Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO"

Transcriptie

1 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl

2 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting

3 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 3 / 14 1 Klassiek Model Scenarioschets Studenten Content Didactiek Organisatie Financieel 5 2 Klassiek Model op Afstand Scenarioschets Studenten Content Didactiek Organisatie Financieel 7 3 Leerarrangementen Scenarioschets Studenten Content Didactiek Organisatie Financieel 9 4 Zelfstandig Leren Scenarioschets Studenten Content Didactiek Organisatie Financieel 11 5 Community Leren Scenarioschets Studenten Content Didactiek Organisatie Financieel 13

4 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 4 / 14 1 Klassiek Model Scenarioschets Dit eerste scenario gaat uit van de klassieke situatie binnen onderwijsinstellingen. BBL studenten hebben wekelijks plenaire bijeenkomsten voor het vak Nederlands. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen zij instructies van de docent en hebben zij de mogelijkheid om ondersteuning te vragen. Het leer- en lesmateriaal dat de studenten en docenten gebruiken is terug te vinden in de digitale leeromgeving. Hier staat het leermateriaal gestructureerd opgeslagen. Aanvullend op het bestaande aanbod van leermateriaal wordt open leermateriaal gebruikt van platforms als Wikiwijs. Hier wordt leermateriaal aangeboden dat door docenten is opgesteld en vrij te gebruiken en aan te passen is naar de eigen onderwijssituatie. Alle studenten krijgen hetzelfde leermateriaal aangeboden. Maar in plaats van dat deze op papier staat is deze digitaal beschikbaar. De docent bepaalt de deadlines voor het inleveren van opdrachten samen met de studenten. Alle ingeleverde opdrachten zijn terug te vinden in de mailbox van de docent of in de digitale leeromgeving zelf. Tijdens plenaire bijeenkomsten kan de docent voortbordurend op de ingeleverde opdrachten de instructie aanpassen en waar nodig persoonlijke aandacht geven. 1.2 Studenten Voor studenten betekent dit scenario dat zij het gebruikelijke rooster behouden. Zij komen wekelijks naar de onderwijsinstelling toe en volgen gezamenlijk lessen. De grootste vernieuwing is dat zij het leermateriaal online terugvinden en daarmee overal toegang hiertoe hebben. De studenten behouden een vaste docent als aanspreekpunt binnen de onderwijsinstelling waar zij met vragen bij terecht kunnen. 1.3 Content Het leermateriaal is online beschikbaar in de digitale leeromgeving. Hierdoor wordt het beter mogelijk voor de student om plaats en tijd onafhankelijk te leren. Het leermateriaal is afkomstig van uitgevers, maar wordt daarnaast aangevuld met leermateriaal dat door de docent zelf is opgesteld of met open leermateriaal dat door andere docenten is opgesteld en vrij beschikbaar is gesteld. 1.4 Didactiek De rol van de docent verandert minimaal ten opzichte van zijn huidige rol, deze verschuift wel al richting die van arrangeur van leermateriaal. Hij doceert de studenten wekelijks en geeft persoonlijke aandacht waar deze nodig is. Daarnaast zoekt de docent open leermateriaal of stelt hij zelf leermateriaal samen. Hiervoor maakt hij gebruik van bestaande online diensten, zoals Wikiwijs. Het digitale leermateriaal wordt vervolgens gestructureerd aangeboden aan de studenten binnen de digitale leeromgeving van de eigen onderwijsinstelling. De docent dient hiervoor vaardig te zijn in het gebruik van de leeromgeving voor het beheren en het aanbieden van het leermateriaal. 1.5 Organisatie Voor de staande organisatie binnen de onderwijsinstelling heeft dit scenario weinig gevolgen. De docent wordt wekelijks ingeroosterd om lessen te geven, maar dient daarnaast tijd beschikbaar te hebben voor het zoeken en samenstellen van open leermateriaal. Voordeel voor docenten is dat doordat zij digitaal leermateriaal beschikbaar stellen deze eenvoudig te hergebruiken is en te

5 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 5 / 14 delen is met collega s binnen de eigen instelling en andere instellingen. Maar ook dat zij zelf weer gebruik kunnen maken van leermateriaal dat is opgesteld door andere docenten. 1.6 Financieel De investering om deze vorm van Leren op Afstand toe te passen is relatief laag. Er dient een digitale leeromgeving te worden vormgegeven waarin leermateriaal beschikbaar is. Readers, hand-outs en dergelijke hoeven daarnaast niet meer uitgeprint te worden. Deze zijn online beschikbaar voor de studenten. Doordat tevens gebruikgemaakt wordt van open leermateriaal kunnen de kosten op lange termijn zelfs lager uitvallen, omdat dit vrij te gebruiken materiaal betreft.

6 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 6 / 14 2 Klassiek Model op Afstand 2.1 Scenarioschets Binnen dit model van Leren op Afstand krijgen studenten wekelijks les. Maar de student hoeft niet wekelijks naar de onderwijsinstelling te komen hiervoor. Om de week wordt een les op afstand aangeboden. Studenten schrijven zich hierop in middels een online agenda. Een les op afstand betekent zoveel als dat een docent les geeft door middel van Video- / webconferencing, wat interactiviteit tussen de docent en studenten mogelijk maakt, ondanks dat zij niet fysiek bij elkaar aanwezig zijn. De lessen op afstand worden opgenomen en beschikbaar gesteld via de digitale leeromgeving. Hierdoor blijft het online beschikbaar voor de studenten om later nog eens terug te kijken en te gebruiken als naslagwerk. Het leermateriaal is beschikbaar in de digitale leeromgeving van de onderwijsinstelling. Hierdoor maakt het voor de student niet uit waar of wanneer hij de les van de docent volgt. De studenten krijgen allemaal hetzelfde leermateriaal aangeboden en het leermateriaal is altijd en overal beschikbaar. Tijdens de plenaire bijeenkomsten, die tevens om de week plaatsvinden kan de docent voortborduren op de behoefte van de studenten en waar nodig persoonlijke aandacht geven. 2.2 Studenten Studenten krijgen meer verantwoordelijkheid voor en controle over het eigen leerproces doordat zij deels zelf verantwoordelijk worden gesteld om twee maal per maand op afstand lessen te volgen. De roostering van de studenten wordt hierdoor flexibeler. Ondanks dat zij om de week nog steeds op gezette momenten in de klas aanwezig dienen te zijn kunnen zij de andere weken zelf aangeven op welk moment zij de les op afstand volgen. Hiervoor hebben zij de keuze uit een aantal door de docent of de onderwijsinstelling gekozen momenten. Doordat de lessen die gegeven worden door middel van video- / webconferencing ook worden opgenomen kunnen deze als naslagwerk worden gebruikt waardoor studenten ook op zelf gekozen momenten kunnen leren. Voor de student biedt het grote meerwaarde om de beschikking te hebben over een eigen laptop, omdat zij hierdoor overal toegang hebben tot het digitale leermateriaal en overal deel kunnen nemen aan de lessen op afstand. 2.3 Content Het leermateriaal is online beschikbaar. Hiermee wordt het beter mogelijk voor de student om plaats en tijd onafhankelijk te leren. Het leermateriaal is afkomstig van uitgeverijen, maar wordt daarnaast aangevuld met leermateriaal dat door de docent zelf is opgesteld of met open leermateriaal dat door andere docenten is opgesteld en vrij beschikbaar is gesteld. Daarnaast zijn de lessen die op afstand worden gegeven online beschikbaar. Ook deze zijn te gebruiken als leermateriaal en zijn eenvoudig te delen met collega s binnen en buiten de instelling om te hergebruiken. 2.4 Didactiek De rol van de docent verandert enigszins ten opzichte van zijn huidige rol. Hij doceert de studenten wekelijks, klassikaal of via video- / webconferencing, en geeft uiteraard nog altijd persoonlijke aandacht waar deze nodig is. Voor het geven van onderwijs op afstand dient de docent vaardig te zijn in het gebruik van video om dit mogelijk te maken. Daarnaast moet de docent de mogelijkheid hebben om digitaal leermateriaal samen te stellen. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van bestaande online diensten, zoals Wikiwijs, waar ook leermateriaal

7 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 7 / 14 terug te vinden is dat is opgesteld door andere docenten en vrij te gebruiken is. Hiervoor dient de docent ook vaardig te zijn in het gebruik van de online leeromgeving voor het beheren en het aanbieden van het leermateriaal. 2.5 Organisatie Naast de reguliere lessen (zowel de plenaire als de video- / webconferencing lessen) waarvoor de docent wordt ingeroosterd, zoals dat nu ook gebeurt, dient de docent beschikbaar te zijn om vragen van studenten te beantwoorden die binnenkomen via bijvoorbeeld de . Hiervoor maken de docenten en studenten afspraken met elkaar over het type vragen die op deze manier gesteld kunnen worden en over de reactie tijd van de docent. De docent behoudt zijn eigen klassen waar hij onderwijs aan geeft, waardoor de student ook een vast en herkenbaar aanspreekpunt binnen de onderwijsinstelling houdt. 2.6 Financieel Voor dit scenario dient naast een online leeromgeving, voorzien van digitaal leermateriaal, tevens voorzien te worden in de mogelijkheid om video- / webconferencing lessen te geven en te volgen. Docenten en studenten dienen hiervoor voorzien te worden van de juiste hard- en software. Studenten dienen de beschikking te hebben over een laptop met webcam en docenten dienen te beschikken over een videoconferencing set of een laptop met webcam. De videoconferencing sets zijn duur in aanschaf, maar betalen zich op termijn terug doordat lessen kunnen worden opgenomen en als weblectures worden gedeeld en hergebruikt. Hierdoor vindt op de lange termijn een tijds- en daarmee kostenbesparing plaats bovenop de besparing die plaatsvindt door het gebruik van open leermateriaal.

8 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 8 / 14 3 Leerarrangementen 3.1 Scenarioschets Studenten die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen hebben twee keer per maand een plenaire bijeenkomst voor het vak Nederlands. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen zij instructie van hun docent / begeleider en kunnen zij om begeleiding vragen. Naast de plenaire bijeenkomsten volgen de studenten lessen op afstand, die door middel van video-/ webconferencing worden gegeven. Het digitale leermateriaal vinden de studenten in een online leeromgeving. Deze omgeving kunnen zij overal benaderen via het internet. Dit maakt het voor de studenten mogelijk om meer tijd- en plaatsonafhankelijk te leren. In de digitale leeromgeving vinden de studenten leerarrangementen die zijn toegespitst op hun specifieke leerbehoefte. Deze leerbehoefte wordt bepaald met behulp van diagnostische toetsen die zij tussentijds maken. Nadat een student de voortgangstoets heeft ingevuld krijgt de docent / begeleider van de student inzage in de resultaten. Deze is hierdoor op de hoogte van de voortgang van de student, weet waar de student behoefte aan heeft en kan hem vervolgens onderwijs op maat bieden gebruikmakend van de leerarrangementen die voorhanden zijn. Tijdens het doorlopen van het digitaal leermateriaal heeft de student de mogelijkheid digitaal om ondersteuning te vragen bij de docent / begeleider. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden, waaronder , tekst chat, video chat. Over het gebruik van deze communicatiemiddelen dienen afspraken te worden gemaakt tussen begeleiders / docenten en studenten. Wanneer is de begeleider / docent via welk communicatiemiddel te bereiken en welke reactietijd zit hieraan vast? 3.2 Studenten Studenten wordt binnen dit scenario onderwijs op maat geboden. De student krijgt afhankelijk van zijn leerbehoefte die met behulp van diagnostische toetsen wordt bepaald een leerarrangement geboden die hierop aansluit. De student is zelf verantwoordelijk voor het doorlopen van dit arrangement, waarbij de docent inzage heeft in de voortgang. De student wordt hiermee steeds meer verantwoordelijk voor het invullen van zijn eigen leerweg. De student behoudt de mogelijkheid om persoonlijk contact te zoeken met zijn vaste aanspreekpunt binnen de onderwijsinstelling voor ondersteuning en heeft de keuze uit verschillende communicatiemiddelen om dit te doen. 3.3 Content Het leermateriaal wordt beschikbaar gesteld via de digitale leeromgeving. Het digitale leermateriaal is gearrangeerd door de begeleider / docent om beter aan te sluiten op de behoeften van verschillende groepen studenten. Naast de leerarrangementen die bestaan uit leermateriaal van uitgeverijen, de begeleider / docent zelf en open leermateriaal van andere docenten kunnen de studenten zelf leermateriaal aanreiken dat zij via de stageplaats krijgen aangeboden. Hierbij valt te denken aan verslagen, brieven, rapporten, etc. die voor de stageplaats dienen te worden opgesteld. Hierdoor ontstaat ook meer samenwerking tussen de onderwijsinstelling en de stageplaats en wordt het leermateriaal meer verbonden aan de directe leer- en werkomgeving van de student. 3.4 Didactiek De rol van de docent verschuift bij dit scenario meer naar die van begeleider. De student geeft zelf steeds meer invulling aan zijn leerweg en wordt hierin ondersteund door de begeleider /

9 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 9 / 14 docent. De begeleider / docent doet handreikingen aan de student om zijn leerweg persoonlijker en meer op maat te maken met het aanbieden van leerarrangementen. De begeleider / docent geeft ondersteuning aan de studenten wanneer hierom wordt gevraagd tijdens de bijeenkomsten en via de communicatiekanalen of wanneer de voortgangsresultaten hier aanleiding toe geven. De studenten en begeleiders / docenten hebben minder fysieke contactmoment met elkaar waardoor de begeleiders / docenten flexibeler om kunnen gaan met hun tijd. Hierdoor wordt het voor hen mogelijk om meer aandacht te besteden aan het produceren van leermateriaal wat deelbaar is met andere opleidingen en instellingen. 3.5 Organisatie Voor de organisatie heeft dit tot gevolg dat de docent flexibeler kan worden ingezet en zelf ook meer tijd- en plaatsonafhankelijk kan werken. De ondersteuning aan de studenten kan overal worden gegeven waar de docent de beschikking heeft over een computer of laptop doordat de leerarrangementen online beschikbaar zijn. Daarnaast behoudt hij zijn fysieke contactmomenten met de student, waardoor de student ook een persoonlijk aanspreekpunt binnen de onderwijsinstelling houdt. Doordat de voortgang van de student gemonitord wordt met behulp van digitale diagnostische toetsen heeft de administratie van de instelling altijd inzage in de resultaten van de student en kan deze eenvoudig up-to-date gehouden worden. 3.6 Financieel Dit scenario heeft op termijn potentieel een grote kostenbesparing tot gevolg. De studenten wordt meer onderwijs op maat geboden, waardoor de begeleiding die de docent dient te geven minder intensief hoeft te zijn. De docent levert dit een tijdsbesparing op, waardoor hij zijn tijd anders en meer gericht kan gaan inzetten. Hiervoor dient in eerste instantie wel een investering gedaan te worden. Allereerst met de opzet van een online leeromgeving voorzien van leermateriaal en -arrangementen. De opzet en het op maat maken van de leerarrangementen zal een tijdsinvestering zijn die zich op termijn terug betaalt doordat deze te hergebruiken zijn en deelbaar kunnen worden gemaakt, voor andere opleidingen en vestigingen om te gebruiken. Daarnaast dienen de docenten en studenten te worden voorzien van videoconferencing sets en / of laptops om de lessen op afstand en het tijd- en plaatsonafhankelijk leren te faciliteren.

10 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 10 / 14 4 Zelfstandig Leren 4.1 Scenarioschets Binnen dit scenario hoeven de studenten in principe niet naar de onderwijsinstelling te komen om onderwijs te volgen. Er wordt van hen verwacht zelfstandig te leren. Al het digitale leermateriaal en de leerarrangementen zijn terug te vinden in de digitale leeromgeving. De lessen ontvangen de studenten op afstand door middel van video- / webconferencing. De lessen kunnen hierdoor tevens worden opgenomen en beschikbaar worden gesteld aan alle studenten als naslagwerk, of om de les alsnog te volgen wanneer zij hier niet aan konden deelnemen. Ondersteuning bij het doorlopen van het leermateriaal ontvangen de studenten via digitale kanalen als , tekstchat of videochat. De studenten hebben geen persoonlijk aanspreekpunt meer binnen de onderwijsinstelling, maar krijgen ondersteuning van een groep begeleiders. Deze begeleiders zijn op afgesproken momenten fysiek op de onderwijsinstelling aanwezig om persoonlijke ondersteuning te bieden aan studenten. Ook binnen dit scenario maakt de student regelmatig diagnostische toetsen die de docenten inzage geven in de voortgang van de student. Naar aanleiding van de voortgang wordt de student een leerarrangement aangeboden dat aansluit bij zijn persoonlijke leerbehoefte of wordt meer persoonlijke aandacht gegeven wanneer dat nodig is. 4.2 Studenten Studenten hebben een grote mate van zelfstandigheid in het waar en wanneer ze leren, doordat zij geen reguliere plenaire bijeenkomsten hebben. Zij ontvangen les op afstand, waarbij zij de beschikking hebben over digitaal leermateriaal dat terug te vinden is in de online leeromgeving. Het leermateriaal wordt aangeboden in de vorm van leerarrangementen die aansluiten op de specifieke leerbehoefte van groepen studenten. Doordat de leerarrangementen en de lessen online te volgen zijn kunnen de studenten volkomen tijd- en plaatsonafhankelijk leren. Voor het doorlopen van de leerarrangementen hebben de studenten een vooraf met de docent afgesproken periode. De studenten maken tussentijds diagnostische toetsen die de studievoortgang van de studenten en de leerbehoefte inzichtelijk maakt voor de docent en naar aanleiding waarvan besloten kan worden meer persoonlijke aandacht te geven. 4.3 Content Het leermateriaal is beschikbaar in de digitale leeromgeving. Hierdoor is het altijd en overal beschikbaar voor de docenten en studenten om mee te werken. Het leermateriaal is gearrangeerd, waardoor het mogelijk wordt om studenten leerarrangementen aan te bieden die het beste aansluiten bij de specifieke leerbehoefte. Naast het leermateriaal dat door de docent zelf wordt aangereikt reiken studenten zelf ook leermateriaal aan dat afkomstig is van de leer- en werkplek. Hierdoor wordt de nut en noodzaak van de lessen direct gekoppeld aan een opdracht uit de praktijk en wordt de werkomgeving van de student meer betrokken bij het leerproces. 4.4 Didactiek De docent is binnen dit scenario een begeleider geworden van de leerweg van studenten. De studenten volgen lessen op afstand en krijgen ondersteuning wanneer en op het gebied waarin zij dit nodig hebben. De ondersteuning wordt geboden op aanvraag van de studenten of wanneer de resultaten van de diagnostische toetsen hier aanleiding toe geven. De docent wordt binnen dit scenario steeds meer ook producent van eigen leermateriaal. De tijd die beschikbaar is doordat er minder fysieke bijeenkomsten plaatsvinden en de persoonlijke begeleiding afneemt kan efficiënter

11 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 11 / 14 worden ingezet, waardoor tijd over blijft voor het meer op maat maken en aanbieden van leermateriaal en -arrangementen. 4.5 Organisatie Voor de organisatie heeft dit grote wijzigingen tot gevolg. Niet alleen kunnen de studenten door een kleinere groep docenten worden begeleid doordat er minder fysieke bijeenkomsten plaatsvinden, ook de oppervlakte van de onderwijsinstelling kan worden teruggedrongen als gevolg van de verminderde aanwezigheid van studenten. Doordat de lessen van de docenten worden opgenomen en daarmee herbruikbaar worden kunnen de docenten op termijn hun tijd efficiënter in gaan zetten en de nieuwe manier van signalering en begeleiding gaan gebruiken om meer onderwijs op maat te geven. Doordat de docenten in een groep begeleiding geven aan de studenten kunnen zij zelf flexibeler omgaan met het hoe, waar en wanneer zij begeleiding geven aan studenten. Zij hoeven hiervoor niet altijd op de onderwijsinstelling te zijn, maar kunnen tijden plaatsonafhankelijker gaan werken. 4.6 Financieel Financieel heeft dit scenario grote gevolgen. De investering op korte termijn is erg hoog met de opzet van de online leeromgeving voorzien van digitaal leermateriaal en leerarrangementen en de aanschaf van hardware voor docenten en studenten. Maar op termijn maakt dit grote besparingen mogelijk doordat docenten hun tijd efficiënter en meer gericht kunnen inzetten. Zij hoeven slechts beperkte tijd fysiek aanwezig te zijn op de onderwijsinstelling voor begeleiding van de studenten en kunnen afspraken hierover met de studenten zelf maken. Doordat de docenten gezamenlijk een grotere groep studenten kunnen begeleiden kunnen meer studenten op deze wijze worden bediend of kan gekeken worden naar andersoortige inzet van docenten naast het enkel begeleiden van het leerproces. Zo kunnen zij meer tijd besteden aan het produceren van leermateriaal, wat uitwisselbaar is met andere instellingen. Doordat voor deze vorm van onderwijs minder fysieke ruimte nodig is kan verder gekeken worden naar de mogelijkheid om de ruimte van de school te beperken of op een andere manier te gebruiken.

12 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 12 / 14 5 Community Leren 5.1 Scenarioschets De studenten worden binnen dit scenario op basis van ingangstoetsen en diagnostische toetsen ingedeeld in communities. De studenten binnen een community hebben gelijke leerbehoeften en volgen dezelfde leerarrangementen. Daarbij geven ze elkaar ondersteuning tijdens het doorlopen van het leermateriaal en worden zo elkaars peers. De studenten hebben de mogelijkheid om in fora discussies met elkaar aan te gaan en leermateriaal en opdrachten met elkaar te delen, zoals zij die bijvoorbeeld krijgen aangereikt van de leer- en werkplek. Doordat er meerdere peergroups naast elkaar bestaan kunnen de peergroups ook onderling ondersteuning geven aan elkaar. De studenten worden ondersteund door een groep begeleiders. Deze kunnen worden geraadpleegd met vragen. De studenten maken regelmatig diagnostische toetsen die de begeleiders inzage geven in de studievoortgang. Op basis van de diagnostische toetsen biedt de docent nieuw leermateriaal aan of geeft andere persoonlijke ondersteuning aan studenten wanneer dit nodig blijkt. Lessen worden wederom gegeven via video- / webconferencing en beschikbaar gesteld via de digitale leeromgeving om te kunnen hergebruiken en raadplegen. 5.2 Studenten De studenten leren volkomen zelfstandig. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen op afstand en het doorlopen van de leerarrangementen. De studenten werken samen met elkaar om antwoord te krijgen op vragen en problemen op te lossen. Daarbij ondersteunen de studenten elkaar actief en vragen elkaar om hulp. Wanneer zij zelf niet tot een antwoord of oplossing komen kunnen zij ondersteuning vragen bij andere peergroups. Doordat studenten regelmatig diagnostische toetsen maken blijven zij zelf op de hoogte van de studievoortgang en kunnen zij richting de docent aantonen dat zij op schema liggen. Op aanvraag van de student kan hij / zij persoonlijke ondersteuning krijgen van de begeleider. 5.3 Content Het leermateriaal is beschikbaar in de digitale leeromgeving. Hierdoor is het altijd en overal beschikbaar voor de docenten en studenten om mee te werken. Het leermateriaal is gearrangeerd, waardoor het mogelijk wordt om studenten leerarrangementen aan te bieden die het beste aansluiten bij de specifieke leerbehoefte. De begeleiders onderhouden het leermateriaal en dragen zorg voor de leerarrangement die de studenten aangereikt krijgen. Zij produceren zelf leermateriaal maar maken ook gebruik van open leermateriaal dat is opgesteld door collega s. Daarnaast reiken studenten leermateriaal aan dat afkomstig is van de leer- en werkplek. Hierdoor wordt de nut en noodzaak van de lessen direct gekoppeld aan een opdracht uit de praktijk en wordt de directe omgeving van de student meer betrokken bij het onderwijs. 5.4 Didactiek Voor de begeleider betekent dit scenario dat hij / zij de student loslaat binnen een afgeschermde en gecontroleerde omgeving om zelfstandig te leren. De begeleiders geven lessen op afstand die de studenten via internet kunnen volgen. Deze lessen zijn tevens als naslagwerk in de digitale leeromgeving terug te vinden. De begeleider geeft op aanvraag van de student ondersteuning waar nodig. Daarnaast krijgt de begeleider inzage in de studievoortgang van de studenten door de diagnostische toetsen die zij regelmatig maken. Hierdoor kunnen zij gericht ondersteuning bieden en onderwijs meer op maat geven. Het leermateriaal dat gebruikt wordt is opgesteld door de begeleiders zelf of collega s van andere instellingen.

13 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 13 / Organisatie Voor de organisatie heeft dit tot gevolg dat resources en locaties flexibeler kunnen worden ingezet. De docenten begeleiden de studenten voornamelijk online bij het leerproces en kunnen op aanvraag of na een duidelijke behoefte hieraan gezien de voortgangsresultaten persoonlijke begeleiding geven aan studenten. Doordat de begeleiders gezamenlijk een grotere groep studenten begeleiden wordt het eenvoudiger voor hen om hun tijd zelf efficiënter in te delen. Zij kunnen plaats- en tijdonafhankelijk gaan werken. Doordat zij zelf ook hun tijd efficiënter kunnen indelen krijgen zij meer vrijheid in de wijze waarop zij werken en begeleiding geven. Het is hierbij van belang dat afspraken worden gemaakt tussen de begeleiders en studenten over de manier waarop gecommuniceerd wordt, met welk doel en welke reactietijd hieraan vast zit. 5.6 Financieel Financieel heeft dit scenario grote gevolgen. De investering op korte termijn is erg hoog met de opzet van de online leeromgeving voorzien van digitaal leermateriaal en leerarrangementen en de aanschaf van hardware voor docenten en studenten. Maar op termijn maakt dit grote besparingen mogelijk doordat docenten hun tijd efficiënter en meer gericht kunnen inzetten. Zij hoeven slechts beperkte tijd fysiek aanwezig te zijn op de onderwijsinstelling voor begeleiding van de studenten en kunnen afspraken hierover met de studenten zelf maken. Doordat de docenten gezamenlijk een grotere groep studenten kunnen begeleiden kunnen meer studenten op deze wijze worden bediend of kan gekeken worden naar andersoortige inzet van docenten naast het enkel begeleiden van het leerproces. Zo kunnen zij meer tijd besteden aan het produceren van leermateriaal, wat uitwisselbaar is met andere instellingen. Doordat voor deze vorm van onderwijs minder fysieke ruimte nodig is kan verder gekeken worden naar de mogelijkheid om de ruimte van de school te beperken of op een andere manier te gebruiken.

14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 14 / 14 Literatuurlijst

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Elektronische leeromgeving en didactiek Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Wat is een ELO? Voorbeelden Didactiek en ELO Voorbeelden leeractiviteiten in een ELO Functionaliteiten

Nadere informatie

Het Kompas. Iip Conferentie het Liemers college. Transform to the power of digital

Het Kompas. Iip Conferentie het Liemers college. Transform to the power of digital Het Kompas Iip Conferentie het Liemers college Transform to the power of digital De agenda voor vandaag Wie zijn wij, wie zijn jullie? Introductie van het Kompas Aan de slag met het Kompas ? 3 Het kompas

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.1 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren.

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. Stellingen doelen 1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. 3. Instructielessen maken voor het

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de mbo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

Producten en prijzen 2014 Groen Nederlands Groen Rekenen

Producten en prijzen 2014 Groen Nederlands Groen Rekenen Producten en prijzen 2014 Groen Nederlands Groen Rekenen www.instruct.nl 1 Inhoudsopgave Maak kennis met GPS Groen Nederlands en Rekenen Pag. 3 Opbouw en inhoud GPS Groen Nederlands Pag. 4 Opbouw en inhoud

Nadere informatie

Aan de slag met de Stercollecties

Aan de slag met de Stercollecties Aan de slag met de Stercollecties Presentatie tijdens KNAG Onderwijsdag 2015 Herman Rigter Ede, 13 november 2015 Inhoud Wat is VO-content? Stercollecties: Open digitaal leermateriaal Een bestaand digitaal

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

Enquête inzet leermiddelen

Enquête inzet leermiddelen Enquête inzet leermiddelen Aan de hand van deze vragenlijst kunnen schoolleiding, teamleiding en vaksecties gezamenlijk de discussie voeren over hun wensen ten aanzien van leermateriaal. Verschillende

Nadere informatie

VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING

VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING 10 VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING En de inzet van technologie vanuit onderwijsgedreven innovatie op scholen in het VO en MBO 10 voordelen van blended learning Blended learning is hot in Nederland. Blended

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Lesgeven met Kernmethodes AK

Lesgeven met Kernmethodes AK Lesgeven met Kernmethodes AK ofwel eenvoudig aan de slag met de Stercollecties van VOcontent en Wikiwijs Presentatie tijdens KNAG Onderwijsdag 2014 Herman Rigter Almere, 7 november 2014 Inhoud Wat is VO-content

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer

Nadere informatie

BPV-begeleiding op afstand. Een verbindingsconcept.

BPV-begeleiding op afstand. Een verbindingsconcept. BPV-begeleiding op afstand. Een verbindingsconcept. Probleem Studenten Verpleegkunde MBO niveau 4 volgen in het eerste leerjaar een blokstage van 10 weken. 1. Omdat het aantal stageplekken steeds minder

Nadere informatie

Cursusontwikkeling / Centrale ELO

Cursusontwikkeling / Centrale ELO Cursusontwikkeling / Centrale ELO Leo Wagemans 7 september 2011 Overleg met Leeuwenborgh opleidingen Agenda Uitgangspunten van de OU Onderwijsontwerp en ontwikkeling ADDIE-cyclus Ontwikkelteam / Cursusteam

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels Nederlands - Duits - Engels Navigeren op maat Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels www.instruct.nl 1 Inhoudsopgave Maak kennis met GPS Taal Pag. 3 Opbouw en inhoud van de methoden

Nadere informatie

Uw online leerplatform. Slimmer leren

Uw online leerplatform. Slimmer leren Uw online leerplatform Slimmer leren Leer slimmer Blijf vitaal bent een succesvolle organisatie. U past U zich aan nieuwe omstandigheden aan. U wilt dat uw medewerkers inspelen op die veranderingen. Daarom

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman Innovaties in e-learning What s new? Jos Herkelman Wat is er al bereikt? N@Tschool! v11 Overzicht ; eenvoud ; open ; sneller werken Betere informatievoorziening i i i rondom inloggen Portaalfunctionaliteit:

Nadere informatie

Werken in een nieuwe werkomgeving

Werken in een nieuwe werkomgeving Werken in een nieuwe werkomgeving Werken in de 21 ste eeuw Best Practice user group 09 januari 2013 Pieter Ketting De werkstijl Unplugged: waarom doen we het? De wensen van klanten en medewerkers veranderen

Nadere informatie

Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super

Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super Helpdesk online module: Spring Instituut Tel: 0318-493133 Mail: info@springinstituut.nl 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene informatie... 3

Nadere informatie

Scenario 1: Zelfstudie- uren

Scenario 1: Zelfstudie- uren Zes scenario s voor verbetering van onderwijsrendement door inzet filmpjes Scenario 1: Zelfstudie- uren Tijdens het experimentjaar wordt het aantal contacturen in aanwezigheid van een docent met één lesuur

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS

Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS Onderwijs wordt steeds flexibeler en meer op maat aangeboden aan leerlingen. Voor onze doelgroep is dat logischer en vanzelfsprekender dan waar

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

Informatieavond Byod onderwijs

Informatieavond Byod onderwijs Informatieavond Byod onderwijs Inhoud De maatschappij, onderwijs, de school, de leerling in 2013 Onderzoek van Kennisnet ICT op Canisius Uitgevers en leermateriaal Canisius en laptopondersteund onderwijs

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Onderzoek Tijdsbesteding vmbo-docenten

Onderzoek Tijdsbesteding vmbo-docenten Onderzoek Tijdsbesteding vmbo-docenten In het onderzoek Tijdsbesteding vmbo-docenten staat de vraag centraal hoe vmbo-docenten in het groen onderwijs hun werktijd zouden indelen als ze dat zelf kunnen

Nadere informatie

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2016 Volwassen en Eigentijds 1 Januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.0 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

Marktinventarisatie ELO s in het VO

Marktinventarisatie ELO s in het VO Marktinventarisatie ELO s in het VO Voorwoord Omdat we bij itslearning onze dienstverlening continu willen verbeteren, hebben we onderzoek laten doen naar het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO

Nadere informatie

Kritische succesfactoren notebook projecten

Kritische succesfactoren notebook projecten Kritische succesfactoren notebook projecten The Rent Company B.V. Ronald van den Boogaard Email adres: rvandenboogaard@rentcompany.nl Internet adres: www.rentcompany.nl Mob. nr: +31 (0)6 53 715 703 Algemene

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

Producten en prijzen 2016 GPS Rekenen

Producten en prijzen 2016 GPS Rekenen Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2016 Volwassen en Eigentijds 1 Mei 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

Informatieavond laptoponderwijs

Informatieavond laptoponderwijs Informatieavond laptoponderwijs Inhoud De maatschappij, onderwijs, de school, de leerling in 2012 Onderzoek van Kennisnet ICT op Canisius Uitgevers en leermateriaal Canisius en laptopondersteund onderwijs

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Trainerscursus deel 1 Open Universiteit / CELSTEC 10-1-2013 1 1 Leermiddelen Taak van private sector of toch (deels) publiek? Wet gratis schoolboeken (scholen

Nadere informatie

2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

Soms geeft de begeleidende informatie misleidende informatie; doet de applicatie niet wat hij belooft te doen.

Soms geeft de begeleidende informatie misleidende informatie; doet de applicatie niet wat hij belooft te doen. Inhoud Als er leerdoelen gehaald moeten worden moeten we als docent wel enige zekerheid hebben omtrend het effect van een interactieve multimediale applicatie. Allereerst moet de applicatie beken worden

Nadere informatie

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen betere aansluiting op de arbeidsmarkt met wereldwijd erkende certificaten MET MICROSOFT IT ACADEMY effectiever gebruik van ICT middelen

Nadere informatie

CGO en onderwijslogistiek

CGO en onderwijslogistiek CGO en onderwijslogistiek Vereenvoudigen van onderwijslogistiek door bouwen aan flexibiliteit Lean: een manier van kijken, geen toverdrank Kees Mens, Clem Schouten 11 februari 2010 Verleden: A Engels Nederlands

Nadere informatie

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Digitalisering van de maatschappij Gevolgen voor het onderwijs: Studenten voorbereiden op onze gedigitaliseerde samenleving.

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

VNSG Collectieve inkoop - SAP Learning Hub. Webinar 26-05-2015 (Karin van den Brand & Marcel Lemans)

VNSG Collectieve inkoop - SAP Learning Hub. Webinar 26-05-2015 (Karin van den Brand & Marcel Lemans) VNSG Collectieve inkoop - SAP Learning Hub. Webinar 26-05-2015 (Karin van den Brand & Marcel Lemans) Public SAP LEARNING HUB VOOR EUR 800,- p.p. 1 Helpt bij SAP opleidings,- en studie uitdagingen Waarom

Nadere informatie

Studiegids. Opleiding Verzorgende IG, uitstroom VVT, Blended Learning

Studiegids. Opleiding Verzorgende IG, uitstroom VVT, Blended Learning Studiegids Opleiding Verzorgende IG, uitstroom VVT, Blended Learning 1 Versie: 2014-2015 Opleiding: Opleiding Verzorgende IG, uitstroom VVT Niveau opleiding: niveau 3 Leerweg: 3 de leerweg Nominale opleidingsduur:

Nadere informatie

INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs

INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 8 Technische problemen 9 Malmberg

Nadere informatie

Magister ELO. Instructies voor leerlingen

Magister ELO. Instructies voor leerlingen Magister ELO Instructies voor leerlingen 1 Inhoud 1. AGENDA EN HUISWERK: Digitaal Klassenboek... 4 2. STUDIEWIJZER... 4 3. OPDRACHTEN... 5 3.1. Opdrachten inleveren... 6 4. DOCUMENTEN... 9 4.1. Mijn ELO-documenten...

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Vragenlijst vergelijking teleleerplatformen (de meeste vragen zijn met ja/ nee te beantwoorden) Productnaam:

Vragenlijst vergelijking teleleerplatformen (de meeste vragen zijn met ja/ nee te beantwoorden) Productnaam: Vragenlijst vergelijking teleleerplatformen (de meeste vragen zijn met / nee te beantwoorden) Productnaam: Versie: Algemeen Studywiser Het teleleerplatform kan het leerstof/ toetsdeel, het communicatiedeel

Nadere informatie

Leerpaden in Toledo.

Leerpaden in Toledo. Leerpaden in Toledo. 16 doelgroep BaKO BaLO BaSO SLO tijdperspectief : week maand semester opleiding traject regulier werk opleidingsonderdeel: vak p e d stage Uitdaging Het is belangrijk dat studenten

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE)

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) Academie(s): AHB Naam projecteigenaar: Sophia van Hattum Naam andere betrokken docenten (die uren

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Producten en prijzen 2016 GPS Engels

Producten en prijzen 2016 GPS Engels Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2016 Volwassen en Eigentijds 1 Mei 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Instruct B.V.

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Instruct B.V. Bijlage A bij de Bewerkersovereenkomst Instruct B.V. Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Voortgezet Onderwijs, Instruct B.V. Instruct B.V. is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten

Nadere informatie

gericht bouwen aan kennis met bsl academy mbo ag

gericht bouwen aan kennis met bsl academy mbo ag Video s Abonnement 3.000,- 59,- gericht bouwen aan kennis met bsl academy mbo ag Meer informatie of een proefaccount? Ga naar www.bsl.nl/academyag BAANBREKEND. BETROUWBAAR. De Academy mbo AG stelt zoveel

Nadere informatie

e - V a a r d i G t r a i n e n e n c o a c h e n o n l i n e t r a i n e n o p l e i d e n c o a c h e n o r G a n i S a t i e a d V i e S

e - V a a r d i G t r a i n e n e n c o a c h e n o n l i n e t r a i n e n o p l e i d e n c o a c h e n o r G a n i S a t i e a d V i e S E - v a a r d i g T r a i n e n e n C o a c h e n o n l i n e trainen opleiden coachen ORGANISATIEADVIES E-leren, e-coachen, online trainen, leren via social media, wiki s en e-modules Als trainen of coachen

Nadere informatie

Passende Ondersteuning

Passende Ondersteuning Passende Ondersteuning Voor auditief en communicatief beperkte leerlingen in het MBO Platform Gehandicapten MBO Robert Bekman en Gerda Egtberts, 9 april 2015 Onderwerpen Wet- en regelgeving Instellingen

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Brochure MBO Toetsing Figuur 4, toetsing Door de nieuwe aanpak en de goede mix van digitaal lesmateriaal en boeken geeft Taalblokken Engels mij de ruimte om les te geven zoals ik wil. Verleg je grenzen!

Nadere informatie

User Centered Design. Ontwerpbeslissingen

User Centered Design. Ontwerpbeslissingen User Centered Design Ontwerpbeslissingen Ontwerpbeslissingen: Wat wij willen doen voor jou is Met betrekking tot lessen voorbereiden: Overzichten, schema s en lesplannen moeten ook door leerlingen begrepen

Nadere informatie

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 4041 CR

Nadere informatie

Werkvormen. Individueel

Werkvormen. Individueel Werkvormen NT2 Flex laat zich eenvoudig voegen naar uw bestaande onderwijssituatie. Gemiddeld werken de cursisten 40% van de tijd groepsgewijs en 60% van de tijd zelfstandig individueel of in kleinere

Nadere informatie

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Verkenning rondom mogelijkheden, meerwaarde en aandachtspunten 27 januari 2011 NOT Academie Presentatie: Arnout Vree a.vree@avetica.nl www.avetica.nl

Nadere informatie

Samenvatting van onderzoeksverslag: E-mail coaching

Samenvatting van onderzoeksverslag: E-mail coaching Samenvatting van onderzoeksverslag: E-mail coaching Samenvatting en conclusies Opzet van het onderzoek Discussie Samenvatting en conclusies In 2011 heeft coachings- en trainingsbureau HET KAN ANDERS een

Nadere informatie

Ik ben benieuwd naar de conclusies. CU Karin. Beste collega taaldocent,

Ik ben benieuwd naar de conclusies. CU Karin. Beste collega taaldocent, Dag Petra, Zie hier mijn antwoorden. Ik heb ze roze gemaakt. Mijn belangrijkste antwoord is eigenlijk dat ik vind dat er in ALLE lokalen faciliteiten moeten zijn omdat docenten in andere vakken (weet ik

Nadere informatie

Scenario: Standaardmodule met schriftelijk tentamen, docent geen ICT-ervaring.

Scenario: Standaardmodule met schriftelijk tentamen, docent geen ICT-ervaring. 1 Pieter Swager lectoraat elearning Scenario: Standaardmodule met schriftelijk tentamen, docent geen ICT-ervaring. Voorbeeld scenario moduletype docent-colleges-tentamen (blauwdruk van een leerpraktijk)

Nadere informatie

RIJk Onderwijs. Creatief omgaan met onderwijs. Karin Hell 4-12-2014

RIJk Onderwijs. Creatief omgaan met onderwijs. Karin Hell 4-12-2014 RIJk Onderwijs Creatief omgaan met onderwijs Karin Hell 4-12-2014 Jempi Moens - Nieuwe generatie - Connectivisme - MOOC - The voice of the active learner 4-12-2014 2 Zuzanna Sklaska - Scholen halen creativiteit

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor zorgcoördinatoren, rekencoördinatoren en rekenspecialisten die gesprekken voeren met en over een leerling met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

Producten en prijzen 2015 GPS Groen Nederlands

Producten en prijzen 2015 GPS Groen Nederlands Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2015 Volwassen en Eigentijds 1 Februari 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van GPS Nederlands... 4 Gebruik voor de

Nadere informatie

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2 Verrijke weblectures VU Inleiding Sociale Wetenschappen Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Variant Collegeweblecture

Nadere informatie

JaapJan Vroom & Erik Mondriaan

JaapJan Vroom & Erik Mondriaan Kennisnet: Mieke van Keulen SaMBO ICT: Paul van Uffelen Deltion College: JaapJan Vroom & Erik Mondriaan Er waait een nieuwe wind Mijn visie is dat het primair aan de school is om te bepalen wat goed onderwijs

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor zorgcoördinatoren, rekencoördinatoren en rekenspecialisten die gesprekken voeren met en over een student met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS Netwerk SIG Open Education 9 oktober 2015 1 SPEERPUNTEN 1. Kleinschalige leergemeenschappen 2. Rijke leeromgeving 3. Kwalitatief goede en inspirerende

Nadere informatie

Bijeenkomst BICTA Digiborden/KlasseTV

Bijeenkomst BICTA Digiborden/KlasseTV Bijeenkomst BICTA Digiborden/KlasseTV Michel Habraken Peter te Riele Agenda donderdag 19 juni 2008 13.00 13.45 uur Welkom en opening Agenda Startopdracht Doelstelling Presentatie Digitale schoolborden

Nadere informatie

RECORDING BOX BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

RECORDING BOX BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING RECORDING BOX Wat is het? De Recording Box maakt opnames van lessen en kan deze vervolgens direct online zetten. Met behulp van opname-apparatuur kan de leerkracht zowel zichzelf als de informatie

Nadere informatie

Whitepaper Flipping the Classroom. Mei 2012. IT-Workz B.V. 1

Whitepaper Flipping the Classroom. Mei 2012. IT-Workz B.V. 1 Whitepaper Flipping the Classroom Mei 2012 IT-Workz B.V. 1 Voorwoord In het hedendaags onderwijs is men continu op zoek naar mogelijkheden het onderwijs te verrijken en studenten te motiveren tijdens het

Nadere informatie

Golden Best Practice 2014

Golden Best Practice 2014 Bedrijf Titel : 29. IVM B.V. : Online VCA-Examentrainer Zie bijlage. INSTITUUT VOOR VEILIGHEID & MILIEU B.V. Online VCA-Examentrainer INSTITUUT VOOR VEILIGHEID & MILIEU Onderwerp: Online Leren VCA Kennis

Nadere informatie

Green Shipping. Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren?

Green Shipping. Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren? Green Shipping Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren? & Welkom! Introductie De automobielsector als benchmark Tools, functionaliteiten en voordelen: Virtual Classroom Training - VCT Video-based

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

gericht bouwen aan kennis met bsl academy hbo-v

gericht bouwen aan kennis met bsl academy hbo-v Video s Abonnement 3.000,- 59,- HBO-V gericht bouwen aan kennis met bsl academy hbo-v Meer informatie of een proefaccount? Ga naar www.bsl.nl/academyhbov BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Het doel van de opleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Regeling zorgvuldig omgaan met informatie

Regeling zorgvuldig omgaan met informatie DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling zorgvuldig omgaan met informatie Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.; b. digitale bedrijfsmiddelen: de door DNB aan de

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE Colofon

PROTOCOL DYSLEXIE Colofon PROTOCOL DYSLEXIE Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 7 januari 2014 Kenmerk CvB vastgesteld : MBOA-15-331 Afkomstig van : Afdeling O & O Inhoudsopgave Inleiding.......3

Nadere informatie

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095)

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) instructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) pi.cin17.2.v1 ECABO, 1 juni 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Regelgeving studeren met een beperking in het Hoger Onderwijs

Regelgeving studeren met een beperking in het Hoger Onderwijs Regelgeving studeren met een beperking in het Hoger Onderwijs Bronnen: Nel Hofmeester Ontwikkel je eigen leerstijl bijeenkomst 4 Expertisecentrum handicap + studie Regeringsbeleid leren/studeren met een

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Tijd- en plaatsonafhankelijk. De voordelen van HRM-systemen in de cloud

Tijd- en plaatsonafhankelijk. De voordelen van HRM-systemen in de cloud Tijd- en plaatsonafhankelijk werken De voordelen van HRM-systemen in de cloud Samenvatting De voordelen van tijd- en plaatsonafhankelijkheid van HRM-systemen in de cloud zijn veel groter dan alleen besparing

Nadere informatie

Blended learning in het onderwijs

Blended learning in het onderwijs Blended learning in het onderwijs Nehem KMC heeft veel ervaring met het toepassen van innovatieve onderwijsmethodes. Vanuit deze ervaring vertellen wij u in deze brochure graag meer over blended learning.

Nadere informatie

Werkwijze en te nemen stappen 23 onderwijsdingen

Werkwijze en te nemen stappen 23 onderwijsdingen Werkwijze en te nemen stappen 23 onderwijsdingen De wereld verandert, mensen veranderen, het web verandert, het onderwijs verandert, leerlingen veranderen en wat doet de docent? Wie op een school werkt,

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

ALTIJD EN OVERAL. Quli is een online zorgplatform dat helpt beter voor jezelf te zorgen en zoveel mogelijk zelf te blijven doen. WWW.QULI.

ALTIJD EN OVERAL. Quli is een online zorgplatform dat helpt beter voor jezelf te zorgen en zoveel mogelijk zelf te blijven doen. WWW.QULI. ALTIJD EN OVERAL ALTIJD EN OVERAL Quli is een online zorgplatform dat helpt beter voor jezelf te zorgen en zoveel mogelijk zelf te blijven doen. WWW.QULI.NL Quli staat voor Quality for life en dat betekent

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Na het doorlopen van de weet ik precies wat ik kan verwachten op het examen Nederlands. Door deze goede voorbereiding zie ik het examen met vertrouwen tegemoet! Toetsing

Nadere informatie

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Stappenplan invoering vernieuwing programma s vmbo Regelmatig wordt de vraag gesteld of er een stappenplan is waarin zaken staan die geregeld moeten zijn voor de nieuwe examenprogramma s in school van

Nadere informatie