Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal"

Transcriptie

1 Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal Visie Tweestroom afdeling volleybal is er primair voor het zaalvolleybal en richt zich hierbij op jeugdspelers, senioren competitiespelers en recreanten. De vereniging biedt een gezond evenwicht tussen gezelligheid/sociale aspecten, ontwikkeling en prestatie. Wij bieden, uiterlijk in seizoen , onze leden het volgende: Jeugd: Een duidelijk vastgelegd ontwikkeltraject van mini s tot en met A-jeugd op minimaal 2 niveaus, waarbij de doorstroom naar de volgende leeftijdscategorie zo soepel mogelijk verloopt. Selectietrainingen worden jaarlijks gehouden om de teams op het goede niveau te formeren en te zorgen dat er voldoende spelers zijn per team. Mede hierdoor wordt het doorstromen van spelers bevorderd. Bij de aspiranten wordt de één lijn als prestatieteam gezien. Senioren: Zowel bij de dames als bij de heren ligt de nadruk op ontwikkeling van zowel spelers als het team als geheel, waarbij het eerste en het tweede team geformeerd worden uit de leden die deelgenomen hebben aan de selectietrainingen met als doel te komen tot een maximale prestatie. Voor de overige senioren teams is het streven elk team op het hoogst haalbare niveau te laten spelen. In goed overleg worden de spelers in dat team geplaatst passend bij zijn of haar spelniveau De balans tussen gezelligheid/sociale aspecten, ontwikkeling en prestatie wordt hierbij in ogenschouw genomen. Recreanten: De mogelijkheid om deel te nemen aan de recreantencompetitie en een competitie tussen regionale clubs. Volleyballen op hun niveau met de nadruk op ontwikkeling als groep, waarbij gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Verder streven we naar een open cultuur waarbij veel interactie plaatsvindt tussen de vereniging en haar leden en tussen de leden onderling waarbij een duidelijke communicatie bijdraagt aan een maximaal verenigingsgevoel (men is lid van de vereniging en niet van een team). Voor de communicatie onderling wordt onze site als belangrijk middel gezien. Een goede relatie met onze sponsoren vinden wij belangrijk. Richting sponsoren bieden wij een overzicht met sponsormogelijkheden, daarbij wordt duidelijk aangegeven welke wederzijdse verplichtingen aangegaan worden. Hierbij wordt gekozen voor een integrale benadering. 1

2 Werkplan 2014/2015 De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Daarnaast worden momenteel nog enkele aanvullende clubregels ontwikkeld. Deze worden uitgewerkt in onderstaand werkplan. Actie nieuwe seizoen (dynamisch) Inrichten commissies; aanpassing rolverdeling binnen TC, JC, CC, AC en bestuur. Inrichten klankbordgroep. Inrichten jaarkalender: elke commissie levert zijn jaaractiviteitenplanning in bij de secretaris van het bestuur. Deze worden verzameld en in een jaarkalender opgenomen door de secretaris, zodat duidelijk is wie wanneer vergadert en wat er geagendeerd moet worden. Het werkplan wordt jaarlijks in juni opgesteld door het bestuur. Het werkplan wordt voorgelegd aan de leden van de club tijdens de jaarlijkse leden vergadering (ALV). Bij een open cultuur hoort ook een open structuur. De vergaderdata en verslagen van bestuur en commissies zijn onderling te raadplegen. Agendapunten kunnen door alle leden schriftelijk ingediend worden bij het bestuur en de commissies en worden bevestigd en eventueel geagendeerd voor een volgende vergadering. Vanuit ieder competitie spelend senioren- en A-teams en van de recreantengroepen neemt een speler deel aan de klankbordgroep. Deze klankbordgroep is belangrijk om transparant te kunnen communiceren. De klankbordgroep heeft als doel de communicatie tussen de teams met het bestuur en de commissies te bevorderen. Voor de spelers is het van belang te weten wat er binnen de club speelt. De klankbordgroep mag adviseren en heeft inbreng van bijvoorbeeld nieuwe ideeën. Na afloop van de volleybal competitie worden selectiewedstrijden gehouden voor de teamsamenstelling van iedere lijn voor het nieuwe seizoen. Een sportvereniging Tweestroom SV kan niet zonder vrijwilligers met kennis, kunde en inzet die ook bovenstaande ambities willen invullen. Hiervoor is het belangrijk dat de commissies op voldoende sterkte kunnen functioneren. Het bestuur gaat hiervoor initiatieven ondernemen zoals bijvoorbeeld het beter betrekken van ouders van de jeugdleden. 2

3 Organisatiestructuur van de vereniging Het Bestuur Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen (art. 8 statuten). Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast is er voor de Wedstrijdsecretaris, Activiteiten-, Communicatie-, Technische-, Jeugd commissie en de afdeling Gymnastiek een bestuur stoel gereserveerd. Het bestuur vergadert iedere maand. Samenstelling van het bestuur voorzitter Vacant vanaf september 2014 secretaris Astrid Berns (Jaarkalender en klankbordgroep) Penningmeester Han Castrop Gym Wedstrijd secretaris Voorzitter van de Communicatie commissie Voorzitter van de Technische commissie Voorzitter van de Activiteiten commissie Voorzitter van de Jeugd commissie Marja Braam (Coördinator gym/organisatie eindfeest) Betsy Joosten Gerard Bakker Henny Derksen Harry Rensen Jos Aarntzen of Anthoinet van den Heuij Zoals in artikel 8 van de statuten van Tweestroom sportvereniging vermeld is, is het bestuur eindverantwoordelijk voor alle taken van Tweestroom SV. 3

4 Technische commissie (TC) Samenstelling van de Technische Commissie TAAKGEBIED ONDERDEEL Voorzitter Henny Derksen Formulering technisch beleid, extern overleg, afgevaardigde bestuur TZ Secretaris vacature Maken agenda en Verslaglegging/takenlijst. ADM. Coördinator Sen-lijn vacature Systeem coördinatie senioren, trainers/coach overleg en begeleiding TZ Coördinatie Jeugd Henny Wigman Systeem coördinatie Jeugd, begeleiding jeugdtrainers selectietrainingen TZ Coördinator Arbitrage Gerard Bakker Scheidsrechterplanning SZ Wedstrijdsecretaris Betsy Joosten Wedstrijdsecretariaat, zaalhuur, zaalwacht, teamopgave, Progr.boekje WS Materiaal verzorger Harry Rensen Beheer, inventarisatie en aanschaf materiaal en tenues. MV Binnen de Technische commissie (TC) kennen we de volgende onderdelen: Technische zaken (TZ) Wedstrijdsecretaris (WS) Scheidsrechterszaken (SZ) Materiaal Verzorging (MV) Administratieve zaken (Adm.) Elk onderdeel kent de volgende taken. Technische zaken (TZ) Indeling trainingstijden Planning trainers Planning coaches Beleid speelwijze Bijwonen bijeenkomsten NeVoBo Selectie en teamsamenstelling Talentenontwikkeling en doorstroming Opgave selectietrainingen Materiaal met trainingsvormen Begeleiding trainers en coaches, training cursus Wervingsbeleid en begeleidend kader Bijwonen bestuursvergaderingen Overleg coördinatie aspiranten en Wedstrijdsecretariaat (WS) Reservering zaalruimte Inplannen wedstrijden/dagen Opstellen zaalwachtrooster Wedstrijduitslagen/programma NeVoBo Teamopgave NeVoBo Gebruikers overleg stichting Walburgen Programma boekje Tenue beheer 4

5 mini s Scheidsrechterszaken (SZ) Inplannen scheidsrechters Organisatie cursus Opleiden en begeleiden scheidsrechters Materieel verzorging (MV) Onderhoud bestaand materieel Inventariseren benodigd materieel Wedstrijdtenues De verschillende overlegplatformen van de TC zijn: TC overleg: maandelijks en bespreekt o.a.: terugkoppeling overlegresultaten/vragen uit-en bijwerken technisch beleid bespreking NeVoBo-mededelingen/aandachtspunten(op technisch gebied) verzorgen van communicatie naar bestuur en berichtgeving (evt. via comcom) Trainersoverleg (incl. Gymtrainster): voor start seizoen januari (1 e interview volgend seizoen) januari spelersvolgsysteem bespreken mei (evaluatie seizoen, 2 e interview volgend seizoen) mei spelersvolgsysteem invullen en bespreken Coachesoverleg: voor start competities (aug./sept.) voor start 2 e helft aspirantencomp. (jan.) mei (evaluatie seizoen) Planning door het seizoen heen: augustus/januari: opstarten nieuwe seizoen. (communicatie 1 e training teams via trainer/coaches en website); augustus/september: opstellen zaalwachtrooster n.a.v. beschikbare teams en competitierooster januari: start samenstelling teams/trainers/coaches komend seizoen april: vaststelling teams/trainers/coaches komend seizoen. Als dit bekend is op de site kenbaar maken. Vaststellen benodigde zaalruimte n.a.v. teams/trainers/coaches plaatje komend seizoen. 5

6 Activiteitencommissie (AC) Doel; Betrokkenheid bij de club bevorderen. Stimuleren van het verenigingsgevoel. Samenstelling van de Activiteitencommissie TAAKGEBIED Coördinator Harry Rensen Organiseren en coördineren van activiteiten. Maken en plannen van kalender. Commissielid vacature onderhouden van de bestaande activiteiten en werven van meewerkende leden Lingewaard Cup Nieuwjaars toernooi Oliebollen bakken Speculaas poppen actie Vrijwilligersfeest Beachvolleybal Nieuwjaarsduik Eindtoernooi recreantentoernooi Commissielid vacature Uitwerken van nieuwe ideeën. Schooltoernooi Uitwisseling met andere sporten Straten volleybal toernooi Mini Beach toernooi Lady night (wijnzinnig) Om de activiteiten te kunnen realiseren heeft de activiteiten commissie hulp nodig van leden of ouders van leden voor realisatie van de activiteiten Aandacht voor: Kort dankwoordje geven aan vrijwilligers door voorzitter. Beoogd vrijwilliger persoonlijk benaderen, dit kan eventueel via een commissie. Nog beter benutten van bijeenkomsten om vrijwilligers te werven. (eindfeest, ALV etc.) 6

7 Jeugdcommissie (JC) Samenstelling van de Jeugdcommissie TAAKGEBIED Voorzitter jeugd commissie Jos Aarntzen Organisatie, communicatie, Lijn uitzetten Secretaris jeugd commissie Anthoinet van den Heuij Algemene coördinatie JC, algemene zaken, communicatie Notulen/info Coördinatie aspiranten Loet Rutten Coördinatie Asp. Act., aanspreekpunt, signaleren, coördineren Coördinatie mini s 1/6 Corina Rikken Coördinatie, teamtassen aanspreekpunt mini 4/6, signaleren, coördineren Stoel jeugdlid Judith Wissing/Anne de Bruijn Spiegel/info. Ervaring opdoen Projecten en analyse Robbert Bakker Ad-hoc projecten en analyse, toetsing initiatieven op haalbaarheid +ondersteuning Aanspreekpunt mini s 1/3 Maartje Bekker Aanspreekpunt, signaleren TC ondersteuning (ad-hoc) Henny Wigman Info, advies jeugd TC zaken JC ondersteuning (ad-hoc) Evelien Hendriks Wedstrijdschema s M 1-2-3, Wedstrijdschema s M Ledenadministratie Sylvia van Loon Incasso, interviewbriefjes, overzichten, stickers Vergadermomenten: JC: start seizoen, start competitie, half seizoen, feb/mrt (interview) en eind seizoen (nieuwe teams) JC-dagelijks bestuur : 1x per maand Taakblokken JC: Communicatie o Contactgegevens in programma boekje o Info avond voor de Aspiranten én Mini s o Nieuwsstroom copy verzorging vanuit jeugd en JC o Eigen pagina website én in eigen beheer o Bewaking JC mailadres o Communicatie, eventueel spreekuur in de sporthal voor de mini s/aspiranten Algemene zaken o Actuele (jeugd) ledenlijst o Teamindeling van TC mbt nieuwe seizoen Aspiranten en Mini s o Trainers informeren over huisregels 7

8 o Januari/februari uitdelen van interviewbriefjes, inzamelen en rapporteren aan TC o Mini toernooien: opgave per maand mini i.c.m trainers augustus opgave mini voor 1 ste helft competitie, december 2 de helft doorgeven van standen aan trainers zodat die dit weer met hun groep kunnen bespreken Coördinatie Mini s o Aanspreekpunt Mini voor trainers/coaches, ouders, mini-leden via o Aanspreekpunt Mini voor trainers/coaches, ouders, mini-leden maken van rijschema voor alle mini nivo s shirts/ verzamel en distributie als JC-lid mee organiseren van de 2 Mini thuistoernooien het maken van het rij- speelschema per toernooi aanwezig zijn bij evaluatie binnen de Regio eind seizoen Coördinatie Aspiranten o Aanspreekpunt Aspiranten voor trainers/coaches, ouders, aspirant-leden Volgen competitieteams informatie verstrekking voor website Bij start seizoen regelen van foto s per team op Jeugdpagina website o Toernooien: deelname aan toernooien na het wedstrijd seizoen Verenigingsactiviteiten voor/door Jeugd o Activiteiten: speculaaspoppen, oliebollen, Sinterklaas, C-toernooi, jeugdkamp o Afgevaardigden namens JC bij activiteiten o MAS- stage / Sjors Sportief o Mini v/d week? Sponsors o Sponsoring jeugdfaciliteiten o Donateurs Jeugd 8

9 Communicatiecommissie (CC) Samenstelling van de Communicatiecommissie TAAKGEBIED Voorzitter Gerard Bakker Eindredactie/Voorwoord NieuwsStroom, Team van het jaar verkiezing, Sponsors werving clubblad. Trainers en coaches van de seniorenteams interviewen voor verkiezing van team van het jaar, Uitreiking van bijbehorende shirts. Secretaris vacature Notulen, Plannen, Termijn bewaking, Ondersteunen voorzitter Lid Chris van Bostelen Website technisch beheer, Redactioneel nieuwsstroom, Voorwoord NieuwsStroom Lid Dorien Rikken Aanjagen en binnenhalen van redactionele stukken, Voorwoord NieuwsStroom Lid Angelique Derksen Aanjagen en binnenhalen van redactionele stukken, Voorwoord voor NieuwsStroom Lid vacature Uitvoeren werven sponsors clubblad (aansturing door Gerard Bakker), Actief werven. Ondersteunend lid Jos Aarntzen Website redactioneel, ondersteunend bij persberichten Sponsoring Voorzitter en penningmeester van het bestuur (vacature en Han Castrop) Sponsoring algemeen Shirts (logo s), Tassen(logo s), Sponsoring algemeen.(voorbeeld WST-Gendt euro) PR Gerard Bakker, Voorzitter bestuur (vacature) Alle leden van Tweestroom SV P.R. site/clubblad lokale pers etc. P.R. werven nieuwe leden en vrijwilligers Taken Communicatie commissie Clubblad de NieuwsStroom. Het clubblad komt 4 a 5 keer per jaar uit. De oplage is 310 stuks. Het clubblad is het originele communicatieorgaan van Tweestroom SV. Vaste onderwerpen in clubblad: Voorwoord voorzitter; Voorwoord communicatiecommissie; Nieuws van de verschillende commissies; Redactionele inbreng van spelers van verschillende teams en gym; Visualisering van de sponsoren; 9

10 Totale redactionele opzet van het clubblad (samenstellen copy en advertenties). Het inleveren van het concept bij de drukker. De bezorging van de clubbladen: Ophalen clubbladen bij drukker; Stikkeren van de clubbladen; Verdelen per team; Bezorgen en uitdelen van het clubblad tijdens de trainingen of wedstrijden. Website Het beheer van de website: Redactioneel; Actueel; Huisstijl; Jaarplanning; Nieuws items; Doorlinken sponsoren; Informatielinken NEVOBO; Verbinden met andere belangrijke sites voor Tweestroom SV. Sponsoring Sponsoring van het clubblad. Actief werven (acquisitie) en onderhouden van relaties met bestaande sponsoren/vrienden van Tweestroom SV. Sponsoring van kleding en benodigdheden etc. Public Relations Bijzondere zaken: Uitdragen van de club (voorzitter, of iemand namens de club met een bijzondere actie); De Gelderlander; Gemeente Nieuws; TV-Lingewaard, TV-Gelderlander; Bezoeken van frecepties en onderhouden van relevante relaties voor de club (voorzitter of iemand namens de club). Pers Wekelijks wedstijd uitslagen verwoorden voor de pers en clubsite; Acties communiceren zoals oliebollen en speculaas en beach volleybal; Werving van nieuwe leden; Publiciteit gym (naar behoefte); Eind van het seizoen publiceren eindstanden van de teams. 10

11 Klankbordgroep Samenstelling Klankbordgroep Secretaris(notulen) vertegenwoordiging Dames 1 vertegenwoordiging Dames 2 vertegenwoordiging Dames 4 vertegenwoordiging Dames 5 vertegenwoordiging Meisjes A vertegenwoordiging heren 1 vertegenwoordiging recreanten Lid bestuur rouleren Anouk Ebben, Anja Rikken, Sanne Groot Bramel Bij toerbeurt 2 speelsters Tessa Wallenburg, Marloes Schaars Maria Ebben, Judith Teunissen Robbert Bakker Jos Weghorst Astrid Berns Opzetten klankbordgroep en voortgang bewaken. De klankbordgroep is een werkgroep die bestaat uit spelers. De klankbordgroep is in het leven geroepen omdat er meer contact wenselijk is met en tussen de competitie spelende teams. Om meer interactie tussen de spelers het bestuur en de commissie te krijgen is het de bedoeling dat deze werkgroep om advies gevraagd wordt maar ook inbreng mag hebben. De klankwerkgroep komt minimaal twee maal per seizoen bijeen. De eerste bijeenkomst niet meegerekend. De eerste bijeenkomst is om afspraken te maken en een goede doelstelling te formuleren. Aan het einde van het seizoen worden de werkzaamheden van de klankbordgroep geëvalueerd. 11

Wij bieden, uiterlijk m.i.v. seizoen , onze leden het volgende:

Wij bieden, uiterlijk m.i.v. seizoen , onze leden het volgende: Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal Visie Tweestroom afdeling volleybal is er primair voor het zaalvolleybal en richt zich hierbij op jeugdspelers, senioren competitiespelers en recreanten.

Nadere informatie

Wij bieden onze leden het volgende:

Wij bieden onze leden het volgende: Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal Visie Tweestroom afdeling volleybal is er primair voor het zaalvolleybal en richt zich hierbij op jeugdspelers, senioren competitiespelers en recreanten.

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Volleybal Vereniging Isala 77 Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Door: Bestuur Isala Februari 2014 Inleiding Dit is het beleidsplan voor de jeugd. De basis voor dit beleidsplan is de visie van de vereniging.

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom!

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Webversie presentatie 21 maart 2013 Agenda 19.30 19.40 Welkom 19.40 20.20 Presentatie 20.20 21.00 Vragen en antwoorden 21.00 Sluiting Aanleiding tot de herinrichting

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Voorzitter van de technische commissie Leiding geven aan de technische commissie. Functieomschrijvingen Lid van het bestuur. Dus mede verantwoordelijk voor algemene gang van zaken. De voorzitter van de

Nadere informatie

Structuur VOREO 2012-2013

Structuur VOREO 2012-2013 Structuur VOREO 2012-2013 In dit document is de structuur van volleybalvereniging VOREO vastgelegd, is de bemensing van bestuur en commissies weergegeven en zijn de taken omschreven. Naast het bestuur

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Ledenvergadering Tweestroom SV, 26 september 2014.

Concept notulen Algemene Ledenvergadering Tweestroom SV, 26 september 2014. Concept notulen Algemene Ledenvergadering Tweestroom SV, 26 september 2014. Bestuursleden aanwezig: Harry Rensen vz., Gerard Bakker, Han Castrop, Marja Braam, Anny Peek, Betsy Joosten en Astrid Berns.

Nadere informatie

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016 Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum April 2016 SECTOR PRESTEREN De coördinator sector presteren is verantwoordelijk voor het op correcte

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl

seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl Langs deze weg heten wij u van harte welkom binnen onze vereniging. Onze vereniging is, onder de naam volleybalvereniging

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015 BELEIDSPLAN Versie oktober 2015 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven we voor nu de belangrijkste punten weer. Via Facebook en de website volgt er later meer.

In deze nieuwsbrief geven we voor nu de belangrijkste punten weer. Via Facebook en de website volgt er later meer. Voorwoord: YES! Het volleybalseizoen gaat weer van start! Na een lange zomerstop gaat het dan eindelijk weer van start. Heb je ook aan beach toernooien meegedaan? Of misschien heb je wel lekker niks gedaan

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

Inhoud TAKENBOEK EXCELSIOR VOLLEYBAL

Inhoud TAKENBOEK EXCELSIOR VOLLEYBAL Inhoud TAKENBOEK EXCELSIOR VOLLEYBAL Inhoud 2 Missie & Visie 3 Organogram 4 Rollen 5 Bestuur - Voorzitter 6 Bestuur - Secretaris 6 Bestuur Penningmeester en Financiële administratie 7 Bestuur - Voorzitter

Nadere informatie

Jaarplan technische commissie 2015-2016

Jaarplan technische commissie 2015-2016 Jaarplan technische commissie 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Technische commissie... 4 2.1 taken en verantwoordelijkheden... 4 2.2 samenstelling en aanspreekpunt... 4 2.3 planning en overleg...

Nadere informatie

een bloeiende vereniging

een bloeiende vereniging een bloeiende vereniging Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2013-2014? Wat zijn de plannen 2014-2015? Bijlage: resultaten 2013-2014 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Ledenvergadering Tweestroom SV, 23 september 2016.

Concept notulen Algemene Ledenvergadering Tweestroom SV, 23 september 2016. Concept notulen Algemene Ledenvergadering Tweestroom SV, 23 september 2016. Bestuursleden aanwezig: Afgemeld bestuurslid: Aanwezig: Afgemeld: Han Castrop, Betsy Joosten, Harry Rensen, Hennie Derksen, Jos

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C.

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging H.M.C. Inhoud HET BESTUUR... 3 Voorzitter... 3 Secretaris... 3 Penningmeester... 4 Bestuurslid Technische Zaken... 4 Bestuurslid Accommodatiebeheer...

Nadere informatie

Bestuur Voorzitter Adjunct Voorzitter Penningmeester Hoofd Technische Commissie Secretaris

Bestuur Voorzitter Adjunct Voorzitter Penningmeester Hoofd Technische Commissie Secretaris Bestuur Voorzitter Adjunct Voorzitter Penningmeester Hoofd Technische Commissie Secretaris 1 Voorzitter Eindverantwoordelijk voor het beleid van de 04-08 uur per week Taken Voorbereiden/ leiden bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Het bestuur Bepaalt het verenigingsbeleid. Ieder lid kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, tenzij hij/ zij tevoren afstand heeft genomen van het te

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie

Discussie 5 januari 2014

Discussie 5 januari 2014 Discussie 5 januari 2014 Strategie Structuur Cultuur Verloop ledenbestand Ledenbestand (spelend) Overzicht teams Categorie Subcategorie Niveau Plaats Competitie Gem. leeftijd Aantal spelers Trainings frequentie

Nadere informatie

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Volleybalvereniging De Zwaluwen. Dit plan beoogt het beleid voor de jaren 2017-2019 te beschrijven passend bij de visie

Nadere informatie

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014 VOREO 13 oktober 2014 Algemene Leden Vergadering 2014 ALV 2014 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Vaststelling notulen 2013-2014 4. Verslagen van de commissies 5. Financieel verslag 6. Verkiesbaar stellingen

Nadere informatie

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing K.V.Mid-Fryslân Ledenvergadering juni 2015 1 Leeswijzer Historie Aanleiding (8 november 2014) Doel Resultaat Uitgangspunten Huidig model Nieuw model Uitzoekpunten en uitkomsten

Nadere informatie

Met sportieve groeten, Bestuur HV Maasgouw

Met sportieve groeten, Bestuur HV Maasgouw Beste leden en ouders / verzorgers van jeugdleden van Handbal Vereniging Maasgouw. Het nieuwe seizoen staat binnenkort weer voor de deur en dat betekent actie!!! Zoals afgesproken op de ALV van 25-11-2012

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen 1 BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL Versie 15112012 O.Roukens Algemeen In dit document worden taken en verantwoordelijkheden van de jeugdcommissie van de afdeling handbal van Avanti Wilskracht vastgelegd.

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Beleidsplan S.V.W. Volleybal

Beleidsplan S.V.W. Volleybal Beleidsplan S.V.W. Volleybal 2015-2019 SVW Volleybal secretariaatsvwvolleybal@gmail.com -1- www.svwvolleybal.nl Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. S.V.W Volleybal 4 2.1 Missie 4 2.2 Kernwaarden 4 3.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

TBV Technische Commissie

TBV Technische Commissie TBV Technische Commissie Voor iedere commissie geldt: De commissie brengt verslag uit van haar vergadering en activiteiten aan het bestuur, dan wel het direct verantwoordelijke bestuurslid c.q. portefeuillehouder.

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2016

Beleidsplan 2011-2016 Beleidsplan 2011-2016 1 Missie / Organisatiecultuur... 2 2 Organisatiestructuur... 2 3 Kernactiviteiten... 3 4 Competitieniveau... 3 5 Trainingsfaciliteiten... 3 6 Competitiefaciliteiten... 4 7 Communicatie...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer Voorwoord: Hierbij de laatste nieuwsbrief van LVC volleybalvereniging van dit speelseizoen. Het seizoen hebben we afgesloten met een knal feest georganiseerd door onze heren 1 waar heel RIO bij aanwezig

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden Bijlage 2 Taken en Inhoud Inleiding... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 5 Penningmeester... 6 Voorzitter Jeugdcommissie... 7 Voorzitter Technische commissie... 8 Technische Commissie... 9 Jeugdcommissie...

Nadere informatie

TORNAX. Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014

TORNAX. Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014 TORNAX Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014 Het bestuurslid PR en Activiteiten is in grote lijn verantwoordelijk voor de interne- en externe presentatie

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe (jeugd) leden, ouders, verzorgers en overige belangstellenden

Informatie voor nieuwe (jeugd) leden, ouders, verzorgers en overige belangstellenden Ledenadministratie Versie: 1 mei 2015. Informatie voor nieuwe (jeugd) leden, ouders, verzorgers en overige belangstellenden Hallo nieuw (jeugd)lid en beste ouders en belangstellenden. Je hebt je misschien

Nadere informatie

Welkom nieuw lid. Naast trainen en spelen van wedstrijden organiseert TiVoC ieder jaar leuke activiteiten, zoals:

Welkom nieuw lid. Naast trainen en spelen van wedstrijden organiseert TiVoC ieder jaar leuke activiteiten, zoals: Welkom nieuw lid Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Flamingo s 56

Missie, visie en strategie Flamingo s 56 Missie, visie en strategie Flamingo s 56 Inleiding In deze notitie gaan we in op de missie en visie van onze vereniging en uiteindelijk ook op de manier waarop we die missie en visie willen verwerkelijken.

Nadere informatie

Algemeen Jaaroverzicht volleybalvereniging Jupiter 2015

Algemeen Jaaroverzicht volleybalvereniging Jupiter 2015 Algemeen Jaaroverzicht volleybalvereniging Jupiter 2015 Het bestuur Het bestuur van volleybalvereniging Jupiter bestaat op 31 december 2015 uit de volgende mensen: Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

VOORWOORD. Lees verder en ontdek of ook u bij onze club wilt, zodat we samen kunnen doorbouwen aan de mooiste sport van Oeffelt!

VOORWOORD. Lees verder en ontdek of ook u bij onze club wilt, zodat we samen kunnen doorbouwen aan de mooiste sport van Oeffelt! PROPOSITIE VC-ARGOS VOORWOORD Ambitieus, dat zijn we bij Volleybal Club Argos. Al bijna 40 jaar stellen we onszelf tot doel om volleybal in Oeffelt voor iedereen mogelijk te maken. Inmiddels zijn we er

Nadere informatie

seizoen INFORMATIE boekje

seizoen INFORMATIE boekje seizoen 2016-2017 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl Langs deze weg heten wij u van harte welkom binnen onze vereniging. Onze vereniging is, onder de naam volleybalvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Algemeen Artikel 1 Algemene bepaling 1. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van het bepaalde in artikel 20 van de statuten van de volleybalvereniging

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugd Doelstelling van Quick Stick is dat elk lid

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Functies en taken van de diverse functionarissen binnen de vereniging. Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA

Functies en taken van de diverse functionarissen binnen de vereniging. Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA Voorzitter: Leiden van bestuursvergaderingen Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA Overzicht houden en (mede)ondertekenen van financiële transacties Onderhouden van de communicatielijnen

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Plaats van TopHockey binnen HOD

Plaats van TopHockey binnen HOD Plaats van TopHockey binnen HOD 1 Hockey Technisch Bestuur (algemeen overzicht) Het hockey technisch bestuur (HTB) is verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van de hockey technische doelstellingen

Nadere informatie

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5)

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5) De Commissie heeft vanuit de moederverenigingen op het gebied van de organisatie rondom voetbal de nodige informatie verzameld. Daarnaast heeft de Commissie intern op basis van discussie een aantal inzichten

Nadere informatie

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Al enkele jaren spelen jeugdleden van Sint Joris en Zeddam samen in teams die bij de KNVB zijn aangemeld als SJT (samenwerkende jeugdteams).

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Korloo

Vrijwilligersbeleid Korloo Vrijwilligersbeleid Korloo 2011 2012 Bestuur Korloo Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding...1 1.2 Doelstelling...1 2 Activiteiten en taken...2 2.1 Verplichte taken...2 2.2 Korfbaltechnische taken...3

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS 2016-2021 1.Visie Leos staat voor Leusden En Om Streken. We zijn een club met een levendige verenigingscultuur. We hebben ca. 140 competitie spelende leden. De recreantenafdeling,

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen

Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen Voorzitter Voorzitten en algemene leiding dagelijks bestuur (DB) (incl. vergaderingen) Voorzitten Algemene Leden Vergadering (ALV) Communicatie van en naar

Nadere informatie

Beleidsadvies Almere Bowls Club

Beleidsadvies Almere Bowls Club Beleidsadvies Almere Bowls Club Bijlage 2 Taakomschrijvingen (definitieve versie) Voorzitter: - Algehele leiding van de vereniging - Leidt de vergaderingen - Houdt zich bezig met algemene beleidszaken

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling INHOUDSOPGAVE Voorwoord Waarom een beleidsplan Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan Ontwikkeling 1. Korte terugblik 2. De toekomstige terugblik van de verenging 3. Huidige en gewenste profilering

Nadere informatie

Concept Beleidsplan BTTV Elan 2011-2015. Versie 5 ( 2011)

Concept Beleidsplan BTTV Elan 2011-2015. Versie 5 ( 2011) Concept Beleidsplan BTTV Elan 2011-2015 Versie 5 ( 2011) Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Strategie: 5. Vrijwilligers 5.1 - Jeugd 5.2 - Senioren 5.3 - Recreanten 5.4 - Technische commissie

Nadere informatie

COMMUNICATIE PLAN. vv Volta Lelystad

COMMUNICATIE PLAN. vv Volta Lelystad COMMUNICATIE PLAN vv Volta Lelystad Datum : 14 november 2014 Versie : 1.4 Status : Definitief Auteur(s) : Erik Rombout Pagina 1 van 16 Inleiding Voor u ligt het communicatieplan van volleybalvereniging

Nadere informatie

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit Overzicht Jeugdbestuur en Commissies Het Jeugdbestuur bestaat uit 3 personen; voorzitter, de vertegenwoordiger namens de Jeugdcommissie en de vertegenwoordiger namens de Commissie Jongste Jeugd (= voorzitter

Nadere informatie

Doel Stichting ZwemSupport

Doel Stichting ZwemSupport Sponsorplan 2009-2011 Stichting ZwemSupport Alkemade Z&PC Alkemade Sponsorplan 2009-2011 Pagina 1 Doel Stichting ZwemSupport Het bieden van continuïteit aan de ontwikkeling en de beoefening van de zwemsport

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

INFORMATIE NIEUWE LEDEN

INFORMATIE NIEUWE LEDEN INFORMATIE NIEUWE LEDEN vv Volta Lelystad Datum : 23 november 2014 Versie : 1.0 Status : definitief Auteur(s) : Erik Rombout Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE VERENIGING... 4 2.1 BESTUUR... 4 2.2 COMMISSIES...

Nadere informatie

Penningmeester. THCC De Kromhouters

Penningmeester. THCC De Kromhouters Penningmeester Functie-inhoud: - Lid dagelijks bestuur met Voorzitter, Vice-voorzitter en Secretaris - Sparringpartner voor gehele Bestuur (verder bestaande uit Sponsoring, TC, Bar, Algemene Zaken) - Fiscale

Nadere informatie

Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015. 11 mei 2012

Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015. 11 mei 2012 Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015 11 mei 2012 Missie en visie RKVV Roosendaal Missie: RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging die een platform biedt om mensen en organisaties te verenigen. Visie:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

AANMELDING LIDMAATSCHAP

AANMELDING LIDMAATSCHAP Welkom bij VC Zwolle! Leuk dat je overweegt lid te worden van onze vereniging. Om lid te kunnen worden van VC Zwolle doorlopen we de volgende procedure: 1. Lees dit document goed door. De rechten en plichten

Nadere informatie

AANMELDING LIDMAATSCHAP

AANMELDING LIDMAATSCHAP Welkom bij VC Zwolle! Leuk dat je overweegt lid te worden van onze vereniging. Om lid te kunnen worden van VC Zwolle doorlopen we de volgende procedure: 1. Lees dit document goed door. De rechten en plichten

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 Het jeugdbeleidsplan maakt onderdeel uit van het beleidsplan van volleybalvereniging SSS. Waarom een (jeugd-) beleidsplan? Binnen de volleybalvereniging

Nadere informatie

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer Organisatie Sportclub Deventer Doel: Invulling geven aan een nieuwe organisatie, met heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden, die past bij de fase waarin Sportclub Deventer zich bevindt en

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD

INFORMATIEBOEKJE JEUGD INFORMATIEBOEKJE JEUGD Seizoen 2015-2016 1 Welkom! Hallo, hartelijk welkom bij ISALA 77! We vinden het erg leuk dat je in volleybal geïnteresseerd bent, of misschien al voor volleybal bij ISALA 77 hebt

Nadere informatie

Informatiefolder. Jeugdbeleid. Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn

Informatiefolder. Jeugdbeleid. Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn Informatiefolder Jeugdbeleid Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn De Meeuwen Seizoen 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 2. Teamindeling... 4 3. Trainingen... 5 3.1. Trainers... 5 3.2.

Nadere informatie