Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal"

Transcriptie

1 Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal Visie Tweestroom afdeling volleybal is er primair voor het zaalvolleybal en richt zich hierbij op jeugdspelers, senioren competitiespelers en recreanten. De vereniging biedt een gezond evenwicht tussen gezelligheid/sociale aspecten, ontwikkeling en prestatie. Wij bieden, uiterlijk in seizoen , onze leden het volgende: Jeugd: Een duidelijk vastgelegd ontwikkeltraject van mini s tot en met A-jeugd op minimaal 2 niveaus, waarbij de doorstroom naar de volgende leeftijdscategorie zo soepel mogelijk verloopt. Selectietrainingen worden jaarlijks gehouden om de teams op het goede niveau te formeren en te zorgen dat er voldoende spelers zijn per team. Mede hierdoor wordt het doorstromen van spelers bevorderd. Bij de aspiranten wordt de één lijn als prestatieteam gezien. Senioren: Zowel bij de dames als bij de heren ligt de nadruk op ontwikkeling van zowel spelers als het team als geheel, waarbij het eerste en het tweede team geformeerd worden uit de leden die deelgenomen hebben aan de selectietrainingen met als doel te komen tot een maximale prestatie. Voor de overige senioren teams is het streven elk team op het hoogst haalbare niveau te laten spelen. In goed overleg worden de spelers in dat team geplaatst passend bij zijn of haar spelniveau De balans tussen gezelligheid/sociale aspecten, ontwikkeling en prestatie wordt hierbij in ogenschouw genomen. Recreanten: De mogelijkheid om deel te nemen aan de recreantencompetitie en een competitie tussen regionale clubs. Volleyballen op hun niveau met de nadruk op ontwikkeling als groep, waarbij gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Verder streven we naar een open cultuur waarbij veel interactie plaatsvindt tussen de vereniging en haar leden en tussen de leden onderling waarbij een duidelijke communicatie bijdraagt aan een maximaal verenigingsgevoel (men is lid van de vereniging en niet van een team). Voor de communicatie onderling wordt onze site als belangrijk middel gezien. Een goede relatie met onze sponsoren vinden wij belangrijk. Richting sponsoren bieden wij een overzicht met sponsormogelijkheden, daarbij wordt duidelijk aangegeven welke wederzijdse verplichtingen aangegaan worden. Hierbij wordt gekozen voor een integrale benadering. 1

2 Werkplan 2014/2015 De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Daarnaast worden momenteel nog enkele aanvullende clubregels ontwikkeld. Deze worden uitgewerkt in onderstaand werkplan. Actie nieuwe seizoen (dynamisch) Inrichten commissies; aanpassing rolverdeling binnen TC, JC, CC, AC en bestuur. Inrichten klankbordgroep. Inrichten jaarkalender: elke commissie levert zijn jaaractiviteitenplanning in bij de secretaris van het bestuur. Deze worden verzameld en in een jaarkalender opgenomen door de secretaris, zodat duidelijk is wie wanneer vergadert en wat er geagendeerd moet worden. Het werkplan wordt jaarlijks in juni opgesteld door het bestuur. Het werkplan wordt voorgelegd aan de leden van de club tijdens de jaarlijkse leden vergadering (ALV). Bij een open cultuur hoort ook een open structuur. De vergaderdata en verslagen van bestuur en commissies zijn onderling te raadplegen. Agendapunten kunnen door alle leden schriftelijk ingediend worden bij het bestuur en de commissies en worden bevestigd en eventueel geagendeerd voor een volgende vergadering. Vanuit ieder competitie spelend senioren- en A-teams en van de recreantengroepen neemt een speler deel aan de klankbordgroep. Deze klankbordgroep is belangrijk om transparant te kunnen communiceren. De klankbordgroep heeft als doel de communicatie tussen de teams met het bestuur en de commissies te bevorderen. Voor de spelers is het van belang te weten wat er binnen de club speelt. De klankbordgroep mag adviseren en heeft inbreng van bijvoorbeeld nieuwe ideeën. Na afloop van de volleybal competitie worden selectiewedstrijden gehouden voor de teamsamenstelling van iedere lijn voor het nieuwe seizoen. Een sportvereniging Tweestroom SV kan niet zonder vrijwilligers met kennis, kunde en inzet die ook bovenstaande ambities willen invullen. Hiervoor is het belangrijk dat de commissies op voldoende sterkte kunnen functioneren. Het bestuur gaat hiervoor initiatieven ondernemen zoals bijvoorbeeld het beter betrekken van ouders van de jeugdleden. 2

3 Organisatiestructuur van de vereniging Het Bestuur Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen (art. 8 statuten). Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast is er voor de Wedstrijdsecretaris, Activiteiten-, Communicatie-, Technische-, Jeugd commissie en de afdeling Gymnastiek een bestuur stoel gereserveerd. Het bestuur vergadert iedere maand. Samenstelling van het bestuur voorzitter Vacant vanaf september 2014 secretaris Astrid Berns (Jaarkalender en klankbordgroep) Penningmeester Han Castrop Gym Wedstrijd secretaris Voorzitter van de Communicatie commissie Voorzitter van de Technische commissie Voorzitter van de Activiteiten commissie Voorzitter van de Jeugd commissie Marja Braam (Coördinator gym/organisatie eindfeest) Betsy Joosten Gerard Bakker Henny Derksen Harry Rensen Jos Aarntzen of Anthoinet van den Heuij Zoals in artikel 8 van de statuten van Tweestroom sportvereniging vermeld is, is het bestuur eindverantwoordelijk voor alle taken van Tweestroom SV. 3

4 Technische commissie (TC) Samenstelling van de Technische Commissie TAAKGEBIED ONDERDEEL Voorzitter Henny Derksen Formulering technisch beleid, extern overleg, afgevaardigde bestuur TZ Secretaris vacature Maken agenda en Verslaglegging/takenlijst. ADM. Coördinator Sen-lijn vacature Systeem coördinatie senioren, trainers/coach overleg en begeleiding TZ Coördinatie Jeugd Henny Wigman Systeem coördinatie Jeugd, begeleiding jeugdtrainers selectietrainingen TZ Coördinator Arbitrage Gerard Bakker Scheidsrechterplanning SZ Wedstrijdsecretaris Betsy Joosten Wedstrijdsecretariaat, zaalhuur, zaalwacht, teamopgave, Progr.boekje WS Materiaal verzorger Harry Rensen Beheer, inventarisatie en aanschaf materiaal en tenues. MV Binnen de Technische commissie (TC) kennen we de volgende onderdelen: Technische zaken (TZ) Wedstrijdsecretaris (WS) Scheidsrechterszaken (SZ) Materiaal Verzorging (MV) Administratieve zaken (Adm.) Elk onderdeel kent de volgende taken. Technische zaken (TZ) Indeling trainingstijden Planning trainers Planning coaches Beleid speelwijze Bijwonen bijeenkomsten NeVoBo Selectie en teamsamenstelling Talentenontwikkeling en doorstroming Opgave selectietrainingen Materiaal met trainingsvormen Begeleiding trainers en coaches, training cursus Wervingsbeleid en begeleidend kader Bijwonen bestuursvergaderingen Overleg coördinatie aspiranten en Wedstrijdsecretariaat (WS) Reservering zaalruimte Inplannen wedstrijden/dagen Opstellen zaalwachtrooster Wedstrijduitslagen/programma NeVoBo Teamopgave NeVoBo Gebruikers overleg stichting Walburgen Programma boekje Tenue beheer 4

5 mini s Scheidsrechterszaken (SZ) Inplannen scheidsrechters Organisatie cursus Opleiden en begeleiden scheidsrechters Materieel verzorging (MV) Onderhoud bestaand materieel Inventariseren benodigd materieel Wedstrijdtenues De verschillende overlegplatformen van de TC zijn: TC overleg: maandelijks en bespreekt o.a.: terugkoppeling overlegresultaten/vragen uit-en bijwerken technisch beleid bespreking NeVoBo-mededelingen/aandachtspunten(op technisch gebied) verzorgen van communicatie naar bestuur en berichtgeving (evt. via comcom) Trainersoverleg (incl. Gymtrainster): voor start seizoen januari (1 e interview volgend seizoen) januari spelersvolgsysteem bespreken mei (evaluatie seizoen, 2 e interview volgend seizoen) mei spelersvolgsysteem invullen en bespreken Coachesoverleg: voor start competities (aug./sept.) voor start 2 e helft aspirantencomp. (jan.) mei (evaluatie seizoen) Planning door het seizoen heen: augustus/januari: opstarten nieuwe seizoen. (communicatie 1 e training teams via trainer/coaches en website); augustus/september: opstellen zaalwachtrooster n.a.v. beschikbare teams en competitierooster januari: start samenstelling teams/trainers/coaches komend seizoen april: vaststelling teams/trainers/coaches komend seizoen. Als dit bekend is op de site kenbaar maken. Vaststellen benodigde zaalruimte n.a.v. teams/trainers/coaches plaatje komend seizoen. 5

6 Activiteitencommissie (AC) Doel; Betrokkenheid bij de club bevorderen. Stimuleren van het verenigingsgevoel. Samenstelling van de Activiteitencommissie TAAKGEBIED Coördinator Harry Rensen Organiseren en coördineren van activiteiten. Maken en plannen van kalender. Commissielid vacature onderhouden van de bestaande activiteiten en werven van meewerkende leden Lingewaard Cup Nieuwjaars toernooi Oliebollen bakken Speculaas poppen actie Vrijwilligersfeest Beachvolleybal Nieuwjaarsduik Eindtoernooi recreantentoernooi Commissielid vacature Uitwerken van nieuwe ideeën. Schooltoernooi Uitwisseling met andere sporten Straten volleybal toernooi Mini Beach toernooi Lady night (wijnzinnig) Om de activiteiten te kunnen realiseren heeft de activiteiten commissie hulp nodig van leden of ouders van leden voor realisatie van de activiteiten Aandacht voor: Kort dankwoordje geven aan vrijwilligers door voorzitter. Beoogd vrijwilliger persoonlijk benaderen, dit kan eventueel via een commissie. Nog beter benutten van bijeenkomsten om vrijwilligers te werven. (eindfeest, ALV etc.) 6

7 Jeugdcommissie (JC) Samenstelling van de Jeugdcommissie TAAKGEBIED Voorzitter jeugd commissie Jos Aarntzen Organisatie, communicatie, Lijn uitzetten Secretaris jeugd commissie Anthoinet van den Heuij Algemene coördinatie JC, algemene zaken, communicatie Notulen/info Coördinatie aspiranten Loet Rutten Coördinatie Asp. Act., aanspreekpunt, signaleren, coördineren Coördinatie mini s 1/6 Corina Rikken Coördinatie, teamtassen aanspreekpunt mini 4/6, signaleren, coördineren Stoel jeugdlid Judith Wissing/Anne de Bruijn Spiegel/info. Ervaring opdoen Projecten en analyse Robbert Bakker Ad-hoc projecten en analyse, toetsing initiatieven op haalbaarheid +ondersteuning Aanspreekpunt mini s 1/3 Maartje Bekker Aanspreekpunt, signaleren TC ondersteuning (ad-hoc) Henny Wigman Info, advies jeugd TC zaken JC ondersteuning (ad-hoc) Evelien Hendriks Wedstrijdschema s M 1-2-3, Wedstrijdschema s M Ledenadministratie Sylvia van Loon Incasso, interviewbriefjes, overzichten, stickers Vergadermomenten: JC: start seizoen, start competitie, half seizoen, feb/mrt (interview) en eind seizoen (nieuwe teams) JC-dagelijks bestuur : 1x per maand Taakblokken JC: Communicatie o Contactgegevens in programma boekje o Info avond voor de Aspiranten én Mini s o Nieuwsstroom copy verzorging vanuit jeugd en JC o Eigen pagina website én in eigen beheer o Bewaking JC mailadres o Communicatie, eventueel spreekuur in de sporthal voor de mini s/aspiranten Algemene zaken o Actuele (jeugd) ledenlijst o Teamindeling van TC mbt nieuwe seizoen Aspiranten en Mini s o Trainers informeren over huisregels 7

8 o Januari/februari uitdelen van interviewbriefjes, inzamelen en rapporteren aan TC o Mini toernooien: opgave per maand mini i.c.m trainers augustus opgave mini voor 1 ste helft competitie, december 2 de helft doorgeven van standen aan trainers zodat die dit weer met hun groep kunnen bespreken Coördinatie Mini s o Aanspreekpunt Mini voor trainers/coaches, ouders, mini-leden via o Aanspreekpunt Mini voor trainers/coaches, ouders, mini-leden maken van rijschema voor alle mini nivo s shirts/ verzamel en distributie als JC-lid mee organiseren van de 2 Mini thuistoernooien het maken van het rij- speelschema per toernooi aanwezig zijn bij evaluatie binnen de Regio eind seizoen Coördinatie Aspiranten o Aanspreekpunt Aspiranten voor trainers/coaches, ouders, aspirant-leden Volgen competitieteams informatie verstrekking voor website Bij start seizoen regelen van foto s per team op Jeugdpagina website o Toernooien: deelname aan toernooien na het wedstrijd seizoen Verenigingsactiviteiten voor/door Jeugd o Activiteiten: speculaaspoppen, oliebollen, Sinterklaas, C-toernooi, jeugdkamp o Afgevaardigden namens JC bij activiteiten o MAS- stage / Sjors Sportief o Mini v/d week? Sponsors o Sponsoring jeugdfaciliteiten o Donateurs Jeugd 8

9 Communicatiecommissie (CC) Samenstelling van de Communicatiecommissie TAAKGEBIED Voorzitter Gerard Bakker Eindredactie/Voorwoord NieuwsStroom, Team van het jaar verkiezing, Sponsors werving clubblad. Trainers en coaches van de seniorenteams interviewen voor verkiezing van team van het jaar, Uitreiking van bijbehorende shirts. Secretaris vacature Notulen, Plannen, Termijn bewaking, Ondersteunen voorzitter Lid Chris van Bostelen Website technisch beheer, Redactioneel nieuwsstroom, Voorwoord NieuwsStroom Lid Dorien Rikken Aanjagen en binnenhalen van redactionele stukken, Voorwoord NieuwsStroom Lid Angelique Derksen Aanjagen en binnenhalen van redactionele stukken, Voorwoord voor NieuwsStroom Lid vacature Uitvoeren werven sponsors clubblad (aansturing door Gerard Bakker), Actief werven. Ondersteunend lid Jos Aarntzen Website redactioneel, ondersteunend bij persberichten Sponsoring Voorzitter en penningmeester van het bestuur (vacature en Han Castrop) Sponsoring algemeen Shirts (logo s), Tassen(logo s), Sponsoring algemeen.(voorbeeld WST-Gendt euro) PR Gerard Bakker, Voorzitter bestuur (vacature) Alle leden van Tweestroom SV P.R. site/clubblad lokale pers etc. P.R. werven nieuwe leden en vrijwilligers Taken Communicatie commissie Clubblad de NieuwsStroom. Het clubblad komt 4 a 5 keer per jaar uit. De oplage is 310 stuks. Het clubblad is het originele communicatieorgaan van Tweestroom SV. Vaste onderwerpen in clubblad: Voorwoord voorzitter; Voorwoord communicatiecommissie; Nieuws van de verschillende commissies; Redactionele inbreng van spelers van verschillende teams en gym; Visualisering van de sponsoren; 9

10 Totale redactionele opzet van het clubblad (samenstellen copy en advertenties). Het inleveren van het concept bij de drukker. De bezorging van de clubbladen: Ophalen clubbladen bij drukker; Stikkeren van de clubbladen; Verdelen per team; Bezorgen en uitdelen van het clubblad tijdens de trainingen of wedstrijden. Website Het beheer van de website: Redactioneel; Actueel; Huisstijl; Jaarplanning; Nieuws items; Doorlinken sponsoren; Informatielinken NEVOBO; Verbinden met andere belangrijke sites voor Tweestroom SV. Sponsoring Sponsoring van het clubblad. Actief werven (acquisitie) en onderhouden van relaties met bestaande sponsoren/vrienden van Tweestroom SV. Sponsoring van kleding en benodigdheden etc. Public Relations Bijzondere zaken: Uitdragen van de club (voorzitter, of iemand namens de club met een bijzondere actie); De Gelderlander; Gemeente Nieuws; TV-Lingewaard, TV-Gelderlander; Bezoeken van frecepties en onderhouden van relevante relaties voor de club (voorzitter of iemand namens de club). Pers Wekelijks wedstijd uitslagen verwoorden voor de pers en clubsite; Acties communiceren zoals oliebollen en speculaas en beach volleybal; Werving van nieuwe leden; Publiciteit gym (naar behoefte); Eind van het seizoen publiceren eindstanden van de teams. 10

11 Klankbordgroep Samenstelling Klankbordgroep Secretaris(notulen) vertegenwoordiging Dames 1 vertegenwoordiging Dames 2 vertegenwoordiging Dames 4 vertegenwoordiging Dames 5 vertegenwoordiging Meisjes A vertegenwoordiging heren 1 vertegenwoordiging recreanten Lid bestuur rouleren Anouk Ebben, Anja Rikken, Sanne Groot Bramel Bij toerbeurt 2 speelsters Tessa Wallenburg, Marloes Schaars Maria Ebben, Judith Teunissen Robbert Bakker Jos Weghorst Astrid Berns Opzetten klankbordgroep en voortgang bewaken. De klankbordgroep is een werkgroep die bestaat uit spelers. De klankbordgroep is in het leven geroepen omdat er meer contact wenselijk is met en tussen de competitie spelende teams. Om meer interactie tussen de spelers het bestuur en de commissie te krijgen is het de bedoeling dat deze werkgroep om advies gevraagd wordt maar ook inbreng mag hebben. De klankwerkgroep komt minimaal twee maal per seizoen bijeen. De eerste bijeenkomst niet meegerekend. De eerste bijeenkomst is om afspraken te maken en een goede doelstelling te formuleren. Aan het einde van het seizoen worden de werkzaamheden van de klankbordgroep geëvalueerd. 11

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar)

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar) Orgaan/functie: Naam: Omschrijving taken: Tijdsduur: zelfstandig of in commissie: Kwaliteiten: Contactpersoon: Tijdsbesteding per week/periode Mogelijk om eigen tijd in te delen? Welke kwaliteiten kunnen

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader HC Ypenburg Academie Top hockey begint bij top kader Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de HCY Academie?... 3 1.2 Subdoelstellingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.3 Scope... 4 2 De weg

Nadere informatie

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Gelderse Masters. I.C.F. Remmers Studentnummer 387283 16 augustus 2011 Hogeschool NCOI

Gelderse Masters. I.C.F. Remmers Studentnummer 387283 16 augustus 2011 Hogeschool NCOI Gelderse Masters I.C.F. Remmers Studentnummer 387283 16 augustus 2011 Hogeschool NCOI HBO Communicatie, Module Communicatieplanning Docent: Mevrouw De Kroon Voorwoord Voor u ligt het communicatieplan in

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Opstarten dorpsbelangenorganisatie

Opstarten dorpsbelangenorganisatie Opstarten dorpsbelangenorganisatie Aandachtspunten en stappenplan De kern van de organisatie - Duidelijk doel: leefbaarheid verbeteren voor het algemeen belang van ons dorp en buitengebied - Duidelijke

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid. Maximus

Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid. Maximus Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid Maximus 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 2 Beschrijving vereniging pag. 4 2.1 Historie pag. 4 2.2 De vereniging op dit moment pag. 4 2.3 Visie van de vereniging

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie