Elektronisch factureren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektronisch factureren"

Transcriptie

1 Elektronisch factureren UWV vraagt leveranciers om hun facturen elektronisch te sturen. Wat betekent dat voor u? En hoe verstuurt u elektronische facturen? Twee factuurstromen UWV onderscheidt twee factuurstromen: Facturen van re-integratiebedrijven. Facturen voor goederen en diensten voor de bedrijfsvoering van UWV. Bijvoorbeeld facturen voor inhuur van uitzendkrachten, kantoorartikelen, ICT-middelen, schoonmaakdiensten, etc. Wij behandelen in dit document alleen facturen voor de bedrijfsvoering. Voor informatie over e- factureren voor re-integratiebedrijven kijkt u op uwv.nl. Of neem contact op met uw UWVcontactpersoon voor re-integratie. 1. Inleiding De Nederlandse overheid stimuleert elektronisch factureren. Zowel voor overheidsinstellingen als ondernemingen kan e-factureren tot grote besparingen leiden. Om die reden heeft de rijksoverheid zich ten doel gesteld om eind 2014 tachtig procent van alle facturen in elektronisch formaat te ontvangen. Vanzelfsprekend is hiervoor de hulp van leveranciers vereist. Door zelf het voortouw te nemen verwacht de overheid dat ook ondernemingen onderling vaker elektronisch gaan factureren, waardoor het gezamenlijke voordeel het grootst wordt. Bent u verplicht elektronische facturen te sturen? Ondernemingen sturen facturen om betaald te worden voor de door hen geleverde producten of diensten. De wet stelt duidelijke eisen aan de inhoud van de factuur, dat wil zeggen de informatie die in een factuur moet zijn opgenomen. Er worden weinig eisen aan de vorm gesteld. Zowel facturen in papieren vorm als elektronische vorm zijn toegestaan. Het is aan de handelspartners om afspraken te maken over de wijze van factureren. Om de acceptatie van elektronische facturen te bevorderen nemen veel overheidsinstellingen in het programma van eisen van aanbestedingen de voorwaarde op dat leveranciers in staat zijn om elektronisch te factureren. Op die manier wordt bevorderd dat leveranciers die dit nog niet kunnen maatregelen nemen om facturen in het gewenste elektronische formaat te leveren. 1 van 6

2 Hoe helpt de overheid? Organisaties die nog niet in staat zijn om elektronische facturen te maken en te versturen zullen in veel gevallen kosten moeten maken om dit wel mogelijk te maken. Overheidsinstellingen op hun beurt, hebben moeten investeren om elektronische facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Om de investeringen zo effectief mogelijk te laten zijn heeft de overheid de volgende maatregelen genomen: adoptie van facturatiestandaarden: er zijn veel zogenaamde standaarden in omloop op het gebied van factuurformaten. De Nederlandse overheid heeft er twee uitgekozen, namelijk pdf en xml (UBL 2.0 en HR-XML voor facturen voor inhuur van extern personeel). Door de adoptie van standaarden voor de gehele overheid hoeven leveranciers niet per overheidsorganisatie waaraan zij leveren afzonderlijk afspraken te maken over formaat en inhoud van het factuurbericht. inrichten digitaal overheidsportaal: om facturen elektronisch te kunnen sturen moeten leveranciers een koppeling leggen met het digitale portaal van de overheid: Digipoort. Eén koppeling volstaat voor ondernemingen om elektronische facturen te kunnen versturen aan al hun overheidsklanten. 2. Hoe kunt u elektronische facturen sturen aan UWV: 2 manieren Er zijn twee manieren waarop u elektronische facturen kunt sturen: als xml-bericht via Digipoort; als pdf-bijlage in een . De eerste manier heeft onze voorkeur. Deze wijze van factureren voeren wij ook op als conditie in het programma van eisen bij nieuwe aanbestedingen. 2.1 Het versturen van xml-facturen via Digipoort Om facturen te kunnen versturen beschikt u over een koppeling met Digipoort. Eén koppeling is voldoende om met al uw overheidsklanten te e-factureren. Wat heeft u nodig voor e-factureren? Om elektronische facturen te kunnen versturen via Digipoort moet u het volgende regelen: U moet een factuur in het gewenste xml-formaat kunnen sturen. Veel administratieve systemen zijn hier al toe in staat. In de meeste gevallen werken softwareleveranciers al aan het realiseren van deze functionaliteit. Heeft uw systeem geen mogelijkheden om facturen in het juiste formaat te genereren? Gebruik dan een billing service provider. Dit is een organisatie die in staat is om verschillende output-formaten voor facturen te vertalen naar het gewenste xml-formaat. U beschikt over een koppeling met Digipoort. Heeft u die nog niet? Maak dan gebruik van de aansluitkit die Logius ter beschikking stelt. 2.2 Rechtstreeks pdf-facturen versturen als bijlage in Bent u als leverancier nog niet in staat om xml-facturen te sturen? Dan accepteert UWV ook facturen in pdf-formaat. Met behulp van speciale software (OCR; Optical Character Recognition) kan UWV de voor verdere verwerking nodige data van de factuur lezen en zo de factuur geautomatiseerd verwerken. Deze methode is foutgevoeliger en heeft daardoor niet onze voorkeur. Wat heeft u nodig om pdf-facturen te versturen? Om pdf-facturen te kunnen versturen moet u het volgende regelen: U moet in staat zijn om facturen in pdf-formaat te genereren. 2 van 6

3 De OCR-software moet de pdf-factuur kunnen lezen. Dit betekent dat de factuur alle informatie bevat die nodig is om deze te kunnen verwerken. Overigens is dit grotendeels data waarvoor de wettelijke verplichting bestaat ze op de factuur op te nemen. De factuur stuurt u als bijlage in een aan: Dit adres is speciaal voor dit doel opengesteld en uitsluitend voor pdffacturen bedoeld. In paragraaf 3.3 van dit document leest u uitgebreid over deze manier van factureren. Wilt u via pdf aanleveren, neem dan telefonisch contact met ons op (020) of per mail met Onderstaande figuur geeft de verschillende factuurvormen die UWV ondersteunt schematisch weer. 3. Detailspecificaties voor facturen Hiervoor las u dat UWV twee soorten elektronische facturen verwerkt; xml-facturen in de formaten UBL 2.0 en HR-XML en pdf-facturen. Wij versturen op aanvraag gedetailleerde specificaties en voorbeelden van deze soorten. Stuur uw aanvraag naar Hieronder geven we een toelichting op de verschillende soorten elektronische facturen. Als UWV een factuur ontvangt die niet aan deze specificaties voldoet nemen wij deze niet in behandeling. De leverancier ontvangt hierover een . 3 van 6

4 3.1 Toelichting bij de UBL 2.0 factuur (xml) De gedetailleerde UBL-specificaties zenden wij u op aanvraag toe. Stuur uw aanvraag naar In deze specificaties staan vet gedrukte elementen. Deze zijn verplicht. Ook staan er cursieve elementen in. Deze zijn afhankelijk van de context verplicht. Het bankrekeningnummer moet een IBAN zijn. Het juiste UWV-postbusnummer is Dit postbusnummer is van groot belang voor de verwerking. Wij gebruiken dit om te bepalen voor welke crediteurenadministratie het bericht bedoeld is. Bij creditfacturen dienen de opgenomen bedragen negatief te zijn. Bij creditfacturen dient u altijd het volledige bedrag van de oorspronkelijke factuur te crediteren. Een factuur bevat altijd een kostenplaats (afdeling of projectcode) of een inkoopordernummer. UWV verschaft deze informatie bij het plaatsen van de bestelling omdat een factuur anders niet verwerkt, en dus niet op tijd betaald kan worden. Een leverancier kan niet twee facturen met hetzelfde factuurnummer sturen. Als het btw-bedrag niet nul is, dan vult u het btw-percentage, het btwnummer en het nettobedrag in. De valuta is Euro. Het is wettelijk verplicht gesteld dat de NAW-gegevens van de leverancier en de afnemer op de factuur worden vermeld. Dat mag zowel een fysiek adres als een postbusadres zijn. de rubriek nl-inv:invoice/cac:sellersupplierparty gebruikt u alleen als de leverende partij een andere is dan de facturerende. het element nl-inv:invoice/cac:contractdocumentreference/cbc:id wordt uitsluitend gebruikt door re-integratieleveranciers. De factuurregel verwijst naar de inkooporderregel: Wanneer u een opdracht ontvangt met meerdere inkooporderregels, dan dient u in de factuur het inkooporderregelnummer op te nemen in de bijbehorende factuurregel. Met deze gegevens op de factuur kan UWV de factuur automatisch koppelen aan de juiste inkooporder en de factuurregel aan de juiste inkoooporderregel. 3.2 Toelichting bij de HR-XML factuur (xml) De gedetailleerde specificaties voor HR-XML zenden wij u op aanvraag toe. Stuur uw aanvraag naar In deze specificaties staan vet gedrukte elementen. Deze zijn verplicht. Ook staan er cursieve elementen in. Deze zijn afhankelijk van de context verplicht. Het bankrekeningnummer moet een IBAN zijn. Het juiste UWV-postbusnummer is Dit postbusnummer is belangrijk voor de verwerking omdat wij het gebruiken bij het bepalen voor welke crediteurenadministratie het bericht bedoeld is. Bij creditfacturen dienen de opgenomen bedragen negatief te zijn. Bij creditfacturen dient u altijd het volledige bedrag van de oorspronkelijke factuur te crediteren. Een factuur bevat altijd een kostenplaats (afdeling of projectcode) of een inkoopordernummer. Deze informatie moet bij het plaatsen van de bestelling door UWV verschaft worden omdat een factuur anders niet verwerkt en dus niet op tijd betaald kan worden. Een factuur kan slechts één inkooporder of kostenplaats bevatten. Een leverancier kan niet twee facturen met hetzelfde factuurnummer sturen. 4 van 6

5 Als het btw-bedrag niet nul is, dan dienen het btw-percentage, het btwnummer en het nettobedrag gevuld zijn. De valuta is Euro. Het is wettelijk verplicht gesteld dat de NAW-gegevens van de leverancier en de afnemer op de factuur worden vermeld. Dat mag zowel een fysiek adres als een postbusadres zijn. De factuurregel verwijst naar de inkooporderregel: Wanneer u een opdracht ontvangt met meerdere inkooporderregels, dan dient u in de factuur het inkooporderregelnummer op te nemen in de bijbehorende factuurregel. Met deze gegevens op de factuur kan UWV de factuur automatisch koppelen aan de juiste inkooporder en de factuurregel aan de juiste inkoooporderregel. 3.3 Toelichting bij de pdf-factuur Een pdf mag maximaal één factuur bevatten en per ingezonden mag slechts één pdf worden meegezonden. Een factuur moet alle gegevens die op de voorbeeld-pdf vermeld zijn bevatten (zie de voorbeeld pdf-factuur). Het bankrekeningnummer moet een IBAN zijn. Bij creditfacturen moet altijd de tekst creditfactuur op de factuur vermeld worden. Bij creditfacturen moet altijd het volledige bedrag van de originele factuur gecrediteerd worden. Een factuur bevat altijd een kostenplaats (afdeling of projectcode) of een inkoopordernummer. Deze informatie moet bij het plaatsen van de bestelling door UWV verschaft worden omdat een factuur anders niet verwerkt en dus niet op tijd betaald kan worden. Een factuur kan slechts één inkooporder of kostenplaats bevatten. Een leverancier kan niet twee facturen met hetzelfde factuurnummer sturen. Als het btw-bedrag niet nul is, dan dienen het btw-percentage, het btwnummer en het nettobedrag gevuld zijn. De valuta is Euro. Het juiste UWV-postbusnummer is Het is wettelijk verplicht gesteld dat de NAW-gegevens van de leverancier en de afnemer op de factuur worden vermeld. Dat mag zowel een fysiek adres als een postbusadres zijn. om een optimale OCR-herkenning mogelijk te maken (en daarmee een vlotte verwerking en betaling) vragen wij u verder rekening te houden met de volgende eisen aan de opmaak van de factuur: o De gegevensregels die op de factuur vermeld staan, moeten voorzien zijn van duidelijke labels (conform voorbeeld-pdf); o Gebruik geen kaders en lijnen; o De teksten moeten worden weergegeven in donkere kleuren zoals zwart of donker blauw; o Geen vlakken of teksten met kleur op kleur; o Als lettertype mag alleen een eenvoudig lettertype worden gebruikt, zoals Arial of Times New Roman, de letters mogen niet cursief zijn en de lettergrootte niet kleiner dan lettertype 9; o Kwaliteit van de image moet minimaal 300 dpi zijn De factuurregel verwijst naar de inkooporderregel: Wanneer u een opdracht ontvangt met meerdere inkooporderregels, dan dient u in de factuur het inkooporderregelnummer op te nemen in de bijbehorende factuurregel. Met deze gegevens op de factuur kan UWV de factuur automatisch koppelen aan de juiste inkooporder en de factuurregel aan de juiste inkoooporderregel. 5 van 6

6 4. Heeft u nog vragen? Dit document geeft informatie over de eisen die UWV stelt aan elektronisch factureren. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u terecht bij: Servicedesk Crediteuren ( ) of per 6 van 6

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel en scope handboek 2 1.2 Leeswijzer 2 2 E-Factureren minder complex dan u denkt

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de zakelijke Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie

Veelgestelde vragen inleiding.

Veelgestelde vragen inleiding. Veelgestelde vragen inleiding. In dit document zullen wij trachten om veelgestelde vragen te beantwoorden. Dit document wordt periodiek bijgewerkt en heeft u een vraag die niet op deze lijst voorkomt of

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Nieuwe generatie ERP-Software. FreeSupplierPortal Informatiedocument

Nieuwe generatie ERP-Software. FreeSupplierPortal Informatiedocument FreeSupplierPortal Informatiedocument Inhoud Inleiding...3 Elektronisch berichtenverkeer...4 Catalogi-beheer...5 Uitnodigen leveranciers op de FreeSupplierPortal...8 Aanmelden op de FreeSupplierPortal

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht

Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht Als ondernemer moet u alle gegevens uit uw geautomatiseerde administratie bewaren die belangrijk zijn voor de belastingheffing. Deze fiscale

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven)

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Versie 1.4 Datum februari 2015 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop en E-facturatie Versienummer 1.4 Contactpersoon

Nadere informatie

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software. Onderdeel. Elektronisch factureren

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software. Onderdeel. Elektronisch factureren Onderdeel Elektronisch factureren Versie 3.1 April 2010 Door onderzoeksbureau GBNED Onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl 2 Disclaimer Hoewel bij de

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

Enorm besparen op factureren

Enorm besparen op factureren Enorm besparen op factureren Accounting Plaza levert e-invoicing als dienst Talloze bedrijven factureren en betalen nog handmatig. Automatiseren van deze processen levert grote besparingen op. Accounting

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.5

Nieuw in AccountView versie 9.5 Nieuw in AccountView versie 9.5 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Handleiding freelancevertalers

Handleiding freelancevertalers Handleiding freelancevertalers Inhoud 1. Inschrijven bij Concorde...4 2. Algemene regelingen bij Concorde voor vertaalopdrachten...7 3. Communicatie...8 4. Language Networks online trainingen... 9 5. Bestanden...9

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 4 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 4 1.2.

Nadere informatie

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest SEPA komt er aan! 1 februari 2014 Februari 2013 FJ Dalstra Doest Inleiding Naar aanleiding van de presentatie SEPA komt er aan!, ontvangt u deze hand out. Hierin staan de onderwerpen, die in de presentatie

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2014 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.1.1

Nadere informatie