Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op?"

Transcriptie

1 Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? InvoiceSharing Masterclass Digitale Facturen 2 juli 2013 Sandhya Nathoeni & Jasper van Melick

2 Inhoud Introductie Belang van een correcte btw factuur Btw vereisten elektronisch factureren vóór 2013 Btw vereisten elektronisch factureren vanaf 2013 Overige aandachtspunten Pagina 2

3 Inhoud Introductie Introductie Pagina 3

4 Waarom elektronisch factureren? Corporate Social Responsibility Reductie papier verbruik Reductie vervuiling / CO 2 uitstoot Verhoogde efficiëntie Minder fouten bij het verwerken van facturen Beschikbaarheid van audit trail Verbeterde cash flow Kortere termijn voor factuur verzending en verwerking, leidt tot snellere betaling Kostenbesparing verzending facturen 0,5-2 / uitgaande factuur / inkomende factuur Onderzoek onder CFO s: 43% verwacht dat over 10 jaar papieren facturen zijn verdwenen

5 Huidige stand van zaken Pagina 5

6 Huidige stand van zaken Business Enquête CFO Barometer Mei % past e-invoicing toe 2. Aanvullend, 35% gaat hier in 2014 mee beginnen 3. 40% is ervan overtuigd dat er in 2020 geen papieren facturen meer gebruikt worden 4. Voordelen: 1. Toegenomen efficiëntie (79%) 2. Kostenbesparing (67%) 3. Verminderde ecologische footprint (33%) 5. Uitdagingen: Complexe regelgeving (43%) Maar: nieuwe regelgeving vanaf 2013 Pagina 6

7 Waarom nu? EU btw regels gewijzigd per 1 januari 2013 EU lidstaten mogen geen andere voorwaarden stellen voor elektronische facturen dan voor papieren facturen Nadruk op business controls Authenticiteit van oorsprong en inhoud / integriteit van factuur Pagina 7

8 Inhoud Introductie Belang van een correcte btw factuur Pagina 8

9 Belang van een correcte btw factuur Het is noodzakelijk om een factuur te hebben die aan alle btw-factuurvereisten voldoet, om: Aftrek van btw veilig te stellen: zonder een geldige btw factuur, kan berekende btw niet in aftrek worden gebracht Betaling door de klant te versnellen Pagina 9

10 Belang van een correcte btw factuur Onterecht berekende btw Bij onterechte berekening btw, kan de btw door de leverancier slechts worden teruggevraagd indien aan strikte formele vereisten wordt voldaan: Voorkoming van verlies van belastinginkomsten (zoals dubbele aftrek) Terugbetaling van btw aan de afnemer Uitreiken van een nieuwe factuur In het geval onterecht geen btw wordt gefactureerd, zal de leverancier/dienstverlener bij het uitreiken van een gecorrigeerde factuur worden geconfronteerd met heffingsrente, waarbij een afnemer die via de gecorrigeerde factuur alsnog btw terugvraagt in veel gevallen geen beroep kan doen op vergoeding van heffingsrente over het verleden. Pagina 10

11 Inhoud Introductie Btw vereisten elektronisch factureren vóór 2013 Pagina 11

12 Btw vereisten elektronisch factureren vóór 2013 Tot 1 januari was het in veel EU landen alleen mogelijk om elektronisch te factureren bij toepassing van: Geavanceerde elektronische handtekening Electronic Data Interchange ( EDI ) Overige per lidstaat goedgekeurde methoden Pagina 12

13 Btw vereisten elektronisch factureren vóór 2013 Geavanceerde elektronische handtekening: Op basis van speciale Europese richtlijn voor elektronische handtekening, die: is toegekend aan de ondertekenaar op een unieke wijze; maakt de identificatie van de ondertekenaar mogelijk; is gegenereerd via tools die uitsluitend door de ondertekenaar kunnen worden beheerd; en is verbonden met de informatie / factuur op een zodanige wijze dat aanpassingen op een later moment kunnen worden getraceerd. Daarbij zijn geen specifiek format, communicatie kanalen of uitwisselingsprotocollen vereist. Een kwalificerende elektronische handtekening is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat en wordt gegeneerd door een secure signature-creation device. Pagina 13

14 Btw vereisten elektronisch factureren vóór 2013 Electronic Data Interchange ( EDI ): Elektronische verzending van commerciële en administratieve data, van computer naar computer, via een overeengekomen standaard. Een EDI bericht heeft de volgende kenmerken: Overeengekomen standaard: Verenigde Naties/EDIFACT, XML of ERP standaards (SAP idoc) Formaat te lezen door een computer Zonder handmatige interventie verwerkt kunnen worden Om deze methode toe te passen is vooraf overeenkomst vereist, waarin partijen procedures en maatregelen afspreken om te voorkomen: Onbevoegde toegang Onbevoegde aanpassing Vertraging Verwijdering Verlies Pagina 14

15 Inhoud Introductie Btw vereisten elektronisch factureren vanaf 2013 Pagina 15

16 Btw vereisten elektronisch factureren vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 moet elke EU lidstaat papieren facturen en elektronische facturen gelijk behandelen Geen specifieke methoden mogen worden voorgeschreven Van zowel de afnemer als de ontvanger wordt verwacht dat zij in controle zijn over het gehele factureringsproces, van de verzending tot de ontvangst en inclusief de opslag van facturen. Dit geldt zowel bij papieren als bij elektronische facturen De afnemer moet wel het gebruik van elektronische facturen aanvaarden Pagina 16

17 Btw vereisten elektronisch factureren vanaf 2013 De authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de leesbaarheid van de factuur, op papier of in elektronisch formaat, worden vanaf het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt tot het einde van de bewaartermijn gewaarborgd. De belastingplichtige bepaalt zelf hoe de authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud, en de leesbaarheid van de factuur worden gewaarborgd. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van elke bedrijfscontrole ( business controls ) die een betrouwbaar controlespoor ( audit trail ) tussen een factuur en een verrichte prestatie oplevert. Pagina 17

18 Btw vereisten elektronisch factureren vanaf 2013 Authenticiteit van de herkomst Het waarborgen van de identiteit van degene die de goederenlevering of dienst heeft verricht of van degene die de factuur heeft uitgereikt Waarborg door de leverancier De leverancier moet aantonen dat de factuur inderdaad door hem of in zijn naam en namens hem is uitgereikt. Via accounting documenten en aanvullende bewijsstukken Waarborg door de afnemer Vaststellen dat de factuur is ontvangen van de leverancier of uitreikende partij: Controle van de identiteit van de leverancier vermeld op een factuur Betreft dit daadwerkelijk de ondernemer die de levering heeft verricht? Gebruikmaking van business controls en audit trail Controle van de identiteit van de uitreikende partij Pagina 18

19 Btw vereisten elektronisch factureren vanaf 2013 Integriteit van de inhoud Waarborgen dat de informatie, die op grond van de btw regels verplicht op de factuur moet staan, niet is gewijzigd De inhoud mag niet worden gewijzigd, het format wel! De informatie mag worden omgezet of gepresenteerd in een format dat past in de IT omgeving van de afnemer / leverancier Ook mag het format worden gewijzigd in de loop der tijd Audit trail vereist bij iedere aanpassing/omzetting Voorbeeld van toegestane omzettingen: Datum format: dd/mm/yy naar yyyy/mm/dd Pagina 19

20 Btw vereisten elektronisch factureren vanaf 2013 Leesbaarheid Een factuur moet human readable zijn zonder buitensporige interpretatie en controle Voorbeelden die niet human readable zijn: XML EDI berichten De factuur moet op verzoek binnen afzienbare tijd in human readable vorm beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het scherm of via een printer Gedurende het gehele opslag proces moet de factuur in een dergelijk format beschikbaar zijn Pagina 20

21 Btw vereisten elektronisch factureren vanaf 2013 Keuze aan de ondernemer Leverancier en klant zijn vrij om de methode te kiezen die zorgt voor authenticiteit, integriteit en leesbaarheid! Geavanceerde elektronische handtekening en EDI blijven goedgekeurde methoden, maar velen andere oplossingen mogelijk Pagina 21

22 Btw vereisten elektronisch factureren vanaf 2013 Business controls Wat zijn nu die business controls? Breed begrip en afhankelijk van de grootte / activiteit / type ondernemer Proces gecreëerd door personen (management, personeel, eigenaren) die verantwoordelijk zijn voor waarborg van financiële, accounting en overige regelgeving rapportage Voorbeeld business control: Controle met ondersteunende bewijsstukken: factuur is geen stand alone document Controle met set van documenten: inkooporder, contract, transport document, betalingsdocumenten etc. Business controls zijn ook noodzakelijk ten aanzien van beheer van toegangsrechten en vastlegging van login pogingen, wijzigingen van relevante documenten Pagina 22

23 Btw vereisten elektronisch factureren vanaf 2013 Audit trail In het gehele proces van elektronisch factureren is een controlespoor noodzakelijk: Een complete documentenstroom vanaf eerste initiatie (bijv. inkooporder) tot aan voltooiing (bijv. laatste boeking) duidelijk met elkaar verbonden De audit trail is betrouwbaar indien de link tussen de documenten makkelijk is te volgen en te controleren is Audit trail moet aanwezig zijn vanaf het moment van uitreiken van de factuur tot aan het einde van de bewaartermijn Pagina 23

24 ESP (optional) Btw vereisten elektronisch factureren vanaf 2013 Factuur archiveren Levering Factuur voorbereiden Factuur maken Factuur versturen Bestelling Ontvangst Factuur ontvangen Technische validatie Voorbereiden op de verwerking Valideren en verwerken Factuur archiveren Bereik oude wetgeving Bereik nieuwe wetgeving Pagina 24

25 Inhoud Overige Introductie aandachts punten Pagina 25

26 Opslag elektronische facturen Iedere lidstaat bepaalt hoe de belastingplichtige de factuur moet bewaren. De lidstaat mag verlangen dat facturen in de originele vorm op papier of in elektronisch formaat zoals deze zijn toegezonden of ter beschikking zijn gesteld worden bewaard. Lidstaten kunnen bijzondere voorwaarden stellen met het oog op het verbieden of beperken van de bewaring van facturen in een land waarmee rechtsinstrument inzake wederzijdse bijstand bestaat. Facturen en informatie moeten zonder onnodige vertraging beschikbaar zijn voor de belasting authoriteiten. Pagina 26

27 Inhoud btw facturen Welk land bepaalt de inhoud van de factuur? Het land waar dienst belastbaar is (afnemer is gevestigd), tenzij: EU EU: indien de heffing van btw is verlegd naar de afnemer, dan land van dienstverrichter, tenzij: Self-billing: Dan gelden wederom de regels in het land waar de prestatie belastbaar is. Een non-eu leverancier die een dienst verricht aan een Nederlandse afnemer, moet dus voldoen aan de Nederlandse factuurvereisten! Pagina 27

28 Inhoud btw facturen De inhoud van facturen verschilt daarom per lidstaat, maar in ieder geval is vereist: Datum uitreiking factuur Opeenvolgend factuurnummer Volledige naam / adres van leverancier Volledige naam / adres van afnemer Btw-identificatienummer leverancier Hoeveelheid van de goederen of omvang/aard van de diensten Vermelding bij verleggingsregeling, bijv.: Btw verlegd / VAT reverse charged Vermelding bij toepassing vrijstelling of 0% Btw-bedrag Daarnaast kan ondermeer verplicht zijn: Btw-identificatie nummer afnemer (bijv. indien verlegging / 0% tarief) Toegepaste tarief De vergoeding met betrekking to elk tarief of elke vrijstelling Datum waarop levering / dienst heeft plaatsgevonden Toegepaste wisselkoers (indien factuur / btw bedrag niet in euro s is opgesteld) Pagina 28

29 Controle van btw-nummers In Nederland is het verplicht om het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur te vermelden bij: Intra-EU levering Binnenlandse verlegging (bijv. in de bouw) Btw-identificatienummer moet periodiek worden gecontroleerd Dit kan ondermeer via de VIES database van de Europese Commissie Pagina 29

30 Bedankt voor uw aandacht! Sandhya Nathoeni: / Jasper van Melick: /

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15 1 sur 27 06-05-14 23:32 Home > Circulaire AAFisc Nr. 14/2014 (nr. E.T. 120.000) dd. 04.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW - Taxatieprocedure

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap e - accounting Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap Roger Lassaux Directieadviseur IAB Belastingconsulent Als bevoorrechte adviseurs van de ondernemingen kunnen de accountants

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur ADVIES GIDS De factuur Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak Lieven Cloots - Kristof Willekens EEN UITGAVE VAN 01 02 03 04 05

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Nieuwe technologie ten dienste van het beroep p. 4/ 1 jaar e-invoice in de praktijk Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Quality With Care. Wet- en regelgeving Smart FMS waarborgt dat de Nederlandse wet- en regelgeving kan worden toegepast.

Quality With Care. Wet- en regelgeving Smart FMS waarborgt dat de Nederlandse wet- en regelgeving kan worden toegepast. Quality With Care Smart FMS heeft een eigen normenkader, waarin de aspecten van veiligheid, kwaliteit, juridische zekerheid en continuïteit zijn gecombineerd en voldoen aan de zwaarste eisen. Zij investeert

Nadere informatie

Whitepaper aan de slag met e-facturatie. Omdat een managed service tijd en kosten kan besparen met elektronisch factureren

Whitepaper aan de slag met e-facturatie. Omdat een managed service tijd en kosten kan besparen met elektronisch factureren Whitepaper aan de slag met e-facturatie Omdat een managed service tijd en kosten kan besparen met elektronisch factureren Whitepaper aan de slag met e-facturatie Omdat een managed service tijd en kosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Algemene voorwaarden Altena Hosting Datum 01-05-2013 Artikel 1. Definities 1. Altena Hosting: Altena Hosting is de handelsnaam van Ginus ICT gevestigd te Waardhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Elektronische bestelling,

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8 Uw bedrijf en de BTW Als u ondernemer bent, heeft u te maken met de BTW. Over vrijwel alle producten en diensten bent u BTW verschuldigd. De BTW die u zelf heeft betaald over uw inkopen, mag u daar weer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8 Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2012 Document Controle Pagina Title Certification Practice Statement Creator Marcel

Nadere informatie

De bloemist & omzetbelasting

De bloemist & omzetbelasting De bloemist & omzetbelasting Inhoudsopgave 1. Belasting Toegevoegde Waarde 5 2. Factuurstelsel en kasstelsel 6 3. BTW-tarieven 7 4. Forfaitaire regeling (met rekenvoorbeeld) 8 5. Controle door de Belastingdienst

Nadere informatie

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken Eindejaarsactualiteiten 2012 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip 3 Ook werknemerspremies over

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie