03 september 2014 Het veiligheidszorgbeleid in een onderneming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "03 september 2014 Het veiligheidszorgbeleid in een onderneming"

Transcriptie

1 Vinçotte Incompany opleiding voor auditoren 03 september 2014 Het veiligheidszorgbeleid in een onderneming 1

2 Doelstelling: - Kader scheppen - Hoe en waarom verkeersveiligheid integreren in het veiligheidsbeleid van een onderneming? - Niet hebben over hoe verkeersveiligheid integreren in ISO 9001 of OHSAS 2

3 Vanhove Guido -Hoofd interne prev. dienst Groep H.Essers Groep H.Essers: - Transport en logistiek bedrijf -Bestuurslid Prebes Limburg Prebes: - Vereniging van preventieadviseurs - Sinds ca leden in Vlaanderen - Tal van activiteiten ( Prenne, CKEC, veiligheidsnieuws, wikiprebia, ) -Projectleider werkgroep Veiligheid in transport en logistiek -Afgevaardigde Prov. Veiligheidscomité Limburg 3

4 Statistieken 1.4. Jaarlijkse verdeling van de ongevallen op arbeidsplaats en arbeidsweg Jaar Arbeidsongeval rbeidswegongeval Totaal Bron FOD AO 84 % WW 16 % t.o.v % % 4

5 Statistieken WW AO D D Totaal % * Dodelijke arbeidsongevallen op het werk - van en naar het werk * : 67 doden bij arbeidsplaatsongevallen w aarvan 9 in het verkeer % van de dodelijke arbeidsongevallen op het werk, gebeuren op weg van en naar het werk 5

6 6

7 Conclusie -duidelijke afname van de arbeidsongevallen, ca % ( redenen?: Farao*plan, kosten, bewustwording, imago, maatschappelijke intolerantie, -Stijging van de weg-werk ongevallen met + 18% ( redenen?: geen plan van aanpak, weinig druk overheid**, toenemend verkeer, geen verantwoordelijke, sociaal aanvaardbaar, * FARAO: Federaal Actieplan voor de reductie van Arbeidsongevallen ** Ook in het FARAOplan is specifieke aandacht voorzien voor verkeersveiligheid. 7

8 Enkele feiten 1 op 8 werknemers betrokken in een arbeidswegongeval houdt een blijvend letsel over 45% van alle weg-werk ongevallen vindt plaats tijdens de spits. (7u 9u) en (16u 18u) Alcohol speelt een rol in 1 op 4 dodelijke arbeidswegongevallen De 4 belangrijkste aan verkeersveiligheid gerelateerde factoren zijn snelheid, alcoholgebruik, GSM en gordeldracht ( Beroepschauffeurs speelt ook vermoeidheid een grote rol.) Verkeersongevallen: ca. 1 slachtoffer om de 9 minuten Gemiddelde woon-werkafstand in Vlaanderen bedraagt 19 km en de gemiddelde verplaatsingsduur bedraagt 26 minuten. ( Voortdurende stijgende trend ) Woon werk betekent voor de gemiddelde Belg op één na het belangrijkste verplaatsingsmotief. Wagenpark stijgt nog steeds ( > eenheden ( nieuws 28/08/2014 ) 8

9 Grootte van het voertuigenpark in België augustus Evolutie Auto's ,40% Autobussen en autocars ,50% Vrachtwagens, bestelwagens,terreinwagens ,00% Trekkers ,00% Landbouwtrekkers ,30% Speciale voertuigen ,60% Motorrijwielen ,30% Totaal voertuigenpark ,90% 9

10 10

11 Enkele feiten 1 op 8 werknemers betrokken in een arbeidswegongeval houdt een blijvend letsel over 45% van alle weg-werk ongevallen vindt plaats tijdens de spits. (7u 9u) en (16u 18u) Alcohol speelt een rol in 1 op 4 dodelijke arbeidswegongevallen De 4 belangrijkste aan verkeersveiligheid gerelateerde factoren zijn snelheid, alcoholgebruik, GSM en gordeldracht Verkeersongevallen: ca. 1 slachtoffer om de 9 minuten Gemiddelde woon-werkafstand in Vlaanderen bedraagt 19 km en de gemiddelde verplaatsingsduur bedraagt 26 minuten. ( Voortdurende stijgende trend ) Woon werk betekent voor de gemiddelde belg op één na het belangrijkste verplaatsingsmotief. Wagenpark stijgt nog steeds België scoort slecht op Europese ranglijst verkeersdoden 11

12 België scoort slecht op Europese ranglijst verkeersdoden In vergelijking met andere landen in de Europese Unie scoort België slecht qua aantal verkeersdoden. In ons land vallen 90 doden per miljoen inwoners, dat zijn er 21 meer dan het Europese gemiddelde. Van de huidige 27 Europese lidstaten zijn er acht verantwoordelijk voor maar liefst drie vierde van alle verkeersdoden in Europa. Dat becijferde mobiliteitsorganisatie Touring, die zich baseert op een onderzoek van de Europese Commissie en de Internationale Automobielfederatie FIA. Die acht landen zijn Polen (4.572), Frankrijk (4.273), Duitsland (4.152), Italië (4.050), Roemenië (2.796), Spanje (2.605), het Verenigd Koninkrijk (2.337) en Griekenland (1.453). Samen vielen daar doden, op een totaal van slachtoffers. Ter vergelijking: in ons land vielen in doden in het verkeer. Maar gemiddeld scoort België een pak slechter dan veel andere Europese landen. Per miljoen inwoners vallen er in Europa gemiddeld 69 doden per jaar, in België zijn dat er 90. Ons land staat daarmee op de achtste plaats. Roemenië (130) voert de trieste ranglijst aan, het Verenigd Koninkrijk (38) sluit de rij. Uit de cijfers van de jongste Verkeersveiligheidsbarometer blijkt dat er tussen september 2009 en augustus 2010 in België 775 verkeerslachtoffers vielen. De verantwoordelijke staatssecretaris Etienne Schouppe (CD&V) was daar 'globaal genomen tevreden' mee, maar er is in verhouding met onze buurlanden nog een lange weg te gaan. ( Nieuwsblad ) 12

13 Aantal verkeersongevallen en aantal slachtoffers naar graad van verwonding type Aantal ongevallen met doden en gew onden * Aantal slachtoffers doden ? - zw aar gew onden licht gew onden * Cijfers volgens FOD Economie, algemene Directie Statistiek bron BIVV Evolutie verkeersdoden Gew est Vlaanderen Wallonië Brussel Totaal Verkeersdoden Verkeersdoden verschil procentueel -12% -14% 48% -11% Verkeersdoden in 2006 per inw oners 8,2 13,0 2,6 9,4 13

14 Gevolgen Voor bedrijven: * stijgende verzekeringspremies * produktieverlies * imageschade * arbeidsklimaat Voor het slachtoffer en zijn omgeving * menselijk leed, pijn en verdriet * schade aan voertuig e.d. * loonverlies ( tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid ) * daling levensstandaard * medische behandeling * lichamelijke belemmeringen * invloed op gezin, collega s, hobby, sport 14

15 Gevolgen Voor de maatschappij * hoge kost * menselijk leed * files * stress * koopkrachtvermindering * verhoging sociale lasten ( FAO, FBZ, SZ,... ) * vermindering arbeidspotentieel * verkeersleefbaarheid * verlies aan Nationaal Produkt ( ca. 4% BNP ) Noodzaak tot actie 15

16 Wetgeving: kader waarin preventie zich beweegt Codex ARAB Welzijnswet -. Steeds : bij de uitvoering van het werk. De werkgever Betrokken domeinen in het dynamisch risicobeheerssingssysteem. - - bescherming van de gezondheid OP HET WERK - ongewenst seksueel gedrag OP HET WERK Weg werk ongevallen niet opgenomen in Fg en Ev, aantallen enkel rapporteren in het jaarverslag Conclusie : huidig preventiebeleid : hoofdzakelijk gericht op vermindering van arbeidsongevallen op de werkplaats en bij de uitvoering van het werk. 16

17 Wetgeving: kader waarin preventie zich beweegt Heeft de werkgever dan op vlak van woon werk verkeer geen verantwoordelijkheid t.o.v. zijn werknemers? De Welzijnswet, KB welzijnbeleid, KB interne dienst, maken de werkgever ook duidelijk dat hij instaat voor het welzijn van zijn werknemers voor ALLE mogelijke risico s - Psychologische belasting veroorzaakt DOOR HET WERK Veroorzaakt het op het werk geraken in bepaalde situaties geen stress? - leefmilieu In de ruimste zin van het woord. ( emissies gemotoriseerd verkeer ) Met duurzame vervoersmiddelen en minder uren file betekent minder vervuiling en minder broeikasgassen. Bovendien : - Alcohol en drugsbeleid Hebben wij als bedrijf niet de plicht om een alcohol- en drugsbeleid te voeren? 17

18 Verkeersveiligheidsbeleid in de onderneming Bedrijf: Verkeerveiligheid impliciet onderdeel uitmaken van het veiligheidszorgbeleid in elke onderneming of instelling ( 3 E s ) - Doelstellingen formuleren ( policies, mission statement, )( Engineering ) - Mobiliteitscultuur ( informeren, sensibiliseren, faciliteren ) ( Education ) - Draagvlak creëren ( vrijwillig, niet opdringerig, handhaving ) ( Enforcement ) 18

19 19 Plan van aanpak

20 Transport & distribution Activiteiten Warehousing Security Polymer Logistics Air Cargo Logistics Pharma Logistics 20

21 Vestigingen in België Boom Wilrijk Lommel Zeebrugge Tessenderlo Eksel Genk ( HQ ) Kortrijk Winterslag Vilvoorde Luik Courcelles Kampenhout 21

22 Employees: Own fleet: 1,200 trucks, trailers, Yearly mileage for H.Essers fleet: 126 million km/year times around the world/year L fuel/year Warehousing : m² 22

23 Arbeidsveiligheid 23

24 VEILIG WERKEN Is veilig werken belangrijk voor ons? JA 24

25 VEILIG WERKEN Is veilig werken belangrijk voor ons? CONCLUSIE : JA MAAR 25

26 VEILIG WERKEN Is veilig werken belangrijk voor ons? STRATEGIE : JA MAAR 26

27 2012 : BRAINSTORMING AANPAK Oprichten CVC S.M.A.R.T. 27

28 SMART Specifiek 1) Voorbeeldfunctie 2) Zichtbaar aanwezigheid ( onder de mensen ) 3) Aanpak gedoogcultuur 3 werkgroepen opstellen 28

29 SMART Meetbaar KPI s opstellen om deze 3 specifieke inspanningen meetbaar te maken. 1 werkgroep opstellen 29

30 SMART Aanvaardbaarheid Wat we gaan doen, moet door iedereen aanvaard worden! CEO Medewerker 30

31 SMART Realiseerbaar Zowel voor leidinggevenden als voor de medewerkers Draagvlak creëren voor iedereen Betrokkenheid! 31

32 SMART 4 werkgroepen opstellen waarin alle niveaus vertegenwoordigd zijn! Directielid (1) Kaderleden (3) Bediende/Arbeider/Chauffeur (5) + Comité (1) + Prev.adv. (1) 32

33 SMART Tijdsgebonden Actieplan 1) Info aan kaderleden 2) Opstellen 4 werkgroepen (Directie Kader) (1) en (2) door CEO 27 apr ) Info aan medewerkers 4) Oproep vrijwilligers Arbeiders/Bedienden/Chauffeurs (Logistiek/Transport/Administratie) (3) en (4) door Kaderleden en Communicatie cel voor eind jun ) Opstart werkgroepen voor 15 sep

34 Samenvatting 2012 : 4 werkgroepen m.b.t. arbeidsveiligheid» Zichtbare aanwezigheid op de vloer» Voorbeeldfunctie» Gedoogcultuur» KPI s 34

35 Management team Werkgroepen Management team PA Guido Vanhove CEO Gert Bervoets MA Aleide Boyen MarCom Hilde Essers COO Pascal Vranken COO Jos Mullens CFO Koenraad Rogiers Purchase Salva Napolitano HR Mike Dautzenberg 35

36 Werkgroepen veiligheid Werkgroep Gert Zichtbare aanwezigheid van de leidinggevende: Matrix waarin de aanwezigheid van alle leidinggevenden in bepaalde situaties zijn verwerkt. ( duidelijke doelstellingen bepaald ) Procedure ALL VGM PR 03 Checklijst voor logistiek en transport die kan dienen als leidraad en als rapport (infrastructuur technisch) Lijst leidinggevenden ( opvolging van de doelstellingen ) 36

37 Werkgroepen veiligheid Werkgroep Pascal Voorbeeldfunctie: Gedragscode opstellen : Ondubbelzinnig, duidelijk en klare taal, consequent en zonder uitzondering, niet ter discussie ALLE leidinggevenden nemen hier het voorbeeld. 3 sub werkgroepen opgericht n.l. Rookbeleid Pictogrammen Snelheid 37

38 Werkgroepen veiligheid Werkgroep Pascal 1. Roken : Valerie Nolens Verbod op het terrein Enkel toegelaten op rookzones ( pictogram, afgebakend ) Aangeduid op trafficplan RESPECTEER rookpauze 38

39 Werkgroepen veiligheid Werkgroep Pascal 2. Pictogrammen (PBM s): Jeroen Meekers Uniform visualiseren Aan elke ingang aanbrengen Wordt bepaald door BUM Bezoekers Bedienden (niet tot het proces behoren) 39

40 Werkgroepen veiligheid Werkgroep Pascal 2. Pictogrammen (PBM s): Jeroen Meekers 40

41 Werkgroepen veiligheid Werkgroep Pascal 3. Snelheid op het terrein : Carlo Theunissen Snelheid max. 29 km/u Smiley car Controle met speedgun 41

42 Werkgroepen veiligheid Werkgroep Pascal 3. Snelheid op het terrein : Carlo Theunissen 42

43 43

44 Werkgroepen veiligheid Werkgroep Koen maart /april Site Hal 1 7 SMILEY Globale statistieken Aantal 5343 Eerste registratie 31/01/ :52:31 Laatste registratie 20/02/ :41:22 Duur 20d 1u 48m 51s Vm 31 Vmediaan 30 V15 23 V85 41 (gemiddeld) Vmin 10 Vmax 93 Extra Toegelaten snelheid 29 km/u Tolerantie 0,00% = [ 29,0 km/u ] > Toegelaten snelheid 2794 % > Toegelaten snelheid 52,29% > Toegelaten + Tolerantie 2794 % > Toegelaten + Tolerantie 52,29% 44

45 Werkgroepen veiligheid Werkgroep Koen december / januari SPEEDGUN 45

46 Aantal Werkgroepen veiligheid Zichtbare aanwezigheid van de leidinggevende: 250 Safety Walks Safety walks Doel Uitgevoerd Aantal per jaar (tem mei) Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Maand 46

47 indicatoren 47

48 Werkgroepen veiligheid Werkgroep Mike : Gedoogcultuur Wat wordt gedogen? Foto s sharepoint / TV Foto van de maand Veiligheidscharter alle kaderleden Handtekening Op zichbare plaatsen Belonen / Sanctioneren Schouderklopje Overtreding Veiligheidsregels: Toepassing arbeidsreglement Extra: Laatste gesprek HRM director 48

49 Veiligheidscharter getekend door ALLE kaderleden dat zij vanaf heden, voor wat betreft het roken, snelheid en het dragen van PBM s, hier persoonlijk op toezien en overtreders onmiddellijk aanspreken en corrigeren. 49

50 Arbeidsveiligheid 50

51 Arbeidsveiligheid Weg Werk Type ongeval Maand Data AO WW Totaal Total Aantal Total Dagen % % Total Aantal Total Dagen Total Aantal Total Dagen 2011 Total Aantal Total Dagen 2010 Total Aantal Total Dagen 2009 % % % % % 91 9 % % 92 8 %

52 Nieuwe werkgroep: Verkeersveiligheid Doelstelling : bewustwording en verbeteren verkeersveiligheid ( weg-werk, zakelijke verplaatsingen ( vrachtwagen firmawagens )) Voorbeeldrol als transportbedrijf ( core business ) Verhogen van de veiligheidscultuur Sociaal engagement ( eigen werknemers gemeenschap ) Eco driving : minder verbruik, minder slijtage, minder schade Sensibilisering : Info aan kaderleden Info aan medewerkers via TV, sharepoint, Oproep deelnemers, alle niveaus Begeleiding door EQS afdeling 52

53 Nieuwe werkgroep: Verkeersveiligheid Leden : Intern: Pascal V., Denise G., Annouck V., Patrick R., Ellen, Koen V., Carina B, Jochen V., Marcel N. en Guido V. Extern: Vlaamse Stichting Verkeerskunde ( Mint ) voordeel : druk op de ketel Aanpak : PDCA Brainstorming ( wat doen we reeds, welke acties verder uitrollen ) 53

54 Plan van aanpak Bedrijf: - Risico inventarisatie van het woon werkverkeer : veiligheidsrisico s gemotoriseerd verkeer, fiets, openbaar vervoer, ) en van het zakelijk verkeer ( vrachtwagens als bedrijfswagens ) - Bestuderen van ongevallen en blootstellingsdata ( waar, wanneer, ) - Profiel van verkeersslachtoffers ( ouderdom, ) - Fouten-veroorzakende of latente omstandigheden die aanwezig zijn in het (verkeers)systeem. (relatie bestuurder, omgeving, voertuig ) 54

55 Verkeersveiligheid WERK CHAUFFEUR Werkgebonden factoren Persoonsgebonden effecten - Ergonomie - Medische toestand - Rij- en rusttijden - BMI ( Body master index ) - Verlies van lading interactie - Stress - Conditie van vrachtwagen - Vermoeidheid - Prestatiedruk - Geneesmiddelen - Opleiding - Alcohol en illegale drugs - Navigatie - cruise control - Ouderdom - Rijgedrag - Psycho-sociale factoren - GSM - muziek OMGEVING Externe omgevingsfactoren - Weersomstandigheden - Infrastructuur van de wegen - Overwegen - Agressie en geweld - File probleem - Verblinding - Andere - overstekend wild - dodehoekproblematiek - afleiding 55

56 Verkeersveiligheid Statement: Motivatie voor de chauffeur start vanuit veiligheid, niet vanuit kosten Kosten Veiligheid Investeren in kostendaling heeft effect veiligheid 56

57 The simple fact is, getting behind the wheel of a car is the riskiest thing most people do every day Russ Rader, woordvoerder van de Insurance Institute for Highway Safety 57

58 Verkeersveiligheid Nulmeting = statistisch : cijfers AO en incidenten ( Koen / Guido / Denise ) - perceptie : enquête via loonbrief en ing ( HR - CLB ) - aantal medewerkers dat met de wagen binnenkomt en vertrekt met GSM in de hand. - verkeersovertredingen. - verbruik, slijtage, per individu - Folder in 2014 Doelstellingen bepalen - korte termijn lange termijn

59 Enkele cijfers: 59

60 Enkele cijfers: OMSCHR (Multiple Items) Row Labels Aantal van OMONGVL Aanhangwagen uitgeweken 3 Aanrijding op rijweg 38 Geslipt 5 In greppel gereden 4 Ingereden op file 7 Te laag hangend boven wegdek 1 Uitgeweken 7 Uitzwenken aanhanger 3 Uitzwenken oplegger 2 Van de weg geraakt 7 Veranderen van rijvak 35 Grand Total 112 In fout en op de weg Aantal van NMCHAUF Kolomlabels Rijlabels Firmawagen Oost West Eindtotaal Aanrijding op rijweg Geslipt/van weg geraakt Kop staart Uitgeweken Dronkenschap 1 1 Negeert voorrang - voorzijde 1 1 Eindtotaal Firma Gemiddeld aantal km Aantal ongevallen 3 km tussen elk ongeval ,00 Trucks ,96 60

61 ECO driving bewustwording Het is veiliger en minder vermoeiend ook nog zuiniger en minder vervuilend en vooral niet trager Trainen juist belang en aanpak kiezen. 61

62 62

63 Evolutie ECO drive bij H.Essers De ALDI tour BBS + ongevallen Technologie incidenten VZ premie Verbruik Wedstrijdjes ECO Driving Platform 63

64 Wat hebben we geleerd vandaag? Op 10 km werd er: 18 keer minder geremd! 2 keer minder stil gestaan! 2 km/h sneller gereden. Wow!!! O ja, 10 L/100 Km minder verbruikt. 64

65 january february march april may june july august september october november december Behaalde resultaten: bijkomende verbetering in Oradea! Tov al knap resultaat in DIESEL CONSUMPTION / 100 KM

66 Aanpak 3 funderingen spieren & testosteron Anders rijden Aldi tour DEM emotie & enthousiasme Red trucks green driving Café eco Info schermen code 95 Is door de FOD erkent 3 uur theorie 4 uur praktijk Kennis boosten Kennis sharen Kennis borgen 66

67 Actielijst Wat doen we reeds? Wat moeten we nog doen? ACTIELIJST RIE Vrachtwagenbestuurder Eco-driving ACTIE TIMING VERANTWOORDELIJKE DOELGROEP Detail actie Detail opleiding Risico / Opmerking STATUS BBS (veiligheid + omgaan met vrachtwagen 2 jaarlijks (deels bij aanwerving) 2 jaarlijks (deels bij aanwerving) FLEET Chauffeurs Veilig en zuinig rijden - Praktijk 4u opleiding - F2F Ongoing FLEET Chauffeurs Bekijken van het vtg, onderuit, gebruik. Manouvreren, blinde hoek,... Invullen aanrijdingsformulier, verkeersvragen, + regels 4u opleiding - F2F Opvolging - rijstijlanalyse (Eco monitor) Contant proces FLEET Chauffeurs Systeem + persoonlijke feedback Individuele opvolging Facebook groep (Red truck - Contant proces Chauffeurs Chauffeurs Chauffeurs informeren mekaar. green driving) Beste weg / file /... Ongevallengesprekken - zsm na het ongeval / FLEET Chauffeurs Na ieder 3e ongeval een eventueel hertraining in praktijk schade schriftelijke aanmaning Na 6e ongeval --> einde verhaal Sensibilisering (TV schermen) Iedere maand een topic Cafe - Eco Iedere vrijdag FLEET Iedereen Eco-brunch Contant proces FLEET Chauffeurs FLEET Iedereen Iedere maand een topic benadrukken mbt verkeersveiligheid Gesprekken van voorbije werkweek mbt veiligheid Alle problemen van chauffeurs samen bespreken Nieuwigheden mbt rollend materieel. Vb. XL trekker Eco-terras Vrijdagavond FLEET Chauffeurs 4u Blinde hoek voorstellingen school Contant proces FLEET Derden Sensibilisering praktijk 4u FLEET/ Vlaamse Chauffeurs kunnen ind. Spiegels Contant proces overheid chauffeurs/derden afstellen 1u SMS/ Facebook tijdens het werk? Gesprek opentrekken firmawagen een optie? Op vrijwillige basis Op vrijwillige basis Is op aanvraag van scholen Wilrijk + Genk --> mogelijkheid bekijken voor iedere site?? Afstelplaats voor spiegels AO onderzoek wegwerkongevallen Ongoing enkel met Na menselijk Dieper onderzoek van weg-werk gekwetsten leed/contant proces EQS Iedereen ongevallen Snelheidsborden op het terrein Contant proces EQS Iedereen Ongoing Speedgun 1x per week OPS Iedereen nvt Ongoing Smiley car Contant proces OPS Iedereen nvt Ongoing Ongoing Aanspreken van mensen Contant proces Hiërarchische lijn Iedereen nav kleine verkeersovertredingen op het terrein Feestbus inleggen Feestgelegenheden Directie Ongoing Werkgroep alcoholdrugsbeleid Ongoing Alcoholtesters Feestgelegenheden Iedereen Truckveilig charter eenmalig FLEET Bedrijf+chauffers Verder uitwerken Ongoing Gebruikmaken van checklist Ongoing Safety walks transport 1-2 keer per jaar Hiërarchische lijn Iedereen transport Algemene controle op Ongoing Ochtendcontrole 1-2 keer per maand FLEET Chauffeurs vertrekkend verkeer (ook binnenkomend) Fluovestjes terrein Constant proces Directie Iedereen Ongoing Ongoing Ongoing Ongoing Ongoing Ongoing Ongoing Ongoing Ongoing Ongoing Ongoing 67 Ecodriving Cursus " veilig fietsen, motorijden " Opstart vanaf sept 2014 FLEET firmawagenstankkaart-iedereen Iedereen ISO ? EQS Bedrijf MobiScan / mobiliteitsplan EQS / HR Wie komt hoe naar het werk Diagnostiek woon en werk 1-2 middagen per week Eerste instantie enkel GENK In eerste instantie beginnen met de firmawagens, dan de tankkaarthoudersmagazijniers/bedienden HR contact opnemen met MobiScan - gratis onderzoek. Carpooling Open Open Open Open Open

68 Verkeersveiligheidsbeleid Bedrijf: - mobiliteitscoördinator - Mobiliteitsplan - HR maatregelen ( thuiswerken, aanwerving, flexibele werktijden, ) - Fietsvergoeding verhogen - Parkeermanagement ( carpoolers ) - Fietsinfrastructuur en -omkadering verbeteren ( stallingen, douches, hersteldienst, PBM s ) - Bedrijfswagens voorzien van veiligheidsverhogende snufjes ( ABS, winterbanden, ESP, ) - Deelnemen aan bestaande campagnes ( Ik Kyoto, carpoolweek, dag van de lege parking, ) - Openbaar vervoer promoten - Aanbieden van opleidingen, - 68

69 Doelstellingen H.Essers - korte termijn Cijfers WWO en incidenten verminderen met 10% - Verkeersovertredingen verminderen met 25% - ISO Alle chauffeurs veiligheidsopleiding ( EQS Ag AXA ) - Alle chauffeurs code lange termijn Evaluatierapporten klanten minimum score 9/10 - Incidenten in fout en op de weg verminderen met 50% - Aantal gereden km firmawagens verminderen met 30% - 69

70 Doelstellingen Werkgroep Verkeersveiligheid Dit alles Communiceren Introduceren Meten Analyseren, Verbeteren Aanpassen Borgen ( ook in samenwerking met onze verzekeraar Ag ) 70

71 Yes, can we 71

72 Verkeersveiligheidsbeleid Preventieadviseur - Analyse van de woon werk ongevallen - Risico s identificeren en evalueren - Initiëren - Faciliteren, begeleiden, adviseren - Coördineren - - ( NIET zelf doen ) 72

73 Verkeersveiligheidsbeleid Overheid: - Meer aandacht aan verkeersveiligheid - Gedurfd Beleid van Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts - Mobiscan van de provinciale mobiliteitspunten van de Vlaamse overheid - Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen - Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde ( VSV ) - Infrastructurele verkeerveilige maatregelen - Wegontwerp ruimtelijke planning - Trein, tram en bus aantrekkelijker maken voor personenvervoer - Fietssnelwegen - -Verkeersveiligheid als 8 ste domein opnemen in de Welzijnswetgeving 73

74 Verkeersveiligheidsbeleid GEEN TOVEROPLOSSINGEN Geen jacht op koning auto Overheid, politiek, bedrijf en werknemer moeten hun verantwoordelijkheid nemen 74

75 Toekomst VSV Prebes 75

76

De veiligheid van bromfietsen

De veiligheid van bromfietsen Driemaandelijks tijdschrift van58 het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid september 2002 De veiligheid van bromfietsen Europese vergelijking op het vlak van verkeersonveiligheid Gevaren van zwaarlijvigheid

Nadere informatie

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen Driemaandelijks tijdschrift van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 62 februari 2004 Gedragsregels op rotondes Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Statistische analyse van verkeersongevallen 2009 D/2011/0799/105 Auteurs : Yvan Casteels, Nathalie Focant, Nina Nuyttens Verantwoordelijke uitgever : K. Genoe BIVV, Observatorium

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

KENNISCENTRUM VERKEERSVEILIGHEID

KENNISCENTRUM VERKEERSVEILIGHEID KENNISCENTRUM VERKEERSVEILIGHEID STATISTISCHE ANALYSE VAN VERKEERSONGEVALLEN 2010 Gelieve naar dit document te refereren als : Nuyttens, N., Focant F., Casteels Y. (2012) Statistische analyse van verkeersongevallen

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 over dit verslag 2 over dit verslag Beste stakeholder, 3 Dit is het negende maatschappelijk verslag van Randstad Belgium. Het is de bedoeling dat u

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID. Vrachtwagenongevallen. op snelwegen

ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID. Vrachtwagenongevallen. op snelwegen ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID Vrachtwagenongevallen op snelwegen Vrachtwagenongevallen op snelwegen Den Haag, november 2012 (projectnummer T2011WV03717-01) De rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Nadere informatie

Als je niet ter plaatse

Als je niet ter plaatse Als je niet ter plaatse komt Een inventarisatie van aantal, ernst en kenmerken van ongevallen met voorrangsvoertuigen in de periode van 2010 tot en met 2013 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801

Nadere informatie

... 3-+ Stress een Vakhondszaak j15-+ BTB Militanten: West- "0 Ma- di - wo- do: o8.3o u - 12.00 u I 13-00 u - 17.00 u ~ Vrij: o8.3o u - 12.

... 3-+ Stress een Vakhondszaak j15-+ BTB Militanten: West- 0 Ma- di - wo- do: o8.3o u - 12.00 u I 13-00 u - 17.00 u ~ Vrij: o8.3o u - 12. Antwerpen X 8/854 afgiftekantoor: Antwerpen X 32 c ) FEDERAAL SECRETARAAT BTB WEGVERVOER rtj Frank Van Thillo federaal secretaris rtj Paardenmarkt 66-2 Antwerpen 1 ) vanthillo.btba>skynet.be Tel.: 3l224

Nadere informatie

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen november - december 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Werk Welk eenheidsstatuut

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

mp3-spelers welke gevaren?

mp3-spelers welke gevaren? Belgique/België P.P/P.B B-010 80 Driemaandelijks tijdschrift van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 1 ste trimester 2010 Afzender : BIVV, Haachtstesteenweg 1405, 1130 Brussel - Afgiftebureau:

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Vergelijking tussen DVV (België) en AXA (Frankrijk) Carlier Julie Academiejaar 2003 2004 Eindwerk Financie- en verzekeringswezen Woord vooraf

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

Snelheidsmanagement en snelheidsbeheer

Snelheidsmanagement en snelheidsbeheer Snelheidsmanagement en snelheidsbeheer Literatuurstudie RA-MOW-2008-006 S. Vlassenroot, W. Vandenberghe, J. De Mol Onderzoekslijn Duurzame mobiliteit DIEPENBEEK, 2012. STEUNPUNT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

(Particulier) autodelen

(Particulier) autodelen Uitgevoerd door Auteur In opdracht van Autopia vzw Jeffrey Matthijs Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid (Particulier) autodelen Particulier autodelen in de centrumsteden Resultaten van

Nadere informatie

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen colofon Deze publicatie is een uitgave van Bond Beter Leefmilieu in het kader van het Europese MoMo-project More

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Twaalf keer gelijke kansen 1. Alle mensen verdienen een toekomst. Voor ons is het dat wat telt. Wij willen voor iedereen dezelfde kansen op een goede

Nadere informatie

ACTUEEL. Automatisch stopsysteem SPECIAL TRANSPORT- VEILIGHEID. Verbessem neemt voortouw

ACTUEEL. Automatisch stopsysteem SPECIAL TRANSPORT- VEILIGHEID. Verbessem neemt voortouw ACTUEEL Automatisch stopsysteem Verbessem neemt voortouw Plus: Vadesco: Transport en logistiek met extra service Chauffeur op ski s Johnny Buffel Jost Group test dashcams SPECIAL TRANSPORT- VEILIGHEID

Nadere informatie

De nieuwe reglementering roken op het werk. vragen en antwoorden 13over roken op het werk

De nieuwe reglementering roken op het werk. vragen en antwoorden 13over roken op het werk De nieuwe reglementering roken op het werk vragen en antwoorden 13over roken op het werk De nieuwe reglementering roken op het werk 13vragen en antwoorden over roken op het werk 1De vroegere reglementering

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie