Sylvia de Groot Heupner, directeur Stichting LNT maart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sylvia de Groot Heupner, directeur Stichting LNT maart 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 Voorwoord Al bijna vijf jaar ondersteunt Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties (LNT) thuislesorganisaties: vrijwilligersorganisaties die Nederlandse taalondersteuning geven aan anderstaligen zodat zij beter kunnen participeren in de samenleving. Het LNT doet dit middels belangenbehartiging, kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Sinds 2011 werkt zij hierbij nauw samen met het landelijke bureau van Gilde SamenSpraak (GSS). Afgelopen jaar zijn door de bijna 40 aangesloten thuislesorganisaties ruim anderstaligen ondersteund door zo n gemotiveerde en goed geschoolde vrijwilligers. Deze vorm van taalondersteuning is erg succesvol en levert iedereen wat op. Anderstaligen leren de Nederlandse taal en de samenleving kennen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 60% meer zelfredzaam is na afloop van een taalbegeleidingstraject. Ook haalt het anderstaligen in veel gevallen uit een sociaal isolement. Vrijwilligers verbreden hun blikveld, ontwikkelen hun sociale vaardigheden en dragen bij aan begrip en samenhang in de samenleving. De maatschappij heeft minder kosten omdat er minder beroep wordt gedaan op sociale voorzieningen. Niet verwonderlijk dat de behoefte naar vrijwillige taalondersteuning enorm groeit. Dit wordt ook veroorzaakt door de recente wetswijziging Inburgering, de toestroom van Europese migranten en de groeiende groep geslaagde inburgeraars : anderstaligen die zo weinig in contact komen met Nederlandssprekenden waardoor zij hun opgedane kennis van de taal zijn verloren. Aan gemotiveerde vrijwilligers blijkt gelukkig geen gebrek. Veel Nederlanders willen investeren in contact met anderstaligen en hen een helpende hand toesteken om de taal te leren en de samenleving (beter) te leren kennen. Kortom, deze vorm van vrijwilligerswerk is efficiënt, laagdrempelig en effectief. Betrokken burgers zetten zich actief in voor verbetering van de sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid van de gemeenschap. Dit past goed in het huidige beleid van de overheid gericht op actief burgerschap. Desondanks staat de continuïteit voor veel thuislesorganisaties onder druk. Afgelopen jaar heeft het LNT zich daarom hard ingezet om te voorkomen dat dit belangrijke werk verdwijnt en daarmee niet alleen kwetsbare migranten maar ook vele gemotiveerde vrijwilligers in de kou komen te staan. Naast belangenbehartiging stond ook kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering centraal. Dat dit voorziet in een grote behoefte bleek uit de honderden professionals die de diverse regionale- en landelijke uitwisselingsbijeenkomsten bezochten en de bijna vrijwilligers en professionals die deelnamen aan trainingen zodat zij hun werk nóg beter kunnen doen. De lancering van SpreekTaal, materiaal speciaal bedoeld voor vrijwillige taalondersteuning ter bevordering van de spreekvaardigheid, was een ander hoogtepunt. Inmiddels is het duizenden keren gedownload vanuit binnen -en buitenland en zijn de reacties van de gebruikers zeer positief. Alle aangesloten thuislesorganisaties wil ik dan ook erg bedanken voor hun vertrouwen. Ook gaat veel dank uit naar onze financiers, te weten het Europees Integratie Fonds, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Oranje Fonds. Sylvia de Groot Heupner, directeur Stichting LNT maart 2013 Stichting LNT Christiaan Krammlaan 8, 3571 AX Utrecht (030)

3 Inhoudsopgave 1. Algemeen Samenwerking Gilde SamenSpraak Organisatie Communicatie 5 2. Achterban 6 3. Activiteiten Lokale organisaties adviseren Bijeenkomsten organiseren Trainingen verzorgen Lobby Deelname klankbordgroep onderzoek Voortzetten Taalcoachproject Productontwikkeling Onderzoek SpreekTaal Aanleiding Evaluatie Toekomst 16 Stichting LNT Christiaan Krammlaan 8, 3571 AX Utrecht (030)

4 Algemeen 2.1. Samenwerking Gilde SamenSpraak Sinds 1 juni 2011 werkt LNT nauw samen met stichting Gilde SamenSpraak (GSS), het landelijk integratieproject van Gilde Nederland. LNT en GSS kennen elkaar als convenantpartners in het Taalcoachproject ( ) en zijn op aanraden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om tafel gegaan om samenwerking te onderzoeken. Daaruit is een projectplan Integratie LNT-GSS voortgevloeid met een subsidieaanvraag bij het Europees Integratie Fonds (EIF), BZK en het Oranje Fonds. De subsidie is verstrekt. Het doel is om in 2013 volledig te fuseren. Bestuurlijke samenwerking Afgelopen jaar hebben de besturen van beide organisaties hard gewerkt om de fusie voor te bereiden. Concrete resultaten zijn onder andere: het maken van een gezamenlijke visie, het voorleggen daarvan aan de achterbannen, het bedenken van een nieuwe naam en het opstellen van nieuwe statuten. Daarnaast was en is veel aandacht voor het opstellen van de administratieve organisatie (AO-beschrijving) van de nieuwe organisatie en de integratie van de financiële administraties Organisatie Personeel Per 1 juli wordt het LNT ondersteund door Roy Schelling, die is aangesteld als financieel medewerker in verband met de administratie die voor het EIF-project moet worden gevoerd. Projectdirecteur Sylvia de Groot Heupner was van september 2012 tot medio januari 2013 met zwangerschapsverlof en is gedurende deze periode vervangen door Margret van Gaalen. Klankbordgroep Het doel van de klankbordgroep is om thema s, trends en ontwikkelingen binnen het veld te signaleren en te bespreken en een niet bindend advies hierover te geven. De leden van de klankbordgroep worden gevormd door mensen uit de lidorganisaties en mensen uit het bedrijfsleven en andere partnerorganisaties. De klankbordgroep bestaat uit negen leden. De klankbordgroep heeft in 2012 vergaderd op 23 januari en 1 november. Bestuur Op bestuurlijk vlak hebben er de nodige veranderingen plaatsgevonden. Begin van het jaar werd het LNT geconfronteerd met het plotseling overlijden van één van de oprichters van het LNT, zeer gewaardeerd bestuurslid, Paul Voss. Tevens trad Pauline Beets in de zomer van 2012 om privé redenen af als bestuurslid. Ook wijzigde de functie van Diederik Slot: hij trad af als voorzitter, maar is aangebleven als bestuurslid. In het voorjaar is actief gezocht naar nieuwe, gekwalificeerde bestuursleden. Na uitgebreide gesprekken traden Anke van Kampen, Ester Oosterveen en Ouarda Ben Ahmed in de zomer aan als bestuursleden. In 2012 hebben bestuur en directie zeven keer vergaderd. Deze vergaderingen hadden tot doel: het bepalen van het algemeen beleid, toezicht houden op het dagelijks beleid en het vaststellen van de Stichting LNT Christiaan Krammlaan 8, 3571 AX Utrecht (030)

5 begroting en het jaarverslag. Tevens zijn er diverse overleggen geweest met GSS betreffende de geplande fusie. Huisvesting Sinds 1 september 2011 delen LNT en GSS een kantoor in Utrecht. Gezamenlijke huisvesting is niet alleen goedkoper, samenwerken gaat ook beter door op één locatie werken. Het huidige huurcontract is inmiddels opgezegd per 1 januari LNT en GSS gaan op zoek naar een goedkopere locatie Communicatie Website De website van het LNT heeft in 2012 gemiddeld dertig bezoekers per dag gehad wat neerkomt op ongeveer negenhonderd bezoekers per maand. Nieuwsbrief De nieuwsbrief is in samenwerking met GSS opgesteld en structureel één maal per zes weken (met uitzondering van de zomervakantie) per toegezonden naar ongeveer zeshonderd personen en organisaties. Intranet Elke twee maanden is er een kort overzicht van nieuwe activiteiten op het intranet naar alle leden verstuurd. Het doel hiervan was om alle leden aan te moedigen het intranet te gebruiken. Het gebruik blijft laag. Komend jaar wordt onderzocht op welke andere wijze digitale kennisdeling kan worden ingericht. Stichting LNT Christiaan Krammlaan 8, 3571 AX Utrecht (030)

6 2. Achterban Lidorganisaties Op 31 december 2012 had het LNT 38 leden. Er hebben zich dit jaar drie nieuwe leden aangemeld, namelijk Humanitas Utrecht Stad Lek en Weide, Assadaaka en Stichting Compaen. Zie hieronder het volledige overzicht: NVA, Amersfoort ABC, Amsterdam Assadaaka, Amsterdam Vrouwen Integratie Vandaag, Bergen op Zoom Breed Welzijn, Delft Inburgering & Integratie, Delfzijl OBV, Den Haag ROC Kop van Noord Holland, project KLIK Taalontmoetingen & Taalproject, Den Helder Raster Groep, Deventer Welstede, Ede Platform Allochtonen Geleen Breed, Geleen Partners in Welzijn, Sittard Factor G, Gouda Vluchtelingenwerk Zuidvleugel, Westland Project Taalkoppels Haarlemmermeer, Hoofddorp Stichting Netwerk, Hoorn Versa welzijn, Huizen Werkgroep Buitenlandse Vrouwen, IJmond-Noord St Welzijn, Velsen Sinne Welzijn, Leeuwarden Radius Welzijn, Leiden Clup Welzijn, Purmerend Stichting Stem, Roermond Humanitas, Roosendaal LOV, Rotterdam Vluchtelingenwerk Maasdelta, Schiedam ISKB, Utrecht Cumulus, Utrecht Humanitas Utrecht - Stad Lek en Weide Stichting Compaen, Veendam Wel.kom, Venlo Synthese, Taalmaatjes Venray St. Dunya, Vlissingen St. Droom, Vlissingen St. Welsaen, Zaandam Vrouwen Taalgroep Zeist St. Piezo, Zoetermeer Travers Welzijn, Zwolle Ledenbijdrage De hoogte van de contributie is gelijk gebleven. Om boekhoudkundige redenen is besloten de contributie te laten lopen van 1 januari t/m 31 december. Stichting LNT Christiaan Krammlaan 8, 3571 AX Utrecht (030)

7 Inventarisatie lidorganisaties Om voldoende informatie over de achterban te beschikken heeft het LNT in 2012 een inventarisatie gehouden onder haar lidorganisaties (zie resultaten hieronder). Deze informatie is o.a. gebruikt bij belangenbehartiging. Gegevens : Aantal bereikte anderstaligen: ongeveer Aantal actieve vrijwilligers: ongeveer Trajecten: Bijna alle organisaties organiseren zowel individuele taalondersteuning als taalondersteuning in kleine groepjes aan anderstaligen. Ongeveer zeven organisaties bieden enkel individuele taalondersteuning aan, zoals thuisles, Taalontmoetingen en Taalcoachproject. Ten opzichte van de inventarisatie van vorig jaar blijkt er een grote toename van groepslessen te zijn. De kosten en duur van de trajecten verschillen per organisatie. Deelnemers: De overgrote meerderheid (83%) van de anderstaligen die in 2011 bereikt is is vrouw en ongeveer 13% van alle bereikte anderstaligen is man. Bij de verschillende organisaties is er een grote variëteit in opleidingsniveau van de deelnemers. Het ene deel van de anderstaligen is analfabeet of laaggeletterd en het andere deel heeft de basisschool of middelbare school/hoger onderwijs afgerond. Herkomstlanden: De meest voorkomende nationaliteit van deelnemers is de Marokkaanse, Turkse, Iranese of Irakese. Daarnaast zijn deelnemers uit Afrikaanse landen (m.n. Somalische), Midden- en Oost Europese landen en Aziatische landen (m.n. China) ruim vertegenwoordigd. Uitstroom: Alle organisaties geven aan dat een klein percentage van de anderstaligen voortijdig stopt. Er is geen onderzoek gedaan naar de redenen hiervoor. Doorstroom: De meeste deelnemers stromen door naar inburgering of een andere opleiding. Daarnaast worden ook groepsles, SamenSpraak, vrijwilligerswerk en buurthuisactiviteiten genoemd. Vrijwilligers: De groep vrijwilligers is divers in leeftijd. De groep tussen 30 en 60 jaar lijkt het meest vertegenwoordigd. Een minderheid van de organisaties geeft aan een bescheiden wachtlijst te hebben voor de vrijwilligers. Wachtlijst: Bijna alle organisaties geven aan regelmatig anderstaligen op een wachtlijst te hebben staan. Dit is een groot verschil ten opzichte van vorig jaar: toen gaf de meerderheid van de organisaties aan meestal geen wachtlijst te hebben. Gemiddeld genomen gaat dit om 20 deelnemers per organisatie. Organisaties: De meeste lidorganisaties beschikken over betaalde krachten. Gemiddeld genomen zijn per organisatie 1,3 fte. aan betaalde krachten betrokken bij informele taalondersteuning. Verwachtingen toekomst: Voor bijna alle organisaties is de toekomst onzeker en is het op dit moment nog onduidelijk of de taalondersteuning in 2013 in haar huidige vorm voort kan blijven bestaan. Stichting LNT Christiaan Krammlaan 8, 3571 AX Utrecht (030)

8 Fondsenaanvraag namens LNT-leden Het LNT heeft in het najaar een aanvraag voor financiële ondersteuning ten behoeve van de lidorganisaties ingediend. Begin 2013 komt hier uitsluitsel over. Stichting LNT Christiaan Krammlaan 8, 3571 AX Utrecht (030)

9 3. Activiteiten 3.1. Lokale organisaties adviseren De medewerkers van het LNT staan de aangesloten organisaties bij met adviezen over o.a. organisatie, werving en financiering. Vooral startende organisaties en organisaties in financiële nood hebben daaraan behoefte. De medewerkers verstrekken de adviezen vaak ter plaatse en bezoeken dus de organisaties in het land. Daarnaast hebben zij dagelijks contact met de achterban via en telefoon Bijeenkomsten organiseren Regionale bijeenkomsten Elk voorjaar organiseren LNT en GSS samen vijf regionale bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de coördinatoren/projectleiders, bestuursleden en relevante anderen (o.a. lokale ambtenaren en samenwerkingspartners). In 2012 vonden de bijeenkomsten plaats op: - 10 mei, regio Noord-Nederland, Zwolle - 15 mei, regio Zuidwest Nederland, Rotterdam - 29 mei, regio Midden Nederland, Utrecht - 31 mei, regio Noordwest Nederland, Amsterdam - 5 juni, regio Zuidoost Nederland, Roermond Tijdens de regiobijeenkomsten konden de aanwezigen onderling kennismaken en informatie en ervaringen uitwisselen. In deze tijd van bezuinigingen is het voor vrijwilligersorganisaties belangrijk om kritisch te kijken naar de eigen organisatie en het aanbod. Allereerst is plenair gediscussieerd aan de hand van drie stellingen over hoe de toekomst er voor de deelnemende organisaties uitziet: 1. Wat voor organisatie ben je nu en wat voor organisatie wil je over 3-5 jaar zijn? 2. Wat voor organisatie ben je over 3-5 jaar als je op dezelfde voet doorgaat? 3. Wat is op dit moment de grootste uitdaging van jouw organisatie? Vervolgens verzorgde de Blauwe Noordzee een inhoudelijke workshop over de kracht van jouw organisatie. Waarin blinkt deze uit? En wat kun jij doen om een (nog) sterkere positie te krijgen? Ook was er aandacht voor samenwerking tussen de verschillende organisaties in elke regio. Wie doet wat en hoe kunnen we elkaar versterken? De retour ontvangen evaluatieformulieren geven per regio een verschillend beeld, maar over het algemeen zijn de bijeenkomsten als positief en van toegevoegde waarde ervaren. Landelijke bijeenkomst Op 2 oktober 2012 organiseerden LNT en GSS voor de tweede keer gezamenlijk een landelijke bijeenkomst, bedoeld voor de coördinatoren/projectleiders van de lokale organisaties/projecten, bestuursleden en relevante anderen (ambtenaren, samenwerkende maatschappelijke organisaties). De bijeenkomst vond wederom plaats bij Antropia te Driebergen/Zeist. Het doel van deze dag was de gehele achterban van LNT en GSS te laten kennismaken met elkaar en samenwerking tussen de achterban te bevorderen. Dit is gestimuleerd door een uitgebreid programma van kennisdeling, informatie-uitwisseling en deskundigheidsbevordering. Stichting LNT Christiaan Krammlaan 8, 3571 AX Utrecht (030)

10 Thema van de dag luidde: Samen sterk de toekomst tegemoet. Voor het programma waren diverse gasten uitgenodigd, die o.l.v. dagvoorzitter Luuk van Term een bijdrage leverden aan het ochtendgedeelte. Zoals beleidsmedewerker Annemarie Gerbrandy van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: zij vertelde over de gewijzigde wet Inburgering per 1 januari En Nafiss Nia, documentairemaker en dichter, die haar relevante levensloop uit de doeken deed en het eerste exemplaar van het nieuwe materiaal SpreekTaal (ontwikkeld i.s.m. de VU) uitreikte aan een taalkoppel. In de middag vonden twee rondes plaats met zes workshops: Werken met SpreekTaal, Vrije Universiteit Amsterdam; Gezinstaalcoaching, LOV Rotterdam; Duidelijk coördineren, handvatten voor vrijwilligerscoördinatoren, Keuning Coaching; Doorstroom naar vervolgactiviteiten VluchtelingenWerk Nederland; A.B.C, vertoning van de documentaire en het verhaal erachter door Nafiss Nia.; Nieuw administratiesysteem lokale projecten, Annelies Guit Bos. Circa 120 mensen namen deel aan de dag: coördinatoren, projectleiders, directeuren en bestuursleden van verschillende organisaties Trainingen verzorgen Vrijwilligerstrainingen Vanaf 1 maart is De Academie van start gegaan: een gevarieerd aanbod van trainingen, speciaal bedoeld voor vrijwilligers die taalondersteuning geven aan anderstaligen. De trainingen stellen deelnemers in staat op een hoger kwaliteitsniveau te opereren en zo nodig de kennis te verspreiden binnen de eigen organisatie. De trainingen hebben ook tot doel dat de organisaties elkaar leren kennen en van elkaars ervaringen leren. Het aanbod is tot stand gekomen na uitgebreide gesprekken met projectleiders van informele taalprojecten. Ook de ervaringen met de LNT Academie en de training Interculturele Communicatie van GSS zijn opgenomen in het aanbod. Dankzij financiering van verschillende subsidiënten kunnen wij de trainingen tegen lage tarieven (ver beneden kostprijs) aanbieden. De verschillende trainingen vinden op een door de deelnemende organisatie gekozen locatie plaats. Voor de trainingen worden ervaren en vakbekwame trainers ingehuurd. Om de kwaliteit te waarborgen wordt elke training geëvalueerd door de deelnemers. Het aanbod bestaat uit de volgende trainingen: - Begeleiden van tweede taalverwerving - Effectief oefenen met taal - Interculturele communicatie - Lesgeven aan mannen - Omgaan met grenzen stellen; de rol van de vrijwilliger - Taalles op maat in de praktijk - Spreekvaardigheid en feedback - Uitspraak en intonatie Stichting LNT Christiaan Krammlaan 8, 3571 AX Utrecht (030)

11 In de maanden maart t/m december zijn 52 trainingen gegeven bij verschillende organisaties in het land. Per training nemen minimaal 12 tot maximaal 18 vrijwilligers deel. De trainingen worden doorgaans goed beoordeeld middels de evaluatieformulieren. De trainers verzamelen zelf de evaluatieformulieren en sturen deze op naar LNT en GSS. Daar wordt de inhoud bekeken en per training een samenvatting gemaakt. In geval van aandachtspunten wordt contact opgenomen met de trainer om deze door te nemen en indien nodig worden verbeterpunten geformuleerd voor een volgende training. Tot nu toe zijn geen aandachtspunten gerapporteerd. Professionaltrainingen Het programma voor de professionaltrainingen zou starten per september 2012, maar dit is opgeschoven naar december. De volgende trainingen zijn te volgen door coördinatoren, projectleiders, bestuursleden en andere relevante geïnteresseerden m.b.t. informele taalondersteuning door vrijwilligers: - Werken met SpreekTaal - Trainingsvaardigheden voor coördinatoren: hoe zet je een goede training op voor je vrijwilligers? - Bezuinigingen: hoe ga je daar mee om? - Samenwerken met bedrijven: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen loont! - Fondsenwerving - Duidelijk coördineren In de verslagperiode is één keer de training Werken met Spreektaal gegeven. De evaluaties waren zeer positief. Voor de promotie van de trainingen is een digitale brochure ontwikkeld en verstuurd met daarin de inhoud van de trainingen omschreven, evenals de duur, data, kosten en wijze van aanmelden. Alle professionalstrainingen vinden plaats in het gebouw Krammstate in Utrecht, waar ook het gezamenlijke kantoor van LNT en GSS zich bevindt. Vanaf januari 2013 staan nieuwe trainingsdata gepland Lobby LNT en GSS hebben de krachten gebundeld wat betreft lobbyactiviteiten. In deze verslagperiode is het volgende gedaan op het gebied van lobby: - Brief naar de politieke partijen op 7 juni i.v.m. de ernstige gevolgen van het wetsvoorstel Wijziging Inburgering met als doel aandacht aan het probleem te schenken in hun verkiezingsprogramma s; - Brief naar leden van de Eerste Kamer op 26 juni: i.v.m. de ernstige gevolgen van het wetsvoorstel Wijziging Inburgering met als doel bewerkstelligen dat de leden tegenstemmen; - Deelname NOV-ontbijt: lobbyevenement van het NOV met Tweede Kamerleden over het belang van vrijwilligerswerk en het ontbreken van de noodzakelijke aandacht hiervoor in de verkiezingsprogramma s; - Overleg 15 oktober met het bureau Meines & Partners voor ondersteuning bij ons lobbydoel en te bepalen strategie; - Deelname lobbyoverleg NOV 20 november in Utrecht met als doel een plan van aanpak bedenken m.b.t. lobby op lokaal niveau met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014; Stichting LNT Christiaan Krammlaan 8, 3571 AX Utrecht (030)

12 - Diverse gesprekken met Stichting Lezen & Schrijven over de aanpak van laaggeletterdheid en Taal voor het leven in Nederland. Overig: - Presentatie over het LNT bij de landelijke dag van het Oranje Fonds op 6 december Deelname klankbordgroep Op 6 december zijn de uitkomsten van evaluatieonderzoek, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, van Taalontmoetingen II van het Oranje Fonds gepresenteerd. Sinds 2009 maakte het LNT deel uit van de klankbordgroep die is ingesteld om hierop te reflecteren. Uit de effectevaluatie kan worden opgemaakt dat de deelnemers aan het programma Taalontmoetingen gemiddeld gezien veelal gelijk blijven dan wel in enige mate vooruitgang boeken op de elementen die centraal staan in het programma: er is sprake van een vrij sterke vooruitgang in de Nederlandse taalvaardigheden, van veelal geen verandering in de sociale participatie en integratie waarbij de weinige wél waargenomen veranderingen positief zijn, en van zowel geen verandering als substantiële veranderingen die wel positief zijn in de zelfredzaamheid. Stichting LNT zal aandacht besteden aan de conclusie dat het programma Taalontmoetingen tot veelal geen verandering heeft geleid in de sociale participatie en integratie en ook niet in de zelfredzaamheid Voortzetten taalcoachproject Eind 2011 is de financiering voor het Taalcoachproject beëindigd. Sindsdien is de landelijke ondersteuning namens de vier convenantpartners door LNT en GSS, in afgeslankte vorm, voortgezet. - De domeinnaam van de website Hetbegintmettaal.nl is per 1 januari 2012 door het ministerie van BZK overgedragen aan LNT en GSS. De site is inmiddels al deels herzien door LNT en GSS en is in de verslagperiode op hoofdlijnen bijgehouden en aangepast. De bedoeling is om de site mogelijk te integreren in de toekomstige website van de nieuwe organisatie. Daarom beperkt de activiteit m.b.t. tot de huidige site zich tot het plaatsen van relevante nieuwsberichten, aanpassingen in de informatie m.b.t. de aangepaste Wet Inburgering en het beheer en bijhouden van de landelijke database met alle n.a.w.-gegevens van alle organisaties die met hun informele taalproject op de site (willen) staan. - De training Methodisch Handelen als Taalcoach is eveneens een activiteit die voortkomt uit het Taalcoachproject en door LNT en GSS in stand is gehouden tot en met 31 december. D.w.z.: wij handelden de logistieke procedure af: wij behandelden de trainingsaanvragen, zorgden voor de koppeling trainer-lokale organisatie, verzorgden de materiaalverstrekking voor de deelnemers en ontvingen de evaluatieformulieren. In december 2012 is de training Methodisch Handelen terug overgedragen aan VluchtelingenWerk Nederland. - LNT en GSS fungeert als landelijk aanspreekpunt en vraagbaak m.b.t. het Taalcoachproject. Tot dusver zijn vele wijzigingen doorgegeven m.b.t. de website en wordt regelmatig contact gezocht voor het stellen van vragen over inburgering, de actuele wetswijziging, Nt2- onderwijs enzovoorts. Waar mogelijk beantwoordt LNT en GSS deze vragen en/of verwijst door andere instanties zoals de overheid en DUO. Stichting LNT Christiaan Krammlaan 8, 3571 AX Utrecht (030)

13 - In december zijn de voormalige convenantpartners bijeengekomen voor een lunchbijeenkomst in Den Haag. Het was een informele bijeenkomst waar we elkaar hebben gesproken en de stand van zaken van de verschillende organisaties hebben uitgewisseld Productontwikkeling In 2012 is aan de volgende producten, diensten en voorstellen gewerkt: Keurmerk Vrijwilligerswerk goed geregeld! In samenwerking met MOVISIE: op 12 juni heeft LNT en GSS aan een training om als adviseur op kunnen treden. Er is een aparte afspraak gemaakt voor een adviestraject op maat m.b.t. dit keurmerk voor de achterban van LNT en GSS. Projectvoorstel Sterk verankerd In 2012 is gewerkt aan een mogelijke leergang voor coördinatoren (en/of relevante anderen) om lokale projecten/organisaties te verduurzamen. Een traineepool van Berenschot gaat zich richten op het onderzoeken van de behoeften en wensen van de LNT-GSS achterban m.b.t. de ontwikkeling van de leergang Stevig verankerd en komt in maart 2013 met een rapport en voorstel. Handreiking Inburgering In verband met met de aanpassing in de wet Inburgering, is de handreiking inburgering herzien, samen met een deskundige Nt2-docente. Hierin staan de wijzigingen in het stelsel en wat dit betekent voor het eveneens gewijzigde inburgeringsexamen bijvoorbeeld. De handreiking is verstuurd naar de achterban en staat op het extranet, zodat ze zijn te vinden en downloaden Onderzoek Verwey-Jonker Instituut LNT en GSS laten momenteel een onderzoek uitvoeren door het Verwey-Jonker Instituut. Eind januari worden de resultaten opgeleverd. De volgende vragen staan centraal: In hoeverre haalt GSS-LNT de gestelde doelstellingen van het project verduurzamen informele taalondersteuning? Hoe wordt de landelijke ondersteuning ten behoeve van de lokale projecten beoordeeld door betrokkenen? In 2012 zijn de diverse voorbereidingen getroffen en is het driedelige onderzoek daadwerkelijk gestart. Tijdens de regiobijeenkomsten, in de nieuwsbrief van juni en vervolgens in verschillende mails is het onderzoek kenbaar gemaakt aan de achterban. Het onderzoek loopt goed en is op schema. Van de online enquête onder taalbegeleiders zijn er van de enquêtes 509 ingevuld (48%). Voor de interviews met anderstaligen is het streefaantal van 25 personen bereid gevonden. De interviews vonden plaats van half oktober t/m eind november In december zijn twee focusgroepdiscussies met coördinatoren en bestuursleden georganiseerd. Verwey-Jonker is bezig met de analyse; de resultaten worden in factsheets gepresenteerd. Stichting LNT Christiaan Krammlaan 8, 3571 AX Utrecht (030)

14 5. SpreekTaal SpreekTaal is zeer uitgebreid materiaal voor vrijwilligers die anderstaligen (van niveau 0 tot A1+) ondersteunen bij het beter Nederlands leren spreken. Dit unieke materiaal is laagdrempelig, eenvoudig te gebruiken door vrijwilligers en uitgebreid getest in de praktijk Aanleiding Onderzoek van het LNT liet zien dat er binnen vrijwilligersorganisaties die taalondersteuning aan anderstaligen geven grote behoefte was aan kwalitatief goed lesmateriaal voor het beter leren spreken van het Nederlands. Het bestaande materiaal bleek niet geschikt voor deze vorm van taalondersteuning. In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) werd daarom een projectplan opgesteld. Dankzij financiële ondersteuning van het Oranje Fonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is SpreekTaal ontwikkeld en sinds september gratis te downloaden en tegen een vergoeding in gedrukte vorm te bestellen Evaluatie Downloads De website van LNT biedt de mogelijkheid om een of meer modules (PDF) van SpreekTaal gratis te downloaden inclusief de audio (MP3). Sinds de lancering van SpreekTaal op 10 september 2012 wordt daar dagelijks zo n tien keer gebruik van gemaakt. Op dit moment is SpreekTaal meer dan tweeduizend keer gedownload door niet alleen vrijwilligersorganisaties die informele taalondersteuning bieden maar ook door vrijwilligers, bibliotheken, welzijnsorganisaties, buurthuizen, afdelingen van Humanitas en Vluchtelingenwerk, scholen, ROCs en commerciële taalaanbieders. De belangstelling komt niet alleen uit Nederland maar ook uit Europa (zoals België, Frankrijk, Engeland, Ierland, Polen, Tsjechië), de ABC-eilanden (Bonaire, Curaçao) en Azië (Libanon, Indonesië, Maleisië, China). Bestellingen De eerste oplage van de 250 gedrukte sets van SpreekTaal waren eind december nagenoeg op. Bestellingen kwamen van LNT-leden, GSS-projecten, overige vrijwilligersorganisaties, particulieren (vrijwilligers die niet zijn aangesloten bij een organisatie), bibliotheken, etc. Het plan is opgevat SpreekTaal onder te brengen bij een uitgeverij. Dit wordt momenteel onderzocht. Beoordeling van SpreekTaal door gebruikers Aangezien SpreekTaal maximaal drie maanden in gebruik is bij (vrijwilligers)organisaties heeft er nog geen enquête plaatsgevonden onder de gebruikers. Tot dusver zijn de reacties erg positief: men is enthousiast over het materiaal, vindt dat het er prachtig uitziet en eenvoudig in gebruik is. Tevens merkten gebruikers een aantal onvolkomenheden op in het gedrukte materiaal en in de audio-opnames. Deze zullen voor een volgende druk gecorrigeerd worden. Tijdens de training SpreekTaal in de praktijk merkten coördinatoren van vrijwilligersorganisaties op dat het grote voordeel van het materiaal is dat het eenvoudig in gebruik is en flexibel ingezet kan worden voor een gevarieerde doelgroep. Stichting LNT Christiaan Krammlaan 8, 3571 AX Utrecht (030)

15 6. Vooruitzichten Fusie LNT en GSS Komend jaar fuseren LNT en GSS en gaan op in een nieuwe stichting, met een nieuwe naam en huisstijl. De in- en externe communicatie, zoals websites en intranet, worden volledig geïntegreerd. Daarnaast is er aandacht voor lokale samenwerking. LNT en GSS stimuleren samenwerking daar waar beide organisaties actief zijn. In plaatsen waar één van beide organisaties actief is, wordt verbreding van het aanbod aan ondersteuning en activiteiten nagestreefd. Voortzetting huidige activiteiten en opzetten nieuwe projecten De nieuwe organisatie blijft zich richten op activiteiten ter bevordering van kennisdeling, deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging. Naast voorzetting van de huidige activiteiten worden nieuwe projecten opgezet die passen binnen deze doelstelling. Gedacht wordt aan de volgende projecten: - AcademiePlus Een selectie van trainingen waarmee vrijwilligers hun competenties en deskundigheid kunnen vergroten. Het project bestaat uit twee delen. Ten eerste worden verschillende trainingen opgezet waarin thema s worden behandeld gericht op onder andere taalbegeleiding, interculturele vaardigheden en doorstroom naar vervolgactiviteiten. Ten tweede wordt er een digitaal platform opgesteld waarop alle vrijwilligers met elkaar, met de betrokken experts (trainers) en het landelijk bureau van LNT en GSS informatie en ervaring kunnen uitwisselen en vragen stellen. - Lobbyactiviteiten Het werk van lokale vrijwilligersorganisaties gericht op taalcoaching staat in de komende periode sterk onder druk. Samen met de achterban worden diverse activiteiten opgezet om het werk onder de aandacht te krijgen bij de landelijke politiek en de landelijke overheid. Doel is de verduurzaming van taalcoaching met vrijwilligers door bewustwording, beleidsbeïnvloeding en door het aandringen op het vrijmaken van budgettaire middelen. Gedacht wordt aan Taalcoach voor een dag en het organiseren van werkbezoeken. - Verbetering van maatschappelijke participatie bij taalcoaching Een project ter verbetering van de participatie bij taalcoaching. Doordat het project insteekt op participatie (taal als middel tot) en beschikbaar wordt gesteld voor LNTGSS-achterban, wordt bewerkstelligd dat de kwaliteit van de organisaties wordt verbeterd, alsmede een sterkere integratie van de beide organisaties. - Meten van sociale impact Een project om duidelijker te kunnen aantonen wat de toegevoegde maatschappelijke waarde van taalcoaching is. Dit project heeft als doel om de impact van informele taalondersteuning te onderzoeken door middel van een te ontwikkelende methodiek/aanpak geïnspireerd door het transitie-denken en mede gebaseerd op de Effectenarena: een hulpmiddel om het maatschappelijk rendement van interventies inzichtelijk te maken. Aan de hand van drie pilots en een methodiekontwikkeling wordt dit verder in kaart gebracht. - Vervolg SpreekTaal De ontwikkeling van SpreekTaal blijkt een groot succes en te voorzien in een grote behoefte. Het niveau van het inburgeringsexamen is echter hoger dan A1+. Er blijkt dan ook interesse Stichting LNT Christiaan Krammlaan 8, 3571 AX Utrecht (030)

16 in een vervolg van SpreekTaal, waarin deelnemers specifiek worden opgeleid naar verbetering van het spreekvaardigheidniveau van A1+ tot A2. Stichting LNT Christiaan Krammlaan 8, 3571 AX Utrecht (030)

VOORWOORD. Wat doen we? Wie zijn wij?

VOORWOORD. Wat doen we? Wie zijn wij? jaarverslag 2014 VOORWOORD Het Begint met Taal kijkt terug op een mooi eerste jaar als nieuwe organisatie. De fusie tussen Samen- Spraak Nederland en het Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties van eind

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld

PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld Meer dan 600.000 anderstaligen doen niet mee in onze samenleving doordat ze de taal onvoldoende beheersen. Taalcoaching zorgt voor meer zelfvertrouwen,

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars SAMENVATTING WAARDERINGSONDERZOEK PROJECT TAALCOACH Deze samenvatting geeft de belangrijkste uitkomsten

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Aan de slag met taalcoaching, juist nu! Ons netwerk. In 2016: - raakten anderstaligen bekend met de Nederlandse taal en samenleving;

Aan de slag met taalcoaching, juist nu! Ons netwerk. In 2016: - raakten anderstaligen bekend met de Nederlandse taal en samenleving; JAARVERSLAG 2016 Aan de slag met taalcoaching, juist nu! Meedoen begint met taal. Meer dan 600.000 anderstaligen doen nu niet mee in onze samenleving, doordat ze de taal onvoldoende beheersen. Taalcoaching

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Verder met Taal P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK

Jaarverslag Stichting Verder met Taal  P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK Jaarverslag 2015 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl P/A Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 6 Externe contacten 7 Interne

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl. Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809

Jaarverslag 2014. Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl. Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Jaarverslag 2014 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 5 Externe contacten 6 Interne organisatie

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCENTRALE

VRIJWILLIGERSCENTRALE VRIJWILLIGERSCENTRALE HAARLEM Vacaturebank Trajectbegeleiding Bedrijf & Samenleving Gilde Training - Advies Nieuwe Groenmarkt 51 2011 TV Haarlem Telefoon 023-5314862 info@vwc-haarlem.nl http://www.vwc-haarlem.nl

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 Algemeen Vanaf de statutenwijziging per 8 december 2015 is de officiële naam: stichting Vluchtelingenwerk Samenspraak Bunnik, afgekort tot VWSB. De kerntaak is de begeleiding

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda Openbaar Onderwerp Subsidie informele taalondersteuning 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051/ Werk & Inkomen/ 1061 B. Frings/ T. Tankir Samenvatting Met dit voorstel verlenen wij een

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge Introductie VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. De

Nadere informatie

Het Begint met Taal jaarverslag 2015

Het Begint met Taal jaarverslag 2015 Het Begint met Taal jaarverslag 2015 Nieuw record aan taalcoaching Nog nooit eerder was de behoefte aan vrijwillige taalcoaching zo groot alsafgelopen jaar. Een recordaantal van maar liefst 20.333 anderstaligen

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen InterConnect OKTAAV De overheid heeft de wens dat inburgeraars, naast hun inburgeringtraject, duurzaam participeren in de samenleving

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is.

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is. College V200900272 Onderwerp: Projct taalcoaches Collegevoorstel Inleiding: Op 4 februari 2009 heeft de gemeente Heusden een subsidietoekenning tot een bedrag van 75.000,-- ontvangen voor het realiseren

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND.

PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND. PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND. A. INLEIDING De gemeente Helmond heeft in haar brief, kenmerk 0899005794 NP, Vrijwilligerscentrale Helmond uitgenodigd een

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 28 oktober 2008

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 28 oktober 2008 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Het nieuwe integratiebeleid van de gemeente Boxmeer, zoals is beschreven in de 'Integratienota gemeente Boxmeer'. Inclusief de reacties naar aanleiding van het inspraaktraject.

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99 Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. mevr. Noe Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL datum kenmerk onderwerp 8 april 2015 15181-LB/LvI Offerte Taalcoaching 2015 Geachte mevrouw Noe, Hierbij sturen

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaring

Plan van aanpak Participatieverklaring Plan van aanpak Participatieverklaring Boxmeer, september 2016 Afdeling Sociale Zaken I-SZ/2016/2191 / RIS 2016-532 (Bijlage 2) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3.

Nadere informatie

Jaaroverzicht VoorleesExpress landelijke activiteiten en ontwikkelingen voor franchisenemers

Jaaroverzicht VoorleesExpress landelijke activiteiten en ontwikkelingen voor franchisenemers Jaaroverzicht VoorleesExpress 2016 landelijke activiteiten en ontwikkelingen voor franchisenemers Aansluiting landelijke expertise en ontwikkelingen Bereik en resultaten In 2016 bereikten we samen 4.283

Nadere informatie

Samenspraak, het taalcoach project van Buurthuis het Vrouweveld beleefde in 2016 alweer haar 14e levensjaar.

Samenspraak, het taalcoach project van Buurthuis het Vrouweveld beleefde in 2016 alweer haar 14e levensjaar. Inleiding De huidige samenleving kenmerkt zich door individualisering. Mensen hebben veel individuele keuzevrijheid gekregen. Hoger opgeleiden vinden in die samenleving veelal hun weg, maar mensen met

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

SAMEN DIGITAAL : de opgave

SAMEN DIGITAAL : de opgave SAMEN DIGITAAL : de opgave -> Bibliotheek Utrecht, Mariken van Meer Internetvaardigheden Utrechtse situatie De Utrechtse aanpak / Leven en Leren -> Stichting Digisterker, Piet Boekhoudt CBS typen internetvaardigheden

Nadere informatie

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 Stichting Hersenletsel.nl Zuid Holland Pagina 1 Inhoud Inleiding Pag. 3 Organisatievorm Pag. 5 Speerpunten 2016 Pag. 6 Actiepunten Pag. 7 Financiële

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Presentatie 20/1/16 Hoe is het zo gekomen? Enige ervaringen. Interview De Drie Ringen, 19/1/2015 Het wil een onafhankelijke en breed samengestelde organisatie

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Statushouders. Stand van zaken. 1 Regio Gooi en Vechtstreek

Statushouders. Stand van zaken. 1 Regio Gooi en Vechtstreek Statushouders Stand van zaken 1 Regio Gooi en Vechtstreek Inhoud programma 1. Taakstelling 2016-2020 2. Arbeidsparticipatie 3. Eerste opvangonderwijs 2 Regio Gooi en Vechtstreek Huisvesting taakstelling

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3 1 12 DZ SCHIEDAM T010219 11 11 Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP tussenrapportage

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid

Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid 17 oktober 2016 Contactpersoon: Cyril Crutz Directeur-bestuurder 0485-583 500 / 06-27093679 c.crutz@biblioplus.nl www.biblioplus.nl Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

W045232 / 47882. Evaluatie waardering vrijwilligers

W045232 / 47882. Evaluatie waardering vrijwilligers W045232 / 47882 Evaluatie waardering vrijwilligers 2013 1. INLEIDING Voor u ligt het rapport evaluatie waardering vrijwilligers 2013. De WMO verplicht de gemeenten jaarlijks verantwoording af te leggen

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Omschrijving Maasland Gilde 1 3. Wie zijn we en waar staan we voor 2 4. Doelstellingen die het Maasland Gilde

Nadere informatie

Programma. 1. Doel van de bijeenkomst. 2. Introductie a) Kort voorstelrondje (indien nodig) b) Opdracht en conclusie c) Aanpak Berenschot

Programma. 1. Doel van de bijeenkomst. 2. Introductie a) Kort voorstelrondje (indien nodig) b) Opdracht en conclusie c) Aanpak Berenschot Workshop LNT/GSS Programma 1. Doel van de bijeenkomst 2. Introductie a) Kort voorstelrondje (indien nodig) b) Opdracht en conclusie c) Aanpak Berenschot 3. Resultaten a) Bevindingen b) Analyse c) Ons advies

Nadere informatie

Academie 2016 Trainingen voor vrijwilligers

Academie 2016 Trainingen voor vrijwilligers Trainingen voor vrijwilligers sopgave Inleiding en voorwaarden voor een training op locatie 2 Training: Aan de slag met Taal! 3 Training: Effectief coachen bij tweede taalverwerving 4 Training: Omgaan

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014

Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014 Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014 Een evaluatierapport over de SamenOud-lezingen in, en R. Brans September 2014 0 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van de lezingen... 2 1.1

Nadere informatie

Op pad voor de Aanpak Taal: Ouders en kind samen

Op pad voor de Aanpak Taal: Ouders en kind samen Op pad voor de Aanpak Taal: Ouders en kind samen Interview met het Praktijkteam van het ministerie van SZW Yolande Timman, i.s.m. Hans Christiaanse en Paulien Rietveld Het ministerie van SZW heeft een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland BELEIDPLAN 2016 Stichting Steunouder Nederland Voorwoord Steunouder is in 2016 een nieuwe fase ingegaan! We hebben de fase met Stichting Kinderpostzegels Nederland eind 2015 afgesloten. Dankzij deze financiele

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7 Werkplan 2017 2018 Inhoud 1. Voorwoord blz. 3 2. Organisatie en missie blz. 5 3. Voorgenomen werkzaamheden blz. 6 4. Tijdsbesteding blz. 7 2 1. Voorwoord Het Bestuur van het Gehandicapten Platform heeft

Nadere informatie

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016 Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug Zeist, 11 oktober 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, Humanitas is er voor alle inwoners van uw gemeente

Nadere informatie

Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle Postbus GA Zwolle. Zwolle, 9 november 2016

Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle Postbus GA Zwolle. Zwolle, 9 november 2016 Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle Postbus 10007 8000 GA Zwolle Zwolle, 9 november 2016 Betreft: Ongevraagd advies instroom asielzoekers en statushouders in Zwolle Geacht

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 25 2012-2013 Cursussen voor volwassenen U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland, met een breed

Nadere informatie

Uitvoering Participatieverklaring

Uitvoering Participatieverklaring Openbaar Onderwerp Uitvoering Participatieverklaring Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Aan gemeenten is gevraagd om voor 1 september 2016 een Plan van Aanpak/Brief

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Academie 2015 Trainingen voor vrijwilligers

Academie 2015 Trainingen voor vrijwilligers Trainingen voor vrijwilligers sopgave Inleiding en voorwaarden voor een training op locatie 2 Training: Aan de slag met Taal! 3 Training: Effectief coachen bij tweede taalverwerving 4 Training: Omgaan

Nadere informatie

Volunteers in Migrant Education: roles and competences Utrecht, 18 april 2017

Volunteers in Migrant Education: roles and competences Utrecht, 18 april 2017 Volunteers in Migrant Education: roles and competences Utrecht, 18 april 2017 Introductie Werken met vrijwilligers bij tweede taalverwerving: rollen en competenties (VIME) Europese Commissie Erasmus +

Nadere informatie

Nieuwsbrief Taalprojecten

Nieuwsbrief Taalprojecten VVN Lelystad Nieuwsbrief Taalprojecten Juni 2013 Deze nieuwsbrief wordt voortaan digitaal verstuurd. Wilt u het liever per post ontvangen meldt u dat dan bij uw Coördinator. Met deze nieuwsbrief willen

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie