Rapport. NOS Prinsjesdagonderzoek 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. NOS Prinsjesdagonderzoek 2015"

Transcriptie

1 Rapport NOS Prinsjesdagonderzoek 2015

2 Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 De stand van de economie 9 De economie en de rol van het kabinet 14 Internationale crises 15 Griekenland 17 Vluchtelingencrisis 21 Onderzoeksopzet 2015 Ipsos BV. All rights reserved. Contains Ipsos Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. 1

3 Samenvatting Het gaat Nederlanders financieel beter af dan in Hun eigen situatie is verbeterd en ze zijn iets positiever over het regeringsbeleid op de economie. Internationale crises Griekenland: moet het volledige geleende bedrag terugbetalen mag geen nieuwe lening krijgen, ook als zij failliet raken Men kan beter rondkomen, maar merkt nog weinig van de groei van de economie Minder Nederlanders verwachten te hoeven bezuinigen het komende jaar Minder Nederlanders vinden dat de Nederlandse economie in een crisis verkeert. Anderzijds merkt een meerderheid van de Nederlands (nog) niets van een aantrekkende economie Nederlanders zouden meer besteden bij lagere belastingen Nederlanders zijn iets positiever over de regering en haar beleid Nederlanders zijn positiever over de invloed van het regeringsbeleid op de economie dan in 2013 en 2014 Rapportcijfer kabinet Rutte 2 relatief stabiel in 2015 maar is nog wel onvoldoende Het positievere sentiment over het kabinet is (nog) niet terug te zien in de beoordeling van het kabinet Nederlanders steunen de belastingverlaging die het kabinet heeft voorgesteld De vluchtelingencrisis: houdt een meerderheid bezig heeft volgens een grote minderheid negatieve gevolgen voor de veiligheid en de economie moet evenredig worden opgelost door de Europese landen moet opgelost worden door te investeren in opvangcentra in de regio s waar vluchtelingen aan land komen of in ontwikkelingshulp en internationale troepenmachten om te zorgen dat zij niet hoeven te vluchten 2

4 De stand van de economie

5 Nederlanders kunnen beter rondkomen dan in 2014 Het aantal Nederlanders dat goed kan rondkomen, is van 46% gestegen naar 56%. Kiezers die in 2012 op de VVD hebben gestemd, gaat het financieel beter af dan kiezers van andere partijen. 73 procent van hen zegt goed te kunnen rondkomen. Daarnaast zeggen minder Nederlanders dat zij maar net kunnen rondkomen of net niet kunnen rondkomen dan in Welk van de onderstaande uitspraken past het best bij u? Ik kan goed rondkomen 56% Ik kan maar net rondkomen 36% 2014 Ik kan net niet rondkomen 5% 2015 Ik kan beslist niet rondkomen 3% 4

6 Minder Nederlanders hoeven te bezuinigen Minder Nederlanders zien de noodzaak om te bezuinigen. Vorig jaar gaf de helft van de Nederlanders aan het komende jaar te gaan bezuinigen; nu zegt 42 procent dat te gaan doen. Ook is er in de afgelopen 12 maanden door minder Nederlanders bezuinigd. In 2014 heeft 67 procent dat voorgaande jaar bezuinigd. Nu geeft 63 procent dat aan. Kunt u aangeven wat bij de onderstaande stellingen voor u van toepassing is? Ik ben sinds een aantal jaar al aan het bezuinigen 59% Ik heb de afgelopen 12 maanden bezuinigd 63% 2014 Ik ga de komende 12 maanden bezuinigen 42% 2015 Ik kan niet meer bezuinigen dan nu 29% die het eens zijn met de bovenstaande stellingen 5

7 Minder Nederlanders denken dat de economie zich in een crisis bevindt Minder Nederlanders vinden dat de Nederlandse economie in een crisis verkeert. In 2014 vond 59 procent dat; nu is dat aandeel gedaald naar 36 procent van de Nederlanders. Stelling: de Nederlandse economie bevindt zich momenteel in een crisis (zeer) mee oneens (zeer) mee eens % 36% % 69% Eén op de drie denkt dat de economische situatie het komende jaar verbetert. Van de grote partijen denken PVV- en SP-kiezers vaker dan andere kiezers dat de situatie juist verslechtert (39% en 28%). Dit is weliswaar nog steeds een minderheid. En als u denkt aan de komende twaalf maanden, denkt u dat de economische situatie in Nederland beter wordt, hetzelfde blijft of slechter wordt? De situatie verbetert De situatie blijft hetzelfde De situatie verslechtert 17% 32% 51% 6

8 Nederlanders gaan weer meer besteden bij lagere belastingen Andere belangrijke factoren zijn de dalende werkloosheid (43%) en een hogere spaarrente (35%). PVV-kiezers uit 2012 geven vaker aan weer meer uit te zullen geven bij lagere belastingen dan andere kiezersgroepen. 69 procent van de PVV-kiezers zegt daardoor meer te gaan besteden. Welke signalen van een verbeterende economie zijn voor u nodig te besluiten om weer meer te gaan besteden? U kunt maximaal drie antwoordopties selecteren. Lagere belastingen 56% Dalende werkloosheid 43% Hogere spaarrente 35% Opleven van de woningmarkt Economische groei in andere Europese landen Stijgende huizenprijzen Positieve uitspraken uit de Nederlandse politiek over de economie Anders 18% 16% 13% 13% 17% Vermelding partijlogo: het percentage bij deze groep kiezers uit 2012 is hoger dan andere kiezersgroepen 7

9 Meerderheid merkt (nog) niets van aantrekkende economie Hoewel Nederlanders aangeven beter te kunnen rondkomen en minder te bezuinigen, merken ze veelal niets van de aantrekkende economie. Het sentiment onder Nederlanders komt daarmee nog niet overeen met die van de metingen van diverse instanties. Volgens diverse instanties, als het CBS* en het CPB*, groeit de Nederlandse economie weer. In hoeverre merkt u in uw directe omgeving dat het wat beter gaat met de economie? Ik merk het sterk 2% Hoe merkt u dat het in uw directe omgeving wat beter gaat met de Nederlandse economie? Ik heb meer te besteden De waarde van mijn huis is hoger Ik heb meer baanzekerheid Mijn partner heeft meer baanzekerheid 10% 23% 20% 20% Anders 38% Ik merk er niets van 62% Ik merk het een beetje 36% De huizenmarkt trekt aan Meer vacatures Andere mensen kopen meer Basis: Nederlanders 18+ die een beetje/sterk merken dat het beter gaat met de Nederlandse economie (n=448) 8

10 De economie en de rol van het kabinet

11 Nederlanders zijn positiever over de invloed van het regeringsbeleid op de Nederlandse economie dan in voorgaande jaren Eén op de drie Nederlanders vindt dat het regeringsbeleid de economie negatief beïnvloedt. Twee jaar geleden vonden 8 op de 10 Nederlanders dat nog. Daarnaast zeggen meer mensen positief te zijn over die invloed. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 82% 43% 43% 33% 30% 28% 16% 19% 10% Alle kiezers 2013 Alle kiezers 2014 Alle kiezers 2015 Ik denk dat het huidige beleid van de regering de crisis verergert Ik denk dat het huidige beleid van de regering nauwelijks invloed heeft op de ontwikkeling van de economie Ik denk dat het huidige beleid van de regering een positieve invloed heeft op de economie die het eens zijn met bovenstaande stellingen 46 procent van de Nederlanders vindt daarnaast dat de Nederlandse regering te optimistisch is over de stand van de economie. Onder PVV-kiezers is dit aantal groter dan bij andere groepen: 71 procent is deze mening toegedaan. 10

12 VVD-kiezers zijn het meest positief over de invloed van het regeringsbeleid op de economie Hoewel het sentiment onder PvdA-kiezers niet overwegend positief is, zijn zij wel iets positiever dan in Toen vond 13 procent dat het beleid een positieve invloed had; nu vindt 23 procent dat. Het huidige regeringsbeleid...verslechtert de economische situatie...heeft nauwelijks invloed op economie...heeft een positieve invloed op de economie 72% 58% 20% 22% 38% 28% 29% 23% 42% 7% 44% 9% 16% 29% 18% 27% 32% 31% VVD PvdA PVV SP CDA D66 die het eens zijn met bovenstaande stellingen 11

13 Rapportcijfer kabinet Rutte 2 relatief stabiel in 2015 maar is nog wel onvoldoende Het positievere sentiment over de economie is (nog) niet terug te zien in het rapportcijfer voor het kabinet. Welk rapportcijfer zou u het kabinet geven voor hoe het op dit moment functioneert? Week 45: Beëdiging kabinet Rutte/Asscher Week 41: akkoord met C3 over begroting Week 29: Vliegramp MH Week 17 week 20: Bed-bad-en-brood discussie Week 45: Rutte kondigt inkomensafhankelijke zorgpremie aan ' '14 Week 11: Opstelten en Teeven stappen op '15 Week 12: VVD grootste bij PS2015, PvdA verliest

14 Een meerderheid van de Nederlanders steunt de plannen van het kabinet om de belasting te verlagen Door een financiële meevaller en de aantrekkende economie heeft het kabinet circa 5 miljard euro tot haar beschikking. De regering is van plan dit te besteden aan belastingverlaging voor burgers. Hoe moet de regering de meevaller, volgens u, besteden? Een andere overheidsbest eding 9% Aan welke van onderstaande beleidsthema s zou de 5 miljard euro, volgens u, besteed moeten worden? Zorg Onderwijs Armoedebestrijding Ouderen 36% 28% 25% 61% Sociale zekerheid 20% Vooral aan belastingverla ging voor burgers 69% Vooral aan het aflossen van het begrotingstek ort 22% * Top 5 geselecteerde bestedingen Basis: Nederlanders 18+ die vinden dat de 5 miljard aan een andere overheidsbesteding moet worden uitgegeven (n=117) Vermelding partijlogo: het percentage bij deze groep kiezers uit 2012 is hoger dan andere kiezersgroepen 13

15 Internationale crises Griekenland Toestroom vluchtelingen

16 7 op de 10 Nederlanders wil dat Griekenland alles terug betaalt PVV- en VVD-kiezers zijn vaker van mening dat een lening ook daadwerkelijk een lening is en dat Griekenland het volledige bedrag verschuldigd is aan de Europese Unie. Respectievelijk vindt 92% en 80% van hen dat Griekenland moet terug betalen. Griekenland heeft sinds de start van de crisis een fors bedrag geleend van de Europese Unie, en dus haar lidstaten. Sommige instanties pleiten voor het kwijtschelden van een deel van de Griekse schulden, terwijl anderen graag zien dat Griekenland het volledige geleende bedrag terug betaalt aan de Europese Unie. Welk van de onderstaande opvattingen komen het meest overeen met uw mening? Weet niet 10% Een groot deel van het geleende moet worden kwijt gescholden 20% Griekenland moet het volledige geleende bedrag terugbetalen 70% Vermelding partijlogo: het percentage bij deze groep kiezers uit 2012 is hoger dan andere kiezersgroepen 15

17 en er is weinig steun voor nieuwe leningen aan Griekenland Een groot deel van de Nederlanders vindt dat er geen geld meer aan Griekenland mag worden geleend, ook als dit de Grieken financieel naar de afgrond duwt. Kiezers op de flanken van het politieke spectrum vinden vaker dan andere kiezersgroepen dat er niet opnieuw geld mag worden vrijgemaakt. 93 procent van de PVV-kiezers vindt dat er niet opnieuw geleend moet worden; 61 procent van de SP-kiezers denkt daar ook zo over. Stel, Griekenland heeft een nieuwe lening van de Europese landen nodig om niet failliet te gaan. Wat moeten Europese landen naar uw mening doen? Weet niet 20% De Europese landen moeten Griekenland het benodigde bedrag lenen 24% De Europese landen moeten Griekenland geen geld meer lenen, ook als dit betekent dat Griekenland failliet gaat 56% Vermelding partijlogo: het percentage bij deze groep kiezers uit 2012 is hoger dan andere kiezersgroepen 16

18 Nederlanders zijn bezig met de toestroom aan vluchtelingen en een grote minderheid verwacht negatieve gevolgen Nederlanders maken zich zichtbaar zorgen over een ander actueel internationaal probleem: de toestroom aan vluchtelingen richting de Europese Unie. 47 procent verwacht negatieve gevolgen voor de economie; 43 procent ziet negatieve gevolgen voor de veiligheid. Daarnaast maakt het ruim vier op de tien somber over de toekomst van Nederland. Op verschillende plekken in de wereld vinden politieke, economische of humanitaire crises plaats die direct of indirect invloed kunnen hebben op andere landen. De toestroom van vluchtelingen uit diverse regio s in de wereld is daar één van. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? De toestroom van vluchtelingen naar Europa : (zeer) mee oneens (zeer) mee eens Van de grote partijen zien PVVkiezers het vaakst nadelige gevolgen voor de Nederlandse veiligheid (91%) en de economie (87%). Het maakt hen ook het vaakst somber over toekomst van Nederland. Voor 92% van de PVVkiezers is dat het geval. Tot slot maakt het 64% van hen bang. houdt me bezig zal negatieve gevolgen hebben voor de Nederlandse economie maakt me somber over de toekomst van Nederland 9% 22% 29% 47% 44% 64% D66-kiezers voorzien van de grootste kiezersgroepen de minste problemen met de komst van de vluchtelingen. zal negatieve gevolgen hebben voor de Nederlandse veiligheid 23% 43% maakt me bang 34% 35% 17

19 Helft vindt evenredige verdeling vluchtelingen over EU goede maatregel De helft van de Nederlanders vindt het een goede maatregel als vluchtelingen evenredig verdeeld worden over de Europese lidstaten, ook als het aantal vluchtelingen in Nederland hierdoor toeneemt. Alleen PVV-kiezers zijn tegen deze maatregel (64%). Het sentiment verandert sterk als Nederlanders wordt voorgelegd wat zij ervan vinden als enkele staten, waaronder Nederland, meer vluchtelingen zou opnemen dan andere landen. 71 procent van de kiezers vindt dit een (zeer) slechte maatregel. Zeer goede maatregel Goede maatregel Neutraal Slechte maatregel Zeer slechte maatregel Vindt u het een goede of een slechte maatregel om de toegestroomde vluchtelingen evenredig over de Europese landen te verdelen, ook als dit betekent dat het aantal vluchtelingen in Nederland zal toenemen?* Vindt u het een goede of een slechte maatregel om kritische lidstaten te ontzien en andere landen, als Nederland, Duitsland en Frankrijk, meer vluchtelingen op te laten vangen?** 5% 13% 36% 18% 30% 22% 41% 10% 12% NB: Het veldwerk vond plaats voor het vluchtelingendebat in de Tweede Kamer van donderdag 10 september *Uitleg voor vraagstelling: Sinds begin dit jaar overleggen Europese leiders over het gezamenlijk oplossen van de vluchtelingenkwestie. Sommige leiders willen dat de vluchtelingen evenredig worden verdeeld over alle Europese landen, terwijl andere leiders daar terughoudend in zijn. Het totale aantal vluchtelingen dat haar weg in Europa probeert te vinden wordt op dit moment geschat op ** Uitleg voor vraagstelling: Een aantal Europese lidstaten, als Spanje, Hongarije en de Baltische Staten, hebben zich verzet tegen het verplicht opvangen van asielzoekers. Dit zou volgens deze landen een te grote cultuurschok zijn voor haar inwoners. Om deze landen te ontzien heeft de Europese Commissie voorgesteld dat andere lidstaten, zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk, daardoor meer vluchtelingen opvangen. 18

20 De helft van de Nederlanders wil geen of minder dan vluchtelingen opvangen; een kwart wil er meer dan opvangen 8 procent van de Nederlanders heeft de voorkeur om er tot op te vangen. Hoeveel vluchtelingen zou Nederland, naar uw mening, op korte termijn moeten opvangen? Geen enkele Enkele honderden tot Tussen de en Meer dan % 14% 9% 6% 8% 9% 6% 3% 5% 48% wil geen of minder dan vluchtelingen op korte termijn in Nederland opvangen 23% wil meer dan vluchtelingen op korte termijn in Nederland opvangen NB: Het veldwerk vond plaats voor het vluchtelingendebat in de Tweede Kamer van donderdag 10 september Weet niet/geen mening 22% 19

21 Meerderheid voor investeren in opvangcentra in eigen regio én in ontwikkelingshulp en internationale troepmachten Nederlanders reageren wisselend op de verschillende maatregelen die partijen aandragen voor de vluchtelingenkwestie. Het meeste draagvlak is er voor het investeren in opvangcentra in de regio s waar de vluchtelingen aan land komen. Ook het investeren in ontwikkelingshulp en internationale troepenmachten heeft draagvlak onder Nederlanders. Van de voorgelegde oplossingen kunnen Nederlanders zich het minst vinden in het sluiten van de Nederlandse grenzen Wat zou de Nederlandse regering, volgens u, moeten doen om de toestroom aan vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten op te lossen? Investeren in opvangcentra in de regio s waar de vluchtelingen vandaan komen (in Afrika en het Midden-Oosten) Investeren in ontwikkelingshulp en internationale troepenmachten om de redenen van asielzoekers om te vluchten te verkleinen Investeren in extra voorzieningen om vooral oorlogsvluchtelingen fatsoenlijk in Nederland op te vangen Niet doen 28% 13% 15% Wel doen 46% 69% 64% PVV-kiezers zijn vaker dan andere kiezersgroepen voor het sluiten van de grenzen (78%). Zij zijn vaker tegen andere oplossingen dan andere kiezers. Het draagvlak voor de diverse oplossingen is voor andere kiezersgroepen niet hoger of lager dan gemiddeld. De Nederlandse grenzen sluiten voor elke vorm van immigratie (ook arbeidsmigranten uit andere Europese landen) 52% 28% 20

22 Onderzoeksopzet

23 Onderzoeksopzet Doelgroep Voor dit onderzoek zijn stemgerechtigde Nederlanders ondervraagd. De respondenten zijn geworven uit het ISO-gecertificeerde Ipsos Isay Panel. De steekproef is een representatieve steekproef voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. De resultaten zijn gewogen op de belangrijkste socio-demografische kenmerken en politieke voorkeur. Methode De vragen hebben meegelopen in de Ipsos Politieke Barometer van week 37. De Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek. Respondenten uit het panel zijn daarbij via benaderd om deel te nemen in het onderzoek. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 8 september 2015 tot en met donderdag 10 september Het veldwerk vond daarmee plaats voor het vluchtelingendebat in de Tweede Kamer van donderdag 10 september. Voor een uitgebreide onderzoeksverantwoording van de Ipsos Politieke Barometer gaat u naar: 22

Rapport. NOS Prinsjesdagonderzoek 2016

Rapport. NOS Prinsjesdagonderzoek 2016 Rapport NOS Prinsjesdagonderzoek 2016 Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 De stand van de economie 9 De economie en de rol van het kabinet 14 De Nederlandse samenleving 18 Nederland en de wereld 23 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Bijen beschermen door een verbod op gevaarlijke bestrijdingsmiddelen: Wat vindt de Nederlandse kiezer?

Bijen beschermen door een verbod op gevaarlijke bestrijdingsmiddelen: Wat vindt de Nederlandse kiezer? Bijen beschermen door een verbod op gevaarlijke bestrijdingsmiddelen: Wat vindt de Nederlandse kiezer? In de Ipsos Politieke Barometer van week 7 hebben Nederlanders van 18 jaar en ouder enkele vragen

Nadere informatie

Update: bekendheid en rapportcijfers ministers

Update: bekendheid en rapportcijfers ministers Update: bekendheid en rapportcijfers ministers Iedere maand vragen we Nederlandse kiezers in de Politieke Barometer naar de bekendheid en de waardering voor de ministers van het huidige kabinet. In onderstaand

Nadere informatie

26 januari 2016. Onderzoek: Vluchtelingen en demonstraties

26 januari 2016. Onderzoek: Vluchtelingen en demonstraties 26 januari 2016 Onderzoek: Vluchtelingen en demonstraties Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

26 december Onderzoek:

26 december Onderzoek: 26 december 2016 Onderzoek: Verwachtingen 2017 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Achtergrond Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Gemiddelde Nederlander wil meer inkomensgelijkheid Steeds meer mensen willen dat niet de EU, maar de individuele lidstaten

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Europa

Onderzoek verkiezingsthema Europa Onderzoek verkiezingsthema Europa Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 22.055 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 5 tot en met 7 september 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas?

Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas? Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas? Onderzoeksvragen Hoe scoort gezondheidszorg in een maatschappelijke issue-ranking? Waaraan dankt de zorg zijn bijzondere

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid Randstad Nederland Maart 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van vluchtelingen

Nadere informatie

Rapportage Bekendheid en opinie van Nederlanders over CETA

Rapportage Bekendheid en opinie van Nederlanders over CETA Rapportage Bekendheid en opinie van Nederlanders over CETA Project: 16055057 Datum: 13 september 2016 Achtergrond en hoofdvraag De ambitie van foodwatch is dat bedrijven hun klanten open en eerlijk voorlichten

Nadere informatie

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland 16 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

22 augustus Onderzoek:

22 augustus Onderzoek: 22 augustus 2014 Onderzoek: EenVandaag Economische Monitor 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs

De Politieke Barometer Onderwijs De Politieke Barometer Onderwijs (meting januari 2012) Utrecht, januari 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs 2011

De Politieke Barometer Onderwijs 2011 De Politieke Barometer Onderwijs (meting september 2011) Utrecht, september 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Aanrechtsubsidie afschaffen en investeren in duurzaamheid

Aanrechtsubsidie afschaffen en investeren in duurzaamheid Aanrechtsubsidie afschaffen en investeren in duurzaamheid Politieke Barometer week 7 nader toegelicht Om de gevolgen van de kredietcrisis te bestrijden worden momenteel stimuleringsmaatregelen overwogen.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

11 februari Onderzoek: Eindoordeel kabinet Rutte II

11 februari Onderzoek: Eindoordeel kabinet Rutte II 11 februari 2017 Onderzoek: Eindoordeel kabinet Rutte II Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

11 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

11 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 11 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

20 juni Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa

20 juni Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa 20 juni 2016 Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs. (meting oktober 2010)

De Politieke Barometer Onderwijs. (meting oktober 2010) De Politieke Barometer Onderwijs (meting oktober 2010) De Politieke Barometer Onderwijs (meting oktober 2010) Utrecht, oktober 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Postbus 6813 500 AR

Nadere informatie

Onderzoek: Crisis Griekenland'

Onderzoek: Crisis Griekenland' 30 juni 2015 Onderzoek: ' Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING ONDERZOEKSREEKS

NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING ONDERZOEKSREEKS NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING 3 ONDERZOEKSREEKS NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking. onderzoeksreeks

Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking. onderzoeksreeks Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking 3 onderzoeksreeks NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek bewustzijn

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Draagvlak Nationale Bibliotheekpas Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders aan de Nationale Bibliotheekpas

Draagvlak Nationale Bibliotheekpas Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders aan de Nationale Bibliotheekpas Rapport Draagvlak Nationale Bibliotheekpas Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders aan de Nationale Bibliotheekpas Project: 16037045 Datum: 31 mei 2016 Aanleiding, doelgroep en methode Aanleiding

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.953 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 22 tot en met 28 augustus 2012. Over het

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

68% van de ondervraagden vindt dat de Arabische landen Israel moeten erkennen als staat voor het Joodse volk.

68% van de ondervraagden vindt dat de Arabische landen Israel moeten erkennen als staat voor het Joodse volk. BIJNA 70% VAN NEDERLANDERS WIL ARABISCHE ERKENNING VAN ISRAEL ALS STAAT VOOR HET JOODSE VOLK Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel en het afscheid

Nadere informatie

29 november Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek?

29 november Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek? 29 november 2016 Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

JONGEREN & DEMOCRATIE

JONGEREN & DEMOCRATIE Rapport JONGEREN & DEMOCRATIE Onderzoek i.o.v. Vrij Nederland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/012 Datum Januari

Nadere informatie

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005 Eens in de drie jaar wordt in de Europese Unie onderzoek verricht naar de publieksopvattingen over biotechnologie. Eind 05 zijn in totaal 25.000 respondenten in de 25 lidstaten van de EU ondervraagd. Hier

Nadere informatie

Het grote Peil.nl bezuinigingsonderzoek

Het grote Peil.nl bezuinigingsonderzoek Het grote Peil.nl bezuinigingsonderzoek Donderdag 1 april 2010 kwamen de 20 rapporten uit van de ambtelijke commissies, die de opdracht hadden om 2 besparingen te vinden in de verschillende begrotingen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

30 januari 2015. Onderzoek: Griekenland en de EU

30 januari 2015. Onderzoek: Griekenland en de EU 30 januari 2015 Onderzoek: Griekenland en de EU Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

24 mei Onderzoek: Formatie: D66 wil niet met CU

24 mei Onderzoek: Formatie: D66 wil niet met CU 24 mei 2017 Onderzoek: Formatie: D66 wil niet met CU Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan?

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Rapportage 26 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 18.557 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 18 februari

Nadere informatie

Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar?

Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar? Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar? Project: 15070161 Datum: 28 oktober 2015 Inhoudsopgave 2 Inleiding 4 Conclusie en aanbevelingen 7 1: Oordeel centrum 14 2: Verbeterpunten 18

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

18 juli 2015. Onderzoek: Toekomst van Europa

18 juli 2015. Onderzoek: Toekomst van Europa 18 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat 9 december 2014 Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

17 oktober Onderzoek: Zeven jaar premier Rutte

17 oktober Onderzoek: Zeven jaar premier Rutte 17 oktober 2017 Onderzoek: Zeven jaar premier Rutte Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

EERSTE OORDEEL REGEERAKKOORD RUTTE III

EERSTE OORDEEL REGEERAKKOORD RUTTE III Rapport EERSTE OORDEEL REGEERAKKOORD RUTTE III Het eerste oordeel 11 oktober 2017 www.ioresearch.nl I&O Research, 11 oktober 2017 Tevredenheid met Rutte III: kiezers reageren afwachtend Het kabinet Rutte

Nadere informatie

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 21 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

2016 / Maurice de Hond

2016  / Maurice de Hond De NOS heeft aangekondigd zich ten aanzien van de weergave van de peilingen vooral te beperken tot de Peilingwijzer. O.a. met als argument dat pas na het bekend worden van 3 a 4 verschillende peilingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN

WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN 4 maart 2017 In deze peiling besteedden we speciale aandacht aan vier gebeurtenissen: twee debatten (RTL- en Radio 1-debat), de manier waarop Henk Krol de verlaging van

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Rapport Hoe denken Nederlanders over migratie en vluchtelingen in Europa en Nederland?

Rapport Hoe denken Nederlanders over migratie en vluchtelingen in Europa en Nederland? Rapport FORT EUROPA Hoe denken Nederlanders over migratie en vluchtelingen in Europa en Nederland? Onderzoek in opdracht van de Volkskrant, augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen 2011

Algemene Beschouwingen 2011 Algemene Beschouwingen 2011 Naar aanleiding van de Algemene Beschouwingen 2011 zijn na de 1e en de 2e dag uitgebreide onderzoeken gedaan naar de reactie van de kiezers op hetgeen was voorgevallen. In totaal

Nadere informatie

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Voor: NPS/NOVA Hugo van der Parre Datum: 28 januari 2009 Project: 91804 Copyright: 2010. Synovate Ltd. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die

Nadere informatie

Verdieping: Eerste reactie partijen

Verdieping: Eerste reactie partijen Verdieping: Eerste reactie partijen Korte omschrijving werkvorm: Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van Nederland in 2013 en 2014 niet onder de door de EU gestelde 3%-norm

Nadere informatie

Factsheet Stand.tv - meting 25 - maart 2009

Factsheet Stand.tv - meting 25 - maart 2009 Factsheet Stand.tv - meting 25 - maart 2009 Stand.tv (voorheen De Maatschappelijke Barometer) Regelmatig peilt Motivaction - in samenwerking met Netwerk - via een vaste set vragen 'de stand van het land'.

Nadere informatie

INSIGHTaTRACKER NATIONALE OMBUDSMAN - Q3/ MeMo². All rights reserved.

INSIGHTaTRACKER NATIONALE OMBUDSMAN - Q3/ MeMo². All rights reserved. INSIGHTaTRACKER NATIONALE OMBUDSMAN - Q3/2016 2016 MeMo². All rights reserved. InsightTracker - Nationale ombudsman Q3/2016 2 Gemiddeld Nederland 18+ Q: Heeft u wel eens contact gehad met een overheidsinstantie

Nadere informatie

1 januari 2015. Onderzoek:

1 januari 2015. Onderzoek: 1 januari 2015 Onderzoek: Verwachtingen 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

De Stemming van 18 december 2016

De Stemming van 18 december 2016 De Stemming van 18 december 2016 Hoewel er wel belangwekkende gebeurtenissen waren op het politieke vlak, zoals de aanvullende verklaring inzake het verdrag met Oekraine en de positieve prognose van het

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

20 feb Onderzoek: 10 Jaar PVV

20 feb Onderzoek: 10 Jaar PVV 20 feb 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

17 maart 2017. Onderzoek: EU-top over vluchtelingencrisis

17 maart 2017. Onderzoek: EU-top over vluchtelingencrisis 17 maart 2017 Onderzoek: EU-top over vluchtelingencrisis Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking NCDO heeft in de Barometer 2011 1 een aantal vragen opgenomen over sociaal en politiek vertrouwen. Het vermoeden bestaat dat er een relatie

Nadere informatie

Greenpeace Belgium wenste na de opiniepeiling in 2009 opnieuw te peilen naar de houding van de Belg ten opzichte van een kernuitstap.

Greenpeace Belgium wenste na de opiniepeiling in 2009 opnieuw te peilen naar de houding van de Belg ten opzichte van een kernuitstap. 1. Doelstellingen Greenpeace Belgium wenste na de opiniepeiling in 2009 opnieuw te peilen naar de houding van de Belg ten opzichte van een kernuitstap. Deze studie beoogt het meten van opinies over de

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie