vormingen najaar 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vormingen najaar 2014"

Transcriptie

1 lokale diensteneconomie vormingen najaar 2014 gratis aanbod voor doelgroepwerknemers én omkaderingspersoneel Overtuig jezelf en schrijf in! EEN AANBOD VAN HET VORMINGSFONDS LOKALE DIENSTENECONOMIE i.s.m.

2 INLEIDING Inleiding In kader van het VIA4 richtten sociale partners van PC een sectoraal Vormingsfonds voor de lokale diensteneconomie (LDE) op. De Vlaamse Regering stelt jaarlijks een budget ter beschikking van dat fonds. Deze middelen worden ingezet op: versterking beroepsoverstijgende competenties permanente vorming dienstverlenende activiteiten loopbaanontwikkeling persoonlijke ontwikkelingsplannen implementeren kwaliteitsmodel. Najaarsaanbod 2014 Het Vormingsfonds LDE werkte i.s.m. de Koepel Lokale Diensteneconomie voor het najaar van 2014 opnieuw een collectief aanbod uit. Dit staat open voor alle erkende LDEinitiatieven. Alle doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneelsleden die gesubsidieerd worden in het kader van het decreet lokale diensteneconomie kunnen zich inschrijven voor deze vormingen. Wij hopen dat LDE- medewerkers hun gading vinden in ons aanbod en dat we hen als deelnemer mogen registreren. We kijken al uit naar hun inschrijving! Met vragen kan je terecht bij Mady Decorte Projectverantwoordelijke 02/ Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli 2014

3 INHOUD Inleiding 2 Algemene informatie 4 Wie betaalt wat? 4 Wat als een deelnemer niet aanwezig kan zijn? 4 Wat verwachten we van elke deelnemer? 4 Hoe inschrijven? 4 Doelgroepwerknemers 5 Voor wie? 5 Ons aanbod? 5 Basisopleiding omgaan met klanten 6 Vervolgopleiding omgaan met klanten 8 Basisopleiding werken in een team 10 Vervolgopleiding werken in team 12 Iedereen is anders, hoe daarmee omgaan? 14 Basisopleiding eerste hulp 15 Omgaan met conflicten 17 PC-initiatie 18 VCA-opleiding 19 Omkaderingspersoneel 20 Voor wie? 20 Ons aanbod? 20 Basiscursus begeleider/instructeur LDE 21 Praktijksessie uitdagingen op de werkvloer voor begeleiders in LDE 23 Doorstroomgericht werken: voor coaches in het kader van doorstroming van medewerkers 25 Omgaan met maatschappelijke kwetsbaarheid 27 Functionerings- en evaluatiegesprekken 29 Omgaan met alcohol en drugs op de werkvloer 31 Omgaan met conflicten 32 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli

4 voor doelgroepwerknemers en omkaderingsmedewerkers Algemene informatie Wie betaalt wat? Wij betalen de kostprijs van de opleiding, de syllabus en de locatie. De werkgever betaalt de verplaatsingskosten. Voor in house opleidingen betalen we enkel de kostprijs van de opleiding. Een lokaal moet de werkgever zelf voorzien. Wat als een deelnemer niet aanwezig kan zijn? Deel dit altijd vooraf per mee: Wat verwachten we van elke deelnemer? Buiten de stipte aanwezigheid en medewerking tijdens de opleiding, vult elke deelnemer na de vorming een evaluatieformulier in. De lesgever zorgt daarvoor. Hoe inschrijven? Mail ons een ingevuld inschrijvingsformulier en dit ten laatste 14 dagen voor de start van de gekozen vorming naar Je kan inschrijvingsformulieren ook downloaden: >> Lokale Diensteneconomie Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. 4 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli 2014

5 doelgroepwerknemers Doelgroepwerknemers Algemene informatie Voor wie? Alle doelgroepmedewerkers die gesubsidieerd worden in het kader van het decreet lokale diensteneconomie kunnen zich inschrijven voor de aangeboden vormingen. Ons aanbod? We bieden najaar 2014 volgende formules aan: 1. Een collectief aanbod 2. Financiering van specifieke vormingsbehoefte buiten het collectieve aanbod 3. In house: opleiding uit het collectieve aanbod najaar Een collectief aanbod We organiseren rond negen thema s meer dan 20 vormingen gespreid over de Vlaamse provincies. 2. Financiering van specifieke vormingsbehoefte buiten het collectieve aanbod Heeft je organisatie een specifieke vormingsbehoefte die buiten dit aanbod ligt? Dien een gemotiveerde aanvraag in. Het Vormingsfonds laat je weten of financiering hiervoor kan. 3. In house: opleiding uit het collectieve aanbod najaar 2014 Geïnteresseerd in één van onze vormingen, maar past de datum of de locatie niet? Zijn er binnen jouw organisatie minstens 8 werknemers (van je eigen organisatie of samen met andere organisaties uit de LDE-sector) geïnteresseerd om een opleiding uit ons collectief aanbod te volgen en beschik je over een geschikte locatie? Laat het ons weten. Na onze goedkeuring kan je de opleidingsverstrekker contacteren. De opleiding moet in 2014 plaatsvinden. Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli

6 doelgroepwerknemers omgaan met klanten 18/9 in Gent en in Tielt - 25/9 in Antwerpen Basisopleiding omgaan met klanten Groep INTRO Inhoud Hoe wil je zelf behandeld worden als klant? Door deze vraag te beantwoorden, krijg je inzicht in het belang van klantvriendelijkheid. In deze opleiding onderzoek je wat de betekenis van klantvriendelijkheid is in jouw eigen job. Je leert verschillende types klanten kennen en hoe je het best met deze klanten omgaat. Ook het omgaan met lastige klanten komt aan bod. Zowel verbale als non-verbale communicatie worden tijdens de opleiding behandeld. Je gaat met een heleboel praktische tips naar huis! Doelen: Het belang inzien van klantvriendelijkheid en kunnen omschrijven wat dit inhoudt in de job. Belang hechten aan verzorgd voorkomen bij contact met klanten. Actief leren luisteren naar klanten, kunnen omgaan met feedback/kritiek en weten omgaan met lastige klanten. De kwaliteit van het geleverde werk, de eigen tevredenheid over het geleverde resultaat en die van de omgeving verhogen. Lesgever Groep INTRO vzw is een professionele organisatie voor vorming, leerplichtonderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale economie. Groep INTRO heeft jarenlange ervaring met het geven van opleiding en vorming. Werkvorm Groep INTRO werkt steeds via ervaringsleren en groepsdynamisch werken. We vertrekken vanuit jullie ervaringen om tot de theoretische inzichten over het omgaan met klanten te komen. We passen de nieuwe inzichten meteen ook toe aan de hand van praktische oefeningen (bespreking situaties, stellingen, rollenspelen ). 6 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli 2014

7 Praktisch Duur: 1 dag: 9u00-12u30 en 13u00-16u30 Wanneer Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Donderdag 25 september 2014 Waar Sociaal Huis, Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt Groep INTRO, Antwerpsesteenweg 235, 9040 Gent Roze Huis, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen Aantal deelnemers: We werken in een groep van maximum 12 deelnemers. Op deze manier kan er voldoende interactief en vanuit de praktijk gewerkt worden en is er voldoende ruimte voor oefening. Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli

8 doelgroepwerknemers omgaan met klanten: vervolg 2/10 in Gent en 16/10 in Antwerpen Vervolgopleiding omgaan met klanten Groep INTRO Niet te missen door de deelnemers van de sessies Basisopleiding: omgaan met klanten die plaatsvonden najaar 2013 en voorjaar 2014! Inhoud Deze vervolgopleiding start met een opfrissing van wat je tijdens de opleiding omgaan met klanten zag. Wat is klantvriendelijkheid al weer en waarom is dit belangrijk? Daarnaast is deze opleiding een verdieping van de eerste opleiding met heel wat praktische oefeningen. Belangrijke focus ligt op het omgaan met vragen van klanten. Wanneer is het nodig om grenzen te stellen? Hoe ga je om met klachten van klanten? Hoe kan je hier assertief en beleefd op reageren? Wanneer er nog ruimte is, bekijk je eveneens hoe je een vertrouwensband opbouwt met de klant en hoe je ook aan de telefoon klantvriendelijk kan handelen. Doelen: Het belang inzien van klantvriendelijkheid en klantvriendelijk kunnen handelen. Een vertrouwensband kunnen opbouwen met de klant. Klantvriendelijk telefoneren. Grenzen kunnen stellen aan de wensen van de klant en assertief kunnen handelen wanneer nodig. Op een goede manier omgaan met klachten van klanten. Lesgever Groep INTRO vzw is een professionele organisatie voor vorming, leerplichtonderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale economie. Groep INTRO heeft jarenlange ervaring met het geven van opleiding en vorming. Werkvorm Groep INTRO werkt steeds via ervaringsleren en groepsdynamisch werken. We vertrekken vanuit jullie ervaringen om tot de theoretische inzichten over het omgaan met klanten te komen. We passen de nieuwe inzichten meteen ook toe aan de hand van praktische oefeningen (bespreking situaties, stellingen, rollenspelen ). 8 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli 2014

9 Praktisch Duur: 1 dag: 9u00-12u30 en 13u00-16u30 Wanneer Donderdag 2 oktober 2014 Donderdag 16 oktober 2014 Waar Groep INTRO, Antwerpsesteenweg 235, 9040 Gent Scoutel, Stoomstraat 3-7, 2018 Antwerpen Aantal deelnemers: We werken in een groep van maximum 12 deelnemers. Op deze manier kan er voldoende interactief en vanuit de praktijk gewerkt worden en is er voldoende ruimte voor oefening. Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli

10 doelgroepwerknemers werken in een team 25/9 in Gent Basisopleiding werken in een team Groep INTRO Inhoud Tijdens deze opleiding leer je wat de kenmerken zijn van een goeddraaiend team en hoe je kan samenwerken met anderen. Hoe communiceer je met anderen? Hoe ga je om met feedback die je krijgt? Daarnaast schenken we aandacht aan afspraken en verantwoordelijkheden binnen een team en het combineren van zelfstandig werk en teamwerk. Doelen: Weten wat een team tot een goeddraaiend team maakt. Het belang kennen van afspraken en van afbakening van verantwoordelijkheden. Zelfstandig werken kunnen combineren met werken in team. Het team versterkt zichzelf. De kwaliteit van het geleverde werk, de eigen tevredenheid over het geleverde resultaat en die van de omgeving verhogen. Lesgever Groep INTRO vzw is een professionele organisatie voor vorming, leerplichtonderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale economie. Groep INTRO heeft jarenlange ervaring met het geven van opleiding en vorming. Werkvorm Groep INTRO werkt steeds via ervaringsleren en groepsdynamisch werken. We vertrekken vanuit jullie ervaringen om tot de theoretische inzichten over werken in team te komen. We passen de nieuwe inzichten meteen ook toe aan de hand van praktische oefeningen (bespreking situaties, stellingen, rollenspelen ). 10 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli 2014

11 Praktisch Duur: 1 dag: 9u00-12u30 en 13u00-16u30 Wanneer Donderdag 25 september 2014 Waar Groep INTRO, Antwerpsesteenweg 235, 9040 Gent Aantal deelnemers: We werken in een groep van maximum 12 deelnemers. Op deze manier kan er voldoende interactief en vanuit de praktijk gewerkt worden en is er voldoende ruimte voor oefening. Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli

12 doelgroepwerknemers werken in team: vervolg 23/9 in Mechelen Vervolgopleiding werken in team Groep INTRO Niet te missen door de deelnemers van de sessies Basisopleiding: werken in een team die plaatsvonden najaar 2013 en voorjaar 2014! Inhoud Deze vervolgopleiding start met een opfrissing van wat je tijdens de opleiding werken in team zag. Wat maakt een team nu juist weer een goeddraaiend team? Daarnaast is deze opleiding een verdieping van de eerste opleiding. We gaan in op de verschillende rollen die worden opgenomen in een team. Je leert jouw eigen teamkwaliteiten en plaats binnen het team kennen. Je ontdekt welke invloed je hebt op anderen in het team. Doelen: Weten wat een team tot een goeddraaiend team maakt. De verschillende rollen kennen die je kan opnemen in een team. De eigen teamkwaliteiten kennen. De plaats kennen die je inneemt in een team. Een opdracht kunnen uitvoeren in een team. Lesgever Groep INTRO vzw is een professionele organisatie voor vorming, leerplichtonderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale economie. Groep INTRO heeft jarenlange ervaring met het geven van opleiding en vorming. Werkvorm Groep INTRO werkt steeds via ervaringsleren en groepsdynamisch werken. We vertrekken vanuit jullie ervaringen om tot de theoretische inzichten over werken in team te komen. We passen de nieuwe inzichten meteen ook toe aan de hand van praktische oefeningen (bespreking situaties, stellingen, rollenspelen ). 12 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli 2014

13 Praktisch Duur: 1 dag: 9u00-12u30 en 13u00-16u30 Wanneer Dinsdag 23 september 2014 Waar Groep INTRO, Onze-Lieve-Vrouwestraat 52, 2800 Mechelen Aantal deelnemers: We werken in een groep van maximum 12 deelnemers. Op deze manier kan er voldoende interactief en vanuit de praktijk gewerkt worden en is er voldoende ruimte voor oefening. Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli

14 doelgroepwerknemers omgaan met diversiteit 23/10 in Mechelen en 30/10 in Gent Iedereen is anders, hoe daarmee omgaan? Agora Inhoud We worden hoe langer hoe meer geconfronteerd met een groter wordende diversiteit bij de klanten, bij de collega s, in de maatschappij in het algemeen. Hoe ga je hiermee om? In hoeverre spelen je eigen ideeën mee in jouw omgang met anderen? Heeft dit invloed op jouw communicatie en in jouw gedrag? Welke ervaringen hebben je collega s en hoe gaan zij ermee om? Werkvorm In deze vorming onderzoeken we onze eigen houding en gaan we op zoek naar veel concrete tips en aandachtspunten in het omgaan met diversiteit. En vooral, we gaan dit ook inoefenen. Praktisch Duur: 1 dag: 9u00-12u30 en 13u00-16u00 Wanneer Donderdag 23 oktober 2014 Donderdag 30 oktober 2014 Waar Jeugdherberg De Zandpoort, Zandpoortvest 70, 2800 Mechelen Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent Aantal deelnemers: We werken in een groep van maximum 14 deelnemers. 14 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli 2014

15 doelgroepwerknemers EHBO gaat in elke provincie door Basisopleiding eerste hulp Rode Kruis De opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten als Eerste Hulp voor Aangeduide Personen. Inhoud Deze zes uur durende opleiding geeft de basiskennis mee om op een verantwoorde manier de eerstehulpverlening toe te passen, met volgende onderwerpen: Vier stappen in eerste hulp Bewusteloosheid Verslikking Ademhalingsstilstand Huidwonden, brandwonden, Letsels aan botten, spieren en gewrichten, vergiftiging Inhoud van de verbandkoffer Pijn aan de borstkas/beroerte, De deelnemers krijgen het handboek Eerste hulp in 4 stappen. Lesgevers De lesgevers geven eveneens opleidingen en bijscholingen bedrijfseerstehulp en hebben een medische en/of pedagogische opleiding genoten. Werkvorm Tijdens het lesgeven wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. De les is duidelijk gestructureerd in een powerpoint. Er worden echter ook opdrachten/oefeningen voorzien voor de cursisten. Ook didactisch materiaal zoals zwachtels en dergelijke worden gebruikt tijdens de les. De lesgever gaat ook in op de praktijkervaringen van de cursisten. Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli

16 Praktisch Duur: 1 dag: 9u00-15u30 Wanneer Dinsdag 16 september 2014 Vrijdag 19 september 2014 Vrijdag 3 oktober 2014 Woensdag 22 oktober 2014 Woensdag 5 november 2014 Waar Rode Kruislokaal Provinciale Zetel West-Vlaanderen, Dirk Martensstraat 11, 8200 St.Andries-Brugge Rode Kruislokaal Provinciale Zetel Limburg, Boomkensstraat 303, 3500 Hasselt Rode Kruislokaal Provinciale Zetel Oost-Vlaanderen, Ottergemsesteenweg 426, 9000 Gent - Zaal Schelde (1e verdieping) Rode Kruislokaal Provinciale Zetel Vlaams-Brabant, Herestraat 49/BTC, 3000 Leuven - Zaal Menselijkheid Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen Aantal deelnemers: maximum 12 deelnemers per sessie. 16 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli 2014

17 doelgroepwerknemers omgaan met conflicten najaar 2014: 2 maal georganiseerd Omgaan met conflicten Kwadraet Inhoud Hou jij van je werk, maar is het samenwerken met collega s soms lastig? Bots je wel eens met je collega s, met je begeleider of je baas? Maakt dit je bang, boos of machteloos? Hou je van je werk maar is het samenwerken al eens niet gemakkelijk? Wanneer kan jij al goed om met een conflict of meningsverschil? Hoe kan je nog beter met je collega s praten? Een fijne samenwerking met respect voor elkaar. Tijdens deze vorming zoeken we uit hoe jij daar mee voor kan zorgen. We gaan aan de slag met waar jij tegenaan loopt en de verhalen uit jouw praktijk. Doelen Je krijgt zicht op hoe en waarom conflicten tot stand komen en welke rol je daar zelf in speelt. Je leert om conflicten vanuit verschillende perspectieven te zien. Je oefent je vaardigheden die belangrijk zijn bij conflicthantering: luisteren, feedback geven, omgaan met emoties. Praktisch Duur: 1 dag Wanneer Meer info: eind augustus Meer info: eind augustus Waar Leuven Vermoedelijk Tielt Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli

18 doelgroepwerknemers pc-initiatie in Gent en in Hasselt PC-initiatie Educo Inhoud Wat je van deze cursus mag verwachten, delen we je mee in augustus. Werkvorm Iedere deelnemer beschikt over een computer. Praktisch Duur: 1 dag: 9u00-12u15 en 13u00-16u15 Wanneer Meer info: eind augustus Meer info: eind augustus Waar Educo-Gent, Koning Albertlaan 27, 9000 Gent Educo-Hasselt, Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt Aantal deelnemers: De maximale groepsgrootte: 15 in Educo-Gent en 12 in Educo-Hasselt. 18 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli 2014

19 doelgroepwerknemers vca- opleiding 5 maal aangeboden VCA-opleiding Programma en de andere informatie over deze opleiding volgt eind augustus. Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli

20 omkaderingspersoneel Omkaderingspersoneel Algemene informatie Voor wie? Alle omkaderingspersoneelsleden die gesubsidieerd worden in het kader van het decreet lokale diensteneconomie kunnen zich inschrijven voor de aangeboden vormingen. Ons aanbod? We bieden je najaar 2014 volgende formules aan: 1. een collectief aanbod 2. financiering van specifieke vormingsbehoefte buiten het collectieve aanbod 3. in house: opleiding uit het collectieve aanbod najaar een collectief aanbod We organiseren rond zeven thema s 15 vormingen gespreid over de Vlaamse provincies. 1. Financiering van specifieke vormingsbehoefte buiten het collectieve aanbod Heeft je organisatie een specifieke vormingsbehoefte die buiten dit aanbod ligt? Dien een gemotiveerde aanvraag in. Het Vormingsfonds laat je weten of financiering hiervoor kan. 2. In house: opleiding uit het collectieve aanbod najaar 2014 Geïnteresseerd in één van onze vormingen, maar past de datum of de locatie niet? Zijn er binnen jouw organisatie minstens 8 werknemers (van je eigen organisatie of samen met andere organisaties uit de LDE-sector) geïnteresseerd om een opleiding uit ons collectief aanbod te volgen en beschik je over een geschikte locatie? Laat het ons weten. Na onze goedkeuring kan je de opleidingsverstrekker contacteren. De opleiding moet in 2014 plaatsvinden. 20 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli 2014

21 omkaderingspersoneel Basiscursus begeleider/instructeur 4-daagse cursus in Brussel Basiscursus begeleider/instructeur LDE VONST vzw Deze cursus is een absolute aanrader voor startende begeleiders maar ook voor wie al langer in dienst is en graag wil uitwisselen met collega s uit andere organisaties. Inhoud In deze opleiding leer je de belangrijkste aspecten van het beroep begeleider/instructeur kennen: Wat is lokale diensteneconomie precies? Wie zijn de mensen die je als begeleider/instructeur of ploegleider aan het werk zet? Wat zijn hun eigenheden? Hoe kan je het best met hen omgaan? Wat zijn je taken en rollen als begeleider/instructeur? Wat is begeleiden op de werkvloer precies? Maak kennis met vier grondvormen van begeleiden: - Werkplezier creëren - Groei en doorstroming mogelijk maken - Kwaliteit van het werk garanderen - Functioneren als deel van de organisatie Maak kennis met verschillende leiderschapsstijlen. Leer jezelf kennen vanuit je functie en kom tot je eigen actieplan voor verdere professionalisering. Lesgever Vzw VONST is een team van trainers en consultants met hun roots in de sociale economie. Vanuit passie voor sociale economie, groei en ontwikkeling voorzien ze een brede waaier aan trainingen, procesbegeleiding en coaching voor zowel omkadering als medewerkers binnen de sociale economie. Gesteund door jarenlange praktijkervaring werken ze rond thema s als begeleiden van medewerkers en teams, personeelsmanagement en loopbaanbegeleiding (doorstroombegeleiding), werkvloerorganisatie en stresshantering. Vzw VONST zorgt dan ook voor een vertaling van theoretische inzichten naar opleidingspakketten waar eenvoud, duidelijkheid en praktijkgerichtheid centraal staan. Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli

22 Jan Ghijselen is de lesgever voor de basiscursus. Trainer/consultant/coach Licentiaat sociologie (UGent) Geaggregeerde in het onderwijs (UGent) Bijscholingen: Postgraduaat management social profit/kmo excellence Vlerick 15 jaar ervaring als algemeen directeur in sociale economiebedrijf 22 jaar actief in opleiding en tewerkstelling kansengroepen Werkvorm Maak kennis met tal van handvaten die je helpen om de medewerkers professioneel te begeleiden. Maak kennis met functiegenoten en wissel leerrijke ervaringen uit. Praktisch Duur: 4 dagen: 9u00-16u00 Wanneer Dinsdag 18 en 25 november, 2 en 9 december 2014 Waar Gemeenschapscentrum De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek Aantal deelnemers: We werken in een groep van maximum 15 deelnemers. 22 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli 2014

23 omkaderingspersoneel Praktijksessie uitdagingen op de werkvloer 24/10 in Brussel Praktijksessie uitdagingen op de werkvloer voor begeleiders in LDE VONST vzw Inhoud Een medewerker die er de kantjes van af loopt? Een medewerker die vraagt om meer uitdaging? Een medewerker die volgens jou meer kan maar dit om een of andere reden niet doet? Een medewerker die beslag legt op je team?. Lesgever Vzw VONST is een team van trainers en consultants met hun roots in de sociale economie. Vanuit passie voor sociale economie, groei en ontwikkeling voorzien ze een brede waaier aan trainingen, procesbegeleiding en coaching voor zowel omkadering als medewerkers binnen de sociale economie. Gesteund door jarenlange praktijkervaring werken ze rond thema s als begeleiden van medewerkers en teams, personeelsmanagement en loopbaanbegeleiding (doorstroombegeleiding), werkvloerorganisatie en stresshantering. Vzw VONST zorgt dan ook voor een vertaling van theoretische inzichten naar opleidingspakketten waar eenvoud, duidelijkheid en praktijkgerichtheid centraal staan. Greet Vanparys is de lesgever voor deze praktijksessie Trainer/consultant/coach Licentiate pedagogische wetenschappen, specialisatie agogiek (Ugent) Geaggregeerde in het onderwijs (UGent) Bijscholingen: - Werken met groepen in organisaties - Emotioneel lichaamswerk - Projectmanagement - Coachen - Begeleiden van intervisie - Oplossingsgericht werken 12 jaar werkzaam in de sociale economie als VTO verantwoordelijke 18 jaar als trainer met verschillende doelgroepen Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli

24 Werkvorm Laat u inspireren door collega-begeleiders en ga vanuit eigen concrete situaties mee op zoek naar succesvolle, creatieve of misschien wel ongewone manieren om de vele uitdagingen waar je als begeleider voor staat het hoofd te bieden. Deze dag staat volledig in het teken van praktijkuitwisseling professioneel begeleid door een ervaren intervisor. Praktisch Duur: 1 dag: 9u00-16u00 Wanneer Vrijdag 24 oktober 2014 Waar Gemeenschapscentrum De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek Aantal deelnemers: We werken in een groep van maximum 15 deelnemers. 24 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli 2014

25 omkaderingspersoneel Doorstroomgericht werken 2-daagse vorming in Tielt Doorstroomgericht werken: voor coaches in het kader van doorstroming van medewerkers VONST vzw Inhoud Met het nieuwe decreet lokale diensteneconomie wordt doorstroming heel erg belangrijk. Hoe pak je dat als coach aan? Hoe kan je de medewerkers stap voor stap begeleiden in het intensieve proces van doorstroomgericht werken? In deze opleiding leer je het persoonlijk ontwikkelingsplan inzetten als doorstromingsinstrument en leer je hoe je het doorstroomtraject van de medewerker maximaal kan ondersteunen. In deze opleiding wordt er rond concrete doorstroomtrajecten van de eigen medewerkers gewerkt: Welk loopbaanperspectief heeft de medewerker? Wat zijn de doorstroommogelijkheden? Welke jobs zijn er en is er een match tussen de vereisten en de competenties, talenten en wensen van de medewerkers? Welke stappen in het doorstroomtraject kunnen gezet worden? Hoe kan de organisatie het doorstroomtraject ondersteunen? Kennis van wat POP s, competenties en talenten zijn wordt verwacht. Lesgever Vzw VONST is een team van trainers en consultants met hun roots in de sociale economie. Vanuit passie voor sociale economie, groei en ontwikkeling voorzien ze een brede waaier aan trainingen, procesbegeleiding en coaching voor zowel omkadering als medewerkers binnen de sociale economie. Gesteund door jarenlange praktijkervaring werken ze rond thema s als begeleiden van medewerkers en teams, personeelsmanagement en loopbaanbegeleiding (doorstroombegeleiding), werkvloerorganisatie en stresshantering. Vzw VONST zorgt dan ook voor een vertaling van theoretische inzichten naar opleidingspakketten waar eenvoud, duidelijkheid en praktijkgerichtheid centraal staan. Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli

26 Greet Vanparys is de lesgever voor deze praktijksessie Trainer/consultant/coach Licentiate pedagogische wetenschappen, specialisatie agogiek (Ugent) Geaggregeerde in het onderwijs (UGent) Bijscholingen: - Werken met groepen in organisaties - Emotioneel lichaamswerk - Projectmanagement - Coachen - Begeleiden van intervisie - Oplossingsgericht werken 12 jaar werkzaam in de sociale economie als VTO verantwoordelijke 18 jaar als trainer met verschillende doelgroepen Praktisch Duur: 2 dagen: 9u00-16u00 Wanneer Vrijdag 26 september en 3 oktober 2014 Vrijdag 21 november en 28 november 2014 Waar Jeugdherberg De Zandpoort, Zandpoortvest 70, 2800 Mechelen Cultuurcentrum Gildhof, Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt (zaal Hoste) Aantal deelnemers: We werken in een groep van maximum 15 deelnemers. 26 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli 2014

27 omkaderingspersoneel omgaan met maatschappelijke kwetsbaarheid tweedaagse vorming op 4 locaties Omgaan met maatschappelijke kwetsbaarheid Groep INTRO Inhoud Wat is maatschappelijke kwetsbaarheid en wat zijn de gevolgen hiervan op de werkvloer? In deze tweedaagse opleiding krijg je inzicht in verschillende soorten kwetsbaarheid en armoede. We bouwen de opleiding op vanuit de vragen en behoeften van de deelnemers. Hiervoor werken we vanuit cases die zich voordoen op jullie eigen werkvloer. Hoe kan je (beter) omgaan met de kwetsbaarheid van deze persoon/ personen? Hoe kan je empowerend of versterkend te werk gaan met deze personen? Doelen: Weten wat maatschappelijke kwetsbaarheid is en de gevolgen kennen van maatschappelijke kwetsbaarheid op de werkvloer. De maatschappelijke kwetsbaarheid bij de werknemers op hun werkvloer zien en kunnen benoemen en kunnen uitleggen op basis waarvan je dat hebt vastgesteld. Minstens drie verschillende soorten kwetsbaarheid en armoede kennen. Inzicht krijgen in wat een ontschuldigingsproces betekent. Inzicht krijgen in het wantrouwen dat mensen uit generatiearmoede hebben. Minimum één case bespreken die zich voordoet op de eigen werkvloer om te leren beter om te gaan met de kwetsbaarheid van de betreffende persoon/personen. Empowerend/versterkend te werk kunnen gaan met een maatschappelijk kwetsbaar persoon. Lesgever Groep INTRO vzw is een professionele organisatie voor vorming, leerplichtonderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale economie. Groep INTRO heeft jarenlange ervaring met het opleiden, begeleiden en vormen van deelnemers in een maatschappelijk kwetsbare positie. Deze ervaringen zetten we volop in in deze opleiding. Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli

28 Werkvorm Groep INTRO werkt steeds via ervaringsleren en groepsdynamisch werken. We vertrekken vanuit jullie ervaringen om tot de theoretische inzichten over maatschappelijke kwetsbaarheid te komen. We passen de nieuwe inzichten meteen ook toe op concrete situaties die zich voordoen op jullie eigen werkvloer. Zo leren jullie van elkaars cases. We verzamelen ook allerlei tips van elkaar op een tipkaart. Praktisch Duur: 2 dagen (9u00-12u30 en 13u00-16u30) Wanneer Woensdag 8 en 15 oktober 2014 Dinsdag 21 en 28 oktober 2014 Donderdag 6 en vrijdag 21 november 2014 Waar Groep INTRO, Antwerpsesteenweg 235, 9040 Gent Het Roze Huis, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen Groep INTRO, Sint-Martensbergstraat 34, 3600 Genk Aantal deelnemers: We werken in een groep van maximum 12 deelnemers. Op deze manier kan er voldoende interactief en vanuit de praktijk gewerkt worden en is er voldoende ruimte voor oefening. 28 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli 2014

29 omkaderingspersoneel Functionerings- en evaluatiegesprekken 30/9 in Hasselt; 9/10 in Kessel-lo, 24/11 in Antwerpen en 12/12 in Roeselare Functionerings- en evaluatiegesprekken Vokans Inhoud Deze interactieve en ervaringsgerichte training geeft jou praktische handvaten om je te voeren functioneringsgesprekken vaardig(er) aan te pakken. Aan het einde van deze training beschik je over een praktisch draaiboek en heb je essentiële gesprekstechnieken ingeoefend! We zetten je op weg in het hanteren van de juiste gespreksstructuur en gesprekstechnieken. Wat is een functioneringsgesprek? Inhoud Doel van een functioneringsgesprek Kenmerken van een functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken en evaluatie/beoordelingsgesprekken: correlatie tussen beiden? Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij de implementatie van functioneringsgesprekken? Het voeren van functioneringsgesprekken. Draaiboek en voorbereiding Structuur van het gesprek inoefenen De juiste sfeer creëren Do s en don ts Essentiële gesprekstechnieken geïntegreerd: LSD : (actief) Luisteren Samenvatten Doorvragen Feedback geven en krijgen Ik boodschappen Complimenteren Opmaak van persoonlijk stappenplan voor toekomstige functionerings- en evaluatiegesprekken. Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie juli

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

Inleiding. Vormingen SF VOHI voorjaar 2015 1

Inleiding. Vormingen SF VOHI voorjaar 2015 1 Inleiding Het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen (Sociaal Fonds VOHI) is een fonds voor bestaanszekerheid. Vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN 2 Leren is voedsel voor het brein (Cicero) Wellicht moeten we je niet meer overtuigen van het belang van vorming, training en opleiding (VTO). Meer dan ooit hebben

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

ondersteuningstrajecten

ondersteuningstrajecten Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T. 02-211 55 00 F. 02-211 56 00 www.diverscity.be sectorconsulenten@diverscity.be Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid ondersteuningstrajecten

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 1 1. Voorwoord 3 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 3.1. Veiligheidsopleidingen een woordje uitleg 5 3.2. Lezingen

Nadere informatie

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Voor wie Deze opleidingen richten zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken, die zich verder willen ontwikkelen

Nadere informatie

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 Zet u zich al in als vrijwilliger? Dan kunt u gratis deelnemen aan interessante en inspirerende trainingen, workshops en bijeenkomsten. Deze worden verzorgd

Nadere informatie

Omgaan met lastig gedrag en agressie

Omgaan met lastig gedrag en agressie Sociaal fonds voor de Vlaamse Welzijns en Gezondheidssector kinderopvang Omgaan met lastig gedrag en agressie Vormingsaanbod 2014 Met financiële tussenkomst voor de sector van de Kinderopvang 1 2 Agressie?

Nadere informatie

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren Najaarsprogramma 2007 CNV Opleiding & Training Een leven lang leren is kansen creëren Een leven lang leren is kansen creëren Voor u ligt het vernieuwde najaarsprogramma 2007 van CNV Opleiding & Training.

Nadere informatie

Opleidingen Voorjaar 2014

Opleidingen Voorjaar 2014 Opleidingen Voorjaar 2014 Geef vorm aan je toekomst! Een nieuw voorjaar, een nieuwe kalender met opleidingen. www.dontspoiltheparty.org Jaarlijks gaan miljoenen euro s verloren wanneer mensen een tafel

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Algemeen vormingsaanbod. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Algemeen vormingsaanbod. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Algemeen vormingsaanbod Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Algemeen vormingsaanbod 3 1.1 Intervisie leidinggevenden 3 1.2 Duidelijk schrijven voor het web 5 1.3

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional Voorwoord Met deze brochure stellen we graag het nascholingsaanbod 2014-2015 van de Vrije- CLB-Koepel vzw in de kijker. Met onze nascholing willen we jou als CLB-medewerker ondersteunen in je opdracht.

Nadere informatie

Quadrant Academy 2014

Quadrant Academy 2014 Quadrant Advies Quadrant Academy 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het Nieuwe Werken van de ondersteuning 2.1 Adieu Secretaresse, Hello Assistant 3 3. Digitale technologieën ter ondersteuning van je

Nadere informatie

2013-2014. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.

2013-2014. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov. 2013-2014 Nascholingsaanbod voor leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.be Inhoud Doelgroep... 3 Inschrijvingen... 3 Vormingsfonds

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie