ubr his EASI2010 Werkplekken his/ict

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ubr his EASI2010 Werkplekken his/ict"

Transcriptie

1 ubr his EASI2010 Werkplekken his/ict

2 Over HIS/ICT HIS/ICT, onderdeel van UBR HIS beheert momenteel verschillende Rijksbrede ICT-contracten met een gezamenlijke contractwaarde van ongeveer 2 miljard euro. De contracten zoals OT2010, EASI2010 en IASA2011, hebben onder meer betrekking op telecomdiensten, ICThardware en bijbehorende dienstverlening en ICT-adviesdiensten. HIS/ICT vormt als strategisch contractbeheerder de intermediair tussen door het Rijk gecontracteerde leveranciers en de overheidsorganisaties die van hun diensten gebruik maken. HIS/ICT: ondersteunt de (eind)gebruikers van de contracten (deelnemersondersteuning) monitort de prestaties van de gecontracteerde leveranciers (leveranciersmanagement) bewaakt contractuele kaders (contractmanagement) is een strategisch adviseur voor zijn opdrachtgevers. fungeert als escalatiepunt Over EASI2010 Met EASI2010 is een tweede reeks gezamenlijke aanbestedingen afgerond van ICT-middelen. Meer nog dan in de vorige EASI-aanbesteding (EASI2007) is verdergaande ICT-standaardisering beoogd. Naast financiële voordelen zijn een grote mate van afstemming en doelmatigheid nagestreefd. EASI2010 valt uiteen in zeven clusters: 1. Accessoires Categorieën van overige ICT-apparatuur en middelen; 2. Afdrukdiensten Multifunctionele printers en netwerkprinters voor lage en middelgrote volumes; EASI2010 Werkplekken 1

3 3. Managed Services Rekencentrumdiensten bestaande uit opslagcapaciteit, verwerkingscapaciteit, netwerkcapaciteit en aanvullende infrastructuurdiensten. Deze overeenkomst wordt beheerd door Logius; 4. Plotters Grootformaatprinters; 5. Rekencentrum Hardware Verwerkingscapaciteit, opslagcapaciteit, netwerken, system integrator diensten, overige gerelateerde producten en diensten; 6. Webhosting Verzorgen van hosting faciliteiten voor publieke websites van de rijksoverheid; 7. Werkplekken Desktops, laptops, monitoren, zero clients, thin clients en gerelateerde dienstverlening. Clusterkeuze Bij een behoefte aan ICT-middelen staan bovenstaande reeks clusters uit EASI2010 ter beschikking. Uiteraard is het van belang eerst te controleren aan welke clusters uw organisatie deelnemer is. Op basis van uw behoefte selecteert u het juiste cluster. Hiervoor staan niet alleen het contract, maar ook onze informatieboekjes ter beschikking. Toch kan het voorkomen dat het door u benodigde ICT-middel niet precies in een van de clusters valt. In dat geval kunt u dit voorleggen aan HIS/ICT. 2 EASI2010 Werkplekken

4 Looptijd van de overeenkomst Op 17 oktober 2011 is de overeenkomst EASI2010 Werkplekken met Fujitsu Technology Solutions BV afgesloten. Deze overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar. De overeenkomst kan drie maal met telkens maximaal 12 maanden verlengd worden. De drie verlengingen bedragen daarmee in totaal maximaal 3 jaar. Indien gebruik gemaakt wordt van alle verlengingen eindigt de overeenkomst op 17 oktober Scope van de overeenkomst De scope van de overeenkomst is op te splitsen in de volgende werkplekproducten en diensten: basisproducten; additionele producten en software (met vaste tarieven); speciale producten (geen vastgestelde tarieven); basisdiensten (inbegrepen); additionele diensten (met vaste tarieven); speciale diensten (geen vastgestelde tarieven). Basisproducten Het cluster EASI2010 Werkplekken omvat zogenaamde managed devices, d.w.z. gestandaardiseerde werkplekapparatuur die volledig beheerd wordt door een beheerorganisatie van de overheid. De productcategorieën vermeld in tabel 2 vallen hieronder: EASI2010 Werkplekken 3

5 Tabel 2 Categorie Desktop-pc s Laptop-pc s Thin clients Zero clients Monitors Korte toelichting Het betreft hier desktop-pc s van het merk Fujitsu voorzien van een Windows besturingssysteem, een toetsenbord en een muis. Het betreft hier laptop-pc s van het merk Fujitsu voorzien van een Windows besturingssysteem en een ingebouwd toetsenbord. De laptop-pc heeft een breedbeeld scherm en is geschikt voor gebruik in combinatie met een een docking station of replicator, waarin de laptop-pc geplaatst kan worden om op deze manier dienst te doen als een volwaardige desktop-pc. Het betreft hier thin clients zonder bewegende onderdelen van het merk Fujitsu die geschikt zijn voor Windows standaardapplicaties en maatwerkapplicaties onder andere op basis van Java, Oracle, Progress/SAP en.net in een virtuele omgeving. Hierbij neemt de thin client de afhandeling van randapparatuur, zoals beeldscherm, toetsenbord en muis voor zijn rekening en draaien één of meerdere van de hiervoor genoemde applicaties op een Citrix Terminal Server, in een Virtual Desktop Infrastructure (VDI) omgeving, of in een gelijkwaardige virtuele omgeving, zoals die binnen de rijksoverheid in gebruik is. De standaard thin client is geschikt om verbinding te maken met voorgenoemde infrastructuren. Het betreft hier zero clients zonder bewegende onderdelen van het merk Pano.Logic. De zero client is uitsluitend geschikt om als client te dienen in een virtual desktop- of cloud-omgeving, waarbij de zero client de afhandeling van randapparatuur, zoals beeldscherm, toetsenbord en muis voor zijn rekening neemt en de verbinding maakt met de server-omgeving. De serveromgeving is bijvoorbeeld een Citrix Terminal Server, een Virtual Desktop Infrastructure (VDI) omgeving, of een gelijkwaardige virtuele omgeving, zoals die binnen de rijksoverheid in gebruik is. De standaard zero client is geschikt om verbinding te maken met voorgenoemde infrastructuren. Een zero client bevat geen besturingssysteem. Een thin client die de rol van zero client kan hebben, valt niet binnen de scope van deze categorie. Het betreft hier LED- of TFT-monitors van het merk Fujitsu. De in hoogte verstelbare monitor kan worden aangesloten op de desktop-pc s, laptop-pc s, thin clients en zero clients, en toont de informatie afkomstig van deze apparatuur. 4 EASI2010 Werkplekken

6 Voor alle productcategorieën geldt 3 jaar onderhoud en support op basis van Next Business Day (NBD)-response. Dit betekent dat bij een storing de reparateur uiterlijk de volgende dag ter plekke is om de storing op te lossen. Bij de categorieën desktop-pc s en laptop-pc s gaat het om producten uit een grootzakelijke serie van Fujitsu, bedoeld voor het draaien van Windows, Linux, en vergelijkbare besturingssystemen. Unix Workstations en dergelijke vallen buiten de scope van dit cluster. Eveneens buiten de scope valt de (hybride) tablet computer. Deze voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan de laptop-pc. Afhankelijk van de eigenschappen van de gewenste tablet valt deze onder het cluster EASI2010 Accessoires, of onder het cluster OT2010 End User Devices. Additionele producten en software Dit zijn producten waarmee de basisproducten uitgebreid kunnen worden. Hieronder vallen: alle apparatuur en overige middelen die t.b.v. het gebruik ingebouwd kunnen worden (bijv. een memory-uitbreiding of een interne DVD-speler); alle fabrikantgebonden externe apparatuur en overige middelen die uitsluitend in combinatie met de basisproducten gebruikt kunnen worden (bijv. een docking-station met een productspecifieke koppeling). Extern aan te sluiten apparatuur en overige middelen die tevens te combineren zijn met andere merken dan Fujitsu vallen onder het cluster EASI2010 Accessoires. In onderstaande tabel worden de additionele producten en software weergegeven: EASI2010 Werkplekken 5

7 Tabel 3 Additionele producten Desktop-pc Laptop-pc Thin client Zero client Inbouw DVD+/-RW speler (en eventuele opvolgers) Inbouw SSD (solid state disk) Geheugen uitbreiding naar tenminste 8 GB Grafische kaart met 2 video uitgangen voor gebruik van een dual monitor systeem Inbouw geheugenkaartlezer voor alle type geheugenkaarten, inclusief toekomstige geheugenkaarten zodra die leverbaar zijn Grafische kaart gecertificeerd voor de marktleiders van video, foto en CAD software waaronder AutoCAD en Adobe programmatuur Toetsenbord met ingebouwde Smartcard reader voor authenticatie, geschikt voor Rijkspas Docking station of replicator Bluetooth via het plaatsen van een interne module 3G (draadloos Internet) via het plaatsen van een interne module, inclusief toekomstige technieken zodra die leverbaar zijn WiFi, via het plaatsen van een interne module, inclusief toekomstige technieken zodra die leverbaar zijn Extra acculader Extra accu Een Linux distributie met onderhoudscontract gecertificeerd voor de desktop-pc of laptop-pc 6 EASI2010 Werkplekken

8 Speciale producten Optioneel kunnen speciale producten gerelateerd aan werkplekken geleverd worden, zoals een laptop-pc met een omdraaibaar aanraakscherm. Ook een laptop-tas geldt als speciaal product, mits tegelijkertijd aangeschaft met een laptop-pc. Basisdiensten Het betreft diensten als levering, afhandelen van hardware-incidenten en vragen. Deze diensten worden nader uitgelegd in de paragraaf Contractimplementatie. Additionele en speciale diensten Additionele diensten zijn van toepassing bij de aflevering van de bestelde producten. Het betreft een compleet pakket van al dan niet af te nemen diensten, zoals uitpakken, stickeren, configureren, plaatsen en aansluiten van nieuwe producten. Bij deze dienstverlening zijn er twee werkwijzen te onderscheiden: de dienstverlening vindt plaats na aflevering van de producten op locatie(s) van de deelnemer en wordt uitgevoerd door de dienstverlener die de deelnemer heeft gekozen (keuze tussen FEM systems BV of SCC Services BV (in het vervolg: SCC)); de dienstverlening wordt zoveel mogelijk uitgevoerd bij de leverancier, voorafgaand aan de aflevering van de producten. Bij speciale diensten kan men denken aan het op locatie plaatsen en aansluiten van nieuwe werkplekapparatuur, het afvoeren van oude apparatuur en de implementatie van een beheersysteem. In bijlage 2 van de overeenkomst zijn alle additionele en speciale diensten gespecificeerd. EASI2010 Werkplekken 7

9 Aandachtspunten bij contractimplementatie Afnameplicht en omgang met reeds bestaande contracten Er is sprake van een afnameplicht voor deelnemers aan dit contract. Wanneer er bij een deelnemer sprake is van een lopend contract dat overlappend is met EASI2010 Werkplekken dan dient dit lopende contract gerespecteerd te worden. Er mag echter geen gebruik gemaakt worden van eventuele verlengingsmogelijkheden binnen deze contracten tenzij bij verlenging de producten die tot de scope van EASI2010 Werkplekken horen, worden uitgezonderd. Contactgegevens van de leverancier De contactgegevens van de leverancier zijn vermeld op de website van HIS/ICT en op het extranet van Fujitsu (https://vip-customer.ts.fujitsu. com). Voor het extranet is inloggen noodzakelijk. Het deelnemersformulier Door het invullen en insturen van het deelnemersformulier: krijgt men facturen met de juiste gegevens en adressering; geeft men aan welke personen mogen bestellen via de webshop, incidenten mogen aanmelden en toegang hebben tot het extranet van Fujitsu. Het deelnemersformulier is te downloaden via de website van HIS/ICT (www.hisict.nl). Het ingevulde formulier kan worden ingediend bij het Project Management Office (PMO) van Fujitsu ( adres: ts.fujitsu.com) door een geautoriseerde medewerker van de deelnemer. Bij een wijziging in voorgenoemde zaken kan men het eerder ingevulde deelnemersformulier bijwerken (liefst gemarkeerd) en opnieuw insturen. Het is niet de bedoeling dat dit soort mutaties per telefoon, of brief aan Fujitsu wordt doorgegeven. Levertijden vermeld in de overeenkomst Fujitsu dient zorg te dragen voor een tijdige levering. De volgende levertermijnen zijn van toepassing: 8 EASI2010 Werkplekken

10 Tabel 4 Product Aantal Maximale levertijd (in werkdagen) Alle producten, behalve laptoppc s Laptop-pc s Alle producten Alle producten 250 of meer Maximale levertijd in het geval van serviceverlening (uitpakken, DOA-test, etc.) op locatie leverancier (in werkdagen) Kortingen en tarieven Fujitsu is verplicht minimaal de kortingen te verstrekken die tijdens de aanbesteding door hen zelf zijn opgegeven voor de verschillende categorieën van de basisproducten. Deze kortingen staan vermeld in bijlage 5 van de overeenkomst en zijn van toepassing op de door Fujitsu opgegeven apparatuurmerken en prijslijsten. De actuele minimale kortingspercentages worden steeds gepubliceerd op het extranet van Fujitsu (https://vip-customer.ts.fujitsu.com); daarnaast worden ze vermeld op de website van HIS/ICT. Voor de additionele producten blijven de in bijlage 5 van de overeenkomst vermelde minimale kortingspercentages gedurende de gehele looptijd gehandhaafd. Basisdiensten zijn inbegrepen. Bij additionele diensten wordt per dienst een tarief berekend als vermeld in bijlage 5 van de overeenkomst. Deze tarieven blijven de eerste twee contractjaren ongewijzigd. Voor speciale producten en speciale diensten gelden er geen prijs- of kortingsafspraken. In het geval van speciale producten en speciale diensten kan tevens een offerte worden aangevraagd bij andere partijen. Indien een speciaal product of een speciale dienst meer dan 10% goedkoper is bij een andere partij, mag deze bij de andere partij worden afgenomen. EASI2010 Werkplekken 9

11 10 EASI2010 Werkplekken Marktconformiteit Om de netto prijzen (listprijs minus de korting, exclusief BTW) van basisproducten gedurende de looptijd van de overeenkomst marktconform te houden wordt maximaal vier maal per jaar een zogenaamde benchmark uitgevoerd voor de categorieën desktop-pc, laptop-pc en monitors. Een benchmark is een controle- of auditmiddel waarbij een onafhankelijke partij een marktconforme prijs vaststelt. Op basis van de benchmark uitkomsten worden nieuwe kortingspercentages berekend voor de eerder genoemde categorieën. Deze kunnen echter nooit lager zijn, dan de minimale kortingspercentages die vermeld staan in de overeenkomst. De actuele kortingspercentages worden steeds gepubliceerd op het extranet van Fujitsu (https://vip-customer.ts.fujitsu. com); daarnaast worden ze vermeld op de website van HIS/ICT.

12 Contractimplementatie Dossier Afspraken en Procedures (DAP) afsluiten Specifieke afspraken tussen de deelnemer en Fujitsu worden vastgelegd in een Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Hierbij valt te denken aan facturatieafspraken, een communicatiematrix en serviceprocessen. HIS/ ICT voorziet deelnemers van een DAP-sjabloon dat gebruikt kan worden door de deelnemer en Fujitsu. Offerte aanvragen en bestellen Het bestelproces kan op twee manieren plaatsvinden: Grote ja via de webshop; aantallen? De webshop (lifecycle.scc. com/v6) is het primaire middel voor bestelling van producten die onder de overeenkomst vallen. De Nee Aanvraag offerte webshop wordt namens Fujitsu beheerd door SCC, een officiële onderaannemer bij deze overeenkomst. op de conventionele wijze. Indien een advies gewenst is, er sprake is van speciale producten of diensten, of er is sprake van grote Speciale Producten/ Diensten? Nee Bestellen via Webshop ja aantallen, dan kan contact opgenomen worden met Fujitsu ter verkrijging van een maatwerkofferte. Offerte aanvragen en bestellen via de webshop In de webshop worden twee soorten gebruikers onderscheiden: gebruikers met bestelrechten (bestellers) en gebruikers zonder bestelrechten (kijkers) Bestellers hebben het recht orders te plaatsen en offertes aan te vragen op basis van een gevuld winkelwagentje. Kijkers kunnen weliswaar geen orders plaatsen maar kunnen wel een winkelwagentje vullen en offertes EASI2010 Werkplekken 11

13 ontvangen. Offertes worden per in pdf-formaat door de kijker gestuurd naar de aanvrager. Het is verstandig de ontvangen offertes te controleren. Is de minimale korting verstrekt? Vallen de afgegeven levertijden binnen de overeengekomen maximale levertijden? Na interne goedkeuring kan de besteller het winkelwagentje van de kijker omzetten in een order. De in de webshop getoonde prijzen zijn altijd inclusief bestel- en afleverkosten. Tevens geldt een betaaltermijn van 30 dagen. Toegang tot de voorgenoemde webshop kan aangevraagd worden door het invullen en insturen van voorgenoemd deelnemersformulier. Offerte aanvragen en bestellen op de conventionele wijze Indien een advies gewenst is, er sprake is van speciale producten of diensten, of er is sprake van grote aantallen, dan kan contact opgenomen worden met Fujitsu ter verkrijging van een maatwerkofferte. Fujitsu zorgt ervoor, dat de offerte van producten (de apparatuur) door SCC aan de deelnemer wordt uitgebracht op papier van SCC. De offerte voor additionele en/of speciale diensten brengt Fujitsu zelf uit. In het geval van speciale producten en speciale diensten kan tevens een offerte worden aangevraagd bij andere partijen. Indien een speciaal product of een speciale dienst meer dan 10% goedkoper is bij een andere partij, mag deze bij de andere partij worden afgenomen. Het is verstandig om de ontvangen offerte(s) te controleren. Is de minimale korting verstrekt? Vallen de afgegeven levertijden binnen de overeengekomen maximale levertijden? Bestellen vindt plaats in overleg met de accountmanager van Fujitsu. de producten (de apparatuur) worden besteld bij SCC die ook de offerte heeft uitgebracht. Indien mogelijk vindt deze bestelling in overleg met Fujitsu/SCC alsnog plaats via de eerder aangegeven webshop. Is dat niet mogelijk, dan wordt via een inkooporder besteld; de diensten worden met een inkooporder besteld bij Fujitsu. 12 EASI2010 Werkplekken

14 Levering en facturatie De levering en facturatie van producten wordt uitgevoerd door SCC; de levering en facturatie van diensten door Fujitsu. Bij elke levering wordt een pakbon meegeleverd. Elk product wordt volledig geassembleerd aangeleverd, inclusief eventueel bestelde inbouwopties en additionele producten. Assemblagekosten zijn inbegrepen in de kosten van de producten en kunnen niet apart in rekening worden gebracht. De levering vindt plaats met zo weinig mogelijk afval en dozen. Er kunnen geen leveringskosten in rekening gebracht worden. Afhandelen vragen en andere verzoeken Tijdens kantoortijden ( uur op werkdagen) kunnen alle (informatie)verzoeken die betrekking hebben op bestellingen, leveringen, facturen, opheffingen, wijzigingen, en offertes gesteld worden via of telefoon aan de servicedesk ( tel ). Afhandelen van hardware-incidenten Voor het afhandelen van hardware-incidenten heeft de leverancier een storingsnummer (tel ) beschikbaar waar een ter zake deskundige helpdeskmedewerker de telefoon opneemt, eventueel met gebruik van een keuzemenu. Het storingsnummer is bereikbaar onder een nummer met een binnenlands of gratis tarief. De helpdesk is bereikbaar van uur op werkdagen. De helpdesk is Nederlandstalig. Per is de incidentendesk 24 x 7 te bereiken via ts.fujitsu.com EASI2010 Werkplekken 13

15 Deelnemende organisaties Hieronder een overzicht van de deelnemers zoals door hen zelf opgegeven bij de aanbesteding. De naamgeving van de genoemde organisaties hoeft niet overeen te stemmen met de huidige situatie. Ministerie van Algemene Zaken Bestuursdepartement Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) Dienst Publiek en Communicatie (DPC) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bestuursdepartement Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) Logius DOC-Direct Agentschap BPR Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) P-Direkt Dienst Terugkeer & Vertrek Ministerie van Buitenlandse Zaken Rijksgebouwendienst De Werkmaatschappij Directoraat-Generaal Europese Samenwerking Directoraat-Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken Directoraat-Generaal Politieke Zaken Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking Uitgezonderd: Buitenlandse Posten Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Bestuursdepartement voormalig EZ Agentschap Telecom Centraal Plan Bureau (CPB) Nederlandse mededingings Autoriteit (Nma) Agentschap NL Consumentenautoriteit (CA) PIANOo Bestuursdepartement voormalig LNV Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) Ministerie van Financiën Bestuursdepartement (inclusief beleidsteams Domeinen Roerende Zaken Belastingdienst) Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) 14 EASI2010 Werkplekken

16 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Bestuursdepartement (met inbegrip van centrale diensten) Rijkswaterstaat, Bestuur en Staf DG Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken Directoraat-Generaal Mobiliteit Directoraat-Generaal Water Shared Services Organisatie (SSO) Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut (KNMI) Inspectie Verkeer en Waterstaat Port state Control Directie TCO Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht Toezichthouder Beheer Eenheid Water Rijkswaterstaat, de afzonderlijke Regionale Diensten Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Rijkswaterstaat, Waterdienst Rijkswaterstaat, Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat, Data-ICT Dienst Rijkswaterstaat, Corporate Dienst Rijkswaterstaat, Projectdirectie Ruimte voor de Rivier Directoraat-Generaal Ruimte Directoraat-Generaal Milieubeheer VROM Inspectie Toezichthouder Beheer Eenheid Land Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bestuursdepartement Agentschap SZW Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Veiligheid & Justitie Bestuursdepartement Centraal Justitie Incasso Bureau (CJIB) College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) Raad voor de Kinderbescherming Hoge Raad Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak Openbaar Ministerie Schadefonds Geweldsmisdrijven Nederlands Forensisch Instituut (NFI) Commissie Gelijke Behandeling Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bestuursdepartement Jeugdinstelling Almata EASI2010 Werkplekken 15

17 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Inspectie Jeugdzorg Nederlandse Vaccin Instituut Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kabinet der Koningin Algemene Rekenkamer Tweede kamer der Staten-Generaal Raad voor de Rechtsbijstand Reclassering Nederland Raad voor de Rechtspraak, inclusief SSR CBS ICTU COA OPTA Jeugdinstelling De Lindenhorst Gezondheidsraad Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Raad voor de Volksgezondheid en Zorg College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek 16 EASI2010 Werkplekken

18 Contractmanagement HIS/ICT, onderdeel van UBR Haagse Inkoop Samenwerking is verantwoordelijk voor het rijksbrede contractmanagement met betrekking tot deze overeenkomst. Dit houdt onder meer in dat HIS/ICT ieder kwartaal formeel overleg voert met de leverancier. Daarnaast bewaakt HIS/ICT de prestaties van de leverancier aan de hand van rapportages over de afgesproken SLA parameters. Belangrijke SLA parameters zijn de afgesproken leverings- en servicebetrouwbaarheid. Indien de leverancier de vereiste prestaties niet haalt, kan HIS/ICT gebruik maken van een aantal instrumenten ter verbetering. Het is mogelijk om gedurende de looptijd van de overeenkomst producten en diensten toe te voegen of aan te passen. Dit kan door middel van dienstverleningsverbetering (DVV) welke verloopt via HIS/ICT. Zowel HIS/ICT (naar aanleiding van verzoeken van deelnemers) als de leverancier kan hiertoe het initiatief nemen. Belangrijke voorwaarden zijn dat de verbetering generiek is (dus niet zijnde een speciale dienst voor een deelnemer) en nauw verwant aan de producten en diensten in deze overeenkomst. HIS/ICT maakt gebruik van een producten- en dienstencatalogus (PDC). Aan de deelnemers worden de basisdiensten uit de PDC gratis verleend; aanvullende dienstverlening kan tegen betaling door de deelnemers worden afgenomen bij HIS/ICT. HIS/ICT informeert de deelnemers met regelmaat, onder andere via informatiebijeenkomsten en de website Daarnaast wordt, indien overeengekomen met de leverancier, informatie beschikbaar gesteld via het extranet van de leverancier. Disclaimer Aan deze contractsamenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. De overeenkomst is te allen tijde leidend. Voor meer informatie verwijzen wij naar de overeenkomst. Deze is in het bezit van de contractmanager van deelnemende organisaties. Bent u zelf contractmanager? Neem dan contact op met HIS/ICT. EASI2010 Werkplekken 17

19 HIS/ICT Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk Ministerie van BZK Beatrixpark, Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Postbus EA Den Haag (van 09:00 tot 17:00 uur) April 2014 w

ubr his EASI2010 Afdrukdiensten his/ict

ubr his EASI2010 Afdrukdiensten his/ict ubr his EASI2010 Afdrukdiensten his/ict Over HIS/ICT HIS/ICT, onderdeel van UBR HIS beheert momenteel verschillende Rijksbrede ICT-contracten met een gezamenlijke contractwaarde van ongeveer 2 miljard

Nadere informatie

Europees aanbesteden samenwerking ICT. Bijlage 13. Deelnemers aan de Raamovereenkomst. Cluster rekencentrum hardware

Europees aanbesteden samenwerking ICT. Bijlage 13. Deelnemers aan de Raamovereenkomst. Cluster rekencentrum hardware EASI2010 Europees aanbesteden samenwerking ICT Bijlage 13 Deelnemers aan de Raamovereenkomst Cluster rekencentrum hardware Documentgegevens Documentnaam Bijlage 13 Deelnemers aan de Raamovereenkomst Datum

Nadere informatie

EASI2010. Cluster webhosting. Bijlage F. Europees aanbesteden samenwerking ICT. Opgave deelnemende organisaties. Documentgegevens

EASI2010. Cluster webhosting. Bijlage F. Europees aanbesteden samenwerking ICT. Opgave deelnemende organisaties. Documentgegevens EASI2010 Europees aanbesteden samenwerking ICT Bijlage F Opgave deelnemende organisaties Cluster webhosting Documentgegevens Documentnaam Datum 04-05-2011 Status Versie 1.0 Bijlage F Opgave deelnemende

Nadere informatie

EASI2010 Accessoires his/ict

EASI2010 Accessoires his/ict ubr his EASI2010 Accessoires his/ict Over HIS/ICT HIS/ICT, onderdeel van UBR HIS beheert momenteel verschillende Rijksbrede ICT-contracten met een gezamenlijke contractwaarde van ongeveer 2 miljard euro.

Nadere informatie

EASI2010 Rekencentrum Hardware his/ict

EASI2010 Rekencentrum Hardware his/ict ubr his EASI2010 Rekencentrum Hardware his/ict Over HIS/ICT HIS/ICT, onderdeel van UBR HIS beheert momenteel verschillende Rijksbrede ICT-contracten met een gezamenlijke contractwaarde van ongeveer 2 miljard

Nadere informatie

ubr his OT2010 End User Devices his/ict

ubr his OT2010 End User Devices his/ict ubr his OT2010 End User Devices his/ict Over HIS/ICT HIS/ICT, onderdeel van UBR HIS beheert momenteel verschillende Rijksbrede ICT-contracten met een gezamenlijke contractwaarde van ongeveer 2 miljard

Nadere informatie

Deelnemende organisaties cluster Mobiel, perceel mobiele communicatie 1

Deelnemende organisaties cluster Mobiel, perceel mobiele communicatie 1 Deelnemende organisaties cluster Mobiel, perceel mobiele communicatie 1 Deelnemers Staatscontract: Ministerie van Algemene Zaken Bureau van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid Rijksvoorlichtingsdienst

Nadere informatie

Bijlage F deel a: opgave deelnemende organisaties

Bijlage F deel a: opgave deelnemende organisaties Bijlage F deel a: opgave deelnemende organisaties 1 Deelnemers Staatscontract: Ministerie van Algemene Zaken Bureau van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid Rijksvoorlichtingsdienst Ministerie

Nadere informatie

Datum Versie Auteur Opmerkingen

Datum Versie Auteur Opmerkingen Organisatieonderdelen Rijk met OIN ten behoeve van e-facturatie Colofon Versienummer 1.3 Datum 14-08-2017 Status Vastgesteld Documentbeheer Datum Versie Auteur Opmerkingen 20-12-2016 0.1 Logius 22-12-2016

Nadere informatie

Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852)

Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852) Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852) Nota van Inlichtingen 2 samenvatting en overzicht deelnemende organisatieonderdelen 14 augustus 2015 Gezien de veelheid aan vragen

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument behorend bij EURAAN-HD-14-0393 Negometrix 14920 Levering van Servers, Storage, Netwerkcomponenten en Accessoires.

Aanbestedingsdocument behorend bij EURAAN-HD-14-0393 Negometrix 14920 Levering van Servers, Storage, Netwerkcomponenten en Accessoires. Beschrijvend document 1. INLEIDING 1.1 Algemeen Voor u ligt het Beschrijvend document behorende bij de openbare aanbesteding voor server, storage, netwerkcomponenten en accessoires. Dit betreft o.a. levering,

Nadere informatie

Overzicht Referentieproducten

Overzicht Referentieproducten Overzicht Referentieproducten UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 24

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen Online portaal UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 12 Online portaal

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT-Werkplekken)

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT-Werkplekken) Wijzigingsprocedure UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 05 Wijzigingsprocedure

Nadere informatie

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 27 april 2012

Nadere informatie

Contractsamenvatting ON2013

Contractsamenvatting ON2013 Contractsamenvatting ON2013 Over RWS/CIV RWS/CIV is de categoriemanager dataverbindingen en beheert vanuit deze verantwoordelijkheid de contracten op gebied van dataverbindingen en internettoegang. RWS/CIV

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: Doel, scope, richting en marktbenadering

DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: Doel, scope, richting en marktbenadering DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: 2015 1.3 Doel, scope, richting en marktbenadering Doelstelling en scope DCI ICT sourcing strategie De DCI ICT sourcing strategie ondersteunt bij het

Nadere informatie

Handleiding Contractbeheer Rijkscontracten.nl. Gebruikersversie

Handleiding Contractbeheer Rijkscontracten.nl. Gebruikersversie Handleiding Contractbeheer Rijkscontracten.nl Gebruikersversie Contractbeheer De functionaliteit contractbeheer biedt u de mogelijkheid contracten die onder uw beheer vallen in te voeren en bij te werken.

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 11/01/2015 S076. I. II. IV. V. VI. AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Deltaonderwijs 332187949 Abdis van Thornstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1 Algemene voorwaarden 1. Definities In de algemene voorwaarden worden onderstaande definities met diens betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven. 1. Awerso Webdiensten: handelsnaam van Awerso, ingeschreven

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni Geachte heer, mevrouw,

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni Geachte heer, mevrouw, Aan de ouders / verzorgers van nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep Vlaardingen, juni 2016 Geachte heer, mevrouw, Uw zoon of dochter is aangemeld als nieuwe leerling aan een van de

Nadere informatie

ON2013. 13 oktober 2015. ON2013 CBO Rijk

ON2013. 13 oktober 2015. ON2013 CBO Rijk ON2013 Deelnemersdag 13 oktober 2015 ON2013 CBO Rijk Agenda Opening Minicompetities Migraties PAUZE Presentatie Staatsbosbeheer ON2013 Contractuitvoering Rondvraag en sluiting 2 ON2013 Deelnemersdag 13

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave Algemenevoorwaarden Inhoudsopgave Algemeen...2 Onderhoud van de website...2 Aanbiedingen en offertes...2 Prijzen, facturatie en betaling...2 Verplichtingen...3 Uitvoering van de overeenkomst...3 Wijzigingen

Nadere informatie

BIJLAGE 8.1 Referentiebibliotheek

BIJLAGE 8.1 Referentiebibliotheek BIJLAGE 8.1 Referentiebibliotheek Op basis van de bij de potentiële klanten uitgevoerde behoeftebevraging zijn er geen indicaties dat de afgenomen volumes significant lager zouden liggen dan de volumes

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni 2014. Geachte heer, mevrouw,

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni 2014. Geachte heer, mevrouw, Aan de ouders / verzorgers van nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep Vlaardingen, juni 2014 Geachte heer, mevrouw, Uw zoon of dochter is aangemeld als nieuwe leerling aan een van de

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT. Diensten

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT. Diensten AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Naar een nieuwe inkoopstrategie

Naar een nieuwe inkoopstrategie Naar een nieuwe inkoopstrategie Rijksleveranciersdag 29 november 2013 Mark Bressers Coen Schreiner Professioneel Inkopen door het Rijk Publieke waarden Maatschappelijke impact Rijksinkoop Ca 10 miljard

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Informatiesessie decentrale overheden over de opvolging OT2010

Informatiesessie decentrale overheden over de opvolging OT2010 Nieuwsbrief HIS/ICT 4 juni 2015 Dit is de nieuwsbrief van de ICT-afdeling van UBR HIS. In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws en ontwikkelingen over de contracten die HIS/ICT beheert. De nieuwsbrief

Nadere informatie

Dae Punt. Schagen, januari 2015. Geachte relatie,

Dae Punt. Schagen, januari 2015. Geachte relatie, Schagen, januari 2015 Geachte relatie, U treft hierbij aan: Instructie Jaarwissel 2014/2015 Tarieven instructie 2015 Prijslijst P Software Hardware Prijslijst P Software Online Voorwaarden P Software Online

Nadere informatie

COMMERCIEEL VERTROUWELIJK BIJLAGE A OMSCHRIJVING AF TE ROEPEN CIVIELE DIENSTAUTO S

COMMERCIEEL VERTROUWELIJK BIJLAGE A OMSCHRIJVING AF TE ROEPEN CIVIELE DIENSTAUTO S BIJLAGE A OMSCHRIJVING AF TE ROEPEN CIVIELE DIENSTAUTO S Op basis van het gestelde in deze Raamovereenkomst kan onderstaande personenauto en/of (personen)bus en/of bestelauto en/of terreinwagen worden

Nadere informatie

middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT

middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese aanbesteding

Nadere informatie

Overzicht Referentieproducten

Overzicht Referentieproducten Overzicht Referentieproducten UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 24

Nadere informatie

Overzicht Referentieproducten

Overzicht Referentieproducten Overzicht Referentieproducten UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 24

Nadere informatie

Datum 27 april 2009 Betreft Toetreding bedrijfseenheden bij de Werkmaatschappij per

Datum 27 april 2009 Betreft Toetreding bedrijfseenheden bij de Werkmaatschappij per > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorziter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOBR BDGOBR Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Van MOVARE/MosaLira Ref. KQPN2016/1.12

Van MOVARE/MosaLira Ref. KQPN2016/1.12 Nota van inlichtingen Betreft 2 e Nota van Inlichtingen Datum 20 januari 2017 Van MOVARE/MosaLira Ref. KQPN2016/1.12 Project Europese aanbesteding ICT hardware Deze nota van inlichtingen wordt hiermee

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 Betreft 1. WA.5 De leverancier dient voor de aangeboden onderdelen in deze aanbesteding

Nadere informatie

EASI2010. Werkplekken. ICT~Haalbaarheidsadvies

EASI2010. Werkplekken. ICT~Haalbaarheidsadvies EASI2010 Werkplekken ICT~Haalbaarheidsadvies versie 1.0 datum 18 maart 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel van de ICT~Haalbaarheidstoets 4 1.3 Aanpak 4 1.4 Indeling

Nadere informatie

Strategisch ICT advies in de praktijk

Strategisch ICT advies in de praktijk Strategisch ICT advies Strategisch ICT advies in de praktijk Wie zijn wij? Rachid Guernaoui Portfoliomanager ICT en Communicatie (MINBZK/DGOBR/FHIR) Tevens opdrachtgever IASA2011 Erwin van Gorkum Rijksbrede

Nadere informatie

ICT hardware en aanvullende dienstverlening gemeente Den Helder

ICT hardware en aanvullende dienstverlening gemeente Den Helder Nota van Inlichtingen ICT hardware en aanvullende dienstverlening gemeente Den Helder Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: ICT hardware en aanvullende dienstverlening gemeente Den Helder Gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE 5. Dossier Financiële Afspraken. Behorende bij. Levering diverse Hardware t.b.v. Kantoorautomatisering. contractnummer BOH xxxx TUSSEN

BIJLAGE 5. Dossier Financiële Afspraken. Behorende bij. Levering diverse Hardware t.b.v. Kantoorautomatisering. contractnummer BOH xxxx TUSSEN BIJLAGE 5 Dossier Financiële Afspraken Behorende bij Levering diverse Hardware t.b.v. Kantoorautomatisering contractnummer BOH xxxx TUSSEN Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en Datum: xx-xx-xxxx

Nadere informatie

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 Agenda 1. Introductie eherkenning 2. Kansen / voordelen 3. Specifieke (EH) functionaliteit: 1. Machtigingen beheer 2. Signing/ondertekendienst

Nadere informatie

SLA Interbel Managed Voice. Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1

SLA Interbel Managed Voice. Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1 SLA Interbel Managed Voice Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1 Inhoud Definities... 3 1. Domein / verantwoordelijkheden... 4 1.1 Netwerk overzicht... 4 1.2 Responsibility Matrix... 4 2. Service Assurance...

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Stichting

Nadere informatie

2. Deelnemende organisaties

2. Deelnemende organisaties Internettoegang 2. Deelnemende organisaties 2.1. Ministeries 2.1.1. Ministerie van Algemene Zaken (AZ) Einddatum Iopende verplichtingen Internet toegang T26 Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden. AZ maakt

Nadere informatie

middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT

middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese aanbesteding

Nadere informatie

Inkoop Nota van Inlichtingen

Inkoop Nota van Inlichtingen Inkoop Nota van Inlichtingen UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag GEGEVENS AANBESTEDING Kenmerk 201500114.002.061 Datum:

Nadere informatie

Beantwoording vragen over baten-lastendienst SSC-ICT Den Haag

Beantwoording vragen over baten-lastendienst SSC-ICT Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:...

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Herstel Service Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Inhoud HERSTEL SERVICE... 3 INLEIDING HERSTEL SERVICE... 3

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Wat zijn de bankgegevens van Services for ICT?

Wat zijn de bankgegevens van Services for ICT? FAQ Veelgestelde vragen Onlangs zijn alle relaties van IMD, per brief, geïnformeerd over het afronden van de laatste fase van de migratie tussen IMD en HP CDS. Wij kunnen ons voorstellen dat deze migratie

Nadere informatie

Aanschaf, installatie en ondersteuning

Aanschaf, installatie en ondersteuning Aanschaf, installatie en ondersteuning Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. AANSCHAFPRIJS 5 3. INSTALLATIE EN EERSTE GEBRUIKERSTRAINING 6 4. LICENTIENUMMER 6 5. ONDERHOUDSCONTRACT 6 6. HELPDESK 7 7. ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Mobiliteit: kans of moet-je?

Mobiliteit: kans of moet-je? Mobiliteit: kans of moet-je? Martine Kooreman/Jan Bos UBR EC O&P Workflow Programma Introductie Positie Expertisecentrum Organisatie & Personeel Mobiliteit bij het Rijk Kader VWNW-beleid Rijk Rolverdeling

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen juli 2016

Nota van Inlichtingen juli 2016 Nota van Inlichtingen 2 13 juli 2016 1 1. Inleiding Voor u ligt de Nota van Inlichtingen 2 behorende bij de aanbesteding Aanschaf ICT Hardware inclusief aanverwante dienstverlening (kenmerk: 16.0907.RR

Nadere informatie

Dromen, durven, doen, samen doen

Dromen, durven, doen, samen doen Overheids-DataCenter Noord-Nederland Dromen, durven, doen, samen doen Henk Bultje Projectmanager ODC-Noord Roelof Moraal Projectmanager RDW Aanleiding Samenwerking Noord versus Programma consolidatie

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Nederlandse

Nadere informatie

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw,

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw, Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Ons kenmerk: 2008008096 Onderwerp: Offerteaanvraag beheersysteem digitale bestemmingsplannen Contactpersoon: P. Bakker Leek, 11 december

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT-Werkplekken)

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT-Werkplekken) penlijst UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 01 Begrippenlijst Behorend

Nadere informatie

Datum 18 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over deurwaarders ziedend zijn over het daltarief van het CJIB

Datum 18 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over deurwaarders ziedend zijn over het daltarief van het CJIB 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Processchema bestellen van overige geschenken en cadeaubonnen. Belastingdienst. Goederen ontvangst. DigiInkoop/ Digipoort of Leveranciersportaal

Processchema bestellen van overige geschenken en cadeaubonnen. Belastingdienst. Goederen ontvangst. DigiInkoop/ Digipoort of Leveranciersportaal Bijlage 4A Standaarden DigiInkoop Algemene uitgangspunten overige geschenken en cadeaubonnen: De te bestellen overige geschenken en cadeaubonnen worden ter beschikking gesteld vanuit de webwinkel van de

Nadere informatie

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN Periode: 15-04-2016 tot en met 14-04-2019 (Verlenging mogelijk: 2x 1 jaar t/m 14-04-2021) Veiligheidsregio Noord- Holland Noord gevestigd en

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures OT2010 Detron en Cluster VoIP-centrales Documentgegevens Documentnaam DAP tussen Detron en OT2010 cluster VoIP-centrales Datum

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT-Werkplekken)

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT-Werkplekken) Standaardrapportages UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 10 Standaardrapportages

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding inzake het project GOUD

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding inzake het project GOUD AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Financiën, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag (NL). Contactpunt(en): Afdeling

Nadere informatie

Dossier Financiële Afspraken (DFA)

Dossier Financiële Afspraken (DFA) Dossier Financiële Afspraken (DFA) 1-1-2 Alarmnet Vertrouw&ijk Bijlage G Raamovereenkomst 1-1-2 van aan BZK Inhoudsopgave 0. Inleiding 1 1. Tarieven 1. 1 Tarievenlijst 1.2 OPTA gereguleerde prijzen en

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren, lid College

Nadere informatie

Werkplek hardware en supplies

Werkplek hardware en supplies Nota van Inlichtingen Werkplek hardware en supplies Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Werkplek hardware en supplies ROC ID College TN-59463 Omschrijving: Werkplek hardware De aanbesteding

Nadere informatie

Bijlage 2B Programma van Eisen perceel 2

Bijlage 2B Programma van Eisen perceel 2 Bijlage B Programma van Eisen perceel Nr Omschrijving Opmerking Besluit. Algemene en Na gunning van de Opdracht draagt de Opdrachtnemer er zorg voor dat de abonnementen één op één worden overgenomen zonder

Nadere informatie

Programma van Eisen Raamcontract Werkplekhardware

Programma van Eisen Raamcontract Werkplekhardware Programma van Eisen Raamcontract Werkplekhardware 1 Versiebeheer Versienummer Datum Auteur Wijzigingen 0.1 5-7-2016 Ton van Vroonhoven Concept 0.2 12-7-2016 Ton van Vroonhoven Concept 0.3 25-7-2016 Ton

Nadere informatie

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Wat is draadloos workware Base?... 3 Hoe staat dit in vergelijking tot andere Workware producten?... 3 Waarom zou ik draadloos Workware gebruiken

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen!

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! Informatie over DigiInkoop en de wijze van aansluiten Logius Team Implementatie Support DigiInkoop Aanleiding DigiInkoop Eén Rijksbreed inkoopsysteem

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan:

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan: De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Faciliteiten-, Huisvestingen Inkoopbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 2511 K Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon Hans

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,-

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Prijslijst 2015 Algemeen Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Advisering: 10,- per uur. Reparaties Onderzoekskosten: 10,- Reparatiekosten: 10,- Installaties

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ROAD2016

Gebruikershandleiding ROAD2016 Gebruikershandleiding ROAD2016 Vellema, Klaas Inkoop Uitvoering Centrum Noord 17-10-2016 1/15 INLEIDING ROAD2016 is de eerste aanbesteding die onder verantwoordelijkheid van de Categorie Datacenters uitgevoerd

Nadere informatie

Bijlage 6. Dossier Financiële Afspraken. Licenties, Installatie, Implementatie, Beheer en Onderhoud

Bijlage 6. Dossier Financiële Afspraken. Licenties, Installatie, Implementatie, Beheer en Onderhoud Bijlage 6 Dossier Financiële Afspraken Licenties, Installatie, Implementatie, Beheer en Onderhoud 1 2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Doel... 4 1.2 Scope... 4 1.3 Geldigheid... 4 1.4 Beheer van dit

Nadere informatie

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1 NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1 NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S) SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1 NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S) Stichting Deltaonderwijs 332187949 Abdis van Thornstraat 76, 4901ZB Oosterhout ( Nederland ) Ter attentie van: Arno Harbers Email:

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures EASI2010 en Nadere Overeenkomst cluster rekencentrum hardware Documentgegevens Documentnaam Datum 25 augustus 2012 Status Definitief Versie

Nadere informatie

BIJLAGE 7 FICTIEVE CASUS

BIJLAGE 7 FICTIEVE CASUS BIJLAGE 7 FICTIEVE CASUS Docentenperspectief online Toelichting online docenten: De online docenten hebben altijd de beschikking over WIFI en hebben derhalve altijd toegang tot de online HAS werkplek.

Nadere informatie

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Aanleiding en noodzaak voor het STR platform Veel oude centrales bij verschillende klanten in gebruik en daardoor - versplintering van de kennis en daarmee

Nadere informatie

De praktijk van duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat

De praktijk van duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat De praktijk van duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat Henk Tiemensma RWS Bouwdienst 16 september 2008 Inhoud presentatie Organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Organisatie Bouwdienst

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Service Level Agreement 2005 Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te leveren diensten en producten in jaar 20045

Nadere informatie

Standaardvoorwaarden Levering Leerplatform itslearning Nederland B.V. Versie 1.1, 29 november 2012

Standaardvoorwaarden Levering Leerplatform itslearning Nederland B.V. Versie 1.1, 29 november 2012 Standaardvoorwaarden Levering Leerplatform itslearning Nederland B.V. Versie 1.1, 29 november 2012 1. Begrippen Opdrachtnemer Vertegenwoordiger Opdrachtgever Partijen Overeenkomst Dienstverlening Software

Nadere informatie

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 1 Inhoudsopga ve 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Functionele beschrijving... 4 2.1 Pinterminals en bandbreedte... 4 2.1.1 Pinterminals...

Nadere informatie