Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke voertuigen. cijfers 2009 nieuwigheden 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke voertuigen. cijfers 2009 nieuwigheden 2010"

Transcriptie

1 Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke cijfers 2009 nieuwigheden 2010 DIDIER REYNDERS, Vice- Eerste Minister et Minister van Financiën BERNARD CLERFAYT, Staatssecretaris voor Milieufiscaliteit

2 De federale maatregelen De milieuvriendelijke Het jaar 2009 werd gekenmerkt door de financiële crisis en de debamen over de klimaatswijzigingen De federale fiscale maatregelen op gebied van transport lieten toe om: 1.degenen die ervoor gekozen hebben om een milieuvriendelijk voertuig aan te schaffen, financieel aan te moedigen; 2.de automobielsector, die zwaar getroffen werd door de crisis, te ondersteunen; 3.de overgang naar een milieuvriendelijker wagenpark te versnellen. Wat zal 2010 brengen?

3 Maatregelen voor particulieren : milieuvriendelijke

4 De kor`ngen op factuur in 2010 : wat zijn de voorwaarden? De milieuvriendelijke 2.Hoeveel VOOR WAT? 1. een nieuw voertuig met 115 gr CO 2 /km ; 2. een nieuw dieselvoertuig met < 130 gr CO 2 /km en standaard uitgerust met een roeeilter van 5 mg deeltjes/km. VOOR WIE? 1. de aankoper van een voertuig dat voor de kor`ng in aanmerking komt; 2. het betref een natuurlijk persoon (noch onderneming noch rechtspersoon); 3. wiens woonplaats zich in België situeert en wiens voertuig bij het DIV wordt ingeschreven.

5 Wat zijn de kor`ngsbedragen? De milieuvriendelijke VOOR VOERTUIGEN DIE MINDER DAN 105 GR CO 2 /KM UITSTOTEN: De kor`ng bedraagt 15% van de aankoopprijs (BTW inbegrepen) Voor het jaar 2010 : maximum bedrag van (nemo geïndexeerd bedrag) VOOR VOERTUIGEN DIE TUSSEN 105 EN 115 GR CO 2 /KM UITSTOTEN: De kor`ng bedraagt 3% van de aankoopprijs (BTW inbegrepen) Voor het jaar 2010 : maximum bedrag van 850 (nemo geïndexeerd bedrag)

6 Wat zijn de kor`ngsbedragen? De milieuvriendelijke VOOR DIESELVOERTUIGEN (< 130 GR CO 2 /KM) STANDAARD UITGERUST MET EEN ROETFILTER ( 5 MG DEELTJES/KM) : Voor het jaar 2010 bedraagt de kor`ng 210 (nemo geïndexeerd bedrag)

7 Hoe van de kor`ng genieten? De milieuvriendelijke HOE? Er moeten geen bijzondere stappen ondernomen worden! 1. De verkoper kent de kor`ng toe, die hij onmiddellijk in mindering brengt van de prijs van het voertuig. 2. Hij berekent de kor`ngsbedrag op basis van de verkoopprijs van het voertuig (BTW inbegrepen), vermeld op de factuur waarop de levering vastgesteld wordt. 3. De BTW wordt berekend op de verkoopprijs voor toekenning van de kor`ng op factuur.

8 Hoe van de kor`ng genieten? De milieuvriendelijke OPGELET! De kor`ng op de aankoopprijs van een «milieuvriendelijk» voertuig heef betrekking op de aankoop in nieuwe staat van een personenwagen, een wagen voor gemengd gebruik en een minibus. Met andere woorden : 1. een personenwagen, een wagen voor gemengd gebruik of een minibus die bij het DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen) is ingeschreven; 2. Een wagen die nooit het voorwerp was van een inschrijving in België of in het buitenland op factuurdatum.

9 Voorbeelden De milieuvriendelijke AANKOOP VAN EEN VOERTUIG MET EEN CO 2 - UITSTOOT VAN MINDER DAN 105 GR PER KM :

10 Voorbeelden De milieuvriendelijke AANKOOP VAN EEN VOERTUIG MET EEN CO 2 UITSTOOT TUSSEN 105 EN 115 GR PER KM, DAT STANDAARD UITGERUST IS MET EEN ROETFILTER, DIE MAXIMUM 5 MG DEELTJES/KM UITSTOOT :

11 Exemples De milieuvriendelijke AANKOOP VAN EEN VOERTUIG MET EEN CO 2 - UITSTOOT VAN MINDER DAN 105 GR PER KM DAT STANDAARD UITGERUST IS MET EEN ROETFILTER, DIE MAXIMUM 5 MG DEELTJES/KM UITSTOOT :

12 De kor`ngen op factuur : overzicht van de uitgaven in 2009 De milieuvriendelijke Aantal met een korting van 3% Aantal met een korting van 15% Aantal met een korting voor roetfilters

13 De kor`ngen op factuur : overzicht van de uitgaven in 2009 De milieuvriendelijke Bedrag van de toegekende korting/jaar (3%) Bedrag van de toegekende korting/jaar (15%) Bedrag van de toegekende korting/jaar (filter) Het bedrag van de toegekende kor`ngen is van in 2007 naar in 2008 en naar in 2009 gegaan. Dit vertegenwoordigt een sgjging van 990% in enkel 3 jaren gjd!

14 De kor`ngen op factuur inschrijvingen in jaarlijks mobiel gemiddelde De milieuvriendelijke

15 De kor`ngen op factuur inschrijvingen in jaarlijks mobiel gemiddelde De milieuvriendelijke Kortom : 1. herneming van de inschrijving van nieuwe een sterke vooruitgang van de korgngen op factuur op het einde van het jaar. Bijna 70% op jaarbasis; 2. de kost van deze maatregel bedroeg 40 miljoen euro in 2008 en overschrijdt de kaap van 6O miljoen euro in 2009; 3. de met een CO 2 - uitstoot van minder dan 105 gr per km (kor`ng op factuur van 15%) vertegenwoordigen 80% van het totale budget; 4. de opleving van de verkopen, gepaard met het feit dat er meer met een CO 2 - uitstoot van minder dan 105 gr per km,zou tot een steun van meer dan 100 miljoen euro in 2010 leiden ten voordele van milieuvriendelijke.

16 Maatregelen voor particulieren : elektrische

17 De belas`ngverminderingen voor elektrische De milieuvriendelijke De elektrische De belas`ngvermindering voor elektrische heef betrekking op de aankoop van elektrische in nieuwe staat. Dit wil zeggen : 1.een motorfiets, driewieler, een vierwieler, een personenwagen, een wagen voor gemengd gebruik of een minibus die bij het DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen) wordt ingeschreven; 2.die nooit het voorwerp was van een inschrijving in België of in het buitenland op factuurdatum.

18 Wat zijn de voorwaarden? De milieuvriendelijke De elektrische VOOR WIE? 1. een natuurlijk persoon (noch onderneming noch rechtspersoon); 2. die in België een belas`ngaangife indient; 3. wiens voertuig bij het DIV wordt ingeschreven. Om van de fiscale maatregelen te kunnen genieten, moet enkel desbetreffend bedrag ingevuld te worden in het daartoe bedoelde vak van de aangife.

19 Wat zijn de bedragen van de verminderingen? De milieuvriendelijke De elektrische VOOR EEN MOTORFIETS, EEN DRIEWIELER OF EEN VIERWIELER, UITSLUITEND AANGEDREVEN DOOR EEN ELEKTRISCHE MOTOR, DIE MINIMUM 2 PERSONEN KUNNEN VERVOEREN EN VOOR DEWELKE EEN RIJBEWIJS NODIG IS : 1.De kor`ng bedraagt 15% van de aankoopwaarde; 2.Deze vermindering bedraagt maximum (geïndexeerd bedrag) voor een vierwieler (geïndexeerd bedrag) voor een motorfiets of een driewieler...

20 Wat zijn de bedragen van de verminderingen? De milieuvriendelijke De elektrische VOOR EEN PERSONENWAGEN? EEN WAGEN VOOR GEMENGD GEBRUIK OF EEN MINIBUS? UITSLUITEND VOORTGEDREVEN DOOR EEN ELEKTRISCHE MOTOR : 1.de vermindering bedraagt 30% van de aanschaffingswaarde; 2.deze vermindering is beperkt tot een bedrag van maximum (niet- geïndexeerd). VOOR EEN EXTERNE ELEKTRISCHE HERLAADPAAL? TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK (UITGAVEN VOOR DE BELASTBAAR TIJDPERK ): 1.de vermindering bedraagt 40% van de investering; 2.deze vermindering is beperkt tot 250 (niet- geïndexeerd).

21 in Europa De milieuvriendelijke De elektrische Belgium Germany France Netherlands UK Spain Sweden Norway Denmark Private - 30% % max planned - 20% - - purchase 2011 max Maximum Company purchase Company car tax ATN Registration tax 120% deduc`ble very low - 2/gr CO² - lower 40% lower - ²² Wallonie: 1000 max Road tax - free 5 years Parking - free in inner circle Congestion charge free - free free (planned) - - free - free free free (planned) free - free (London) free (London) - - free free (planned) België is Europees kampioen op gebied van fiscale sgmuli ten voordele van elektrische! - free (Stockholm ) VAT free free (planned) free

22 Maatregelen voor bedrijfs

23 Afrekbaarheid De milieuvriendelijke De afrekbaarheid van de bedrijfskosten verschillen naar gelang: 1.de CO 2 - uitstoot; 2.het een benzine- of dieselvoertuig betref. Waar voorheen de schaal van afrekbaarheid tussen 60 en 90% lag, gaat deze momenteel van 50% tot 120%! Het voordeel alle aard (VAA) is niet meer axankelijk van de fiscale pk van de wagen, maar van de CO 2 - uitstoot! Nieuwe berekening : VAA= 5000 km x CO 2 - uitstoot X Coeff.CO 2 euro of VAA = 7500 km x CO 2 - uitstoot X Coeff.CO 2 euro

24 Afrekbaarheid De milieuvriendelijke Benzine Diesel CO 2 - uitstoot Afrekbaarheid CO 2 - uitstoot Afrekbaarheid 0 120% 0 120% 1 tot % 1 tot % 61 tot % 61 tot % 106 tot % 106 tot % 126 tot % 116 tot145 75% 156 tot % 146 tot % 181 tot % 171 tot % Meer dan % meer dan % Dit nieuwe stelsel is bijgevolg bijzonder interessant voor elektrische : ajrekbaarheid van 120%!

25 Afrekbaarheid De milieuvriendelijke DE VOORDELEN VAN ELEKTRISCHE WAGENS VOOR ONDERNEMINGEN: 1.afrekbaarheid van 120%; 2.investeringsafrek van 21,5% op de herlaadsta`ons; 3.toela`ng voor afschrijving op twee jaar.

26 Dank u voor uw aandacht!

VOLVO TCO2-gids 2011. Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park)

VOLVO TCO2-gids 2011. Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park) VOLVO TCO2-gids 2011 Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park) Samen werken aan een groenere wereld Ecologie was altijd al een wezenlijk onderdeel van het Volvo-dna. Vanaf de productie over het gebruik

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

Het fiscale belang van de auto

Het fiscale belang van de auto UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Het fiscale belang van de auto Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

De wet van de natuur. De opmaak van de begroting

De wet van de natuur. De opmaak van de begroting >DOSSIER FISCALITEIT De wet van de natuur DE NIEUWE BEREKENING VAN HET VOORDEEL VAN ALLE AARD DIE DOOR DE REGERING WERD INGEVOERD, IS ALS EEN DONDERSLAG INGESLAGEN IN DE FLEETWERELD. MAAR HOE ZIT HET NU

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Motorfietsen geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2014-2015 1. Welke belastingen

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

NISSANBUSINESS THE ULTIMATE BUSINESS EXPERIENCE DE ONMISBARE GIDS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

NISSANBUSINESS THE ULTIMATE BUSINESS EXPERIENCE DE ONMISBARE GIDS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS NISSANBUSINESS THE ULTIMATE BUSINESS EXPERIENCE DE ONMISBARE GIDS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS 1 NISSAN BUSINESS! NISSAN INNOVATION THAT EXCITES! NISSAN FLEETGAMMA! NISSAN EV! MICRA 4 Nissan Business

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten Chevalier-2011-07.fm Page 1039 Monday, April 11, 2011 10:31 AM Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten 1. Andere kosten dan brandstofkosten Vanaf 1 januari 2010 bedraagt de aftrek voor voertuigen

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR E. Niet bedoelde gevallen Wanneer een vennootschap, die noch eigenaar noch huurder is van het gebouw, de huurgelden betaalt die de bedrijfsleider zelf verschuldigd is aan de eigenaar overeenkomstig het

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008?

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Nieuwsbrief december 2007 Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Vruchtgebruik Vrijstelling voor investeringen in de audiovisuele sector Aansprakelijkheid

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

I. ROERENDE INKOMSTEN

I. ROERENDE INKOMSTEN WIJZIGINGEN MBT BEGROTING WAT WAS EN WAT ZAL ZIJN De fiscale maatregelen in het begrotingsakkoord I. ROERENDE INKOMSTEN... II. MEERWAARDEN OP AANDELEN... VENNOOTSCHAPSBELASTING... TERBESCHIKKINGSTELLING

Nadere informatie