NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2014 (gegevens 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2014 (gegevens 2013)"

Transcriptie

1 Page1 NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2014 (gegevens 2013) INLEIDING Doelstelling In het kader van de omzendbrief 307 quinquies dienen de FOD s en POD s jaarlijks een overzichtslijst van de binnen hun diensten aangeschafte voertuigen voor te leggen. In 2010 werden deze gegevens ingezameld door de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO). Uit deze oefening bleek dat er onvolledige of niet-uniforme gegevens over het wagenpark werden ontvangen. Dat maakte de globale rapportage over het wagenpark van de ganse federale overheid weinig inzichtelijk. Om een antwoord te bieden op de praktische problemen m.b.t. deze gegevensinzameling en om volledigheid alsook verbetering te stimuleren, werd in de loop van 2013 in de werkgroep ICDO Duurzame Mobiliteit een nieuw rapportagemodel voorgesteld en goedgekeurd. Met deze gegevensinzameling komt het FIDO eveneens tegemoet aan een van de doelstellingen betreffende het thema een duurzame mobiliteit van het overheidspersoneel binnen het MVOverheid-programma 1. Het betreft het in kaart brengen van de vloot van het wagenpark van de federale overheid. 1 In juli 2012 nam de Ministerraad akte van het MVOverheid-actieprogramma.

2 Page2 Gegevensinzameling Begin april 2014 werden de FOD s en POD s aangeschreven om de blanco databanken van het FIDO in te vullen. Het FIDO heeft van volgende dertien instellingen een databank ontvangen: - De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (FOD MOB) - De federale overheidsdienst Kanselarij (KANSELARIJ) - De federale overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD P&O) - De federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD ECO) - De federale overheidsdienst Financiën (FOD FIN) - De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) - De federale overheidsdienst Justitie (FOD JUS) - De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD Biz) - De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) - De federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B) - De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) - De federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) - De programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) Van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg alsook van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken ontvingen wij geen ingevulde databank. De voormalige programmatorische overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (het huidige FIDO) beschikte de laatste jaren niet over een wagenpark. De databank omvatte zes in te vullen categorieën van voertuigen: - Personenvoertuigen - Bestelwagens - Vrachtwagens - Minibussen - Motovoertuigen - Andere voertuigen In dit verslag worden de resultaten per categorie toegelicht.

3 Page3 1. PERSONENVOERTUIGEN 1a. Aantal personenvoertuigen De dertien deelnemende instellingen beschikken allemaal over personenvoertuigen. Voor het jaar 2013 tellen we in totaal personenvoertuigen. De verdeling per federale instelling wordt in de tabel en de grafiek hieronder weergegeven. Tabel 1: Overzicht aantal personenvoertuigen per federale overheidsdienst TOTAAL 2013 AANDEEL 2013 FOD MOB ,80% AANTAL LEASING KANSELARIJ 4 0,35% 4 FOD P&O 9 0,78% FOD ECO 70 6,06% 27 FOD FIN ,56% 7 FOD SZ 13 1,12% 11 FOD JUS ,73% 5 FOD Biz ,99% FOD VVVL 50 4,33% 2 FOD B&B 4 0,35% 4 POD MI 4 0,35% 3 FEDICT 5 0,43% 4 BELSPO 25 2,16% TOTAAL Uit de grafiek blijkt - dat het grootste aandeel personenvoertuigen (43%) bij FOD FIN ligt, - gevolgd door FOD JUS (18%), - op de derde plaats staat FOD MOB (13%), - en ook FOD Biz beschikt over een aanzienlijk aandeel (11%). Grafiek 1: Aandeel personenvoertuigen per federale overheidsdienst Het aantal geleaste wagens zou 6% van het totale personenvoertuigenpark bedragen.

4 Page4 1b. Technologie/brandstoftype Tabel 2: Aantal personenwagens per aandrijftechnologie AANTAL TECHNOLOGIE/BRANDSTOFTYPE WAGENS 2013 AANDEEL 2013 Verbranding (B) ,8% Verbranding (D) ,6% Hybride (B) 11 1,0% Hybride PHEV (B) 4 0,3% Batterij (elektriciteit) 1 0,1% Blanco 14 1,2% Grafiek 2: Aandeel personenwagens per aandrijftechnologie De gegevens in de tabel en de grafiek tonen aan dat - volgens hun aandeel, personenvoertuigen met een verbrandingsprincipe (97,4%) de meest voorkomende technologie is. Dit aandeel is de som van 62,6% dieselwagens en 34,8% benzinewagens; - het aandeel voertuigen aangedreven met alternatieve energie (hybride/hybride PHEV/batterij) globaal gezien milieuvriendelijker dan verbrandingstechnologie 1,5% bedraagt; - er 1,2% blanco gegevens zijn.

5 Page5 Overzicht per federale instelling: Tabel 3: Aantal personenvoertuigen per aandrijftechnologie opgesplitst per federale instelling TECHNOLOGIE FOD MOB KANSEL. FOD P&O FOD ECO FOD FIN FOD SZ FOD JUS FOD Biz FOD VVVL FOD B&B POD MI FEDICT BELSPO Verbranding (B) Verbranding (D) Hybride (B) Hybride PHEV (B) 4 Batterij (elektriciteit) 1 Blanco 5 9 In 2013 zijn er vier instellingen, meer bepaald de FOD MOB, de FOD ECO, de FOD SZ en de FOD VVVL, waarvan het wagenpark uitgerust is met hybrideen/of batterijtechnologie. Bij de FOD SZ kleurt 69% van het wagenpark op het vlak van technologie alternatief (hybride/ hybride PHEV). De score van de FOD VVVL op het vlak van alternatieve technologie bedraagt 10%. Dit is de enige instelling die in 2013 beschikt over een elektrische personenwagen.

6 Page6 1c. Ouderdom wagenpark 2 Grafiek 3: Indeling wagenpark volgens ouderdom De indeling van de personenvoertuigen in leeftijdsgroepen levert volgende resultaten op: - 41% (469 wagens) is tussen 5 en 9 jaar oud - 36% (410 wagens) is minder dan 5 jaar oud - 21% (234 wagens) is tussen 10 en 14 jaar oud 2,4% (27 wagens) is 15 jaar of ouder Het aandeel geleaste auto s is het hoogst in de jongste groep. 2 Voor 16 personenwagens ontbraken de nodige gegevens inzake ouderdom van de wagen

7 Page7 Grafiek 4: Ouderdom personenvoertuigen per federale overheidsdienst Het overzicht per federale instelling leidt tot volgende conclusies: - het volledige wagenpark van de FOD Kanselarij en de FOD Begroting is jong (leeftijd < 5 jaar). Hier dient opgemerkt te worden dat de 2 diensten slechts over 4 personenwagens beschikken. - de leeftijdscategorie 15 jaar is terug te vinden bij de FOD Financiën, FOD Justitie, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Volksgezondheid en BELSPO.

8 Page8 1d. Automerk 3 Tabel 4: Overzicht automerken Automerk personenwagens Aantal wagens Aandeel Alfa Romeo 1 0,1% Audi 13 1,1% BMW 12 1,0% Chevrolet 3 0,3% Chrysler 2 0,2% Citroën 2 0,2% Dacia 10 0,9% Fiat 12 1,0% Ford 17 1,5% Honda 2 0,2% Hyundai 5 0,4% Kia 6 0,5% Land Rover 6 0,5% Lexus 1 0,1% Mercedes 5 0,4% Mitsubishi 1 0,1% Nissan 8 0,7% Opel ,8% Peugeot ,5% Renault ,3% Skoda 5 0,4% Toyota 19 1,6% Volkswagen 62 5,4% Volvo 10 0,9% Blanco 2 Renault is het meest voorkomende automerk (33,3%), gevolgd door Peugeot (27,5 %) en Opel staat op de derde plaats (21,8%). 3 Voor 2 personenwagens werd geen merk opgegeven

9 Page9 1e.Euronorm 4 18% van de voertuigen werd niet in rekening gebracht (blanco of niet conforme waarde). Grafiek 5: Aantal personenwagens per Euronorm Uit de grafiek blijkt dat - 41% (476 wagens) voldoet aan Euronorm 4-26% (296 wagens) voldoet aan Euronorm 5-17% (159 wagens) voldoet aan Euronorm 3 Het aantal geleaste wagens: - 1 wagen (25%) met Euro 6-label - 26 wagens (10%) met Euro 5-label - 32 wagens (7%) met Euro 4-label 4 Voor 212 personenwagens werd geen Euronorm ingevuld of een afwijkende waarde opgegeven. Dit is vooral het geval bij de FOD Biz.

10 Page10 1f. Ecoscore 5 De databanken van de FOD Financiën en de FOD Binnenlandse Zaken bevatten geen gegevens betreffende ecoscore. Omdat hun wagenpark samen 53% vertegenwoordigt van het totale aantal personenwagens, zijn de volgende resultaten representatief voor slechts 47% van het totale wagenpark. Grafiek 6: Ecoscore Uit de grafiek leiden we af dat - 31% van de personenvoertuigen een ecoscore tussen 51 en 55 heeft - gevolgd door 23% wagens met een ecoscore tussen 56 en 60-15% van de wagens een ecoscore tussen 61 en 65 heeft - en nog eens 15% doet het nog beter met een ecoscore tussen 66 en 70-9% van de wagens een ecoscore van meer dan 70 heeft; het betreft hier in hoofdzaak de hybride (PHEV) en elektrische wagens. - ten slotte 7,8% van de wagens een ecoscore lager dan 50 heeft. Er zijn geen leasingwagens met een ecoscore lager dan Voor 731 personenwagens werd geen ecoscore meegedeeld.

11 Page11 1g. Gemiddeld verbruik 6 Het betreft hier het gemiddelde verbruik zoals weergeven op de informatiefiches van de autofabrikanten en op de ecoscore-website. Ook hier dient men rekening te houden met het feit dat de gemiddelden werden berekend op basis van 300 gegevens, wat slechts 26% is van het totale wagenpark van personenvoertuigen. Grafiek 7: Gemiddeld verbruik ( l / 100 km) Voor de elektrische wagen werd geen gemiddeld verbruik opgegeven. Grafiek 8: Gemiddeld verbruik (kwh / 100 km) Uit de berekening valt af te leiden dat (voor slechts 26% van de personenvoertuigen) de gemiddelde verbruiken overeenkomen met - 6,7 liter per 100 km voor voertuigen met verbrandingsprincipe op basis van benzine - 5,2 liter per 100 km voor voertuigen met verbrandingsprincipe op basis van diesel - 3,9 liter per 100 km voor hybridevoertuigen met benzine als brandstof - 1,2 liter per 100 km voor plug-in hybride voertuigen met benzine als brandstof, terwijl het elektrische verbruik hier gemiddeld 13 kwh per 100 km bedraagt 6 Informatie beschikbaar voor 300 wagens.

12 Page12 1h. Werkelijk gemiddeld verbruik Het werkelijke gemiddelde verbruik wordt normaal berekend op basis van de opgegeven kilometerstanden en opgegeven hoeveelheden verbruikte brandstof. Een aantal instellingen merkt op dat sommige opgegeven waarden geen werkelijke waarden zijn maar soms werden berekend op basis van gegevens van de brandstofkaarten. Dit onderscheid is niet altijd duidelijk gemaakt in de databank. Om die reden werd deze parameter niet berekend.

13 Page13 2. BESTELWAGENS 2a. Aantal bestelwagens Negen (van de dertien) deelnemende instellingen beschikken over bestelwagens. Voor het jaar 2013 werden er in totaal 409 bestelwagens opgegeven. De verdeling per federale instelling wordt in de tabel en de grafiek hieronder weergegeven. De instellingen met meer dan 100 bestelwagens zijn de FOD Financiën en de FOD Binnenlandse Zaken. Tabel 5: Overzicht aantal bestelwagens per federale overheidsdienst TOTAAL 2013 AANDEEL 2013 FOD MOB 15 3,67% KANSELARIJ 1 0,24% FOD ECO 11 2,69% FOD FIN ,83% FOD SZ 3 0,73% FOD JUS 80 19,56% FOD Biz ,38% FOD VVVL 6 1,47% BELSPO 14 3,42% TOTAAL 409 Uit de databanken blijkt dat enkel de Kanselarij haar bestelwagen least. Uit de grafiek blijkt - dat het grootste aandeel bestelwagens (41%) bij de FOD FIN ligt - gevolgd door de FOD Biz (27%), - op de derde plaats staat de FOD JUS (20%) Grafiek 9: Aandeel bestelwagens per federale overheidsdienst

14 Page14 2b. Technologie/brandstoftype Tabel 6: Aantal bestelwagens per aandrijftechnologie AANTAL TECHNOLOGIE/BRANDSTOFTYPE WAGENS 2013 AANDEEL 2013 Verbranding (B) 17 4,16% Verbranding (D) ,38% Batterij (elektriciteit) 1 0,24% Blanco 5 1,22% Grafiek 10: Aandeel bestelwagens per aandrijftechnologie De gegevens in de tabel en de grafiek tonen aan dat - volgens hun aandeel, bestelwagens met een verbrandingsprincipe (99 %) de meest voorkomende technologie is. Dit aandeel is de som van 95% dieselvoertuigen en 4% benzinevoertuigen; - het aandeel bestelwagens aangedreven met alternatieve energie (hybride/hybride PHEV/batterij) globaal gezien milieuvriendelijker dan verbrandingstechnologie 0,24% bedraagt; - er 1,22% blanco gegevens zijn. Overzicht per federale instelling: Tabel 7: Aantal bestelwagens per aandrijftechnologie opgesplitst per federale instelling TECHNOLOGIE/ FOD MOB KANSELARIJ FOD ECO FOD FIN FOD SZ FOD JUS FOD Biz FOD VVVL BELSPO BRANDSTOFTYPE Verbranding (B) Verbranding (D) Batterij (elektriciteit) 1 Blanco 5 De federale overheidsdienst ECO beschikt over de enige elektrische bestelwagen.

15 Page15 2c. Ouderdom wagenpark 7 Grafiek 11: Indeling wagenpark volgens ouderdom De indeling van de bestelwagens in leeftijdsgroepen levert volgende resultaten op: - 41% (158 wagens) is tussen 5 en 9 jaar oud - 30% (115 wagens) is minder dan 5 jaar oud - 15% (57 wagens) is tussen 10 en 14 jaar oud - 11% (41 wagens) is tussen 15 en 19 jaar oud - 4% (16 wagens) is 20 jaar of ouder 7 Voor 14 bestelwagens ontbraken de nodige gegevens inzake ouderdom

16 Page16 Grafiek 12: Ouderdom bestelwagens per federale overheidsdienst Het overzicht per federale instelling leidt tot volgende conclusies: - de leeftijdscategorie 15 jaar is terug te vinden bij de FOD Financiën, FOD Justitie, FOD Binnenlandse Zaken en BELSPO.

17 Page17 2d. Automerk 8 Tabel 8: Overzicht merken van bestelwagens MERK BESTELWAGEN AANTAL AANDEEL WAGENS 2013 Citroën 7 1,7% Dacia 2 0,5% Fiat 21 5,1% Ford 21 5,1% Iveco 1 0,2% Mercedes 23 5,6% Nissan 3 0,7% Opel ,3% Peugeot 99 24,2% Piaggio 1 0,2% Renault 23 5,6% Volkswagen 78 19,1% Blanco 2 Opel is het meest voorkomende merk (31%) bij de bestelwagens, gevolgd door Peugeot (24%) en op de derde plaats staat Volkswagen (19%). De voorkomende modellen zijn - Voor Opel: Combo en Vivaro - Voor Peugeot: Bipper, Boxer, Expert en Partner - Voor Volkswagen: Caddy, Crafter, LT, Pick Up, Sharan, Transporter, Synchro 8 Voor 2 bestelwagens werd geen merk opgegeven

18 Page18 2e.Euronorm 9 34% van de voertuigen werd niet in rekening gebracht (blanco of niet conforme waarde). Grafiek 13: Aantal bestelwagens per Euronorm Verdeling van de bestelwagens volgens Euronorm: - 60% van de bestelwagens voldoet aan Euronorm 4-30% voldoet aan Euronorm 3-10% voldoet aan Euronorm 5 9 Voor 174 van de 409 bestelwagens werd geen Euronorm ingevuld of werd een afwijkende waarde opgegeven.

19 Page19 2f. Ecoscore 10 De databanken van de FOD Financiën en de FOD Binnenlandse Zaken bevatten geen gegevens betreffende ecoscore. Omdat hun wagenpark samen 85% vertegenwoordigt van het totale aantal bestelwagens, zijn de volgende resultaten representatief voor slechts 15% van het totale wagenpark inzake bestelwagens. Grafiek 14: Ecoscore Uit de grafiek leiden we af dat - 27% van de bestelwagens een ecoscore tussen 51 en 55 heeft - gevolgd door 20% bestelwagens met een score tussen 41 en 45 - alsook 19% met een ecoscore tussen 56 en 60-5 bestelwagens een ecoscore hebben van meer dan 65, waaronder 1 elektrische bestelwagen met een ecoscore van ten slotte 19,4% van de bestelwagens een ecoscore lager dan 41 heeft. 10 Voor 339 van de 409 bestelwagens werd geen ecoscore meegedeeld.

20 Page20 3. VRACHTWAGENS 3a. Aantal vrachtwagens Vijf (van de dertien) deelnemende instellingen beschikken over vrachtwagens. Voor het jaar 2013 tellen we in totaal 161 vrachtwagens. De verdeling per federale instelling wordt in de tabel en de grafiek hieronder weergegeven. Tabel 9: Overzicht aantal vrachtwagens per federale overheidsdienst TOTAAL 2013 Aandeel 2013 FOD ECO 10 6,2% FOD FIN 5 3,1% FOD JUS 12 7,5% FOD Biz ,6% BELSPO 1 0,6% TOTAAL 161 Grafiek 15 : Aandeel vrachtwagens per federale overheidsdienst Uit de grafiek blijkt: - dat het grootste aandeel vrachtwagens (83%) bij de FOD Biz 11 ligt 11 Bijna alle vrachtwagens van de FOD Binnenlandse Zaken behoren toe aan de dienst Civiele Veiligheid

21 Page21 3b. Technologie/brandstoftype Tabel 10: Aantal vrachtwagens per aandrijftechnologie AANTAL TECHNOLOGIE/BRANDSTOFTYPE WAGENS 2013 AANDEEL 2013 Verbranding (D) % Grafiek 16: Aandeel vrachtwagens per aandrijftechnologie De gegevens in de tabel en de grafiek tonen aan dat - volgens hun aandeel, vrachtwagens met een verbrandingsprincipe (100%) de enige technologie is. Dit aandeel bestaat uitsluitend door met dieselmotoren uitgeruste wagens. Een overzicht per federale instelling: Tabel 11: Aantal vrachtwagens per aandrijftechnologie opgesplitst per federale instelling TECHNOLOGIE/BRANDSTOFTYPE FOD ECO FOD FIN FOD JUS FOD Biz BELSPO Verbranding (D)

22 Page22 3c. Ouderdom wagenpark 12 Grafiek 17 : Indeling wagenpark volgens ouderdom De indeling van de vrachtwagens in leeftijdsgroepen levert volgende resultaten op: - 24% (35 vrachtwagens) is tussen 15 en 19 jaar oud - 24% (34 vrachtwagens) is tussen 5 en 9 jaar oud - 18% (25 vrachtwagens) is tussen 10 en 14 jaar oud - 13% (18 vrachtwagens) is minder dan 5 jaar oud - 9% (13 vrachtwagens) is tussen 20 en 24 jaar oud - 9% (13 vrachtwagens) is tussen 25 en 29 jaar oud - 2% is ouder dan 30 jaar 12 Voor 17 vrachtwagens ontbraken de nodige gegevens inzake ouderdom

23 Page23 Grafiek 18: Ouderdom vrachtwagens per federale overheidsdienst Het overzicht per federale instelling leidt tot volgende conclusies: - de leeftijdscategorie 25 jaar is terug te vinden bij de FOD Justitie en de FOD Binnenlandse Zaken.

24 Page24 3d. Automerk 13 Tabel 12: Overzicht merken van vrachtwagens MERK VRACHTWAGEN AANTAL WAGENS 2013 AANDEEL Daf 6 3,7% Fiat 1 0,6% Ford 3 1,9% Iveco 6 3,7% MAN 16 9,9% Mercedes (Unimog) 72 44,7% Nissan 14 8,7% Renault 31 19,3% Steyr 6 3,7% Volkswagen 4 2,5% Volvo 2 1,2% Blanco 0 Mercedes is het meest voorkomende merk (45%) bij de vrachtwagens, gevolgd door Renault (19%) en op de derde plaats staat MAN (10%). De voorkomende modellen zijn - Voor Mercedes: 814R, 815, Actros, Atego, Axor, Sprinter, Unimog U400 - Voor Renault: 220 DCI, Latil, Midlum en Saviem - Voor MAN: 19 FA, 14224, TGM Voor 2 vrachtwagens werd geen merk opgegeven

25 Page25 4. MINIBUSSEN 4a. Aantal minibussen Vijf (van de dertien) deelnemende instellingen beschikken over minibussen. Voor het jaar 2013 tellen we in totaal 210 minibussen. De verdeling per federale instelling wordt in de tabel en de grafiek hieronder weergegeven. Tabel 13: Overzicht aantal minibussen per federale overheidsdienst TOTAAL 2013 AANDEEL 2013 FOD MOB 1 0,5% FOD FIN 28 13,3% FOD JUS ,0% FOD Biz 56 26,7% BELSPO 1 0,5% TOTAAL 210 Grafiek 19 : Aandeel minibussen per federale overheidsdienst Uit de grafiek blijkt: - dat het grootste aandeel minibussen (59%) bij de FOD JUS 14 ligt - gevolgd door de FOD Biz (27%) - op de derde plaats staat de FOD FIN (13%) 14 Minibussen behoren toe aan de DG Penitentiaire Inrichtingen.

26 Page26 4b. Technologie/brandstoftype De aandrijftechnologie voor minibussen binnen het federale park is verbranding met diesel. Tabel 14: Aantal minibussen per aandrijftechnologie AANTAL TECHNOLOGIE/BRANDSTOFTYPE WAGENS 2013 AANDEEL 2013 Verbranding (B) 2 0,95% Verbranding (D) ,05% Grafiek 20: Aandeel minibussen per aandrijftechnologie De gegevens in de tabel en de grafiek tonen aan dat - volgens hun aandeel, minibussen met een verbrandingsprincipe (100 %) de enige technologie is. Dit aandeel is de som van 99% dieselbussen en 1% benzinebussen. Een overzicht per federale instelling: Tabel 15: Aantal minibussen per aandrijftechnologie opgesplitst per federale instelling TECHNOLOGIE/BRANDSTOFTYPE FOD MOB FOD FIN FOD JUS FOD Biz BELSPO Verbranding (B) 2 Verbranding (D)

27 Page27 4c. Ouderdom wagenpark 15 Grafiek 21: Indeling wagenpark volgens ouderdom De indeling van de minibussen in leeftijdsgroepen levert volgende resultaten op: - 39% (78 minibussen) is tussen 10 en 14 jaar oud - 25% (49 minibussen) is tussen 5 en 9 jaar oud - 18% (36 minibussen) is minder dan 5 jaar oud - 14% (28 minibussen) is tussen 15 en 19 jaar oud - 4% (7 minibussen) is tussen 20 en 24 jaar oud - 0,5% (1 minibus) is 25 jaar of ouder 15 Voor 11 minibussen ontbraken de nodige gegevens inzake ouderdom

28 Page28 Grafiek 22: Ouderdom minibussen per federale overheidsdienst Het overzicht per federale instelling leidt tot volgende conclusies: - geen enkele van de 5 instellingen beschikt over een jong wagenpark.

29 Page29 5. MOTOVOERTUIGEN 5a. Aantal motovoertuigen Twee (van de dertien) deelnemende instellingen beschikken over motovoertuigen. Voor het jaar 2013 tellen we in totaal 32 motovoertuigen. Tabel 16: Overzicht aantal motovoertuigen per federale overheidsdienst TOTAAL 2013 AANDEEL 2013 FOD FIN 31 93,94 BELSPO 2 6,06 TOTAAL 33 Grafiek : Aandeel motovoertuigen per federale overheidsdienst Uit de grafiek blijkt - dat het grootste aandeel motovoertuigen (94%) bij de FOD FIN ligt Grafiek 23: Aandeel motovoertuigen per aandrijftechnologie

30 Page30 5b. Technologie/brandstoftype De aandrijftechnologie voor motovoertuigen binnen het federale park is verbranding met benzine. Tabel 17: Aantal motovoertuigen per aandrijftechnologie AANTAL TECHNOLOGIE/BRANDSTOFTYPE WAGENS 2013 AANDEEL 2013 Verbranding (B) % Grafiek 24: Aandeel motovoertuigen per aandrijftechnologie 5c. Ouderdom wagenpark Grafiek 25: Indeling wagenpark volgens ouderdom

31 Page31 De indeling van de motovoertuigen in leeftijdsgroepen levert volgende resultaten op: - 94% (30 motovoertuigen) is tussen 5 en 9 jaar oud - 3% (1 motovoertuig) is minder dan 5 jaar oud - 3% (1 motovoertuig) is 15 jaar of ouder - Grafiek 26 : Ouderdom motovoertuigen per federale overheidsdienst Het overzicht per federale instelling leidt tot volgende conclusies: - alle motovoertuigen van de FOD FIN behoren tot de leeftijdscategorie 5 tot 9 jaar

32 Page32 5d. Automerk 16 Tabel 18: Overzicht merken van motovoertuigen MERK MOTOVOERTUIG AANTAL WAGENS 2013 AANDEEL BMW 13 39,4% Suzuki 18 54,5% Vespa 2 6,1% 16 Voor 2 motovoertuigen werd geen merk opgegeven

33 Page33 6. ANDERE VOERTUIGEN 6a. Aantal andere voertuigen Twee (van de dertien) deelnemende instellingen beschikken over andere voertuigen. Onder andere voertuigen verstaan we onder meer tractors, telescoopladders, tankwagens, vorkheftrucks, kraanwagens, aanhangwagens, straatveegmachines Voor het jaar 2013 tellen we in totaal 162 andere voertuigen. Tabel 19: Overzicht aantal andere voertuigen per federale overheidsdienst TOTAAL 2013 AANDEEL 2013 BELSPO 1 Biz 161 TOTAAL 162 Grafiek 27: Aandeel andere voertuigen per federale overheidsdienst

34 Page34 CONCLUSIES Omdat voor een aantal instellingen (nauwkeurige) gegevens ontbreken, schetst dit eerste verslag slechts een gedeeltelijk beeld inzake de verschillende parameters m.b.t. het federale voertuigenpark. Het is aangewezen dat de betreffende instellingen de nodige maatregelen nemen om deze tekortkoming weg te werken. Volledige gegevens zijn niet alleen waardevol voor dit verslag maar ook voor het beheer binnen de instelling zelf. Zo kan het wagenpark een thema zijn binnen het milieuzorgsysteem en kan een instelling haar impact op het milieu als gevolg van haar wagenpark beter begrijpen en beheersen. In 2013 telde het federale wagenpark (voor 13 FOD s en POD s) voertuigen, waarvan personenvoertuigen (53%), 409 bestelwagens (19%), 161 vrachtwagens (8%), 210 minibussen (10%), 33 motovoertuigen (2%) en 162 andere voertuigen (8%). 34% van het totale wagenpark behoort toe aan de FOD FIN, 28% aan de FOD Biz en op de derde plaats staat FOD JUS met 20%. Voor het jaar 2013 bedroeg het aandeel van de alternatieve of nieuwe technologieën (hybride/ hybride PHEV/batterij) 1,5% voor personenvoertuigen en 0,24% voor bestelwagens. Deze wagens vinden we onder meer terug bij de FOD MOB, FOD ECO, FOD SZ en FOD VVVL. Wat de ouderdom van het voertuigenpark betreft, merken we op dat - 36% van de personenvoertuigen minder dan 5 jaar oud is en 2,4% is 15 jaar of ouder - 30% van de bestelwagens minder dan 5 jaar oud is en 14,4 % is 15 jaar of ouder - 36% van de vrachtwagens minder dan 10 jaar oud is en 22,2% is 20 jaar of ouder - 43% van de minibussen minder dan 10 jaar oud is en 4% is 20 jaar of ouder Op basis van beperkte gegevens: Euronorm 4 is het sterkst vertegenwoordigd zowel bij de personenwagens als bij de bestelwagens. En een ecoscore tussen 51 en 55 blijkt voor de twee categorieën de sterkste groep te zijn. Hierbij dient aangevuld te worden dat voor personenvoertuigen het aandeel voertuigen met een ecoscore hoger dan 55 hoger ligt dan bij de bestelwagens.

35 Page35 Aandachtspunten voor volgende benchmarking: 1. Checken of opgegeven ecoscore voor dieselwagens de actuele versie is (ttz met NOx-uitstoot van dieselwagens) of de oudere versie 2. Meer inzicht in geleaste en aangekochte wagens 3. Verschil in gemiddelde verbruikswaarde zoals afgeleid uit de informatie van de leveranciers en de berekende gemiddelde waarde 4. De Euronorm-waarden: keuze tussen

36 Page36 ADDENDUM Afkortingen en definities: - Hybride PHEV: Hybride Plug-in Hybrid Electric Vehicle - Euronorm: De Europese emissiestandaard is de emissienorm voor voertuigen die in de Europese Unie van kracht is. De emissiestandaard wordt voortdurend strenger: voertuigen mogen steeds minder schadelijke stoffen in het milieu uitstoten. Een voertuig dat op de markt wordt gebracht moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo legt Europa bepaalde beperkingen op voor de uitstoot van NO x, CO, koolwaterstoffen en fijn stof (roetdeeltjes). Die normen worden steeds strenger en krijgen telkens een hoger cijfer. Sinds 2011 geldt voor alle personenwagen bijvoorbeeld de Euro 5-norm, die strenger is dan de voorgaande Euro 4-norm. Toch geeft deze Euronorm geen totaalbeeld over hoe milieuvriendelijk je wagen is. De uitstoot van CO 2 wordt niet in rekening gebracht. Er is ook een belangrijk verschil tussen de beperkingen die gelden voor benzinewagens en die voor dieselwagens. Een Euro 4-dieselwagen is dus niet even milieuvriendelijk als een Euro 4-benzinewagen. Ook binnen dezelfde brandstofsoort en dezelfde norm zijn er nog belangrijke verschillen in uitstoot mogelijk. Een Euro 4-diesel met roetfilter stoot bijvoorbeeld ruim 90% minder fijn stof uit dan een Euro 4-diesel zonder roetfilter (Bron: - Ecoscore: De ecoscore is een milieuscore voor voertuigen. Deze score geeft met andere woorden een indicatie van de globale milieuvriendelijkheid van een voertuig. Hiervoor worden verschillende schade-effecten mee in rekening gebracht: broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheidseffecten & effecten op ecosystemen) en geluidshinder. Voor meer info:

NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2016 (gegevens 2015)

NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2016 (gegevens 2015) NOTA: OVERZICHT FEDERAAL WAGENPARK 2016 (gegevens 2015) INLEIDING Doelstelling In het kader van de omzendbrief 307 quinquies dienen de FOD s en POD s jaarlijks een overzichtslijst van de binnen hun diensten

Nadere informatie

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Automania.be Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Gepubliceerd: 08.05.2014 Een studie rond het omslagpunt tussen rijden op benzine, diesel of elektriciteit, onlangs uitgevoerd

Nadere informatie

Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk

Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk Persbericht Hilversum, 8 januari 2008 Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk Het wordt financieel steeds interessanter om een milieuvriendelijke auto te kiezen. Uit de door Vroemm.nl ontwikkelde

Nadere informatie

Onderzoek Rolling Wheel Nederland

Onderzoek Rolling Wheel Nederland Onderzoek Rolling Wheel Nederland Oktober 2012 Parameters van het onderzoek Validatie van de steekproef Resultaten van het onderzoek Parameters van het onderzoek Parameters van het onderzoek 1.500 willekeurig

Nadere informatie

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen.

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 319 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Hervorming

Nadere informatie

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 1 Brochure ALD electric INLEIDING Ons ALD electric aanbod is bijzonder volledig, met zowel oplaadbare hybrides (plug-in), elektrische auto s met verlengde

Nadere informatie

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

DE VERGROENING VAN DE VERKEERSFISCALITEIT

DE VERGROENING VAN DE VERKEERSFISCALITEIT DE VERGROENING VAN DE VERKEERSFISCALITEIT Vergroening fiscaliteit mobiliteit - EU Bestaande regelingen Vrachtwagens Eurovignet Ontwikkelingen in FR, DE (LKW maut), AT, Personenwagens Péage (FR, ES, ),

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015 FISCALE WIJZIGINGEN Prinsjesdag 2015 Data 2015 Year to date 15 september 2015 Inhoudsopgave Wijzigingen per 1 januari 2016 90% leaserijders kiest voor lage bijtelling Top 10 merken en modellen (ranking)

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Bijlagenrapport BEDRIJVEN NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK

Nadere informatie

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013 nationaal zakenauto onderzoek 2013 WAT WIL de zakelijke rijder? en WAT WIL de Werkgever? BIJLAGENRAPPORT nationaal zakenauto onderzoek 2013 NZO 2013 Basisanalyses Berijders Onderwerpen: 1. De Zakenauto

Nadere informatie

3.2. De wagens. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Tabel 7. Wagens naar type. Tabel 8. Bedrijfswagens. Eindverslag van de analyse opdracht

3.2. De wagens. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Tabel 7. Wagens naar type. Tabel 8. Bedrijfswagens. Eindverslag van de analyse opdracht 3.2. De wagens In Vlaanderen tellen we bijna 2400000 personenwagens, in het bezit van huishoudens. De wagens van (leasing- en verhuur-)bedrijven zijn hier dus niet inbegrepen. Dit verklaart ook het lage

Nadere informatie

Onderzoek Rolling Wheel

Onderzoek Rolling Wheel Onderzoek Rolling Wheel Mei 2013 Parameters van het onderzoek Validatie van de steekproef Resultaten van het onderzoek Waargenomen marktaandelen Parameters van het onderzoek Parameters van het onderzoek

Nadere informatie

Rolling Wheel Februari Hanseeuw Marketing

Rolling Wheel Februari Hanseeuw Marketing Car Brand Belgium Survey Volkswagen 11,2% 12,1% Opel 9,3% 9,3% Peugeot 8,3% 7,6% Citroën 8,3% 8,9% Renault 7,8% 8,9% Ford 7,7% 9,2% Mercedes 5,7% 4,9% BMW 5,5% 5,5% Toyota 5,2% 4,8% Audi 4,6% 3,3% Volvo

Nadere informatie

In opvolging van mijn eerdere schriftelijke vragen ter zake stel ik de minister graag volgende vragen.

In opvolging van mijn eerdere schriftelijke vragen ter zake stel ik de minister graag volgende vragen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 369 van JOS DE MEYER datum: 29 juni 206 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Kabinetten -

Nadere informatie

9 op 10 automobilisten wil dat elke nieuwe dieselwagen uitgerust is met een roetfilter

9 op 10 automobilisten wil dat elke nieuwe dieselwagen uitgerust is met een roetfilter 9 op 10 automobilisten wil dat elke nieuwe dieselwagen uitgerust is met een roetfilter In april startte mobiliteitsclub VAB een groot milieudebat ter gelegenheid van de Wereldgezondheidsdag. Uitgangspunt

Nadere informatie

Rolling Wheel Onderzoek

Rolling Wheel Onderzoek Rolling Wheel Onderzoek Maart 2011 Parameters van het onderzoek Validatie van de steekproef Analyse van de resultaten Parameters van het onderzoek Parameters van het onderzoek 1.075 voertuigen willekeurig

Nadere informatie

FORCMS event Infosessie vraag & antwoord. Tom Bastiaensen

FORCMS event Infosessie vraag & antwoord. Tom Bastiaensen FORCMS event 2016 Infosessie vraag & antwoord Tom Bastiaensen Historiek + waarom? De omzendbrief 307 quinquies werd gepubliceerd op 13/07/2009. Begin 2013 werd, in de schoot van het Federaal Netwerkoverleg,

Nadere informatie

Rapportage over Nieuwe voertuigen

Rapportage over Nieuwe voertuigen Rapportage over Nieuwe voertuigen Jaar : 06 Soort voertuig : Bestelwagen / Vrachtwagen Naam rapport : Maandrapportage bedrijfsauto`s 06 JaarMaand 060 060 0603 060 0605 0606 0607 0608 0609 Soort voertuig

Nadere informatie

MIRA 2012 Transport. www.milieurapport.be. Eco-efficiëntie van het personenvervoer

MIRA 2012 Transport. www.milieurapport.be. Eco-efficiëntie van het personenvervoer Eco-efficiëntie van het personenvervoer DP index (2000=) 110 70 personenkilometers bevolkingsaantal emissie broeikasgassen verzurende emissie emissie ozonprecursoren emissie fijn stof PM 2,5 (uitlaat)

Nadere informatie

Brandstof Inschrijvingen Aandeel Diesel % Benzine % Gas (LPG) % Hybride 114 0% Elektrisch 3 0%

Brandstof Inschrijvingen Aandeel Diesel % Benzine % Gas (LPG) % Hybride 114 0% Elektrisch 3 0% Barometer van de occasiewagenmarkt 2010 Inleiding AutoScout24 heeft een grondige studie gemaakt van de Belgische markt van occasiewagens. De studie baseert op de inschrijvingscijfers van DIV en Febiac,

Nadere informatie

Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009

Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009 Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009 Inleiding Validatie van de steekproef Analyse van de resultaten Waargenomen marktaandelen Inleiding Omschrijving Doel van het onderzoek Waarneming en analyse

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemers 2017

Onderzoek Ondernemers 2017 Onderzoek Ondernemers 2017 Onderzoeksrapport autogebruik van ondernemers 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevens respondenten 4 Resultaten 5 1. De ondernemer 5 2. De auto en het autogebruik

Nadere informatie

Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013. Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders?

Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013. Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders? Kwaliteitsmeting leadopvolging 2013 Hoe volgen de verschillende merken aanvragen op van zakelijke rijders? 2 Leadopvolging 2013 Vereniging Auto Van De Zaak KWALITEITSMETING LEADOPVOLGING 2013 3 Leadopvolging

Nadere informatie

Statistiek Voertuigdiefstal 2006

Statistiek Voertuigdiefstal 2006 Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit PROGRAMMABUREAU Statistiek Voertuigdiefstal 2006 A.J.Kuperus Strategisch analist Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit januari 2006 1 Inhoud Blad 3 Voorwoord

Nadere informatie

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie?

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 295 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 8 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

Jaarcijfers LeasePlan Nederland 2012

Jaarcijfers LeasePlan Nederland 2012 Jaarcijfers LeasePlan Nederland 2012 Top 10 - Bestellingen op merkniveau (geel kenteken) Positie 2012 Automerk Pos. 2011 1 Renault 4 2 Volkswagen 1 3 Peugeot 2 4 Ford 6 5 BMW 8 6 Audi 5 7 Opel 7 8 Volvo

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport. Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport. 5 novembre/er 2014

Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport. Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport. 5 novembre/er 2014 Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport 5 novembre/er 2014 Bruxelles Environnement Département stationnement et déplacements Leefmilieu

Nadere informatie

Vervuilende voertuigen worden geweerd in stad Antwerpen

Vervuilende voertuigen worden geweerd in stad Antwerpen Vervuilende voertuigen worden geweerd in stad Antwerpen De hele Antwerpse binnenstad en een deel van Linkeroever worden vanaf 1 februari 2017 een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende voertuigen

Nadere informatie

Auto s: de top 5. Test.

Auto s: de top 5. Test. Auto s: de top 5 U vindt hier voor elke categorie van wagens op de Belgische markt telkens de 5 modellen die het best scoorden in onze tests. Op onze website kunt u meer gedetailleerde informatie terugvinden

Nadere informatie

Onderzoek Autoverzekeringen 2017

Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoeksrapport consumentenonderzoek autoverzekeringen 2017 Goedkoopsteautoverzekeringen.net Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevens respondenten 4 Resultaten 5 1. Autogebruik

Nadere informatie

V-A-2. Personeel in de overheidssector, uitsluitend onderworpen aan de verzekering geneeskundige verzorging (30 juni)

V-A-2. Personeel in de overheidssector, uitsluitend onderworpen aan de verzekering geneeskundige verzorging (30 juni) 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Staat, Gemeenschappen en Gewesten 216.011 222.206 237.562 241.163 256.294 264.001 283.245 291.480 297.042 300.327 Leger (1) 42.632 43.879 41.521 39.929

Nadere informatie

Top10 Zuinige auto's: Klein Diesel April 2008

Top10 Zuinige auto's: Klein Diesel April 2008 Top10 Zuinige auto's: Klein Diesel 1-3 4 5 Merk Seat Volkswagen MINI Fiat Fiat Model Ibiza Polo Cooper D 500 Panda 1.4 TDI DRF 1.4 TDi DRF Trendline 1.3 Multijet 16v 1.3 Multijet 16v 81 KW Ecomotive 3

Nadere informatie

Lage-emissie zones in België. What s next?

Lage-emissie zones in België. What s next? Lage-emissie zones in België What s next? Lage-emissiezones Onlangs kondigde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan dat vanaf 2018 de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan zullen worden geweerd

Nadere informatie

Wist je dat. ... aardgas als brandstof al op grote schaal gebruikt wordt bij onze Duitse en Nederlandse buren?

Wist je dat. ... aardgas als brandstof al op grote schaal gebruikt wordt bij onze Duitse en Nederlandse buren? doen! Mobiliteit en milieuvriendelijkheid combineren is een missie van zowel de Belgische als Europese overheden en een uitdaging voor iedereen. Aardgasvoertuigen zijn een deel van de oplossing. Je gebruikt

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld mobiliteitsbeleid gemeente Machelen. Infosessie milieuverantwoorde overheidsaankopen - mobiliteit

Praktijkvoorbeeld mobiliteitsbeleid gemeente Machelen. Infosessie milieuverantwoorde overheidsaankopen - mobiliteit Praktijkvoorbeeld mobiliteitsbeleid gemeente Machelen Algemeen - Fietsvergoeding: 0,2 euro/km (#26) - Terugbetaling openbaar vervoer 100% (#13) - Trein verplicht Brussel en Leuven centrum - 6 dienstfietsen

Nadere informatie

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV:

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV: Sinds wanneer is de vergroening van de BIV en verkeersbelasting van toepassing in Vlaanderen? De vernieuwde BIV en verkeersbelasting zijn sinds 1 januari 2016 van toepassing. Geldt de vernieuwde BIV en

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DIESEL IS NIET ALTIJD HET VERSTANDIGST Risicokost maakt dieselauto duurder voor wie < 10.000 km/jaar rijdt

KIEZEN VOOR DIESEL IS NIET ALTIJD HET VERSTANDIGST Risicokost maakt dieselauto duurder voor wie < 10.000 km/jaar rijdt KIEZEN VOOR DIESEL IS NIET ALTIJD HET VERSTANDIGST Risicokost maakt dieselauto duurder voor wie < 10.000 km/jaar rijdt Kiezen we voor een gezinswagen met een benzinemotor of met een diesel? Dat is de cruciale

Nadere informatie

1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4

1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 Inhoudsopgave Hoofdstukken: 1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Bijlagenrapport BERIJDERS NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK

Nadere informatie

PRESENTATIE studiedag Leefmilieu Brussel Maandag 8 juni, 2015. Vlootbeheer en elektrische mobiliteit bij Stad Gent

PRESENTATIE studiedag Leefmilieu Brussel Maandag 8 juni, 2015. Vlootbeheer en elektrische mobiliteit bij Stad Gent 10/06/2015 PRESENTATIE studiedag Leefmilieu Brussel Maandag 8 juni, 2015 Vlootbeheer en elektrische mobiliteit bij Stad Gent Lies Helsloot, Service en Logistiek Departement FM Stad Gent 13 Departementen

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van XXX; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op XXX; Gelet op

Nadere informatie

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN VITAL DECOSTERSTRAAT 67A BUS 1 3 LEUVEN BELGIË http://www.tmleuven.be TEL +32 (16) 31.77.3 FAX +32 (16) 31.77.39 Transport & Mobility Leuven is een gezamenlijke onderneming

Nadere informatie

Nationaal Occasion Onderzoek

Nationaal Occasion Onderzoek Nationaal Occasion Onderzoek Resultaten 2014 Peter Odding 3 juli 2014 VWE in cijfers Nationaal Occasion Onderzoek 2014 Hoofdconclusie 1: Occasionverkopen dalen Occasionverkopen verder gedaald, echter tekenen

Nadere informatie

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Nummer 85/2016 vrijdag 29 april 2016 Benzinwagen steeds voordeliger dan diesel Door de nieuwe autofiscaliteit is het moment waarop je beter voor een dieselwagen kiest grondig veranderd. Vier op de tien

Nadere informatie

Elring-Service. Pakkingen, pakkingsets en serviceonderdelen met eerste montage kwaliteit

Elring-Service. Pakkingen, pakkingsets en serviceonderdelen met eerste montage kwaliteit Elring-Service Pakkingen, pakkingsets en serviceonderdelen met eerste montage kwaliteit ELRING KWALITEIT IS WERELDWIJD TOONAANGEVEND Onderdelen van Elring worden geleverd door ElringKlinger AG, ontwikkelingspartner

Nadere informatie

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie.

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 282 van MARTINE TAELMAN datum: 20 april 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Alternatieve

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Presenta#e belangrijkste onderzoeksresultaten Eric Vousten VMS Research Intelligence Strategy Driving Business, 24 september 2014 Thema 2014 HOE ZAKELIJK IS DE ZAKELIJKE

Nadere informatie

VOORBEELDGEDRAG INZAKE TRANSPORT BINNEN DE BRUSSELSE LOKALE EN GEWESTELIJKE OVERHEDEN. Evaluatie van de milieuprestaties van de wagenvloten in 2014

VOORBEELDGEDRAG INZAKE TRANSPORT BINNEN DE BRUSSELSE LOKALE EN GEWESTELIJKE OVERHEDEN. Evaluatie van de milieuprestaties van de wagenvloten in 2014 VOORBEELDGEDRAG INZAKE TRANSPORT BINNEN DE BRUSSELSE LOKALE EN GEWESTELIJKE OVERHEDEN Evaluatie van de milieuprestaties van de wagenvloten in 2014 OKTOBER 2015 VOORBEELDGEDRAG INZAKE TRANSPORT BINNEN DE

Nadere informatie

Special: Toekomstige EV modellen

Special: Toekomstige EV modellen Special: Toekomstige EV modellen De afgelopen jaren is het aantal elektrische voertuigen in Nederland flink gestegen. Ook het aanbod vanuit de voertuigfabrikanten groeit: steeds meer merken bieden een

Nadere informatie

Top10 Zuinige auto's: Klein Benzine April 2008

Top10 Zuinige auto's: Klein Benzine April 2008 Top10 Zuinige auto's: Klein Benzine 1 2 3 - - Merk Smart Daihatsu Citroën Peugeot Toyota Model Uitvoering 451 fortwo Coupe Coupe MHD pure 52kW Cuore C1 107 Aygo 1.0 12V DVVT, 51KW 1.0 50kW, H5 1.0 12V

Nadere informatie

Deze publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC CDMI) en de leden van de VNA.

Deze publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC CDMI) en de leden van de VNA. Inhoud 1. Omvang leasepark en marktaandeel VNA 3 2. Nieuwe registraties lease 3 3. Ontwikkelingen zakelijke personenauto s 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland 5 5. Top 10 leasemaatschappijen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom. Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom. Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Joke Schauvliege Vlaams minister van Omgeving, Natuur & Landbouw Brussel,

Nadere informatie

Een milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore

Een milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore Een milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore Infoseminarie Leefmilieu Brussel 14 januari 2014 Departement parkeren en verplaatsingen Agenda Milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore 9.00-9.40:

Nadere informatie

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen VOORSTELLING VAN HET CHARTER " "EV EVOLUTION TO ELECTRICAL VEHICLES" ( EV. TO E.V. ). ) INLEIDING Het vervoer over de weg is momenteel een bron van vervuiling wegens uitstoot in de lucht en geluidshinder.

Nadere informatie

Conjunctuur 2012 2013

Conjunctuur 2012 2013 ANALYSE AUTOVERKOPEN 2012 Conjunctuur 2012 2013 In haar meest recente persbericht van 19 december 2012 gaf het Centraal Planbureau (CPB) aan dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2012 opnieuw

Nadere informatie

ELECTRIC DRIVING NIGHT

ELECTRIC DRIVING NIGHT ELECTRIC DRIVING NIGHT PROPER EN GOEDKOPER, KAN DAT? HET KOSTENPLAATJE VAN EEN BEDRIJFSAUTO BART JACOBS TARGET AUTOMOTIVE CONSULTING VOORSTELLING Bart Jacobs Consultant Zaakvoerder Target lid van CARTENA

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) stuk ingediend op stuk ingediend op 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde

Nadere informatie

Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke voertuigen. cijfers 2009 nieuwigheden 2010

Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke voertuigen. cijfers 2009 nieuwigheden 2010 Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke cijfers 2009 nieuwigheden 2010 DIDIER REYNDERS, Vice- Eerste Minister et Minister van Financiën BERNARD CLERFAYT, Staatssecretaris voor Milieufiscaliteit

Nadere informatie

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Inleiding Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Roel Vanderbeuren Projectverantwoordelijke WATT Roadshow Bond Beter Leefmilieu Vergroening van het wagenpark deel van totale mobility

Nadere informatie

DE VERGROENING VAN DE

DE VERGROENING VAN DE DE VERGROENING VAN DE VERKEERSFISCALITEIT Vergroening fiscaliteit mobiliteit - EU Bestaande regelingen Vrachtwagens Eurovignet Ontwikkelingen in FR, DE (LKW maut), AT, Personenwagens Péage (FR, ES, ),

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35312] 26 FEBRUARI 2016. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,

Nadere informatie

creëer en profiteer van nieuwe kansen!

creëer en profiteer van nieuwe kansen! De optimale weg naar auto optimalisatie creëer en profiteer van nieuwe kansen! Neem contact op Maandag vrijdag 10:00 tot 17:30 Klantenservice: +31(0)85-3031352 Algemene vragen: Info@multichip.nl Dealer

Nadere informatie

14 ARGUS Milieumagazine jaargang 3 nr. 1

14 ARGUS Milieumagazine jaargang 3 nr. 1 14 ARGUS Milieumagazine jaargang 3 nr. 1 ARGUS DOSSIER MOBILITEIT Tania Van Mierlo is beleidsmedewerker milieu en mobiliteit bij de Vlaamse Overheid Milieuvriendelijke voertuigen Het wegverkeer heeft een

Nadere informatie

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Belgisch Instituut voor

Nadere informatie

Autosalon van Geneve 2011

Autosalon van Geneve 2011 Autosalon van Geneve 2011 Komt dat zien! Autoshow Heeft u de nieuwe Toyota Yaris al gezien? En de Prius+? Of de Ford B-Max? En wat te denken van de Lancia Ypsilon en Delta? Volkswagen lonkt met de Golf

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

Instrumenten voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen. Infosessie Aankoop duurzame mobiliteit 15 maart 2012 Annemie Wynands

Instrumenten voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen. Infosessie Aankoop duurzame mobiliteit 15 maart 2012 Annemie Wynands Instrumenten voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen Infosessie Aankoop duurzame mobiliteit 15 maart 2012 Annemie Wynands Bestek aankoop MVV 1. Personenwagen en lichte vrachtwagen Technische

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen Tekst lezen en vragen stellen 1. Om een tekst goed te begrijpen is het erg belangrijk om een tekst actief te lezen. In de uitleg lees je hoe je dat moet doen. Als je actief leest, dan: - controleer je

Nadere informatie

CAR PROGRAM FM GROUP BENELUX

CAR PROGRAM FM GROUP BENELUX Deze incentive is voor jou: Als je distributeur bent met een minimum level van en met een minimale commissie van 515 netto uit het eerste marketing plan ( Magnolia ) FM GROUP BENELUX CAR PROGRAM FM GROUP

Nadere informatie

Groen rijden? Gewoon doen!

Groen rijden? Gewoon doen! Groen rijden? Gewoon doen! Presentatie wagenparkbeheerders NHrijdtGroen! September 2012 1 DHV 2012 All rights reserved Agenda 1. Groen rijden? Waarom groen rijden? Project NHrijdtGroen! 2. Gewoon doen!

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek elektrische voertuigen. september 2017

Tevredenheidsonderzoek elektrische voertuigen. september 2017 Tevredenheidsonderzoek elektrische voertuigen september 2017 Doelstellingen van het onderzoek Het onderzoek had verschillende doelstellingen: Achterhalen van de motivatie voor de aankoop van een elektrische

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Studiedag elektrische wagens en laadpalen 31 mei 2012 Overview Mobimix.be? Duurzaam vlootbeheer? Technologie Milieuprestaties Financieel Conclusies + vragen Overview

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER 1. CONTEXT Handleiding bij het invullen van het formulier Het Besluit Voorbeeldgedrag 1 van 15/05/2014 heeft een extra verplichte maatregel toegevoegd in het bedrijfsvervoerplan

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigen in de provincie Antwerpen

Milieuvriendelijke voertuigen in de provincie Antwerpen Milieuvriendelijke voertuigen in de provincie Antwerpen 31-05-2012 Studiedag elektrische wagens en laadpalen Departement Leefmilieu Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid Situering 2 Projecten Aankoopgids

Nadere informatie

Rekentool traditioneel versus alternatief

Rekentool traditioneel versus alternatief Rekentool traditioneel versus alternatief Fiscale impact van uw voertuigkeuze 20 november 2014 Wie zijn wij Ons kantoor is gelegen in Westmalle dicht bij de grens met Oostmalle We bestaan reeds meer dan

Nadere informatie

Inhoud. Samenstelling: VNA

Inhoud. Samenstelling: VNA Augustus 2016 Inhoud 1. Omvang leasepark en marktaandeel VNA 3 2. Nieuwe registraties lease 3 3. Ontwikkelingen zakelijke personenauto s 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland 5 5.

Nadere informatie

VOORBEELDGEDRAG INZAKE TRANSPORT BINNEN DE BRUSSELSE LOKALE EN GEWESTELIJKE OVERHEDEN. Evaluatie van de milieuprestaties van de wagenvloten in 2015

VOORBEELDGEDRAG INZAKE TRANSPORT BINNEN DE BRUSSELSE LOKALE EN GEWESTELIJKE OVERHEDEN. Evaluatie van de milieuprestaties van de wagenvloten in 2015 VOORBEELDGEDRAG INZAKE TRANSPORT BINNEN DE BRUSSELSE LOKALE EN GEWESTELIJKE OVERHEDEN Evaluatie van de milieuprestaties van de wagenvloten in 2015 FEBRUARI 2017 VOORBEELDGEDRAG INZAKE TRANSPORT BINNEN

Nadere informatie

Duurzame dienstmobiliteit. Geert Biesemans directeur voertuigencentrum

Duurzame dienstmobiliteit. Geert Biesemans directeur voertuigencentrum Duurzame dienstmobiliteit Geert Biesemans directeur voertuigencentrum Nood aan verduurzaming externe factoren opwarming van de aarde stijgende prijs en eindigheid brandstoffen binnen koolstofeconomie fiscaliteit

Nadere informatie

Consumer Insights Center

Consumer Insights Center Consumer Insights Center This survey is brought to you by Newspaperswork, the marketing platform for newspapers Website: www.newspaperswork.be @BeNewspapers BELGEN, MOBILITEIT EN MEDIA Resultaten van de

Nadere informatie

Jaargang 19 - EXTRA EDITIE AUTOSALON 2017 V.U. Publi Schepkens bvba - Tel./Fax (011)

Jaargang 19 - EXTRA EDITIE AUTOSALON 2017 V.U. Publi Schepkens bvba - Tel./Fax (011) EXTRA EXTRA Jaargang 19 - EXTRA EDITIE AUTOSALON 2017 V.U. Publi Schepkens bvba - Tel./Fax (011) 5..4..3..2..1..0.. info@lommelscontact.be www.lommelscontact.be U heeft het autosalon ook dicht bij u thuis!

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Monitoring - Overheids Gebruik van de e-procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat juli 2013 september 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht

Nadere informatie

Plug-in Hybrid. juni 2013

Plug-in Hybrid. juni 2013 Plug-in Hybrid Electric Vehicles juni 2013 Begin 2013 reden In Nederland ongeveer 8.000 personenauto s met 0% fiscale bijtelling. Het overgrote deel hiervan zijn elektrische auto s die tevens een benzine-

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2015 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Gebroeders Van der Plas Milieubarometerrapport - Gebroeders Van der Plas - 2012 Milieubarometer - 2012 Gebroeders Van der Plas Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals

Nadere informatie

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S,

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, D E C O N T R A S E N D E P R E M I E S. Elektrische wagens zijn in. De We vertellen u alles wat u moet media hebben er de mond van vol, weten over elektrische wagens.

Nadere informatie

Ontdek het geheim achter startvermogen op maat. NIEUW VANAF ZOMER. VARTA. The power behind. And beyond.

Ontdek het geheim achter startvermogen op maat. NIEUW VANAF ZOMER. VARTA. The power behind. And beyond. Ontdek het geheim achter startvermogen op maat. VARTA. The power behind. And beyond. NIEUW VANAF ZOMER 2007 VARTA OE leverancier voor: Aston Martin Audi Bentley BMW Citroën Ford Honda Jaguar Land Rover

Nadere informatie

Koelsysteem-DOP-adapters met snel-aansluiting KS-46 KS-52-FO KS-59 KS-62 TE-120-LT TE-121-LT

Koelsysteem-DOP-adapters met snel-aansluiting KS-46 KS-52-FO KS-59 KS-62 TE-120-LT TE-121-LT Koelysteemadapters met snel-aansluiting Automerk type koelsysteem met schroefdraad koelsysteem met bajonet Alfa 147 1.6 16v vanaf 2001 KS-59 Alfa Romeo vele types KS-45 TE-121-8 Audi vele types KS-48 of

Nadere informatie

NORBIKE 3 651843. 1er Prix 1ste Prijs

NORBIKE 3 651843. 1er Prix 1ste Prijs ALFA ROMEO, 5 portes / deurs 84 > 89 ALFA ROMEO 145, portes / deurs 94 > ALFA ROMEO 146, 5 portes / deurs 95 > 01 ALFA ROMEO 147, portes / deurs 00 > ALFA ROMEO 147, 5 portes / deurs 01 > ALFA ROMEO 156

Nadere informatie

Autoleasemarkt. Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen. 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt

Autoleasemarkt. Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen. 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt Autoleasemarkt Jaarcijfers 2009 Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen VNA Jaarcijfers 2009 Autoleasemarkt krimpt als gevolg van economische crisis Door de economische crisis

Nadere informatie

K erncijfers. Auto en Mobiliteit

K erncijfers. Auto en Mobiliteit K erncijfers Auto en Mobiliteit 2005 Personenautoregistraties (verkopen) naar merken REGISTRATIONS OF NEW CARS BY MAKE 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Totaal 483.885 488.977 510.744 530.287 597.623 611.487

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2013 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN

6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN 6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN TABEL 13 VERDELING VAN DE WAGENS VOLGENS DE WIJZE WAAROP ZE IN HET BEZIT GEKOMEN ZIJN 10 Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

PRIJSLIJST Stalen imperialen RVS imperialen Aluminium imperialen Accessoires Maatwerk. Sterk in maatwerk

PRIJSLIJST Stalen imperialen RVS imperialen Aluminium imperialen Accessoires Maatwerk. Sterk in maatwerk UGEFA AUTO-IMPERIALS Brabanthaven 5 3433 PJ Nieuwegein Industrieterrein Plettenburg-Zuid E info@ugefa.nl T 0031 (0)30 60 65 899 F 0031 (0)30 60 61 653 W www.ugefa.nl PRIJSLIJST 2016 Stalen RVS Accessoires

Nadere informatie

APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004

APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004 APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004 APK Onderzoek, december 2003 - januari 2004 Onderzoek onder automobilisten. blz. 3 Uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Max. snellaadvermo gen. Aantal KM's elektrisch. Snelladen

Max. snellaadvermo gen. Aantal KM's elektrisch. Snelladen Audi A3 etron 1-fase 16A lolo 3 1F Socket 849 Middenvoor 3,7 8,8 2u20 min Type 2 50 niet mogelijk - 39 15% Q7 1-fase 16A lolo 3 1F 16A 849 rechtsachter 3,7 17,3 4:30 min type 2 56 niet mogelijk - 48 15%

Nadere informatie

in opdracht van div. curatoren ea / à la requête des diff. curateurs ea/ by order of diff. recievers ao Sluiting-Closing-Clôture 12/07/2017

in opdracht van div. curatoren ea / à la requête des diff. curateurs ea/ by order of diff. recievers ao Sluiting-Closing-Clôture 12/07/2017 CATALOGUS-CATALOGUE Online Autoveiling wegens div. falingen ea / Online Car Auction of diff. bankruptcies ao / Vente en ligne des voitures venant des diff. faillites ea in opdracht van div. curatoren ea

Nadere informatie

Prijscategorie A (auto met open dakrails) Prijscategorie B (auto met glad dak) Prijscategorie c (auto met gesloten dakrails)

Prijscategorie A (auto met open dakrails) Prijscategorie B (auto met glad dak) Prijscategorie c (auto met gesloten dakrails) Prijscategorie A (auto met open dakrails) Prijscategorie B (auto met glad dak) Prijscategorie c (auto met gesloten dakrails) Alfa Romeo 156 sportswagon vanaf 2000 Alfa Romeo 1473 deurs vanaf 2000 AUDI

Nadere informatie