Groente en fruit Mag het iets meer zijn? Groente en fruit Mag het iets meer zijn?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groente en fruit Mag het iets meer zijn? Groente en fruit Mag het iets meer zijn?"

Transcriptie

1 Groente en fruit Mag het iets meer zijn? 1

2 2

3 De rol van groente en fruit, de omgeving en de consument Er wordt te weinig groente en fruit gegeten. Maar hoeveel groente en fruit eten we precies? En hoe kan deze consumptie gestimuleerd worden? Consumptie in Europa In de afgelopen 10 jaar is de beschikbare hoeveelheid fruit voor consumptie in Europa gegroeid. Dit komt vooral door een toename in Noord- en Oost-Europa. In Zuid-Europa blijft de beschikbaarheid gelijk en in West-Europa (vooral in Duitsland) is een daling te zien. In Nederland is de beschikbare hoeveelheid fruit stabiel gebleven. In Frankrijk en België is de afgelopen jaren meer fruit voor consumptie beschikbaar gekomen. Dit komt overeen met onderzoek in het kader van EU ISAFRUIT. Naast regionale verschillen in de fruitconsumptie bestaat er ook verschil in welk fruit gegeten wordt. Uit het EU ISAFRUIT-onderzoek blijkt dat appels en sinaasappels de populairste verse fruitproducten in Europa zijn. Dit ligt voor de hand, omdat deze fruitsoorten in Europa geproduceerd worden. Over het algemeen neemt de beschikbare hoeveelheid groente voor consumptie in Zuid- en Oost-Europa toe en zwakt deze in West-Europa af. De groenteconsumptie in Nederland en Frankrijk is de laatste jaren gedaald. Opvallend is dat in België juist meer groente voor consumptie beschikbaar is gekomen. 3

4 Fruit beschikbaar voor consumptie in Europa. In gram, per hoofd van de bevolking, per dag Bron: FAOSTAT Fruit Oost-Europa Fruit Noord-Europa Fruit West-Europa Fruit Zuid-Europa Fruit Europa totaal 1.De food supply data uit FAOSTAT tonen de beschikbare hoeveelheid voeding per hoofd van de bevolking. Dit wordt berekend door de beschikbare hoeveelheid voeding voor consumptie te delen door de aanwezige bevolking. Deze consumptiecijfers houden geen rekening met individuele verschillen in consumptie. De geconsumeerde voeding kan lager uitvallen door voedselverliezen (bij bewaring en bereiding van eten). Groente beschikbaar voor consumptie in Europa. In gram, per hoofd van de bevolking, per dag Bron: FAOSTAT Groente Oost-Europa Groente Noord-Europa Groente West-Europa Groente Zuid-Europa Groente Europa totaal Consumptie in Nederland De beschikbare hoeveelheid groente en fruit per hoofd van de bevolking in Nederland lijkt de afgelopen 10 jaar redelijk constant. Maar de door consumenten zelf aangegeven consumptie van groente en fruit in Nederland daalt. Opvallend is dat mannen minder fruit zijn gaan eten. Vrouwen blijven vrij constant in hun fruitconsumptie. Ze eten wel meer groente. Maar nog steeds minder dan de aanbevolen 200 gram fruit en 200 gram groente per dag. Slechts 3-14% van de Nederlandse volwassenen (afhankelijk van de leeftijdscategorie) voldoet aan de richtlijnen voor groenteconsumptie. Voor fruit liggen de percentages iets hoger, maar ze zijn nog steeds te laag: slechts 3-26% van de Nederlanders haalt de aanbevolen hoeveelheid. Opvallend is dat de laagste percentages bij de

5 jongste leeftijdsgroepen worden gesignaleerd. Naarmate men ouder wordt, worden de richtlijnen voor groente- en fruitconsumptie beter gevolgd. Dagelijkse consumptie van groente en fruit (per gram) door Nederlandse mannen en vrouwen van 19 tot 30 jaar over een periode van 25 jaar Bron: Hulshof et al., 2008; van Rossum, Fruit mannen Fruit vrouwen Groente mannen Groente vrouwen RDI fruit en groenten VCP VCP VCP VCP VCP Percentage van Nederlanders tussen jaar dat voldoet aan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid voor groente en fruit Bron: Van Rossum, % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% groente >200 gr per dag fruit > 200 gr per dag Te onderzoeken Vinden consumenten dat ze voldoende groente en fruit eten? Zijn ze op de hoogte van de aanbevelingen en de hoeveelheden? Vinden consumenten de aanbevelingen te hoog? Moet er groente en fruit met hogere percentages inhoudsstoffen komen? Of meer bewerkte / convenience groente- en fruitproducten? Een belangrijke trend is de consumptie buitenshuis. Hoeveel groente en fruit wordt er binnenshuis en buitenshuis gegeten? Wat bieden de verschillende (nieuwe) distributiekanalen voor groente- en fruitproducten? Welke verschillen zijn er tussen landen? 5 De beschikbare hoeveelheid groente en fruit voor consumptie is niet afgenomen. In West-Europa is de consumptie van groente en fruit wel gedaald. Jongeren eten minder groente en fruit dan ouderen.

6 6

7 Wat beïnvloedt de groente- en fruitconsumptie? Er zijn verschillende variabelen die de groente- en fruitconsumptie kunnen beïnvloeden. Ze zijn grofweg in te delen in drie groepen: het product (de eigenschappen en de wijze van productie), de omgeving (waar gekozen en/of gekocht wordt) en de persoon (die de keuze maakt). Deze variabelen kunnen de consumptie voor een deel verhogen. Maar er moet ook gekeken worden naar het algemene palet van eetpatronen en voedselaanbod. Want keuzes voor groente en fruit staan niet op zichzelf, maar worden door de gehele voedselomgeving beïnvloed. Bijvoorbeeld: als ongezonde producten thuis of in de winkel makkelijker te pakken zijn dan groente en fruit, dan zullen ongezonde producten de voorkeur krijgen. Er moet met alle betrokken partijen om de tafel worden gegaan. En ook gekeken worden naar het aanbod van andere producten. Persoon Product Intrinsieke (kleur, geur, smaak) en extrinsieke producteigen-schappen (productie, verpakking, kwaliteit, prijs). Productomgeving Aanbod, positionering, keuzevrijheid, productinformatie en communicatie. Bepalend bij de keuze van groente en fruit Fysieke omgeving Locatie, ambiance, consumptiemoment. Persoonlijke behoeften, demografie, sociopsychologisch, consumptiegedrag, gewoontegedrag, lifestyle, gezondheidsstatus (allergie), kennis, smaakvoorkeur) Sociale omgeving Aantal mensen, sociale contacten, groepsdruk, sociale norm, cultuur. 7 Bron: LEI Wageningen UR

8 Product Affectieve en cognitieve producteigenschappen 8 Indeling van producteigenschappen Categorie Subcategorie Affectief Sensorische eigenschappen Smaak, textuur, geur, aroma, kleur, uiterlijk, vorm, grootte, (on)aantrekkelijkheid. Emotionele eigenschappen Ontspanning, geluk/liefde/vriendschap, stress, angst, beloning, schuldgevoel, trots. Sociale aspecten Familietraditie, culturele traditie, relatie met mensen, andere herinneringen (met familie, met vrienden, etc.). Cognitief Fysiologische eigenschappen Voedingswaarde, verzadiging, gezondheid, vitaminen, rijpheid, versheid, stevigheid, kwetsbaarheid, energie. Functionele eigenschappen Flexibiliteit, toepasbaarheid, variëteit, prijs, innovatie, consumptie, conservering, houdbaarheid, transparantie verpakking, labelling, gemak, verkrijgbaarheid. Extrinsieke eigenschappen Identificatie van oorsprong en kwaliteit, specifieke ideologieën met betrekking tot natuur en milieu, herkomst, biologische aard, streekproduct, duurzaamheid, milieuvriendelijkheid, merk keurmerk, vrij van pesticiden, wel/ niet GMO. Energie en verzadiging Fruit vult niet erg en is daarom minder geschikt als snack. Gemak Groente en fruit, zeker verse producten, worden als minder gemakkelijk gezien. Denk hierbij aan kopen, bewaren, bereiding en consumptie. Groente en jongeren Om groenteconsumptie bij jongeren te stimuleren, moet groente gepresenteerd worden op een lekkere en aantrekkelijke manier. Groenteproducten moeten alle zintuigen aanspreken. Bijvoorbeeld door verschillende soorten groente te combineren tot een veelkleurige snack. Bron: LEI Wageningen UR

9 Persoon Consument: persoonskenmerken en lifestyle Demografische factoren Mensen met lagere inkomens eten minder groente en fruit dan mensen met hogere inkomens. Hoger opgeleide mensen eten meer fruit dan lager opgeleide mensen. Jongeren eten minder groente en fruit dan ouderen. Vrouwen eten meer fruit dan mannen. Getrouwde mensen eten meer groente en fruit dan alleenstaanden. Richt de aandacht op lagere inkomens, lager opleidingsniveau, jongeren, mannen en alleenstaanden. Gewoonte en lifestyle Gewoonte is bepalend bij fruit- en groenteconsumptie. Wie van jongs af aan groente en fruit eet, zal dit ook op latere leeftijd doen. Jong geleerd, is oud gedaan. Jongeren die vaker nieuwe of andere groentesoorten uitproberen, eten meer groente. Het is dus belangrijk om op jonge leeftijd verschillende groentesoorten te proeven. Wie zelf zijn menu bepaalt, eet over het algemeen gezonder en meer groente en fruit. Jongeren die vaker (meehelpen met) koken en vaker boodschappen doen, eten meer porties groente per dag. Het eten van veel groente en fruit past bij een gezonde en bewuste levensstijl: mensen die regelmatig bewegen, eten meer groente en fruit. Dat geldt ook voor vegetariërs en niet-rokers. Weinig tijd belemmert het eten van groente en fruit. Mensen eten steeds meer buitenshuis. Deze maaltijden bevatten over het algemeen minder groente en fruit. Wordt fruit en groente gekocht uit gewoonte of om te verwennen? Bestaat er een verschil tussen groente en fruit bij eten uit gewoonte? Benadruk het belang van groente en fruit bij kinderen tot 12 jaar en jongeren tot 18 jaar. Benader mensen die minder of niet betrokken zijn bij de aankoop en bereiding van hun voedsel op een passende manier. 9

10 10 Smaakvoorkeuren Uit Europees onderzoek blijkt dat mensen met een voorkeur voor zuur meer fruit eten dan mensen die van zoet houden. Bovendien vertonen ze meer gewoontegedrag als het gaat om fruitconsumptie. In een Nederlands onderzoek naar groenteconsumptie onder jongeren blijkt dat wie meer van bitter of zuur voedsel houdt, meer groente eet. Jongeren die van pittig eten houden, eten meer groente. Smaakbeleving fruit Er is zoet en zuur fruit. Bij de productontwikkeling kan rekening worden gehouden met de verschillende persoonlijke voorkeuren. Men kan zich richten op specifieke groepen consumenten. Mensen met verschillende smaakvoorkeuren vragen om een eigen aanpak, bijvoorbeeld als het gaat om productkeuze. Omgeving Omgevingskenmerken De omgeving heeft invloed op het keuzegedrag van de consument. We kunnen binnen deze omgeving onderscheid maken tussen de directe (marketing-) omgeving van het product, de (bredere) fysieke omgeving en de sociale context waarin groente en fruit worden aangeboden. Product(marketing) omgeving Merk Vooral onder jongeren is sprake van een sterke merkbeleving. Positionering - Impulsaankopen kunnen een positieve invloed hebben op het maken van een gezonde keuze. Zet daarom gezonde producten op in het oog springende locaties op de winkelvloer of in displays om aandacht voor deze producten te trekken. Standaardoptie - Bied de gezonde opties (met groente en fruit) standaard aan, bijvoorbeeld in menu s in restaurants en kantines. Fysieke omgeving Verkrijgbaarheid - Een goede verkrijgbaarheid (bijvoorbeeld in winkels in de buurt of op het werk) heeft een positief effect op het eten van groente en fruit. Aanbod gezond voedsel - Een grotere beschikbaarheid van ongezond voedsel leidt tot een grotere consumptie van ongezond voedsel. Er is nog onvoldoende gezond aanbod voor tussendoor of tijdens de lunch. Aanwezigheid van groenten en fruit in huis De aanwezigheid van groente en fruit in huis, stimuleert de consumptie van groente en fruit.

11 Sociale omgeving Sociale norm Familie en vrienden (de zogenaamde peers ) hebben positieve invloed op de consumptie van groente en fruit. Maar onder jongeren kan het eten van fruit leiden tot negatieve opmerkingen of pesterijen. Het lijkt voor de jeugd de norm te zijn om vooral geen fruit te eten, maar zoetwaren en andere snacks. Sociale identiteit - Door bepaalde keuzes te maken, laten consumenten zien dat ze bij een groep horen. Wie niet bij een groep wil horen die geassocieerd wordt met junkfood, maakt gezondere keuzes. Dit effect is vooral te zien bij consumenten die gevoelig zijn voor de mening van anderen (self-monitoring). Hoe kan de productomgeving worden gebruikt om groente- en fruitconsumptie te promoten? Introduceer een merk. Zorg voor herkenbaarheid (verpakking, communicatie, etc.). Maak gebruik van de mogelijkheden van schap- en winkelindeling. Maak groente en fruit tot een vast onderdeel van het menu-aanbod van (school)kantines en restaurants. Consumptiemoment Uit recent onderzoek blijkt dat groente vooral tijdens het avondeten wordt gegeten en slechts af en toe tijdens de lunch, tussendoor of bij het ontbijt. Wel is het zo dat wie naast de warme maaltijd vaker groenten eet, in z n totaliteit meer groente eet. Het creëren van een extra eetmoment voor groente buiten de warme maaltijd om, via school/werk of de sportkantine kan de consumptie verhogen. 11 Benut de mogelijkheden van de product-, fysieke en sociale omgeving in het benaderen van de consument.

12 12 Om verder te onderzoeken Wat kan fruit leren van groente over positionering en vermarketing? Hoe is de consumptie van fruit als onderdeel van de maaltijd te stimuleren? Hoe is de consumptie van meer groente als tussendoortje te stimuleren?

13 Verschillen tussen groente en fruit Groente en fruit liggen op dezelfde afdeling in de supermarkt. In de literatuur worden ze ook vaak tot dezelfde productgroep gerekend. Toch zijn er aantoonbare verschillen, soms zelfs binnen fruit- en groentesoorten. Groente en fruit verschillen in smaak, bereidingswijze en consumptiemomenten en -situaties. Sommige mensen houden meer van fruit dan van groente. Amerikaans onderzoek toont de verschillen tussen fruit lovers en vegetable lovers. Fruitliefhebbers houden meer van zuurdere gerechten. Groenteliefhebbers houden meer van de sterkere, pittiger smaken van exotische en spicy gerechten. Vergeleken met groente wordt fruit gezien als gemakkelijker en beter geschikt voor consumptie onderweg. Fruit leent zich voor directe consumptie en heeft weinig voorbereiding of bewerking nodig. Dit geeft fruit een sterke positie als het om gemak gaat. De recent ontwikkelde snackgroenten moeten groente als consumptie onderweg promoten. Groente wordt vooral tijdens de warme maaltijd gegeten, en fruit tussendoor. Er zijn grote verschillen tussen fruitsoorten onderling. Bijvoorbeeld als het gaat om gezondheidswaarde, gemak en bewaarmogelijkheid. Er zijn grote verschillen tussen groentesoorten onderling. Bijvoorbeeld tussen de soorten die wel en niet rauw gegeten kunnen worden. Groente en fruit hebben eigen consumptiemomenten. Groentesoorten verschillen in karakter, bereidingswijze en smaak. Fruitsoorten verschillen in karakter, smaak, gemak en bewaarmogelijkheid. 13

14 14 Vier groente- en fruitconcepten Enkele voorbeelden van hoe we de consumptie kunnen stimuleren. A Focus op gezondheid Doelgroep: Verzorgers binnen het gezin. Moment: Elk moment van de dag. Thuis, onderweg, op school, op het werk. Concept: Gezonde tussendoortjes. Makkelijk mee te nemen, makkelijk te delen. Supermarktartikel. Smaak- en houdbaarheidsgarantie. Informeren over gebruiksmogelijkheden, recepten. Focus op gemak Doelgroep: Jongeren. Moment: Elk moment van de dag. Waar dan ook. Concept: B C D Gezond, zoet tussendoortje of onderdeel van de maaltijd. Makkelijk mee te nemen, eenvoudig te consumeren. Focus op smaak en genieten Doelgroep: Familie en vrienden. Moment: s Middags of s avonds. Concept: Etentje. Benadrukking van het sociale aspect van gezamenlijk eten. Gegarandeerd goede smaak en variaties op het recept. Focus op functionaliteit Doelgroep: Vitale ouderen. Moment: Na inspanning. Concept: Tussendoortje. Voedzaam door juiste verhouding inhoudsstoffen en verzadiging. Informatie over de effecten van de verschillende inhoudsstoffen.

15 Colofon Deze uitgave is een samenwerkingsverband tussen het GroentenFruit Huis en LEI Wageningen UR. Mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken via de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (Programma Market Intelligence Tuinbouw, no. 260, 266 en 274). Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. GroentenFruit Huis vertegenwoordigt de groenten- en fruitteelt en handel en vormt één stem richting politiek en maatschappij. Het GroentenFruit Huis is georganiseerd rondom vier thema s: Voeding en gezondheid, Voedselveiligheid, Marktaangelegenheden en statistiek en Logistiek en ICT. LEI Wageningen UR is een internationaal toonaangevend, sociaal-economisch onderzoeksinstituut. De unieke data, modellen en kennis van het LEI ondersteunen opdrachtgevers bij beleid en besluitvorming en dragen uiteindelijk bij aan een duurzamere wereld. Het Productschap Tuinbouw verbindt de belangen van tuinbouwbedrijven en maatschappij met als doel een rendabele en duurzame productie en afzet van veilige engezonde voeding en aantrekkelijk en functioneel groen (tot januari 2014) Auteurs: Machiel Reinders en Siet Sijtsema, LEI Wageningen UR en Anne Marie Borgdorff, Productschap Tuinbouw. Projectleider: Karin Zimmermann, LEI Wageningen UR, +31 (0)

16 V4. MI AGF Thema 1_flyer_ Heeft u vragen of wilt u meer weten, neem dan contact op met GroentenFruit Huis: LEI Wageningen UR:

Smakelijke Vermarkting groente en fruit

Smakelijke Vermarkting groente en fruit Smakelijke Vermarkting groente en fruit Segmentatie van consumenten op leefstijl Waarom? Daarom! Er wordt te weinig en steeds minder groente en fruit gegeten. Verhoging van de groente en fruit consumptie

Nadere informatie

Gezonde appels, sappige sinaasappelen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Gezonde appels, sappige sinaasappelen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Gezonde appels, sappige sinaasappelen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-13 April 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Gezonde

Nadere informatie

Fruitconsumptie van 4-12-jarigen Resultaten van VCP

Fruitconsumptie van 4-12-jarigen Resultaten van VCP gram/dag A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl KvK Utrecht 30276683 T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 info@rivm.nl Belangrijkste bevindingen Fruitconsumptie van

Nadere informatie

Zoete kers en sappige pruim Kwantitatief online onderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Zoete kers en sappige pruim Kwantitatief online onderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Zoete kers en sappige pruim Kwantitatief online onderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-28 September 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt

Nadere informatie

Gemiddelde consumptie van groente

Gemiddelde consumptie van groente gram/dag A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl KvK Utrecht 30276683 T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 info@rivm.nl Belangrijkste bevindingen Groenteconsumptie

Nadere informatie

Zomerse aardbeien en frambozen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Zomerse aardbeien en frambozen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Zomerse aardbeien en frambozen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-26 September 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Zomerse

Nadere informatie

Smakelijke Vermarkting groente en fruit

Smakelijke Vermarkting groente en fruit Smakelijke Vermarkting groente en fruit Segmentatie van consumenten op smaakvoorkeur tomaat in Nederland, Duitsland en Engeland. Waarom? Daarom! Er wordt te weinig en steeds minder groente en fruit gegeten.

Nadere informatie

Opinieonderzoek. Inleiding

Opinieonderzoek. Inleiding Opinieonderzoek Inleiding Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van twee opinieonderzoeken. Prominent in dit deel is het Onderzoek consumentenzorgen, Residuen bestrijdingsmiddelen van het Voedingscentrum

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Duurzaamheidk mpas Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Inleiding Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-, voedsel- en economische

Nadere informatie

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. 2014 GreenPort NHN, All rights reserved 2014

Nadere informatie

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon CONSUMENTENPLATFORM Ons voedsel over 10 OPINIEONDERZOEK In september 2003 heeft het onderzoeksbureau Survey@ te Zoetermeer onder 600 Nederlanders een representatieve steekproef gehouden. De vragen in het

Nadere informatie

THEMA VOEDING Kern Subkern 0-4 groep 1-2 groep 3-6 groep 7-8 Onderbouw vo Bovenbouw vmbo Bovenbouw havo-vwo

THEMA VOEDING Kern Subkern 0-4 groep 1-2 groep 3-6 groep 7-8 Onderbouw vo Bovenbouw vmbo Bovenbouw havo-vwo Kern Subkern 0-4 groep 1-2 groep 3-6 groep 7-8 Onderbouw vo gezondheid groei De begrippen eten, drinken, snoep, honger, trek, dorst (correct) Uitleggen dat er eten om gezond van te groeien of om te snoepen

Nadere informatie

Groente en Fruit. Van bittere noodzaak tot mooie kansen

Groente en Fruit. Van bittere noodzaak tot mooie kansen Groente en Fruit Van bittere noodzaak tot mooie kansen Risicofactoren Richtlijnen Goede Voeding 2006 2015 Groente 150-200 gram minstens 200 gram Fruit 200 gram minstens 200 gram omdat het dagelijks

Nadere informatie

groentenfruit huis Juiste aanpak verleidt consument tot hogere consumptie

groentenfruit huis Juiste aanpak verleidt consument tot hogere consumptie groentenfruit huis Juiste aanpak verleidt consument tot hogere consumptie je wordt er beter van Groente op het kinderdagverblijf Herhaald proeven van onbekende groentesoorten als strategie om groenteconsumptie

Nadere informatie

Menu-engineering in restaurants

Menu-engineering in restaurants Menu-engineering in restaurants Machiel Reinders, Wageningen University & Research Joris Heijnen & Erik van Bommel, Variatie in de Keuken Marlijn Huitink & Coosje Dijkstra, Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Consument centraal bij innovaties in korte keten

Consument centraal bij innovaties in korte keten Consument centraal bij innovaties in korte keten Introductie op DONE framework - begrijpen van consument 20 november 2018, Siet Sijtsema Hungry planet - Menzel siet.sijtsema@wur.nl Onderwerpen Done framwork

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie

Een gezonde snack. School: Bedrijf: Titel project:

Een gezonde snack. School: Bedrijf: Titel project: School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Sportprojectmanager Alida Pasveer en sportconsulent Britt Tjalma, werkzaam voor JOGG Meppel Situatie Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is de

Nadere informatie

Overgewicht bij kinderen en tieners Beter begrijpen, beter bestrijden

Overgewicht bij kinderen en tieners Beter begrijpen, beter bestrijden Overgewicht bij kinderen en tieners Beter begrijpen, beter bestrijden In onze dikmakende maatschappij kunnen ouders het heft in handen nemen en hun kinderen beschermen tegen overgewicht. Moeilijk is dat

Nadere informatie

Emma Coles Be Vitality en Voeding Leeft

Emma Coles Be Vitality en Voeding Leeft Emma Coles Be Vitality en Voeding Leeft Fors deel van Nederland is chronische ziek Fors deel van Nederland is chronische ziek 16,6m 17,5m 32% 5,3m 7m 40% 1,2 miljoen mensen hebben diabetes en per week

Nadere informatie

De veelzijdigheid van de champignon Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

De veelzijdigheid van de champignon Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk De veelzijdigheid van de champignon Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-16 Juni 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Consumentenonderzoek

Nadere informatie

Duitse consument grootste fan van asperges Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Duitse consument grootste fan van asperges Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Duitse consument grootste fan van asperges Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-14 Juni 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Consumentenonderzoek

Nadere informatie

De voedingsconsumptie van de Belg in kaart gebracht

De voedingsconsumptie van de Belg in kaart gebracht De voedingsconsumptie van de Belg in kaart gebracht In 2007, 2009 en 2011 onderzocht InSites Consulting in opdracht van VLAM wie wat waar en wanneer consumeert. Hieruit blijkt dat thuis de meest frequente

Nadere informatie

Stel je gezond weekmenu samen

Stel je gezond weekmenu samen Stel je gezond weekmenu samen Leer je maaltijden op een gezonde manier plannen Lotte De Clercq Auteur: Lotte De Clercq Coverontwerp: Lotte De Clercq ISBN: 978-94-6342-735-7 Uitgeverij mijnbestseller.nl

Nadere informatie

De voedselketenles LES 1 VRAAG: Waarom denk jij dat het erg is dat er soms eten weggegooid wordt?

De voedselketenles LES 1 VRAAG: Waarom denk jij dat het erg is dat er soms eten weggegooid wordt? VRAAG: Waarom denk jij dat het erg is dat er soms eten weggegooid wordt? 1 Hoe denk je dat de aardbeienjam op jouw boterham terecht is gekomen? Wat is er allemaal nodig om die aardbeienjam op jouw boterham

Nadere informatie

Voedselconsumptie in Nederland anno nu Eerste bevindingen van voedselconsumptiepeiling Caroline van Rossum

Voedselconsumptie in Nederland anno nu Eerste bevindingen van voedselconsumptiepeiling Caroline van Rossum Voedselconsumptie in Nederland anno nu Eerste bevindingen van voedselconsumptiepeiling 2012-2016 Caroline van Rossum 1 Voedselconsumptiepeilingen Inzicht in wat, waar en wanneer voedingsmiddelen worden

Nadere informatie

FoodProfilergroenten en fruit consumptie: Voorbeelden van Wat, Wie, Wanneer & Waarom. Marleen Onwezen & Jos van den Puttelaar

FoodProfilergroenten en fruit consumptie: Voorbeelden van Wat, Wie, Wanneer & Waarom. Marleen Onwezen & Jos van den Puttelaar FoodProfilergroenten en fruit consumptie: Voorbeelden van Wat, Wie, Wanneer & Waarom Marleen Onwezen & Jos van den Puttelaar Achtergrond Het meten van voedselconsumptie, en het begrijpen van de factoren

Nadere informatie

IJsbergsla en kropsla

IJsbergsla en kropsla IJsbergsla en kropsla Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-38 Oktober 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie IJsbergsla en kropsla

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Opdrachten bij cahier Foodtopia Het voedsel van de toekomst

Opdrachten bij cahier Foodtopia Het voedsel van de toekomst Opdrachten bij cahier Foodtopia Het voedsel van de toekomst BEWAREN EN BEHOUDEN Wij vinden het heel normaal dat de supermarkt vol eten ligt. Vandaag, morgen, volgende week en daarna. Dat is mogelijk doordat

Nadere informatie

Op weg naar een hogere groenteen fruitconsumptie: barrières en succesfactoren

Op weg naar een hogere groenteen fruitconsumptie: barrières en succesfactoren Op weg naar een hogere groenteen fruitconsumptie: barrières en succesfactoren Eerste inventarisatie en verkenning van kennis en meest kansrijke interventies rondom het verhogen groente- en fruitconsumptie

Nadere informatie

Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2014. David Verhoog, Hans Wijsman en Ida Terluin

Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2014. David Verhoog, Hans Wijsman en Ida Terluin Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2014 David Verhoog, Hans Wijsman en Ida Terluin Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2014 David Verhoog, Hans Wijsman

Nadere informatie

Symposium Gedragsbewust Beleid. naam workshop

Symposium Gedragsbewust Beleid. naam workshop Symposium Gedragsbewust Beleid naam workshop Doel van deze workshop Resultaat van deze workshop Onliners in een tweet. Max 140 karakters #GedragsbewustBeleid #ws De vraag Hoe zorgen we er voor dat iedereen

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Groenten Nederland. Wij eten minder groenten dan wij denken. Groenten Nederland Wij eten minder groenten dan wij denken

Groenten Nederland. Wij eten minder groenten dan wij denken. Groenten Nederland Wij eten minder groenten dan wij denken Groenten Nederland 2015 Wij eten minder groenten dan wij denken Groenten Nederland Wij eten minder groenten dan wij denken Groenten Nederland Wij eten minder groenten dan wij denken 2 De meeste Nederlanders

Nadere informatie

Imago Onderzoek Vriesvers. Ontwikkeling van positie Vriesvers vs Koelvers

Imago Onderzoek Vriesvers. Ontwikkeling van positie Vriesvers vs Koelvers Imago Onderzoek Vriesvers Ontwikkeling van positie Vriesvers vs Koelvers Achtergrond Doel VriesVers Platform: consument meer vriesvers producten te laten kopen. Dit gebeurt niet zomaar: imago- en actie

Nadere informatie

Verduurzamen van de voedselconsumptie in Nederland: Waarom, wie en wat?

Verduurzamen van de voedselconsumptie in Nederland: Waarom, wie en wat? Verduurzamen van de voedselconsumptie in Nederland: Waarom, wie en wat? Expert duurzaam eten Corné van Dooren @DuurzaamEten NAV voedingsforum 8 maart 2018 Missie Het Voedingscentrum informeert consumenten

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

HOE GOEDE VOEDING DE PRODUCTIVITEIT ÉN VITALITEIT VAN WERKNEMERS VERBETERT. Minigids met inspiratie voor lunch en tussendoortjes op de werkvloer

HOE GOEDE VOEDING DE PRODUCTIVITEIT ÉN VITALITEIT VAN WERKNEMERS VERBETERT. Minigids met inspiratie voor lunch en tussendoortjes op de werkvloer HOE GOEDE VOEDING DE PRODUCTIVITEIT ÉN VITALITEIT VAN WERKNEMERS VERBETERT. Minigids met inspiratie voor lunch en tussendoortjes op de werkvloer VERBETER DE VITALITEIT VAN WERKNEMERS INHOUD Nederlanders

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

1. Even voorstellen 2. Van Producent naar consument, of 3. Hoe denkt Retail de komende jaren in te vullen? 4. De vragen die regelmatig leven:

1. Even voorstellen 2. Van Producent naar consument, of 3. Hoe denkt Retail de komende jaren in te vullen? 4. De vragen die regelmatig leven: 26-02-2011 ZLTO AGENDA 1. Even voorstellen 2. Van Producent naar consument, of 3. Hoe denkt Retail de komende jaren in te vullen? 4. De vragen die regelmatig leven: Is er voor de supermarkt een belang

Nadere informatie

Wensen van Consumenten in Beeld

Wensen van Consumenten in Beeld Wensen van Consumenten in Beeld Resultaten PPS Smakelijke Vermarkting van groente & fruit Donderdag 18 januari 2018, Wageningen UR Glastuinbouw, Bleiswijk 14.30 Ontvangst 14.55 Welkom Wouter Verkerke,

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Het Thema Voeding is geschreven in nauwe samenwerking met Het Voedingscentrum. De doorlopende leerlijn Voeding heeft als onderlegger gediend.

Het Thema Voeding is geschreven in nauwe samenwerking met Het Voedingscentrum. De doorlopende leerlijn Voeding heeft als onderlegger gediend. Het onderwijs rond het thema voeding is er op gericht dat kinderen en jongeren kiezen voor een meer gezond en duurzaam voedingspatroon. is immers de basis voor gezondheid. heeft een belangrijke rol bij

Nadere informatie

Handleiding Groente- en fruitles

Handleiding Groente- en fruitles Groep 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Handleiding Groente- en fruitles Groente- en fruitles voor groep 3 t/m 8 In de Groente- en fruitles leren kinderen spelenderwijs dat groente en fruit eten belangrijk is om te

Nadere informatie

De Nationale. Smaaktest 2009 Docentenhandleiding. Groep 1 t/m 4. Beste leerkracht, Tot culi, tot smaak. Wat is Smaaklessen? Wat is SchoolGruiten?

De Nationale. Smaaktest 2009 Docentenhandleiding. Groep 1 t/m 4. Beste leerkracht, Tot culi, tot smaak. Wat is Smaaklessen? Wat is SchoolGruiten? De Nationale Smaaktest 2009 Beste leerkracht, Wat is Smaaklessen? Eten doen we allemaal en elke dag. Maar wat weten we eigenlijk nog over eten? Smaaklessen is het lesprogramma over eten en smaak voor groep

Nadere informatie

Consumenten, hun keuzes en dierenwelzijn. Machiel Reinders, LEI Wageningen UR

Consumenten, hun keuzes en dierenwelzijn. Machiel Reinders, LEI Wageningen UR Consumenten, hun keuzes en dierenwelzijn Machiel Reinders, LEI Wageningen UR De consument vindt dierenwelzijn belangrijk... ... maar koopt nog steeds plofkip en kiloknaller! Wat is er aan de hand? De meat-paradox

Nadere informatie

SAMENVATTING Dijkstra, Coosje.indd :45

SAMENVATTING Dijkstra, Coosje.indd :45 SAMENVATTING Samenvatting INTRODUCTIE Grote sociaal economische gezondheidsverschillen zijn een groeiend probleem in bijna alle Westerse landen. In Nederland leven mensen met een lagere opleiding gemiddeld

Nadere informatie

GROENTE EN FRUIT. Help uw kind om ze lekker te vinden. Een gids voor ouders van jonge kinderen

GROENTE EN FRUIT. Help uw kind om ze lekker te vinden. Een gids voor ouders van jonge kinderen GROENTE EN FRUIT Help uw kind om ze lekker te vinden Een gids voor ouders van jonge kinderen Groente en fruit: Help uw kind om ze lekker te vinden ISBN: 2-7380-1357-0 July 2014 HabEat Project (http://www.habeat.eu/)

Nadere informatie

Mmmmaaltijdzorg H E R L I N D E D E LY LO G O P E D I S T E V S P W, 1 9. 1 0. 2 0 1 5

Mmmmaaltijdzorg H E R L I N D E D E LY LO G O P E D I S T E V S P W, 1 9. 1 0. 2 0 1 5 Mmmmaaltijdzorg HERLINDE DELY LOGOPEDISTE VSPW, 19.10.2015 Overzicht Voorstelling Reflectie op maaltijd + oefening Belang van een goede maaltijd Kader = belangrijk voor Psychisch welbevinden Sociale functie

Nadere informatie

Schoolfruit in de les Handleiding bij de lessen van EU-Schoolfruit en SchoolGruiten

Schoolfruit in de les Handleiding bij de lessen van EU-Schoolfruit en SchoolGruiten Schoolfruit in de les Handleiding bij de lessen van EU-Schoolfruit en SchoolGruiten Lessen over fruit en groente: geef leerlingen iets extra s mee! Uw school doet mee met het EU-Schoolfruitprogramma. Na

Nadere informatie

Consumptie van koolhydraten in Nederland

Consumptie van koolhydraten in Nederland Consumptie van koolhydraten in Nederland Caroline van Rossum 1 Inhoud Voedselconsumptie meten Inname Bronnen Waar en wanneer Verschillen in bevolking Veranderingen 2 Voedselconsumptiepeilingen Inzicht

Nadere informatie

Moedersopgelet: vier redenen om juist deze zomer paprika's te eten

Moedersopgelet: vier redenen om juist deze zomer paprika's te eten Moedersopgelet: vier redenen om juist deze zomer paprika's te eten Driekwart van de Nederlanders eet ongezond en het eten van voldoende groente is nog niet ingeburgerd bij kinderen. Daarom lanceert de

Nadere informatie

Schoolfruit in de les Handleiding bij de lessen van EU-Schoolfruit en SchoolGruiten

Schoolfruit in de les Handleiding bij de lessen van EU-Schoolfruit en SchoolGruiten Schoolfruit in de les Handleiding bij de lessen van EU-Schoolfruit en SchoolGruiten Lessen over fruit en groente: geef leerlingen iets extra s mee! Uw school doet mee met het EU-Schoolfruitprogramma. Na

Nadere informatie

Bachelor s Award 2014

Bachelor s Award 2014 Bachelor s Award 2014 Betreft: Opdracht en beoordelingscriteria Bachelor s Award 2014 Beste studenten, Welkom bij de speciale jubileumeditie van de Voedingscentrum Bachelor s Award. Slepen jullie straks

Nadere informatie

Spreekbeurt over ZOUT

Spreekbeurt over ZOUT Wat is zout? Zout zit in bijna alle voedingsmiddelen die we eten. Zelfs in die producten waarin je het helemaal niet verwacht, zoals zoete koeken en zoete drop. Zout geeft smaak aan het eten. En het zorgt

Nadere informatie

Toespraak van staatssecretaris Dijksma bij het Groentecongres

Toespraak van staatssecretaris Dijksma bij het Groentecongres Toespraak van staatssecretaris Dijksma bij het Groentecongres Toespraak 26-03-2015 Toespraak van de staatssecretaris Dijksma (EZ) bij het Groentecongres op 26 maart 2015 in het World Trade Centrum in Rotterdam.

Nadere informatie

Consumentenacceptatie van vis

Consumentenacceptatie van vis Consumentenacceptatie van vis Marleen.Onwezen@wur.nl Januari 2016 Steekproef & voorbereidende analyses 2461 respondenten (± 500 per conditie) 48,9% man gemiddelde leeftijd 46 jaar Goede spreiding: inkomen,

Nadere informatie

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Steeds meer mensen zijn bewust

Nadere informatie

Paprika heeft goed imago bij Britse consument Marktonderzoek paprika onder consumenten in het Verenigd Koninkrijk

Paprika heeft goed imago bij Britse consument Marktonderzoek paprika onder consumenten in het Verenigd Koninkrijk Paprika heeft goed imago bij Britse consument Marktonderzoek paprika onder consumenten in het Verenigd Koninkrijk PT 2011-33 Juni 2011 - Wilco van den Berg Productschap Tuinbouw, Afdeling M&I Paprika heeft

Nadere informatie

Fruit- en groentetips! Lekker gemakkelijk, groente en fruit op school en thuis.

Fruit- en groentetips! Lekker gemakkelijk, groente en fruit op school en thuis. a Mam r o Vo a! en Pap Fruit- en groentetips! Lekker gemakkelijk, groente en fruit op school en thuis. Mijn dochter at laatst een tomaatje, dat doet ze anders nooit. Maar ja, als je klasgenootjes het ook

Nadere informatie

Rapport gezonde keuzes

Rapport gezonde keuzes Rapport gezonde keuzes Thijs Bouman Postdoctoraal onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen d.d. 8-0-08 . Inleiding. Belang van onderzoek naar voeding in Almere Goede gezondheid van haar inwoners

Nadere informatie

Consumptie van Nederlandse en Duitse consumenten in kaart gebracht Overzicht van resultaten uit de Groente- en Fruitmonitor over 2012

Consumptie van Nederlandse en Duitse consumenten in kaart gebracht Overzicht van resultaten uit de Groente- en Fruitmonitor over 2012 Consumptie van Nederlandse en Duitse consumenten in kaart gebracht Overzicht van resultaten uit de Groente- en Fruitmonitor over 2012 PT 2013 04 Maart 2013 - Anne Marie Borgdorff-Rozeboom Productschap

Nadere informatie

Communicatie: welke vragen heeft de cliënt en welke informatie kan de diëtist verstrekken. Berdien van Wezel, diëtist Juni 2017

Communicatie: welke vragen heeft de cliënt en welke informatie kan de diëtist verstrekken. Berdien van Wezel, diëtist Juni 2017 Communicatie: welke vragen heeft de cliënt en welke informatie kan de diëtist verstrekken Berdien van Wezel, diëtist Juni 2017 Inhoud 1. De rol van de diëtist bij de behandeling van clienten 2. Welke vragen

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst ouders basisschool (4-12 jarigen) Nulmeting (T0) voorjaar 2017

Resultaten vragenlijst ouders basisschool (4-12 jarigen) Nulmeting (T0) voorjaar 2017 Resultaten vragenlijst ouders basisschool (4-12 jarigen) Nulmeting (T0) voorjaar 2017 Inleiding In mei 2016 is in Nieuw-Lekkerland het project 'Gezond Nieuw-Lekkerland' (GNL) gestart: met subsidie van

Nadere informatie

Gezonde verleiding. Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek. Oktober 2013

Gezonde verleiding. Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek. Oktober 2013 Gezonde verleiding Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek Oktober 01 1 Aanleiding De Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

Nadere informatie

Voedingsbeleid kdv & bso SKBNM

Voedingsbeleid kdv & bso SKBNM Voedingsbeleid kdv & bso SKBNM Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 1.1 Pedagogische uitgangspunten 4 1.2 Voedingsaanbod 5 Bijlage 1: Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden voor kinderen Bijlage 2:

Nadere informatie

Groenten als gezond tussendoortje!

Groenten als gezond tussendoortje! Antwoord op uw product Geeft consumenten een stem Groenten als gezond tussendoortje! Ing. Wilbert van den Eijnde Onderzoeksvraag Opzet panel Resultaat Onderzoeksvraag : Hoe kan de consumptie van groenten

Nadere informatie

Tips& Tricks HOE KOOP JE ÉCHT DUURZAAM IN?

Tips& Tricks HOE KOOP JE ÉCHT DUURZAAM IN? Tips& Tricks HOE KOOP JE ÉCHT DUURZAAM IN? Op zoek naar een nieuwe cateraar? En je vindt duurzaamheid belangrijk? Vergeet niet de juiste balans te vinden tussen duurzame, gezonde en gewenste voeding. Alleen

Nadere informatie

Kookworkshops op de gemengde boerderij

Kookworkshops op de gemengde boerderij Battle of Concepts Taskforce Multifunctionele Landbouw Augustus 2010 Kookworkshops op de gemengde boerderij Inleiding Het Taskforce Multifunctionele Landbouw is op zoek naar een vernieuwend concept voor

Nadere informatie

Genieten. van lekker eten

Genieten. van lekker eten Genieten van lekker eten Food Connect Passie voor eten Een maaltijd die met liefde is gekookt, dat is elke dag weer een cadeautje. Aan onze maaltijden proef je dat ze met aandacht zijn bereid. We kiezen

Nadere informatie

Moeilijke eters 800398 / augustus 2012 Ikazia Ziekenhuis

Moeilijke eters 800398 / augustus 2012 Ikazia Ziekenhuis 1 Eetproblemen bij kinderen Sommige kinderen zijn zeer moeilijke eters. Voor ouders en kind kan dit heel lastig zijn. Ouders proberen van alles. Ouders zijn angstig dat hun kind niet genoeg binnen krijgt

Nadere informatie

Voedingsbeleid ASKA. Inhoudsopgave: 1 Inleiding blz 2. 2 Doel blz 2. 3 Uitgangspunten: Wat vinden we belangrijk? blz 3

Voedingsbeleid ASKA. Inhoudsopgave: 1 Inleiding blz 2. 2 Doel blz 2. 3 Uitgangspunten: Wat vinden we belangrijk? blz 3 Voedingsbeleid ASKA Inhoudsopgave: 1 Inleiding blz 2 2 Doel blz 2 3 Uitgangspunten: Wat vinden we belangrijk? blz 3 4 Pedagogische basisdoelen en onze uitgangspunten blz 5 A018 Voedingsbeleid 030812 1/5

Nadere informatie

Market Intelligence Champignons

Market Intelligence Champignons Market Intelligence Champignons Local for Local: Verkenning lokale productie en afzet in Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk Katja Logatcheva, Pepijn Smit en Harold van der Meulen De se champignonsector

Nadere informatie

Aan tafel! over opvoeden gesproken - Tips voor ouders

Aan tafel! over opvoeden gesproken - Tips voor ouders Aan tafel! over opvoeden gesproken - Tips voor ouders Aan tafel! Ouders maken zich al wel eens zorgen over het eetgedrag van hun kinderen. Eten ze niet teveel of te weinig? Het is zo druk aan tafel. Lusten

Nadere informatie

Z O U T : TOP? ZOUT : STOP!

Z O U T : TOP? ZOUT : STOP! ZOUT : STOP! ZOUT : TOP? Zout, wat is dat nu eigenlijk? In feite is het zout dat we in onze voeding gebruiken natriumchloride of NaCl. Het element dat in deze formule voor problemen zorgt, is het natrium.

Nadere informatie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Overgewicht is een snel groeiend wereldwijd probleem en is geassocieerd

Nadere informatie

Les over tussendoortjes

Les over tussendoortjes Les over tussendoortjes Groep 7 en 8 Leerdoel Na de les weten de kinderen: - wat gezonde tussendoortjes zijn. - waarom we beter gezonde tussendoortjes kunnen eten dan de gangbare. - waarvoor tussendoortjes

Nadere informatie

Tussendoortjes om je vingers van af te likken

Tussendoortjes om je vingers van af te likken Deel 3 Tussendoortjes om je vingers van af te likken Auteur: Natasha Rose Sinds 2010 begeleidt Natasha meer dan 150 vrouwen naar een gezonder, slanker lichaam met de succesvolle Ayurvedisch Afslanken Methode,

Nadere informatie

Programma Onderscheid in Vers

Programma Onderscheid in Vers Programma Onderscheid in Vers 15:00 Ontvangst met koffie 15:30 Welkom 15:35 PPP Paprika: een ketenaanpak voor onderscheidende paprika s. Caroline Labrie en Siet Sijtsema 16:05 Interview ketenpartijen Gerben

Nadere informatie

Gezonde dranken en tussendoortjes in de buitenschoolse opvang

Gezonde dranken en tussendoortjes in de buitenschoolse opvang Gezonde dranken en tussendoortjes in de buitenschoolse opvang VIGeZ, Dr. Annelies Vandenberghe 02/04/2015 Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 1 VIGeZ vzw, 2015, Gezonde dranken en tussendoortjes in de buitenschoolse

Nadere informatie

Voedingsbeleid. S. Lalić Kindercentrum UniKidz Buitenschoolse Opvang UniKidz informatie@unikidz.nl

Voedingsbeleid. S. Lalić Kindercentrum UniKidz Buitenschoolse Opvang UniKidz informatie@unikidz.nl Voedingsbeleid S. Lalić Kindercentrum UniKidz Buitenschoolse Opvang UniKidz informatie@unikidz.nl Voedingsbeleid 1 Inhoudsopgave Gezonde leefstijl... 2 Beleid eten en drinken... 3 Biologisch voedingsbeleid...

Nadere informatie

5 Gouden tips die je kind helpen de verleiding van chips en snoepgoed te weerstaan

5 Gouden tips die je kind helpen de verleiding van chips en snoepgoed te weerstaan 5 Gouden tips die je kind helpen de verleiding van chips en snoepgoed te weerstaan LINDA AMMERLAAN VOEDINGS- EN LEEFSTIJLCOACH VOOR HET HELE GEZIN Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik

Nadere informatie

PASSIE VOOR ETEN L. Food Connect. eten maakt je dag een stuk leuker. D. Dat geldt vast ook voor uw cliënten. Laat u het k

PASSIE VOOR ETEN L. Food Connect. eten maakt je dag een stuk leuker. D. Dat geldt vast ook voor uw cliënten. Laat u het k Maaltijd aan huis Food Connect PASSIE VOOR ETEN L Lekker eten maakt je dag een stuk leuker. D Dat geldt vast ook voor uw cliënten. Laat u het k koken van hun maaltijden over aan onze koks, d dan kunt

Nadere informatie

Kinderen in Zuidoost gezond en wel?

Kinderen in Zuidoost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuidoost gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuidoost? Voor Zuidoost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Closed settings: Gezondere keuzes op mbo-scholen

Closed settings: Gezondere keuzes op mbo-scholen Closed settings: Gezondere keuzes op mbo-scholen Begeleidingscommissie; Bespreking eerste resultaten 14 december 2011; Marleen Onwezen, Anima Ruissen, Eveline van Mil en Machiel Reinders Context Jongeren

Nadere informatie

Voedselconsumptie Vergeleken met de Richtlijnen goede voeding Belangrijkste bevindingen

Voedselconsumptie Vergeleken met de Richtlijnen goede voeding Belangrijkste bevindingen Voedselconsumptie 212-214 Vergeleken met de Richtlijnen goede voeding 215 Het RIVM onderzoekt de voedselconsumptie in Nederland. Deze factsheet geeft in het kort weer hoe volwassenen (19-79 jaar) in de

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Een collage maken 6

Inhoud. Voorwoord 5. Een collage maken 6 Inhoud Voorwoord 5 Een collage maken 6 1 Gezond en veilig voedsel maken en bewaren 11 1.1 Eten koken en bewaren 11 1.2 Schoon en veilig werken in de keuken 16 1.3 Machines in de keuken 21 1.4 Langer houdbaar

Nadere informatie

Fruit- en groentetips! Lekker gemakkelijk, groente en fruit op school en thuis.

Fruit- en groentetips! Lekker gemakkelijk, groente en fruit op school en thuis. a Mam r o Vo a! en Pap Fruit- en groentetips! Lekker gemakkelijk, groente en fruit op school en thuis. Mijn dochter at laatst een tomaatje, dat doet ze anders nooit. Maar ja, als je klasgenootjes het ook

Nadere informatie

Beleef het smakelijk!

Beleef het smakelijk! Beleef het smakelijk! Onderzoeksgegevens in relatie tot kwaliteit van leven Marchel Gorselink Centre for Innovative Consumer Studies, Wageningen UR 10 September 2009 Overzicht Wageningen UR - Restaurant

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Rol van de groentespeciaalzaak

Rol van de groentespeciaalzaak Rol van de groentespeciaalzaak Analyse van de huishoudelijke aankoop van groenten en fruit bij de groentespeciaalzaak PT 2010-20 Maart 2010 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie

Nadere informatie

De Duitse consument over de paprika Kwantitatief onderzoek onder Duitse paprikakopers én -eters

De Duitse consument over de paprika Kwantitatief onderzoek onder Duitse paprikakopers én -eters De Duitse consument over de paprika Kwantitatief onderzoek onder Duitse paprikakopers én -eters PT 2009 / 60 oktober 2009/ Wilco van den Berg - Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie De

Nadere informatie

Peuters en groente eten: Een moeilijke combinatie?

Peuters en groente eten: Een moeilijke combinatie? Peuters en groente eten: Een moeilijke combinatie? GroenteCongres 26 Maart 2015, Dr. Gerry Jager Disclosure belangen spreker Gerry Jager Geen (potentiële) belangenverstrengeling Wageningen Universiteit

Nadere informatie

Online Basistraining Eten naar Behoefte. ande schriftelijke toestemming van de auteur

Online Basistraining Eten naar Behoefte. ande schriftelijke toestemming van de auteur Online Basistraining Eten naar Behoefte ande schriftelijke toestemming van de auteur Waanzin is altijd hetzelfde blijven doen en toch een ander resultaat verwachten. ( Einstein) Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden LNV Consumentenplatform Consumentenonderzoek Natuurlijkheid, waarde voor beleid

Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden LNV Consumentenplatform Consumentenonderzoek Natuurlijkheid, waarde voor beleid Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden LNV Consumentenplatform Consumentenonderzoek Natuurlijkheid, waarde voor beleid 11 juni 2004 I Opinie-onderzoek 1. Inleiding 1 2. Associaties met natuurlijkheid

Nadere informatie

Wat stelt De Nationale DenkTank 2012 voor om de voedselketen te verduurzamen*?

Wat stelt De Nationale DenkTank 2012 voor om de voedselketen te verduurzamen*? Samenvatting van de bevindingen van de Nationale DenkTank 2012 boer Consument Wat stelt De Nationale DenkTank 2012 voor om de voedselketen te verduurzamen*? verwerker *De voorstellen van de denktank voor

Nadere informatie