Crisismaatregelen. Ann De Wit 8 en 9 oktober Karen Van den Bergh, 15 mei 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Crisismaatregelen. Ann De Wit 8 en 9 oktober 2009. Karen Van den Bergh, 15 mei 2008"

Transcriptie

1 Crisismaatregelen Ann De Wit 8 en 9 oktober 2009 Karen Van den Bergh, 15 mei 2008

2 Inhoudstafel 1. Collectieve arbeidsduurvermindering 2. Crisistijdskrediet 3. Tijdelijke collectieve schorsing of vermindering van de arbeidsovereenkomst (crisiswerkloosheid voor bedienden) 4. Herstructureringskaart voor WN uit onderneming in faling 5. Procedure 2

3 1. Collectieve arbeidsduurvermindering: inhoud - Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? - Aan welke voorwaarden moet je voldoen om dit te kunnen toepassen? - Hoe wordt dit berekend? - Welk deel van de lastenverlaging komt finaal bij de WN terecht? 3

4 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? Bestaande systeem van RSZ-korting nu voor bepaalde tijd - WN s worden beschouwd als voltijdse WN s zowel arbeidsrechtelijk als op vlak van sociale zekerheidsrechten vrijwaring: - pensioenrechten - werkloosheidsrechten - recht op jaarlijkse vakantie - recht op latere instap in tijdskrediet - feestdagen - Arbeidsduurvermindering met 1/4 of 1/5 opm.: arbeidsduur = gemiddelde wekelijkse arbeidsduur geen minimumperiode - Forfaitaire vermindering patronale RSZ-bijdragen per kwartaal in de loop van een kwartaal: pro-rata 4

5 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? - 4-dagenweek: - 4 arbeidsdagen per week - 5 arbeidsdagen per week: 3 volledige + 2 halve arbeidsdagen - Deeltijdsers: ifv. collectieve daling van voltijdse arbeidsduur RSZ-voordeel bij 4-dagenweek enkel voor voltijdse WN s 5

6 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? Arbeidsduurvermindering Vermindering 1/5 Vermindering 1/4 Vermindering 1/5 en 4-dagenweek Vermindering 1/4 en 4-dagenweek RSZ-vermindering per kwartaal per WN, in eur

7 Aan welke voorwaarden moet je voldoen om dit te kunnen toepassen? Private sector en autonome overheidsbedrijven Onderneming niet formeel in moeilijkheden - geen omzetdaling - veelvuldig gebruik economische werkloosheid niet bewijzen - geen significante daling bestellingen OndernemingsCAO, geen arbeidsreglement Enkel cumul met structurele vermindering, niet met andere doelgroepvermindering 7

8 Collectief Specifieke categorie van WN s * bedienden * arbeiders * afdeling * kantoor Hogere rechtsbron dus geen individueel expliciet akkoord nodig 8

9 OndernemingsCAO: inhoud In toepassing van titel 1 wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis Begin- en einddatum (25 juni december 2009) Vermindering arbeidsduur met 1/4 of 1/5 (+ev. 4-dagenweek en wekelijkse arbeidsregeling) Compensatie loonverlies Optioneel: - modaliteiten deeltijdsers - eventuele impact op eindejaarspremie 1 maand na ondertekening: WG bezorgt kopie aan regionaal bevoegd directiehoofd van Algemene Directie Toezicht op Sociale Wetten van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 9

10 Hoe wordt dit berekend? WG: >3/4 forfaitaire RSZ-vermindering compensatie loonverlies opm.: loonverlies met 1/4 of 1/5 maar mogelijk anders te regelen bij CAO Brutobedrag onderworpen aan RSZ en bedrijfsvoorheffing Voordeel WG = daling loonkost Arbeidsduurvermindering Vermindering 1/5 Vermindering 1/4 Vermindering 1/5 en 4-dagenweek Vermindering 1/4 en 4-dagenweek RSZ-vermindering per kwartaal Minimale looncompensatie per maand , ,5 10

11 De loonlijn + Patronale bijdrage Brutoloon - RSZ Belastbaar loon - Voorheffing Voorlopig nettoloon + Sociaal abonnement + Terugbetaalde kosten -/+ Bijzondere bijdrage RSZ - Loonbeslag - Voorschotten Nettoloon 11

12 Welk deel van de lastenverlaging komt finaal bij de WN terecht? Looncompensatie + patronale bijdrage = RSZ-voordeel RSZ-voordeel WG WN overheid Hogere aanvulling kan: brutoloon < brutoloon voor invoering maatregel Verbrekingsvergoeding: loon zonder arbeidsduurvermindering 12

13 Voorbeeld Arbeider Uurloon: 16 euro Vermindering met 1/4 (van 38 u tot 28,5 u) Geen vierdagenweek Forfait: 750 euro per kwartaal 13

14 Voorbeeld Minimum looncompensatie per kwartaal (750 x 3) / 4 = 562,5 Maximum looncompensatie per kwartaal oud voltijds kwartaalloon: 16 x 494 = nieuw voltijds kwartaalloon: 16 x 370,5 = =

15 Voorbeeld Variatie mogelijke looncompensatie Stabiel gekozen basisbedrag Per kwartaal Per maand Per uur in het nieuwe regime van 28,5 u minimum 562,5 187,5 1,51 maximum ,67 5,33 15

16 2. Crisistijdskrediet (individueel): inhoud - Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? - Aan welke voorwaarden moet je als bedrijf voldoen? - Aan welke voorwaarden moeten de WN s die in dit systeem stappen voldoen? - Welke uitkering krijgt de WN? - Hoe werkt de aanvraagprocedure? 16

17 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? Geen aanrekening op bestaande tijdskrediet Voorwaarden klassiek tijdskrediet moeten niet vervuld worden: - anciënniteitsvoorwaarde - tewerkstellingsvoorwaarde - 5%-drempel - Geen absoluut recht, overeenkomst met WG WG kan WN niet verplichten 17

18 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? = overeenkomst tot individuele vermindering van de arbeidsprestatie - Niet mogelijk voor deeltijdse WN s - Individuele, schriftelijke, deeltijdse AOK / bijlage: arbeidsregeling + uurrooster - Vermindering arbeidsprestaties met 1/5 of 1/2: gemiddeld gerespecteerd over periode 18

19 Welke nieuwe systemen zijn er mogelijk? - Gedurende minstens 1 en maximaal 6 maand - Verlengbaar als voorwaarden voldaan - Automatisch einde bij einde geldigheidsduur crisismaatregelen 31 december 2009 (ev. verlenging tot 30 juni 2010) - RVA-uitkering + ev. aanvulling door WG 19

20 Aan welke voorwaarden moet je als bedrijf voldoen? - Onderneming in moeilijkheden - Schriftelijk - Onderling akkoord - Verminderde arbeidsduur over periode respecteren - Bij ontslag geldt het volledige loon 20

21 Formaliteiten / statuut WN - WN: deel I formulier C 61 crisistijdskrediet invullen / WG: deel II - WN verstuurt aangetekend naar RVA-kantoor van ambtsgebied van woning van WN - Ten laatste 2 maanden na begindatum indien niet: recht op uitkeringen vanaf ontvangstdatum - Bedoeling sociale zekerheidswetgeving: Verminderde arbeidsprestaties = voltijdse arbeidsprestaties Vakantie: geen invloed (groot voordeel in vgl. met gewoon TK) 21

22 Voorwaarde / statuut WN Beëindiging: - crisistijdskrediet: verbrekingsvergoeding voltijds loon - klassiek tijdskrediet: verbrekingsvergoeding deeltijds loon Ontslagbescherming - crisistijdskrediet: geen beschermingsperiode of beschermingsvergoeding - klassiek tijdskrediet: ontslagbescherming (aanvraag 3M na einde) 22

23 Regularisatie gewoon tijdskrediet = Rechtzetting met terugwerkende kracht - tijdskrediet 6 maanden voor IWT (25/06/2009): gelijkschakeling - gewoon tijdskrediet 1/5 of 1/2 - onderneming toen in moeilijkheden - Sectorale CAO, ondernemingscao of ondernemingsplan - telt niet mee op contingent gewoon tijdskrediet van WN geregulariseerde periode telt niet mee voor maximumduur 6 m crisistijdskrediet 23 - WN stuurt voor 1 januari 2010 via aangetekend schrijven aanvraag aan werkloosheidsbureau van RVA van plaats van vestiging

24 Welke uitkering krijgt de WN? Bruto - uitkering RVA WG kan aanvullende vergoeding betalen: - vrij van RSZ-bijdragen - belastbaar in hoofde van WN Deeltijds loon + RVA-uitkering + (aanvulling WG) < voltijds loon 24

25 RVA - uitkering Vermindering met 1/5 + < 50 Vermindering met 1/5 + > 50 Vermindering met 1/2 Uitkering per maand in euro 188,82 248,08 442,57 25

26 Bedrijfsvoorheffingsregels cfr. gewoon tijdskrediet - 1/2 crisistijdskrediet: * < 50j: 30% * > 50j: 35% * alleenstaande: 17,15% - 1/5 crisistijdskrediet: * 35% * alleenstaande met kinderen ten laste: 17,15% 26

27 Inlichten RVA 2 weken voor eerste toepassing Standaardformulier crisiswet 1 + bewijsstukken * sectorale CAO, ondernemingscao, ondernemingsplan * onderneming in moeilijkheden Aangetekend + éénmalig Werkloosheidsbureau bevoegd voor ambtsgebied waar maatschappelijke zetel van onderneming, technische bedrijfseenheid of vestigingseenheid gevestigd is Procedure niet meer nodig bij voorafgaandelijke invoering crisiswerkloosheid 27

28 3. Tijdelijke collectieve schorsing of vermindering van de arbeidsovereenkomst (collectief) - Welke nieuwe regeling is er mogelijk? - Aan welke voorwaarden moet je als bedrijf voldoen? - Welke uitkeringen krijgen de WN s? - Hoe wordt dit concreet afgehandeld met de RVA? 28

29 Welke nieuwe regeling is er mogelijk? - Arbeidsovereenkomst bediende: * tijdelijke volledige schorsing * tijdelijke gedeeltelijke schorsing - Bedienden: * ongeacht arbeidsregime: voltijds of deeltijds (cfr. Arbeidsregeling voltijds) * ongeacht duur arbeidsovereenkomst: (on)bepaalde duur, 29

30 Aan welke voorwaarden moet je als bedrijf voldoen? WG moet rekening houden met enkele punten: - onderneming in moeilijkheden - sectorale CAO, ondernemingscao of ondernemingsplan respect voor inhoud en voorwaarden - per volledige kalenderweek of reeks kalenderweken - maximale duurtijd per kalenderjaar: * volledige schorsing: 16 weken * gedeeltelijke schorsing: 26 weken - opname openstaande inhaalrust 30

31 Cumul Cumul 2 systemen in 1 kalenderjaar 2 weken gedeeltelijke schorsing = 1 week volledige schorsing Duur kennisgeving komt in aanmerking Opm.: altijd volledige kalenderweek dus best op maandag starten 31

32 Berekening resterende tijdskrediet Volledige schorsing: (16 kw) (# kw volledige schorsing) (# kw gedeeltelijke schorsing/2) = saldo (afgerond naar lagere eenheid) Gedeeltelijke schorsing: (26 kw) (# kw volledige schorsing x 2) (# kw gedeeltelijke schorsing) = saldo 32

33 Geplande regeling vroeger stoppen Niet benut niet in aanmerking voor duur 16 of 26 weken Vw.: RVA tijdig electronisch in kennis brengen Vb.: kennisgeving 10 weken volledige schorsing stopzetting na 8 weken 8 weken in aanmerking voor duurtijd 33

34 Welke uitkeringen krijgen de WN s? 1. Uitkering RVA - voorwaarden + regels : KB - cfr. economische werkloosheid arbeiders - samenwonenden: 70% geplafonneerd brutoloon - alleenstaanden / gezinshoofden: 75% geplafonneerd brutoloon - geplafonneerd brutoloon: 2.206,46 - schorsing behoud contractuele arbeidsvoorwaarden - werkloosheidsuitkering 34

35 Welke uitkeringen krijgen de WN s? 2. Supplement WG - CAO / ondernemingsplan - minstens gelijk aan bedrag arbeiders opm.: geen supplement voor arbeiders supplement voor bedienden zonder ondergrens - loon schorsingsdag < normaal loon - aanvulling op sociaal voordeel vrij van RSZ-bijdragen 35

36 Welke uitkeringen krijgen WN s? 3. Einde arbeidsovereenkomst - Onmiddellijk einde door WN * geen opzeggingstermijn * geen vergoeding - WN: Opzegging voor begin schorsingsperiode opzeggingstermijn loopt verder - WG: Opzegging voor begin / tijdens schorsingsperiode schorsing opzeggingstermijn 36

37 Formaliteiten 1. 2 weken op voorhand aan RVA en OR of VA - Formulier RVA * sectorale CAO, ondernemingscao of ondernemingsplan * onderneming in moeilijkheden (BTW-aangiftes) - 2 weken vooraf standaardformulier aangetekend verzenden - Werkloosheidsbureau van RVA van plaats van vestiging - Kopie aan ondernemingsraad / syndicale afvaardiging - Werkloosheidsbureau onderzoekt bewijsstukken - Voorwaarden voldaan bevestiging volledig jaar 37

38 Formaliteiten 2. Kennisgeving bediende: 7 dagen vooraf - cfr. regels economische werkloosheid arbeiders - Aanplakking op zichtbare plaats in onderneming * naam, voornaam en gemeente van woonplaats * # schorsingsdagen en data * aard schorsing (volledig/gedeeltelijk) en begin- en einddatum - Individuele schriftelijke kennisgeving ook mogelijk - Idem verhoging / overgang van regeling 38

39 Formaliteiten 3. Kennisgeving RVA en OR of VA - RVA: * electronisch * feit aanplakking / individuele kennisgeving * - Ondernemingsraad / syndicale afvaardiging: redenen - Voortijdige stopzetting: individuele kennisgeving bediende 39

40 Formaliteiten 4. Sanctie - niet-naleving formaliteiten kennisgeving * 7 d vanaf 1 ste schorsingsdag normaal loon * ook niet voldaan: alle volgende dagen crisiswerkloosheid normaal loon - niet-naleving duur > einddatum: normaal loon 40

41 Documenten Validatieboek - waarmerken of electronisch - maandelijks nr. formulier C3.2A Controleformulier C3.2A WG bezorgt maandelijks aan WN Formulier C3.2-werkgever-crisisuitkering als uitkeringsaanvraag Formulier C3.2-werkgever-crisisuitkering als bewijs van crisis-schorsingbedienden (werkloosheidsuren) 41

42 4. Herstructureringskaart: inhoud Toekenning Voordeel WG Voordeel WN 42

43 Toekenning Wedertewerkstelling WN s ontslagen wegens herstructurering Financiële stimulans RVA Ingeschreven bij tewerkstellingscel wegens collectief ontslag 1 juli 2009: tijdelijk bij ontslag wegens faling, vereffening of sluiting Ontslag tussen 1 juli 2009 en 31 december (ev. Verlenging tot 30 juni 2010)

44 Voordeel WG Tijdelijke verlaging patronale bijdragen Verminderingsbedrag en voordeelperiode overeenkomstig leeftijd Pro rata i.f.v. prestaties Refertekwartaalloon: - < 5870,70 als WN < 30j - < als WN > 30j 44

45 Voordeel WG Leeftijd bij indiensttreding Minder dan 45 jaar Minstens 45 jaar Voordeelperiode Kwartaal indiensttreding + 4 volgende kwartalen Kwartaal indiensttreding + 4 volgende kwartalen 16 volgende kwartalen Maximumverminderingsbedrag per kwartaal voor voltijdse prestaties

46 Voordeel WN Fortaitaire vermindering werknemersbijdrage (13,07%) Hoger nettoloon Dag 1 ste tewerkstelling tot laatste dag 2 de kwartaal volgend op kwartaal van 1 ste tewerkstelling Refertemaandloon: - < 1956,90 als WN < 30j bij aanwerving - < 4000 als WN > 30j bij aanwerving 46 Forfaitair bedrag 133,33 voor voltijdse bediende arbeiders: 133,33 x 1,08 pro rata i.f.v. prestaties

47 5. Procedure: inhoud - Sectoren: Wat kan er gebeuren binnen de korte tijdspanne - Bedrijfscao s: Formaliteiten in een notendop - Ondernemingsplannen: procedure en inhoud - Onderneming in moeilijkheden - Actualiteit 47

48 Sectoren: Wat kan er gebeuren in de korte tijdspanne? - Sectoren: tot 2 juli kan je CAO afsluiten (1 week na IWT wet) - Geen CAO voor 2 juli vanaf 3 juli * bedrijfscao * ondernemingsplan voorleggen aan tripartiete commissie - Stel verlenging maatregelen: * datum buiten werking in CAO nieuwe CAO * CAO loopt af samen met buitenwerkingtreding titel 2 CAO wordt ev. samen met maatregelen verlengd 48

49 Bedrijfscao s: formaliteiten in een notendop Met syndicale afvaardiging: - onderhandelingen ondernemingscao - onderhandelingsperiode: 2 weken vanaf formele uitnodiging - ondernemingsplan Zonder syndicale afvaardiging - onderhandelingen ondernemingscao - onderhandelingsperiode onbeperkt - ondernemingsplan 49

50 Ondernemingsplannen: procedure en inhoud Met syndicale afvaardiging - vw.: onderhandelingen ondernemingscao mislukt Zonder syndicale afvaardiging - geen poging ondernemingscao vereist 50

51 Stappen goedkeuring ondernemingsplan Plan + gemotiveerde aanvraag + bewijsstukken Directeur-generaal Dienst Collectieve arbeidsbetrekkingen FOD WASO* (aangetekend) 2 weken: gemotiveerde beslissing commissie Commissie directeur-generaal onderneming 51 * Federale Overheidsdienst Werkegelegenheid, arbeid en sociaal overleg

52 Samenstelling commissie Commissie: - 5 leden representatieve vakbonden - 5 leden werkgeversorganisaties - 3 leden benoemd door ministerraad 52

53 Elementen die commissie in aanmerking neemt: Onderneming in moeilijkheden Ondernemingsplan - Sectorale CAO? - Onderhandelingen ondernemingscao afgerond? Inhoudelijke vereisten ondernemingsplan (cfr. Infra) Maatregelen tot maximaal behoud tewerkstelling vermijden van ontslagen 53

54 Negatief advies commissie Nieuwe CAO of nieuw plan voorleggen Negatieve beslissing aanvechten bij Raad van State Goedgekeurde ondernemingsplannen bindend voor WG en WN 54

55 Inhoudelijke maatregelen sectorale CAO, ondernemingscao en ondernemingsplan Titel 2 Tijdelijke crisismaatregelen tot aanpassing van het arbeidsvolume Crisismaatregel (beide kan / aparte tekst kan) Maatregelen tot maximaal behoud van tewerkstelling Crisiswerkloosheid - supplement - duurtijd volledige (< 16 weken/kj) en gedeeltelijke schorsing (< 26 weken/kj) Neerlegging Griffie directie collectieve arbeidsbetrekkingen FOD WASO goedgekeurd automatisch 55

56 Onderneming in moeilijkheden Crisistijdskrediet + crisiswerkloosheid: bedrijven: - CAO-wet 5 december 1968 (privésector) - onderneming in moeilijkheden - sectorale CAO, bedrijfscao of ondernemingsplan 1. Belangrijke daling omzet of productie (aantonen via BTW-aangifte) 2. Veelvuldig gebruik economische werkloosheid voor arbeiders 3. Significante daling van de bestellingen: B.S. 12/08/

57 Belangrijke daling omzet of productie Eén van de 4 voorafgaande kwartalen 20% lager vergelijkbaar kwartaal vorig jaar Niet laatste van de 4 kwartalen: dalende trend in daaropvolgende kwartalen = lagere omzet dan vergelijkbaar kwartaal vorig jaar (< 20% is OK) BTW-aangifte als bewijsstuk toevoegen Juridische entiteit of technische bedrijfseenheid Daling van minstens 20% omzet/productie in 2 de kwartaal ste kwartaal de kwartaal de kwartaal 2008 In vergelijking met 2 de kwartaal ste kwartaal de kwartaal de kwartaal

58 Belangrijke daling omzet of productie Omzet: - BTW-aangifte 20 ste dag volgend op kwartaal - RVA schroeft meest recente kwartaal met een kwartaal terug - vb.: 13 juli 2009 RVA aanvaardt 1 ste kwartaal 2009 Productie: - bewijs: * BTW-aangifte * alle mogelijke documenten * toelichting berekeningswijze: boekhoudstukken, verslag OR - volledige productie + weging i.f.v. belangrijkheid producten equivalente daling effectieve arbeidsuren WN s 58

59 Veelvuldig gebruik economische werkloosheid arbeiders >20% tijdelijke werkloosheid voor arbeiders Juridische entiteit, vestigingseenheid of technische bedrijfseenheid # d aangegeven bij RSZ (arbeiders en bedienden): DmfA * deeltijds: dagen (geen uren) * (0,2 x totaal # d prestatiecodes) <= (# dagen prestatiecode 71 econ. WLH) * vestigingseenheid: gedeelte DmfA 5 j dossier controle extract DmfA Kwartaal voorafgaand aan eerste invoering maatregel 59

60 Significante daling van de bestellingen Één van de 4 kwartalen voorafgaand 20% minder bestellingen Alle bestellingen van de onderneming Onderneming = juridische entiteit Weging i.f.v. belangrijkheid Equivalente daling van effectieve arbeidsuren van WN s 60

61 Cumulatie 1. Cumulatie onderling: - 3 maatregelen voor verschillende categorieën WN s in 1 bedrijf - Crisisarbeidsduurvermindering + crisistijdskrediet - Crisisarbeidsduurvermindering + crisiswerkloosheid - Crisistijdskrediet + crisiswerkloosheid 2. Cumulatie met Vlaamse overbruggingspremie crisisarbeidsduurvermindering 61

62 Actualiteit: Actualiteit: Gelijkstelling Gelijkstelling jaarlijkse tak vakantie jaarlijkse vakantie Bedoeling: maatregelen zo veel mogelijk gelijktstellen met effectieve prestaties ook: tak jaarlijkse vakantie (vakantiegeld en vakantierechten) Stavaza: nog geen wettelijke basis (november?) legistiek probleem Uitdiensttredingen voor definitieve regeling? afrekening vakantiegeld en vakantieattest vermoedelijk retroactieve inwerkingtreding supplement en/of nieuw vakantieattest

63 Actualiteit: verlenging onduidelijk? Voorwaarden: * rechtvaardiging economische toestand * advies NAR * significante vooruitgang dossier harmonisering statuut arbeiders en bedienden Stavaza: * koffiedik kijken * economische toestand:?+ * budgettaire impact * significante vooruitgang:? * eind november

Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012

Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012 Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012 Situering en inwerkingtreding Naar aanleiding van de wereldwijde economische crisis werden een aantal tijdelijke crisismaatregelen getroffen.

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

N E W S Januari 2010 Bijlage - Crisismaatregelen 2010

N E W S Januari 2010 Bijlage - Crisismaatregelen 2010 N E W S Januari 2010 Bijlage - Crisismaatregelen 2010 Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. De tijdelijke crisisarbeidsduurvermindering... 4 2.1. Inleiding... 4 2.2. Welke ondernemingen?... 4 2.3. Welke werknemers?...

Nadere informatie

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad werkgevers

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

N E W S Januari 2010 Bijlage - Crisismaatregelen 2010

N E W S Januari 2010 Bijlage - Crisismaatregelen 2010 N E W S Januari 2010 Bijlage - Crisismaatregelen 2010 Inhoudstafel 1. Inleiding... 2 2. De tijdelijke crisisarbeidsduurvermindering... 3 2.1. Inleiding... 3 2.2. Welke ondernemingen?... 3 2.3. Welke werknemers?...

Nadere informatie

N E W. Bijlage - Crisismaatregelen versie mei 2011

N E W. Bijlage - Crisismaatregelen versie mei 2011 N E W S Bijlage - Crisismaatregelen versie mei 2011 Crisismaatregelen 2011-2012 Crisismaatregelen p. 1 / 28 Inhoudstafel 1. Inleiding... 5 2. Tijdelijke werkloosheid voor bedienden... 6 2.1. Inleiding...

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

ANTI CRISISMAATREGELEN

ANTI CRISISMAATREGELEN ANTI CRISISMAATREGELEN De oorspronkelijke crisismaatregelen (economische werkloosheid voor bedienden, crisistijdskrediet, vermindering van de arbeidsduur, crisispremie voor ontslagen arbeiders) zijn afgelopen

Nadere informatie

De verlenging van de anticrisismaatregelen en de bijkomende bescherming van de arbeiders bij ontslag

De verlenging van de anticrisismaatregelen en de bijkomende bescherming van de arbeiders bij ontslag De verlenging van de anticrisismaatregelen en de bijkomende bescherming van de arbeiders bij ontslag De Kamer heeft zopas, op 23 december, het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen goedgekeurd. Dit

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

CRISISPREMIE ARBEIDERS

CRISISPREMIE ARBEIDERS 19.02.2010 Rev. 31.12.2010 Kitty Janssens kitty.janssens@salar.be CRISISPREMIE ARBEIDERS De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu?

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Ria MATTHIJSSENS Zaakvoerder M-ProConsult Saskia LOMBAERTS Sociaal-juridisch adviseur M-ProConsult Sociale Praktijkstudies nr. 9040

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JUNI 2010

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JUNI 2010 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JUNI 2010 Geacht lid De nieuwsbrief van deze maand is een hele boterham, de eerste twee artikels handelen over de crisismaatregelen. Deze zijn namelijk verlengd en er is ook een

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

Economische werkloosheid bedienden

Economische werkloosheid bedienden Economische werkloosheid bedienden Overzicht basisvoorwaarden Januari 2016 Sinds 1 januari 2012 heeft de economische werkloosheid voor bedienden een definitief karakter gekregen. In deze infonota leest

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

Economische werkloosheid voor bedienden

Economische werkloosheid voor bedienden Economische werkloosheid voor bedienden 1 WWW.LBC-NVK.BE INHOUD 1. Inleiding 3 2. Wetgeving 4 2.1. Wet van 12 april 2011 4 2.2. Wat voorziet de wet van 12 april 4 3. Aandachtpunten voor militanten 7 4.

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 7 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 7 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 7 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON Geachte mevrouw, geachte heer, In het Staatsblad van vandaag 23 juni 2010 werd een KB van 13 juni 2010 gepubliceerd waardoor de werkgever terugbetaling

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 218 28 januari 2016 Belgisch Staatsblad Hervorming van werkgelegenheidspremie aan zeer kleine ondernemingen in Wallonië In Wallonië ontvangen zeer kleine ondernemingen met minder dan 10 personeelsleden

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie 2014

Jaarlijkse vakantie 2014 Jaarlijkse vakantie 2014 Jaarlijkse vakantie 2014 p. 1 / 109 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 6 TOEPASSINGSGEBIED REGLEMENTERING JAARLIJKSE VAKANTIE... 7 1. PRINCIPE... 7 2. UITBREIDING...

Nadere informatie

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen De geharmoniseerde bijdrageverminderingen Het nieuwe systeem in een notendop INLEIDING Vanaf het eerste kwartaal van 24 is een nieuw systeem van bijdrageverminderingen in werking getreden 1. Het vereenvoudigt

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1. BEGRIP TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 13 AFDELING 2. SOORTEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 15

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1. BEGRIP TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 13 AFDELING 2. SOORTEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 15 INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1. BEGRIP TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 13 AFDELING 2. SOORTEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 15 1. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT 16 1.1. Wettelijke basis 16 1.2. Toepassingsgebied

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

Iedereen heeft recht op vier weken vakantie via de aanvullende vakantie

Iedereen heeft recht op vier weken vakantie via de aanvullende vakantie Tekst & U! tleg 2012/41 06/07/2012 PC 319.01 2012/35 PC 327.01 2012/31 PC 330 2012/29 PC 331 2012/35 andere 2012/29 Iedereen heeft recht op vier weken vakantie via de aanvullende vakantie Het Verbond Sociale

Nadere informatie

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Algemeen stelsel zonder motief CAO nr. 103 Bepalingen voor het recht op tijdskrediet bij de werkgever Nieuwe bepalingen vanaf

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Tijdelijke werkloosheid werkgebrek op grond van economische oorzaken

Infoblad - werkgevers Tijdelijke werkloosheid werkgebrek op grond van economische oorzaken Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Maaltijdcheques... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2007 (82.707)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 4 soorten tijdskrediet : 1. Tijdskrediet zonder motief; 2. Tijdskrediet met motief; 3. Landingsbanen; 4. Themaverloven. 1 CAO 77bis regelde oorspronkelijk het recht

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

BETREFT: NIET-RECURRENTE RESULTAATSGEBONDEN VOORDELEN (LOONBONUS): VERDUIDELIJKINGEN EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN.

BETREFT: NIET-RECURRENTE RESULTAATSGEBONDEN VOORDELEN (LOONBONUS): VERDUIDELIJKINGEN EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN. Nr. 967 Brussel, 22 februari 2011 BETREFT: NIET-RECURRENTE RESULTAATSGEBONDEN VOORDELEN (LOONBONUS): VERDUIDELIJKINGEN EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN. De sociale partners hebben enkele wijzigingen

Nadere informatie

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT Tewerkstellingsmaatregelen :overzicht HD/--/HD/eco.035/2010.35/123

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever.

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever. Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 11.05.2016 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Aangezien deze regelgeving met ingang van 2012 grondig is gewijzigd,

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

INHOUD INHOUD JURIDISCHE ACTUA ALGEMENE INFO. Varia Tussenkomst kilometervergoeding

INHOUD INHOUD JURIDISCHE ACTUA ALGEMENE INFO. Varia Tussenkomst kilometervergoeding JURIDISCHE ACTUA 2017-08 INHOUD ALGEMENE INFO.. Varia Tussenkomst kilometervergoeding INHOUD SECTOR NIEUWS PC 106.02 PC 119 PC 121 PC 124 PC 132 PC 144 PC 145 PC 149.01 PC 201 PC 202.01 PC 220 PC 302 PC

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

Algemene duiding sociale zekerheid beschutte werkplaatsen. 3 maart 2016 Groep Maatwerk

Algemene duiding sociale zekerheid beschutte werkplaatsen. 3 maart 2016 Groep Maatwerk Algemene duiding sociale zekerheid beschutte werkplaatsen 3 maart 2016 Groep Maatwerk RSZ België: heel sterke sociale zekerheid 3 systemen Systeem werknemers: Financiering door werkgever (en werknemer)

Nadere informatie

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 Eco-cheques en maaltijdcheques Situering : Interprofessioneel akkoord 2009-2010 Geen plaats

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 30/05/2012 Administratieve instructies RSZ - Werkloosheid

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

WERKBONUS FEDERAAL (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT BRUSSEL

WERKBONUS FEDERAAL (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT BRUSSEL WERKBONUS FEDERAAL 14.02.2017 (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be Inhoudstafel Blz. 1 Wat is de werkbonus?... 3 2

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Waarover gaat dit infoblad? Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden boven op uw loon een

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 De maaltijdcheques...

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

WERKBONUS. Bijwerking (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN BRUSSEL

WERKBONUS. Bijwerking (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN BRUSSEL WERKBONUS Bijwerking 04-02-2014 (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be Inhoudstafel Blz. 1 Wat is de werkbonus?... 3 2 Wie

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Nr. 211 10 december 2015

Nr. 211 10 december 2015 Nr. 211 10 december 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werkgevers in steunzones: het Waalse Gewest sluit samenwerkingsakkoord Bedrijven die in een steunzone gelegen

Nadere informatie

INHOUD. 1 Inleiding INHOUD

INHOUD. 1 Inleiding INHOUD 1 Inleiding 9 2 Het vakantiestelsel van de private sector bedienden 15 1. De wettelijke basis 17 2. Onderscheid tussen wettelijke en bijkomende vakantie 17 2.1. Wettelijke vakantie 17 2.2. Bijkomende vakantiedagen

Nadere informatie

a. Anciënniteitsvoorwaarde

a. Anciënniteitsvoorwaarde Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo werd een langere loopbaan vereist van de werknemer, en werd het recht

Nadere informatie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie

Inhoudstafel. CAO-bundeling Sociale Werkplaatsen (v ) Productiepersoneel. Omkaderingspersoneel. Eindejaarspremie Inhoudstafel Productiepersoneel Lonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Maandlonen Uurlonen Eindejaarspremie Productiepersoneel Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vast

Nadere informatie

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Bepalingen met betrekking tot de nachtarbeid van toepassing op vol- en deeltijdse werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van afdeling 4 van

Nadere informatie

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV Tussen Bayer Antwerpen NV, vertegenwoordigd door de heer dr. V. Weintritt, Managing Director en mevrouw B. Hantson,

Nadere informatie

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie...

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie... Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking 1360003 Behangpapier Ploegenpremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 (104.451)... 2 Overurentoeslag... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL VSKO/Dienst Beleidscoördinatie/07.1 Brussel, 18 januari 2007 MEDEDELING Meesters-, vak- en dienstpersoneel (PC 152): nieuwe

Nadere informatie