Een klare kijk op de afgelegde weg. Jaarverslag 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een klare kijk op de afgelegde weg. Jaarverslag 2006"

Transcriptie

1 2006 Een klare kijk op de afgelegde weg Jaarverslag 2006

2

3 Jaarverslag 2006 Inhoud Woord van de voorzitter CAR-PASS de start van een nieuw project Wetgevend kader Functioneel Communicatie Facts & Figures CAR-PASS als instrument tegen de fraude Financieel resultaat boekjaar Wie is wie? Partners Inhoudstafel

4

5 Woord van de voorzitter Woord van de voorzitter Het is met veel trots en genoegen dat ik u het eerste jaarverslag van de vzw CAR-PASS voorstel. De professionele autosector voert immers al vele jaren strijd tegen de plaag van de fraude met de kilometerteller van voertuigen. Hierdoor worden kopers van occasievoertuigen op schandalige wijze bedrogen. Deze wanpraktijken verstoren de eerlijke concurrentie ten nadele van de talrijke garagehouders die wel oprecht begaan zijn met hun klanten en hun beroep. Dit eerste jaarverslag is de bekroning van een langdurige inspanning, waarop we, zoals blijkt uit dit rapport, terecht trots mogen zijn. Dit resultaat is er gekomen dankzij het werk en de opmerkelijke inzet van het ganse CAR-PASS team onder leiding van Michel Peelman. Het tot stand komen van CAR-PASS is een schoolvoorbeeld van een nauwe en succesvolle samenwerking tussen de overheid en de beroepsfederaties van de autosector. Deze samenwerking was gesteund op wederzijds respect, waarbij ieder zijn specifieke kennis en vaardigheden kon inbrengen. Ik wens alle partijen hiervoor uitdrukkelijk te bedanken. Mijn dank gaat ook uit naar allen die zich gedurende vele jaren onvermoeibaar hebben ingezet om dit project te verwezenlijken. Tenslotte wil ik nog een woord van dank richten tot de zeer talrijke professionelen van de autosector die vanaf het begin het spel correct spelen door de databank van CAR-PASS te voeden met kilometerstanden. Ik doe een oproep aan allen die tot nu toe hun wettelijke verplichtingen niet zijn nagekomen, om dit onverwijld te doen en aldus toe te treden tot het CAR-PASS systeem. Wij hebben de medewerking van alle professionelen nodig om deze wanpraktijken definitief uit de wereld te helpen. Dit zal leiden tot een sanering van de markt en een gevoelige verbetering van het imago van de sector en ons beroep, waar we terecht fier op zullen kunnen zijn. Philippe Pirson Voorzitter CAR-PASS vzw Woord van de voorzitter 5

6 CAR-PASS: de start van een nieuw project CAR-PASS: de start van een nieuw project Fraude met de kilometerteller is een verwerpelijke daad, die jammer genoeg nog te vaak voorkomt. De consument die met zijn zuurverdiende centjes denkt een goede zaak te doen, komt bedrogen uit en ziet zich geconfronteerd met onverwachte herstellingskosten. Ook eerlijke handelaars zijn het slachtoffer van dergelijke wanpraktijken. Van eerlijke concurrentie is in zulke omstandigheden immers geen sprake. Tenslotte wordt het imago van een ganse sector door een minderheid besmeurd. Redenen genoeg voor de sector en de overheid om de handen in elkaar te slaan en het probleem grondig aan te pakken. Wetgevend kader De representatieve beroepsorganisaties van de autosector FEBIAC, FEDERAUTO en GOCA hebben gedurende verschillende jaren intensief samengewerkt met de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer om te komen tot een wetgevend kader die de fraude met de kilometerteller van voertuigen op efficiënte wijze aanpakt, zonder de professionelen van de autosector buitensporig te belasten met administratieve verplichtingen. Deze inspanningen hebben geleid tot de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerteller van voertuigen. Deze wet stelt uitdrukkelijk: Het is verboden de op de kilometerteller van een voertuig aangegeven kilometerstand te wijzigen of de correcte registratie van de kilometers te vervalsen of verhinderen. Het zijn de ambtenaren bevoegd voor economische zaken die belast zijn met het toezicht op de naleving van de wet. De wetgever legt strenge straffen op in geval van overtreding. Het toepassingsgebied van deze wet is (voorlopig) beperkt tot personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. De praktische uitvoering van de wet gebeurde aan de hand van verschillende Koninklijke Besluiten. 6 Wetgevend kader

7 KB van 30 september 2004 Dit KB verplicht alle professionelen om vanaf 1 december 2004 het chassisnummer van het voertuig en de kilometerstand te vermelden op elke factuur die ze opstellen wanneer ze werken uitvoeren aan een voertuig. KB van 4 mei 2006 De vzw CAR-PASS wordt bij dit KB erkend om de databank te beheren waarin de kilometerstanden van de voertuigen worden opgeslagen. Dit gebeurde op basis van een dossier dat de vzw in oprichting had ingediend. Dit bevatte een ontwerp van statuten, een financieel plan en een ontwerp van IT architectuur dat de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens kon garanderen. In de statuten staat duidelijk gepreciseerd dat de gegevens uit de databank niet voor commerciële doeleinden gebruikt mogen worden. KB van 1 juli 2006 Dit KB verplicht de verkoper van een tweedehands voertuig vanaf 1 december 2006 aan de koper een geldige CAR-PASS of kilometertellercertificaat te bezorgen op het ogenblik van de verkoop. Laat hij na om dit te doen, dan heeft de koper het recht om de ontbinding van de koop te eisen. Is de koper een professioneel van de autosector, dan is er geen CAR-PASS vereist. Enkel de vzw CAR-PASS is gemachtigd om de certificaten af te leveren. KB van 26 augustus 2006 Dit KB stelt dat wanneer een vakman werken uitvoert aan een voertuig, hij verplicht is het chassisnummer, de kilometerstand en de datum van uitvoering van de werken binnen de 5 werkdagen mee te delen aan de vzw CAR-PASS. Deze verplichting geldt ook voor de ondernemingen van de technische keuring, telkens zij een keuring uitvoeren. Het KB trad in werking op 1 september De wetgever is er dus in geslaagd een sluitend systeem uit te werken. Enerzijds is de instroom van voldoende gegevens uit verschillende onafhankelijke bronnen gewaarborgd. Anderzijds is er ook de garantie dat deze data effectief zullen gebruikt worden om alle kopers van occasievoertuigen te informeren over de echte kilometerstand van hun voertuig. Ondersteunt het vertrouwen in mijn zaak Ronald Debelder zaakvoerder Garage Mathieu Kontich Car-Pass is een absolute meerwaarde. Klanten hebben meer vertrouwen in mijn zaak. En extra moeite kost het me niet. De gegevens zijn zó doorgestuurd. Wat ik écht belangrijk vind? Dat fraudeurs nu eindelijk eens goed worden aangepakt. En niet meer geneigd zijn om de tellers van voertuigen terug te draaien. Ik roep daarom al mijn collega s op om Car-Pass te gebruiken. Het komt onze sector zeker ten goede. Wetgevend kader

8 CAR-PASS: functioneel Functioneel Fase 0: verzamelen van gegevens die dateren van voor 1 september 2006 Het CAR-PASS certificaat kan pas een efficiënt middel zijn tegen fraude als het document voldoende kilometerstanden bevat. Anders kan de koper zich geen duidelijk beeld vormen van de evolutie van de kilometerstand van het voertuig. Als we ervan uitgaan dat een wagen gemiddeld maar 2 keer per jaar naar een garage gaat, dan duurt het minstens 2 jaar, vooraleer CAR-PASS van de meeste voertuigen 4 kilometerstanden bezit. Dit had niet alleen voor financiële problemen gezorgd, maar zou ook de geloofwaardigheid van het nieuwe systeem gecompromitteerd hebben. Eén van de eerste prioriteiten van CAR-PASS bestond er daarom in om gegevens te verzamelen die betrekking hebben op de periode voor 1 september De ondernemingen die de technische keuring uitvoeren, vormden een eerste en belangrijke bron van gegevens. Zij noteren sinds het jaar 2000 de kilometerstand bij elke technische keuring. CAR-PASS heeft ook een beroep gedaan op de invoerders van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. De meeste beschikken over bestanden met garantieclaims en een aantal onder hen ook over de onderhoudshistoriek van de wagens van hun merk. Tenslotte waren ook verschillende leasingmaatschappijen bereid om gegevens over de wagens uit hun vloot aan CAR-PASS te bezorgen. CAR-PASS heeft zo 39,5 miljoen kilometerstanden kunnen inladen en op die manier 2 tot 3 jaar voorsprong genomen. De ondernemingen die op die manier een belangrijke bijdrage hebben geleverd tot het welslagen van het CAR-PASS project staan vermeld in de lijst met partners achteraan in dit verslag. Fase 1: voeden van de databank vanaf 1 september 2006 Communicatiekanalen CAR-PASS moet de gegevens afkomstig van de professionelen op een efficiënte manier ontvangen, verwerken en opslaan in de database. De professionelen kunnen de informatie via 3 verschillende kanalen meedelen: Periodiek overmaken van bestanden via FTP (file transfer protocol) Invoeren van gegevens via de website van CAR-PASS Invullen van standaardformulieren en deze per fax of per post verzenden 8 Functioneel

9 Het eerste kanaal laat toe om gestandaardiseerde bestanden, die door het eigen garage softwarepakket (DMS) aangemaakt worden, regelmatig door te sturen. Dit is veruit de meest efficiënte manier van werken voor de professionelen. De nodige gegevens (chassisnummer, kilometerstand en datum) zijn immers al opgeslagen in het informaticasysteem van het garagebedrijf. Ze hoeven deze dus geen tweede keer in te voeren om ze aan CAR-PASS mee te delen. Op die manier wordt de administratieve werklast tot een minimum beperkt. 85% van de gegevens komt via dit kanaal binnen. Bedrijven die wel over een PC en een internetaansluiting beschikken, maar niet over een geschikt softwarepakket, moeten de data invoeren via de website van CAR-PASS. Iedere professioneel heeft een eigen gebruikerscode en paswoord, waarmee hij kan inloggen op het niet publieke gedeelte van de website. Deze stroom is goed voor 13,6% van de data. Bedrijven die de nodige informaticamiddelen niet bezitten, moeten hun gegevens invullen op een gestandaardiseerd formulier dat ze naar CAR-PASS kunnen doorfaxen of opsturen via de post. CAR-PASS zorgt in dat geval zelf voor het invoeren van de data. Het zijn uiteraard de kleinere bedrijven die van deze mogelijkheid gebruik maken. 10% van de gebruikers zijn in dit geval, doch ze vertegenwoordigen minder dan 1,5% van de datastroom. Verwerking en opslag van de data Vooraleer de data op te slaan in de gegevensbank, voert CAR-PASS een aantal controles uit. Het juiste formaat, de afzender en natuurlijk de inhoud van de informatie worden grondig nagekeken. Als alles in orde is, krijgt de afzender een ontvangstbevestiging. FTP gebruikers ontvangen een mail, webgebruikers krijgen de informatie dadelijk op het scherm te zien. Is er iets mis, dan genereert het systeem foutboodschappen. Typfouten in het chassisnummer en de kilometerstand komen uiteraard regelmatig voor. Gegevens die betrekking hebben op onbekende chassisnummers (d.w.z. voertuigen die niet in het bestand van de DIV voorkomen) worden verworpen. Het programma controleert ook of de aangeleverde kilometerstand niet lager is dan de meest recente waarde in de databank (een zogenaamde anomalie), of in tegendeel de toename van de kilometerstand niet beduidend hoger is dan de trend uit het verleden. In al deze gevallen krijgt de afzender een aantal foutboodschappen, hetzij via mail, hetzij dadelijk op het scherm. Faxgebruikers krijgen maandelijks een feedback fax. Op basis van deze foutboodschappen kunnen de professionelen, via dezelfde kanalen correcties uitvoeren. Alleen het rechtzetten van anomalieën dient steeds per (ondertekende) fax te gebeuren. Nadat de data de verschillende controles hebben doorstaan, worden ze opgeslagen in de databank. Herwaardering van het tweedehandsaanbod op korte termijn Patrick Van Remoortel Garage Rietje - Kapellen Car-Pass zorgt voor een selectie tussen de eerlijke dealers en fraudeurs die kilometerstanden vervalsen. Dat laatste had zijn invloed op de prijzen in de markt. Dankzij Car-Pass zullen de prijzen in de tweedehandsmarkt eindelijk een herwaardering krijgen. Bovendien vergroot het document het vertrouwen bij onze klanten zelfs in de erkende werkplaatsen. Dat merken we in de naverkoop. Kortom: overduidelijk een toegevoegde waarde voor ons. Opslaan van gegevens van de DIV en de KBO Welke voertuigen zijn opgeslagen in de databank? Het betreft de chassisnummers van alle personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen die zich ook in de database van de DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen) bevinden. Dagelijks ontvangt CAR-PASS van de DIV een bestand met alle chassisnummers die voor het eerst in België worden ingeschreven. Functioneel 9

10 CAR-PASS: functioneel Komt een chassisnummer niet in de databank voor, dan zal CAR-PASS geen gegevens aanvaarden die onder dat chassisnummer zouden worden aangeleverd. Dit betekent bv. concreet dat er geen kilometerstanden worden opgeslagen van buitenlandse voertuigen. In totaal bevatte de databank op chassisnummers, betroffen ingeschreven voertuigen. De wet van 11 juni 2004 richt zich tot de vakman. CAR-PASS diende een praktische invulling te geven aan de abstracte definitie uit de wet. In samenspraak met de FOD Economie werd als vakman beschouwd: elke onderneming, zelfstandige of zelfstandige in bijberoep die vermeld staat in de KBO (Kruispuntbank voor ondernemingen) met één of meer van de volgende activiteitscodes: Kleinhandel in motorvoertuigen Onderhoud en reparatie van auto s Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto s Aangezien er voortdurend nieuwe ondernemingen bijkomen en verdwijnen, ontvangt CAR-PASS dagelijks een bestand met wijzigingen van de KBO. Nieuwe ondernemingen ontvangen een brief met daarin hun individuele codes die hen toegang verlenen tot het systeem. Op waren ondernemingen en vestigingen opgenomen in de databank. 10 Functioneel

11 Fase 2: genereren van output De gegevens in de databank dienen natuurlijk om weergegeven te worden op de CAR-PASS certificaten. Om onnodige verplaatsingen en administratie te vermijden worden de certificaten afgeleverd in de 76 stations van de technische keuring, ter gelegenheid van de tweedehands keuring en wanneer er een geldig keuringsbewijs wordt uitgereikt. De verkoper van een occasievoertuig is immers praktisch verplicht om zijn wagen te laten keuren voor de verkoop. Bij het begin van de keuring noteert de inspecteur de kilometerstand van het voertuig en verstuurt daarop een elektronisch bericht om de CAR-PASS aan te vragen. Deze aanvraag wordt door CAR-PASS opgepikt, de bewuste kilometerstand wordt verwerkt, waarna er een PDF bestand wordt gecreëerd en via het beveiligd netwerk teruggestuurd naar de aanvrager. Deze operatie mag maximum 5 minuten in beslag nemen. Wanneer de klant aan de kassa van het station komt, ligt de vers gedrukte CAR-PASS al op hem te wachten. Tijdens piekmomenten verwerkt het systeem zo n 10 aanvragen per minuut. De professionelen die toegang hebben tot het systeem, kunnen het verloop van de kilometerteller van een voertuig ook raadplegen via de website van CAR-PASS. Ze hoeven daartoe enkel het chassisnummer en de actuele kilometerstand in te geven. Op het scherm verschijnt net dezelfde informatie als wanneer ze een CAR-PASS zouden hebben gevraagd. Het is een operatie die slechts enkele seconden in beslag neemt en een handig hulpmiddel wanneer de vakman een onbekend voertuig voor overname krijgt aangeboden. In een oogwenk ziet hij of de kilometerstand klopt en kan hij de echte waarde van het voertuig beter bepalen. Beschikbaarheid van de IT infrastructuur. Het informaticasysteem van CAR-PASS moet dag en nacht beschikbaar zijn, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Om dit te garanderen met een klein aantal werknemers, in een omgeving waarin hackers en virussen permanent op de loer liggen, heeft CAR-PASS ervoor gekozen om het beheer van de hard- en software uit te besteden. De machines draaien in een sterk beveiligd datacentrum. De nodige onderhoudscontracten voor zowel hard- als software moeten de vereiste operationaliteit garanderen. Goede zaak voor de automobielsector Wim Van Gorp aftersalesbediende Subaru Garage Haestincks Boom Voor ons is Car-Pass een extra verkoopsinstrument. Het bewijst immers aan onze klant dat wij betrouwbare, correcte wagens verkopen. Ik vind Car- Pass een goede zaak voor de hele automobielsector. En roep daarom al mijn collega s op om bij elk onderhoud de kilometerstand tijdig door te geven. Zo heeft iedereen een correct beeld bij een technische controle of transactie. Functioneel 11

12 CAR-PASS: functioneel Het CAR-PASS certificaat De CAR-PASS wordt uitsluitend afgeleverd in de 76 stations die de technische keuring uitvoeren. Dit gebeurt automatisch ter gelegenheid van een geslaagde tweedehands keuring. Op die manier kan de verkoper nooit als excuus voorwenden dat hij geen CAR-PASS ontvangen heeft. Iedereen kan bovendien met zijn voertuig naar één van de stations rijden, en een CAR-PASS aanvragen, zonder een keuring te laten uitvoeren. De prijs van een CAR-PASS is bij KB vastgelegd en bedraagt 6,00 euro (inclusief BTW) op voorwaarde dat het document minstens vier kilometerstanden met intervallen van minstens twee maanden bevat. Is dit niet het geval, dan is het document gratis. 12 Functioneel

13 Het is evident dat een document dat duidelijkheid wil verschaffen over de juiste kilometerstand van het voertuig niet onbeperkt geldig kan blijven. Daarom is de geldigheidsduur van de CAR-PASS wettelijk beperkt tot 2 maanden na aflevering. Dit is naar analogie met het document aanvraag tot inschrijving. De CAR-PASS bestaat in de 3 landstalen en bevat de volgende informatie: Uniek identificatiecijfer bestaande uit 12 cijfers Chassisnummer van het voertuig Merk en model van het voertuig Datum van eerste ingebruikname van het voertuig Datum van eerste inschrijving in België Prijs (0 of 6 euro) Uiterste geldigheidsdatum Kilometerhistoriek van het voertuig De CAR-PASS is beveiligd tegen namaak en bevat fluorescerende inkt, een watermerk microtekst en een haarfijne draadtekening. Als men het document tracht te kopiëren of te scannen verschijnt het woord kopie. De echtheid van het document kan men nagaan op de website van CAR-PASS. Het volstaat om het uniek identificatienummer, en de meeste recente datum en kilometerstand in te geven. Is dit een juiste combinatie dan verschijnt de afgedrukte informatie ook op het scherm. Voert men bv. een onbestaand CAR-PASS nummer in, dan zal er een foutboodschap op het scherm verschijnen. Vervalste documenten komen zo dadelijk aan de oppervlakte. Het is natuurlijk nooit uitgesloten dat er bij de ingave van kilometerstanden fouten gebeuren. Dit is pas echt vervelend op het ogenblik dat er een CAR-PASS voor het betrokken voertuig wordt aangevraagd. De koper kan onterecht de indruk krijgen dat er met de teller geknoeid is. Fouten kunnen dus schade berokkenen aan de eigenaar van het voertuig. Om dit de vermijden heeft de houder van een CAR-PASS de mogelijkheid om een rechtzetting van een betwiste kilometerstand te vragen. CAR-PASS zal de vraag onderzoeken, op voorwaarde dat de klager de nodige bewijsstukken kan voorleggen zoals onderhoudsfacturen, keuringsbewijs, onderhoudsboekje, enz. Is de vraag gerechtvaardigd, dan verstuurt CAR-PASS gratis een nieuw certificaat. In de periode december 2006 tot en met maart 2007 behandelde CAR-PASS in totaal 233 vragen tot rechtzetting. Absoluut welkom Edward Bauwens service manager autobedrijf Claessens Wilrijk Dankzij Car-Pass hebben we zelf een geval van fraude kunnen vaststellen. Iemand had de kilometerstanden veranderd. Zonder Car-Pass had men ons misschien van die fraude kunnen beschuldigen. Nu hebben we het gesjoemel meteen aangeklaagd bij het gerecht en de politie. En ons zo heel snel kunnen distantiëren van het feit. Dus... Car-Pass is voor ons absoluut welkom. Functioneel 13

14 CAR-PASS: communicatie Communicatie Een nieuwe wetgeving die op korte tijd in werking treedt, en die een breed toepassingsgebied kent, vormt een grote uitdaging op het gebied van communicatie. Alle betrokkenen moeten immers tijdig ingelicht worden over hun rechten en plichten. Communicatie zowel naar de autosector als naar het grote publiek is daarom voor CAR-PASS een grote prioriteit geweest gedurende het eerste werkjaar. De professionelen van de autosector werden via de volgende kanalen geïnformeerd: Informatieavonden CAR-PASS heeft presentaties en uitleg gegeven op informatieavonden die over heel het land werden georganiseerd. Folder In april 2006 werden folders gedrukt om de professionelen te informeren over de wetgeving betreffende de fraude met de kilometerteller en de praktische manier waarop ze hun wettelijke verplichtingen konden naleven. Vakbeurs AUTOTECHNICA CAR-PASS heeft in samenwerking met FEDERAUTO met een informatiestand deelgenomen aan de vakbeurs AUTOTECHNICA, die plaatsvond van 23 tot en met 26 april Website Sinds april 2006 is de website van CAR-PASS on-line (www.car-pass.be). Men vindt er praktische informatie over de wetgeving en de werking van het CAR-PASS systeem. Ook handig is de rubriek meest gestelde vragen. Helpdesk Vanaf 1 september 2006 is de helpdesk actief op het telefoonnummer De professionelen kunnen er terecht voor al hun vragen en problemen. Tijdens de eerste weken werd er massaal beroep gedaan op de hulplijn. 3 personen bemanden in die periode de telefoon en verwerkten tot 250 oproepen per dag. Ook begin 2007 bellen nog vele professionelen voor hulp en informatie en beantwoordt CAR-PASS vzw 50 tot 100 telefoontjes per dag. De professionelen kunnen hun vragen ook kwijt op het mailadres Op 9 maanden tijd beantwoordde CAR-PASS een kleine 4000 mails. Tijdens de piekperiode in september 2006 werden op sommige dagen meer dan 150 mails per dag verwerkt. 14 Communicatie

15 Mailings In juli en augustus 2006 heeft CAR-PASS vzw naar alle professionelen 2 brieven gestuurd. De eerste was bedoeld om hen te informeren over hun verplichtingen die ze vanaf 1 september 2006 dienden na te komen. De tweede bevatte hun persoonlijke toegangscodes en praktische uitleg over de manier waarop ze de kilometerstanden konden doorgeven. In totaal betrof het 2 mailings van telkens ongeveer brieven. Artikels in vaktijdschriften CAR-PASS vzw heeft diverse artikels gepubliceerd in of interviews gegeven aan vaktijdschriften die veel gelezen worden in de autosector zoals FEDERAUTO magazine, L Argus de l Automobile, CarFix, Tips&Advies. Gerichte info naar IT producenten CAR-PASS heeft verschillende informatiesessies georganiseerd voor de producenten van garagesoftware. Op die manier konden ze hun systemen uitbreiden met een module die een efficiënte communicatie van de gegevens uit het computersysteem van de professionelen naar CAR-PASS mogelijk maakt. Ondersteuning ter plaatse Garagebedrijven die moeilijkheden ondervinden met het CAR-PASS systeem kunnen ter plaatse ondersteuning vragen. Een CAR-PASS medewerker komt dan ter plaatse om uitleg te geven en samen de openstaande problemen op te lossen. Tijdens het eerste kwartaal van 2007 kregen 40 ondernemingen een vorming bij hen in het bedrijf. De communicatie naar het grote publiek en meer bepaald naar de potentiële koper van een tweedehands voertuig, heeft vanaf 1 december 2006 veel aandacht gekregen. Ook hier werden diverse kanalen gebruikt: Persconferentie Ter gelegenheid van de lancering van de uitreiking van het kilometertellercertificaat, organiseerde CAR-PASS op 29 november 2006 in het keuringstation van Haren een druk bijgewoonde persconferentie. Federaal vice-premier en minister bevoegd voor consumentenzaken Freya Van den Bossche en minister van mobiliteit Renaat Landuyt kwamen het project voorstellen. Met hun aanwezigheid onderstreepten ze het belang dat ze hechten aan CAR-PASS en de prioriteit die ze geven aan de strijd tegen de fraude met de kilometerteller. Deze persconferentie vond ruime weerklank in de nationale media: televisie, radio en geschreven pers. Communicatie 15

16 CAR-PASS: communicatie Folder Met de steun van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de FOD Mobiliteit en Vervoer werden in totaal folders gedrukt met als slogan Occasie kopen? Eis een CAR-PASS! Deze wordt in de keuringstations met elke CAR-PASS meegegeven en is ook beschikbaar in alle kantoren van de DIV, waar nummerplaten worden uitgereikt. Website Ook het grote publiek kan alle nuttige informatie vinden op de website en eventuele vragen stellen per mail aan :16:47 Banners op occasiewebsites Vele kopers van occasievoertuigen raadplegen portaalsites op het internet om een geschikte wagen te zoeken. Deze mensen moeten er attent op gemaakt worden dat ze geen tweedehands mogen kopen zonder een CAR-PASS. CAR-PASS heeft tijdens de maanden december en januari adverteerruimte gekocht op de belangrijkste sites: AUTOSCOUT 24, AUTO 55, VROOM, HEBBES EN EASY/VLANAUTO. Banners en een interactieve game trokken de aandacht van de internetgebruiker en nodigden hem uit om de website van CAR-PASS te bezoeken. 16 Communicatie

17 Deelname aan het Autosalon 2007 CAR-PASS heeft met de steun van FEBIAC deelgenomen aan het 85e Salon van Lichte bedrijfs-, vrijetijdsvoertuigen en moto s dat plaatsgevonden heeft van 12 tot en met 21 januari Dit salon heeft bezoekers getrokken, en was voor CAR-PASS dus een goede gelegenheid om naar het grote publiek te communiceren. Ook professionelen vonden hun weg naar de stand om vragen te stellen. Communicatie 17

18 CAR-PASS: facts & figures Facts & Figures (op ) Kilometerstanden tabel 1 Aantal kilometerstanden in de database Historiek (data van voor 1/9/2006) ,9% technische keuring ,5% invoerders en leasebedrijven ,5% aangeleverd sinds 1/9/ ,1% technische keuring ,4% professionelen ,6% CAR-PASS beschikt over bijna 39,5 miljoen kilometerstanden die dateren van voor 1 september De overgrote meerderheid van deze data dateert vanaf het jaar Op 7 maanden tijd ontving CAR-PASS meer dan 7,5 miljoen kilometerstanden, hetzij gemiddeld meer dan 1 miljoen per maand, of zo n data per werkdag. tabel 2a Communicatie van de gegevens fax / post ,5% website ,6% FTP ,9% totaal ,5 % van alle kilometerstanden wordt elektronisch aangeleverd, hoofdzakelijk via ftp. Slechts 1,5% van alle data komt toe per fax of per post. tabel 2b gebruikers fax ,5% gebruikers website ,4% gebruikers FTP ,1% 18 Facts & Figures

19 totaal aantal ondernemingen die al gegevens hebben aangebracht geactiveerde ondernemingen die geen gegevens hebben aangeleverd ondernemingen in de database zonder reactie tabel 2c In totaal hebben professionelen minstens 1 keer gegevens aangeleverd. Daarvan gebruikt 10% de fax. Dit zijn vooral de kleinere actoren, aangezien zij slechts 1, 5% van de data aanleveren. De grote actoren gebruiken FTP. 45,1% van de ondernemingen tekenen voor 84,9% van de datastroom. Daartussen zitten de webgebruikers. Slechts de helft van al deze ondernemingen zijn regelmatige leveranciers en leverden 100 kilometerstanden of meer aan. Meer dan professionelen hebben nog geen gegevens aan CAR-PASS meegedeeld. Daarvan hebben er meer dan 1000 zich weliswaar geactiveerd, maar verder geen teken van leven gegeven. Hieronder vindt u de tabel van de 30 grootste dataleveranciers. Zij leverden sinds 1 september kilometerstanden. Dit is meer dan 43% van het totaal. De tabel wordt aangevoerd door de ondernemingen die de technische keuring uitvoeren. AUTOVEILIGHEID STUDIEBUREEL VOOR AUTOMOBIELTRANSPORT KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN A.I.B.V. AUTOSECURITE CENTRUM VOOR TECHNISCHE AUTOMOBIELINSPECTIE BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE BUREAU D INSPECTION AUTOMOBILE CARGLASS AUTOMOBIEL - CONTROLE EN TECHNIEK SCHOUWINGS-CENTRUM VOOR AUTO S VTB - VAB KONINKLIJKE BELGISCHE TOURING CLUB D IETEREN PEUGEOT DISTRIBUTIE SERVICE CITROEN BELUX VULCO BELGIUM VOLVO CARS GARAGE PIRET (WAVRE) TOYOTA BELGIUM BEERENS GASPAR MOTORS ANTWERPEN UNITED MOTORS RENAULT BRUSSELS MIDAS AUTO SATELLITES BULLMAN SA GARAGE RIETJE GARAGE P. SCHYNS LIEGE HOUTTEQUIET GARAGE JOLY Oproep aan de hele sector Hugo Hamers after-salesmanager GMAN - Antwerpen Wij vinden Car-Pass een goed initiatief. Het is een handig instrument om fraude uit te sluiten. Toch merken we op dat nog niet alle partijen in de sector hieraan deelnemen. Dat vind ik heel jammer. Want als we samen aan de kar trekken en allemaal volop gebruik maken van Car-Pass, kunnen we de fraude volledig uit het autocircuit weren. Daarom hoop ik dat de hele sector beantwoordt aan de oproep van Car-Pass om mee te werken. Facts & Figures 19

20 CAR-PASS: facts & figures Chassisnummers De databank van CAR-PASS bevat alle chassisnumers van voertuigen die ooit in België werden ingeschreven. Dit zijn er bijna 15 miljoen. Slechts 37% daarvan zijn ingeschreven. Per ingeschreven voertuig bevat de databank gemiddeld meer dan 6 kilometerstanden. Bij 7,1% van de ingeschreven voertuigen vertoont de evolutie van de kilometerteller een anomalie. tabel 3 aantal chassisnummers in de database ingeschreven voertuigen ingeschreven voertuigen met anomalie ,1% aantal kmstanden / ingeschr. voertuig 6,1 Per merk zijn er grote verschillen in het gemiddeld aantal kilometerstanden per ingeschreven voertuig, die vooral te verklaren zijn door de beschikbaarheid van historische data. Hieronder vindt u de top 30. tabel 4 AUDI 11,4 VOLKSWAGEN 10,2 BMW 9,5 SAAB 7,5 VOLVO 6,4 SUBARU 6,3 NISSAN 6,2 RENAULT 6,0 MAZDA 5,9 MITSUBISHI 5,8 LAND ROVER 5,8 DAIHATSU 5,7 SEAT 5,7 OPEL 5,5 FORD 5,5 MERCEDES 5,3 ROVER 5,2 LANCIA 5,2 PORSCHE 5,1 HONDA 5,1 PONTIAC 5,0 SUZUKI 5,0 JEEP 4,9 ALFA ROMEO 4,9 LADA 4,8 CHRYSLER 4,8 FIAT 4,8 TOYOTA 4,8 DAEWOO 4,6 PEUGEOT 4,6 Het is ook interessant het aantal geregistreerde kilometerstanden uit te zetten in functie van de leeftijd van het voertuig. (grafiek 1) Het is logisch dat er tijdens de eerste levensjaren van een voertuig relatief weinig gegevens bekend zijn. Voertuigen die rond de 10 jaar oud zijn, zijn het beste gedocumenteerd. Dit toont opnieuw het succes aan van de opvulling van de databank met historische data. Van oudere voertuigen zijn minder gegevens beschikbaar. Dit lijkt op het eerste gezicht verrassend, maar heeft er ongetwijfeld mee te maken dat 20 Facts & Figures

jaarverslag 2013 De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand.

jaarverslag 2013 De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. jaarverslag 2013 De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. Jaarverslag 2013 * Executive summary p 3 p 4 p 5 p 6 p 8 p 13 p 14 p 15 Executive Summary Kerncijfers Fraude in België blijft verder

Nadere informatie

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass?

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass? FAQ car-pass 1. Wat is een car-pass? 2. Wanneer wordt de car-pass gebruikt? 3. Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehandswagen? 4. Wat zijn de gevolgen als er geen

Nadere informatie

CAR-PASS behoedt je voor. illusies met de kilometerteller...

CAR-PASS behoedt je voor. illusies met de kilometerteller... CAR-PASS behoedt je voor illusies met de kilometerteller... Jaarverslag 2008 Inhoud Woord van de voorzitter 5 Inleiding 6 Facts & Figures 8 Juridisch 14 Jaarverslag 2008 Communicatie 16 CAR-PASS als instrument

Nadere informatie

CAR-PASS info-avond. November 2007 Yolande De Ceuster

CAR-PASS info-avond. November 2007 Yolande De Ceuster CAR-PASS info-avond November 2007 Yolande De Ceuster Dagorde Wetgeving i.v.m. CAR-PASS CAR-PASS vandaag Nieuw: CAR-PASS online bestellen Correcties Veel voorkomende vragen CAR-PASS op het Autosalon Vragen-Antwoorden

Nadere informatie

5 raadgevingen van. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. www.car-pass.be

5 raadgevingen van. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. www.car-pass.be 5 raadgevingen van De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. www.car-pass.be 1. Check de kilometerstand op de factuur of het keuringsbewijs. Ga je met de auto of een lichte bestelwagen naar

Nadere informatie

Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. Jaarverslag 2009. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand.

Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. Jaarverslag 2009. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. Jaarverslag 2009 De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. Inhoud Executive summary _ 4 Kerncijfers 6 Facts & Figures 7 Juridisch _ 15 Communicatie

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 JAARVERSLAG 24 DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND inhoud p 3 Executive Summary p 4 Kerncijfers 24 p 5 De tellerfraude blijft op een zeer laag niveau in België p 6 Facts & Figures p

Nadere informatie

Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen. Betrouwbaar 2 de hands

Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen. Betrouwbaar 2 de hands Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen Betrouwbaar 2 de hands Een tweedehandswagen kopen is niet eenvoudig. Want een auto kan op het eerste zicht perfect in orde lijken, maar een

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand.

Jaarverslag 2010. Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. Kilometers terugdraaien heeft geen zin meer. De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand. Verantwoordelijke uitgever: Michel Peelman, Woluwedal 46/2, 1200 Brussel Jaarverslag 2010 Tel.: +32

Nadere informatie

Onderzoek Rolling Wheel

Onderzoek Rolling Wheel Onderzoek Rolling Wheel Mei 2013 Parameters van het onderzoek Validatie van de steekproef Resultaten van het onderzoek Waargenomen marktaandelen Parameters van het onderzoek Parameters van het onderzoek

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND

JAARVERSLAG 2015 DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND JAARVERSLAG 2015 DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND 1 INHOUD p3 p4 p5 p6 p 11 p 12 p 14 p 15 Voorwoord Kerncijfers Tellerfraude is bijna verdwenen in België Facts & Figures Evoluties

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

Rolling Wheel Onderzoek

Rolling Wheel Onderzoek Rolling Wheel Onderzoek Maart 2011 Parameters van het onderzoek Validatie van de steekproef Analyse van de resultaten Parameters van het onderzoek Parameters van het onderzoek 1.075 voertuigen willekeurig

Nadere informatie

Rolling Wheel Februari Hanseeuw Marketing

Rolling Wheel Februari Hanseeuw Marketing Car Brand Belgium Survey Volkswagen 11,2% 12,1% Opel 9,3% 9,3% Peugeot 8,3% 7,6% Citroën 8,3% 8,9% Renault 7,8% 8,9% Ford 7,7% 9,2% Mercedes 5,7% 4,9% BMW 5,5% 5,5% Toyota 5,2% 4,8% Audi 4,6% 3,3% Volvo

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 AUTOSECTOR

SECTORFOTO 2014 AUTOSECTOR SECTORFOTO 2014 Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 45 Beschrijving Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen 45.1 Handel in auto's

Nadere informatie

Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk

Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk Persbericht Hilversum, 8 januari 2008 Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk Het wordt financieel steeds interessanter om een milieuvriendelijke auto te kiezen. Uit de door Vroemm.nl ontwikkelde

Nadere informatie

Onderzoek Rolling Wheel Nederland

Onderzoek Rolling Wheel Nederland Onderzoek Rolling Wheel Nederland Oktober 2012 Parameters van het onderzoek Validatie van de steekproef Resultaten van het onderzoek Parameters van het onderzoek Parameters van het onderzoek 1.500 willekeurig

Nadere informatie

ENKELE TIPS BIJ DE AANKOOP VAN EEN BETROUWBARE 2DE HANDSWAGEN

ENKELE TIPS BIJ DE AANKOOP VAN EEN BETROUWBARE 2DE HANDSWAGEN ENKELE TIPS BIJ DE AANKOOP VAN EEN BETROUWBARE 2DE HANDSWAGEN Verantwoordelijke uitgever: Jérôme Glorie Waterloolaan 76 1000 Brussel STOP AUTOZWENDEL! WIE IS DE VERKOPER? Koop bij voorkeur bij een professionele

Nadere informatie

Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009

Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009 Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009 Inleiding Validatie van de steekproef Analyse van de resultaten Waargenomen marktaandelen Inleiding Omschrijving Doel van het onderzoek Waarneming en analyse

Nadere informatie

CARPASS WINGS Software Snelheid & zekerheid

CARPASS WINGS Software Snelheid & zekerheid CARPASS WINGS Software Snelheid & zekerheid 1. Vereisten Dossier: CAR-PASS MODULE incl. Wings Logistiek Uitgave Wings: Professional, Enterprise of Expert Gebruiker: (Car-pass maakt gebruik van vrije (gebruikers)velden)

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Brandstof Inschrijvingen Aandeel Diesel % Benzine % Gas (LPG) % Hybride 114 0% Elektrisch 3 0%

Brandstof Inschrijvingen Aandeel Diesel % Benzine % Gas (LPG) % Hybride 114 0% Elektrisch 3 0% Barometer van de occasiewagenmarkt 2010 Inleiding AutoScout24 heeft een grondige studie gemaakt van de Belgische markt van occasiewagens. De studie baseert op de inschrijvingscijfers van DIV en Febiac,

Nadere informatie

sectorfoto 2012 AUTOHANDEL

sectorfoto 2012 AUTOHANDEL sectorfoto 2012 Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 45 Beschrijving Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen 45.1 Handel in auto's

Nadere informatie

APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004

APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004 APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004 APK Onderzoek, december 2003 - januari 2004 Onderzoek onder automobilisten. blz. 3 Uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 NOTA van: de Belgische delegatie aan: de Groep politiële samenwerking nr. vorig doc.: 12629/02 ENFOPOL

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013. Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders?

Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013. Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders? Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013 Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders? 2 Leadopvolging 2013 Vereniging Auto Van De Zaak KWALITEITSMETING LEADOPVOLGING 2013 3 Leadopvolging

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 1 Autohandel A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND.

DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND. DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND. Car-Pass v.z.w. is de vereniging die, in uitvoering van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen,

Nadere informatie

Elring-Service. Pakkingen, pakkingsets en serviceonderdelen met eerste montage kwaliteit

Elring-Service. Pakkingen, pakkingsets en serviceonderdelen met eerste montage kwaliteit Elring-Service Pakkingen, pakkingsets en serviceonderdelen met eerste montage kwaliteit ELRING KWALITEIT IS WERELDWIJD TOONAANGEVEND Onderdelen van Elring worden geleverd door ElringKlinger AG, ontwikkelingspartner

Nadere informatie

een formule met karakter!

een formule met karakter! Maak kennis met de Serenium formule : een formule met karakter! Ontdek de Serenium formule, onze beste oplossing op het vlak van service en bijstand. Als u voor Serenium kiest, wordt u uitstekend begeleid

Nadere informatie

De erkenning als interprofessionele organisatie

De erkenning als interprofessionele organisatie De erkenning als interprofessionele organisatie In deze brochure leggen we uit wat het belang is van een erkenning als interprofessionele organisatie en welke procedure u moet volgen om die erkenning te

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

02 413 02 82 secretary@taxisautolux.be

02 413 02 82 secretary@taxisautolux.be Welkom bij Autolux Autolux Autolux is een taxibedrijf dat in 1934 werd opgericht en dat vandaag marktleider is in België. Het richt zich vooral tot bedrijven en particulieren die een transfer willen tussen

Nadere informatie

Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s.

Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s. Trevler Fleet: Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s. Waarom: De Belastingdienst heeft in veel gevallen de controle op het

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag VERGUNNING Oktober 2014 1 2 Afsprakenregeling

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2016 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2015 VERVALLEN (natuurlijke personen en rechtspersonen)

PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2016 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2015 VERVALLEN (natuurlijke personen en rechtspersonen) PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2016 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2015 VERVALLEN (natuurlijke personen en rechtspersonen) De commerciële kentekenplaten zouden normaalgezien tussen

Nadere informatie

Doelgerichte communicatie naar kansengroepen

Doelgerichte communicatie naar kansengroepen Doelgerichte communicatie naar kansengroepen Doelgerichte communicatie naar kansengroepen 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003

EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003 EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen...3 Werking...3 TOEGANG TOT EDIVAT...4 Praktisch Dossier...5 Configuratie...5 Aanmaken van de BTW-aangifte...6 Transfer EDIVAT van de BTW AANGIFTE...7

Nadere informatie

Woensdag 17 november 2010 VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Voorstelling roetfiltercampagne

Woensdag 17 november 2010 VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Voorstelling roetfiltercampagne Woensdag 17 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Voorstelling roetfiltercampagne Dames en heren, Vertegenwoordigers van Volvo, beste journalisten,

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Nummer 85/2016 vrijdag 29 april 2016 Benzinwagen steeds voordeliger dan diesel Door de nieuwe autofiscaliteit is het moment waarop je beter voor een dieselwagen kiest grondig veranderd. Vier op de tien

Nadere informatie

Handleiding Automatische goedkeuring onderhoudscontracten (Ubench)

Handleiding Automatische goedkeuring onderhoudscontracten (Ubench) Handleiding Automatische goedkeuring onderhoudscontracten (Ubench) CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 369 18 50 F. +32 3 369 18 51 E-mail:

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Contents Social Rate Investigation... 1 (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN

VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN Sinds 1 juni 2004 past België de Europese Richtlijn van 1999 toe betreffende de inschrijvingen van voertuigen. Ze heeft er 5 jaar mee gewacht (wettelijke en

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN EN NAAR HET VERMOGEN Artikel 1 Wettelijke grondslag

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART Artikel 1 Er kunnen volgende soorten gemeentelijke parkeerkaarten uitgereikt worden: 1) Bewonerskaart 2) Autodelen 3) Particulier

Nadere informatie

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013 nationaal zakenauto onderzoek 2013 WAT WIL de zakelijke rijder? en WAT WIL de Werkgever? BIJLAGENRAPPORT nationaal zakenauto onderzoek 2013 NZO 2013 Basisanalyses Berijders Onderwerpen: 1. De Zakenauto

Nadere informatie

A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S

A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S W A T M O E T U D O E N O M A A N T E S L U I T E N? U zal hieronder enkele formulieren vinden die

Nadere informatie

De erkenning als beroepsorganisatie

De erkenning als beroepsorganisatie De erkenning als beroepsorganisatie In deze brochure leggen we u uit wat het belang is van een erkenning als beroepsorganisatie en welke procedure u moet volgen om die erkenning te krijgen. Hieronder vindt

Nadere informatie

U moet zich eveneens registreren bij het FAVV met opgave van alle FAVVactiviteiten per vestigingseenheid. Voor meer uitleg, zie p. 5 of 7.

U moet zich eveneens registreren bij het FAVV met opgave van alle FAVVactiviteiten per vestigingseenheid. Voor meer uitleg, zie p. 5 of 7. Sinds 30.06.2009 zijn de niet handelsondernemingen naar privaat recht wettelijk verplicht zich in te schrijven in de KBO. Landbouwers (zowel als natuurlijk persoon, rechtspersoon of als leden van een feitelijke

Nadere informatie

AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG

AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG DO S EN DON TS BIJ HET BEHEER VAN AFVALBANDEN Deze brochure is bestemd voor professioneel gebruik binnen de bandensector. Uitgave van vzw Recytyre, het beheersorganisme

Nadere informatie

CAR PROGRAM FM GROUP BENELUX

CAR PROGRAM FM GROUP BENELUX Deze incentive is voor jou: Als je distributeur bent met een minimum level van en met een minimale commissie van 515 netto uit het eerste marketing plan ( Magnolia ) FM GROUP BENELUX CAR PROGRAM FM GROUP

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/107 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING

Nadere informatie

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES ***

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, 12.10.1999 MH/FD/LC TUSSENTIJDS ADVIES betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** 2 Na bespreking in de vaste commissie Reglementeringen dd. 22.9.1999, brengt de Hoge Raad voor de

Nadere informatie

Eerste huis online met de eid verkocht

Eerste huis online met de eid verkocht Focus nr. 12 07/03/12 toepassing: eerste huis online verkocht Roerende voorheffing kan voortaan online ingediend worden Word rijk dankzij je Het gebruik van de elektronische identiteitskaart voor de inschrijving

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

1. Wanneer mag uw controleur onverwachts langskomen?

1. Wanneer mag uw controleur onverwachts langskomen? 1. Wanneer mag uw controleur onverwachts langskomen? 1.1. MAG UW CONTROLEUR EIGENLIJK WEL ONVERWACHTS LANGSKOMEN? Noch inzake de directe belastingen, noch inzake de btw bestaat er een bepaling die de controleambtenaren

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten

www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten Identificatiekaart bewakingsagent Elke bewakingsagent draagt verplicht een identificatiekaart bij zich, die niet verward mag worden met de nationale

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave:

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave: NIEUWS JUNI 2015 In deze uitgave: pagina 2-3 Nieuwe regeling voorschotfacturen vanaf 2015? pagina 4-5 Waarom elektronische facturatie voorlopig nog niet doorbreekt pagina 6-7 Klanten vertellen: Wim Deprins

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N inschrijvingsbewijs autovoertuigen A03 Brussel, 22.10.2009 MH/MG/JP ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over HET INSCHRIJVINGSBEWIJS VAN VOERTUIGEN BESTAANDE UIT TWEE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u bij het invoeren van de resultaten van een energieaudit in de webapplicatie energieaudit

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL HOGER TECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779

Nadere informatie

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee Vrijwilligersvervoer Rij met ons mee Op weg naar zorg Naar het ziekenhuis, de dokter of kine? Medische zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij zijn echt met je gezondheid bezig,

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

AUTOMOTIVE ONDERZOEK

AUTOMOTIVE ONDERZOEK AUTOMOTIVE ONDERZOEK Inhoudsopgave Inleiding... 3 Highlights... 3 In welk merk auto rijdt de directeur?... 4 Verdeling per sector... 5 Verdeling op basis van aantal medewerkers... 6 Verdeling op basis

Nadere informatie

CAR SERVICE PLAN. Zorgeloos autorijden

CAR SERVICE PLAN. Zorgeloos autorijden CAR SERVICE PLAN Zorgeloos autorijden Zorgeloos autorijden Denk je wel eens na over de betrouwbaarheid van je auto? Werken de remmen goed, zit er genoeg profiel op je banden? Regelmatig onderhoud is heel

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 Registratie buitenlandse onderneming in KBO Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) 1. Inhoud 2. Procedure registratie BO (en VVZRL) 3. Toelatingsaanvraag KBO

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011 Gewijzigd in de gemeenteraad van 17 december 2012, 27 mei 2015, 15 december 2015 en 21

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden

Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden 1 Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden Inhoudstafel 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Voorafgaande vereisten om verbinding te maken met de toepassing 3 2. Eerste verbinding, registratie

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Bijlagenrapport BEDRIJVEN NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK

Nadere informatie

Jaargang 19 - EXTRA EDITIE AUTOSALON 2017 V.U. Publi Schepkens bvba - Tel./Fax (011)

Jaargang 19 - EXTRA EDITIE AUTOSALON 2017 V.U. Publi Schepkens bvba - Tel./Fax (011) EXTRA EXTRA Jaargang 19 - EXTRA EDITIE AUTOSALON 2017 V.U. Publi Schepkens bvba - Tel./Fax (011) 5..4..3..2..1..0.. info@lommelscontact.be www.lommelscontact.be U heeft het autosalon ook dicht bij u thuis!

Nadere informatie

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan.

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Aanpassen en anticiperen Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Autodistributie KERNCIJFERS (in miljoen EUR) 2004 2003

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 357 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid bij het op de markt brengen van sommige motorbrandstoffen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/122 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie