Persbriefing. College van 3 juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persbriefing. College van 3 juli 2015"

Transcriptie

1 Persbriefing College van 3 juli 2015 Stad Antwerpen creëert ruimte voor industrie en logistiek en pakt kantoorleegstand aan... 2 Antwerpen brengt stille stukjes stad onder de aandacht... 5 Persbriefing college 3 juli / 7

2 Stad Antwerpen creëert ruimte voor industrie en logistiek en pakt kantoorleegstand aan De stad Antwerpen stelde twee beleidsnota s op die als doel hebben om meer ruimte te creëren voor industrie en logistiek en de aantrekkelijkheid voor kantoren te verhogen. Deze nota s vormen, samen met de vorig jaar gepubliceerde beleidsnota detailhandel, de economische basis voor de huidige herziening van het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (RUP). Beleidsnota industrie/logistiek Uit de beleidsnota industrie/logistiek blijkt dat er op het grondgebied van de stad Antwerpen (het havengebied niet meegerekend) een groot tekort is aan ontwikkelbare percelen voor industrie en logistiek. Op een totaal van 752,22 hectare industriegebied is nog slechts 56,80 hectare vrij en onbenut. Een groot deel daarvan behoort tot Blue Gate Antwerp, waar niet alle bedrijven zich mogen vestigen. Zonder Blue Gate Antwerp en rekening houdend met alle beperkende randvoorwaarden bedraagt de beschikbare vrije oppervlakte voor industrie en logistiek 8,12 hectare. Anderzijds blijkt uit de beleidsnota dat tegen 2020 de verwachte vraag naar industriële en logistieke ruimte in de stad 22 à 26 hectare oppervlakte zal bedragen. Uit een vergelijking tussen vraag en aanbod blijkt er dus in de toekomst een tekort te zijn aan extra ruimte voor industriële of logistieke activiteiten. De beleidsnota industrie/logistiek focust dan ook in de eerste plaats op het creëren van ruimte om te ondernemen. Zuinig ruimtegebruik op bestaande percelen is daarbij het uitgangsprincipe. Het samenbrengen van bedrijvigheid en bijvoorbeeld wonen (verweving) wordt gestimuleerd. Verweving is echter niet altijd mogelijk. Daarom moet er voldoende ruimte op bedrijventerreinen voorzien worden. Dat gebeurt in de eerste plaats door de ruimte op de bestaande bedrijventerreinen te vrijwaren door: bestemmingswijzigingen en zonevreemdheid te vermijden; Persbriefing college 3 juli / 7

3 leegstaande kantoren op zones voor industrie en logistiek om te vormen tot industriële of logistieke ruimte; industriële/logistieke leegstand aan te pakken; bestaande sites te vernieuwen en beter in te richten. Verder wordt onderzocht of er bijkomende locaties voor industrie en logistiek binnen de stad mogelijk zijn, maar de opties zijn zeer beperkt. Tot slot wordt bekeken hoe er kan worden samengewerkt met de haven en de buurgemeenten om nieuwe industriële of logistieke bedrijven te kunnen vestigen. Beleidsnota kantoren Uit de beleidsnota kantoren blijkt dat de stad Antwerpen een totale kantooroppervlakte van vierkante meter heeft. 12,05 procent daarvan staat leeg, beduidend meer dan de gemiddelde leegstand voor een gezonde markt (ongeveer 5 procent). De leegstand komt zowel in oude als in nieuwe gebouwen voor. Voor de nabije toekomst wordt er niet meteen een verbetering van dit cijfer verwacht. De nieuwe kantoortrends resulteren immers in kleinere oppervlakten en de economische groeivooruitzichten zijn beperkt. De stad Antwerpen neemt daarom een reeks maatregelen om de aantrekkelijkheid van Antwerpen als kantoorlocatie te verhogen. In het strategisch RUP stonden er oorspronkelijk zeven locaties als strategisch aangeduid. In de beleidsnota wordt prioritair ingezet op vier daarvan: Eilandje Noord, Antwerpen Centraal, Nieuw Zuid en Berchem. Voor alle vier worden maatregelen genomen om de aantrekkelijkheid van de locatie voor bestaande kantoren en voor nieuwe (grootschalige) ontwikkelingen te verhogen. Deze vier strategische kantoorlocaties zullen bovendien extra aandacht krijgen in de (inter)nationale investeringspromotie van de stad Antwerpen. Voor de niet weerhouden strategische kantoorlocaties uit het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (namelijk Linkeroever, Zuidstation en Luchtbal) beoordeelt stad Antwerpen bij elke Persbriefing college 3 juli / 7

4 (her)ontwikkeling de minimale en maximale grootteordes kantooroppervlakte per perceel in functie van de economische situatie. Voor de overige locaties (de Leien, Eilandje Zuid, Haven, Wilrijk, Borgerhout en Merksem) blijven de huidige regels van kracht (maximum 1500 vierkante meter bruto vloeroppervlakte per perceel, tenzij RUP s of BPA s anders bepalen). Verder worden maatregelen genomen ter bestrijding van leegstand in functie van het groeipotentieel van de locatie. Op locaties met een hoog of middelmatig groeipotentieel voor kantoren worden eigenaars gestimuleerd om te renoveren en wordt ingezet op een betere bereikbaarheid. Voor locaties zonder groeipotentieel voor kantoren worden transformaties naar andere functies wonen of industrie en logistiek onderzocht. Tot slot worden bij nieuwe projecten hoge eisen gesteld wat betreft duurzaamheid en architecturale kwaliteit en dienen zij verweving te faciliteren. Persbriefing college 3 juli / 7

5 Antwerpen brengt stille stukjes stad onder de aandacht Antwerpen leeft. De stad gonst dan ook van de bedrijvigheid. Maar in de stad zijn er ook talrijke plekken te vinden waar mensen tot rust kunnen komen. Antwerpen presenteert deze, soms verborgen, pareltjes op een stadsplan en nodigt de Antwerpenaars uit om zelf gekende stille stukjes te delen met de stadsgemeenschap. Stilte en rustige plekken hebben een gunstig effect op de leefbaarheid van de stad en het welzijn van haar inwoners. In het Antwerps geluidsactieplan wordt dan ook aandacht besteed aan die locaties met een aangenaam geluidsklimaat: de stille stukjes stad. Antwerpen is een bruisende stad waar druk gewerkt en gewinkeld wordt en er valt altijd wel iets te beleven. In een stad als Antwerpen is het dus zelden helemáál stil, zegt schepen voor leefmilieu Nabilla Ait Daoud, Toch vind je er ook stille hoekjes, mooie binnengebieden en prachtige parken waar je tot rust kunt komen. Wie wil genieten van de zon met een boek of zalig in het groen wil studeren kan genieten van de stille stukjes stad die Antwerpen rijk is. Om deze in beeld te brengen bestaan er, in tegenstelling tot de landelijke stiltegebieden die door de Vlaamse overheid gedefinieerd zijn, geen criteria. Daarom startte de stad in de zomer van 2013 een project met de Universiteit Gent om geschikte criteria voor de keuze van plaatsen met een aangenaam geluidsklimaat te ontwikkelen. Uit dit onderzoek blijkt dat naast het objectieve geluidsniveau (de decibels), ook het soort geluid en de omgeving een rol spelen bij de beoordeling van een plek. Op basis van dit onderzoek, de Antwerpse geluidsbelastingskaarten en de informatie over de open ruimtes in de stad, werden de stillere locaties in beeld gebracht. Elke plek werd daarnaast ook nog onderzocht op landschappelijke waarde, historisch karakter en toegankelijkheid. Uiteindelijk werden 34 stille stukjes stad geselecteerd. Persbriefing college 3 juli / 7

6 Stadspark - Antwerpen (centrale gedeelte) Lozanapark/Vinkenhof - Antwerpen Plantentuin - Antwerpen Hof van Leysen - Antwerpen Achterkant Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen Prekersparkje - Antwerpen Munthof - Antwerpen Ruckersplaats - Antwerpen Bullinckplein - Antwerpen Hof van Liere - Antwerpen Begijnhof - Antwerpen Willy Vandersteenplein - Antwerpen Park Gaston Burssenslaan - Antwerpen Linkerscheldeoever - Antwerpen Esmoreitpark - Antwerpen Multatuliplein - Antwerpen MacLeodplein - Antwerpen Sint-Annastrand - Antwerpen Ruige Heide - Berendrecht-Zandvliet-Lillo (gedeelte) Sint-Rochus - Deurne Boekenbergpark - Deurne Rivierenhof - Deurne (centrale gedeelte) Schoonselhof - Hoboken (gedeelte) Park Sorghvliedt - Hoboken (gedeelte) Meerlenhofpark - Hoboken Gravenhof - Hoboken Hollebeekvallei - Hoboken (gedeelte) Hobokense polder - Hoboken (gedeelte) Hof ter Heyde - Merksem Runcvoortpark - Merksem (gedeelte) Bouckenborghpark - Merksem (gedeelte) Neerlandpark - Wilrijk Steytelinckpark - Wilrijk Den Brandt - Wilrijk Uiteraard wordt heel wat geluidshinder ook aangepakt met geluidsverminderende maatregelen. De stad zet in op stille wegdekken, doordachte straatontwerpen om verkeerslawaai te beperken, geluidsafscherming langs bestaande woongebieden naast grote verkeersinfrastructuren en dergelijke. Toch heeft iedereen af en toe nood aan stilte en rust: aan een stille plek waar het aangenaam vertoeven is, stelt schepen Ait Daoud. Om de bewoners kennis te laten maken met de stille plekjes, lanceert de stad een digitaal plan waarop deze locaties zijn aangeduid. Online krijgen bezoekers meer informatie over de plekken en kunnen ze genieten van het geluid van de stille stukjes Antwerpen. Persbriefing college 3 juli / 7

7 Antwerpen heeft nu een eerste selectie gemaakt maar bewoners kunnen ook zelf hun favoriete rustpunten in de stad suggereren en zo een bijdrage leveren aan het stadsplan van de stille stukjes stad. Het plan is te vinden op Persbriefing college 3 juli / 7

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied inhoud INLEIDING 5 1 Waarom zorg

Nadere informatie

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen leegstand OP Nederlandse bedrijventerreinen Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen Structurele leegstand op Nederlandse bedrijventerreinen, het is een snel groeiend probleem. Om dat probleem

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen!

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! De samenleving stelt steeds hogere eisen aan de productie van vlees. Smaak en prijs zijn niet meer maatgevend.

Nadere informatie

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten?

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Colofon Titel Winkelleegstand vraagt om regie Ondertitel Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Bureau KuiperCompagnons (Rotterdam)

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Prachtig Compact NL. Deel 1: visie

Prachtig Compact NL. Deel 1: visie Prachtig Compact NL Deel 1: visie Prachtig Compact NL Deel 1: visie PRACHTIG COMPACT NL Een studie van de werkgroep Binnenstedelijk bouwen in opdracht van het College van Rijksadviseurs (CRA), Ministerie

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

R A N D S TA D U R G E N T

R A N D S TA D U R G E N T R A N D S TA D U R G E N T Hoe versterken we de internationale concurrentiepositie en verbeteren we de bereikbaarheid? urgentieprogramma randstad urgentieprogramma randstad Mensen willen prettig wonen

Nadere informatie

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0 De laatste jaren is een zeer duidelijke verandering in de markt te zien, veroorzaakt door de crisis én krimp en vergrijzing in Nederland. Dat hoeft volgens ons niet tot doemdenken te leiden, integendeel.

Nadere informatie

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Amsterdam maakt mogelijk Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Strategisch plan fase 3 December 2013 Colofon Aan deze publicatie werkten mee: Christel Baeten (DWZS), Michiel Bassant (DIVV), Gozewijn Bergenhenegouwen

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Natuurbescherming in Nederland

Natuurbescherming in Nederland Natuurbescherming in Nederland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Natura 2000 4 2. Ecologische Hoofdstructuur 6 3. Nationale Parken 8 4. Nationale Landschappen 10 5. Soortenbescherming 12 6. Natuurwetgeving

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Aanbevelingen voor een goed actieplan

Aanbevelingen voor een goed actieplan Aanbevelingen voor een goed actieplan Vind je dat in jouw woonomgeving iets aan de geluidsoverlast moet gebeuren? Heb je last van geluid van een weg, spoorweg of Schiphol? Wil je een natuurgebied beschermen

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie