Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE"

Transcriptie

1 Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Stappenplan HARRIE training 1

2 Inleiding Deze trainingsopzet voor de ondersteuning van HARRIE maakt onderdeel uit van de toolbox Autiproof werkt!. Het is opgesteld om uniformiteit te krijgen in de wijze waarop de HARRIE op de werkplek ondersteuning krijgt door een in autisme gespecialiseerde coach. Er is gekozen voor een opzet van een training aan de hand van thema s om de jobcoach de ruimte te bieden eigen invulling te geven aan de training. Deze trainingsopzet biedt een kader waarmee de coach op een methodische wijze de HARRIE kan begeleiden. De HARRIE training biedt de thema s aan die van belang zijn bij het begeleiden van een werknemer met autisme, met als doel om de kennis en vaardigheden van de HARRIE te vergroten. Werkwijze Het uitgangspunt voor de HARRIE training is de behoefte van de desbetreffende HARRIE. De tools uit de toolbox kunnen dienen als basis voor de training. Zijn deze vooraf nog niet ingezet, dan kan dat alsnog tijdens de training. De uitkomsten van de betreffende vragenlijsten vormen de inhoud en diepgang van de HARRIE training. In vijf bijeenkomsten komen de volgende thema s aan bod; 1. Kennis van autisme en de rol van de HARRIE (2 uur) 2. Communicatie (1,5 uur) 3. Werken met de signaallijst (1,25 uur) 4. Werken met de risicoinventarisatie (1,25 uur) 5. Evaluatie en afsluiting (1 uur) De HARRIE staat centraal in de training. In de 2 e bijeenkomst maakt de coach kennis met de communicatie tussen de HARRIE en de collega met autisme. De 3 e bijeenkomst is een driegesprek tussen de HARRIE, zijn collega met autisme en de coach over de signaallijst. In de overige bijeenkomsten is sprake van een 1op1 contact tussen de HARRIE en de coach. De HARRIE heeft hierbij de regie, de coach is faciliterend en ondersteunend. De HARRIE legt zelf zijn bevindingen vast in de daarvoor bestemde tools. De training bestaat uit vijf bijeenkomsten tussen de Harrie en de coach en beslaat een periode van 12 weken. Dit vraagt om een investering van in totaal van zeven contacturen. Tussen de eerste 4 bijeenkomsten zit een periode van 2 weken. De 5 e bijeenkomst wordt 6 weken na de 4 e bijeenkomst gepland. Resultaat 1. De individuele leervragen van HARRIE zijn beantwoord middels een training op maat. 2. De HARRIE maakt gebruik van de tools uit de toolbox. 3. De HARRIE kan zijn collega met autisme zelfstandig ondersteunen. 4. De HARRIE kent zijn rol en weet wanneer hij hulpbronnen (zoals een jobcoach) kan inschakelen. Stappenplan HARRIE training 2

3 Bijeenkomst 1 Autismekennis en rol HARRIE De werkgever of de HARRIE informeert de coach over de ervaringen met de toolbox De coach ontvangt een kopie van de ingevulde formulieren. De HARRIE heeft kennis van autisme De HARRIE heeft kennis van zijn rol als HARRIE De HARRIE weet wat zijn aandachtspunten zijn en heeft deze met de coach geformuleerd voor de volgende bijeenkomsten. Bespreken ingevuld Selectieinstrument HARRIE Film bekijken en bespreken Mondelinge kennisoverdracht 1op1 gesprek Introductie toolbox (informatie over autisme) Selectie instrument HARRIE uit de toolbox DVD Aan de slag met autisme (via de website Autiproof werkt) 2 uur Kennismaken, koffie, tijd voor socialiseren Introductie van het stappenplan HARRIE training Korte uiteenzetting over de algehele doelstelling en de toolbox Bespreken van verwachtingen en doelstellingen van de HARRIE Afbakening rol HARRIE en rol coach Algemene autisme informatie door de coach (o.a. toelichting op introductiefolder toolbox) Samen bekijken en bespreken van de film Aan de slag met autisme (Thema s: communicatie, sociale interactie, plannen / organiseren / fantasie) Vertalen van theorie naar specifieke werksituatie (wat komt de HARRIE tegen in zijn samenwerking met de collega met autisme) Invullen Selectieinstrument HARRIE, of het aanscherpen van de aandachtspunten en het plan van aanpak. Afsluiting: Terugblik deze bijeenkomst Vervolgafspraken vastleggen Stappenplan HARRIE training 3

4 Bijeenkomst 2 Communicatie De coach neemt kennis van de geformuleerde aandachtspunten van de HARRIE over zijn communicatie De HARRIE heeft kennis van de basisregels voor de communicatie met een collega met autisme De HARRIE ontvangt feedback op zijn communicatie met zijn collega met autisme Mondelinge kennisoverdracht Werkplekbezoek Observatie door de coach Feedbackgesprek Selectieinstrument HARRIE uit de toolbox Voorlichtingsmateriaal over communicatie (nog nader concretiseren) 1 uur en deze bijeenkomst bespreken Terugblikken op periode sinds de vorige bijeenkomst: Ervaringen in het contact met de collega met autisme Eventuele aanvullingen op de aandachtspunten van de HARRIE HARRIE is aan het woord, de coach gebruikt bijvoorbeeld de gesprekstechniek LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen) om inzicht te krijgen in de situatie. Informatieoverdracht door de coach over communicatie. De training is gebaseerd op aangepast communiceren met de werknemer met autisme. Denk bij aangepast communiceren bijvoorbeeld aan: Letterlijk nemen van taal Woordkeuze en Stijl Concreet maken Mondeling, schriftelijk, fysiek Zeggen wat je doet, doen wat je zegt Werkplekbezoek, rondleiding door de HARRIE Kort gesprek tussen de HARRIE en de collega met autisme Observatie van communicatie tussen HARRIE en zijn collega Feedback geven op de communicatie van de HARRIE op basis van de observatie en de eerder verstrekte kennis over communicatie. Afsluiting: Terugblik deze bijeenkomst Vervolgafspraken vastleggen Stappenplan HARRIE training 4

5 Bijeenkomst 3 Signaallijst Deze bijeenkomst vindt plaats met de HARRIE én de collega met autisme De coach neemt vooraf kennis van de ingevulde signaallijst (indien aanwezig). De HARRIE en zijn collega met autisme hebben de signalen op de signaallijst geformuleerd De HARRIE en zijn collega met autisme hebben overeenstemming over het plan van aanpak, indien de signalen zich voordoen. De HARRIE en zijn collega met autisme herkennen de relevante signalen in de praktijk De collega met autisme kan de signalen ombuigen, zo nodig met hulp van de HARRIE. Invullen en/of bespreken van de signaallijst autisme Driegesprek tussen de HARRIE, zijn collega met autisme en de coach. Signaallijst 1 uur en 20 minuten van deze bijeenkomst bespreken Terugblikken op periode sinds de vorige bijeenkomst: Ervaringen in de samenwerking tussen de HARRIE en zijn collega met autisme De coach brengt het gesprek tussen de HARRIE en de collega met autisme op gang. De coach bewaakt de tijd en houdt de regie Eventuele problemen worden geparkeerd en de coach maakt een afspraak op een ander moment om daarop in te gaan. Bij acute knelpunten stelt de coach voor om samen prioriteiten te stellen. Introductie signaallijst Herkennen en vastleggen / aanscherpen van signalen op de 6 gebieden uit de signaallijst. Vastleggen / aanscherpen aanpak van signalen Hoe te handelen bij het optreden van een signaal en dit vastleggen Vastleggen wie er ingeschakeld kan worden en wanneer Bespreken van mogelijke hulpbronnen uit het netwerk van de collega met autisme. Afsluiting: Terugblik deze bijeenkomst Vervolgafspraken vastleggen. Stappenplan HARRIE training 5

6 Bijeenkomst 4 Risico Inventarisatie De coach neemt kennis van de ingevulde Risico Inventarisatie (indien aanwezig). De HARRIE heeft kennis van de omgevingsrisico s die het functioneren van zijn collega met autisme nadelig kunnen beïnvloeden De HARRIE heeft een plan van aanpak opgesteld om deze risico s te verminderen, welke hij zal bespreken met zijn werkgever en zijn collega met autisme. Invullen en/of bespreken ingevulde Risico Inventarisatie Zo nodig aanvullend werkplekonderzoek 1op1 gesprek. Risico Inventarisatie 1 uur en 2 deze bijeenkomst bespreken Terugblikken op periode sinds de vorige bijeenkomst: Ervaringen in het contact met de collega met autisme Eventuele aanvullingen op de aandachtspunten van de HARRIE HARRIE is aan het woord, de coach gebruikt bijvoorbeeld de gesprekstechniek LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen) om inzicht te krijgen in de situatie. Introductie Risico Inventarisatie Herkennen en vastleggen / aanscherpen van de risico s op de 4 gebieden uit de risicoinventarisatie. Vastleggen / aanscherpen plan van aanpak Hoe te handelen bij het optreden van risico s Wie kan er ingeschakeld worden Wanneer kan iemand ingeschakeld worden. Afsluiting: Terugblik deze bijeenkomst Aandachtspunten voor de komende periode bespreken Vervolgafspraken vastleggen. Stappenplan HARRIE training 6

7 Bijeenkomst 5 Evaluatie en afsluiting Deze bijeenkomst dient als evaluatie van de voorgaande bijeenkomsten én de rol en taakinvulling van de HARRIE De coach neemt kennis van de gehanteerde tools door de HARRIE, inclusief zijn eerder beschreven plan van aanpak. De HARRIE kan zijn collega met autisme zelfstandig ondersteunen op de werkplek De HARRIE weet wat zijn mogelijkheden en grenzen zijn in het ondersteunen van zijn collega met autisme De HARRIE kan de meerwaarde van de toolbox benoemen De HARRIE is op de hoogte van mogelijke hulpbronnen. Evaluatiegesprek tussen de HARRIE en de coach Vragenlijst Selectieinstrument HARRIE uit de toolbox. 1 uur 20 minuten van deze bijeenkomst bespreken Inventariseren van nieuwe onderwerpen n.a.v. de afgelopen periode. Terugblikken op periode sinds de start van de HARRIE training Nalopen van ingevulde Selectieinstrumenten HARRIE Bijstelling van het plan van aanpak van de HARRIE. Bespreken toolbox Welke tools gebruikt, wat werkt, etc. Zo nodig bespreken van een actueel onderwerp Evaluatie van de samenwerking HARRIE en coach Afsluiting: Terugblik op de deze bijeenkomst en afscheid nemen. Stappenplan HARRIE training 7

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Training Innoveren en Leiding Geven

Training Innoveren en Leiding Geven Training Innoveren en Leiding Geven Ondersteunende training voor het verbeterprogramma Zorg voor Betere Regio Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg Annelies Harps-Timmerman Carolien Smits Jan Jukema Colofon

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Missie Olympiatrainingen:

Missie Olympiatrainingen: Missie Olympiatrainingen: Ik geloof dat mensen leren doordat ze met zichzelf geconfronteerd worden en geïnspireerd raken door anderen. Als ik trainingen geef dan merk ik dat je mensen alleen iets kunt

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN Richtlijn voor psychologen INLEIDING Inleiding De richtlijn Werk en psychische klachten betreft het betrekken van werk en het werksysteem in de behandeling en begeleiding van

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal 1 Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken is een uitgave van Vilans. Tekst: Jeanny Engels,

Nadere informatie