Dae Punt. Schagen, januari Geachte relatie,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dae Punt. Schagen, januari 2015. Geachte relatie,"

Transcriptie

1 Schagen, januari 2015 Geachte relatie, U treft hierbij aan: Instructie Jaarwissel 2014/2015 Tarieven instructie 2015 Prijslijst P Software Hardware Prijslijst P Software Online Voorwaarden P Software Online Staat u op het punt een printer aan te schaffen? Neem dan eerst contact met ons op, zodat wij kunnen controleren of u deze printer met onze software kunt gebruiken. Mocht u verder nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer (0224) of per e mail: p Voor overige informatie kunt u terecht op onze website: Met vriendelijke groet, Dae Punt Punt & Partners automatisering B.V.

2 Instructie Jaarwissel 2014/2015 Indien u met het boekjaar 2015 wilt starten terwijl de administratie van 2014 nog niet is afgerond, ga dan als volgt te werk: Zorg dat u een kopie van de administratie van 2014 heeft. Start FINANCE Toets uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Plaats de verlichte keuzebalk op de administratie van 2014 (bijvoorbeeld TE2014) en druk op de F4 toets. Plaats de verlichte keuzebalk op Administratie overnemen en bevestig met de Enter toets. Controleer of in het venster Overnemen administratie de correcte naam van de administratie van 2014 staat. Is dit niet het geval, druk dan op de Esc toets en ga terug naar de vorige stap. Vul bij het veld Naam en Directory de gegevens in van de nieuwe administratie, bijvoorbeeld Testadministratie 2014 en TE2015. Als u het laatste veld heeft ingevuld, wordt de administratie van 2014 overgenomen naar de nieuwe administratie van Dit kan enige tijd duren. Als het kopiëren klaar is, start dan de nieuw aangemaakte administratie van 2015 (TE2015) op. Ga dan in deze nieuwe administratie van 2015 naar het menuonderdeel Hulpprogramma s en kies in het onderdeel Jaar afsluiten voor Dagboeken, Debiteuren, Crediteuren. Na bevestiging vraagt Finance of u het zeker weet. Als dit zo is, ga dan met de pijltjestoets op Ja staan en na bevestiging wordt het jaar afgesloten. In de administratie van 2015 blijven dan alleen de beginsaldi van de dagboeken Kas, Bank etc., de beginsaldi Debiteuren en Crediteuren en de openposten Debiteuren en Crediteuren bestaan, zoals die waren per 31 december U kunt nu de mutaties van het nieuwe boekjaar 2015 invoeren. Invoeren nagekomen facturen 2014 (na jaarwissel) De nagekomen facturen van debiteuren en crediteuren van 2014 kunt u als volgt boeken. Boek de nagekomen facturen van 2014 in de administratie van 2014 (TE2014) op de gebruikelijke wijze in de programmaonderdelen Boeken in en verkoopfacturen. Omdat de beginsaldi van 2015 dan niet meer aansluiten met de saldi per 31 december 2014, dient u vervolgens in de administratie van 2015 (TE2015) de betreffende facturen in te voeren (alleen de totaalbedragen van de facturen) in het programmaonderdeel Invoeren beginsaldi debiteuren en crediteuren. Invoeren overige beginbalansposten De overige balansposten per 1 januari 2015 kunt u inbrengen bij het programmaonderdeel Boeken, Beginbalans, Invoeren beginsaldi grootboek, zodra de eindcijfers per 31 december 2014 bekend zijn.

3 Tarieven instructie 2015 Onderhoud P Software/telefonische ondersteuning De kosten voor onderhoud van standaardsoftware zijn 10% van de catalogusprijs. Hierin zijn de gebruikelijke updates, alsmede tien supporthandelingen, inbegrepen. Tot deze supporthandelingen worden gerekend: telefonische ondersteuning en ondersteuning per e mail of fax. Handelingen buiten het genoemde aantal zullen separaat worden gefactureerd. Maatwerksoftware valt buiten het onderhoudscontract. Instructie P Software De tarieven voor instructie P Software bedragen: EUR 320,00 voor een halve dag (4 x 60 minuten) binnen kantooruren (09:00 17:30) en EUR 640,00 voor een hele dag (8 x 60 minuten) binnen kantooruren (09:00 17:30). Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. Hardware Indien u een nieuwe computer bij ons aanschaft, bent u gegarandeerd van de goede werking van onze software op uw nieuwe computer. P Software werkt niet met zogenaamde GDI en USB printers. Enkele voorbeelden van GDI printers zijn: HP DeskJet 710/720 Brother HL 1230 Enkele voorbeelden van printers die goed werken met Finance zijn: HP DeskJet 800 serie HP DeskJet 900 serie HP LaserJet modellen uit de business series; zoals de HP LaserJet Pro 300/400/500 series Lexmark E120N Lexmark E240N Staat u op het punt een nieuwe printer aan te schaffen? Neem dan eerst contact met ons op, zodat wij kunnen controleren of u deze printer met onze software kunt gebruiken. Eén telefoontje kan problemen voorkomen.

4 Prijslijst P Software Online Tarieven 2015 per omgeving per maand Basis Finance Online 12,50 Module P Factuur 12,50 Module P Projecten 12,50 Module P Aanmaningen 9,50 Module P Kostenplaatsen 9,50 Onderhoudscontract Software/Support Opleiding / overige werkzaamheden Maatwerk inbegrepen op verzoek op aanvraag Het Onderhoudscontract Software/Support voorziet in toekomstige software updates, alsook tien supporthandelingen per jaar. Tot deze supporthandelingen worden gerekend: ondersteuning per telefoon, per e mail of fax. Handelingen buiten het genoemde aantal zullen separaat worden berekend op basis van nacalculatie. Gezien de eenvoudige installatieprocedure is een minimum aan software op de computer van de gebruiker nodig. Indien tóch gewenst, kan Punt & Partners automatisering assisteren bij de installatie. Kosten hiervoor worden berekend op basis van nacalculatie. Eventueel aanvullende werkzaamheden, zoals opleiding, assistentie bij internetaansluitingen, installatie van nieuwe hardware, configuratie van routers, draadloze netwerkverbindingen, troubleshooting of virusbestrijding zullen op basis van nacalculatie worden berekend.

5 Voorwaarden P Software Online 1. Algemene Voorwaarden 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op P Software Online en hebben betrekking op: de licentienemer, De Gebruiker, Punt & Partners automatisering B.V, De Dienstverlener, de dienst die De Gebruiker afneemt van De Dienstverlener, De Omgeving en de softwaretoepassing die dit mogelijk maakt, De Softwareclient. 2. Door het (laten) installeren van de software en door het gebruiken van De Clientsoftware geeft De Gebruiker aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en hiermee in te stemmen. 2. Prijzen 1. Alle genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief BTW. 3. Abonnementen 1. Het gebruik van De Omgeving geschiedt middels een jaarabonnement, dat door De Dienstverlener telkens stilzwijgend zal worden verlengd, tenzij De Gebruiker tenminste drie maanden vóór het verstrijken ervan schriftelijk heeft opgezegd. 2. Bij beëindiging van het contract zullen de gegevens van De Omgeving één maand bewaard blijven, waarna de gegevens worden vernietigd door De Dienstverlener. 4. Betaling 1. De kosten voor gebruik van De Omgeving zullen per jaar vooruit worden gefactureerd door De Dienstverlener. 2. Bij niet (tijdig) betalen door De Gebruiker zal De Gebruiker toegang tot De Omgeving worden geblokkeerd. 5. Verplichtingen van De Dienstverlener 1. De Dienstverlener heeft de verplichting De Omgeving op een zo goed mogelijke manier ter beschikking te stellen aan De Gebruiker. 6. Beheer van De Omgeving 1. De Omgeving is in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor De Gebruiker. 2. Het is De Dienstverlener toegestaan De Omgeving (tijdelijk) buiten gebruik te stellen voor onderhoud, verbetering of vernieuwing van De Omgeving. De Dienstverlener zal zich inspannen De Gebruiker hiervan vooraf zo goed mogelijk op de hoogte te brengen. 7. Persoonsgegevens 1. Door het (laten) installeren van de software en door het gebruiken van De Cliëntsoftware geeft De Gebruiker uitdrukkelijk toestemming om, in het kader van De Cliëntsoftware, de door De Gebruiker opgegeven persoonsgegevens te verwerken. 2. Persoonsgegevens zullen door De Dienstverlener nooit aan derden worden verstrekt, tenzij De Dienstverlener hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak wordt verplicht. 8. Verplichtingen van De Gebruiker 1. De Dienstverlener gaat er van uit dat De Gebruiker beschikt over de juiste en correct werkende apparatuur voor verbinding naar het internet. 2. Het is niet toegestaan om op een andere wijze dan via De Softwareclient de servers van De

6 Dienstverlener binnen te dringen, beveiligingen te doorbreken, toegang te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van een valse identiteit. 3. De Dienstverlener raadt De Gebruiker ten sterkste af om gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden mede te delen. De Dienstverlener aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verspreiden en/of gebruik van gebruikersnamen of wachtwoorden op een andere manier dan zoals beschreven in de handleiding van De Cliëntsoftware. 4. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van De Cliëntsoftware binnen zijn/haar bedrijf, alsook controles hierop en beveiligingprocedures. 9. Beperking van aansprakelijkheid 1. De Dienstverlener kan niet aan haar verplichtingen worden gehouden in geval van overmacht, zoals oorlog, natuurrampen etc. Dit geldt ook voor storingen in telecommunicatie infrastructuur en gebreken in hardware of software die niet door De Dienstverlener worden beheerd of zijn ontwikkeld. 2. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor gebruik of misbruik van toegekende gebruikersnamen en/of wachtwoorden. 3. De aansprakelijkheid van De Dienstverlener is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het door De Gebruiker betaalde bedrag voor dienstverlening aan De Dienstverlener. 10. Toepasselijk recht 1. Op alle overeenkomsten die door De Dienstverlener worden afgesloten is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de rechtbank te Alkmaar bevoegd.

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

c) Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

c) Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. dinsdag 19 januari 2010 Algemene Voorwaarden Booming-IT 1: Begripsomschrijvingen a) Cliënt en/of contractant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Booming-IT een overeenkomst heeft afgesloten deze persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Algemene Voorwaarden Luna Versie: 1.0 Inleiding Hier leest u de Algemene Voorwaarden van Luna. Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

2.1 Verplichtingen i24 Group B.V... 5. 2.2 Verplichtingen Klant... 5. 2.3 Diensten i24 Group B.V... 5. 2.4 Beschikbaarheid van de Diensten...

2.1 Verplichtingen i24 Group B.V... 5. 2.2 Verplichtingen Klant... 5. 2.3 Diensten i24 Group B.V... 5. 2.4 Beschikbaarheid van de Diensten... Algemene Voorwaarden i24 Group B.V. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam - Brainpark Postbus 4365-3006 AJ Rotterdam Algemene website: www.i24.website Contact & Support: www.i24.support Versie: 01-05-2015

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. 3 e versie, November 2010 Inhoud INLEIDING...3 PRINCIPES VAN ESTATE HOSTING VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 1.

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.7 Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, december 2013 Artikelnummer 60830 Cito B.V. Arnhem

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (v2.3)

Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden van Isaeus Solutions B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 60195525 en terug te vinden op onze website www.isaeus.nl. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. BRAMUS Internet Services: BRAMUS Internet Services ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Gedeponeerd onder nummer: 2076509

Algemene voorwaarden - Gedeponeerd onder nummer: 2076509 Algemene voorwaarden - Gedeponeerd onder nummer: 2076509 Artikel 1 / Definities a) 3minds web/design+: 3minds web/design+ v.o.f. tevens handelend onder de naam PLESKprovider.nl en megahost. b) Cliënt:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Calculus VIPLive (2011-1) Aard van de dienstverlening

Voorwaarden Calculus VIPLive (2011-1) Aard van de dienstverlening Voorwaarden Calculus VIPLive (2011-1) Aard van de dienstverlening Krachtens de zorgverzekeringswet kan voor het leveren van (huisartsen)zorg een vergoeding worden verkregen voor de werkzaamheden en beschikbaarheid,

Nadere informatie

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 De hardware en infrastructuur van Inventie 4 Licenties, gebruiksrecht en diensten 6 Tarieven 10 Licentie-, gebruiksrecht-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (v2.3)

Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden van Tellix Telecom Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 59874910 en terug te vinden op onze website www.tellix.nl. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Inhoud 1. Algemene informatie... 2 1.1 Definities... 2 1.2 Algemeen... 2 2. Hosting en domeinregistratie... 3 2.1 Voorwaarden voor de serviceverlening... 3

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BEËINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie