Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding"

Transcriptie

1 Consumentenrecht Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken Doelstelling van de wet Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Bescherming van de eerlijke concurrentie bv: verkoop met verlies, soldenreglementering Bescherming van consument en concurrent bv: reclame, aankondiging prijsverminderingen Belangrijke begrippen Relevante begrippen bij bepaling van het toepassingsgebied van de wet Producten / goederen en diensten Onderneming Consument Diensten Art. 2.6 WMPC Ruime invulling > Alle prestaties die ten behoeve van een derde worden verricht in het kader van een professionele activiteit. Geen winstoogmerk vereist Moet geen daad van koophandel zijn ( met WHPC van vroeger) Financiële diensten versus financiële instrumenten effecten en waarden Financiële diensten: Als een bank verrichtingen doet m.b.t. financiële instrumenten. bv: Ik wil aandelen kopen. è Art : WMPC van toepassing Financiële instrumenten: Instrumenten die rechten incorporeren (obligaties, aandelen, ), alle rechten en plichten daaraan verbonden

2 è Art. 3, 1: Andere financiële elementen vallen niet onder de WMPC, behoudens uitzonderingen bepaald bij KB. Er is zo een KB van 2005, maar geldt dit dan nog onder de nieuwe WMPC? Ja, zie art. 139, 2: het KB blijft dus van toepassing, maar dat KB spreekt nog over de artikelen uit de WHPC, dus men moet de overeenstemmende artikelen in de nieuwe WMPC zoeken = praktische moeilijkheid. Homogene diensten Belangrijk m.b.t. prijsaanduiding Art. 2.7 bv: restaurant/ café bezoek, diensten verstrekt door reisorganisatoren (iedereen krijgt hetzelfde), NIET bv: verzekeringen ( een autoverzekering kan voor iedereen verschillend zijn, naargelang van de leeftijd, type auto, ), prestaties verricht door een schilder ( muren kunnen verschillend zijn, verschillende oppervlakte, ), Goederen en producten Goederen Lichamelijke ROERENDE zaken ( inclusief gas en elektriciteit ) è Dus NIET ( vallen niet onder WMPC) Onroerende goederen > Geen uitsluiting van de gehele vastgoedsector!!! Veranda, bouwen van een huis en vastgoedmakelaars vallen wel onder WMPC, want zijn diensten. > Dus koop verkoop van een huis valt niet onder de WMPC, maar als makelaar diensten levert wel. Rechten en verplichtingen > Wat met software? Kan gekocht worden in bv: de Fnack of kan gedownload worden. Als dit gekocht wordt= lichamelijke roerende zaak Software die gedownload wordt = GEEN lichamelijk roerend goed. Hoe kan men de WMPC toch van toepassing verklaren? Door het ter beschikking stellen van software te beschouwen als een dienst EN onderscheid dienst <> goed is belangrijk (cfr. verder in cursus!)

3 Producten = (onroerende) goederen, diensten, rechten en verplichtingen > Dus veel ruimer dan goederen! Pas op: Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen wetsbepalingen die van toepassing zijn op producten en deze die enkel van toepassing zijn op goederen!!!! Consument Art. 2.3 = Natuurlijke persoon die producten voor uitsluitend niet beroepsmatige doeleinden gebruikt of verwerft. Enkel natuurlijke personen ( vroegere WHPC) > De overheid kan geen consument meer zijn! > Ook VZW s kunnen geen consument zijn! Toepassing van het bestemmingscriterium en geen toepassing van het specialisatiecriterium Bestemmingscriterium : Je moet nagaan voor welke doeleinden iemand een goed/dienst gaat gebruiken. bv: Prof koopt een laptop: is hij consument? Hangt ervan af: Voor private doeleinden: consument In het kader van professionele doeleinden (lessen, cursus, ): geen consument Specialisatiecriterium: Iemand beschermen vanaf het ogenblik dat hij optreedt buiten zijn professionele specialisatie. bv: Een kapper is niet gespecialiseerd in computers, als hij zijn facturen doet op pc = ook consument. Uitsluitend Geen gemengd gebruik ( = zowel privé als professioneel) > Volgens het bestemmingscriterium in de Belgische wet: Zodra er professioneel gebruik is, is de WMPC niet van toepassing. Verschil met Europese consumentenbegrip: Een persoon is consument als hij uitsluitend privé gebruikt OF als het professioneel gebruik quasi onbestaande is ( bv: 2% ). Verschil met andere Belgische wetgeving ( daar begrip consument wel ruimer ingevuld) Consumentenkrediet Consumentenkoop

4 Zwakke partij = consument? Niet alleen de consument is zwakke partij. bv: zie voorbeeld van kapper die niet onder WMPC valt (volgens het bestemmingscriterium) kan ook zwakke partij zijn. Wie onderneming is, is geen consument!!! Bijzondere vraag: kan een borg een consument zijn? Volgens het Hof van Justitie wel als het gaat om een private schuld. MAAR volgens de enge definitie niet in het Belgische recht = dus verkeerde omzetting van Europees recht. Onderneming WHPC sprak over verkoper Art. 2.2 Natuurlijke persoon of RPS Rechtsvorm: irrelevant ( dus winstoogmerk ook irrelevant) Op duurzame wijze ( regelmaat) Dus niet: occasionele verkoop op ebay ( REGELMAAT vereist) Een economisch doel nastreeft = verrichten van een economische activiteit > elke commerciële, industriële en financiële activiteit ( dus niet louter daden van koophandel ) Alsmede zijn verenigingen bv: overkoepelende beroepsverenigingen (bv: Febiac ) De overheid/ overheidsbedrijven: een onderneming? Vanaf het ogenblik dat de overheid een dienst op duurzame wijze verstrekt DIE OOK DOOR DE PRIVATE SECTOR KAN WORDEN VERSTREKT (bv: NMBS, De Post, ) > onderneming Zoniet ( bv: toelating om de wegen te gebruiken) > geen onderneming Kunnen VZW s een onderneming zijn? bv: strijkatelier : strijken = economische activiteit ( tegen vergoeding), duurzaam > dus onderneming bv: occasionele wafelverkoop voetbalclub: economische activiteit? JA, duurzaam? NEEN > geen onderneming Wat met de universiteit? Lessen = taak van openbaar belang > geen economische activiteit Eten verkopen = economische activiteit > onderneming

5 Wat met ziekenfondsen? Organiseren van kampen, aanbieden van een bijkomende verzekering, = economische activiteit > onderneming Taken van algemeen belang > geen onderneming Beoefenaren van vrije beroepen = ondernemingen ( strikt gezien) MAAR de WMPC is NIET van toepassing op (art. 3, 2 WMPC ): Tandartsen en kinesisten Beoefenaren van vrije beroepen > Beoefenaar van vrij beroep: Art. 2.2 Geen koopman EN Bij wet opgericht tuchtorgaan bv: architecten, advocaten, gerechtsdeurwaarders, geneesheren, notarissen Dus: de wet is WEL van toepassing op andere vrije beroepsbeoefenaars zoals psychologen, zelfstandige thuisverplegers, diëtisten (= vrije beroepsbeoefenaars die geen bij wet opgericht tuchtorgaan hebben) Wat met apothekers? Medicatie: geen koopman > valt niet onder WMPC Andere producten ( zonnecrème, ): wel koopman > valt WEL onder WMPC Arrest Grondwettelijk Hof: > Uitsluiting schendt het gelijkheidsbeginsel > Gevolgen van dit arrest: prejudiciële beslissing leemte in de wet belangenafweging Territoriaal toepassingsgebied Contractuele aspecten Rome I Vo: Bijzondere verwijzingsregel > Als aan de toepassingsvoorwaarde is voldaan kan een consument zich beroepen op de regels van dwingend recht van zijn verblijfplaats. Toepassingsvoorwaarde: De onderneming richt zijn activiteit op het land van de consument ( bv: verkoop via internet volstaat) contractuele aspecten (onrechtmatige daad) Zelfde regel als voor contractuele aspecten (bijzondere verwijzingsregel), maar andere rechtsgrond. Omweg via de Rome II Vo

6 Handelspraktijken (bv: reclame) bv: Een Duitse onderneming voert misleidende reclame in België, wordt de Belgische consument geschaad > Belgische wet, WMPC, van toepassing

Identiteit van de eigenaar van grond en van bestaande opstallen. Gegevens opgenomen in een bouwvergunning: à Financiering? Lening

Identiteit van de eigenaar van grond en van bestaande opstallen. Gegevens opgenomen in een bouwvergunning: à Financiering? Lening 26/10/2011 (LES 4) Woningbouw 1.Toepassingsgebied (art. 1) Het moet gaan om: - Een wederkerige overeenkomst - Tot eigendomsovergang/ verbintenis te bouwen - Te bouwen of in aanbouw zijnde (verkoper) Voltooiingsverplichting

Nadere informatie

Reclame en oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten

Reclame en oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten Reclame en oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten à Structuur van de regeling Artikel 2 WMPC: Opsomming definities. Artikel 19 WMPC: Regelen inzake vergelijkende reclame. Artikel 83 ev WMPC: Specifiek

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2010-15 Reinhard STEENNOT Michel TISON De impact van het privaat financieel Challenging the Prudential Supervisor: liability recht op de wilsautonomie, de

Nadere informatie

Samenvatting Handels en insolventierecht

Samenvatting Handels en insolventierecht Samenvatting Handels en insolventierecht 2011-2012 Jan Wesemael 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING... 8 AFDELING 1: HANDELSRECHT: NOTIE EN AFBAKENING... 8 1 WAAROM NOOD AAN HANDELSRECHT?...

Nadere informatie

DG JUSTITIE LEIDRAAD. betreffende

DG JUSTITIE LEIDRAAD. betreffende DG JUSTITIE LEIDRAAD betreffende Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van

Nadere informatie

BS Verzekeringsrecht

BS Verzekeringsrecht Master Rechten BS Verzekeringsrecht Smvt - Weyts Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R49 7.00 EUR Bijzonderestudie Verzekeringsrecht 2013 Moduleburgerlijkrecht MasterRECHTEN

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

WETTELIJKE GARANTIE VAN DE VERKOPER

WETTELIJKE GARANTIE VAN DE VERKOPER WETTELIJKE GARANTIE VAN DE VERKOPER Alle producten gekocht van Apple, inclusief niet-apple producten, vallen onder de wettelijke garantie van 2 jaar van de verkoper tot levering van een goed dat met de

Nadere informatie

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 915767 tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt

Nadere informatie

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN Zeggen dat de sector overspoeld wordt door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur

Nadere informatie

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2011-2012 De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door

Nadere informatie

BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN?

BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN? februari 2013 BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN? Bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen Welke

Nadere informatie

DEEL I. GELD IN HET RECHT

DEEL I. GELD IN HET RECHT Grondige studie van het financieel recht (Prof. dr. R. Steennot) Academiejaar 2012 2013 Notities Jasper Dupont DEEL I. GELD IN HET RECHT DEEL 1. GELD IN HET RECHT a. Functies van geld 1. Geld heeft verschillende

Nadere informatie

Belgische Internet veilinghuizen permitteren zich onwettelijke praktijken en riskeren zware straffen

Belgische Internet veilinghuizen permitteren zich onwettelijke praktijken en riskeren zware straffen Belgische Internet veilinghuizen permitteren zich onwettelijke praktijken en riskeren zware straffen (Ook hun opdrachtgevers) Jan De Vree (adviseur) Internet koopjesjagers zullen wellicht al wel eens op

Nadere informatie

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus Wat vindt u in deze gids Wanneer mensen te maken hebben met schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus blijven

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

Studentencursus Economisch recht. Academiejaar 2009-2010 Jeroen De Mets

Studentencursus Economisch recht. Academiejaar 2009-2010 Jeroen De Mets Studentencursus Economisch recht Academiejaar 2009-2010 Jeroen De Mets Inhoudsopgave HOOFDSTUK I. INHOUD, BRONNEN EN GRONDSLAGEN VAN HET ECONOMISCH RECHT... 1 AFDELING 1. BEGRIPOMSCHRIJVING... 1 1 Inleiding...

Nadere informatie

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel 1 Verkorte syllabus vennootschapsrecht Deel I: Algemeen Deel Van de Keer Vincent Academiejaar 2013-2014 2 Ten geleide: Hieronder heb ik een samenbundeling geplaatst van slides, nota s en belangrijke delen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid pag.: 1 van 5 Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid Ook als algemene voorwaarden geldig zijn verklaard op een overeenkomst, kunnen ze onder bepaalde omstandigheden worden vernietigd. Dat wil zeggen dat

Nadere informatie

De redenen om te associëren zijn uiteenlopend, evenals de wijze waarop.

De redenen om te associëren zijn uiteenlopend, evenals de wijze waarop. Associaties Inleiding Beroepsbeoefenaars in vrije beroepen bundelen regelmatig hun krachten in een associatie. Het gaat dan vooral om notarissen, advocaten, accountants, revisoren,... Definitie Een associatie

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent www.boekhouder.be De boekhoudkundige verwerking van erfpachtcontracten Heel wat verenigingen oefenen hun activiteiten uit op terreinen en in gebouwen waarvan ze geen eigenaa r zijn, maar waarop ze als gevolg van een erfpachtcontrac

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging.

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging. INFORMATIENOTA 1. Organisatie Adres Tel.nr e-mail Sociale doelstelling Juridisch statuut Voorbeelden: VZW-IVZW (internationaal) Gemeente, OCMW, gemeentelijke VZW Stichting/Instelling van Openbaar Nut Intercommunale:

Nadere informatie

WOORD VOORAF.. 1 SAMENVATTING... 2 ALFABETISCHE LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN. 6 INLEIDING.. 7

WOORD VOORAF.. 1 SAMENVATTING... 2 ALFABETISCHE LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN. 6 INLEIDING.. 7 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF.. 1 SAMENVATTING... 2 INHOUDSTAFEL 3 ALFABETISCHE LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN. 6 INLEIDING.. 7 VOORSTELLING FIRMA X 8 1. Algemeen...8 2. Zeven expertisecentra.

Nadere informatie

Rolnummer 5817. Arrest nr. 31/2015 van 12 maart 2015 A R R E S T

Rolnummer 5817. Arrest nr. 31/2015 van 12 maart 2015 A R R E S T Rolnummer 5817 Arrest nr. 31/2015 van 12 maart 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, gesteld door

Nadere informatie