Marktpraktijken, consumentenbescherming en de advocatuur anno 2015 Yves Vandendriessche - advocaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktpraktijken, consumentenbescherming en de advocatuur anno 2015 Yves Vandendriessche - advocaat"

Transcriptie

1 Marktpraktijken, consumentenbescherming en de advocatuur anno 2015 Yves Vandendriessche - advocaat Ezelstraat 25 B-8000 Brugge T +32[0] F +32[0]

2 Ten geleide In Belgium there s the peculiarity that seperate rules are enacted concerning contracts between consumers and practitioners of liberal professions (C. TWIGG-FLESNER, M. EBERS, H. SCHULTE-NÖLKE, EC Consumer Law Compendium Comparative Analysis, Universität Bielefeld, april 2007, 52, 341, 366.)

3 Ten geleide Advocaat = Vrije Beroepsbeoefenaar Vóór 31 mei 2014 Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming (6 april WMPC) Wet m.b.t. Overeenkomsten op afstand, vergelijkende en misleidende reclame en onrechtmatige bedingen (van 2 augustus WVB) Sinds 31 mei 2014: Wetboek Economisch Recht (WER) Boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming Boek XIV Marktpraktijken en Consumentenbescherming betreffende beoefenaars van een vrij beroep

4 Overzicht Wetboek Economisch Recht De advocaat vrije beroepsbeoefenaar - de cliënt consument Van WMPC-WVB tot WER Dualisme Afbrokkeling o.i.v. Europa het ondernemingsbegrip Rechtspraak Grondwettelijk Hof Evolutie naar een volwaardig ondernemingsrecht Verruiming bevoegdheid Rb. Kh. Boek VI en XIV Marktpraktijken en Consumentenbescherming (betreffende beoefenaars van een vrij beroep) Verhouding Overzicht Boek XIV nader bekeken

5 Overzicht Wetboek Economisch Recht De advocaat vrije beroepsbeoefenaar - de cliënt consument Van WMPC-WVB tot WER Dualisme Afbrokkeling o.i.v. Europa het ondernemingsbegrip Rechtspraak Grondwettelijk Hof Evolutie naar een volwaardig ondernemingsrecht Verruiming bevoegdheid Rb. Kh. Boek VI en XIV Marktpraktijken en Consumentenbescherming (betreffende beoefenaars van een vrij beroep) Verhouding Overzicht Boek XIV nader bekeken

6 Wetboek Economisch Recht Wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht, BS 29 maart 2013 Gefaseerde invoering van de verschillende boekdelen Reeds gewijzigd/aangevuld bij wetten van 3, 25 april, 17 juli 2013, 7, 20 november, 15, 21, 26 december , 28 maart, 2, 4, 10, 19 april, 15 mei 2014

7 Wetboek Economisch Recht (2) Boek I Definities Boek II Algemene beginselen Boek III Vrijheid v. vestiging, dienstverlening & algemene verplichtingen v.d. onderneming Boek IV Bescherming v.d. mededinging Boek V De mededinging en prijsevolutie Boek VI Marktpraktijken en bescherming v. d. consument Boek VII Betalings- en kredietdiensten ** Boek VIII Kwaliteit v. producten en diensten Boek IX Veiligheid v. producten en diensten Boek X Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies Boek XI Intellectuele Eigendom Boek XII Recht v.d. elektronische economie Boek XIII Overleg Boek XIV Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende beoefenaars v.e. vrij beroep Boek XV Rechtshandhaving Boek XVI Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen Boek XVII Bijzondere rechtsprocedures Boek XVIII Maatregelen voor crisisbeheer (** gedeeltelijk in werking)

8 Wetboek Economisch Recht (3) Boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming Dubbele doelstelling: Conformeren aan de Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten Invoegen van de WMPC Voorlopers Wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken (WHP) Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument (WHPC) Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)

9 Wetboek Economisch Recht (4) Boek XIV Marktpraktijken en Consumentenbescherming betreffende beoefenaars van een vrij beroep Spiegelbeeld van Boek VI Voorlopers W. van 21 oktober 1992 betreffende de misleidende reclame inzake vrije beroepen W. van 3 april 1997 betreffende de oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije beroepen en hun cliënten W. van 2 augustus 2002 herneemt en voegt regeling aangaande overeenkomsten op afstand toe

10 Wetboek Economisch Recht (5) Tevens van belang: Boek I (definities) Boek XV (handhaving) Boek XVII (vordering tot staking en collectieve vordering)

11 Overzicht Wetboek Economisch Recht De advocaat vrije beroepsbeoefenaar - de cliënt consument Van WMPC-WVB tot WER Dualisme Afbrokkeling o.i.v. Europa het ondernemingsbegrip Rechtspraak Grondwettelijk Hof Evolutie naar een volwaardig ondernemingsrecht Verruiming bevoegdheid Rb. Kh. Boek VI en XIV Marktpraktijken en Consumentenbescherming (betreffende beoefenaars van een vrij beroep) Verhouding Overzicht Boek XIV nader bekeken

12 De vrije beroepsbeoefenaar (1) Enkele cijfers (FVIB Polsslag Vrij Beroep 2013) Inmiddels: op (eind 2013) - 20 procent gestegen sinds 5 jaar - Waarvan advocaten (6,45 %) Sterke groeier afgelopen decennium: de advocaat (+ 21,36 %)

13 De vrije beroepsbeoefenaar (2) Rechtsleer: positieve criteria Intellectuele prestatie Uitsluiting uit handelsrecht Deontologie Onafhankelijkheid Persoonlijke verantwoordelijkheid Opleiding en permanente vorming

14 De vrije beroepsbeoefenaar (3) gewezen wettelijke omschrijving Art. 2, 1 WVB: Elke zelfstandige beroepsactiviteit die dienstverlening of levering van goederen omvat welke geen daad van koophandel of ambachtsbedrijvigheid is [ ] en die niet wordt bedoeld in de WHPC, met uitsluiting van de landbouwbedrijven en de veeteelt Art. 2, 2 WMPC (vernietigd): Elke onderneming die geen koopman is in de zin van art. 1 W. Kh. en die onderworpen is aan een bij wet opgericht tuchtorgaan WH(M)PC primeerde boven WVB (zie bv. A pen 2 april 2001) Vroedvrouwen, zelfstandige verplegers, privé-detectives, etc. hebben evenmin ordes... -> werden derhalve gevat door de WMPC!

15 De vrije beroepsbeoefenaar (4) huidige wettelijke omschrijving Art. I.8, 35 WER Kritiek elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op intellectueel onafhankelijke wijze en onder eigen verantwoordelijkheid een beroepsactiviteit uitoefent die hoofdzakelijk uit intellectuele prestaties bestaat, voorafgaand de vereiste opleiding heeft gevolgd, tot permanente vorming is gehouden,onderworpen is aan een bij of krachtens de wet opgericht tuchtorgaan en geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel

16 De vrije beroepsbeoefenaar (4) FVIB

17 accountants, advocaten, apothekers, architecten,artsen, automobieldeskundigen, bedrijfsrevisoren, belastingconsulten, boekhouders, conservators-restaurateurs van kunstvoorwerpen dierenartsen, filologen, fiscalisten, gerechtsdeurwaarders, Interieurarchitecten, kinesitherapeuten, landmeters, notarissen, psychologen, tandartsen, tolken, Tuin- en landschapsarchitecten, verpleegkundigen,

18 Overzicht Wetboek Economisch Recht De advocaat vrije beroepsbeoefenaar - de cliënt consument Van WMPC-WVB tot WER Dualisme Afbrokkeling o.i.v. Europa het ondernemingsbegrip Rechtspraak Grondwettelijk Hof Evolutie naar een volwaardig ondernemingsrecht Verruiming bevoegdheid Rb. Kh. Boek VI en XIV Marktpraktijken en Consumentenbescherming (betreffende beoefenaars van een vrij beroep) Verhouding Overzicht Boek XIV nader bekeken

19 De consument iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen Bestemmingscriterium Voorheen cliënt Geschrapt: uitsluitend private doeleinden verwerving gebruik van producten

20 Overzicht Wetboek Economisch Recht De advocaat vrije beroepsbeoefenaar - de cliënt consument Van WMPC-WVB tot WER Dualisme Afbrokkeling o.i.v. Europa het ondernemingsbegrip Rechtspraak Grondwettelijk Hof Evolutie naar een volwaardig ondernemingsrecht Verruiming bevoegdheid Rb. Kh. Boek VI en XIV Marktpraktijken en Consumentenbescherming (betreffende beoefenaars van een vrij beroep) Verhouding Overzicht Boek XIV nader bekeken

21 Dualisme (1) WHP (1971) Van toepassing op de handelaar Indirecte uitsluiting

22 Dualisme (2) WHPC (1991) De WHPC was van toepassing op de verkoper van producten of diensten In principe voldoende ruim om vrij beroep Te vatten Uitzonderlijk: bv. apotheker HANDELSDAAD of Ambachtsactiviteit

23 Dualisme (3) WMPC (2010) Van toepassing op de onderneming (Art. 2, 1 ) elke NP of RP die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen Art. 3, 2 (vernietigd): deze wet is n.v.t. op de beoefenaars van een vrij beroep, de tandartsen en de kinesisten

24 Dualisme (4) In concreto Slechts drie regelingen uit de WMPC waren terug te vinden in de WVB Misleidende en vergelijkende reclame Onrechtmatige bedingen Overeenkomsten op afstand Tevens verbod van afgedwongen aankoop Direct marketing Niet: oneerlijke handelspraktijken, overeenkomsten gesloten buiten de lokalen van de onderneming, verkoop met verlies, etc.

25 Dualisme (5) In concreto WVB Algemene definitie misleidende reclame Onrechtmatig beding: waarover niet afzonderlijk onderhandeld OV n op afstand: verzakingstermijn: 7 werkdagen Opting out: louter bezwaar door de cliënt Stakingsvordering: Vz. RbEA WMPC Geen algemene definitie maar RS hanteert zelfde criteria Élk beding waarbij onevenwicht rechten/plichten partijen 14 kalenderdagen (WHPC: ook 7 werkdagen!) kennelijk verzet door de consument Stakingsvordering: Vz. Rb Kh.

26 Overzicht Wetboek Economisch Recht De advocaat vrije beroepsbeoefenaar - de cliënt consument Van WMPC-WVB tot WER Dualisme Afbrokkeling o.i.v. Europa het ondernemingsbegrip Rechtspraak Grondwettelijk Hof Evolutie naar een volwaardig ondernemingsrecht Verruiming bevoegdheid Rb. Kh. Boek VI en XIV Marktpraktijken en Consumentenbescherming (betreffende beoefenaars van een vrij beroep) Verhouding Overzicht Boek XIV nader bekeken

27 Afbrokkeling o.i.v. Europa (1) Harmonisatie op vlak van handelspraktijken en consumentenbescherming Tal van richtlijnen uitgaand van de onderneming

28 Afbrokkeling o.i.v. Europa (2) Richtlijn 85/577/EEG van betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten Richtlijn 93/13/EEG van betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten Richtlijn 97/7/EG van betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten Richtlijn 98/6/EG van betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten Richtlijn 98/27/EG van betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen Richtlijn 2005/29/EG van betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt Richtlijn 2006/114/EG van inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame Richtlijn 2011/83/EU van betreffende consumentenrechten

29 Afbrokkeling o.i.v. Europa (3) Europa gaat uit van de onderneming m.i.v. vrij beroep I.p.v. incorporatie in de WMPC, werd telkens in afzonderlijke wetgeving voorzien voor vrije beroepen: W. van 21 oktober 1992 betreffende de misleidende reclame inzake vrije beroepen W. van 3 april 1997 betreffende de oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije beroepen en hun cliënten W. van 2 augustus 2002 herneemt en voegt regeling aangaande overeenkomsten op afstand toe

30 Afbrokkeling o.i.v. Europa (4) De harmonisatie kwam tot een einde Richtlijn 2005/29 oneerlijke handelspraktijken; Enkel WMPC werd in 2007 opgelapt HvJ 10 juli 2014 Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten (verkopen op afstand en gesloten buiten de lokalen van de onderneming)

31 Overzicht Wetboek Economisch Recht De advocaat vrije beroepsbeoefenaar - de cliënt consument Van WMPC-WVB tot WER Dualisme Afbrokkeling o.i.v. Europa het ondernemingsbegrip Rechtspraak Grondwettelijk Hof Evolutie naar een volwaardig ondernemingsrecht Verruiming bevoegdheid Rb. Kh. Boek VI en XIV Marktpraktijken en Consumentenbescherming (betreffende beoefenaars van een vrij beroep) Verhouding Overzicht Boek XIV nader bekeken

32 Het ondernemingsbegrip (1) Genese in het Europees mededingingsrecht elke tot een zelfstandig rechtssubject behorend geheel van persoonlijke, materiële en immateriële factoren, waarmee op duurzame wijze een economisch doel wordt nagestreefd (Arrest Mannesmann, HvJ 13 juli 1962)

33 Het ondernemingsbegrip (2) Latere rechtspraak HvJ: economische activiteit vereist (aanbieden goederen en/of diensten) Rechtsvorm en wijze van financiering zijn irrelevant Bijzonder ruim; bv. ook publiekrechtelijke instellingen met taak van algemeen belang

34 Het ondernemingsbegrip (3) zelfstandige en duurzame georganiseerde groep van mensen, die met behulp van materiële en immateriële middelen, goederen of diensten produceren of distribueren tegen betaling, door de afnemers van die goederen of diensten, van een vergoeding welke ertoe strekt en erop berekend is om evenveel en bij voorkeur meer inkomsten op te leveren dan er uitgaven nodig zijn voor de werking van de organisatie (VAN GERVEN)

35 Het ondernemingsbegrip (4) Omvat vrije beroepen Artsen (HvJ 12 september 2000, zaak Pavlov) Advocaten (HvJ 19 februari 2002, zaak Wouters) Apothekers (Cass. 7 mei 1999)

36 Het ondernemingsbegrip (5) Art. I.1, 1 WER: Elke NP of RP die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen

37 Overzicht Wetboek Economisch Recht De advocaat vrije beroepsbeoefenaar - de cliënt consument Van WMPC-WVB tot WER Dualisme Afbrokkeling o.i.v. Europa het ondernemingsbegrip Rechtspraak Grondwettelijk Hof Evolutie naar een volwaardig ondernemingsrecht Verruiming bevoegdheid Rb. Kh. Boek VI en XIV Marktpraktijken en Consumentenbescherming (betreffende beoefenaars van een vrij beroep) Verhouding Overzicht Boek XIV nader bekeken

38 Rechtspraak GW Hof Prejudiciële arresten Gw Hof 6 april 2011 (BS 8 juni 2011) Gw Hof 15 december 2011 (BS 7 maart 2012) Vernietigingsberoep Gw Hof 9 juli 2013 (BS 16 september 2013)

39 Rechtspraak GW Hof Prejudiciële arresten (1) Uitsluiting schendt gelijkheidsbeginsel de toepassing van verschillende procedures voor verschillende rechtscolleges, is op zich niet discriminerend

40 Rechtspraak GW Hof Vernietigingsberoep (1) Arrest van 9 juli 2013 Op initiatief van sector vastgoedmakelaars Beroep tot vernietiging van: Art. 2,1 (definitie onderneming) Art. 2,2 (definitie vrij beroep) Art. 3, 2 (uitsluiting vrij beroep) Vernietigd wegens schending gelijkheidsbeginsel

41 Rechtspraak GW Hof Vernietigingsberoep (2) Arrest van 9 juli 2013 beoefenaars van vrij beroep en andere ondernemingen bevinden zich in voldoende vergelijkbare situaties, aangezien zij beiden in de eerste plaats beogen beroepsmatig te voorzien in hun levensonderhoud economisch doel financiële risico s

42 Rechtspraak GW Hof Vernietigingsberoep (3) Hoewel de beoefenaars van vrije beroepen zich doorgaans beperken [...] tot het leveren van intellectuele diensten, komt het eveneens voor dat zij daden stellen die als daden van koophandel zijn aan te merken. Omgekeerd bestaat de duurzame economische activiteit van verscheidene ondernemingen die geen beoefenaars van een vrij beroep zijn, erin intellectuele diensten aan te bieden

43 Rechtspraak GW Hof Vernietigingsberoep (4) De toepassing van verschillende procedures voor verschillende rechtscolleges, is op zich niet discriminerend Ongeoorloofd onderscheid door vereiste van bij wet opgericht tuchtorgaan Maatschappelijke verantwoordelijkheid, deontologie, onafhankelijkheid, vertrouwensrelatie Er wordt niet aangetoond hoe deze waarden en kenmerken in het gedrang zouden komen door de toepasselijkheid van de WMPC op de vrije beroeper

44 Overzicht Wetboek Economisch Recht De advocaat vrije beroepsbeoefenaar - de cliënt consument Van WMPC-WVB tot WER Dualisme Afbrokkeling o.i.v. Europa het ondernemingsbegrip Rechtspraak Grondwettelijk Hof Evolutie naar een volwaardig ondernemingsrecht Verruiming bevoegdheid Rb. Kh. Boek VI en XIV Marktpraktijken en Consumentenbescherming (betreffende beoefenaars van een vrij beroep) Verhouding Overzicht Boek XIV nader bekeken

45 Verruiming bevoegdheid Rb. Kh. (1) Art. 573 Ger. W. W. 26/3/2014 (inw. 1/7/2014): nieuwe artikels Ger. W. De rechtbank van koophandel neemt in eerste aanleg kennis: 1 van de geschillen tussen ondernemingen, namelijk tussen alle personen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven, die betrekking hebben op een handeling welke is verricht in het kader van de verwezenlijking van dat doel en die niet onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges vallen; 2 van geschillen betreffende wisselbrieven en orderbriefjes. De vordering gericht tegen een onderneming kan onder de in het eerste lid, 1, bepaalde voorwaarden eveneens voor de rechtbank van koophandel worden gebracht, zelfs indien de eiser geen onderneming is. Elk beding tot aanwijzing van een bevoegde rechter dat is gemaakt voor het ontstaan van het geschil is, in dat opzicht, nietig.

46 Verruiming bevoegdheid Rb. Kh. (2) Art. 574 Ger. W. De rechtbank van koophandel neemt kennis: 1 van geschillen ter zake van een vennootschap die beheerst wordt door het Wetboek van vennootschappen, evenals van geschillen die ontstaan tussen de vennoten van een dergelijke vennootschap, met uitzondering van de geschillen waarbij een van de partijen een vennootschap is die werd opgericht met het oog op de uitoefening van het beroep van advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder; [ ] Praktische relevantie art. 574 Ger. W.: bevoegdheid kh. voor geschillen ter zake van vennootschappen, waarbij de verwerende partij géén onderneming is Carve out voor juridische beroepen te relativeren. Stakingsvordering Boek XIV wordt nog steeds voor de Rb. EA gebracht

47 Overzicht Wetboek Economisch Recht De advocaat vrije beroepsbeoefenaar - de cliënt consument Van WMPC-WVB tot WER Dualisme Afbrokkeling o.i.v. Europa het ondernemingsbegrip Rechtspraak Grondwettelijk Hof Evolutie naar een volwaardig ondernemingsrecht Verruiming bevoegdheid Rb. Kh. Boek VI en XIV Marktpraktijken en Consumentenbescherming (betreffende beoefenaars van een vrij beroep) Verhouding Overzicht Boek XIV nader bekeken

48 Boek VI MPC - XIV MPC VB Verhouding (1) Art. XIV.1, 1, lid 2: Dit boek (boek XIV) is van toepassing op de beoefenaars van een vrij beroep voor de intellectuele prestaties kenmerkend voor deze beroepen die zij leveren Lex specialis derogat lex generalis Voor niet-kenmerkende prestaties door vrije beroepsbeoefenaar geldt boek VI

49 Boek VI MPC - XIV MPC VB Verhouding (2) Enkele toepassingen: Advocaat: syndicus VME (boek VI) advies, bijstand in kader van procedure (boek XIV) apotheker: geneesmiddelen (boek XIV) paramedicinale producten (boek VI) Notaris: vastgoedbemiddeling (boek VI) verlijden aktes (boek XIV) Gerechtsdeurwaarder: beslagmaatregelen (boek XIV) minnelijke invordering van schulden (boek VI)

50 Overzicht Wetboek Economisch Recht De advocaat vrije beroepsbeoefenaar - de cliënt consument Van WMPC-WVB tot WER Dualisme Afbrokkeling o.i.v. Europa het ondernemingsbegrip Rechtspraak Grondwettelijk Hof Evolutie naar een volwaardig ondernemingsrecht Verruiming bevoegdheid Rb. Kh. Boek VI en XIV Marktpraktijken en Consumentenbescherming (betreffende beoefenaars van een vrij beroep) Verhouding Overzicht Boek XIV nader bekeken

51 Boek VI MPC - XIV MPC VB Overzicht (1) Boek VI Boek XIV Informatie van de markt Overeenkomsten met consumenten Verboden praktijken Informatie a.d. consument Overeenkomsten met consumenten Verboden praktijken

52 Boek VI MPC - XIV MPC VB Overzicht (2) Informatie van de markt Algemene verplichting tot informatie aan consument Prijsaanduiding Afronding Benaming, samenstelling, etikettering Aanduiding van de hoeveelheid Vergelijkende reclame Promoties inzake prijzen Verwijzing naar de eigen, voorheen toegepaste prijs Uitverkopen Opruimingen of solden Titels die recht geven op terugbetaling/prijsvermindering Informatie aan de consument Algemene verplichting tot informatie aan de consument Prijsaanduiding Afronding Vergelijkende reclame Promoties inzake prijzen Verwijzing naar de eigen, voorheen toegepaste prijs Titels die recht geven op terugbetaling/prijsvermindering

53 Boek VI MPC - XIV MPC VB Overzicht (3) Overeenkomsten met consumenten Overeenkomsten op afstand Overeenkomsten gesloten buiten de lokalen van de onderneming Openbare verkoop Gezamenlijk aanbod Onrechtmatige bedingen Bestelbon Verlenging van dienstenovereenkomsten Overeenkomsten met consumenten Overeenkomsten op afstand Buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening gesloten overeenkomsten Gezamenlijk aanbod Onrechtmatige bedingen Bestelbon Verlenging van dienstenovereenkomsten

54 Boek VI MPC - XIV MPC VB Overzicht (4) Verboden praktijken Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten Oneerlijke, misleidende, agressieve handelspraktijken Oneerlijke marktpraktijken jegens andere personen dan consumenten Ongewenste communicaties Verkoop met verlies Verboden praktijken Oneerlijke beroepspraktijken jegens consumenten Oneerlijke, misleidende, agressieve beroepspraktijken Oneerlijke beroepspraktijken jegens andere personen dan consumenten Ongewenste communicaties

55 Overzicht Wetboek Economisch Recht De advocaat vrije beroepsbeoefenaar - de cliënt consument Van WMPC-WVB tot WER Dualisme Afbrokkeling o.i.v. Europa het ondernemingsbegrip Rechtspraak Grondwettelijk Hof Evolutie naar een volwaardig ondernemingsrecht Verruiming bevoegdheid Rb. Kh. Boek VI en XIV Marktpraktijken en Consumentenbescherming (betreffende beoefenaars van een vrij beroep) Verhouding Overzicht Boek XIV nader bekeken

56 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overzicht Informatieverplichtingen Prijsaanduiding Vergelijkende reclame Promoties inzake prijzen Overeenkomsten met consumenten Algemeen Overeenkomsten op afstand OV n gesloten buiten de gebruikelijke plaats van de beroepsuitoefening Onrechtmatige bedingen Bestelbon Bedingen inzake stilzw. verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur Verboden praktijken Oneerlijke beroepspraktijken Jegens consumenten Oneerlijke beroepspraktijken Jegens andere personen dan consumenten Ongewenste communicaties (direct marketing)

57 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overzicht Informatieverplichtingen Prijsaanduiding Vergelijkende reclame Promoties inzake prijzen Overeenkomsten met consumenten Algemeen Overeenkomsten op afstand OV n gesloten buiten de gebruikelijke plaats van de beroepsuitoefening Onrechtmatige bedingen Bestelbon Bedingen inzake stilzw. verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur Verboden praktijken Oneerlijke beroepspraktijken Jegens consumenten Oneerlijke beroepspraktijken Jegens andere personen dan consumenten Ongewenste communicaties (direct marketing)

58 Boek XIV MPCVB nader bekeken Informatieverplichtingen (1) Algemene actieve informatieverplichting (art. XIV.3 WER) de vrije beroeper moet de consument vooraleer de consument gebonden is, op duidelijke en begrijpelijke wijze informeren (tenzij de info uit de context blijkt), omtrent onder meer:

59 Boek XIV MPCVB nader bekeken Informatieverplichtingen (2) 1 de voornaamste kenmerken van het product 2 de identiteit van de vrij beroeper (onder meer zijn ondernemingsnummer, het geografische adres waar hij gevestigd is en zijn telefoonnummer) 3 de totale prijs van het product, met inbegrip van alle belastingen, en alle diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald, of, als door de aard van het product de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, en, desgevallend, alle extra kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, in ieder geval het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn; 4 wijze van betaling, levering, uitvoering, het beleid van de beoefenaar van een vrij beroep inzake klachtenbehandeling; 5 herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen + het bestaan en de voorwaarden van diensten na verkoop en commerciële garanties; 6 de duur van de overeenkomst of de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst

60 Boek XIV MPCVB nader bekeken Informatieverplichtingen (3) Geldt niet voor: - Overeenkomsten op afstand - Overeenkomsten buiten de lokalen van de vrije beroepsbeoefenaar gesloten - Overeenkomsten opgesteld door een notaris of door een gerechtsdeurwaarder in hun hoedanigheid van openbaar ambtenaar - Overeenkomsten met betrekking tot juridische bijstand geleverd door een advocaat

61 Boek XIV MPCVB nader bekeken Informatieverplichtingen (4) Opgepast, hoe dan ook in acht te nemen: de transparantieverplichting in de zin van boek III WER (Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de onderneming) In geval van online verkoopplatform of virtueel uitstalraam: de informatieverplichting ex boek XII WER (Recht van de Elektronische Economie)

62 Boek XIV MPCVB nader bekeken Art. III.74 WER Informatieverplichtingen (5) wanneer voor de activiteit een vergunningstelsel geldt, een vergunnings- of aangifteplicht, conform art. 17 van de privacywet, de adresgegevens van de bevoegde autoriteit of het ondernemingsloket; wat betreft de gereglementeerde beroepen: de handelsvereniging of beroepsorganisatie waarbij de onderneming is ingeschreven; de beroepstitel en de lidstaat waar die is verleend; de algemene voorwaarden en de bepalingen die de onderneming in voorkomend geval hanteert alsmede de talen waarin deze algemene voorwaarden en bepalingen kunnen worden geraadpleegd + Forum- en rechtskeuze Wanneer de ondernemingen in een informatiedocument hun ondernemingsactiviteiten in detail beschrijven, dienen zij hierin informatie op te nemen over hun multidisciplinaire activiteiten en partnerschappen die rechtstreeks verband houden met de betrokken ondernemingsactiviteiten en over de maatregelen genomen ter voorkoming van belangenconflicten. de in artikel III.6 Wetboek Economisch Recht bedoelde verzekering of waarborgen, met name de adresgegevens van de verzekeraar of de borg en de geografische dekking (beroepsaansprakelijkheidsverzekering)

63 Boek XIV MPCVB nader bekeken Informatieverplichtingen (6) Art. III.76 WER: op vraag van de consument moet ook volgende informatie worden verstrekt: voor gereglementeerde beroepen, een verwijzing naar de geldende beroepsregels en de wijze waarop hierin inzage kan worden verkregen; informatie over haar multidisciplinaire activiteiten en partnerschappen die rechtstreeks verband houden met het betrokken goed of de betrokken dienst, en over de maatregelen genomen ter voorkoming van belangenconflicten; de gedragscodes die op de onderneming van toepassing zijn alsmede het adres waar zij elektronisch kunnen worden geraadpleegd en de beschikbare talen waarin deze codes kunnen worden geraadpleegd; de vorige versies, die van toepassing waren op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst, met de van toepassing zijnde begin- en einddatum, van de algemene voorwaarden en de bepalingen die de onderneming in voorkomend geval hanteert alsmede de talen waarin deze algemene voorwaarden en bepalingen kunnen worden geraadpleegd.

64 Boek XIV MPCVB nader bekeken Informatieverplichtingen (7) Art. XII.6, 1 WER: elke dienstverlener van de informatiemaatschappij dient er voor te zorgen dat de afnemers van de dienst gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegang krijgen onder meer tot volgende informatie: gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met de dienstverlener mogelijk maken, met inbegrip van zijn adres; de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit (i.g.v. vergunning); wat gereglementeerde beroepen betreft: de beroepsvereniging of - organisatie waarbij de dienstverlener is ingeschreven, de beroepstitel en de staat waar die is toegekend, een verwijzing naar de van toepassing zijnde beroepsregels en de wijze van toegang ertoe; de toepasselijke gedragscodes, alsook hoe die codes langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd.

65 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overzicht Informatieverplichtingen Prijsaanduiding Vergelijkende reclame Promoties inzake prijzen Overeenkomsten met consumenten Algemeen Overeenkomsten op afstand OV n gesloten buiten de gebruikelijke plaats van de beroepsuitoefening Onrechtmatige bedingen Bestelbon Bedingen inzake stilzw. verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur Verboden praktijken Oneerlijke beroepspraktijken Jegens consumenten Oneerlijke beroepspraktijken Jegens andere personen dan consumenten Ongewenste communicaties (direct marketing)

66 Boek XIV MPCVB nader bekeken Prijsaanduiding Bijzondere verplichtingen inzake prijsaanduiding voor de tekoopaanbieding van goederen en/of homogene diensten en de reclame hiervoor: - schriftelijk, ondubbelzinnig - In geval van uitgestald: leesbaar en goed zichtbaar - Euro - Totale prijs, incl. BTW, taksen, kosten van alle diensten die de consument verplicht moet bijbetalen - Bijzondere regels mogelijk bij KB - is er niet voor de advocatuur - Wel codex deontologie inzake publiciteit (cf. infra) - Regeling inzake afronding

67 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overzicht Informatieverplichtingen Prijsaanduiding Vergelijkende reclame Promoties inzake prijzen Overeenkomsten met consumenten Algemeen Overeenkomsten op afstand OV n gesloten buiten de gebruikelijke plaats van de beroepsuitoefening Onrechtmatige bedingen Bestelbon Bedingen inzake stilzw. verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur Verboden praktijken Oneerlijke beroepspraktijken Jegens consumenten Oneerlijke beroepspraktijken Jegens andere personen dan consumenten Ongewenste communicaties (direct marketing)

68 Boek XIV MPCVB nader bekeken Publiciteit en advocatuur (1) Afdeling III.1.7. publiciteit en afdeling X.2.6 Persoonlijke publiciteit Codex Deontologie voor Advocaten (inwerking sedert 1/1/2015) Publiciteit is principieel toegelaten

69 Boek XIV MPCVB nader bekeken Publiciteit en advocatuur (2) mits inachtneming van een aantal restricties: - Accuraat en respect voor het beroepsgeheim - Niet toegelaten: - misleidende reclame - Reclame moo afwerving cliënteel in concreet dossier - Gepersonaliseerd dienstenaanbod - Vermelden van deskundigheid zonder aannemelijk te kunnen maken, resultaten, omzet of succespercentage, behandelde dossiers of ID cliënt (tenzij akkoord), (gewezen of actuele) rechterlijke ambten en/of politieke mandaten (uitzondering: curriculum vitae) - Tarieven/kosten - duidelijk en ondubbelzinnig: client moet globaal kostenplaatje kunnen vatten - Niet enkel basis- of minimumprijzen vermelden - Advocaat is er door gebonden

70 Boek XIV MPCVB nader bekeken Vergelijkende reclame - Vergelijkende reclame: elke reclame waarin een concurrent of diens goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd - Toegestaan voor zover: - Niet misleidend - Vergelijking goederen of diensten die in dezelfde behoeften voorzien + objectieve vergelijking van wezenlijke, representatieve, controleerbare kenmerken - Vermijden: verwarring, schaden van de naam van de concurrent, voordeel halen uit de bekendheid van concurrent, etc. - - Koning kan op advies van de beroepsregulerende overheid vergelijkende reclame verbieden of beperken voor zover nodig om de waardigheid en de deontologie te vrijwaren

71 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overzicht Informatieverplichtingen Prijsaanduiding Vergelijkende reclame Promoties inzake prijzen Overeenkomsten met consumenten Algemeen Overeenkomsten op afstand OV n gesloten buiten de gebruikelijke plaats van de beroepsuitoefening Onrechtmatige bedingen Bestelbon Bedingen inzake stilzw. verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur Verboden praktijken Oneerlijke beroepspraktijken Jegens consumenten Oneerlijke beroepspraktijken Jegens andere personen dan consumenten Ongewenste communicaties (direct marketing)

72 Boek XIV MPCVB nader bekeken Promoties inzake prijzen - Titels die recht geven op een terugbetaling of prijsvermindering - Bv. Vivabox samen naar de advocaat - Verplichte vermeldingen - Verplichting om titel aan te nemen zo voorwaarden daartoe vervuld zijn - Pro memorie: - Verwijzen naar een voorheen toegepaste prijs (aankondiging van een prijsvermindering) - Onverenigbaar met Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (HvJ 10 juli 2014) - Geen bijzondere solden- en/of uitverkoopregeling

73 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overzicht Informatieverplichtingen Prijsaanduiding Vergelijkende reclame Promoties inzake prijzen Overeenkomsten met consumenten Algemeen Overeenkomsten op afstand OV n gesloten buiten de gebruikelijke plaats van de beroepsuitoefening Onrechtmatige bedingen Bestelbon Bedingen inzake stilzw. verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur Verboden praktijken Oneerlijke beroepspraktijken Jegens consumenten Oneerlijke beroepspraktijken Jegens andere personen dan consumenten Ongewenste communicaties (direct marketing)

74 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overeenkomsten met consumenten: algemeen (1) - Verplichting bedingen duidelijk en begrijpelijk te formuleren - De leek, niet-jurist vormt het criterium - Twijfel: interpretatie in het voordeel van de consument - Interpretatie in functie van beroepspraktijken

75 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overeenkomsten met consumenten: algemeen (2) - Verbod op gebruik van wisselbrief (!) - Ratio legis: vermijden dat de consument als betrokkene op de vervaldag aangesproken worden door een derde houder, terwijl de vrije beroepsbeoefenaar (initiële trekker) heeft nagelaten te presteren - Wellicht strijdig met de Richtlijn 2005/29 (komt niet voor in zwarte lijst)

76 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overeenkomsten met consumenten: algemeen (3) - Verbod om consumenten voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel vergoedingen aan te rekenen die de kosten voor de beoefenaar van een vrij beroep als gevolg van het gebruik van dit middel overschrijden - Werkelijke kost mag worden aangerekend

77 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overeenkomsten met consumenten: algemeen (4) - Pro memorie: 1. Verbod telefoonoproepen aan te rekenen waarbij de consument, naast de prijs voor de oproep, ook betaalt voor de inhoud, wanneer het oproepen betreft over de uitvoering van een reeds gesloten overeenkomst - Dienst na verkoop moet mogelijk zijn via gewoon geografisch of mobiel telefoonnummer - Geen infokiosknummer 0900 of Wel kan een bepaalde service worden aangerekend (tenzij overeengekomen dat deze kosteloos is) - Geldt niet voor nieuwe overeenkomsten

78 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overeenkomsten met consumenten: algemeen (5) 2. Verbod op gebruik van zgn. default opties Voordat de consument gebonden is door een overeenkomst of een aanbod, vraagt de beoefenaar van een vrij beroep de uitdrukkelijke toestemming van de consument voor elke betaling boven de vergoeding die is overeengekomen voor de contractuele hoofdverbintenis van de beoefenaar van een vrij beroep. Wanneer de beoefenaar van een vrij beroep niet de uitdrukkelijke toestemming van de consument heeft verkregen, maar deze toestemming heeft afgeleid door het gebruik van standaardopties die de consument moet afwijzen om extra betaling te vermijden, heeft de consument recht op terugbetaling van deze betaalde bedragen. -> verbod op default opties of vooraf aangevinkte vakjes -> Quid indien reeds geleverd: sanctie afgedwongen aankoop?

79 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overeenkomsten met consumenten: algemeen (6) 3. Leveringstermijn goederen (30 dagen tenzij andersluidend beding) 4. Risico verzending goederen -> Gaat over op consument zodra hij of aangewezen derde de goederen in ontvangst neemt

80 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overeenkomsten op afstand (1) - Quid? Definitie (zie art. I.8 (bis), 13 ) - georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de vrije beroeper en de consument, - tot en met het sluiten van de overeenkomst wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand; (Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de beoefenaar van een vrij beroep en consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen) - Regeling geldt niet voor: notarissen en gerechtsdeurwaarders (als openbaar ambtenaar) en advocaten (juridische bijstand)

81 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overeenkomsten op afstand (2) - Precontractuele informatieverplichting - Lijst van 20 vermeldingen - Onder meer informatie omtrent het herroepingsrecht: - > Cf. de modelinstructies en het modelformulier gevoegd als bijlage bij de wet - Informatie op een aan de gehanteerde communicatietechniek aangepaste wijze - Bewijslast rust op de vrije beroepsbeoefenaar

82 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overeenkomsten op afstand (3) Betalingsverplichting expliciteren + moet door de consument erkend worden (bv. knop bestelling met betalingsverplichting ); zoniet is consument niet verbonden Websites waarop handel wordt gedreven; uiterlijk aan het begin van het bestellingsproces verduidelijken: beperkingen inzake levering + welke betaalmiddelen mogelijk Technieken voor communicatie op afstand met beperkte tijd/ruimte: mildering informatieplicht

83 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overeenkomsten op afstand (4) - Informatiebevestigingsverplichting - Binnen een redelijke periode na sluiten overeenkomst, hoe dan ook voor de levering of start uitvoering - Papier of duurzame drager - Alle informatie die precontractueel werd verstrekt

84 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overeenkomsten op afstand (5) - Sancties bij miskenning informatieplichten - Strafsancties - Administratieve handhaving - Civiele sancties - Geen info over kosten: niet verschuldigd - Geen info over betalingsverplichting: niet verbonden - Geen info over herroepingsrecht: verlenging met periode van 12 maanden - Algemeen - Precontractuele aansprakelijkheid - Oneerlijke marktpraktijk: misleiding door ommissie (weglaten essentiële gegevens)

85 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overeenkomsten op afstand (6) - Herroepingsrecht - 14 kalenderdagen (evt. verlengd met 12 m. i.g.v. miskenning informatie) vanaf: - Diensten: dag van sluiten overeenkomst - Verkoop (pro memorie): - dag waarop de consument het (laatste) goed (of onderdeel) in bezit neemt - In geval van regelmatige leveringen: dag waarop de consument het eerste goed in bezit neemt - Water, gas, elektriciteit: dag van sluiten van de overeenkomst - Eindpunt: herroeping verzenden binnen de 14 kalenderdagen volstaat - Hoe? Onderneming moet consument voorzien van modelformulier

86 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overeenkomsten op afstand (7) Gevolgen uitoefening herroepingsrecht - Diensten: - Consument betaalt bedrag evenredig aan de geleverde prestatie - Voorwaarde: uitdrukkelijk verzoek van de consument tijdens de herroepingstermijn te starten met de uitvoering - Goederen (pro memorie): - consument draagt enkel de terugzendingskosten + vergoeding voor waardevermindering indien de consument de goederen heeft gebruikt gedurende de herroepingstermijn - Uitzondering: als de vrije beroeper de consument niet informeerde omtrent de kost resp. geen informatie verstrekte omtrent het herroepingsrecht - Mogelijkheid te wachten met terugbetaling tot goederen van consument werden ontvangen (of bewijs van verzending geleverd); tenzij aanbod door vrij beroep om de goederen op te halen

87 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overeenkomsten op afstand (8) - Uitzonderingen op het herroepingsrecht dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering (mits kennis en uitdrukkelijke instemming van de consument) Goederen/diensten waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt Op maat gemaakte goederen Bederfbare of beperkt houdbare goederen

88 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overeenkomsten op afstand (9) verzegelde goederen waarvan het zegel werd verbroken, en die omwille van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn voor herroeping Goederen die na levering uit hun aard vermengen met andere goederen overeenkomsten waarbij de consument de beoefenaar van een vrij beroep specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer de beoefenaar van een vrij beroep vervolgens aanvullende diensten of goederen verleent/levert waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, is het herroepings-recht op die aanvullende diensten of goederen wel van toepassing; digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen (mits kennis en toestemming van de consument).

89 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overeenkomsten buiten de lokalen (1) overeenkomst tussen de beoefenaar van een vrij beroep en de consument gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid op een andere plaats dan een gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening van de beoefenaar van een vrij beroep Ook hier uitgesloten: gerechtsdeurwaarders en notarissen (openbaar ambtenaren) + advocaten (juridische bijstand)

90 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overeenkomsten buiten de lokalen (2) - Precontractuele informatieverplichtingen - cf. overeenkomsten op afstand - Op papier, of duurzame drager (mits akkoord consument) - Kopie of bevestiging van de overeenkomst - Op papier, of duurzame drager (mits akkoord consument) - Herroepingsrecht - Cf. overeenkomsten op afstand - 14 kalenderdagen (verlengd met 12 m. i.g.v. miskenning informatie herroepingsrecht) - Betalingsverbod binnen de 7 werkdagen vanaf ondertekening - Uitzonderingen op herroepingsrecht: - cf. overeenkomsten op afstand - niet langer: uitnodiging door consument

91 Boek XIV MPCVB nader bekeken Onrechtmatige bedingen - Cf. Boek VI - Geldt zowel voor onderhandelde als nietonderhandelde bedingen - Zwarte lijst (33 clausules) - Catch all bepaling - Kennelijk onevenwicht tussen rechten verplichtingen van partijen ten nadele van de consument - Geen toets gelijkwaardigheid prestaties - Criteria (omstandigheden rond contractsluiting, andere bedingen, duidelijkheid en begrijpelijkheid van de clausule) - Verboden en nietig - Evenwel splitsbaarheid, tenzij onlosmakelijk verbonden met de rest van de overeenkomst - Ambtshalve op te werpen door de rechter

92 Boek XIV MPCVB nader bekeken Bestelbon Bij verkoop is elke beoefenaar van een vrij beroep verplicht een bestelbon af te geven wanneer de levering van het goed of de verlening van de dienst, of een deel daarvan, uitgesteld wordt en er door de consument een voorschot wordt betaald. De gegevens van de bestelbon binden hem die de bon heeft opgemaakt, ongeacht algemene of bijzondere, andere of strijdige voorwaarden.

93 Boek XIV MPCVB nader bekeken Stilzw. verlenging ov n bepaalde duur - Dienstenovereenkomsten die stilzwijgend verlengd worden - Informatieverplichting - Beding tot stilzwijgende verlenging in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde. - Vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder het opzegrecht, evenals de uiterste datum waarop de consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet - Kosteloos opzegrecht - Na verlenging kan de consument te allen tijde opzeggen - Vrij beroeper mag opzeggingstermijn vereisen, die evenwel maximum twee maand mag bedragen - Weinig relevant voor advocatuur

94 Boek XIV MPCVB nader bekeken Overzicht Informatieverplichtingen Prijsaanduiding Vergelijkende reclame Promoties inzake prijzen Overeenkomsten met consumenten Algemeen Overeenkomsten op afstand OV n gesloten buiten de gebruikelijke plaats van de beroepsuitoefening Onrechtmatige bedingen Bestelbon Bedingen inzake stilzw. verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur Verboden praktijken Oneerlijke beroepspraktijken Jegens consumenten Oneerlijke beroepspraktijken Jegens andere personen dan consumenten Ongewenste communicaties (direct marketing)

95 Boek XIV MPCVB nader bekeken Verboden praktijken - Vooraf - Boek VI verbiedt nog steeds verkoop met verlies (m.b.t. goederen) - niet te vinden in boek XIV - Gezamenlijk aanbod toegelaten voor zover geen oneerlijke beroepspraktijk - Oneerlijke beroepspraktijken - Jegens consumenten (RL 2005/29) - Jegens andere personen dan consumenten - Ongewenste communicatie (direct marketing)

96 Boek XIV MPCVB nader bekeken Oneerlijke beroepspraktijken jegens consumenten (1) - Misleidende en agressieve beroepspraktijken - Zwarte lijsten van per se verboden - Open normen die misleidende en agressieve praktijken verbieden - Overkoepelende norm die praktijken verbiedt in strijd met de vereisten van prof. toewijding en eco. gedrag potentieel verstoort.

97 Boek XIV MPCVB nader bekeken Oneerlijke beroepspraktijken jegens consumenten (2) - Sanctionering - Strafrechtelijk/administratieve handhaving - Bijzondere civiele sanctie: - In geval van overeenkomst ingevolge de oneerlijke beroepspraktijk - Kwijtschelding betalingsverplichting bij ongevraagde levering (geen teruggave goederen) - Houden goed/dienst zonder betaling bij meest verregaande schendingen (6) - Mogelijkheid voor de rechter om de sanctie toe te passen voor wat betreft andere schendingen en/of schendingen van de open normen

98 Boek XIV MPCVB nader bekeken Oneerlijke beroepspraktijken jegens anderen (1) - Verboden - Elke met de eerlijke beroepspraktijken strijdige daad - Potentieel schaden van de beroepsbelangen van één of meerdere vrije beroepers - Specifieke verbodsbepalingen (misleiding, afbrekende gegevens, afgedwongen aankoop, piramidesystemen, etc.)

99 Boek XIV MPCVB nader bekeken Ongewenste communicaties (direct marketing) - Fax en geautomatiseerde oproepsystemen - Opt-in - cf. boek XII (regeling elektronische handel) - Opt-in (behoudens uitzonderingen) - Andere technieken (telemarketing) - Opt-out (verzet) - Operatoren houden lijsten bij van nummers die niet willen worden opgebeld; marketeer moet deze vooraf consulteren (verbod deze nummers op te bellen)

100 Dank voor uw aandacht Yves Vandendriessche - Advocaat Ezelstraat Brugge Tel

Marktpraktijken, consumentenbescherming en vrije beroepen anno 2015 Yves Vandendriessche - advocaat

Marktpraktijken, consumentenbescherming en vrije beroepen anno 2015 Yves Vandendriessche - advocaat Marktpraktijken, consumentenbescherming en vrije beroepen anno 2015 Yves Vandendriessche - advocaat Ezelstraat 25 B-8000 Brugge T +32[0]50 33 82 91 F +32[0]50 47 16 59 advocaten@crivits-persyn.be Ten geleide

Nadere informatie

Online contracteren en de digitalisering van de advocatuur Yves Vandendriessche - advocaat

Online contracteren en de digitalisering van de advocatuur Yves Vandendriessche - advocaat Online contracteren en de digitalisering van de advocatuur Yves Vandendriessche - advocaat Situering De advocaat = géén handelaar = vrije beroepsbeoefenaar In Belgium there s the peculiarity that seperate

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5 INHOUD Voorwoord............................................................ v Inleiding.............................................................. 1 Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling

Nadere informatie

Rolnummers 5197, 5198 en 5199. Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T

Rolnummers 5197, 5198 en 5199. Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T Rolnummers 5197, 5198 en 5199 Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 2, 1 en 2, en 3, 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken

Nadere informatie

Marktpraktijken en informatieverplichtingen

Marktpraktijken en informatieverplichtingen Marktpraktijken en informatieverplichtingen E-commerce Ellen Enkels 27 november 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be 2 Overzicht I. Juridisch

Nadere informatie

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Consumentenrecht Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken Doelstelling van de wet Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Bescherming van de eerlijke

Nadere informatie

DE TOEPASSING VAN DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING

DE TOEPASSING VAN DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING TEKST Yves Vandendriessche, advocaat (Crivits & Persyn) De dierenarts in het ondernemingsrecht DE TOEPASSING VAN DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING In een vorige bijdrage stond Yves Vandendriessche

Nadere informatie

Marktpraktijken en consumentenbescherming Knipperlichten 2015

Marktpraktijken en consumentenbescherming Knipperlichten 2015 Marktpraktijken en consumentenbescherming Knipperlichten 2015 Herman De Bauw 5 februari 2015 BOEK VI WER Omzetting Richtlijn Consumentenrechten Aanpassingen aan de WMPC BOEK XIV WER Vrije beroepen Elke

Nadere informatie

Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL

Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I. Totstandkoming en doelstellingen van de wet marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) en haar verhouding tot het mededingingsrecht............................

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 5009 Arrest nr. 55/2011 van 6 april 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 2, 1 en 2, en 3, 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming,

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

WET MARKTPRAKTIJKEN (WET 6 APRIL 2010 BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING (W.M.P.C.))

WET MARKTPRAKTIJKEN (WET 6 APRIL 2010 BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING (W.M.P.C.)) WET MARKTPRAKTIJKEN (WET 6 APRIL 2010 BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING (W.M.P.C.)) I. SITUERING Op 12 mei 2010 werd de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIV

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIV WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XIV Inhoud BOEK XIV. - Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende beoefenaars van een vrij beroep... 3 TITEL 1. - Algemene principes... 3 TITEL 2. - Informatie

Nadere informatie

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016 Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging 10 Maart 2016 Agenda Overzicht enkele bepalingen marktpraktijken Analyse mogelijke relatie mededinging Overzicht 0. Algemeen 1. Prijsaanduiding 2.

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Boeken VI en XIV van het Wetboek van economisch recht Ondernemingen (boek VI WER) art. VI.47 en volgende WER Vrije beroepen (boek XIV WER) - art. XIV.29

Nadere informatie

Het herroepingsrecht. voor buiten verkoopruimten of buiten de gebruikelijke plaats. van beroepsuitoefening gesloten overeenkomsten

Het herroepingsrecht. voor buiten verkoopruimten of buiten de gebruikelijke plaats. van beroepsuitoefening gesloten overeenkomsten Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening gesloten overeenkomsten Boeken VI en XIV van het Wetboek van economisch recht Ondernemingen (boek

Nadere informatie

BELGIË - Marktpraktijken en consumentenbescherming Hervorming Informatienota van Simont Braun, advocatenkantoor te Brussel (www.simontbraun.eu).

BELGIË - Marktpraktijken en consumentenbescherming Hervorming Informatienota van Simont Braun, advocatenkantoor te Brussel (www.simontbraun.eu). BELGIË - Marktpraktijken en consumentenbescherming Hervorming 2014 Informatienota van Simont Braun, advocatenkantoor te Brussel (www.simontbraun.eu). Op 21 december 2013 nam het Belgische parlement een

Nadere informatie

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.47 en volgende WER) Binnen welke termijn mag de consument zijn herroepingsrecht doen gelden? De

Nadere informatie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie historiek van het project 1. ronde tafel modernisering economisch recht (2006-2009) 2. tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel (2007)

Nadere informatie

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1.

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1. 7 INLEIDING 13 Deel 1 Fundamentele elementen van het HANDELS- EN economisch recht 17 1 DE BRONNEN VAN HET ECONOMISCH RECHT 19 1.1 Wetgeving 19 1.1.1 Nationale wetgeving 19 1.1.2 Het internationale recht

Nadere informatie

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 1. Auteursrecht Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3 Hoofdstuk I. Auteursrecht.......... 3 Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen.... 3 Afdeling II. Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

Juridische aspecten van e- commerce

Juridische aspecten van e- commerce Juridische aspecten van e- commerce 2 Juridisch kader Algemeen verbintenissenrecht Wet Marktpraktijken en consumentenbescherming Wet elektronische handel (informatie en doorzichtigheid) Wet elektronische

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG

GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG Preambule Deze gedragsregels van Thuiswinkel.org zijn van toepassing op alle bedrijven (B2C-leden en B2B-leden) en organisaties (geassocieerde leden) aangesloten bij de vereniging.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

PAS OP BIJ HET TOEPASSEN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

PAS OP BIJ HET TOEPASSEN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN PAS OP BIJ HET TOEPASSEN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Als u als ondernemer mooie geactualiseerde algemene voorwaarden heeft en u deze op uw website heeft geplaatst, bent u er nog niet. Er moet ook voor worden

Nadere informatie

Vestigingsadres: Oostzeedijk 82 e, 3063 BG Rotterdam

Vestigingsadres: Oostzeedijk 82 e, 3063 BG Rotterdam Article 1 - Definition In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Withdrawal period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal; 2. Consument: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Code UNIZO e-commerce label

Code UNIZO e-commerce label Code UNIZO e-commerce label Met deze code wil UNIZO de vertrouwensrelatie tussen consument en handelaar binnen het domein van de e-commerce maximaal bevorderen. Dit systeem van zelfregulering maakt het

Nadere informatie

Marktpraktijken en consumentenbescherming bij vrije beroepen. Paul Cambie FOD Economie

Marktpraktijken en consumentenbescherming bij vrije beroepen. Paul Cambie FOD Economie Marktpraktijken en consumentenbescherming bij vrije beroepen Paul Cambie FOD Economie Marktpraktijken vrije beroepen Inhoudstafel: Inleiding: doel van de wetgeving inzake marktpraktijken Hoofdstuk 1. Informatie

Nadere informatie

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier De wet op de marktpraktijken Procedure en sancties TALLON Advocaat larcier VII De Bibliotheek Handelsrecht Voorwoord bij de Reeks Mededinging, Handelspraktijken en Intellectuele Rechten Voor- en DEEL I.

Nadere informatie

DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING TOEGEPAST

DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING TOEGEPAST DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING TOEGEPAST Reeks Jura Falconis Libri, nr. 16 DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTEN- BESCHERMING TOEGEPAST Jura Falconis (ed.) Met bijdragen van Carl De Meyer

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

Doc. nr. N7:90001C05 Brussel, 16.11.2000 MH/BL/HdG/LC A D V I E S. over een

Doc. nr. N7:90001C05 Brussel, 16.11.2000 MH/BL/HdG/LC A D V I E S. over een Doc. nr. N7:90001C05 Brussel, 16.11.2000 MH/BL/HdG/LC A D V I E S over een WETSONTWERP TOT OMZETTING IN BELGISCH RECHT VAN EUROPESE RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE VRIJE BEROEPEN *** 1 Richtlijn 97/7/EG van

Nadere informatie

Kopen op internet: wetgeving, trends en nieuwe fenomenen

Kopen op internet: wetgeving, trends en nieuwe fenomenen Kopen op internet: wetgeving, trends en nieuwe fenomenen Vormingsdag Sleutels voor verstandig consumeren Fraud Prevention Month Donderdag 13 maart 2014 Brussel PROGRAMMA Regelgeving en handhaving Trends

Nadere informatie

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN. (Mr. Sandrine Doise)

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN. (Mr. Sandrine Doise) 1. Algemeen. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN (Mr. Sandrine Doise) Op 14 augustus 2013 werd de wet van 17 juli 2013 houdende de invoeging van Boek III Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene

Nadere informatie

Bemiddelingsopdrachten met de consument

Bemiddelingsopdrachten met de consument Bemiddelingsopdrachten met de consument Samenvatting van de verplichte en verboden vermeldingen in bemiddelingsopdrachten De bemiddelingsopdracht met de consument moet vastgelegd worden in een schriftelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Goedkopepaardendekens.nl

Algemene Voorwaarden Goedkopepaardendekens.nl Algemene Voorwaarden Goedkopepaardendekens.nl Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief mei juni 10

PC Advocaten Nieuwsbrief mei juni 10 PC Advocaten Nieuwsbrief mei juni 10 HANDELSPRAKTIJKEN WORDEN MARKTPRAKTIJKEN INLEIDING De nieuwe Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming (WMPC) in werking getreden op 15.05.10 vervangt de oude Wet

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v. Het Wetboek van economisch recht. Achtergrond en opzet Jacques Steenbergen... 1

INHOUD. Voorwoord... v. Het Wetboek van economisch recht. Achtergrond en opzet Jacques Steenbergen... 1 INHOUD Voorwoord............................................................ v Het Wetboek van economisch recht. Achtergrond en opzet Jacques Steenbergen.............................................. 1

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. 2. Mr. 3 is [advocaat] 4 in [België] 5, en is ingeschreven aan de balie van [

Nadere informatie

Herroepingsrecht. (2)

Herroepingsrecht. (2)<W /21, art. 6, 014; Inwerkingtreding : > Herroepingsrecht Art. VI.53.[ 1 De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet uitoefenen voor: 1 dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering

Nadere informatie

Afdeling 2. - [ 1 Overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten]

Afdeling 2. - [ 1 Overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten] Herroepingsrecht Art. VI.53.[ 1 De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet uitoefenen voor: 1 dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 511 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een voorontwerp van wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht. Brussel, 5 juli 2017 SAMENVATTING De Raad voor het Verbruik werd op 22 juni 2017 door de

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

1.1. De wet verlaat het begrip verkoper van de WHPC ten voordele van het begrip onderneming

1.1. De wet verlaat het begrip verkoper van de WHPC ten voordele van het begrip onderneming De nieuwe wet marktpraktijken in een notendop. Inleiding Op 12 april 2010 werd de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en de consumentenbescherming gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van

Nadere informatie

Meeting the legal challenge De nieuwe regels voor e-commerce in Europa

Meeting the legal challenge De nieuwe regels voor e-commerce in Europa 19 september 2013 Meeting the legal challenge De nieuwe regels voor e-commerce in Europa Christoph Jeloschek Veerle van Druenen Van oud naar Status quo: bestaande regels onvolledig en vaak onduidelijk...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - neutrale versie

Algemene Voorwaarden - neutrale versie Algemene Voorwaarden - neutrale versie Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars

Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars van de drie Instituten De reclame, het promoten van de diensten, de marketing, oftewel de communicatie vormt het verlengstuk van

Nadere informatie

Nota. Orde van Vlaamse Balies. De dienstenwet bepalingen m.b.t. advocaten. 1. Inleiding. 2. Toepassingsgebied

Nota. Orde van Vlaamse Balies. De dienstenwet bepalingen m.b.t. advocaten.  1. Inleiding. 2. Toepassingsgebied Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Nota Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be De dienstenwet bepalingen m.b.t. advocaten 1. Inleiding Op 30 april

Nadere informatie

Extern standpunt. Workshop FOD Economie 22/5/13. Zakenrecht & zakelijke zekerheden 2011-12 1. Prof.Dr. R. Feltkamp

Extern standpunt. Workshop FOD Economie 22/5/13. Zakenrecht & zakelijke zekerheden 2011-12 1. Prof.Dr. R. Feltkamp Extern standpunt Workshop FOD Economie 22/5/13 Prof. Dr. K. Byttebier Hoogleraar VUB (Vz. PREC) Advocaat (Everest) Prof. Dr. R. Feltkamp Docent VUB (PREC-BuCo) Advocaat (MODO) Zakenrecht & zakelijke zekerheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Haven Winkeloord - Online Aankopen

Algemene Voorwaarden Haven Winkeloord - Online Aankopen Algemene Voorwaarden Haven Winkeloord - Online Aankopen Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale

Nadere informatie

Juridische aspecten van e-commerce

Juridische aspecten van e-commerce Juridische aspecten van e-commerce Juridisch kader Algemeen verbintenissenrecht Wet Marktpraktijken en consumentenbescherming Wet elektronische handel (informatie en doorzichtigheid) Wet elektronische

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Date de réception : 24/02/2012

Date de réception : 24/02/2012 Date de réception : 24/02/2012 Vertaling C-30/12-1 Zaak C-30/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 23 januari 2012 Verwijzende rechter: Okresný súd Prešov (Slowakije) Datum van

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (WER Boek VI) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid ARTIKEL 4 - Het aanbod 3 ARTIKEL 5 - De overeenkomst 4 ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) 1. Wanneer starten de solden onder de WMPC? De bestaande soldenperiodes werden onder de nieuwe wet niet gewijzigd.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten

Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten Monografieen BW B49a Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten Mr. D.W.F. Verkade Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Kluwer - Deventer - 2009 Inhoud WOORD VOORAF V ENIGE AFKORTINGEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Raalten Infodesign Kunst in Kaart

Algemene Voorwaarden Van Raalten Infodesign Kunst in Kaart Algemene Voorwaarden Van Raalten Infodesign Kunst in Kaart Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 -

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Juridische aspecten van e- commerce

Juridische aspecten van e- commerce Juridische aspecten van e- commerce 2 1 Juridisch kader Algemeen verbintenissenrecht Wet handelspraktijken (overeenkomsten op afstand) Wet elektronische handel (informatie en doorzichtigheid) Wet elektronische

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TEN BEHOEVE VAN CONSUMENTEN VAN KONINKLIJKE GAZELLE N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TEN BEHOEVE VAN CONSUMENTEN VAN KONINKLIJKE GAZELLE N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TEN BEHOEVE VAN CONSUMENTEN VAN KONINKLIJKE GAZELLE N.V. I. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Handelspraktijken. Knipperlichten 2009-2010

Handelspraktijken. Knipperlichten 2009-2010 Handelspraktijken Knipperlichten 2009-2010 Contrast Seminars 25 februari 2010 Peter Wytinck Advocaat 1/6/2011 3:50:25 PM DEEL 1. Arrest Hof van Justitie 23 april 2009 VTB-VAB/Total gezamenlijk aanbod 1.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 422 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND C.O.B. 12 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND Brussel, 21 oktober 2003 2 Advies over een

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels, bedrijfs, ambachts of beroepsactiviteit;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels, bedrijfs, ambachts of beroepsactiviteit; Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Samenwerking en deontologie

Samenwerking en deontologie Samenwerking en deontologie Met welke deontologische regels rekening houden in een associatie? In deze reader bekijken we de vereisten en beperkingen die vanuit de deontologische codes van de meeste vrije

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoudsopgave: Identiteit van de verkoper

Voorwaarden. Inhoudsopgave: Identiteit van de verkoper Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel 4 Herroepingsrecht Artikel 5 De prijs Artikel 6 Betaling Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Waterscooter Webshop Benelux.

Algemene voorwaarden van Waterscooter Webshop Benelux. Algemene voorwaarden van Waterscooter Webshop Benelux. Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. SCHULDEN EN DE WET BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING

HOOFDSTUK 1. SCHULDEN EN DE WET BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING HOOFDSTUK 1. SCHULDEN EN DE WET BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING Handboek schuldbemiddeling Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek VI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek VI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek VI Inhoud BOEK VI. - Marktpraktijken en consumentenbescherming... 3 TITEL 1. - Algemene principes... 3 TITEL 2. - Informatie van de markt... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ZZAZEN

Algemene Voorwaarden ZZAZEN Algemene Voorwaarden ZZAZEN Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Chantelle Alyssa Hair & Make-up Veenendaal 01-11-2014

Algemene Voorwaarden Chantelle Alyssa Hair & Make-up Veenendaal 01-11-2014 Algemene Voorwaarden Chantelle Alyssa Hair & Make-up Veenendaal 01-11-2014 Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Chantelle Alyssa Hair & Make-up Artikel 3 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden wijnvdnatuur.nl

Algemene Voorwaarden wijnvdnatuur.nl Algemene Voorwaarden wijnvdnatuur.nl Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Naam ondernemer: Dezsign.com Handelend onder de naam/namen: Co de Rups

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Naam ondernemer: Dezsign.com Handelend onder de naam/namen: Co de Rups Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Liesbet JACOBS Mr. JACOBS is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie

Nadere informatie

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT Laatst aangepast 08/02/2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I: Definities HOOFDSTUK II: Behandeling van consumentengeschillen door de ondernemingen Artikel 1: Interne

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie

De nieuwe bepalingen in de Handelspraktijkenwet

De nieuwe bepalingen in de Handelspraktijkenwet COLLECTIE BEDRIJFSRECHT De nieuwe bepalingen in de Handelspraktijkenwet Annick De Boeck (ed.) Yves Montangie (ed.) Bart R. Goossens Marie-Christine Janssens Reinhard Steennot VANDEN BROELE INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Algemene voorwaarden Goedkoopstelaadkabel.nl Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Voorwaarden Amexxi B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie