Uitslag marktonderzoek van de Nederlandse SCORM markt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitslag marktonderzoek van de Nederlandse SCORM markt"

Transcriptie

1 Uitslag marktonderzoek van de Nederlandse SCORM markt Datum: 27 december Mark van de Haar Edia Pagina 1 van 12

2 Inhoudsopgave Uitslag marktonderzoek van de Nederlandse SCORM markt... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Plugfest Digitaal Leermateriaal... 3 De Aanpak... 4 De gestelde vragen... 4 De respondenten van de enquête... 5 Antwoorden op de gestelde vragen... 5 Antwoord op vraag Uitgevers... 5 Auteursomgevingen... 5 Afspeelomgevingen... 5 Samenvatting en conclusie... 6 Antwoord op vraag Antwoord op vraag Genoemde nadelen (van de standaard SCORM)... 8 Voor- en nadelen nabespreking... 9 Dankwoord Contact gegevens Bijlagen Enquête - Tijdens Plugfest Enquête - Google Forms Edia Pagina 2 van 12

3 Inleiding Voor u heeft u de uitslag van het Nederlandse SCORM marktonderzoek liggen. Met dit marktonderzoek ga ik (proberen) de volgende vragen te beantwoorden: 1. Welke SCORM standaarden worden binnen de Nederlandse Markt ondersteund? 2. Wordt SCORM actief gebruikt binnen Nederland? 3. Wat zijn de ervaringen met betrekking tot de SCORM standaard (voor- en nadelen)? Deze vragen zijn gerelateerd aan de onderzoeksvraag van mijn afstudeeropdracht: Gebruiken de uitgeverijen SCORM en zo ja welke versie, zo nee wat gebruiken ze dan als uitwisselstandaard? Welke SCORM standaard ondersteunen de concurrenten (en welke versie wordt daarvan ondersteund)? Dit onderzoek is in het kader van mijn afstudeeropdracht dat onderdeel is van mijn opleiding HBO Informatica aan de Hogeschool Utrecht. De opdracht wordt momenteel uitgevoerd bij Edia te Amsterdam. De aanpak van het onderzoek zal kort worden beschreven. De gestelde vragen zullen per vraag worden beantwoord. Plugfest Digitaal Leermateriaal In deze paragraaf wordt zowel het doel als de inhoud van het evenement beschreven. Doel "Mensen in het onderwijsveld laten zien hoe digitaal leermateriaal, op basis van open standaarden, in verschillende afspeel- en auteursomgevingen werkt. Dat is het doel van het Plugfest Digitaal Leermateriaal, een evenement dat georganiseerd wordt door programmabureau NOiV 1, in samenwerking met stichting Kennisnet 2 " bron: Plugfest overzicht geraadpleegd op 15 december Plugfest en de test Voorafgaand aan editie 2010 van dit evenement is er een test uitgevoerd door een onafhankelijk jury, deze jury heeft zowel de afspeelomgevingen als de auteursomgevingen als de opgeleverde SCORM pakketten van de content leveranciers getest. Voor elke categorie is er een testprocedure ontwikkeld en deze procedure is voor elk product uitgevoerd. De testresultaten werden vervolgens gecommuniceerd met de 1. NOiV ondersteunt overheden bij de uitvoering van het kabinetsbeleid voor open standaarden en open source software, zoals vastgelegd in het actieplan Nederland Open in Verbinding Kennisnet is hét expertisecentrum als het gaat om ict in het onderwijs. Edia Pagina 3 van 12

4 leverancier, deze leverancier had vervolgens de mogelijkheid om de gemelde issues op te lossen en het product opnieuw te laten testen. Uiteindelijk zijn de resultaten bekend gemaakt op het evenement, waar de gelegenheid was om de resultaten te bespreken. Na afloop van dit evenement zijn de resultaten ook gepubliceerd. Meer informatie over dit evenement kunt u vinden op de wiki pagina van het NOiV en op de Plugfest overzichtspagina van het NOiV. Op de overzichtspagina vindt u al het nieuws, verslagen en resultaten van de edities 2009 en De Aanpak In deze paragraaf beschrijf ik de aanpak van het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête. Deze enquête is afgenomen tijdens het Plugfest Digitaal Leermateriaal Tijdens dit evenement heb ik zelf de enquête afgenomen bij een aantal deelnemers. Echter heb ik niet alle deelnemers kunnen benaderen. Daarom heb ik de enquête ook online beschikbaar gesteld (via Google Forms). De online enquête is daarnaast onder aandacht gebracht door de organisatie van Plugfest (Nanja Appel) en ik heb zelf contact opgenomen met een aantal deelnemers. De gestelde vragen Onderstaande vragen zijn de vragen zoals ze gesteld zijn tijdens het afnemen van de enquête. De enquêtes zijn ook bijgevoegd als bijlage van dit document (bijlage 1 enquête tijdens Plugfest en bijlage 2 enquête online). Vraag 1 Welke SCORM standaarden worden er ondersteund? Wat is de motivatie (geweest) om juist voor deze standaarden te kiezen? Worden er verder nog andere SCORM gerelateerde standaarden ondersteund, zo ja welke? Vraag 2 Is er een toe of afname van het gebruik van SCORM in vergelijking met 2009 en 2008? Is hier een reden voor te noemen? Vraag 3 Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van het gebruik van SCORM? Vraag 4 Welke afspeel-, auteursomgevingen ondersteunt en/of gebruikt uw organisatie? Vraag 4 wordt niet meegenomen in de uitslag. Dit omdat de vraag minder relevant bleek te zijn dan vooraf gedacht. Edia Pagina 4 van 12

5 De respondenten van de enquête De respondenten van de enquête zijn: Malmberg, Noordhoff, Thieme Meulenhoff, Typo3CMS (export to SCORM), The CourseWare Company, ThreeShips, Sakai (Edia), AMN, Staos Learning, It's Learning en Dactique. Dit zijn in totaal 12 respondenten. Van deze 12 respondenten hebben 4 respondenten gebruik gemaakt van de online enquête. De overige zijn persoonlijk afgenomen tijdens het evenement Plugfest Digitaal Leermateriaal. Antwoorden op de gestelde vragen Dit hoofdstuk geeft de antwoorden op de gestelde vragen weer. Antwoord op vraag 1 Deze paragraaf geeft een overzicht in het gebruik van SCORM standaarden. Deze resultaten worden weergegeven per categorie. Tot slot is er een overzicht in het gebruik van SCORM per versie / editie. Uitgevers Malmberg biedt ondersteuning voor SCORM 1.2 en SCORM th edition. Noordhoff biedt ondersteuning voor SCORM 1.2 en SCORM th edition. Thieme Meulenhoff* biedt ondersteuning voor SCORM th edition. *=Thieme Meulenhoff was helaas niet aanwezig tijdens het Plugfest. Ik heb contact opgenomen met Thieme Meulenhoff, met de vraag of ze alsnog deel wilden nemen aan het onderzoek. Dit verzoek is ingewilligd. Auteursomgevingen 'Typo3CMS export to SCORM' biedt ondersteuning voor SCORM th edition. Lectora biedt ondersteuning voor SCORM 1.2, SCORM th edition en SCORM th edition. Silverpoint biedt ondersteuning voor SCORM th edition. Afspeelomgevingen Tabel 1: Auteursomgevingen en de ondersteuning SCORM --- SCORM 1.1 SCORM 1.2 SCORM st SCORM nd SCORM th SCORM th ELO Sakai. V V V V. AMN. V * * * * Moodle V V * * * * V V V V V Edia Pagina 5 van 12

6 It s Learning V V V V V V Fronter?????? Teletop.. V V V. Blackboard?????? Dokeos?????? Legenda *= geen volledige ondersteuning van de standaard.? = geen deelname aan de enquête..= geen ondersteuning. V= wordt ondersteund. Samenvatting en conclusie De contentleveranciers en auteursomgevingen bieden allen ondersteuning voor SCORM th edition. De afspeelomgevingen bieden ondersteuning voor SCORM th edition, echter in sommige gevallen niet volledig (meestal is dit het sequencing en navigation gedeelte). De standaard SCORM th edition wordt ondersteund bij alle partijen waarbij de enquête is afgenomen, de mate van ondersteuning is terug te vinden in het resultaat van NOiV Plugfest Digitaal Leermateriaal. Wat opvalt, is de ondersteuning voor SCORM 1.2 en vooral de hoeveelheid SCORM 1.2 pakketten die uitgegeven zijn. Tijdens de bespreking van de resultaten van de afspeelomgevingen op het Plugfest vertelde Jos van der Arend (Kennisnet), dat de ondersteuning voor SCORM 1.2 door ADL vervallen is. Dat betekent dat eventuele issues van de standaard niet meer opgelost worden en dat het verstandig dan wel essentieel is om over te stappen naar de 'nieuwe' SCORM standaard (SCORM th edition). Samenvatting (totaal cijfers) Tabel 2: De totaal cijfers van ondersteuning SCORM Standaard SCORM 1.2 SCORM th edition SCORM th edition Aantal In totaal zijn er 12 respondenten van de enquête. Antwoord op vraag 2 Deze paragraaf beschrijft of er toename of juist afname is in het gebruik van SCORM. Er wordt (geringe) toename ervaren door de Nederlandse SCORM markt. Er is een partij in de categorie voor afspeelomgevingen die een afname ervaren. Zij zijn bezig met het ontwikkelen van een alternatief voor SCORM. Ook is er nog een partij binnen dezelfde categorie die al een alternatief op de markt gebracht heeft. De laatstgenoemde partij ervaart echter wel een toename in het gebruik van SCORM. Edia Pagina 6 van 12

7 Tijdens de presentaties en gesprekken gaven de uitgeverijen duidelijk aan dat ze meer SCORM pakketten afleveren aan scholen en studenten. De genoemde redenen voor deze toename zijn: Uitgeverijen produceren hun digitale lesmateriaal/leermateriaal nu meer in SCORM. Scholen vragen om SCORM pakketten De kwaliteit van de SCORM pakketten toegenomen is De SCORM standaard wordt actief gepropageerd door de leveranciers De pilots die succesvol afgerond zijn en nu meer vraag hebben naar SCORM pakketten Dat er in eerste instantie alleen ELO's zonder SCORM players gebruikt worden. En dat men vertrouwd geraakt is met ELO's, waar ook de SCORM omgeving onderdeel van uitmaakt. De genoemde redenen voor deze afname zijn: De kwaliteit van de SCORM pakketten verslechtert is (1 maal genoemd) Er bestaat verschil in kwaliteit SCORM pakketten, bijvoorbeeld een SCORM pakket specifiek gemaakt is voor een specifieke afspeelomgeving De gebruikers hun eigen content kunnen maken, dat betekent dat leveranciers deze functionaliteit niet meer kunnen aanbieden. Conclusie Er is een toename in de vraag naar SCORM, deze vraag gaat vooral gepaard met een toenemende kwaliteit van de SCORM pakketten. Edia Pagina 7 van 12

8 Antwoord op vraag 3 Deze paragraaf geeft het overzicht weer van de gegeven antwoorden op de vraag: Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van het gebruik van SCORM? Dit op basis van de ervaringen van de deelnemers met het gebruik van de SCORM standaard in hun producten. Genoemde nadelen (van de SCORM standaard) Tabel 2 Genoemde nadelen van de SCORM standaard Identificator Genoemd nadeel N1 Het vastzitten aan een standaard 2 N2 N3 Je bent je eigen methoden kwijt (in geval van uitgeverijen) De lange tijd die nodig is voor het ontwikkelen van een SCORM pakket. N4 Ruimte voor interpretatie 3 N5 Rapportage functionaliteit te beperkt 1 N6 N7 Geen goede functionaliteit om proces van student te kunnen volgen (student -> voortgang-> begeleider). 1 Afhankelijkheid van de browser en browsercompatibiliteit N8 Java nodig (voor de meeste afspeelomgevingen) 1 N9 Performance 1 Standaard te beperkt Aantal keer genoemd N10 Integratie beperkt Ondersteuning voor vraag typen te beperkt Statistiek functionaliteit te beperkt Werkvorm te beperkt 4 N11 Interactiviteit en dan het uitwisselen van resultaten gaat nu niet lekker, moet ook niet in SCORM gebeuren 1 Edia Pagina 8 van 12

9 Genoemde voordelen (van de standaard SCORM) Tabel 3 Genoemde voordelen van de SCORM standaard Identificator Genoemd voordeel Aantal genoemd keer V1 Uitwisselbaarheid 6 V2 Klant kunnen hun eigen content maken, zonder hulp 1 V3 Vormgeving 1 V4 Hergebruik van content 2 V5 V6 Dat er een heldere afspraak is waaraan voldaan moet worden. Testbaarheid / Validatie check bij het uploaden van SCORM pakket bij de afspeelomgeving 1 4 V7 Terugkoppeling vanuit de content 1 V8 Volgen van student binnen de ELO 2 V9 Single sign on (edupoort) 2 V10 De mogelijkheid voor het bijhouden van de behaalde scores. 1 V11 Standaarden zijn belangrijk voor kleine partijen 1 V12 Het is niet nodig een eigen auteursomgeving te ontwikkelen. Deze is namelijk al beschikbaar. 1 V13 Eenvoudig uitwisselformaat 1 V14 Geen discussie meer mogelijk 1 Voor- en nadelen nabespreking Enerzijds wordt er aangegeven dat de standaard geen ruimte biedt voor interpretatie biedt en dat er heldere afspraken zijn. Anderzijds blijkt er dat er juist wel ruimte is voor interpretatie. Dit is ook gebleken tijdens de bespreking van de resultaten van de afspeelomgeving op het Plugfest Digitaal Leermateriaal. Ook wordt als pluspunt genoemd dat je een student binnen het gehele proces goed kan volgen, anderzijds wordt aangegeven dat dit niet mogelijk is. Naast dat de standaard te beperkt is en ruimte voor interpretatie biedt, is dit natuurlijk al jaren lang bij internet browsers het geval (en nu nog steeds). De browsercomptabiliteit is een dan ook een genoemd nadeel (met een opvallend laag aantal). Het vaakst genoemde voordeel Wat een vaak genoemd voordeel is de testbaarheid. Dit is inderdaad een van de grote voordelen van de SCORM standaard. Aan beide kanten, zowel het content maken als het 'afspelen' is er een mogelijkheid voor validatie. Dit stelt de 'gebruiker' in staat te oordelen waar het probleem zit en hoe het oplost zou kunnen worden. Edia Pagina 9 van 12

10 Het vaakst genoemd nadeel De standaard is te beperkt en biedt te veel ruimte voor interpretatie. Conclusie Onderzoek Er is een toename in gebruik van SCORM geconstateerd, deze toename gaat vooral gepaard met kwaliteit. De SCORM standaard heeft (vermoedelijk) tot samenwerking geleid van de drie grootste uitgeverijen van Nederland en Kennisnet. Dit heeft geleid tot een centraal login systeem die gebruikt kan worden in de eigen afspeelomgeving. Dit systeem is het single sign on genaamd Edupoort, dit systeem wordt beheerd door Kennisnet. De SCORM standaard wordt vooral gezien als een complexe en vooral beperkte standaard door het merendeel van de respondenten. Onder andere de ondersteuning voor rapportage, statistische gegevens en afname van toetsen is te beperkt en maakt het inzetten als 'ultieme oplossing' onmogelijk. Zowel binnen Nederland als wereldwijd wordt er gewerkt aan alternatieven voor de SCORM standaard. Zo is er uit onvrede van SCORM common cartridge ontstaan (wellicht vergelijkbaar met de standaard zoals Kennisnet in het beheer heeft). Ook binnen Nederland zijn er alternatieven in ontwikkeling of al beschikbaar, bijvoorbeeld It's learning heeft een concreet product ontwikkeld en dat wordt al ingezet (in het onderwijsveld). Ook Stoas Learning is bezig met ontwikkelen van een alternatief voor de SCORM standaard. Dankwoord Ik wil alle deelnemers die de enquête ingevuld hebben bedanken voor de tijd en moeite die ze genomen hebben voor het beantwoorden van de vragen. Ten tweede wil ik het NOiV en Nanja Appel bedanken voor de mogelijkheid om de enquête te mogen afnemen tijdens het Plugfest Digitaal Leermateriaal Voor meer informatie over dit evenement en de resultaten kunt u terecht op de overzichtspagina van het NOiV: Contact gegevens Heeft u vragen en of opmerkingen met betrekking tot het marktonderzoek, dan kunt u altijd contact opnemen. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot het Plugfest Digitaal Leermateriaal dan kunt u terecht bij Nanja Appel van het NOiV. Mark van de Haar Drs. Nanja Appel Edia Pagina 10 van 12

11 Bijlagen Enquête - Tijdens Plugfest Enquête Plugfest 7 oktober 2010 Naam: Organisatie: adres: Vraag 1: Welke SCORM standaarden worden er ondersteund? SCORM st nd rd th Ondersteund Wat is de motivatie (geweest) om juist voor deze standaarden te kiezen? Worden er verder nog andere SCORM gerelateerde standaarden ondersteund, zo ja welke? Vraag 2: Is er een toe of afname van gebruik van SCORM in vergelijking met 2009 en 2008? Is hier een reden voor te noemen? Vraag 3: Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van het gebruik van SCORM? Voordelen: Nadelen: Vraag 4: Welke omgevingen ondersteunt en/of gebruikt uw organisatie? Auteursomgeving(en): Afspeelomgeving(en) (ELO's): Edia Pagina 11 van 12

12 Enquête - Google Forms Persoonsgegevens Uw naam: Organisatie: adres: Vraag 1 Welke SCORM standaarden worden er ondersteund? Wat is de motivatie (geweest) om juist voor deze standaarden te kiezen? Worden er verder nog andere SCORM gerelateerde standaarden ondersteund, zo ja welke? Vraag 2 Is er een toe of afname van het gebruik van SCORM in vergelijking met 2009 en 2008? Is hier een reden voor te noemen? Vraag 3 Wat zijn volgens u de nadelen van het gebruik van SCORM? Wat zijn volgens u de voordelen van het gebruik van SCORM? Vraag 4 Welke afspeel-, auteursomgevingen ondersteunt en/of gebruikt uw organisatie? Edia Pagina 12 van 12

Inventarisatie QTI Toetsspeler

Inventarisatie QTI Toetsspeler Inventarisatie QTI Toetsspeler Versie: 1.0 Datum: 16 januari 2008 Colofon Inventarisatie QTI Toetsspeler Dit document is opgesteld door het project Inventarisatie van afspraken over digitaal toetsmateriaal

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006 Getting Connected Cornelis Kaai ICT-co coördinator Onderwijs 7 december 2006 Inhoud Het PCC en de CSG Jan Arentsz Visie op onderwijs Educatieve Contentketen (Kennisnet) Opzet van het project Voorbeeld

Nadere informatie

Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen Afgelopen 3 jaar vooral bezig met implementatie en doorontwikkeling nieuwe ELO en digitale toetsapplicatie (QMP->Surpass)

Nadere informatie

Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen

Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen: Stap 1. Wat wilt u bestellen? Stap 2. Welke productvorm kiest u? Stap 3. Check de

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Open source en open standaarden

Open source en open standaarden Open source en open standaarden Hoe helpen deze uw onderwijsdoelstellingen in het MBO te behalen? NOT Academie, 25 januari 2011 Nanja Appel, projectleider Onderwijs bij NOiV Jan Kees Meindersma, Sectormanager

Nadere informatie

De Kracht van Federatief Samenwerken

De Kracht van Federatief Samenwerken De Kracht van Federatief Samenwerken Entree en SURFfederatie verkleinen uw sleutelbos Ton Verschuren Productmanager Entree a.i. - Kennisnet Naam van de Auteur Remco Rutten Account Adviseur MBO - SURFnet

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET

VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET INHOUD Wat is het kernpakket van SURFmarket? 2 Waarom een kernpakket? 2 SURF stelt (meer)jarenplannen op, die de leden goedkeuren. Op basis daarvan komen diensten

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Instruct B.V.

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Instruct B.V. Bijlage A bij de Bewerkersovereenkomst Instruct B.V. Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Instruct B.V. Instruct B.V. is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten

Nadere informatie

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Verkenning rondom mogelijkheden, meerwaarde en aandachtspunten 27 januari 2011 NOT Academie Presentatie: Arnout Vree a.vree@avetica.nl www.avetica.nl

Nadere informatie

Standaarden voor het uitwisselen van toetsmateriaal

Standaarden voor het uitwisselen van toetsmateriaal Standaarden voor het uitwisselen van toetsmateriaal Versie: 1.0 Datum: 16 januari 2008 Colofon Standaarden voor het uitwisselen van toetsmateriaal Dit document is opgesteld door het project Inventarisatie

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Analyse vragenlijst pilot functioneel beheerders SURF

Analyse vragenlijst pilot functioneel beheerders SURF Analyse vragenlijst pilot functioneel beheerders SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Dr. Marike Faber Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief

Nadere informatie

Document Management in het MBO Een verkenning. Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker

Document Management in het MBO Een verkenning. Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker Document Management in het MBO Een verkenning Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker Inleiding Aanleiding voor deze opdracht Vragen Wat is document management en hoe wordt deze

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 Informatica Voortgezet Onderwijs Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten

Nadere informatie

Document Management in het MBO

Document Management in het MBO Document Management in het MBO Een verkenning Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker Vragen Wat is document management en hoe wordt deze term gehanteerd in het MBO? Welke processen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2035 Vragen van de leden

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Het ieck programma, Distributie en Toegang

Het ieck programma, Distributie en Toegang Het ieck programma, Distributie en Toegang Een publiek private samenwerking tussen scholen, leveranciers en Kennisnet H-P Köhler Kennisnet René Visser, Da Vinci Jannes Hessels, GEU en EduActief Inhoud

Nadere informatie

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Pilots doorontwikkeling ELO Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen - Implementatie/doorontwikkeling ELO en Digitaal toetsen - Implementatie CRM/relatiebeheer Even polsen Ga naar m.socrative.com

Nadere informatie

Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012. Herman Rigter

Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012. Herman Rigter Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012 Herman Rigter ICT-situatie op de AT-scholen Problematiek op de AT-scholen Oplossingsrichting Waarom Sharepoint? Invoeringstraject op basis van Vier in

Nadere informatie

Getting Integrated. Eindrapport. Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008)

Getting Integrated. Eindrapport. Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008) Getting Integrated Eindrapport Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008) Eindrapport Getting Integrated 1.0 30-1-08 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Begrippenkader voor digitaal toetsen

Begrippenkader voor digitaal toetsen Begrippenkader voor digitaal toetsen Dit document beschrijft een aantal begrippen die relevant zijn voor digitaal toetsen en in het bijzonder de daarbij gebruikte componenten van digitale toetssystemen.

Nadere informatie

Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV?

Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV? Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV? Aanleiding Veel bewoners van De Gravin Utrecht hebben problemen ervaren met de WKO-

Nadere informatie

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Evaluatierapport Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Bevindingen van leraren en leerlingen Drs. Gerard Baars Inleiding In de tweede helft van 2008 is op zes basisscholen in Rotterdam

Nadere informatie

Deze interactieve training bestaat uit drie dagen en twee onderdelen: Een Basic Training (2 dagen) en Een Advanced Training (1 dag)

Deze interactieve training bestaat uit drie dagen en twee onderdelen: Een Basic Training (2 dagen) en Een Advanced Training (1 dag) Werkwijze Deze interactieve training bestaat uit drie dagen en twee onderdelen: Een Basic Training (2 dagen) en Een Advanced Training (1 dag) U leert de belangrijkste functies van Articulate Storyline

Nadere informatie

Evaluatie EvenementAssistent

Evaluatie EvenementAssistent Evaluatie EvenementAssistent Praktijktest oktober 2011 tot en met december 2011 1 pilot EvenementAssistent De EvenementAssistent is tijdens een pilot getest door zowel organisatoren als vergunningverleners

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Inzet van de elektronische leeromgeving in het voortgezet onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Inzet van de elektronische leeromgeving in het voortgezet onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Inzet van de elektronische leeromgeving in het voortgezet onderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Inzet van de elektronische leeromgeving in het voortgezet onderwijs maart 2010 Verantwoording

Nadere informatie

De training bestaat uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen kunnen zowel afzonderlijk als gecombineerd gevolgd worden:

De training bestaat uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen kunnen zowel afzonderlijk als gecombineerd gevolgd worden: Algemeen In deze Interactieve training leer je de belangrijkste functies van Articulate Storyline en de andere producten van Articulate 360 (optioneel) op een actieve manier kennen en gebruiken. Stel uw

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 Informatica Voortgezet Onderwijs Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Toelichting bij de Roadmap ieck MBO 2013-2016

Toelichting bij de Roadmap ieck MBO 2013-2016 Toelichting bij de Roadmap ieck MBO 2013-2016 Van: H-P Köhler, projectmanager ieck Distributie & Toegang Aan: Programmagroep & Stuurgroep leden van het ieck programma Datum: 4 februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Crowdfunding Software WEBclusive

Crowdfunding Software WEBclusive Crowdfunding Software WEBclusive Waarom Crowdfund geld, tijd en expertise met de WEBclusive crowdfunding software. Activeer uw achterban, creëer draagvlak voor de initiatieven die belangrijk zijn voor

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek bettermarks

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek bettermarks Resultaten klanttevredenheidsonderzoek bettermarks Dit schooljaar heeft bettermarks een klanttevredenheidsonderzoek verstuurd naar alle docenten die met bettermarks werken. Hierin werden vragen gesteld

Nadere informatie

Drillster B.V. Middenburcht 136 3452 MT VLEUTEN The Netherlands 1

Drillster B.V. Middenburcht 136 3452 MT VLEUTEN The Netherlands 1 Drillster algemeen Drillster is een innovatief e learning programma waarmee studenten op efficiënte manier kennis kunnen opdoen, vasthouden en testen. Met Drillster leer je sneller en onthoud je langer.

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klas in actie met Silverpoint. Gebruikersdag 2012

Klas in actie met Silverpoint. Gebruikersdag 2012 Klas in actie met Silverpoint Gebruikersdag 2012 Agenda Bordboeken en Silverpointmenu Hoe zit dat? Bordboeken : 2 mogelijkheden Ontwikkelingen Demo: look and feel Bordboek: en Silverpointmenu: Hoe zit

Nadere informatie

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Elektronische leeromgeving en didactiek Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Wat is een ELO? Voorbeelden Didactiek en ELO Voorbeelden leeractiviteiten in een ELO Functionaliteiten

Nadere informatie

Gegevenskoppelingen. Bezint eer ge verbindt. Jasper Grannetia Trainer/Consultant

Gegevenskoppelingen. Bezint eer ge verbindt. Jasper Grannetia Trainer/Consultant Gegevenskoppelingen Bezint eer ge verbindt Jasper Grannetia Trainer/Consultant Top 3 Uitspraken over koppelingen Hebben jullie een koppeling met [product x]? (ja, bijna altijd bijna) We hebben een webservice,

Nadere informatie

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman Innovaties in e-learning What s new? Jos Herkelman Wat is er al bereikt? N@Tschool! v11 Overzicht ; eenvoud ; open ; sneller werken Betere informatievoorziening i i i rondom inloggen Portaalfunctionaliteit:

Nadere informatie

Interview verslag. Datum interview: 28 october 2013 Locatie interview:widexs, Amsterdam Opdrachtgever interview: Ellen Leen Interviewer: Tom Rogmans

Interview verslag. Datum interview: 28 october 2013 Locatie interview:widexs, Amsterdam Opdrachtgever interview: Ellen Leen Interviewer: Tom Rogmans Interview verslag Datum interview: 28 october 2013 Locatie interview:widexs, Amsterdam Opdrachtgever interview: Ellen Leen Interviewer: Tom Rogmans Inleiding Dit interview is afgenomen door Tom Rogmans,

Nadere informatie

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online QL-ICT Online QL-ICT Online maakt leren flexibel toegankelijk en leuker tegelijk Ruben Biemans, De Triangel, Nijverdal Het onderwijs staat aan het begin van een nieuw tijdperk. QL-ICT speelt hierop in

Nadere informatie

Website Performance Rapport 2013: E-COMMERCE

Website Performance Rapport 2013: E-COMMERCE Website Performance Rapport 2013: E-COMMERCE E-commerce sites behoren als categorie tot de sites met de slechtste performance, ondanks het feit dat beschikbaarheid en performance rechtstreeks impact hebben

Nadere informatie

Compliancy Testrapportage

Compliancy Testrapportage Compliancy Testrapportage Testrapportnummer: 20150623-68455 Geteste standaard: Prefill eformulieren services 1.0 Rol: e-formulieren Softwareproduct: SIMform 2015.5 Testset: Prefill eformulieren services

Nadere informatie

Compliancy Testrapportage

Compliancy Testrapportage Compliancy Testrapportage Testrapportnummer: 20141205-61309 Geteste standaard: Prefill eformulieren services 1.0 Rol: Gegevensmagazijn Softwareproduct: Neuron Gegevensmagazijn 3.3 Testset: Prefill eformulieren

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Handleiding Elektronische leeromgeving

Handleiding Elektronische leeromgeving Handleiding Elektronische leeromgeving Voor studenten en docenten Master SEN 2015-2016 https://seminarium.teacherschannel.nl Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Navigatie 3. Mastermodules Toevoegen, gebruiken,

Nadere informatie

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Respons De enquête is door 121 personen ingevuld. Als wij uitgaan van een bezetting van de toernooien door ongeveer 160 tot

Nadere informatie

Mediawijs? Hoe word ik het?

Mediawijs? Hoe word ik het? Mediawijs? Hoe word ik het? Vormen van mediawijsheid (?) (Aller)Eerste ervaring met scholing en nulmeting Uitwisseling van ervaringen en wensen. Marian van der Woert Jean Jamin Fomec vrijdag 11 januari

Nadere informatie

HANDLEIDING ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING STUDENTEN EN DOCENTEN MASTER SEN

HANDLEIDING ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING STUDENTEN EN DOCENTEN MASTER SEN HANDLEIDING ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING STUDENTEN EN DOCENTEN MASTER SEN 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Navigatie 3. Mastermodules Toevoegen, gebruiken, markeren 4. Communicatie Berichten, groepen,

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Online samenwerken: discussie 1

Online samenwerken: discussie 1 Online samenwerken: discussie 1 in hoeverre zijn Hall s criteria door Nestor vervuld (of überhaupt van belang)? grote beschikbaarheid: geschikt voor verschillende soorten gebruikers scaleerbaarheid: toepasbaar

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa.

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. MedKey is een single sign- on dienst waarbij medische professionals na eenmalige

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Informatie. bij de methodes. Techniek en Techniek in beweging. Uitgeverij Teles 2000. Techniek 1

Informatie. bij de methodes. Techniek en Techniek in beweging. Uitgeverij Teles 2000. Techniek 1 Informatie bij de methodes Techniek en Techniek in beweging Techniek 1 Vakwerkplan 1.0 Uitgangspunten Uitgangspunten bij de Techniek lessen zijn de herziene kerndoelen van1998 en de daarna volgende herziening

Nadere informatie

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR Eindnotitie Uitwisselingsstandaard UWLR Doorbraak ICT en Onderwijs Tafel informatie en inzicht INHOUDSOPGAVE 1. UWLR STANDAARD... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 ONTWIKKELING UWLR (UITWISSELING LEERRESULTATEN)...

Nadere informatie

Leverancier Testrapportage

Leverancier Testrapportage Leverancier Testrapportage Testrapportnummer: 20150520-61554 Geteste standaard: - Rol: Zaaksysteem Softwareproduct: GT-WOZ 3.17.0 Testset: Raadpleeg DMS Leverancier: GeoTax Datum: 20-05-2015 16:02:14 CEST

Nadere informatie

Handleiding SNEL STARTEN MET SOFTWARE PLUSPUNT DIGITAAL voor de ict-coördinator en groepsleerkracht

Handleiding SNEL STARTEN MET SOFTWARE PLUSPUNT DIGITAAL voor de ict-coördinator en groepsleerkracht Handleiding SNEL STARTEN MET SOFTWARE PLUSPUNT DIGITAAL voor de ict-coördinator en groepsleerkracht 1.1 Uw schooladministratie en Basispoort actueel Om leerkrachten en leerlingen te kunnen laten inloggen

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Plan van Aanpak. November 2003. Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net

Plan van Aanpak. Plan van Aanpak. November 2003. Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net Plan van Aanpak Plan van Aanpak November 2003 Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net Universiteit Nijmegen Begeleider: Theo van der Weide Referent: Gert Veldhuijzen

Nadere informatie

Implementatie N@Tschool! Lessons learned. Jordy Vondermans april 2011

Implementatie N@Tschool! Lessons learned. Jordy Vondermans april 2011 Implementatie N@Tschool! Lessons learned Jordy Vondermans april 2011 Jordy Vondermans (T)E-learningadviseur NOC*NSF Beheerder N@Tschool! voor de sport Jordy.vondermans@ noc-nsf.nl Twitter: @jvondermans

Nadere informatie

Meer over het Windows browser-keuzescherm

Meer over het Windows browser-keuzescherm Meer over het Windows browser-keuzescherm Binnen nu en een aantal weken krijgt het merendeel van u het Windows browser-keuzescherm voorgeschoteld. Het keuzescherm is in overleg met de Europese Commissie

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Onderzoek POS-oplossingen voor de Nederlandse detailhandel

Onderzoek POS-oplossingen voor de Nederlandse detailhandel Onderzoek POS-oplossingen voor de Nederlandse detailhandel Ronald Batenburg & Gerard Bottemanne 3 oktober 2008 1 Aanleiding Vraag-/gebruikerskant: Laag gebruik van POS-systemen Laag bewustzijn van de mogelijkheden

Nadere informatie

Enquête gebruikers e-laadpunten

Enquête gebruikers e-laadpunten Enquête gebruikers e-laadpunten Inleiding Begin juli 2013 heeft stichting e-laad een enquête uitgezet met als doel inzicht te krijgen in de ervaringen en wensen van gebruikers die hun elektrische auto

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer Van toepassing op : BRL SIKB 0100, versie 4.0-29 juni 2005 Versie en datum vaststelling : 1, 3 september 2009 Datum in werking treden : 7 september

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0 Media Hans Roeyen V 3.0 12 maart 2015 Inhoud 1. (Multi)Media op websites... 3 2. Flash en Websites... 4 3. Video op je website... 4 3.1. YouTube insluiten op de pagina... 4 3.2. Video zonder YouTube...

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Voorwaarden StUF Testplatform

Voorwaarden StUF Testplatform Voorwaarden StUF Testplatform Datum 14 juli 2014 Versie 1.2.1 (definitief) 1 Versiebeheer Versie- Datum Auteur Status Reden en aard wijziging 1.0 25-11-2011 (KING) In gebruik 1.1 13-06-2013 Robert Melskens

Nadere informatie

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken SIG Digitaal Toetsen 5 juni 2012 SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken Patris van Boxel (p.van.boxel@vu.nl) Sanne Gratama van Andel (r.gratamavanandel@uu.nl) Patris van

Nadere informatie

Kandidaatbrochure met oefenvragen Opleidingsniveau: (V)MBO1-2-3

Kandidaatbrochure met oefenvragen Opleidingsniveau: (V)MBO1-2-3 P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Kandidaatbrochure met oefenvragen Opleidingsniveau: (V)MBO1-2-3 1 van 37 / PiCompany 2005iMedia 2005 www.picompany.nl tel. 0346-55 90 10 0346-55 90 15 www.picompany.nl

Nadere informatie

Eindrapport Elektronische leeromgeving

Eindrapport Elektronische leeromgeving Eindrapport Elektronische leeromgeving naar aanleiding van de Request for Information (RFI) Datum rapport: 14 oktober 2013 Publicatiedatum RFI: 18 juli 2013 TenderNed-kenmerk RFI: 20688 Inleiding Op 18

Nadere informatie

A2Campus; de eerste stap naar online leren

A2Campus; de eerste stap naar online leren A2Campus; de eerste stap naar online leren Wie zijn wij Waarom A2? Het is een klein bedrijf, de lijnen zijn kort. Er wordt snel gehandeld. En we wilden een eenvoudig, maar functioneel systeem. Hermine,

Nadere informatie

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel IBG en GBA Een gevaarlijk koppel Een onderzoek naar de gevolgen van koppeling van de bestanden van de Informatie Beheer Groep en de Gemeentelijke Basis Administratie Wetenschappelijk bureau ASVA OBAS Maart

Nadere informatie

Conclusies uit de enquêtes voor logopedisten op SBO s

Conclusies uit de enquêtes voor logopedisten op SBO s Conclusies uit de enquêtes voor logopedisten op SBO s Ten behoeve van het project Van oefendefect naar oefeneffect! Logopedie in het SBO. is een enquête verspreid over 29 SBO s. Achtereenvolgens worden

Nadere informatie

DLWO & PGO Integratie van informatiediensten

DLWO & PGO Integratie van informatiediensten Onderwijspsycholoog & Informatiemanager DLWO & PGO Integratie van informatiediensten 1 / 15 NEXT EXIT Digitale Leer- en Werkomgeving Integratie van informatiediensten Digitale Leer- en Werkomgeving geheel

Nadere informatie

HTS online testen: het webportaal van het Hogrefe TestSystem

HTS online testen: het webportaal van het Hogrefe TestSystem HTS online testen: het webportaal van het Hogrefe TestSystem Bij www.hts-admin.net vindt u het webportaal voor gebruikers van het Hogrefe TestSystem. U kiest nu uit het linker menu onder aanmelden voor

Nadere informatie

Optimaliseer de performance van uw dienst

Optimaliseer de performance van uw dienst Whitepaper Optimaliseer de performance van uw dienst Succes van uw online applicatie hangt mede af van de performance. Wat kunt u doen om de beste performance te behalen? INHOUD» Offline sites versus trage

Nadere informatie

Digitaal Doorschakelen

Digitaal Doorschakelen Digitaal Doorschakelen Kennisnetproject in het kader van de Implementatie van de Educatieve Contentketen Gebruikersdag N@Tschool 2007 Antonie van der Staak IT-manager Pleincollege Bisschop Bekkers Partners

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Leermiddelenmonitor. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 2007 SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO 2007 De van SLO is een jaarlijks onderzoek naar het selectieproces en gebruik van leermiddelen door leraren in het basis- en voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Inleiding Metadata en Specificaties. P.Gorissen@Fontys.nl

Inleiding Metadata en Specificaties. P.Gorissen@Fontys.nl Inleiding Metadata en Specificaties Pierre Gorissen - Fontys Hogescholen P.Gorissen@Fontys.nl Programma Waar hebben we het over? Wat is Meta Data? Problemen en oplossingen? Wie is er mee bezig? Meer informatie.

Nadere informatie

Datum 28 oktober 2011 Betreft Kamervragen over gebrek aan open standaarden in het voortgezet onderwijs

Datum 28 oktober 2011 Betreft Kamervragen over gebrek aan open standaarden in het voortgezet onderwijs a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie