Structuur VOREO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Structuur VOREO 2012-2013"

Transcriptie

1 Structuur VOREO In dit document is de structuur van volleybalvereniging VOREO vastgelegd, is de bemensing van bestuur en commissies weergegeven en zijn de taken omschreven. Naast het bestuur en de commissies, zijn er contactpersonen en leden die een specifieke taak uitvoeren. Vanwege wisselingen in de bemensing wordt dit document ieder jaar bijgesteld. Bestuur Het bestuur bestaat uit: - Paul Castenmiller (voorzitter) - Rolf Hoeks (secretaris) - Manita van Dijk (penningmeester) - Geert Thyssen (lid) - Haiko van Erp (lid) - Annemie Halsema (lid) - Tim Lansink (lid) - Vacant: vice-voorzitter Taken en bevoegdheden van het bestuur Beleid definiëren en vaststellen: Financiële doelstelling definiëren en meerjarenplan opstellen Sportieve doelstellingen definiëren en meerjarenplan opstellen Doelen en kaders stellen voor de diverse commissies Beleggen (jaar)vergaderingen bestaande uit bestuursvergaderingen, overleg met commissies en jaarvergadering met de leden. Jaaragenda opstellen en bewaken Financieel beheer: Opstellen meerjarenbegroting Bewaken budgetten en posten. Opmaken en evalueren jaarrekening Innen contributies, bijdragen, sponsorgelden, giften en subsidies Betalen rekeningen Opstellen financiële overzichten Secretariaat: Beheren van het wedstrijdsecretariaat, waaronder formulieren- en standendienst, d.w.z verzorgen van administratieve taken rondom de competitie Scheidsrechterscontactpersoon: begeleiden en opleiden van scheidsrechters Behandelen van in- en uitgaande post In- en uitschrijven van leden (intern en extern) onderhouden van NAW gegevens leden (intern en extern) Formulieren- en standendienst Coördineren commissies: Aansturen commissies Incidenteel bijwonen commissievergaderingen communiceren met, en stimuleren van commissies Communicatie naar instellingen: Nevobo en branche organisaties Gemeente en dorpsraden Subsidieverstrekkers

2 Aanstellen trainers: Financiële afhandeling Competenties Referentie opvragen en checken (taak TC) Bekend maken met technisch beleid/lijn VOREO Structuur en rollen van het bestuur De taakverdeling in het huidige bestuur is als volgt: Voorzitter (Paul): Beleidszaken, leiden vergaderingen, representatieve taken, externe contacten (gemeente, andere sportclubs, bond e.d.) onderhouden en netwerken. Inhuren zalen en controleren rekening gemeente Aanstellen trainers Secretaris (Rolf): Ledenadministratie, notulen, interne en externe communicatie bestuur, communicatie algemeen Wedstrijdsecretariaat (doorgeven/regelen wijzigingen wedstrijden). Formulieren- en standendienst (Leslie) Scheidsrechtercontactpersoon (samen met Marianne) Contactpersoon Activiteitencommissie Penningmeester (Manita): Financieel beheer Contactpersoon Kantinecommissie Contactpersoon Kascommissie Bestuurslid (Annemie): Webmaster Ondersteuning secretariaat met notulen en agenda Bestuurslid (Geert): Contactpersoon Jeugdcommissie en VGF Bestuurslid (Haiko): Contactpersoon en voorzitter Pers, Promotie en Sponsoring Bestuurslid (Tim): Contactpersoon en voorzitter Technische Commissie N.B. Vacant: Vice-voorzitter: Beleidszaken, coördinatie commissies, vervanging en ondersteunen voorzitter

3 Het organogram met bestuur en commissies ziet er als volgt uit: Afkortingen: KC Kantine commissie WS Wedstrijdsecretariaat JC Jeugd commissie VGF Volley Gezond Fit AC Activiteiten commissie SCP Scheidsrechter Contact Persoon TC Technische commissie PPS Pers, Promotie en Sponsoring

4 De commissies De commissies hebben een zeer belangrijke taak binnen de vereniging. Zij zijn de ruggengraat die zorgt voor de uitvoering van de diverse taken en aangever van nieuwe ideeën en wensen. Zie het Driejarenbeleidsplan VOREO voor de algemene doelstellingen van de commissies. De specifieke taken per commissie worden hieronder omschreven. Kantinecommissie Voorzitter: Edwin Leden; Ilse, Edwin, Huub, vacant Beheer van de kantine, bewaken budget en inkopen, registreren voorraad maandeinde Inkopen goederen, optimaliseren van de voorraad Opstellen kantinerooster Inwerken/instrueren nieuwe vrijwilligers Opstellen schoonmaakrooster Onderhoud inventaris Controleren van de kantinekas Op de lat briefjes minimaliseren Prijzen bepalen en doorvoeren in de kassa Activiteitencommissie Voorzitter: Marina Leden: Sanne, Johan Agenda activiteiten opstellen Activiteiten en acties initiëren Voorbereiden activiteiten en acties Begeleiden activiteiten en acties Ontplooien nieuwe inkomstgenererende activiteiten en acties Te organiseren activiteiten: o Malle ballen kersttoernooi o Ravenstein bij Kaarslicht o Bedrijven/-recreantentoernooi o Seizoenafsluiting/Voreo feest o Pubquiz 2 á 3 maal per jaar o Buitentoernooi? Technische commissie Voorzitter: Tim Leden: Marianne, vacant Indeling teams (koppelen spelers aan teamindeling NeVoBo) Nieuwe leden begeleiden naar juiste team Beoordelen individuele vaardigheden Overleg en contact houden met trainers en potentiële trainers Selecteren geschikte trainers Werkt nauw samen met Jeugdcommissie Adviezen leden/trainers verder leiden Bijeenkomsten organiseren voor aanvoerders en trainers Beleggen bijeenkomsten voor eigen trainers Bijscholing trainers organiseren Clinics organiseren

5 Commissie Pers, Promotie, Sponsoring en Werving Voorzitter: Haiko Leden: vacant Werving leden Sponsors werven Persberichten uitzetten Promotie voor club en activiteiten van de club initiëren Website onderhouden Bewaken van identiteit vereniging Agenda activiteiten maken (jaar agenda) Jeugdcommissie Leden: Silvia, Marja Rij- en scheidsrechtersschema jeugd Initiëren activiteiten voor jeugdledenwerving i.s.m. AC Opstellen informatieboekje Jeugd 1 e en 2 e helft van het seizoen Organisatie thuistoernooien CMV Organisatie Ouder-Kind toernooi Initiëren teamgesprekken en oudergesprekken Organisatie Puppiequiz Commissie van Beroep Lid: Twan, Johan Bemiddelen bij geschillen (tussen leden onderling/trainer/coach/bestuur) Uitbrengen van een onafhankelijk advies (niet-bindend) Vertrouwenscontactpersoon Mariëlle Bij deze persoon kunnen de leden terecht in het geval van ongewenste intimiteiten, agressie en geweld en discriminatie. Scheidrechter contactpersoon (SCP) Lid: Marianne, Rolf Communicatie met en aanspreekpunt voor bond Indelen scheidsrechters Bijscholing (Rolf) o Bespreken aanpassing nieuwe spelregels o Jaarlijks opfrismoment, spelregeltoets o Opleiden nieuwe scheidsrechters Formulieren- en standendienst Lid: Leslie Opstellen van het rooster voor de zaalwacht Voorbereiden wedstrijdformulieren Beheren wedstrijdtas Tijdig doorgeven wedstrijd uitslagen (online) Materiaalbeheer Lid: Twan

6 Overzicht houden op eigendommen van de club Onderhouden van de eigendommen Initiatief nemen voor vervanging en uitbreiding Onderhouden van contacten met materiaalbeheerder van de sporthal (gemeente) Eigendommen: o Ballen + bakken o Tenues o Wedstrijdnetten Kascommissie Leden: Chris, Sander Controle om de drie jaar, voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering, van de boekhouding.

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal

Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal Visie Tweestroom afdeling volleybal is er primair voor het zaalvolleybal en richt zich hierbij op jeugdspelers, senioren competitiespelers en recreanten.

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Opgesteld door: Bestuur en Technische Commissies Datum: juni 2015 Versie: 4.0 Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Definitief vast gesteld

Nadere informatie

Bijlage 3 Behorende bij huishoudelijk reglement. Samenstelling, Taakomschrijving en Bevoegdheden vrijwilligerscoördinator.

Bijlage 3 Behorende bij huishoudelijk reglement. Samenstelling, Taakomschrijving en Bevoegdheden vrijwilligerscoördinator. Samenstelling, Taakomschrijving en Bevoegdheden vrijwilligerscoördinator De vrijwilligerscoördinator maakt deel uit van de Bestuursgroep Secretariaat. De vrijwilligers coördinator heeft als taken: - het

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar)

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar) Orgaan/functie: Naam: Omschrijving taken: Tijdsduur: zelfstandig of in commissie: Kwaliteiten: Contactpersoon: Tijdsbesteding per week/periode Mogelijk om eigen tijd in te delen? Welke kwaliteiten kunnen

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Nederlands en Vlaams Taalcentrum NVTC NVTC Parijs Huishoudelijk Reglement Nederlands en Vlaams Taalcentrum NVTC Parijs November 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. De naam 1.1 Doelstelling 2. De zetel 3. De leden

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS Vastgesteld door MT : 4 april 2008 Goedgekeurd door GMR : 23 juni 2008 Vastgesteld door AB : 7 juli 2008 (gewijzigd op 29 juni 2009 i.v.m. toevoeging functiebeschrijving

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Verantwoordingsverklaring

Verantwoordingsverklaring Verantwoordingsverklaring Met elkaar voor elkaar Verantwoordingsverklaring Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 mei 2012. Het Nationaal Bestuur van Nationale Vereniging de Zonnebloem onderschrijft

Nadere informatie

Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat

Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat Datum: 9-12-2010 Naam: Fondsenwervende instellingen en financiën Status: handout Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. De Toolkit

Nadere informatie

Brochure Samenwerking met de tennistrainer

Brochure Samenwerking met de tennistrainer Brochure Samenwerking met de tennistrainer De vereniging is leidend, op basis van transparant, consistent beleid! Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond KNLTB afdeling Breedtetennis in samenspraak met

Nadere informatie

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat Huishoudelijk Reglement Stichting Olivier versie 4 februari 2009 Begripsbepalingen Olivier: woonvorm van 12 jong-volwassenen met een lichamelijke dan wel verstandelijke beperking, die in het Antoniushuis

Nadere informatie

Statuut Waarden & normen van Sportvereniging Loosduinen

Statuut Waarden & normen van Sportvereniging Loosduinen Statuut Waarden & normen van Sportvereniging Loosduinen Inhoud Doelstelling van het statuut... 3 KNVB convenant... 4 Gedragsregels... 5 Gedragsregels algemeen... 5 Gedragsregels vertaald voor en verspreid

Nadere informatie