CAR-PASS behoedt je voor. illusies met de kilometerteller...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAR-PASS behoedt je voor. illusies met de kilometerteller..."

Transcriptie

1 CAR-PASS behoedt je voor illusies met de kilometerteller... Jaarverslag 2008

2 Inhoud Woord van de voorzitter 5 Inleiding 6 Facts & Figures 8 Juridisch 14 Jaarverslag 2008 Communicatie 16 CAR-PASS als instrument tegen de fraude 20 Kerncijfers 23 Wie is wie? 24 Dit verslag geeft uitvoering aan artikel 2 2 van het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 betreffende de erkenning van en de controle op de vereniging die is belast met registratie van de kilometerstand van voertuigen. 3

3 Woord van de voorzitter Woord van de voorzitter Het CAR-PASS systeem heeft het afgelopen jaar blijk gegeven van maturiteit en van een opmerkelijke operationele stabiliteit, zoveel is duidelijk bij het overlopen van dit jaarverslag. Dit is in de eerste plaats te danken aan de medewerking van meer dan professionelen uit de automobielsector, die vorig jaar miljoenen kilometerstanden aan CAR-PASS hebben meegedeeld. We willen hen hiervoor bedanken en ook feliciteren voor hun waardevolle bijdrage aan de constante verbetering van het imago van de automobielsector in het algemeen en dat van de handel in occasievoertuigen, in het bijzonder. Woord van de voorzitter Voor een hoge betrouwbaarheid van het CAR-PASS systeem is het immers noodzakelijk dat voldoende gegevens, uit diverse onafhankelijke bronnen, worden meegedeeld. Daarom blijven de medewerking van de sector, het volume aan meegedeelde kilometerstanden en de kwaliteit van de data, permanente aandachtspunten voor CAR-PASS. In 2008 hebben de rechtbanken de CAR-PASS wetgeving in praktijk gebracht. Dit heeft geleid tot: de veroordeling van een onderneming die weigerde om gegevens mee te delen; de verbreking van een verkoop omdat de verkoper geen CAR-PASS had bezorgd aan de koper; het uitspreken van zware straffen voor het terugdraaien van kilometertellers. We roepen alle betrokkenen hierbij op om de wetgeving dan ook stipt na te leven. CAR-PASS heeft talrijke communicatiecampagnes gevoerd, o.a. het uitzenden van radiospots, om de naambekendheid te verbeteren en de kopers van tweedehands voertuigen te sensibiliseren. Maar we zijn er ons ten volle van bewust, dat hier nog veel werk moet worden verzet. In de toekomst zal CAR-PASS daarom zijn inspanningen op dat vlak verder zetten. CAR-PASS pleit, samen met de FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Economie, voor een internationale samenwerking om de fraude met de kilometerteller in de internationale voertuighandel te bestrijden. We streven in de eerste plaats naar een uitwisseling van gegevens met de buurlanden. Philippe Pirson i Olivier Goies ii i Voorzitter tot 8 maart 2009 ii Voorzitter vanaf 8 maart

4 Inleiding Inleiding CAR-PASS vzw is de vereniging die, in uitvoering van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, als opdracht heeft de kilometerstand van de voertuigen te registreren. De vzw is daartoe erkend door het Koninklijk Besluit van 4 mei CAR-PASS staat in verbinding met de professionelen van de automobielsector, die maandelijks ongeveer 1 miljoen kilometerstanden aanleveren. Dat kan op elektronische wijze gebeuren via het doorsturen van gestructureerde bestanden (FTP) of door het inbrengen van de kilometerstanden op het beveiligde gedeelte van de CAR-PASS website. De professionelen die niet geïnformatiseerd zijn, kunnen gebruiken maken van de fax of het standaardformulier via de post verzenden. CAR-PASS ontvangt ook dagelijks van de 76 keuringscentra een bestand met de kilometerstanden van alle voertuigen die gedurende de dag een technische controle hebben ondergaan. CAR-PASS staat ook in verbinding met de KBO (Kruispuntbank van ondernemingen). Op die manier ontvangt de vzw informatie over de nieuwe ondernemingen die in de automobielsector actief worden, of wijzigingen aan de situatie of de gegevens van bestaande ondernemingen in de sector. Het onderstaande schema stelt de uitwisseling van al deze data voor. 76 stations techn. keuring DIV eerste inschrijving professionelen Het zijn ook de keuringscentra die de CAR-PASS certificaten afleveren ter gelegenheid van de tweedehands keuring. Zij sturen hiervoor een elektronische aanvraag naar CAR-PASS, waarop binnen de 5 minuten een antwoord moet komen. CAR-PASS stuurt de opgeslagen kilometerstanden van het betrokken voertuig terug naar het keuringscentrum, dat ze afdrukt op beveiligd papier. Een nieuwe CAR-PASS is geboren. Tijdens drukke perioden worden er meer dan CAR-PASS en per dag afgedrukt. De maximale responstijd van 5 minuten werd het afgelopen jaar in 99,9 % van de gevallen gerespecteerd. CAR-PASS certificaten CAR-PASS requests chassis + km + datum FTP web fax/post CAR-PASS ontvangt dagelijks een bestand van de DIV (Dienst inschrijving voertuigen), met daarin de chassisnummers die daags voordien voor het eerst in België werden ingeschreven. Het betreft hier zowel nieuwe voertuigen, als ingevoerde tweedehands voertuigen. Het gaat hier dagelijks om tot nieuwe chassisnummers. KBO nieuwe ondernemingen DIV: Dienst voor Inschrijving van Voertuigen KBO: Kruispunt Bank van Ondernemingen FTP: File Transfer Protocol 6 7

5 Facts & Figures Facts & Figures Aanlevering van kilometerstanden Op 31 december 2008 bevatte de databank in totaal 68,95 miljoen kilometerstanden. In 2008 heeft CAR-PASS bijna 13 miljoen kilometerstanden in haar databank geladen, hetzij gemiddeld meer dan 1 miljoen per maand, of zo n data per werkdag. Deze gegevens betroffen verschillende voertuigen (93,3 % van het ingeschreven park). Verworpen gegevens of bestanden worden hier niet meegerekend. We stellen een daling met 4,1 % vast in vergelijking met Deze daling in het aantal doorgestuurde gegevens is het sterkst bij de ondermeningen die werken via de website of per fax. Dit kan deels te wijten zijn aan de economische situatie, maar het vermoeden rijst dat een aantal ondernemingen de gegevens minder stipt meedelen. Het gaat hier om een belangrijk aandachtspunt voor de vzw, aangezien heel het CAR-PASS systeem steunt op de aanlevering van voldoende gegevens uit zo veel mogelijk onafhankelijke bronnen. Slechts 60,0 % van de ondernemingen zijn regelmatige leveranciers en leverden 100 kilometerstanden of meer aan. 392 gebruikers overstijgen de kilometerstanden per jaar. indeling ondernemingen naar volume van de aangeleverde data minder dan 100 gegevens ,0 % 100 en < ,4 % 1000 en < ,8 % ,8 % totaal ,0 % kilometerstanden ontvangen in vs 2007 technische controle (GOCA) ,93 % ,11 % -4,6 % professionelen via FTP ,95 % ,65 % 0,3 % professionelen via website ,68 % ,44 % -20,3 % professionelen via fax/post ,44 % ,80 % -16,2 % professionelen hebben in 2008 geen gegevens aan CAR-PASS meegedeeld. Daarvan hebben er zich weliswaar ooit geactiveerd, maar verder hebben ze vorig jaar geen teken van leven gegeven. Hieronder vindt u een overzicht van de 30 belangrijkste dataleveranciers. Zij leverden in kilometerstanden. Dit is 44,2 % van het totaal. De rangschikking wordt aangevoerd door de ondernemingen die de technische keuring uitvoeren. AUTOVEILIGHEID KONINKLIJKE BELGISCHE TOURING CLUB totaal ,00 % ,00 % -4,1 % STUDIEBUREEL VOOR AUTOMOBIELTRANSPORT GASPAR MOTORS ANTWERPEN We merken dat 97,56 % van alle kilometerstanden elektronisch wordt aangeleverd, hoofdzakelijk via FTP. Slechts 2,44 % van alle data komt toe per fax of per post. In totaal hebben professionelen in 2008 minstens 1 kilometerstand aangeleverd. Bijna de helft van alle professionelen gebruikt hiervoor de website. In datavolume vertegenwoordigt dit echter minder dan 10 % van de aangeleverde data. Bij de faxgebruikers is de verhouding: 15,9 % van de gebruikers levert 2,44 % van de data. De grote dataleveranciers zijn de FTP gebruikers (inclusief de technische controle). 35,6 % van de ondernemingen leveren immers 88,88 % van de gegevens aan. aantal gebruikers ingedeeld volgens communicatiemedium gebruikers fax/post ,9 % gebruikers FTP ,6 % gebruikers website ,5 % totaal ,0 % KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN A.I.B.V. AUTOSECURITE CENTRUM VOOR TECHNISCHE AUTOMOBIELINSPECTIE BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE BUREAU D INSPECTION AUTOMOBILE CARGLASS AUTOMOBIEL - CONTROLE EN TECHNIEK SCHOUWINGSCENTRUM VOOR AUTO S D IETEREN VAB PEUGEOT DISTRIBUTIE SERVICE CITROEN BELUX BULLMAN GARAGE PIRET (WAVRE) VULCO BELGIUM MIDAS RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM GARAGE VALCKENIER BEERENS MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG AUTO SATELLITES GARAGE P. SCHYNS LIEGE HOUTTEQUIET DONCKERS-SCHOTEN GARAGE RIETJE 8 9

6 Facts & Figures Voertuigen in de databank De databank van CAR-PASS bevat alle chassisnumers van voertuigen die de laatste decennia in België werden ingeschreven. Dit zijn er bijna 16,4 miljoen. Daarvan behoren er 5,7 miljoen tot het ingeschreven park. Per ingeschreven voertuig bevat de databank gemiddeld 8,05 kilometerstanden. Per merk zijn er grote verschillen in het gemiddeld aantal kilometerstanden per ingeschreven voertuig, die vooral te verklaren zijn door de beschikbaarheid van historische data bij de opstart van de databank. Hieronder vindt u de top 30. AUDI 11,65 SEAT 7,81 We kunnen ook het aantal geregistreerde kilometerstanden bekijken in functie van de leeftijd van het voertuig en vergelijken met de situatie het jaar voordien. De grafiek toont zeer duidelijk de jaarlijkse aangroei van de databank voor het ingeschreven wagenpark. Die bedraagt meer dan 2 kilometerstanden per voertuig voor de voertuigen jonger dan 15 jaar. Het maximum bevindt zich bij de voertuigen in hun 13de levensjaar, waarvoor CAR-PASS over gemiddeld 13,0 kilometerstanden beschikt. Vanaf de leeftijd van 15 jaar vermindert de instroom aan kilometerstanden. AANTAL GEREGISTREERDE KILOMETERSTANDEN VOLKSWAGEN 11,54 OPEL 7,76 SAAB 10,44 ALFA ROMEO 7,60 14,0 BMW 9,95 VOLVO 8,94 SUBARU 8,76 NISSAN 8,49 ROVER 8,45 MITSUBISHI 8,43 MAZDA 8,41 MERCEDES 8,37 RENAULT 8,36 DAIHATSU 7,55 LANCIA 7,48 IVECO 7,47 FORD 7,38 JEEP 7,13 HONDA 7,11 PEUGEOT 6,98 PORSCHE 6,92 FIAT 6,90 aantal geregistreerde kilometerstanden 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2, DAEWOO 7,93 CHRYSLER 7,86 LANDROVER 7,84 TOYOTA 6,85 JAGUAR 6,80 SUZUKI 6, leeftijd van het voertuig jaar

7 Facts & Figures Productie van de CAR-PASS In 2008 heeft CAR-PASS in totaal kilometertellercertificaten afgeleverd; een daling met 0,90 % in vergelijking met Dit is een weerspiegeling van de evolutie van de inschrijvingen van tweedehands auto s en bestelwagens. AANTAL AFGELEVERDE CAR-PASS EN gratis betalend occasiewagen bij verkoop gemiddeld km op de teller heeft staan en bijna 8 jaar oud is. 11,4 % van de occasies wordt verkocht met een tellerstand boven de km. 1,7 % zit zelfs boven de km. KILOMETERSTAND BIJ VERKOOP OCCASIE 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% januari 2008 februari 2008 maart 2008 april 2008 AANDEEL CAR-PASS EN MET MINSTENS 4 KILOMETERSTANDEN mei 2008 juni 2008 juli 2008 Het aandeel van de certificaten dat minstens 4 kilometerstanden bevatte, is gestegen van gemiddeld 72,24 % in 2007 tot gemiddeld 77,25 % in Hetgeen de gestage opvulling van de databank bewijst. augustus 2008 september 2008 oktober 2008 november 2008 december % Kijken we naar de leeftijd van de voertuigen voor dewelke in 2008 een CAR-PASS werd afgeleverd, dan stellen we vast dat 26,1 % jonger is dan 4 jaar, en 66,4 % de 10 jaar niet overschrijdt. In 2008 werden CAR-PASS en afgeleverd voor oldtimers (minstens 25 jaar) CAR-PASS certificaten werden aangevraagd bij de import van een tweedehands voertuig, dit is 7,08 %. Dit percentage is stabiel gebleven in vergelijking met vorig jaar km 4 79,00% LEEFTIJD BIJ VERKOOP OCCASIE 78,00% 77,00% 76,00% 75,00% ,00% ,00% 72,00% januari 2008 februari 2008 maart 2008 april 2008 mei 2008 juni 2008 juli 2008 augustus 2008 september 2008 oktober 2008 november 2008 december Het is ook interessant om na te gaan bij welke kilometerstand en leeftijd de CAR-PASS werd afgeleverd. De onderstaande grafiek geeft hier een beeld van. Het blijkt dat een jaar leeftijd van het voertuig

8 Juridisch Juridisch CAR-PASS vzw is verheugd vast te stellen dat de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen en haar uitvoeringsbesluiten geen dode letter blijven, in tegendeel, ze werden in 2008 wel degelijk in de praktijk toegepast. Veroordeling wegens terugdraaien van de kilometerteller De wet van 11 juni 2004 bepaalt: Het is verboden de op de kilometerteller van een voertuig aangegeven kilometerstand te wijzigen of de correcte registratie van de kilometers te vervalsen of verhinderen. In verschillende gerechtelijke arrondissementen werden juridische procedures gevoerd tegen personen en ondernemingen die knoeiden met de kilometerteller. Zo werd een garagehouder door de correctionele rechtbank van Ieper veroordeeld wegens het terugdraaien van tientallen kilometertellers. De rechter tilde zwaar aan de feiten en legde een werkstraf van 200 uren en een boete van euro op. De veroordeelde moet meer dan euro vermogensvoordeel terugbetalen. Hij kreeg ook 5 jaar beroepsverbod met uitstel. Verbreking van verkoop wegens ontbreken van een CAR-PASS De wet van 11 juni 2004 zegt het volgende: Bij de verkoop van een reeds in België ingeschreven voertuig bezorgt de verkoper aan de koper een document dat uitgaat van de in artikel 6 bedoelde vereniging (CAR-PASS vzw) en dat alle bij deze vereniging beschikbare gegevens tot op een recente datum weergeeft betreffende de kilometerstand van het betrokken voertuig. ( ) Elke inbreuk op deze bepaling geeft aanleiding tot de ontbinding van de verkoop, indien de koper hierom verzoekt. Een vrederechter in Roeselare beriep zich in 2008 voor het eerste op deze bepaling om een verkoop te ontbinden. Een professionele handelaar had een verkoopovereenkomst afgesloten met een particuliere koper. Bij het sluiten van de verkoop, m.a.w. het ondertekenen van de bestelbon, bezorgde hij geen CAR-PASS certificaat aan de koper. Deze laatste beriep zich hierop om naderhand af te zien van de koop. De verkoper eiste een contractueel voorziene verbrekingsvergoeding, maar werd door de vrederechter in het ongelijk gesteld. Niet naleven van de verplichte mededeling van kilometerstanden aan CAR-PASS vzw Het Koninklijk Besluit van 26 augustus 2006 bepaalt: Wanneer een vakman werken uitvoert aan een voertuig, deelt hij de volgende gegevens van het voertuig mee aan de vereniging die is belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen: 1. het chassisnummer; 2. de kilometerstand die de kilometerteller aangeeft op het ogenblik van de uitvoering van de werken; 3. de datum van de uitvoering van de werken. Voor CAR-PASS is het van cruciaal belang dat de ondernemingen uit de automobielsector deze bepaling naleven. Zonder de instroom van kilometerstanden van diverse, onafhankelijke bronnen is het immers onmogelijk om op efficiënte wijze de fraude met de kilometerteller te bestrijden. Op termijn dreigt CAR-PASS vzw haar maatschappelijk doel niet te kunnen vervullen, waardoor ze haar erkenning zou verliezen. Om die redenen stelt CAR-PASS zich systematisch burgerlijke partij, wanneer het in dergelijke gevallen tot een rechtszaak komt. Op de naleving van de wet wordt toegezien door de Directie Generaal Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Ook in 2008 voerden de inspecteurs van Economische Zaken herhaaldelijk controles uit, hetgeen in een aantal gevallen resulteerde in het opstellen van een proces-verbaal. Het is gebleken dat de parketten deze overtredingen ernstig nemen en daadwerkelijk overgaan tot vervolging. Dit leidde in 2008 tot een eerste veroordeling door de correctionele rechtbank van Luik. De beklaagde werd veroordeeld tot een boete en het betalen van een morele en materiële schadevergoeding van 1 euro aan de vzw CAR-PASS. In het vonnis stelt de strafrechter dat: de uitsluiting van de bandenspecialisten van de verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 11 juni 2004, discriminerend zou zijn voor andere sectoren; het melden van kilometerstanden geen onevenredige administratieve werklast oplevert; de bevoegdheden toegekend aan de ambtenaren van Economische Zaken niet onwettig zijn, maar integendeel de efficiëntie van de fraudebestrijding bevorderen; er geen sprake is van de schending van de wet op de privacy, aangezien het chassisnummer niet toelaat de titularis van het voertuig te identificeren; er geen belemmering is van de vrijheid van ondernemen; er geen redenen zijn om vragen te stellen aan het grondwettelijk hof; CAR-PASS morele en materiële schade lijdt wanneer een onderneming geen kilometerstanden meldt. Dit vonnis vormt een belangrijk precedent. CAR-PASS hoopt dat het andere ondernemingen die systematisch en openlijk weigeren om kilometerstanden mee te delen, zal aansporen om voortaan de wet na te leven

9 Communicatie Communicatie De wetgeving i.v.m. de kilometerfraude heeft tot doel de occasiekoper beter te beschermen. Uit een enquête gevoerd door Dedicated Research in september 2007 bleek echter dat vele potentiële kopers nog niet op de hoogte waren van de nieuwe wetgeving. Op die manier dreigen ze toch nog het slachtoffer te worden van oneerlijke praktijken. Vandaar de noodzaak voor CAR-PASS om uitgebreid te communiceren en de mensen bewust te maken dat ze bij aankoop van een tweedehands voertuig steeds een CAR-PASS moeten krijgen van de verkoper. Ze moeten het document natuurlijk ook aandachtig bekijken. De communicatiestrategie van CAR-PASS bestaat uit 2 stappen: 1. communicatie naar het grote publiek om de naambekendheid te verbeteren. 2. gerichte communicatie naar de mensen die van plan zijn een occasievoertuig te kopen en die zich volop in het zoekproces bevinden. Deelname aan het Autosalon 2009 CAR-PASS heeft in januari 2009 deelgenomen aan de 87ste European Motor Show Brussels Lichte Bedrijfs-, Vrijetijdsvoertuigen en Moto s. Dit salon heeft bezoekers getrokken, en was voor CAR-PASS dus een goede gelegenheid om naar het grote publiek te communiceren. Mede door de gunstige locatie, de animatie op de stand en het uitdelen van balpennen kon onze stand op veel belangstelling rekenen. Uit de contacten met het publiek bleek duidelijk dat onze naambekendheid groeiende is. Daarnaast besteedt CAR-PASS ook erg veel aandacht aan de communicatie naar de professionelen. Communicatie naar het grote publiek Radiocampagne Om een echte boost te geven aan de naambekendheid heeft CAR-PASS tijdens de zomermaanden gedurende 2 weken een radiocampagne gevoerd. De spot van 20 seconden, werd meer dan keer over heel het land uitgezonden. Daarmee kreeg ongeveer 80 % van het doelpubliek de spot minstens 1 maal te horen. De gemiddelde luisteraar hoorde de spot 20 keer. Folder Jaarlijks verspreidt CAR-PASS zo n informatiefolders. Deze worden in de keuringstations met de CAR-PASS meegegeven, om het grote publiek zo goed mogelijk te informeren. Het motto van de campagne luidde: CAR-PASS behoedt je voor illusies met de kilometerteller. Website en helpdesk Het grote publiek kan alle nuttige informatie vinden op de website en eventuele vragen stellen per mail of per telefoon. De helpdesk van CAR-PASS beantwoordt tientallen mails en telefonische oproepen per dag. Deelname aan VAB Gezinsdagen CAR-PASS was eveneens aanwezig op de VAB Gezinsdagen die plaatsvonden op het circuit van Zolder op 20 en 21 september Ook hier wisten we dankzij de animatie op de stand en het uitdelen van goodies, heel wat interesse te wekken bij de bezoekers. Persconferentie uitreiking miljoenste CAR-PASS Op 10 april 2008 was het zover. Nauwelijks 16 maanden nadat de wetgeving in voege was getreden, kon dhr. Vincent Van Quickenborne, Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, het miljoenste CAR-PASS certificaat uitreiken. De uitreiking ging gepaard met een persconferentie waarin de minister zijn steun en waardering voor het CAR-PASS initiatief uitsprak. Dit evenement kon op ruime belangstelling rekenen van de media en droeg dus in belangrijke mate bij tot een ruimere bekendheid van de CAR-PASS

10 Communicatie Communicatie naar de potentiële kopers van occasievoertuigen Zelfs als de mensen al van CAR-PASS hebben horen spreken, is het noodzakelijk hen eraan te herinneren wanneer ze op zoek gaan naar een tweedehands voertuig. In dat stadium hebben ze nood aan meer gedetailleerde en precieze informatie. Uit de enquête van Dedicated Research 2007 is gebleken dat internet het populairste medium is om een occasie te zoeken. De gedrukte media verliezen duidelijk marktaandeel. CAR-PASS vzw sloot daarom in de eerste plaats akkoorden met de populairste websites waarop occasiewagens te koop worden aangeboden. Op diverse plaatsen op de website wordt niet alleen de potentiële koper, maar ook de verkoper gesensibiliseerd en geïnformeerd over het belang van de CAR-PASS. Hierna volgt een overzicht van de websites waarmee CAR-PASS in 2008 samenwerkte: Autoscout24 Autozone Autokkazie Hebbes Koopjeskrant/ J annonce Spotter Vlan Vroom Deze websites ontvangen samen dagelijks bijna bezoekers op hun autopagina s. Hoewel internet dus erg populair is, wil CAR-PASS aandacht blijven schenken aan zij die de gedrukte zoekertjes verkiezen. Daarom plaatste CAR-PASS vorige jaar systematisch advertenties in: Autozone magazine Autokkazie/ Autoccasion magazine Passe-Partout (Franstalige edities) Communicatie naar de professionelen van de automobielsector Met de correcte en stipte medewerking van de professionelen staat of valt het hele CAR-PASS initiatief. Het is dankzij de dagelijkse input van kilometerstanden door de professionelen dat CAR-PASS haar opdracht kan vervullen. CAR-PASS is hen dan ook uitermate dankbaar voor hun dagdagelijkse inzet. Om alles nog vlotter te laten verlopen, vragen te beantwoorden en problemen op te lossen heeft CAR-PASS verschillende communicatiekanalen opgezet. of het bedrijf de gemaakte fouten verbetert. Wanneer foutieve gegevens niet verbeterd worden, verschijnen ze immers op de CAR-PASS van de klant en kunnen zo een indruk van fraude doen ontstaan. Vorig jaar veroorzaakte meldingen een anomalie d.w.z. dat de aangeleverde kilometerstand lager was dan het meest recente gegeven in de databank. Dit is 2,81 % van het totaal. De overgrote meerderheid van deze anomalieën wijzen niet op fraude, doch zijn te wijten aan menselijke fouten. Vandaar het grote belang dat CAR-PASS hecht aan het verbeteren van de kwaliteit van de data. kwaliteitsanalyse nr / periode oktober - december (voorbeeld) aantal % gemiddelde alle gebruikers totaal aangeleverde kilometerstanden T 313 kilometerstanden met problemen P 53 16,93 32,30 ongeldige kilometerstanden E 16 5,11 11,36 geldige kilometerstanden T - E 297 anomalieën A 6 2,02 2,65 waarschuwingen W 32 10,77 18,45 totaal aantal issues E + A + W 54 gecorrigeerd of aanvaard 39 72,22 tov gemiddelde % tov % vorig kwartaal Deelname aan vakbeurs Autotechnica Van 6 tot en met 9 april vond in de Heizelpaleizen de vakbeurs Autotechnica plaats. Aangezien dit een trefpunt is bij uitstek voor alle professionelen van de automobielsector, kon CAR-PASS niet ontbreken. Met de steun van Federauto heeft CAR-PASS een stand bemand, waar de professionelen gedurende 4 dagen terecht konden met al hun vragen en opmerkingen. En het resultaat is een sterk gestegen naambekendheid. Om de doeltreffendheid van al deze inspanningen op communicatievlak te meten, heeft Dedicated Research de enquête van 2007 deels herhaald. Zowel voor als na het uitzenden van de radiospot werd er naar de spontane en de ondersteunde naambekendheid gepeild. Website en helpdesk Niet alleen voor het grote publiek is de website een belangrijke informatiebron, dit geldt ook voor de professionelen. Ze kunnen ook met hun vragen terecht op het voor hen gereserveerde mailadres Tijdens de kantooruren (van 8u tot 17u30) bemannen de werknemers van CAR-PASS continu de telefonische helpdesk. Verzending van kwaliteitsrapporten Om de professionelen een overzicht te bieden van de hoeveelheid en de kwaliteit van de aangeleverde data, stuurt CAR-PASS een 3 maandelijks rapport op dat de lay-out heeft van een scorebord. In één oogopslag kunnen de bedrijven vaststellen hoe ze presteren ten opzichte van hun andere collega s en hoe de evolutie is met het vorige rapport. In dit rapport wordt vooral aandacht geschonken aan het aantal aangeleverde kilometerstanden, het aantal foutmeldingen en in het bijzonder het aantal anomalieën en De spontane naambekendheid wordt gemeten door het stellen van de volgende vraag: Welke zijn de documenten die u van de verkoper moet ontvangen, wanneer u een tweedehands voertuig koopt?. In 2007 noemde slechts 2 % van de ondervraagden spontaan de CAR-PASS. Eén jaar later was dit aandeel gestegen tot 14 %. Wanneer de vraag gesteld wordt: Hebt u al van de CAR-PASS horen spreken?, dan antwoordde 39 % ja. In 2007 was dit slechts 23 %. In beide gevallen bleek de radiocampagne een belangrijke bijdrage tot de stijging geleverd te hebben. Hier speelt duidelijk het effect van het massamedium. Dit zijn bemoedigende cijfers, maar ze tonen tegelijk aan dat CAR-PASS nog steeds onvoldoende bekend is. Het is alleszins een aansporing om de komende jaren op de ingeslagen weg verder te gaan

11 CAR-PASS als instrument tegen de fraude CAR-PASS als instrument tegen de fraude Fraude bij 2,4 occasies op 1000 Het CAR-PASS systeem is in het leven geroepen om het terugdraaien van kilometertellers te bestrijden. Het is natuurlijk erg belangrijk om te evalueren in welke mate deze doelstelling gerealiseerd werd. De onderstaande analyse is gebaseerd op de ervaring dat in de overgrote meerderheid van de gevallen, de fraude gebeurt bij een verandering van eigenaar. Dit komt tot uiting op het CAR-PASS certificaat. De kilometerstand bij afgifte van de CAR-PASS is dan beduidend lager dan de voorgaande kilometerstand(en). In 2008 was bij CAR-PASS en zulks het geval. Dit is 1,21 % van het totaal (als men de import buiten beschouwing laat). Gaat het in al deze gevallen om fraude? Zeker niet. De trendbreuk in de kilometerstand kan ook te wijten zijn aan een foutieve ingave, een voertuig met een 5 cijferige teller of het vervangen van de kilometerteller. Uit de analyse is ook gebleken dat bij sommige modellen de teller maar tot km oploopt en daarna terug op nul springt. Het is dus moeilijk om een exact cijfer op het aantal fraudegevallen te plakken. Maar als we de bovenstaande gevallen eruit filteren, vinden we ongeveer voertuigen, waarvan met grote waarschijnlijkheid gesteld kan worden dat er met de teller geknoeid is geweest. Dit is 0,24 % van het totaal. Gemiddeld wordt de kilometerstand met meer dan km teruggezet. De totale omvang van de fraude vertegenwoordigt een bedrag van zo n 4 tot 5 miljoen euro! De absolute koploper was een Mercedes Sprinter bestelwagen. Op 15 september 2007 had hij km op de teller staan. Bij de uitreiking van de CAR-PASS op 17 juli 2008 waren dit er nog maar Een verschil van bijna km! Hieronder volgt een overzicht van de top 15: merk model laatste kilometerstand voorlaatste kilometerstand verschil 1 Mercedes Sprinter Mercedes Mercedes S Ford Mondeo Iveco Daily Renault Espace Peugeot Nissan Sunny Volkswagen Golf Volkswagen Golf Peugeot Mercedes Sprinter Peugeot Mercedes Sprinter Mercedes Uit dit klassement blijkt dat niet alleen personenwagens, maar ook bestelwagens geliefd zijn bij de sjoemelaars. We kunnen besluiten dat fraude eerder uitzonderlijk is, maar dat het zeker geen alleenstaande gevallen zijn. De kopers van occasievoertuigen moeten dus op hun hoede blijven. Het volstaat daarbij de CAR-PASS aandachtig te bekijken, om zich een correct beeld van de kilometerstand te vormen. Dit is niet alleen het geval bij fraude, maar ook wanneer de kilometerteller vervangen werd of wanneer het voertuig nog is uitgerust met een 5 cijferige teller. In al deze gevallen biedt de CAR-PASS onmiskenbaar een meerwaarde voor de koper. De CAR-PASS bewijst dus ten volle zijn nut. Fraude bij import en export van occasievoertuigen CAR-PASS beschikt niet over de kilometerhistoriek van ingevoerde voertuigen. De koper van een dergelijk voertuig moet dus extra voorzichtig zijn. We verwijzen naar het jaarverslag Daaruit bleek dat de kilometerteller van meer dan 10 % van de ingevoerde voertuigen van bepaalde (Duitse) merken was teruggedraaid. We kunnen de kopers voorlopig enkel maar de raad geven om zich te wenden tot betrouwbare handelaars, die gelukkig nog steeds de grote meerderheid vormen, en te vragen naar onderhoudsfacturen, onderhoudsboekje, enz. 85 % van de import komt uit onze 4 buurlanden: Duitsland, Frankrijk, Nederland en het GH. Luxemburg. Een samenwerking met deze landen is absoluut nodig om deze problematiek efficiënt aan te pakken. Wanneer voertuigen (met hoge kilometerstand) het Belgische grondgebied verlaten, blijkt het vaak ook mis te gaan. CAR-PASS verleende in december 2008 zijn medewerking aan een onderzoek van de Franse DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) naar kilometerfraude met voertuigen die uit België waren ingevoerd. Van voertuigen werd de kilometerstand bij de invoer van het voertuig in Frankrijk, vergeleken met de recentste kilometerstand in de databank van CAR-PASS. Bij niet minder dan 487 (43,3 %) bleek er met de teller geknoeid. De gemiddelde fraude bedroeg km. De bedenkelijke eerste plaats ging naar een BMW 525 uit 1996, die km werd teruggedraaid! Het onderzoek van de autoriteiten in deze zaak gaat aan beide zijden van de grens verder. Maar het is duidelijk dat een aantal fraudeurs hun werkterrein verlegd hebben naar de import- en exportmarkt

12 CAR-PASS als instrument tegen de fraude Nood aan een internationale aanpak Deze cijfers tonen aan dat een internationale samenwerking, minstens tussen België en de buurlanden, dringend noodzakelijks is. Het probleem is echter dat er, behalve in België en Nederland, in geen enkel land een centrale databank met kilometerstanden bestaat. Het is dus niet evident om gegevens uit te wisselen. Nochtans worden kilometerstanden op tal van plaatsen bijgehouden: bij de constructeurs/invoerders, in de garages, bij de technische controle, bij leasemaatschappijen, enz. Het komt er dus op aan om deze data te bundelen zoals dit in België met CAR-PASS is gebeurd. Ook de juridische grondslag voor de uitwisseling van gegevens mag niet uit het oog verloren worden. België wisselt al bepaalde voertuiggegevens uit met andere landen in het kader van de strijd tegen de zware criminaliteit (verdrag van Prüm) of om de inschrijving van gestolen voertuigen te beletten (Eucaris systeem). Dit opent alleszins perspectieven voor een internationale samenwerking ter bestrijding van de kilometerfraude. Kerncijfers 1 voertuigen 1a aantal voertuigen in de databank op b aantal voertuigen ingeschreven op c aantal voertuigen waarvoor minstens 1 kmstand ontvangen in Kerncijfers CAR-PASS werkt nauw samen met de FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie om te streven naar een uitwisseling van kilometerstanden met Duitsland, Frankrijk, Nederland en het GH. Luxemburg. Een dergelijke bilaterale aanpak zal waarschijnlijk sneller tot succes leiden dan een vraag aan de Europese Commissie om een wetgevend initiatief te nemen in deze materie. CAR-PASS zal zich de komende jaren blijven inspannen om een internationale samenwerking te promoten. 2 kilometerstanden 2a aantal kmstanden in de databank op b aantal kilometerstanden die gelinkt zijn aan ingeschreven voertuigen c aantal kilometerstanden ontvangen in d aantal veroorzaakte anomalieën gebruikers 3a aantal gebruikers in de databank op b aantal gebruikers die minstens 1 kmstand hebben aangeleverd in CAR-PASS certificaten 4a aantal certificaten afgeleverd in b aantal certificaten afgeleverd bij import c aantal (zeer) waarschijnlijke fraudegevallen d aantal behandelde aanvragen tot rechtzetting 807 4e aandeel certificaten afgeleverd binnen de 5' 99,9 % 4f gemiddelde kilometerstand bij aflevering van de CAR-PASS g gemiddelde leeftijd van het voertuig bij aflevering van de CAR-PASS (in jaar) 7,

13 Wie is wie? Wie is wie? Algemene Vergadering (op ) Stichtende leden vzw FEBIAC, Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie, Woluwedal 46, bus 6, 1200 Brussel vzw FEDERAUTO, Belgische Confederatie van de Autohandel en reparatie en van de aanverwante Sectoren, Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel nv AIBV Z.I. Research Park 90, 1731 Zellik nv Automobiel-Controle & Techniek Kolonel Bourgstraat 118, 1140 Brussel Raad van Bestuur (op ) Voorzitter Philippe Pirson Afgevaardigd bestuurder FEDERAUTO vzw Vice-voorzitters Olivier Goies* Voorzitter GOCA vzw Algemeen Directeur Autosécurité cva Philippe Mertens Eerste Vice-voorzitter Schatbewaarder FEBIAC vzw Bestuurder Beherman European nv cva Autosécurité Rue de Louvain 2, 4800 Verviers nv Autoveiligheid Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen bvba Bureau d Inspection Automobile Rue du Serpolet 21, 7522 Marquain nv Bureau voor Technische Controle Santvoortbeeklaan 34-36, 2100 Deurne nv CTA Blauweregenlaan 42, 1030 Brussel nv Keuringsbureau Motorvoertuigen Zandvoordestraat 442, 8400 Oostende nv La Sécurité Automobile Lt. Lotinstraat 21, 1190 Brussel nv Studiebureel voor Automobieltransport Poortakkerstraat 129, 9051 Sint-Denijs-Westrem Afgevaardigd bestuurder ir. Michel Peelman Bestuurders André Decraene Secretaris-generaal FEBIAC vzw Philippe Decrock Directeur Studiediensten FEDERAUTO vzw Katia De Geyter Vice-voorzitter GOCA vzw Afgevaardigd bestuurder SBAT nv Waarnemers Francis Deryckere Adviseur-generaal FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Jean-Paul Gailly Directeur-generaal FOD Mobiliteit en Vervoer Aangesloten leden vzw Koninklijke Belgische Touring Club Wetstraat 44, 1040 Brussel nv VTB-VAB Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht Vertegenwoordigers aangesloten leden Geert Popelier Juridisch adviseur VTB-VAB nv Thierry Willemarck Afgevaardigd bestuurder Koninklijke Belgische Touring Club vzw Waarnemers FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel FOD Mobiliteit en Vervoer City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel * Voorzitter vanaf 8 maart

14

15 Verantwoordelijke uitgever: Michel Peelman, Woluwedal 46, bus 2, 1200 Brussel Tel.: 02/ CAR-PASS vzw is een initiatief van FEBIAC, FEDERAUTO en GOCA, in samenwerking met de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de FOD Mobiliteit en Vervoer en met de steun van Touring en VAB.

Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. Jaarverslag 2009. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand.

Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. Jaarverslag 2009. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. Jaarverslag 2009 De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. Inhoud Executive summary _ 4 Kerncijfers 6 Facts & Figures 7 Juridisch _ 15 Communicatie

Nadere informatie

jaarverslag 2013 De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand.

jaarverslag 2013 De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. jaarverslag 2013 De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. Jaarverslag 2013 * Executive summary p 3 p 4 p 5 p 6 p 8 p 13 p 14 p 15 Executive Summary Kerncijfers Fraude in België blijft verder

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand.

Jaarverslag 2010. Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. Verantwoordelijke uitgever: Michel Peelman, Woluwedal 46/2, 1200 Brussel Jaarverslag 2010 Tel.: +32

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 JAARVERSLAG 24 DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND inhoud p 3 Executive Summary p 4 Kerncijfers 24 p 5 De tellerfraude blijft op een zeer laag niveau in België p 6 Facts & Figures p

Nadere informatie

Een klare kijk op de afgelegde weg. Jaarverslag 2006

Een klare kijk op de afgelegde weg. Jaarverslag 2006 2006 Een klare kijk op de afgelegde weg Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 Inhoud Woord van de voorzitter............................................... 5 CAR-PASS de start van een nieuw project...............................................

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND

JAARVERSLAG 2015 DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND JAARVERSLAG 2015 DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND 1 INHOUD p3 p4 p5 p6 p 11 p 12 p 14 p 15 Voorwoord Kerncijfers Tellerfraude is bijna verdwenen in België Facts & Figures Evoluties

Nadere informatie

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass?

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass? FAQ car-pass 1. Wat is een car-pass? 2. Wanneer wordt de car-pass gebruikt? 3. Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehandswagen? 4. Wat zijn de gevolgen als er geen

Nadere informatie

5 raadgevingen van. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. www.car-pass.be

5 raadgevingen van. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. www.car-pass.be 5 raadgevingen van De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. www.car-pass.be 1. Check de kilometerstand op de factuur of het keuringsbewijs. Ga je met de auto of een lichte bestelwagen naar

Nadere informatie

Onderzoek Rolling Wheel

Onderzoek Rolling Wheel Onderzoek Rolling Wheel Mei 2013 Parameters van het onderzoek Validatie van de steekproef Resultaten van het onderzoek Waargenomen marktaandelen Parameters van het onderzoek Parameters van het onderzoek

Nadere informatie

Rolling Wheel Februari Hanseeuw Marketing

Rolling Wheel Februari Hanseeuw Marketing Car Brand Belgium Survey Volkswagen 11,2% 12,1% Opel 9,3% 9,3% Peugeot 8,3% 7,6% Citroën 8,3% 8,9% Renault 7,8% 8,9% Ford 7,7% 9,2% Mercedes 5,7% 4,9% BMW 5,5% 5,5% Toyota 5,2% 4,8% Audi 4,6% 3,3% Volvo

Nadere informatie

Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009

Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009 Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009 Inleiding Validatie van de steekproef Analyse van de resultaten Waargenomen marktaandelen Inleiding Omschrijving Doel van het onderzoek Waarneming en analyse

Nadere informatie

Brandstof Inschrijvingen Aandeel Diesel % Benzine % Gas (LPG) % Hybride 114 0% Elektrisch 3 0%

Brandstof Inschrijvingen Aandeel Diesel % Benzine % Gas (LPG) % Hybride 114 0% Elektrisch 3 0% Barometer van de occasiewagenmarkt 2010 Inleiding AutoScout24 heeft een grondige studie gemaakt van de Belgische markt van occasiewagens. De studie baseert op de inschrijvingscijfers van DIV en Febiac,

Nadere informatie

CAR-PASS info-avond. November 2007 Yolande De Ceuster

CAR-PASS info-avond. November 2007 Yolande De Ceuster CAR-PASS info-avond November 2007 Yolande De Ceuster Dagorde Wetgeving i.v.m. CAR-PASS CAR-PASS vandaag Nieuw: CAR-PASS online bestellen Correcties Veel voorkomende vragen CAR-PASS op het Autosalon Vragen-Antwoorden

Nadere informatie

Onderzoek Rolling Wheel Nederland

Onderzoek Rolling Wheel Nederland Onderzoek Rolling Wheel Nederland Oktober 2012 Parameters van het onderzoek Validatie van de steekproef Resultaten van het onderzoek Parameters van het onderzoek Parameters van het onderzoek 1.500 willekeurig

Nadere informatie

Rolling Wheel Onderzoek

Rolling Wheel Onderzoek Rolling Wheel Onderzoek Maart 2011 Parameters van het onderzoek Validatie van de steekproef Analyse van de resultaten Parameters van het onderzoek Parameters van het onderzoek 1.075 voertuigen willekeurig

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 AUTOSECTOR

SECTORFOTO 2014 AUTOSECTOR SECTORFOTO 2014 Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 45 Beschrijving Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen 45.1 Handel in auto's

Nadere informatie

Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013. Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders?

Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013. Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders? Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013 Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders? 2 Leadopvolging 2013 Vereniging Auto Van De Zaak KWALITEITSMETING LEADOPVOLGING 2013 3 Leadopvolging

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 NOTA van: de Belgische delegatie aan: de Groep politiële samenwerking nr. vorig doc.: 12629/02 ENFOPOL

Nadere informatie

Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen. Betrouwbaar 2 de hands

Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen. Betrouwbaar 2 de hands Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen Betrouwbaar 2 de hands Een tweedehandswagen kopen is niet eenvoudig. Want een auto kan op het eerste zicht perfect in orde lijken, maar een

Nadere informatie

DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND.

DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND. DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND. Car-Pass v.z.w. is de vereniging die, in uitvoering van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen,

Nadere informatie

Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk

Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk Persbericht Hilversum, 8 januari 2008 Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk Het wordt financieel steeds interessanter om een milieuvriendelijke auto te kiezen. Uit de door Vroemm.nl ontwikkelde

Nadere informatie

Elring-Service. Pakkingen, pakkingsets en serviceonderdelen met eerste montage kwaliteit

Elring-Service. Pakkingen, pakkingsets en serviceonderdelen met eerste montage kwaliteit Elring-Service Pakkingen, pakkingsets en serviceonderdelen met eerste montage kwaliteit ELRING KWALITEIT IS WERELDWIJD TOONAANGEVEND Onderdelen van Elring worden geleverd door ElringKlinger AG, ontwikkelingspartner

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

sectorfoto 2012 AUTOHANDEL

sectorfoto 2012 AUTOHANDEL sectorfoto 2012 Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 45 Beschrijving Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen 45.1 Handel in auto's

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 1 Autohandel A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Bijlagenrapport BEDRIJVEN NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK

Nadere informatie

ENKELE TIPS BIJ DE AANKOOP VAN EEN BETROUWBARE 2DE HANDSWAGEN

ENKELE TIPS BIJ DE AANKOOP VAN EEN BETROUWBARE 2DE HANDSWAGEN ENKELE TIPS BIJ DE AANKOOP VAN EEN BETROUWBARE 2DE HANDSWAGEN Verantwoordelijke uitgever: Jérôme Glorie Waterloolaan 76 1000 Brussel STOP AUTOZWENDEL! WIE IS DE VERKOPER? Koop bij voorkeur bij een professionele

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan.

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Aanpassen en anticiperen Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Autodistributie KERNCIJFERS (in miljoen EUR) 2004 2003

Nadere informatie

Nummer 76/2015. zondag 10 mei 2015. Duitse wagens meest verkocht op Belgische tweedehandsmarkt

Nummer 76/2015. zondag 10 mei 2015. Duitse wagens meest verkocht op Belgische tweedehandsmarkt Nummer 76/2015 zondag 10 mei 2015 Duitse wagens meest verkocht op Belgische tweedehandsmarkt VW, OPEL EN BMW, Duitse wagens blijven het populairst op de Belgische tweedehandsautomarkt, met ruim vier op

Nadere informatie

Barometer van de Belgische Automobielsector

Barometer van de Belgische Automobielsector Persbericht 31 maart 2010 Barometer van de Belgische Automobielsector Kernpunten van de eerste barometer Maart 2009 Februari 2010 Inschrijvingen op de West-Europese automarkt gestegen met 6,1% 2010: een

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 486 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers

Nadere informatie

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013 nationaal zakenauto onderzoek 2013 WAT WIL de zakelijke rijder? en WAT WIL de Werkgever? BIJLAGENRAPPORT nationaal zakenauto onderzoek 2013 NZO 2013 Basisanalyses Berijders Onderwerpen: 1. De Zakenauto

Nadere informatie

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant IP/04/285 Brussel, 2 maart 2004 Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant Het jongste verslag over autoprijzen toont aan dat op alle markten de prijsconvergentie

Nadere informatie

De lijn, de motor, de prestaties,

De lijn, de motor, de prestaties, BETROUWBAARHEID VAN AUTO'S Beperk bezoekjes aan de garage P. Louyet en Ch. Rossini Hoge betrouwbaarheid blijft het voorrecht van Japanse merken: Mazda, Toyota en Honda bezetten de eerste plaatsen. De lijn,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden 1/ In welke mate gelden de identificatievoorschriften uit het koninklijk besluit van 16 juni 2005 voor uit het buitenland afkomstige paarden? Wat wordt

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Bijlagenrapport BERIJDERS NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Woensdag 17 november 2010 VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Voorstelling roetfiltercampagne

Woensdag 17 november 2010 VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Voorstelling roetfiltercampagne Woensdag 17 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Voorstelling roetfiltercampagne Dames en heren, Vertegenwoordigers van Volvo, beste journalisten,

Nadere informatie

Jaargang 19 - EXTRA EDITIE AUTOSALON 2017 V.U. Publi Schepkens bvba - Tel./Fax (011)

Jaargang 19 - EXTRA EDITIE AUTOSALON 2017 V.U. Publi Schepkens bvba - Tel./Fax (011) EXTRA EXTRA Jaargang 19 - EXTRA EDITIE AUTOSALON 2017 V.U. Publi Schepkens bvba - Tel./Fax (011) 5..4..3..2..1..0.. info@lommelscontact.be www.lommelscontact.be U heeft het autosalon ook dicht bij u thuis!

Nadere informatie

CAR PROGRAM FM GROUP BENELUX

CAR PROGRAM FM GROUP BENELUX Deze incentive is voor jou: Als je distributeur bent met een minimum level van en met een minimale commissie van 515 netto uit het eerste marketing plan ( Magnolia ) FM GROUP BENELUX CAR PROGRAM FM GROUP

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING INFORMATIEBROCHURE

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING INFORMATIEBROCHURE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING INFORMATIEBROCHURE Geschillencommissie Reizen vzw Maatschappelijke zetel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie NORTH GATE III

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

Ideeën vastleggen. Succesvol ondernemen begint met registreren

Ideeën vastleggen. Succesvol ondernemen begint met registreren Ideeën vastleggen Succesvol ondernemen begint met registreren Een goed idee ontstaat vaak spontaan op het moment dat u dit het minst verwacht. In de kroeg, onder de douche, tijdens het koken of op de fiets.

Nadere informatie

Catalogue véhicules/catalogus voertuigen FOD Economie

Catalogue véhicules/catalogus voertuigen FOD Economie Date de vente publique/datum van de openbare verkoping : 24/09/2013 Catalogue véhicules/catalogus voertuigen FOD Economie Haachtsesteenweg 1795 1130 Bruxelles (Haren) /Brussel (Haren) Eric Sonnet 0473/856450

Nadere informatie

Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, A D V I E S. betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS ***

Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, A D V I E S. betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS *** Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, 12.10.1999 MH/GVB/LC A D V I E S betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS *** 2 Op 22 september 1999 heeft het Interfederaal bureau nr. 10 en

Nadere informatie

Wagens. Het Roemeense merk Dacia verovert een plaats tussen de traditionele Japanse toppers op het vlak van betrouwbaarheid.

Wagens. Het Roemeense merk Dacia verovert een plaats tussen de traditionele Japanse toppers op het vlak van betrouwbaarheid. Enquête Wagens de betrouwbaarste voor u Het Roemeense merk Dacia verovert een plaats tussen de traditionele Japanse toppers op het vlak van betrouwbaarheid. U denkt eraan om een (tweedehandse) auto te

Nadere informatie

Statistiek Voertuigdiefstal 2006

Statistiek Voertuigdiefstal 2006 Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit PROGRAMMABUREAU Statistiek Voertuigdiefstal 2006 A.J.Kuperus Strategisch analist Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit januari 2006 1 Inhoud Blad 3 Voorwoord

Nadere informatie

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Contents Social Rate Investigation... 1 (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Shareatattoo

Wedstrijdreglement Shareatattoo Wedstrijdreglement Shareatattoo ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

De, voor 31 maart 2014, uit een niet EU- land ingevoerde voertuigen moeten een homologatieprocedure volgen bij één van de drie Belgische Gewesten.

De, voor 31 maart 2014, uit een niet EU- land ingevoerde voertuigen moeten een homologatieprocedure volgen bij één van de drie Belgische Gewesten. Uw bromfiets verdient een kentekenplaat! Sinds 31 maart 2014 rijden de nieuwe en voordien in België of elders reeds ingeschreven bromfietsen en lichte vierwielers rond met een kentekenplaat... Vanaf 1

Nadere informatie

APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004

APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004 APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004 APK Onderzoek, december 2003 - januari 2004 Onderzoek onder automobilisten. blz. 3 Uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Ontdek het geheim achter startvermogen op maat. NIEUW VANAF ZOMER. VARTA. The power behind. And beyond.

Ontdek het geheim achter startvermogen op maat. NIEUW VANAF ZOMER. VARTA. The power behind. And beyond. Ontdek het geheim achter startvermogen op maat. VARTA. The power behind. And beyond. NIEUW VANAF ZOMER 2007 VARTA OE leverancier voor: Aston Martin Audi Bentley BMW Citroën Ford Honda Jaguar Land Rover

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning tabellenboek \inisterie van Verkeer en Waterstaat 'irectoraatgeneraal Rijkswaterstaat Colofon Uitgave:

Nadere informatie

Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen

Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen Kris Meskens, Secretaris-generaal CFI Conferentie 8 december 2016 «Strijd tegen het witwassen van geld» Structuur, doelstellingen en huidige werkwijze CFI

Nadere informatie

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 Registratie buitenlandse onderneming in KBO Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) 1. Inhoud 2. Procedure registratie BO (en VVZRL) 3. Toelatingsaanvraag KBO

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

AUTOMOTIVE ONDERZOEK

AUTOMOTIVE ONDERZOEK AUTOMOTIVE ONDERZOEK Inhoudsopgave Inleiding... 3 Highlights... 3 In welk merk auto rijdt de directeur?... 4 Verdeling per sector... 5 Verdeling op basis van aantal medewerkers... 6 Verdeling op basis

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N inschrijvingsbewijs autovoertuigen A03 Brussel, 22.10.2009 MH/MG/JP ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over HET INSCHRIJVINGSBEWIJS VAN VOERTUIGEN BESTAANDE UIT TWEE

Nadere informatie

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be DISCLAIMER Het gebruik van onze website gaat

Nadere informatie

NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2014 (gegevens 2013)

NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2014 (gegevens 2013) Page1 NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2014 (gegevens 2013) INLEIDING Doelstelling In het kader van de omzendbrief 307 quinquies dienen de FOD s en POD s jaarlijks een overzichtslijst van de binnen hun

Nadere informatie

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Patrimoniumdiensten Fin Shop Brussels Tweedekkerstraat, 126 1130 BRUSSEL Tel. 0257 800 30 www.finshop.belgium.be Bijzonder lastenkohier voor de

Nadere informatie

WAAROM KIEZEN VOOR GATES POWERGRIP PRODUCTEN?

WAAROM KIEZEN VOOR GATES POWERGRIP PRODUCTEN? E5/70438 WAAROM KIEZEN VOOR GATES POWERGRIP PRODUCTEN? Uw distributeur: Constructiewijzigingen voorbehouden. Gates Corporation 2006 Gedrukt in België - 12/06. Waarom kiezen voor Gates PowerGrip producten?

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren

Centrale voor kredieten aan particulieren Brussel, 16 oktober 2013 Peter NEEFS Rol & belang van CKP Is CKP een wondermiddel? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat er geen wanbetalingen meer zijn? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat de overmatige schuldenlast

Nadere informatie

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen Circ. : 2007 228/HM/bf Dat. : 22/11/2007 De. : INT Contact : H. MUYLDERMANS Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen De Bestuursraad van Federgon Uitzendarbeid heeft tijdens zijn laatste

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Netrebel gelooft in de rechten van vrijheid van informatie uitwisseling, vrije meningsuiting en het recht op privacy. Echter, netrebel wil geen vrijhaven zijn voor klanten die daar

Nadere informatie

VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN

VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN Sinds 1 juni 2004 past België de Europese Richtlijn van 1999 toe betreffende de inschrijvingen van voertuigen. Ze heeft er 5 jaar mee gewacht (wettelijke en

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Consumer Insights Center

Consumer Insights Center Consumer Insights Center This survey is brought to you by Newspaperswork, the marketing platform for newspapers Website: www.newspaperswork.be @BeNewspapers BELGEN, MOBILITEIT EN MEDIA Resultaten van de

Nadere informatie

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN EN NAAR HET VERMOGEN Artikel 1 Wettelijke grondslag

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met het oog op verkorten termijnen voor de invoering van bijwerkingen in het Rijksregister door de gemeenten Comité van de gebruikers van het Rijksregister 15 september

Nadere informatie

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET LOOPBAANDOSSIER Gebruikershandleiding voor online toepassing 11/04/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

CONTRAST SEMINARS KNIPPERLICHTEN ARBEIDSRECHT 20 FEBRUARI 2013. Van Gompel-Renette Advocaten Herkenrodesingel 4 bus 1 3500 Hasselt

CONTRAST SEMINARS KNIPPERLICHTEN ARBEIDSRECHT 20 FEBRUARI 2013. Van Gompel-Renette Advocaten Herkenrodesingel 4 bus 1 3500 Hasselt CONTRAST SEMINARS 20 FEBRUARI 2013 KNIPPERLICHTEN ARBEIDSRECHT I. DE GEWIJZIGDE WETGEVING INZAKE SCHIJNZELFSTANDIGHEID SCHIJNZELFSTANDIGHEID Schijnzelfstandigheid: partijen kwalificeren hun arbeidsrelatie

Nadere informatie

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Nummer 85/2016 vrijdag 29 april 2016 Benzinwagen steeds voordeliger dan diesel Door de nieuwe autofiscaliteit is het moment waarop je beter voor een dieselwagen kiest grondig veranderd. Vier op de tien

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Internet jaarrapportage werk.nl 2013

Internet jaarrapportage werk.nl 2013 werk.nl 2 van 10 Samenvatting In stond de online dienstverlening van UWV veel in de belangstelling. Werkzoekenden en werkgevers maken steeds meer gebruik van de online dienstverlening van UWV die onder

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF A 2006/5/12. ARREST van 29 april Inzake PET CENTER BVBA. tegen. Willem SCHOUTEN. Procestaal : Nederlands

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF A 2006/5/12. ARREST van 29 april Inzake PET CENTER BVBA. tegen. Willem SCHOUTEN. Procestaal : Nederlands COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2006/5/12 ARREST van 29 april 2008 Inzake PET CENTER BVBA tegen Willem SCHOUTEN Procestaal : Nederlands ARRET du 29 avril 2008 En cause PET CENTER SPRL contre Willem

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

Activiteitenverslag Administratieve boetes. Cel administratieve boetes 1

Activiteitenverslag Administratieve boetes. Cel administratieve boetes 1 Activiteitenverslag 2015 Administratieve boetes Cel administratieve boetes 1 Overzicht Statistieken en tendensen Alternatieven voor de administratieve boete What s new? Cel administratieve boetes 2 Aantal

Nadere informatie

Geachte Mevrouw, Heer,

Geachte Mevrouw, Heer, Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. STA/CH/2007-181 DATUM 10 AUGUSTUS 2007 BIJLAGE(N) Ter attentie van de algemeen directeur

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

Nationaal Occasion Onderzoek

Nationaal Occasion Onderzoek Nationaal Occasion Onderzoek Resultaten 2014 Peter Odding 3 juli 2014 VWE in cijfers Nationaal Occasion Onderzoek 2014 Hoofdconclusie 1: Occasionverkopen dalen Occasionverkopen verder gedaald, echter tekenen

Nadere informatie

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Handhaving Doen naleven van wetten en regels Controle door politie, justitie

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN

Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN 31.1.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2009/5/EG VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake

Nadere informatie

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN.

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN. Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN. Statistisch overzicht 2012 Dienst Vreemdelingenzaken: maandelijkse statistieken aanvragen machtiging

Nadere informatie