Crisismaatregelen. Ann De Wit 8 en 9 oktober Karen Van den Bergh, 15 mei 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Crisismaatregelen. Ann De Wit 8 en 9 oktober 2009. Karen Van den Bergh, 15 mei 2008"

Transcriptie

1 Crisismaatregelen Ann De Wit 8 en 9 oktober 2009 Karen Van den Bergh, 15 mei 2008

2 Inhoudstafel 1. Collectieve arbeidsduurvermindering 2. Crisistijdskrediet 3. Tijdelijke collectieve schorsing of vermindering van de arbeidsovereenkomst (crisiswerkloosheid voor bedienden) 4. Herstructureringskaart voor WN uit onderneming in faling 5. Procedure 2

3 1. Collectieve arbeidsduurvermindering: inhoud - Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? - Aan welke voorwaarden moet je voldoen om dit te kunnen toepassen? - Hoe wordt dit berekend? - Welk deel van de lastenverlaging komt finaal bij de WN terecht? 3

4 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? Bestaande systeem van RSZ-korting nu voor bepaalde tijd - WN s worden beschouwd als voltijdse WN s zowel arbeidsrechtelijk als op vlak van sociale zekerheidsrechten vrijwaring: - pensioenrechten - werkloosheidsrechten - recht op jaarlijkse vakantie - recht op latere instap in tijdskrediet - feestdagen - Arbeidsduurvermindering met 1/4 of 1/5 opm.: arbeidsduur = gemiddelde wekelijkse arbeidsduur geen minimumperiode - Forfaitaire vermindering patronale RSZ-bijdragen per kwartaal in de loop van een kwartaal: pro-rata 4

5 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? - 4-dagenweek: - 4 arbeidsdagen per week - 5 arbeidsdagen per week: 3 volledige + 2 halve arbeidsdagen - Deeltijdsers: ifv. collectieve daling van voltijdse arbeidsduur RSZ-voordeel bij 4-dagenweek enkel voor voltijdse WN s 5

6 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? Arbeidsduurvermindering Vermindering 1/5 Vermindering 1/4 Vermindering 1/5 en 4-dagenweek Vermindering 1/4 en 4-dagenweek RSZ-vermindering per kwartaal per WN, in eur

7 Aan welke voorwaarden moet je voldoen om dit te kunnen toepassen? Private sector en autonome overheidsbedrijven Onderneming niet formeel in moeilijkheden - geen omzetdaling - veelvuldig gebruik economische werkloosheid niet bewijzen - geen significante daling bestellingen OndernemingsCAO, geen arbeidsreglement Enkel cumul met structurele vermindering, niet met andere doelgroepvermindering 7

8 Collectief Specifieke categorie van WN s * bedienden * arbeiders * afdeling * kantoor Hogere rechtsbron dus geen individueel expliciet akkoord nodig 8

9 OndernemingsCAO: inhoud In toepassing van titel 1 wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis Begin- en einddatum (25 juni december 2009) Vermindering arbeidsduur met 1/4 of 1/5 (+ev. 4-dagenweek en wekelijkse arbeidsregeling) Compensatie loonverlies Optioneel: - modaliteiten deeltijdsers - eventuele impact op eindejaarspremie 1 maand na ondertekening: WG bezorgt kopie aan regionaal bevoegd directiehoofd van Algemene Directie Toezicht op Sociale Wetten van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 9

10 Hoe wordt dit berekend? WG: >3/4 forfaitaire RSZ-vermindering compensatie loonverlies opm.: loonverlies met 1/4 of 1/5 maar mogelijk anders te regelen bij CAO Brutobedrag onderworpen aan RSZ en bedrijfsvoorheffing Voordeel WG = daling loonkost Arbeidsduurvermindering Vermindering 1/5 Vermindering 1/4 Vermindering 1/5 en 4-dagenweek Vermindering 1/4 en 4-dagenweek RSZ-vermindering per kwartaal Minimale looncompensatie per maand , ,5 10

11 De loonlijn + Patronale bijdrage Brutoloon - RSZ Belastbaar loon - Voorheffing Voorlopig nettoloon + Sociaal abonnement + Terugbetaalde kosten -/+ Bijzondere bijdrage RSZ - Loonbeslag - Voorschotten Nettoloon 11

12 Welk deel van de lastenverlaging komt finaal bij de WN terecht? Looncompensatie + patronale bijdrage = RSZ-voordeel RSZ-voordeel WG WN overheid Hogere aanvulling kan: brutoloon < brutoloon voor invoering maatregel Verbrekingsvergoeding: loon zonder arbeidsduurvermindering 12

13 Voorbeeld Arbeider Uurloon: 16 euro Vermindering met 1/4 (van 38 u tot 28,5 u) Geen vierdagenweek Forfait: 750 euro per kwartaal 13

14 Voorbeeld Minimum looncompensatie per kwartaal (750 x 3) / 4 = 562,5 Maximum looncompensatie per kwartaal oud voltijds kwartaalloon: 16 x 494 = nieuw voltijds kwartaalloon: 16 x 370,5 = =

15 Voorbeeld Variatie mogelijke looncompensatie Stabiel gekozen basisbedrag Per kwartaal Per maand Per uur in het nieuwe regime van 28,5 u minimum 562,5 187,5 1,51 maximum ,67 5,33 15

16 2. Crisistijdskrediet (individueel): inhoud - Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? - Aan welke voorwaarden moet je als bedrijf voldoen? - Aan welke voorwaarden moeten de WN s die in dit systeem stappen voldoen? - Welke uitkering krijgt de WN? - Hoe werkt de aanvraagprocedure? 16

17 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? Geen aanrekening op bestaande tijdskrediet Voorwaarden klassiek tijdskrediet moeten niet vervuld worden: - anciënniteitsvoorwaarde - tewerkstellingsvoorwaarde - 5%-drempel - Geen absoluut recht, overeenkomst met WG WG kan WN niet verplichten 17

18 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? = overeenkomst tot individuele vermindering van de arbeidsprestatie - Niet mogelijk voor deeltijdse WN s - Individuele, schriftelijke, deeltijdse AOK / bijlage: arbeidsregeling + uurrooster - Vermindering arbeidsprestaties met 1/5 of 1/2: gemiddeld gerespecteerd over periode 18

19 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? - Gedurende minstens 1 en maximaal 6 maand - Verlengbaar als voorwaarden voldaan - Automatisch einde bij einde geldigheidsduur crisismaatregelen 31 december 2009 (ev. verlenging tot 30 juni 2010) - RVA-uitkering + ev. aanvulling door WG 19

20 Aan welke voorwaarden moet je als bedrijf voldoen? - Onderneming in moeilijkheden - Schriftelijk - Onderling akkoord - Verminderde arbeidsduur over periode respecteren - Bij ontslag geldt het volledige loon 20

21 Formaliteiten / statuut WN - WN: deel I formulier C 61 crisistijdskrediet invullen / WG: deel II - WN verstuurt aangetekend naar RVA-kantoor van ambtsgebied van woning van WN - Ten laatste 2 maanden na begindatum indien niet: recht op uitkeringen vanaf ontvangstdatum - Bedoeling sociale zekerheidswetgeving: Verminderde arbeidsprestaties = voltijdse arbeidsprestaties Vakantie: geen invloed (groot voordeel in vgl. met gewoon TK) 21

22 Voorwaarde / statuut WN Beëindiging: - crisistijdskrediet: verbrekingsvergoeding voltijds loon - klassiek tijdskrediet: verbrekingsvergoeding deeltijds loon Ontslagbescherming - crisistijdskrediet: geen beschermingsperiode of beschermingsvergoeding - klassiek tijdskrediet: ontslagbescherming (aanvraag 3M na einde) 22

23 Regularisatie gewoon tijdskrediet = Rechtzetting met terugwerkende kracht - tijdskrediet 6 maanden voor IWT (25/06/2009): gelijkschakeling - gewoon tijdskrediet 1/5 of 1/2 - onderneming toen in moeilijkheden - Sectorale CAO, ondernemingscao of ondernemingsplan - telt niet mee op contingent gewoon tijdskrediet van WN geregulariseerde periode telt niet mee voor maximumduur 6 m crisistijdskrediet 23 - WN stuurt voor 1 januari 2010 via aangetekend schrijven aanvraag aan werkloosheidsbureau van RVA van plaats van vestiging

24 Welke uitkering krijgt de WN? Bruto - uitkering RVA WG kan aanvullende vergoeding betalen: - vrij van RSZ-bijdragen - belastbaar in hoofde van WN Deeltijds loon + RVA-uitkering + (aanvulling WG) < voltijds loon 24

25 RVA - uitkering Vermindering met 1/5 + < 50 Vermindering met 1/5 + > 50 Vermindering met 1/2 Uitkering per maand in euro 188,82 248,08 442,57 25

26 Bedrijfsvoorheffingsregels cfr. gewoon tijdskrediet - 1/2 crisistijdskrediet: * < 50j: 30% * > 50j: 35% * alleenstaande: 17,15% - 1/5 crisistijdskrediet: * 35% * alleenstaande met kinderen ten laste: 17,15% 26

27 Inlichten RVA 2 weken voor eerste toepassing Standaardformulier crisiswet 1 + bewijsstukken * sectorale CAO, ondernemingscao, ondernemingsplan * onderneming in moeilijkheden Aangetekend + éénmalig Werkloosheidsbureau bevoegd voor ambtsgebied waar maatschappelijke zetel van onderneming, technische bedrijfseenheid of vestigingseenheid gevestigd is Procedure niet meer nodig bij voorafgaandelijke invoering crisiswerkloosheid 27

28 3. Tijdelijke collectieve schorsing of vermindering van de arbeidsovereenkomst (collectief) - Welke nieuwe regeling is er mogelijk? - Aan welke voorwaarden moet je als bedrijf voldoen? - Welke uitkeringen krijgen de WN s? - Hoe wordt dit concreet afgehandeld met de RVA? 28

29 Welke nieuwe regeling is er mogelijk? - Arbeidsovereenkomst bediende: * tijdelijke volledige schorsing * tijdelijke gedeeltelijke schorsing - Bedienden: * ongeacht arbeidsregime: voltijds of deeltijds (cfr. Arbeidsregeling voltijds) * ongeacht duur arbeidsovereenkomst: (on)bepaalde duur, 29

30 Aan welke voorwaarden moet je als bedrijf voldoen? WG moet rekening houden met enkele punten: - onderneming in moeilijkheden - sectorale CAO, ondernemingscao of ondernemingsplan respect voor inhoud en voorwaarden - per volledige kalenderweek of reeks kalenderweken - maximale duurtijd per kalenderjaar: * volledige schorsing: 16 weken * gedeeltelijke schorsing: 26 weken - opname openstaande inhaalrust 30

31 Cumul Cumul 2 systemen in 1 kalenderjaar 2 weken gedeeltelijke schorsing = 1 week volledige schorsing Duur kennisgeving komt in aanmerking Opm.: altijd volledige kalenderweek dus best op maandag starten 31

32 Berekening resterende tijdskrediet Volledige schorsing: (16 kw) (# kw volledige schorsing) (# kw gedeeltelijke schorsing/2) = saldo (afgerond naar lagere eenheid) Gedeeltelijke schorsing: (26 kw) (# kw volledige schorsing x 2) (# kw gedeeltelijke schorsing) = saldo 32

33 Geplande regeling vroeger stoppen Niet benut niet in aanmerking voor duur 16 of 26 weken Vw.: RVA tijdig electronisch in kennis brengen Vb.: kennisgeving 10 weken volledige schorsing stopzetting na 8 weken 8 weken in aanmerking voor duurtijd 33

34 Welke uitkeringen krijgen de WN s? 1. Uitkering RVA - voorwaarden + regels : KB - cfr. economische werkloosheid arbeiders - samenwonenden: 70% geplafonneerd brutoloon - alleenstaanden / gezinshoofden: 75% geplafonneerd brutoloon - geplafonneerd brutoloon: 2.206,46 - schorsing behoud contractuele arbeidsvoorwaarden - werkloosheidsuitkering 34

35 Welke uitkeringen krijgen de WN s? 2. Supplement WG - CAO / ondernemingsplan - minstens gelijk aan bedrag arbeiders opm.: geen supplement voor arbeiders supplement voor bedienden zonder ondergrens - loon schorsingsdag < normaal loon - aanvulling op sociaal voordeel vrij van RSZ-bijdragen 35

36 Welke uitkeringen krijgen WN s? 3. Einde arbeidsovereenkomst - Onmiddellijk einde door WN * geen opzeggingstermijn * geen vergoeding - WN: Opzegging voor begin schorsingsperiode opzeggingstermijn loopt verder - WG: Opzegging voor begin / tijdens schorsingsperiode schorsing opzeggingstermijn 36

37 Formaliteiten 1. 2 weken op voorhand aan RVA en OR of VA - Formulier RVA * sectorale CAO, ondernemingscao of ondernemingsplan * onderneming in moeilijkheden (BTW-aangiftes) - 2 weken vooraf standaardformulier aangetekend verzenden - Werkloosheidsbureau van RVA van plaats van vestiging - Kopie aan ondernemingsraad / syndicale afvaardiging - Werkloosheidsbureau onderzoekt bewijsstukken - Voorwaarden voldaan bevestiging volledig jaar 37

38 Formaliteiten 2. Kennisgeving bediende: 7 dagen vooraf - cfr. regels economische werkloosheid arbeiders - Aanplakking op zichtbare plaats in onderneming * naam, voornaam en gemeente van woonplaats * # schorsingsdagen en data * aard schorsing (volledig/gedeeltelijk) en begin- en einddatum - Individuele schriftelijke kennisgeving ook mogelijk - Idem verhoging / overgang van regeling 38

39 Formaliteiten 3. Kennisgeving RVA en OR of VA - RVA: * electronisch * feit aanplakking / individuele kennisgeving * - Ondernemingsraad / syndicale afvaardiging: redenen - Voortijdige stopzetting: individuele kennisgeving bediende 39

40 Formaliteiten 4. Sanctie - niet-naleving formaliteiten kennisgeving * 7 d vanaf 1 ste schorsingsdag normaal loon * ook niet voldaan: alle volgende dagen crisiswerkloosheid normaal loon - niet-naleving duur > einddatum: normaal loon 40

41 Documenten Validatieboek - waarmerken of electronisch - maandelijks nr. formulier C3.2A Controleformulier C3.2A WG bezorgt maandelijks aan WN Formulier C3.2-werkgever-crisisuitkering als uitkeringsaanvraag Formulier C3.2-werkgever-crisisuitkering als bewijs van crisis-schorsingbedienden (werkloosheidsuren) 41

42 4. Herstructureringskaart: inhoud Toekenning Voordeel WG Voordeel WN 42

43 Toekenning Wedertewerkstelling WN s ontslagen wegens herstructurering Financiële stimulans RVA Ingeschreven bij tewerkstellingscel wegens collectief ontslag 1 juli 2009: tijdelijk bij ontslag wegens faling, vereffening of sluiting Ontslag tussen 1 juli 2009 en 31 december (ev. Verlenging tot 30 juni 2010)

44 Voordeel WG Tijdelijke verlaging patronale bijdragen Verminderingsbedrag en voordeelperiode overeenkomstig leeftijd Pro rata i.f.v. prestaties Refertekwartaalloon: - < 5870,70 als WN < 30j - < als WN > 30j 44

45 Voordeel WG Leeftijd bij indiensttreding Minder dan 45 jaar Minstens 45 jaar Voordeelperiode Kwartaal indiensttreding + 4 volgende kwartalen Kwartaal indiensttreding + 4 volgende kwartalen 16 volgende kwartalen Maximumverminderingsbedrag per kwartaal voor voltijdse prestaties

46 Voordeel WN Fortaitaire vermindering werknemersbijdrage (13,07%) Hoger nettoloon Dag 1 ste tewerkstelling tot laatste dag 2 de kwartaal volgend op kwartaal van 1 ste tewerkstelling Refertemaandloon: - < 1956,90 als WN < 30j bij aanwerving - < 4000 als WN > 30j bij aanwerving 46 Forfaitair bedrag 133,33 voor voltijdse bediende arbeiders: 133,33 x 1,08 pro rata i.f.v. prestaties

47 5. Procedure: inhoud - Sectoren: Wat kan er gebeuren binnen de korte tijdspanne - Bedrijfscao s: Formaliteiten in een notendop - Ondernemingsplannen: procedure en inhoud - Onderneming in moeilijkheden - Actualiteit 47

48 Sectoren: Wat kan er gebeuren in de korte tijdspanne? - Sectoren: tot 2 juli kan je CAO afsluiten (1 week na IWT wet) - Geen CAO voor 2 juli vanaf 3 juli * bedrijfscao * ondernemingsplan voorleggen aan tripartiete commissie - Stel verlenging maatregelen: * datum buiten werking in CAO nieuwe CAO * CAO loopt af samen met buitenwerkingtreding titel 2 CAO wordt ev. samen met maatregelen verlengd 48

49 Bedrijfscao s: formaliteiten in een notendop Met syndicale afvaardiging: - onderhandelingen ondernemingscao - onderhandelingsperiode: 2 weken vanaf formele uitnodiging - ondernemingsplan Zonder syndicale afvaardiging - onderhandelingen ondernemingscao - onderhandelingsperiode onbeperkt - ondernemingsplan 49

50 Ondernemingsplannen: procedure en inhoud Met syndicale afvaardiging - vw.: onderhandelingen ondernemingscao mislukt Zonder syndicale afvaardiging - geen poging ondernemingscao vereist 50

51 Stappen goedkeuring ondernemingsplan Plan + gemotiveerde aanvraag + bewijsstukken Directeur-generaal Dienst Collectieve arbeidsbetrekkingen FOD WASO* (aangetekend) 2 weken: gemotiveerde beslissing commissie Commissie directeur-generaal onderneming 51 * Federale Overheidsdienst Werkegelegenheid, arbeid en sociaal overleg

52 Samenstelling commissie Commissie: - 5 leden representatieve vakbonden - 5 leden werkgeversorganisaties - 3 leden benoemd door ministerraad 52

53 Elementen die commissie in aanmerking neemt: Onderneming in moeilijkheden Ondernemingsplan - Sectorale CAO? - Onderhandelingen ondernemingscao afgerond? Inhoudelijke vereisten ondernemingsplan (cfr. Infra) Maatregelen tot maximaal behoud tewerkstelling vermijden van ontslagen 53

54 Negatief advies commissie Nieuwe CAO of nieuw plan voorleggen Negatieve beslissing aanvechten bij Raad van State Goedgekeurde ondernemingsplannen bindend voor WG en WN 54

55 Inhoudelijke maatregelen sectorale CAO, ondernemingscao en ondernemingsplan Titel 2 Tijdelijke crisismaatregelen tot aanpassing van het arbeidsvolume Crisismaatregel (beide kan / aparte tekst kan) Maatregelen tot maximaal behoud van tewerkstelling Crisiswerkloosheid - supplement - duurtijd volledige (< 16 weken/kj) en gedeeltelijke schorsing (< 26 weken/kj) Neerlegging Griffie directie collectieve arbeidsbetrekkingen FOD WASO goedgekeurd automatisch 55

56 Onderneming in moeilijkheden Crisistijdskrediet + crisiswerkloosheid: bedrijven: - CAO-wet 5 december 1968 (privésector) - onderneming in moeilijkheden - sectorale CAO, bedrijfscao of ondernemingsplan 1. Belangrijke daling omzet of productie (aantonen via BTW-aangifte) 2. Veelvuldig gebruik economische werkloosheid voor arbeiders 3. Significante daling van de bestellingen: B.S. 12/08/

57 Belangrijke daling omzet of productie Eén van de 4 voorafgaande kwartalen 20% lager vergelijkbaar kwartaal vorig jaar Niet laatste van de 4 kwartalen: dalende trend in daaropvolgende kwartalen = lagere omzet dan vergelijkbaar kwartaal vorig jaar (< 20% is OK) BTW-aangifte als bewijsstuk toevoegen Juridische entiteit of technische bedrijfseenheid Daling van minstens 20% omzet/productie in 2 de kwartaal ste kwartaal de kwartaal de kwartaal 2008 In vergelijking met 2 de kwartaal ste kwartaal de kwartaal de kwartaal

58 Belangrijke daling omzet of productie Omzet: - BTW-aangifte 20 ste dag volgend op kwartaal - RVA schroeft meest recente kwartaal met een kwartaal terug - vb.: 13 juli 2009 RVA aanvaardt 1 ste kwartaal 2009 Productie: - bewijs: * BTW-aangifte * alle mogelijke documenten * toelichting berekeningswijze: boekhoudstukken, verslag OR - volledige productie + weging i.f.v. belangrijkheid producten equivalente daling effectieve arbeidsuren WN s 58

59 Veelvuldig gebruik economische werkloosheid arbeiders >20% tijdelijke werkloosheid voor arbeiders Juridische entiteit, vestigingseenheid of technische bedrijfseenheid # d aangegeven bij RSZ (arbeiders en bedienden): DmfA * deeltijds: dagen (geen uren) * (0,2 x totaal # d prestatiecodes) <= (# dagen prestatiecode 71 econ. WLH) * vestigingseenheid: gedeelte DmfA 5 j dossier controle extract DmfA Kwartaal voorafgaand aan eerste invoering maatregel 59

60 Significante daling van de bestellingen Één van de 4 kwartalen voorafgaand 20% minder bestellingen Alle bestellingen van de onderneming Onderneming = juridische entiteit Weging i.f.v. belangrijkheid Equivalente daling van effectieve arbeidsuren van WN s 60

61 Cumulatie 1. Cumulatie onderling: - 3 maatregelen voor verschillende categorieën WN s in 1 bedrijf - Crisisarbeidsduurvermindering + crisistijdskrediet - Crisisarbeidsduurvermindering + crisiswerkloosheid - Crisistijdskrediet + crisiswerkloosheid 2. Cumulatie met Vlaamse overbruggingspremie crisisarbeidsduurvermindering 61

62 Actualiteit: Actualiteit: Gelijkstelling Gelijkstelling jaarlijkse tak vakantie jaarlijkse vakantie Bedoeling: maatregelen zo veel mogelijk gelijktstellen met effectieve prestaties ook: tak jaarlijkse vakantie (vakantiegeld en vakantierechten) Stavaza: nog geen wettelijke basis (november?) legistiek probleem Uitdiensttredingen voor definitieve regeling? afrekening vakantiegeld en vakantieattest vermoedelijk retroactieve inwerkingtreding supplement en/of nieuw vakantieattest

63 Actualiteit: verlenging onduidelijk? Voorwaarden: * rechtvaardiging economische toestand * advies NAR * significante vooruitgang dossier harmonisering statuut arbeiders en bedienden Stavaza: * koffiedik kijken * economische toestand:?+ * budgettaire impact * significante vooruitgang:? * eind november

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering

Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering Rob Stevens Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering Bijlage bij Vakbeweging nr. 672 25 december 2007 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579,

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Welke zijn de voorwaarden

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 ACLVB cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 www.aclvb.be PC 326 PARITAIR COMITÉ VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF NIEUWE ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-BUNDELING Versie juni 2014 Bart De Crock Nationaal

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester Ter zake Naar aan leiding van het ultimatum van 8 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof, moest de regering tegen 1 januari 2014 de discriminaties tussen arbeiders en bedienden afschaffen op het vlak van

Nadere informatie