OPLEIDINGSAANBOD 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSAANBOD 2015"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN

2

3 INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven willen we het komende jaar of op langere termijn via opleiding realiseren? Bijvoorbeeld: Persoonlijke ontwikkeling in een verhoogde versnelling brengen Prestaties een extra duw geven Competenties ontwikkelen Medewerkers ondersteunen bij de dagelijkse uitdagingen Een gezonde en veilige werkcultuur realiseren Teams ondersteunen in hun evolutie. Samen creatief en gedurfd hieraan een SMART 1 -invulling geven is de boodschap. Hoe deze doelen realiseren? Kies een passende leeroplossing. Enkele tips: Communiceer duidelijk over leerdoelen en verwachtingen met de deelnemers. Betrek ook steeds het begeleidend personeel. Informeer hen tijdig over data en uren. Bespreek het programma van de opleiding en bekijk de eventuele opvolging om meer resultaat te verzekeren. Stem de inhoud en de methode van een cursus af met de lesgever. Houd rekening met de verschillen in leerstijlen van de werknemers. Durf breder kijken dan klassieke opleiding. Zet ook andere leervormen in. Zorg voor een goede omkadering van een leeractiviteit (voldoende tijd, goede en bereikbare accommodatie, ) Meer weten? Ontdek andere tips en meer informatie op 1 SMART staat voor Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realistisch - Tijdsgebonden 3

4 VOORWOORD Beste, Ook al zin in het komende opleidingsjaar? Ons aanbod helpt je graag verder, hieronder in het kort enkele aanpassingen: Vanaf 2015 heeft de Basiscursus begeleiders op de werkvloer een terugkomdag! De deelnemers kunnen enkele weken aan de slag met het geleerde en komen dan opnieuw samen om ervaringen uit te wisselen of moeilijkheden waar ze tegenaan lopen samen op te lossen. Lees meer op pagina 17. Daarnaast splitsen we ook de opleiding Coachen en motiveren op. Er is nu een opleiding Coachingsvaardigheden voor deelnemers zonder sociaal-pedagogische voorkennis. En een opleiding Individueel coachen van medewerkers voor begeleiders die de basis coachingsvaardigheden reeds beheersen. Je zal verder merken dat we de opleiding Werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) het komende jaar uit ons aanbod laten vallen. In het kader van de tender rond POP zijn reeds een groot aantal opleidingen voorzien over dit thema. Ten slotte alvast een vooraankondiging van enkele nieuwe thema s die we dit najaar nog aanbieden. Het gaat om opleidingen voor begeleiders rond de thema s Doorstroomgericht werken, In team werken met je medewerkers, Technische vaardigheden aanleren op de werkvloer en De meerwaarde van ergonomie in de sociale werkplaats. Meer details over dit bijkomende aanbod communiceren we begin mei 2015! Wil je graag meer informatie over een opleiding? Bezoek dan zeker ook onze website > aanbod per sector > sociale werkplaatsen. Je vindt er uitgebreidere opleidingsfiches. Of contacteer ons via 02/ of We kijken alvast uit naar jullie inschrijvingen en reacties! Het Vormingsfonds Sociale Werkplaatsen en VIVO vzw 4

5 INHOUDSOPGAVE 1. AANBOD VOOR DOELGROEPWERKNEMERS p Groepsopleidingen Heb aandacht voor je rug (hef- en tiltechnieken) p. 7 Werken in team p. 8 Werken in team - vervolgopleiding p. 9 Eerste hulp bij ongevallen p. 10 Veilig werken p. 11 Sirk Sekuur, coachen naar veiligheidscultuur p. 12 Oordeel in je voordeel, omgaan met conflicten p. 13 Conflictvaardig handelen p. 13 Allemaal anders p. 14 Computerinitiatie p Individuele opleidingen Basiscursus voor assistent-werkleiders p AANBOD VOOR PERSONEEL IN EEN OMKADERINGSFUNCTIE p Basisopleidingen voor begeleiders op de werkvloer Basiscursus begeleiders op de werkvloer zonder agogische voorkennis p. 17 Basiscursus begeleiders op de werkvloer mét agogische voorkennis p Vervolgopleidingen voor begeleiders Coachingsvaardigheden p. 19 Individueel coachen van medewerkers p. 20 Omgaan met conflicten p. 21 Omgaan met en preventie van agressie p. 22 Omgaan met maatschappelijke kwetsbaarheid op de werkvloer p. 23 Invloed van kansarmoede op de werkvloer p. 24 Onderkennen van en omgaan met psychische aandoeningen op de werkvloer p. 25 Omgaan met alcohol en drugs op de werkvloer p. 26 Herbronnen voor begeleiders op de werkvloer p Opleidingen voor leidinggevenden en/of coachende begeleiders Functionerings- en evaluatiegesprekken p. 28 Coachen van werkleiders p Opleidingen voor directie en/of omkaderingspersoneel Veranderingsmanagement p. 30 VTO-medewerker wordt HRD-professional! p. 31 5

6 3. PRAKTISCHE INFORMATIE p. 32 Inschrijven AANDACHT p. 32 Bevestiging van inschrijving en wachtlijst AANDACHT p. 32 Afwezigheden p. 32 Annulatievoorwaarden p. 33 Aandachtspunten p. 33 Meer informatie p RUIMER AANBOD VOOR DE SECTOR p. 34 Gratis HR-vormingsaanbod! p. 34 Deeltijds leren / deeltijds werken p. 34 Via vorming hogerop p. 34 Websites p VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN p. 35 6

7 1. AANBOD DOELGROEPWERKNEMERS 1.1 GROEPSOPLEIDINGEN HEB AANDACHT VOOR JE RUG (hef- en tiltechnieken) Idewe Deze training motiveert en leert de deelnemers op de minst belastende wijze om te gaan met hun rug. We geven veel aandacht aan de mogelijkheden die de deelnemer heeft om in de werksituatie zijn houding te verbeteren. Daarnaast zoeken we samen naar oplossingen om de fysieke belasting tijdens het werk te verminderen. Om dit doel te bereiken zal de lesgever een halve dag rondgang doen in de werkplaats. Tijdens de tweede halve dag krijgen de deelnemers een op maat van de organisatie gemaakte opleiding. Code: SWP tot SWP Plaats, datum en uren: Deze opleiding van 2 halve dagen gaat door in de werkplaats, dit geeft deelnemers de kans om te oefenen in hun eigen werkomgeving. Data en uren zijn overeen te komen met de lesgever. min. 8 - max. 15 Deelname van de begeleider is een meerwaarde! 7

8 WERKEN IN TEAM Outfort Het aan den lijve ervaren van samenwerking staat centraal in het leerproces. Door reflectie op verschillende opdrachten waarbij we samenwerken, krijgt de deelnemer inzicht in zijn teamkwaliteiten en leert hij de mogelijke valkuilen in z n eigen handelingen herkennen. We reiken handvaten aan om het eigen functioneren te optimaliseren en om op een correcte manier feedback te geven. We staan ook stil bij het werken in een divers samengesteld team. De lesgever neemt vooraf contact op, om het programma zo goed mogelijk te laten aansluiten aan de behoeften van je organisatie. Waar: Deze 2-daagse opleiding gaat door in de werkplaats indien je een geschikte accommodatie ter beschikking kan stellen (een ruim en rustig lokaal van min. 100 m2 en grasveld/parking voor buitenactiviteiten). Heb je geen geschikt lokaal ter beschikking? Zoek dan in overleg met VIVO een extern lokaal in de nabije omgeving van je werkplaats. 2 dagen van 9u tot 16u30 min. 8 max. 15 Deelname van de begeleider is een meerwaarde! Code Wanneer Code Wanneer SWP en 10 maart 2015 SWP en 11 september 2015 SWP en 12 maart 2015 SWP en 22 september 2015 SWP en 24 maart 2015 SWP en 24 september 2015 SWP en 26 maart 2015 SWP september en 6 oktober 2015 SWP en 27 maart 2015 SWP en 8 oktober 2015 SWP en 28 april 2015 SWP en 20 oktober 2015 SWP en 30 april 2015 SWP en 22 oktober 2015 SWP en 12 mei 2015 SWP en 24 november 2015 SWP en 26 mei 2015 SWP en 26 november 2015 SWP en 10 september

9 WERKEN IN TEAM VERVOLGOPLEIDING Outfort Iedereen die de opleiding Werken in Team gevolgd heeft kan aan deze vervolgopleiding van 1 dag deelnemen. Eerst herhalen we kort de belangrijkste zaken rond communicatie, feedback geven en afspraken maken, daarna staan we stil bij de invloed die individuen op elkaar hebben binnen een groep. Als groepslid is het belangrijk bewust te zijn van je eigen gedrag en hoe dit het gedrag van anderen kan beïnvloeden of sturen. We halen alle aspecten aan op een toegepaste en interactieve wijze, waarbij we handvaten en tips aanreiken die je later in het werkveld kan gebruiken. De lesgever neemt vooraf contact op, om het programma zo goed mogelijk te laten aansluiten aan de behoeften van je organisatie. Waar: De opleiding gaat door in de werkplaats indien je een geschikte accommodatie ter beschikking kan stellen (een ruim en rustig lokaal van min. 100 m2 en grasveld/parking voor buitenactiviteiten). Heb je geen geschikt lokaal ter beschikking? Zoek dan in overleg met VIVO een extern lokaal in de nabije omgeving van je werkplaats. 1 dag van 9u tot 16u30 min. 8 max. 15 Deelname van de begeleider is een meerwaarde! Code Wanneer Code Wanneer SWP maart 2015 SWP oktober 2015 SWP april 2015 SWP oktober 2015 SWP april 2015 SWP oktober 2015 SWP juni 2015 SWP november 2015 SWP juni 2015 SWP november

10 EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN Rode Kruis-Vlaanderen Rode Kruis-Vlaanderen biedt een aantal keuzemodules eerste hulp aan. De werkplaats kan naar eigen behoefte een programma van 3 uur, 4 uur of 6 uur kiezen. Je kan kiezen uit: Module van 3 uur Modules van 4 uur Module van 6 uur Module eerstehulpinitiatie 4.1 Module noodsituatie + wondzorg 4.2 Module noodsituatie + brandwonden 4.3 Module noodsituatie + letsels aan de ledematen 4.4 Module cursus Reanimeren en defibrilleren 6.1 Module Eerste hulp voor aangeduide personen (initiatieles + uitbreiding) De module van 3 uur betreft een eerstehulpinitiatie waarbij de thema s vooraf zijn bepaald. Tijdens de initiatie worden volgende vaak voorkomende letsels en aandoeningen kort besproken: vier stappen in eerste hulp, huidwonden, brandwonden en bloedneus. Kies je voor een module van 4 uur? In deze modules zijn er twee delen. In het eerste deel van de les besteden we, in elke module, aandacht aan het benaderen van noodsituaties en het reanimeren van een slachtoffer: hoe benader je een slachtoffer, waar moet je op letten, hoe moet je correct alarmeren? Het tweede lesdeel spitsen we specifiek toe op een vooraf bepaalde keuze: je leert ofwel huidwonden verzorgen, ofwel op een correcte manier brandwonden verzorgen, ofwel omgaan met letsels aan de ledematen, ofwel leer je reanimeren en een AED gebruiken (Automatische Externe Defibrillator; deze cursus omvat tevens een evaluatie en kan leiden tot een brevet). Je kan ook kiezen voor een module van 6 uur. Deze module neemt de ganse dag in beslag. Eerst bespreken we het benaderen van noodsituaties. Daarna komen volgende thema s aan bod: verslikking, reanimatie, huidwonden, brandwonden, letsels aan de ledematen, vergiftiging, beroerte, pijn op de borst en inhoud van de verbandkoffer. Ongeacht welke module je kiest, voorzien we ruim de tijd voor het oefenen van praktische vaardigheden. Uitgebreidere informatie kan je vinden op > aanbod per sector > sociale werkplaatsen Code: SWP tot SWP Waar: De opleiding gaat door in de werkplaats indien je een geschikte accommodatie ter beschikking kan stellen (een groot en rustig lokaal voorzien van tafels en stoelen met de mogelijkheid om audiovisueel materiaal te gebruiken en voldoende ruimte voor praktijkoefeningen). Heb je geen geschikt lokaal ter beschikking? Zoek dan in overleg met VIVO een extern lokaal in de nabije omgeving van je werkplaats. Data en uren: Data en uren zijn overeen te komen met Rode Kruis-Vlaanderen. Bij inschrijving geef je door welke module je kiest, geef de juiste cijfercombinatie mee (bv. module 4.3). min. 6 max. 12 Deelname van de begeleider is een meerwaarde! 10

11 VEILIG WERKEN Provinciaal Veiligheidsinstituut Deze 2-daagse opleiding wil de deelnemers motiveren tot veiliger werkgedrag. Er is ruim aandacht voor reflectie over het eigen handelen. Tijdens een rondgang op de werkvloer bespreken we op interactieve wijze de risico s en werkmethoden en reiken we voorstellen tot verbetering aan. De algemene introductie wordt gegeven aan alle deelnemers samen, de rondgang in de werkplaats gebeurt in kleinere groepen. De lesgever neemt vooraf contact op voor verdere praktische afspraken. Vast aanbod in elke werkplaats - algemene veiligheid en risicomelding - 3 uur rondgang op de werkvloer per halve groep Variabel aanbod: (maximum 5 thema s te kiezen door de werkplaats) 1. vallen en uitglijden (orde en netheid, gebruik van ladders ) 7. ergonomie/werkpostanalyse 2. elektriciteit (gebruik, herstel, controle) 8. hef- en tiltechnieken 3. machinegebruik (melden defecten, beveiliging ) 9. lawaai 4. handgereedschappen (gebruik, keuze van) 10. persoonlijke beschermingsmiddelen 5. producten met gevaarlijke eigenschappen (opslag, lezen van 11. giftige planten etiketten ) 6. brandveiligheid (preventie, opslag, evacuatie) Plaats, datum en uren opleiding: De opleiding gaat door in de werkplaats. Uren en praktische planning van de 2 dagen zijn overeen te komen met de lesgever. Bij inschrijving geef je door welke thema s je aan bod wil laten komen. min. 10 max. 20 Deelname van de begeleider is een meerwaarde! Code Wanneer Code Wanneer SWP en 9 maart 2015 SWP september en 6 oktober 2015 SWP en 19 maart 2015 SWP september en 8 oktober 2015 SWP en 26 maart 2015 SWP en 21 oktober 2015 SWP en 30 april 2015 SWP en 20 oktober 2015 SWP en 12 mei 2015 SWP en 24 november 2015 SWP en 26 mei 2015 SWP en 23 november 2015 SWP mei en 4 juni 2015 SWP november en 9 december 2015 SWP en 15 juni 2015 SWP en 11 december 2015 SWP en 31 augustus 2015 SWP en 15 december 2015 SWP en 8 september 2015 SWP en 17 december

12 SIRK SEKUUR, coachen naar veiligheidscultuur Idewe Sirk Sekuur is een praktische en efficiënte training over observatie en installatie van veilig gedrag in ondernemingen. Een voldoende aangepaste infrastructuur en goed ingevoerde procedures en werkinstructies zijn meestal niet voldoende als garantie voor veilig gedrag. De procedures moeten wel degelijk worden opgevolgd. Sirk Sekuur in company draagt bij tot het opstellen van een degelijk en eenvoudig gedragsobservatieprogramma, op maat van jullie organisatie. We voorzien een halve dag voorbereiding en een halve dag nazorg met de directie, preventieadviseur, De training voor de werknemers bestaat uit 2 halve dagen waarbij we inzoomen op eigen veiligheidsgedrag. Dag 1: risico s en veiligheid in relatie met eigen gedrag (1/2 dag) Dag 2: praktische training en oefeningen + het belang van een welzijnscultuur (1/2 dag) Code: SWP tot SWP Plaats, datum en uren opleiding: De opleiding gaat door in de werkplaats. Uren en praktische planning van de 2 dagen zijn overeen te komen met de lesgever. min. 8 max. 15 Deelname van de begeleider is een meerwaarde! 12

13 OORDEEL IN JE VOORDEEL, OMGAAN MET CONFLICTEN Corrylaura Van Bladel of Monie Doodeman In deze opleiding krijgen de deelnemers meer zicht op de beweegredenen van hun eigen handelen en spreken, en die van de anderen. Ze ontvangen een basispakket aan tools dat hen kan helpen om zich helder uit te drukken en moeilijke boodschappen minder persoonlijk te nemen door te horen wat er echt wordt gezegd. Hierdoor kan men constructiever omgaan met conflicten. We werken vanuit het gedachtegoed van geweldloze communicatie.! Voor deze opleiding bestaat een korte infofiche op maat van de deelnemers, ontdek ze op > Sociale Werkplaatsen > Opleidingsaanbod SWP Code: SWP tot SWP Plaats, datum en uren: Deze opleiding van 2 dagen gaat door in de werkplaats, voorzie een ruim en rustig lokaal. Data en uren zijn overeen te komen met de lesgever. min. 6 max. 12 Deelname van de begeleider is een meerwaarde! CONFLICTVAARDIG HANDELEN Kwadraet Op de werkvloer gaan we voortdurend in interactie met onze omgeving. Vanuit betrokkenheid raken we dan ook wel eens verzeild in een conflict. Tijdens deze opleiding krijgt de deelnemer zicht op hoe en waarom conflicten tot stand komen en welke rol je daar zelf in speelt. We onderzoeken welke competenties nodig zijn in het vaardig hanteren van conflicten. We gaan na op welke wijze je betrokken kan zijn in conflictsituaties en waar je wel en niet verantwoordelijk voor bent. Ten slotte oefen we communicatievaardigheden die belangrijk zijn bij conflicthantering.! Voor deze opleiding bestaat een korte infofiche op maat van de deelnemers, ontdek ze op > Sociale Werkplaatsen > Opleidingsaanbod SWP Code: SWP tot SWP Plaats, datum en uren: Deze opleiding van 2 dagen gaat door in de werkplaats, voorzie een ruim en rustig lokaal. Data en uren zijn overeen te komen met de lesgever. min. 8 max. 15 Deelname van de begeleider is een meerwaarde! 13

14 ALLEMAAL ANDERS Kwadraet Die twee spreken onder elkaar altijd in hun eigen taal, die ene eet nooit mee, iemand anders doet haar mond nooit open en wat de één belangrijk vindt, is voor de ander een detail. En toch delen jullie dezelfde werkvloer. Hoe anders ben ik zelf? Mag ik hier mezelf zijn? Wie is de mens achter het etiket? Hoe maak ik me verstaanbaar? Tijdens deze vorming gaan we aan de hand van ervaringsoefeningen en concrete situaties uit de praktijk op zoek naar manieren om samen te werken in een wereld van verschil.! Voor deze opleiding bestaat een korte infofiche op maat van de deelnemers, ontdek ze op > Sociale Werkplaatsen > Opleidingsaanbod SWP Code: SWP tot SWP Plaats, datum en uren: Deze opleiding van 1,5 dag gaat door in de werkplaats, voorzie een ruim en rustig lokaal. Data en uren zijn overeen te komen met de lesgever. 1 volledige dag en 1 halve dag min. 8 max. 15 Deelname van de begeleider is een meerwaarde! 14

15 COMPUTERINITIATIE Web vzw - Mentor vzw Deze initiatie wil de drempel voor het gebruik van de computer verkleinen. De deelnemers die over zeer weinig of geen computerervaring beschikken, maken we vertrouwd met de PC en enkele mogelijkheden ervan (documenten maken, internet, ). We voorzien ook 1 extra module die dieper ingaat op het veilig omgaan met internet. Op basis van praktijkoefeningen krijgen mensen uitleg en begeleiding van de lesgever. Deze gaat zoveel mogelijk in op de vragen van de deelnemers. Voor wie? Voor doelgroepwerknemers die zeer weinig tot geen ervaring hebben met de computer Waar: In samenspraak met de werkplaats wordt een computerlokaal in de buurt gezocht. Web vzw 5 halve dagen van 13u tot 16u max. 8 Code Wanneer SWP , 10, 17, 24 en 31 maart 2015 SWP , 23, 28, 30 april en 5 mei 2015 SWP , 15, 22, 29 september en 6 oktober 2015 SWP , 13, 15, 20 en 22 oktober 2015 Mentor vzw 5 halve dagen van 13u tot 16u max. 12 Code Wanneer SWP , 29 april en 6, 13, 20 mei 2015 SWP mei en 3, 10, 17, 24 juni 2015 SWP september en 7, 14, 21, 28 oktober 2015 SWP , 25 november en 2, 9, 16 december

16 1.2 INDIVIDUELE INSCHRIJVINGEN voor DOELGROEPWERKNEMERS BASISCURSUS VOOR ASSISTENT-WERKLEIDERS SST - Vonst vzw Deze opleiding geeft de deelnemers inzicht in de functie van voorman, adjunct, ploegbaas, technisch begeleider of assistent-werkleider. We bekijken hoe deze functie zich verhoudt tot de functie van werkleider/begeleider en wat de basiscompetenties zijn die een assistent-werkleider nodig heeft. Er wordt zeer concreet en praktijkgericht gewerkt. Voor wie? Voor doelgroepwerknemers die doorgegroeid zijn naar een functie met meer operationele verantwoordelijkheid (in het productieproces, in de organisatie van de werkvloer, ) 3 dagen van 9u30 tot 16u30 min max. 15 Code Wanneer Waar SWP , 24 en 31 maart 2015 VVJ Ossenmarkt 3, 2000 Antwerpen SWP november en 1 en 8 december 2015 Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen Wandelweg 11, 8500 Kortrijk 16

17 2. AANBOD VOOR PERSONEEL IN EEN OMKADERINGSFUNCTIE 2.1 OPLEIDINGEN VOOR BEGELEIDERS OP DE WERKVLOER BASISCURSUS BEGELEIDERS OP DE WERKVLOER zonder agogische voorkennis SST Vonst vzw De cursus schetst een eerste beeld van de sector Sociale Werkplaatsen. We gaan dieper in op de specifieke visie van Sociale Werkplaatsen en op de visie op begeleiden. We nemen de belangrijkste aspecten van het beroep begeleider onder de loep, vanuit een zeer praktijkgerichte benadering en met veel ruimte voor ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers. Tijdens de opleiding maak je ook een persoonlijk actieplan op om je functioneren verder te ontwikkelen. NIEUW Deze opleiding bevat nu ook een terugkomdag. De deelnemers gaan na de voorlaatste dag aan de slag met het geleerde en komen enkele weken later terug samen om ervaringen uit te wisselen en oplossingen te zoeken voor problemen die ze tegenkomen. Voor wie? Een must voor beginners, maar ook voor ervaren begeleiders. Deze cursus is opgesteld voor deelnemers zonder agogische voorkennis of zonder opleiding in het begeleiden van mensen. De deelnemers mét een agogische opleiding of voorkennis kunnen ook veel leren uit deze opleiding, maar moeten er rekening mee houden dat een aantal basisbegrippen voor hen al gekende materie zijn. Hoe inschrijven? Je kan tot 6 weken voor de start van de opleiding inschrijven. Deze inschrijvingen verlopen niet via het toekenningsprincipe. Wie eerst inschrijft mag eerst deelnemen, we aanvaarden maximum 4 deelnemers per werkplaats per opleiding (code). 6 dagen van 9u30 tot 16u30 min max. 15 Code Wanneer Waar SWP , 12, 19, 26 maart en 2 april en 7 mei 2015 CC Oratoriënhof Mechelsestraat 111, 3000 Leuven SWP , 28 april en 5, 12, 19 mei en 10 september 2015 Ateljee vzw Vlaamsekaai 10, 9000 Gent SWP mei, 2, 9, 16, 23 juni en 17 september 2015 Genk, exacte locatie nog te bevestigen SWP , 15, 22, 29 september en 6 oktober en 12 november 2015 SWP , 20, 27 oktober en 10, 17 november en 17 december 2015 Huis van de sport Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen Ondernemerscentrum Leiestraat 22, 8500 Kortrijk 17

18 BASISCURSUS BEGELEIDERS OP DE WERKVLOER mét agogische voorkennis SST Vonst vzw De cursus schetst een eerste beeld van de sector Sociale Werkplaatsen. We gaan dieper in op de specifieke visie van Sociale Werkplaatsen en op de visie op begeleiden. We nemen de belangrijkste aspecten van het beroep begeleider onder de loep, vanuit een zeer praktijkgerichte benadering en met veel ruimte voor ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers. Tijdens de opleiding maak je ook een persoonlijk actieplan op om je functioneren verder te ontwikkelen. NIEUW Deze opleiding bevat nu ook een terugkomdag. De deelnemers gaan na de voorlaatste dag aan de slag met het geleerde en komen enkele weken later terug samen om ervaringen uit te wisselen en oplossingen te zoeken voor problemen die ze tegenkomen. Voor wie? Een must voor beginners, maar ook voor ervaren begeleiders. Deze cursus is opgesteld voor deelnemers mét agogische voorkennis of die een sociaal -pedagogische opleiding achter de rug hebben. Van de deelnemers wordt verwacht dat basisbegrippen rond communicatie en mensgerichte benadering gekend zijn. Hoe inschrijven? Je kan tot 6 weken voor de start van de opleiding inschrijven. Deze inschrijvingen verlopen niet via het toekenningsprincipe. Wie eerst inschrijft mag eerst deelnemen, we aanvaarden maximum 4 deelnemers per werkplaats per opleiding (code). 6 dagen van 9u30 tot 16u30 min max. 15 Code Wanneer Waar SWP , 28 april en 5, 12, 19 mei en 10 september 2015 Ondernemerscentrum Leiestraat 22, 8500 Kortrijk SWP , 20, 27 oktober en 10, 17 november en 17 december 2015 De kw Zuiderkempen Heidebloemstraat 93, 2440 Geel 18

19 2.2 VERVOLGCURSUSSEN VOOR BEGELEIDERS COACHINGSVAARDIGHEDEN SST Vonst vzw De cursus heeft tot doel de deelnemers inzicht te verschaffen in de vaardigheden die nodig zijn voor een coachende leiderschapsstijl op de werkvloer en hoe deze de motivatie van de werknemers kan aandrijven of afremmen. Het verschil tussen individuele coaching en een coachende stijl op de werkvloer wordt duidelijk geschetst om dieper in te gaan op de coachende stijl. De verschillende coachingsvaardigheden worden besproken aan de hand van concrete voorbeelden en er wordt met behulp van casussen geoefend om de coachingsvaardigheden in verschillende omstandigheden te oefenen. Voor wie? Begeleiders in sociale werkplaatsen zonder sociaal-pedagogische voorkennis of opleiding die de basiscursus gevolgd hebben. 2 dagen van 9u30 tot 16u30 min max. 15 Code Wanneer Waar SWP februari en 6 maart 2015 Geuzenhuis Kantienberg 9, 9000 Gent 19

20 INDIVIDUEEL COACHEN VAN MEDEWERKERS SST Vonst vzw De cursus heeft tot doel de deelnemers inzicht te verschaffen in de verschillende aspecten van coaching en hoe dit de motivatie van de werknemers kan aandrijven of afremmen. Er wordt vanuit concrete cases gewerkt en gezocht naar manieren om coaching vorm te geven en de motivatie van medewerkers te verhogen of te behouden. Het stellen van coachende vragen in individuele gesprekken wordt geoefend met behulp van rollenspelen en videocoaching (op vrijwillige basis). Voor wie? Begeleiders (of medewerkers sociale dienst) in sociale werkplaatsen die de basiscursus gevolgd hebben en die als opdracht hebben individuele coachingstrajecten met medewerkers (doelgroep) op te zetten en in functie hiervan individuele gesprekken met de medewerker te voeren. De begeleiders dienen de coachingsvaardigheden: luisteren, vragenstellen, feedback geven, rapport maken, ik-boodschappen te beheersen. 2 dagen van 9u30 tot 16u30 min max. 15 Code Wanneer Waar SWP en 8 oktober 2015 Huis van de sport Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen 20

21 OMGAAN MET CONFLICTEN SST Vonst vzw De cursus wil deelnemers inzicht geven in processen die bepalend zijn voor het ontstaan, escaleren en oplossen van conflicten. Via casusbesprekingen en het aanreiken van het model van logische niveaus van Bateson wordt de deelnemer gewapend om conflictsituaties beter de baas te kunnen. Voor wie? De opleiding richt zich tot begeleiders op de werkvloer. Deze opleiding is een vervolg op de basiscursus. Deelnemers worden geacht de basiscursus gevolgd te hebben. 2 dagen van 9u30 tot 16u30 min max. 15 Code Data Waar SWP en 12 maart 2015 CC Oratoriënhof Mechelsestraat 111, 3000 Leuven SWP november en 3 december 2015 Ondernemerscentrum Leiestraat 22, 8500 Kortrijk 21

22 OMGAAN MET EN PREVENTIE VAN AGRESSIE Impuls Agressie is jammer genoeg alomtegenwoordig in onze samenleving. Iedereen komt vandaag wel eens in aanraking met verbale en soms zelfs fysieke agressie. Mensen kunnen agressie uiten vanuit frustratie, als manipulatie of als gevolg van intimidatie. Voorbeelden als Wie denk je wel dat je bent? of Ik wil nu meteen geholpen worden! Herken je deze agressie maar weet je niet hoe je daar best op reageert? Dan kan je veel tips halen uit deze training. We belichten het agressieve gedrag en geven duiding bij factoren waarop je zelf invloed kan hebben. Deze opleiding is gericht op het ontwikkelen en versterken van je vaardigheden om de touwtjes in handen te houden in moeilijke contacten. We besteden ruim tijd aan het inoefenen van de geleerde technieken, onder andere via het werken met rollenspelen. Voor wie? Begeleiders die willen leren omgaan met agressie of meer tips willen over de preventie van agressief gedrag. 2 dagen van 9u tot 16u30 min. 8 max. 14 Code Wanneer Waar SWP en 19 maart 2015 Het Roze Huis Draakplaats 1, 2018 Antwerpen SWP en 30 april 2015 Geuzenhuis Kantienberg 9, 9000 Gent SWP en 13 oktober 2015 Kop Van Kessel-Lo Leuvensestraat 18, 3010 Kessel-Lo 22

23 OMGAAN MET MAATSCHAPPELIJKE KWETSBAARHEID OP DE WERKVLOER Groep Intro Deze opleiding dompelt je onder in wat het is en wat het met je doet: maatschappelijk kwetsbaar zijn. We plaatsen beschuldiging tegenover ontschuldiging. Je oefent de oplossingsgerichte gesprektechniek om gedrag bij te sturen en een persoon te versterken. En, je verzamelt tips en goede praktijkvoorbeelden die jij zelf kan gebruiken in je eigen werkcontext. In deze opleiding is een klein luik rond armoede voorzien, maar we gaan ruimer en bespreken de maatschappelijke kwetsbaarheid in al zijn vormen. Voor wie? Begeleiders van maatschappelijk kwetsbare werknemers die oplossingsgerichte technieken zoeken. 2 dagen van 9u tot 16u30 min. 5 - max. 15 Code Wanneer Waar SWP en 12 mei 2015 KIDZ Dampoort Spitaalpoortstraat 51, 9000 Gent 23

24 INVLOED VAN KANSARMOEDE OP DE WERKVLOER CEDES vzw Werknemers die thuis vechten tegen armoede hebben het moeilijker dan hun collega s, maar ze lopen niet te koop met hun echte problemen. In deze cursus gaan we eens in de (versleten) schoenen van sommige collega s staan. Van daaruit leren we de signalen van armoede herkennen en ontcijferen aan de hand van voorbeelden. Het blijft echter niet bij inleving alleen, we leggen een mogelijke aanpak voor. Geen theoretische praatbarak maar concrete voorstellen die zullen leiden tot een verbetering van het contact met de (kans)arme collega en tot een stappenplan dat je samen mét die collega kan volgen. Het doel van deze aanpak is om zowel zijn/haar arbeidsprestaties te verbeteren als zijn/haar levenssituatie positief te beïnvloeden EN daar op en rond de werkvloer sámen de schouders onder te zetten. CEDES is een organisatie die dagelijks in de armoedesector actief is en de armoedekloof probeert te overbruggen op alle terreinen van het maatschappelijk leven. Voor wie? Begeleiders van kwetsbare werknemers. In deze opleiding gaat het specifiek over het thema kansarmoede. 2 dagen van 9u30 tot 16u30 min. 5 - max. 15 Code Wanneer Waar SWP en 24 maart 2015 Cedes vzw Landsroemlaan 14, 1081 Brussel 24

25 ONDERKENNEN VAN EN OMGAAN MET PSYCHISCHE AANDOENINGEN OP DE WERKVLOER Vormingscentrum Guislain De kans dat je als begeleider op de werkvloer geconfronteerd wordt met medewerkers met een psychische of psychiatrische problematiek is steeds groter. Daarbij kan je denken aan depressief, verward, angstig, ontremd, perfectionistisch, agressief,... gedrag. Een goede aanpak van deze problematiek is essentieel, rekening houdende met het spanningsveld tussen zorg en productie, mens en resultaat. We besteden tijdens de opleiding aandacht aan de verschijningsvormen van verschillende soorten psychiatrisch gedrag. Daarnaast staan jouw rol en vaardigheden bij deze problematiek centraal. Voor wie? Begeleiders die op de werkvloer in aanraking komen met psychische aandoeningen en deze beter willen leren herkennen, of meer inzicht willen in hoe ermee om te gaan. 3 dagen van 9u tot 16u30 min. 5 - max. 15 Code Wanneer Waar SWP , 5 en 12 juni 2015 Het Borrelhuis Witte Nonnenstraat 28, 3500 Hasselt SWP , 2 en 9 oktober 2015 Geuzenhuis Kantienberg 9, 9000 Gent 25

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN 2 Leren is voedsel voor het brein (Cicero) Wellicht moeten we je niet meer overtuigen van het belang van vorming, training en opleiding (VTO). Meer dan ooit hebben

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 1 1. Voorwoord 3 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 3.1. Veiligheidsopleidingen een woordje uitleg 5 3.2. Lezingen

Nadere informatie

Omgaan met lastig gedrag en agressie

Omgaan met lastig gedrag en agressie Sociaal fonds voor de Vlaamse Welzijns en Gezondheidssector kinderopvang Omgaan met lastig gedrag en agressie Vormingsaanbod 2014 Met financiële tussenkomst voor de sector van de Kinderopvang 1 2 Agressie?

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Opleidingen Voorjaar 2014

Opleidingen Voorjaar 2014 Opleidingen Voorjaar 2014 Geef vorm aan je toekomst! Een nieuw voorjaar, een nieuwe kalender met opleidingen. www.dontspoiltheparty.org Jaarlijks gaan miljoenen euro s verloren wanneer mensen een tafel

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen HEALTH & SAFETY Duurzame inzetbaarheid Opleidingen Opleidingskalender 2015 Welzijn www.securex.be/opleidingwelzijn Maatschappelijke fenomenen als stress en vergrijzing zorgen voor meer langdurige afwezigheden.

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Lectoraat Schulden & Incasso Nadja Jungmann, Pauline Calkoen, Julia den Hartogh, Vivian den Hartogh & Peter Wesdorp Inleiding... 3 Werkwijzer

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie