Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage CO 2 -footprint Theuma"

Transcriptie

1 Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco

2 2

3 INHOUD SAMENVATTING ACHTERGROND... 5 Inventarisatie CO 2 -footprint... 5 Organisatieafbakening CO 2 -FOOTPRINT BEKKEVOORT... 7 Verdeling van de CO 2 -footprint over de activiteiten... 7 CO 2 -footprint per activiteit CO 2 -FOOTPRINT NIJKERK... 9 Verdeling van de CO 2 -footprint over de activiteiten... 9 CO 2 -footprint per activiteit BIJLAGE 1: TOTAALOVERZICHT BEKKEVOORT BIJLAGE 2: TOTAALOVERZICHT NIJKERK

4 SAMENVATTING De CO 2 -footprint van THEUMA is: 2.750,7 ton CO 2 Dit staat gelijk aan de uitstoot van bijna 298 huishoudens op jaarbasis. Beco heeft samen met Theuma de CO 2 - footprint over het jaar 2012 opgesteld. In deze rapportage worden de resultaten van dit onderzoek voorgesteld. De CO 2 -footprint van Theuma voor de vestigingen van Bekkevoort en Nijkerk Onderstaande tabel en diagram geven inzicht in de hoeveelheid emissies die worden veroorzaakt door de verschillende activiteiten van Theuma. Activiteit CO 2 -uitstoot (ton) Aandeel (%) 1866,4 67,9 8,4 0,3 Fossiele brandstoffen 493,2 17,9 Zakelijk vervoer 379,9 13,8 Zakelijke vliegreizen 2,9 0,1 Totaal 2750,7 100,0 Tabel 1: Activiteiten Theuma met bijhorende CO 2-emissies CO2-uitstoot (ton) Fossiele brandstoffen Zakelijk vervoer Zakelijke vliegreizen Figuur 1: Aandeel van de activiteiten op de totale CO 2-footprint Conclusie Theuma stoot in totaal 2.750,7 ton CO 2 uit over het jaar Uitgaande van 264 FTE s, is dit gemiddeld 10,41 ton CO 2 -uitstoot per FTE. De tabel en het diagram laten zien dat ruim 85% van de uitstoot wordt veroorzaakt door 2 activiteiten, met name elektriciteitsopwekking en het gebruik van fossiele brandstof. Daarnaast zorgen de emissies van het zakelijk verkeer voor een kleine 15% van de emissie-uitstoot. 4

5 1. ACHTERGROND Inventarisatie CO 2 -footprint Voor het bepalen van een CO 2 -footprint van Theuma heeft Beco eerst de grenzen van de organisatie bepaald en vastgesteld welke emissies door deze organisatie worden uitgestoten. Vervolgens is er een inventarisatieformulier opgesteld en ingevuld voor alle activiteiten waar emissies uit voortkomen. 1 Organisatieafbakening Deze rapportage betreft de CO 2 -footprint van Theuma gevestigd aan de Zandstraat 10 te Bekkevoort (België) en de Sluiswachter 10 te Nijkerk (Nederland). Voor Theuma is er een onderscheid gemaakt in de emissies van beide vestigingen maar werd er geen onderscheid gemaakt in de emissie-uitstoot van de diverse afdelingen binnen deze vestigingen: Bekkevoort o o Nijkerk o o THE NV (productie en kantoren) TDS NV (plaatsing) TMI BV (productie en kantoren) TDS BV (plaatsing) De organisatie is afgebakend volgens de operational approach van de CO 2 -prestatieladder, gebaseerd op het scopediagram van het GHG Protocol Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and reporting Standard. Let wel op, de CO 2 -prestatieladder rekent Business Travel (= Business air Travel en Personal cars for business travel ) tot scope 2. 1 De belangrijkste bronnen voor het bepalen van de emissiecijfers zijn CE-Delft (Handboek CO 2-prestatieladder, 23 juni 2011) en Defra (2011 Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting). 5

6 Er werd geopteerd om alleen de emissies waar Theuma invloed op kan uitoefenen worden meegenomen, met name de scope 1 en 2 emissies. Deze scopes kunnen volgens de CO 2 -prestatieladder (SKAO) als volgt gedefineerd worden: - Scope 1 of directe emissies: Dit zijn de directe broeikasgasemissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gasverbruik (bijv. brandstoffen in de bedrijfsvoering) en emissies door het eigen wagenpark. - Scope 2 of indirecte emissies: Dit zijn de indirecte broeikasgasemissies die ontstaan zijn door de opwekking van electriciteit die de organisatie gebruikt wordt en elders is gemaakt met fossiele brandstoffen, bijv. elektriciteitscentrales. De CO 2 -prestatieladder (SKAO) rekent ook Business air Travel en Personal Cars for business travel tot Scope 2. Scope 3 of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. De volgende verbruikscategorieën van Theuma zijn meegenomen en verder in deze rapportage als dusdanig gerapporteerd: Scope 1 Scope 2 Fossiele brandstoffen (o.a. verwarming) Zakelijke vliegreizen Zakelijk vervoer Lease en eigen beheer Zakelijk vervoer gedeclareerd 6

7 2. CO 2 -FOOTPRINT BEKKEVOORT De CO 2 -footprint van THEUMA Bekkevoort is: 2293,3 ton CO 2 Dit staat gelijk aan 83% van de totale uitstoot. Verdeling van de CO 2 -footprint over de activiteiten Activiteit CO 2 -uitstoot (ton) Aandeel (%) 1825,7 79,6 Koel- en koudemiddelen 5,2 0,2 Fossiele brandstof 260,5 11,4 Zakelijk vervoer 198,9 8,7 Zakelijke vliegreizen 2,9 0,1 Totaal 2293,3 100,0 Tabel 2: Activiteiten Theuma Bekkevoort met bijhorende CO 2-emissies Koel- en koudemiddelen Fossiele brandstof Zakelijk vervoer Zakelijke vliegreizen Figuur 2: Aandeel van de activiteiten op de CO2-footprint Theuma Bekkevoort 7

8 CO 2 -footprint per activiteit Aandeel substromen Groene stroom overig tot 1 juli 2010 Groene stroom Zonneenergie Detaillering CO 2 -uitstoot (ton) Groene stroom overig tot 1 juli ,87 Groene stroom Zonneenergie 21,84128 Totaal 1825,71128 Fossiele brandstoffen Aardgas volgens prestatieladder Propaan Stookolie Fossiele brandstoffen CO 2 -uitstoot (ton) Aardgas volgens prestatieladder 52,87755 Propaan 159,58206 Stookolie 48,04254 Totaal 260,50215 R22 R404A R407C R410A CO 2 -uitstoot (ton) R22 1,6471 R404A 2,0776 R407C 0, R410A 0,7315 Totaal 5, Zakelijk Vervoer lease eigen beheer zakelijke kilometers Zakelijk Vervoer CO 2 -uitstoot (ton) lease 165, eigen beheer 6, zakelijke kilometers 26,88609 Totaal 198,92235 Zakelijke vliegreizen <700km km Zakelijke vliegreizen CO 2 -uitstoot (ton) <700km 0, km 1,9486 Totaal 2,

9 3. CO 2 -FOOTPRINT NIJKERK De CO 2 -footprint van THEUMA Nijkerk is: 457,5 ton CO 2 Dit staat gelijk aan 17% van de totale uitstoot van Theuma Verdeling van de CO 2 -footprint over de activiteiten Activiteit CO2-uitstoot (Ton) Aandeel (%) 40,7 8,9 3,1 0,7 Fossiele brandstoffen 232,7 50,9 Zakelijk vervoer 181,0 39,6 Totaal 457,5 100,0 Tabel 3: Activiteiten Theuma Nijkerk met bijhorende CO 2-emissies Fossiele brandstoffen Zakelijk vervoer Figuur 3 : Aandeel van de activiteiten op de CO2-footprint Theuma Nijkerk 9

10 CO 2 -footprint per activiteit Aandeel substromen Groene stroom uit biomassa Groene stroom uit Waterkracht Detaillering CO 2 -uitstoot (ton) Groene stroom uit biomassa 21, Groene stroom uit Waterkracht 19, Totaal 40, R410A 3, Totaal 3, Fossiele Brandstof Fossiele Brandstof Aardgas volgens prestatieladder 232, Totaal 232, Zakelijk vervoer Lease Benzine Lease Diesel Zakelijke kilometers Zakelijk Vervoer Lease, Benzine 22, Lease, Diesel 157, Zakelijke kilometers 1,15374 Totaal 180,

11 Eenheid kg CO2-eq scope Verbruik CO2-Uitstoot (kg) BIJLAGE 1: TOTAALOVERZICHT BEKKEVOORT Koeling Groene stroom overig tot 1 juli 2011 kwh 0, Groene stroom Zonne-energie kwh 0, ,28 Koeling Koeling R22 kg 1810, , ,1 Koeling Koeling R404A kg 3920, , ,6 Koeling Koeling R407C kg 1775, , ,4375 Koeling Koeling R410A kg 2090, ,35 731,5 Fossiele Brandstof Warmte Brandstof Aardgas volgens prestatieladder m3 1, ,55 Warmte Brandstof Propaan liter 1, ,1 Warmte Brandstof Stookolie liter 3, ,54 Zakelijk Vervoer Auto, lease Alle types (verbruik bekend) Diesel liter 3, ,9 Auto, eigen beheer Alle types (verbruik bekend) Diesel liter 3, ,395 Auto, zakelijke kilometers Gemiddeld Brandstoftype onbekend km 0, ,09 Zakelijke privéwagen Vliegreizen Vliegen Pers.vervoer (<700km) Pers.vervoer (<700km) km 0, ,56 Vliegen Pers.vervoer ( km) Pers.vervoer ( km) km 0, ,6 Totaal Protocol 0060 (NIR maart 2010) bij dit verbruik wordt rekening gehouden met een verliespercentage voor stationaire installaties van 5% van de totale aanwezige inhoud 11

12 Eenheid kg CO2-eq scope Verbruik kg CO2-Uitstoot BIJLAGE 2: TOTAALOVERZICHT NIJKERK Groene stroom uit biomassa kwh 0, ,41818 Groene stroom uit Waterkracht kwh 0, ,80506 Koeling Koeling Koeling R410A kg 2090, , ,055 Fosiele brandstof Warmte Brandstof Aardgas volgens prestatieladder m3 1, ,625 Zakelijk Vervoer Auto, lease Alle types (verbruik bekend) Benzine liter 2, , ,196 Auto, lease Alle types (verbruik bekend) Diesel liter 3, ,975 Auto, zakelijke kilometers Gemiddeld Brandstoftype onbekend km 0, ,74 Totaal ,8142 Protocol 0060 (NIR maart 2010) bij dit verbruik wordt rekening gehouden met een verliespercentage voor stationaire installaties van 5% van de totale aanwezige inhoud 12

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie 2012

Emissie Inventarisatie 2012 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2009 Co2-e (ton) 2010 Co2-e (ton) 2011 Co2-e (ton) KRD2EI2 Colofon Uitgegeven door MNO Vervat BV Pondweg 1, 2153 PK Nieuw Vennep Postbus 185, 2150 AD

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def. Rijksstraatweg 69 Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO 2 -footprint 2013. J. Jonker en Zn. v.o.f.

CO 2 -footprint 2013. J. Jonker en Zn. v.o.f. CO 2 -footprint 2013 J. Jonker en Zn. v.o.f. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5. Emissie-inventaris 6 6. CO 2 -footprint 7 7.

Nadere informatie

CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3

CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 Van Oostrum Westbroek B.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5. Emissie-inventaris

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2013. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2013. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2013 Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5.

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

CO 2 -footprint 2012. KANDT Aannemings- en Funderingsbedrijf B.V.

CO 2 -footprint 2012. KANDT Aannemings- en Funderingsbedrijf B.V. CO 2 -footprint 2012 KANDT Aannemings- en Funderingsbedrijf B.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5. Emissie-inventaris 6 6. CO

Nadere informatie

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013/2014 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. A, maart 2015 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN... 4

Nadere informatie

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Meijerink Holding BV september 2012 definitief Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 dossier : BA9559-101-100

Nadere informatie

Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling

Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling volgens ISO 14064-1 Van Nieuwpoort Oktober 2010 Definitief Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling volgens ISO 14064-1 dossier : AD2217-001-001 registratienummer

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V.

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V. Carbon Footprint Analyse 2011-S1 B.V. Inhoudsopgave Voorwoord Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint-analyse Grondslag van

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Gebr. Algra B.V. CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3

Gebr. Algra B.V. CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 Gebr. Algra B.V. CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5. Emissie-inventaris 6 6. CO

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2013

Carbon Footprint Analyse 2013 JAARGANG 2, NR. 1 31 OKTOBER 2014 REF.NR.: 14.R.0603A Carbon Footprint Analyse 2013 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Carbon Footprint. Masters in Green. Conform ISO 14064-1 7.3. CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Carbon Footprint. Masters in Green. Conform ISO 14064-1 7.3. CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Carbon Footprint Conform ISO 14064-1 7.3 CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie