnen vervullen, waardoor ze haar erkenning zou verliezen. Om die redenen stelt CAR-PASS zich systematisch burgerlijke partij, wanneer het in dergelijke gevallen tot een rechtszaak komt. Op de naleving van de wet wordt toegezien door de Directie Generaal Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Ook in 2008 voerden de inspecteurs van Economische Zaken herhaaldelijk controles uit, hetgeen in een aantal gevallen resulteerde in het opstellen van een proces-verbaal. Het is gebleken dat de parketten deze overtredingen ernstig nemen en daadwerkelijk overgaan tot vervolging. Dit leidde in 2008 tot een eerste veroordeling door de correctionele rechtbank van Luik. De beklaagde werd veroordeeld tot een boete en het betalen van een morele en materiële schadevergoeding van 1 euro aan de vzw CAR-PASS. In het vonnis stelt de strafrechter dat: de uitsluiting van de bandenspecialisten van de verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 11 juni 2004, discriminerend zou zijn voor andere sectoren; het melden van kilometerstanden geen onevenredige administratieve werklast oplevert; de bevoegdheden toegekend aan de ambtenaren van Economische Zaken niet onwettig zijn, maar integendeel de efficiëntie van de fraudebestrijding bevorderen; er geen sprake is van de schending van de wet op de privacy, aangezien het chassisnummer niet toelaat de titularis van het voertuig te identificeren; er geen belemmering is van de vrijheid van ondernemen; er geen redenen zijn om vragen te stellen aan het grondwettelijk hof; CAR-PASS morele en materiële schade lijdt wanneer een onderneming geen kilometerstanden meldt. Dit vonnis vormt een belangrijk precedent. CAR-PASS hoopt dat het andere ondernemingen die systematisch en openlijk weigeren om kilometerstanden mee te delen, zal aansporen om voortaan de wet na te leven

9 Communicatie Communicatie De wetgeving i.v.m. de kilometerfraude heeft tot doel de occasiekoper beter te beschermen. Uit een enquête gevoerd door Dedicated Research in september 2007 bleek echter dat vele potentiële kopers nog niet op de hoogte waren van de nieuwe wetgeving. Op die manier dreigen ze toch nog het slachtoffer te worden van oneerlijke praktijken. Vandaar de noodzaak voor CAR-PASS om uitgebreid te communiceren en de mensen bewust te maken dat ze bij aankoop van een tweedehands voertuig steeds een CAR-PASS moeten krijgen van de verkoper. Ze moeten het document natuurlijk ook aandachtig bekijken. De communicatiestrategie van CAR-PASS bestaat uit 2 stappen: 1. communicatie naar het grote publiek om de naambekendheid te verbeteren. 2. gerichte communicatie naar de mensen die van plan zijn een occasievoertuig te kopen en die zich volop in het zoekproces bevinden. Deelname aan het Autosalon 2009 CAR-PASS heeft in januari 2009 deelgenomen aan de 87ste European Motor Show Brussels Lichte Bedrijfs-, Vrijetijdsvoertuigen en Moto s. Dit salon heeft bezoekers getrokken, en was voor CAR-PASS dus een goede gelegenheid om naar het grote publiek te communiceren. Mede door de gunstige locatie, de animatie op de stand en het uitdelen van balpennen kon onze stand op veel belangstelling rekenen. Uit de contacten met het publiek bleek duidelijk dat onze naambekendheid groeiende is. Daarnaast besteedt CAR-PASS ook erg veel aandacht aan de communicatie naar de professionelen. Communicatie naar het grote publiek Radiocampagne Om een echte boost te geven aan de naambekendheid heeft CAR-PASS tijdens de zomermaanden gedurende 2 weken een radiocampagne gevoerd. De spot van 20 seconden, werd meer dan keer over heel het land uitgezonden. Daarmee kreeg ongeveer 80 % van het doelpubliek de spot minstens 1 maal te horen. De gemiddelde luisteraar hoorde de spot 20 keer. Folder Jaarlijks verspreidt CAR-PASS zo n informatiefolders. Deze worden in de keuringstations met de CAR-PASS meegegeven, om het grote publiek zo goed mogelijk te informeren. Het motto van de campagne luidde: CAR-PASS behoedt je voor illusies met de kilometerteller. Website en helpdesk Het grote publiek kan alle nuttige informatie vinden op de website en eventuele vragen stellen per mail of per telefoon. De helpdesk van CAR-PASS beantwoordt tientallen mails en telefonische oproepen per dag. Deelname aan VAB Gezinsdagen CAR-PASS was eveneens aanwezig op de VAB Gezinsdagen die plaatsvonden op het circuit van Zolder op 20 en 21 september Ook hier wisten we dankzij de animatie op de stand en het uitdelen van goodies, heel wat interesse te wekken bij de bezoekers. Persconferentie uitreiking miljoenste CAR-PASS Op 10 april 2008 was het zover. Nauwelijks 16 maanden nadat de wetgeving in voege was getreden, kon dhr. Vincent Van Quickenborne, Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, het miljoenste CAR-PASS certificaat uitreiken. De uitreiking ging gepaard met een persconferentie waarin de minister zijn steun en waardering voor het CAR-PASS initiatief uitsprak. Dit evenement kon op ruime belangstelling rekenen van de media en droeg dus in belangrijke mate bij tot een ruimere bekendheid van de CAR-PASS

10 Communicatie Communicatie naar de potentiële kopers van occasievoertuigen Zelfs als de mensen al van CAR-PASS hebben horen spreken, is het noodzakelijk hen eraan te herinneren wanneer ze op zoek gaan naar een tweedehands voertuig. In dat stadium hebben ze nood aan meer gedetailleerde en precieze informatie. Uit de enquête van Dedicated Research 2007 is gebleken dat internet het populairste medium is om een occasie te zoeken. De gedrukte media verliezen duidelijk marktaandeel. CAR-PASS vzw sloot daarom in de eerste plaats akkoorden met de populairste websites waarop occasiewagens te koop worden aangeboden. Op diverse plaatsen op de website wordt niet alleen de potentiële koper, maar ook de verkoper gesensibiliseerd en geïnformeerd over het belang van de CAR-PASS. Hierna volgt een overzicht van de websites waarmee CAR-PASS in 2008 samenwerkte: Autoscout24 Autozone Autokkazie Hebbes Koopjeskrant/ J annonce Spotter Vlan Vroom Deze websites ontvangen samen dagelijks bijna bezoekers op hun autopagina s. Hoewel internet dus erg populair is, wil CAR-PASS aandacht blijven schenken aan zij die de gedrukte zoekertjes verkiezen. Daarom plaatste CAR-PASS vorige jaar systematisch advertenties in: Autozone magazine Autokkazie/ Autoccasion magazine Passe-Partout (Franstalige edities) Communicatie naar de professionelen van de automobielsector Met de correcte en stipte medewerking van de professionelen staat of valt het hele CAR-PASS initiatief. Het is dankzij de dagelijkse input van kilometerstanden door de professionelen dat CAR-PASS haar opdracht kan vervullen. CAR-PASS is hen dan ook uitermate dankbaar voor hun dagdagelijkse inzet. Om alles nog vlotter te laten verlopen, vragen te beantwoorden en problemen op te lossen heeft CAR-PASS verschillende communicatiekanalen opgezet. of het bedrijf de gemaakte fouten verbetert. Wanneer foutieve gegevens niet verbeterd worden, verschijnen ze immers op de CAR-PASS van de klant en kunnen zo een indruk van fraude doen ontstaan. Vorig jaar veroorzaakte meldingen een anomalie d.w.z. dat de aangeleverde kilometerstand lager was dan het meest recente gegeven in de databank. Dit is 2,81 % van het totaal. De overgrote meerderheid van deze anomalieën wijzen niet op fraude, doch zijn te wijten aan menselijke fouten. Vandaar het grote belang dat CAR-PASS hecht aan het verbeteren van de kwaliteit van de data. kwaliteitsanalyse nr / periode oktober - december (voorbeeld) aantal % gemiddelde alle gebruikers totaal aangeleverde kilometerstanden T 313 kilometerstanden met problemen P 53 16,93 32,30 ongeldige kilometerstanden E 16 5,11 11,36 geldige kilometerstanden T - E 297 anomalieën A 6 2,02 2,65 waarschuwingen W 32 10,77 18,45 totaal aantal issues E + A + W 54 gecorrigeerd of aanvaard 39 72,22 tov gemiddelde % tov % vorig kwartaal Deelname aan vakbeurs Autotechnica Van 6 tot en met 9 april vond in de Heizelpaleizen de vakbeurs Autotechnica plaats. Aangezien dit een trefpunt is bij uitstek voor alle professionelen van de automobielsector, kon CAR-PASS niet ontbreken. Met de steun van Federauto heeft CAR-PASS een stand bemand, waar de professionelen gedurende 4 dagen terecht konden met al hun vragen en opmerkingen. En het resultaat is een sterk gestegen naambekendheid. Om de doeltreffendheid van al deze inspanningen op communicatievlak te meten, heeft Dedicated Research de enquête van 2007 deels herhaald. Zowel voor als na het uitzenden van de radiospot werd er naar de spontane en de ondersteunde naambekendheid gepeild. Website en helpdesk Niet alleen voor het grote publiek is de website een belangrijke informatiebron, dit geldt ook voor de professionelen. Ze kunnen ook met hun vragen terecht op het voor hen gereserveerde mailadres Tijdens de kantooruren (van 8u tot 17u30) bemannen de werknemers van CAR-PASS continu de telefonische helpdesk. Verzending van kwaliteitsrapporten Om de professionelen een overzicht te bieden van de hoeveelheid en de kwaliteit van de aangeleverde data, stuurt CAR-PASS een 3 maandelijks rapport op dat de lay-out heeft van een scorebord. In één oogopslag kunnen de bedrijven vaststellen hoe ze presteren ten opzichte van hun andere collega s en hoe de evolutie is met het vorige rapport. In dit rapport wordt vooral aandacht geschonken aan het aantal aangeleverde kilometerstanden, het aantal foutmeldingen en in het bijzonder het aantal anomalieën en De spontane naambekendheid wordt gemeten door het stellen van de volgende vraag: Welke zijn de documenten die u van de verkoper moet ontvangen, wanneer u een tweedehands voertuig koopt?. In 2007 noemde slechts 2 % van de ondervraagden spontaan de CAR-PASS. Eén jaar later was dit aandeel gestegen tot 14 %. Wanneer de vraag gesteld wordt: Hebt u al van de CAR-PASS horen spreken?, dan antwoordde 39 % ja. In 2007 was dit slechts 23 %. In beide gevallen bleek de radiocampagne een belangrijke bijdrage tot de stijging geleverd te hebben. Hier speelt duidelijk het effect van het massamedium. Dit zijn bemoedigende cijfers, maar ze tonen tegelijk aan dat CAR-PASS nog steeds onvoldoende bekend is. Het is alleszins een aansporing om de komende jaren op de ingeslagen weg verder te gaan

11 CAR-PASS als instrument tegen de fraude CAR-PASS als instrument tegen de fraude Fraude bij 2,4 occasies op 1000 Het CAR-PASS systeem is in het leven geroepen om het terugdraaien van kilometertellers te bestrijden. Het is natuurlijk erg belangrijk om te evalueren in welke mate deze doelstelling gerealiseerd werd. De onderstaande analyse is gebaseerd op de ervaring dat in de overgrote meerderheid van de gevallen, de fraude gebeurt bij een verandering van eigenaar. Dit komt tot uiting op het CAR-PASS certificaat. De kilometerstand bij afgifte van de CAR-PASS is dan beduidend lager dan de voorgaande kilometerstand(en). In 2008 was bij CAR-PASS en zulks het geval. Dit is 1,21 % van het totaal (als men de import buiten beschouwing laat). Gaat het in al deze gevallen om fraude? Zeker niet. De trendbreuk in de kilometerstand kan ook te wijten zijn aan een foutieve ingave, een voertuig met een 5 cijferige teller of het vervangen van de kilometerteller. Uit de analyse is ook gebleken dat bij sommige modellen de teller maar tot km oploopt en daarna terug op nul springt. Het is dus moeilijk om een exact cijfer op het aantal fraudegevallen te plakken. Maar als we de bovenstaande gevallen eruit filteren, vinden we ongeveer voertuigen, waarvan met grote waarschijnlijkheid gesteld kan worden dat er met de teller geknoeid is geweest. Dit is 0,24 % van het totaal. Gemiddeld wordt de kilometerstand met meer dan km teruggezet. De totale omvang van de fraude vertegenwoordigt een bedrag van zo n 4 tot 5 miljoen euro! De absolute koploper was een Mercedes Sprinter bestelwagen. Op 15 september 2007 had hij km op de teller staan. Bij de uitreiking van de CAR-PASS op 17 juli 2008 waren dit er nog maar Een verschil van bijna km! Hieronder volgt een overzicht van de top 15: merk model laatste kilometerstand voorlaatste kilometerstand verschil 1 Mercedes Sprinter Mercedes Mercedes S Ford Mondeo Iveco Daily Renault Espace Peugeot Nissan Sunny Volkswagen Golf Volkswagen Golf Peugeot Mercedes Sprinter Peugeot Mercedes Sprinter Mercedes Uit dit klassement blijkt dat niet alleen personenwagens, maar ook bestelwagens geliefd zijn bij de sjoemelaars. We kunnen besluiten dat fraude eerder uitzonderlijk is, maar dat het zeker geen alleenstaande gevallen zijn. De kopers van occasievoertuigen moeten dus op hun hoede blijven. Het volstaat daarbij de CAR-PASS aandachtig te bekijken, om zich een correct beeld van de kilometerstand te vormen. Dit is niet alleen het geval bij fraude, maar ook wanneer de kilometerteller vervangen werd of wanneer het voertuig nog is uitgerust met een 5 cijferige teller. In al deze gevallen biedt de CAR-PASS onmiskenbaar een meerwaarde voor de koper. De CAR-PASS bewijst dus ten volle zijn nut. Fraude bij import en export van occasievoertuigen CAR-PASS beschikt niet over de kilometerhistoriek van ingevoerde voertuigen. De koper van een dergelijk voertuig moet dus extra voorzichtig zijn. We verwijzen naar het jaarverslag Daaruit bleek dat de kilometerteller van meer dan 10 % van de ingevoerde voertuigen van bepaalde (Duitse) merken was teruggedraaid. We kunnen de kopers voorlopig enkel maar de raad geven om zich te wenden tot betrouwbare handelaars, die gelukkig nog steeds de grote meerderheid vormen, en te vragen naar onderhoudsfacturen, onderhoudsboekje, enz. 85 % van de import komt uit onze 4 buurlanden: Duitsland, Frankrijk, Nederland en het GH. Luxemburg. Een samenwerking met deze landen is absoluut nodig om deze problematiek efficiënt aan te pakken. Wanneer voertuigen (met hoge kilometerstand) het Belgische grondgebied verlaten, blijkt het vaak ook mis te gaan. CAR-PASS verleende in december 2008 zijn medewerking aan een onderzoek van de Franse DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) naar kilometerfraude met voertuigen die uit België waren ingevoerd. Van voertuigen werd de kilometerstand bij de invoer van het voertuig in Frankrijk, vergeleken met de recentste kilometerstand in de databank van CAR-PASS. Bij niet minder dan 487 (43,3 %) bleek er met de teller geknoeid. De gemiddelde fraude bedroeg km. De bedenkelijke eerste plaats ging naar een BMW 525 uit 1996, die km werd teruggedraaid! Het onderzoek van de autoriteiten in deze zaak gaat aan beide zijden van de grens verder. Maar het is duidelijk dat een aantal fraudeurs hun werkterrein verlegd hebben naar de import- en exportmarkt

12 CAR-PASS als instrument tegen de fraude Nood aan een internationale aanpak Deze cijfers tonen aan dat een internationale samenwerking, minstens tussen België en de buurlanden, dringend noodzakelijks is. Het probleem is echter dat er, behalve in België en Nederland, in geen enkel land een centrale databank met kilometerstanden bestaat. Het is dus niet evident om gegevens uit te wisselen. Nochtans worden kilometerstanden op tal van plaatsen bijgehouden: bij de constructeurs/invoerders, in de garages, bij de technische controle, bij leasemaatschappijen, enz. Het komt er dus op aan om deze data te bundelen zoals dit in België met CAR-PASS is gebeurd. Ook de juridische grondslag voor de uitwisseling van gegevens mag niet uit het oog verloren worden. België wisselt al bepaalde voertuiggegevens uit met andere landen in het kader van de strijd tegen de zware criminaliteit (verdrag van Prüm) of om de inschrijving van gestolen voertuigen te beletten (Eucaris systeem). Dit opent alleszins perspectieven voor een internationale samenwerking ter bestrijding van de kilometerfraude. Kerncijfers 1 voertuigen 1a aantal voertuigen in de databank op b aantal voertuigen ingeschreven op c aantal voertuigen waarvoor minstens 1 kmstand ontvangen in Kerncijfers CAR-PASS werkt nauw samen met de FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie om te streven naar een uitwisseling van kilometerstanden met Duitsland, Frankrijk, Nederland en het GH. Luxemburg. Een dergelijke bilaterale aanpak zal waarschijnlijk sneller tot succes leiden dan een vraag aan de Europese Commissie om een wetgevend initiatief te nemen in deze materie. CAR-PASS zal zich de komende jaren blijven inspannen om een internationale samenwerking te promoten. 2 kilometerstanden 2a aantal kmstanden in de databank op b aantal kilometerstanden die gelinkt zijn aan ingeschreven voertuigen c aantal kilometerstanden ontvangen in d aantal veroorzaakte anomalieën gebruikers 3a aantal gebruikers in de databank op b aantal gebruikers die minstens 1 kmstand hebben aangeleverd in CAR-PASS certificaten 4a aantal certificaten afgeleverd in b aantal certificaten afgeleverd bij import c aantal (zeer) waarschijnlijke fraudegevallen d aantal behandelde aanvragen tot rechtzetting 807 4e aandeel certificaten afgeleverd binnen de 5' 99,9 % 4f gemiddelde kilometerstand bij aflevering van de CAR-PASS g gemiddelde leeftijd van het voertuig bij aflevering van de CAR-PASS (in jaar) 7,

13 Wie is wie? Wie is wie? Algemene Vergadering (op ) Stichtende leden vzw FEBIAC, Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie, Woluwedal 46, bus 6, 1200 Brussel vzw FEDERAUTO, Belgische Confederatie van de Autohandel en reparatie en van de aanverwante Sectoren, Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel nv AIBV Z.I. Research Park 90, 1731 Zellik nv Automobiel-Controle & Techniek Kolonel Bourgstraat 118, 1140 Brussel Raad van Bestuur (op ) Voorzitter Philippe Pirson Afgevaardigd bestuurder FEDERAUTO vzw Vice-voorzitters Olivier Goies* Voorzitter GOCA vzw Algemeen Directeur Autosécurité cva Philippe Mertens Eerste Vice-voorzitter Schatbewaarder FEBIAC vzw Bestuurder Beherman European nv cva Autosécurité Rue de Louvain 2, 4800 Verviers nv Autoveiligheid Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen bvba Bureau d Inspection Automobile Rue du Serpolet 21, 7522 Marquain nv Bureau voor Technische Controle Santvoortbeeklaan 34-36, 2100 Deurne nv CTA Blauweregenlaan 42, 1030 Brussel nv Keuringsbureau Motorvoertuigen Zandvoordestraat 442, 8400 Oostende nv La Sécurité Automobile Lt. Lotinstraat 21, 1190 Brussel nv Studiebureel voor Automobieltransport Poortakkerstraat 129, 9051 Sint-Denijs-Westrem Afgevaardigd bestuurder ir. Michel Peelman Bestuurders André Decraene Secretaris-generaal FEBIAC vzw Philippe Decrock Directeur Studiediensten FEDERAUTO vzw Katia De Geyter Vice-voorzitter GOCA vzw Afgevaardigd bestuurder SBAT nv Waarnemers Francis Deryckere Adviseur-generaal FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Jean-Paul Gailly Directeur-generaal FOD Mobiliteit en Vervoer Aangesloten leden vzw Koninklijke Belgische Touring Club Wetstraat 44, 1040 Brussel nv VTB-VAB Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht Vertegenwoordigers aangesloten leden Geert Popelier Juridisch adviseur VTB-VAB nv Thierry Willemarck Afgevaardigd bestuurder Koninklijke Belgische Touring Club vzw Waarnemers FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel FOD Mobiliteit en Vervoer City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel * Voorzitter vanaf 8 maart

14

15 Verantwoordelijke uitgever: Michel Peelman, Woluwedal 46, bus 2, 1200 Brussel Tel.: 02/ CAR-PASS vzw is een initiatief van FEBIAC, FEDERAUTO en GOCA, in samenwerking met de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de FOD Mobiliteit en Vervoer en met de steun van Touring en VAB.

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 JAARVERSLAG 24 DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND inhoud p 3 Executive Summary p 4 Kerncijfers 24 p 5 De tellerfraude blijft op een zeer laag niveau in België p 6 Facts & Figures p

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen november - december 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Werk Welk eenheidsstatuut

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2011

Cijfers en Analyse 2011 Cijfers en Analyse 2011 1987-2012 2012 2011 Viering 25 jaar Meer dan 4000 klachten per jaar 2007 2006 Meer dan 3000 klachten per jaar Ombudsdienst Verzekeringen: Oprichting VZW met vertegenwoordiging van

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Een zeer geslaagde SDZ-conferentie! fiscale hervorming. Dossier. Politiek. Vraag-Antwoord

Een zeer geslaagde SDZ-conferentie! fiscale hervorming. Dossier. Politiek. Vraag-Antwoord Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO fiscale hervorming Een zeer geslaagde SDZ-conferentie! mei - juni 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Politiek Actieplan 2015 tegen

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET Inhoud INLEIDING 2 BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET 2008 11 1. Voor een optimaal gebruik van

Nadere informatie

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel De Ombudsman V A N D E B V V O 2000 J A A R V E R S L A G BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Gebeurtenissen van 2000

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen. CRABV 52 COM 067 16/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 16 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 16 JANVIER 2008 Après-midi De vergadering

Nadere informatie

Het opstellen van een marketingplan in 4 talen

Het opstellen van een marketingplan in 4 talen Het opstellen van een marketingplan in 4 talen Groep 2 Academiejaar : 2010-2011 Groepsleden: Gert-Jan Fraiponts Dries Hoeken Jasmien Maex Goele Timmermans Maarten Verhagen Klas: 2 MAR ABC Provinciale Hogeschool

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Statistische analyse van verkeersongevallen 2009 D/2011/0799/105 Auteurs : Yvan Casteels, Nathalie Focant, Nina Nuyttens Verantwoordelijke uitgever : K. Genoe BIVV, Observatorium

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Omzetting van de kredietrichtlijn: wat zijn de risico s voor de consument?

Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Omzetting van de kredietrichtlijn: wat zijn de risico s voor de consument? 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Omzetting van de kredietrichtlijn: wat zijn de risico s voor de consument? 7 2.1. Positieve punten van het voorontwerp van wet op het consumentenkrediet 8 Raadgevingsplicht

Nadere informatie

HORECA. Juridisch. Tips. Dossier. januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be. Het tijdschrift van het

HORECA. Juridisch. Tips. Dossier. januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be. Het tijdschrift van het Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO HORECA Een plan om de horecasector te ondersteunen januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Dossier Welk statuut

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N inschrijvingsbewijs autovoertuigen A03 Brussel, 22.10.2009 MH/MG/JP ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over HET INSCHRIJVINGSBEWIJS VAN VOERTUIGEN BESTAANDE UIT TWEE

Nadere informatie

> Oude liefde roest wél. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2014. > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015. > Te naam stellen wordt steeds makkelijker

> Oude liefde roest wél. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2014. > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015. > Te naam stellen wordt steeds makkelijker > Tussen regels en rijden nummer 1/2014 > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015 > Te naam stellen wordt steeds makkelijker > Spannend: nieuwe kentekens > Oude liefde roest wél 14> 8 > 14> 17 > 4 > Proef:

Nadere informatie

Editoriaal. Communicatie

Editoriaal. Communicatie BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Editoriaal p. 3/ Reporting p. 7/ Verplichting aansluiting aan het sociaal statuut van de zelfstandigen : schrapping van de regel

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 3 Inhoudstafel Voorwoord 8 1 Voorstelling Kansspelcommissie 12 2 Situatie van de Belgische kansspelwereld 16 2.1 Vergunningen A (Casino s) 16 2.2 Vergunningen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET www.dagzonderkrediet.be - 1 - Sommaire 1. INLEIDING 3 2. HALT AAN HET GEMAKKELIJK KREDIET 6 2.1. GOED OPGELEIDE KREDIETBEMIDDELAARS 7 2.1.1. De rol van de kredietbemiddelaars

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens.

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens. CRABV 52 COM 397 16/12/2008 1 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van DINSDAG 16 DECEMBER 2008 Voormiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MARDI 16 DECEMBRE 2008 Matin De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten

Nadere informatie

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten 2011 TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. 2

Nadere informatie