College van 6 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van 6 maart 2015"

Transcriptie

1 College van 6 maart 2015 Stad en districten klaren onderling bevoegdheden uit (DL A )... 2 Nieuwe snelle tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen in Hoboken en Antwerpen (SW A217 nr )... 3 Tijdelijke sluiting cafés wegens drugshandel (SL B )... 5 Stad verhoogt de kinderopvangtoelage (CS A116 nr )... 7 Bijenkorven op vijf stadsgebouwen (SW A211 nr )... 9 Visie voor ontwikkeling Ekeren-centrum (SW A212 nr ) Persbriefing college 6 maart / 12

2 Stad en districten klaren onderling bevoegdheden uit (DL A ) Met een opruimactie in een reeks stedelijke besluiten wordt er helderheid geschept in de afbakening van bevoegdheden tussen de stad en haar negen districten. Hiermee leggen de stad en districten de basis voor de volgende stap: het onderzoeken van de mogelijkheden en opportuniteiten tot bijsturing van het binnengemeentelijke samenwerkingsmodel. In de periode zijn het wettelijk kader en de stedelijke organisatie behoorlijk veranderd, legt schepen voor binnengemeentelijke decentralisatie Koen Kennis uit, Het scherpstellen en verduidelijken van de overgedragen bevoegdheden was daarom aan de orde. Twaalf besluiten van verschillende stedelijke bestuursorganen zijn nu helder vervat in twee coördinatiebesluiten. Eén omvat de bevoegdheden die werden overgedragen van de gemeenteraad naar de verschillende districtsraden, het andere omvat de bevoegdheden die het college van burgemeester en schepenen overdroeg aan de districtscolleges. Deze besluiten worden aangevuld met een volledige lijst met bovenlokale locaties - de locaties die niet worden vermeld, zijn per definitie een districtsbevoegdheid - en het werkkader waarbinnen de bevoegdheden moeten worden uitgevoerd. Geen onduidelijkheid meer Schepen Koen Kennis : Belangrijk is dat de coördinatiebesluiten eindelijk alle onduidelijkheden wegnemen rond de verdeling van de bevoegdheden. Bovendien zal alles wat vandaag mogelijk is in het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie, ook na de goedkeuring van de coördinatiebesluiten mogelijk blijven. Een tweede stap is het onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteiten tot bijsturing van het binnengemeentelijke samenwerkingsmodel, waarvoor de coördinatiebesluiten de basis kunnen vormen. Deze studie werd gegund aan de Nederlandse universiteit van Tilburg. Persbriefing college 6 maart / 12

3 Nieuwe snelle tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen in Hoboken en Antwerpen (SW A217 nr ) De stad blijft middelen investeren in snelle, tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen. Eenvoudige, tijdelijke ingrepen zorgen ervoor dat er minder snelheidsovertredingen plaatsvinden, omdat het openbaar domein aangepast wordt aan het geldende snelheidsregime. De stad laat een ingreep uitvoeren aan de Paardenmarkt in het district Antwerpen en aan de Zeelandstraat in Hoboken. De stedelijke Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid in Antwerpen besteedt jaarlijks een budget van euro aan snelheidsremmende maatregelen op verschillende locaties in de stad. Het doel daarvan is om door middel van infrastructurele maatregelen de chauffeurs de maximumsnelheid te doen naleven. Waar eerdere maatregelen geplaatst werden, voorziet de stad in evaluaties en past ze de maatregelen aan als dat noodzakelijk blijkt. Paardenmarkt en Hessenbrug Op het kruispunt van de Paardenmarkt en de Hessenbrug in het district Antwerpen worden de pijlen op de grond aangepast. Enkel een pijl om linksaf te slaan zal overblijven. Dit voorsorteervak zal de stad ook duidelijk door een stippellijn afbakenen. Daarnaast komt er een eilandje met arceringen en paaltjes, zodat automobilisten op de juiste plek blijven. Ter hoogte van de huisnummers laat de stad parkeervakken markeren. Zeelandstraat In de Zeelandstraat in Hoboken komt ter hoogte van de huisnummers een verkeersplateau. Naast het plateau plaatst de stad paaltjes en belijning, zodat daar niet geparkeerd kan worden. Persbriefing college 6 maart / 12

4 Voorbeeld van een verkeersplateau aan de Vlaamsekaai Verkeersveiligheid een aandachtspunt Het is de bedoeling van de Stedelijke Staten-Generaal om projecten te blijven uitwerken in de buurt van schoolomgevingen, schoolroutes, zwarte punten en gevaarlijke wegsegmenten. De focus zal ook sterker liggen op woon- en schoolomgevingen en de functies die daarbij horen. De stad wil zo in praktijk met de nieuwe snelheidsremmende maatregelen de zone 30 effectief afdwingen. Persbriefing college 6 maart / 12

5 Tijdelijke sluiting cafés wegens drugshandel (SL B ) Het college bevestigde vandaag de besluiten van de burgemeester om twee cafés te sluiten wegens drugsoverlast. Eén café moet gedurende twee maanden dicht, het andere gedurende vier maanden. Een café aan de Brederodestraat in 2018 Antwerpen zorgde al een tijd voor overlast. De politie ontving meerdere klachten over drugs dealen en foutparkeren door klanten van het café. Daarom ging de politie over tot een controle van het café. Daarbij blafte de drughond onophoudelijk achter de toog. In de koeling vond de politie restanten van hasj, op de grond en in een theekop vonden ze een gebruikshoeveelheid hasj. Zowel de koffiemachine als de koeling werkte niet en in de kassa lag er geen geld. De politie onderschepte een klant na een kort bezoek aan het café. Deze klant verklaarde net drugs te hebben gekocht bij de uitbater. Hij had dit eerder al verschillende keren gedaan. Bij controle van de uitbater vond de politie drie hasjsigaretten in zijn jaszak. Daarnaast had de man meer dan 1000 euro in zijn portefeuille. Op basis van de controle, gecombineerd met de vaststelling van korte bezoeken van de klanten, besluit de politie dat het café vooral gebruikt wordt om drugs te verhandelen en gebruiken. Het café werd gerechtelijk verzegeld en de zaakvoerder aangehouden. Draaischijf voor drugs De politie kreeg verschillende meldingen over drugshandel in een café aan de Kroonstraat in 2140 Borgerhout. Persbriefing college 6 maart / 12

6 Toen de politie het café controleerde, hadden drie klanten hasj bij zich. Eén van deze klanten bleek later een drugverkoper te zijn. Bij een volgende controle werd een drugverkoper gecontroleerd. Hij bezat 5,40 gram hasj en verbleef illegaal in het land in het appartement op de tweede verdieping boven het café. De politie voerde een huiszoeking uit in het appartement van de drugverkoper. Daarbij vonden ze 9,74 gram cocaïne, 6,81 gram heroïne en een sleutel die toegang geeft tot het appartement op de eerste verdieping. Hier vond de politie twaalf blokken hasj (totaalgewicht van 1126,69 gram), een grote som geld en vingerafdrukken van de drugverkoper. Eind januari voerde de politie opnieuw een controle uit in het café. Een persoon probeerde te vluchten, hij werd later herkend als de voormelde drugverkoper. Achter een houten plaat in het toilet vond de politie 25 gebruikshoeveelheden hasjblokjes en twee lege sigarettenpakjes. De zaakvoerder zat tijdens de controle tussen de klanten. Hij is gekend voor drugshandel, in- en uitvoer van drugs, verkopen en bezit van drugs. Zowel de zaakvoerder als de drugverkoper werden aangehouden en voorgeleid. De strijd tegen drugshandel is één van de topprioriteiten van het college. Het bestuur wil de gezondheid en levenskwaliteit van alle burgers in de stad vrijwaren. Drugs dealen verstoort bovendien ernstig de openbare veiligheid en rust. Daarom bevestigde het college de besluiten van de burgemeester om de cafés, volgens artikel 9bis van de drugswet, te sluiten. Het café aan de Brederodestraat moet gedurende twee maanden dicht, het café aan de Kroonstraat gedurende vier maanden. Persbriefing college 6 maart / 12

7 Stad verhoogt de kinderopvangtoelage (CS A116 nr ) De stad Antwerpen verhoogt vanaf 1 mei 2015 de kinderopvangtoelage. Zo zullen ouders nog voordeliger gebruik kunnen maken van de diensten van kinderdagverblijven met vaste prijs. De kinderdagverblijven op hun beurt verhogen hun inkomsten en versterken hun marktpositie. Op 1 mei 2014 lanceerde de stad Antwerpen de kinderopvangtoelage. Met deze toelage betaalt de stad een deel van de kostprijs voor de opvang van kinderen in een kinderdagverblijf met vaste prijs. Zo wil ze ervoor zorgen dat een aantal lege plaatsen in de sector ingevuld raken en de volledige capaciteit wordt gebruikt. De opvanginitiatieven verhogen op die manier hun inkomsten en versterken hun marktpositie. Uit evaluatie blijkt dat de toelage een groot succes is bij een deel van de kinderdagverblijven die met een vaste prijs werken. Sinds de invoering van de toelage zijn ongeveer 50% van de opvanginitiatieven ingestapt in het systeem. Ook de ouders zijn bijzonder blij met deze tegemoetkoming. Toch zijn een aantal van de initiatieven die met een vaste prijs werken, nog niet ingestapt. Omdat het voor de stad Antwerpen belangrijk is de kinderopvang betaalbaar te houden, wil ik zowel de ouders als de kinderdagverblijven aansporen mee in te stappen in het systeem van de kinderopvangtoelage, stelt schepen Ait Daoud. Om nog meer kinderopvanginitiatieven over de streep te trekken, zal de stad Antwerpen daarom de kinderopvangtoelage optrekken van 10 euro naar 14 euro per dag per kind. De kinderopvangtoelage die de stad geeft, zal maximum 50% bedragen van de factuur die de ouders ontvangen. Persbriefing college 6 maart / 12

8 Met deze aanpassingen verlaagt de stad het verschil tussen die prijs die een ouder zou betalen bij een kinderdagverblijf met een prijs bepaald volgens zijn inkomen, en de prijs die hij moet betalen bij een opvang met vaste prijs die de kinderopvangtoelage aanbiedt. De evaluatie toonde verder aan dat het merendeel van de nieuw opgestarte initiatieven sinds het invoeren van de toelage, meteen hadden ingetekend. Met deze aanpassingen wil de stad nog meer potentiële starters aanmoedigen om in Antwerpen met kinderopvang te starten. Op 1 mei 2015 gaan, mits goedkeuring door de gemeenteraad, de aanpassingen van kracht. Persbriefing college 6 maart / 12

9 Bijenkorven op vijf stadsgebouwen (SW A211 nr ) Binnenkort zoemen er honingbijen boven het stadhuis. Dit voorjaar stelt de stad Antwerpen immers vijf (nieuwe) stadsdaken ter beschikking van imkers om hun honingbijen een plekje te geven. Eentje daarvan is het dak van het stadhuis. Met dit initiatief wil de stad meer kansen geven aan de bijen. Bijen spelen als bestuivers een belangrijke rol in de biodiversiteit van planten, bloemen en bomen. Voor de wilde, solitaire bijen installeerde de stad al bijenhotels op verschillende locaties zoals op de Bist in Wilrijk. Nu neemt de stad ook maatregelen om de honingbijen in de stad meer kansen te geven. Daarom stelt ze de daken van vijf stadsgebouwen ter beschikking van imkers om een of meerdere bijenkasten te plaatsen. Eerder werden al bijenkorven gezet op het districtshuis van Berchem, het EcoHuis en de kinderboerderij. De bijkomende gebouwen werden geselecteerd op basis van hun toegankelijkheid en fysieke spreiding. Op deze gebouwen staan binnenkort misschien een of meerdere bijenkasten: Stadhuis, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen Atlasgebouw, Carnotstraat 108, 2060 Antwerpen Bibliotheek Merksem, Van Heybeeckstraat 28 a, 2170 Merksem Bibliotheek Deurne, Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne Imkers die bijenkasten willen plaatsen op een van deze locaties kunnen zich kandidaat stellen tot en met 22 maart. Zij vinden alle informatie en voorwaarden op de website van het EcoHuis (http://ecohuis.antwerpen.be/). Klik hier voor de rechtstreekse link. In principe zouden de geselecteerde imkers al begin april er hun bijen kunnen plaatsen. Het project wordt in het najaar van 2015 geëvalueerd. Als de bijen op de vijf bijkomende locaties het goed doen en als er vraag blijft bij imkers naar een plaats in de stad voor honingbijen, zal het Persbriefing college 6 maart / 12

10 project verder uitbreiden naar andere locaties in de stad. Dit kunnen zowel bijkomende stadsgebouwen zijn als tuinen van stadsgebouwen. Schepen voor leefmilieu, Nabilla Ait Daoud: Antwerpen trekt de kaart van een duurzame biodiversiteit. We geven bijen meer kansen in onze stad door alvast vijf bijkomende stadsdaken ter beschikking te stellen van ervaren imkers. En dat aantal zal waarschijnlijk nog groeien. De beestjes bestuiven immers de bloemen en bomen in onze stad en dat is van cruciaal belang voor onze leefomgeving. Educatie en onderzoek De stad neemt bovendien nog meer initiatieven om de bijen te ondersteunen. Vanaf september 2015 is er ook een educatief traject voor Antwerpse scholen. De bedoeling is om leerlingen in te wijden in de wereld van de honingbij en hen bewust maken van het belang van de zoemende beestjes. Daarnaast zal de stad in samenwerking met de Universiteit Antwerpen de bijenpopulatie in de stad onderzoeken. Het onderzoek zal onder andere nagaan hoe de honingbijen en de solitaire bijen in de stad naast elkaar leven. Op basis van de conclusies kan de stad haar initiatieven voor de bijen bijsturen. Persbriefing college 6 maart / 12

11 Visie voor ontwikkeling Ekeren-centrum (SW A212 nr ) De stad Antwerpen en het district Ekeren maken een masterplan op voor de ruimtelijke ontwikkeling van het centrum van Ekeren. Het masterplan moet een visie formuleren voor een versterking van de Ekerse dorpskern en een actieplan bevatten om dit toekomstbeeld te realiseren. Het visiedocument is nu goedgekeurd en wordt in de volgende fasen verder uitgewerkt en verfijnd. De visie is enerzijds gebaseerd op wat Ekeren is - op de kwaliteiten en mogelijkheden van het district - en anderzijds op wat Ekeren wil worden. Ekeren wil zich profileren als een groen en leefbaar, gezinsvriendelijk district, zowel voor de eigen bewoners en handelaars, als voor bezoekers en potentiële bewoners. Daarom moet het groen zichtbaarder worden in het centrum, de dorpskern uitgroeien tot een ontmoetingsplek en het doorgaand verkeer verminderen. Speerpunten voor het Ekeren van de toekomst Het centrum van Ekeren wordt ruimtelijk gevormd door de omgeving van de kerk, de Markt, het Kristus Koningplein en de zone aan het oude politiecommissariaat. Deze kern wordt uitgebreid met een deel van de Kloosterstraat en de Driehoekstraat tot aan de Blarenstraat. In Ekeren-centrum zijn er scholen, een postkantoor, een bibliotheek, een rusthuis en winkels. Het gebied moet een aangename verblijfplaats worden, die toch bereikbaar blijft: een kwalitatieve rustige stedelijke open ruimte. De nadruk moet liggen op het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers en op publiek transport. De auto s komen dan op de tweede plaats. Dit zal de winkelstraten verlevendigen. De bestaande groene parkenstructuur is een meerwaarde voor Ekeren, maar kan in vele opzichten landschappelijk beter ingepast en zichtbaarder gemaakt worden in het centrum. Daarnaast moet er ook aandacht gaan naar het verbinden van verschillende recreatieve en toeristische sites in Ekeren. Om het centrum beter te kunnen doorkruisen, kan gedacht worden aan bijkomende of alternatieve doorgangen voor voetgangers en fietsers door bouwblokken. Om de verkeersproblemen in het centrum van Ekeren aan te pakken wordt een actieplan opgemaakt. Persbriefing college 6 maart / 12

12 Verder verloop De visie wordt in de komende maanden verder uitgewerkt in deelprojecten voor de ontwikkeling van de kerkomgeving en het Hagelkruispark. In een actieplan zullen enkele strategische acties worden voorgesteld om het toekomstbeeld voor Ekeren-centrum te bereiken. Na goedkeuring van de voorontwerpen start in juni 2015 een communicatiecampagne naar de inwoners. Zij worden doorverwezen naar een website, speciaal ontwikkeld voor het masterplan, waarbij ze per deelgebied verschillende toekomstscenario s te zien krijgen. Bezoekers kunnen online dan hun voorkeur aangeven voor een van deze voorgestelde scenario s. Wie digitaal niet actief is, kan in juni ook nog terecht op verschillende inspraakmomenten. Het definitieve masterplan wordt in het najaar van 2015 verwacht. Persbriefing college 6 maart / 12

Persbriefing. College van 19 september 2014

Persbriefing. College van 19 september 2014 Persbriefing College van 19 september 2014 Stad Antwerpen werkt aan vlottere tramdoorstroming (SW B280 09601)... 2 Stad Antwerpen zet in op veiligheid in het verkeer voor dienstverplaatsingen (SB A225

Nadere informatie

College van 5 juni 2015

College van 5 juni 2015 College van 5 juni 2015 Digitaal loket voor bouwaanvragen vanaf 1 juli (SW A64 nr. 04609)... 2 Stad start planproces voor Berchem Stadion op (SW A234 nr. 04778)... 3 Stad zoekt mee naar oplossingen voor

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

De kinderopvangtoelage. Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud

De kinderopvangtoelage. Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud De kinderopvangtoelage Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud Wat is de kinderopvangtoelage? Met de kinderopvangtoelage betaalt de stad een deel van de factuur die ouders betalen bij een groepsopvang met

Nadere informatie

Persbriefing. College van 3 juli 2015

Persbriefing. College van 3 juli 2015 Persbriefing College van 3 juli 2015 Stad Antwerpen creëert ruimte voor industrie en logistiek en pakt kantoorleegstand aan... 2 Antwerpen brengt stille stukjes stad onder de aandacht... 5 Persbriefing

Nadere informatie

College van 30 oktober 2015

College van 30 oktober 2015 College van 30 oktober 2015 Automatische kentekenplaatherkenning verder uitgebreid (LP A3 nr. 08903)... 2 Nieuw retributiereglement voor parkeren op openbare weg vanaf 1 januari 2016 (GAPA A99 nr. 08993)...

Nadere informatie

Stad Antwerpen Bureau van district Deurne

Stad Antwerpen Bureau van district Deurne Samenstelling: de heer René De Preter, voorzitter; mevrouw Marleen De Backer, de heren Walter Verbruggen, Luc Mahieu en Guy Dirckx, bureauleden; mevrouw Patricia De Somer, districtssecretaris. Zitting

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

GECOMOVE. Onderwerp: Mobiliteitsmeting Frankendijk / Kruisstraat. Datum: 11 juni 2015

GECOMOVE. Onderwerp: Mobiliteitsmeting Frankendijk / Kruisstraat. Datum: 11 juni 2015 : Guy Legein : Benoit Folens Mobiliteitsmeting Frankendijk / Kruisstraat 1. Frankendijk: Het college van burgemeester en schepenen heeft op advies van de Gecomove beslist om het kruispunt van De Scheuten

Nadere informatie

Persbriefing. College van 29 augustus 2014

Persbriefing. College van 29 augustus 2014 Persbriefing College van 29 augustus 2014 Stad concretiseert personeelsreglement met verbod op vragen naar of aanvaarden van geld (PM A200 nr. 08769)... 2 Aanpassingen politiereglementen (SL A209 nr. 08778

Nadere informatie

Stedelijk geluidsactieplan Antwerpen. Rebecca Beeckman Energie en Milieu stad Antwerpen,

Stedelijk geluidsactieplan Antwerpen. Rebecca Beeckman Energie en Milieu stad Antwerpen, Stedelijk geluidsactieplan Antwerpen Rebecca Beeckman Energie en Milieu stad Antwerpen, Inhoud Situering stedelijk geluidsactieplan Omgevingslawaai Effecten Geluidskaarten Antwerpen Stedelijk geluidsactieplan

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

Stad Antwerpen District Wilrijk Districtscollege

Stad Antwerpen District Wilrijk Districtscollege Stad Antwerpen District Wilrijk beraadslaging/proces verbaal Kopie Samenstelling: de heer Thierry Vanderkindere, voorzitter; de heren Gilbert Van Nuffel, Johan Peeters, mevrouw Christiana Matthijssens,

Nadere informatie

College van 26 juni 2015

College van 26 juni 2015 College van 26 juni 2015 Stad Antwerpen versterkt haar duurzaam aankoopbeleid (SW A222 nr. 05540)... 2 Nieuwe erkende zones voor street art in Antwerpen (CS A 123 nr. 05442-124 nr. 05443)... 4 Plan voor

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 december 2015 Besluit A-punt GOEDGEKEURD ondernemen en stadsmarketing Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van 16 oktober 2015

College van 16 oktober 2015 College van 16 oktober 2015 Sinksenfoor krijgt positieve evaluatie (OS B160 nr. 08581)... 2 Toiletunits in de stad worden betalend (SW B194 nr. 08612)... 4 Bib Arena krijgt opknapbeurt (CS B109 nr. 08530)...

Nadere informatie

districtscollege Borgerhout Zitting van 10 november 2015

districtscollege Borgerhout Zitting van 10 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Borgerhout Zitting van 10 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt district Borgerhout Samenstelling mevrouw Marij Preneel, voorzitter districtscollege;

Nadere informatie

Ontwerpvisie inrichting publieke ruimte met traminfrastructuur

Ontwerpvisie inrichting publieke ruimte met traminfrastructuur Module 9 : Integratie van de spoorinfrastructuur in de stedelijke omgeving (deel 2) 9.A. Werken spoorvernieuwing Nationalestraat + ontwerpvisie traminfrastructuur Antwerpen Ontwerpvisie inrichting publieke

Nadere informatie

College van 5 december 2014

College van 5 december 2014 College van 5 december 2014 Continuïteit stadsbouwmeesterschap verzekerd... 2 Stad pakt hinderlijk parkeren aan inritten aan (SW A230 nr.12435)... 5 Nieuwe Cambio-autodeelplaatsen aan Van Eycklei en Van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

De Kids-ID. Het elektronische identiteitsbewijs voor kinderen

De Kids-ID. Het elektronische identiteitsbewijs voor kinderen De Kids-ID Het elektronische identiteitsbewijs voor kinderen Wat is de Kids-ID? > De Kids-ID is een officieel elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar. > Het is ook

Nadere informatie

districtscollege Borgerhout Zitting van 6 december 2016

districtscollege Borgerhout Zitting van 6 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Borgerhout Zitting van 6 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD District Borgerhout Samenstelling mevrouw Marij Preneel, districtsschepen; mevrouw

Nadere informatie

Artikel 3 Het districtscollege stelt jaarlijks vast in welke wijken het wijkbudget mogelijk zal worden gemaakt.

Artikel 3 Het districtscollege stelt jaarlijks vast in welke wijken het wijkbudget mogelijk zal worden gemaakt. District Merksem Toelagereglement Wijkbudget Doelstelling Artikel 1 Het wijkbudget moet burgers de kans geven om samen met buren hun leefomgeving naar eigen inzicht mee vorm te geven, door projectvoorstellen

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 24 februari 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 24 februari 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 24 februari 2017 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Hebt u thuis geen computer? Of wilt u computerles volgen? Kom naar een webpunt.

Hebt u thuis geen computer? Of wilt u computerles volgen? Kom naar een webpunt. Hebt u thuis geen computer? Of wilt u computerles volgen? Kom naar een webpunt. WEBPUNTEN ZONDER BEGELEIDING Wat? Gebruik gratis een computer met internet U kan er 1 uur lang een computer gebruiken. Dat

Nadere informatie

College van 4 maart 2016

College van 4 maart 2016 College van 4 maart 2016 Stadsbestuur zet in op zachte maatregelen tijdens grote wegenwerken (SW A210 nr. 01862)... 2 Stad keurt voorontwerp goed voor landschapsontwerp Turnhoutsepoort (AG Vespa A98 nr.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen Samenstelling: mevrouw Leona Detiège, burgemeester; de heren Leo Delwaide, Marc Van Peel, mevrouwen Chantal Pauwels, Kathy Lindekens, Ann Coolsaet, de heren Eric Antonis, Erwin Pairon, Tuur van Wallendael,

Nadere informatie

College van 28 augustus 2015

College van 28 augustus 2015 College van 28 augustus 2015 Duidelijke regels voor straatartiesten... 2 Kandidaat gezocht voor nieuwe occasionele kinderopvang OKiDO in Antwerpen... 4 Stad start nieuwe onderzoeken naar rioolwarmte, energie

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Stad Antwerpen District Merksem Districtsraad

Stad Antwerpen District Merksem Districtsraad Samenstelling: de heer Gilbert Verstraelen, voorzitter; de heren, Koen De Cock, Kris Janssens, Frank Baeyens, mevrouw Sonja De Meyer, districtsschepenen; de heer Philippe Elst, mevrouwen Sonia Van Gestel,

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Persbriefing. College van 19 juni 2015

Persbriefing. College van 19 juni 2015 Persbriefing College van 19 juni 2015 Antwerpen schept kader voor street art... 2 Nieuwe groene speelzones in Nachtegalenpark en aan sporthal De Polder... 4 Antwerpen danst een hele zomer lang aan de Schelde...

Nadere informatie

Stadsmakers - zitdagen medewerkers

Stadsmakers - zitdagen medewerkers Stadsmakers - zitdagen medewerkers Wil je meer weten over Stadsmakers? Of heb je een vraag over jouw activiteit of project? Dan kan je een afspraak maken met een medewerker van Stadsmakers. Antwerpen o

Nadere informatie

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger Verslag Gebiedsschouw De Slinger Dat um /tij d Pl aats Re ferentie Projec tnum mer 90934 16 januari 2010/10.00 uur-12.30 uur Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van de wijkschouw: De heer Mulder heet als

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND. Ontwerp Blarenstraat 17 juni 2014

INFORMATIEAVOND. Ontwerp Blarenstraat 17 juni 2014 INFORMATIEAVOND. Ontwerp Blarenstraat 17 juni 2014 Panel Ludo Van Reusel Wine Asselberghs David Michiels schepen openbaar domein ontwerper publieke ruimte moderator stedelijk wijkoverleg Inhoud Inleiding

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Advies: wijzigingen politiecodex - bedelen

Advies: wijzigingen politiecodex - bedelen Advies: wijzigingen politiecodex - bedelen Naam adviesorgaan: Jeugdraad stad Antwerpen De jeugdraad van de stad Antwerpen bestaat uit de som van de negen districtsjeugdraden: Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo,

Nadere informatie

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Waregem

Actieplan verkeersveiligheid Waregem Actieplan verkeersveiligheid Waregem De nadruk ligt op het creëren van een veiligheidscultuur in de Stad Waregem. Het is beter dat een beperkt aantal acties uit te werken die duidelijk aangeven dat de

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Leo Delwaide, Marc Van Peel, mevrouw Chantal Pauwels, de heren

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 25 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 25 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 25 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Ruimtelijk uitvoeringsplan Groenas 4 - Bovenschelde Concept-RUP. Infomoment 9 januari Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Ruimtelijk uitvoeringsplan Groenas 4 - Bovenschelde Concept-RUP. Infomoment 9 januari Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Ruimtelijk uitvoeringsplan Groenas 4 - Bovenschelde Concept-RUP Infomoment 9 januari 2014 Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Verloop van de avond Algemene toelichting groenassen en RUP

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten AG Stadsplanning Antwerpen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Reglement ondersteuning lidgeld sport en beweegaanbieders

Reglement ondersteuning lidgeld sport en beweegaanbieders Reglement ondersteuning lidgeld sport en beweegaanbieders Doelstelling: Antwerpenaren die in een kwetsbare fin. situatie leven financieel ondersteunen bij het sport of beweegaanbod Voor wie: Elke Antwerpenaar

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Naar een masterplan voor. stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012.

Naar een masterplan voor. stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012. Naar een masterplan voor stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012. Naar een masterplan voor stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012. Inleiding Güler Turan, schepen voor stedelijk wijkoverleg

Nadere informatie

De geboorteaangifte. Wie doet de aangifte?

De geboorteaangifte. Wie doet de aangifte? De geboorteaangifte Wie doet de aangifte? Beste ouder De stad Antwerpen wenst u van harte proficiat met de geboorte van uw kindje. Het is belangrijk dat u de geboorte van deze nieuwe wereldburger op de

Nadere informatie

INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009

INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009 INFOAVOND BEWONERS 30.11.2009 VERLOOP VAN DE AVOND Welkom Masterplan LO 2020 algemeen Deelstudie Nieuw-Sledderlo Stand van zaken Pauze Vragen VERLOOP VAN DE AVOND Welkom Masterplan LO 2020 algemeen Deelstudie

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

Artikel 1. Begrippenkader. Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder:

Artikel 1. Begrippenkader. Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder: Reglement voor het verkrijgen van een toelage voor initiatieven van Antwerpse handelaarsverenigingen in het kader van wegenwerken in de stad Antwerpen. Stad Antwerpen voorziet in een financiële tegemoetkoming

Nadere informatie

Naar minder verkeerslichten in t stad? Een gefaseerde afbouw van het aantal verkeerslichten (in zones 30) in de stad Antwerpen.

Naar minder verkeerslichten in t stad? Een gefaseerde afbouw van het aantal verkeerslichten (in zones 30) in de stad Antwerpen. Naar minder verkeerslichten in t stad? Een gefaseerde afbouw van het aantal verkeerslichten (in zones 30) in de stad Antwerpen. G. Troucheau Vlaams Congres Verkeersveiligheid 22 maart 2016, ALM Antwerpen

Nadere informatie

** Voorstel raad nr.rv/11/

*<BARCODE>* Voorstel raad nr.rv/11/ Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt 26 juni 2012 RV/11/00106 15 Datum vergadering Voorbereidende Voorstelnummer Agendapunt gemeenteraad 12 juni 2012 RV/11/00106 11 Voorstel ingebracht

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast.

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. 1 Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het college van

Nadere informatie

GOK in het Antwerpse basisonderwijs

GOK in het Antwerpse basisonderwijs GOK in het Antwerpse basisonderwijs Telling 1 februari 2011 Sara Vertommen Datum: april 2012 Verantwoordelijke uitgever:studiedienst Stadsobservatie Inleiding 3 Hoofdstuk 1: algemene analyses op de GOK-tellingen

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Parochiekerkenplan Antwerpen

Parochiekerkenplan Antwerpen Parochiekerkenplan Antwerpen Inhoud 1. proces naar een parochiekerkenplan 2. methodiek 3. vaststellingen en uitdagingen Parochiekerkenplan Geen plan maar een proces om in de huidige context vanuit de huidige

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt samen leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Reglement voor de inrichting van speelstraten

Reglement voor de inrichting van speelstraten Reglement voor de inrichting van speelstraten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015. Bekendgemaakt op 2 april 2014, 15 december 2015 In werking

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Ondernemen en Stadsmarketing Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren en behouden van een veiligheidscultuur in de gemeente Ledegem. De grootste vraag waarop het actieplan verkeersveiligheid

Nadere informatie

Subsidiereglement ter bevordering van de bijenpopulatie

Subsidiereglement ter bevordering van de bijenpopulatie Subsidiereglement ter bevordering van de bijenpopulatie Artikel 1 - Doel Bijen vliegen van bloem tot bloem om nectar op te halen. Hierdoor nemen ze telkens een klein beetje stuifmeel met zich mee, waardoor

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03880 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Locatiepremie Art. 1 1 Om alle kinderopvanginitiatieven in Aalst maximaal te ondersteunen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12188 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Taxicheques Voor minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap

Taxicheques Voor minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap Taxicheques Voor minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap Reglement Inhoudstafel Klik op de artikels die u wil lezen. Artikel 1 Doel van het reglement...

Nadere informatie

algemene vergadering Park Groot Schijn Datum en uur vergadering: 19 april 2016 Plaats vergadering: Districtshuis Deurne

algemene vergadering Park Groot Schijn Datum en uur vergadering: 19 april 2016 Plaats vergadering: Districtshuis Deurne Verslag Titel verslag: algemene vergadering Park Groot Schijn Datum en uur vergadering: 19 april 2016 Plaats vergadering: Districtshuis Deurne Panel: Ludo Van Campenhout (schepen voor publiek domein en

Nadere informatie

Persconferentie criminaliteitscijfers

Persconferentie criminaliteitscijfers Persconferentie criminaliteitscijfers Vlaams Belang Antwerpen 4 februari 2014 1 Tweemaandelijks rapport: enkel korpsprioriteiten Op tweemaandelijkse basis worden aan de gemeenteraad criminaliteitscijfers

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk 5/05/2015 Profiel Sint-Niklaas 1 van de 13 Vlaamse centrumsteden Kernstad en 3 deelgemeenten 74.000 inwoners

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD lokale politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Leidraad inrichting veilige schoolomgeving

Leidraad inrichting veilige schoolomgeving Leidraad veilige schoolomgeving Jan Vissers Royal Haskoning DHV Geertje Hegeman Royal Haskoning DHV Maarten Bakker Stadsregio Amsterdam Samenvatting De leidraad veilige schoolomgeving beschrijft aan de

Nadere informatie

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport.

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl Betreft

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12949 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

VOORLOPIGE NOTA: CIRCULATIE KEIZERSTRAAT EN LEGASTRAAT

VOORLOPIGE NOTA: CIRCULATIE KEIZERSTRAAT EN LEGASTRAAT VOORLOPIGE NOTA: CIRCULATIE KEIZERSTRAAT EN LEGASTRAAT Project/onderwerp 228014 Keizerstraat en Legastraat Ons kenmerk 2280143002/fy Datum 4 april 2016 1 Inleiding In kader van de infrastructurele herinrichting

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN.

BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN. Blankenberge, 1 maart 2014 BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN. Op 17 december 2013 nam de gemeenteraad kennis van het Strategisch Commercieel plan voor de binnenstad.

Nadere informatie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Mijnheer de burgemeester, Collega s, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken.

Nadere informatie

Bundel van de Vragenuur van 22 december 2016

Bundel van de Vragenuur van 22 december 2016 Bundel van de Vragenuur van 22 december 2016 1 Opening 2 Mondelinge vragen nr. 1 van de heer van der Zweth (PvdA) inzake een Toegankelijk Utrecht CS mv 1 Een toegankelijk Utrecht CS 3 Mondelinge vragen

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLOMGEVING VBS DE WAAIER BERTEM WERKGROEP VERKEER DE WAAIER

VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLOMGEVING VBS DE WAAIER BERTEM WERKGROEP VERKEER DE WAAIER 1 VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLOMGEVING VBS DE WAAIER BERTEM WERKGROEP VERKEER DE WAAIER 12.01.2015 2 BESTAANDE SITUATIE Doorgaand verkeer Lokaal verkeer Private weg 3 BESTAANDE SITUATIE EGENHOVENSTRAAT (KAPELLETJE

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 februari 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_01792 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen die de Swollwacht-fractie heeft gesteld over verkeersveiligheid.

kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen die de Swollwacht-fractie heeft gesteld over verkeersveiligheid. Overdracht College-Raad Datum 14 april 2016 onderwerp Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht- Verkeersveiligheid portefeuillehouder Filip van As informant Bloemhof, I (Ilse) 2028 eenheid/afdeling Expertisecentrum

Nadere informatie

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede De jaarlijkse poll Wie is aan de slag in een huis van het kind? Wie is nu al actief betrokken bij een huis van het kind of werkt samen met een huis van het kind? (niet

Nadere informatie