Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB"

Transcriptie

1 Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari 2008

2 Samenvatting 1 passagier 1 km vervoeren met het MIVB-net veroorzaakt een uitstoot van 53 g CO 2 (rekening houdend met een bezettingsgraad van 22%). Ter vergelijking: in het stadsverkeer veroorzaakt een gemiddelde wagen met een gemiddelde bezetting van 1,4 passagiers (gemiddelde voor het BHG) een uitstoot van 141 g CO 2 / km-passagier, of een uitstoot die 166% hoger ligt. CO 2 -uitstoot per passagierskilometer (in het stadsverkeer) Gemiddelde MIVB Bus Tram Metro Gemiddelde wagen topklasse 4 x 4 141g CO2 / 53g CO2 / passagierskm passagierskm De gemiddelde uitstoot per km-passagier van het MIVB-net ligt 30% lager dan deze van de minst vervuilende wagen bij een verplaatsing in de stad. Een topklasse 4x4 stoot tien maal meer CO 2 uit per km-passagier dan een verplaatsing met de metro. Alle verplaatsingen met het openbaar vervoer in het BHG verminderen de CO 2- uitstoot in de atmosfeer met meer dan ton CO 2. In bijlage worden de resultaten in gco 2 /km-passagier vergeleken met de resultaten van de Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en van Transport for London (TfL). De ordes van grootte zijn vergelijkbaar en de verschillen zijn vooral te wijten aan de koolstofintensiteit van de elektriciteitsleverancier (lager in Frankrijk, hoger in het Verenigd Koninkrijk). 1. Inleiding Het doel van de studie is de uitstoot van broeikasgassen (BKG) per passagier vergelijken voor alle reizigersvervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). De resultaten van deze studie maken het mogelijk om de voordelen van het gebruik van de verschillende vervoermiddelen van de MIVB objectief te bekijken in het kader van de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. Deze vergelijking houdt alleen rekening met de rechtstreekse uitstoot van broeikasgassen bij het verbruiken van brandstof en met de uitstoot van broeikasgassen die aan de elektriciteitsproductie gerelateerd zijn. De uitstootfactoren voor de gebruikte brandstoffen zijn deze die door het IPCC (Intergouvernementeel Klimaatpanel) worden aanbevolen. De uitstootfactoren voor de elektriciteit werden overgenomen uit het milieurapport van de elektriciteitsleverancier van de MIVB.

3 2. Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel 2.1 Inleiding en veronderstellingen De CO 2 -uitstoot van ieder vervoermiddel wordt vergeleken per km-passagier (g CO 2 /kmpassagier) en per gemiddelde verplaatsing (= rit). De gemiddelde verplaatsing die via de MIVB wordt gemaakt, is 4,3 km lang. 2.2 De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) Metro s en trams De metro s en trams stoten niet rechtstreeks BKG uit. Toch gebruiken zij een niet onbelangrijke hoeveelheid energie in de vorm van elektriciteit. De indirecte CO 2 -uitstoot kan worden berekend aan de hand van onderstaande formule: De CO 2 -uitstoot (t CO 2 ) = activiteitsgegevens (in kwh) * uitstootfactor van de elektriciteitsproducent (in gco 2 /kwh) * 10-6 De activiteitsgegevens (AG) geven het elektriciteitsverbruik weer. Volgens het contract dat door de MIVB met elektriciteitsleverancier Electrabel werd afgesloten, verbindt deze laatste zich ertoe om 18% elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te leveren vanaf In haar jaarverslag van 2006, vermeldt Electrabel een uitstoot van 248 g CO 2 /kwh in België. Dit relatief lage cijfer valt te verklaren door het belang van nucleaire elektriciteit in het productiepark van Electrabel in België (59% van de totale productie in 2006). De levering van groene elektriciteit aan de MIVB, verlaagt dit cijfer nog. De elektriciteit die door Electrabel uit niet-hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd, heeft een UF van 252g CO 2 /kwh. Door rekening te houden met het percentage aan groene elektriciteit dat door de MIVB werd aangekocht, bekomen we een UF van 207g CO 2 /kwh. Volgens het MIVB-jaarverslag van 2006 bedroeg het aantal metroritten 122,5 miljoen en het aantal tramritten 70,8 miljoen. Vervoermiddel Elektriciteit = AG (kwh) t CO 2 g CO 2 /rit = AG*UF*10-6 = t CO 2 *10 6 aantal ritten g CO 2 /km-passagier = g CO 2 /rit 4,3 Metro ,5 Tram

4 2.2.2 Bussen De bussen van de MIVB-vloot rijden op twee soorten brandstof: dieselolie of aardgas. De formule om hun uitstoot te berekenen, is vergelijkbaar met deze die gebruikt werd voor de metro s en de trams: De CO 2 -uitstoot (t CO 2 ) = activiteitsfactor (in liter of Nm³) * uitstootfactor van de elektriciteitsproducent (in kg CO 2 /liter, of in kg CO 2 /NM³) * 10-3 De activiteitsgegevens (AG) geven het brandstofverbruik weer. Voor de dieselolie omvatten de cijfers uit het SAP-systeem ( liter) en de bestellingen ook de aankopen voor dienstvoertuigen en vrachtwagens. De gedetailleerde cijfers per vervoermiddel vermelden een verbruik van liter door het materieel voor reizigersvervoer. Voor aardgas komen de AG op Nm³. De UF voor dieselolie is 2,67 kg CO 2 /liter. De UF voor aardgas is 2,22 kg CO 2 /NM³. Het aantal busritten is 76,1 miljoen. Aangezien we niet beschikken over het aantal busritten per brandstoftype, hebben we de uitstoot per km-passagier berekend voor de totale vloot. In realiteit stoot een bus op aardgas ongeveer 20% minder CO 2 uit dan een bus op dieselolie. gco /rit g CO /km-passagier Brandstof Hoeveelheid t CO 2 = AG*UF* Dieselolie liter Aardgas Nm³ Totaal Combinatie van deze gegevens De voertuigen waarmee de MIVB-reizigers zich verplaatsen, zorgen voor een uitstoot van ton CO 2. Dit cijfer is relatief laag in vergelijking met de totale CO 2 -uitstoot (van ton CO 2 ) die in 2004 door het verkeer in het BHG werd geproduceerd. De uitstoot van de MIVB-voertuigen vertegenwoordigt amper 1,4% van de broeikasgassen die in het BHG worden uitgestoten (4,4 miljoen ton CO 2 e in totaal). Overzicht van de BKG-uitstoot (in CO 2 e) in het BHG in 2004 Verkeer (Exclusief MIVB) Andere (huishoudens, bedrijven,...) MIVB

5 In totaal werden 269,4 miljoen ritten gemaakt op het MIVB-net. De uitstoot per rit bedraagt met andere woorden 229 g CO 2. Eén reiziger over één kilometer vervoeren op het MIVB-net, gaat dus gepaard met een gemiddelde uitstoot van 53 g CO 2. CO 2 -uitstoot/km-passagier Gemiddelde MIVB Bus Tram Metro Deze gegevens worden in bijlage 1 vergeleken met de gegevens van de Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en Transport for London (TfL). 2.3 Personenwagens De klassieke formule om de CO 2 -uitstoot van personenwagens te berekenen is te vergelijken met deze die voor autobussen wordt gehanteerd. De CO 2 -uitstoot (t CO 2 ) = activiteitsfactor (in liter) * uitstootfactor van de elektriciteitsproducent (in kgco 2 /liter) * 10-3 De activiteitsgegevens (AG) geven het brandstofverbruik weer. De UF voor diesel is 2,67 kgco 2 /liter. Voor benzine is dat 2,42kg CO 2 /liter. En voor LPG 1,58 kgco 2 /liter. Weinig mensen kennen hun exacte brandstofverbruik in liter. CO 2 - berekeningsprogramma s stellen hun gebruikers voor om het model van hun wagen en de afgelegde afstand in te voeren. Er zijn publieke databanken die de CO 2 -uitstoot per wagen in gco 2 /km uitdrukken en CO 2 logic kan programma s ontwikkelen om de CO 2 - uitstoot te berekenen op basis van deze formule 1. De uitstoot die in deze databanken wordt vermeld, is de uitstoot bij een gemengd gebruik (deels in het stadsverkeer en deels daarbuiten). In het algemeen stoot een wagen in het stadsverkeer 20% meer uit dan dit gemiddelde. Een wagen waarvoor bijvoorbeeld vermeld wordt dat hij 5 liter/100 km verbruikt, zal

6 ongeveer 4,2 liter/100 km verbruiken buiten de stad en 6 liter/100 km in het stadsverkeer (in het BHG op vergelijkbare trajecten als deze van de MIVB ). Volgens FEBIAC, de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie, bedroeg de CO 2 - uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens in België 155 gco 2 /km in 2004 en 180 gco 2 /km in Het gemiddelde wagenpark bevond zich in 2007 tussen deze 2 cijfers. We hebben gekozen voor een waarde van 167 gco 2 /km. Als we rekening houden met die 20% extra verbruik in het stadsverkeer, bekomen we dus een UF van 200 gco 2 /km voor een gemiddelde wagen. Om ten slotte de uitstoot per km-passagier te kunnen vergelijken, moet de CO 2 -uitstoot van een wagen gedeeld worden door de bezettingsgraad ervan. In het BHG is deze bezettingsgraad 1,42 (bron: DG statistique, 1999). Door de UF door de bezettingsgraad te delen, bekomen we een uitstootwaarde van 141 gco 2 /km-passagier. Deze waarde kan vergeleken worden met de 53 gco 2 /km-passagier van de MIVB. 2.4 Opmerking bij de vergelijking met de wagen In de volgende grafiek hebben we de uitstootfactoren in passagierskilometer berekend voor de verschillende voertuigen die in het stadsverkeer worden gebruikt. De gemiddelde uitstoot per passagierskilometer ligt 30% lager voor het MIVB-net dan voor de minst vervuilende wagen in het stadsverkeer. Een luxe 4x4 stoot 10 maal meer CO 2 per passagierskilometer uit dan een verplaatsing met de metro. De verplaatsingen via het openbaar vervoer in het BHG voorkomen de uitstoot van meer dan ton CO 2 in de atmosfeer. In de onderstaande tabel staan ook de gegevens voor verschillende wagentypes. CO 2 -uitstoot/km-passagier (in het stadsverkeer) Gemiddelde MIVB Bus Tram Metro Doorsnee-auto Range Rover 4.2 V8 BMW Touring 530xi Citroën C8 hdi 2.0 VW Golf 1.9 tdi77 Renault Mégane 1.5 dci85 Toyota Prius Smart Fortwo 0.8cdi

7 Een vergelijkende reclame over de CO 2 -uitstoot zou er als volgt kunnen uitzien: 141gCO2 / 53gCO2 / km-passagier km-passagier Bijlage 1: vergelijking met Londen en Parijs De uitstoot van de Londense metro (LU = London Underground) ligt hoger dan deze van de MIVB, wat verklaard kan worden door de koolstofintensiteit van de elektriciteitsleverancier. De bussen hebben een 5% hogere uitstoot, wat vooral verklaard zou kunnen worden door een bezettingsgraad die lager is dan 22%. De uitstoot van het elektrisch openbaar vervoer in Frankrijk is erg laag gezien het belangrijke aandeel (>80%) van kernenergie en waterkracht (10%) in het Franse productiepark voor elektriciteit. De RATP maakt een onderscheid tussen bussen die in Parijs en in de voorstad rijden. Het gemiddelde hiervan ligt hoger dan de uitstoot van de MIVB-bussen. Opmerking: het cijfer dat voor personenwagens wordt vermeld, lijkt geen rekening te houden met de bezettingsgraad hiervan (of anders hebben de wagens in Parijs een 40% hogere uitstoot dan deze in Brussel, wat weinig waarschijnlijk is, omdat de prestaties van de Franse constructeurs over het algemeen goed zijn wat de uitstoot van BKG betreft).

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 066 Belastingdienst Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2010

Nadere informatie

STUDIE (F)100204-CDC-929

STUDIE (F)100204-CDC-929 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID Ecofys the Netherlands BV P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl T +31 (0)30 280 83 00 F +31 (0)30 280 83 01 E info@ecofys.nl DUURZAAM INKOPEN

Nadere informatie

In het kader van de Ecoscore methodologie, gebeurt de milieu-evaluatie van een voertuig volgens een sequentie van vijf stappen:

In het kader van de Ecoscore methodologie, gebeurt de milieu-evaluatie van een voertuig volgens een sequentie van vijf stappen: Overzicht Ecoscore berekening voor licht vervoer Inleiding De Ecoscore methodologie werd ontwikkeld met als doel de milieu-impact van verschillende voertuigen met elkaar te kunnen vergelijken op een objectieve

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

VOLVO TCO2-gids 2011. Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park)

VOLVO TCO2-gids 2011. Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park) VOLVO TCO2-gids 2011 Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park) Samen werken aan een groenere wereld Ecologie was altijd al een wezenlijk onderdeel van het Volvo-dna. Vanaf de productie over het gebruik

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 2011 2012 Masterproef Analyse van het overheidsbeleid ter ondersteuning van de elektrische wagen Promotor

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 Haarlem

CO2-monitor 2013 Haarlem CO2-monitor 2013 Haarlem 1. Samenvatting en conclusies. Zes jaar monitoring Voor u ligt de zesde editie van de CO2-monitor van Haarlem. Hierin ziet u een verloop van het energieverbruik vanaf 2008, het

Nadere informatie

FEHAC. Rapport jaarkilometrage oldtimers

FEHAC. Rapport jaarkilometrage oldtimers Rapport jaarkilometrage oldtimers Het rapport is opgesteld door: W. Posthumus Meyjes, Secretaris FEHAC H. Boons, Secretariaat FEHAC R.M. Henneveld, Global Automotive Consultancy Versie 3 / 26-3-2013 Introductie

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Energieprijzen en energiearmoede S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Jean-Marc Delporte stond in voor de coördinatie. Met dank aan Chantal Binotto, Marie Castaigne, Lien Tam Co, Vincent Coutton,

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

Monitoring van plug-in hybride voertuigen (PHEVs) april 2012 t/m maart 2015

Monitoring van plug-in hybride voertuigen (PHEVs) april 2012 t/m maart 2015 TNO-rapport TNO 2015 R10802 Monitoring van plug-in hybride voertuigen (PHEVs) april 2012 t/m maart 2015 Earth, Life & Social Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Achtergrondgegevens Stroometikettering 2011

Achtergrondgegevens Stroometikettering 2011 Achtergrondgegevens Stroometikettering 2011 Eindrapport Delft, februari 2012 Opgesteld door: M. (Mart) Bles L.M.L. (Lonneke) Wielders Colofon Bibliotheekgegevens rapport: M. (Mart) Bles, L.M.L. (Lonneke)

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 - Eindrapport Door: Vincent Hoen en Wouter Meindertsma Datum: 9 Oktober 2012 Projectnummer: SPLNL12605 Ecofys 2012 in opdracht

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Hervorming transportfiscaliteit in Vlaanderen

Hervorming transportfiscaliteit in Vlaanderen KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Hervorming transportfiscaliteit in Vlaanderen Stef Proost Evi Meire Jasper Knockaert 31 maart 2004 Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV) Spoor Fiscaliteit

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie