Intertel Telecom Hosted PBX 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intertel Telecom Hosted PBX 1"

Transcriptie

1 Intrtl Tlcom Hostd PBX 1

2 Wat s n Hostd VoIP-tlfooncntral? Hostd vrwjst naar ht ft dat d tlfooncntral zch nt fysk n d ondrnmng bvndt. Ht fysk, tastbar s vrvangn door n ntwrk van krachtg srvrs n n strk bvlgd n gkold datacntr. D confgurat s vrvangn door softwar d va ht ntrnt altjd n ovral togankljk s. D vrschllnd conncts tussn tlfoontostl n tlfooncntral zjn vrvangn door ht computrntwrk. Nt zoals U n computr vrbndt mt ht computrntwrk n ht wrldwjd ntrnt, zo vrbndt U ook n IP-tlfoontostl mt uw hostd VoIP-tlfooncntral. Mt n hostd VoIP-oplossng btknt dt dus ook dat U vanaf ndr wlk plk op d wrld uw IPtlfoontostl kan aanslutn n rgstrrn bj uw onln VoIP-tlfooncntral. Ongacht uw fysk locat op dz aardbol zal U utgaand gsprkkn kunnn makn va ht bdrjfsnummr, alsook nkomnd opropn ontvangn. All voordln van n onln VoIP-tlfooncntral op n rjtj : lag nstapkostn bspaar op dur ISDN-abonnmntskostn nummrbhoud n nuw nummrs mogljk gn fysk tlfooncntral n ht bdrjf nvoudg n gbruksvrndljk t confgurrn all voordln van VoIP zoals locat onafhankljkhd, thuswrkn n lag gsprkskostn all voordln van n profssonl PBX zoals ntrn blln, doorschakln, wachtmuzk, IVR,... Standaardfuncts van d onln VoIP-tlfooncntral zjn : ntrn naar lkaar blln va n ntrn nummr blln naar gropn van SIP-accounts va n ntrn nummr va Busy Lamp Flds (BLF) d status van n mdwrkr montorn (vrj/bzt) opropn ovrnmn van n andr IP-tlfoontostl opropn "on hold" plaatsn, vrgzld van wachtmuzk opropn doorschakln naar n andr mdwrkr/dnst vocmal-boxn n vocmal-to-mal (brcht als bjlag) Mssag Watng Indcator (MWI) voor montorn van nuw vocmalbrchtn Dstnctv Rngton: dfnr vrschllnd rngtonn voor ntrn n xtrn opropn nstlln van kantoorurn n vakantprods nstlln van n backupnummr waardoor mn altjd brkbaar bljft nstlln van rgls waardoor nt drn zomaar ndr wlk opropnummr kan blln dfnërn van routs d n nkomnd oprop mot volgn (vb bj nt bantwoordn door d dnst bokhoudng dan naar d dnst onthaal) nkomnd oprop doorschakln naar xtrn nummr vb GSM Call Dtal Rcordng (CDR) mt n ovrzcht van all gsprkkn Intrtl Tlcom Hostd PBX 2

3 Ho wrkt d onln tlfooncntral? Hrondr gvn w U n btr nzcht n d wrkng van onz onln VoIP-tlfooncntral. SIP account En SIPaccount s n combnat van n gbrukrsnaam n paswoord waarm n Usr Agnt (IP- tlfoontostl, softphon applcat, VoIP-gatway) zch kan aanmldn bj d onln tlfooncntral. Door zch aan t mldn wt d tlfooncntral waar dz SIPaccount brkbaar s, n kan r dus n nkomnd tlfoongsprk wordn gstuurd naar dz SIPaccount. En IP-tlfoontostl communcrt dus va dz SIPaccount mt d onln tlfooncntral. Opropnummrs 1 of mrdr natonal of ntrnatonal opropnummrs kunnn ghcht wordn aan uw onln tlfooncntral. Dt btknt dat n oprop op 1 van dz opropnummrs zal wordn opgvangn door uw onln tlfooncntral. U bpaalt va uw nstllngn n d wbntrfac wat r vrdr mt dz oprop gburt. U kan d oprop bvb latn doorsturn naar 1 SIPaccount of n grop SIPaccounts. U kan tvns n opropnummr toknnn aan n SIPaccount waardoor bj n utgaand oprop mt dz SIPaccount dt opropnummr zal wordn m utgstuurd (uw corrspondnt zt dt nummr vrschjnn op zjn dsplay). Rout rgls En rout rgl s d opnvolgng van 1 of mrdr stappn d doorlopn wordn bj n nkomnd oprop. Va n rout rgl bpaalt U wat r gburt mt n nkomnd oprop op n bpaald opropnummr. U kan onndg aantal rout rgls opmakn. Er kan chtr slchts 1 routrgl actf zjn voor n wlbpaald opropnummr. En rout rgl bstaat ut opnvolgnd stappn. Z hr n voorbld: 1. Bl SIPaccount company1 gdurnd 20 scondn 2. Bl grop Vrkoop gdurnd 30 scondn 3. Bl xtrn nummr 0470/ gdurnd 15 scondn 4. Bl grop Hlpdsk gdurnd 45 scondn 5. Stuur oprop door naar vocmal Wannr bj n bpaald stap d nkomnd oprop nt wordt bantwoord, gaan w door naar d volgnd stap. W ndgn utndljk mt d bllr n kans t gvn alsnog zjn boodschap na t latn va ht vocmal systm. Intrtl Tlcom Hostd PBX 3

4 Functonalttn van d onln VoIP-tlfooncntral 1. Bhr va wbntrfac Uw onln tlfooncntral s bhrbaar door n t loggn mt uw klantnnr n paswoord op https://pbxonln.b U hft va dz klantnmodul volldg control ovr d wrkng van uw tlfooncntral. 2. Intrn xtnss En ntrn xtns kan togknd wordn aan n IP-tlfoontostl of n grop van IP-tlfoontostlln. Zo kan U n collga of grop collga's va n vrkort nummr brkn. 3. Busy Lamp Flds (BLF) Va d snltotsn op uw IP-tlfoontostl kan U aan d hand van hun klur (gron, rood) d status van uw collga zn (vrj, bzt). Wannr d snltots rood flkkrt, wl dt zggn dat ht rspctvljk tlfoontostl aan ht rnkln s. Mt 1 druk op d flkkrnd snltots kan U d nkomnd oprop ovrnmn op uw gn IP-tlfoontostl. 4. Functon Indcator Functon Indcator s n utbrdng op Busy Lamp Flds: aan d hand van d klur van ht lampj van d snltots, kan U zn of n funct al dan nt s ngschakld. Gron btknt dat d funct nt actf s. Rood btknt dat d funct actf s. Mt 1 druk op d snltots kan U vanaf uw IP-tlfoontostl n wjzgng aanbrngn d mtn actf s op uw onln tlfooncntral, zondr dat U dnt n t loggn n uw klantn modul. Zo kan U bvb mt 1 druk op d snltots all gsprkkn doorsturn naar uw GSMnr wannr U uw kantoor vrlaat. 5. Vocmal-to-mal Wannr n nkomnd oprop wordt doorgstuurd naar ht vocmal systm, dan wordt ht naglatn vocmalbrcht als bjlag van n mal naar uw maladrs gstuurd. Zo kan U mt uw mdasplr op uw PC ht gludsbstand afspln. Utraard kunnn vocmal brchtn ook va uw IP-tlfoontostl blustrd wordn. 6. Mssag Watng Indcator (MWI) Zoals d naam dot vrmodn zal dz ndcator U vsul op d hoogt brngn van n nuw brcht dat wrd na glatn op d gmontord vocmal box. Dz ndcator kan n lampj zjn dat rood oplcht, n xtra con op ht schrm van uw IP-tlfoontostl of n stuttrnd toon bj ht makn van n nuw oprop. 7. Tjdfltrs (kantoorurn) Kantoorurn latn to om d tjdstppn t dfnërn waarop uw ondrnmng tlfonsch brkbaar s. Vakantprods latn to om d prods t dfnërn dat uw ondrnmng n vrlof gaat. Intrtl Tlcom Hostd PBX 4

5 Fstdagn zjn voorgdfnrd dagn waar U aangft of uw ondrnmng op d spcfk dag brkbaar s. Lnks: n oprop wordt ontvangn tjdns d kantoorurn, d oprop gaat door. Rchts: n oprop wordt ontvangn butn d kantoorurn, d oprop wordt omgld naar ht vocmal-systm. 8. Backupnummr bj ntwrkproblmn Ht s mogljk dat r problmn optrdn mt d routr/frwall van d ondrnmng of d ntrntvrbndng door wrkn n d straat. In dat gval kan mn tlfonsch brkbaar bljvn va n backupnummr. Zo bnt U vrzkrd dat potntl nuw maar ook bstaand klantn U altjd kunnn brkn. 9. Gcntralsrd tlfoonbok Bhr op n cntral locat al uw contactn nl. n uw onln tlfooncntral. All IPtlfoontostlln d zch rgstrrn bj uw onln tlfooncntral kunnn dt gcntralsrd tlfoonbok raadplgn. U bhrt alls va d wbntrfac n d wjzgngn zjn mtn bschkbaar voor all IP-tlfoontostlln. 10. Vrtul tlfonst (IVR) En IVR-systm laat to om d gbrukr om nput t vragn n op bass van zjn kuz d oprop door t sturn naar d just dnst of mdwrkr. En IVR-systm s ht ghl van n voc-prompt d aan d gbrukr d mnukuz voorlst, n d actv doorschaklng d schulgaat achtr dr mnukuz. In bovnstaand tknng s ht opropnummr 02/ glnkt aan n IVR-systm. Opt 1 zal r voor zorgn dat d oprop wordt doorgstuurd naar d afdlng 'facturat'. Opt 2 zal r voor zorgn dat d oprop wordt doorgstuurd naar d afdlng 'vrkoop'. Indn nmand aanwzg s zal ht tostl "vrkoop-backup" ook rnkln wannr d oprop nt wordt opgnomn. 11. Call Quus (wachtzaln) En quu s n "wachtzaal mt muzk" waar opropn wordn n gplaatst. Volgns ht prncp "rst n - rst ut" wordn opropn doorgstuurd naar n mdwrkr d vrj s om n oprop ut dz quu t ontvangn. U kan d wachtndn n d quu prodk hun hudg post n d wachtrj aankondgn. Intrtl Tlcom Hostd PBX 5

6 12. Pagng & Intrcom Dt s d mogljkhd om n IP-tlfoontostl op t blln waarbj ht gbld tlfoontostl mtn d oprop bantwoordt. D gbld prsoon mot dus nt xplct d oprop aannmn door bvb d hoorn af t nmn. Waarschjnljk s ht nt gwnst dat zomaar drn dt kan don naar ndr w. U kan n uw onln tlfooncntral bpaald prsonn machtgn d dz "pagng" mogn don. 13. Confrncng D bhrdr van confrnts kan nblln mt ht just paswoord op d confrntkamr n van hrut andr prsonn opblln n tovogn aan dz confrnt. Mn kan zowl ntrn als xtrn nummrs opblln. Zo kan mn n collga utnodgn door t blln naar zjn ntrn xtns (vb. 50), n n klant door t blln naar zjn GSMnr. 14. Gsprkkn opnmn Ht s mogljk om tlfoongsprkkn op t nmn voor bpaald dolndn. Ht rsultrnd gludsbstand kan gdownload wordn. Opgnomn gsprkkn wordn 1 maand lang bwaard op uw onln tlfooncntral. 15. Automatc Call Drcton (ACD) Automatd Call Drcton of kortwg ACD s d tchnk om op bass van n tlfoonnummr n oprop op n bpaald manr t gaan bhandln. Uw onln tlfooncntral bzt d ntllgnt om t kjkn naar ht nummr van d bllnd partj n op bass hrvan t handln. En voorbld vrdudljkt waarschjnljk vl : Stl dat dossrs van klantn stds bhandld wordn door nzlfd mdwrkr, dan wl d klant waarschjnljk ook stds bj zjn contactprsoon trcht komn wannr dz blt voor n stand van zakn. Zo hbbn w bvb klant X, wns dossr bhandld wordt door mdwrkr A. Door n d ACD-modul t gaan dfnërn dat n oprop komnd vanaf ht tlfoonnummr van klant X stds mot wordn doorgstuurd naar ht IP-tlfoontostl van mdwrkr A, zal d klant dus stds trcht komn bj d just prsoon. Dus ofwl hft dr mdwrkr bnnn ht bdrjf n gn publk tlfoonnummr (kan algauw wat kostn) waarop dz rchtstrks brkbaar s, ofwl kan U op hdn gbruk makn van ACD. En 2 stuat waarbnnn ACD gmakkljk kan wordn gbrukt s wannr n mdwrkr op d baan wl blln naar zjn collga op kantoor. In plaats van gconfrontrd t wordn mt n kuzmnu n/of wachtmuzk, kan dz rchtstrks vrbondn wordn mt zjn collga. Mts w ht GSMnr van d collga op d baan opnmn n ht ACD-systm, kan d wachtmuzk (n wachttjd) wordn omzld. 16. Drct Inward Systm Accss (DISA) DISA s d tchnk om n t blln op uw onln tlfooncntral van butnaf, tnnd op d manr vrbondn t wordn alsof U vanaf n ntrn IP-tlfoontostl zou blln. Indn U zch mddls n paswoord kan authntcrn krjgt U n kstoon waardoor U lk ntrn xtns n lk publk tlfoonnummr va uw tlfooncntral kan brkn. U kan zo vanaf uw GSM nblln op uw onln tlfooncntral n nloggn op uw vocmal account om nuw brchtn t blustrn. DISA hangt af van d nummrhrknnng door d ACD-modul. Intrtl Tlcom Hostd PBX 6

7 17. Callback Callback s d tchnk om n t blln op uw onln tlfooncntral van butnaf, tnnd op d manr vrbondn t wordn alsof U vanaf n ntrn IPtlfoontostl zou blln. Indn U zch mddls n paswoord kan authntcrn zal uw onln tlfooncntral U mtn trugblln op ht tlfoonnummr waarvan U d oprop maakt. U krjgt n kstoon aangbodn n kan dan ndr wlk ntrn xtns of publk tlfoonnummr blln. U kan zo mt uw GSM n ntrnatonal bstmmng blln va d onln tlfooncntral, wat ongtwjfld godkopr utkomt dan dat U d bstmmng zou blln va uw GSM-oprator. All opropkostn wordn mmrs gdragn door uw onln tlfooncntral. Callback hangt af van d nummrhrknnng door d ACD-modul. 18. Gsprksljst (CDR) Va d onln bhrsntrfac kan U altjd d gsprksljst raadplgn van nkomnd n utgaand gsprkkn. Ht s tvns mogljk om n grafk ht aantal gsprkkn n funct van gsprksduur of tjdstp ut t tknn. Intrtl Tlcom Hostd PBX 7

8 S p T r u n k B a s c M d u m P r o f s s o n a l P r m u m E l t U l t m a t SIP accounts SIP kanaln Vocmal N/A Gsprkkn doorschakln N/A Gsprkkn ovrnmn N/A Busy Lamp Flds N/A Egn vocprompts N/A Egn wachtmuzk N/A Mssag Watng Indcator (MWI) N/A Routng N/A Tjdfltrs N/A Opropnummrs (DID) 1 Functon Indcator N/A Vrkort nummrs N/A Prfx Dalng N/A Gcntralsrd tlfoonbok N/A Vrtul tlfonst (IVR) N/A Call Quus N/A Pagng & Intrcom N/A Snom Auto-confguraton N/A Confrncng N/A Gsprkkn opnmn N/A Automatc Call Drcton (ACD) N/A Drct Inward Systm Accss (DISA) N/A Callback N/A Bhr va wbntrfac N/A Ovrzcht gsprksljst (CDR) N/A Stup ,90 19,90 27,90 39,90 59,90 79,90 Euro / maand 5,90 14,90 19,90 27,90 39,90 59,90 79,90 Extra SIPaccount (pr maand) 1,25 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 Extra SIPkanaal (pr maand)

9 IP Tostlln In prncp kunnn all mrkn n typs IP-tostlln wordn aangslotn, daar n rgstrat gbasrd s op usrnam, paswoord n sp-srvr. Echtr hrondr kan U alvast onz voorkurn vndn.! Yalnk T48G - 209,90!!!!! T46G - 159,90!!!!! T42G - 119,00! Ggast DECT N510 IP - 89,90 S510H - 79,90 And many mor SL610H - 99,90 R630H - 99,90 And many mor

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem Dukhstor van woodn sub tot suprmodrn rbrathngsystm 1472 TOT 2002 Opgzocht n samngstld door D Bruyn Jan-Mar 4 strs dukr bj Hydra Duurtjd van dt dossr hft m 50 uur opzokngswrk n 10 uur samnstllng rvan gkost.

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest.

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest. r v i n f l t IP V n v j i r d b aut Ontwikkld vr d Alls Ontwikkld autbranch inclusif vr n gn d bprkingn autbranch En innvativ IPtlfncntral di uitblinkt U btaalt En innvativ alln vr IP-htlfncntral aantal

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

NEXT IS NOW. voordeel! April 2015 Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk BETAAL IN 10 MAANDEN 17.3. 8GB geheugen PRE-ORDER NU!

NEXT IS NOW. voordeel! April 2015 Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk BETAAL IN 10 MAANDEN 17.3. 8GB geheugen PRE-ORDER NU! April 2015 Krditbmiddlaar n vrantwoordlijk uitgvr zi opdruk HD+ LED schrm Intl Cor i5-5200u 8GB ghugn 500GB hard schijf 100 voordl! Notbook - Aspir E5-771G-559P HD+ LED schrm Intl Cor i5-5200u procssor

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Ab Mulder BESPAREN BETEKENT LANG NIET ALTIJD BEZUINIGEN. www.abmulderbv.nl Apeldoorn 29, De Superb Combi Greenline, de ruimste met 20% bijtelling.

Ab Mulder BESPAREN BETEKENT LANG NIET ALTIJD BEZUINIGEN. www.abmulderbv.nl Apeldoorn 29, De Superb Combi Greenline, de ruimste met 20% bijtelling. Zond g oobhoudn. Afgbld uto kn fwjkn vn stnddspcfcts. 3; CO2 g/km: vn 98-244 Edt Zutphn nts AUTO SHOW- mt b jn LICHT 1500 AU T E BED RIJFS O S n WAGE NS www. lnf nk.nl 11 Vschjnt 11x p j 5 jgng dt 25 novmb

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem NOTIFIER by Honyw: Par TM - Intignt brandmdn aarmringsystm TM Notifir by Honyw: Par Fir Systms En niuw tijdprk in brandmdtchnik Th Notifir Soution Notifir 50 ajaar brandmdsystmn. Atijd robuust, fxib Whatvr

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

De Eerste Oosterparkstraat

De Eerste Oosterparkstraat Nm m! prof n ondk Amsrdam Oos! D Ers Oosrparksraa Ls, kijk n laa j vrlidn door d vrschillnd gzichn van d Ers Oosrparksraa! Wlkom in d rs Oosrparksraa En sraa waar j misschin wl daglijks doorhn loop, fis

Nadere informatie

cleantech Situering Eco2Profit

cleantech Situering Eco2Profit clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie