Consumentenkoop (LES 3 Vervolg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consumentenkoop (LES 3 Vervolg)"

Transcriptie

1 Consumentenkoop (LES 3 Vervolg) Deze regeling staat in het BW. Deze regeling is de omzetting van een Europese richtlijn. Dit is de belangrijkste regeling in de praktijk!!!! Goed onderscheid maken tussen: 1. Regelen consumentenkoop 1649 bis ev BW. Bijv: Senseo kopen en na enkele weken enkel koude koffie. = schade aan product zelf = Regelen consumentenkoop! 2. WET Productaansprakelijkheid. Gaat over producten die niet de veiligheid bieden die men ervan kan verwachten. Bijv: Senseo aanzetten eerste maal en wacht ervoor maar spuit langs alle kanten heet water uit = schade die ik lijdt = wet productaansp Toepassingsgebied: verhouding tss verkopers en consumenten. Consument > Deze krijgt bescherming van de wet. = De natuurlijke persoon die lichamelijke roerende goederen verwerft buiten zijn beroepsactiviteit. > Toepassing maken van het bestemmingscriterium: = nagaan voor welke doeleinden de zaken worden aangekocht. Lichamelijke roerende goederen gebruikt voor privédoeleinden = Consument Lichamelijke roerende goederen gebruikt voor professionele doeleinden = Consument > Wat met gemengd gebruik bv: Auto gebruiken voor zowel werk als privé Rechtspraak Hof van Cassatie: De reglementering zal toepassing vinden van zodra de consument goederen aanschaft hoofdzakelijk voor privédoeleinden. Verkoper > Hij moet de verplichtingen in de wet naleven. Hij moet goederen verkopen als beroepsactiviteit. Dit impliceert regelmaat en duurzaamheid. bv: Ik verkoop mijn auto als hij versleten is. Dan ben ik geen verkoper. In de praktijk is dit soms moeilijk te bepalen. bv: Een hobbyfokker kweekt honden. Is dat een verkoper? Prof zegt ja. Niet omdat iemand zichzelf een hobbyfokker noemt dat hij geen verkoper kan zijn. De regelmaat moet onderzocht worden. 1

2 Wat met VZW s die overgaan tot verkoop van lichamelijke roerende goederen? Bijv: Kringloopwinkels = Discussie in de rechtspraak: 1. Eerste strekking: De wetgever heeft de woorden ter verwezenlijking van statutair doel weggelaten in de materie van de consumentenkoop voor de verkoper dus de VZW is geen verkoper. 2. Tweede strekking ( o.a. prof ): Zei zeggen dat Europees rechtelijk gezien elke regelmatige verkoop onder de regeling van de consumentenkoop valt. Ook VZW s!!!! Wat met verkoop door professioneel lasthebber voor particulier? = Stel een consument koopt een nieuwe wagen bij een garage. Dit contract valt onder de reglementering inzake de consumentenkoop. In de praktijk zal de consument vaak zeggen tegen de garagist dat hij de wagen wil kopen maar ook dat hij wil dat de garagist zijn oude wagen verkoopt. à Dan zijn er 2 mogelijkheden: 1) De garagist koopt de wagen over en verkoopt ze dan zelf door. Ook op deze situatie is de reglementering van de consumentenkoop van toepassing. 2) De garagist koopt de wagen niet over maar plaatst de wagen in zijn garage en als iemand de wagen dan wil kopen verkoopt hij die in naam en voor rekening van de consument. De consument geeft dus een mandaat aan de garagist ( =lastgeving ). Wanneer de wagen wordt verkocht ontstaat dan een contractuele band tussen de consument en de 3 e. Op deze contractuele verhouding is de reglementering van de consumentenkoop niet van toepassing want de verkoop van de wagen geschiedde niet als beroepsactiviteit. Kan de 3 e zich dan richten tegen de garagist op grond van de regeling inzake consumentenkoop? Men kon er dus vanuitgaan dat de officiele garagist het verkocht, maar eigenlijk was het tussen twee particulieren! = Volgens de prof niet want dit is te verregaand. De rechter daarentegen besloot dat dit wel mogelijk is omdat de koop gesloten was middels de garagist. 2

3 Consumptiegoederen = Lichamelijke roerende goederen Kijken naar aard lichamelijk roerende goederen bij de levering. > Uitzonderingen: gas, elektriciteit en water Deze zijn toch lichamelijke roerende goederen als ze vooraf marktklaar worden gemaakt en in een beperkte hoeveelheid verdeeld worden. bv: Gasfles voor de bbq of bidons water vallen wel onder het toepassingsgebied. > Uitzonderingen: Goederen verkocht in uitvoering van beslag (bijv gerechtelijke verkopen.) Tweedehandsgoederen: = Vallen NIET onder het toepassingsgebied. Verhouding verkoop en bepaalde contracten van aanneming à Wanneer het gaat over overeenkomst tot levering van nog te vervaardigen producten bijv: Kopen van op maat gemaakte gordijnen. > Dit valt onder het toepassingsgebied van de regeling inzake consumentenkoop! Wat in geval van installatie door of onder verantwoordelijkheid van de verkoper? De installatie valt dan ook onder het toepassingsgebied! Bijv wanneer de monteerders van uw meubeld de deur verkeerd monteren = ook onder de regeling consumentenkoop! Bij onroerende goederen zo worden door incorporatie = wet van toepassing? è JA!! Men moet beoordelen over roerend/onroerend bij de LEVERING! Wettelijke garantie = De garantie waarop een consument aanspraak kan maken bij toepassing van de wet. De consument kan hier steeds aanspraak op maken. Zegt niet alleen wanneer ze geldt, maar ook waarop men zich kan beroepen. à Herstel of vervanging à Ontbinding of prijsvermindering Wordt verstrekt door de verkoper ( NIET de fabrikant tenzij rechtstreekse aankoop bij de fabrikant ) moet instaan voor: Elk gebrek aan overeenstemming die aanwezig is bij de levering ( NIET later!!! ) en die zich manifesteert binnen twee jaar na de levering. (vele strijdige bepalingen, zie apple) De inhoud van de wettelijke garantie ligt volledig vast in de wet!!! 3

4 Onderscheid met commerciële garantie De commerciële garantie is volledig vrijwillig ( in vergelijking met de wettelijke garantie die verplicht is ) De inhoud mag volledig zelf/vrij bepaald worden MAAR er mag geen afbreuk gedaan worden aan de wettelijke garantie. ( in vergelijking met de wettelijke garantie waarvan de inhoud volledig vast ligt in de wet ) Persoon die garantie verstrekt. Men moet dit dus nagaan: kan zowel verkoper als de fabriek zijn!! Voorwaarden inzake aansprakelijkheid ( Bij wettelijke garantie ) 1) Gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst à Beoordelingscriteria: 1 e Wanneer het goed niet voldoet aan de beschrijving van de verkoper of aan de monsters die door de verkoper ter beschikking werden gesteld. Bijv: Koper komt met verkoper overeen een zwarte auto te kopen maar hij krijgt een gele 2 e Wanneer het goed niet geschikt is voor normaal of bijzonder gebruik, dat de consument voor ogen had en met de verkoper is overeengekomen. Meeste : Normaal gebruik. Men moet hier dus rekening mee houden als de consument dit bijzonder gebruik daadwerkelijk heeft medegegeeld en dat de verkoper dit heeft aanvaard. 3 e Wanneer het goed niet de kwaliteit biedt die een redelijke consument men mag verwachten van dergelijke goederen. à = Beoordeling in abstracto A/ Bij de beoordeling moet men bijvoorbeeld rekening houden met de AARD van het goed. Bijv: tomaat moet men niet verwachten dat men ze twee jaar kan bewaren. + Het is ook van belang of het goed nieuw of tweedehands *(zie verder) is want van tweedehandsgoederen mag men minder verwachten dan van nieuwe goederen. B/ EN met de verklaringen in reclame van zowel de producent als van zijn vertegenwoordiger ( bv: ik koop een auto bij garage Dejonghe die het merk Ford verkoopt. Dan moet men zowel kijken naar de reclame van garage Dejonghe als naar die van de fabrikant Ford ). * Toepassing: tweedehandswagens (meeste toepassingen) Iemand koopt een tweedehandswagen maar die valt om de haverklap in panne. Kan de consument de verkoper aansprakelijk stellen? 4

5 Rechtspraak: Basisprincipe > Ja, ook van tweedehandswagens moet men kunnen verwachten dat je hem redelijk kan gebruiken, maar de verwachtingen zijn natuurlijk minder dan bij een nieuwe wagen. De wetgever is vrij soepel in het aanvaarden bij gebreken aan deze zaken. Argument verkoper: Ik heb van de schouwing een groene kaart gekregen. Argument rechter: Dit is niet voldoende om van de aansprakelijkheid te ontsnappen. Bij aankoop van de wagen is die 17 jaar oud. Rechter: Bij het bepalen van de kwaliteit moet men rekening houden met de leftijd van de wagen. MAAR ook al verkoopt de verkoper een 17 jaar oude auto moet men verwachten dat men er deftig mee kan rijden. Gebrek ingevolge installatie / montagehandleiding Ook hiervoor is de verkoper aansprakelijk. Wat als de consument het goed zelf installeert? Het feit dat het goed gebrekkig is kan 2 oorzaken hebben: de consument zijn onhandigheid fout in montagehandleiding Regel: De verkoper is aansprakelijk voor de fout in de montagehandleiding ook al was de consument onhandig = IKEAclausule Kennis van het gebrek aan overeenstemming op ogenblik van de contractsluiting Dan kan je de verkoper niet aansprakelijk stellen. Bijv: een toonzaalmodel kopen met een schram op = minder betalen. 2) Gebrek aanwezig bij de levering Bewijslast > Onderscheid maken tussen gebrek manifesteert zich binnen eerste zes maand na de levering: Verkoper moet bewijzen. gebrek manifesteert zich na die 6 maand: Consument moet bewijzen. Prof: Wettelijke garantie is in de praktijk dus vaak beperkt tot 6 maand Sommige rechtsgeleerden zeggen dat die eerste zes maand niet gelden voor tweedehandsgoederen. De rechtspraak gaat hier niet mee akkoord dus periode toch geldig voor tweedehandsgoederen. 5

6 3) Gebrek manifesteert zich binnen de twee jaar Voor tweedehandsgoederen moet je de termijn reduceren tot 1 jaar. MAAR er moet wel een contractuele clausule zijn die die termijn inkort tot 1 jaar. Stel die clausule is nietig ( want er is een termijn van minder dan 1 jaar afgesproken ). Wat is dan de termijn? De termijn is dan 2 jaar want men moet doen alsof er nooit iets is afgesproken. Wat indien het gebrek zich na twee jaar manifesteert? Bijv: na 2 jaar en 1 maand Heeft de consument dan nog een aanspraak? Ja, de gemeenrechtelijke regeling inzake verborgen gebreken wordt na 2 jaar weer van toepassing. Dan moet je wel bewijzen dat het gebrek bij de levering aanwezig was en je moet onmiddellijk de verkoper op de hoogt brengen > Dit zijn de 2 essentiële voorwaarden voor de verborgen gebreken. > In de praktijk is het zeer moeilijk om op grond van de regeling van de verborgen gebreken een succesvolle vordering in te stellen. Facultatieve meldingstermijn: Dit moet in het contract opgenomen worden en moet minstens 2 maand bedragen. Wat als de consument pas na 3 maand een melding doet? De wet zegt hier niks over maar de voorbereidende werken zeggen dat het feit dat de termijn verstreken is niet tot gevolg heeft dat de consument zijn vordering verliest. Verjaringstermijn: De vordering van de consument verjaart 1 jaar vanaf de manifestering van het gebrek. + PAS OP! De vordering kan nooit verstrijken na de termijn van 2 jaar wettelijke garantie!!!! = Twee hypothesen: 1) Het gebrek manifesteert zich 6 maand na de levering. > De vordering verjaart 24 maand na de levering. 2) Het gebrek manifesteert zich 18 maand na de levering. > De vordering verjaart 30 maand (= 18 mnd + 12 mnd) na de levering Gevolg: Er is een maximumtermijn van 36 maand. 6

7 Bijzondere vraag: Lot van de zichtbare gebreken? = Gebreken die onmiddellijk zichtbaar zijn bij de levering. Moet je daar onmiddellijk tegen protesteren of mag je protesteren binnen de wettelijk termijnen? In het verbintenissenrecht: Onmiddellijk In het consumentenrecht: Twee stellingen: (De discussie nog niet beslecht) 1 Onmiddellijk 2 De regeling van de consumentenkoop is een bijzondere regelgeving die voorrang heeft op de gemeenrechtelijke regeling van de zichtbare gebreken. De consument kan dus de verjaringstermijn van 2 jaar gebruiken bij gebrek aan andere termijnen à prof volgt deze stelling. + In de praktijk is zo spoedig mogelijk protesteren van belang voor de rechtsmiddelen!!!!!! Rechten van de consument Er is een hiërarchie in de rechtsmiddelen: 1) Uitvoering in natura = herstel of vervanging Consument kan kiezen MAAR soms is 1 van beide niet mogelijk bijv: tweedehandsgoederen kan je niet vervangen OF is de vraag van sanctie buiten proportie in verhouding tot de andere sanctie. * Principes: 1 Herstel en vervanging moeten kosteloos geschieden = Twee arresten van het HVJ: 1) Zaak Quelle Is er een gebruiksvergoeding door de consument mogelijk voor het gebruik van het gebrekkig goed? NEEN. bijv: Biertap na 5 maanden kapot. Je hebt hem wel 5 maand kunnen gebruiken. 2) Zaak weber: Een goed wordt geïnstalleerd en is gebrekkig. Kan de consument van de verkoper eisen dat hij het goed komt verwijderen, een nieuw goed levert en deze dan opnieuw gaat installeren en dit allemaal kosteloos? JA, zelfs wanneer het de consument was die het gebrekkig goed installeerde. 7

8 2 Soms zijn herstel en vervanging onredelijk / buiten verhouding tegenover elka of tegenover ontbinding. = Dan ontbinding vragen. bijv: Een consument betaalde 1600 voor een tweedehandswagen. De motor gaat kapot. Vervanging is natuurlijk niet mogelijk. Maar het herstel is duurder dan De rechter zegt dat de consument enkel aanspraak kan maken op ontbinding. 3 Herstel en vervanging moeten binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast worden verricht. Bijv wanneer men met hetzelfde toestel 10 keer terug moet naar de winkel. Dan zal men toch geld kunnen terug krijgen. Toepassing: niet reageren op aanmaningen > Dan mag je ontbinding vragen. Wanneer een toestel word vervangen, zal er geen nieuwe garantietermijn beginnen lopen. De oude termijn blijft lopen. Dus als je een nieuw toestel na een jaar en half opnieuw stuk is = geen garantie meer! 2) Prijsvermindering of ontbinding Gevolgen van de ontbinding: Teruggave van het goed en de prijs. Hier kan WEL een gebruiksvergoeding in rekening worden gebracht. Op examen: Gebruiksvergoeding bij de rechtsmiddelen!!!!! 3) Aanvullende schadevergoeding: Wanneer zowel bij het eerste als tweede rechtsmiddel de schade nog niet volledig vergoed is. Bijv: wanneer een tweedehandsauto zal worden getakeld, zal de verkoper ook moeten deze takelkosten betalen; bij voorbeeld van Senseo, kun je verplaatsingskosten naar de winkel vragen;... 4) De consument heeft een schadebeperkingsplicht: Schade niet nog erger maken dan dat ze al is. Dus als auto al stuk is, niet verder mee rijden zodat erger wordt. Pas op: De consument moet aan de verkoper de mogelijkheid geven de schade te herstellen. Bij weigering door de verkoper mag je beroep doen op iemand anders om de schade te beperken. 8

9 Commerciële garantie (zie hierboven) = Volledig vrijwillige garantie, maar als men verstrekt is ze bindend. Men bepaalt volledig brij de inhoud, maar ze moet iets extra bieden dan de wettelijke garantie. Ze zijn wel vaak misleidend, en zullen consumenten vaak denken dat ze zich verplicht moeten richten tot deze garantie ipv onmiddellijk naar de verkoper gaan (indien men aan de vwdn voldoet = wat makkelijker is.) Het moet een positieve garantie zijn: De commerciële garantie moet meer bieden dan waarop de consument aanspraak kan maken bij een wettelijke garantie. Behoud van wettelijke bescherming è bv: Een fabrieksgarantie van 7 jaar of kilometer, volgens het eerst bereikte criterium (zonder kilometerbeperking tijdens de eerste 36 maand) (Kia) Je kan je nog beroepen op de wettelijke garantie. Dit voorbeeld is correct omdat het een positieve garantie is. Vrijwillig verstrekt Transparant karakter Bindend karakter + Vandaag is het een veel gehanteerde praktijk om de consument voor een bijkomende garantie te laten betalen (bijv applecare). Dit is niet verboden. Elke consument moet zelf beslissen of hij dit waard vindt om dit te doen. Waar wel een probleem is, is dat men laat uitschijnen dat men zonder deze betaalde garantie geen enkele bescherming heeft, wat niet zo is want de wettelijke garantie biedt, sowieso in de eerste 6maanden een grote kans op slagen. 9

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s)

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten] Vorige versie(s) Afdeling IV (art. 1649bis tot 1649octies) ingevoegd bij art. 3 W. 1 september 2004 (B.S., 21 september 2004), met

Nadere informatie

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. De Garantie. Contact ZZINLEIDING ZZDE COMMERCIELE GARANTIE

PC Advocaten Nieuwsbrief. De Garantie. Contact ZZINLEIDING ZZDE COMMERCIELE GARANTIE De Garantie Mei juni 12 ZZINLEIDING In deze nieuwsbrief hebben wij het over het verschil tussen de wettelijke en de commerciële garantie, om dan verder te gaan op de wettelijke garantie zoals die geregeld

Nadere informatie

Productveiligheid en productaansprakelijkheid (Les 2 vervolg - Les 3 begin)

Productveiligheid en productaansprakelijkheid (Les 2 vervolg - Les 3 begin) Productveiligheid en productaansprakelijkheid (Les 2 vervolg Les 3 begin) Vraag: Wat als je het slachtoffer wordt van een onveilig product? 1. Overzicht regelgeving Wet betreffende de veiligheid van consumenten

Nadere informatie

WETTELIJKE GARANTIE VAN DE VERKOPER

WETTELIJKE GARANTIE VAN DE VERKOPER WETTELIJKE GARANTIE VAN DE VERKOPER Alle producten gekocht van Apple, inclusief niet-apple producten, vallen onder de wettelijke garantie van 2 jaar van de verkoper tot levering van een goed dat met de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE...

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... xi xiii HOOFDSTUK 1 HISTORIEK EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE RICHTLIJN CONSUMENTENKOOP EN VAN DE OMZETTINGSWET PROF. DR. JULES STUYCK... 1 Inleiding...

Nadere informatie

De wettelijke garantie en dieren

De wettelijke garantie en dieren De wettelijke garantie en dieren Dieren zijn dan wel levende wezens, ze worden beschouwd als roerende goederen (art. 528 Burgerlijk Wetboek). En als dusdanig is dan ook de wettelijke garantie op de verkoop

Nadere informatie

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Consumentenrecht Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken Doelstelling van de wet Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Bescherming van de eerlijke

Nadere informatie

Advies van Mr. D.R. Martens, juridisch adviseur NAUTIBEL en advocaat

Advies van Mr. D.R. Martens, juridisch adviseur NAUTIBEL en advocaat ONVERWACHTE PROBLEMEN NA VERKOOP? Wat gebeurt er als er goederen, na de afhandeling van de verkoop, niet aan hun taak of verwachtingen voldoen? Waar heeft de koper recht op en wat zijn de plichten van

Nadere informatie

PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT

PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Over het kopen en verkopen van dieren leven vele vragen. Die

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DE SCHAKEL

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DE SCHAKEL ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DE SCHAKEL ARTIKEL 1. DEFINITIES EN ALGEMEENHEDEN Voor de toepassing van de algemene voorwaarden verkoop in de winkel wordt verstaan onder: Consument: iedere natuurlijke persoon

Nadere informatie

Instelling. Sirius.Legal. Onderwerp. Juridische tips voor webshops: de wettelijke garantie. Datum. 16 november 2016

Instelling. Sirius.Legal. Onderwerp. Juridische tips voor webshops: de wettelijke garantie. Datum. 16 november 2016 Instelling Sirius.Legal Onderwerp Juridische tips voor webshops: de wettelijke garantie Datum 16 november 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Consumentenkoop en garanties. De bescherming van de consument bij de koop van goederen.

Consumentenkoop en garanties. De bescherming van de consument bij de koop van goederen. Consumentenkoop en garanties. De bescherming van de consument bij de koop van goederen. November 2005 / F&A 5760 De Europese richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor

Nadere informatie

Garantie tot aan de deur? Do s and Don ts! Even voorstellen

Garantie tot aan de deur? Do s and Don ts! Even voorstellen Even voorstellen Natasja Ausema (1980) Communicatie / Verzekering / Rechten Transport / Logistiek / Automotive Verbintenissenrecht en verzekering Bedrijfsjurist garantieverzekeraar Autotrust te Assen We

Nadere informatie

Consumentenrecht. Het dier als ding. U beslist zelf wat u koopt. Garantie na aankoop van een dier

Consumentenrecht. Het dier als ding. U beslist zelf wat u koopt. Garantie na aankoop van een dier Consumentenrecht Over het kopen en verkopen van dieren leven vele vragen. Die vragen komen vaak voort uit een situatie waarin het dier te kampen blijkt te hebben met een afwijking of gebrek waarop de nieuwe

Nadere informatie

Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument

Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument Informatie ( Art. 10 WMPC ) Regel m.b.t. taal, etikettering, gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen = Art. 10 WMPC zegt dat de vereisten

Nadere informatie

PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT

PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT over houden van huisdieren Over het kopen en verkopen van dieren leven vele vragen. Die

Nadere informatie

Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen

Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen ( Vaak op ex!!!!! ) De regelen hebben een dubbele werking: Repressief Preventief = Bedingen worden on = Ondernemingen proberen te rechtmatig bevonden vermijden

Nadere informatie

Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999

Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen Publikatieblad nr L 171 van 07/07/1999

Nadere informatie

EUROPESE U IE EUROPEES PARLEME T. Brussel, 25 mei 1999 (OR.en) LEX /0161 (COD) PE-CO S 3604/1/99 C4-0171/99 REV 1 CO SOM 19 CODEC 105

EUROPESE U IE EUROPEES PARLEME T. Brussel, 25 mei 1999 (OR.en) LEX /0161 (COD) PE-CO S 3604/1/99 C4-0171/99 REV 1 CO SOM 19 CODEC 105 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 25 mei 1999 (OR.en) LEX 151 96/0161 (COD) PE-CO S 3604/1/99 C4-0171/99 REV 1 CO SOM 19 CODEC 105 RICHTLIJ 99/44/EG VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD

Nadere informatie

Categorie 5: Art 74, 13 WMPC. Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen.

Categorie 5: Art 74, 13 WMPC. Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen. Categorie 5: Art 74, 13 WMPC Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen. Verschillende exoneratiebedingen zijn verboden: = De onderneming gaat haar aansprakelijkheid uitsluiten of inperken die

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

COB 33 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN MET BETREKKING TOT DE COMMERCIËLE GARANTIE BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN

COB 33 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN MET BETREKKING TOT DE COMMERCIËLE GARANTIE BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN COB 33 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN MET BETREKKING TOT DE COMMERCIËLE GARANTIE BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN Brussel, 27 februari 2013 2 Advies inzake bedingen met

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 12/04/2016

Datum van inontvangstneming : 12/04/2016 Datum van inontvangstneming : 12/04/2016 Vertaling C-133/16-1 Zaak C-133/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 4 maart 2016 Verwijzende rechter: Cour d appel de Mons (België) Datum

Nadere informatie

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG Opgesteld door de verenigingen vermeld onderaan Datum : BESTELBON nr. HANDELAAR : Naam :.. Adres :.. Telefoon :.. B.T.W. nr. : HR.nr. :. De handelaar

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Onvergund kopen en verkopen

Onvergund kopen en verkopen Onvergund kopen en verkopen FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Problematiek Gebouw wordt verkocht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 110 Wet van 6 maart 2003 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass?

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass? FAQ car-pass 1. Wat is een car-pass? 2. Wanneer wordt de car-pass gebruikt? 3. Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehandswagen? 4. Wat zijn de gevolgen als er geen

Nadere informatie

1 De belastbare handelingen

1 De belastbare handelingen 1 De belastbare handelingen Oefening 1 Zijn de volgende handelingen belastbare handelingen? 1 een zelfstandig boekhouder die konijnen kweekt voor eigen behoeften; 2 een loontrekkende boekhouder die zijn

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 DE SYNDICUS EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN NALEVING VAN DE STATUTEN 17 1. Dient een bouwpromotor voor onverkochte kavels bij te dragen in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMEEN 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort.

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. I. Algemeen Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. Art.2. Onder toestellen wordt in deze tekst uitsluitend

Nadere informatie

Art. 1 Toepasselijkheid. Art. 2 Meerwerk en prijzen

Art. 1 Toepasselijkheid. Art. 2 Meerwerk en prijzen Art. 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door, en op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten met, Mijnautoruit.nl 2. Alle offertes (aanbiedingen)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verkoop

Algemene Voorwaarden voor verkoop Algemene Voorwaarden voor verkoop Pagina 1 van 7 ALGEMENE VOORWAARDEN INBUSINESS TELECOM VOOR VERKOOP... 3 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 2 ONDERWERP... 3 Artikel 3 INSTALLATIE... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DEFINITIES. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden DEFINITIES. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Garage Bremer, Oosterhoutseweg 8B te Teteringen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20105731. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet?

Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet? Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet? FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Consensualisme

Nadere informatie

Identiteit van de eigenaar van grond en van bestaande opstallen. Gegevens opgenomen in een bouwvergunning: à Financiering? Lening

Identiteit van de eigenaar van grond en van bestaande opstallen. Gegevens opgenomen in een bouwvergunning: à Financiering? Lening 26/10/2011 (LES 4) Woningbouw 1.Toepassingsgebied (art. 1) Het moet gaan om: - Een wederkerige overeenkomst - Tot eigendomsovergang/ verbintenis te bouwen - Te bouwen of in aanbouw zijnde (verkoper) Voltooiingsverplichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BVBA WILLEMSEN

Algemene voorwaarden BVBA WILLEMSEN Algemene voorwaarden BVBA WILLEMSEN 1. Toepassingsgebied 1.1 Alle verkopen, werken en diensten met betrekking tot de levering en installatie van sanitaire toestellen, verwarmingstoestellen en zwembaden

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/05/2015

Datum van inontvangstneming : 07/05/2015 Datum van inontvangstneming : 07/05/2015 Vertaling C-149/15-1 Zaak C-149/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 maart 2015 Verwijzende rechter: Cour d appel de Liège (België)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - RenewMyID

Algemene Voorwaarden - RenewMyID Algemene Voorwaarden - RenewMyID Hier treft u de algemene voorwaarden aan van RenewMyID ("Opdrachtnemer"). Het adres van RenewMyID is Half elfje 5 5711 ES Someren, met het KvK-nummer 54333474. Mocht u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT Bij de aankoop van een woning blijkt achteraf nogal eens dat iets anders geleverd is dan op grond van de koopovereenkomst mocht worden verwacht. Er kan bijvoorbeeld sprake

Nadere informatie

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer.

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SteamteQ Artikel 1. Toepasbaarheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en alle andere rechtsbetrekkingen met SteamteQ met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel )

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) datum 9 oktober 2011 betreft algemene voorwaarden kenmerk 2011-2016 Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand Advies nr. 2012/11 van 18 oktober 2012 Arbitragecommissie Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Advies over de verbintenissen aangegaan

Nadere informatie

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw 2 e druk mr. S.J.H. Rutten Voorwoord De eerste druk van dit boek is door praktijk en in de literatuur met grote instemming ontvangen. In de recensie

Nadere informatie

Problemen bij de aan- of verkoop van een paard: Wat nu?

Problemen bij de aan- of verkoop van een paard: Wat nu? Problemen bij de aan- of verkoop van een paard: Wat nu? PaardenPunt Vlaanderen krijgt regelmatig ontstemde paardeneigenaars aan de lijn, die een oplossing zoeken voor een misgelopen aan- of verkoop. Ongeacht

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten: algemeen

Bijzondere overeenkomsten: algemeen Inhoud 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Bijzondere overeenkomsten: algemeen 15 15 1.1.1 Benoemd of bijzonder 15 1.1.2 Goed verloop rechtsverkeer 15 1.1.3 Bescherming zwakkere partij 16 1.1.4 Bijzonder gaat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S21-03 Datum uitspraak: datum uitspraak Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies in het geschil tussen: J. van Nunen te Rotterdam, verder te noemen: Van Nunen, tegen: Benica

Nadere informatie

Voorwaarden Pacomeubelen International

Voorwaarden Pacomeubelen International Voorwaarden Pacomeubelen International DEFINITIES Artikel 1 - Meubelen: alle producten die tot het normaal assortiment van de meubelhandelaar behoren. - Verkoper: Pacomeubelen Filiaal Sint Truiden, Pacomeubelen

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Arbitragecommissie. Advies over de sancties bepaald in artikel 5 van de wet

Arbitragecommissie. Advies over de sancties bepaald in artikel 5 van de wet Advies nr. 2011/08 van 4 oktober 2011 Arbitragecommissie Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Advies over de sancties bepaald

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossiernummer

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossiernummer Algemene voorwaarden van Body Coaching Best Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossiernummer 17244164. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING VERKOOP WONING

ALGEMENE VOORWAARDEN EN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING VERKOOP WONING ALGEMENE VOORWAARDEN EN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING VERKOOP WONING 1 Definities Vestiging ; HUIZENBALIE Opdrachtgever ; Particulier die opdracht geeft aan HUIZENBALIE om zijn woning te plaatsen op de

Nadere informatie

ADVIES. over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN EN TEGEN CONSUMENTEN

ADVIES. over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN EN TEGEN CONSUMENTEN N HAND PRAKT - Verjaring vorderingen cons. A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/TM/AS 692-2012 ADVIES over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN

Nadere informatie

GARANTIE MYTHES OVER. Klik op de tekstballonnen. Nee mevrouw, u hebt slechts 1 jaar garantie

GARANTIE MYTHES OVER. Klik op de tekstballonnen. Nee mevrouw, u hebt slechts 1 jaar garantie Klik op de tekstballonnen Geen originele verpakking meer? Geen recht op garantie! Nee mevrouw, u hebt slechts 1 jaar garantie Ik kan u enkel een waardebon aanbieden. 2de hands? U hebt maar 3 maanden garantie!

Nadere informatie

BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN?

BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN? februari 2013 BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN? Bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen Welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Pixelcloud

Algemene Voorwaarden - Pixelcloud Algemene Voorwaarden - Pixelcloud Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Pixelcloud ("Opdrachtnemer"). Het adres van Pixelcloud is Jacob Cabeliaustraat 13 3554VG Utrecht, met het KvK-nummer 61835366.

Nadere informatie

'HDFWLHPRJHOLMNKHGHQYDQGHNRSHUYDQHHQ RFFDVLHZDJHQZDQQHHUGH]HZDJHQJHEUHNNLJ EOLMNW

'HDFWLHPRJHOLMNKHGHQYDQGHNRSHUYDQHHQ RFFDVLHZDJHQZDQQHHUGH]HZDJHQJHEUHNNLJ EOLMNW 'HDFWLHPRJHOLMNKHGHQYDQGHNRSHUYDQHHQ RFFDVLHZDJHQZDQQHHUGH]HZDJHQJHEUHNNLJ EOLMNW 6WpSKDQLH9HUKDHJHQ Verhandeling van een rechtsvraag in het kader van geïntegreerde werkcolleges privaatrecht,1/(,',1* Dagelijks

Nadere informatie

Totstandkoming Overeenkomst

Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Koopovereenkomst. Art. 1 Verkoper verkoopt aan koper, gelijk koper koopt van verkoper, een hond:

Koopovereenkomst. Art. 1 Verkoper verkoopt aan koper, gelijk koper koopt van verkoper, een hond: Koopovereenkomst (*doorhalen wat niet van toepassing is) Ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst, te weten: naam: adres: woonplaats: nr. paspoort/rijbewijs: registratienr. HKB (indien in bezit):

Nadere informatie

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht. ALGEMENE VOORWAARDEN Zonweringspaleis Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen

Nadere informatie

7 E -COMMERCE MYTHES OVER. Klik op de tekstballonnen. Sorry, wij passen het beleid tevreden of geld terug niet toe.

7 E -COMMERCE MYTHES OVER. Klik op de tekstballonnen. Sorry, wij passen het beleid tevreden of geld terug niet toe. Is onze offerte onvolledig? Alles staat toch in onze algemene voorwaarden op de website. Klik op de tekstballonnen Geduld... we leveren zodra we kunnen. U dient te betalen, u had het vakje naast bijkomende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, 47533 Kleve (hierna Medline genoemd) biedt haar klanten het gebruik van de onlineservice

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mlus edelsmid.

Algemene voorwaarden Mlus edelsmid. Algemene voorwaarden Mlus edelsmid. - Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Mlus edelsmid en consumenten. 1.2 Voor zover onderdelen

Nadere informatie

gewijzigd j/n Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

gewijzigd j/n Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. W oek 7 estaande Tekst na wijziging 28746 jo 31065 t/m NvW 5 Tekst na wijziging 28746 jo 31065 t/m amendementen Tekst na wijziging 32426 (nr. 2) urgerlijk Wetboek oek 7, ijzondere overeenkomsten urgerlijk

Nadere informatie

Spelregels voorafgaand aan de markt: Spelregels tijdens de markt: Spelregels na de markt

Spelregels voorafgaand aan de markt: Spelregels tijdens de markt: Spelregels na de markt Spelregels voorafgaand aan de markt: Alle producten dienen schoon en in goede staat ingeleverd te worden Je bepaalt zelf de prijs van jouw product (advies daarin is mogelijk) Tip: prijs je product niet

Nadere informatie

Van: borsthout gevestigd en kantoorhouden te: Sint Maartenstraat ZH Den Bosch hierna te noemen: borsthout

Van: borsthout gevestigd en kantoorhouden te: Sint Maartenstraat ZH Den Bosch hierna te noemen: borsthout Van: borsthout gevestigd en kantoorhouden te: Sint Maartenstraat 11 5211ZH Den Bosch hierna te noemen: borsthout Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kidooz De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.kidooz.nl 1.2 Door het

Nadere informatie

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. 1.1. 1.2. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor zover daarvan niet in een andere schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Algemene voorwaarden van de verkoper 1.1. Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van de NV EvoBus Belgium, hierna EvoBus genoemd, van toepassing met uitsluiting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Dit zijn de algemene voorwaarden van Algemene Chinese Ondernemers Group B.V. waar Horeca Cloud onderdeel van is ( Opdrachtnemer ). Het adres van Algemene Chinese Ondernemers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CLASSIC PARK B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN CLASSIC PARK B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN CLASSIC PARK B.V. - 2 - ALGEMEEN... 3 DEFINITIES... 3 KOOP EN VERKOOP... 3 Artikel 1 - De aanbieding... 3 Artikel 2 - De overeenkomst... 3 Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst...

Nadere informatie

N HANDELSPR Oneerlijke handelspraktijken A06 Brussel, MH/SL/LC A D V I E S. over een

N HANDELSPR Oneerlijke handelspraktijken A06 Brussel, MH/SL/LC A D V I E S. over een N HANDELSPR Oneerlijke handelspraktijken A06 Brussel, 1.03.2007 MH/SL/LC A D V I E S over een VOORONTWERP VAN WET TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 14 JULI 1991 BETREFFENDE DE HANDELSPRAKTIJKEN EN DE VOORLICHTING

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen verkoopt Metaalhandel Broersen B.V. uitsluitend onder de voorwaarden, zoals die hierna zijn geformuleerd. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014)

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B. 11 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES OVER HET WETSVOORSTEL Nr. 51/0122 TOT WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK, WAT DE INTERESTEN EN SCHADEBEDINGEN BIJ CONTRACTUELE WANUITVOERING BETREFT

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Dutch LED Projects

Leveringsvoorwaarden Dutch LED Projects Leveringsvoorwaarden Dutch LED Projects Offerte, bevestiging of overeenkomst De voorwaarden en bepalingen omtrent de commerciële transactief tussen Dutch LED Projects V.O.F. en de Wederpartij(klant) zijn

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene V 1. BINDENDE KRACHT Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen, worden de betrekkingen tussen CARBOLIM en de verkoper beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden, niettegenstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting In het Algemeen Overleg van 11 november 2008 heb ik nadere regelgeving voor buitengerechtelijke incassokosten aangekondigd (Kamerstukken II 2008/09, 24 515, nr. 144). Bij brief van

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - The Pinfluencers

Algemene Voorwaarden - The Pinfluencers Algemene Voorwaarden - The Pinfluencers Dit zijn de algemene voorwaarden van The Pinfluencers ( Opdrachtnemer ). Het adres van The Pinfluencers is Marshallplein 266 2286LT Rijswijk, met het KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Anna Klijn VOF, gevestigd te Woudrichem, Versie geldig vanaf 23-01-2015

Algemene Voorwaarden van Anna Klijn VOF, gevestigd te Woudrichem, Versie geldig vanaf 23-01-2015 Algemene Voorwaarden van Anna Klijn VOF, gevestigd te Woudrichem, Versie geldig vanaf 23-01-2015 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Anna Klijn VOF. De

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voelman Automotive

Algemene Voorwaarden Voelman Automotive Algemene Voorwaarden Voelman Automotive Algemeen Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 april 2017. Zij gelden voor overeenkomsten over koop en reparatie van auto s, onderdelen of accessoires

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN PROFILE OUWERLING BV

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN PROFILE OUWERLING BV ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN PROFILE OUWERLING BV Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: tweewieler: alle soorten fietsen, bromfietsen en scooters; de overeenkomst:

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via info@yomm.nl, 0365258349 of per post: Yomm, Brusselstraat 18, 1334CJ Almere.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via info@yomm.nl, 0365258349 of per post: Yomm, Brusselstraat 18, 1334CJ Almere. Algemene Voorwaarden - Yomm Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Yomm ("Opdrachtnemer"). Het adres van Yomm is Brusselstraat 18 1334CJ Almere, met het KvK-nummer 62897632. Mocht u vragen hebben,

Nadere informatie

N HAND.PRAKT. Wettelijke garantie A2 Brussel, 16 mei 2017 MH/AB/AS ADVIES. betreffende

N HAND.PRAKT. Wettelijke garantie A2 Brussel, 16 mei 2017 MH/AB/AS ADVIES. betreffende N HAND.PRAKT. Wettelijke garantie A2 Brussel, 16 mei 2017 MH/AB/AS 759-2017 ADVIES betreffende VOORSTELLEN OM DE WETTELIJKE GARANTIE VOOR CONSUMPTIEGOEDEREN TE VERSTERKEN (goedgekeurd door het bureau op

Nadere informatie