EASI2010 Rekencentrum Hardware his/ict

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EASI2010 Rekencentrum Hardware his/ict"

Transcriptie

1 ubr his EASI2010 Rekencentrum Hardware his/ict

2 Over HIS/ICT HIS/ICT, onderdeel van UBR HIS beheert momenteel verschillende Rijksbrede ICT-contracten met een gezamenlijke contractwaarde van ongeveer 2 miljard euro. De contracten zoals OT2010, EASI2010 en IASA2011, hebben onder meer betrekking op telecomdiensten, ICThardware en bijbehorende dienstverlening en ICT-adviesdiensten. HIS/ICT vormt als strategisch contractbeheerder de intermediair tussen door het Rijk gecontracteerde leveranciers en de overheidsorganisaties die van hun diensten gebruik maken. HIS/ICT: ondersteunt de (eind)gebruikers van de contracten (deelnemersondersteuning) monitort de prestaties van de gecontracteerde leveranciers (leveranciersmanagement) bewaakt contractuele kaders (contractmanagement) is een strategisch adviseur voor zijn opdrachtgevers. fungeert als escalatiepunt OVER EASI2010 Met EASI2010 is een tweede reeks gezamenlijke aanbestedingen afgerond van ICT-middelen. Meer nog dan in de vorige EASI-aanbesteding (EASI2007) is verdergaande ICT-standaardisering beoogd. Naast financiële voordelen zijn een grote mate van afstemming en doelmatigheid nagestreefd. EASI2010 valt uiteen in zeven clusters: 1. Accessoires Categorieën van overige ICT-apparatuur en middelen; 2. Afdrukdiensten Multifunctionele printers en netwerkprinters voor lage en middelgrote volumes; ubr his EASI2010 Rekencentrum Hardware 1

3 3. Managed Services Rekencentrumdiensten bestaande uit opslagcapaciteit, verwerkingscapaciteit, netwerkcapaciteit en aanvullende infrastructuurdiensten. Deze overeenkomst wordt beheerd door Logius; 4. Plotters Grootformaatprinters; 5. Rekencentrum Hardware Verwerkingscapaciteit, opslagcapaciteit, netwerken, system integrator diensten, overige gerelateerde producten en diensten; 6. Webhosting Verzorgen van hosting faciliteiten voor publieke websites van de rijksoverheid; 7. Werkplekken Desktops, laptops, monitoren, zero clients, thin clients en gerelateerde dienstverlening. Clusterkeuze Bij een behoefte aan ICT-middelen staan bovenstaande reeks clusters uit EASI2010 ter beschikking. Uiteraard is het van belang eerst te controleren aan welke clusters uw organisatie deelnemer is. Op basis van uw behoefte selecteert u het juiste cluster. Hiervoor staan niet alleen het contract, maar ook onze informatieboekjes ter beschikking. Toch kan het voorkomen dat het door u benodigde ICT-middel niet precies in een van de clusters valt. In dat geval kunt u dit voorleggen aan HIS/ICT. 2 EASI2010 Rekencentrum Hardware

4 Looptijd van de raamovereenkomst Op 31 juli 2012 is de raamovereenkomst EASI2010 Rekencentrum Hardware met vier leveranciers afgesloten, te weten PQR, Protinus IT, de combinatie SCH Nederland & Telindus-ISIT en Scholten Awater. Deze raamovereenkomst (in het vervolg: ROK) heeft een initiële looptijd van twee jaar, met een verlengingsoptie van maximaal tweemaal twaalf maanden. Indien maximaal gebruik gemaakt wordt van alle verlengingen, eindigt de overeenkomst uiterlijk op 31 juli Scope van de ROK De scope van de ROK is op te splitsen in producten en diensten. Producten De reikwijdte van het cluster Rekencentrum Hardware beperkt zich tot de volgende producten of combinaties van deze producten: ubr his Tabel 2 Categorie Opslagsystemen SAN switches Tape robots Toelichting Een opslagsysteem slaat digitale data op en kan digitale data beschikbaar stellen. Een opslagsysteem is door middel van een architectuur (bijv. SAN of iscsi) gekoppeld aan de server infrastructuur. Redundantie in een opslagsysteem is mogelijk, waardoor in geval van uitval van een onderdeel, dit niet leidt tot onbeschikbaarheid. Daarnaast is een opslagsysteem flexibel uitbreidbaar. Een SAN switch koppelt servers en opslagsystemen op een zodanige manier dat het voor het besturingssysteem lijkt alsof het opslagsysteem direct is aangesloten. SAN switches bieden de mogelijkheid om meerdere paths te gebruiken, waardoor in geval van uitval van één SAN switch dit niet leidt tot onbeschikbaarheid van het opslagsysteem. Een tape robot-systeem slaat periodiek digitale data op een tape op. Doel is het veiligstellen van de data, zodat bij verlies van data op het opslagsysteem, deze teruggeplaatst kan worden. Aanvullend kan een tape robot-systeem ook het archiveren van data als doel hebben. Een tape robot-systeem EASI2010 Rekencentrum Hardware 3

5 Categorie Servers Netwerken Toelichting kan meerdere lees- en schrijfeenheden bevatten en een systeem, waardoor tapes automatisch gewisseld kunnen worden. De software die nodig is om een back-up te maken of te archiveren, maakt ook onderdeel uit van deze categorie tape robots. Een server is een computer die centrale rekencapaciteit beschikbaar stelt aan clients of andere servers en kent verschillende verschijningsvormen waaronder Rack- en Towermodel-servers en Blade servers, inclusief bijbehorende enclosures en daarbij behorende switches. Daarnaast wordt door middel van een virtualisatielaag steeds vaker een bare metal server onderverdeeld in meerdere virtuele servers. De software die dit mogelijk maakt, vormt een onderdeel van de categorie servers. Hieronder valt de volgende apparatuur: - Ethernet switches; Een switch is een apparaat dat segmenten van een computernetwerk met elkaar verbindt. Frames worden op basis van hun adressering van het ene naar het andere segment verzonden. De volgende typen ethernet switches zijn minimaal beschikbaar: - Access ethernet switches; - Core ethernet switches. - Routers; Een router is een apparaat dat twee of meer verschillende computernetwerken met elkaar verbindt. Datapakketten worden op basis van hun adressering van het ene naar het andere netwerk verzonden, bijvoorbeeld tussen internet en een bedrijfsnetwerk. - Wifi-access points; Een Wifi-access Point is een apparaat waarmee een draadloos Ethernet segment kan worden gerealiseerd. - Encryptiesystemen; Een encryptiesysteem is een apparaat dat in staat is data op meerdere beveiligingsniveaus te versleutelen. - Firewalls. Een firewall is een apparaat dat zich bevindt tussen twee of meer netwerken en bepaalt welk ingaand en uitgaand verkeer tussen deze netwerken is toegestaan. Op basis van bepaalde criteria wordt toegang tot deze netwerken al dan niet toegestaan. 4 EASI2010 Rekencentrum Hardware

6 Ook tot de reikwijdte van dit cluster behoort: - het leveren van uitbreidingen en vervangingen op producten van de Installed Base bij de deelnemers, voor zover het is toegestaan het voorgaande te bestellen op basis van de aanbestedingsrichtlijnen; - systeemsoftware en beheersoftware die betrekking heeft op producten of een combinatie van producten binnen de genoemde categorieën die geleverd zijn binnen EASI2010 en die specifiek bedoeld is voor de geleverde merken; - software bedoeld voor het maken van back-ups; - software bedoeld voor servervirtualisatie. Diensten Voor alle in Tabel 2 vermelde categorieën kunnen System Integrator Diensten worden afgenomen. Dit houdt o.a. in: aangeboden producten bedrijfsklaar opleveren in een enterprise omgeving, en onderhoud en support daarop uitvoeren. De leverancier is daarnaast, op aangeven van de deelnemer, verplicht om onderhoud en support uit te voeren op de producten van de Installed Base die al in gebruik zijn bij de deelnemers. De deelnemers zijn verplicht om de hardware aan te schaffen binnen de ROK. Die verplichting geldt niet voor onderhoud en support: de deelnemers kunnen onderhoud en support bij een ROK-leverancier afnemen, maar ook bij andere leveranciers. En ze kunnen het onderhoud en support uiteraard ook zelf uitvoeren. Reparatieservice en onderhoud Hieronder zijn de vormen van reparatieservice en onderhoud aangegeven binnen EASI2010: ubr his EASI2010 Rekencentrum Hardware 5

7 Tabel 3 Type service Omschrijving Duur Verlengde standaardgarantie Pickup & Return Next-Business- Day response Onderhoud op basis van 24*7, 4 uur response Onderhoud op basis van 24*7, 6 uur time-to-fix Maatwerkonderhoud Hier geldt 3 jaar garantie. Hierbij geldt als uitgangspunt, dat leverancier defecte producten binnen twee werkdagen bij de deelnemer ophaalt en een week later gerepareerd, dan wel vervangen door een goed werkend exemplaar met dezelfde specificaties, terugbezorgt bij de deelnemer. Hierbij geldt als uitgangspunt, dat leverancier bij defecte producten binnen één werkdag op locatie van de deelnemer start met de reparatie. Een ter zake kundige specialist van leverancier arriveert met afdoende reparatie/ vervangingsmiddelen -en afhankelijk van de overeengekomen responsetijd binnen 4 uur na een storingsmelding door de deelnemer- op de locatie van de deelnemer, om defecte producten te repareren, dan wel te vervangen door goedwerkende identieke apparatuur. Reparatie dient plaats te vinden binnen 3 dagen. Time-to-fix betekent dat binnen 6 uur het product hardware-matig weer operationeel is dan wel vervangen voor een identiek exemplaar eventueel door hergebruik van nog werkende componenten. De defecte apparatuur wordt meegenomen door de monteur. Het nieuwe product blijft de definitieve apparatuur indien de deelnemer dit wenst. Het is dan niet mogelijk op een later tijdstip het gerepareerde product om te ruilen. Door de deelnemer en de leverancier gezamenlijk te bepalen jaar Verlengingen minimaal één maand voor vervaldatum aanmelden bij leverancier jaar Verlengingen minimaal één maand voor vervaldatum aanmelden bij leverancier jaar Verlengingen minimaal één maand voor vervaldatum aanmelden bij leverancier Max. 4 jaar, of gedurende levensduur product indien afgenomen in combinatie met dat product Max. 4 jaar, of gedurende levensduur product indien afgenomen in combinatie met dat product Max. 4 jaar, of gedurende levensduur product indien afgenomen in combinatie met dat product 6 EASI2010 Rekencentrum Hardware

8 Bedrijfsklaar opleveren Onder bedrijfsklaar opleveren wordt verstaan: alle tussen een deelnemer en leverancier overeengekomen werkzaamheden die leiden tot het resultaat waarbij een door een deelnemer gevraagde configuratie van producten functioneert conform de in de Nadere Overeenkomst (in het vervolg: NOK) vastgelegde specificaties. Een configuratie is pas bedrijfsklaar opgeleverd als de acceptatie schriftelijk is bevestigd. Onder de werkzaamheden van bedrijfsklaar opleveren kunnen vallen: - het adviseren van de deelnemer over de wijze van inzet van de producten en configuraties; - het opstellen van een technisch ontwerp en invoeringsplan; - het opstellen van een planning; - het afleveren, monteren, inbouwen, aansluiten en configureren van producten; - het in overleg met de deelnemer opstellen van een test- en acceptatieplan; - het testen van de functionaliteit aan de hand van een testplan; - het voeren van projectmanagement en projectleiding, met als doel het binnen de gestelde tijd, budget en kwaliteit implementeren van de producten aan de hand van de gemaakte ontwerpen; - het documenteren van het voorgaande, waar dat door deelnemer nodig wordt geacht; - levering op basis van turn-key, gebaseerd op specificaties/design van de deelnemer. ubr his Overige dienstverlening Diensten met betrekking tot (af)leveren van apparatuur: - apparatuur voorzien van een passieve RFID-tag. De RFID-tags worden desgewenst door de leverancier geleverd; - dienstverlening op locatie van de deelnemer, waaronder in ieder geval: - uitpakken apparatuur en afvoeren verpakkingsmateriaal; - assembleren apparatuur; - plaatsen van apparatuur in 19 racks; - bekabelen van apparatuur; - labelen van apparatuur en kabels; - configureren apparatuur; - firmware upgrades aanbrengen. EASI2010 Rekencentrum Hardware 7

9 Dienstverlening op locatie van de leverancier en/of deelnemer, waaronder in ieder geval: - uitpakken apparatuur en afvoeren verpakkingsmateriaal; - afvoeren niet benodigde onderdelen zoals CD s, kabels en boekjes; - plaatsen apparatuur in rolcontainers of ander transportmiddel; - labelen van apparatuur en kabels; - configureren apparatuur; - firmware upgrades aanbrengen. Implementatie en migratie diensten: - implementatie volgens een door de leverancier gemaakt implementatieplan; - migratie volgens een door de leverancier gemaakt migratieplan; - projectmanagement bij het uitvoeren van een implementatie- of migratietraject. Diensten t.a.v. bestaande apparatuur (de Installed Base), o.a.: - verwijderen (afvoeren) van de geïnstalleerde apparatuur. Dit verwijderen kan bestaan uit het geschikt maken voor en eventueel afvoeren van de apparatuur naar de Domeinen of het duurzaam (laten) vernietigen van de apparatuur; - wissen van harde schijven / overige media op basis van de eisen die de deelnemer daaraan stelt. Deelnemer krijgt per apparaat (dus op serienummer) een schoonmaakcertificaat; - verhuizing van apparatuur, naar andere kasten of naar andere rekencentra; - ondersteuning bij complexe infrastructuurproblemen; - consultancy en expertise van de leverancier af te nemen via een strippenkaart. Opleidingen: - alle opleidingen en certificeringen die de fabrikant aanbiedt kunnen door de deelnemer worden afgenomen via de leverancier tegen een vooraf overeengekomen prijs, die niet hoger is dan de adviesprijs van de fabrikant; - Training-on-the-job van medewerkers van de deelnemer tegen een vooraf overeengekomen prijs; 8 EASI2010 Rekencentrum Hardware

10 - maatwerk trainingen op de locatie van deelnemer tegen een vooraf overeengekomen prijs. Virtualisatie- en cloudtechnologie: - adviseren over cloudtechnologie; - ontwerpen, implementeren en leveren van een private cloud. Aandachtspunten bij contractimplementatie Afnameplicht en omgang met reeds bestaande contracten Er is sprake van een afnameplicht voor deelnemers aan deze ROK. Wanneer er bij een deelnemer sprake is van een lopend contract dat (deels) overlappend is met EASI2010 Rekencentrum Hardware, dan dient dat lopende contract gerespecteerd te worden. Er mag echter geen gebruik worden gemaakt van eventuele verlengingsmogelijkheden binnen deze contracten tenzij bij verlenging de producten die tot de scope van EASI2010 Rekencentrum Hardware horen, worden uitgezonderd. Contactgegevens van de leveranciers De contactgegevens van de leveranciers zijn vermeld op de website van HIS/ICT ( Looptijden vermeld in de ROK In de ROK zijn de volgende looptijden vermeld: Tabel 4 Item Looptijd Opmerkingen ROK 2 jaar + 2 x maximaal 12 maanden NOK voor eenmalige bestelling Periode van datum ondertekening tot het moment dat er geleverd is en betaald. EASI2010 Rekencentrum Hardware 9

11 Item Looptijd Opmerking NOK met recht op plaatsen van aanvullende bestellingen Maximaal 3 jaar (einddatum NOK hoeft niet binnen de looptijd van de ROK te vallen) De deelnemer heeft het recht om gedurende 3 jaar vanaf de ingangsdatum van de NOK opdrachten te verstrekken voor de levering van aanvullende producten en diensten tegen de voorwaarden, vermeld in de initiële NOK. De deelnemer kan niet worden verplicht om vervolgbestellingen te plaatsen, tenzij hij zich daartoe in de offerteaanvraag heeft verplicht. Dit kan het geval zijn bij een gewenste afname van producten over meerdere jaren, waarbij de korting van de leverancier afgestemd is op de door de deelnemer gespecificeerde hoeveelheden af te nemen producten en diensten. Onderhoud, indien meebesteld met product NOK voor onderhoud, indien het product waarop het onderhoud betrekking heeft niet wordt meebesteld Maximaal de gehele technische levensduur van het product Maximaal 4 jaar De deelnemer moet in de offerteaanvraag voor de NOK kenbaar hebben gemaakt dat hij van het recht op plaatsen van aanvullende bestellingen gebruik wenst te maken. De deelnemer is niet verplicht onderhoud af te nemen bij een ROK-leverancier. De deelnemer kan onderhoud opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden. Dit gaat in op de dag van opzegging, zonder verrekening van kosten, als dat is kenbaar gemaakt in de offerteaanvraag voor de NOK. Daarnaast dient in de NOK een bepaling te worden opgenomen over het recht van deze wijze van opzegging. De deelnemer is niet verplicht onderhoud af te nemen bij een ROK-leverancier. De deelnemer kan onderhoud opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden. Dit gaat in op de dag van opzegging, zonder verrekening van kosten, als dat is kenbaar gemaakt in de offerteaanvraag voor de NOK. Daarnaast dient in de NOK een bepaling te worden opgenomen over het recht van deze wijze van opzegging. 10 EASI2010 Rekencentrum Hardware

12 Levertijden vermeld in de ROK De leverancier moet zorg dragen voor een tijdige levering. De volgende levertermijnen zijn van toepassing: Producten: access ethernet switches, WLAN access points, en servers: Aantal Maximale levertijd (in werkdagen) of meer 30 Opslag- en backupproducten, modulaire ethernet switches/routers: Product Disks, tapes, overige kleine componenten en kabels Diskshelf, tapeunit 15 - Compleet opslag- of backup-systeem - Modulaire switch/router Maximale levertijd (in werkdagen) 5 40 Overige producten: Aantal Maximale levertijd (in werkdagen) of meer 30 Kortingen en tarieven De leveranciers zijn verplicht een offerte met minimaal de door hen zelf opgegeven korting in te dienen. Het is de leveranciers toegestaan een hogere korting te offreren dan opgegeven bij de aanbesteding. Een overzicht van merken en minimale kortingen zijn verspreid onder de contactpersonen bij de inkoopafdelingen van de verschillende deelnemers. Heeft uw organisatie het overzicht nog niet in bezit, dan kan deze na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring alsnog aan u worden verstrekt. ubr his Voor diensten zijn geen prijs- of kortingsafspraken gemaakt, behalve over het uurtarief. Afhankelijk van onder andere de aard van te leveren EASI2010 Rekencentrum Hardware 11

13 dienst(en) zal een uurtarief van minimaal EUR 0,00 (excl. BTW) en maximaal EUR 135,00 (excl. BTW) in rekening worden gebracht. Contractimplementatie Dossier afspraken en procedures vastleggen Specifieke afspraken tussen de deelnemer en Fujitsu worden vastgelegd in een dossier afspraken en procedures (DAP). Hierbij valt te denken aan facturatieafspraken, een communicatiematrix en serviceprocessen. HIS/ ICT voorziet deelnemers via de website van het Sjabloon DAP Opdrachtnemer-Deelnemer, dat gebruikt kan worden door de deelnemer en de leverancier. Offertes aanvragen en bestellen Offertes aanvragen Deelnemers moeten steeds alle leveranciers uitnodigen voor deelname aan een minicompetitie. De behoeftestelling dient op basis van functionele specificaties te worden uitgevraagd. Een uitzondering hierop is een beperkte uitbreiding van de Installed Base. In dit geval kan merk- en productspecifiek worden uitgevraagd. Voorafgaande aan een offerteaanvraag en vaak voorafgaande aan een project geeft de leverancier op verzoek van de deelnemer een leveranciersconsultatie. Hieraan zijn voor de deelnemer geen kosten verbonden. Gunningcriterium en wijze van gunnen De gunning van een NOK zal altijd plaatsvinden door middel van een minicompetitie tussen de leveranciers. Het gunningcriterium voor gunning van een NOK is: - de economisch meest voordelige aanbieding (EMVI), of - de laagste prijs. Per situatie zal de deelnemer zelf een keuze maken tussen deze twee mogelijkheden; de gemaakte keuze zal altijd worden vermeld in de offerteaanvraag. 12 EASI2010 Rekencentrum Hardware

14 Doorlooptijden offertetraject De doorlooptijd van een offertetraject is afhankelijk van de omvang van de aanvraag. In de regel kan gesteld worden dat normale offerteaanvragen binnen tien werkdagen beantwoord kunnen worden met een offerte. Voor kleine/simpele offerteaanvragen kan worden volstaan met vijf werkdagen. Voor de grote/complexe offerteaanvragen adviseren wij een termijn van minimaal 20 werkdagen te hanteren. De leveranciers zijn verplicht een offerte in te dienen bij de deelnemer. Offertes hebben steeds een gestanddoeningstermijn van minimaal 60 kalenderdagen. Ondertekening van de NOK door de deelnemer en de leverancier kan na minimaal zes werkdagen nadat het voorgenomen gunningbesluit bekend is gemaakt door deelnemer. (Geadviseerd wordt door sommige inkoopdeskundigen hier het aantal dagen te hanteren van de opschortende termijn (voorheen: de Alcatel-termijn), te weten minimaal 20 kalenderdagen. Er bestaat voor de ondertekening van een NOK echter geen wettelijke verplichting voor een dergelijke termijn. Een redelijk compromis zou een termijn van zes werkdagen kunnen zijn.) Het recht op plaatsen van aanvullende bestellingen De deelnemers kunnen ervoor kiezen om aanvullende producten en diensten af te nemen gedurende een in de NOK bepaalde periode van maximaal drie jaar. Als een deelnemer gebruik wenst te maken van dat recht, dan dient hij dat tezamen met de periode (van maximaal drie jaar) waarin hij van dat recht gebruik wenst te maken aan te geven in de offerteaanvraag. ubr his Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn: - wanneer de deelnemer aanvullende producten en diensten wenst aan te schaffen voor de binnen de NOK aangegeven functionaliteit; - wanneer een deelnemer nog niet weet op welk moment en met welke hoeveelheid hij producten en diensten wenst af te nemen; - wanneer een deelnemer behoefte heeft om onderhoud bij één leverancier te beleggen. EASI2010 Rekencentrum Hardware 13

15 De deelnemer is bij een NOK met het recht op aanvullende bestellingen niet verplicht om vervolgbestellingen te plaatsen. Dit kan wel het geval zijn bij een overeengekomen afname van bepaalde aantallen producten over meerdere jaren, waarbij de korting van de leverancier afgestemd is op de door de deelnemer gespecificeerde hoeveelheden af te nemen producten en diensten. Hulpmiddelen bij het inkoopproces Ter ondersteuning van het inkoopproces heeft HIS/ICT een aantal sjablonen beschikbaar gesteld via haar website namelijk: Sjabloon Offerteaanvraag onderhoud Sjabloon Offerteaanvraag hardware voor beperkte uitbreiding Installed Base Sjabloon Offerteaanvraag hardware op basis van een functionele behoeftestelling Levering van producten Bij elke productlevering wordt een pakbon meegeleverd. De levering vindt plaats met zo weinig mogelijk afval en dozen, die op aangeven van de deelnemer door leverancier worden afgevoerd en duurzaam verwerkt. Er kunnen geen leveringskosten in rekening gebracht worden. Accepteren van producten en diensten (niet geëist bij de aanbesteding) De deelnemer zal binnen een afgesproken termijn na aflevering de producten en eventuele diensten controleren op een correcte werking en op het voldoen aan de overeengekomen specificaties. Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk hierover overeenstemming te bereiken met de leverancier voordat deze tot levering is overgegaan. Men kan hiertoe bijvoorbeeld een concept-nok, waarin de acceptatie-termijn en procedure zijn aangegeven ter goedkeuring meesturen met de offerteaanvraag naar de leverancier. Als resultaat van de acceptatieprocedure zal de deelnemer het geleverde wel of niet (gedeeltelijk) goedkeuren. Hiertoe zal door de deelnemer een Verklaring van acceptatie worden opgesteld en verstrekt aan de leverancier. 14 EASI2010 Rekencentrum Hardware

16 Deelnemende organisaties Hieronder een overzicht van de deelnemers zoals door hen zelf opgegeven bij de aanbesteding. De naamgeving van de genoemde organisaties hoeft niet overeen te stemmen met de huidige situatie. Ministerie van Algemene Zaken Bestuursdepartement Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bestuursdepartement (inclusief kerndepartement) Shared Services Centrum ICT (SSC-ICT) Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) Ministerie van Buitenlandse Zaken Directoraat-Generaal Politieke Zaken Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking Rijksvoorlichtingsdienst Dienst Publiek en Communicatie (DPC) Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) BZK II Directoraat-Generaal Europese Samenwerking Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Centraal Plan Bureau (CPB) Autoriteit (OPTA) Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMa) inclusief Consumentenautoriteit (CA) Ministerie van Financiën Bestuursdepartement Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Nationaal Archief Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bestuursdepartement Agentschap SZW Inspectie Werk en Inkomen EASI2010 Rekencentrum Hardware 15

17 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bestuursdepartement Jeugdinstelling Almata Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) Jeugdinstelling De Lindenhorst Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Inspectie Jeugdzorg Nederlands Vaccin Instituut Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Ministerie van Infrastructuur en Milieu Bestuursdepartement (met inbegrip van centrale diensten) Gezondheidsraad Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Raad voor de Volksgezondheid en Zorg College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek Rijkswaterstaat (RWS): Rijkswaterstaat Bestuur en Staf DG Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken Directoraat-Generaal Mobiliteit Directoraat-Generaal Water Shared Services Organisatie Verkeer en Waterstaat Inspectie Verkeer en Waterstaat Port state Control Directie TCO Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht Toezichthouder Beheer Eenheid Water Toezichthouder Beheer Eenheid Land Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut (KNMI) Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) Voormalig Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu: Bestuursdepartement Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie Rijkswaterstaat Landelijke Diensten: Dienst Verkeer en Scheepvaart Waterdienst Dienst Infrastructuur Data-ICT-Dienst Corporate Dienst Regionale Diensten: Noord-Nederland Oost-Nederland IJsselmeergebied Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant 16 EASI2010 Rekencentrum Hardware

18 Directoraat-Generaal Ruimte Directoraat-Generaal Milieubeheer VROM Inspectie Kabinet der Koningin Algemene Rekenkamer Tweede kamer der Staten-Generaal Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) Limburg Noordzee Rijkswaterstaat Projectdirecties: Ruimte voor de Rivier ubr his EASI2010 Rekencentrum Hardware 17

19 Contractmanagement HIS/ICT, onderdeel van UBR Haagse Inkoop Samenwerking is verantwoordelijk voor het rijksbrede contractmanagement met betrekking tot deze overeenkomst. Dit houdt onder meer in dat HIS/ICT ieder kwartaal formeel overleg voert met de leverancier. Daarnaast bewaakt HIS/ICT de prestaties van de leverancier aan de hand van rapportages over de afgesproken SLA parameters. Belangrijke SLA parameters zijn de afgesproken leverings- en servicebetrouwbaarheid. Indien de leverancier de vereiste prestaties niet haalt, kan HIS/ICT gebruik maken van een aantal instrumenten ter verbetering. Het is mogelijk om gedurende de looptijd van de overeenkomst producten en diensten toe te voegen of aan te passen. Dit kan door middel van dienstverleningsverbetering (DVV) welke verloopt via HIS/ICT. Zowel HIS/ICT (naar aanleiding van verzoeken van deelnemers) als de leverancier kan hiertoe het initiatief nemen. Belangrijke voorwaarden zijn dat de verbetering generiek is (dus niet zijnde een speciale dienst voor een deelnemer) en nauw verwant aan de producten en diensten in deze overeenkomst. HIS/ICT maakt gebruik van een producten- en dienstencatalogus (PDC). Aan de deelnemers worden de basisdiensten uit de PDC gratis verleend; aanvullende dienstverlening kan tegen betaling door de deelnemers worden afgenomen bij HIS/ICT. HIS/ICT informeert de deelnemers met regelmaat, onder andere via informatiebijeenkomsten en de website Daarnaast wordt, indien overeengekomen met de leverancier, informatie beschikbaar gesteld via het extranet van de leverancier. Disclaimer Aan deze contractsamenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. De overeenkomst is te allen tijde leidend. Voor meer informatie verwijzen wij naar de overeenkomst. Deze is in het bezit van de contractmanager van deelnemende organisaties. Bent u zelf contractmanager? Neem dan contact op met HIS/ICT. 18 EASI2010 Rekencentrum Hardware

20 HIS/ICT Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk Ministerie van BZK Beatrixpark, Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Postbus EA Den Haag (van 09:00 tot 17:00 uur) April 2014 w

Europees aanbesteden samenwerking ICT. Bijlage 13. Deelnemers aan de Raamovereenkomst. Cluster rekencentrum hardware

Europees aanbesteden samenwerking ICT. Bijlage 13. Deelnemers aan de Raamovereenkomst. Cluster rekencentrum hardware EASI2010 Europees aanbesteden samenwerking ICT Bijlage 13 Deelnemers aan de Raamovereenkomst Cluster rekencentrum hardware Documentgegevens Documentnaam Bijlage 13 Deelnemers aan de Raamovereenkomst Datum

Nadere informatie

ubr his EASI2010 Afdrukdiensten his/ict

ubr his EASI2010 Afdrukdiensten his/ict ubr his EASI2010 Afdrukdiensten his/ict Over HIS/ICT HIS/ICT, onderdeel van UBR HIS beheert momenteel verschillende Rijksbrede ICT-contracten met een gezamenlijke contractwaarde van ongeveer 2 miljard

Nadere informatie

ubr his EASI2010 Werkplekken his/ict

ubr his EASI2010 Werkplekken his/ict ubr his EASI2010 Werkplekken his/ict Over HIS/ICT HIS/ICT, onderdeel van UBR HIS beheert momenteel verschillende Rijksbrede ICT-contracten met een gezamenlijke contractwaarde van ongeveer 2 miljard euro.

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument behorend bij EURAAN-HD-14-0393 Negometrix 14920 Levering van Servers, Storage, Netwerkcomponenten en Accessoires.

Aanbestedingsdocument behorend bij EURAAN-HD-14-0393 Negometrix 14920 Levering van Servers, Storage, Netwerkcomponenten en Accessoires. Beschrijvend document 1. INLEIDING 1.1 Algemeen Voor u ligt het Beschrijvend document behorende bij de openbare aanbesteding voor server, storage, netwerkcomponenten en accessoires. Dit betreft o.a. levering,

Nadere informatie

Contractsamenvatting ON2013

Contractsamenvatting ON2013 Contractsamenvatting ON2013 Over RWS/CIV RWS/CIV is de categoriemanager dataverbindingen en beheert vanuit deze verantwoordelijkheid de contracten op gebied van dataverbindingen en internettoegang. RWS/CIV

Nadere informatie

Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852)

Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852) Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852) Nota van Inlichtingen 2 samenvatting en overzicht deelnemende organisatieonderdelen 14 augustus 2015 Gezien de veelheid aan vragen

Nadere informatie

EASI2010. Cluster webhosting. Bijlage F. Europees aanbesteden samenwerking ICT. Opgave deelnemende organisaties. Documentgegevens

EASI2010. Cluster webhosting. Bijlage F. Europees aanbesteden samenwerking ICT. Opgave deelnemende organisaties. Documentgegevens EASI2010 Europees aanbesteden samenwerking ICT Bijlage F Opgave deelnemende organisaties Cluster webhosting Documentgegevens Documentnaam Datum 04-05-2011 Status Versie 1.0 Bijlage F Opgave deelnemende

Nadere informatie

Handleiding Contractbeheer Rijkscontracten.nl. Gebruikersversie

Handleiding Contractbeheer Rijkscontracten.nl. Gebruikersversie Handleiding Contractbeheer Rijkscontracten.nl Gebruikersversie Contractbeheer De functionaliteit contractbeheer biedt u de mogelijkheid contracten die onder uw beheer vallen in te voeren en bij te werken.

Nadere informatie

Deelnemende organisaties cluster Mobiel, perceel mobiele communicatie 1

Deelnemende organisaties cluster Mobiel, perceel mobiele communicatie 1 Deelnemende organisaties cluster Mobiel, perceel mobiele communicatie 1 Deelnemers Staatscontract: Ministerie van Algemene Zaken Bureau van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid Rijksvoorlichtingsdienst

Nadere informatie

Datum Versie Auteur Opmerkingen

Datum Versie Auteur Opmerkingen Organisatieonderdelen Rijk met OIN ten behoeve van e-facturatie Colofon Versienummer 1.3 Datum 14-08-2017 Status Vastgesteld Documentbeheer Datum Versie Auteur Opmerkingen 20-12-2016 0.1 Logius 22-12-2016

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen Online portaal UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 12 Online portaal

Nadere informatie

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding...... 1 Remote Firewall beheer...... 1 Dienst... 1 Randvoorwaarden... 1 Service Level...

Nadere informatie

EASI2010 Accessoires his/ict

EASI2010 Accessoires his/ict ubr his EASI2010 Accessoires his/ict Over HIS/ICT HIS/ICT, onderdeel van UBR HIS beheert momenteel verschillende Rijksbrede ICT-contracten met een gezamenlijke contractwaarde van ongeveer 2 miljard euro.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ROAD2016

Gebruikershandleiding ROAD2016 Gebruikershandleiding ROAD2016 Vellema, Klaas Inkoop Uitvoering Centrum Noord 17-10-2016 1/15 INLEIDING ROAD2016 is de eerste aanbesteding die onder verantwoordelijkheid van de Categorie Datacenters uitgevoerd

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

ubr his OT2010 End User Devices his/ict

ubr his OT2010 End User Devices his/ict ubr his OT2010 End User Devices his/ict Over HIS/ICT HIS/ICT, onderdeel van UBR HIS beheert momenteel verschillende Rijksbrede ICT-contracten met een gezamenlijke contractwaarde van ongeveer 2 miljard

Nadere informatie

DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: Doel, scope, richting en marktbenadering

DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: Doel, scope, richting en marktbenadering DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: 2015 1.3 Doel, scope, richting en marktbenadering Doelstelling en scope DCI ICT sourcing strategie De DCI ICT sourcing strategie ondersteunt bij het

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT-Werkplekken)

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT-Werkplekken) Wijzigingsprocedure UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 05 Wijzigingsprocedure

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 Betreft 1. WA.5 De leverancier dient voor de aangeboden onderdelen in deze aanbesteding

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT. Diensten

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT. Diensten AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument. voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2

Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument. voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2 Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2 2017/S - Friesland College Leeuwarden, 24 februari 2017 Eisen voor

Nadere informatie

Bijlage F deel a: opgave deelnemende organisaties

Bijlage F deel a: opgave deelnemende organisaties Bijlage F deel a: opgave deelnemende organisaties 1 Deelnemers Staatscontract: Ministerie van Algemene Zaken Bureau van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid Rijksvoorlichtingsdienst Ministerie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 11/01/2015 S076. I. II. IV. V. VI. AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Deltaonderwijs 332187949 Abdis van Thornstraat

Nadere informatie

Informatiesessie decentrale overheden over de opvolging OT2010

Informatiesessie decentrale overheden over de opvolging OT2010 Nieuwsbrief HIS/ICT 4 juni 2015 Dit is de nieuwsbrief van de ICT-afdeling van UBR HIS. In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws en ontwikkelingen over de contracten die HIS/ICT beheert. De nieuwsbrief

Nadere informatie

ON2013. 13 oktober 2015. ON2013 CBO Rijk

ON2013. 13 oktober 2015. ON2013 CBO Rijk ON2013 Deelnemersdag 13 oktober 2015 ON2013 CBO Rijk Agenda Opening Minicompetities Migraties PAUZE Presentatie Staatsbosbeheer ON2013 Contractuitvoering Rondvraag en sluiting 2 ON2013 Deelnemersdag 13

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN Diensten: o Managed IT Service Provider voor het MKB Cloudcomputing - Remote Monitoring en Patchmanagement - VOIP telefonie Hardware: o Servers - Personal Computers Laptops

Nadere informatie

Bijlage 15. Model Nadere overeenkomst. ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT Werkplekken)

Bijlage 15. Model Nadere overeenkomst. ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT Werkplekken) Model Nadere overeenkomst Programma Aanbesteding IWR Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 15 Model Nadere overeenkomst

Nadere informatie

Dromen, durven, doen, samen doen

Dromen, durven, doen, samen doen Overheids-DataCenter Noord-Nederland Dromen, durven, doen, samen doen Henk Bultje Projectmanager ODC-Noord Roelof Moraal Projectmanager RDW Aanleiding Samenwerking Noord versus Programma consolidatie

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

2. Deelnemende organisaties

2. Deelnemende organisaties Internettoegang 2. Deelnemende organisaties 2.1. Ministeries 2.1.1. Ministerie van Algemene Zaken (AZ) Einddatum Iopende verplichtingen Internet toegang T26 Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden. AZ maakt

Nadere informatie

AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET

AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET INHOUD 1 Inleiding 2 2 Voorstel voor aanpak 3 3 Hoe verloopt de aanbesteding? 4 4 Wat is het resultaat van de aanbesteding? 5 5 Hoe werkt de minicompetitie?

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Agenda Voorstellen Aanleiding van de aanbesteding Scope IGEA Deelnemende ROC s Ondersteuning Beginselen Europees aanbesteden Aanbestedingsstrategie Planning

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch.

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch. Nota van Inlichtingen Netwerkapparatuur Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Netwerkapparatuur gemeente 's-hertogenbosch 49394N Omschrijving: De gemeente gaat haar netwerkinfrastructuur grotendeels

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 33149 Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) Nr. 133 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Twin-tel

Leveringsvoorwaarden Twin-tel Leveringsvoorwaarden Twin-tel Versie: 1.0 Datum: 25-03-2013 Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Scoop... 4 2.1. Binnen scoop van de opdracht.... 4 2.2. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA contractnummer.. versie 0.5 Datum:.. 2015 Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programmadirectie Beter Benutten Plesmanweg

Nadere informatie

Producten- en dienstencatalogus UBR HIS 2015

Producten- en dienstencatalogus UBR HIS 2015 Producten- en dienstencatalogus UBR HIS 2015 Product/dienst Omschrijving Resultaat Benodigde Uren Max. doorlooptijd Opmerking 1. Inkoop en informatieverstrekking Spendanalyse Het achteraf analyseren van

Nadere informatie

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 27 april 2012

Nadere informatie

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN Periode: 15-04-2016 tot en met 14-04-2019 (Verlenging mogelijk: 2x 1 jaar t/m 14-04-2021) Veiligheidsregio Noord- Holland Noord gevestigd en

Nadere informatie

Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee!

Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee! Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee! 1 1. Bekabeling en Elektra : Juiste bekabeling ( Cat 5 e of Cat 6, hoger is niet nodig) is essentieel voor de goede en snelle werking

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Reseller Servers, Storage en Backup t.b.v. de Gemeente Den Haag Nr. 2014/S

Europese Aanbesteding Reseller Servers, Storage en Backup t.b.v. de Gemeente Den Haag Nr. 2014/S Europese Aanbesteding Reseller Servers, Storage en Backup t.b.v. de Gemeente Den Haag Nr. 2014/S034-055160 Nota van Inlichtingen nr. 3 Kenmerk 13.022-IDC Verzenddatum : 18 maart 2014 Uiterste inleverdatum

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT-Werkplekken)

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT-Werkplekken) Standaardrapportages UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 10 Standaardrapportages

Nadere informatie

Nieuwsbrief Categorie Datacenters

Nieuwsbrief Categorie Datacenters Nieuwsbrief Categorie Datacenters Inkoop Uitvoeringscentrum Noord (IUC-Noord) SSO-Noord Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dienstverlening door deskundigheid 1

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave Algemenevoorwaarden Inhoudsopgave Algemeen...2 Onderhoud van de website...2 Aanbiedingen en offertes...2 Prijzen, facturatie en betaling...2 Verplichtingen...3 Uitvoering van de overeenkomst...3 Wijzigingen

Nadere informatie

De praktijk van duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat

De praktijk van duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat De praktijk van duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat Henk Tiemensma RWS Bouwdienst 16 september 2008 Inhoud presentatie Organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Organisatie Bouwdienst

Nadere informatie

Backup Storage. Dienstbeschrijving. Versie: IS022v2 2012 10 11 [12:17] 2012 Previder Backup Storage Dienstbeschrijving versie: IS022v2 Pagina 1 van 7

Backup Storage. Dienstbeschrijving. Versie: IS022v2 2012 10 11 [12:17] 2012 Previder Backup Storage Dienstbeschrijving versie: IS022v2 Pagina 1 van 7 Backup Storage Dienstbeschrijving Versie: IS022v2 2012 10 11 [12:17] 2012 Previder Backup Storage Dienstbeschrijving versie: IS022v2 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Dienstbeschrijving...

Nadere informatie

Inkoop Concept Nadere overeenkomst

Inkoop Concept Nadere overeenkomst Inkoop Concept Nadere overeenkomst UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage B Kenmerk 201500114.137.013 Betreft

Nadere informatie

Op alle diensten van IceHosting zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Leest u deze even goed door om misverstanden te verkomen.

Op alle diensten van IceHosting zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Leest u deze even goed door om misverstanden te verkomen. Algemene Voorwaarden Op alle diensten van IceHosting zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Leest u deze even goed door om misverstanden te verkomen. 1 Definities 1.1 IceHosting Eenmanszaak IceHosting

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Care Pack Services Technische informatie HP Installation and Startup Service for HP Insight Control biedt implementatie en basisconfiguratie

Nadere informatie

Realize the Promise of Technology. Configuration Services

Realize the Promise of Technology. Configuration Services Realize the Promise of Technology Configuration Services Ingram Micro Configuration Services Ingram Micro Configuration Services biedt een uitgebreid pakket aan maatwerkoplossingen op technisch en logistiek

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de de F. van Dijk secretaris van de Raad voor

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 Contract- en leveranciersmanagement is een vak in opkomst. Om dit vakgebied in uw organisatie in een keer goed op de kaart

Nadere informatie

Europese aanbesteding Levering clients Open Universiteit

Europese aanbesteding Levering clients Open Universiteit Europese aanbesteding Levering clients Open Universiteit Openbare procedure Bijlage C.1 Bestek Opdrachtgever Open Universiteit Datum 14 november 2014 Kenmerk U2014/5793 Status Definitief blad: 2/10 kenmerk:

Nadere informatie

Strategisch ICT advies in de praktijk

Strategisch ICT advies in de praktijk Strategisch ICT advies Strategisch ICT advies in de praktijk Wie zijn wij? Rachid Guernaoui Portfoliomanager ICT en Communicatie (MINBZK/DGOBR/FHIR) Tevens opdrachtgever IASA2011 Erwin van Gorkum Rijksbrede

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

komen als partijen in de zin van art 1 lid C van de Algemene Inkoopvoorwaarden VU medisch centrum februari 2012 overeen:

komen als partijen in de zin van art 1 lid C van de Algemene Inkoopvoorwaarden VU medisch centrum februari 2012 overeen: AM VU medisch centrum uitgaande van de Stichting VU-VUmc, postbus 7057, 1007 MB Amsterdam, KvK-nummer 53815211, vertegenwoordigd door de heer Kruif, Directeur Financiën. en NAAM en adres, Leverancier in

Nadere informatie

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d.

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract tussen Opdrachtgever en Anubis B.V. Datum d.d. 20-10-2003 Referentie: WG03-xx-xx-klantnaam Inhoudsopgave 1. Beschrijving Dienst 4 2. Procedure

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

COMMERCIEEL VERTROUWELIJK BIJLAGE A OMSCHRIJVING AF TE ROEPEN CIVIELE DIENSTAUTO S

COMMERCIEEL VERTROUWELIJK BIJLAGE A OMSCHRIJVING AF TE ROEPEN CIVIELE DIENSTAUTO S BIJLAGE A OMSCHRIJVING AF TE ROEPEN CIVIELE DIENSTAUTO S Op basis van het gestelde in deze Raamovereenkomst kan onderstaande personenauto en/of (personen)bus en/of bestelauto en/of terreinwagen worden

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT

middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese aanbesteding

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect KPN B.V. versie Versie november juli 2009 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

IUC-Noord Nieuwsbrief: ROAD2016

IUC-Noord Nieuwsbrief: ROAD2016 IUC-Noord Nieuwsbrief: ROAD2016 17 juni 2016 Op woensdag 8 juni jl. bent u geïnformeerd over de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak die is aangespannen door Protinus en PQR tegen de Staat

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 22 oktober 2014. Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inkoopprocedure... 4 2.1. Inkoopprocedure op maat gemaakte Low Vision hulpmiddelen... 4 2.2. Inkoopprocedure

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Invoering IPv6. John van Rooijen Teammanager Technisch Beheer IT infrastructuur CBS

Invoering IPv6. John van Rooijen Teammanager Technisch Beheer IT infrastructuur CBS Invoering IPv6 John van Rooijen Teammanager Technisch Beheer IT infrastructuur CBS Inhoud Over het CBS Aanleiding IPv6 project Plan van aanpak IPv6 Uitdagingen Uitvoering Eindresultaat IPv6 project Leermomenten

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer 1 Instructie: teksten die cursief zijn gedrukt zijn optioneel (Datum: 28 oktober 2011) Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Nadere informatie

middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT

middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese aanbesteding

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren, lid College

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1 Algemene voorwaarden 1. Definities In de algemene voorwaarden worden onderstaande definities met diens betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven. 1. Awerso Webdiensten: handelsnaam van Awerso, ingeschreven

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Nieuwsbrief Categorie Datacenters

Nieuwsbrief Categorie Datacenters Nieuwsbrief Categorie Datacenters Inkoop Uitvoeringscentrum Noord (IUC-Noord) SSO-Noord Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dienstverlening door deskundigheid 28

Nadere informatie

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake <ondertitel waarin de aard van Prestatie tot uitdrukking komt>

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake <ondertitel waarin de aard van Prestatie tot uitdrukking komt> Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter Modelovereenkomst voor de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter De ondergetekenden: 1. (X), gevestigd te [], te dezen vertegenwoordigd door [] hierna te noemen: Opdrachtgever, en

Nadere informatie

komen als partijen in de zin van art 1 lid D van de Algemene Inkoopvoorwaarden VU medisch centrum 2016* overeen:

komen als partijen in de zin van art 1 lid D van de Algemene Inkoopvoorwaarden VU medisch centrum 2016* overeen: AM VU medisch centrum uitgaande van de Stichting VU-VUmc, gevestigd aan de De Boelelaan 1117 (1081 HV) te Amsterdam, KvK-nummer 64156338, vertegenwoordigd door de heer Wouter Bos, Voorzitter Raad van bestuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Inleiding en uitgangspunten

Inleiding en uitgangspunten Inleiding en uitgangspunten Deze DVO (Dienstverleningsovereenkomst) moet zorgen voor een goede afstemming tussen de betrokken partijen over het niveau van de dienstverlening en de hierbij te leveren prestaties.

Nadere informatie

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College bescherming persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de zelfevaluatie BRP door gemeenten

Nadere informatie

ROAD2016 Service Level Agreement (SLA)

ROAD2016 Service Level Agreement (SLA) ROAD2016 Service Level Agreement (SLA) IUC-Noord Categorie Datacenters Versiebeheer VERSIE OMSCHRIJVING AUTEURS DATUM 0.1 Eerste versie o.b.v. handleiding prestatiemeting Rients 29-09-2016 Gerbrandij 0.2

Nadere informatie

Datum 27 april 2009 Betreft Toetreding bedrijfseenheden bij de Werkmaatschappij per

Datum 27 april 2009 Betreft Toetreding bedrijfseenheden bij de Werkmaatschappij per > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorziter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOBR BDGOBR Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500

Nadere informatie

SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN

SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN De leden-waterschappen t.a.v. het dagelijks bestuur BEZOEKADRES Koningskade 40 2596 AA Den Haag 070 35197 51 Nederland POSTADRES Postbus 93218 2509 AE Den Haag Nederland datum ons

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie