Klanttevredenheidsonderzoek schoolsport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek schoolsport 2009"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek schoolsport 2009 Speciale Taken en Projecten/ Team Onderzoek, maart 2009 Claudia de Graauw (projectleider) Michiel van Loo Marco Roobol Copyright 2009 Onderzoek Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Team Onderzoek van Sport en Recreatie gemeente Rotterdam.

2

3 Samenvatting Om de klanttevredenheid van schoolsport te meten zijn met directeuren, vakleerkrachten en bredeschoolmedewerkers van 154 scholen gesprekken gevoerd over schoolsport. Hierin konden zij rapportcijfers geven voor allerlei aspecten van schoolsport en een totaalscore voor schoolsport. Daarnaast is veel informatie gekomen uit verhalen, opmerkingen, kritiek van deze mensen. Gemiddeld wordt schoolsport beoordeeld met een 7,4. Dit cijfer verschilt sterk per deelgemeente, waarbij Overschie het beste scoort met een 8,0 en het Centrum het slechtst met een 6,3. Het belangrijkst aspect hierbij is de informatievoorziening. Deze wordt beoordeeld met een 7,4. De informatie die de scholen krijgen is vaak nauwkeurig, maar te laat. De scholen hebben tijd nodig om de informatie binnen de school en naar ouders te communiceren. Vooral voor toernooien is het belangrijk dat de scholen de informatie tijdig hebben, omdat zij begeleiding moeten organiseren. Er zijn veel verschillen tussen de deelgemeente. In Feijenoord wordt voor aanvang van het schooljaar een jaarplan met de toernooien en clinics rondgestuurd. In andere deelgemeenten is dit ook wenselijk. Ook na de toernooien is informatie welkom bij de scholen. Zo ontvangen ze graag de uitslagen. Wedstrijdverslagen en foto s zouden op een website geplaatst kunnen worden. De clinics tijdens en na schooltijd zijn belangrijk voor het eindoordeel van de scholen. De scholen oordelen positief over de clinics als de kinderen het leuk vinden. De kinderen vinden het voornamelijk leuk als een enthousiast persoon voor de klas staat, die ze voldoende laat bewegen. Kinderen hebben moeite met stil staan en wachten. Schoolsport wordt gemiddeld met een 7,4 beoordeeld. De kritiek gaat voornamelijk over de gastdocenten, die niet voldoende didactische vaardigheden hebben en/of te laat komen. Vanuit Sport en Recreatie moet controle plaats vinden op de kwaliteit van de gastdocenten. Een ander punt dat naar boven komt bij de gesprekken met de scholen is het KVD-model. Vaak gaan de verdiepingslessen niet door, omdat er geen docent is. De scholen vinden dat de periode waarin een bepaalde sport wordt gegeven langer mag duren. Daarnaast is het wenselijk dat deze periode aansluit op een toernooi van de betreffende sport, waar de kinderen het geoefende in de praktijk kunnen brengen. Belangrijk bij de toernooien is het dat dezelfde spelregels gehanteerd worden en fairplay gepromoot wordt. Een probleem bij de toernooien is de aanwezigheid van voldoende scheidsrechters en begeleiding. Scholen hebben moeite om voldoende begeleiding van leraren en ouders te organiseren naar de toernooien. Als dan gevraagd wordt of deze begeleiding kan helpen met fluiten, is dit een probleem voor de scholen. De communicatie met de scholen is goed. Vanuit de scholen bestaat een sterke vraag om persoonlijk contact. Zeker door veel wisselingen bij Sport en Recreatie. Scholen zeggen ook niet bekend te zijn met het aanbod van Sport en Recreatie en dat zij zelf veel initiatief moeten nemen in de communicatie met Sport en Recreatie. Er moet een informatiepakket komen voor nieuwe schoolsportconsulenten bij de scholen, zodat ze weten wat het aanbod is. Daarnaast moet het bezoeken van de scholen en kennismaken met de contactpersoon van de school onderdeel uitmaken van de inwerkprocedure van nieuwe schoolsportconsulenten. Daarnaast moet minimaal jaarlijks een bezoek worden gebracht aan de scholen, waar het afgelopen jaar wordt geëvalueerd en geluisterd naar de wensen van de scholen. 3

4

5 Inhoudsopgave SAMENVATTING KLANTTEVREDENHEID GEMEENTEBREED Onderzoeksvraag Prioriteitenmatrix (oordeel klanten ten opzichte van belang) Informatievoorziening Schoolsport tijdens school Communicatie Toernooien Samenwerking Schoolsport na school HILLEGERSBERG-SCHIEBROEK Prioriteitenmatrix Samenwerking Informatievoorziening Schoolsport tijdens en na schooltijd Communicatie Toernooien PRINS ALEXANDER Prioriteitenmatrix Informatievoorziening Communicatie Schoolsport tijdens school Samenwerking Toernooien DELFSHAVEN Prioriteitenmatrix Toernooien Informatievoorziening Communicatie Schoolsport tijdens en na school Samenwerking KRALINGEN-CROOSWIJK Prioriteitenmatrix Schoolsport tijdens en na schooltijd Communicatie Informatievoorziening Toernooien Samenwerking NOORD Prioriteitenmatrix Toernooien Schoolsport tijdens en na school Samenwerking Communicatie Informatievoorziening CHARLOIS Prioriteitenmatrix Toernooien Schoolsport tijdens en na schooltijd Samenwerking

6 7.5 Informatieverstrekking Communicatie FEIJENOORD Prioriteitenmatrix Schoolsport tijdens en na schooltijd Informatievoorziening Toernooien Samenwerking Communicatie HOOGVLIET Prioriteitenmatrix Informatievoorziening Schoolsport tijdens en na schooltijd Samenwerking Communicatie Toernooien IJSSELMONDE Prioriteitenmatrix Schoolsport tijdens en na schooltijd Informatievoorziening Samenwerking Toernooien Communicatie CENTRUM, HOEK VAN HOLLAND, OVERSCHIE, PERNIS Schoolsport tijdens en na schooltijd Toernooien Communicatie Samenwerking Informatievoorziening CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Algemene tevredenheid Informatievoorziening Schoolsport tijdens en na schooltijd Communicatie Toernooien Samenwerking BIJLAGEN Doelgroep Methode van onderzoek en vragenlijst Veldwerk en respons

7 1 Klanttevredenheid gemeentebreed Verschillende overheidsinstanties zijn meer en meer bezig met het meten van de verwachtingen van interne en externe belangengroepen en de prestaties van producten en diensten. Hoe tevreden zijn de gebruikers en waar is verbetering mogelijk? Ook binnen Sport en Recreatie bestaat behoefte aan inzicht in de tevredenheid van de gebruikers (en niet-gebruikers) van de aangeboden producten. Tevredenheidscores verkregen uit klanttevredenheidsonderzoek kunnen Sport en Recreatie inzicht geven in de kwaliteit van de dienstverlening en aanknopingspunten bieden om de service aan burgers verder te optimaliseren. In het eerste hoofdstuk staat kort uitgelegd wat de onderzoeksvraag is. De rest van dit hoofdstuk is gewijd aan de algemene conclusies over alle scholen. In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de resultaten per deelgemeente. Per deelgemeente is een prioriteitenmatrix opgesteld, waarmee duidelijk wordt gemaakt welke aspecten belangrijk zijn, hoe de kwaliteit behouden dan wel verbeterd kan worden per aspect. Enkele deelgemeente, Centrum (7), Overschie (4), Hoek van Holland (3) en Pernis (2), hebben te weinig scholen om een specifiek hoofdstuk aan te wijden. Deze deelgemeenten worden gezamenlijk in het op één na laatste hoofdstuk besproken. De overige deelgemeenten zijn gerangschikt naar rayon, waarbij eerst rayon Noord, vervolgens rayon Centrum en als laatste rayon Zuid wordt besproken. In het laatste hoofdstuk worden de conclusies besproken en aanbevelingen gegeven, zowel gemeentebreed als voor deelgemeenten. 1.1 Onderzoeksvraag Dit klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de voormalige afdeling 1 Sportstimulering. Bij aanvang van het onderzoek is in samenspraak met het afdelingshoofd en de coördinatoren gekozen om het onderzoek te concentreren op schoolsport, de communicatie en informatievoorziening over schoolsport en de toernooien. De doelgroep waarnaar wordt gekeken zijn de basisscholen. Op het gebied van schoolsport wordt weinig georganiseerd voor het voortgezet onderwijs. Gekozen is om de afnemers (de scholen) van het product te bevragen en niet de eindgebruikers (de kinderen). Aan de hand van deze speerpunten is een interviewprotocol opgesteld. Op 150 scholen zijn directeuren, vakleerkrachten en brede schoolmedewerkers geïnterviewd tussen oktober 2008 en januari Vier van deze respondenten spraken voor twee locaties. Deze 154 scholen zijn representatief voor alle basisscholen (194) in Rotterdam 2. Naar aanleiding van de uitkomsten is per deelgemeente vastgesteld wat sterke en zwakke punten zijn en wat de prioriteiten van de hiervoor genoemde speerpunten zijn. Aan de scholen is gevraagd rapportcijfers te geven aan verschillende aspecten, maar ook aan het totaal. Naast deze rapportcijfers zijn er veel opmerkingen gemaakt. De rapportcijfers die gegeven zijn, zijn dus niet alleszeggend. De uitleg bij de rapportcijfers is evenzo belangrijk. De opmerkingen zijn in de deelgemeentelijke hoofdstukken verwerkt. Schoolsport wordt deels op deelgemeentelijk niveau georganiseerd en deels op stedelijk niveau georganiseerd. De communicatie met de scholen verloopt meestal via de schoolsportconsulenten, die deelgemeentelijk werken. Voor de scholen is het onderscheid tussen deelgemeentelijk en stedelijk moeilijk tot niet te maken. Daarom is in dit rapport geen onderscheid gemaakt tussen deelgemeentelijk en stedelijk. Het onderzoek is gericht op de klant en de klant maakt geen onderscheid. 1.2 Oordeel schoolsport De scholen zijn gevraagd een rapportcijfer te geven over alle aspecten van schoolsport. Gemiddeld geven de scholen een 7,4 voor schoolsport. Het hoogste cijfer dat gegeven is, is een negen. Deze 1 Na aanvang van het onderzoek is de dienst gereorganiseerd, waardoor de productafdelingen zijn opgeheven. 2 In bijlage I staat de methode van onderzoek en de respons uitgelegd. 7

8 wordt in Delfshaven, Noord en Prins Alexander gegeven. Het laagste cijfer dat gegeven is, is een 4 (tevens de enige onvoldoende) en wordt gegeven in Delfshaven. In de volgende grafiek zijn de resultaten per deelgemeente te zien. De resultaten zijn geordend van hoge naar lage beoordeling. Grafiek 1.1 8,0 7,7 7,7 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,3 7,3 7,0 6,8 7,4 Rapportcijfer (schaal 1 t/m 10) 6,3 Overschie Noord Hoogvliet Delfshaven Charlois Hoek van Holland Ijsselmonde Feijenoord Prins Alexander Pernis Kralingen-Crooswijk Hillegersberg-Schiebroek Centrum Rotterdam In de grafiek is te zien dat de deelgemeente sterk van elkaar verschillen. Schoolsport in haar geheel wordt het beste beoordeeld in Overschie. In het centrum wordt Schoolsport het slechtst beoordeeld. 1.3 Prioriteitenmatrix (oordeel klanten ten opzichte van belang) De gebruikers (de contactpersonen op de scholen) is gevraagd rapportcijfers te geven aan de verschillende aspecten van schoolsport en een totaaloordeel. Aan de hand van deze rapportcijfers is een prioriteitenmatrix opgesteld. Een aspect dat slecht scoort hoeft niet direct prioriteit voor verbetering te krijgen. Het kan immers zijn dat klanten dit aspect niet van belang achten voor hun totale tevredenheid over het product. Het oordeel over het aspect heeft in dat geval een beperkte invloed op het totale oordeel. De combinatie van een oordeel (tevredenheidscore) en een belangscore (mate van invloed op het totaaloordeel) bepaalt of een aspect prioriteit voor verbetering moet krijgen, dat het serviceniveau dient te worden gehandhaafd of misschien zelfs wel herzien moet worden. Zo zal een aspect met een laag oordeel en een hoog belang prioriteit voor verbetering krijgen, maar een aspect met een laag oordeel en een laag belang niet. Het belang wordt bepaald door het verband tussen het totaaloordeel en het oordeel van het betreffende deelaspect. In de prioriteitenmatrix is het belang gepositioneerd op de x-as en het rapportcijfer op de y-as. Op basis van de gemiddelde resultaten worden de vakken met de aspecten hoge prioriteit, handhaven, herzien en lage prioriteit bepaald. Hoge prioriteit (rechtsonder) Aspecten die in dit kwadrant vallen hebben relatief veel invloed op het totaaloordeel van het product, maar hierop scoort Sport en Recreatie minder goed. Deze aspecten hebben een hoge prioriteit voor verbetering. Handhaven (rechtsboven) 8

9 Het gedeelte rechtsboven is het kwadrant waar aspecten staan die relatief veel invloed hebben op het totaaloordeel en waarop Sport en Recreatie goed scoort. Indien aspecten in dit kwadrant vallen, dan betekent dit dat Sport en Recreatie goed scoort op belangrijke onderwerpen en daarom moet proberen om de prestatie op deze aspecten te handhaven. Herzien (linksboven) Dit kwadrant toont de aspecten waarop Sport en Recreatie goed presteert, terwijl deze aspecten over het algemeen minder van invloed zijn op het totaaloordeel van het product. Aan deze aspecten kan minder aandacht besteedt worden. Lage prioriteit (linksonder) Dit kwadrant bevat de aspecten waarop Sport en Recreatie niet bijzonder goed presteert, maar deze onderwerpen zijn dan ook minder van invloed op het totaaloordeel van het product. Aan de aspecten die in dit gebied vallen kan overwegend lage prioriteit worden toegekend. Grafiek 1.2 Prioriteitenmatrix schoolsport in Rotterdam 7,6 HERZIEN Communicatie HANDHAVEN 7,5 Schoolsport tijdens school Informatievoorziening 7,4 Rapportcijfer (Schaal 1 t/m 10) 7,3 7,2 7,1 Schoolsport na school Toernooien 7,0 Samenwerking LAGE PRIORITEIT HOGE PRIORITEIT 6,9 Belang 1.4 Informatievoorziening De informatievoorziening wordt goed beoordeeld, 7,4. Doordat het een grote relatie met het eindoordeel heeft, is het belangrijk voor de scholen. De kwaliteit moet gehandhaafd worden De meerderheid van de scholen geeft aan dat de informatie altijd volledig is. Iets meer dan de helft van de scholen vindt de informatie over Schoolsport altijd juist (zonder fouten) en 53% geeft aan dat de informatie altijd op tijd is. Tussen de deelgemeenten onderling zijn diverse verschillen met betrekking tot de informatievoorziening. Zo scoren Delfshaven en Overschie met een 8,0 erg goed wat betreft de informatievoorziening. Echter is de informatievoorziening in Hillegersberg-Schiebroek (6,3) en Centrum (6,6) zeker nog voor verbetering vatbaar. In Hillegersberg-Schiebroek geven zeven van de negen respondenten aan dat de informatie meestal niet op tijd is. In Centrum geven, ondanks het lage cijfer, drie scholen van de vier scholen aan dat de informatie meestal op tijd is en één school geeft aan dat de informatie altijd op tijd is. 9

10 Grafiek 1.3 Beoordeling informatievoorziening per deelgemeente 8,0 8,0 Rapportcijfer (Schaal 1 t/m 10) 7,7 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,3 7,0 7,0 6,6 6,3 7,4 Delfshaven Overschie Hoogvliet Ijsselmonde Charlois Feijenoord Hoek van Holland Noord Pernis Prins Alexander Kralingen-Crooswijk Centrum Hillegersberg-Schiebroek Rotterdam 1.5 Schoolsport tijdens school De schoolsport tijdens school krijgt een gemiddelde beoordeling van een 7,5. De activiteiten tijdens schooltijd worden ook belangrijk gevonden. Daarmee valt de schoolsport tijdens school in het kwadrant handhaven. Meer dan 80% van de respondenten geeft aan dat zij de organisatie rondom de lessen goed of zelfs heel goed vinden. De manier van lesgeven wordt door bijna 60% van de respondenten als goed beoordeeld. Ondanks dat meer dan 80% van de scholen aangeeft dat de organisatie rondom de lessen goed of zelfs heel goed is, wordt wel veel kritiek geuit op het te laat komen van de gastdocenten. Zo komen de gastdocenten vaak exact op het tijdstip aan dat de les start of zelfs nog later. De scholen vinden het prettig als de gastdocenten minimaal een kwartier voor tijd aanwezig zijn, zodat zij de les kunnen voorbereiden en op tijd kunnen beginnen. De scholen in Hillegersberg-Schiebroek zijn het meest enthousiast over de schoolsport(clinics) die tijdens school wordt aangeboden. In Centrum en Kralingen-Crooswijk wordt de schoolsport relatief laag beoordeeld met een 6,7. In Kralingen-Crooswijk komt dit zowel door de organisatie rondom de lessen als door de manier van lesgeven. Over het algemeen worden de clinics erg goed beoordeeld. De scholen geven aan dat zij tevreden zijn over de clinics wanneer de kinderen het leuk vinden. Een paar uitschieters naar beneden zijn breakdance/streetdance in Feijenoord en dammen en honkbal in Delfshaven. 10

11 Grafiek 1.4 Beoordeling schoolsport tijdens schooltijd per deelgemeente 8,3 8,0 7,9 7,8 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,3 7,5 6,7 6,7 Rapportcijfer (Schaal 1 t/m 10) Hillegersberg-Schiebroek Overschie Noord Pernis Charlois Hoek van Holland Hoogvliet Prins Alexander Feijenoord Delfshaven Ijsselmonde Kralingen-Crooswijk Centrum Rotterdam 1.6 Communicatie Met een rapportcijfer van een 7,6 en een iets lager dan gemiddeld belang valt het aspect communicatie in het kwadrant herzien. Het meeste contact tussen de scholen en Sport en Recreatie verloopt via de telefoon en . Bijna 70% van de scholen geeft aan dat zij één contactpersoon hebben. De overige 30% geeft aan meer dan één contactpersoon te hebben. De scholen in Rotterdam geven aan dat Sport en Recreatie pro-actiever moet zijn. Zo is het bij de clinics vaak tot het laatste moment onduidelijk of het doorgaat. De scholen moeten vaak zelf nabellen om te horen of een clinic doorgaat of niet. Ook geven de scholen aan dat er veel personeelswisselingen bij Sport en Recreatie plaatsvinden. Dit heeft tot gevolg dat niet altijd duidelijk is bij wie de scholen moeten zijn. De cijfers tussen de deelgemeenten onderling lopen uiteen. Zo scoren Overschie en Delfshaven respectievelijk een 8,3 en een 8,2 op communicatie. Centrum en Hillegersberg-Schiebroek scoren respectievelijk een 6,4 en een 6,5. De verschillen in cijfers hebben vooral te maken met de verschillende schoolsportconsulenten. Iedere deelgemeente heeft haar eigen schoolsportconsulent en deze heeft zijn/haar eigen manier van scholen benaderen. Wel is gebleken dat de schoolsportconsulent een erg belangrijke rol vervuld in de communicatie naar de scholen. 11

12 Grafiek 1.5 Beoordeling communicatie per deelgemeente 8,3 8,2 Rapportcijfer (Schaal 1 t/m 10) 7,9 7,8 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,0 6,8 6,5 6,4 7,5 Overschie Delfshaven Hoogvliet Ijsselmonde Charlois Feijenoord Noord Pernis Kralingen-Crooswijk Hoek van Holland Prins Alexander Hillegersberg-Schiebroek Centrum Rotterdam 1.7 Toernooien De schoolsporttoernooien vallen met een rapportcijfer van 7,1 in combinatie met een lager dan gemiddeld belang in het kwadrant lage prioriteit. Ondanks de beoordeling van een 7,1 voor de schoolsporttoernooien zijn veel opmerkingen gemaakt over het naleven van de spelregels op toernooien en dan in het bijzonder de rol van de scheidsrechters. De scheidsrechters zouden vaak erg jong zijn, niet consequent zijn en niet volgends de regels fluiten. Het uiteindelijke cijfer van 7,1 lijkt dus redelijk haaks te staan op de gegeven opmerkingen. De scholen uit Noord beoordelen de toernooien het hoogst, namelijk met een 7,8. Voor de scholen in Hillegersberg-Schiebroek zijn de toernooien echter niet goed verlopen. Zij beoordelen de toernooien met een gemiddeld cijfer van een 5,8. Ook de scholen in IJsselmonde en Kralingen-Crooswijk geven met respectievelijk een 6,5 en een 6,3 aan dat zij niet heel erg enthousiast zijn. Verschillen tussen de deelgemeenten in de beoordelingen van de toernooien zitten vaak in de organisatie van de betreffende toernooien en de communicatie in aanloop naar de toernooien (inschrijving, wedstrijdschema s, locatie, etc.). 12

13 Grafiek 1.6 Beoordeling toernooien per deelgemeente 7,8 7,7 7,7 7,5 7,3 7,2 7,2 7,1 7,0 7,1 Rapportcijfer (Schaal 1 t/m 10) 6,5 6,3 5,8 Noord Delfshaven Centrum Hoek van Holland Overschie Prins Alexander Charlois Hoogvliet Feijenoord Ijsselmonde Kralingen-Crooswijk Hillegersberg-Schiebroek Pernis Rotterdam De scholen is ook gevraagd aan welke toernooien zij mee hebben gedaan en van plan zijn aan mee te gaan doen. Sommige scholen hebben de sporten genoemd waaraan zij vorig jaar hebben deelgenomen ( ), omdat zij op het moment van het interview nog niet aan toernooien hadden deelgenomen in het huidige schooljaar. Onderstaande tabel geeft daarom een indicatie van de deelname aan toernooien in de deelgemeenten. Grafiek 1.7 Deelname aan toernooien per deelgemeente Deelname Geen deelname Pernis Overschie 100% 100% Hoek van Holland IJsselmonde Hoogvliet 92% 92% 100% 8% 8% Feijenoord Delfshaven 89% 86% 11% 14% Kralingen-Crooswijk Hillergersberg-Schiebroek Charlois Noord Prins Alexander Centrum 79% 73% 71% 64% 63% 60% 21% 27% 29% 36% 38% 40% In de tabel is te zien dat in alle deelgemeenten minimaal 60% van de scholen meedoen aan de schoolsporttoernooien. In Centrum, Prins Alexander en Noord doen relatief gezien de minste scholen mee. In Noord en Prins Alexander wordt dit vooral geweten aan de inzetbaarheid van leerkrachten als begeleiding. In Centrum zijn de redenen zeer divers. 13

14 1.8 Samenwerking Een aantal scholen zegt dat er helemaal geen sprake is van een samenwerking. Zij hebben dit aspect dan ook niet beoordeeld. Om deze onvrede te laten zien in de rapportcijfers, is besloten om voor deze scholen een onvoldoende in te voeren. Hieruit komt een gemiddeld cijfer van een 7,0 3 voor de samenwerking. Deze methode voor dit aspect is ook in de rest van het rapport gebruikt. In Overschie zijn de scholen het meest tevreden over de samenwerking. In Centrum, Prins Alexander en Hoek van Holland zijn de scholen relatief het meest ontevreden over de samenwerking. De verschillen tussen de deelgemeenten zit in de meeste gevallen in het gegeven dat een (groot) aantal scholen de samenwerking niet wil/kan beoordelen. In hun beleving is helemaal geen sprake van een samenwerking. In de volgende grafiek zijn de resultaten per deelgemeente te zien. De resultaten zijn geordend van hoge naar lage beoordeling. Grafiek 1.8 Beoordeling samenwerking per deelgemeente 8,3 7,8 7,8 7,8 7,7 Rapportcijfer (Schaal 1 t/m 10) 7,2 7,1 6,8 6,5 6,0 5,8 5,7 5,5 7,0 Overschie Delfshaven Hoogvliet Pernis Charlois Feijenoord Noord Ijsselmonde Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Centrum Prins Alexander Hoek van Holland Rotterdam 1.9 Schoolsport na school De schoolsport die na school wordt aangeboden, scoort met een 7,2 iets lager dan de schoolsport tijdens school (7,5). De schoolsport na school valt in het kwadrant lage prioriteit. Bijna 70% van de respondenten beoordeelt de organisatie rondom de lessen als goed of heel goed. Ook geeft 70% aan dat de manier van lesgeven goed of zelfs heel goed is. Het KVD-model komt echter niet goed uit de verf. Bij de kennismakingslessen gaat het vaak nog goed. Bij de verdiepingslessen blijkt echter dat er een gebrek aan mensen is om al deze lessen te geven en de doorstroomlessen worden bijna helemaal niet gegeven. De naschoolse sportactiviteiten worden door de scholen in Hoek van Holland met een cijfer van 8,0 het hoogst beoordeeld. In Kralingen-Crooswijk zijn de scholen met een 6,1 relatief het minst tevreden. Hierbij moet wel gezegd worden dat het cijfer van Hoek van Holland gebaseerd is op de mening van één school en het cijfer van Kralingen-Crooswijk op vier scholen. 3 Het gemiddelde zonder deze herberekening is 7,8. Dit geeft echter niet de onvrede aan die er is. 14

15 Grafiek 1.9 Beoordeling schoolsport na schooltijd per deelgemeente 8,0 7,7 7,6 7,6 7,5 7,5 7,3 7,0 7,0 6,8 7,2 Rapportcijfer (Schaal 1 t/m 10) 6,1 Hoek van Holland Charlois Feijenoord Noord Hoogvliet Overschie Hillegersberg-Schiebroek Centrum Delfshaven Ijsselmonde Kralingen-Crooswijk Pernis Prins Alexander Rotterdam 15

16

17 2 Hillegersberg-Schiebroek In Hillegersberg-Schiebroek hebben elf scholen meegedaan aan het klanttevredenheidsonderzoek. De scholen uit Hillegersberg-Schiebroek die mee hebben gedaan aan dit onderzoek beoordelen de activiteiten van Sport en Recreatie met een gemiddeld cijfer van 6,8. De aspecten samenwerking en informatievoorziening zijn het belangrijkst voor de scholen, maar scoren lager dan gemiddeld. In dit hoofdstuk zal aan de hand van de aspecten schoolsport (tijdens en na schooltijd), toernooien, communicatie, samenwerking en informatievoorziening een nadere verklaring gegeven worden voor de 6,8 die de scholen in de deelgemeente geven. In de eerste paragraaf staat de prioriteitenmatrix, waarin zichtbaar is welke aspecten belangrijk zijn voor de scholen in deze deelgemeente, en welke aspecten minder belangrijk zijn. 2.1 Prioriteitenmatrix In het kwadrant hoge prioriteit vallen de aspecten samenwerking en informatievoorziening. Dit zijn dus de aspecten waarop zo snel mogelijk verbeteringen getroffen moeten worden in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. De communicatie valt echter in het kwadrant lage prioriteit. Figuur 2.1 Prioriteitenmatrix Hillegersberg-Schiebroek 9,0 HERZIEN HANDHAVEN Schoolsport tijdens school 8,0 Rapportcijfer (Schaal 1 t/m 10) 7,0 6,0 Toernooien Communicatie Samenwerking Informatievoorziening Schoolsport na school 5,0 LAGE PRIORITEIT HOGE PRIORITEIT 4,0 Belang De aspecten uit de prioriteitenmatrix zullen achtereenvolgens van belangrijk naar minst belangrijk besproken worden. De aspecten schoolsport tijdens en na school zijn samengevoegd, omdat een aantal zaken binnen deze aspecten elkaar overlappen. 2.2 Samenwerking De samenwerking met Sport en Recreatie wordt door de scholen beoordeeld met een 6,6. Dit is een cijfer waar Sport en Recreatie zeker nog verbeteringen kan treffen, hoewel de scholen niet echt een onderbouwing konden geven voor dit cijfer. De meeste scholen geven aan dat de samenwerking heel informeel verloopt. Bijna alle scholen geven ook aan dat zij graag informeel contact hebben met Sport en Recreatie. In dit opzicht is Sport en Recreatie op de goede weg. 2.3 Informatievoorziening De informatievoorziening is in Hillegersberg-Schiebroek het aspect welke het laagst (6,3) wordt beoordeeld. De scholen zijn het meest tevreden over de volledigheid van de informatie. Zeven 17

18 scholen in Hillegersberg-Schiebroek constateren dat de informatie meestal of zelfs altijd volledig is. Drie scholen geven aan dat de informatie meestal niet volledig is. Over de juistheid van de informatie zijn de meningen binnen de deelgemeente verdeeld. Vijf scholen geven aan dat de informatie meestal klopt en twee scholen geven aan dat de informatie altijd klopt. Drie scholen vinden dat de informatie meestal niet juist is. Zij geven aan dat de data in de brieven vaak niet kloppen. Voor Sport en Recreatie is het dus zaak om de informatie voor alle scholen goed te controleren voordat deze verzonden wordt. Het grootste knelpunt zit bij het op tijd aanleveren van de informatie. Twee scholen geven aan dat de informatie meestal op tijd is, maar zeven scholen geven aan dat de informatie meestal niet op tijd is. Voor de scholen levert dit (zo nu en dan) problemen op voor de organisatie. Hier ligt een grote kans om verbeteringen te treffen. Ten slotte is de informatie die de scholen krijgen soms onduidelijk. Dit komt onder andere doordat de scholen informatie krijgen voor alle scholen in de deelgemeente. Zij zouden liever alleen de informatie krijgen die nodig is voor de eigen school. Zes scholen geven aan dat de aangeleverde informatie van Sport en Recreatie redelijk uitgebreid is. Twee scholen geven aan dat deze informatie heel uitgebreid is, maar twee andere scholen geven weer aan dat de informatie niet uitgebreid is. Scholen vinden het vervelend dat besloten is dat de scholen zelf de inschrijfformulieren en aankondigingformulieren voor de activiteiten moeten maken. Dit is extra werk voor de scholen. 2.4 Schoolsport tijdens en na schooltijd De schoolsport tijdens school krijgt gemiddeld een 8,3 van de scholen. Dit is een punt meer dan de beoordeling van de schoolsport na school. De scholen die clinics afnemen zijn over het algemeen erg tevreden over de clinics. Voor de scholen is het vooral belangrijk dat de kinderen de clinics leuk vinden. Ongeveer één op de drie scholen in Hillegersberg-Schiebroek staat erg positief tegenover de manier van lesgeven. Niet alle scholen hebben een mening over de manier van lesgeven. Dit komt doordat zij bijvoorbeeld geen clinics afnamen of niet altijd aanwezig waren bij de gegeven lessen. Vijf scholen in Hillegersberg-Schiebroek geven aan dat de huidige periode voor de schoolsporten verlengd mag worden. Drie scholen geven aan dat de huidige periode niet verlengd hoeft te worden. De scholen benadrukken dat het succes van de lessen sterk afhankelijk is van de persoon die de les geeft. Dit begint al bij het op tijd komen. Zo zijn gastdocenten lang niet altijd een kwartier voor aanvang aanwezig. Daarnaast geven scholen aan dat de inschrijfbriefjes vaak niet opgehaald worden door Sport en Recreatie. Hierdoor weet de school niet of een activiteit doorgaat. De clinics handbal, judo, korfbal, tennis, zaalvoetbal en tafeltennis zijn het meest populair. Clinics die de scholen ook graag zouden krijgen zijn dans (streetdance, dansmatten), ropeskipping, basketbal, rugby, volleybal en cricket. De scholen geven aan dat het regelen van een accommodatie en de kosten voor een bredeschoolactiviteit (60 euro per keer) een belemmering zijn om mee te doen aan schoolsport. De scholen geven wel aan dat zij graag schoolsport zouden willen hebben, maar dat dit door de hiervoor genoemde redenen helaas niet mogelijk is. 2.5 Communicatie De communicatie is met een gemiddelde beoordeling van 6,5 zeker ook voor verbetering vatbaar. Het meeste contact verloopt via en de telefoon, maar een aantal scholen heeft ook persoonlijk contact. De scholen zijn hier over het algemeen tevreden over. Een aantal scholen vinden dat Sport en Recreatie haar aanbod meer moet profileren naar de scholen toe. Ook vinden de scholen het niet goed dat zij zelf de schoolsportconsulent moeten nabellen of bepaalde activiteiten doorgaan. Zij zouden het graag van de schoolsportconsulent horen als een activiteit niet door gaat. In Hillegersberg-Schiebroek geven vier scholen aan dat zij één contactpersoon hebben, drie scholen geven aan dat zij twee contactpersonen hebben en twee scholen geven aan dat zij drie 18

19 contactpersonen hebben. Aangegeven wordt dat niet altijd duidelijk is wie de scholen moeten benaderen. 2.6 Toernooien De toernooien worden gemiddeld beoordeeld met een 5,8 zijn. Dit is 1,3 punt lager dan het Rotterdamse gemiddelde, en is zelfs het laagst van alle deelgemeenten. In Hillegersberg-Schiebroek is het aantal scholen dat meedoet aan de toernooien beperkt. Het populairste toernooi is het veldvoetbal. Ook aan het zaalvoetbaltoernooi en het basketbaltoernooi doen meerdere scholen mee. De scholen zijn het unaniem eens dat de Mini-Final het afgelopen jaar niet goed is verlopen. Zo waren kinderen uitgenodigd die zelfs niet mee hadden gedaan aan de betreffende sport. Kinderen die zich wel hadden geplaatst hadden echter geen uitnodiging gekregen. Verder werden de kinderen om uur gewoon naar huis gestuurd wat niet was afgesproken met de scholen. Wel wordt waardering uitgesproken voor het gegeven dat Sport en Recreatie zelf haar gebreken heeft toegegeven. De inzetbaarheid van leerkrachten is voor de scholen het grootste probleem tijdens de toernooien. Ook de animo onder de kinderen en de organisatie van het toernooi zijn redenen om niet mee te doen voor de scholen. Een aantal scholen geeft aan dat zij een beperkt aantal leerlingen hebben, waardoor zij niet altijd een team op de been kunnen brengen. Scholen stellen dat de kinderen in Hillegersberg- Schiebroek vaak al lid zijn van minimaal één vereniging. Hierdoor hebben zij weinig tijd om na school aan toernooien mee te doen. 19

20

21 3 Prins Alexander In Prins Alexander hebben zeventien scholen meegedaan aan het klanttevredenheidsonderzoek. Van de zeventien scholen uit Prins Alexander die deelgenomen hebben aan het onderzoek maakt geen enkele school op dit moment gebruik van naschoolse activiteiten. De scholen in Prins Alexander kennen een totaalcijfer toe van 7,4 aan schoolsport van Sport en Recreatie. In dit hoofdstuk zal aan de hand van de aspecten schoolsport, toernooien, communicatie, samenwerking en informatievoorziening een nadere verklaring gegeven worden voor de 7,4 die de scholen in de deelgemeente geven aan schoolsport. In de eerste paragraaf staat de prioriteitenmatrix, waarin zichtbaar is welke aspecten belangrijk zijn voor de scholen in deze deelgemeente, en welke aspecten minder belangrijk zijn. 3.1 Prioriteitenmatrix Voor de deelgemeente Prins Alexander valt het aspect communicatie in het kwadrant hoge prioriteit. De toernooien vallen in het kwadrant herzien en de schoolsport tijdens school en de informatievoorziening in het kwadrant handhaven. Grafiek 3.1 Prioriteitenmatrix Prins Alexander 8,0 HERZIEN HANDHAVEN 7,5 Schoolsport tijdens school Toernooien Rapportcijfer (Schaal 1 t/m 10) 7,0 6,5 6,0 Communicatie Informatievoorziening Samenwerking 5,5 LAGE PRIORITEIT HOGE PRIORITEIT 5,0 Belang De aspecten uit de prioriteitenmatrix zullen achtereenvolgens van belangrijk naar minst belangrijk besproken worden. 3.2 Informatievoorziening In Prins Alexander heeft de informatievoorziening de hoogste belangscore gekregen. In combinatie met een rapportcijfer van 7,0 valt de informatievoorziening hiermee in het kwadrant handhaven. Over het algemeen zijn de scholen erg positief over de informatie van Sport en Recreatie op het gebied van correctheid, volledigheid, punctualiteit en uitgebreidheid. Elf van de vijftien respondenten in Prins Alexander geven aan dat de informatie meestal of zelfs altijd volledig is. Vier scholen geven aan dat deze informatie meestal niet volledig is. Informatie die vaak ontbreekt, is duidelijkheid over de locatie. Meerdere scholen maken opmerkingen over de duidelijkheid van de informatie. Zo zitten veel fouten in s en brieven en is de informatie over de clinics vaak niet duidelijk. 21

22 De meeste scholen in Prins Alexander geven aan dat de informatie meestal of zelfs altijd op tijd is. Eén school geeft aan dat de informatie meestal niet op tijd is en twee scholen geven aan dat de informatie nooit op tijd is. De informatie die eerder aangeleverd dient te worden is de informatie met betrekking tot de locatie van de toernooien en de inschrijvingen voor de clinics. De scholen zouden de totale planning graag eerder zien. Ook over de juistheid van de informatie zijn de scholen in Prins Alexander erg tevreden. Van de veertien scholen geven tien scholen aan dat de informatie meestal klopt en drie scholen aan dat de informatie altijd klopt. Eén school geeft aan dat in de mededelingen in de bijlagen veel fouten zitten. De algemene mening van de scholen in Prins Alexander is dat de informatie redelijk uitgebreid is. Over de toernooien en de clinics zou meer informatie aangeleverd kunnen worden. De scholen in Prins Alexander hebben verder weinig op of aan te merken op de uitgebreidheid van de informatie. 3.3 Communicatie De communicatie in Prins Alexander wordt door de scholen gemiddeld beoordeeld met een 6,8. De scholen geven aan dat het meeste contact via de telefoon of per verloopt. Een aantal scholen geeft aan dat zij meer face-to-face contact willen. Zo zou de contactpersoon langs kunnen komen bij een clinic om te kijken hoe dit verloopt. Dertien scholen geven aan dat zij één contactpersoon hebben bij Sport en Recreatie. Eén school geeft aan dat zij drie contactpersonen hebben. Enkele scholen merken op dat Sport en Recreatie in de afgelopen jaren veel personeelswisselingen heeft gekend. Dit wordt door de scholen als vervelend ervaren. Zij willen graag meer persoonlijk contact. Scholen vinden het prettig als de schoolsportconsulent van Sport en Recreatie aan het begin van het schooljaar persoonlijk kennismaakt. Ze willen graag weten wie de persoon is en niet alleen een naam hebben. Een school meldt dat Sport en Recreatie ook voor inhoudelijk zaken niet langs scholen gaat. Sport en Recreatie geeft volgens de school alleen maar flyers af op scholen. 3.4 Schoolsport tijdens school De schoolsport (clinics) die aangeboden wordt tijdens schooltijd, wordt door de scholen met een gemiddelde van een 7,5 beoordeeld. Dit cijfer is precies gelijk aan het gemiddelde van de gehele stad. De populairste clinics in de deelgemeente zijn atletiek, handbal, breakdance/streetdance en korfbal. Over de clinics na schooltijd hadden de scholen geen meningen, omdat geen enkele school dit jaar een aanbod na schooltijd heeft gehad. De scholen beoordelen de clinics als (heel) leuk. Dit baseren zij vooral op de kinderen die de clinics erg leuk vinden. De communicatie met de gastdocent is echter slecht. Het is soms onduidelijk of een les doorgaat. De scholen vinden dat het resultaat van de les afhankelijk is van degene die voor de groep staat. De didactische vaardigheden van de gastdocenten laat nog wel eens te wensen over. Zij vinden het leuk om te zien dat in de drie lessen opbouw te zien is. De scholen missen een overzichtelijk schema van clinics. Daarnaast willen zij tijdig de informatie ontvangen. Een aantal scholen geeft aan dat zij zelf afspraken met de gastdocenten willen maken, zodat voorkomen wordt dat een gastdocent bij de verkeerde locatie staat en/of geen materiaal bij zich heeft. Wat betreft nieuwe sporten willen scholen in deze deelgemeente graag inline-skaten en schaatsen. Daarnaast zijn scholen ook geïnteresseerd in verschillende vormen van dans (bijvoorbeeld streetdance of dansmatten), judo, turnen, rugby, klimwand, kano, strandsporten en skiën. In Prins Alexander organiseert Sport en Recreatie een sportdag en scholen zijn hier erg enthousiast over. 3.5 Samenwerking De scholen beoordelen de samenwerking met Sport en Recreatie met een gemiddeld cijfer van 5,7. Dit komt vooral door een groot aantal scholen dat heeft aangegeven dat helemaal geen sprake is van een samenwerking. Van de zeventien scholen geven negen scholen aan dat zij helemaal geen samenwerkingsverband ervaren. Hier liggen kansen voor Sport en Recreatie om meer samen met de scholen aan de slag te gaan. 22

23 Afgelopen jaar heeft geen evaluatie met de scholen plaats gevonden. Dit wordt gezien als een gemiste kans, omdat scholen bij de evaluaties de kans hebben om de contacten te verbeteren. Zowel met Sport en Recreatie als met andere scholen. 3.6 Toernooien De toernooien die worden aangeboden door Sport en Recreatie zijn beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 7,2. Scholen geven aan dat het regelen van begeleiding voor de toernooien erg moeilijk is. De leraren hebben het vaak al erg druk en ouders als extra begeleiding regelen is moeilijk. Dit is ook de reden dat slechts een beperkt aantal scholen in de deelgemeente meedoen aan de toernooien. Onder de scholen die wel meedoen aan de toernooien zijn de toernooien veldvoetbal, zaalvoetbal en streetdance het meest populair. 23

24

25 4 Delfshaven In Delfshaven hebben 22 scholen meegewerkt aan het klanttevredenheidsonderzoek. Deze scholen beoordelen schoolsport van Sport en Recreatie gemiddeld met een 7,6. De aspecten communicatie en informatievoorziening worden hoog beoordeeld in de deelgemeente. De aspecten toernooien en schoolsport tijdens school scoren lager dan gemiddeld en worden wel belangrijk gevonden. In dit hoofdstuk zal aan de hand van de aspecten schoolsport (tijdens en na schooltijd), toernooien, communicatie, samenwerking en informatievoorziening een nadere verklaring gegeven worden voor de 7,6 die de scholen in de deelgemeente geven aan schoolsport. In de eerste paragraaf staat de prioriteitenmatrix, waarin zichtbaar is welke aspecten belangrijk zijn voor de scholen in deze deelgemeente, en welke aspecten minder belangrijk zijn. 4.1 Prioriteitenmatrix In de deelgemeente Delfshaven zijn de toernooien het belangrijkst. Deze scoren gemiddeld. Informatievoorziening en communicatie zijn ook belangrijk, maar scoren ook boven gemiddeld. Terwijl het aspect schoolsport tijdens school lager scoort dan gemiddeld en dit wel belangrijk wordt gevonden door de scholen. Grafiek 4.1 Prioriteitenmatrix Delfshaven 8,4 HERZIEN HANDHAVEN 8,2 Communicatie 8,0 Informatievoorziening Rapportcijfer (Schaal 1 t/m 10) 7,8 7,6 7,4 Samenwerking Schoolsport tijdens school Toernooien 7,2 7,0 Schoolsport na school LAGE PRIORITEIT HOGE PRIORITEIT 6,8 Belang De aspecten uit de prioriteitenmatrix zullen achtereenvolgens van belangrijk naar minst belangrijk besproken worden. De aspecten schoolsport tijdens en na school zijn samengevoegd, omdat een aantal zaken binnen deze aspecten elkaar overlappen. 4.2 Toernooien De toernooien krijgen in Delfshaven de hoogste belangscore. De scholen beoordelen de toernooien gemiddeld met een 7,7. De populairste toernooien zijn veldvoetbal, zaalvoetbal, basketbal en volleybal. Door de scholen wordt opgemerkt dat de stedelijke en deelgemeente toernooien beter op elkaar afgestemd moeten worden. Soms zijn toernooien vanuit stedelijk en de deelgemeente tegelijkertijd. Een andere opmerking die geplaatst wordt is dat de sporten te individueel worden. Er zouden meer sporten in teamverband op de toernooien moeten zijn. Scheidsrechters moeten tijdens wedstrijden en toernooien beter de spelregels naleven. 25

26 Scholen doen mee met toernooien omdat zij het leuk vinden voor de kinderen. Voor de scholen die niet meedoen aan toernooien zijn de voornaamste redenen om niet mee te doen de animo onder de kinderen, de inzetbaarheid van de leerkrachten en de organisatie van het betreffende toernooi. 4.3 Informatievoorziening De informatievoorziening wordt goed beoordeeld. De gemiddelde beoordeling is 8,0. De informatievoorziening wordt belangrijk gevonden en valt daarom in het kwadrant handhaven. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de informatievoorziening goed op orde is in de deelgemeente Delfshaven. Van de 23 respondenten geven achttien scholen aan dat de informatie altijd volledig is. Vier scholen geven aan dat de informatie meestal volledig is. Volgens zeventien scholen klopt de informatie altijd. Verder geven vijftien scholen aan dat de informatie altijd op tijd is en zes scholen geven aan dat de informatie meestal op tijd is. Aangegeven wordt dat de informatie het liefst drie à vier weken van te voren binnen is. Ten slotte geven twaalf scholen aan dat de informatie heel uitgebreid is en zeven scholen dat de informatie redelijk uitgebreid is. Volgens vier scholen is de informatie niet uitgebreid. Klein kritiekpuntje is dat de scholen soms teveel informatie ontvangen. De scholen krijgen ook informatie over scholen in andere deelgemeente. De scholen waardeerde het erg dat de schoolsportconsulent de uitslagen mailde na afloop van een toernooi. Het liefst zouden de scholen ook een herinnering ontvangen, bijvoorbeeld vlak voor het sluiten van een inschrijvingstermijn. 4.4 Communicatie Met een 8,2 voor de communicatie scoort Delfshaven als één van de hoogste. De scholen zijn zeer te spreken over de vorige schoolsportconsulent. Maar ook de contacten met de nieuwe schoolsportconsulent verlopen soepel. Bijna al het contact verliep via telefoon en . De scholen zijn hier over het algemeen heel tevreden over. 4.5 Schoolsport tijdens en na school Schoolsport tijdens school wordt gemiddeld met een 7,5 beoordeeld. Schoolsport na school wordt met een 7,0 lager beoordeeld dan schoolsport tijdens school. Schoolsport na schooltijd wordt minder belangrijk gevonden. De populairste clinics in de deelgemeente zijn tennis, handbal, volleybal en atletiek. De clinics worden over het algemeen als erg leuk beschouwd. Wel wordt de kanttekening geplaatst dat degene die de les verzorgt van grote invloed is, maar voor de meeste clinics is dit dus prima in orde. Wanneer de gastdocent enthousiast is, slaat dit in veel gevallen over op de kinderen. De scholen in Delfshaven zouden het leuk vinden wanneer er ook een aanbod voor de groepen 3 en 4 kwam. Over de organisatie rond de clinics tijdens school zijn de scholen erg tevreden. Negen scholen geven aan dat zij de organisatie goed vinden en acht scholen geven aan dat zij de organisatie heel goed vinden. Wat betreft de manier van lesgeven, vinden scholen dat de didactische vaardigheden van de gastdocenten soms onvoldoende zijn. Sommige gastdocenten moeten hun manier van lesgeven meer aanpassen aan de leeftijd van de kinderen. Kinderen uit groep 8 spreek je namelijk anders aan dan kinderen uit groep 4. Vaak worden hele jonge jongens als gastdocent naar de scholen gestuurd en scholen hebben het idee dat deze jongens weinig begeleid worden. De sporters die clinics komen geven zijn soms ook niet goed. Voor scholen lijkt het dat zij de clinics alleen maar geven omdat het moet vanwege het contract dat zij gesloten hebben. Bijna alle scholen in Delfshaven vinden de huidige aantal lessen van de schoolsporten voldoende. Dit wordt aangegeven door negentien van de drieëntwintig scholen in de deelgemeente. De scholen zouden graag clinics zien van inline-skaten, streetsurfing, dans(streetdance, dansmatten), turnen, ropeskipping, capoeira en tafeltennis. 4.6 Samenwerking Met een 7,8 wordt de samenwerking in Delfshaven goed beoordeeld. De cijfers die de scholen hebben gegeven aan de samenwerking met Sport en Recreatie bevinden zich tussen de 4 en de 10. In 26

27 Delfshaven hebben alle ondervraagde scholen een cijfer voor de samenwerking gegeven. Er kan dus geconstateerd worden dat in Delfshaven samengewerkt wordt, wat niet het geval is in alle deelgemeenten. De meeste scholen in Delfshaven omschrijven de samenwerking als informeel. Met de vorige schoolsportconsulent hadden de scholen veel contact. Met de nieuwe schoolsportconsulent hebben nog niet alle scholen contact gehad. 27

28

29 5 Kralingen-Crooswijk In Kralingen-Crooswijk hebben veertien scholen meegewerkt aan het klanttevredenheidsonderzoek. Deze scholen beoordelen schoolsport van Sport en Recreatie gemiddeld met een 7,0. Hiermee geeft deze deelgemeente één van de laagste cijfers voor schoolsport. Het aspect schoolsport na school scoort lager dan gemiddeld, maar is wel het belangrijkste voor de scholen. Schoolsport tijdens school en communicatie zijn vervolgens belangrijke aspecten. Deze aspecten worden relatief goed beoordeeld. In dit hoofdstuk zal aan de hand van de aspecten schoolsport (tijdens en na schooltijd), toernooien, communicatie, samenwerking en informatievoorziening een nadere verklaring gegeven worden voor de 7,0 die de scholen in de deelgemeente geven aan schoolsport. In de eerste paragraaf staat de prioriteitenmatrix, waarin zichtbaar is welke aspecten belangrijk zijn voor de scholen in deze deelgemeente, en welke aspecten minder belangrijk zijn. 5.1 Prioriteitenmatrix Het aspect schoolsport na school valt in het kwadrant hoge prioriteit. Het aspect informatievoorziening valt in het kwadrant herzien. Grafiek 5.1 Prioriteitenmatrix Kralingen-Crooswijk 8,0 HERZIEN HANDHAVEN 7,5 Communicatie Rapportcijfer (Schaal 1 t/m 10) 7,0 6,5 6,0 Samenwerking Informatievoorziening Toernooien Schoolsport tijdens school Schoolsport na school 5,5 LAGE PRIORITEIT HOGE PRIORITEIT 5,0 Belang De aspecten uit de prioriteitenmatrix zullen achtereenvolgens van belangrijk naar minst belangrijk besproken worden. De aspecten schoolsport tijdens en na school zijn samengevoegd, omdat een aantal zaken binnen deze aspecten elkaar overlappen. 5.2 Schoolsport tijdens en na schooltijd Evenals in de meeste deelgemeenten scoort ook hier de schoolsport tijdens school hoger dan de schoolsport na school. Schoolsport tijdens school wordt beoordeeld met een 6,7. Dat is 0,6 punt hoger dan de schoolsport na school (6,1). De populairste clinics in de deelgemeente zijn breakdance/streetdance, basketbal en korfbal. De scholen in Kralingen-Crooswijk beoordelen de clinics als leuk of heel leuk. Het is opvallend dat veel clinics niet door zijn gegaan in de deelgemeente. Voor scholen kan het tot het laatste moment onduidelijk zijn of de clinics ook daadwerkelijk doorgaan. Ook zijn de scholen gematigd enthousiast over de manier van lesgeven tijdens de clinics. Vijf scholen geven aan dat de manier van lesgeven goed is. Vijf andere scholen staan neutraal ten opzichte van de manier van lesgeven. De scholen 29

30 geven aan dat de kwaliteit van de gastdocent wisselend is. Het wordt jammer gevonden dat er geen echte topsporters meer zijn die de clinics geven. Over de organisatie van de lessen zijn de meningen verdeeld. Drie scholen geven aan dat de organisatie rondom de lessen goed is en drie scholen geven aan dat de organisatie rondom de lessen heel goed is. Drie scholen vinden de organisatie niet goed, maar ook niet slecht is. Eén school geeft aan dat de organisatie rondom de lessen heel slecht is. Een reden die de scholen geven voor een lagere beoordeling van de organisatie zijn de vele persoonswisselingen bij Sport en Recreatie. Daarnaast wordt geconstateerd dat het KVD-model niet goed werkt. De kennismakingslessen zijn goed, maar voor de verdiepings- en doorstroomlessen is weinig animo. Tijdens schooltijd zijn breakdance/streetdance, handbal en tennis de meest populaire sporten. Daarna zijn basketbal en korfbal populair. Ook na schooltijd is breakdance/streetdance de meest gegeven clinic. In Kralingen-Crooswijk willen scholen graag nieuwe sporten zoals verschillende vormen van dans (streetdance, dansmatten), streetsurfing, ropeskipping en capoeira. Ten slotte geven negen scholen aan dat de huidige periode van de schoolsporten lang genoeg is. Twee scholen geven aan dat de schoolsport wellicht langer aangeboden kan worden dan nu het geval is. 5.3 Communicatie De scholen beoordelen de communicatie met een 7,4. Hiermee wordt redelijk goed gescoord. De schoolsportconsulent van Delfshaven is redelijk nieuw. Het meeste contact tussen de scholen en Sport en Recreatie verloopt via . Daarnaast wordt ook de telefoon regelmatig gebruikt. Een kritiekpuntje is dat de scholen altijd naar het kantoor van Sport en Recreatie moeten, terwijl het ook wel eens goed zou zijn als de schoolsportconsulent op de scholen langskomt. Scholen zien dat bij Sport en Recreatie veel personeelswisselingen zijn. Zij vinden dat continuïteit in personeel bij Sport en Recreatie erg belangrijk. 5.4 Informatievoorziening De informatievoorziening valt in het kwadrant herzien en wordt beoordeeld met een 7,0. De scholen zijn over het algemeen tevreden over de diverse aspecten van de informatievoorziening. Acht scholen in Kralingen-Crooswijk geven aan dat de informatie altijd volledig is en vier scholen geven aan dat de informatie meestal volledig is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de informatie van Sport en Recreatie in de deelgemeente volledig is. Van de scholen in Kralingen-Crooswijk geven acht scholen aan dat de informatie heel uitgebreid is en vijf scholen geven aan dat de informatie redelijk uitgebreid is. Wel zou de informatie over de toernooien wat uitgebreider mogen. Een jaarplanning is wenselijk. Drie scholen in de deelgemeente geven aan dat informatie meestal niet klopt. Echter vier scholen geven aan dat de informatie meestal wel klopt en zes scholen geven aan dat de informatie altijd klopt. Opgemerkt wordt dat de informatie niet altijd duidelijk is. Soms is voor de scholen het onderwerp niet duidelijk en tot welke contactpersoon ze zich moeten wenden. In de deelgemeente geven acht scholen aan dat de informatie altijd op tijd is. Drie scholen geven aan dat de informatie meestal op tijd is en twee scholen geven aan dat de informatie maar soms op tijd is. 5.5 Toernooien De scholen in Kralingen-Crooswijk beoordelen de scholen gemiddeld met een 6,3. Dit is een cijfer dat nog veel kans tot verbeteren geeft. Een redelijk aantal scholen in de deelgemeente doen mee aan toernooien. De meest populaire toernooien zijn zaalvoetbal, veldvoetbal en basketbal. Een aantal opmerkingen werden gemaakt over de scheidsrechters. Deze moeten beter worden geïnstrueerd en strenger en consequenter fluiten. Fairplay moet gepromoot worden en hierbij hoort ook dat de scheidsrechters goed fluiten. Verder zouden scholen het leuk vinden als ook voor de groepen 3 en 4 een aanbod komt. Leerkrachten vinden The Final erg leuk, maar ook erg massaal. De grootse opzet zorgt soms voor ongeregeldheden tussen scholen op The Final. Voor de scholen die niet meedoen zijn redenen om niet mee te doen aan de schoolsporttoernooien voornamelijk de organisatie van het toernooi en het huidige schoolprogramma. Scholen die wel meedoen, doen dit omdat het erg leuk is voor de kinderen. 30

centrum voor onderzoek en statistiek

centrum voor onderzoek en statistiek centrum voor onderzoek en statistiek WONEN, LEVEN EN UITGAAN IN ROTTERDAM 1999 Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 1999 Projectnummer: 99-1412 drs. S.G. Rijpma, drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Reglement Amersfoortse Schoolsportkampioenschappen

Reglement Amersfoortse Schoolsportkampioenschappen Reglement Amersfoortse Schoolsportkampioenschappen 1. Rollen en verantwoordelijkheden organiserende partijen a. sportvereniging: Een Amersfoortse sportvereniging die een sporttak specifiek schoolsporttoernooi

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Bedum Groningen, juni 2012

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Bedum Groningen, juni 2012 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Bedum Groningen, juni 2012 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014

Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014 Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014 1 Verenigingsversterking CF Omschrijving Doelstelling Resultaten 1.1 s.v. B.S.M. Paul de Bree Duurzaam versterken van sportvereniging

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Evaluatierapport Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Bevindingen van leraren en leerlingen Drs. Gerard Baars Inleiding In de tweede helft van 2008 is op zes basisscholen in Rotterdam

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in oktober van 2013 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Regenboog/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog

Samenvatting. SBO De Regenboog/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog SBO De Regenboog/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Regenboog deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden.

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden. Beste ouders, Hierbij presenteren wij de resultaten van de oudertevredenheidsonderzoeken van 2017. Dit onderzoek is online gehouden en heeft de tevredenheid van ouders gemeten t.a.v. meerdere aspecten

Nadere informatie

Samenvatting 2014/2015

Samenvatting 2014/2015 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Til Enige tijd geleden heeft onze school BS De Til deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 214903 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bergse Zonnebloem. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bergse Zonnebloem

Samenvatting. BS De Bergse Zonnebloem. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bergse Zonnebloem Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bergse Zonnebloem Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bergse Zonnebloem deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in

Nadere informatie

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus Enige tijd geleden heeft onze school SBO Focus deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 208250 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners Onderzoek burgerinitiatief Tevredenheid van indieners In opdracht van: De Raadsgriffier Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend Denise Floris Bert Mentink April

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pinksterbloem

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pinksterbloem Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pinksterbloem Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pinksterbloem deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS Benjamin/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin Enige tijd geleden heeft onze school BS Benjamin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. OBS Openbare Daltonschool Overschie/Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) OBS Openbare Daltonschool Overschie

Samenvatting. OBS Openbare Daltonschool Overschie/Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) OBS Openbare Daltonschool Overschie Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) OBS Openbare Daltonschool Overschie Enige tijd geleden heeft onze school OBS Openbare Daltonschool Overschie deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Samenvatting. BS Matthias/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Matthias. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Matthias/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Matthias. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Matthias Enige tijd geleden heeft onze school BS Matthias deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 238938 ouders en

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Imago Rotterdamse festivals

Imago Rotterdamse festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2010 In opdracht van Rotterdam Festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs: Annemarie Reijnen Project: 10-3331 Adres: Blaak 34, 3011

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Bevolking Ommoord. Aantal inwoners. Stand van het aantal inwoners op 1 januari

Bevolking Ommoord. Aantal inwoners. Stand van het aantal inwoners op 1 januari Bevolking Ommoord Aantal inwoners Stand van het aantal inwoners op 1 januari Buurt Ommoord Gebied Prins Alexander Gemeente Rotterdam 2009 24.147 90.312 587.161 2010 24.195 91.645 592.939 2011 24.504 92.640

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2009 In opdracht van Stadstoezicht afdeling B&O Centrum

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Boemerang deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 189865

Nadere informatie

Samenvatting. BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Barbaraschool

Samenvatting. BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Barbaraschool BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Barbaraschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Sint Barbaraschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 21-08-2012. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 21-08-2012. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Trainingsevaluatie -08-0 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave Introductie... Sterkte / zwakte analyse... Score top 5... 5 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 5 Prioriteiten

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driemaster/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Driemaster

Samenvatting. BS De Driemaster/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Driemaster BS De Driemaster/ Alkmaar Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Driemaster Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driemaster deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Samenvatting. BS It Grovestinshôf. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf

Samenvatting. BS It Grovestinshôf. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf BS It Grovestinshôf/ Koudum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf Enige tijd geleden heeft onze school BS It Grovestinshôf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Enige tijd geleden heeft onze school BS It Pertoer deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 November 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties Het Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Uitslagen. School. Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni CBS Het Lichtpunt

Uitslagen. School. Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni CBS Het Lichtpunt Uitslagen Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni 2011 School CBS Het Lichtpunt Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth Enige tijd geleden heeft onze school BS Rehoboth deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 227360 ouders en

Nadere informatie

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Damiaanschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893

Nadere informatie

Preferente en normale aanbieders per gebied wmo 2015 en aanbieders bijzondere doelgroepen

Preferente en normale aanbieders per gebied wmo 2015 en aanbieders bijzondere doelgroepen Preferente en normale aanbieders per gebied wmo 2015 en aanbieders bijzondere doelgroepen Inleiding Bij de inkoop van de Arrangementen voor de periode 2015-2017 heeft de gemeente Rotterdam gekozen voor

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Barg/ Emmen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Barg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Barg/ Emmen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Barg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Barg Enige tijd geleden heeft onze school BS De Barg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 169048 ouders en verzorgers

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler BS De Pijler/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pijler deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school BS Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonte Mol/ Schermerhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonte Mol

Samenvatting. BS De Bonte Mol/ Schermerhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonte Mol Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonte Mol Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonte Mol deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 197603 ouders

Nadere informatie

Behoefte bij kinderen op Open Wijk Scholen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen. meting juni 2003

Behoefte bij kinderen op Open Wijk Scholen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen. meting juni 2003 Behoefte bij kinderen op Open Wijk Scholen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen meting juni 2003 O&S Nijmegen september 2003 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

EVALUATIE BREDE SCHOOL Inhoudsopgave: Inleiding 2

EVALUATIE BREDE SCHOOL Inhoudsopgave: Inleiding 2 EVALUATIE BREDE SCHOOL 2008 Inhoudsopgave: Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Evaluatie. 3 1.1 Instrumenten 1.2 Respons Hoofdstuk 2: Resultaten vragenlijst personeel. 4 Hoofdstuk 3: Resultaten vragenlijst besturen..

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Samenvatting. VS De Noorderkroon/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Noorderkroon

Samenvatting. VS De Noorderkroon/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Noorderkroon Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Noorderkroon Enige tijd geleden heeft onze school VS De Noorderkroon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 223080

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs Enschede Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19NG-0 Onderzoek uitgevoerd op : 5

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Enige tijd geleden heeft onze school BS Beijumkorf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Inhoud 1. Conclusies 2. Wijkactiviteiten 3. Vrijwilligerswerk bij activiteiten 4. Eigen initiatief voor activiteiten

Nadere informatie

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein BS Goudenstein/ Haaften Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein Enige tijd geleden heeft onze school BS Goudenstein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Fundament/ Nieuwland. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Fundament

Samenvatting. BS Het Fundament/ Nieuwland. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Fundament Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Fundament Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Fundament deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 224670

Nadere informatie

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Parcivalschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 131022

Nadere informatie

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool BS Lucebertschool/ Bergen NH Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Lucebertschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Enige tijd geleden heeft onze school BS Windroos deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893 ouders en

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam

Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam Sarah Boer Özcan Erdem Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Februari 2017 In opdracht van cluster Stadsontwikkeling- Ruimte en Wonen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Toermalijn/ Venlosingel. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Toermalijn/ Venlosingel

Samenvatting. BS Toermalijn/ Venlosingel. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Toermalijn/ Venlosingel Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Enige tijd geleden heeft onze school deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 244156 ouders en verzorgers bij circa 2913

Nadere informatie

BS Columbusschool/ Almere Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Columbusschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school

BS Columbusschool/ Almere Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Columbusschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Columbusschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Columbusschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 197783

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS De Fontein/ Helden Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein Enige tijd geleden heeft onze school BS De Fontein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Contactgegevens: Zorggroep de Bevelanden Markteffect B.V. Postbus

Nadere informatie

VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Ouders vinden 'Sfeer' op school het

VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Ouders vinden 'Sfeer' op school het VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Enige tijd geleden heeft onze school VS De Kleine Johannes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia BS Finlandia/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia Enige tijd geleden heeft onze school BS Finlandia deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Samenvatting. BS Panningen-Noord/ Panningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Panningen-Noord

Samenvatting. BS Panningen-Noord/ Panningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Panningen-Noord Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Panningen-Noord Enige tijd geleden heeft onze school BS Panningen-Noord deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469

Nadere informatie

Samenvatting. BS `t Jonkertje/ Jonkersvaart. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Jonkertje

Samenvatting. BS `t Jonkertje/ Jonkersvaart. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Jonkertje Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Jonkertje Enige tijd geleden heeft onze school BS `t Jonkertje deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988 ouders

Nadere informatie