Kimberly Clark vereistenvoor OB10 Facturen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kimberly Clark vereistenvoor OB10 Facturen"

Transcriptie

1 Kimberly Clark vereistenvoor OB10 Facturen 1 / 26 Facturen van leveranciers welke zijn ingediend bij Kimberly-Clark "moeten" de volgende informatie bevatten. Deze richtlijnen worden uitgevoerd om een meer efficiënte en kosteneffectieve manier van zaken doen. Wij danken u bij voorbaat voor uw naleving van deze richtlijnen omdat deze nodig zijn om een goede en tijdige verwerking van facturen te garanderen. Zodra e-invoicing is geïmplementeerd moeten de leveranciers hun facturen elektronisch indienen. 1) Maak Factuur (Alle facturen behalve vrachtfacturen) 1.1. Factuur Header 1.2. Factuur Regel Item 1.3. Bijzonderheden Regel 1.4. Factuur Bijlagen 2) Maak Transport Factuur (I2 facturen met behulp van 99 referentie, dat wil zeggen grensoverschrijdende transporten beheerd door Smartway Logistics en KCP Brighton Planning Team) 2.1. Factuur Header (I2 facturen) 2.2. Factuur Regel Item (I2 facturen) 2.3. Bijzonderheden Regel (I2 facturen) 2.4. Factuur Bijlagen (I2 facturen) 3) Maak Transport Factuur met pakbonnummer op de factuur (met betrekking tot leveringen aan klant) 3.1. Factuur Header (Pakbon transportfacturen) 3.2. Factuur Regel Item (Pakbon transportfacturen) 3.3. Bijzonderheden Regel (Pakbon transportfacturen) 3.4. Factuur Bijlagen (Pakbon transportfacturen) 4) Validaties voor alle leveranciers

2 2 / 26 1) Maak Factuur ( alle facturen behalve vrachtfacturen) Bij het invoeren van facturen voor Kimberly Clark op het OB10-netwerk, moeten de volgende gegevens worden opgenomen: * verplichte velden De rekening die u gebruikt voor facturering De KC entiteit waaraan u factureert (dit moet de KC rekening zijn die op de Inkoop Order staat) Het factuur nummer is verplicht De leverancier moet de volgende gegevens selecteren: - De rekening te gebruiken voor de facturatie en de KC (inkoper) rekening waaraan wordt gefactureerd (dit moet de KC rekening zijn die op de bestelling staat). Uw factuur moet verwijzen naar de juiste juridische entiteit van de Kimberly-Clark locatie waar u die goederen / diensten aan levert. Deze naam moet exact worden weergegeven zoals het op de Inkoop Order staat, of, zoals aangegeven door de Inkoper, indien het een niet-io aankoop betreft. - Factuurnummer: Het factuurnummer is verplicht. KC verwijdert van alle niet-alfanumerieke tekens, inclusief spaties, bij het invoeren van de factuur in het systeem.

3 3 / 26 U, de leverancier, wijst dit nummer toe ter identificatie van elke unieke factuur. Dit is het nummer waar aan zal worden gerefereerd op de leveringsdocumenten na betaling. Let er op om herhaling van factuurnummers te vermijden binnen een periode van 12 maanden. Kimberly-Clark accepteert geen dubbele factuurnummers. Gelieve uw reeds gebruikte factuurnummers te controleren om uw inzending van unieke factuurnummer te garanderen.

4 4 / Factuur header Het afzendadres kan zonodig worden ingevuld Factuurdatum Het BTW nummer zou automatisch worden ingevuld De munteenheid moet overeenkomen met die op de Inkoop Opdracht Het verzendadres moet worden ingevuld Deze velden worden door KC niet gebruikt Het IO nummer moet 10 cijfers zijn en beginnen met 4 Orders beginnen met 45 of 40; indien meer dan 1 Ink.Order, kies 1 voor de Header Waarde orders/logistieke orders: de waarde order moet worden vermeld. - BTW Registratie: De relevante BTW-codes worden automatisch ingevuld. Kimberly-Clark verwacht dat alle leveranciers de betreffende land en de EU- specifieke fiscale regels en voorschriften toepassen op hun facturen. Het is verplicht voor partners van leveranciers om ervoor te zorgen dat Kimberly-Clark hun huidige en meest recente BTW-nummer heeft en/of hun meest recente Belastingscertificaat certificaat dat van toepassing is. Het is van belang om het betreffende Kimberly-Clark BTW-registratienummer

5 5 / 26 te vermelden indien van toepassing. Het is belangrijk dat Kimberly-Clark uw accurate "Goed bijgewerkte" fiscale gegevens ontvangt om uw factuur zonder vertraging te verwerken - Verzendadres: Het verzendadres moet worden ingevuld( in het algemeen verschilt het verzendadres van het facatuuradres) - dit is niet verplicht voor ontvangst van de factuur door KC. - Afzendadres: Het afzendadres kan zonodig worden ingevuld. - Document soort: Het document moet automatisch worden ingevuld vanuit het eerste scherm - verplicht. - Factuurnummer: Het factuurnummer moet automatisch worden ingevuld vanuit het eerste scherm - verplicht. - Factuur datum: Dit is de uitgiftedatum van de factuur die moet gelijk zijn of later zijn dan de datum van verzending van de goederen of de voltooiing van de diensten. De factuurdatum moet worden ingevuld - verplicht. - Valuta: De valuta moet worden ingevuld - verplicht. De valuta op de factuur moet overeenkomen met die op de Inkoop Order. - Inkoop Order nummer: Het inkoopordernummer moet worden ingevuld voor alle facturen (behalve I2 facturen) - verplicht. Voor alle orders beginnend met 45xxxxxxxx of 40xxxxxxxx: indien er meer dan 1 IO staat vermeld op de factuur, gelieve 1 te kiezen voor de header. Het Inkoop Order nummer bestaat altijd uit 10 cijfers en begint met 4. Voor waarde/logistieke orders moet altijd de waarde order worden vermeld. (de logistieke order kan worden inbegrepen op factuurregel niveau onder de sectie aanvullende infornatie ) - Fiscale datum: komt automatisch van factuurdatum De velden in de sectie aanvullende informatie zullen niet door KC worden gebruikt, maar kunnen desgewenst door leveranciers worden ingevuld.

6 6 / 26 Als KC een produktcode levert dan deze hier invullen 1.2 Factuur regel item Voor de factuurregels moeten de volgende voorschriften worden opgevolgd: Produkt/dienst omschrijving is verplicht * verplichte velden IO s beginnend met 45 of 40: hoeveelheid is verplicht veld IO s beginnend met 43: Hoeveelheid moet 1 zijn. IO s beginnend met 45 of 40: Eenheid is verplicht veld PO s starting with 43: Unit must be EA Ink.Orders beginnend met 43: Eenheid moet EA zijn IO s beginnend met 45 of 40:Niet verplicht IO s beginnend met 43:Vermeld de leverdatum op de orderregel of KC IO regel item Wordt niet door KC gebruikt Verkregen korting kan worden ingevuld als percentage of bedrag. Inkoop Orders beginnend met 45 of 40: Meer dan 1 IO kan worden gefactureerd op hetzelfde document Inkoop Orders beginnend met 43: Slechts één post van een IO kan worden ingediend op een factuur Deze informatie wordt niet automatisch geladen maar kan mogelijk de verwerking van de factuur versnellen. Logistieke orders kunnen hier worden inbegrepen. De waarde order moet worden inbegrepen op factuur header nivo.

7 7 / 26 - Product Code: Als KC een (Kimberly-Clark) materiaalcode levert dan dient deze te worden ingevuld in het produktcode-veld (dit is geen verplicht veld maar zal de verwerking van de factuur versnellen) - Produkt omschrijving: De produkt omschrijving moet worden ingevuld (verplicht). - Hoeveelheid: Voor IO s beginnend met 45xxxxxx of 40xxxxxx: Vul de hoeveelheid in waarvoor gefactureerd wordt (verplicht) Voor Ink. Orders beginnend met 43xxxxxxxx (KC diensten orders): De ingevulde hoeveelheid moet altijd 1 zijn. Dit is ook van toepassing voor zaken als arbeid dat is berekend per uur. - Eenheid: Voor IO s beginnend met 45xxxxxxxx of 40xxxxxxxx: De maateenheid moet worden ingevuld (verplicht). Het is van belang dat de maateenheid die gebruikt op de factuur overeenkomt met de maateenheid gegeven in de Kimberly-Clark Inkoop order. Voor IO s beginnend met 43xxxxxxxx (KC diensten orders): De maateenheid moet altijd EA zijn -Prijs: de eenheidsprijs moet worden ingevuld (verplicht). De eenheidsprijs op uw factuur moet overeenkomen met de eenheidsprijs op iedere regel van de Kimberly-Clark Inkoop order. Let hierbij goed op: als een KC order.met een bedrag (b.v met 1000), dan deelt het systeem de prijs door het opgegeven aantal b.v een prijs van 100 GBP per 1000 wordt weergegeven als een prijs van 0.1 GBP in het OB10 systeem en dit is de prijs die moet worden vermeld. BELANGRIJK: De totale factuurprijs is inclusief lijn waarde, vracht-en eventuele andere bijkomende kosten. Controleer of uw totale berekende hoeveelheid juist is voordat u de factuur indient. De valuta op de factuur dient overeen te komen met de valuta op de inkooporder. - Korting: Verkregen korting kan worden ingevoerd als een percentage of een bedrag (dit is geen verplicht veld). - Inkooporder (IO) nummer: Het IO nummer is een verplicht veld op regelniveau (indien ingevuld in header niveau dan wordt dit automatisch overgenomen naar regelniveau). Voor IO s beginnend met 45xxxxxxxx of 40xxxxxxxx: Meer dan 1 IO kan worden gefactureerd in hetzelfde document. In dat geval dient ieder ordernummer apart te worden vermeld per regel. Voor IO s beginnend met 43xxxxxxxx (KC diensten orders); 1 regelitem van 1 inkooporder kan worden ingediend op 1 factuur i.e. 1 factuur per geleverde dienst.

8 8 / 26 - Inkooporder (IO) regelnummer: Voor IO s beginnend met 45xxxxxxxx of 40xxxxxxxx: Het IO regelnummer is geen verplicht veld (maar bespoedigt de verwerking van de facturen). Indien de gegevens worden ingevuld dienen deze conform de regelnummers van de Inkoop Order (zoniet dan wordt de factuur geparkeerd en dit vertaagt betalingen). IO regelnummer kan niet meer dan 1 keer worden gebruikt per IO en bijbehordende factuur. Voor IO s beginnend met 43xxxxxxxx (KC diensten orders): Voor alle KC diensten orders dient de leverdatum op de orderregel te staan of de regel van de IO moet worden vermeld. - Pakbonnummer: Het pakbonnummer is niet vereist (maar bespoedigt de verwerking van de facturen). - Aanvullende informatie: Deze informatie wordt niet automatisch ingevoerd maar kan de verwerking van de factuur bespoedigen. Waarde orders/logistieke orders, de logistieke orders kunnen hier worden inbegrepen. (De waarde order moet worden vastgelegd op factuur header-niveau). - EAN, GL en kostenplaats: Deze velden worden niet gebrukt door KC.

9 9 / Bijzonderheden Regel * verplichte velden Hoeveelheid moet zijn 1 Voor IO s beginnend met 45xxxxxxxx of 40xxxxxxxx: Indien de factuur extra kostenposten bevat (transport/verzekering), dan moet dit worden ingevoerd op de bijzonderheden regel. De hoeveelheid moet altijd 1 zijn. Extra kosten moeten niet worden ingevuld bij de bijzonderheden regel omdat dit een foutmelding veroorzaakt en de betaling vertraagt. Voor IO s beginnend met 43xxxxxxxx (KC dienst orders), de bijzonderheden regels hoeven niet te worden ingevuld.

10 10 / Factuur bijlagen Indien extra informatie wordt gevraagd door KC (b.v. tijdtabellen) dan kan dit worden voorzien als bijlage. Hiertoe kunt u met de browser naar de bijlage gaan en deze toevoegen. Aan de rechterkant kunt u informatie vinden welke soorten, aantal en de grootte van de bijlagen is toegestaan.

11 11 / 26 2) Maak Transport Factuur (I2 facturen met behulp van 99 referentie, i.e. transporten over de grens beheerd door Smartway Logistics and KCP Brighton Planning Team) Let er aub op dat u uitsluitend zendingen combineert van hetzelfde type materiaal (b.v afgewerkte materialen, basismateriaal ; ingekochte goederen). Bij het invoeren van facturen voor Kimberly Clark op het OB10 netwerk, dienen de volgende gegevens worden inbegrepen. * verplichte velden De rekening die u gebruikt voor facturering. De KC entiteit waaraan u factureert (dit moet de KC rekening zijn die op de Inkoop Order staat) Het factuurnumer is verplicht De leverancier dient hetvolgende te selecteren: - De rekening te gebruiken voor de facturatie en de KC (inkoper) rekening waaraan wordt gefactureerd (dit moet de KC rekening zijn die op de bestelling staat). Uw factuur moet verwijzen naar de juiste juridische entiteit van de Kimberly-Clark locatie waar u die goederen / diensten aan levert. Deze naam moet exact worden weergegeven zoals het op de Inkoop Order staat, of, zoals aangegeven door de Inkoper, indien het een niet-io aankoop betreftlink naar Hoe bepaal ik het KC Inkoper OB 10 nummer

12 12 / 26 - Selecteer optie: Dit moet worden ingevuld (om aan te geven of u een nieuwe factuur indient of een credit-aanvraag)- verplicht. - Factuurnummer: Het factuurnummer is verplicht. KC verwijdert alle niet-alfanumerieke tekens, inclusief spaties, bij het invoeren van de factuur in het systeem. U, de leverancier, wijst dit nummer toe ter identificatie van elke unieke factuur. Dit is het nummer waaraan zal worden gerefereerd op de leveringsdocumenten na betaling. Let er op om herhaling van factuurnummers te vermijden binnen een periode van 12 maanden. Kimberly-Clark accepteert geen dubbele factuurnummers. Gelieve uw reeds gebruikte factuurnummers te controleren om uw inzending van unieke factuurnummer te garanderen.

13 13 / Factuur header (I2 facturen) * verplichte velden Het afzendadres kan zonodig worden ingevuld. De BTW code wordt automatisch ingevuld Factuur datum Het verzendadres moet worden Valuta moet gelijk zijn aan IO valuta Alle leveranciers die facturen met I2 referenties MOETEN de inkooporder leeg laten Deze velden worden niet door KC gebruikt - BTW Registratie: De relevante BTW-codes worden automatisch ingevuld. Kimberly-Clark verwacht dat alle leveranciers de betreffende land en de EU- specifieke fiscale regels en voorschriften toepassen op hun facturen. Het is verplicht voor partners van leveranciers om ervoor te zorgen dat Kimberly-Clark hun huidige en meest recente BTW-nummer heeft en/of hun meest recente Belastingscertificaat certificaat dat van toepassing is. Het is van belang om het betreffende Kimberly-Clark BTW-registratienummer te vermelden indien van toepassing. Het is belangrijk dat Kimberly-Clark uw accurate "Goed bijgewerkte" fiscale gegevens ontvangt om uw factuur zonder vertraging te verwerken.

14 14 / 26 - Verzendadres: Het verzendadres moet worden ingevuld (in het algemeen verschilt het verzendadres van het facatuuradres) - dit is niet verplicht voor ontvangst van de factuur door KC. - Afzendadres: Het afzendadres kan zonodig worden ingevuld. - Document soort: Het document moet automatisch worden ingevuld vanuit het eerste scherm - verplicht. - Factuurnummer: Het factuurnummer moet automatisch worden ingevuld vanuit het eerste scherm - verplicht. - Factuur datum: Dit is de uitgiftedatum van de factuur die moet gelijk zijn of later zijn dan de datum van verzending van de goederen of de voltooiing van de diensten. De factuurdatum moet worden ingevuld - verplicht. - Valuta: De valuta moet worden ingevuld - verplicht. De valuta op de factuur moet overeenkomen met die op de Inkoop Order. - Inkoop Ordernummer: Iedere leverancier die factureert met I2 referenties MOET de Inkoop order leeg laten. - Fiscale datum: Tomt automatisch van factuurdatum De velden in de sectie aanvullende informatie ZULLEN NIET door KC worden gebruikt, maar kunnen desgewenst door leveranciers worden ingevuld.

15 15 / 26 Aub negeren 2.2 Factuur regel item (I2 Facturen) Voor details van factuur regel details dienen de volgende regels te worden gevolgd: Produkt/dienst omschrijving is verplicht * verplichte velden Hoeveelheid moet altijd 1 zijn De eenheid moet altijd EA zijn Aub negeren Aub negeren Het I2 referentienummer: 9 cijferig nummer beginnend met 99 moet worden vermeld voor ieder regel item Aub negeren Deze informatie wordt niet automatisch ingevuld maar kan de verwerking van de factuur bespoedigen

16 16 / 26 - Produkt omschrijving: De produkt omschrijving moet worden ingevuld (verplicht). - Hoeveelheid: De ingevulde hoeveelheid moet altijd 1 zijn (verplicht) - Eenheid: De maateenheid moet altijd EA zijn (verplicht) - Prijs: De eenheidsprijs moet altijd worden ingevuld (verplicht). - Pakbon nummer: Het I2 referentienummer(9 cijferig nummer beginnend met 99) moet vermeld worden in het Pakbon-veld per regel - (verplicht). - Aanvullende informatie: Deze informatie wordt niet automatisch ingevoerd maar de verwerking van de factuur bespoedigen. - Produkt Code, Korting, IO nummer, IO regel nummer: aub negeren - EAN, GL en kostenplaats worden niet gebruikt door KC. BELANGRIJK: Inkoop ordernummer mogen niet worden gebruikt in enig order nummer veld.

17 17 / Bijzonderheden Regel (I2 facturen) Aub negeren. 2.4 Factuur bijlagen (I2 facturen) Indien extra informatie wordt geëist door KC (b.v. tijdtabellen) dan kan dit worden voorzien als bijlage. Hiertoe kunt u met de browser naar de bijlage gaan en deze toevoegen. Aan de rechterkant kunt u informatie vinden welke soorten, aantal en de grootte van de bijlagen is toegestaan.

18 18 / 26 3) Maak Transport Factuur met pakbonnummer op de factuur (met betrekking tot leveringen aan klant) Bij het invoeren van facturen voor Kimberly Clark op het OB10-netwerk, moeten de volgende gegevens worden opgenomen: De rekening die u gebruikt voor facturering De KC entiteit waaraan u factureert (dit moet de KC rekening zijn die is vermeld op de Inkoop Order) Het factuurnummer is verplicht De leverancier moet de volgende gegevens selecteren: - De rekening te gebruiken voor de facturatie en de KC (inkoper) rekening waaraan wordt gefactureerd (dit moet de KC rekening zijn die op de bestelling staat). Uw factuur moet verwijzen naar de juiste juridische entiteit van de Kimberly-Clark locatie waar u die goederen / diensten aan levert. Deze naam moet exact worden weergegeven zoals het op de Inkoop Order staat, of, zoals aangegeven door de Inkoper, indien het een niet-io aankoop betreft. Hoe bepaal ik het KC OB10 nummer

19 19 / 26 - Selecteer optie: Dit moet worden ingevuld (om aan te geven of u een nieuwe factuur indient of een credit-aanvraag) - verplicht. - Factuurnummer: Het factuurnummer is verplicht. KC verwijdert alle niet-alfanumerieke tekens, inclusief spaties, bij het invoeren van de factuur in het systeem. U, de leverancier, wijst dit nummer toe ter identificatie van elke unieke factuur. Dit is het nummer waar aan zal worden gerefereerd op de leveringsdocumenten na betaling. Let er op om herhaling van factuurnummers te vermijden binnen een periode van 12 maanden. Kimberly-Clark accepteert geen dubbele factuurnummers. Gelieve uw reeds gebruikte factuurnummers te controleren om uw inzending van unieke factuurnummer te garanderen.

20 20 / Factuur header * verplichte velden Het afzendadres kan zonodig worden ingevuld. De BTW code wordt automatisch ingevuld Factuurdatum Het verzendadres moet worden ingevuld Valuta moet gelijk zijn aan IO valuta Deze velden worden niet door KC gebruikt Alle leveranciers die facturen met pakbonreferenties MOETEN het inkooporder leeg laten - BTW Registratie: De relevante BTW-codes worden automatisch ingevuld. Kimberly-Clark verwacht dat alle leveranciers de betreffende land en de EU- specifieke fiscale regels en voorschriften toepassen op hun facturen. Het is verplicht voor partners van leveranciers om ervoor te zorgen dat Kimberly-Clark hun huidige en meest recente BTW-nummer heeft en/of hun meest recente Belastingscertificaat certificaat dat van toepassing is. Het is van belang om het betreffende Kimberly-Clark BTW-registratienummer

21 21 / 26 te vermelden indien van toepassing. Het is belangrijk dat Kimberly-Clark uw accurate "Goed bijgewerkte" fiscale gegevens ontvangt om uw factuur zonder vertraging te verwerken. - Verzendadres: Het verzendadres moet worden ingevuld( in het algemeen verschilt het verzendadres van het facatuuradres) - dit is niet verplicht voor ontvangst van de factuur door KC. - Afzendadres: Het afzendadres kan zonodig worden ingevuld. - Document soort: Het document moet automatisch worden ingevuld vanuit het eerste scherm - verplicht. - Factuurnummer: Het factuurnummer moet automatisch worden ingevuld vanuit het eerste scherm - verplicht. - Factuur datum: Dit is de uitgiftedatum van de factuur die moet gelijk zijn of later zijn dan de datum van verzending van de goederen of de voltooiing van de diensten. De factuurdatum moet worden ingevuld - verplicht. - Valuta: De valuta moet worden ingevuld - verplicht. De valuta op de factuur moet overeenkomen met die op de Inkoop Order. - Inkoop Order nummer : Ledere leverancier die factureert gebruik van pakbon -referenties MOET de Inkoop order leeg laten. - Fiscale datum: Komt automatisch van factuurdatum De velden in de sectie aanvullende informatie zullen niet door KC worden gebruikt, maar kunnen desgewenst door leveranciers worden ingevuld.

22 22 / Factuur regel item (pakbon vracht facturen) Voor factuur regel detail, dienen de volgende richtlijnen te worden gevolgd: Aub negeren Produkt/dienst omschrijving is verplicht De hoeveelheid moet altijd zijn. De eenheid moet EA zijn Aub negeren Aub negeren Het pakbon referentienummer (moet een combinatie zijn van twee letters SD en een 8- cijferig nummer beginnend met 5),moet worden vermeld in het pakbon-veld per regel item. Aub negeren Deze informatie wordt niet automatisch geladen maar kan mogelijk de verwerking van de factuur versnellen.

23 23 / 26 - Produkt omschrijving: De produkt omschrijving moet worden ingevuld (verplicht). - Hoeveelheid: De ingevulde hoeveelheid moet altijd 1 zijn (verplicht) - Eenheid: De maateenheid moet altijd EA zijn (verplicht) - Prijs: De eenheidsprijs moet altijd worden ingevuld (verplicht). - Pakbon nummer : Het pakbon referentienummer (moet een combinatie zijn van twee letters SD en een 8-cijferig nummer beginnend met 5), bv SD , moet worden vermeld in het pakbon-veld per regel item - verplicht. BELANGRIJK: Inkoop ordernummers mogen niet worden gebruikt in enig order nummer veld - Aanvullende informatie: deze informatie wordt niet automatisch ingevoerd maar de verwerking van de factuur bespoedigen - Produkt Code, Korting, IO nummer, IO regel nummer: aub negeren - EAN, GL en kostenplaats worden niet gebruikt door KC.

24 24 / Bijzonderheden Regel( pakbon vrachtfacturen) Aub negeren. 3.4 Factuur bijlagen (pakbon transport facturen) Indien extra informatie wordt gevraagd door KC ( b.v. tijdtabellen) dan kan dit worden voorzien als bijlage. Hiertoe kunt u met de browser naar de bijlage gaan en deze toevoegen. Aan de rechterkant kunt u informatie vinden welke soorten, aantal en de grootte van de bijlagen is toegestaan.

25 25 / 26 4) Validatie regels IO validatie Kimberly-Clark gebruikt als Inkoop Order validatie: Instance. Dit betekent dat het Inkoop Order nummer dat u op de factuur vermeld in de OB10 portal dezelfde moet zijn als de KC OB10 inkoper rekening aan wie u factureert. Houd er rekening mee dat bepaalde leveranciers vrijgesteld zijn van deze validatieregel. Mocht dit het geval zijn, dan is een van de volgende referentienummers nodig: ofwel een I2 referentienummer (9 cijferig nummer beginnend met 99) of een leveringsbon referentienummer (bijv. "SD5xxxxxxx"). Validatieregels Er zijn twee belangrijke validaties waar u rekening moet houden. Validatie 1: controleer het IO-nummer voor iedere artikel regel (artikel regel IO-nummer, indien beschikbaar Header niveau IO-nummer, indien niet beschikbaar), en als de IO-nummer met "43" begint, verwerpt facturen waar de hoeveelheid niet gelijk is aan 1. Validatie 2: controleert de IO Valuta en vergelijk deze met de factuur valuta. Het verwerpt de factuur, indien deze niet overeenkomen. Uitsluitend voor interne leveranciers. Daarnaast zijn er velden in het systeem waardoor de factuur kan worden geweigerd. Zie data-items hieronder. Data Item Factuurnummer Eenheidsprijs prijs excl. BTW Opmerkingen Wijs dit nummertoe ter identificatie van elke factuur. Dit is het nummer waaraan zal worden gerefereerd bij de leveringsbevestiging na de betaling. Let er op om herhaling te vermijden van factuurnummers binnen een periode van 12 maanden. Indien mogelijk, vermijd het gebruik van niet alfanumerieke tekens als onderdeel van uw factuurnummer. Deze informatie is afkomstig van het leverancier gegevensbestand en de leverancier moet ervoor zorgen dat het correct is

26 26 / 26 Origineel factuur nummer (Alleen creditnota's) Te late betaling sancties indien van toepassing Kortingsvoorwaarden indien van toepassing De juridische basis voor vrijstelling van de BTW (indien van toepassing) Belastbaar bedrag voor elk btwtarief en BTW-bedrag per BTWtarief Factuur Valuta Naam en adres van Leverancier en klant Nauwkeurige beschrijving van het aanbod Waarde van enige korting BTW-tarief voor elke levering (Line) Totale Factuur prijs excl. BTW Datum van de levering (fiscaal) Aantal geleverd Factuurdatum Totaal Factuur inclusief BTW Naam en adres van Leverancier BTW-nummer van de leverancier Originele factuur datum (Alleen creditnota's) Totaal BTW-bedrag betalen Deze informatie is afkomstig van het leverancier gegevensbestand en de leverancier is er verantwoordelijk voor dat het aanwezig is, indien van toepassing. Deze informatie is afkomstig van de leverancier gegevensbestand en de leverancier is er verantwoordelijk voor dat het aanwezig is, indien van toepassing. Deze informatie is afkomstig van de leverancier gegevensbestand. Er worden geen facturen verwerkt zonder deze gegevens. Dit is de uitgiftedatum van de factuur die moet gelijk of later zijn dan de datum van verzending van de goederen of de voltooiing van de diensten. De factuurdatum moet worden vermeld op de factuur. Wij verwachten van alle leveranciers dat ze betreffende land- en EU-specifieke fiscale regels en voorschriften toepassen op hun facturen.

Purchase orders converteren in facturen. Copyright Tungsten Corporation plc 2018

Purchase orders converteren in facturen. Copyright Tungsten Corporation plc 2018 Purchase orders converteren in facturen Deze video is gemaakt om te laten zien hoe gemakkelijk het is om via de PO-converteringsmethode van het Tungsten Networkportaal facturen of creditnota's in te dienen.

Nadere informatie

Korte handleiding: standaarden factuurgegevens

Korte handleiding: standaarden factuurgegevens PO-FACTUREN Leveranciersnaam De leveranciersnaam moet overeenkomen met de PO Voor (PO- To)-naam op andere Colgate/Hill's PO s. Als je leveranciersnaam of adres is gewijzigd ten opzichte van de gegevens

Nadere informatie

Handleiding Ariba INVOICING NON-PO

Handleiding Ariba INVOICING NON-PO Handleiding Ariba INVOICING NON-PO Ten behoeve van Suppliers Datum 14 maart 2016 Documentnaam Handleiding Ariba - Invoicing Non-PO (SUPPLIER).doc Versie Versie 1.2 2013 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen

Nadere informatie

OB10 Factuur Aanmaken Instructiegids

OB10 Factuur Aanmaken Instructiegids OB10 Factuur Aanmaken Instructiegids Een Factuur / Creditnota aanmaken Pag. 2 Creëren van Sjablonen...Pag. 12 Koop meer facturen Pag. 15 Overige informatie wijzigen Pag. 16 HP Restricted 1 Een Factuur/

Nadere informatie

Een factuur of kredietnota aanmaken. Copyright Tungsten Corporation plc 2018

Een factuur of kredietnota aanmaken. Copyright Tungsten Corporation plc 2018 Een factuur of kredietnota aanmaken Hallo, deze video is gemaakt om te laten zien hoe gemakkelijk het is om via het Tungsten Network-portaal facturen of kredietnota's in te dienen. Klik op de startpagina

Nadere informatie

Handleiding Ariba INVOICING PO

Handleiding Ariba INVOICING PO Handleiding Ariba INVOICING PO Ten behoeve van Suppliers Printdatum 29 juli 2016 Documentnaam Handleiding Ariba - Invoicing PO (SUPPLIER).doc Versie Versie 1.3 2012 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen

Nadere informatie

Handleiding Ariba INVOICING NON-PO

Handleiding Ariba INVOICING NON-PO Handleiding Ariba INVOICING NON-PO Ten behoeve van Suppliers Datum 8 oktober 2013 Documentnaam Handleiding Ariba - Invoicing Non-PO (SUPPLIER).doc Versie Versie 1.1 2013 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen

Nadere informatie

EDI-procedure Superunie

EDI-procedure Superunie Versie: 1.7 Auteur: Alfred van Kuyl Copyright: C.I.V. Superunie B.A. Industrieweg 22 B Postbus 80, 4153 ZH Beesd T +31(0)345 686 666 F +31(0)345 686 600 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding InformerOnline Handel

Handleiding InformerOnline Handel Handleiding InformerOnline Handel Deze handleiding is een vervolg op Handleiding InformerOnline. In deze handleiding worden de extra functionaliteiten van het pakket Handel uitgelegd. Het grote verschil

Nadere informatie

Handleiding Ariba INVOICING Non-PO

Handleiding Ariba INVOICING Non-PO Handleiding Ariba INVOICING Non-PO Ten behoeve van Suppliers Printdatum 6 november 2012 Documentnaam Handleiding Ariba - Invoicing Non-PO (SUPPLIER).doc Versie Versie 1.0 2012 N.V. Nederlandse Gasunie,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding leveranciersportaal. Eigen Haard Vastgoed. Instructie leveranciersportaal. Januari 2019

Gebruikershandleiding leveranciersportaal. Eigen Haard Vastgoed. Instructie leveranciersportaal. Januari 2019 Gebruikershandleiding leveranciersportaal Vastgoed Januari 2019 Inhoud 1. Aanmelden... 3 2. Instellingen... 4 3. Zoeken en filteren... 5 4. Orders... 5 4.1 Accepteren... 6 4.2 Plannen... 7 Leveranciersopmerkingen...

Nadere informatie

AFO 231 Registratie facturen

AFO 231 Registratie facturen AFO 231 Registratie facturen 231.1 Inleiding De factuurregistratie hangt nauw samen met de manier waarop het budgetbeheer uitgevoerd wordt. Wij raden dan ook aan de paragraaf over AFO 243 ( Budgetbeheer

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Hoe "PO Omzetten" gebruiken om een factuur te maken van een purchase order

Hoe PO Omzetten gebruiken om een factuur te maken van een purchase order 1 / 7 Hoe "PO Omzetten" gebruiken om een factuur te maken van een purchase order 1. Log in op uw OB10-account 2. Selecteer rij "Aanvaard" - Op de homepage van uw OB10-account, onder "Samenvatting van mijn

Nadere informatie

Handleiding Ariba INVOICING PO

Handleiding Ariba INVOICING PO Handleiding Ariba INVOICING PO Ten behoeve van Suppliers Printdatum 6 november 2012 Documentnaam Handleiding Ariba - Invoicing PO (SUPPLIER).doc Versie Versie 1.0 2012 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

Hoe kunt u... PO omzetten gebruiken

Hoe kunt u... PO omzetten gebruiken STAP 1 - Mijn purchase orders selecteren De pagina 'Mijn purchase orders' biedt u de mogelijkheid om: 1) Purchase orders te beheren die zijn afgeleverd bij Tungsten Network door uw klant. Klik op Mijn

Nadere informatie

esupplier A User Guide for 3M s Vendors

esupplier A User Guide for 3M s Vendors esupplier A User Guide for 3M s Vendors Les 1 Om te beginnen Les 1 Om te beginnen...1 Hoofdmenu / Hoofdpagina...2 Een nieuw venster openen...2 Naar excel downloaden...2 Een scherm maximaliseren en minimaliseren...3

Nadere informatie

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Versie: 1.0 Datum: 14 augustus 2012 Auteur: T.M. Vink / H. Kroezen Afdeling: Centric Logistic Solutions Wijziging algemene btw-tarief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factuureisen Defensie. Versie 2.0 Datum 19 januari 2018 Status Definitief

Factuureisen Defensie. Versie 2.0 Datum 19 januari 2018 Status Definitief Factuureisen Defensie Versie 2.0 Datum 19 januari 2018 Status Definitief Colofon Versie 2.0 Auteur Ministerie van Defensie Bijlagen A: Verplichte velden e-factuur Defensie Pagina 3 van 17 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Twinfield Handleiding

Twinfield Handleiding Twinfield Handleiding Auteur: Website: E-mail : Martijn Mengerink www.biedmeer.nl support@biedmeer.nl Datum Versie Opmerking 27-12-2013 V1.0 Initiële opzet Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Instellingen

Nadere informatie

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip User Guide INLOGGEN Gebruik uw login & wachtwoord om in te loggen op DHL INTRASHIP via https://www.intraship-dhl.be Via de MyDHL portaal via http://www.mydhl.com kan u ook op

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudstafel I. Aanmelden op de portal site van Sanoma Media... 3 II. CertiONE Bizmail in één oogopslag... 4 III. Controleren/wijzigen gebruikersgegevens... 5 IV. Aanmaken e-factuur

Nadere informatie

Instructie Light Account. Ariba Leverancier Netwerk Versie

Instructie Light Account. Ariba Leverancier Netwerk Versie Instructie Light Account Ariba Leverancier Netwerk Versie 8-3-209 Notitie Lijst van Afkortingen: ASN PO EN: Ariba Supplier Network NL: Ariba Leverancier Netwerk EN: Purchase Order NL: Bestelling 2 2 Inhoudsopgave.

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Handleiding Ariba INVOICING PO

Handleiding Ariba INVOICING PO Handleiding Ariba INVOICING PO Ten behoeve van Suppliers Printdatum 6 december 2013 Documentnaam Handleiding Ariba - Invoicing PO (SUPPLIER).doc Versie Versie 1.2 2012 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen

Nadere informatie

Fagron s nieuwe website/-shop

Fagron s nieuwe website/-shop Fagron heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot internationaal marktleider en dat vraagt om een internationale website. Fagron Group heeft om die reden enige tijd geleden een internationale website

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Voor u begint met het aanmaken van een e-factuur, hebben wij nog een aantal tips voor u:

Voor u begint met het aanmaken van een e-factuur, hebben wij nog een aantal tips voor u: Voor u begint met het aanmaken van een e-factuur, hebben wij nog een aantal tips voor u: - Werkt u via één van de aanbevolen browsers zoals Internet Explorer of Mozilla Fire Fox? Andere browsers worden

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Debiteuren. Facturering. Compad Bakkerij Facturering

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Debiteuren. Facturering. Compad Bakkerij Facturering Compad Bakkerij Facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 22 oktober 2012 Definitief Carol Esmeijer Inleiding In dit document wordt beschreven hoe met Compad Bakkerij kunt

Nadere informatie

Leverancier van. Samenwerken voor meer efficiëntie. Leveranciers respecteren het Factuurcharter

Leverancier van. Samenwerken voor meer efficiëntie. Leveranciers respecteren het Factuurcharter Leverancier van Samenwerken voor meer efficiëntie Leveranciers respecteren het Factuurcharter Proximus verbindt zich ertoe de administratietijd te beperken en de kwaliteit van het facturatieproces te verbeteren.

Nadere informatie

E-invoicing Bilderberg

E-invoicing Bilderberg ICreative bv Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van Bilderberg Finance, procurement & document solutions Versie: 1.5 ICreative bv Oortlaan 2 6716 WD Ede Met ICreative kiest u voor een duurzame

Nadere informatie

Overzicht foutmeldingen ZorgNed bij berichtenverkeer 2.1

Overzicht foutmeldingen ZorgNed bij berichtenverkeer 2.1 1. Cliënt (BSN) is niet Er is geen toewijzing aanwezig bekend bij de gemeente. voor uw cliënt. U dient een Verzoek om Toewijzing (JW315) in via berichtenverkeer ''Koppelingen - iwmo - en ijw berichten

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Handleiding online orders

Handleiding online orders Handleiding online orders Versie 2.0 11-09-2011 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1 Gebruikersnaam...3 1.2 Wachtwoord...3 1.3 Ik heb nog geen account...3 1.4 Inloggegevens vergeten...4 1.5 Openingstijden online...4

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Verbinding maken met uw klanten. Copyright Tungsten Corporation plc 2018

Verbinding maken met uw klanten. Copyright Tungsten Corporation plc 2018 Verbinding maken met uw klanten Hallo, deze video is gemaakt om te laten zien hoe gemakkelijk het is om via het Tungsten Network-portaal verbinding te maken met uw klanten. Het is een eenvoudig proces

Nadere informatie

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS Let op: Zendingen dienen altijd voor 14:00 uur aangemeld te zijn. Dit in verband met de controle op de orders die binnen komen en de indeling van de wagen. Voor

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Verkoopfacturen Verkoopfacturen Dit document beschrijft het maken en printen van verkoopfacturen. 1. Introductie Facturen

Nadere informatie

Handleiding Paardekooper e-shop

Handleiding Paardekooper e-shop Handleiding Paardekooper e-shop Welkom in de e-shop van Paardekooper. Ervaar het gemak van online winkelen bij Paardekooper. U vindt ook hier de inspiratie, het assortiment en de service waar Paardekooper

Nadere informatie

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21%

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Op 1 oktober 2012 wordt het algemene BTW-tarief verhoogd van 19 naar 21%. Dit heeft gevolgen voor uw administratie. In deze Support

Nadere informatie

Beste Werkwijze: Factureren

Beste Werkwijze: Factureren Beste Werkwijze: Factureren De facturen worden gemaakt aan de hand van de door de klant getekende afleverbonnen of dmv een handtekening op de terminal OISDolphin. De afgeleverde goederen worden op de dag

Nadere informatie

E-invoicing TU Delft. ICreative bv. Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft. Auteur: Functie: ICreative bv Oortlaan WD Ede

E-invoicing TU Delft. ICreative bv. Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft. Auteur: Functie: ICreative bv Oortlaan WD Ede ICreative bv E-invoicing TU Delft Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft Finance, procurement & document solutions Versie: E-invoicing TU Delft Voorbeeld ICreative bv Oortlaan 2 6716

Nadere informatie

Instructie voor het accepteren van PayPal betalingen

Instructie voor het accepteren van PayPal betalingen Instructie voor het accepteren van PayPal betalingen Inleiding Om betalingen via PayPal in uw webshop te ontvangen dient u een zakelijk PayPal account te openen. Middels een zakelijk account kunnen namelijk

Nadere informatie

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag Snel aan de slag Wat leuk dat je hebt besloten om te werken met imuis Online, het online boekhoudprogramma van MUIS Software. MUIS Software ontwikkelt administratieve software voor accountants en ondernemers.

Nadere informatie

N.B.: productie-gerelateerde facturen kunnen niet via OB10 worden ingediend en moeten nog steeds naar de gebruikelijke postadressen worden gestuurd.

N.B.: productie-gerelateerde facturen kunnen niet via OB10 worden ingediend en moeten nog steeds naar de gebruikelijke postadressen worden gestuurd. 3 december 2012 Beste leverancier, Bij Warner Bros. streven wij er continu naar om de kwaliteit, de efficiëntie en de service te verbeteren. Daarom gaan wij binnenkort gebruik maken van het elektronische

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Quick Start Handleiding

Quick Start Handleiding Quick Start Handleiding Doelgroep: Leveranciers ABN AMRO Bank N.V. Datum: juni 2013 Documentnaam: Quick Start Handleiding.doc Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 3. Inloggen... 6 4. Account configuratie...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Creditnota 90018. RedAnt BV Ondiep-Zuidzijde 6 3551 BW UTRECHT. Netto Korting Btw Totaal incl. btw -860,00-90,00-163,40-1.023,40

Creditnota 90018. RedAnt BV Ondiep-Zuidzijde 6 3551 BW UTRECHT. Netto Korting Btw Totaal incl. btw -860,00-90,00-163,40-1.023,40 KvK-nr.: K.v.K. Arnhem 1 Creditnota 90018 Ordernr. 624 (623) naam Lev. voorwaarden Ontvanger betaalt vrachtkosten Factuurdatum 21-07-2011 Bet. voorwaarden Creditnota Vervaldatum 21-07-2011 Originalrechnung

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

MyAccount Nieuwe functies:

MyAccount Nieuwe functies: MyAccount Nieuwe functies: Bekijk uw facturen en creditnota s in één klik. Stuur ons uw retours onafhankelijk en zonder vertraging. Eenvoudig en snel retours combineren. Zie in één oogopslag welke van

Nadere informatie

INVOEREN / WIJZIGEN DIVERSE LAY-OUTS

INVOEREN / WIJZIGEN DIVERSE LAY-OUTS INVOEREN / WIJZIGEN DIVERSE LAY-OUTS Met dit programma kunnen de lay-outs van de lijsten worden aangepast. Ga vanuit het hoofdmenu Þ ALGEMEEN Þ Invoeren / Wijzigen Diverse Lay-Outs, geef vervolgens ,

Nadere informatie

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 1 Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 Het wijzigen van het hoge Btw-tarief per 01-10-2012 1 UNIT4 heeft voor UNIT4 Multivers een speciale wizard ontwikkeld voor

Nadere informatie

Easy4U Finance Handleiding Boeken

Easy4U Finance Handleiding Boeken Easy4U Finance Handleiding Boeken Inhoudsopgave Het boeken van de administratie 3 Tips en trucs 5 Het boeken van de administratie Nadat de u de facturen in Basecone hebt getagd klikt u op de Workloadmatrix

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

DE VRIJE UNIVERSITEIT ALS KLANT

DE VRIJE UNIVERSITEIT ALS KLANT DE VRIJE UNIVERSITEIT ALS KLANT DE VRIJE UNIVERSITEIT ALS KLANT De Vrije Universiteit Amsterdam zet de puntjes op de i van inkoop. Eén van de speerpunten van de inkoopprofessionalisering is een goede klant

Nadere informatie

Handelsregeling Online Handleiding

Handelsregeling Online Handleiding U bepaalt graag zelf bij wie en op welke manier u uw bloemen en planten inkoopt en verkoopt. Dat snappen we. Daarom kunt u uw aankopen via Royal FloraHolland heel eenvoudig doorverkopen aan uw collegainkopers.

Nadere informatie

Handleiding VTS web portal

Handleiding VTS web portal Handleiding VTS web portal Inhoud Algemeen... 2 1. Nieuwe order... 3 1.1 Algemene gegevens... 3 1.2 Laad- en losadres... 4 1.3 Goederenregel... 5 1.4 Douane... 7 2. Orderoverzicht... 8 2.1 Order detail

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

U vult bij gebruikersnaam de gebruikersnaam in Bij wachtwoord vult u het wachtwoord in, let op dat dit hoofdletter gevoelig is

U vult bij gebruikersnaam de gebruikersnaam in Bij wachtwoord vult u het wachtwoord in, let op dat dit hoofdletter gevoelig is Inloggen U vult bij gebruikersnaam de gebruikersnaam in Bij wachtwoord vult u het wachtwoord in, let op dat dit hoofdletter gevoelig is Dan klikt u op de knop login. Als u bent ingelogd komt u in het start

Nadere informatie

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op?

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? InvoiceSharing Masterclass Digitale Facturen 2 juli 2013 Sandhya Nathoeni & Jasper van Melick Inhoud Introductie Belang van een correcte btw factuur

Nadere informatie

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i AAN DE SLAG LOGISTIEK GEDEELT E i Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begin... 4 Schermuitleg... 6 Beschrijving inkoopproces... 7 Beschrijving verkoopproces... 9 Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

Quick Start Handleiding

Quick Start Handleiding Quick Start Handleiding Doelgroep: Leveranciers ABN AMRO Bank N.V. Datum: september 2013 Documentnaam: Quick Start Handleiding.doc Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 3. Inloggen... 6 4. Account

Nadere informatie

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise GEBRUIK van het SOFbestand voor de jaarlijkse herberekening Employee Benefits Plan AG Employee Benefits Trust in expertise Inhoudstafel 1 Doel van het SOF-bestand... 3 2 Bestandstype... 3 3 Hoe vraagt

Nadere informatie

Introductie van uw nieuwe FedEx factuur

Introductie van uw nieuwe FedEx factuur Introductie van uw nieuwe FedEx factuur Uitleg over uw nieuwe FedEx Express factuur. Om beter aan uw wensen tegemoet te komen, hebben wij een nieuwe factuur ontwikkeld. Daarmee heeft u verschillende opties

Nadere informatie

Handleiding. SIBO Internet Bestel Service

Handleiding. SIBO Internet Bestel Service Handleiding SIBO Internet Bestel Service Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 1.1 Inloggen 1.1.1 Wachtwoord wijzigen 1.1.2 Wachtwoord vergeten 1.2 Nieuwe transactie 1.2.1 Nieuwe boodschappenmand creëren

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren UWV vraagt leveranciers om hun facturen elektronisch te sturen. Wat betekent dat voor u? En hoe verstuurt u elektronische facturen? Twee factuurstromen UWV onderscheidt twee factuurstromen:

Nadere informatie

Fagron s nieuwe website/-shop

Fagron s nieuwe website/-shop Fagron heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot internationaal marktleider en dat vraagt om een internationale website. Fagron Group heeft om die reden enige tijd geleden een internationale website

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

ivat Invoice Gebruikers handleiding 2015 1. Starten Om ivat Invoice te starten, ga naar www.vatat.com Onder my ivat login selecteer ivat Invoice

ivat Invoice Gebruikers handleiding 2015 1. Starten Om ivat Invoice te starten, ga naar www.vatat.com Onder my ivat login selecteer ivat Invoice ivat Invoice Gebruikers handleiding 2015 1. Starten Om ivat Invoice te starten, ga naar www.vatat.com Onder my ivat login selecteer ivat Invoice Geef uw login en paswoord in. Lees de gebruikdersvoorwaarden

Nadere informatie

Handleiding Gebruikers 20/20 Xspend

Handleiding Gebruikers 20/20 Xspend Handleiding Gebruikers 20/20 Xspend Inhoudsopgave 1. Module Digitale factuurverwerking Het coderen van een factuur Het goedkeuren van een factuur 2. Module Digitaal inkopen Het indienen van een inkoopverzoek

Nadere informatie

GAIA handleiding aanbieder verkorte versie INHOUD

GAIA handleiding aanbieder verkorte versie INHOUD INHOUD AANBIEDER 1 GAIA account aanmaken en autorisatie aanvragen (eenmalig)... 2 AANBIEDER 2 Korte instructie accreditatie aanvragen... 3 AANBIEDER 3 - instructie facturering binnen GAIA... 4 AANBIEDER

Nadere informatie

Implementierungsrichtlinie Datenaustausch BESTELLUNGEN / AUFTRAG Version 1.22. Implementierungsrichtlinie. Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten

Implementierungsrichtlinie Datenaustausch BESTELLUNGEN / AUFTRAG Version 1.22. Implementierungsrichtlinie. Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten Implementierungsrichtlinie Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten door middel van ASCII-bestanden Versie 1.22, Juni 2015 Voor een overzicht van de nieuwste functies kunt u de rode tekst raadplegen

Nadere informatie

Bij het vullen van het factuurscherm beperken wij ons tot de meest gebruikte onderdelen om u zo snel mogelijk op weg te helpen:

Bij het vullen van het factuurscherm beperken wij ons tot de meest gebruikte onderdelen om u zo snel mogelijk op weg te helpen: In deze Getting Started vindt u hulp bij het maken van een verkoopfactuur in Reeleezee. Hiervoor vult u de velden in op het factuurscherm zoals hiernaast getoond. Indien u de wizard al heeft doorlopen,

Nadere informatie

Twinfield en btw. Twinfield v6.9. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Twinfield en btw. Twinfield v6.9. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield en btw Twinfield v6.9 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Faillissementimmo.be biedt u de volgende diensten aan: Bijkomende diensten - opties: U bespaart geld: Interesse of vragen?

Faillissementimmo.be biedt u de volgende diensten aan: Bijkomende diensten - opties: U bespaart geld: Interesse of vragen? Faillissementimmo.be biedt u de volgende diensten aan: Bij de eerste afspraak stellen wij samen met u een advertentie voorop aan de hand van een duidelijk en gedetailleerd canvas Wij publiceren uw advertentie

Nadere informatie

Factuureisen Defensie. Versie 1.0 Datum 8 december 2017 Status Definitief

Factuureisen Defensie. Versie 1.0 Datum 8 december 2017 Status Definitief Factuureisen Defensie Versie 1.0 Datum 8 december 2017 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Auteur Ministerie van Defensie Bijlage A: Verplichte velden e-factuur Defensie Pagina 3 van 19 Inhoud 1 Kader

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief van 6% naar 9%

Verhoging BTW tarief van 6% naar 9% 7 november 2018 Verhoging BTW tarief van 6% naar 9% Unit4 Wholesale Unit4 Business Software Benelux B.V. Papendorpseweg 100 Telefoon Supportlijn +31 88 247 17 77 +31 88 247 24 72 Postbus 500 Customer Support

Nadere informatie

Handleiding Webshop De Bondt B.V.

Handleiding Webshop De Bondt B.V. Handleiding Webshop De Bondt B.V. Registreren Om van de webshop gebruik te kunnen maken dient u zich te registreren. Er zijn twee mogelijkheden: U bent een bestaande klant: u drukt boven in het scherm

Nadere informatie

References. Handleiding. Intelly B.V. En nu verder (logistiek)

References. Handleiding. Intelly B.V. En nu verder (logistiek) Intelly B.V. Handleiding En nu verder (logistiek) References Project : 17V13688 v1.0 Intelly B.V. Datum : 1 augustus 2017 Laagveld 1 Auteur : Jenna Geraets 6014 DD ITTERVOORT Organisatie : Intelly B.V.

Nadere informatie

In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL

In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL Mijn PostNL is de online omgeving waar u snel en gemakkelijk uw post- en pakketzaken kunt regelen. Stappenkaart Aangetekende post Met deze stappenkaart

Nadere informatie

OEFENFIRMA. Handleiding ordergenerator-marktplaats. Auteur: Albert Geuens

OEFENFIRMA. Handleiding ordergenerator-marktplaats. Auteur: Albert Geuens OEFENFIRMA Handleiding ordergenerator-marktplaats Auteur: Albert Geuens Inhoudstabel 1 Algemeen... 3 2 Webwinkels... 4 2.1 Handelsproducten bestellen... 5 2.2 Een spontane offerte... 8 De ordergenerator

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

Handleiding. Exact Online Boekhouden Premium- Lightspeed. iwebdevelopment Klokgebouw AC Eindhoven E:

Handleiding. Exact Online Boekhouden Premium- Lightspeed. iwebdevelopment Klokgebouw AC Eindhoven E: Handleiding Exact Online Boekhouden Premium- Lightspeed iwebdevelopment Klokgebouw 253 5617AC Eindhoven E: info@iwebdevelopment.nl Inleiding Bedankt dat u heeft gekozen voor een koppeling van iwebdevelopment,

Nadere informatie

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl.

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. Handleiding Voorraad 1 Voorraadmodule In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. 1.1 Voorraadadministratie U kunt in e-boekhouden.nl op eenvoudige wijze een voorraadadministratie

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

Handleiding. Exact Online Boekhouden Premium- SEOshop. iwebdevelopment Klokgebouw 253 5617AC Eindhoven E:

Handleiding. Exact Online Boekhouden Premium- SEOshop. iwebdevelopment Klokgebouw 253 5617AC Eindhoven E: Handleiding Exact Online Boekhouden Premium- SEOshop iwebdevelopment Klokgebouw 253 5617AC Eindhoven E: info@iwebdevelopment.nl Inleiding Bedankt dat u heeft gekozen voor een koppeling van iwebdevelopment,

Nadere informatie

AUTOMATISCHE VERWERKING VAN AANKOOPFACTUREN

AUTOMATISCHE VERWERKING VAN AANKOOPFACTUREN AUTOMATISCHE VERWERKING VAN AANKOOPFACTUREN De automatische verwerking van de aankoopfacturen dient een eerste maal te gebeuren in 5 stappen. Nadien dient men gewoon de stappen 3 t.e.m. 5 te herhalen voor

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie