Blok 4. Demonstraties en lezingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blok 4. Demonstraties en lezingen"

Transcriptie

1 Blok 4. Demonstraties en lezingen Locatie uur uur Congreszaal (grote lezing) Een simpele kijk op schrijven in een tweede taal Prof. Dr. Kees de Glopper Een makkelijke tekst Prof. Dr. Huub van den Bergh Zaal 1 Zaal 2 Zaal 4 Blok 4. Workshops Hoogleraar taalbeheersing 56. Maatwerk: modewoord of 100% mogelijk? Marie van Hezik Mijnheer Klein 30. NT2-taalmenu Ed Kniesmeijer Stichting Taalmenu 40. KNS voor hogeropgeleiden Marten Douma, In Holland Universiteit Utrecht 43. Analfabeten leren zelfstandig lezen en schrijven o.b.v. vrijwilligers, cursisten Mimine Vleminckx, Annelies Wyn, Centrum basiseducatie 39. Ik wil naar Nederland Ad Appel Ik wil naar Nederland Om start in deze zaal masterclass nr. 61 (zie onder Blok 4 Workshops) Locatie Feestzaal 1 Feestzaal 2 Feestzaal 3 Zaal 3 Zaal uur 10 Spelletjes in de klas Annelies Nordin, Helga van Loo Instituut voor Levende Talen KULeuven 24 Maatwerk voor inburgeraars aan de hand van het portfolio NT2 Margreet van Wijk, ROC Landstede Harderwijk Annette Hurkmans, Fontys Hogeschool 27 ECO(N)TEKST Liesbeth Melis, Mieke van Grinsven Linguapolis, Antwerpen 15 Activerend leren - hoe breng je dat in de praktijk? Birgit Lijmbach Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen 7 Interactief lezen in de taalklas Leen Verrote, Johanna Potargent Instituut voor Levende Talen KULeuven

2 Zaal 6 Workshop 26 Iedere cursist zijn eigen materiaal? Margreet Verboog, Centrum voor nascholing Amsterdam Charlotte Cannegieter Blok 4. Masterclasses Locatie Zaal 7 Zaal 8 Zaal uur 55 Zelf materiaal ontwikkelen Folkert Kuiken Universiteit van Amsterdam 51 Met Drama op weg naar de praktijk Yannick Guitton, Mondriaan College Els Broekhuijsen, EB Ateliers 61 Uit de praktijk van de ISK: NT2 en onze vorm van het nieuwe leren! Marjan Bokhoven, Douwe Brouwer, ISK Utrecht Astrid Buter, Coach2move Let op: afwijkende begintijd! Deze masterclasses lopen door in blok 5

3 Grote lezing Blok 4 Tijd: uur Locatie: Congreszaal Door: Prof. Dr. Kees de Glopper Hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands en directeur Expertisecentrum voor taal, onderwijs en communicatie (Etoc) Een simpele kijk op schrijven in een tweede taal In mijn lezing ga ik in op vragen naar de overeenkomsten en verschillen tussen schrijven in T1 en T2. Welke kennis en welke vaardigheden gebruiken schrijvers zowel in hun eerste als in hun tweede taal? En wanneer zijn er tussen T1 en T2 verschillen in vaardigheden, schrijfprocessen en teksten? Wat weten we over effectieve T2-schrijfdidactiek? En wat hebben we binnen T2-schrijfonderwijs aan inzichten over effectieve T1- schrijfdidactiek?

4 Lezing Blok 4 Tijd: uur Locatie: Zaal 1 Door: Marie van Hezik Mijnheer Klein 56. Maatwerk: een modewoord, of is 100% maatwerk mogelijk? Maatwerk in het NT2-aanbod is goed te verwezenlijken. Bureau Mijnheer Klein heeft 12 jaar ervaring met 100% maatwerk. De belangrijkste voordelen: weinig tot geen uitval. De deelnemer blijft gemotiveerd omdat hij iedere keer weer op zijn eigen niveau kan werken. optimale resultaten. De methodiek houdt rekening met de leerstijl, het leertempo en de persoonlijke einddoelen van iedere deelnemer. meer ruimte voor ondersteuning door de docent/coach dan in de klassikale lessituatie. Doel van de activiteit: Na de lezing weten de toehoorders wat de voordelen zijn van individuele taalprogramma s, van 100% maatwerk. Zij hebben vooral veel voorbeelden uit de praktijk gehoord. Thema: Maatwerk in NT2-trajecten

5 Demonstratie Blok 4 Tijd: uur Locatie: Zaal 2 Door: Ed Kniesmeijer Stichting Taalmenu 30. NT2taalmenu is een algemeen toegankelijke en grotendeels gratis website voor iedereen die Nederlands wil leren, én voor docenten NT2. Het is een praktisch hulpmiddel: goede oefeningen voor allerlei aspecten van het NT2-onderwijs. De site is uitdrukkelijk óók voor cursisten met weinig schoolervaring en leervaardigheden. Er zijn oefeningen voor alfabetisering, A1, A2 en B1. Heel populair zijn de inburgeringslessen. Nieuwsgierig? Kom kijken! Doel van de activiteit: We willen laten zien wat er allemaal te vinden is op NT2taalmenu, wat er nog in ontwikkeling is, waar we verder mee bezig zijn, wat er te bestellen is, hoe instellingen een wachtwoord voor de inburgeringslessen kunnen krijgen. En natuurlijk willen we graag vragen beantwoorden, feedback krijgen zodat we onze site nóg beter en mooier kunnen maken, en enthousiaste collega s ontmoeten die ons eventueel kunnen helpen met suggesties voor materiaal, technische tips e.d. Thema: Zelfstandig leren op de computer

6 Demonstratie Blok 4 Tijd: uur Locatie: Zaal 4 Door: Marten Douma In Holland 40. KNS voor hogeropgeleiden Praktijk van inburgeringslessen Kennis der Nederlandse Samenleving binnen kader van Taal- en Schakel Cursus Hogeschool INHOLLAND: voorbereiding op hbo. Doel van de activiteit: Na de presentatie kunnen deelnemers enkele problemen van thematisch KNS op A1/2-niveau bediscussiëren. Thema: Cultuur en taal

7 Grote lezing Blok 4 Tijd: uur Locatie: Congreszaal Door: Prof. Dr. Huub van de Bergh Hoogleraar Didactiek en toetsing van het taalvaardigheidsonderwijs, Universiteit Utrecht Een makkelijke tekst Veel anderstalige en taalzwakke leerlingen hebben problemen met het begrijpen van school- en studieteksten. Dat een tekst makkelijk is voor een leerling die veel van het aangesneden onderwerp weet is een waarheid als een koe. Maar om leerlingen eerst van alles te leren voordat ze een tekst over dat onderwerp te lezen krijgen gaat ook wat ver. De vraag is, hoe maken we een tekst makkelijker, zodat leerlingen deze beter begrijpen. Traditioneel wordt dan een advies gegeven als: maak korte zinnen en gebruik geen lange en/of moeilijke woorden. Een dergelijk advies is in feite gebaseerd op zogenaamde leesbaarheidsformules. Aan de hand van tellingen, zoals zinslengte, aantal lettergrepen per woord, etc., wordt dan een oordeel gegeven over de moeilijkheid van een tekst. In de schoolboeken voor het vmbo blijken dergelijke adviezen duidelijk ter harte genomen te zijn; verbindingswoorden zijn weggelaten, zodat de tekst bestaat uit korte zelfstandige zinnen. Ik zal proberen aannemelijk te maken dat er met een dergelijke manier van werken teksten ontstaan die niet makkelijker maar moeilijker zijn.

8 Demonstratie Blok 4 Tijd: uur Locatie: Zaal 1 Door: Mimine Vleminckx, Annelies Wyn Centrum basiseducatie 43. Analfabeten leren zelfstandig lezen en schrijven o.b.v. vrijwilligers, cursisten Analfabeten leren zelfstandig lezen en schrijven onder begeleiding van vrijwilligers, cursisten uit het Nederlandstalig aanbod. Cursisten die les volgen uit het Nederlandstalig aanbod begeleiden analfabeten in hun leerproces lezen en schrijven. Alvorens de vrijwilligers starten krijgen zij een korte vorming om zich te kunnen inleven in de leerwereld van de cursist. De analfabete cursist leert individueel of in groepjes volgens zijn/haar eigen tempo met de methode 7/43 en 7/43 extra. Doel van de activiteit: Deelnemers weten hoe analfabeten zelfstandig kunnen leren met begeleiding van vrijwilligers. Thema: Zelfstandig leren

9 Demonstratie Blok 4 Tijd: uur Locatie: Zaal 2 Door: Ad Appel Ik wil naar Nederland 39. Ik wil naar Nederland 'Ik wil naar Nederland' wil mensen helpen om te slagen voor het basisexamen inburgering. Dat examen is sinds 15 maart 2006 verplicht voor niet-westerse immigranten die zich permanent in Nederland willen vestigen. 'Ik wil naar Nederland' biedt een unieke examenvoorbereiding, namelijk een cursus met slaaggarantie. De cursus is geschikt voor buitenlanders die tijdelijk in Nederland zijn met een toeristenvisum. Doel van de activiteit: Docenten op de hoogte brengen van een nieuw project. Reacties opvangen van collega s over dit project. Enkele principes van de cursus zijn wellicht breder toepasbaar dan uitsluitend bij onze cursus, zoals lessen organiseren aan huis (huiskameridee), cursussen aanbieden met slaaggarantie(niet geslaagd, geld terug). Thema: Inburgering

10 Workshop Blok 4 Tijd: uur Locatie: Feestzaal 1 Door: Annelies Nordin, Helga Van Loo Instituut voor Levende Talen KULeuven 10. Spelletjes in de klas Spelvormen hebben naast taalverwerving een positief effect op de sfeer in de klas waardoor studenten onbewust taal leren en gemotiveerd blijven. We tonen in de workshop verschillende spelvormen die de deelnemers kunnen uitproberen. Doel van de activiteit: De deelnemers ondervinden dat spelvormen gebruikt kunnen worden om grammatica en woordenschat op een leuke manier te trainen. Ook luisteren en spreken worden in het spel op een natuurlijke manier geoefend. We hopen dat we de deelnemers kunnen prikkelen om in hun lessen aan de slag te gaan met allerlei speelse werkvormen. Thema: Activerende onderwijsvormen

11 Workshop Blok 4 Tijd: uur Locatie: Feestzaal 2 Door: Margreet van Wijk, Annette Hurkmans ROC Landstede Harderwijk, Fontys Hogeschool 24. Maatwerk voor inburgeraars aan de hand van het portfolio NT2 Tijdens het Lescongres hebben we laten zien hoe we de CP s uit de Wet Inburgering hebben geïntegreerd in het Portfolio NT2. Wij denken zo de uitgangspunten van de Europese portfoliomethodiek - maatwerk en autonomie van de leerders - overeind te kunnen houden in de WI. In deze workshop presenteren we opnieuw de opzet van ons inburgeringsportfolio en bespreken we reacties, ervaringen en mogelijkheden. Doel van de activiteit: De deelnemers krijgen handreikingen om inburgeraars efficiënt toe te leiden naar het inburgeringsexamen zónder het streven naar maatwerk op een laag pitje te zetten. Thema: Inburgering

12 Workshop Blok 4 Tijd: uur Locatie: Feestzaal 3 Door: Liesbeth Melis, Mieke van Grinsven Linguapolis, Antwerpen 27. ECO(N)TEKST Hoe kan je een tekst optimaal gebruiken en een maximaal leerrendement verkrijgen? Probeer zelf eens uit hoe het is om met één tekst verschillende doelstellingen na te streven; bijvoorbeeld woordenschat verwerven, nieuwe structuren leren, je uitspraak verbeteren, enz. Daarnaast krijg je nog enkele praktijkvoorbeelden. Doel van de activiteit: Aan het einde van de workshop weten de deelnemers hoe zij deze methode in de lespraktijk kunnen gebruiken. Thema: Activerende onderwijsvormen

13 Workshop Blok 4 Tijd: uur Locatie: Zaal 3 Door: Birgit Lijmbach Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen 15. Activerend leren - hoe breng je dat in de praktijk? Activerend leren als actieve deelnemer leer je meestal meer dan als toehoorder; als we studenten willen leren actief te zijn in hun taalverwerving, moeten we zelf eerst die studenten actief aan het werk zetten in onze eigen lessen. In deze workshop presenteer ik wat tips en trucs om verschillende delen van het NT2-onderwijs op een wat actievere manier te laten verwerven. Doel van de activiteit: Ik wil docenten laten zien hoe ze meer actie in hun les en bij hun studenten kunnen bewerkstelligen zonder meteen het roer drastisch om te gooien en zonder al te veel voorbereiding en hulpmiddelen; de meeste tips zijn werkbaar voor meerdere doelgroepen en niveaus. Thema: Activerende onderwijsvormen

14 Workshop Blok 4 Tijd: uur Locatie: Zaal 5 Door: Leen Verrote, Johanna Potargent Instituut voor Levende Talen KULeuven 7. Interactief lezen in de taalklas In deze workshop willen we vooral aandacht besteden aan taakgerichte en gevarieerde werkvormen voor leesteksten die tot doel hebben efficiënter te leren lezen en het globaal lezen te bevorderen. In onze lessen proberen we namelijk tegemoet te komen aan zoveel mogelijk leerstijlen. We willen aan de hand van voorbeelden tonen wat wij in de les doen met tekstmateriaal, zowel voor beginners als voor gevorderden. Doel van de activiteit: Aan het einde van de workshop hebben deelnemers (hopelijk!) nieuwe ideeën om met leesmateriaal in de klas aan de slag te gaan. Thema: Activerende onderwijsvormen

15 Workshop Blok 4 Tijd: uur Locatie: Zaal 6 Door: Margreet Verboog, Charlotte Cannegieter Centrum voor Nascholing Amsterdam 26. Iedere cursist zijn eigen materiaal? De workshop op de vorige conferentie, waar we ons richten op taken die voor iedere cursist nuttig/nodig waren, leidde tot de vraag, hoe we ook aan de verschillende leerdoelen van cursisten in een groep recht konden doen. Daarover gaat deze workshop. Welk materiaal is hiervoor nodig? Waar halen we het materiaal vandaan, en hoe kunnen we de cursist leren zelfstandig met het materiaal te werken. En wat zijn basisvoorwaarden hiervoor, met andere woorden, wat gaat er vooraf aan zelfstandig werken en wat hebben we ervoor nodig. Doel van de activiteit: De deelnemers hebben handvatten aangereikt gekregen om cursisten met verschillende uitstroomrichtingen te begeleiden bij het verwerven van de voor hen noodzakelijke woordenschat. Thema: Zelfstandig leren

16 Masterclass Blok 4 Tijd: uur Locatie: Zaal 7 Door: Folkert Kuiken Universiteit van Amsterdam 55. Zelf materiaal ontwikkelen Leergangen richten zich per definitie op een brede doelgroep. Maar voor de noden van een specifieke groep of om in te spelen op de actualiteit moeten docenten vaak zelf aan de slag. Wat zijn dan goede opdrachten en waar moeten deze aan voldoen? In deze masterclass leren docenten zelf materiaal ontwikkelen en krijgen ze commentaar op eigen producten die een week van tevoren moeten worden ingeleverd bij Doel van de activiteit: Docenten stimuleren zelf materiaal te ontwikkelen. Feedback geven op eigen producten van docenten. Thema: Specifieke vaardigheden, nl. het kunnen opzetten en uitvoeren van onderzoek in de klas

17 Masterclass Blok 4 Tijd: uur Locatie: Zaal 8 Door: Yannick Guitton, Els Broekhuijsen Mondriaan College, EB Ateliers 51. Met Drama op weg naar de praktijk Docenten die regelmatig dramatische werkvormen inzetten, gaan zich verder verdiepen in de mogelijkheden van verschillende spelvormen die ingezet kunnen worden bij de voorbereiding op praktijksituaties (bijvoorbeeld: afspraakspel, improvisatiespel, inspringspel). Tijdens de masterclass werken we volgens een opbouw van tableau tot spel; een werkwijze die ook met cursisten gehanteerd wordt. Spelenderwijs passeert een aantal voor de cursist relevante praktijksituaties de revue. Doel van de activiteit: Aan het eind van de masterclass hebben deelnemers die al ervaring hebben met Drama, zich verder bekwaamd in het gebruik van verschillende spelvormen voor hun eigen cursisten. Thema: Activerende onderwijsvormen

18 Masterclass Blok 4 Tijd: uur Locatie: Zaal 4 Door: Marjan Bokhoven, Douwe Brouwer, ISK Utrecht Astrid Buter, Coach2move 61. Uit de praktijk van de ISK: NT2 en onze vorm van het nieuwe leren! Doel van de activiteit: Op de ISK in Utrecht zijn we dit schooljaar gestart met een nieuw onderwijsconcept van Leren 1 en Leren 2. Leren 2 staat voor een vorm van het nieuwe leren. De kenmerken zijn dat de leerlingen zelf een opdracht kiezen en hun voortgang op de leer- en ontwikkelingslijnen in hun portfolio bewaken. Deze voortgang bewijzen ze in de zogeheten panelgesprekken. Een ander concept vraagt ook om een andere rol van de docent namelijk als coach. Ervaar en werk zelf in deze masterclass vanuit de unieke aanpak, waarvoor wij hebben gekozen bij de invoering van ons onderwijsconcept! Thema: 1. Begeleid Zelfstandig Leren, oftewel een vorm van het zogeheten van Nieuwe Leren. 2. Portfolio 3. Coaching on the job.

Blok 2. Demonstraties en lezingen

Blok 2. Demonstraties en lezingen Blok 2. Demonstraties en lezingen Locatie 14.00 14.45 uur 14.50 15.35 uur Congreszaal (grote lezing) TV2 Feestzaal 1 Een rollenmodel voor procesfeedback bij gevorderde NT2-leerders Jan Strybol, PCVO Gent

Nadere informatie

Blok 3. Demonstraties en lezingen

Blok 3. Demonstraties en lezingen Blok 3. Demonstraties en lezingen Locatie 16.00 16.45 uur 16.50 17.35 uur Congreszaal (grote lezing) TV2 Zaal 1 Over de zuiverheid van toetsing Dr. Sible Andinga UvA 35. De CP-starter Blok 3. Workshops

Nadere informatie

Blok 5. Demonstraties en lezingen

Blok 5. Demonstraties en lezingen Blok 5. Demonstraties en lezingen Locatie 11.00 11.45 uur 11.50 12.35 uur Feestzaal 3 58. Feedback en motivatie Jan Strybol, PVCO Gent 6. Maatwerk vanuit rollen & functioneringsdomeinen Elwine Halewijn,

Nadere informatie

Blok 1. Lezingen en demonstraties

Blok 1. Lezingen en demonstraties Blok 1. Lezingen en demonstraties Locatie 12.00 12.45 uur Congreszaal Film: Beleidsmakers ervaren in Marokko het leren van (grote lezing) Arabisch als tweede taal Noureddine Erradi, ROC Midden-Brabant

Nadere informatie

Interculturele competenties in het NT2-onderwijs Alice van Kalsbeek UvA 13 Taalkaarten Riet Thijssen. Cinop

Interculturele competenties in het NT2-onderwijs Alice van Kalsbeek UvA 13 Taalkaarten Riet Thijssen. Cinop Demonstraties en lezingen Vrijdag 4 juni Blok 1 Bibliotheek Grote Lezing 11.15-12.00 Tiendenzaal commerciële demonstratie 11.15-12.00 Napoleonzaal demonstratie 11.15-12.00 Donkzaal commerciële demonstratie

Nadere informatie

Demonstraties en lezingen Vrijdag 4 juni Blok 2

Demonstraties en lezingen Vrijdag 4 juni Blok 2 Demonstraties en lezingen Vrijdag 4 juni Blok 2 Bibliotheek Grote Lezing 14.30-15.15 Tiendenzaal demonstratie 14.30-15.15 Donkzaal demonstratie 14.30-15.15 Biblioheek Grote Lezing 15.20-16.05 Donkzaal

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

TRAINING WERKEN MET. Training Werken met. Ella Bohnenn Fouke Jansen. In opdracht van Stichting Expertisecentrum ETV.nl

TRAINING WERKEN MET. Training Werken met. Ella Bohnenn Fouke Jansen. In opdracht van Stichting Expertisecentrum ETV.nl ... WERKEN MET TRAINING Ella Bohnenn Fouke Jansen In opdracht van Stichting Expertisecentrum ETV.nl Stichting Expertisecentrum ETV.nl Lange Voorhout 9 2514 EA Den Haag Postbus 556 2501 CN Den Haag T 070-3765490

Nadere informatie

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom Natuurkunde en Flipping the Classroom De lespraktijk van een natuurwetenschappelijk vak zoals natuurkunde bestaat gewoonlijk uit klassikale instructie, practicum en het verwerken van opdrachten. In de

Nadere informatie

Doet het ertoe? Joanne van Emmerik Cinop 6 TEKST EN UITLEG: schrijven en lezen in de klas Marian Goossens Ann Hellemans

Doet het ertoe? Joanne van Emmerik Cinop 6 TEKST EN UITLEG: schrijven en lezen in de klas Marian Goossens Ann Hellemans Demonstraties en lezingen Zaterdag 5 juni Blok 5 Bibliotheek Grote Lezing 11.20-12.05 Donkzaal commerciële demonstratie 11.20-12.05 Tiendenzaal lezing 11.20-12.05 Donkzaal demonstratie 12.10-12.55 Tiendenzaal

Nadere informatie

Het Rode Boek: empowerment en spreekvaardigheid voor analfabeten NT2-CONFERENTIE BVNT2 20/05/2017

Het Rode Boek: empowerment en spreekvaardigheid voor analfabeten NT2-CONFERENTIE BVNT2 20/05/2017 Het Rode Boek: empowerment en spreekvaardigheid voor analfabeten NT2-CONFERENTIE BVNT2 20/05/2017 Programma 1. Context, doelgroep en functie van het Rode Boek 2. Thematisch spreken en luisteren 3. Empowerment

Nadere informatie

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen 1. Welke cursussen biedt Ad Appel Taaltrainingen? Er zijn cursussen Inburgering en Nederlands als Tweede Taal op alle niveaus van A1 tot C1. U kunt lessen volgen voor alle vaardigheden of voor één vaardigheid

Nadere informatie

DELFTSE METHODE. 30 jaar Delftse methode: praktijkgericht, onconventioneel en natuurlijk. www.delftsemethode.nl

DELFTSE METHODE. 30 jaar Delftse methode: praktijkgericht, onconventioneel en natuurlijk. www.delftsemethode.nl 30 jaar Delftse methode: praktijkgericht, onconventioneel en natuurlijk www.delftsemethode.nl OVER DE DELFTSE METHODE Snel en effectief Nederlands leren doe je met de Delftse methode. De Delftse methode

Nadere informatie

TOETSEN EN BEOORDELEN NT2. LOWAN-dag

TOETSEN EN BEOORDELEN NT2. LOWAN-dag TOETSEN EN BEOORDELEN NT2 LOWAN-dag 10-4-2017 DOEL VAN DE WORKSHOP Informatie geven over toetsing en beoordeling op de ISK Leiden en algemene informatie over een aantal toetsinstrumenten Samen beoordelen

Nadere informatie

Werkvormen. Individueel

Werkvormen. Individueel Werkvormen NT2 Flex laat zich eenvoudig voegen naar uw bestaande onderwijssituatie. Gemiddeld werken de cursisten 40% van de tijd groepsgewijs en 60% van de tijd zelfstandig individueel of in kleinere

Nadere informatie

Docent Nederlands als tweede taal. Post-HBO opleiding

Docent Nederlands als tweede taal. Post-HBO opleiding Docent Nederlands als tweede taal Post-HBO opleiding Programmagids 2013/2014 Docent Nederlands als tweede taal 2013/2014 Inhoud pagina Voorwoord 2 Introductie 3 Programma 4 Opzet van de opleiding 6 Praktische

Nadere informatie

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom Natuurkunde en Flipping the Classroom De lespraktijk van een natuurwetenschappelijk vak zoals natuurkunde bestaat gewoonlijk uit klassikale instructie, practicum en het verwerken van opdrachten. In de

Nadere informatie

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner.

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. De NLP Practitioner wordt afgesloten met een examen zodat voor zowel de cursist als instituut inzicht wordt verkregen in het huidige kennisniveau

Nadere informatie

Nederlands leren: een kritische blik vanuit de andere kant

Nederlands leren: een kritische blik vanuit de andere kant Ronde 6 Marten Douma Hogeschool INHOLLAND, Amstelveen Contact: Marten.Douma@INHolland.nl Van VOC-mentaliteit en tandartsassistentedialogen. Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) voor hoger opgeleide

Nadere informatie

Handleiding bij begeleiding van studenten die beginnen met het leren van Nederlands (A1). (ontworpen voor het basisexamen inburgering A1)

Handleiding bij begeleiding van studenten die beginnen met het leren van Nederlands (A1). (ontworpen voor het basisexamen inburgering A1) Handleiding bij begeleiding van studenten die beginnen met het leren van Nederlands (A1). (ontworpen voor het basisexamen inburgering A1) Instructieboek voor begeleiders en docenten. Ad Appel Uitgave:

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

tieve En Ect Educa traj

tieve En Ect Educa traj Educatieve trajecten Educatieve trajecten In opdracht van gemeentes verzorgt het ROC Kop van Noord- Holland opleidingen voor volwassenen om participatie in de samenleving of op het werk te vergroten: de

Nadere informatie

Ellis Delken. Emmeke Boot

Ellis Delken. Emmeke Boot 2005 Ellis Delken Emmeke Boot Keurmerk Intake intake-toets leertempo opleiding werkervaring andere taal beoogd examendoel budget Cursusaanbod 2016 Fase A: van 0 naar A2 Fase B: op weg naar het examen Alfabetisering

Nadere informatie

ENGELS. Zijn er nog vragen?

ENGELS. Zijn er nog vragen? ENGELS Zijn er nog vragen? Als begeleider talen krijgen we dagelijks vragen en bedenkingen rond leerplannen, ondersteunende documenten, extra informatie over het vak, evaluatie, didactiek, zorg en taalpedagogiek.

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Docent Nederlands als Tweede Taal

Docent Nederlands als Tweede Taal Centrum voor Nascholing Postbus 2009 1000 CA Amsterdam Tel. 020 525 12 41 nascholing@cna.uva.nl www.centrumvoornascholing.nl Verder met onderwijs Met dit motto biedt het Centrum voor Nascholing (CNA) een

Nadere informatie

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek Prof. dr. Perry den Brok Betrokkenen Connect College (opdrachtgever) Kennisnet (subsidie onderzoek) Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30-

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Inleiding: De opleiding in en intergenerationele samenwerking is bedoeld voor

Nadere informatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie 2 Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Over de kwaliteit van het onderwijs bestaan maar weinig misverstanden.

Nadere informatie

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Presentatie 20/1/16 Hoe is het zo gekomen? Enige ervaringen. Interview De Drie Ringen, 19/1/2015 Het wil een onafhankelijke en breed samengestelde organisatie

Nadere informatie

Vakwerkplan Uitstroomprofiel Zorg en Welzijn 2011/2012

Vakwerkplan Uitstroomprofiel Zorg en Welzijn 2011/2012 Vakwerkplan Uitstroomprofiel Zorg en Welzijn 2011/2012 Algemeen De ISK heeft als doel het schakelen van de leerlingen naar vervolgonderwijs. Zodra een leerling in een uitstroomgroep komt, moet er ingezet

Nadere informatie

OPLEIDING DOCENT NT2

OPLEIDING DOCENT NT2 OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE VU-NT2 PROFESSIONAL CURSUSJAAR 2016/2017 De opleiding Docent NT2 in de volwasseneneducatie is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Everything you always wanted to know about video bij spreekvaardigheid but were afraid to ask.

Everything you always wanted to know about video bij spreekvaardigheid but were afraid to ask. Everything you always wanted to know about video bij spreekvaardigheid but were afraid to ask. Een pleidooi voor het gebruik van video bij spreekvaardigheidlessen. Waarom willen we audio/video gebruiken

Nadere informatie

Support desk Nova College Taal in de buurt Nieuwsbrief Supportdesk Taal in de Buurt, nummer 2, februari 2011

Support desk Nova College Taal in de buurt Nieuwsbrief Supportdesk Taal in de Buurt, nummer 2, februari 2011 Support desk Nova College Taal in de buurt Nieuwsbrief Supportdesk Taal in de Buurt, nummer 2, februari 2011 Via uw e mail ontvangt u vanaf december 2010 iedere twee maanden een digitale nieuwsbrief. In

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Het Kompas. Iip Conferentie het Liemers college. Transform to the power of digital

Het Kompas. Iip Conferentie het Liemers college. Transform to the power of digital Het Kompas Iip Conferentie het Liemers college Transform to the power of digital De agenda voor vandaag Wie zijn wij, wie zijn jullie? Introductie van het Kompas Aan de slag met het Kompas ? 3 Het kompas

Nadere informatie

De Slimme Nieuwslezer in theorie en praktijk Rintse v.d. Werf (Edia) Anne Vermeer (UvT) 32 Inburgeringsleergang nieuwe start

De Slimme Nieuwslezer in theorie en praktijk Rintse v.d. Werf (Edia) Anne Vermeer (UvT) 32 Inburgeringsleergang nieuwe start Demonstraties en lezingen Vrijdag 4 juni Blok 3 Bibliotheek Grote Lezing 19.00-19.45 Heerenzaal commerciële demonstratie 19.00-19.45 Napoleonzaal commerciële demonstratie 19.00-19.45 Donkzaal commerciële

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Workshop Differentiatie. Oké, is het duidelijk zo? Iedereen beklimt dus deze boom.

Workshop Differentiatie. Oké, is het duidelijk zo? Iedereen beklimt dus deze boom. Workshop Differentiatie Oké, is het duidelijk zo? Iedereen beklimt dus deze boom. Voorstelrondje Wat kom je halen? Wat versta je onder differentiëren? Wat is het programma Doel: aantal voorbeelden van

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Na het doorlopen van de weet ik precies wat ik kan verwachten op het examen Nederlands. Door deze goede voorbereiding zie ik het examen met vertrouwen tegemoet! Toetsing

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, jaar praktijkschool vso

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, jaar praktijkschool vso Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 12 16 jaar praktijkschool vso De leerlingen in Route 1 Uitstroomprofiel praktijkonderwijs, vso bereiden zich voor op instroom in het praktijkonderwijs (en soms

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018

OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018 OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018 De opleiding Docent NT2 in de volwasseneneducatie is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Programma NT2 leerkracht

Programma NT2 leerkracht Programma NT2 leerkracht Post-hbo NT2 opleiding Hogeschool Rotterdam HOGESCHOOL ROTTERDAM March 17, 2017 Opgesteld door: Rossum, C.H. van Lobker, H.M. Programma Blok 1 Wk Tijd Opdracht / werkvorm Beg.

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Taalblokken Engels Brochure MBO Verleg je grenzen! Met de gedegen examentrainingen weten mijn studenten exact wat ze kunnen verwachten op het COE. En ik ook! Bibliotheek Nieuwe digitale leeromgeving Starten

Nadere informatie

Online taalleren met professionele ondersteuning

Online taalleren met professionele ondersteuning Online taalleren met professionele ondersteuning Met NLvaardig volgen deelnemers hun taaltraject volledig online. Natuurlijk onder enthousiaste professionele begeleiding. Geen groepslessen dus, cursisten

Nadere informatie

ENGELS als Tweede Taal

ENGELS als Tweede Taal ENGELS als Tweede Taal o.b.s. De Drift de Pol 4a 9444 XE Grolloo 0592-501480 drift@primah.org Inhoudsopgave Inhoud: 1. Inleiding 2. Keuze voor de Engelse taal (Why English?) 3. Vroeg vreemde talenonderwijs

Nadere informatie

School: Hoge school van Amsterdam Datum: 05-07-2013

School: Hoge school van Amsterdam Datum: 05-07-2013 Formulier POP Naam: Owen Roberts Opleiding: Horeca en Voeding School: Hoge school van Amsterdam Datum: 05-07-2013 Interpersoonlijke competentie Zorgen voor een goede sfeer van omgaan met en samenwerken

Nadere informatie

BASISDIDACTIEK NT2 LIDY ZIJLMANS

BASISDIDACTIEK NT2 LIDY ZIJLMANS LESvaardig BASISDIDACTIEK NT2 LIDY ZIJLMANS INHOUD Inleiding 6 Hoofdstuk 1 - Kenmerken van de NT2-leerder 9 Hoofdstuk 2 - Een veilig en rijk leerklimaat 31 Hoofdstuk 3 - Lesvoorbereiding 49 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 2, jaar vmbo basis

Schets van het onderwijsprogramma Route 2, jaar vmbo basis Schets van het onderwijsprogramma Route 2, 12 16 jaar vmbo basis Bij leerlingen in route 2 uitstroomprofiel vmbo basis ligt het accent op instroom in de onderbouw van de vmbo basisberoepsgerichte leerweg.

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen Integratie en Samenleving Nieuwe beleidsontwikkelingen Onderwerpen 1. Politieke achtergrond 2. Overeenkomsten en verschillen oude en nieuwe regelingen 3. Nieuwe examenonderdelen 4. Vrijstellingsregelingen

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

Evalueren en Beoordelen in het Leerproces Ellen Klatter - Cees Appel

Evalueren en Beoordelen in het Leerproces Ellen Klatter - Cees Appel Evalueren en Beoordelen in het Leerproces Ellen Klatter - Cees Appel Scholingsdag woensdag 14 juni 2006 Stichting Consortium PGO Evalueren/beoordelen Leerproces Competentiegericht onderwijs moet zijn ingevoerd

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

1 en 2 oktober 2013. Bezoek aan Groningen

1 en 2 oktober 2013. Bezoek aan Groningen 1 en 2 oktober 2013 Bezoek aan Groningen programma 1-2 oktober 2013 www.cultuurindespiegel.be 1. Stavaza van CIS Nederland 2. Emiel Copini (14-18jaar) en Theisje van Dorsten (4-10 jaar) 3. Astrid Rass

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

To peer or not to peer?

To peer or not to peer? 39 To peer or not to peer? Els Lepage & Liesbeth Melis Lees de volgende checklist voordat je het artikel leest. (1) Weet je na het lezen van dit artikel wat peer to peer is? ja / nee (2) Kom je te weten

Nadere informatie

SW-PORTAL VOOR BASISVAARDIGHEDEN

SW-PORTAL VOOR BASISVAARDIGHEDEN WERKEN MET TRAINING SW-PORTAL VOOR BASISVAARDIGHEDEN Stichting Expertisecentrum ETV.nl Lange Voorhout 9 2514 EA Den Haag Postbus 556 2501 CN Den Haag T 070-3765490 E W expertisecentrum@etv.nl www.etv.nl

Nadere informatie

Uitnodiging Studiedag VHS-Docenten Nederlands

Uitnodiging Studiedag VHS-Docenten Nederlands Uitnodiging Studiedag VHS-Docenten Nederlands 21 februari 2015, Beste docenten, De Taalunie in Den Haag, het Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Düsseldorf en de Algemene Afvaardiging

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, jaar vmbo basis

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, jaar vmbo basis Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, 12 16 jaar vmbo basis Bij leerlingen in route 2 uitstroomprofiel vmbo basis ligt het accent op instroom in de onderbouw van de vmbo basisberoepsgerichte

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen

Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen Op weg naar opleidingen VE Wetswijziging per 1-1-2013 Opleidingen Taal en Rekenen 1F Opleidingen Taal en Rekenen 2F Noodzaak aanwezigheid professionele

Nadere informatie

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A naam opleiding e-mail 2 INHOUD DEEL A Algemene informatie 1 Startpagina... 3 2 Hoe je leert bij het Talencentrum... 4 3 Examen doen in het Talencentrum....5 4 Dyslexie?...

Nadere informatie

Coaching voor Alfa s ALFA S COACHEN WORKSHOP BVNT2 21 MEI 2016 ANNA MARIE DE WIJS - ANNEMARIE NUWENHOUD 1

Coaching voor Alfa s ALFA S COACHEN WORKSHOP BVNT2 21 MEI 2016 ANNA MARIE DE WIJS - ANNEMARIE NUWENHOUD 1 Coaching voor Alfa s CONFERENTIE BVNT2- ZATERDAG 21 MEI 2016 ALFA S COACHEN WORKSHOP BVNT2 21 MEI 2016 ANNA MARIE DE WIJS - ANNEMARIE NUWENHOUD 1 Doel van de workshop Je kunt alfa s stimuleren tot meer

Nadere informatie

In rood de vragen die we bij de tweede meeting niet meer hebben gesteld. GPL = gepersonaliseerd leren. Vragenlijst docententeam gepersonaliseerd leren

In rood de vragen die we bij de tweede meeting niet meer hebben gesteld. GPL = gepersonaliseerd leren. Vragenlijst docententeam gepersonaliseerd leren Vragenlijst docententeam gepersonaliseerd leren In rood de vragen die we bij de tweede meeting niet meer hebben gesteld. GPL = gepersonaliseerd leren 5 punts Likertschaal 1. Ik ben een goede GPL docent

Nadere informatie

Listen to the colour of your dreams.

Listen to the colour of your dreams. Listen to the colour of your dreams. The Beatles 58 RSG SLINGERBOS LEVANT IN HARDERWIJK: GEPERSONALISEERD LEREN 59 We zijn de brug aan het bouwen, terwijl we eroverheen lopen. Naam: RSG Slingerbos Levant

Nadere informatie

luisteren: dialoog beluisteren en

luisteren: dialoog beluisteren en TABASCO Leercoach Een afspraak maken ( mondeling) Een uitnodiging schrijven ( schriftelijk) Leerplandoelstellingen kiezen functionele kennis: - woordvelden:35.1.2 en 35.1.3 en 35.1.5 *dagen / maanden *afspraak

Nadere informatie

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming Consulent taalvorming opleiding 2014-2016 In september 2014 starten we met een nieuwe groep cursisten voor de opleiding Consulent Taalvorming. De opleiding is bedoeld voor docenten Nederlands en Pedagogiek

Nadere informatie

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Inburgering in het kader van Managers van diversiteit. Taalgericht naar werk Inhoud I

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Inburgering in het kader van Managers van diversiteit. Taalgericht naar werk Inhoud I taalgericht naar werk Over het belang van geïntegreerd vakonder wijs voor beroepsgerichte opleidingen Publicatie ontwikkeld door Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom je

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Go 100. Leer 100 Chinese karakters. Handleiding Go 100

Go 100. Leer 100 Chinese karakters. Handleiding Go 100 Go 100 Leer 100 Chinese karakters Handleiding Go 100 Go 100 is samen met de website www.go-malmberg.nl een volledig geïntegreerde Chinese taalmethode die een eenvoudige, aanstekelijke en effectieve leerervaring

Nadere informatie

nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS Huis van het Nederlands Brussel - Werking

nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS Huis van het Nederlands Brussel - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

AABOD VORMING

AABOD VORMING NIEUWE SESSIES muzische vorming frans zorg ict AABOD VORMING 2009-2010 NIEUW AANBOD BASISSCHOOL!! CREATIEVE MUZISCHE VORMING!!! WIJ SPREKEN FRANS!!!! WERKEN MET FRANSE VERTELBOEKEN!! CREATIVITEIT IN FORMEEL!

Nadere informatie

Demonstraties en lezingen Zaterdag 5 juni Blok 4. Bibliotheek Grote Lezing 09.30-10.15. Tiendenzaal lezing 09.30-10.15

Demonstraties en lezingen Zaterdag 5 juni Blok 4. Bibliotheek Grote Lezing 09.30-10.15. Tiendenzaal lezing 09.30-10.15 Demonstraties en lezingen Zaterdag 5 juni Blok 4 Bibliotheek Grote Lezing 09.30-10.15 Tiendenzaal lezing 09.30-10.15 Donkzaal demonstratie 09.30-10.15 Bibliotheek Grote lezing 10.20-11.05 Tiendenzaal demonstratie

Nadere informatie

Cursus Rekenspecialist. Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010

Cursus Rekenspecialist. Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010 Cursus Rekenspecialist Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010 Didactische tip Begin de les met een bericht uit de krant Doel: laten zien dat er bij het lezen van berichten gerekend moet worden Varianten:

Nadere informatie

Mijn visie; mijn manier van handelen en

Mijn visie; mijn manier van handelen en Mijn visie; mijn manier van handelen en ideeën over hoe kinderen ontwikkelen, leren en zouden moeten leren op school. Mariska Gerritsen, Docent beeldende vorming Fontys Tilburg Onderwijs Mijn visie op

Nadere informatie

Aanmelden vooreen cursus Ik meld me aan voor een (wijk)activiteit, bijvoorbeeld een cursus, feest of bijeenkomst.

Aanmelden vooreen cursus Ik meld me aan voor een (wijk)activiteit, bijvoorbeeld een cursus, feest of bijeenkomst. DOCENTENHANDLEIDING Les 13 Gezondheidsbevordering gezond afvallen Taal en inburgering Deze les behandelt onderdelen van taalverwerving en woordenschat rondom het thema gezondheid - afvallen. De les heeft

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Kijkwijzer 2.0, Methodiek voor kwaliteitsverbetering in Brede Scholen

Kijkwijzer 2.0, Methodiek voor kwaliteitsverbetering in Brede Scholen Kijkwijzer 2.0, Methodiek voor kwaliteitsverbetering in Brede Scholen Agenda 1. Kwaliteitsontwikkeling in Brede Scholen in Brussel en Kent - Verwachtingen? 2. Extended Schools & kwaliteitsontwikkeling

Nadere informatie

luisteren: ET 4, 6 spreken: ET 15, 18, 23 lezen: ET 10, 12 schrijven: ET 28, 30, 31, 34 mondelinge interactie: 24, 27

luisteren: ET 4, 6 spreken: ET 15, 18, 23 lezen: ET 10, 12 schrijven: ET 28, 30, 31, 34 mondelinge interactie: 24, 27 TABASCO Oriëntatie + voorbereiden Leercoach Leerlingen Iemand voorstellen (schriftelijk en mondeling) Leerplandoelstellingen kiezen functionele kennis: - woordvelden: 35.1.1 en 35.1.2 en 35.1.3 - grammatica:

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Taalvrijwilligers. Begeleiden bij schrijven

Achtergrondinformatie Taalvrijwilligers. Begeleiden bij schrijven Achtergrondinformatie Taalvrijwilligers Begeleiden bij schrijven 1 Inhoudsopgave Snippers... 3 Verder Lezen... 5 2 Snippers 1 Onderdelen schrijfproces Schrijven is zowel een denktaak als een doetaak. Denken

Nadere informatie

KIJKWIJZER VOOR PAV-BUNDELS

KIJKWIJZER VOOR PAV-BUNDELS KIJKWIJZER VOOR PAV-BUNDELS Inleiding Uitgeverijen brengen heel wat publicaties op de markt die nuttig kunnen zijn voor leraren PAV en hun leerlingen. Daarnaast verkiezen veel leraren om volledig of gedeeltelijk

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - sprekers - Directeuren - Managers - Adviseurs - jou Wat - Presenteren van plannen

Nadere informatie

Strategisch lezen voor beroep en studie

Strategisch lezen voor beroep en studie Strategisch lezen voor beroep en studie Roos Scharten (Expertisecentrum Nederlands) Georgia Vasilaras (ROC de Leijgraaf) Edith Vissers (KPC Groep) 9 december 2015 Leijgraaf: het uitgangspunt! Elke professional

Nadere informatie

Het klikt?! Krachtige technologische interventies voor in de NT2-les. Mariet Schiepers en Annelies Houen Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven

Het klikt?! Krachtige technologische interventies voor in de NT2-les. Mariet Schiepers en Annelies Houen Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven Het klikt?! Krachtige technologische interventies voor in de NT2-les Mariet Schiepers en Annelies Houen Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven NedBox.be: oefen je Nederlands online Online taalcoaching

Nadere informatie

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Samengevat door ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Eindtermen ICT Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er eindtermen voor ICT in het lager onderwijs, dus zal men ICT meer en meer moeten integreren

Nadere informatie

Inburgering en Onderwijs: Van Syrië naar Nederland. Inburgeren en doorleren dat kan! Wilma Smit Aghyad AlSherfawi Corine Rockers

Inburgering en Onderwijs: Van Syrië naar Nederland. Inburgeren en doorleren dat kan! Wilma Smit Aghyad AlSherfawi Corine Rockers Inburgering en Onderwijs: Van Syrië naar Nederland. Inburgeren en doorleren dat kan! Wilma Smit Aghyad AlSherfawi Corine Rockers Inhoud Sessie 1. Het onderwijssysteem in Syrië 2. Onderwijs: MBO/HBO/universiteit

Nadere informatie

Creatieve werkvormen voor individueel onderwijs

Creatieve werkvormen voor individueel onderwijs Creatieve werkvormen voor individueel onderwijs Studie- en ontmoetingsdag Recht op ziek zijn, recht op onderwijs 6 maart 2009 Els Brijs - Pedagogisch verantwoordelijke Bednet Je rol als lesgever Inhoudsdeskundige

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

BIT OGD. Blended Interactief Trainingsprogramma Opbrengstgericht differentiëren in de klas

BIT OGD. Blended Interactief Trainingsprogramma Opbrengstgericht differentiëren in de klas BIT OGD Blended Interactief Trainingsprogramma Opbrengstgericht differentiëren in de klas Waarom een BIT-benadering? Wij constateren dat huidige professionaliseringstrajecten onvoldoende rekening houden

Nadere informatie

docenten handleiding CP09 OnderwijS BSDH9-V1.0

docenten handleiding CP09 OnderwijS BSDH9-V1.0 docenten handleiding CP09 OnderwijS BSDH9-V1.0 Onderwijs CP09 Waar gaat het over? Introductie Praktijksituatie 9 is Onderwijs. De 3 handelingssituaties die worden onderscheiden, zijn: zich oriënteren op

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor jou!

Onderwijs op maat voor jou! Onderwijs op maat voor jou! Je krijgt van je basisschool een gemiddeld advies. Een havo-advies betekent bijvoorbeeld dat je over gemiddeld over alle schoolvakken het best past op havo. Maar jij bent natuurlijk

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl De leerlingen in route 3 uitstroomprofiel vmbo k/gl/t worden voorbereid op instroom in de onderbouw van het vmbo (kader, gemengde

Nadere informatie