ubr his EASI2010 Werkplekken his/ict

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ubr his EASI2010 Werkplekken his/ict"

Transcriptie

1 ubr his EASI2010 Werkplekken his/ict

2 Over HIS/ICT HIS/ICT, onderdeel van UBR HIS beheert momenteel verschillende Rijksbrede ICT-contracten met een gezamenlijke contractwaarde van ongeveer 2 miljard euro. De contracten zoals OT2010, EASI2010 en IASA2011, hebben onder meer betrekking op telecomdiensten, ICThardware en bijbehorende dienstverlening en ICT-adviesdiensten. HIS/ICT vormt als strategisch contractbeheerder de intermediair tussen door het Rijk gecontracteerde leveranciers en de overheidsorganisaties die van hun diensten gebruik maken. HIS/ICT: ondersteunt de (eind)gebruikers van de contracten (deelnemersondersteuning) monitort de prestaties van de gecontracteerde leveranciers (leveranciersmanagement) bewaakt contractuele kaders (contractmanagement) is een strategisch adviseur voor zijn opdrachtgevers. fungeert als escalatiepunt Over EASI2010 Met EASI2010 is een tweede reeks gezamenlijke aanbestedingen afgerond van ICT-middelen. Meer nog dan in de vorige EASI-aanbesteding (EASI2007) is verdergaande ICT-standaardisering beoogd. Naast financiële voordelen zijn een grote mate van afstemming en doelmatigheid nagestreefd. EASI2010 valt uiteen in zeven clusters: 1. Accessoires Categorieën van overige ICT-apparatuur en middelen; 2. Afdrukdiensten Multifunctionele printers en netwerkprinters voor lage en middelgrote volumes; EASI2010 Werkplekken 1

3 3. Managed Services Rekencentrumdiensten bestaande uit opslagcapaciteit, verwerkingscapaciteit, netwerkcapaciteit en aanvullende infrastructuurdiensten. Deze overeenkomst wordt beheerd door Logius; 4. Plotters Grootformaatprinters; 5. Rekencentrum Hardware Verwerkingscapaciteit, opslagcapaciteit, netwerken, system integrator diensten, overige gerelateerde producten en diensten; 6. Webhosting Verzorgen van hosting faciliteiten voor publieke websites van de rijksoverheid; 7. Werkplekken Desktops, laptops, monitoren, zero clients, thin clients en gerelateerde dienstverlening. Clusterkeuze Bij een behoefte aan ICT-middelen staan bovenstaande reeks clusters uit EASI2010 ter beschikking. Uiteraard is het van belang eerst te controleren aan welke clusters uw organisatie deelnemer is. Op basis van uw behoefte selecteert u het juiste cluster. Hiervoor staan niet alleen het contract, maar ook onze informatieboekjes ter beschikking. Toch kan het voorkomen dat het door u benodigde ICT-middel niet precies in een van de clusters valt. In dat geval kunt u dit voorleggen aan HIS/ICT. 2 EASI2010 Werkplekken

4 Looptijd van de overeenkomst Op 17 oktober 2011 is de overeenkomst EASI2010 Werkplekken met Fujitsu Technology Solutions BV afgesloten. Deze overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar. De overeenkomst kan drie maal met telkens maximaal 12 maanden verlengd worden. De drie verlengingen bedragen daarmee in totaal maximaal 3 jaar. Indien gebruik gemaakt wordt van alle verlengingen eindigt de overeenkomst op 17 oktober Scope van de overeenkomst De scope van de overeenkomst is op te splitsen in de volgende werkplekproducten en diensten: basisproducten; additionele producten en software (met vaste tarieven); speciale producten (geen vastgestelde tarieven); basisdiensten (inbegrepen); additionele diensten (met vaste tarieven); speciale diensten (geen vastgestelde tarieven). Basisproducten Het cluster EASI2010 Werkplekken omvat zogenaamde managed devices, d.w.z. gestandaardiseerde werkplekapparatuur die volledig beheerd wordt door een beheerorganisatie van de overheid. De productcategorieën vermeld in tabel 2 vallen hieronder: EASI2010 Werkplekken 3

5 Tabel 2 Categorie Desktop-pc s Laptop-pc s Thin clients Zero clients Monitors Korte toelichting Het betreft hier desktop-pc s van het merk Fujitsu voorzien van een Windows besturingssysteem, een toetsenbord en een muis. Het betreft hier laptop-pc s van het merk Fujitsu voorzien van een Windows besturingssysteem en een ingebouwd toetsenbord. De laptop-pc heeft een breedbeeld scherm en is geschikt voor gebruik in combinatie met een een docking station of replicator, waarin de laptop-pc geplaatst kan worden om op deze manier dienst te doen als een volwaardige desktop-pc. Het betreft hier thin clients zonder bewegende onderdelen van het merk Fujitsu die geschikt zijn voor Windows standaardapplicaties en maatwerkapplicaties onder andere op basis van Java, Oracle, Progress/SAP en.net in een virtuele omgeving. Hierbij neemt de thin client de afhandeling van randapparatuur, zoals beeldscherm, toetsenbord en muis voor zijn rekening en draaien één of meerdere van de hiervoor genoemde applicaties op een Citrix Terminal Server, in een Virtual Desktop Infrastructure (VDI) omgeving, of in een gelijkwaardige virtuele omgeving, zoals die binnen de rijksoverheid in gebruik is. De standaard thin client is geschikt om verbinding te maken met voorgenoemde infrastructuren. Het betreft hier zero clients zonder bewegende onderdelen van het merk Pano.Logic. De zero client is uitsluitend geschikt om als client te dienen in een virtual desktop- of cloud-omgeving, waarbij de zero client de afhandeling van randapparatuur, zoals beeldscherm, toetsenbord en muis voor zijn rekening neemt en de verbinding maakt met de server-omgeving. De serveromgeving is bijvoorbeeld een Citrix Terminal Server, een Virtual Desktop Infrastructure (VDI) omgeving, of een gelijkwaardige virtuele omgeving, zoals die binnen de rijksoverheid in gebruik is. De standaard zero client is geschikt om verbinding te maken met voorgenoemde infrastructuren. Een zero client bevat geen besturingssysteem. Een thin client die de rol van zero client kan hebben, valt niet binnen de scope van deze categorie. Het betreft hier LED- of TFT-monitors van het merk Fujitsu. De in hoogte verstelbare monitor kan worden aangesloten op de desktop-pc s, laptop-pc s, thin clients en zero clients, en toont de informatie afkomstig van deze apparatuur. 4 EASI2010 Werkplekken

6 Voor alle productcategorieën geldt 3 jaar onderhoud en support op basis van Next Business Day (NBD)-response. Dit betekent dat bij een storing de reparateur uiterlijk de volgende dag ter plekke is om de storing op te lossen. Bij de categorieën desktop-pc s en laptop-pc s gaat het om producten uit een grootzakelijke serie van Fujitsu, bedoeld voor het draaien van Windows, Linux, en vergelijkbare besturingssystemen. Unix Workstations en dergelijke vallen buiten de scope van dit cluster. Eveneens buiten de scope valt de (hybride) tablet computer. Deze voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan de laptop-pc. Afhankelijk van de eigenschappen van de gewenste tablet valt deze onder het cluster EASI2010 Accessoires, of onder het cluster OT2010 End User Devices. Additionele producten en software Dit zijn producten waarmee de basisproducten uitgebreid kunnen worden. Hieronder vallen: alle apparatuur en overige middelen die t.b.v. het gebruik ingebouwd kunnen worden (bijv. een memory-uitbreiding of een interne DVD-speler); alle fabrikantgebonden externe apparatuur en overige middelen die uitsluitend in combinatie met de basisproducten gebruikt kunnen worden (bijv. een docking-station met een productspecifieke koppeling). Extern aan te sluiten apparatuur en overige middelen die tevens te combineren zijn met andere merken dan Fujitsu vallen onder het cluster EASI2010 Accessoires. In onderstaande tabel worden de additionele producten en software weergegeven: EASI2010 Werkplekken 5

7 Tabel 3 Additionele producten Desktop-pc Laptop-pc Thin client Zero client Inbouw DVD+/-RW speler (en eventuele opvolgers) Inbouw SSD (solid state disk) Geheugen uitbreiding naar tenminste 8 GB Grafische kaart met 2 video uitgangen voor gebruik van een dual monitor systeem Inbouw geheugenkaartlezer voor alle type geheugenkaarten, inclusief toekomstige geheugenkaarten zodra die leverbaar zijn Grafische kaart gecertificeerd voor de marktleiders van video, foto en CAD software waaronder AutoCAD en Adobe programmatuur Toetsenbord met ingebouwde Smartcard reader voor authenticatie, geschikt voor Rijkspas Docking station of replicator Bluetooth via het plaatsen van een interne module 3G (draadloos Internet) via het plaatsen van een interne module, inclusief toekomstige technieken zodra die leverbaar zijn WiFi, via het plaatsen van een interne module, inclusief toekomstige technieken zodra die leverbaar zijn Extra acculader Extra accu Een Linux distributie met onderhoudscontract gecertificeerd voor de desktop-pc of laptop-pc 6 EASI2010 Werkplekken

8 Speciale producten Optioneel kunnen speciale producten gerelateerd aan werkplekken geleverd worden, zoals een laptop-pc met een omdraaibaar aanraakscherm. Ook een laptop-tas geldt als speciaal product, mits tegelijkertijd aangeschaft met een laptop-pc. Basisdiensten Het betreft diensten als levering, afhandelen van hardware-incidenten en vragen. Deze diensten worden nader uitgelegd in de paragraaf Contractimplementatie. Additionele en speciale diensten Additionele diensten zijn van toepassing bij de aflevering van de bestelde producten. Het betreft een compleet pakket van al dan niet af te nemen diensten, zoals uitpakken, stickeren, configureren, plaatsen en aansluiten van nieuwe producten. Bij deze dienstverlening zijn er twee werkwijzen te onderscheiden: de dienstverlening vindt plaats na aflevering van de producten op locatie(s) van de deelnemer en wordt uitgevoerd door de dienstverlener die de deelnemer heeft gekozen (keuze tussen FEM systems BV of SCC Services BV (in het vervolg: SCC)); de dienstverlening wordt zoveel mogelijk uitgevoerd bij de leverancier, voorafgaand aan de aflevering van de producten. Bij speciale diensten kan men denken aan het op locatie plaatsen en aansluiten van nieuwe werkplekapparatuur, het afvoeren van oude apparatuur en de implementatie van een beheersysteem. In bijlage 2 van de overeenkomst zijn alle additionele en speciale diensten gespecificeerd. EASI2010 Werkplekken 7

9 Aandachtspunten bij contractimplementatie Afnameplicht en omgang met reeds bestaande contracten Er is sprake van een afnameplicht voor deelnemers aan dit contract. Wanneer er bij een deelnemer sprake is van een lopend contract dat overlappend is met EASI2010 Werkplekken dan dient dit lopende contract gerespecteerd te worden. Er mag echter geen gebruik gemaakt worden van eventuele verlengingsmogelijkheden binnen deze contracten tenzij bij verlenging de producten die tot de scope van EASI2010 Werkplekken horen, worden uitgezonderd. Contactgegevens van de leverancier De contactgegevens van de leverancier zijn vermeld op de website van HIS/ICT en op het extranet van Fujitsu (https://vip-customer.ts.fujitsu. com). Voor het extranet is inloggen noodzakelijk. Het deelnemersformulier Door het invullen en insturen van het deelnemersformulier: krijgt men facturen met de juiste gegevens en adressering; geeft men aan welke personen mogen bestellen via de webshop, incidenten mogen aanmelden en toegang hebben tot het extranet van Fujitsu. Het deelnemersformulier is te downloaden via de website van HIS/ICT (www.hisict.nl). Het ingevulde formulier kan worden ingediend bij het Project Management Office (PMO) van Fujitsu ( adres: ts.fujitsu.com) door een geautoriseerde medewerker van de deelnemer. Bij een wijziging in voorgenoemde zaken kan men het eerder ingevulde deelnemersformulier bijwerken (liefst gemarkeerd) en opnieuw insturen. Het is niet de bedoeling dat dit soort mutaties per telefoon, of brief aan Fujitsu wordt doorgegeven. Levertijden vermeld in de overeenkomst Fujitsu dient zorg te dragen voor een tijdige levering. De volgende levertermijnen zijn van toepassing: 8 EASI2010 Werkplekken

10 Tabel 4 Product Aantal Maximale levertijd (in werkdagen) Alle producten, behalve laptoppc s Laptop-pc s Alle producten Alle producten 250 of meer Maximale levertijd in het geval van serviceverlening (uitpakken, DOA-test, etc.) op locatie leverancier (in werkdagen) Kortingen en tarieven Fujitsu is verplicht minimaal de kortingen te verstrekken die tijdens de aanbesteding door hen zelf zijn opgegeven voor de verschillende categorieën van de basisproducten. Deze kortingen staan vermeld in bijlage 5 van de overeenkomst en zijn van toepassing op de door Fujitsu opgegeven apparatuurmerken en prijslijsten. De actuele minimale kortingspercentages worden steeds gepubliceerd op het extranet van Fujitsu (https://vip-customer.ts.fujitsu.com); daarnaast worden ze vermeld op de website van HIS/ICT. Voor de additionele producten blijven de in bijlage 5 van de overeenkomst vermelde minimale kortingspercentages gedurende de gehele looptijd gehandhaafd. Basisdiensten zijn inbegrepen. Bij additionele diensten wordt per dienst een tarief berekend als vermeld in bijlage 5 van de overeenkomst. Deze tarieven blijven de eerste twee contractjaren ongewijzigd. Voor speciale producten en speciale diensten gelden er geen prijs- of kortingsafspraken. In het geval van speciale producten en speciale diensten kan tevens een offerte worden aangevraagd bij andere partijen. Indien een speciaal product of een speciale dienst meer dan 10% goedkoper is bij een andere partij, mag deze bij de andere partij worden afgenomen. EASI2010 Werkplekken 9

11 10 EASI2010 Werkplekken Marktconformiteit Om de netto prijzen (listprijs minus de korting, exclusief BTW) van basisproducten gedurende de looptijd van de overeenkomst marktconform te houden wordt maximaal vier maal per jaar een zogenaamde benchmark uitgevoerd voor de categorieën desktop-pc, laptop-pc en monitors. Een benchmark is een controle- of auditmiddel waarbij een onafhankelijke partij een marktconforme prijs vaststelt. Op basis van de benchmark uitkomsten worden nieuwe kortingspercentages berekend voor de eerder genoemde categorieën. Deze kunnen echter nooit lager zijn, dan de minimale kortingspercentages die vermeld staan in de overeenkomst. De actuele kortingspercentages worden steeds gepubliceerd op het extranet van Fujitsu (https://vip-customer.ts.fujitsu. com); daarnaast worden ze vermeld op de website van HIS/ICT.

12 Contractimplementatie Dossier Afspraken en Procedures (DAP) afsluiten Specifieke afspraken tussen de deelnemer en Fujitsu worden vastgelegd in een Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Hierbij valt te denken aan facturatieafspraken, een communicatiematrix en serviceprocessen. HIS/ ICT voorziet deelnemers van een DAP-sjabloon dat gebruikt kan worden door de deelnemer en Fujitsu. Offerte aanvragen en bestellen Het bestelproces kan op twee manieren plaatsvinden: Grote ja via de webshop; aantallen? De webshop (lifecycle.scc. com/v6) is het primaire middel voor bestelling van producten die onder de overeenkomst vallen. De Nee Aanvraag offerte webshop wordt namens Fujitsu beheerd door SCC, een officiële onderaannemer bij deze overeenkomst. op de conventionele wijze. Indien een advies gewenst is, er sprake is van speciale producten of diensten, of er is sprake van grote Speciale Producten/ Diensten? Nee Bestellen via Webshop ja aantallen, dan kan contact opgenomen worden met Fujitsu ter verkrijging van een maatwerkofferte. Offerte aanvragen en bestellen via de webshop In de webshop worden twee soorten gebruikers onderscheiden: gebruikers met bestelrechten (bestellers) en gebruikers zonder bestelrechten (kijkers) Bestellers hebben het recht orders te plaatsen en offertes aan te vragen op basis van een gevuld winkelwagentje. Kijkers kunnen weliswaar geen orders plaatsen maar kunnen wel een winkelwagentje vullen en offertes EASI2010 Werkplekken 11

13 ontvangen. Offertes worden per in pdf-formaat door de kijker gestuurd naar de aanvrager. Het is verstandig de ontvangen offertes te controleren. Is de minimale korting verstrekt? Vallen de afgegeven levertijden binnen de overeengekomen maximale levertijden? Na interne goedkeuring kan de besteller het winkelwagentje van de kijker omzetten in een order. De in de webshop getoonde prijzen zijn altijd inclusief bestel- en afleverkosten. Tevens geldt een betaaltermijn van 30 dagen. Toegang tot de voorgenoemde webshop kan aangevraagd worden door het invullen en insturen van voorgenoemd deelnemersformulier. Offerte aanvragen en bestellen op de conventionele wijze Indien een advies gewenst is, er sprake is van speciale producten of diensten, of er is sprake van grote aantallen, dan kan contact opgenomen worden met Fujitsu ter verkrijging van een maatwerkofferte. Fujitsu zorgt ervoor, dat de offerte van producten (de apparatuur) door SCC aan de deelnemer wordt uitgebracht op papier van SCC. De offerte voor additionele en/of speciale diensten brengt Fujitsu zelf uit. In het geval van speciale producten en speciale diensten kan tevens een offerte worden aangevraagd bij andere partijen. Indien een speciaal product of een speciale dienst meer dan 10% goedkoper is bij een andere partij, mag deze bij de andere partij worden afgenomen. Het is verstandig om de ontvangen offerte(s) te controleren. Is de minimale korting verstrekt? Vallen de afgegeven levertijden binnen de overeengekomen maximale levertijden? Bestellen vindt plaats in overleg met de accountmanager van Fujitsu. de producten (de apparatuur) worden besteld bij SCC die ook de offerte heeft uitgebracht. Indien mogelijk vindt deze bestelling in overleg met Fujitsu/SCC alsnog plaats via de eerder aangegeven webshop. Is dat niet mogelijk, dan wordt via een inkooporder besteld; de diensten worden met een inkooporder besteld bij Fujitsu. 12 EASI2010 Werkplekken

14 Levering en facturatie De levering en facturatie van producten wordt uitgevoerd door SCC; de levering en facturatie van diensten door Fujitsu. Bij elke levering wordt een pakbon meegeleverd. Elk product wordt volledig geassembleerd aangeleverd, inclusief eventueel bestelde inbouwopties en additionele producten. Assemblagekosten zijn inbegrepen in de kosten van de producten en kunnen niet apart in rekening worden gebracht. De levering vindt plaats met zo weinig mogelijk afval en dozen. Er kunnen geen leveringskosten in rekening gebracht worden. Afhandelen vragen en andere verzoeken Tijdens kantoortijden ( uur op werkdagen) kunnen alle (informatie)verzoeken die betrekking hebben op bestellingen, leveringen, facturen, opheffingen, wijzigingen, en offertes gesteld worden via of telefoon aan de servicedesk ( tel ). Afhandelen van hardware-incidenten Voor het afhandelen van hardware-incidenten heeft de leverancier een storingsnummer (tel ) beschikbaar waar een ter zake deskundige helpdeskmedewerker de telefoon opneemt, eventueel met gebruik van een keuzemenu. Het storingsnummer is bereikbaar onder een nummer met een binnenlands of gratis tarief. De helpdesk is bereikbaar van uur op werkdagen. De helpdesk is Nederlandstalig. Per is de incidentendesk 24 x 7 te bereiken via ts.fujitsu.com EASI2010 Werkplekken 13

15 Deelnemende organisaties Hieronder een overzicht van de deelnemers zoals door hen zelf opgegeven bij de aanbesteding. De naamgeving van de genoemde organisaties hoeft niet overeen te stemmen met de huidige situatie. Ministerie van Algemene Zaken Bestuursdepartement Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) Dienst Publiek en Communicatie (DPC) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bestuursdepartement Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) Logius DOC-Direct Agentschap BPR Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) P-Direkt Dienst Terugkeer & Vertrek Ministerie van Buitenlandse Zaken Rijksgebouwendienst De Werkmaatschappij Directoraat-Generaal Europese Samenwerking Directoraat-Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken Directoraat-Generaal Politieke Zaken Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking Uitgezonderd: Buitenlandse Posten Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Bestuursdepartement voormalig EZ Agentschap Telecom Centraal Plan Bureau (CPB) Nederlandse mededingings Autoriteit (Nma) Agentschap NL Consumentenautoriteit (CA) PIANOo Bestuursdepartement voormalig LNV Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) Ministerie van Financiën Bestuursdepartement (inclusief beleidsteams Domeinen Roerende Zaken Belastingdienst) Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) 14 EASI2010 Werkplekken

16 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Bestuursdepartement (met inbegrip van centrale diensten) Rijkswaterstaat, Bestuur en Staf DG Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken Directoraat-Generaal Mobiliteit Directoraat-Generaal Water Shared Services Organisatie (SSO) Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut (KNMI) Inspectie Verkeer en Waterstaat Port state Control Directie TCO Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht Toezichthouder Beheer Eenheid Water Rijkswaterstaat, de afzonderlijke Regionale Diensten Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Rijkswaterstaat, Waterdienst Rijkswaterstaat, Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat, Data-ICT Dienst Rijkswaterstaat, Corporate Dienst Rijkswaterstaat, Projectdirectie Ruimte voor de Rivier Directoraat-Generaal Ruimte Directoraat-Generaal Milieubeheer VROM Inspectie Toezichthouder Beheer Eenheid Land Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bestuursdepartement Agentschap SZW Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Veiligheid & Justitie Bestuursdepartement Centraal Justitie Incasso Bureau (CJIB) College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) Raad voor de Kinderbescherming Hoge Raad Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak Openbaar Ministerie Schadefonds Geweldsmisdrijven Nederlands Forensisch Instituut (NFI) Commissie Gelijke Behandeling Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bestuursdepartement Jeugdinstelling Almata EASI2010 Werkplekken 15

17 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Inspectie Jeugdzorg Nederlandse Vaccin Instituut Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kabinet der Koningin Algemene Rekenkamer Tweede kamer der Staten-Generaal Raad voor de Rechtsbijstand Reclassering Nederland Raad voor de Rechtspraak, inclusief SSR CBS ICTU COA OPTA Jeugdinstelling De Lindenhorst Gezondheidsraad Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Raad voor de Volksgezondheid en Zorg College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek 16 EASI2010 Werkplekken

18 Contractmanagement HIS/ICT, onderdeel van UBR Haagse Inkoop Samenwerking is verantwoordelijk voor het rijksbrede contractmanagement met betrekking tot deze overeenkomst. Dit houdt onder meer in dat HIS/ICT ieder kwartaal formeel overleg voert met de leverancier. Daarnaast bewaakt HIS/ICT de prestaties van de leverancier aan de hand van rapportages over de afgesproken SLA parameters. Belangrijke SLA parameters zijn de afgesproken leverings- en servicebetrouwbaarheid. Indien de leverancier de vereiste prestaties niet haalt, kan HIS/ICT gebruik maken van een aantal instrumenten ter verbetering. Het is mogelijk om gedurende de looptijd van de overeenkomst producten en diensten toe te voegen of aan te passen. Dit kan door middel van dienstverleningsverbetering (DVV) welke verloopt via HIS/ICT. Zowel HIS/ICT (naar aanleiding van verzoeken van deelnemers) als de leverancier kan hiertoe het initiatief nemen. Belangrijke voorwaarden zijn dat de verbetering generiek is (dus niet zijnde een speciale dienst voor een deelnemer) en nauw verwant aan de producten en diensten in deze overeenkomst. HIS/ICT maakt gebruik van een producten- en dienstencatalogus (PDC). Aan de deelnemers worden de basisdiensten uit de PDC gratis verleend; aanvullende dienstverlening kan tegen betaling door de deelnemers worden afgenomen bij HIS/ICT. HIS/ICT informeert de deelnemers met regelmaat, onder andere via informatiebijeenkomsten en de website Daarnaast wordt, indien overeengekomen met de leverancier, informatie beschikbaar gesteld via het extranet van de leverancier. Disclaimer Aan deze contractsamenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. De overeenkomst is te allen tijde leidend. Voor meer informatie verwijzen wij naar de overeenkomst. Deze is in het bezit van de contractmanager van deelnemende organisaties. Bent u zelf contractmanager? Neem dan contact op met HIS/ICT. EASI2010 Werkplekken 17

19 HIS/ICT Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk Ministerie van BZK Beatrixpark, Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Postbus EA Den Haag (van 09:00 tot 17:00 uur) April 2014 w

Programma Start Architectuur Toegang

Programma Start Architectuur Toegang Programma Start Architectuur Toegang Met Rhythm naar één concern Rijk Versie 0.9 Datum: 25 mei 2012 Status: concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Oplossingsrichting... 5 2.1. Globale schets... 5 2.2.

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek Dienstenbeschrijving ISDN2 Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl Deze dienst wordt

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: H. Harskamp Tel.nr. : 8862 Geraadpleegd consulent Datum: 3 februari 2014 Team: ICT Financieel: Tekenstukken: Ja n: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst workplace services 3 Een EFFICIËNTE ict-werkplek is het halve werk Het IT Service Centrum, kennis uit ervaring 3 Het IT Service Centrum heeft ervaring met

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING betrouwbare hosting DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING Copyright 2013, Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-dienstverlening

Programma van Eisen ICT-dienstverlening Programma van en ICT-dienstverlening Colofon In opdracht van : Jeep Jonker Contactpersoon : Robert Graalman Auteurs : RENN4; Robert Graalman, Frank Bloupot en Koos Vierhoven EV; Gert van Milligen File

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk LV-WCS-14101 / 962969 Status Definitief Datum 18 maart 2014

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One Release 10.1 juni 2013 Inhoudsopga ve 1 Inleiding... 3 1.1 Positie van Office Access binnen de One-dienstverlening... 4 1.2 Functionele

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud Service Level Agreement Sensus BPM Cloud 1 Cloud Dienstverlening Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) is van toepassing op alle door Sensus-methode B.V. afgesloten Cloud overeenkomsten, en beschrijft

Nadere informatie