Intertel Telecom Hosted PBX 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intertel Telecom Hosted PBX 1"

Transcriptie

1 Intrtl Tlcom Hostd PBX 1

2 Wat s n Hostd VoIP-tlfooncntral? Hostd vrwjst naar ht ft dat d tlfooncntral zch nt fysk n d ondrnmng bvndt. Ht fysk, tastbar s vrvangn door n ntwrk van krachtg srvrs n n strk bvlgd n gkold datacntr. D confgurat s vrvangn door softwar d va ht ntrnt altjd n ovral togankljk s. D vrschllnd conncts tussn tlfoontostl n tlfooncntral zjn vrvangn door ht computrntwrk. Nt zoals U n computr vrbndt mt ht computrntwrk n ht wrldwjd ntrnt, zo vrbndt U ook n IP-tlfoontostl mt uw hostd VoIP-tlfooncntral. Mt n hostd VoIP-oplossng btknt dt dus ook dat U vanaf ndr wlk plk op d wrld uw IPtlfoontostl kan aanslutn n rgstrrn bj uw onln VoIP-tlfooncntral. Ongacht uw fysk locat op dz aardbol zal U utgaand gsprkkn kunnn makn va ht bdrjfsnummr, alsook nkomnd opropn ontvangn. All voordln van n onln VoIP-tlfooncntral op n rjtj : lag nstapkostn bspaar op dur ISDN-abonnmntskostn nummrbhoud n nuw nummrs mogljk gn fysk tlfooncntral n ht bdrjf nvoudg n gbruksvrndljk t confgurrn all voordln van VoIP zoals locat onafhankljkhd, thuswrkn n lag gsprkskostn all voordln van n profssonl PBX zoals ntrn blln, doorschakln, wachtmuzk, IVR,... Standaardfuncts van d onln VoIP-tlfooncntral zjn : ntrn naar lkaar blln va n ntrn nummr blln naar gropn van SIP-accounts va n ntrn nummr va Busy Lamp Flds (BLF) d status van n mdwrkr montorn (vrj/bzt) opropn ovrnmn van n andr IP-tlfoontostl opropn "on hold" plaatsn, vrgzld van wachtmuzk opropn doorschakln naar n andr mdwrkr/dnst vocmal-boxn n vocmal-to-mal (brcht als bjlag) Mssag Watng Indcator (MWI) voor montorn van nuw vocmalbrchtn Dstnctv Rngton: dfnr vrschllnd rngtonn voor ntrn n xtrn opropn nstlln van kantoorurn n vakantprods nstlln van n backupnummr waardoor mn altjd brkbaar bljft nstlln van rgls waardoor nt drn zomaar ndr wlk opropnummr kan blln dfnërn van routs d n nkomnd oprop mot volgn (vb bj nt bantwoordn door d dnst bokhoudng dan naar d dnst onthaal) nkomnd oprop doorschakln naar xtrn nummr vb GSM Call Dtal Rcordng (CDR) mt n ovrzcht van all gsprkkn Intrtl Tlcom Hostd PBX 2

3 Ho wrkt d onln tlfooncntral? Hrondr gvn w U n btr nzcht n d wrkng van onz onln VoIP-tlfooncntral. SIP account En SIPaccount s n combnat van n gbrukrsnaam n paswoord waarm n Usr Agnt (IP- tlfoontostl, softphon applcat, VoIP-gatway) zch kan aanmldn bj d onln tlfooncntral. Door zch aan t mldn wt d tlfooncntral waar dz SIPaccount brkbaar s, n kan r dus n nkomnd tlfoongsprk wordn gstuurd naar dz SIPaccount. En IP-tlfoontostl communcrt dus va dz SIPaccount mt d onln tlfooncntral. Opropnummrs 1 of mrdr natonal of ntrnatonal opropnummrs kunnn ghcht wordn aan uw onln tlfooncntral. Dt btknt dat n oprop op 1 van dz opropnummrs zal wordn opgvangn door uw onln tlfooncntral. U bpaalt va uw nstllngn n d wbntrfac wat r vrdr mt dz oprop gburt. U kan d oprop bvb latn doorsturn naar 1 SIPaccount of n grop SIPaccounts. U kan tvns n opropnummr toknnn aan n SIPaccount waardoor bj n utgaand oprop mt dz SIPaccount dt opropnummr zal wordn m utgstuurd (uw corrspondnt zt dt nummr vrschjnn op zjn dsplay). Rout rgls En rout rgl s d opnvolgng van 1 of mrdr stappn d doorlopn wordn bj n nkomnd oprop. Va n rout rgl bpaalt U wat r gburt mt n nkomnd oprop op n bpaald opropnummr. U kan onndg aantal rout rgls opmakn. Er kan chtr slchts 1 routrgl actf zjn voor n wlbpaald opropnummr. En rout rgl bstaat ut opnvolgnd stappn. Z hr n voorbld: 1. Bl SIPaccount company1 gdurnd 20 scondn 2. Bl grop Vrkoop gdurnd 30 scondn 3. Bl xtrn nummr 0470/ gdurnd 15 scondn 4. Bl grop Hlpdsk gdurnd 45 scondn 5. Stuur oprop door naar vocmal Wannr bj n bpaald stap d nkomnd oprop nt wordt bantwoord, gaan w door naar d volgnd stap. W ndgn utndljk mt d bllr n kans t gvn alsnog zjn boodschap na t latn va ht vocmal systm. Intrtl Tlcom Hostd PBX 3

4 Functonalttn van d onln VoIP-tlfooncntral 1. Bhr va wbntrfac Uw onln tlfooncntral s bhrbaar door n t loggn mt uw klantnnr n paswoord op U hft va dz klantnmodul volldg control ovr d wrkng van uw tlfooncntral. 2. Intrn xtnss En ntrn xtns kan togknd wordn aan n IP-tlfoontostl of n grop van IP-tlfoontostlln. Zo kan U n collga of grop collga's va n vrkort nummr brkn. 3. Busy Lamp Flds (BLF) Va d snltotsn op uw IP-tlfoontostl kan U aan d hand van hun klur (gron, rood) d status van uw collga zn (vrj, bzt). Wannr d snltots rood flkkrt, wl dt zggn dat ht rspctvljk tlfoontostl aan ht rnkln s. Mt 1 druk op d flkkrnd snltots kan U d nkomnd oprop ovrnmn op uw gn IP-tlfoontostl. 4. Functon Indcator Functon Indcator s n utbrdng op Busy Lamp Flds: aan d hand van d klur van ht lampj van d snltots, kan U zn of n funct al dan nt s ngschakld. Gron btknt dat d funct nt actf s. Rood btknt dat d funct actf s. Mt 1 druk op d snltots kan U vanaf uw IP-tlfoontostl n wjzgng aanbrngn d mtn actf s op uw onln tlfooncntral, zondr dat U dnt n t loggn n uw klantn modul. Zo kan U bvb mt 1 druk op d snltots all gsprkkn doorsturn naar uw GSMnr wannr U uw kantoor vrlaat. 5. Vocmal-to-mal Wannr n nkomnd oprop wordt doorgstuurd naar ht vocmal systm, dan wordt ht naglatn vocmalbrcht als bjlag van n mal naar uw maladrs gstuurd. Zo kan U mt uw mdasplr op uw PC ht gludsbstand afspln. Utraard kunnn vocmal brchtn ook va uw IP-tlfoontostl blustrd wordn. 6. Mssag Watng Indcator (MWI) Zoals d naam dot vrmodn zal dz ndcator U vsul op d hoogt brngn van n nuw brcht dat wrd na glatn op d gmontord vocmal box. Dz ndcator kan n lampj zjn dat rood oplcht, n xtra con op ht schrm van uw IP-tlfoontostl of n stuttrnd toon bj ht makn van n nuw oprop. 7. Tjdfltrs (kantoorurn) Kantoorurn latn to om d tjdstppn t dfnërn waarop uw ondrnmng tlfonsch brkbaar s. Vakantprods latn to om d prods t dfnërn dat uw ondrnmng n vrlof gaat. Intrtl Tlcom Hostd PBX 4

5 Fstdagn zjn voorgdfnrd dagn waar U aangft of uw ondrnmng op d spcfk dag brkbaar s. Lnks: n oprop wordt ontvangn tjdns d kantoorurn, d oprop gaat door. Rchts: n oprop wordt ontvangn butn d kantoorurn, d oprop wordt omgld naar ht vocmal-systm. 8. Backupnummr bj ntwrkproblmn Ht s mogljk dat r problmn optrdn mt d routr/frwall van d ondrnmng of d ntrntvrbndng door wrkn n d straat. In dat gval kan mn tlfonsch brkbaar bljvn va n backupnummr. Zo bnt U vrzkrd dat potntl nuw maar ook bstaand klantn U altjd kunnn brkn. 9. Gcntralsrd tlfoonbok Bhr op n cntral locat al uw contactn nl. n uw onln tlfooncntral. All IPtlfoontostlln d zch rgstrrn bj uw onln tlfooncntral kunnn dt gcntralsrd tlfoonbok raadplgn. U bhrt alls va d wbntrfac n d wjzgngn zjn mtn bschkbaar voor all IP-tlfoontostlln. 10. Vrtul tlfonst (IVR) En IVR-systm laat to om d gbrukr om nput t vragn n op bass van zjn kuz d oprop door t sturn naar d just dnst of mdwrkr. En IVR-systm s ht ghl van n voc-prompt d aan d gbrukr d mnukuz voorlst, n d actv doorschaklng d schulgaat achtr dr mnukuz. In bovnstaand tknng s ht opropnummr 02/ glnkt aan n IVR-systm. Opt 1 zal r voor zorgn dat d oprop wordt doorgstuurd naar d afdlng 'facturat'. Opt 2 zal r voor zorgn dat d oprop wordt doorgstuurd naar d afdlng 'vrkoop'. Indn nmand aanwzg s zal ht tostl "vrkoop-backup" ook rnkln wannr d oprop nt wordt opgnomn. 11. Call Quus (wachtzaln) En quu s n "wachtzaal mt muzk" waar opropn wordn n gplaatst. Volgns ht prncp "rst n - rst ut" wordn opropn doorgstuurd naar n mdwrkr d vrj s om n oprop ut dz quu t ontvangn. U kan d wachtndn n d quu prodk hun hudg post n d wachtrj aankondgn. Intrtl Tlcom Hostd PBX 5

6 12. Pagng & Intrcom Dt s d mogljkhd om n IP-tlfoontostl op t blln waarbj ht gbld tlfoontostl mtn d oprop bantwoordt. D gbld prsoon mot dus nt xplct d oprop aannmn door bvb d hoorn af t nmn. Waarschjnljk s ht nt gwnst dat zomaar drn dt kan don naar ndr w. U kan n uw onln tlfooncntral bpaald prsonn machtgn d dz "pagng" mogn don. 13. Confrncng D bhrdr van confrnts kan nblln mt ht just paswoord op d confrntkamr n van hrut andr prsonn opblln n tovogn aan dz confrnt. Mn kan zowl ntrn als xtrn nummrs opblln. Zo kan mn n collga utnodgn door t blln naar zjn ntrn xtns (vb. 50), n n klant door t blln naar zjn GSMnr. 14. Gsprkkn opnmn Ht s mogljk om tlfoongsprkkn op t nmn voor bpaald dolndn. Ht rsultrnd gludsbstand kan gdownload wordn. Opgnomn gsprkkn wordn 1 maand lang bwaard op uw onln tlfooncntral. 15. Automatc Call Drcton (ACD) Automatd Call Drcton of kortwg ACD s d tchnk om op bass van n tlfoonnummr n oprop op n bpaald manr t gaan bhandln. Uw onln tlfooncntral bzt d ntllgnt om t kjkn naar ht nummr van d bllnd partj n op bass hrvan t handln. En voorbld vrdudljkt waarschjnljk vl : Stl dat dossrs van klantn stds bhandld wordn door nzlfd mdwrkr, dan wl d klant waarschjnljk ook stds bj zjn contactprsoon trcht komn wannr dz blt voor n stand van zakn. Zo hbbn w bvb klant X, wns dossr bhandld wordt door mdwrkr A. Door n d ACD-modul t gaan dfnërn dat n oprop komnd vanaf ht tlfoonnummr van klant X stds mot wordn doorgstuurd naar ht IP-tlfoontostl van mdwrkr A, zal d klant dus stds trcht komn bj d just prsoon. Dus ofwl hft dr mdwrkr bnnn ht bdrjf n gn publk tlfoonnummr (kan algauw wat kostn) waarop dz rchtstrks brkbaar s, ofwl kan U op hdn gbruk makn van ACD. En 2 stuat waarbnnn ACD gmakkljk kan wordn gbrukt s wannr n mdwrkr op d baan wl blln naar zjn collga op kantoor. In plaats van gconfrontrd t wordn mt n kuzmnu n/of wachtmuzk, kan dz rchtstrks vrbondn wordn mt zjn collga. Mts w ht GSMnr van d collga op d baan opnmn n ht ACD-systm, kan d wachtmuzk (n wachttjd) wordn omzld. 16. Drct Inward Systm Accss (DISA) DISA s d tchnk om n t blln op uw onln tlfooncntral van butnaf, tnnd op d manr vrbondn t wordn alsof U vanaf n ntrn IP-tlfoontostl zou blln. Indn U zch mddls n paswoord kan authntcrn krjgt U n kstoon waardoor U lk ntrn xtns n lk publk tlfoonnummr va uw tlfooncntral kan brkn. U kan zo vanaf uw GSM nblln op uw onln tlfooncntral n nloggn op uw vocmal account om nuw brchtn t blustrn. DISA hangt af van d nummrhrknnng door d ACD-modul. Intrtl Tlcom Hostd PBX 6

7 17. Callback Callback s d tchnk om n t blln op uw onln tlfooncntral van butnaf, tnnd op d manr vrbondn t wordn alsof U vanaf n ntrn IPtlfoontostl zou blln. Indn U zch mddls n paswoord kan authntcrn zal uw onln tlfooncntral U mtn trugblln op ht tlfoonnummr waarvan U d oprop maakt. U krjgt n kstoon aangbodn n kan dan ndr wlk ntrn xtns of publk tlfoonnummr blln. U kan zo mt uw GSM n ntrnatonal bstmmng blln va d onln tlfooncntral, wat ongtwjfld godkopr utkomt dan dat U d bstmmng zou blln va uw GSM-oprator. All opropkostn wordn mmrs gdragn door uw onln tlfooncntral. Callback hangt af van d nummrhrknnng door d ACD-modul. 18. Gsprksljst (CDR) Va d onln bhrsntrfac kan U altjd d gsprksljst raadplgn van nkomnd n utgaand gsprkkn. Ht s tvns mogljk om n grafk ht aantal gsprkkn n funct van gsprksduur of tjdstp ut t tknn. Intrtl Tlcom Hostd PBX 7

8 S p T r u n k B a s c M d u m P r o f s s o n a l P r m u m E l t U l t m a t SIP accounts SIP kanaln Vocmal N/A Gsprkkn doorschakln N/A Gsprkkn ovrnmn N/A Busy Lamp Flds N/A Egn vocprompts N/A Egn wachtmuzk N/A Mssag Watng Indcator (MWI) N/A Routng N/A Tjdfltrs N/A Opropnummrs (DID) 1 Functon Indcator N/A Vrkort nummrs N/A Prfx Dalng N/A Gcntralsrd tlfoonbok N/A Vrtul tlfonst (IVR) N/A Call Quus N/A Pagng & Intrcom N/A Snom Auto-confguraton N/A Confrncng N/A Gsprkkn opnmn N/A Automatc Call Drcton (ACD) N/A Drct Inward Systm Accss (DISA) N/A Callback N/A Bhr va wbntrfac N/A Ovrzcht gsprksljst (CDR) N/A Stup ,90 19,90 27,90 39,90 59,90 79,90 Euro / maand 5,90 14,90 19,90 27,90 39,90 59,90 79,90 Extra SIPaccount (pr maand) 1,25 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 Extra SIPkanaal (pr maand)

9 IP Tostlln In prncp kunnn all mrkn n typs IP-tostlln wordn aangslotn, daar n rgstrat gbasrd s op usrnam, paswoord n sp-srvr. Echtr hrondr kan U alvast onz voorkurn vndn.! Yalnk T48G - 209,90!!!!! T46G - 159,90!!!!! T42G - 119,00! Ggast DECT N510 IP - 89,90 S510H - 79,90 And many mor SL610H - 99,90 R630H - 99,90 And many mor

Voorbeelden ISSO-publicatie 57

Voorbeelden ISSO-publicatie 57 Voorbldn ISSO-publcat 7. VOORBEELDEN Voorbld Ht btrft n nuw, vrjstaand, doosvormg hal mt als hoofdafmtngn 80 0 7, m. D dur hft n afmtng van 4 mtr n n U-waard van W/(m K. D wandn hbbn n U-waard van 0, W/(m

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Tekla Structures Referentiehandleiding voor Geavanceerde opties. Productversie 21.1 augustus 2015. 2015 Tekla Corporation

Tekla Structures Referentiehandleiding voor Geavanceerde opties. Productversie 21.1 augustus 2015. 2015 Tekla Corporation Tkla Structurs Rfrnthandldng voor Gavancrd opts Productvrs 21.1 augustus 2015 2015 Tkla Corporaton Inhoudsopgav 1 Rfrnt Handldng Gavancrd opts...17 1.1 ën n ht daloogvnstr Gavancrd opts...17 2 Alfabtsch

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Optimale besturing van multi-echelon systemen

Optimale besturing van multi-echelon systemen Optmal bsturng van mult-chlon systmn Ondrzok naar d ntgral contnu n prodk bsturng van dvrgnt mult-chlon systmn Vrslag van n doctoraalopdracht b B-SIM n ht kadr van d stud Togpast Wskund, lrstol Dscrt Wskund

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Mag ische. eieren. Parelmoer. Bestellen: www.kgrolf.nl

Mag ische. eieren. Parelmoer. Bestellen: www.kgrolf.nl k j l Vro Paasactv gn Ds n r Mag sch rn Paas pñata Parlmor rn ttn Dsgn rn Ern schldrn s ts wat jaarljks trugkomt. Daar vogn w nu ht vrsrn van rn mt foam kl bj. En gwldg cratv actvtt waar j all kantn m

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

E-COMMERCE HEEFT LOGISTIEKE CONSEQUENTIES HET FYSIEKE-DISTRIBUTIETRAJECT

E-COMMERCE HEEFT LOGISTIEKE CONSEQUENTIES HET FYSIEKE-DISTRIBUTIETRAJECT lktronsch handl fysk dstrbut E-COMMERCE HEEFT LOGISTIEKE CONSEQUENTIES HET FYSIEKE-DISTRIBUTIETRAJECT Drs. M. van d Waarsnburg n Dr.r. B.R.Mjboom* Inldng In d twd hlft van d jarn ngntg ljkn vl auturs lkaar

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Een nieuw perspec,ef waarin je er niet alleen voor staat! De drie psychologische basisbehoeden. Op overeenkomsten kun je verbinden!

Een nieuw perspec,ef waarin je er niet alleen voor staat! De drie psychologische basisbehoeden. Op overeenkomsten kun je verbinden! 30-03- 17 1 gvlucht knd 39 kndrn d zch ut kunnn drukkn 4 kndrn mt AD(H)D Marant Ondrbouwdag: Balancrn tussn knd n grop 29 maart 2017 39 kndrn 39 kndrn 3 kndrn mt au,sm 39 kndrn d ovr xplora,drang bschkkn

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Eén methodiek voor het regionaal crisisplan

Eén methodiek voor het regionaal crisisplan Mastrclass Procsmanagmnt Ths ma Rgonaal Crssplan ks CENS 2 Samnw bvord rkng rt kwal tt Eén mthodk voor ht rgonaal crssplan Om d kwaltt van d rampnbstrjdng n crssbhrsng t vrbtrn, gaan brandwr, GHOR, polt

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Stoel nodig? Bij Delo altijd gratis proefplaatsing!

Stoel nodig? Bij Delo altijd gratis proefplaatsing! Stol nodg? Bj Dlo altjd grats profplaatsng! Tja zo zt uw pallt r moo ut maar mt onz wkklfol zt alls pas écht god ngpakt! Ook dz Scor Maxx Ln M kunt u grats bj u op locat tstn Ervaar ht comfort n vraag

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar A.A.E. Jansen 070-4264365

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar A.A.E. Jansen 070-4264365 Ŗ a a d v a n S t a t Afdlng bstuursrchtspraak 3NK636 Raad van d gmnt Hllndoorn Postbus 200 440 AE NJVERDAL GEMEENTE HELLENDOORN Bhand.. :-2 DEC 203 A B Stuk Trfw.: Kop aan: Archf DTWĮēëkĩŢÿJWĩū: Datum

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

NIEUW. archivering in Outlook!

NIEUW. archivering in Outlook! NIEUW achvng n Outlook! www.wns.com D Outlookachvng van WnRIS maakt communcat nzchtljk, ook bj Cana BV. Sctass Lk kjgt all algmn -mal bnnn, waaon n nfomataanvaag van Acaon. Zj slaat aanvaag va Outlookachvng

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

SD1+ voice dialer. Perfecte veiligheid voor woning, huis en bedrijf

SD1+ voice dialer. Perfecte veiligheid voor woning, huis en bedrijf GERUIKSAANWIJZING SD1+ voic dialr GERUIKSAANWIJZING Prfct vilighid voor woning, huis n bdrijf Dz gbruiksaanwijzing hoort bij dit product. Z bvat blangrijk opmrkingn ovr ht in gbruik nmn n ht gbruik. Lt

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

MEMORANDUM. met de Nederlandse d o e l s t e l l i n g e n. Deze t o e t s i n g z a l i n het navolgende

MEMORANDUM. met de Nederlandse d o e l s t e l l i n g e n. Deze t o e t s i n g z a l i n het navolgende CM: j fw9 Vn: ga R Dtum: (Ptit)//' V L A No: ^A, DGIS n l'^tj \ 20 novmbr 1974 1430/74 ƒ WAM E ^ o n t w i k k l i n g s b i i d I n d rcnt Algmn Rd (12/11 j 1 ) i s d communutir stndpuntbpling voor d

Nadere informatie

Keten- en sectorinitiatieven

Keten- en sectorinitiatieven K n- ns c or n a v n Kn- n scornavn AlphaElcrc Elkrsch rjdn, ofwl Mobly, nm n sds blangrjkr pos n bnnn h oal moblslandschap. Bj Alphab wlln w d klan dan ook graag op n dudljk n volldg wjz ovr nformrn n

Nadere informatie

Juryrapport mr. K.P. van der Mandele Penning 6e editie

Juryrapport mr. K.P. van der Mandele Penning 6e editie Jury mr. K.P. van dr Mandlpnning 23 novmbr 2015 Juryrapport mr. K.P. van dr Mandl Pnning 6 diti D jury van d Mr. K.P. van dr Mandl Pnning 6 diti hft, alls afwgnd, bslotn d mr. K.P. van dr Mandl Pnning

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BÛTENGEBIET DANTUMADIEL GEMEENTE DANTUMADIEL

BESTEMMINGSPLAN BÛTENGEBIET DANTUMADIEL GEMEENTE DANTUMADIEL BESTEMMINGSPLAN BÛTENGEBIET DANTUMADIEL GEMEENTE DANTUMADIEL COLOFON Plannaam Bstmmngsplan Bûtngbt Dantumadl Plannummr NL.IMRO..bpBUbutngb-00 Datum Maart 0 Status Ontwrp Opdrachtgvr Gmnt Dantumadl Projcttam

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Cyprus. Love Cyprus. Cyprus wordt ook wel h e t 4 - seizoeneneiland genoemd.

Cyprus. Love Cyprus. Cyprus wordt ook wel h e t 4 - seizoeneneiland genoemd. R E I Z E N D E H A E N E Jun 2010 Volum 1, Issu 1 Cyprus Lov Cyprus In dt nummr: Lov Cyprus 1 Ncosa, Aga Napa, Protaras n Paralmn Ptra Tou Romou, Kouron, Cap Grco Troodosgbrgt, Akamas, Agrotorsm Enkl

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

xmcare EPD Uw zorg geregeld!

xmcare EPD Uw zorg geregeld! xmcar EPD Uw zor rld! B ha n id ht rh zic a in lba n i sp wak b Cliënt Bhandlaar Carla, 17 jaar Etstoornis Brt, 57 jaar Psychiatr Carla is 17 jaar n woont bij haar oudrs in Brunsim. Ruim 5 jaar ldn is

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Bewonerstevredenheidsonderzoek Hilversumse Meent Ronde I

Bewonerstevredenheidsonderzoek Hilversumse Meent Ronde I Bwnrstvrdnhdsndrzk Hlvrsums Mnt Rnd I kr k D lln l w m n a F rjv. d b st n p k m r v n D s t k j l l sn ank h f a n s m l. n H s r s f d r r p j z k m t aak m t a D 2 D Fam l wr r H B kwa k gd m s b lm

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Geschiedenis. waar ze het mee moesten doen: dus ze moesten zelf hun eten bij

Geschiedenis. waar ze het mee moesten doen: dus ze moesten zelf hun eten bij Volksld mba; d L n b Ik? voorstlln n t ho v u j l l m u k j k g a M z pdf lg d In. w u t. Dat s d l r o s g w r d u r b Lm urg, grg b m L, gvng c m n o v o d r p m o z t on nt ht gaa a W. k j r g r m!

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

H. 9 Het getal e / Logaritmen

H. 9 Het getal e / Logaritmen H. 9 Ht tal / Loaritmn 9.1 Ht tal Ht tal is n spciaal tal in d wiskund, nt zoals ht tal π. Ht is als volt dfinird: 1 1 1 1 1 1 = + + + + + + 1 1 1 14 145 Als w dit uitrknn, dan wordt d waard van ht tal

Nadere informatie

EXCELLENT TECHNICAL SPRAYS. De nieuwe generatie technische sprays. Pantonte 8200 C. Pantonte 871 C KNOW-HOW TO PROTECT

EXCELLENT TECHNICAL SPRAYS. De nieuwe generatie technische sprays. Pantonte 8200 C. Pantonte 871 C KNOW-HOW TO PROTECT EXCELLENT TECHNICAL SPRAYS D nuw gnrat tchnsch sprays R d S P R AY S T E C H N I C A L En utgbrd assortmnt tchnsch sprays voor AL uw ndustrël smr- n rngngsbhoftn th E X C E L L E N T COMBINEERT ALLES Ntr

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

Pote ntie el. B e la n g rijk!!!!! Let o p d e n. Ondernemer. Markt. Concurrentie. Aanbod en faciliteiten. Prijsstrategie

Pote ntie el. B e la n g rijk!!!!! Let o p d e n. Ondernemer. Markt. Concurrentie. Aanbod en faciliteiten. Prijsstrategie zo m rditi d in is a m th it D Too ls a a n bod van d N w g ko m n. Pot nti l Ondrnmr Markt Uw bdrijf bvindt zich in n bpaald markt. Hir lft n bpaald aantal mnsn van n bpaald lftijd. Mt n bpaald inkomn,

Nadere informatie

Patiënt centraal: van denken naar doen

Patiënt centraal: van denken naar doen Patënt cntraal: van dnkn naar don EXPERIENCED BASED CO-DESIGN: PATIËNTEN EN ZORGVERLENERS WERKEN IN CO-CREATIE AAN HET VERBETEREN VAN DE ZORG D patënt cntraal! ludt ht crdo van vl zorgnstllngn. Om patëntn

Nadere informatie

Trots Tiede, een echte verenigingsman

Trots Tiede, een echte verenigingsman Trots Tid, n cht vrnigingsman 2 jaargang nr. 1 B w o n r s I n f o r m a t i M a g a z i n v a n R & B W o n n Tid van d Gucht uit Lwdorp is n vrnigingsman mt n warm hart voor zijn mdmnsn. Hij zit in divrs

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

Ziekenhuis Amstelland, Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM Amstelveen 020-755 7000, www.ziekenhuisamstelland.nl

Ziekenhuis Amstelland, Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM Amstelveen 020-755 7000, www.ziekenhuisamstelland.nl Zknhus Amstlland, Laan van d Hlnd Mstrs 8, 1186 AM Amstlvn 020-755 7000, www.zknhusamstlland.nl nummr 9, jaargang 5 In dt nummr lst u ovr: Borstkankrpatëntn op d catwalk Fus Husartsnlaboratorum n zknhuslaboratorum

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie