Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie Financieel adviseurs Postbus AH Zwijndrecht Burg. de Bruïnelaan AD Zwijndrecht t f KvK Rotterdam Rabobank AFM nr Dit document Een Dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop wij worden beloond en ook over de hoogte van onze beloning. Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars die zich richten op consumenten die zogeheten complexe producten of hypothecaire kredieten willen aanschaffen of daarover advies willen hebben. Dit betreft een groot aantal financiële producten die in de wet zijn terug te vinden, zoals levensverzekeringen en hypotheken. Dit document is bedoeld om u zo vroeg mogelijk in staat te stellen een bewuste keuze te maken uit de diensten en vormen van beloning. Voor andere financiële producten is dit document niet wettelijk verplicht. Wij hebben echter ervoor gekozen om dit document voor alle producten te gebruiken, dus ook waarvoor dat niet wettelijk verplicht is. Onze dienstverlening Onze dienstverlening is onderverdeeld in vier onderdelen (oriënteren, adviseren, bemiddelen, aanpassen), die op elkaar aansluiten maar in principe los van elkaar staan. U beslist zelf van welke onderdelen u gebruik wilt maken. U bent op geen enkele wijze aan dit document gebonden. Wel vragen wij u om dit document voor ontvangst te ondertekenen of via de mail de ontvangst ervan te bevestigen. Als u besluit om van onze diensten gebruik te maken vinden wij het belangrijk om de afspraken over diensten en beloning volledig en duidelijk schriftelijk vast te leggen. Dat doen wij voordat wij beginnen met de diensten die u hebt gekozen. Oriënteren Het eerste uur is bedoeld om geheel vrijblijvend te kijken waarvoor u ons heeft benaderd en wat wij voor u kunnen betekenen. U krijgt tijdens het eerste uur van ons algemene informatie, waaronder in ieder geval dit document. Na afloop kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten. Adviseren Na de oriëntatie gaan wij een grondig onderzoek uitvoeren waarbij wij ingaan op uw financiële positie, uw wensen en doelen, uw kennis en ervaring op financieel gebied en uiteraard ook uw risicobereidheid. Aan de hand daarvan stellen wij een klantprofiel op, als basis voor een gedegen en passend advies. Dit advies ontvangt u in schriftelijke vorm. Bovendien willen wij dit graag uitgebreid met u bespreken en toelichten. Bemiddelen Wij hebben uitstekende contacten met een groot aantal aanbieders van financiële producten. Als u bij die aanbieders een product wilt aanschaffen kunnen wij dat geheel voor u verzorgen. Voor bemiddeling is een gedegen en passend advies altijd uitgangspunt. Het is immers belangrijk dat u een product aanschaft dat bij uw situatie past. In de meeste gevallen zullen wij het advies hebben opgesteld. Het is ook mogelijk dat wij bemiddelen op basis van een advies dat een andere adviseur heeft opgesteld. 1

2 Aanpassen / Nazorg Wij kunnen u ook van dienst zijn nadat u een product hebt aangeschaft. Dat kan bijvoorbeeld gaan over adviseren en bemiddelen over (eventuele) aanpassing van het product vanwege gewijzigde omstandigheden (echtscheiding, verhuizing, wijzigen van geldlening etc.). Welke diensten verrichten wij? Hypotheken: onze doelstelling is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop of verbetering van de eigen woning, alsmede de hypotheek bij verhoging, oversluiting of renteherziening verantwoord aansluit bij uw persoonlijke situatie en financiële mogelijkheden. Nu èn in de toekomst. Daarbij houden wij ons aan de Gedragscode Hypothecair Financiers. In specifieke gevallen mag er onder strikte voorwaarden afgeweken worden van de normering. Als u via ons kantoor een hypotheek afsluit, verrichten wij de volgende werkzaamheden voor u: - afspraak maken en voorbereiden - indien gewenst bezoek bij u thuis (reistijd) - klantinventarisatie conform Wet Financieel Toezicht (Wft) - opstellen klantprofiel conform Wft - zaak uitwerken en 1 e berekeningen maken - toetsing maximale hypotheek conform CHF normen - eventueel motiveren overschrijding CHF-norm - onderzoeken mogelijkheid Nationale Hypotheek Garantie - onderzoeken mogelijkheid koopsubsidie / starterslening - bepalen wenselijkheid arbeidsongeschiktheidsverzekering - bepalen wenselijkheid werkeloosheidsverzekering - bepalen noodzaak overbruggingsfinanciering - vergelijkende berekeningen verschillende constructies - vergelijken productvoorwaarden en rentestanden - vergelijken en berekenen overlijdensrisicoverzekering - uitwerken berekening en opstellen rapportage - afspraak voor presentatie en bespreken rapportage - aanpassen berekeningen en uitwerken definitief advies - definitief advies verwerken tot offerte aanvraag - praktische dossierbegeleiding - koopakte doornemen - ontbindende voorwaarde bewaken - passeerdatum bewaken - medisch akkoord overlijdensrisicoverzekering begeleiden - bankgarantie regelen - overbruggingsfinanciering regelen (indien van toepassing) - taxatierapport (en evt, bouwtechnische keuring) aanvragen, begeleiden en controleren - notaris inlichten en voorbereiden - werkgeversverklaringen (laten) opvragen en controleren - offerte bespreken met klant en laten ondertekenen - invullen alle benodigde aanvraagformulieren voor verzekeringen - verzamelen, controleren en completeren benodigde stukken - voortgangscontacten banken en verzekeraars onderhouden - controle hypotheekakte en afrekening - controle polissen - controle totale dossier door collega (4-ogen principe) op Wft- criteria - evt. verzorgen voorlopige maandelijkse teruggaaf inkomenbelasting 2

3 Vermogensopbouw: hierbij kunt u denken aan verzekeringen om vermogen op te bouwen voor een aanvullend (vervroegd) pensioen, studie voor uw kind(eren), grote uitgaven voor bijvoorbeeld een wereldreis of aflossing van een (hypotheek)schuld. Ook kunt u bij ons terecht voor de bancaire producten van diverse aanbieders. Wij adviseren u op welke wijze u structuur kunt aanbrengen in de opzet van vermogensvorming, gebruik makend van ondermeer de kennis van banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Schade- en levensverzekeringen: bezittingen zoals de eigen woning, inboedel, auto zijn u kostbaar, evenals het van belang is dat u voor zorg goed verzekerd bent en tegen de gevolgen van juridische problemen, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid. Wij brengen de risico s voor u in kaart en zorgen voor passende productoplossingen. Consumptieve kredieten: Voor de financiering van grote aankopen kunnen we de financiering regelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een klantprofiel, op basis daarvan wordt een rentetarief vastgesteld. Ook kunnen we uw bestaande leningen oversluiten indien dit voordeliger is. Belastingaangifte: een jaarlijks terugkerende actie, we kunnen uw aangifte inkomstenbelasting compleet verzorgen. U ontvangt een checklist, aan de hand daarvan kunt u uw stukken insturen, en wordt de aangifte door ons verzorgd. De verschillende deelgebieden zijn doorgaans onlosmakelijk met elkaar verbonden en wij streven daarom naar een integrale aanpak om hiaten en overlappingen uit de weg te gaan. Onze vakbekwaamheid en vaardigheden houden wij op peil via opleidingen, permanente educatie, vakbladen, bijwonen seminars en dergelijke. De aanbieders zorgen voor specifieke productinformatie. Hierdoor is Totaalbeheer in staat om u passend te adviseren. Wat verwachten wij van u? U mag aan onze dienstverlening zeer hoge eisen stellen. Wij verwachten echter ook een aantal zaken van u. In elk geval dat u de gevraagde gegevens verstrekt; tijdig, juist en volledig. Dit is uw verantwoordelijkheid en in uw eigen belang. Hebt u elders verzekeringen lopen, is het voor onze beeldvorming belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn. De uitvoerige informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of oververzekering. U bent verantwoordelijk voor de gewenste informatieverstrekking, zodat het advies volledig kan aansluiten bij uw doelstelling(en), risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie. Wanneer uw persoonlijke situatie wijzigt als gevolg van bijvoorbeeld samenwonen, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden, verhuizing, schenkingen, erfenissen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van de eigen woning, beëindiging van of wijzigingen in elders lopende verzekeringen enzovoort, verwachten wij dat u dit aan ons doorgeeft. Dit om te verkomen dat risico s onverzekerd blijven. U besteedt tijd en aandacht aan het adviestraject door de informatie van de adviseur te bestuderen en stelt vragen wanneer het onduidelijk is. U controleert de gegevens en geeft eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door. 3

4 Onze beloning Bij ons kunt u kiezen uit verschillende vormen van directe beloning of beloning door provisie. Hieronder leggen wij uit wat die vormen inhouden. Onderstaand vind u een indicatie van de beloning, bij een concreet advies zullen we exact aangeven wat de beloning is. De genoemde uren zijn voornamelijk gebaseerd op de tijd die nodig is voor het afsluiten van een hypotheek. Directe beloning uurtarief U betaalt ons een uurtarief van 125,- Voor adviseren zullen wij in de meeste gevallen 8 uur nodig hebben, maar dat kan zowel minder als meer zijn. Voor bemiddelen bedraagt ons uurtarief 100,- Hierbij kunt u uitgaan van ongeveer 12 uur; ook dit aantal uren kan wisselen. Voor het aanpassen gelden dezelfde tarieven als voor adviseren. Bij deze variant is dus vooraf wel een inschatting van de kosten mogelijk, maar zijn de precieze kosten pas achteraf bekend en kunnen die zowel lager als hoger zijn dan de inschatting. Directe beloning vast bedrag Als u liever vooraf precies wilt weten wat u moet betalen dan kunt voor deze variant kiezen. Voor adviseren rekenen wij u 1.250,-. Voor bemiddelen bent u ons 1.250,- verschuldigd. En voor aanpassen bent u ons 1000,- verschuldigd. Deze bedragen zijn dus vast ongeacht de tijd die wij daaraan besteden. Beloning door provisie Bij provisie ontvangen wij een beloning van de aanbieder alleen als u daadwerkelijk een product aanschaft bij de aanbieder van dat product. De provisie wordt meestal verrekend in de prijs van het product. Als u geen product aanschaft hoeft u dus niets te betalen. De provisies verschillen zowel per aanbieder als ook per product. Om u een algemene indruk te geven, hebben wij hieronder, uitgesplitst per product, een overzicht gegeven van de laagste en de hoogste provisie die wij ontvangen van de verschillende aanbieders. Voor hypotheken zijn de afsluitprovisies vermeld die worden betaald per ,- lening en voor de verzekeringen per 10,- maandpremie. Laagste Hoogste Aflossingsvrije hypotheek 550, ,- Annutaïre hypotheek 550, ,- Spaarhypotheek 560, ,- Bankspaarhypotheek 1.000, ,- Belegginghypotheek 550, ,- Kapitaalverzekering 90,- 180,- Beleggingsverzekering 90,- 180,- Risicoverzekering 90,- 180,- 4

5 Onze gegevens Totaalbeheer B.V. Burg. de Bruïnelaan 131, 3331 AD Zwijndrecht Postbus 303, 3330 AH Zwijndrecht t f Inschrijfnummer AFM: Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen en zijn u graag van dienst Voor ontvangst Naam klant: Datum: Handtekening: 5

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft u inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over de manier waarop wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument ! Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft u inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over de manier waarop

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

HGS administratie- en assurantiekantoor

HGS administratie- en assurantiekantoor HGS administratie- en assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Vleeshouwers Financieel Adviesbureau B.V Versie september 2014 Dienstverleningsdocument Vleeshouwers Financieel Adviesbureau bv. versie 4-2014 1 Inhoudsopgave dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Advieswijzer FAC Hypotheken

Advieswijzer FAC Hypotheken Advieswijzer FAC Hypotheken Inhoudsopgave Inhoudsopgave......1 1. WIE ZIJN WIJ? 2 2. ADVIESWIJZER.. 2 A. Inventarisatiefase...2 B. Analysefase... 3 C. Adviesfase.. 3 D. Uitvoeringsfase.. 3 E. Nazorgfase...

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door AKD Adviesgroep, Betje Wolfftuin 6, 1705 KA HEERHUGOWAARD. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

Defema BV T (0591) 67 68 96 Brochure en Dienstverleningsdocument Defema BV Waarom een lening of hypotheek via Defema Financieringen?

Defema BV T (0591) 67 68 96 Brochure en Dienstverleningsdocument Defema BV Waarom een lening of hypotheek via Defema Financieringen? Defema BV Defema Financieringen T (0591) 67 68 96 Defema Verzekeringen F (0591) 67 69 03 Defema Hypotheken E info@defema.nl Ermerweg 121 I www.defema.nl 7812 BD Emmen Brochure en Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Dit dienstverleningsdocument van DMF Krediet is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft tevens onze diensten die wij voor U als

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Tarievenlijst. Hypotheken & Consumptief krediet OUDEMANS. Hypotheek & ZO / Oudemans Assurantiën BV. Baarzenstraat 47 5262 GD VUGHT 073-656 66 90

Tarievenlijst. Hypotheken & Consumptief krediet OUDEMANS. Hypotheek & ZO / Oudemans Assurantiën BV. Baarzenstraat 47 5262 GD VUGHT 073-656 66 90 Tarievenlijst Hypotheken & Consumptief krediet OUDEMANS Hypotheek & ZO / Oudemans Assurantiën BV Baarzenstraat 47 5262 GD VUGHT Telefoon: Fax: E- mail: KvK nummer: AFM nummer: Kifid nummer: 073-657 91

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie