Crisismaatregelen. Ann De Wit 8 en 9 oktober Karen Van den Bergh, 15 mei 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Crisismaatregelen. Ann De Wit 8 en 9 oktober 2009. Karen Van den Bergh, 15 mei 2008"

Transcriptie

1 Crisismaatregelen Ann De Wit 8 en 9 oktober 2009 Karen Van den Bergh, 15 mei 2008

2 Inhoudstafel 1. Collectieve arbeidsduurvermindering 2. Crisistijdskrediet 3. Tijdelijke collectieve schorsing of vermindering van de arbeidsovereenkomst (crisiswerkloosheid voor bedienden) 4. Herstructureringskaart voor WN uit onderneming in faling 5. Procedure 2

3 1. Collectieve arbeidsduurvermindering: inhoud - Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? - Aan welke voorwaarden moet je voldoen om dit te kunnen toepassen? - Hoe wordt dit berekend? - Welk deel van de lastenverlaging komt finaal bij de WN terecht? 3

4 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? Bestaande systeem van RSZ-korting nu voor bepaalde tijd - WN s worden beschouwd als voltijdse WN s zowel arbeidsrechtelijk als op vlak van sociale zekerheidsrechten vrijwaring: - pensioenrechten - werkloosheidsrechten - recht op jaarlijkse vakantie - recht op latere instap in tijdskrediet - feestdagen - Arbeidsduurvermindering met 1/4 of 1/5 opm.: arbeidsduur = gemiddelde wekelijkse arbeidsduur geen minimumperiode - Forfaitaire vermindering patronale RSZ-bijdragen per kwartaal in de loop van een kwartaal: pro-rata 4

5 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? - 4-dagenweek: - 4 arbeidsdagen per week - 5 arbeidsdagen per week: 3 volledige + 2 halve arbeidsdagen - Deeltijdsers: ifv. collectieve daling van voltijdse arbeidsduur RSZ-voordeel bij 4-dagenweek enkel voor voltijdse WN s 5

6 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? Arbeidsduurvermindering Vermindering 1/5 Vermindering 1/4 Vermindering 1/5 en 4-dagenweek Vermindering 1/4 en 4-dagenweek RSZ-vermindering per kwartaal per WN, in eur

7 Aan welke voorwaarden moet je voldoen om dit te kunnen toepassen? Private sector en autonome overheidsbedrijven Onderneming niet formeel in moeilijkheden - geen omzetdaling - veelvuldig gebruik economische werkloosheid niet bewijzen - geen significante daling bestellingen OndernemingsCAO, geen arbeidsreglement Enkel cumul met structurele vermindering, niet met andere doelgroepvermindering 7

8 Collectief Specifieke categorie van WN s * bedienden * arbeiders * afdeling * kantoor Hogere rechtsbron dus geen individueel expliciet akkoord nodig 8

9 OndernemingsCAO: inhoud In toepassing van titel 1 wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis Begin- en einddatum (25 juni december 2009) Vermindering arbeidsduur met 1/4 of 1/5 (+ev. 4-dagenweek en wekelijkse arbeidsregeling) Compensatie loonverlies Optioneel: - modaliteiten deeltijdsers - eventuele impact op eindejaarspremie 1 maand na ondertekening: WG bezorgt kopie aan regionaal bevoegd directiehoofd van Algemene Directie Toezicht op Sociale Wetten van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 9

10 Hoe wordt dit berekend? WG: >3/4 forfaitaire RSZ-vermindering compensatie loonverlies opm.: loonverlies met 1/4 of 1/5 maar mogelijk anders te regelen bij CAO Brutobedrag onderworpen aan RSZ en bedrijfsvoorheffing Voordeel WG = daling loonkost Arbeidsduurvermindering Vermindering 1/5 Vermindering 1/4 Vermindering 1/5 en 4-dagenweek Vermindering 1/4 en 4-dagenweek RSZ-vermindering per kwartaal Minimale looncompensatie per maand , ,5 10

11 De loonlijn + Patronale bijdrage Brutoloon - RSZ Belastbaar loon - Voorheffing Voorlopig nettoloon + Sociaal abonnement + Terugbetaalde kosten -/+ Bijzondere bijdrage RSZ - Loonbeslag - Voorschotten Nettoloon 11

12 Welk deel van de lastenverlaging komt finaal bij de WN terecht? Looncompensatie + patronale bijdrage = RSZ-voordeel RSZ-voordeel WG WN overheid Hogere aanvulling kan: brutoloon < brutoloon voor invoering maatregel Verbrekingsvergoeding: loon zonder arbeidsduurvermindering 12

13 Voorbeeld Arbeider Uurloon: 16 euro Vermindering met 1/4 (van 38 u tot 28,5 u) Geen vierdagenweek Forfait: 750 euro per kwartaal 13

14 Voorbeeld Minimum looncompensatie per kwartaal (750 x 3) / 4 = 562,5 Maximum looncompensatie per kwartaal oud voltijds kwartaalloon: 16 x 494 = nieuw voltijds kwartaalloon: 16 x 370,5 = =

15 Voorbeeld Variatie mogelijke looncompensatie Stabiel gekozen basisbedrag Per kwartaal Per maand Per uur in het nieuwe regime van 28,5 u minimum 562,5 187,5 1,51 maximum ,67 5,33 15

16 2. Crisistijdskrediet (individueel): inhoud - Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? - Aan welke voorwaarden moet je als bedrijf voldoen? - Aan welke voorwaarden moeten de WN s die in dit systeem stappen voldoen? - Welke uitkering krijgt de WN? - Hoe werkt de aanvraagprocedure? 16

17 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? Geen aanrekening op bestaande tijdskrediet Voorwaarden klassiek tijdskrediet moeten niet vervuld worden: - anciënniteitsvoorwaarde - tewerkstellingsvoorwaarde - 5%-drempel - Geen absoluut recht, overeenkomst met WG WG kan WN niet verplichten 17

18 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? = overeenkomst tot individuele vermindering van de arbeidsprestatie - Niet mogelijk voor deeltijdse WN s - Individuele, schriftelijke, deeltijdse AOK / bijlage: arbeidsregeling + uurrooster - Vermindering arbeidsprestaties met 1/5 of 1/2: gemiddeld gerespecteerd over periode 18

19 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? - Gedurende minstens 1 en maximaal 6 maand - Verlengbaar als voorwaarden voldaan - Automatisch einde bij einde geldigheidsduur crisismaatregelen 31 december 2009 (ev. verlenging tot 30 juni 2010) - RVA-uitkering + ev. aanvulling door WG 19

20 Aan welke voorwaarden moet je als bedrijf voldoen? - Onderneming in moeilijkheden - Schriftelijk - Onderling akkoord - Verminderde arbeidsduur over periode respecteren - Bij ontslag geldt het volledige loon 20

21 Formaliteiten / statuut WN - WN: deel I formulier C 61 crisistijdskrediet invullen / WG: deel II - WN verstuurt aangetekend naar RVA-kantoor van ambtsgebied van woning van WN - Ten laatste 2 maanden na begindatum indien niet: recht op uitkeringen vanaf ontvangstdatum - Bedoeling sociale zekerheidswetgeving: Verminderde arbeidsprestaties = voltijdse arbeidsprestaties Vakantie: geen invloed (groot voordeel in vgl. met gewoon TK) 21

22 Voorwaarde / statuut WN Beëindiging: - crisistijdskrediet: verbrekingsvergoeding voltijds loon - klassiek tijdskrediet: verbrekingsvergoeding deeltijds loon Ontslagbescherming - crisistijdskrediet: geen beschermingsperiode of beschermingsvergoeding - klassiek tijdskrediet: ontslagbescherming (aanvraag 3M na einde) 22

23 Regularisatie gewoon tijdskrediet = Rechtzetting met terugwerkende kracht - tijdskrediet 6 maanden voor IWT (25/06/2009): gelijkschakeling - gewoon tijdskrediet 1/5 of 1/2 - onderneming toen in moeilijkheden - Sectorale CAO, ondernemingscao of ondernemingsplan - telt niet mee op contingent gewoon tijdskrediet van WN geregulariseerde periode telt niet mee voor maximumduur 6 m crisistijdskrediet 23 - WN stuurt voor 1 januari 2010 via aangetekend schrijven aanvraag aan werkloosheidsbureau van RVA van plaats van vestiging

24 Welke uitkering krijgt de WN? Bruto - uitkering RVA WG kan aanvullende vergoeding betalen: - vrij van RSZ-bijdragen - belastbaar in hoofde van WN Deeltijds loon + RVA-uitkering + (aanvulling WG) < voltijds loon 24

25 RVA - uitkering Vermindering met 1/5 + < 50 Vermindering met 1/5 + > 50 Vermindering met 1/2 Uitkering per maand in euro 188,82 248,08 442,57 25

26 Bedrijfsvoorheffingsregels cfr. gewoon tijdskrediet - 1/2 crisistijdskrediet: * < 50j: 30% * > 50j: 35% * alleenstaande: 17,15% - 1/5 crisistijdskrediet: * 35% * alleenstaande met kinderen ten laste: 17,15% 26

27 Inlichten RVA 2 weken voor eerste toepassing Standaardformulier crisiswet 1 + bewijsstukken * sectorale CAO, ondernemingscao, ondernemingsplan * onderneming in moeilijkheden Aangetekend + éénmalig Werkloosheidsbureau bevoegd voor ambtsgebied waar maatschappelijke zetel van onderneming, technische bedrijfseenheid of vestigingseenheid gevestigd is Procedure niet meer nodig bij voorafgaandelijke invoering crisiswerkloosheid 27

28 3. Tijdelijke collectieve schorsing of vermindering van de arbeidsovereenkomst (collectief) - Welke nieuwe regeling is er mogelijk? - Aan welke voorwaarden moet je als bedrijf voldoen? - Welke uitkeringen krijgen de WN s? - Hoe wordt dit concreet afgehandeld met de RVA? 28

29 Welke nieuwe regeling is er mogelijk? - Arbeidsovereenkomst bediende: * tijdelijke volledige schorsing * tijdelijke gedeeltelijke schorsing - Bedienden: * ongeacht arbeidsregime: voltijds of deeltijds (cfr. Arbeidsregeling voltijds) * ongeacht duur arbeidsovereenkomst: (on)bepaalde duur, 29

30 Aan welke voorwaarden moet je als bedrijf voldoen? WG moet rekening houden met enkele punten: - onderneming in moeilijkheden - sectorale CAO, ondernemingscao of ondernemingsplan respect voor inhoud en voorwaarden - per volledige kalenderweek of reeks kalenderweken - maximale duurtijd per kalenderjaar: * volledige schorsing: 16 weken * gedeeltelijke schorsing: 26 weken - opname openstaande inhaalrust 30

31 Cumul Cumul 2 systemen in 1 kalenderjaar 2 weken gedeeltelijke schorsing = 1 week volledige schorsing Duur kennisgeving komt in aanmerking Opm.: altijd volledige kalenderweek dus best op maandag starten 31

32 Berekening resterende tijdskrediet Volledige schorsing: (16 kw) (# kw volledige schorsing) (# kw gedeeltelijke schorsing/2) = saldo (afgerond naar lagere eenheid) Gedeeltelijke schorsing: (26 kw) (# kw volledige schorsing x 2) (# kw gedeeltelijke schorsing) = saldo 32

33 Geplande regeling vroeger stoppen Niet benut niet in aanmerking voor duur 16 of 26 weken Vw.: RVA tijdig electronisch in kennis brengen Vb.: kennisgeving 10 weken volledige schorsing stopzetting na 8 weken 8 weken in aanmerking voor duurtijd 33

34 Welke uitkeringen krijgen de WN s? 1. Uitkering RVA - voorwaarden + regels : KB - cfr. economische werkloosheid arbeiders - samenwonenden: 70% geplafonneerd brutoloon - alleenstaanden / gezinshoofden: 75% geplafonneerd brutoloon - geplafonneerd brutoloon: 2.206,46 - schorsing behoud contractuele arbeidsvoorwaarden - werkloosheidsuitkering 34

35 Welke uitkeringen krijgen de WN s? 2. Supplement WG - CAO / ondernemingsplan - minstens gelijk aan bedrag arbeiders opm.: geen supplement voor arbeiders supplement voor bedienden zonder ondergrens - loon schorsingsdag < normaal loon - aanvulling op sociaal voordeel vrij van RSZ-bijdragen 35

36 Welke uitkeringen krijgen WN s? 3. Einde arbeidsovereenkomst - Onmiddellijk einde door WN * geen opzeggingstermijn * geen vergoeding - WN: Opzegging voor begin schorsingsperiode opzeggingstermijn loopt verder - WG: Opzegging voor begin / tijdens schorsingsperiode schorsing opzeggingstermijn 36

37 Formaliteiten 1. 2 weken op voorhand aan RVA en OR of VA - Formulier RVA * sectorale CAO, ondernemingscao of ondernemingsplan * onderneming in moeilijkheden (BTW-aangiftes) - 2 weken vooraf standaardformulier aangetekend verzenden - Werkloosheidsbureau van RVA van plaats van vestiging - Kopie aan ondernemingsraad / syndicale afvaardiging - Werkloosheidsbureau onderzoekt bewijsstukken - Voorwaarden voldaan bevestiging volledig jaar 37

38 Formaliteiten 2. Kennisgeving bediende: 7 dagen vooraf - cfr. regels economische werkloosheid arbeiders - Aanplakking op zichtbare plaats in onderneming * naam, voornaam en gemeente van woonplaats * # schorsingsdagen en data * aard schorsing (volledig/gedeeltelijk) en begin- en einddatum - Individuele schriftelijke kennisgeving ook mogelijk - Idem verhoging / overgang van regeling 38

39 Formaliteiten 3. Kennisgeving RVA en OR of VA - RVA: * electronisch * feit aanplakking / individuele kennisgeving * - Ondernemingsraad / syndicale afvaardiging: redenen - Voortijdige stopzetting: individuele kennisgeving bediende 39

40 Formaliteiten 4. Sanctie - niet-naleving formaliteiten kennisgeving * 7 d vanaf 1 ste schorsingsdag normaal loon * ook niet voldaan: alle volgende dagen crisiswerkloosheid normaal loon - niet-naleving duur > einddatum: normaal loon 40

41 Documenten Validatieboek - waarmerken of electronisch - maandelijks nr. formulier C3.2A Controleformulier C3.2A WG bezorgt maandelijks aan WN Formulier C3.2-werkgever-crisisuitkering als uitkeringsaanvraag Formulier C3.2-werkgever-crisisuitkering als bewijs van crisis-schorsingbedienden (werkloosheidsuren) 41

42 4. Herstructureringskaart: inhoud Toekenning Voordeel WG Voordeel WN 42

43 Toekenning Wedertewerkstelling WN s ontslagen wegens herstructurering Financiële stimulans RVA Ingeschreven bij tewerkstellingscel wegens collectief ontslag 1 juli 2009: tijdelijk bij ontslag wegens faling, vereffening of sluiting Ontslag tussen 1 juli 2009 en 31 december (ev. Verlenging tot 30 juni 2010)

44 Voordeel WG Tijdelijke verlaging patronale bijdragen Verminderingsbedrag en voordeelperiode overeenkomstig leeftijd Pro rata i.f.v. prestaties Refertekwartaalloon: - < 5870,70 als WN < 30j - < als WN > 30j 44

45 Voordeel WG Leeftijd bij indiensttreding Minder dan 45 jaar Minstens 45 jaar Voordeelperiode Kwartaal indiensttreding + 4 volgende kwartalen Kwartaal indiensttreding + 4 volgende kwartalen 16 volgende kwartalen Maximumverminderingsbedrag per kwartaal voor voltijdse prestaties

46 Voordeel WN Fortaitaire vermindering werknemersbijdrage (13,07%) Hoger nettoloon Dag 1 ste tewerkstelling tot laatste dag 2 de kwartaal volgend op kwartaal van 1 ste tewerkstelling Refertemaandloon: - < 1956,90 als WN < 30j bij aanwerving - < 4000 als WN > 30j bij aanwerving 46 Forfaitair bedrag 133,33 voor voltijdse bediende arbeiders: 133,33 x 1,08 pro rata i.f.v. prestaties

47 5. Procedure: inhoud - Sectoren: Wat kan er gebeuren binnen de korte tijdspanne - Bedrijfscao s: Formaliteiten in een notendop - Ondernemingsplannen: procedure en inhoud - Onderneming in moeilijkheden - Actualiteit 47

48 Sectoren: Wat kan er gebeuren in de korte tijdspanne? - Sectoren: tot 2 juli kan je CAO afsluiten (1 week na IWT wet) - Geen CAO voor 2 juli vanaf 3 juli * bedrijfscao * ondernemingsplan voorleggen aan tripartiete commissie - Stel verlenging maatregelen: * datum buiten werking in CAO nieuwe CAO * CAO loopt af samen met buitenwerkingtreding titel 2 CAO wordt ev. samen met maatregelen verlengd 48

49 Bedrijfscao s: formaliteiten in een notendop Met syndicale afvaardiging: - onderhandelingen ondernemingscao - onderhandelingsperiode: 2 weken vanaf formele uitnodiging - ondernemingsplan Zonder syndicale afvaardiging - onderhandelingen ondernemingscao - onderhandelingsperiode onbeperkt - ondernemingsplan 49

50 Ondernemingsplannen: procedure en inhoud Met syndicale afvaardiging - vw.: onderhandelingen ondernemingscao mislukt Zonder syndicale afvaardiging - geen poging ondernemingscao vereist 50

51 Stappen goedkeuring ondernemingsplan Plan + gemotiveerde aanvraag + bewijsstukken Directeur-generaal Dienst Collectieve arbeidsbetrekkingen FOD WASO* (aangetekend) 2 weken: gemotiveerde beslissing commissie Commissie directeur-generaal onderneming 51 * Federale Overheidsdienst Werkegelegenheid, arbeid en sociaal overleg

52 Samenstelling commissie Commissie: - 5 leden representatieve vakbonden - 5 leden werkgeversorganisaties - 3 leden benoemd door ministerraad 52

53 Elementen die commissie in aanmerking neemt: Onderneming in moeilijkheden Ondernemingsplan - Sectorale CAO? - Onderhandelingen ondernemingscao afgerond? Inhoudelijke vereisten ondernemingsplan (cfr. Infra) Maatregelen tot maximaal behoud tewerkstelling vermijden van ontslagen 53

54 Negatief advies commissie Nieuwe CAO of nieuw plan voorleggen Negatieve beslissing aanvechten bij Raad van State Goedgekeurde ondernemingsplannen bindend voor WG en WN 54

55 Inhoudelijke maatregelen sectorale CAO, ondernemingscao en ondernemingsplan Titel 2 Tijdelijke crisismaatregelen tot aanpassing van het arbeidsvolume Crisismaatregel (beide kan / aparte tekst kan) Maatregelen tot maximaal behoud van tewerkstelling Crisiswerkloosheid - supplement - duurtijd volledige (< 16 weken/kj) en gedeeltelijke schorsing (< 26 weken/kj) Neerlegging Griffie directie collectieve arbeidsbetrekkingen FOD WASO goedgekeurd automatisch 55

56 Onderneming in moeilijkheden Crisistijdskrediet + crisiswerkloosheid: bedrijven: - CAO-wet 5 december 1968 (privésector) - onderneming in moeilijkheden - sectorale CAO, bedrijfscao of ondernemingsplan 1. Belangrijke daling omzet of productie (aantonen via BTW-aangifte) 2. Veelvuldig gebruik economische werkloosheid voor arbeiders 3. Significante daling van de bestellingen: B.S. 12/08/

57 Belangrijke daling omzet of productie Eén van de 4 voorafgaande kwartalen 20% lager vergelijkbaar kwartaal vorig jaar Niet laatste van de 4 kwartalen: dalende trend in daaropvolgende kwartalen = lagere omzet dan vergelijkbaar kwartaal vorig jaar (< 20% is OK) BTW-aangifte als bewijsstuk toevoegen Juridische entiteit of technische bedrijfseenheid Daling van minstens 20% omzet/productie in 2 de kwartaal ste kwartaal de kwartaal de kwartaal 2008 In vergelijking met 2 de kwartaal ste kwartaal de kwartaal de kwartaal

58 Belangrijke daling omzet of productie Omzet: - BTW-aangifte 20 ste dag volgend op kwartaal - RVA schroeft meest recente kwartaal met een kwartaal terug - vb.: 13 juli 2009 RVA aanvaardt 1 ste kwartaal 2009 Productie: - bewijs: * BTW-aangifte * alle mogelijke documenten * toelichting berekeningswijze: boekhoudstukken, verslag OR - volledige productie + weging i.f.v. belangrijkheid producten equivalente daling effectieve arbeidsuren WN s 58

59 Veelvuldig gebruik economische werkloosheid arbeiders >20% tijdelijke werkloosheid voor arbeiders Juridische entiteit, vestigingseenheid of technische bedrijfseenheid # d aangegeven bij RSZ (arbeiders en bedienden): DmfA * deeltijds: dagen (geen uren) * (0,2 x totaal # d prestatiecodes) <= (# dagen prestatiecode 71 econ. WLH) * vestigingseenheid: gedeelte DmfA 5 j dossier controle extract DmfA Kwartaal voorafgaand aan eerste invoering maatregel 59

60 Significante daling van de bestellingen Één van de 4 kwartalen voorafgaand 20% minder bestellingen Alle bestellingen van de onderneming Onderneming = juridische entiteit Weging i.f.v. belangrijkheid Equivalente daling van effectieve arbeidsuren van WN s 60

61 Cumulatie 1. Cumulatie onderling: - 3 maatregelen voor verschillende categorieën WN s in 1 bedrijf - Crisisarbeidsduurvermindering + crisistijdskrediet - Crisisarbeidsduurvermindering + crisiswerkloosheid - Crisistijdskrediet + crisiswerkloosheid 2. Cumulatie met Vlaamse overbruggingspremie crisisarbeidsduurvermindering 61

62 Actualiteit: Actualiteit: Gelijkstelling Gelijkstelling jaarlijkse tak vakantie jaarlijkse vakantie Bedoeling: maatregelen zo veel mogelijk gelijktstellen met effectieve prestaties ook: tak jaarlijkse vakantie (vakantiegeld en vakantierechten) Stavaza: nog geen wettelijke basis (november?) legistiek probleem Uitdiensttredingen voor definitieve regeling? afrekening vakantiegeld en vakantieattest vermoedelijk retroactieve inwerkingtreding supplement en/of nieuw vakantieattest

63 Actualiteit: verlenging onduidelijk? Voorwaarden: * rechtvaardiging economische toestand * advies NAR * significante vooruitgang dossier harmonisering statuut arbeiders en bedienden Stavaza: * koffiedik kijken * economische toestand:?+ * budgettaire impact * significante vooruitgang:? * eind november

Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012

Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012 Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012 Situering en inwerkingtreding Naar aanleiding van de wereldwijde economische crisis werden een aantal tijdelijke crisismaatregelen getroffen.

Nadere informatie

N E W S Januari 2010 Bijlage - Crisismaatregelen 2010

N E W S Januari 2010 Bijlage - Crisismaatregelen 2010 N E W S Januari 2010 Bijlage - Crisismaatregelen 2010 Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. De tijdelijke crisisarbeidsduurvermindering... 4 2.1. Inleiding... 4 2.2. Welke ondernemingen?... 4 2.3. Welke werknemers?...

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

De verlenging van de anticrisismaatregelen en de bijkomende bescherming van de arbeiders bij ontslag

De verlenging van de anticrisismaatregelen en de bijkomende bescherming van de arbeiders bij ontslag De verlenging van de anticrisismaatregelen en de bijkomende bescherming van de arbeiders bij ontslag De Kamer heeft zopas, op 23 december, het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen goedgekeurd. Dit

Nadere informatie

ANTI CRISISMAATREGELEN

ANTI CRISISMAATREGELEN ANTI CRISISMAATREGELEN De oorspronkelijke crisismaatregelen (economische werkloosheid voor bedienden, crisistijdskrediet, vermindering van de arbeidsduur, crisispremie voor ontslagen arbeiders) zijn afgelopen

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

Economische werkloosheid voor bedienden

Economische werkloosheid voor bedienden Economische werkloosheid voor bedienden 1 WWW.LBC-NVK.BE INHOUD 1. Inleiding 3 2. Wetgeving 4 2.1. Wet van 12 april 2011 4 2.2. Wat voorziet de wet van 12 april 4 3. Aandachtpunten voor militanten 7 4.

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Algemeen stelsel zonder motief CAO nr. 103 Bepalingen voor het recht op tijdskrediet bij de werkgever Nieuwe bepalingen vanaf

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Tijdelijke werkloosheid werkgebrek op grond van economische oorzaken

Infoblad - werkgevers Tijdelijke werkloosheid werkgebrek op grond van economische oorzaken Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT Tewerkstellingsmaatregelen :overzicht HD/--/HD/eco.035/2010.35/123

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 30/05/2012 Administratieve instructies RSZ - Werkloosheid

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 Eco-cheques en maaltijdcheques Situering : Interprofessioneel akkoord 2009-2010 Geen plaats

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Nr. 211 10 december 2015

Nr. 211 10 december 2015 Nr. 211 10 december 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werkgevers in steunzones: het Waalse Gewest sluit samenwerkingsakkoord Bedrijven die in een steunzone gelegen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie Socialisme Welvaart Gepensioneerden Bruggepensioneerden Internationaal Jongeren Militantisme Vooruitgang Leden Acties Dienstverlening België Europa Kaderleden BBTK SETCa RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Waarover gaat dit infoblad? Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden boven op uw loon een

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012)

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) 1 Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) Inhoud 1. Situering... 3 2. Recht op verlof, zoals geregeld in cao nr. 103... 4 2.1. Niet-gemotiveerd tijdskrediet... 4 2.1.1. Duur van het recht: minimum- en maximumperiode...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Taxshift: gevolgen voor uw onderneming?

Taxshift: gevolgen voor uw onderneming? Taxshift: gevolgen voor uw onderneming? Eind 2015 heeft de federale regering een aantal sociale en fiscale maatregelen genomen in het kader van de taxshift. Zo werd op 30 december 2015 de wet houdende

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

Vakantiewetgeving bij de lokale besturen

Vakantiewetgeving bij de lokale besturen VVSG - 14 maart 2011 Jaarlijkse vakantie bij lokale besturen Dirk Neefs SD Worx Presenter, 19 mei 2008 Bij lokale besturen kunnen er verschillende vakantiestelsels van toepassing zijn: 1. Stelsel private

Nadere informatie

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV Tussen Bayer Antwerpen NV, vertegenwoordigd door de heer dr. V. Weintritt, Managing Director en mevrouw B. Hantson,

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 16 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 16 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 16 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON DE NIEUWIGHEDEN ROND TIJDSKREDIET In uitvoering van het regeerakkoord wordt met ingang van 1 januari 2012 het recht op de onderbrekingsuitkeringen in

Nadere informatie

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT In België werd het recht op dagen tot voor kort volledig bepaald op basis van de prestaties die de werknemer in het jaar ervoor

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR

TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR arbeid & gezin beter combineren september 2010 INHOUDSTAFEL INLEIDINg...3 DEEL I: NIEUWE STELSELS...4 1. HET TIJDSKREDIET VOOR ELKE WERKNEMER...4

Nadere informatie

SOCIALE INCENTIVES. Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko)

SOCIALE INCENTIVES. Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko) SOCIALE INCENTIVES PROGRAMMA wijziging patronale lasten nieuwe doelgroepvermindering 1 WN Overzicht verminderingen toekomst Taxshift: overzicht Taxshift 1 Taxshift 2 Verhoging sociale en fiscale werkbonus

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS Inhoud Inleiding 1 Titel I TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 1. Algemeen 5 2. Buitenlandse werknemers en grensarbeiders 6 Specificiteiten voor sommige sectoren 7 Ontslag

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM TUSSEN :, met maatschappelijke zetel te,, vennootschap ingeschreven in het KBO onder nummer, Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/01

Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/01 Informatief sociaal secretariaat cepa vzw 2010/01 De directie en alle medewerkers van het Sociaal Secretariaat Cepa wensen alle aangesloten leden te danken voor het vertrouwen. Zij wensen u en uw dierbaren

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Met de neus op de feiten. Dag van de payroll professional Annelies Baelus 3 oktober 2013

Met de neus op de feiten. Dag van de payroll professional Annelies Baelus 3 oktober 2013 Met de neus op de feiten Dag van de payroll professional Annelies Baelus 3 oktober 2013 1 Inhoud In opmaak : Eenheidsstatuut Loonkloofwet Gepubliceerd : Modernisering van de arbeidstijd Aanvullende vakantie

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw Het einde van het jaar nadert maar dat wil niet zeggen dat er geen sociale actualiteit is, zo wordt traditioneel in november de nieuwe

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof . Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof.1. Wat is ouderschapsverlof?.1.1. Omschrijving Ouderschapsverlof is een regeling waarbij uw werknemer zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk kan verminderen (naar

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Switchen tussen systemen tijdskrediet. Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210

Switchen tussen systemen tijdskrediet. Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210 Switchen tussen systemen tijdskrediet Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210 Tijdskrediet Principe -Schorsing Tijdelijk Volledig of gedeeltelijk -Uitkering Onderbrekingsuitkering Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Regeerakkoord : Overgangsmaatregelen Brugpensioen Onlangs hebben wij u via een extra nieuwsbrief geïnformeerd over wat er in het regeerakkoord van de nieuwe federale regering

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, ONMIDDELLIJK INDIENEN BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, ONMIDDELLIJK INDIENEN BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING C4 - STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) WERKLOOSHEIDSBEWIJS ARBEIDSBEWIJS datumstempel UI IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN A. WIE IS STUDENT? = iedere persoon die regelmatig is ingeschreven in een onderwijsinstelling en die zijn studies niet heeft stopgezet. A.1. Wie kan een studentenovereenkomst

Nadere informatie

Tewerkstelling in België: Arbeidsrechtelijke aspecten. Kato Aerts

Tewerkstelling in België: Arbeidsrechtelijke aspecten. Kato Aerts Tewerkstelling in België: Arbeidsrechtelijke aspecten Kato Aerts Arbeidsrechtelijke aspecten Drie delen: 1. Werken met werknemers - Belgische arbeidsvoorwaarden 2. Werken met zelfstandigen 3. Werken als

Nadere informatie

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW 1 ARBEIDERS (P.C. 124) 1.1 REALISATIE VAN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING In de bouwnijverheid wordt de arbeidsduurvermindering gerealiseerd via het toekennen van 12

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie