Trots Tiede, een echte verenigingsman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trots Tiede, een echte verenigingsman"

Transcriptie

1 Trots Tid, n cht vrnigingsman 2 jaargang nr. 1 B w o n r s I n f o r m a t i M a g a z i n v a n R & B W o n n Tid van d Gucht uit Lwdorp is n vrnigingsman mt n warm hart voor zijn mdmnsn. Hij zit in divrs bsturn om activititn mt n voor andrn t organisrn. Ht organisrn n dlnmn aan activititn gft mij n voldaan n god gvol. Ht zou jn zijn als jongrn zich ook aan zoudn mldn voor n bstuursfuncti. Tid is trots op d activititn di door hm n zijn mdbstuursldn wordn gorganisrd. Door zijn dinsttijd bij ht korps marinirs hft hij blangstlling gkrgn n ghoudn voor ht wrk in d krijgsmacht. Hij hft mt zijn famili d hrdnkingsplaatsn in Normandië bzocht n is naar Vrdun n Ipr gwst. Vaak ging hij mt zijn vrouw naar d vlootdagn in Dn Hldr. Door d contactn daar wrd hij lid van d Bond van Wapnbrodrs (vrniging voor oudvrztsmnsn, vtrann n ovrig militairn). Sinds 1999 is hij voorzittr van d Bond van Wapnbrodrs Zland, zij zijn actif in ht organisrn van bijnkomstn voor d ldn. In 1995 is, md door Tid, d stichting Zuws Vtranndag in Trnuzn opgricht n nu is Tid alwr 10 jaar, vanuit ht bstuur, druk mt ht md organisrn van d vtranndag in Middlburg. Tid is voorzittr van ht Comité Hrdnking Slodam. Zij organisrn lk jaar d hrdnking van d slachtoffrs, dit hft vl aandacht in d mdia. Tid is ook n btrokkn lid van ht Contact Oud Marinirs dat dit jaar zijn 350 jarig bstaan virt. Ook is Tid bstuurslid van d Schitvrniging Zland,S.V. ARTEMIS. Elk dinsdag is hij daar t vindn. Hir wordt gsprokn ovr sport, vilighid n vrgunningn. Alsof dat nog nit gnog is. Tid is al vl jarn pnningmstr van d huurdrsvrniging HVRB van R&B Wonn. Hij vrtgnwoordigt graag d huurdrs in bijnkomstn bij R&B Wonn waar d gsprkkn o.a. gaan ovr woningisolati, zonnpanln, srvickostn n huurprijzn. Om mt Tid t sprkn Als j r nmaal in zit kom j r nit mr uit. Waar bnt u trots op? Laat ht ons wtn: #Onz mdwrkrs Klant & Omgving staan voor u klaar! [ 16 ] Klik maakt gbruik van Layar

2 Mijn vrniging VV Rillandia VV Rillandia [ 2 ] In dz Klik VV Rillandia, d vrniging waar Pit Wiskrk (bwonr uit Rilland n klant van R&B Wonn) vrogr splr, jugdtrainr n bstuurslid was n nu actif is in d klusgrop. D naam VV Rilandia bstaat al sinds 1947 (ht gboort jaar van Pit). VV Rilandia is voortgkomn uit n fusi van ADO n DSV in Inmiddls bstaat d vrniging uit ca 175 ldn waarondr stds mr dams n misjs di zlfs ign tams hbbn. Ht is n cht dorpsvrniging dat op zatrdag votbalt. ik dnk dat 99% van all votballrs n votballrtjs van Rilland bij onz club VV Rillandia spln. Mt onz klusgrop, di bstaat uit ca 6 btrokkn mnsn, ondrhoudn w d vldn n d gbouwn in d brdst zin van ht woord. Idr maandagmiddag zijn w van d partij. W wrkn dan samn voor d club n zorgn ook dat w ht mt lkaar gzllig hbbn. Jammr is ht wl dat d vldn voor d oudrn ondr ons bst afglgn liggn. Vrogr lagn d vldn bij d t slopn Vlidbrg n d kist, dat onz kldkamr was. Ht gaat ovrigns rg god mt ons rst tam. Op dit momnt (fbruari 2015) staan w zlfs bovnaan in d vird klass. Uw vrniging in d volgnd Klik? Laat ht ons wtn via [ 2 ] [ 3 ]

3 Stap voor stap.... Ptr Bvrs Sinds R&B Wonn d kuz hft gmaakt om haar procssn t digitalisrn is r vl gburd. Zo hbbn w onz organisati al ingricht om in d tokomst t kunnn gaan wrkn volgns ht click call fac princip. In dz uitgav gaan w in op d moglijkhdn di d digital snlwg nu al voor u bidt. Zo gaat ht niuw woonruimt bmiddlingssystm ZuidWstWonn vanaf 1 juni 2015 in d lucht. Wannr U zich als woningzoknd inschrijft bij R&B Wonn kunt u in d nabij tokomst ook ragrn op woningn van 6 andr woningcorporatis in Zuidwst Ndrland. U krijgt vanaf 1 juni dirct togang tot d bstandn van R&B Wonn, Stadlandr (Wst-Brabant n Tholn) n Woningstichting Dintloord n vanaf 1 oktobr dit jaar ook tot d bstandn van d Walchrs corporatis Woon-god Middlburg, Woonburg, L Escaut n Clavis uit Trnuzn. Daarnaast zult u mrkn dat onz wbsit n andr uitrlijk krijgt mt mr functionalititn. Zo kunt u nu al uw rparativrzok ghl digitaal indinn. Stap voor stap nmn w u m in ht digital tijdprk, maar wrkn bij n woningcorporati blijft natuurlijk mnsnwrk. Daarom in dz uitgav n dubblintrviw mt tw van onz mdwrkrs. Andr Pol it zal voor vln van u n bknd gzicht zijn als opzichtr bij d afdling vastgodontwikkling n bhr. Marlos Rijk wrkt als mdwrkstr van d afdling nanciën n control. Ik wns U ook dz kr wr vl plzir to bij ht lzn van ons blad Klik! Ptr Bvrs Dirctur-bstuurdr Puzzl m Maak kans op 25,- Ga naar vind d lttrs bij ondrstaand omschrijving n maak kans op 25,-. Op onz wbsit hbbn wij n aantal lttrs vrstopt. Waar u dz lttrs kunt vindn, kunt u lzn in ondrstaand omschrijvingn. Maak van d gvondn lttrs n woord n stuur dit voor 1 juli a.s. naar Ondr d juist inzndrs vrlotn wij 5 kadobonnn t.w.v. 25,-. Omschrijving 1. D startpagina wannr j op zok bnt naar n woning 2. D pagina voor ht indinn van n rparativrzok In dit nummr 3. Hir is Klik ook digitaal t lzn 4. Dz pagina gft n ovrzicht van d niuwbouwprojctn 5. En ovrzicht van onz Social Mdia is hir t vindn Klik komt digitaal tot lvn mt Layar 8. Mt gmak onlin n rparati indinn. 10. Kom is kik in Krabbndik. 14. Click Call Fac D moglijkhdn op digitaal gbid bij R&B Wonn. 16. Trots D hr Van d Gucht: n cht vrnigingsman! 2. Mijn vrniging 5. Puzzl m! 6. Uw Klik 7. Undr Construction 12. Dubblintrviw: Marlos n André Klik m mt Layar Download d gratis Scan d pagina Ontdk d Layar App intractiv ggvns In ons magazin gvn wij u af n to mr informati in digital vorm. Dat don w door middl van Layar. Op lk pagina waar ht Layar logo staat afgbld, kunt u layar gbruikn n onz digital foto s n lmpjs bkijkn. In dz Klik is r n Layar op pagina 2, 8 n 14. [ 4 ] [ 5 ]

4 @Rdacti Hovl huurvrhoging krijg ik in 2015? Ens pr jaar mag d vrhuurdr d huur vrhogn. Pr 1 juli 2015 wordn d hurn vrhoogd mt ht door ht Rijk vastgstld in atiprcntag. Voor ht jaar 2015 is dit 1%. Woningcorporatis mogn d hurn nit mr latn stijgn dan dit prcntag. Echtr omdat ht Rijk d huurprijzn van d woningmarkt mr in vnwicht wil brngn mt d vraag van d markt, mogn d huurprijzn hardr stijgn dan d in ati. D huurvrhoging wordt altijd brknd ovr d kal huur. Ovr d vntul srvickostn wordt dus gn huurvrhoging brknd. Er gldt ook n maximal huurprijs. D maximal huurprijs is gbasrd op ht woningwaardringsstlsl. Voor d hogr inkomns stijgn d hurn ook hardr om ht zognaamd schfwonn tgn t gaan. D uitgangspuntn voor d huurvrhoging 2015 op basis van ht inkomn zijn: Inkomns (totsjaar 2013) Huurprijs Huurvrhoging tot n mt tot 403,06 2,5% tot n mt van 403,06 tot 576,87 1,5% D HVRB h n posi f advis uitgbracht op d huurvrhoging di ingaat op 1 juli Er is door R&B Wonn n voorstl gmaakt waarbij d consqun s voor d bwonrs mt huurtoslag rla f gring zijn D HVRB advisrt huurdrs al jd nog vn t kijkn op d wbsit van d blas ngdinst om t kijkn of u nit ook in aanmrking komt voor huurtoslag. ngdinst.nl/rknhulpn/ toslagn #Undr Construction Rcnt opglvrd In uitvoring Rilland Woonzorgcomplx Vlidbrgstraat 20 sniornappartmntn n 3 PGwoningn voor Tr Wl mt lk 6 bwonrskamrs s-gravnpoldr 26 sniornappartmntn Ovzand 15 appartmntn Woonprojct D Zuws Grondn. Hinknszand Ritzangr, 28 huurappartmntn R&B Wonn, 4 gropn mt cliëntnkamrs SVRZ, Optik D Vissr. tot n mt vanaf 576,87 1% van tot all hurn 3% hogr dan all hurn 5% Stl dirct uw vraag aan d rdacti van Klik of gf uw mning ovr ons magazin via: Gplaatst inzndingn ontvangn van ons n itunsbon! Wilt u mr wtn ovr rgls rondom d huurvrhoging? Bkijk dan ns d volgnd wbsits: huurwoning/huurvrhoging of voor antwoordn op vlgstld vragn ovr d huurvrhoging bij R&B Wonn. Jron Vrnooijs Mdwrkr Huuradministrati facbook Woningbouwvrniging R&B Wonn Hinknszand sluit aan bij woningzoksit HEINKENSZAND Allrli biobasd bouwmatrialn wordn gtoond door Grow2Built n ook zoals togpast door wooncorpoati R&B wonn Zonnpalnacti R&B Wonn bridt uit naar #Rilland n Grondn: fstlijk momnt: hoogst punt @rijkbouw (foto zi ondr) In ontwikkling Kruiningn Oud Rijkswg 12 sniornappartmntn, waarvan 6 appartmntn in d vrij sctor. Hinknszand 26 appartmntn voor sniorn aan d Mr Dr Mslaan Planning ondrhoud 2015 Ondrhoudsklachtn Wordt dz ruim tussnwoning in Hodknskrk uw niuw woning? Nu t koop voor ,- v.o.n! D of ciël sloophandling is vrricht: d 1 stap naar d niuwbouw is gzt! #sgravnpoldr- Schoolstr #Ptrs/vdPol D winnnd naam voor d niuwbouw in #Rilland is bknd: D niuw Vlidbrg, ingzondn door dhr. D Vissr uit Rilland! projct Buitnruimt Vlidbrg gwonnn! #Dsign_n_Construct uitvornd Allmkindrs Gronproj. 25 Woningn kozijnn vrniuwn 38 Woningn dakramn vrniuwn 177 Woningn dakgotn vrniuwn 181 CV-ktls vrniuwn 90 Woningn ht mtsl- n vogwrk hrstlln 170 Woningn badkamr n toilt vrniuwn 738 Woningn buitnschildrwrk gvls 163 Woningn kukns vrniuwn 197 Woningn/garags dakbdkking vrniuwn/rparrn 90 woningn brgingsdakn vrniuwn (golfplaat) 300 Woningn voorzin van n st van 6 zonnpanln Storing aan uw Cntral vrwarming Van d Vld bv. t Yrsk (0113) kuz 1 Ruitschad Glashandl Willbor (06) Vrstoppingn in afvor of dakgoot Lacor bv. t Kruiningn (0113) Ovrign rparativrzokn kunt u onlin indinn via [ 6 ] [ 7 ]

5 Ik vind dit vl handigr Erst rvaringn mt ht digitaal indinn van rparativrzokn In novmbr 2015 is R&B Wonn gstart mt d moglijkhid voor onz klantn om n rparativrzok digitaal in t dinn. Er zijn zowl voor u als voor R&B Wonn blangrijk voordln om dit op dz manir t don. U kunt d rparati op idr gwnst tijdstip aan ons doorgvn. Dit kan dus ook in d avond of in ht wknd. U hft daarbij d moglijkhid om n voorkur uit t sprkn voor ht momnt waarop d rparati wordt afgwikkld. Hirvan krijgt u dan pr -mail altijd nog n d nitiv bvstiging. U hoft dus nooit mr (lang) aan d tlfoon t wachtn. Voor R&B Wonn is ht voordl dat d rparativrzokn gstructurrd gmaild binnn komn zodat w z op n snll n f ciënt wijz kunnn afwikkln. Inmiddls zijn al mrdr klantn van R&B Wonn ovrtuigd van d wrking van dit systm. Gmiddld ontvangn wij wklijks tintalln vrzokn via dz wg. Eén van onz rst klantn di dz manir van rparativrzok indinn hft gbruikt was mvrouw d Wachtr-Popp, n bwonr uit Krabbndijk. W hbbn haar gvraagd ho z dz manir van mldn van n rparati hft rvarn. Haar klacht was dat r lk kr na gbruik van d kraan n plas watr op ht aanrcht trcht kwam. Glukkig n problm dat onz Woonsrvicmdwrkr nvoudig kan oplossn, maar dan mot r wl rst vn n afspraak gmaakt wordn. Nadat ik d wbsit van R&B Wonn gopnd had kwam ik op d pagina trcht waar ik d rparati kon indinn. Stap voor stap lip ik door kort kuzmnuutjs di stds mr duidlijkhid gavn ovr ht problm. Op d vraag wat z vond van dz manir van indinn van n rparativrzok antwoordd z: Ik vind dit vl handigr. Ik krg zlfs n bvstigingsmail van d gmaakt afspraak waarin stond op wlk dag n op wlk tijdstip ik z kon vrwachttn zodat ik kon zorgn dat ik thuis was. Voor mij is dit rg handig want wij zijn doof/slchthornd. Op dz manir hof ik nit t blln, wat rg lastig voor mij is. Andrs had ik aan mijn oudrs wr motn vragn of zij dat voor m wildn don. Hlaas is nog nit alls volldig digitaal bij R&B Wonn t rgln, want dat zou voor ons cht hl god van pas komn. Glukkig hft mvrouw d Wachtr-Popp ook gbruik gmaakt van d moglijkhid om n foto van ht dfct t uploadn. Dit is nit noodzaklijk maar soms wl makklijk. Op d foto zagn onz mdwrkrs n kraan di kapot was, maar ook ntj di van n typ was dat w nit standaard bij ons in d srvicbus hbbn liggn. Hirdoor kondn w d rparati in één kr god uitvorn n hofd mvrouw d Wachtr-Popp maar één kr thuis t zijn. W zijn blij dat w op dz wijz n rparati f ciënt hbbn kunnn uitvorn n dat ht voor mvrouw d Wachtr-Popp n jn n passnd manir is gblkn om dit digitaal t don. Wilt u nu ook gbruik makn van dz manir van indinn van n rparativrzok kijk dan op onz wbsit W hopn dat u r ook vl gmak van zult hbbn! [ 8 ] [ 9 ]

6 Uitglicht En brunch voor d bwonrs. D lrlingn; voorst rij vlnr. 1. Elvira, 2. Jurian, 3. Lndrt, 4. Dnnis n 5. Tamara. Achtrst rij vlnr. 6. Marinus, 7. Marlinda, 8. Elina, 9. Mari-Louis, 10. Marlind n 11. Alwin. Niuw projct Kom is kik in Krabbndik van start Lrlingn uit d trainingswoning aan d Niukrckstraat vrzorgn n hrlijk brunch voor buurtbwonrs in Tr Wl In januari startt ht projct: Kom is kik in Krabbndik. En projctgrop, bstaand uit Gmnt Rimrswaal, SMWO, Zorggrop Tr Wl, n krklijk gmnt n R&B Wonn strvn ht gzamnlijk dol na om hulpbhovnd oudrn in contact t brngn mt jongrn n hulp t bidn waar moglijk. Ook d lrlingn uit d trainingswoning, n woning aan d Niuwkrckstraat in Krabbndijk di R&B Wonn tijdlijk bschikbaar stlt als trainingswoning voor lrlingn van ht Calvijn Collg, don actif aan dit projct m. Zo vorn dz lrlingn klusjs uit voor hulpbhovnd mnsn of brngn z n bzok aan nzam oudrn. En andr ondrdl van dit projct is Rimrswol. Dit is n projct waarbij oudr mnsn d patronn brin di jongrn aanglvrd hbbn. Zodond komt r dus ook mr contact tussn oudrn n jongrn n zijn z op n ontspannn manir mt lkaar bzig. Op 16 januari ging ht projct Kom is kik in Krabbndik fstlijk van start mt n opning door burgmstr Huisman, gvolgd door n brunch in zorgcntrum Niuwland. D lrlingn van d trainingswoning namn ht initiatif om spciaal voor bwonrs n omwonndn van d Niukrckstraat maar ook voor ht projcttam n uitgbrid brunch t vrzorgn. Op d dag van d of ciël start warn d lrlingn al vrog bgonnn. Om kwart voor ngn warn all lrlingn al in acti. D takn warn god vrdld. vrtlt docnt Gluk-Lukass. D dag rvoor hbbn w all boodschappn al ghaald, vrtlt Jurian tussndoor. Jurian is één van d 8 lrlingn di in fbruari d woning (di gratis bschikbaar wordt gstld door R&B Wonn) in gbruik nam. Ht was n mooi momnt om d buurtbwonrs btr t lrn knnn. En dat gburd dus ontspannn door middl van n hrlijk brunch. Voor d tafl of cil wrd gopnd gingn Alwin n Dnnis rond mt hrlijk hapjs. Zlf klaargmaakt natuurlijk! Na d opning door Burgmstr Huisman wrd door d lrlingn d sop opgdind. Hrlijk, glundrn n paar dams uit d buurt. Er zijn hl wat gastn. Buurtbwonrs, mnsn van ht hulptam uit d krkn, mdwrkr van R&B Wonn, bglidrs n d tin lrlingn van afd. Pro. gnitn van d uitgbrid brunch: grontsop (Alwin hft all wortls dzlfd ochtnd in klin stukjs gsndn), d broodjs mt blg n d bolussn. Mari-Louis Morland n Marlind Wiss di bid ook vanaf fbruari gstart zijn in d woning gaan rond mt drinkn. Na d hrlijk maaltijd krijgn d gastn nog kof of th mt n bonbon n wordt r n gropsfoto gmaakt. Di krijgn wij toch ook wl? vragn d buurtbwonrs. Kijk, wat n btrokknhid op lkaar n dat is nu juist d bdoling van dit projct! zo bsluit docnt Gluk-Lucass. [ 10 ] [ 11 ]

7 Marlos Rijk (24) Sinds 3 jaar Mdwrkr Financiën & Control Afdling: Financiën & Control u Tw mdwrkrs van R&B Wonn gaan in gsprk ovr n actul ondrwrp. In dit nummr: d carrièr van jongrn bij n Woningcorporati. Marlos n André warn allbi nt 20 ton z kozn voor n baan bij n woningcorporati. André vrzorgt d voorbriding van ondrhoud n houdt tozicht op ht planmatig ondrhoud n klin niuwbouw van d huurwoningn. Hij is aansprkpunt voor bwonrs n xtrn partijn. D wrkzaamhdn van Marlos zijn ondr andr: salarisadministrati, brknn van d strfhurn, bhrn van d lningn- n vrzkringsportfuill. Ho kwamn julli bij R&B Wonn trcht? Marlos: Voor mijn afstudrstag voor HBO Bdrijfs conomi was ik op zok naar n stagbdrijf. In di priod was d sloop van d oud suprmarkt aan d Dorpsstraat nt bgonnn. Zlf woon ik in d Dorpsstraat dus kwam ik daar rglmatig langs. Ik las op d wbsit van R&B Wonn mr ovr ht (sloop)projct n dacht: Dat lijkt mij n intrssant bdrijf voor mijn afstudropdracht. Bij mij is ht its langr gldn, vrvolgt André. Ik Duo Intrviw Door t luistrn naar d wnsn van onz klantn hb ik n procs mt d aannmrs kunnn vrbtrn! was in 2006 mijn opliding Civil Tchnik aan ht afrondn, ton mijn oog vil op d functi van wrkvoorbridr bij R&B Wonn. Ik kon dirct bginnn. Erst mocht ik wrk combinrn mt ht afrondn van mijn opliding, daarna ging ik fulltim aan d slag. Bidn wildn zich blijvn ontwikkln. Marlos volgt n opliding voor controllr/controlling n André volgt n dltijdopliding Bachlor Bdrijfskund. Wlk ondrdln uit j opliding kun j bij R&B Wonn god in d praktijk uitvorn? André: mijn huidig opliding, HBO-Bdrijfskund, lrt m om vragn of problmn abstractr t ovrzin n op t lossn. En praktisch voorbld is ht vrniuwn van houtn kozijnn. Tot 2012 gburd dit op traditionl wijz; rst kozijnn montrn, daarna glaszttn n als laatst alls a akkn. Aangzin ht plaatsn van kozijnn afhanklijk is van ht wr, kon dit wl ns n wk pr woning durn. Dit procs hb ik, mt onz aannmrs, kunnn vrbtrn. D kozijnn wordn nu bij d aannmr voorzin van glas n schildrwrk, waardoor ht bij d woningn alln nog n kwsti van plaatsn is. In n dag tijd is dat voor lkaar. Marlos: In mijn opliding lr ik rapportags op t stlln n normn t bpaln bij gformulrd dolstllingn. D afdling Wonn is pr 1 sptmbr 2014 omgvormd naar d afdling Klant & Omgving. Mijn taak is d niuw dolstllingn inzichtlijk t makn inclusif d voortgang n d risico s. Zo kan d managr van d afdling Klant & Omgving hirop sturn. Jouw succs bij R&B Wonn? Mijn afstudrondrzok! bnomt Marlos. Ondrzok don naar d strfhurn van onz huurwoningn. Ik bn r trots op dat d niuw brkning van d strfhurn is doorgvord. Ht is luk om t zin dat mijn ondrzok nit voor nits is gwst n dat hir cht its m wordt gdaan. Ht opzttn van n niuw wrkwijz voor ons planmatig schildrwrk is its waar ik cht trots op bn. zo gaat André vrdr. Door dz niuw wrkwijz makn w n f ciëntislag in tijd, kwalitit n klantgrichthid. Vooral ht laatst punt is blangrijk, omdat onz klantn zo min moglijk ovrlast van onz ondrhoudswrkzaamhdn vrdinn. En vrschillnd opliding n functi, n andr afdling. Wrkn julli ook wl ns samn? André: Ja, n voorbld is huurdrparticipati. Bij ondrhoud aan woningn komt r stds mr ruimt voor huurdrparticipati. Door contactn mt onz klantn wtn w dat mn graag ign kuzs maakt. Ht zlf uit mogn kizn van n kukn, twd toilt of tglklur in d badkamr bijvoorbld. Ook aan d buitnkant van n woning kunnn w aan d wns van onz klant tgmot komn door, ondr andr bij kozijnvrvanging, d huurdr kuz t gvn in ht modl van d niuw voordur. Huurdrparticipati knt chtr ook grnzn. Sommig kuzs, zoals bijvoorbld n twd toilt, zittn gkoppld aan n huurvrhoging. Dan gaan Marlos n ik in ovrlg n bkijkn w wlk moglijkhdn w onz klantn kunnn bidn. André Pol it (29) 9 jaar wrkzaam bij R&B Wonn, waarvan bijna één jaar als Snior opzichtr planmatig ondrhoud. Afdling: Vastgodontwikklingn bhr t Zijn r ook takn waar julli, apart van lkaar, allbi aan (m)wrkn? Marlos: Jazkr. Bijvoorbld d dolstlling van d ovrhid dat all huurwoningn in 2020 gmiddld n nrgilablnivau B motn hbbn. Ik vrwrk d puntn van d woningn di naar n nrgilabl B gaan in n strfhurnovrzicht. Hirdoor krijgt d woning n niuw strfhuur. André baamt dit: Voordat d woningn mt nrgilabl B kunnn wordn aangmrkt, motn w d juist wrkzaamhdn uitvorn. Dit don w door ondr andr vlor-, dak- n gvlisolati n/of zonnpanln aan t brngn. Voor huidig huurdrs zijn w pr krn gstart mt d zonnpanlnacti. D huurdr kan tgn n klin huurvrhoging kizn voor n st zonnpanln. Ht aanbrngn van zs zonnpanln kan jaarlijks n bsparing op d stroomkostn gvn van ca kwh. D huurvrhoging vrdint d huurdr zo bijna dubbl trug n dz maatrgl hlpt om n woning op nrgilabl B t krijgn. Dubbl voordl dus! zo bsluit André. [ 12 ] [ 13 ]

8 Bdankt R&B Wonn bdankt u voor ht mdon aan onz huurdrsacti! rn. Wij zin ook dat onz klantn dat rg vaak don. Ht gmak rvan is dat wij uw vragn zorgvuldig kunnn bantwoordn. Vooral vragn waarvan ht antwoord rst vn mot wordn uitgzocht lnn zich hir uitrmat voor. Voor ons is ht daarom van blang dat wij in ons systm uw mst actul ggvns hbbn staan waarbij uw -mail adrs stds blangrijkr wordt. Wij staan voor u klaar! Erik Dutour Grling Zoals rdr aanggvn is R&B Wonn bzig d dinstvrlning nog klantgrichtr t makn op digitaal gbid. Wij vindn ht blangrijk dat u vl antwoordn op vragn snl n gmakklijk op ht door u gwnst tijdstip kunt vrkrijgn ook op momntn dat d mdwrkrs van R&B Wonn r nit zijn of wannr ht druk is aan onz tlfoon. Daarom blijvn wij onz wbsit stds compltr n gbruikrsvrindlijk makn. Ik nodig u uit om daar snl nog ns n kijkj t komn nmn, wannr u dat nog nit hft gdaan (www.rnbwonn.nl). Daarnaast kunt u altijd uw vntul vragn digitaal aan ons stlln via R&B Wonn kist rvoor om stds mr mt u pr mail t communic- Wij hbbn in januari n acti uitgzt om uw -mail adrs t vrkrijgn. Idr bwonr hft n kraslot in d brivnbus ontvangn. Door ht nummr van ht kraslot op d wbsit in t vulln n ondr andr n -mail adrs achtr t latn op onz wbsit, maakt u kans op n mooi tablt tr waard van 450,-. Daarnaast zijn r 10 waardbonnn van 20,- vrloot. U hft hir massaal op gragrd. Er hbbn namlijk mr dan 1400 bwonrs aan dz acti mgdaan. Dat is cht hl vl! Uit al dz inzndingn hft R&B Wonn op 16 fbruari 2015 om 9.30 uur n winnaar gtrokkn di d hoofdprijs hft gwonnn, t wtn d tablt. Dz winnaar is mvrouw Elly Ridijk uit s-gravnpoldr. Op wonsdag 18 fbruari hft onz mdwrkr Klant & Omgving van s-gravnpoldr Rob Pitrs d prijs prsoonlijk aan Elly ovrhandigd. In ht huis van Elly was ht mtn al n fstlijk sfr tmr daar ook d oudrs van Elly aanwzig warn. Elly was zr vrrast n blij mt d tablt. Dit had ik nog nit. Ik wt ook nog nit ho di wrkt. Toch zit Elly al hl vl moglijkhdn. Glukkig hb ik n bror di wl wt ho zo n computr wrkt. Hij gaat mij r vast m hlpn om r luk dingn m t kunnn don. Wij zijn rvan ovrtuigd dat d prijs god trcht is gkomn n wnsn Elly Ridijk r dan ook hl vl plzir m n gmak van. C O L O F O N KLIK is n uitgav van R&B Wonn n vrschijnt tw maal pr jaar. REDACTIE: Ptr Bvrs Ing Huiszoon Erik Dutour Grling Jron Vrnooijs Grtjan van Drissch FOTOGRAFIE: Limit Fotogra R&B Wonn VORMGEVING/PRODUCTIE Bakx Rclamstudio bakxxx.nl REDACTIEADRES: R&B Wonn Postbus 30, 4450 AA Hinknszand T E. I. Ghl of gdltlijk ovrnam van artikln is alln mt bronvrmlding togstaan. Foto's n illustratis zijn xclusif voor R&B Wonn Klik. Ovrnam daarvan is slchts togstaan na schriftlijk godkuring van d rdacti. D uitgvr aanvaardt gn aanspraklijkhid voor prsoonlijk of matriël schad, vroorzaakt door onjuisthdn in d tkstn. [ 14 ] [ 15 ]

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Publieksrapportage van het onderzoek

Publieksrapportage van het onderzoek Publiksrapportag van ht ondrzok Paul Sikkma Kindrn n jongrn Positiv kracht Copyright Amstrdam, maart 2012 Qrius n Paul Sikkma, op all ggvns van n tkstn ovr Jongrn 2011, alsmd op all ovrig ondrdln van dz

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

xmcare EPD Uw zorg geregeld!

xmcare EPD Uw zorg geregeld! xmcar EPD Uw zor rld! B ha n id ht rh zic a in lba n i sp wak b Cliënt Bhandlaar Carla, 17 jaar Etstoornis Brt, 57 jaar Psychiatr Carla is 17 jaar n woont bij haar oudrs in Brunsim. Ruim 5 jaar ldn is

Nadere informatie

Tevredenheid. Jaarbericht 2014

Tevredenheid. Jaarbericht 2014 Tvrdnhid Jaarbricht 2014 2 Jaarbricht 2014 Wij bschouwn nit alln onz aanvragrs (vrloskundign, huisartsn n mdisch spcialistn van ht Ziknhuis Amstlland), maar ook hun patiëntn n d zorgvrzkraars als onz klantn.

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets.

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets. D p lltktl D plltktl PiccoPELLO Efficïnt n spaarzaam vrwarmn mt houtpllts spaarzaam vrwarmn mt houtpllts Gproducrd door Vrwarmn mt houtpllts vrmindrt ht - broikasffct. Ht vrbrandn van pllts is CO2 nutraal

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Etektrische autofiets

Etektrische autofiets Etktrisch autofits Soms vroorzaakt niuw tchnologi n rvolutionair vrbtring van oud productn. Wat t dnkn van d Twik? D Twik lijkt op n ovrdkt ligf its voor tw prsonn. Ook al hft d Twik fitspdaln, ht is gn

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie