Dienstverleningsdocument Visscher Assurantien BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument Visscher Assurantien BV"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Visscher Assurantien BV Waarom dit dienstverleningsdocument: Het dienstverleningsdocument geeft informatie over de dienstverlening van Visscher Assurantiën BV als adviseur en bemiddelaar en de vergoeding die wij voor de bemiddeling ontvangen. Dit om u in staat te stellen een bewuste keuze te maken tussen de beloningsvormen, dienstverlening van één of meerdere aanbieders en bemiddelaars. In dit document worden de volgende onderwerpen toegelicht: - Wie is Visscher Assurantiën BV - Voor welke hypotheekproducten treedt Visscher Assurantiën op als adviseur/bemiddelaar - Voor welke verzekeringen treedt Visscher Assurantiën op als adviseur/bemiddelaar - Overzicht van het adviesproces - Vergoeding voor Visscher Assurantiën in haar rol als adviseur/bemiddelaar Wie is Visscher Assurantien B.V.? Visscher Assurantien is gevestigd aan het Klaverplein 10, 8081 DN te Elburg Telefoonnummer: Faxnummer: Website: K.v.K: ABN-AMRO: Wij zijn onafhankelijke financiele dienstverleners in hypotheken, verzekeren en spaarproducten en treden hierbij op als bemiddelaar. Dat betekent dat u na acceptatie van de offerte de overeenkomst aangaat met de aanbieder. Visscher Assurantiën is de tussenpersoon die een overeenkomst tot stand brengt tussen u en een andere aanbieder (bank of verzekeraar). Let op! Geld lenen kost geld. Voor welke hypotheekproducten treedt Visscher Assurantiën op als adviseur/bemiddelaar: Met vermogensopbouw Geen vermogensopbouw Overige hypotheken Bankspaarhypotheek Aflossingsvrije hypotheek Overbruggingshypotheek Spaarhypotheek Annuïteitenhypotheek Krediethypotheek Levenhypotheek Lineaire hypotheek Buitenlandhypotheek Fondsenhypotheek Watervillahypotheek Beleggershypotheek Voor welke verzekeringen treedt Visscher Assurantiën op als adviseur/bemiddelaar Wij kunnen bij meer dan 30 verzekeraars en banken uw risico s onderbrengen. Voor zowel particulier-, als zakelijke verzekeringen. Dat neemt niet weg dat wij met alle verzekeraars en banken zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten die wij kunnen aanbieden. Wij vergelijken diverse producten op voorwaarden en prijs, daarnaast hebben wij ervaringen opgedaan waardoor wij wel een voorkeur hebben voor diverse maatschappijen. Vanwege snelle afwikkeling, prettige samenwerking, goede bereikbaarheid, ondersteuningen en voorlichting.

2 Overzicht van het adviesproces De adviseurs van Visscher Assurantiën kunnen u over de meest uiteenlopende zaken adviseren welke op uw situatie van toepassing zijn en daar waar wij expertise van anderen moeten inschakelen, zoals bijvoorbeeld een notaris, advocaat of fiscaal jurist, zullen wij dit altijd in vooroverleg met u doen. Deze anpak is er op gericht om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie zodat u een passend productadvies kan worden geboden. De adviseur zal u gedetailleerde informatie geven over het adviesproces zodat de wederzijdse verwachtingen kunnen worden besproken, ten einde u te voorzien van een advies op maat. Hieronder vindt u op hoofdlijnen een beschrijving van het hypotheekadviesproces. Informeren en inventariseren In het eerste kennismakingsgesprek geeft de adviseur u uitleg over het kantoor en de werkzaamheden, de dienstverlening en de eventuele vergoeding die hier tegenover staat. Tevens bespreekt hij dit dienstverleningsdocument met u. - De adviseur inventariseert uw financiele positie en wat uw doelstellingen zijn over de financiering van de aankoop van een nieuwe woning, het oversluiten of het verhogen van uw bestaande hypotheek. Eveneens worden uw huidige en toekomstige inkomsten en uitgaven besproken. - De adviseur stelt samen met u vast wat uw financiele positie en wat uw doelstellingen zijn over de financiering van de aankoop van een nieuwe woning, het oversluiten of het verhogen van uw bestaande hypotheek. Eveneens worden uw huidige en toekomstige inkomsten en uitgaven besproken. - Na analyse van de door u verstrekte gegevens komt de adviseur tot een passend advies, waarbij hij rekening houdt met uw wensen, behoeften en doelstellingen. Tevens toetst hij de haalbaarheid van de door u gewenste hypotheek en beoordeelt of de woonlasten verantwoord zijn. - De onderbouwing van het advies wordt vastgelegd in een een adviesverslag welke door u en de adviseur na lezing ondertekend wordt. Informeren over afwijken advies Als u overweegt om niet op het advies in te gaan, of u wenst een ander product, dan wijst de advieseur u op de mogelijkheden. Tevens informeert de adviseur u over de eventuele risico s van uw keuze. Offreren Wanneer u zich in het advies kunt vinden dan zal de adviseur een offerteaanvraag indienen voor alle aan het advies gerelateerde producten. Zodra de offertes in ons bezit zijn, zullen deze inhoudelijk worden gecontroleerd op volledigheid en juistheid van de door u verstrekte gegevens en de gemaakte afspraken, conform het gegeven advies. De adviseur maakt met u een vervolgafspraak om de inhoud van de offerte(s) met u te bespreken, het advies eventueel nog nader toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Wanneer bovengenoemde onderwerpen duidelijk voor u zijn en u accepteert de offerte(s), dan kunnen wij het acceptatieproces verder begeleiden. De adviseur zal u dan gedetailleerd informeren over het vervolg, wat hij daarin voor u betekent en voor welke zaken u verantwoordelijk bent. Nazorg Wanneer het financiele product eenmaal tot stand is gekomen, kunt u altijd bij ons terecht met uw vragen over het product. Als de situatie daartoe aanleiding geeft, informeren wij u over wijzigingen in de overeenkomst.

3 Hoe worden wij beloond? In bovenstaande beschrijving kunt u lezen dat wij van Visscher Assurantiën tijd investeren om u van een goed, zorgvuldig en passend advies te voorzien. De exacte hoeveelheid tijd zal van uw persoonlijke situatie afhangen, van het product dat u kiest en van de complexiteit van het advies in uw situatie. Vanaf 01 januari 2009 moeten wij onze verdiensten aan uw kenbaar maken m.b.t. een hypotheek en de verzekeringen die hieraan gekoppeld worden. Als bemiddelaar ontvangen wij van de betreffende verzekeraar provisie voor onze dienstverlening. De provisie is onderdeel van de premie die u betaalt. Brengen wij naast deze ontvangen provisie wel extra kosten in rekening, dan vragen wij altijd om uw toestemming en geven wij u door wat de hoogte van deze kosten zijn. U ontvangt dan ook een gedetailleerde berekening van de gemaakte kosten. U krijgt voorafgaand aan het afsluiten van de hypotheek en de daaraan gekoppelde producten exact inzage in de hoogte van deze provisie. Wij willen naar u transparant zijn en geven u inzicht op de verdiensten van de financiële producten: Aflosvrije hypotheek: ca. 0,75% en 0,95% van de hoogte van het hypotheek bedrag Beleg/leven hypotheek: ca. 1% - 1,2% van de hoogte van het hypotheek bedrag Spaar- en beleggingshypotheek: 1%- 2% van de hoogte van het hypotheekbedrag. Levensverzekeringen: ca. 10% - 20% van de premie. Schadeverzekeringen: ca. 10% - 30% van de premie. Kredieten/leningen: ca. 0,5promille 1,3 promille van het openstaand saldo. Bancair: ca. 0,2 promille op het spaarbedrag. Dit zijn gemiddelde bedragen. De wet verbiedt maatschappijen om ons als financieel dienstverlener omzetbonussen te geven. Op de meeste producten wordt een doorlopende provisie vergoed, hypotheekprovisie wordt deels ineens betaald met een zogenaamd terugboekrisico en een deel doorloop provisie. Op het bedrag dat ineens wordt uitgekeerd zit een verdien termijn van 5 jaar op. (terugboek risico) Ook kunt u kiezen dat wij provisieloos werken en per uur gaan declareren. - Het uurtarief bedraagt dan 145,=. - Op de afsluitprovisie afkomstig van verzekeraars en/of bankinstellingen wordt door Visscher Assurantien BV 145,= per advieseenheid verrekend. Een advieseenheid is gelijk aan één uur of een deel daarvan. Ontvangen afsluitprovisies boven het totale verrekentarief worden verrekend met u als opdrachtgever. Indien mogelijk zal de afsluitprovisie in het product worden verwerkt teneinde de kosten te verlagen ten gunste van de eventuele afsluitkosten, de rente en/of het productresultaat. Inschatting van de advieseenheden (uren) Inventarisatie advies hypotheek : 5 Standaard hypotheekadvies kantoor : 16 Uitgebreid hypotheekadvies kantoor (bijv.nhg) : 20 Overige producten : in overleg Deze kosten kunnen worden meegefinancierd met de hypotheek en zijn fiscaal aftrekbaar. De nota kan bij de notaris worden voldaan en anders uiterlijk 2 weken na passage van de hypotheek. Onze kwaliteit. Wij houden onze vakkennis op peil. Wij hebben een vergunning volgens de Wet Financieel Toezicht onder nummer Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met eventuele beroepsfouten. Overigens verwijzen wij naar de voorwaarden, die u meegezonden krijgt c.q. meekrijgt bij de polis of offerte van de betreffende bank en/of verzekeraar. De voorwaarden en financiële bijsluiters kunnen op verzoek aan u worden uitgereikt. Wij zijn een flexibele organisatie die open en eerlijk met u communiceert. Wat in uw belang werkt en adviezen afstemt op uw wensen en mogelijkheden. Beëindiging van de relatie.

4 Uiteraard hopen wij met u een langdurige relatie aan te gaan. Mocht u onverhoopt beslissen te wisselen van intermediair. Dan verwijzen wij u ook naar de voorwaarden van de maatschappijen. Wij zullen dan uw belangen ook niet meer behartigen. Klachten. Wij zijn aangesloten bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder aansluitnummer KiFiD is bereikbaar op postbus AG te Den Haag, telefoonnummer Hier kunt u terecht wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Hypotheekadvies stappenplan 1. Kennismaking - Voorbereiden adviesgesprek - Kennismaken met klant - Eerste inventarisatie wensen/ behoeften - Doornemen stappenplan 2. Verkennend adviesgesprek - Inventarisatie specifieke wensen en behoefte - Uitleg verschillende hypotheekvormen - Klantinventarisatie en opstellen klantprofiel - Vaststellen belangrijkste selectiecriteria voor verkrijgen van hypotheek - (o.a. inkomen en vaste uitgaven klant, NHG, overbruggingsfinanciering) - Vaststellen verzekeringsbehoefte - Eerste globale hypotheekberekening 3. Onderzoek hypotheekmogelijkheden Eerste inventarisatie en selectie hypotheekaanbieders op basis van criteria: - Productaanbod - Productvoorwaarden

5 - Rentepercentages - Verschillende hypotheekconstructies - Kwaliteit klantprocessen - Premie en voorwaarden benodigde verzekeringen - Klantenservice - Overige kosten (o.a. overbruggingsfinanciering, notariskosten) - Vergelijking en selectie van producten en tarieven - Uitwerken berekeningen selectie en opstellen rapportage 4. Vervolg adviesgesprek - Bespreken voorlopige selectie - Aanpassen berekeningen en uitbrengen definitief advies - Definitief advies verwerken tot aanvraag (offerte) - Assistentie bij invullen aanvraag - Aanvraag voor goedkeuring gereed maken - Aanvraag offerte bij hypotheekaanbieder - Bevestiging aanvraag opvragen bij hypotheekaanbieder - Monitoren van aanvraag - Beantwoorden vragen hypotheekaanbieder 5. Procesbegeleiding - Controleren en tekenen offerte - Invullen aanvraagformulieren voor hypotheek en verzekeringen - Bewaken ontbindende voorwaarden - Verzamelen en aanleveren benodigde stukken: o Bankgarantie begeleiden o Taxatierapport aanvragen en begeleiden o o Werkgeversverklaringen (laten) opvragen Medisch akkoord voor overlijdensrisicoverzekering begeleiden - Bewaken tijdige aanlevering relevante documenten - Onderhouden van voortgangscontacten met bank en verzekeraars - Beantwoorden aanvullende vragen - Begeleiden overbruggingsfinanciering - Doornemen koopakte 6. Passeren hypotheek - Voorbereidingen notaris - Direct contact met uw notaris - Coördineren contact tussen notaris en hypotheekaanbieder - Controleren hypotheekakte en -afrekening - Controleren polissen diverse leven- en schadeverzekeringen - Controleren totale dossier door collega (4-ogenprincipe) - Bewaken passeerdatum - Managen proces in laatste 24 uur voor passeren 7. Beheer en onderhoud - Dossierbeheer gedurende looptijd (bewaken rentevaste periode, verwerken wijzigingen bij o.a. verhuizen, proactief klant benaderen in het geval van rentekansen of wijziging gezinssamenstelling, etc.).

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

HGS administratie- en assurantiekantoor

HGS administratie- en assurantiekantoor HGS administratie- en assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Welkom Wij van t Sorgh & Huis Bv staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij ons kantoor. Uw keuze voor t Sorgh & Huis Bv is een

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep Welkom Hartelijk welkom bij Van Bruggen Adviesgroep. We staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij één van onze 50 kantoren, verspreid over Nederland. Uw keuze voor Van Bruggen

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV Dienstverleningsdocument DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Van Campen en Dijksra, Registermakelaars in Assurantiën

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters.

Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening, werkwijze en beloning.

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten Geachte relatie, Dit document geeft u een beeld waar ons kantoor voor staat, wat u van ons mag verwachten en andere zaken die van belang kunnen zijn. Het is een informatief document. Het verplicht u dus

Nadere informatie